Vastine artikkeliin “Jeesus ei syntynyt nykyjuutalaisten esi-isille, vaan heprealaisille”

Esitämme ohessa vastineen Magneettimediassa 19. helmikuuta 2022 julkaistuun T. Pohjalaisen (TP) kirjoitukseen “Jeesus ei syntynyt nykyjuutalaisten esi-isille, vaan heprealaisille”. Kirjoituksessaan TP painottaa sitä, että Jeesus ei syntynyt nykyjuutalaisten esi-isien keskuuteen, vaan heprealaisten keskuuteen. Juutisen kirjoittamassa artikkelissa ei tietenkään väitetä sitä, että se populaatio, jonka keskuuteen Jeesus syntyi, olisi ollut nykyjuutalaisten esi-isiä. Aikamme ”juutalaiset” ovat suurimmaksi osaksi 700-luvulla juutalaisuuteen kääntyneiden turkkilais-mongolidisen kasaarikansan jälkeläisiä. Ja nykyiset aškenasijuutalaiset polveutuvat kasaareista. 

TP:n artikkelissa mainitaan, että antiikin historioitsijan Flavius Josephuksen sekä Juutalaisen sanakirjan 1925 mukaan nykyjuutalaiset ovat “edomilaisia” (Eesau-Edom). Turkkilainen perimä olisi saatu Eesau-Edomiin Kasaarivaltiossa, jonka TP:n ilmoittaman lähteen [ii]  mukaan perustivat edomilaiset 500-luvun lopulla nykyisen Ukrainan, Krimin ja Etelä-Venäjän alueelle.  

(Jaakob ja Eesau olivat kaksosveljeksiä, jotka olivat geneettisesti heprealaisia, mutta  Eesau irtaantui uskonnollis-kulttuurillisesta heprealaisesta perinteestä.) 

Kuitenkaan ei ole uskottavaa, että Eesau-Edomista olisi muodostunut Aasiaan sijoittunut mahtava monimiljoonainen kasaarikansa, jotka polveutuivat turkkilaisista, mongolideista, hunneista,1 ja joidenkin lähteiden mukaan jopa muinaisten suomalaisten perimästä. Vaikka edomilaiset olisivat sekoittuneet jossakin vaiheessa kasaarikansaan, niin ei voitaisi kuitenkaan puhua edomilaisista polveutuneista kasaareista tai kasaareista polveutuneista edomilaisista.  

Monet oppineet suosivat Kasaariteoriaa, jonka mukaan juutalaisuuteen kääntyneet kasaarit, Mesopotamian ja kreikkalais-roomalaisten juutalaisten vahvistamina, pakenivat koilliseen valtakuntansa hajottua 1200-luvulla ja muodostivat siten itäeurooppalaisten juutalaisten väestön perustan.  Kuitenkaan ei voida sanoa, etteikö myös antiikin juutalaisten geneettisiä jälkiä olisi löytynyt Lähi-idästä. Mutta ne jäljet voivat viitata esimerkiksi  Iraniin. 

Painotamme, että nimitys “juutalainen” on ollut jo yleisessä käytössä vuosisatoja. Etenkin juutalaisiksi kutsutaan kaikkia juutalaisuudessa eli Talmud-uskonnossa olevia henkilöitä, riippumatta etnisestä alkuperästä. Myös Jeesus kuului uskontoryhmään, jonka uskonnolliset johtajat kuten ylimmäinen pappi, pappien, päämiehet ja vanhimmat sekä muu uskonnollinen eliitti, kuten saddukeukset ja kirjanoppineet (farisealainen), jotka perustivat oppinsa suulliseen traditioon (isien perimätieto) eli suulliseen Talmudin esimuotoon. 

Tällöin sitä kansaa, joka oli yllä mainitun uskontoryhmän vaikutuspiirissä, voidaan kutsua “juutalaisiksi”. Myös Jeesuksen ristillä oli kirjoitus REX IUDAEORUM, josta muoto IUDAEUS on käännettynä sana ”juutalainen”. 

Yllä olevan mukaan nykyisten Talmudiin uskovien “juutalaisten” henkisiä esi-isiä ovat Jeesuksen ajan “juutalaiset”, jotka kuuluivat isien perimätietoon liittyvään uskontoryhmään. 

Tämän perustelun mukaan Magneettimedian julkaisu, “Miksi Jumala inkarnoitui juutalaisten keskuuteen?”, on oikein muotoiltu ja vastaa henkistä totuutta. 

Todellakin Jumalallisen lainalaisuuden mukaan Jumala inkarnoitui  sen kansan keskuuteen, mikä oli yhteydessä pahimpiin helvetteihin. Jumalan täytyi luonnollisesti pelastaa ihmiskunta kokonaisuudessaan, näin ollen Hänen täytyi nujertaa pahimmat helvetit ensin. Ja nämä helvetit olivat yhteydessä “juutalaisten” uskonnollisten johtajien siivittämänä heidän kansaansa. Mikäli Jumala olisi syntynyt johonkin toiseen kansaan, olisi vahvimmat helvetit jäänyt kukistamatta, ja lunastus suorittamatta. 

Huomautamme, että mainittu Magneettimedian julkaisu perustuu Herralta Emanuel Swedenborgin kautta ilmestyneeseen Taivaalliseen oppiin eli henkisen merkityksen osoittamaan vastaavaisuuteen. Mutta TP:n vastine perustuu luonnolliselle näkemykselle, joten hänen vastineensa ei tavoita sitä ulottuvuutta, mitä Magneettimedian kirjoitus edustaa. 

TP:n mukaan esimerkiksi Genesiksen kohta, jossa Jumala kysyy Eevalta syntiinlankeemuksen jälkeen “Mitäs olet tehnyt?” (1. Moos. 3: 13), tarkoittaa sitä, että saatana vietteli Eevan sukupuoliyhteyteen, josta olisi siten saanut alkunsa Kain. 

Huomautamme, että Swedenborgin kautta saadun Ilmoituksen mukaan kokonaisvaltaisesti Raamatussa eli Jumalan Sanassa on kolme merkitystä; coelestiaalinen eli taivaallinen, spirituaalinen eli henkinen ja kirjaimellinen eli luonnollinen merkitys. Ilmoituksen mukaan Sanan kahden sisäisen, coelestiaalisen ja spirituaalisen merkityksen ansiosta on Sanalla ääretön viisaus ja voima. Ja tämä juuri sen tähden, että nämä merkitykset vastaavat Jumalallisen Rakkauden ja Viisauden äärettömyyttä. 

Raamatussa luomiskertomus tarkoittaa henkisen merkityksen mukaan muinaisimman kirkon kehittymistä kukoistukseensa. 

Kuitenkaan ensimmäisellä eli muinaisimmalla kirkolla ei ollut kir­joitettua Jumalan Sanaa, vaan Sana oli kirjoitettu ihmisten mielen sisäi­siin osiin. Tuon ajan ihmiset kokivat välittömiä ilmestyksiä tai­vaasta sekä pystyivät keskustelemaan enkelien kanssa. Tämän kirkon eri vaiheet on siis kuvattu Raamatun ensimmäisessä kir­jassa eli Genesiksessä (1 Moos.). Vedenpaisumuksella tarkoitetaan tämän kirkon viimeistä tuomiota. 

Genesiksessä Eedenin puutarha tarkoittaa ihmisten ymmärrystä. Elämänpuulla tarkoitetaan ihmisen ymmärrystä Herran johdossa ja ohjauksessa. Mutta hyvän- ja pahantiedon puulla tarkoitetaan ihmisen ymmärrystä hänen johtaessa itse itseään. Syömisellä hyvän- ja pahantiedon puusta tarkoitetaan sen omaksumista, että ihminen voi omalla ymmärryksellään johtaa itseään eikä elä Jumalan johdatuksessa.2 Toisin sanoen syntiinlankeemus Genesiksessä kuvastaa muinaisimman kirkon alkavaa rappeutumista, jolloin alettiin luopua Jumalan ohjauksesta eli syödä hyvän- ja pahantiedon puusta. 

Todellakin on tärkeää huomata, että Raamatussa (1938 tai sitä vanhempi painos) sanalla “juutalainen” ei henkisen merkityksen mukaan tarkoiteta heprealaisia vaan Jumalan henkisesti uudestisynnyttämää ihmistä rodusta, kansallisuudesta tai etniskulttuurellisesta taustasta riippumatta. 

Muistamisen arvoista on, että mitä sanoo vastaavaisuuden tiede Jaakobista, joka oli heprealaisten esi-isiä. Henkisen merkityksen mukaa Mooseksen kirjan 32. luvun jakeesta 28 alkaen Jaakob tarkoittaa helvettiä ja perkelettä3, mutta Israel-nimi samasta henkilöstä merkitsee taivasta sekä Jumalaa.4  

Yllä olevaan viitaten Israelin valtio ja siihen kytkeytyvä juutalaismafia ovat syvimpien helvettien työkalu maanpäällä. 

Todellisuudessa eli henkisen merkityksen mukaan Israelilla tarkoitetaan uudestisyntyneitä ihmisiä, jotka tunnustavat Jeesuksen yhdeksi Äärettömäksi Jumalaksi (Herra) ja elävät lähimmäisenrakkauden elämää.3 

T. Pohjalainen esittää kuitenkin vastineessaan paljon tärkeitä havainto muiden muassa siitä, että nykyjuutalaiset eivät ole lähestulkoon ollenkaan enää heprealaisten jälkeläisiä, ja että Bolsevikkivallankumousta johtivat sionistien kanssa samaan ryhmään kuuluvat juutalaiset vapaamuurarit kuin myös, että koronaplandemia oli sionistieliitin ts. juutalaismafian globaali voimannäytös. 

Markku Juutinen 

Lähteet

 1. Freedman, Benjamin (1954). The truth About Khazars. 
 1. Kivilohkare, Benjamin (2020).Herran Toinen Tuleminen 

                Johdatus Emanuel Swedenborgin teologisiin kirjoituksiin 

 1. Swedenborg, Emanuel. Word Explained (1474-1480). 
 1. Swedenborg, Emanuel. Arcana Coelestia: 4251-4300 (sacred-texts.com) 

12 kommenttia

 1. …niin, eikös Jeesus nimenomaan ensin saarnannut Juutalaiselle papristolle mutta kun ne eivät korviaan lotkauttaneet niin hän siirtyi saarnaamaan kansalle. Joka alkoi seuraamaan Jeesuksen opetusta. Ja juutaliaset sitten Jeesuksen tappoivat.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 2. Ihmisten geenien erotteleminen eri kulttuureihin jakamalla on mystistä. Kulttuurit poikkeavat, mutta tuskin niihin jakautuisen syitä löytyy viitteitä geeneistä. Geeneihin kyllä vaikuttaa paikallinen asuminen ja kulttuurin koko. Esimerkiksi suomalaisten geenien poikkeavuus toisistaan on vähäinen.

  Samatekevää oliko Jeesus juutalainen tai hebrealainen tai ainakin osaksi taruolento. Hänen merkityksensä on siinä, että hän yritti puhdistaa vanhan testamentin juutalaista julmaa uskontoa, jossa 4. käskykin taisi alunperin kuulu, älä tapa juutalaista. Kuitenkin tämä käsky rikottiin tai oliko Jeesus sittenkin hebrealainen eikä käskyä rikottu. Joka tapauksessa Jeesus onnistui melko hyvin uuden kulttuurin kehittämisessä. Muhammed oli toinen uskon puhdistaja, joka epäonnistui ja nyt hänen islamiaan tulkitaan julmasti joillakin alueilla ja hänen opetuksensa synnyttää aseellisia kiistoja. Vaikka niinhän on kristinuskossakin. Syntyi katolisuutta ja ortodoksiaa, jotka eivät vieläkään voi olla valtiollisesti sovussa yksilöllisesti kylläkin.
  Uskontojen vikana on pelastus, joka on liian kiihoittavaa varsinkin nuorille islamisti miehille. Buddhalaisuus olisikin rauhallisempi ei niinkään uskonto vaan elämän filosofia.

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
 3. MAAILMANHISTORIALLINEN ONNETTOMUUS
  Mahtavan kasaarikansan kääntyminen juutalaisuuteen 700-luvulla oli todellinen suuronnettomuus: sekä julma että saastainen kasaarikansa, joka palvoi miehen siitintä, otti uskonnokseen Talmudin, johon sisältyy ajatus koko maailman valloittamisesta. Nyt nämä kasaarien jälkeläiset ovat valloittaneet suurvallan USA:n sisältäpäin ja yrittävät vallata sen avulla koko maailman. Historian kirjoittajat tulevat kuvaamaan 1900-lukua ja 2000-luvun alkua ”kasaarien valtakaudeksi”. Nykyjuutalaisista 90 % koostuu kasaareista, joita nimitetään ashkenazijuutalaisiksi. USA:n juutalaiset ovat lähes täysin ashkenazeja. Samoin Israelissa. Juutalaiset ovat toimineet pirullisella älykkyydellä, jota he omistavat niin, että he ensin valtasivat kansainvälisen finanssivallan ja sen jälkeen median. Heidän ensimmäinen yrityksensä saavuttaa maailmanvalta oli kommunismi, mutta maailmanvaltaus epäonnistui. Nyt kun laboratorioissa on kehitetty menetelmiä ihmisen genomin muuttamiseksi ja nettialustan injektoitavaksi ”rokotteiden” avulla ihmiseen, niin he ovat keksineet idean tehdä gojimeistä geneettisesti muunneltuja orjia, jotka palvelevat uutta maailmanhallitusta, jonka he luovat koronapandemian ja great resetin avulla. Tässä työssään he käyttävät hyväksi juutalaisen Klaus Schwabin kehittämää Maailman Talousfoorumia (WEF), joka on mahtava organisaatio. Mutta kun koronapandemia on hiipumassa, niin he yrittävät saada aikaan sodan Venäjän ja Euroopan välille. Tietenkään kaikki juutalaiset eivät ole mukana tässä konspiraatiossa, mutta tiukan paikan tullen juutalaiset tukeutuvat johtajiinsa. Milloin kansojen silmät avautuvat näkemään juutalaisen konspiraation? LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  https://positv.fi/
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(11)Miinusääni(4)
 4. Kasaariteoria on juutalaista harhautusta. Mikään geenitutkimus ei puolla ajatusta, että juutalaiset omaisivat geeniperimää eteläisestä Venäjästä ja Keski-Aasiasta. Geenitutkimukset osoittavat kerta toisensa jälkeen, että juutalaiset (tässä lähinnä viittaan aškenaseihin) ovat geeneiltään keskimäärin noin puoliksi levanttilaisia, puoliksi italialaisia. Mieslinja on lähinnä levanttilaista, äitilinja enemmän italialaista. Sitten on pieni määrä puolalais-liettualaista perimää viimeisen viiden sadan vuoden ajalta. Italialainen tausta on lähinnä roomalaiskaudelta, jolloin juutalaiset miehet ottivat paikallisia naisia vaimoikseen. Tähän päivään juutalaiset usein muistuttavat ulkoisesti italialaisia (etenkin eteläisiä sellaisia) – tämän selittää aidon italialaisen perimän lisäksi samankaltainen sekoitus eurooppalaista ja levanttilaista perimää. Eurooppalais-keski-aasialaissekoitukselta juutalaiset eivät todellakaan näytä.

  Aškenasijuutalaisten historia on tunnettu tarpeeksi hyvin, jotta siinä voisi olla sijaa kasaarihöpötyksille. Aškenasien esi-isät muuttivat Italiasta Ranskaan ja Iberiaan, josta he sitten muuttivat vähitellen myös itäänpäin, saksankielisille alueille, ja lopulta Itä-Eurooppaan, mihin alueeseen heidät vahvimmin on yhdistetty viime vuosisatoina. Yksinkertaista. Jotkut väittävät, että aškenasijuutalaiset ovat pahoja, koska he ovat kasaareja, mutta tässä ei ole mitään järkeä. Kerettiläinen talmudistinen uskonto oli olemassa jo vuosisatoja ennen kasaareja, ja lopulta kaikkien nykyjuutalaisten alkuperän voi johtaa antiikin farisealaisiin.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Solxhenitsyn puhuu geenitutkimuksesta, jotka nimenomaan viittaisivat kasaariteorian oikeellisuuteen. Myös uusi juutalainen geenitutkimus ja yksi aiempi.

   Tietenkin on naurettavaa väittää, että juutalaisten kulttuurissa ja toiminnassa olisi joitakin eroja. Tämä on eri asia ja teorian käyttämistä juutalaisten nuoleskeluun ja pulmusteluun

   Plusääni(2)Miinusääni(1)
   1. En ole koskaan kohdannut geenitutkimusta, joka tukisi kasaariteoriaa. Jälleen pitää korostaa, että kasaariteoria on enimmäkseen juutalaisten itsensä tuputtamaa humpuukia, jonka juutalaiskannattajista mainittakoon esimerkiksi Isaac Levinsohn, Abraham Harkavi, Samuel Kohn, Isidore Loeb, Samuel Weissenberg, Maurice Fishberg, Joseph Reinach, Yitzhak Schipper, Abraham Polak, Arthur Koestler ja moni, moni muu. Ei kannata uskoa juutalaisten satuiluihin.

    Juutalaisille luontaisen mielivaltaisen satuilun lisäksi olen usein ajatellut, että kasaariteorian perimmäisenä tarkoituksena on luoda disinformaatiota siitä, että on kasaareista polveutuvia ”valejuutalaisia”, joita voi kohdella kuin syntipukkeina hypoteettisten juutalaisvainojen alkaessa. Näiden ”kasaarien” vastapainona on sitten ns. oikeat juutalaiset, jotka esitetään viattomassa valossa identiteettivarkauden uhreina, joihin ei tule kohdistaa vainoja. ”Ei todelliset juutalaiset, vaan kasaarit, nuo hujarit”. Kaiken juutalaisvastaisen angstin voi purkaa ”kasaareihin”, kun taas ”oikeat juutalaiset” selviytyvät ehjin nahoin. Näin vain osa juutalaisväestöstä uhrataan, kun taas loput selviytyvät. Sanoisin että aika kehno suunnitelma, mutta juutalaisten mielenliikkeet tyypillisesti nyt jäävätkin hämäriksi.

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
    1. Fidus voi lepuuttaa silmiään tässä ja lopettaa tuon huuhaan ashkenazien alkuperästä, kasaareja ne ovat:

     https://www.tiede.fi/artikkeli/uutiset/euroopan_juutalaiset_kaannynnaisia

     Tuore dna-vertailu kuitenkin tukee vahvasti kilpailevaa oletusta, jonka mukaan kaikki Euroopan juutalaiset ovat juutalaisuuteen kääntyneiden kasaarien jälkeläisiä ja vaelsivat Eurooppaan 1200-luvulla Etelä-Venäjältä ja Kaukasukselta.

     Tähän tulokseen tuli geneetikko Eran Elhaik Johns Hopkinsin yliopistosta Yhdysvalloista. Hän tutki tietokantaa, jossa oli kartoitettu runsaat 500 000 yhden emäksen monimuotoisuutta lähes 1 300 ihmisestä. Tutkimuksen julkaisi Genome Biology and Evolution.

     Plusääni(1)Miinusääni(0)
 5. Silloin kun Nooan jälkeläiset alkoivat hajaantua eri puolille, heille määrättiin asuinalueet: Seemille Välimeren pohjukka ja Kaksoisvirran maa, Haamille siitä etelään ja Jafetille Seemin alueesta pohjoiseen.
  Jafetilla oli poika nimeltä Goomer ja tällä poika nimeltä Askenas. Hän perusti kaupungin Kaukasus-vuorten pohjois-puolelle. Tuossa yllä olevassa kartassa se sijaitsi tuolla punaisella alueella Ch-kirjainten alapuolella.
  Uskoisin, että askenazijuutalaiset ovat perineet juuri tuon esi-isiensä nimen.
  Uskoisin myös muinaisen kaldealaisen kansan lähteneen tuolta kasaarien alueelta, koska he ovat olleet juuri samanlaisia, kuin nämä myöhemmät. Raamattu kertoo heidän olleen raakoja, ahneita, voimakkaita ja säälimättömiä. He valloittivat koko silloisen tunnetun maailman ja perustivat Baabelin valtakunnan.
  Heistä kertoo erikoisesti Habakukin kirja, joka sopii myös nykyiseen kasaarikansaan.

  Plusääni(3)Miinusääni(2)
  1. Kukaan ei tiedä, minne Gomer ja Ashkenaz tulisi sijoittaa, mutta itäinen Anatolia ainakin vaikuttaa kohtalaiselta mahdollisuudelta. Raamattu ei koskaan väitä, että Ashkenaz olisi perustanut kaupungin Kaukasuksen pohjoispuolelle. Onko tämä jotain rabbiinista loruilua? Vanhassa Testamentissa Ararat Armeniassa on pohjoisin maailmankolkka, joka mainitaan. Mitään kansaa tai aluetta ei voida varmasti sijoittaa Kaukasuksen pohjoispuolelle.

   Rabbiiniset juutalaiset alkoivat kutsua saksankielistä aluetta Ashkenaziksi keskiajalla. Koska heitä asui paljon alueella, he alkoivat kutsua itseään Ashkenazi-juutalaisiksi. Saksalla ei tietenkään todellisuudessa ole mitään tekemistä Vanhan Testamentin Ashkenaz-entiteetin kanssa. Tämä on vain rabbiinista loruilua, jolla ei ole raamatullista perustaa.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. Markku Juutinen kirjoittaa alkusanoissaan: ”nykyiset aškenasijuutalaiset polveutuvat kasaareista”.
  Nooan pojanpoika Askenas asettui asumaan ja perusti kaupungin Kausasus-vuorten pohjois-puolelle, joten voidaan sanoa pikemminkin niin, että kasaarit polveutuvat Askenasista.
  Kartta, jossa tuo Askenasin kaupungin paikka näkyy:
  https://ajatuksia1.blogi.net/blog/187/voimakas-ja-pelottava-kansa/

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
 7. Tuo sana ”REX IUDAEORUM”, tai ”IUDAEUS” ei tarkoita ”juutalaista” tuossa yhteydessä vaan juudealaista. Tuon sanan väärinkäännöksestä on ollut polemiikkia ihan valtavirtaisenkin Raamatuntutkimuksen piirissä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja sen kääntäminen sanaksi Jew/juutalainen on alettu nähdä ongelmallisena ja hyvin mahdollisesti vääränä.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat