Valtion ja yhteiskunnan raunioittamisen instrumentit

Suomalaisen yhteiskunnan henkinen ja taloudellinen selkäranka rutisee murtuessaan. Tämän degeneraation syöksykierre on saavuttamassa lakipisteensä. Ei riitä, että henkinen myrkky tuhoaa aikamme suomalaisia hirvittällä voimallaan, vaan myös tulevat sukupolvet halutaan sumentaa hedonismin ja sukupuolineutraaliuden kasvupohjaksi. Degeneraation instrumentaalisina puuhamiehina ovat Suomen kansanpetturipolitiikot ynnä muut arvoliberalistiset ainekset.

Demoralisointi eli yhteiskunnan tarkoituksellinen tuhoaminen

Demoralisoinnissa kansaa manipuloidaan ajattelemaan millainen yhteiskunnan ”pitäisi” olla, mutta sen sijaan ei paljasteta, millainen maailma on todellisuudessa. Tässä menetelmässä vähätellään omaa etniskulttuurista taustaa, isänmaallisuutta, miehen sekä naisen muodostamaa perhemallia, kristillistä arvomaailmaa ja ylipäätään halveksitaan eettisiä periaatteita. Vastaavasti näiden edellä mainittujen arvojen tilalle hallitseva eliitti, sitä tukeva mediakoneisto ja siihen liittyvä viihdeteollisuus syöttävät ihmisille täysin korkeiden moraalikäsitysten vastaisia prinsiippejä.

Voimakkaimmin turmeleva vaikutus suuntautuu miehen sekä naisen muodostamaa perhemallia kohtaan. Näitä avioliiton myrkyttäjiä ovat muiden muassa sukupuolineutraali kasvatus, sateenkaari-ideologia, pride-kulkueet, jonne otetaan mukaan myös pienet lapset ja koulutusmaailma yleensä. Kristillinen arvomaailma myös yleensä nähdään uhkana sekä vähättellään omaa etniskulttuurista taustaa ja isänmaallisuutta.

Homoadoptiot aloitettiin Suomessa

Esimerkkejä:

Ensimmäiset adoptiot samaa sukupuolta olevien parien perheisiin on vahvistettu tuomioistuimessa, kertoo Sateenkaariperheet ry.

Järjestön mukaan adoptioita on vahvistettu 20. huhtikuuta mennessä ainakin kaksi, joista yksi naisparin ja yksi miesparin perheeseen. Tiedotteen mukaan molemmat ovat kotimaisia adoptioita, joissa oli kysymys vauvaikäisen lapsen adoptiosta Helsingissä.

Avioliittolain uudistus saatiin voimaan 1.3.2017. Uudistus mahdollistaa avioliiton sekä samalla perheen ulkoisen adoption samaa sukupuolta oleville pareille. Nyt aloitetaan yhteiskunnan rappeuttaminen tältä osin eli lapsia voidaan lainvoimalla pakottaa yhteiselämään homo- ja lesboparien kanssa. Onnellistako? Tuskin.

Suomen sisäministeri Maria Ohisalo riemastui suunnattomasti mainituista adoptioista, kuten jäljempänä oleva Ohisalon innostusta pursuava Twitter-päivitys hymiöineen paljastaa.

Maria Sateenkaari

Review of the Economics of the Household -aikakauslehdessa julkaistiin  kanadalainen tutkimus, jossa analysoitiin erittäin laajaa väestöpohjaista aineistoa. Tutkimuksen perusteella homo- ja lesbopariskuntien lapsien koulumenestys ja valmistuminen esimerkiksi lukiosta noudatti vain 65 prosentin todennäköisyyttä verrattuna vastakkaista sukupuolta olevien ja  avioliitossa elävien parien lapsiin.1 Koska lesbo- ja homoparien koulutustaso on yhtä korkea tai jopa korkeampi kuin vastakkaista sukupuolta olevien pariskuntien koulutustaso, ei heikompi koulumenestys lesbo- ja homoparien adoptioilla viittaa tiedolliseen kehykseen, vaan johonkin muuhun lapsuusvuosien puutteeseen. Näitä puutteita samaa sukupuolta olevien vanhempien perheissä saattavat olla muun muassa tunne-elämän terveydelliset haitat, lapsuusajan kehityskaari eheään käyttäytymiseen ja turvallisuuden tunne yleensä.

Kanadassa sukupuolineutraali laki on ollut voimassa jo yli kymmenen vuotta.
Kanadassa sukupuolineutraali laki on ollut voimassa jo yli kymmenen vuotta.

Kasvatuksen teorian ja tradition professori, Tapio Puolimatka Jyväskylän yliopistosta kirjoittaa, että on olemassa merkittävää todistusaineistoa siitä, että äidillä ja isällä on erilaiset vahvuudet vanhemmuudessa. Näin ollen äidin tai isän puuttuminen vaikeuttaa lapsen kehitystä eri tavoilla.

Tyttöjen kohdalla on todennäköisempi riski tulla seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi ja saada lapsia teini-ikäisinä sekä avioliiton ulkopuolella, jos he eivät kasva isänsä kanssa (McLanahan & Sandefur 1994; Ellis & Bates & Dodge et al 2003; Wilcox & Doherty & Fisher et al; Blackman & Clayton & Glenn et al 2005). Ilman isää kasvaneet pojat ovat aggressiivisempia, syyllistyvät oletettavammin rikoksiin sekä joutuvat odotettavimmin pidätetyiksi (Marquardt 2005, Amato 2005, Harper & McLanahan 2004). 

Rutgersin yliopiston sosiologi David Papenous (1996: 146) toteaa: ”Yhteiskuntatieteiden tarjoama todistusaineisto tukee ajatusta, että sukupuolieriytynyt vanhemmuus on tärkeää inhimilliselle kehitykselle ja että isän panos kasvatuksessa on ainutlaatuinen ja korvaamaton.” Hän jatkaa: ”Meidän tulisi hylätä ajatus, että äiti olisi hyvä isä aivan kuten − − meidän tulisi hylätä yleinen käsitys − − että isä voisi olla hyvä äiti − − Mies ja nainen ovat perustavasti erilaisia ja kumpikin on välttämätön − kulttuurisesti ja biologisesti − lapsen optimaaliselle kehitykselle.

Sateenkaariperheet.fi luettelee seuraavasti sateenkaariperheitä:

 • Ydinperheitä (samassa taloudessa asuvat vanhemmat ja yhteiset lapset)
 • Apilaperheitä ja kumppanuusvanhempia (esim. 2 miestä + nainen, 2 naista + mies, miespari + naispari, kaksi aikuista ilman parisuhdetta)
 • Trans-, muun- ja intersukupuolisten perheitä (monenlaisia erilaisia kuvioita)
 • Polyperheitä (vanhempia, joilla useampia rakkaussuhteita)
 • Uusperheitä, (joissa vähintään toisella on lapsi(a) ajalta ennen nykyistä suhdetta. Lapsi on voinut saada alkunsa vanhempiensa heteromuotoisesta suhteesta tai syntyä sateenkaariperheen lapseksi)

Vielä on syytä mainita muutama sananen avioliiton merkityksestä. Todellinen aviorakkaus kumpuaa hyvyyden ja totuuden avioliitosta, ja tämä liitto on Herrasta. Tällainen liitto on Herrasta, jos aviopari on yhdistynyt Herraan. Koska maskuliinisyys vastaa totuutta eli ymmärrystä ja feminiinisyys vastaa hyvyyttä eli tahtoa, ei samaa sukupuolta olevat voi muodostaa avioliittoa, sillä se olisi vastoin tätä Jumaluuden lainalaisuutta sekä vastoin luontoa.

Sanna Marinin hallitus haluaa ”sukupuolineutraalit” henkilötunnukset

Hiljattain uutisoitiin, että Sanna Marin ja hänen hallituksensa haluaa vyöryttää voimaan lain, joka mahdollistaisi ”sukupuolineutraalit” henkilötunnukset. Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Teija Kaarlela kysyi tiedotteessa, että kannattaako korona- ja talouskriisin keskellä ryhtyä luomaan sekä yrityksille että hirvittävän paineen ikeessa olevalle julkiselle sektorille uusia menoeriä?

Tarkennetuna valtiovarainministeriön asettama työryhmä esitti taannoin, että Suomessa otettaisiin käyttöön uudenmuotoinen henkilötunnus, josta ei enää ilmenisi henkilön ikä, syntymäaika, sukupuoli tai muuta henkilöön liittyvää tietoa.

”Henkilötunnuksen uudistus aiheuttaisi Finanssiala ry:n alustavan arvion mukaan miljardiluokan kustannukset sekä julkiselle että yksityiselle sektorille, sillä järjestelmät pitäisi muokata vastaamaan uudistusta”, Finanssiala kertoi tiedotteessa.

Kansainvälinen velkarahajärjestelmä valtion ja yhteiskunnan turmelijana

Valtion ja yhteiskunnan tuhoamisen yhtenä tärkeimmistä menetelmistä on velkaantuminen ylikansallisille rahoitusinstrumenteille, jotka imevät velkakorkojärjestelmällään kuiviin sekä kotitaloudet että kansantaloudenkin.

Nimittäin aito vaurastuminen perustuu tuottavaan työhön, ja sen hedelmiin. Tällöin kysynnän ja tarjonnan lainalaisuuksien mukaan kuluttajien tulojen kasvu lisää kysyntää, joka puolestaan kasvattaa tuotantoa, jolloin talous kokonaisuudessaan vaurastuu. Finanssikeinottelu ja uudenliberalismin ideologian mukaiset globaalit rahoitusmarkkinat kasvattavat vain kansainvälistä velkapommia, joka ei voi olla räjähtämättä ja synnyttämättä globaalia talouskriisiä. Nyt tämä velkapommi räjähtää, joka tarkoittaa rahoitusmarkkinoiden romahtamista. Kuitenkaan koronakriisi ei ole perimmäinen syy rahamarkkinoiden romahdukseen, vaan korona toimii vain sytykkeenä. Syynä siis on valtaviin mittoihin kasvatettu globaali velkamäärä.

Yllä mainitusta kaiken tuhoavasta velkäjärjestelmästä olkoon esimerkkinä se kuinka Suomen Pankki päätti myöntää koronaviruksesta kärsiville yrityksille lainaohjelman, jonka kriisipaketti koostuisi ensi vaiheessa 500 miljoonasta eurosta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Keskuspankki lahjoittaa yksityisille liikepankeille minimissään 500 miljoonaa euroa. Nimenomaan ”lahjoittaa” siksi, että kyseinen summa on veronmaksajien rahaa.

Lisäksi hiljattain uutisoitiin, että hallituksen lisäbudjetti on ennakkolupausten mukaisesti historiallisen valtava, 4,1 miljardia euroa. Valtio velkaantuu lisää noin 13 miljardia euroa, mikä ei kuulemma pelota ensinkään päättäjiä. Mutta tämä on vasta alkua lisärahoitukselle.

Korona- eli eurobondit ts. euromaiden yhteiset velkakirjat

Hallitus ajautui taannoin mehevään riitaan euro- eli koronabondeista sekä EU:n koronakriisipaketista. Rähinän perimmäisenä syynä oli se, että pitäisikkö Suomen veronmaksajien ottaa velkaa pelastaakseen italialaiset pankkiirit konkurssilta.

Ilta-Sanomien mukaan erikoisesti sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) ja EU-ministeri Tytti Tuppurainen (sd) olisivat olleet valmiita vyöryttämään niin Italian kuin myös Espanjan velkoja suomalaisten veronmaksajien harteille.

Nordean edustajan Jan Von Gerichin2,3 mukaan Italian konkurssi tarkoittaisi maalle potkuja eurosta, mikä saattaisi käynnistää koko valuuttaunionin romuttavan dominoreaktion.

Fanaattiset globalistit, Ohisalo ja Tuppurainen eivät siis missään tapauksessa halua valuuttaunionin, eikä myöskään EU:n romahtamista, vaan tahtovat niiden pysyvän pystyssä hinnalla millä hyvänsä. Yhtenä syynä tähän fanaattisuuteen on se, että nämä globalisaation järjestelmät mahdollistavat tuhoisan monikultuurisuusohjelman ylläpitämisen.

Muistamisen arvoista on, että valiokuntalähteiden mukaan Suomen budjettivallan itsenäisyyden nimissä Suomi ei voi myöntyä lisävastuisiin, vaan se vaatisi perustuslain muutokset. Tähän tulokseen ovat tulleet myös virkamiehet.

Koronabondien yhteydessä on arvioitu jopa tuhannen miljardin euron summaa. Nykyinen tukipaketti on noin 500 miljardia euroa.

Ratkaisuja

Juutalaisen eliitin luomasta rahoitusjärjestelmästä4,5,6 täytyy Suomen ja Euroopan päästä irti. Vasta tämän jälkeen valtiot kykenevät itsenäistymään poliittisesti, taloudellisesti ja kulttuurillisesti.

Kansan on itse tehtävä vallankumous; sitä eivät tee muut; talousdemokratian reformi on välttämätön.

Valtiolla pitäisi olla oikeus luoda keskuspankkinsa kautta omaa rahaa ja käyttää sitä investointeihin ilman korkoa. Tällainen itsenäinen talouspolitiikka eli talousdemokratia kartuttaisi hyvinvointivaltiossa valtion vaurauden astetta yhteiseksi hyväksi myös taloudellisina hyötyinä reaalitaloudelle.

Tuleva globaali taloudellinen laskusuhdanne täytyy käyttää hyödyksi. Silloinhan ihmisillä on enemmän aikaa lukea hyödyllistä yhteiskunnallista filosofiaa ja uskonnon filosofiaa. Vallankumous saadaan aikaan sivistyksen kautta toteutuneena käytäntönä. Täten maailmanlaajuinen laskusuhdanne tarkoittaa parhaimillaan siunausta kansallisvaltioiden itsenäistymisen tavoitteille. Huonojen aikojen vallitessa moni päätyy siihen tulokseen, että uusliberalistinen globaalien pääomien valtajärjestelmä on tullut tiensä päähän. Tällaisena aikana voidaan ajatella kansan innostuvan vallankumouksellisesta toiminnasta, mikä ei johtaisi vain yhteiskunnallisen ja poliittisen perusrakenteen uudistamiseen vaan myös seinien sekä kattorakenteen reformiin.

Tällainen reformi johtaisi jalostuneeseen muutokseen, jos yhteiskunnallisen murroksen tavoitteena olisi taloudellisten toimijoiden, rahoitusmekanismien, tuotantolaitoksien, tuotantosuhteiden dramaattinen muuttaminen, jonka kautta päästäisiin muuttamaan koulutuksen, median, tieteiden, kulttuurin ja lainsäädännön formaattia edistyksellisemmäksi. Näin menetellen tapahtuisi sekä yhteiskunnallinen että poliittinen vallankumous.

Luonnollisesti Suomen täytyy erota Euroopan unionista, erota Euroopan talous- ja rahaliitosta EMUsta ja luopua isäntämaasopimuksesta. Kysymyksessä ei kuitenkaan olisi vain talouden- ja julkisensektorin reformi, vaan myös kansakunnan henkinen kehittyminen ymmärtämään kulttuurinsa ja itsenäisyytensä välttämättömyys kansakunnan yhtenäisyyden säilyttämiseksi.

Markku Juutinen

Lähteet

Yle-uutiset (20.4.2020). Ensimmäiset adoptiot vahvistettu samaa sukupuolta olevien perheisiin. Saatavina: https://yle.fi/uutiset/3-11313372

Tapio Puolimatka (2018). Saatavina: https://www.tapiopuolimatka.net/asiantuntijalausunto

US. (15.4.2020). Saatavina: https://www.uusisuomi.fi/uutiset/sanna-marinin-hallitus-haluaa-sukupuolineutraalit-henkilotunnukset-finanssiala-varoittaa-miljardiluokan-lisalasku-keskella-koronakriisia/7631718a-7cd9-46a8-8151-3508629bba79

Yle-uutiset (15.3.2020). Suomen Pankki julkisti kriisipaketin yritysten ahdingon helpottamiseksi – Lainaohjelman koko vähintään 500 miljoonaa euroa. Saatavina: https://yle.fi/uutiset/3-11258153

Kaleva (2.4.2020). Historiallinen 4,1 euron lisäbudjetti on vasta alkusoittoa tarvitaan lisää rahaa ja todennäköisesti uusia entistä tiukempia rajoituksia. Saatavina: https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/historiallinen-41-miljardin-lisabudjetti-on-vasta-alkusoittoa-tarvitaan-lisaa-rahaa-ja-todennakoisesti-uusia-entista-tiukempia-rajoituksia/838508/

…………………

1. The Public Discourse verkkolehti (8.10.2013). A Married Mom and Dad Really Do Matter: New Evidence from Canada.

2. Kauppalehti (7.4.2020). Saatavina: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/analyytikko-nayttaa-mahdottomalta-etta-italia-selviaisi-vain-ekpn-tuella-suomi-joutuu-joustamaan/094d371d-8536-4f07-b104-71f500e48ac9

3. Kauppalehti (7.4.2020). Saatavina: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/eun-rahaministerit-uppoutuvat-tanaan-pitkaan-kriisikokoukseen-yksi-kysymys-kohoaa-ylitse-muiden/33d4910c-afde-4101-878f-926bbd5eff37

4. Adrian Salbuchi (2013). FED up? Hundred years of manipulating the US dollar. Saatavina: http://www.asalbuchi.com.ar/2013/12/%E2%80%8Bfed-up-hundred-years-of-manipulating-the-us-dollar/

5. Jewish Encyclopedia (1906). http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12909-rothschild

6.New American (22.5.2013). World Bank Insider Blows Whistle on Corruption, Federal Reserve. Saatavina: https://www.thenewamerican.com/economy/economics/item/15473-world-bank-insider-blows-whistle-on-corruption-federal-reserve

5 kommenttia

 1. Täyttä asiaa. Tuo ”ns” sisäministeri, jonka pitäis olla aivan muualla kuin Suomessa, on kaikkien aikojen eniten Suomen vahingoksi toimiva yksilö.

  Plusääni(9)Miinusääni(1)
 2. Maailma ei ole noin yksioikoinen. Jos EU omistaisi rehellisiä viisaita johtajia, EU toimisi paremmin kuin Suomi, jonka vallanpitäjät olisivat huonosti valittuja.
  Ongelma on siinä, että EU on poliittinen järjestelmä, jossa etusijalla ovat vallanpitoon päässeiden ja puolueitten edut. Mutta sama systeemi vallitsee pienemmisäkin maissa, joten mitään parannusta ei tulisi eroamisen jälkeen. Ainoa joka voi johtaa parempaan tulevaisuuteen on suuri kriisi tai sota, jolloin vanha johtajisto heitetään pois ja tilalle tulee uutta väkeä. Kun tilanne on selkiintynyt, syntyy vajaassa 50 vuodessa uusi poliittinen eliitti, joka jälleen pilaa mahdollisuudet.
  Historia toistuu. 2. maailmasodan jälkeen voittajamaat taantuivat, mutta hävinneissä johto vaihtui ja nämä maat, Saksa, Japani ja Suomi menestyivät hyvin.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 3. USA:ssa on esitetty laskelmia että n. 90% koronakriisirahoituksesta suuntautuu jo entisestään upporikkaille tahoille mm. Wall Streetin rahoituslaitoksille sekä jättiläismäisille korporaatioille. Samalla pidetään hengissä toimialoja, joilla on ylikapasiteettia jo entuudestaan kuten öljynporaus- ja jalostus sekä lentoliikennöinti. Kriisin myötä manipulatiiviseksi rikollisjärjestöksi osoittautunut BigPharma voi odottaa loputtomien miljardien virtaa tileilleen, kun ostettujen tai aivopestyjen poliitikkojen määräämät luonnonvastaiset massalääkinnät alkavat. Myös isot teknologiajätit tulevat hyötymään massavalvonnan ja dataliikenteen lisääntymisestä ja ne voivat kerätä kansalaisista entistä enemmän yksityiskohtaista informaatiota, jota sitten ohjataan valtioiden turvallisuuselimille ja muille kansalaisia valvoville ja kontrolloiville tahoille.

  Pahimmissa skenaarioissa alkaa toteutua raamatullinen Pedon merkki-järjestelmä, jossa kansalainen suljetaan pois yhteiskunnasta ja digivaluuttapohjaisesta rahajärjestelmästä ellei hän liity digitaaliseen tunnistusjärjestelmään ja ruumiistaan biometristä dataa keskushallinnolle lähettävään järjestelmään. Tyranniaa täydentävät jokavuotiset pakkolääkinnät ja näiden seuranta. Noiden pyrkimysten taustalla on kammottava idea ihmisen muuttamisesta luonnollisesta Jumalan luomasta olennosta Saatanan hallitsemaksi transhumanistiseksi olennoksi, joka elimellisesti liitetään koko maapallon kattavaan data- ja älyverkkoon eli Internet of Things -verkkoon, jossa järjestystä pitävät yllä suurten megakorporaatioiden tai hallitusten omistamat tekoälypalvelimet. Yksilökohtaiset kansalaisoikeudet häviävät kokonaan ja ihmisestä tulee osa globalistien omistamaa karjalaumaa.

  Suurin osa suomalaisista on osoittanut olevansa välinpitämättömiä em. kehityksen suhteen. Suomalaiset palvovat teknologiaa kuin jumalaansa. Raamatullisessa mielessä he palvovat ”kättensä töitä” ja ovat unohtaneet oman Luojansa. LGBT- ym. luonnonvastaisuutta korostavat agendat ajavat massoja pois terveen ja normaalin järjestyksen ja moraliteetin alta. Nämä ovat aktiivista epäjumalanpalvontaa ja tuhoavat yhteiskuntia tehokkaasti kuten artikkelissa mainittiin. Tuho on tahallista ja tähtää siihen, että ihmiset hyväksyvät tulevan teknotyrannian.

  Olemme siis viimeisessä tienhaarassa. Raamatullista vertauskuvaa käyttäen edessämme avautuu teknologiahelvettiin johtava lavea tie, joka on globalistien kansakunnille kattama, sekä kaita tie, joka on kapinallisessa suhteessa edeltämainittuun. Tämä tien valitsevia tullaan kohtelemaan kapinallisina. Näitä kapinallisia on kuitenkin maapallolla paljon ja kenties ihanneratkaisu olisi, että he voisivat muuttaa maapallolla niille alueille, jotka eivät valitse teknotyrannian ja luonnottomuuden tietä. Suomi on ikävä kyllä menetetty ja heränneitä on täällä vain kourallinen. Tämä on murheellista, koska Suomen asutushistoriassa omaa ja luonnonrauhaa hakevien rooli on ollut aina keskeinen. Suomihan on jo nyt mentaliteetiltaan jakautunut rintamaiden laumasieluisiin väestöihin sekä Itä- Ja Pohjois-Suomen maanläheisempään väestöön.

  Plusääni(6)Miinusääni(1)
  1. Hyvä kommentti (”ellei hän liity digitaaliseen tunnistusjärjestelmään”, ”Olemme siis viimeisessä tienhaarassa”)! Tuo ”Pedon merkki-järjestelmä” on Ilmestyskirjan 13. luvussa. Jotka siis eivät liity digitaaliseen tunnistusjärjestelmään, ne tapetaan (Ilm. 13:15). Vihdoinkin pääsen pois tästä helvetistä, joka maailma ja ihmiskunta näinä viimeisinä aikoina ovat. Apostoli Paavalikin halusi halusi pois tästä maailmasta Kristuksen luo, samoin Luther. Niin teen minäkin. Olisi todella autuasta, jos minut tapetaan, jolloin pääsen heti Kristuksen luo (viimeisenä päivänä myös ruumiini nousee ylös, ja niin elän katoamattomana autuudessa ikuisesti uudessa maassa ja uusissa taivaissa, jotka Jumala on luvannut omilleen, 2. Piet. 3:10-13).

   Joka paikassa ylistetty ”digiloikka” vie suureen, suureen ahdistukseen, orjuuteen, kaiken menettämiseen, sairauteen (joka paikassa älymaailman ja älykaupunkien elektromagneettinen säteily), hitaaseen, kivuliaaseen kuolemiseen, vailla Raamattua (ne hävitetään), vailla Jumalaa, vailla toivoa.

   Maamme johto ja koko Suomi virkamieskuntineen, tiedotusvälineineen, ”asiantuntijoineen” (esim. Terveyden ja Ihanuuden Laitos THL! – mikä klovnilauma!), kouluineen jne. toteuttavat kiivaasti omaa VALOAAN: ”näkyään”, omaa tahtoaan ja omaa ymmärrystään, ja niistä Jumalan Poika sanoo: ”Jos siis se VALO, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys!”. Syvimmistä syvin on Suomen kansan luopumus. Nyt todella ollaan tienhaarassa. Raamattu (laki ja evankeliumi) käteen! Kiitos kommentista, White Rabbit!

   Plusääni(4)Miinusääni(1)
 4. Ratkaisuja
  Juutalaisen eliitin luomasta rahoitusjärjestelmästä4,5,6 täytyy Suomen ja Euroopan päästä irti. Vasta tämän jälkeen valtiot kykenevät itsenäistymään poliittisesti, taloudellisesti ja kulttuurillisesti.
  Kansan on itse tehtävä vallankumous; sitä eivät tee muut; talousdemokratian reformi on välttämätön.

  Juuri näin. Muuta tietä ei ole koska tuo eliitti EI MUUTU. Se toistaa ikivanhan Talmudin oppeja jotka kehottavat tuhoamaan muita kansoja ja goimeja.

  Paljon parjattu ja fasistiksi leimattu Hitler oivalsi tämän ehkä paremmin kuin kukaan muu lähihistorian henkilö. Hän ei ollut silti antisemitisti vaan halusi panna vain tietyn sionisti-eliitin noudattamaan saksalaisia tapoja joihin ei kuulunut toisten velkaorjuuttaminen ja ryöstäminen.
  Se oli sionisteille kova paikka ja he masinoivat Churhillin ja Rooseveltin, kahden suurimman ww2-sotarikollisen kanssa, laajan rintaman tuhotakseen H.n ww1 jälkeisestä kaaoksesta Euroopan vahvimmaksi valtioksi nostaneen Saksan.
  Kansallissosialismi ei kumartanut Rotsildien ja anglo-sionistisen imperiumin valtaa ja se oli pääsyy miksi Saksa ja H piti tuhota.

  Se että Illuminaatin mafia-media on vääristänyt kaiken kansallissosialismista täysin vastakohdakseen on läntisen sivilisaation ja kulttuurin yksi suurimpia ellei suurin häpeätahra ja kertoo missä se suurin fasisti piileksii ja muita vainoaa. Ja yhä edelleen se joka puolustaa kansallissosialismia leimataan natsiksi ja fasistiksi.

  Uusi kirja
  People vs Plutocrats: Hitler’s Anti-Capitalist Legacy
  Ahab(National Justice)
  Slowly but surely, the mountain of lies piled onto history by the victorious Allied powers is eroding down to nothing. One sure sign of this trend is the subtle, yet unmistakable ongoing revision of Hitler scholarship by mainstream historians. One of the most recent examples is the new book by Cambridge professor Brendan Simms, titled “Hitler: A Global Biography,” published by Basic Books in late 2019.

  Hitaasti, mutta varmasti, voittoisien liittolaisten valtioiden historiaan pystyttämä valheiden vuori sortuu tai vajoaa tyhjyyteen. Yksi varma merkki tästä suuntauksesta on Hitleriin kohdistuvan historian tiedon erehtymätön jatkuva tarkistaminen valtavirran historioitsijoiden toimesta. Yksi tuoreimmista esimerkeistä on Cambridge-yliopiston professori Brendan Simmsin uusi kirja, nimeltään Hitler: A Global Biography, jonka Basic Books julkaisi loppuvuodesta 2019.
  Hitler ei pyrkinyt hajottamaan Britannian valtakuntaa tai kukistamaan Yhdysvaltoja, eikä edes sen jälkeen, kun hän siirtyi yhdistymispolitiikkaan sorrettujen siirtomaaväestöjen kanssa brittejä vastaan, hän ei koskaan aikonut valloittaa tai miehittää Englantia tai Amerikkaa.
  Mitä Hitler halusi, oli turvallisuus Saksalle ja Euroopalle, turvallisuus, joka vihamielisyyden puhjettua voitiin ostaa tai saavuttaa vain Neuvostoliitosta irti ’riuhtaustujen’ maiden valloittamisella, jotka joutuisivat joka tapauksessa kohtaamaan maailman kommunismin sen maailmanlaajuisten sotilaallisten tavoitteiden takia.
  Se, että suuret länsimaat olivat rikollisten, kuten Rooseveltin ja Churchillin, käsissä, on yksi historian suurista tragedioista.
  Monikaan ei valtamedian propagandan aivopesemänä tiedä että ei ole epäilystäkään siitä, että Hitler olisi etsinyt yhteistyötä mieluummin kuin vastakkainasettelua natsionalistisen Venäjän kanssa, samoin kuin Saksan ja Ison-Britannian välinen sota olisi epäilemättä kielletty, jos Oswald Mosleyn ja Windsorin herttuan viisaammat päät olisivat voittaneet Edenin ja Churchillin.
  Ei ole epäilystäkään siitä, että Saksa olisi taistellut olkapäätä Puolan kanssa, jos marsalkka Pilsudski olisi pysynyt hengissä.
  Samoin populistisen presidentin Huey Longin johtama Yhdysvallat ei olisi koskaan käynyt uutta maailmansotaa Saksaa vastaan.
  Jokainen Liittoutuneiden kansakunta voi ainakin olla ylpeä siitä, että on tuottanut sellaisia ​​patriootteja, jotka puolustivat järkeä ja rauhaa kapitalismin ja kommunismin maailmanlaajuisia voimia vastaan.
  https://truthtopowernews.com/people-vs-plutocrats-hitlers-anti-capitalist-legacy-n2956

  My Personal Impressions of Hitler – He Was a Great, Brilliant Man – Don’t Believe the Lies, by Leon Degrelle
  Leon Degrelle(Institute for Historical Review)
  Propagandistit kuvasivat Hitleriä ateistina. Hän ei ollut. Hän halveksi tekopyhiä ja materialistisia pappeja, mutta hän ei ollut yksin siinä. Hän uskoi standardien ja teologisten dogmien välttämättömyyteen, joita ilman, kuten hän toistuvasti sanoi, kristillisen kirkon suuri instituutio romahtaa.
  Nämä dogmit olivat ristiriidassa hänen älynsä kanssa, mutta hän myös tunnusti, että ihmismielen oli vaikea kattaa kaikki luomisen ongelmat, sen rajaton laajuus ja henkeäsalpaava kauneus. Hän tiesi ja uskoi, että jokaisella ihmisellä on henkisiä tarpeita.
  Satakielen laulu, kukan kuvio ja väri, johtivat hänet jatkuvasti takaisin suuriin luomisen ongelmiin. Kukaan maailmassa ei ole puhunut minulle niin kaunopuheisesti Jumalan olemassaolosta. Hänellä oli tämä näkemys, ei siksi, että hänet kasvatettiin kristityksi, vaan koska hänen analyyttinen mielensä sitoi hänet Jumalan käsitteeseen.
  Hitlerin usko ylitti kaavat ja epävarmuustekijät. Jumala oli hänelle kaiken perusta, kaiken asettaja, hänen ja kaikkien muiden kohtalo.
  https://truthtopowernews.com/history/my-personal-impressions-hitler-he-was-great-brilliant-man-dont-believe-lies-leon-degrelle

  https://vastavalkea.fi/2020/04/21/kenraali-jarmo-lindbergin-bisnesura-yhdysvalloissa/

  Plusääni(8)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat