Vanhustenhoidon kaoottisuus nykyisen Suomen sielunpeilinä

Vanhustenhoidon laatu on kärsinyt järkyttävän romahduksen nykyisessä EU-Suomessa. Myös ikääntyneiden hoitoalan henkilökunnan työolosuhteet ovat kurjistuneet. Puutteita löytyy hoitolaitosten palveluissa yleensä. Vanhustenhoidon kurjistuminen näyttää sisältyvän systemaattiseen hyvinvointivaltion alasajoon, mikä tulee palvelemaan tiettyjä poliittisia intressejä.

 

Vanhustenhoito on kaaoksessa

Nordcare2 -vertailututkimuksen tuloksien mukaan suomalainen hoitaja huolehtii huomattavasti useammasta vanhuksesta kuin pohjoismaiset kollegansa. Maamme kotihoidon asiakasmäärä, ennen muuta yövuorossa, on merkittävästi lukuisampi kuin muissa Pohjoismaissa. Suomessa keskimäärin hoitaja auttaa yön kuluessa 27 vanhusta. Vielä kymmenen vuotta sitten hoidettavia oli 16.1

Yllä mainitun uusimman laajan pohjoismaisen tutkimuksen mukaan Suomessa piitataan vähiten ikääntyneiden ja vanhusten hoidosta.

Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön olivat heikenneet ja myös esimiehen antaman tuen koettiin vähentyneen. Sen sijaan kontrolli kasvoi.

Eniten yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Krögeriä toteaa, että

Resurssien lisäämisen lisäksi työn johtamisessa on kehitettävää. Vanhustyö on fyysisesti ja henkisesti raskasta. Herää kysymys, mistä työvoimaa saadaan, jos vetovoima vielä heikkenee. Näen tässä ison riskin, joka ei vielä ole realisoitunut. 2

Tarkoituksena näyttää olevan ajaa vanhustenhoito täyteen kaaokseen, joka palvelisi yhtenä tavoitteena kotimaisen työvoiman karkottamista alalta, jolloin voidaan huutaa työvoimapulaa ja palkata maahanmuuttajia kotimaisen henkilökunnan tilalle.

 

Hoitoalan koulutus ja sijoittajat

Tutkimusten mukaan suomalaiset vanhustyöntekijät ovat koulutetumpia kuin pohjoismaiset kollegansa. Koulutustaso on kymmenessä vuodessa monipuolistunut, koska vähemmän koulutettuja on siirtynyt eläkkeelle ja alan aloittavilla nuorilla on parempi koulutus. 2

Ulkomaiset sijoittajat valtaavat hoitoalaa3

Ylikansalliset pääomasijoittajat valtaavat kuntien kilpailuttamia hoivapalveluita. Kolme suurinta vanhusten asumispalveluja tuottavaa yhtiötä ovat ulkomaalaisomistuksessa.

attendoYritykset on listattu henkilöstömäärän mukaan. Listan ykkösenä on Attendo Oy, toisella sijalla Mainio Vire Oy ja kolmantena Mikeva Oy. Nämä kolme yritystä ovat ulkomaisessa omistuksessa, samoin lähellä kärkeä keikkuva Mehiläisen Carema. Suomalaisyrityksistä suurin vanhusten asumispalvelujen tuottaja on Esperi Care Oy.

Ulkomainen omistus hoitoalalla luo kaaosta

Ammattitaitoa lisäävästä koulutuksesta huolimatta suomalainen vanhustenhoito on kriisissä, jonka yhdeksi tekijäksi voidaan osoittaa se, että globaalit pääomasijoittajat valtaavat hoitoalaa Suomessa. Ulkomaisille pääomasijoittajille tärkeintä on voiton maksimointi. Niinpä kustannuksia ja resursseja säästäen tingitään laadusta tunnetuin seurauksin. Kansainväliset vapaakauppasopimukset, kuten Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus (TTIP), joka luovuttaisi globaalien pääomasijoittajien oikeuslaitoksille jopa valtiollisten oikeuslaitosten ylimenevää oikeudellista valtaa. 4

 

Miksi resursseja ja rahaa ei riitä hoitoalalle ja infrastruktuuriin?

Sipilän hallitus on tehnyt leikkauksia, jotka ovat poistaneet muun muassa etuuksia eläkeläisiltä, opiskelijoilta, työttömiltä, sairailta ja vanhuksilta. Samanaikaisesti pakolaisvyörytys on vaatinut jatkuvasti suurempia osuuksia varauksina valtion tulevaan budjettiin. Poliittinen eliitti syöksee Suomen kansallisvarallisuuden ja suomalaisten työntulokset kasvottomien ylikansallisten rahaimperialistien ja kansainvälisten rahoituslaitosten hyödyksi5 ja syyllistää kansaa talouskriisin aiheuttajaksi.

Julkisen sektorin elinvoimaa kavennetaan. Tämä tarkoittaa myös entistä niukempia resursseja terveyden ja sairaanhoidon sekä hoitoalalle yleensä. Tästä seuraa, että vanhustenhoidon epäkelpoasema ei johdu pelkästään ulkomaalaisista pääomasijoittajista, vaan myös maan poliittisen mafian globalisteja syleilevästä politiikasta.

Elintasopakolaisia rynnimässä Eurooppaan
Elintasopakolaisia rynnimässä Eurooppaan

Tähän epäisänmaalliseen ja suorastaan kriminaaliin politiikkaan sisältyy Suomen monikulttuurinen politiikka, jonka myötä maa on päätetty tulevaisuudessa täyttää elintasopakolaisilla. Vuonna 2016 maahanmuuttoon käytettiin yli miljardi euroa budjettivaroja.5 Luonnollisesti makrotalouden mukaan osa näistä tunkeutujien elättämiseen käytetyistä rahoista menee takaisin yhteiskunnan kiertoon, mutta näinhän ne rahat käyttäytyisivät siinäkin tapauksessa, jos ne sijoitettaisiin Suomalaisen hyvinvointivaltion rakentamiseen.

Ulkomaiden kansalaisten osuus Suomen kokonaisväestöstä vuonna 2016 oli 4,4 prosenttia6, joka osuus voi tulevaisuudessa moninkertaistua.

Vielä on syytä mainita, että Valtioneuvosto ei halua mielellään arvioida maahanmuuton kustannuksia lyhyellä jaksolla, vaan pikemminkin koko elinkaaren skenaariona. Näin menetellen halutaan pimittää asioiden todellisen karuuden paljastuminen. Mikäli Suomen pakolaispolitiikka tulee jäljittelemään tulevaisuudessakin Ruotsin mallin mukaista monikulttuurisuutta tai äärimmäistä heterogeenisyyttä, ei 80:n vuoden kuluttua ole juurikaan kulttuuriltaan ja etniseltä taustaltaan varsinaisia suomalaisia arvostelemaan tai vastustamaan monikulttuurista politiikkaa.

Valtioneuvoston sivustolla esitetäänkin, että ”maahanmuuton ja kulttuurisen monimuotoisuuden lisääntyessä kysymykset maahanmuuton vaikutuksista tulevat yhä keskeisemmiksi Euroopassa. Nähtäväksi jää, vaikuttaako kehitys poliittiseen ilmapiiriin ja hyvinvointivaltion kannatukseen. 6

Varmasti turhanpäiväistä keskustelua tullaan asian tiimoilta käymään, mutta ilmeisesti suomalaiset ovat halpamaisesti sekä lammasmaisesti alistuneet kotimaisten vallanpitäjien nöyryyttämäksi ja nenästä vetämäksi. Heistä ei näytä olevan todelliseen oppositioon, vaan he ovat allekirjoittaneet oman etnisen ja kulttuurisen kuolemantuomionsa.

Kuten sanottua, vanhustenhoidon kurjistuminen näyttää sisältyvän systemaattiseen hyvinvointivaltion alasajoon, mikä tulee palvelemaan tiettyjä poliittisia päämääriä, joiden välineinä käytetään muun muassa multikulturalismia sen sekasortoisessa järjettömyydessään, kuten vilkaisu Ruotsin kaoottiseen yhteiskunnalliseen heterogeeniseen näkymään varmistaa.

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/57183
 2. https://www.tehylehti.fi/fi/uutiset/kotihoidon-tyopaine-pohjoismaiden-pahin-tutkijat-puhuvat-jo-syoksykierteesta
 3. https://yle.fi/uutiset/3-6301576
 4. Spotlight | Yle (1.12.2014): Valtio käräjillä?
  http://areena.yle.fi/1-2205433; Koskenniemi, Martti (23.10.2014). Investointisuoja loukkaa demokratiaa. http://www.uutistamo.fi/investointisuoja-loukkaa-demokratiaa/
 5. https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Tilastot/Julkiset-menot/; EVA (2004). Onko omistamisella väliä? http://www.eva.fi/wp-content/uploads/files/804_onko_omistamisella_valia.pdf
 6. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160396/RAP2017_27.pdf?sequence=1&isAllowed=y

16 kommenttia

 1. Paljastava analyysi karmeasta ja häpeällisestä tosiasiasta. Näin käy kun Mammona nousee Jumalaksi ja ihmisestä tulee sen renki. Pelkkä raha ja omaisuus nousevat tärkeiksi elämää ohjaaviksi asioiksi. Mitä isompi potti sitä parempi on olo.
  Näin toimii alkukantainen ja kehittymätön ihminen joka ei ole vielä irtaantunut viidakosta vaan elää saalistus vaiston alla eikä näe muuta kuin oman napansa. Elämästä tulee kilparata jossa pitää hankkia rahaa niin paljon kuin mahdollista ja se kellä eniten on on suurin ja kaunein.
  On aika luonnollista ettei tästä voi seurata muuta kuin narsismin ja sosio- ja psykopatian esiinmarssi.
  Juuri luin kuinka maailman miljo- ja miljardööreillä menee ja että siellä on nyt meikäläisiäkin joukossa. Tärkeä tieto kansalle iltapäivälehdistä. Pitääkö meidän nyt olla ylpeitä? Varmaan eliitin mielestä jolle vain materialistiset arvot ovat ensisijaisia.
  Aina vaan jää ihmettelemään miten jollekin voi tuottaa rahan keruu tyydytystä ja onnea.
  Vanhusten heitteille jäämisen ongelma on luonnollinen seuraus sairaasta bisnes-politiikasta ja kapitalismista jonka alla elämme. Myös ratkaisu, jota artikkeli kuvaa, on tyypillinen: tehdään ongelmasta joidenkin bisnes. Mitään muuta tapaa ei ole tai vaikka on niin se ei kiinnosta.
  Huolestuttavaa on, että yhä enemmän naisia on kadottanut naisellisuutensa ja lähtenyt miesten mukaan ajamaan tätä ’mulle kaikki’ politiikkaa ja hajottamaan yhteistä hyvää. Amerikassa on jopa päästy siihen että joistakin ellei monista naisista on tullut kovia ja säälimättömiä sotahaukkoja.

  Plusääni(24)Miinusääni(0)
 2. Tällä hetkellä monessa kunnassa / kaupungissa ollaan myymässä kunnallisia laitoksia yksityisille murto-osalla laitosten rakennuskustannuksista.

  Tulisi tarkkaan selvittää ovatko päättäjät saaneet / saamassa jotakin etua itselleen tai sukulaisilleen näiden kauppojen seurauksena ?

  Laitokset on verovaroin kustannettu, ja monet ovat voittoa tuottavia laitoksia !

  Ottavatko kuntien päättäjät huomioon, että hetken ”voitto” saattaa myöhemmin tulla todella kalliiksi.

  Kun monikansallinen yhtiö lopulta ajaa hoitajien palkat lainsäädännölliseen minimiin PUTOAVAT samalla myös kunnan saamat verotulot hoitajien palkoista !

  Saattaapi käydä, että 10 vuodessa omaisuus on käytännössä annettu ilmaiseksi monikansallisille yhtiöille ?

  Plusääni(20)Miinusääni(0)
   1. Miten on mahdollista, että kansamme enemmistö valitsee vaaleissa kerrasta toiseen samat korruptoidut maanpetturit ja muut rikolliset jatkamaan maamme tuhoamista mm. kansallisomaisuutemme ryöstöllä ja kantasuomalaisten kansanmurhalla pitämällä rajat apposen auki kehitysmaalaisten elintasopakolaisten miljoonamassoille?

    Plusääni(18)Miinusääni(0)
    1. Arvoisa nimimerkki ”Suomi suomalaisille 19.3.2018 at 13.03”.

     Ei tuossa mikään vääryys tapahdu, jos tämä kansa saa syödä oman itsekkään vaelluksensa hedelmiä. Pikemminkin – tapahtuu oikeus.

     https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/suomen-kansa-pitaa-itseaan-omana-jumalanaan/

     “Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kättäni eikä kenkään kuunnellut, vaan te vieroksuitte kaikkia minun neuvojani, ette suostuneet minun nuhteisiini, niin minäkin nauran teidän hädällenne, pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte; kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistutte, kun hätänne saapuu tuulispäänä, kun päällenne tulee vaiva ja ahdistus. Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa, etsivät minua, mutta eivät löydä. KOSKA HE VIHASIVAT TIETOA, EIVÄT VALINNEET OSAKSENSA HERRAN PELKOA EIVÄTKÄ SUOSTUNEET MINUN NEUVOONI, VAAN KATSOIVAT KAIKEN MINUN NUHTELUNI HALVAKSI, SAAVAT HE SYÖDÄ OMAN VAELLUKSENSA HEDELMIÄ JA SAAVAT KYLLÄNSÄ OMISTA HANKKEISTAAN. Sillä yksinkertaiset tappaa heidän oma luopumuksensa, ja tyhmät tuhoaa heidän oma suruttomuutensa” (Snl. 1:24-32);

     Plusääni(8)Miinusääni(2)
 3. Anglo-amerikkalais-sionistinen narsistis-hedonistinen ’minulle kaikki’-kulttuuri stimuloi itsekkyyden ja ahneuden geenejä ja edistää sosio- ja psykopaattista henkisyyden tuhoavaa persoonallisuuden kehitystä. Sen määrä on kovassa kasvussa länsimaissa mikä ennakoi kulttuurin perikatoa, joka näkyy mm. vanhusten hylkäämisenä.
  David Lykken, a leading expert on psychopathic personalities, writes of the psychopath’s “undeveloped ability to love or affiliate with others,” and Robert Hare, another leading expert, writes that “psychopaths view people as little more than objects to be used for their own gratification” and “equate love with sexual arousal.”
  David Lykken, yksi johtavista psykopatia experteistä, kirjoittaa psykopaattien ”alikehittyneestä kyvystä rakastaa tai liittyä toisiin” ja Robert Hare kirjoittaa, että ”psykopaatit pitävät ihmisiä vain omien tarpeidensa tyydyttäjinä” ja ”rinnastavat rakkauden seksuaalisen kiihottumisen kanssa ”.

  Richard Lynn states that “there is almost complete consistency in the racial differences in outcomes that can be considered measures of psychopathic personality. In everything from child behavior to sexual precocity to adult crime rates we find Asians [it would be more accurate to say ”East Asians: Savant] at one extreme, blacks at the other, and whites, Hispanics and American Indians in between.
  Vähiten psykopaatteja siis Itä-Aaasian maissa, eniten Afrikassa.
  Aika selvää että korkeat psykopatia-arvot lankeavat nwo-eliitin vapaamuurareille. Lynniltä tulossa uusi tutkimus.
  http://irishsavant.blogspot.fi/2008/08/race-and-psychopathy.html
  https://www.researchgate.net/publication/222191018_Racial_and_ethnic_differences_in_psychopathic_personality

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
  1. ”Samat poliitikot, jotka saivat aikaan ongelmat, eivät voi koskaan olla osa ratkaisua. He ovat itse ongelma”
   On turha valittaa ja odottaa että mikään muuttuisi ellei päättäjiä vaihdeta sellaisiin jotka toimivat kansan tahtoa kunnioittaen.

   Plusääni(10)Miinusääni(0)
  2. ”Aika selvää että korkeat psykopatia-arvot lankeavat nwo-eliitin vapaamuurareille. ”

   Tässä on eräs tyyppiesimerkki noista runsaslukuisista Suomea tuhoavista, nwo-eliittiä kumartavista vapaamuurari-psykopaateista:
   http://ebolakani.blogspot.fi/2012/03/foliohattu-paahan-vie.html

   Kataista eivät Suomen kymmenet tuhannet leipäjonolaiset hetkauttaneet, kun hän Urpolaisen kanssa suomalaisten veronmaksajien rahoilla pelasti konkurssikypsäksi tietämäänsä Kreikkaa rahoittaneiden ulkomaisten pankkigangsterien keinotteluvoittoja!

   Kanadalaisen psykologian professori Robert D. Haren teesit:

   Psykopaatti kuuluu usein yhteiskunnan menestyjiin.
   Hän on taitavasanainen manipuloija.
   Hän on yleensä mies.
   Psykopaatteja on noin kaksi prosenttia väestöstä.
   Nykyaika suosii psykopaatille tyypillisiä arvoja.”
   https://anna.fi/ihmiset-ja-suhteet/ihmissuhteet/ihminen-ilman-omaatuntoa

   Plusääni(8)Miinusääni(1)
 4. mitä vittua?? Tälläkö suomi nousuun 🙂

  Jarkko Ruutu summer training ym muut yhtä tyhmät videot!!

  typerä kiekon perässä juoksija saati siiten monet muut typeriö urheilu lajeja harrastavat nostetaan isoon asemaan joista ei ole vitun hyötyä mihinkään!! Toisinkuin teslat ym muut keksijät jotka mahdollistivat tuollaisen pelleilyn!!! Jos tuo ei ole teidän mielestä turhanpäiväistä pelleilleilyä niin mikä sitten?? Vaikka selännettä arvostankin ihmisenä, niin ei herran jumala tuolla on vähävaraisten auttajia ym muita hursteja vaikka paljon on muitakin, niin tälläiset nostetaan jalustalle ei voi muutakun sanoa valtakunta menossa alas kovaaa vauhtia!

  Alla videoita todellisista sankereista eikä näistä urheilu pelleistä:

  ym muuta raketeista kaikkeen! saksalaiset muutenkin ovat todella kaukana muista kansoista keksinnöistä!! He olisivat olleet tuhansia kertoja parempia kuin nykyiset paska juutalaiset jotka valehtelee ja huijaa ja tekee kaiken ihmispaskan mitä mailmassa on!!

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
 5. Ongelma on LAHJOTTU Suomen ”media”; joka estää keskustelun sellaisista Suomen ongelmista kuin

  KASTIJÄRJESTELMÄ. ( Suomen perustuslain 118 § oikeasti on tätä vieden ihisoikeudet useilta ihmisryhmiltä).

  Tai estää kesksutelun Suomen poliittisen ”lainsääädntö”-järjestelmän MYYMISESTÄ pankki-vakuutuslaitoksille .

  Iltalehti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavirrat puolueille.” Puolueet / hallitukset taas MAKSAVAT lehdistön hiljaiseksi ”lehdistötuilla”; esim. ennen EU-vaaleja 30 miljoonan lisätuki.

  Tällä ostetulla ”lainsäädännöllä” jopa VARASTETAAN tiettyjen kansanosien omaisuutta:

  Iltalehti 7.4. 2012 ”Eduksunnassa muhii miljardikaappaus”.

  Vain edelläkuvatun LAHJONTAKETJUN katkaiseminen voi enää pelastaa Suomen perikadolta… pohjavedet myydään; rautatiet myydään; tietö myydään; ja sen MAKSAJAT joutuvat maksamaan jo kerran maksetun omaisuuden käytöstä…. jo nyt auton käyttöveron muodossa !

  Kaikki yhdessä rakennettu pyritään siirtämään muutamien yksittäisten ihmisten omaisuudeksi.

  Tämä siis toteutetaan Jorma Heikkisen Iltalehden artikkelisssa 19.2. 2013 manitulla puoluelahjonnalla… lehdistölahjonnalla. ( ”lehdistötuki” ).

  YLEn osalta kyseessä oli suunnitelmallinen PETOS: 2005 hallituksen tilaaman ”Mediapolitiikan toimintasuunnitelman” ohjeet demokratian LISÄÄMISEKSI on tehty juurikin päinvastoin mitä

  ”tutkimuksen” mukaan olisi pitänyt Suomen pelastamiseksi tehdä !

  Lause ”tutkimuksessa” : ”Ratkaisevassa roolissa tässä on YLE.”

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 6. Suomi kulkee tämän jumalattoman systeemin suoranaisena keulakuvana! Suomi oikein haluaa olla ensimmäinen ja paras – kirjaimellisesti – saatanan palvoja!!

  Tätä tämä on. Päättäjät ovat aivan päästään vialla, lähes kaikki! He palvovat materian jumalaa, sitä rumaa ja pientä ja tyhmää ”alijumalaa”, jota SAATANAKSI kutsutaan! Päättäjät ovat hylänneet kaikki arvonsa ja vain rahan kuvat silmissä he tekevät omaa etua ajaen.

  Vain RAHA, vain RAHA, vain RAHA!!!!!! Raha rahaa rahaa lisää rahaa mulle mulle mulle ja lisää mulle mulle mulle!!! Ei sulle!!!

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
 7. Hierarkisella organisaatiolla voidaan saavutta suuri valta ja levittää pienen huipulla olevan eliitin agendaa tehokkaasti ylhäältä alas päin. On olennaista, että organisaation pitää olla salattu, koska tavallinen kansa ei saa tietää, kuka naruista todella vetää. Näin kansa ei koskaan näe eikä ymmärrä valtaapitävien todellisia tarkoitusperiä ja heidän kritiikkinsä kohdistuu vain hierarkian julkisuuteen asetettuihin syntipukkeihin, joista hyviä esimerkkejä ovat Sauli niinistö, orpo, katainen ,ahtisaari, halonen, ym muut hyvin tottelevat gojimit. Hierarkiassa ylemmällä tasolla olevien salaaminen mahdollistaa myös sen, että hierarkian sisällä ei voi syntyä kapinaa agendaa vastaan, koska alemmat eivät tiedä ketä vastaan tulisi kapinoida. Maailmanpolitiikassa hierarkian agendan eteenpäinviemisen ensisijainen kanava ovat kansainväliset organisaatiot ja ajatushautomot, joissa jaetaan käskyjä ja toimintaohjeita kokouksiin osallistuville vapaamuurareille. Tälläisia organisaatioita ovat mm. Bilderberg -ryhmä, Trilateraalinen komissio ja CFR (Council of Foreign Relations). Agendan levittämisen toinen kanava ovat sitten paikalliset vapaamuurariloosit, joista suurin osa on niin sanottuja sinisiä looseja, eli jäsenet voivat niissä saavuttaa vain kolme ensimmäistä vapaamuurarien astetta. Loosien jäsenet tottelevat sokeasti ylhäältäpäin tulevaa ohjeistusta, vaikka eivät välttämättä edes tiedä, että käskyt saattavat tulla esim. B’nai B’rith loosista, joka on täysin juutalainen loosi ja kontrolloi alempia looseja. Sokean tottelemisen taustalla on oman edun ajaminen. Loosien jäsenet ajattelevat, että tehdessään palveluksia veljeskunnalle, saavat he vastapalveluna parempia uramahdollisuuksia tai rahallista hyötyä ja liiketoimintaa korruption kautta.

  http://eliitinesoteerisetsymbolit.blogspot.com.ee/2014/11/vapaamuurarit-ja-kasimerkit-osa-1.html

  vaikka blogin pitäjä tunnu ymmärtävän juutalaisten vaikutus valtaa kyseiseen jengiin!

  https://www.youtube.com/watch?v=cF2lsb7T34w

  Freemasonry is 100% Jewish! – With Theodor Herzl ect.

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
 8. ”Tarkoituksena näyttää olevan ajaa vanhustenhoito täyteen kaaokseen, joka palvelisi yhtenä tavoitteena kotimaisen työvoiman karkottamista alalta, jolloin voidaan huutaa työvoimapulaa ja palkata maahanmuuttajia kotimaisen henkilökunnan tilalle.”

  Tämä skenaario on osin jo toteutunut pääkaupunkiseudulla. Ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajataustaiset hoiva-alan työntekijät, lähinnä afrikkalaistaustaiset ja muslimit täyttävät järjestäen hoiva-alan työpaikat. Esim. kotihoidossa yhtä vapaata sijaisuutta saattaa hakea yksi tai kaksi pätevää hoitajaa. Rekrytoijalla ei ole paljon muuta mahdollisuutta kuin palkata. Pitäisikin tutkia pidemmälle – miksi jo nyt tilanne on se, etteivät kantasuomalaiset hoitajat hae esim. kotihoidon työpaikkoja? Yksi syy, johon otsikko mm. viittaa, ovat ne likaiset asunnot, ja koko järjestelmän kaaottisuus. Hyvällä eettisellä moraalilla varustettu kantasuomalainen hoitaja ei yksinkertaisesti pysty hoitamaan huonosti ja kiireellä likaisissa asunnoissa omissa virtsoissa ja ulosteissa makaavia heimoveljiään ja -sisariaan. Toivon sydämestäni, että suomalaisssa heräisi kaikesta aivopesusta ja sumutuksesta huolimatta jonkinlainen kansallistunne ja rakkaus omaa isänmaatamme kohtaan. Parempia päiviä odotellessa.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat