Vastine presidentin uudenvuodenpuheeseen

Presidentti Sauli Niinistö jatkoi uudenvuodenpuheessaan Suomen tärkeimmän naapurin suurvalta Venäjän mustamaalaamista. Tämän hän teki siirappimaisesti nöyristellen USA:n johtamaa transatlanttista “NATO” liittoumaa. Niinistö myös antoi Suomelle ulkopoliittisen liikkumatilan ja valinnanmahdollisuuksien vapauden, nimittäin transatlanttiseen suuntaan. 

Presidentin uudenvuodenpuheen väittämiä 

Presidentti Sauli Niinistö toteaa uudenvuodenpuheessaan, että suurvaltapolitiikassa on tapahtunut nopeita ja jatkuvia muutoksia. Kylmän sodan jälkeinen aika on totisesti ohi. Uuden aikakauden tunnusmerkit vasta hahmottuvat. Mutta aina kun geopolitiikka muuttaa muotoaan, tuntuvat vaikutukset myös suurvaltoja pienemmissä maissa. Joskus ennen muuta niissä. 

Konflikti Ukrainan rajoilla on syvenemisen partaalla. Euroopan turvallisuuden kannalta tunnelmat ovat kiristyneet. Muutos on ollut nopea. Nyt on toista ilmaa. Venäjän joulukuussa esittämät ukaasit Yhdysvalloille ja Natolle koskevat Eurooppaa. Ne ovat ristiriidassa Euroopan turvallisuusjärjestyksen kanssa. Etupiirit eivät kuulu 2020-luvulle. Kaikkien valtioiden täysivaltainen tasa-arvoisuus on keskeinen perusperiaate, jota kaikkien tulee kunnioittaa.” 

Vastine uudenvuodenpuheen väittämiin 

Kylmänsodan jälkeinen aika ei totisesti ole ohi, sillä Niinistökin sitä virittelee Yhdysvaltojen johtaman läntisen koalition tukena. 

Ensinäkin miksi Ukrainan sota leimahti liekkeihin vuonna 2014? Sionistinen USA ja Euroopan unioni ovat merkittävästi Ukrainan konfliktin  syttymisen taustalla ja myös sen laajentamisessa. Ja etenkin hiljattain on länsivallat tukeneeta Ukrainan vihamielisyyksiä sinnikkäästi venäläismielisiä kapinallisia ja Venäjää vastaan.  

Konflikti on siis syttynyt ja nykyisin vielä syventynyt Ukrainan rajoilla Yhdysvaltojen ja EU:n, Ukrainalle osoittamien poliittisten ja sotilaallisten tukien ansiosta. 

Täten uudenvuodenpuheen lause: “Konflikti Ukrainan rajoilla on syvenemisen partaalla” keikahtaa päälaelleen. 

__________ 

a) Venäjän ja Naton sanailu Ukrainasta kiihtyy: ”Venäjä ei voi enää yllättää ketään” – MTVuutiset.fi 

Venäjä ei ole antanut ukaasia  

Venäjä ei itse asiassa ole antanut ‘ukaasia’, joka historiallisesti tarkoittaa keisarillista määräystä. Sitä vastoin Venäjä on pyytänyt Yhdysvalloilta ja tietyltä muilta NATO-mailta takuita siitä, että NATO-maista muodostuva liittouma lopettaa etenemisensä itään ja eikä ota käyttöönsä Venäjää uhkaavia asejärjestelmiä Ukrainan sekä muiden sen naapurivaltioiden alueilla. Tietysti näiden takuiden vaatiminen on Venäjän velvollisuus, jo kansalaistensa turvallisuutta ajatellen. Presidentti Vladimir Putin on painottanut, että Venäjän vaatimus Yhdysvalloilta ja sen johtamalta liittoumalta on täysin Helsingin vuoden 1975 päätösasiakirjan mukainen ja Istanbulin peruskirjassa vuodelta 1999 ilmaistun turvallisuuden jakamattomuuden periaatteen mukaista.  

 

Lisää Niinistön väittämiä yms. uutisointeja 

Ja todettakoon taas kerran: Suomen liikkumatilaan ja valinnanmahdollisuuksiin kuuluu myös mahdollisuus liittoutua sotilaallisesti ja hakea Nato-jäsenyyttä, jos niin itse päätämme. ” 

Ruotsista sanotaan: “Ruotsissa ylistetään presidentti Niinistön Nato-kannan selkeyttä – ”Pitäisin hyvänä, että maat jättäisivät hakemukset, kun Venäjä aloittaa sotatoimet Ukrainassa”1 

Toivoa on syytä pitää yllä, mutta pelkkään toiveajatteluun ei pidä sortua. Näinä aikoina palaavat mieleen myös Henry Kissingerin opit. Hänen kyynisen lausumansa mukaan silloin, kun sodan välttäminen on ollut joidenkin valtioiden ylimpänä tavoitteena, on kansainvälinen järjestelmä ollut armottomimman jäsenensä armoilla. Tätäkin saatetaan mitata tammikuun toisella viikolla alkavassa dialogissa.”  

Vastine Niinistön väittämiin 

Niinistö painottaa sitä, että “Suomella on ulkopoliittista liikkumatilaa ja myös mahdollisuus liittoutua sotilaallisesti ja hakea NATOn jäsenyyttä, jos niin itse valitsemme. ” 

Mikäli Suomella on vapautensa yllä mainituissa asioissa, niin miksi emme voisi myös liittoutua sotilaallisesti Venäjän kanssa, sillä tällöin Suomi olisi turvassa paljon puhutulta Venäjän “uhalta”. 

Niinistön mainitsema “Suomen liikkumatila ja valinnanmahdollisuus” näyttää vain olevan yksisuuntaista ja Yhdysvaltojen määrittämää “valinnan vapautta”. Suomen valinnanmahdollisuudet ovat kuitenkin nykyisin olemattomat, sillä onhan Suomi sitoutunut läntisen koalition mukana hyökkäyssodan valmisteluihin Venäjää vastaan. Tästä osoituksena on se, että Suomen valtioneuvosto on valinnut maalle uudet ilmavoimien hävittäjät (F-35) Yhdysvalloista.  

Lisäksi Suomi on hyväksynyt NATO-sopimuksen eli isäntämaasopimuksen, joka tarkoittaa käytännössä NATO-maan velvollisuuksia, ilman etuisuuksia. Se tarkoittaa myös sitä, että Suomi on jo käytännössä NATOn jäsenmaa ilman stratifiointia.  

Suomi on siis liitetty mahdolliseen hyökkäyssotaan Venäjää vastaan. Suomi muodostaa Yhdysvaltojen protektoraatin eli puskurialueen Venäjää vastaan. Suomen vallanpitäjien typerä ulkopolitiikka Venäjän suhteen palvelee vain ja ainoastaan Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin suurvaltapolitiikkana, jonka yhtenä tarkoituksena on vahvistaa Yhdysvaltojen sillanpääasemaa Euroopassa.  Suomi on siis luopunut omasta puolustuksestaan.   

Tämäkö yllä mainittu on sitä Niinistön mainostamaa Suomen liikkumatilaa ja valinnanmahdollisuuksia?  

Kuten luvusta, “Lisää Niinistön väittämiä yms. Uutisointeja”, huomaamme on presidentti Sauli Niinistö syvästi integroitunut läntiseen “arvoyhteisöön”. Toisin sanoen Niinistö on lopullisesti ja syvällä varmuudella paljastanut olevansa juutalaismafian hallitseman Yhdysvaltojen “puolustusdoktriinin” uupumaton kannattaja ja suoranaisesti sen lakeija. 

Näin menetellessään on Niinistö ilman minkään kaltaista epäröinti pettänyt Suomen kansan ja isänmaansa, luovuttaen Suomen geopoliittisen aseman ulkomaisten läntisten suurvaltojen sotilaalliseen hallintaan. Juuri tähän viittaa Niinistön imelä linjautuminen juutalaisen kansainvälisen politiikan mahtimiehen Henry Kissingerin dogmatiikkaan, jonka tarkoituksena on myös likasankopolitiikka Venäjää kohtaan. 

Sionistisen transatlanttisen liittouman komennossa oleva Suomen poliittinen johtajisto tai paremminkin mafia on nyt päättäneet toteuttaa pitkään himoitsemansa unelman, Suomen liittämiseksi NATOn jäsenyyteen.  

Presidentti Sauli Niinistö esittää uudenvuoden puheessaan rivien välistä luettuna jäljempänä mainittua: 

Suomalaiset kansakuntana ei ole minkään arvoista ja sen kulttuuri-identiteettiä ei kannata vaalia, vaan se voi haihtua jäljettömiin. 

Suomen valtio ja sen, maa-, vesi- ja ilmatila ja instituutiot sekä Suomen perustuslaki eivät ole minkään arvoiset, vaan Suomi EU:n perifeerisenä maakuntana joutaa alistaa Yhdysvaltojen johtaman läntisen liittouman ja EU:n komentoon sekä näiden lypsylehmäksi. Luonnollisesti Niinistö haluaa, että  juutalaisen Klaus Schwabin ja hänen miljardöörikerhonsa edistämä Maailman talousfoorumi (WEF) voimistuu “kukoistukseensa”.  WEF:n tavoitteena on ensin EU:n liittovaltiokehitys, ja sen jälkeen maailmanlaajuinen Uusi Maailmanjärjestys. Suomen johtavat poliitikot, kuten Sanna Marinin hallitus ja myös eduskunta presidenttiä myöten ovat näihin tavoitteisiin petturuuttaan sitoutuneet.  

Venäjä ei ole uhka 

Tässä tilanteessa voidaan sanoa, että Venäjä ei ole ei ole uhannut ketään, eikä käyttäytynyt hyökkäävästi naapureitaan kohtaan. Lisäksi Venäjä on yrittänyt toimia multipolaarisen järjestelmän pelisäännöillä. Venäjällä on havaittu hyödylliseksi tukea Euroopan unionin kehitystä, jotta se auttaisi EU irrottautumaan USA:n kontrollista.2  

Venäjän yhteistyöhalukkuudesta Euroopan suutaan voidaan esittää esimerkkinä Venäjän ja Saksan välille rakenteilla oleva Nord Stream 2 –kaasuputki,  jonka rakennustyöt alkoivat uudelleen viime vuoden alussa. 

Mutta Yhdysvallat ovat uhka maailmanrauhalle 

Israel-lobbyn ja muiden juutalaistoimijoiden tiukassa kontrollissa oleva Washingtonin sisä- ja ulkopolitiikka muodostaa Israelin rinnalla todellisen uhan maailman rauhalle ja kansojen olemassa ololle. Erittäin huomionarvoista on, että Yhdysvalloilla on yhteensä 761 sotilastukikohtaa 132 eri maassa ja kaikilla mantereilla paitsi Etelämantereella.3  

Mainittakoon joitakin esimerkkejä USA:n globaaleista ”vapauden” ja ”rauhan” interventioista:  

Noam Chomsky (NC) kirjoittaa teoksessaan Maailmanvalta vai maailmanloppu, että Yhdysvallat on noudattanut yli puolen vuosisadan imperialistista strategiaansa tavoitteinaan koko maailman herruus (tarkoittaa tietysti juutalaismafian herruutta). Hegemoniatavoitteissaan Yhdysvallat ei ole piitannut globaaleista riskeistä, jota esimerkiksi Kuuban kriisi osoitti.4 

Yhdysvallat ja sen liittolaiset ovat hyökänneet verta kaihtamatta esimerkiksi jäljempänä mainittuihin kohteisiin: 

Nicaragua 1980–90 luvut

Ronald Reaganin propagandakoneisto tehtaili sokeeraavia tarinoita Nicaraguan lentotukikohtiin sijoitettujen MiGien uhasta Yhdysvalloille. Näin Yhdysvallat sai tekosyyn hyökätä puolustuskyvyttömän Nicaraguan kimppuun.4 

NATOn pommitukset Jugoslaviassa olivat osana Kosovon sotaa (1999) 

Virallisesti pommitusten syynä oli Jugoslavian presidentin Slobodan Miloševićin haluttomuus hyväksyä Kosovoa koskevaa suunnitelmaa. Yhdentoista viikon mielipuolisten pommitusten jälkeen Kosovo siirtyi kansainvälisten joukkojen valvontaan.5 

NATOn johtajat korostivat yksimielisesti ja alituisesti, että päätökseen pommitusten aloittamiseksi vaikutti kaksi syytä:6 

 1. Väkivaltaisten etnisten puhdistusten pysäyttäminen (tämä syy vaikuttaa hyvin ristiriitaiselta, sillä NATOn pommitukset juuri kiihdyttivät väkivaltaisuuksia). 
 1. ”NATOn uskottavuuden” todistamiseksi. Ensimmäinen syy ei ole uskotta, mutta toinen on. 

Afganistanin sota (2001–2014) 

Syyskuun 11. päivän iskuilla Yhdysvallat saivat tekosyyn ”terrorisminvastaiselle sodalleen”. Siten Afganistanin sota laajeni 7. lokakuuta 2001, kun Yhdysvaltain, Yhdistyneen kuningaskunnan, Australian ja Afganistanin pohjoisosaa hallinneen pohjoisen liiton joukot hyökkäsivät Afganistaniin syrjäyttääkseen maan Taliban-hallinnon ja tuhotakseen Talibanin suojissa toimineen Al-Qaidan. 

Yhdysvallat ovat vastuussa Afganistanin dominoivasta roolista kansainvälisessä heroiinikaupassa, joka on ainoastaan toistoa, sille mitä tapahtui aiemmin Burmassa, Thaimaassa ja Laosissa 1940-luvun lopulta 1970-luvulle. (Tähän heroiinikauppaan on ilmeisesti koittanut muutos tai se on loppunut, kun Talibanit saivat viime vuonna valta-aseman Afganistanissa). Näiden maiden muodostamaa huumeviljelmistä tunnettua aluetta kutsuttiin ”Kultaiseksi kolmioksi”. 

”Arabikevät”, Irakin tuho ja Syyria 

Viime kädessä Yhdysvallat ja Israel olivat syyllisiä Syyrian sotaan, joka oli ”arabikevään” huipentuma. Irakin kukistamisella ja ”arabikeväällä” oli kaksi selvä päämäärä (muitakin on): Irak ja “arabikevään” yhteydessä kaadettujen valtioiden hallinnot noudattivat itsenäistä talouspolitiikkaa ja olivat jokseenkin varteenotettavia vastustajia Lähi-idän rauhaa uhkaavalle Israelille. Nämä kaksi päämäärää ovat olleet myös tavoitteena Iranin ja Syyrian hallintojen kukistamisen pyrkimyksissä, mutta Iran muodostaa Israelille tarvittaessa todellakin varteenotettavan vastustuksen. Liittoutuneiden hyökkäys Irakiin syöksi koko Lähi-idän kaaokseen. Saddam Hussein alkoi vaatia öljysuoritusten maksuvälineeksi euroa vuoden 2000 lopulla myydäkseen öljyä euromaihin. Niinpä Saddam vaihtoi YK:ssa olevan 10 miljardin dollarin reservinsä euroiksi. Tästä innostuivat muutkin maat, kuten esimerkiksi Iran, joka ryhtyi vaatimaan öljystään korvausta euroina.7 

Nämä Saddamin itsenäiset talouspyrkimykset olivat syynä Yhdysvaltojen ja Britannian johtaman liittouman hyökkäykselle Irakiin 2003. Tekaistun Irakin sodan avulla raunioitettiin Israelin vihaama hallitus ja siten taattiin se, että Irak myy jatkossakin öljynsä yksinomaan dollareita vastaan. 7 

Lukijat voivat vertailla yllä olevaan viitaten sitä, että kumpi mainituista suurvalloista on todellakin uhkana maailmalle juutalaismafian hallitsema USA vai samaisen mafian vaikutuksen alainen Venäjä? 

Natosta ei ole turvaa; Suomi on turmion tiellä 

”NATO on luonteeltaan jäänne kylmän sodan ajalta ja se toimii pääsääntöisesti paperijärjestönä? Vaikka NATOlla on moniportainen sotilashallinto esikuntineen, ei sillä ole joukkoja. NATON sotavoimat koostuvat jäsenvaltioiden sotajoukoista, joiden luovuttaminen käyttöön on täysin jäsenvaltioiden päätäntävallassa.”   

Luonnollisesti kukin NATO-maa määrittäisi omat tarpeensa sekä niiden tärkeysjärjestyksen, jos Eurooppa ajautuisi sotaan. Länsi- ja Keski-Euroopan maille sekä Yhdysvalloille Suomi ei olisi puolustamisen arvoinen, mutta maamme olisi NATOn eteen työnnetty tukikohta. Riippumatta siitä kuka tällaisen sodan voittaisi, meidän kohtalomme olisi perin surkea. 

Miksi kukaan valtavirtaisessa NATO-jäsenyyteen liittyvässä keskustelussa ei esitä sitä kysymystä, että antaisiko sotilasliitto todella Suomelle turvan NATO-jäsenmaana? Nimittäin viidennen artiklan kohta ei takaisi Suomelle todellisessa tilanteessa minkään kaltaista luetettavaa turvatakuuta.  

Miksi yleisessä keskustelussa ei ”nosteta kissaa pöydälle” sen suhteen, että rehellisesti esitettäisiin NATOn olevan luonteeltaan jäänne kylmän sodan ajalta pääsääntöisesti toimivana paperijärjestönä? NATOon liittyvissä keskusteluissa ei ole tiettävästi kukaan esittänyt sitä faktaa, että NATON sotavoimat muodostuvat jäsenvaltioiden sotajoukoista, joiden luovuttaminen käyttöön on täysin jäsenvaltioiden päätäntävallassa, kuten yllä jo sanottiin.   

Suomen NATO-kiihkoilijoiden keskuudessa vallitsee hirvittävän lapsenomainen  luottamus Yhdysvaltojen johtaman läntisen liittouman “puolustusdoktriiniin”. Eikö ole ymmärretty, että Suomi on nykyisin vain EU:n syrjäinen pohjoinen maakunta, minkä puolustamista ei katsottaisi merkitykselliseksi. Mikäli esimerkiksi Venäjä hyökkäisi Suomeen jäisi kaikki ulkopuolinen ja ulkomainen avustaminen  vain myötätunnon tasolle ja Suomen puolustusvoimien sotilaat saisivat kuolla viimeiseen NATO-jäsenmaan sotilaaseen saakka.   

Lopuksi voitaisiin jälleen sanoa, että Suomen on itsenäistyttävä ja ilmoitettava, että emme ole enää EU:n jäsenvaltio, jota Suomi ei laillisesti ole koskaan ollutkaan. Itsenäisen Suomen on otettava puolueettomuuspolitiikka käyttöön ja muodostettava kestävät sekä yhteistyökykyiset suhteet tärkeimpään naapuriimme suurvalta Venäjään. Suomen pitäisi osaltaan murtaa se rautaesirippu, joka on jälleen rakennettu lännen ja Venäjän välille. Mahdollisesti itsenäistynyt Suomi noudattaisi soveltaen Paasikiven linjaa, joka korosti Suomen ja silloisen Neuvosto-Venäjän kahdenvälisten suhteiden tarpeellisuutta sekä Suomen sotilaallista liittoutumattomuutta.   Suomen ja muunkin EU:n alueen taloudelle muodostuvat tulevaisuudessa merkittäviksi hedelmälliset suhteet Venäjälle sekä Itä-Aasiaan. Lisäksi Suomen on mitätöitävä isäntämaasopimus ja hylättävä Yhdysvaltojen johtaman koalition puolustusdoktriini eli torjuttava NATOn kumppanuus ja jäsenyys sotilasliitossa. Samalla meidän on kehitettävä omaa puolustusjärjestelmää, johon yhtenä esimerkkinä kuuluu Venäjältä hankittavat S-400 torjuntaohjukset. 

Myös Suomen puolustuksen pitäisi muodostua kolmesta tärkeimmästä peruspilarista, joista merkittävin on puolustustahto, toisena asevarustelu ja kolmanneksi koulutus. Ei pidä unohtaa, että Suomen puolustuksen peruskallio on hyvin kehitetyt maavoimat.  

Puolustustahtoon viitaten voidaan kysyä, että keneltä voisi löytyä puolustustahtoa, puolustaa Suomea, joka on Euroopan unionin syrjäinen maakunta, ja mitä hallitaan Brysselistä käsin. Ulkomaalaisella rahalla huoraavat johtavat poliitikot, ovat luovuttaneet Suomen globaalien talousimperiumien lypsettäväksi. Tämän Suomen poliittisen mafian tähden ei kenenkään pidä uhrata edes yhtä hiuskarvaansa. Mutta puolustustahto realisoituu heti, kun Suomi on jälleen itsenäinen ja puhdistettu kansan-, ja maanpetturi roistoista. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuhe 1.1.2022 – Presidentti 

Why the West is to Blame for the Ukraine Crisis | Foreign Affairs 

UAWire – Third time in a week U.S. Air Force transport planes land in Ukraine amid escalation in Donbas 

Сценарий учений похож на войну: как НАТО снимает напряженность у границ РФ // Смотрим (smotrim.ru) 

Телефонный разговор с Президентом Финляндии Саули Ниинистё • Президент России (kremlin.ru) 

The Israel Lobby and the European Union — the University of Bath’s research portal 

The Jews behind Internet – Radio Islam (islam-radio.net) 

 1.  MTV-uutiset (2.1.2022). Ruotsissa ylistetään presidentti Niinistön Nato-kannan selkeyttä -”…” 
 1. Juntunen, Alpo (2000). GEOPOLITIIKKA – PERUSTA VENÄJÄN AATTEELLE: 47831-Artikkelin teksti-36537-1-10-20140924.pdf 
 1. U.S. Department (2005). U.S. Department of Defense Base Structure Report, Fiscal Year 2005 Baseline.  
 1. Chomsky, Noam (2004). Maailmanvalta vai maailmanloppu? Otavan Kirjapaino Oy Keuruu. 
 1. Yleisradio Naton Serbian pommituksista tulee kuluneeksi 15 vuotta 
 1. Chomsky, Noam (2004). Uusi sotilaallinen humanismi, Kosovon opetukset. Gummerus Kirjapaino Oy, jyväskylä 2004. 
 1. Krassimir Petrov (23.1.2006)- Reference: LeMetropole Cafe: Saatavilla: http://www.masternewmedia.org//#ixzz4Dl8Torno; Krassimir Petrov (29.9.2004). Oil performance in a worldwide depression. Saatavilla: https://www.oroyfinanzas.com/en/2004/09/oil-performance-in-a-worldwide-depression/; Krassimir Petrov (17.1.2006). The Proposed Iranian Oil Bourse. Saatavilla: http://www.resilience.org/stories/2006-01-17/proposed-iranian-oil-bourse; DV: Libya: All About Oil or All About Banking?; Bashar al-Assadin haastattelu (1.7.2016). President Assad’s interview with SBS NEWS AUSTRALIA. 

_______ 

a) Venäjän ja Naton sanailu Ukrainasta kiihtyy: ”Venäjä ei voi enää yllättää ketään” – MTVuutiset.fi 

7 kommenttia

 1. SUOMALAISTEN TYHMYYS
  Suomalaiset ja varsinkin Suomen korruptoitunut poliittinen johto ovat sinisilmäisiä uskossaan, että EU ja YK ovat etujemme vaalijoita. Suomalaiset eivät ymmärrä kansainvälistä politiikkaa, vaan uskovat valheellisiin utopioihin EU:sta isänmaamme turvana. Totuus on aivan toisenlainen. On kansainvälisiä pimeitä voimia, jotka ohjaavat kansainvälistä politiikkaa. Näiden voimien ytimessä ovat juutalainen eliitti eli Siionin Viisaat, jotka todellisuudessa määräävät kansainvälisen politiikan suuret linjat ns. länsimaissa. Venäjä ja etenkin Kiina eivät ole mukana tässä, vaan ovat juutalaisten pelissä vastavoimia – hajota ja hallitse -periaatteen vuoksi. Suomen isäntämaasopimus Naton kanssa on vaarallinen valtiopetos, joka uhkaa kansamme turvallisuutta. Suomalaisten tulee päästä irti EU:sta, eurosta ja isäntämaasopimuksesta, jotka hyväksyttiin valtiopetoksella. Nyt kuitenkin suomalaiset ovat heräämässä ja koronahuijaus on nostanut isänmaallisia voimia vastustamaan EU:ta ja korruptoitunutta poliittista johtoamme. Tämän taistelun eturintamassa on juristi Jaana Kavonius ja Oikeusturvakeskus ry. Suomelle riittää Eftasopimus turvaamaan ulkomaankauppaamme ja välit Venäjän kanssa tulisi lämmittää. Amerikkalaisia hävittäjiä emme tarvitse emmekä risteilyohjuksia. Valtionvelkamme oli vuonna 1995 noin viisi miljardia ja nyt noin 130 miljardia; siinä tulos EU:hun liittymisestä. LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  https://positv.fi/
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(18)Miinusääni(4)
 2. Luin Niinistön puheen ja innostuin kuuntelemaan Kekkosen viimeisen uuden vuoden puheen ennen eroamistaan sairauden tähden. Molemmat puheet liittyivät sotaongelmiin maailmalla. Puheissa on valtava ero.
  Kekkonen kuvasi maailmaa puolueettoman maan päämiehenä ja halusi Suomen olevan mukana muiden puolueettomien maiden rauhaa puolustavissa aatteissa. Ketään ei syytelty, mutta sotien kansalaisille tuottamaa vahinkoa kuvailtiin realistisesti. Puheessa mainittiin myös hyvät poliittiset ja kaupalliset suhteet silloiseen Neuvostoliittoon ja kaikkiin muihin maihin. Rauhanomaisesta puoluettomuudesta oli suurta hyötyä Suomelle. Kekkonen puhui kansallisen suomen puolesta ja toivotti rauhallista uutta vuotta ja menestystä suomalisille.

  Plusääni(17)Miinusääni(3)
 3. Valtamediassa on aloitettu selkeä kampanjointi Suomen Nato-jäsenyyden puolesta. Samaa propagandaa on esittänyt myös maamme presidentti Sauli Niinistö. Kolumin on kirjoittanut Risto Huovinen.
  Tavoitteena on selkeästi pyrkiä muokkaamaan yleistä mielipidettä Natoa kannattavaksi ja täten saada Suomi liittymään Natoon. Lähtökohtana tässä pelottelussa on aina perusteeton pelottelu Venäjällä ja sen hyökkäämisellä milloin minnekin.
  Näille väitteille on kovin vaikeaa löytää mitään todellisuuteen liittyviä perusteita, sillä ei ole mitään todellisia esimerkkejä siitä, että Venäjä olisi hyökännyt sille vaarattomien naapurimaiden kimppuun. Venäjällä kun ei ole mitään syytä näin toimia.
  https://mvlehti.net/2022/01/06/mista-puheissa-suomettumisesta-ja-natosta-on-kyse-kolumni/

  Ano Turtiainen eduskunnalle: ”Vieläkö te pilkkaatte totuudenpuhujia?”
  https://mvlehti.net/2022/01/07/turtiainen-eduskunnalle-vielako-te-pilkkaatte-totuudenpuhujia/

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. Mediapooli tai mediamonopooli on nyt valtansa huipulla ja sen juovuttama. Se sai korona-pelotelullaan kansan polvilleen ja lisää on tulossa, kunnes väestö on rautaisissa kahleissa. Suomalainen valtamedia ei tule koskaan luopumaan asemastaan länsivaltojen psykologisen sodankäynnin välineenä. Suomalaiset ovat antautuneet sille ja sen sanomalle ja ovat nyt Tukholma-syndroooman alaisina oman yksiäänisen mediansa lumoamina panttivankeina (tai pankkivankeina). Tällä vankijoukolla suoritetaan nyt koko ajan lisää erilaisia saappaannuolenta-rituaaleja, joilla kansa saa häpäistä itsensä niin, ettei sille kukaan edes enää toivo pelastusta saatikaan vapautta. Asetelma on säälittävä, jos verrataan maihin, joissa esiintyy mediakriitisyyttä sekä huomattavan aseman saavuttanut vaihtoehtomedia. Suomessakin on oppositio ja piskuinen kattaus vaihtoehtomediaa omalla kielellä, mutta tämä on helppo hajottaa useisiin eri ryhmiin, jotka keskuudessaan vaalivat oikeaoppisuutta.

   Tällä hetkellä näyttää siltä, ettei Suomi enää koskaan palaa itsenäisten kansakuntien joukkoon. Ei ole halua eikä kykyä. Ehkä järkevien, moraalisten ja henkevien ihmisten on ryhdyttävä myös itse ”globalisteiksi” ja pyrittävä yhteistyöhön globaalilla tasolla tarjoten vaihtoehtoisen massan hirmuvalta NWO:lle, joka erityisesti Suomessa pönkittää asemaansa joka ikinen päivä. Kuollutta hevosta eli Suomen tasavaltaa on turha enää piiskata ja on syytä siirtyä eteenpäin. Suomen valtiosta ja sen lainsäädännöstä on tehty rikoksentekoväline (esim. rokotepakot). Tätä rikoksentekovälinettä Suomen valtiaat haluavat nyt turvata mm. Naton avulla.

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
 4. Paasikivi korosti, että Suomen ulkopoliittiseesti tärkein asia on suhde Venäjään (Neuvostoliittoon). Siitä huolehtiminen olisi siis ensisijainen tehtävä. Ymmärtääkseni tämä oli myös Mannerheimin näkemys; tietääkseni hän oli ensimmäinen, joka hahmotteli jonkinlaista ystävyyssopimusta välirauhan aikana (välirauhasta puhuttiin heti Talvisodan päättymisen jälkeen, ei vasta ns. jatkosodan aikana tai sen jälkeen).

  Kekkonen kirjoitti jo v. -43 että Suomen on valittava joko Venäjän vastainen poliittinen linja tai puolueettomuus. ”Suomen etu ei voi olla, että se on äärimmäisenä, Venäjän (NL) rajalla alituisesti varuillaan olevana ja ensimmäiseksi vihollisen jalkoihin joutuvana liittolaisena, jolla ei ole sellaista poliittista vaikutusvaltaa, että sen sanalla olisi mitään merkitystä, kun sodasta ja rauhasta päätetään. Maa olisi tällöin äänettömänä yhtiömiehenä mukana liitossa, josta sille koituisi kohtuuttomat, ajan mittaan ylivoimaiset rasitukset. Se joutuisi aina taistelutantereeksi..”

  Kekkonen jatkoi: ”Venäjään (NL) vihamielisten suurvaltojen kanssa liittoutuminen veisi Suomen suurvaltaryhmän alituiseksi taistelevaksi, eteen työnnetyksi tukikohdaksi. Näin ollen Suomen kansalliset edut eivät salli sitoutumista Venäjän vastaisen politiikan linjalle.”

  Mitäpä tuohon lisäämistä: viisaita miehiä, vaikka heilläkin oli harharetkensä. Epäilemättä kääntyilevät haudassaan seuratessaan nykymenoa.

  Plusääni(11)Miinusääni(2)
 5. Lainaus tekstistä:
  Suomen NATO-kiihkoilijoiden keskuudessa vallitsee hirvittävän LAPSENOMAINEN (korostus minun) luottamus Yhdysvaltojen johtaman läntisen liittouman “puolustusdoktriiniin”.
  
En voi olla ottamatta tähän sopivaa tilannekuvausta Raamatusta. Suomihan lukeutuu kristityksi maaksi, mutta miten on sen kristillisyyden kanssa? Miten se näkyy maan politiikassa, ulkopolitiikassa ja koko yhteiskunnassa?

  Suomen kansa on ihastunut valtionsa johtoon, joka NÄYTTÄÄ johtavan kansaa viisaasti ja ymmärtäväisesti. Mutta kansa ei tiedä, että nämä johtajat ovat pelkkiä marionetteja, jotka tottelevat täysin heille ylhäältä annettuja ohjeita. Kaikkien maiden johtajat ovat tällä hetkellä samanlaisia. Jos he eivät suostu siihen, heidät syrjäytetään ja heidän tilalleen asetetaan marionetit. Kaikki näyttää nyt ulospäin moitteettomalta, mutta kaiken takana hyörii peto, jonka piilossa pysyvät lakeijat välittävät pedon määräykset eteenpäin valtioiden johtajille. Suomalaiset ovat ylpeitä siitä, että melkein kaikkien puolueiden johdossa on nainen ja että hallituksen johdossa on nainen, joka on vielä nuori ja kaunis. Raamattu on ennustanut tämän:

  ”Minun kansani KÄSKIJÄT OVAT LAPSIA, ja NAISET SITÄ HALLITSEVAT. Kansani, sinun johtajasi ovat EKSYTTÄJIÄ, he ovat hämmentäneet sinun polkujesi suunnan.” (Jes 3:12)

  Tämän maan miehet on ympäristömyrkkyjen, rokotteiden, kasvatuksen ja vääränlaisen, myrkyillä kyllästetyn ravinnon avulla tehty naismaisiksi itkupilleiksi, peräkammarin pojiksi. Naisiin se taas on vaikuttanut niin, että heistä on tullut naissotureita, amatsoneja, jotka päihittävät miehet mennen tullen.
  Miksi tilanne on nyt tämä?

  ”Minä etsin heidän joukostansa MIESTÄ, joka korjaisi muurin ja SEISOISI MUURINAUKOSSA minun edessäni MAAN PUOLESTA, etten minä sitä hävittäisi, MUTTA EN LÖYTÄNYT.” (Hes 22:30)

  Ei ole miestä korjaamaan kristinuskon muurinrepeämää ja seisomaan syntyneessä aukossa puolustamassa maataan ja kansaansa.

  Silloin kun tapahtui se järkyttävä joukkomurha Oslossa, sos.dem.-nuorten leirillä, tämä Jens Stoltenberg (sos.dem.) oli Norjan pääministerinä. Panin merkille hänen käytöksensä omituisuuden niissä tiedotustilaisuuksissa, joita hän silloin antoi. Hän selvästi peitteli jotain. Ja aivan pian hänet valittiin NATO:n pääsihteeriksi. Ja vieläkin aina kun hän antaa lausuntojaan, näen tuon saman outouden hänen käytöksessään ja sen että hän peittelee jotakin. Olen itsekseni miettinyt, olisiko hänellä ollut sormensa pelissä siinä joukkosurmassa. Mistä Breivik sai poliisin asun ja ne aseet? Onko niitä selvitetty? Vai onko se tarkoituksella pimitetty? Miksi poliisit eivät menneet heti hälytyksen saatuaan suoraan sinne saarelle, vaan lähtivät kiertämään jotain kaukaista reittiä, jolloin kallista aikaa kului ja Breivik sai rauhassa tehdä tuhotyötään? Liian monta outoa asiaa liittyy tähän.

  Olisiko siis Stoltenberg tällä toiminnalla hankkinut ”kannuksiaan” tuohon NATO:n tärkeimpään virkaan? Hänen tuli osoittaa, että hänessä on ”miestä” ryhtyä likaisiinkin hommiin surkeilematta ja ilman säälin tunnetta. Olemmehan saaneet kuulla sellaisten tuolla mafian sisäpiirissä olleiden ja sieltä kauhuissaan karanneiden suusta, että jokainen korkeaan asemaan pyrkivä testataan, onko hänestä tappajaksi. Kuka olikaan se jota haastateltiin ei kovin kauaa sitten, joka kertoi, että hänen tiensä huipulle tyssäsi siihen, että hänestä ei ollut lapsen tappajaksi.

  Plusääni(11)Miinusääni(1)
 6. `Pelolle ei pidä antaa valtaa` (Missä tuon sloganin käyttäjät nyt ovat?).

  Pitäisikö tietyille peloille antaa valtaa ja toisille peloille ei? Missä logiikka?

  Venäläiskammo on eräs hysterian muoto. Venäläiskammoa voidaan lietsoa vastakkainasettelulla ja uhkakuvilla, jolloin ruokitaan pelkoa ja ennakkoluuloja. Venäläiskammon lietsonnassa antaisin EUlle, USAlle ja NATOlle kouluarvosanan `välttävä`. Aika harva uskoo heidän sodanlietsontaansa.

  `Russofobia tai russofobia myös russismin vastainen on kielteinen asenne Venäjään, venäläisiin tai venäläiseen kulttuuriin. Se on muukalaisvihan ilmentymä ja russofilian vastakohta`.

  Mistä sitten johtuu, että jotkut ottavat tosissaan länsimaiden propagandan venäjäuhasta?

  Vaikutuksille alttiit ihmiset joutuvat helposti hysterian valtaan. Hysteria tarttuu ihmisestä toiseen kuin kulkutauti. Tästä on esimerkkejä runsaasti.

  `Arkipuheessa ”hysterialla” tarkoitetaan nykyisin kiihtynyttä reagointitapaa. Ihmiset voivat myös joutua joukkohysterian valtaan, jolloin alkuperäisen syyn lisäksi reagoimiseen vaikuttaa muiden ihmisten tunnetta vahvistava vaikutus`:
  Hysteria:
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Hysteria

  `Lääketieteessä termillä tarkoitetaan ilmiötä, jossa useampi henkilö luulee kärsivänsä jostain oireesta. Jopa tuhansia täysin terveitä ihmisiä saattaa hakeutua hoitoon taudin vuoksi, joka ei edes voisi tarttua ihmiseen. Joukkohysterian ehkäisyssä asianmukainen tiedotus on usein tärkeässä roolissa`:
  Joukkohysteria:
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Joukkohysteria

  Joitakin joukkohysterian ilmiöitä tulee mieleen tällä istumalla. Otetaampa esimerkiksi seuraavat.

  Tanssihysteria
  Salemin noitavainot
  Amsterdamin tulppaanipörssi
  Intiaanien tanssiliike
  Venäjäpelko vähän ennen EUhun liittymistä
  Homekeskustelu
  Sähköallergia
  Massamaahanmuutto
  Rokotusvouhotus
  Ja nyt Venäjäpelko

  Seuraava hysteria saattaa liittyä teollisuuden toimitusongelmiin kuten paperiin. Kohta tyhjenevät kauppojen hyllyt wc-paperista, hamstraus alkaa niin kuin tapahtui covid-hysterian alussa.

  Great Reset (Suuri nollaus) iskee voimalla juuri logistiikkaan. Se onkin akilleen huollon käntapää. On se merkillistä, että kauppojen hyllyt eivät ole jo tyhjillään tiettyjen tuotteiden saatavuudesta. Ainakin kuluttajan hinnoissa tämä tullaan näkemään tämän vuoden aikana ja tilanne senkun pahenee jatkossa. Mutta kauppojen tiettyjen tuotteiden tyhjiä hyllytiloja tullaan näkemään hyvinkin pian, kunnes tilanne pahenee.

  Eiköhän hysterioida vähäsen!

  Joko olet ostanut puulämmitteisen kaminan? Saattaa olla, että tarvitset sitä pian. Olenkin odottanut jo jonkin aikaa pitkäkestoisia sähkökatkoja. pitäis jo alkaa esiintyä. Näillä leveysasteilla jo luonnostaan pienet vehkeet kun eivät siedä kauan kylmää, koska ne voivat kutistua entisestään.

  Mediassa puhutaan kyberuhasta. Ei ollenkaan kaukaa haettu uhkakuva. Sehän kuuluu oleleellisena osana WWIIIeen, itse asiassa ihan alkutoimiin. Monellekin tulee kyberuhasta ensimmäisenä mieleen tietojärjetelmien häiriöt. Kaikessa raadollisuudessaan ihmistekoinen kyberhyökkäyksen kohde tulee olemaan hyvin haavoittuva infra laajassa mielessä.

  Se oli Michael Kaku, japanilainen astrofyysikko, joka julisti taannoin kuinka auringon sähkömagneettiset purkaukset voivat pysäyttää esimerkiksi jenkkilän sähköisen infrastruktuurin laajoilta alueilta ja pitkäkestoisesti. Hänen mukaansa nyt meneillään oleva aurinkojakso, jolloin häiriöitä esiintyy kestää yli kaksi vuosituhatta.

  Jotkut arvioivat, että jos näin pääsee käymään niin infraa ei saada enää käyntiin ollenkaan, koska infra on jo 60-vuotta vanhaa. Koko infran uusiminen vie kauan aikaa ja kustannukset ovat huikeat.

  Maanpäälliset kyberhyökkäykset eivät ole infran ensisijainen uhka. Mutta todellinen uhka tulee taivaalta!

  `Taivaitten voimat` eivät tule ainoastaan järkkymään, ne järkkyvät jo. Esimerkiksi maanjäristykset johtuvat juuri näistä auringon sähkömagneettisista purkauksista. Maanjäristykset pystyisi ennakoimaan tutkimalla auringossa tapahtuvia muutoksia.

  Auringon sähkömagneettiset purkaukset kulkevat navalta navalle maan läpi, koska maaplaneetta toimii kuin dynamo. Navalta navalle, maan sisällä kulkevat sähkömagneettiset aallot saavat liikkeelle tektoniset laatat, jotka aiheuttavat maanjäristyksiä, meteotsunameja, merenalaisten vuorten pengermien romahtamisia jne.

  Laajemmat sähkökatkot olisikin hankalampi selittää sillä iänikuisella syyllä: liito-oravalla, joka oli pököillyt muuntajaan. Mutta kun suurkaupungit pimenevät niin alkaa täysin hallitsematon mellakointi.

  On se ihmeellistä miten ihmiskunta satsaa suurella rahalla aurinkoenergiaan kuten aurinkopaneeleihin, vaikka jatkossa aurinko ei mene pilveen, vaan pilvi menee aurinkoon. Auringon valo ei tule ehtymään, mutta kosmiset voimat estävät sen esilletulon. Kohtahan täällä kuukin himmenee.

  Valtaa pitävät yllyttävät tiettyihin hysterioihin kuten Venäjäpelkoon, rokotevouhotukseen jne, mistä vain on heille henkilökohtaista hyötyä ja jotka ovat läpeensä valheita. Mutta ne `hysteriat`, joista tulisi ehdottomasti valistaa ja näin suojella kansaa salataan.

  Plusääni(0)Miinusääni(2)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat