Velkasitoumusten huutokauppa ja muita rahoitusmaailman huomioita

Suomessa valtiokonttori järjesti euromääräisten velkasitoumusten huutokaupan 20. marraskuuta 2019. Velkasitoumushuutokauppoihin osallistuvat Suomen valtion velkasitoumusohjelmaan nimetyt pankit eli päämarkkinatakaajapankit. Nämä velkasitoumus huutokaupat käydään siis näiden päämarkkinatakaajapankkien välityksellä. Tämä on yksi valtion lainanoton mekanismeistä.

Päämarkkinatakaajapankit muodostavat pitkien lainanottojen yhteydessä valtion merkittävimmän yhteistyökumppanin tai paremminkin riistäjän.

Velkasitoumusten huutokaupat

Valtiokonttori uutisoinnin mukaan tällä kertaa huutokaupattujen velkasitoumusten tuotto oli negatiivinen, toisin sanoen sijoittajat maksoivat valtiolle lainaamastaan rahasta, mutta normaalisti pluskorkojen vallitessa tuotto on positiivinen. Suomen valtio ottaa korollista rahaa lainaa päämarkkinatakaajapankeilta, jotka samalla toimivat yleensä syndikoitujen emissioiden pääjärjestäjinä.

Emissio: osakkeiden tms. laskeminen markkinoille.

Syndikoitu: yhteissijoitus, usean rahoittajan samoilla ehdoilla tekemä pääomasijoitus.

Valtiokonttorin liikkeelle laskemien uusien euromääräisten velkasitoumuksien hinnat huutokaupoissa määräytyy pankkien tarjousten perusteella. Lisäksi Valtiokonttorilla on mahdollista muina aikoina vapauttaa velkasitoumuksia liikkeeseen kysynnän ja rahoitustarpeen mukaan, jolloin Valtiokonttorin sanotaan määrittävän liikkeelle laskettujen velkasitoumusten hinnan. Jälkimmäinen liikkeeseenlaskutapa muistuttaa Euro Commercial Paper -ohjelmia (ECP).

Valtionkonttorin liikkeelle laskemien velkasitoumuksien huutokauppa on sinänsä yksi valtion ulkomaisen lainanottamisen mekanismeistä. Siinä yksityinen pankki sijoittaa rahamäärän (X) valtion liikkeelle laskemaan oukkovelkakirjaan tietylle ajan jaksolle. Valtio sitoutuu maksamaan yksityiselle pankille rahamäärästä (X) sovitun koron. Kuitenkin kyseisen lainan liikkeelle laskenut valtio sitoutuu tyypillisesti maksamaan lainan ostajalle jonakin sovittuna ajankohtana, esimerkiksi kymmenen vuoden kuluttua joukkovelkakirjalainan liikkeellelaskusta lainan nimellisarvoa vastaavan summan. Tämä systeemi on vain yksi monikansallisista velkarahoitusjärjestelmistä, jotka pyrkivät jatkuvasta pitämään kansallisvaltioita köyhdyttävässä velkaorjuudessa.

Vakuudettomien varojen lainaaminen toisille pankeille

London Interbank Offered Rate (LIBOR ) on päivittäin määriteltävä viitekorko, joka toimii yksityisten pankkien lainaamina vakuudettomina varoina muille pankeille Lontoon pankkienvälisillä rahamarkkinoilla. LIBOR:n määrittelyä koordinoi British Bankers’ Association, BBA-yhdistys.

Brittiläisen pankkivalvontaviranomaisen FSA:n, Financial Supervisory Authorityn mukaan Libor-korkojen manipulointia olisi tapahtunut ainakin jo vuonna 2005. Barclaysin lisäksi manipuloimiseen näyttäisivät osallistuneen ainakin Citi, Chase, UBS, Royal Bank of Scotland ja muut BBA-ketjuun kuuluvat pankit. Useat näistä LIBOR-korkohuijaukseen liittyneistä pankeista toimii Suomen valtion päämarkkinatakaajina.

Kansainvälinen velkarahajärjestelmä käyttää suomalaista maksuvoimaa mielivaltaisesti hyväkseen

Kuten yllä olevasta voidaan havaita, päämarkkinatakaajilla on valtuudet määrittää tärkeimmille sarjaobligaatioille eli niin kutsutuille valtion viitelainoille jälkimarkkinoilla osto- ja myyntihintoja. Ensisijaismarkkinoilla niiden oikeuksiin sisältyy osallistua Valtiokonttorin huutokauppoihin.

Suomen valtiolla lienee nykyisin neljätoista päämarkkinatakaajapankkia, jotka ovat siis Suomen velkojia. Jäljempänä luettelo näistä yksityisistä pankeista velkojina:

Bank of America Merrill Lynch
Barclays Capital
BNP Paribas
Citigroup
Crédit Agricole
Credit Suisse
Danske Bank
Deutsche Bank
HSBC
J.P. Morgan
Morgan Stanley
Nordea
Royal Bank of Scotland
Société Générale

Lisäksi yksityiset pankit ovat köyhdyttäneet lainanantajina- ja pääomatakaajapankkeina Suomen ja muun euroalueen lisäksi, koko maailmaa. Näitä pankkeja ovat esimerkiksi: Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase ja Paribas. Kaksi viimeksi mainittua ovatkin yllä olevassa listassa.

Nämä yllä esitetyt kansainväliset pankit ovat täysin orientoituneet palvelemaan juutalaisen eliitin luomaa systeemiä, kansainvälisenä rahan- ja omaisuuden ryöstöjärjestelmänä.1,2,3,4 Nämä rahoitusinstrumentit ovat pelkästään parasiitteja, jotka loiseliönä kuluttavat isäntäelimistön energiaa.

Suomen valtio, hallitus, eduskunta sekä kansalaiset ovat ainoastaan tämän globaalin pankkijärjestelmän korollisen velkarahasysteemin riiston sekä ryöstön kohteita.

Velkasitoumushuutokaupat edustavat pankkien mielivaltaa ja voivat kurjistaa talouksia

Lisäksi velkasitoumushuutokaupat, jotka ovat siis yksi lainoitusmekanismeista, käydään päämarkkinatakaajapankkien välityksellä ja niiden määrittäminä. Tällöin suomalaisten veronmaksajien verorahat ovat alistettuja kansainvälisten pankkihuijareiden spekuloitaviksi. Tämä on tietysti erittäin epäoikeudenmukaista sekä mielivaltaista operointia, sillä kansalaisilla ei ole minkään kaltaisia mahdollisuuksia vaikuttaa näiden keinottelijoiden korkoon perustuvaan velkajärjestelmään, eikä valtiovallalla ole halua puuttua siihen. Tästä kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden toiminnasta on aina negatiivisia taloudellisia seuraamuksia kansantaloudelle ja kotitalouksille.

Kansainvälisestä raha- ja pankkijärjestelmästä täytyy päästä irti

Nykyinen europohjainen velkaperusteinen kansainvälinen raha- ja pankkijärjestelmä, ei tietenkään ole valtion suonissa elävöittävää taloudellista raha- ”verivirtaa”, vaan ainoastaan globaalin finanssijärjestelmän näivettävää vaikutusta valtion elimistössä.

Rothchild

Juutalaisen Rothschildien, ja muiden juutalaisten perhedynastioiden luoman kansainvälisen rahoitusvelkajärjestelmän lainaama korollinen raha on syynä Suomen ja laajemmin koko maailman taloudellisiin kriiseihin. Näin ollen velkaorjuuteen perustuva globaali lainoitusjärjestelmä on raunioittanut kotitaloudet kuin myös kansantalouden. Uutta rahaa ilmestyy kiertoon kun velkaannutaan yksityisille pankeille. Kansantalouksissa on aina kiertämässä vain velkarahaa, muuta rahaa tuskin on olemassakaan. Velkaa ei koskaan pystytä maksamaan takaisin kokonaan. Velan pääoman ja sen koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät loiskasvaimet, joita ovat monikansalliset yksityiset pankit, jotka riistävät korko ynnä velanpääoman ilmaisena rahana. Korkoraha ynnä velan pääoma ei ole luotu tuottavan työn kautta, tämä rahakokonaisuus on vain ilmakupla. Korkoraha ja velan pääomaa kuitenkin haalitaan kasaan työllä ja tuskalla velallisen työmäärän palkasta. Huomattakoon, että pankkien myöntämät lainat ovat pääsääntöisesti tyhjästä luotuja kirjaamalla ne virtuaalitiedostoihin. Näin toimii kansainvälisesti laillistettu rahanväärennyskopla.

Juutalaisen eliitin luomasta rahoitusjärjestelmästä täytyy Suomen ja Euroopan päästä irti.

Suomessa tulee ottaa käyttöön talousdemokratian reformi. Täten maa voisi siirtyä omaan valuuttaan ja luoda sen itsenäisesti.

Valtion omistuksessa oleva keskuspankki voisi luoda tarvittaessa rahaa velattomasti, jota säännösteltäisiin inflaation ja deflaation (rahan arvon nousu) eliminoimiseksi. Pankit olisivat vain asiakkaiden talletusten vastaanottajia ja siten ne lainaisivat osittain asiakkaiden talletuksia. Velattoman rahan jakelu tapahtuisi esimerkiksi valtion kulutuksen mukaan tai perustulon kautta. Velkarahan tulisi olla korotonta. Tällaista rahaa voitaisiin käyttää investointeihin, jotka lisäisivät työllisyyttä ja siten kulutuksen myötä maan vaurautta sekä omavaraisuutta.

Lopuksi

Ei voi muuta kuin suuresti hämmästellä sitä välinpitämättömyyden ja järjettömyyden laajuutta kansan uskoessa manipuloivaa valtamediaa, äänestämään toistuvasti samat poliittiset entiteetit, jotka ovat aktiivisia maanpetturuudessa sekä maanpetoksellisessa toiminnassa, myös valtion taloudessa.

Markku Juutinen

Lähteet

https://www.valtionvelka.fi/uutinen/valtiokonttori-jarjesti-euromaaraisten-velkasitoumusten-huutokaupan-3/; https://www.valtionvelka.fi/valtion-velkasitoumukset/

https://efinancemanagement.com/international-financial-management/euro-commercial-paper

https://www.treasuryfinland.fi/public/default.aspx

 1. Taibbi, Matt (5.4.2010). RS. The Great American Bubble Machine. Saatavilla: http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405
 2. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.
 3. Jewish Encyclopedia (1906). http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12909-rothschild
 4. Karin Hudes (2013). http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130; http://www.interpretermag.com/karen-hudes-rts-whistleblower-who-believes-world-bank-controlled-by-second-species/; http://archives2013.gcnlive.com/Archives2013/sep13/PowerHour/0926132.mp3; http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gHVgRgYdCsQ

15 kommenttia

 1. Mitä sitten on tämä EKP:n ja muiden keskuspankkien suorittama elvytys ?

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
  1. Yksinkertaisia pointteja rahataloudesta ja rahan syntymekanismista:

   • MIKÄÄN MÄÄRÄ kulutusta TAI toisaalta säästöjä ja leikkauksia EI pelasta meitä tuholta tässä korolliseen velkaan perustuvassa huijaussysteemissä. Olemme aina lopulta saman ongelman äärellä: meillä ei ole tarpeeksi rahaa. Toki pärjäämme nyt luottokortteinemme ja pikavippeinemme, mutta mitä sitten, kun juutalainen kiristää hinnat niin ettei enää ole varaa ruokaan eikä puhtaaseen veteen?

   • Ennen jokaista palkan-, etuuden- tai eläkkeenmaksua ja ennen jokaista investointia on ensin otettava uutta velkaa. Mikään työ tai tuotanto ei luo järjestelmään sen arvoa vastaavaa määrää rahaa, vaan UUSI KOROLLINEN LAINA ainoastaan luo sen määrän verran sitä. Aina ensin on velka – sitten vasta KAIKKI muu. Jos rahaa ei käytetä (eli uutta lainaa ei oteta), kaikki pysähtyy: palkanmaksut, tuotanto jne.

   • Juutalaiselta lainattu korollinen velkaraha itsessään aiheuttaa ongelman! Se on kitkettävä juurineen pois Euroopasta – se on meidän ainoa pelastuksemme. Muuten emme koskaan hallitse itseämme: maanpuolustus- tai maahanmuuttopolitiikkaamme, hallitustamme, koulutusjärjestelmäämme tai YHTÄÄN MITÄÄN. Ainoa keino elämän jatkumiseksi Euroopassa ja Suomessa on irtaantua tästä riistojärjestelmästä, joka vie meiltä itsemääräämisoikeuden! Rahanluontimonopoli on saatava takaisin ITSENÄISELLE, VALTIOLLISELLE, VOITTOATAVOITTELEMATTOMALLE KESKUSPANKILLE, jolloin määräämme itse täysin kansallisen rahantarpeemme, pidämme inflaation kurissa ja nousemme lähelle täystyöllisyyttä!

   • Se jolla raha on (se joka rahan luo) laatii säännöt, ja se joka laatii säännöt, saa lopulta kaikki rahat. (Kaikki omaisuus ulosmitataan pilkkahintaan/ryöstetään perintöveroilla ym. kestämättömillä maksuilla ja ihmiset päätyvät orjatyövoimaksi juutalaisille. Verorahoillamme maksetaan sionistisille yksityispankeille lainojemme korkomenoja!)

   • Kaikki talouskriisit ja sodat luodaan keinotekoisesti. Markkinoita ohjataan täysin kulloinkin haluttuun suuntaan eli ne eivät ole mikään ihmisen tahdosta riippumaton, itsenäinen entiteetti! Sisäpiiri so. juutalainen, kansainvälinen pankkimafia tietää etukäteen kaikki pörssikurssien muutokset ymv. sillä he omistavat pörssit, luottoluokittajat jne. – ja nekin ovat itsessään YRITYKSIÄ.

   • Uusi, pankista lainattu raha tehdään KIRJANPITOTEMPULLA TYHJÄSTÄ. Sitä ei ole siihen hetkeen asti ollut olemassa. Rahaa ei luoda mistään kulta- tai muustakaan reservistä, eikä pankki missään nimessä lainaa siellä jo olevia eli sinne asiakkaiden tallettamia rahoja, sillä niistä rahoista pankki maksaa talletuskorot asiakkailleen!

   • Toisen on hävittävä (-), jotta toinen voi voittaa (+). Molemmat (kaikki) eivät voi voittaa. (Pankki voittaa lopulta aina.)

   Plusääni(9)Miinusääni(0)
   1. Oletko ottanut huomioon, että mitä sille rahalle tapahtuu, kun näitä lainoja maksetaan takaisin? Pankki tuhoaa sen lyhennysrahan.Tästä syntyy ikäänkuin lasso talouteen, kaikki kiinteä omaisuus siirtyy pikkuhiljaa pankkisektorin omistajille ja antaa vallan rahan liikkeelle laskijoille – vain heiltä saa rahaa lainaksi uusiin investointeihin. Säästäjien säästöillä ei ole ostovoimaa tätä velkarulettia vastaan.

    http://talousdemokratia.fi/wp-content/uploads/2013/01/Pankkitoiminnan-perusteet-1_02.pdf

    Keskuspankki voi toimia rahan luonnissa oikein, tai sitten väärin. Katsokaa dokkari Princes of the Yen:
    https://topdocumentaryfilms.com/princes-yen/

    Japanissa siis rahanluonti ja lainoitus ohjailtiin keskuspankin toimesta, niin hyvässä kuin pahassa. Homman nimi oli Window Guidance.

    Esim. nyt EKP on keskittynyt vain finanssimarkkinoiden elvyttämiseen, muusta taloudesta ne viis veisaa.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Jep, velkakirja tuhotaan.

     Ja itse kun ostin omakotitalon aikoinaan, niin se on jo paperilla maksettu — korkoineen kaikkineen; jok’ikinen lyhennys. Talon hinta oli reilut 200 000 ja tulikohan siihen parinkymmenen vuoden maksuajalla 60 000 korkoa suunnilleen eli ainakin 30 %.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Tää EKP:n rahanpainamisen tarkoitus on pitää todellisuudesta irtautuneita finanssimarkkinoita hengissä – ja aikaansaada tulonsiirto keskiluokalta superrikkaille.

   EKP ostaa niitä valtiolainapapereita tyhjästä luomallaan pääomalla jälkimarkkinoilta eli yksityisiltä pankeilta. Tiettyjen pankkien taseet pursuavat nyt rahaa.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Aikoinaan juutalaiset keksivät tehdä kuitteja kullasta, jota ei ollut edes tuotu heille talteen.

    Nyt tämä nk. fiat-raha on AIVAN tismalleen sama juttu.

    Saa nähdä kuinka kauan keskiluokka pystyy rimpuilemaan tässä maassa. V*tuttaa kun ihmisiä ei edes kiinnosta, kun ollaan menossa paskaviemäristä alas!

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
 2. Huomio, huoli ja terve vihakin siinä samalla kohdistuvat ikävä kyllä suurimmilta osin täysin vääriin asioihin – sen verran hyvin on sionisti suomalaistakin harhauttanut. Kaikkien ongelmien aiheuttaja on RAHAN SYNTYMEKANISMI eli KOROLLINEN VELKARAHA, joka otetaan oman kansallisen pankin asemesta yksityisiltä juutalaisilta mafiapankkiireilta. Rahan tarve on koron takia jatkuvasti suurempi, kuin rahaa edes liikkeellä on. Tämä on väkisinkin orjuuttava ja tuhoon ajava systeemi! Korko, joka maksetaan takaisin, maksetaan myöskin samalla lainatulla rahalla. Täten Suomen kansa ja koko Eurooppa ajautuu juutalaisen maailmanvallan orjatyövoimaksi, maksaen verorahoillaan lainojen korkomenoja kansainväliselle pankkimafialle.

  Lainan oton tarve siis kasvaa yhä suuremmaksi ja suuremmaksi. Myös inflaatio (yleinen hintatason nousu; rahan arvon lasku) rahan lisääntyessä kokoajan kasvaa eli juutalainen saa myytyä tuotettaan alati kasvavalla vauhdilla. Ulkomaankauppa tuo hetkittäistä apua Suomelle, jos ajattelemme asiaa suljettuna systeeminä. Mutteihän se reaalitilanteessa sitä ole. Ennen jokaista palkan-, etuuden- tai eläkkeenmaksua ja ennen jokaista investointia on ensin otettava uutta velkaa. Mikään työ tai tuotanto ei luo järjestelmään sen arvoa vastaavaa määrää rahaa, vaan UUSI KOROLLINEN LAINA ainoastaan luo sen määrän verran sitä. Aina ensin on velka – sitten vasta KAIKKI muu. Jos rahaa ei käytetä (eli uutta lainaa ei oteta), kaikki pysähtyy: palkanmaksut, tuotanto jne.

  Pirulliseksi tämän sionistisen noidankehän tekee se, ettei MIKÄÄN MÄÄRÄ LEIKKAUKSIA eikä toisaalta myöskään MIKÄÄN MÄÄRÄ KULUTUSTA tuo ratkaisua eikä helpotusta ongelmaan. Juutalaiselta lainattu korollinen velkaraha itsessään aiheuttaa ongelman! Se on kitkettävä juurineen pois Euroopasta – se on meidän ainoa pelastuksemme. Muuten emme koskaan hallitse itseämme: maanpuolustus- tai maahanmuuttopolitiikkaamme, hallitustamme, koulutusjärjestelmäämme tai YHTÄÄN MITÄÄN. Ainoa keino elämän jatkumiseksi Euroopassa ja Suomessa on irtaantua tästä riistojärjestelmästä, joka vie meiltä itsemääräämisoikeuden! Rahanluontimonopoli on saatava takaisin ITSENÄISELLE, VALTIOLLISELLE KESKUSPANKILLE, jolloin määräämme itse täysin kansallisen rahantarpeemme, pidämme inflaation kurissa ja nousemme lähelle täystyöllisyyttä! Meidän on keskityttävä eliminoimaan ongelman aiheuttaja – ei sen oireita!

  Uusi raha – nk. ”fiat-raha” (”fiat” on latinaa ja tarkoittaa ”tulkoon”) – tehdään aina kirjanpitotemppuna tyhjästä. Uusi laina on siis aina täysin uutta, tuoretta, siihen hetkeen asti ennen olemassaolematonta rahaa. Rahaa ei luoda mistään kulta- tai muustakaan reservistä, eikä pankissa asiakkaiden talletettavana olevaa rahaa myöskään missään nimessä ikinä lainata eteenpäin, sillä siitä rahasta pankki maksaa korkoa asiakkailleen. Korko ei ole mitään muuta, kuin tuotteen nimeltä ”raha” hinta. Talletettaessa asiakas myy rahaa pankille ja lainattaessa asiakas ostaa rahaa pankilta. Molemmissa tapauksissa päivän noteerattu korko on sen kauppahinta. Ennen rahalla oli itseisarvo eli raha oli tehty esim. kullasta tai hopeasta, ja oli kirjaimellisesti painonsa arvoinen rahassa. Nykyään seteliin (joka on puuvilla-pellavaseosta) ja kolikkoon (jotka ovat jotakin mahdollisimman halpaa, juuri ja juuri riittävän kestävää metalliseosta) on painettu sen nimellisarvo. Tuo luku ei ole mitään muuta, kuin SOVITTU arvo jolla kyseisen rahan voi vaihtaa hyödykkeisiin eli tuotteisiin tai palveluihin. Kuvitelkaa: koko järjestelmä on pelkkä sopimus; ykkösiä ja nollia tietokoneiden systeemeissä!

  Digirahaan siirryttäessä rahan liikkeellelaittajalla minimoituu rahan tuotantokustannukset niin alas kuin mahdollista! Nykyäänkin esim. Yhdysvaltojen keskuspankki, juutalaisomisteinen yksityispankki Federal Reserve, tekee rahaa mahdollisimman halvalla. Rahatehtaassa – josta Fed tilaa rahat valtion obligaatiota (maksusitoomusta) vastaan ja jotka USA:n kansalaiset sitten kuluttavat kiertoon – on töissä mahdollisimman matalapalkkaisia työntekijöitä, usein neekereitä. Siellä raha painetaan ja leikataan, pakataan. Sitten raha lopulta myydään (huutokaupataan) ja kuljetetaan parhaiten maksavalle keskuspankille, josta raha valuu alaspäin pienempiin pankkeihin ja sieltä kuluttajille, lähinnä asunto- ja autolainojen myötä. Meilläkin on eurouudistus meneillään. Sanovat, että tarkoituksena on tehdä paremmin kestävää rahaa. Todellisuudessa ainoa intressi on rahan tekeminen mahdollisimman halvalla. Tämän takia kolikoiden ja seteleiden seoksia aina joskus revisioidaan. Inflaation kasvaessa rajattomasti kohti ääretöntä, juutalainen myy meille enemmän ja enemmän rahaansa, josta me maksamme aina vain enemmän ja enemmän korkoa. Mahdoton yhtälö: luonnonvarat tulevat vastaan ja se onkin ainoa rajoite fiat-rahan määrälle.

  (Fiat-)rahaa voidaan maailmassa tehdä vain niin paljon, kuin sen takeeksi on energiaa. Tätä voi olla vaikea käsittää, mutta yritän vielä selventää: kuvittele tyhjästä kirjanpitotempulla luotavan nykyrahan ainoa todellinen ja fyysinen rajoite: kuinka paljon sinä voit realisoida tuota rahaa l. kuinka paljon painokoneet voivat suoltaa ulos tuota rahaa (joka on tehty pellava-puuvilla-seoksesta, musteesta etc.). Niin paljon fiat-rahaa voidaan luoda, kunnes sen realisaatio (teko, joka saa rahan fyysisesti olemaan olemassa vastaamaan nimellisarvoaan) tulee mahdottomaksi l. luonnonvarat l. resurssit eivät riitä enää yhdenkään pennin tekemiseen.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 3. Ja se elvytyshän on sitä, mitä kansa kutsuu ”nousukaudeksi”, ”laman väistymiseksi” ja ”hyvinvointiyhteiskunnan säilymiseksi” – ja niinhän sitä ”asiantuntijat”, ”talousprofessorit”, maan johto, maan puolueet ja muut rahajärjestelmähuijarit kutsuvat.

  Elvytys on siis suuren rahamäärän päästämistä kiertoon, jolloin maa ja kansa rypevät rahassa ja ”hyvinvoinnissa”.

  Raha tulee raha- ja pankkijärjestelmässämme kiertoon kuitenkin vain korollisena velkana (viennistä saadut tulot kumoutuvat tuonnista aiheutuneisiin kuluihin), joten elvytys on itse asiassa lainahanojen avaamista eli lisääntynyttä ja helpotettua velkaantumista. Elvytys on velkaantumisen kiihdyttämistä, ja siten se on velkakierteen, velkaorjuuden ja lopulta tuhoutumisen kiihdyttämistä. Sitä on se, mitä kansa kutsuu ”nousukaudeksi”. Petosvälineenä tässä yhteydessä käytetään bruttokansantuotetta (BKT), joka ei millään tavoin kuvaa maan tuotannon tai kansantuotteen määrää vaan pelkästään sitä rahamäärää, joka on siirtynyt taskusta toiseen.

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
  1. Hyvä, Vesku! Olet valistanut meitä tyhmiä suomalaisia niin paljon.

   Nousu, lasku, nousu, lasku — juutalainen se lypsää vain…

   Orpo tahtoo Suomeen ”120 000 uutta työllistä”, sanoo YLE.

   Marin tahtoo ”60 000 uutta lisätyöllistä”.

   2018 saapui Suomeen väkeä lisää 80 000. 2019 saman verran. 2015 tuli 100 000.

   Siinähän niitä on — ja jää ylikin. Taitavat olla vain sikiäviä eläkeläisiä nuo uudet tulijat. ”Aivotuontikin” jäi ISIS-päänleikkureiden tasolle, eli ei ihan aivokirurgia saatu.

   Pitäisikö mahdoton, ikuiseen kasvuun ja loputtomaan korkohirttonuoraan perustuva oravanpyörä lopettaa?

   Ja mitä ihmettä nuo Orvon 120 000 meinasivat tehdä ylipäätään?

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
   1. Pitäisi.

    Koska nyt jo lähes kaikki rahat eli velat menevät velkojen lyhennyksinä ja korkoina (ja siis myös veroina) pankkiirien taskuun, maassa ei ole juurikaan rahaa. Siksi julkisyhteisöillä (valtiolla ja kunnilla) ei ole varaa työllistää. Työllistämispuheet koskevat siis vain yrityksiä. Kuitenkaan tavalliset yritykset eivät voi työllistää, koska kansalla, valtiolla ja kunnilla ei ole ostovoimaa ostaa tuotteita tai palveluita. Myöskään aggressiiviset yritykset eivät työllistä, koska maassa ei ole enää mitään uutta riistettävää; kaikki on jo riistettävänä.

    Orpon, Ylen, Marinin ja muiden työllistämispuheet ovat siis vain kosmetiikkaa ja retoriikka, kansan hämäämistä. Suomessa mikään ei voi enää menestyä. Työllistämispuheita voi verrata madon kiemurteluun ongenkoukussa. Se ei auta tippaakaan.

    Se, että turha retoriikka työllistämisestä on voimallista ja jatkuvaa, osoittaa perikadon, jota ei haluta tunnustaa. Mitään ei ole enää tehtävissä. Madon kiemurtelua vain on tuo, etteivät Orpo, Yle, Marin tai kukaan muukaan tosiasioiden edessä tunnusta sitä, että raha- ja pankkijärjestelmää olisi vaihdettava, ja se, etteivät presidentit, ministerit, kansanedustajat tai puolueet suostu tunnustamaan tosiasioita vaan sen sijan pyrkivät vain pitämään kiinni valta-asemistaan ja niiden tuomista eduista. Paljas totuus on, ettei heillä ole mitään todellista tehtävää; he ovat vain kuvatus. Maa on jo konkurssissa, vaikka teeskentely ja kulissien nostelu jatkuu.

    Silläkään, mitä minä (tai kukaan muukaan) sanoo tai kirjoittaa mistään, ei ole mitään merkitystä enää. Suomi on jo tuhoutunut. On absoluuttisen turhaa kirjoittaa mistään yhteiskunnallisesta enää.

    Vuosia olen varoittanut tuhoisasta raha- ja pankkijärjestelmästä. Turhaan. Nyt mikään varoitus ei voi vaikuttaa enää yhtään mitään. Suomi on tuhottu.

    Kommenttini ensimmäisen sanan pitäisi siis oikeammin olla muodossa:

    Olisi pitänyt.

    Näkemiin.

    Plusääni(4)Miinusääni(0)
 4. Disguisting jewsrassic liars. Yököttäviä satanisti valehtelijoita! Toivottavasti pian alkaa 110 kerta kun karkotetaan he eivät vaan opi. Ainoa vaihtoehto jutikoiden kohdalla on että he hävitetään lopullisesti tuhoamasta ainutta planeettaa

  David Cole taitaa olla self hating jew.

  http://grizzom.blogspot.com/?m=1

  Katsokaa yllä oleva linkki! Sivuston pitäjä kerää todella hyviä podcasteja koskien kaikkia mahdollisia juutalaisten valheita!!!

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 5. Ootteko perehtynyt bitcoin valuuttaan? Laittakaa raha sinne, sitä ei kontrolloi pankkimafia.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat