Venäjä kutsutaan hyökkäämään Suomeen; Ukrainan sodan taustalla on juutalaismafia

Suomen poliittinen johto on antautunut täysin Yhdysvaltojen miehityksen alaisuuteen, ja kutsunut Venäjän hyökkäämään maahamme. Järkyttävä tosiasia on, että Suomi on ohjattu aloittamaan sotatoimet Venäjää vastaan, Yhdysvaltojen imperialististen strategioiden puolesta. Kaiken takana tässä on kuitenkin juutalaismafian maailmanlaajuiset hegemonia pyrkimykset, ja Yhdysvallat on tässä vain instrumentti eli väline. 

Suomen poliittisen johtajiston iljettävä petollisuus 

Presidentti Sauli Niinistö vieraili äskettäin jälleen kerran Yhdysvalloissa vakuuttaakseen Suomen sitoutuvuudesta Yhdysvaltojen imperialistiseen strategiaan, jonka päämääränä on koko maailman herruus. Niinistö palasi matkaltaan 10. maaliskuuta. 

Samaan aikaan pääministeri Sanna Marin vieraili Ukrainassa, ja vakuutti siellä Suomen sitoutumisesta Ukrainan avustamiseen eli siis avustamaan Ukrainan sijaissotaa Yhdysvaltojen puolesta Venäjää vastaan. Tosin Ukrainassa vieraillessaan Marin ylitti toiminta valtuutensa, ja ajautui puhelemaan hiukan liikoja, liittyen aseellisen tuen antamiseen Ukrainalle. 

Joskin Yhdysvaltojen asettama ohjelmointi Marinille toimii edelleen. Tämä ilmeni jo siinäkin, että Marinin mukaan Venäjän pitää maksaa sotakorvauksia Ukrainassa aiheuttamistaan tuhoista. Zelenskyin mukaan Suomi on vahva liittolainen ja pääministeri on Marin Ukrainan todellinen ystävä. 

Suomi ilmoitti vastoittain antavansa Ukrainalle yhteensä 29 miljoonan euron edestä humanitaarista apua sekä kehitysyhteistyötukea. Apupaketti on osa Suomen hallituksen viime vuonna Ukrainan tukemiseen myöntämää 70 miljoonan euron lisärahoitusta. 

Marinin mukaan Suomi valmistelee jo neljättätoista aseapupakettia. Aiempien pakettien yhteisarvo on noin 750 miljoonaa euroa. Suomi on yksi suurimmista aseavun antajista. 

Ukrainan sodan taustalla on juutalaismafia; Yhdysvallat ja Bryssel ovat vain instrumentteja 

Ukrainaan synnytettiin vuonna 2014 tilanne, jossa maan presidentti Viktor Fedorovytš Janukovytšin syöstiin vallasta juutalaismafian kontrolloiman Washingtonin sekä Euraasian politiikan avulla. Yhdysvaltojen Pro-Israel lobby, jota kutsumme myös juutalaismafiaksi, muodostavat uskomattoman tehokkaan poliittisesti organisoituneen verkoston, jonka tavoitteena on vaikuttaa Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikkaan. 

Voidaan huomauttaa, että vuonna 2013 Ukrainan presidentti Viktor Fedorovytš Janukovytš (VJ) hylkäsi aikaisemman kantansa suosia maansa taloudellisia uudistuksia. Hylkäämällä IMF:n taloudelliset uudistukset VJ luopui kaupantekoon liittyvistä integroitumiseen tähtäävistä neuvotteluista Euroopan unionin kanssa. Hän myös aloitti uudelleen talousneuvottelut Venäjän kanssa, minkä läntinen negatiivinen globalisaatio tulkitsi merkittäväksi uhaksi länsimaista taloutta kohtaan. 

Lisäksi huomautamme, että: 

Juutalaistaustainen Victoria Nuland toimi Yhdysvaltain poliittisten asioiden aliulkoministerinä vuosina 2013–2017 Barack Obaman ja Donald Trumpin hallinnoissa. Nuland oli yksi niistä poliittisista toimijoista, jotka ryöstivät Ukrainan poliittisen ja taloudellisen hallinnon läntisille ylikansallisille rahoituslaitoksille ja finanssi-imperiumeille. Nuland ja muut hänen kaltaisensa vallankaappauskeinottelijat jankuttivat sitä, että Ukrainan hallituksen on toteutettava “tarvittavat” uudistukset. Näillä “tarvittavilla” uudistuksilla tarkoitetaan siis IMF:n ajamia taloudellisia rakenneuudistuksia.  

Kaikki länsivaltiot, mukaan lukien Suomi ja suomalaiset, ovat aivopestyjä  juutalaismafian vaikutteisen massamedian valheellisella propagandalla, jonka mukaan Venäjä on roisto- ja terroristivaltio, ja että Venäjän presidentti Vladimir Putin on pahuuden ruumiillistuma, mikä tavoittelee entistä Venäjän suurvalta-asemaa sekä sen imperialistista agendaa. Todellisuudessa Venäjä oli pakotettu erikoisoperaatioihin Ukrainassa, Yhdysvaltojen johtaman länsiliittouman globaalien geopoliittisten hegemonia tavoitteiden takia.   

Ukrainan juutalaishallinto aiheutti itse Yhdysvaltojen ja EU:n  tukemana sen, että Venäjän täytyi käynnistää erikoisoperaatio Ukrainassa. Huomionarvoista on, että tuhoisat sotaoperaatiot Ukrainassa olisi vältetty, jos Ukraina olisi lopettanut, murhaavan terrorin Donetskin ja Luganskin kansantasavaltoja vastaan, luopunut presidentillisestä määräyksestä Krimin suhteen sekä ilmoittanut kieltäytyvänsä mahdollisesta NATO-jäsenyydestä.      

Mutta nykyisin Venäjä taistelee olemassaolostaan ja ortodoksisuuteen sitoutuneen kulttuuriperinteensä säilyttämiseksi. Tämä johtuu siitä, että Yhdysvallat, ja sen tietyt EU:n vasallivaltiot, mukaan lukien Suomi, ovat aloittaneet hirvittävän sotilasmateriaalisen, aseellisen ja koulutuksellisen kampanjan Ukrainan armeijan tukemiseksi. Toisin sanoen kuten, jo muissakin yhteyksissä olemme sanoneet, ukrainalaiset ja eurooppalaiset käyvät Yhdysvaltojen sijaissotaa Venäjää vastaan. Tämän tarkoituksena on Vladimir Putinin hallinnon nujertaminen, jotta Yhdysvallat voisivat asettaa oman nukkehallintonsa Venäjän “johtoon”. Putinin hallinnon tai Venäjän täytyy kestää länsimaisten roistovaltioiden hyökkäyksen lisäksi, omien Venäjän sisäisten vihollisten hyökkäykset eli Venäjän juutalaismafian salakavalat juonet.  

Oikeastaan Putinin pitäisi tappaa Venäjältä nämä juutalaismafian jäsenet. Ne olisi hävitettävä sieltä nopeasti. 

Mihin Venäjän nujertaminen liittyy? 

Ensinnäkin voitaneen sanoa, että kansainvälinen järjestelmä, millä käsitetään pääsääntöisesti kansainvälisten suhteiden teorioita, jotka liittyvät geopolitiikkaan sekä yleensä kansainvälisen oikeuden määrittelemään suhteisiin valtioiden välillä, oli ajautunut jonkin kaltaiseen välitilaan (Minkkinen 2004). 

Kansainvälisen järjestelmän välitilaa lienee helppo perustella, sillä onhan Yhdysvaltain toistuvat hallinnot selvästi toisen maailmansodan jälkeen ja sittemmin erikoisesti George Walker Bushin uusoikeistolaisen tai neokonservatiivisen hallinnon välityksellä tavoitellut luomaan modernin maailmanimperiumin uusliberalistisen politiikan avulla. 

Kun kansainvälinen järjestelmä määritti, ja määrittää, ensisijaisesti valtioiden välistä järjestystä ja hierarkiaa, kartoittaa maailmanjärjestys puolestaan kansainvälisen järjestyksen organisaationa tai systeeminä. Vaikka maailmanjärjestystä ei pidettäisi imperiumina, vaikuttaa se merkittävästi imperiumien toimintaan.   

Yhdysvallat ovat siis päättäneet entisöidä ja vahvistaa globaalia imperiumiaan aggressiivisella maailmanjärjestyksellä eli globaalilla hegemonialla. 

Yhdysvalloilla on nykyisin tarkoituksena liittoutua ja alistaa Euroopan unionin maat, ja Saksahan on jo toisen maailmansodan päättymisestä alkaen ollut tiukasti alistettuna Yhdysvaltojen valtaan. USA menettelee näin sen tähden, että se pystyisi turvaamaan transatlanttiselle akselille maailmanpoliittisen ja taloudellisen maailmanjärjestelmän sekä sen hegemonian. Tiettyjen maailmanjärjestelmäanalyysien mukaan ennustettiin jo vuosikymmeniä sitten, että Yhdysvaltojen dominoiva asema laskee 2000-luvun alkaessa. Näiden analyysien perusteella tämä johtaisi globaalin poliittisen vallan ja taloudellisen aseman ylläpitämiseksi suursotaan vuosina 2040–2050.  Mutta suursota taitaa muodostua jo aikaisemmin. 

Itä-Aasia on jättämässä taloudellisesti ja kansainvälisen politiikan hallinnan osalta USA:n valtaryhmittymän varjoonsa. Juuri tästä syystä Yhdysvallat yrittävät alistaa Euroopan ja Ukrainan avulla nykyisen Venäjän hallinnon, mikä toimii jonkinlaisena porttina sille, että länsimainen mädäntynyt yhteiskunnallinen tila sekä sukupuolineutraali, että siihen kytkeytyvä sateenkaari raunioituminen, ei tavoittaisi federaatiota, eikä yleensä pääsisi vaikuttamaan Itä-Aasiaan.  

Yhdysvallat pyrkii valloitusretkelle Itä-Aasiaan 

Venäjän federaatio toimii myös ikään kuin linnoituksena lännen valloitusretkeä vastaan syvälle Itä-Aasiaan, jossa Kiina sijaitsee vahvimpana Yhdysvaltojen vastuksena. Luonnollisesti maantieteellisessä Itä-Aasiassa on Atlanttisen akselin liittolaisia, kuten Etelä-Korea, Taiwan (Kiinan maakunta), ja ehkä Japani. Taiwanin avulla Yhdysvallat on yrittänyt ärsyttää Kiinaa, ja lietsoa alueella levottomuuksia. Poliittinen Itä-Aasia onkin sitten laajempi käsite. 

Juuri nykyinen sotatila Ukrainassa on osoitus suurvaltojen raadollisesta kamppailusta maailmanjärjestyksen hegemoniasta. Joskin se on täysin Yhdysvaltojen eli Washingtonin ulkopolitiikkaa hallitsevan juutalaismafian syytä. 

 

Juutalaismafia hallitsee Yhdysvaltoja 

Esimerkkejä siitä, että juutalaismafia todellakin hallitsee Yhdysvaltoja, ja myös Brysseliä. Täten Yhdysvallat pyrkii totaaliseen maailman hegemoniaan, poliittisten salajuonien, massamedian ja rahoituslaitosten lahjonnan ohjaamana. Yhdysvallat ja EU, ovat vain instrumentteja Siionin Viisaiden käsissä. Tämän mafian vaikutuksesta pitäisi tehdä loppu. 

Mutta nyt niitä esimerkkejä

Vuonna 2016 uutisoitiin, että Yhdysvallat sekä Israel olivat saaneet sovittua ehdoista, joilla Yhdysvallat lupautui antamaan sotilasapua Israelille kymmenvuotisjaksolla 2019–2029. Apua annetaan likipitäen 34 miljardia euroa. 

Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan kyseessä oli Yhdysvaltain historian suurin lupaus sotilasavusta yhdelle valtiolle (Reuters 2016). 

Vuonna 2016 voimassa olleen sopimuksen mukaan, joka päättyi vuonna 2018, Yhdysvallat antoi Israelille vajaat 2,8 miljardia euroa sotilasapua vuodessa. Uudella sopimuskaudella summa nousee 3,4 miljardiin euroon vuodessa. Mutta juutalaisvaltio olisi halunnut 4 miljardia vuodessa. 

Vertailun vuoksi esitettäköön, että vuonna 2016 Suomen puolustusbudjetti oli vajaat 2,9 miljardia euroa. 

—— 

Niin ikään Israelin ulkoministeri on luvannut tuntuvaa avustusta Ukrainan tulevaan jälleenrakentamiseen.  

Lisäksi Ukrainan juutalainen Hollywood-presidentti Vladimir Zelensky  osallistui juutalaismafian Maailman talousfoorumin (WEF) kokoukseen Davosissa, jossa hän on allekirjoittanut uusia taannehtivia lainoja, jotka on määrä lunastaa ylikansallisen juutalaismafian* kontrolloimasta BlackRock -varainhoitoyhtiöstä. 

Yhdysvallat on tukenut erikoisesti sotilaallisesti Ukrainaa alkaen vuodesta 2022 jo 76,8 miljardilla dollarilla, vaikka Venäjä on käynyt oikeutettua sotaa Ukrainan venäläisväestön pelastamiseksi Donbassissa ja transatlanttisen rintaman pysäyttämiseksi rajoilleen. 

Mutta, jos Yhdysvaltojen sotilaallisen ja taloudellisen avustuksen määrä Ukrainalle lasketaan vuosien 2014 ja 2023 välillä, niin se on noin 160 miljardia dollaria. 

Yhdysvalloilla on arvioitu olevan noin 800 sotilastukikohtaa yli 70 maassa. Myös Iso-Britannialla ja Ranskalla s-tukikohtia on vastaavasti kaksitoista. Mutta Venäjällä tukikohtia on vain yhdeksän. 

Noam Chomsky kirjoittaa teoksessaan (Maailmanvalta vai maailmanloppu?), että jo 1980 käytiin “terrorismin vastaista sotaa”, minkä kaksi pääaluetta oli Keski-Amerikka ja Lähi-itä/Välimeren alue (Chomsky 2004). 

Yhdysvallat ja sen johtama läntinen liittouma on Israelin ja juutalaismafian painostuksesta syyllistynyt valtioterrorismiin maailmanlaajuisesti. Tästä voidaan mainita muutamia esimerkkejä: barbaariset hyökkäykset Irakin sodissa, Libanonissa, Palestiinassa, Jugoslaviassa ja Afganistanissa sekä tuhotoiminta arabikevään kuluessa poliittisessa Lähi-idässä, mikä kulminoitui hyökkäyksenä Syyriaan, mutta Syyrian hallinto on onneksi edelleen vallassa. 

Yhdysvalloissa on kohonnut työssäkäyvien ihmisten toimeentulovaikeudet yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. Tästä huolimatta Yhdysvallat panostaa roisto- ja terroristivaltion Israelin tukemiseen ja maailman laajuiseen sotavarusteluun sekä Ukrainan sotaan. Eihän tämä täytä ollenkaan terveen ja järkevän oikeudenmukaisuuden periaatteita, joita kukin tervemielinen ihminen sekä valtio noudattaisi.   

Yllä esitetystä käy selväksi, että juutalaismafia hallitsee Israelin tukemana Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikkaa sekä myös Brysseliä. Niin ikään mafia vaikuttaa myös Venäjällä, jossa se yrittää lietsoa vallankumousta.  

Suomen maan- ja valtiopetturi poliitikot ovat uhranneet Suomen ja sen kansalaiset Yhdysvaltojen imperialististen strategioiden alttarille, mistä ei voida enää pelastua kuin täydellisellä vallankumouksella, joka syöksee poliittisen johdon asemistaan sekä asettaa heidät vallankumousoikeuden eteen. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

President Niinistö to visit the United States – Presidentti 

Ensimmäinen videomateriaali paikalta: Marin ja Zelenskyi astelivat yhdessä muistotilaisuuteen – MTVuutiset.fi 

John Mearsheimer and Stephen Walt · The Israel Lobby: the Israel Lobby · LRB 23 March 2006 

What You Should Really Know About Ukraine – Global ResearchGlobal Research – Centre for Research on Globalization 

Victoria Nuland (brookings.edu) 

Reuters (2016) 

Office of Global Programs and Initiatives – United States Department of State 

U.S. Foreign Aid to Israel (fas.org) 

Record new U.S. military aid deal for Israel to be signed in days: sources | Reuters 

Israeli foreign minister promises Zelenskiy more aid, rebuilding help | Reuters 

Zelensky prepares for Ukraine’s participation at WEF in Davos (businesslive.co.za) 

How Much Aid Has the U.S. Sent Ukraine? Here Are Six Charts. | Council on Foreign Relations (cfr.org) 

IF12040 (congress.gov) 

1340_tyossakayvat-koyhat.pdf (pam.fi) S. 5. 

———- 

Minkkinen, Petri (2004). Kaktus, Bush ja Pohjois-Amerikan tulevaisuus 

Chomsky, Noam (2004). Maailmanvalta vai maailmanloppu? Otava, Keuruu 

Muita tiedostoja 

The Obama Administration’s Approach to U.S.-Israel Security Cooperation: Preserving Israel’s Qualitative Military Edge (state.gov) 

265160.pdf (state.gov) 

18 kommenttia

 1. Totta joka sana.

  Ukraina on Mafialta pitkään ja tarkkaan mietitty projekti: Tiedotusväineiden miehitys, sopivien poliitikkojen vaihto Euroopan maiden johtoon.

  Nyt me vain seuraamme katsomosta kuinka ”meidän” johtajat, jotka saavat käskynsä mualta, lähettävät meidän rahoilla aseita sotaa käyvään maahan.

  Ja me maksamme koko lystin. Paraneeko sillä rahalla Suomen kansan hyvinvointi?

  Plusääni(27)Miinusääni(13)
 2. USA ON VAIN JUUTALAISTEN KÄSIKASSARA
  Hyvä kirjoitus Markulta. Juutalaismafia eli Siionin Viisaat hallitsevat USA:n ulkopolitiikkaa suvereenisesti. USA on tappanut toisen maailmansodan jälkeisissä sodissaan noin 30 miljoonaa ihmistä. Lisäksi USA on aiheuttanut vallankumouksia, kuten Ukrainassa ja monissa maissa. USA ei toimi oman kansansa hyväksi, vaan ainoastaan juutalaisten aseena heidän maailmanvaltauspyrkimyksissään. Nyt Suomen typerä presidentti on taas ollut vieraisilla USA:ssa alistamassa Suomea sotilaalliseksi vasalliksi. Taas on loukattu perustuslakia tekemällä perustuslain vastaisia sopimuksia. Pääministeri Sanna Marin on Maailman Talousfoorumin (WEF) oppilas, joka tekee päätyönään Suomen ujuttamista WEF:n valtaan. Sanna ynnä koko hänen hallituksensa syyllistyvät valtiopetoksiin. Sanna saa palkkioksi korkean viran EU:ssa. Äänestä VKK:ta tai Vapauden liittoa! Lue vaihtoehtomedioita:
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  http://islam-radio.net/
  https://naapuriseura.fi/
  https://positv.fi/
  https://novahierosolyma.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.maunosaari.fi/blogi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.tapiopuolimatka.net/8
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini,
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(17)Miinusääni(11)
 3. ENNUSTUS
  ”Ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen”, sanoi eräs tunnettu poliitikko. Mutta kun tarkastelemme USA:n strategiaa Venäjän heikentämisessä, jotta saataisiin aikaan vallanvaihto Venäjällä, on Ukrainan sodan jälkeen vuorossa Suomi, joka jo valmistautuu sotaan. Tietyillä sotilaspiireillä on jo ajatus, että saataisiin Karjala ja Petsamo takaisin, kun Venäjä lyödään.
  Ennustan siis, että Ukraina häviää sodan ja Suomesta tulee uusi sijaissotija USA:n juutalaisille. Mutta asia ei ole näin yksinkertainen. Suomessa on myös suuri joukko ihmisiä, jotka eivät hyväksy sotaa, vaan käynnistävät sodanvastaiset operaatiot hyvissä ajoin. USA:n Mainilan laukaukset johtavat kenties lyhyeen sotilaalliseen selkkaukseen, mutta uskon, että Jumala puuttuu peliin ja palauttaa rauhan Suomeen. Suomella on suuri tehtävä uuden kristinuskon luomisessa. Herran Toinen Tuleminen tapahtui ruotsalaisen tiedemiehen avulla. Suomalaiset swedenborgilaiset luovat Herran Uuden Jerusalemin Suomeen. Juutalaisten kansainväliset juonet paljastuvat ja maailma vapautuu juutalaisten ikeestä.
  Benjamin Kivilohkare, miles Domini

  Plusääni(18)Miinusääni(13)
 4. Nato-Ruotsi

  14.3.2023

  `Vaikka Suomi liittyisi Natoon ilman Ruotsia, Ruotsin turvallisuustilanne olisi Kristerssonin mukaan silti parempi kuin tilanne, jossa kumpikaan maa ei ole puolustusliiton jäsen`.
  Ruotsin pääministeri: Todennäköisempää, että Suomi liittyy Natoon ennen Ruotsia.
  https://www.verkkouutiset.fi/a/ruotsin-paaministeri-todennakoisempaa-etta-suomi-liittyy-natoon-ennen-ruotsia/#b7f902a0

  15.3.2023

  Kristersson lisäsi Ruotsin tuntevan nykyisen asemansa turvalliseksi Nato-mailta jo saatujen turvallisuuslupauksien ja muun tuen ansiosta.
  `Ruotsin pääministeri Kristersson Suomen ja Ruotsin mahdollisesta eriaikaisesta Nato-ratifioinnista: Olemme valmiita`.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/ruotsin-p%C3%A4%C3%A4ministeri-kristersson-suomen-ja-ruotsin-mahdollisesta-eriaikaisesta-nato-ratifioinnista-olemme-valmiita/ar-AA18FfZJ?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=0d2ad990e20146528466a634cf5e000d&ei=9

  Analyysi:

  Kristersson eilen 14.3.2023: Ruotsin turvallisuus tilanne on parempi jos Suomi liittyy Natoon. (Huh, huh taidamme päästä pälkähästä ,,, huokaus).

  Kristersson tänään 15.3.2023: Ruotsin turvallisuustilanne parempi jo aiemmin saatujen turvallisuuslupausten takia ilman Nato-jäsenyyttäkin. (Huh, huh kunpa ne nyt ratifioisivat Suomen mitä pikimmin ,,, huokaus).

  Kristersson huomenna: Me tuemme Suomea kaikin käytettävissä olevin voimakkain mielenilmauksin koko median voimalla kun Suomi ajetaan sotaan Venäjää vastaan. Olemme ehdottomasti henkisesti mukana. (Ilonsekainen huojennus ,,, Sverige har räddats!)

  Niin että hastala vaan vista senkin rotanpaska!

  Plusääni(12)Miinusääni(10)
 5. `Ottakaamme ketut kiinni,
  pienet ketut,
  jotka viinitarhoja turmelevat,
  sillä viinitarhamme ovat kukassa` (Lau 2:15).

  Hunters Hunted!

  Hunter’s Diary!

  Presidentti Zelenskyi jäi kiinni veroparatiisiyhtiöstä – Ukrainan haaveet sortuvat korruptioon.
  https://www.ku.fi/artikkeli/4645163-presidentti-zelenskyi-jai-kiinni-veroparatiisiyhtioista-ukrainan-haaveet-sortuvat-korruptioon
  Onkohan tuo edellisen linkin kuvassa esiintyvä käsimerkki joku kansainvälinen salaliittolaisten merkki?
  http://benatlas.com/wp-content/uploads/2011/11/HitlervisitonMannerheims75thbirthday.jpg

  Oli miten oli mutta `tässä merkissä olet voittava`.
  https://res.cloudinary.com/findance/image/fetch/f_auto/https://www.findance.com/kuvat/cloudinary/keskisormet-GJ7FK.jpg

  Olemme kuulleet huolestuttavia uutisia. Toistaiseksi tietyt tahot jotka ovat vielä rekisteröimättä pyydystävät ihmisiä ja tekevät heistä orjiaan. Mutta nyt aika on muuttumassa jolloin metsästäjistä tulee metsästettäviä (Hunters Hunted!). Heidän yrityksensä saada maailmanlaajuinen määräävä asema on nyt päättymässä.

  Ihmisten metsästäjät.
  https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjAyNTAwMDU5MV5BMl5BanBnXkFtZTcwMjU0NDkwNA@@._V1_.jpg

  Ihmisten metsästyskeskus – Simon Wiesenthal Center.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Wiesenthal_Center

  Vertauskuvallisesti esimerkiksi siionististen oligarggien kohdalla on käynyt juuri tällä tavalla: Mies löytää viidakosta rääpäleen. Hän syöttää, juottaa, lihottaa ja opettaa rääpäleen metsästämään. Kun hän luovuttaa hyvässä uskossa kiväärinsä rääpäleelle niin ensitöikseen rääpäle ampuukin isäntäänsä.

  Venäläiset sylkevät `huijareita ja pettureita` ulos kuin kärpäsiä jotka sattumalta olivat lentäneet heidän suuhunsa.

  `Puhun (minä V. Zelenskti) nyt kaikille maailman juutalaisille – etkö näe, mitä tapahtuu? On erittäin tärkeää, että juuri nyt miljoonat juutalaiset ympäri maailmaa eivät vaikene. Natsismi syntyy hiljaisuudessa`, Zelenskiy sanoi.
  Ukraine president asks Jewish people around world to speak against Russia.
  https://www.theguardian.com/world/2022/mar/02/ukraine-president-asks-jewish-people-around-world-to-speak-against-russia

  Edellisestä V. Zelenskyin lähettämästä signaalista kansainväliselle `juutalais`yhteisölle tulee mieleen elokuvan Jurassic Park kohtaus jossa raptorien kehittynyt kommunikaatiokyky tuli esille.

  Paleontologi (Sam Neilin roolihahmo) huomasi kuinka raptorit tekivät yhteistyötä metsästyksen aikana kehittyneen kommunikaatiojärjestelmänsä avulla. Yksi raptoreista lähetti signaalin jolloin muut raptorit tulivat heti paikalle.

  https://static1.srcdn.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/jurassic-world-dominion-jurassic-park-velociraptors.jpg

  V. Zelenskyin signaali eetteriin saa kyllä vastakaikua – ja on jo saanut – mutta lopputulema saattaa yllättää. Asiat eivät menekään siten kuin hän on suunnitellut vaan kutsuhuuto meneekin ns. `väärille korville`. Myös monet kutsusignaalin saaneet havaitsevat joutuneensa vaaraan tämän vahingollisen Zelenskyi-pellen takia:

  `Kaifas, joka sinä vuonna oli ylimmäinen pappi (haCohen), sanoi heille: `Te ette tiedä mitään ettekä ajattele, että teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa hukkuu` (Joh 11:49-50).

  Ensinnäkin hänen avunhuutonsa median kautta paljastaa sen viitekehyksen johon hän kuuluu ikään kuin hän voisi vedellä kansainvälisesti kollektiivisia siimoja. Tämä tulee luomaan epäluuloja natsipataljoonissa jossa hän nyt vaikuttaa. Ei kukaan voi ratsastaa kahdella hevosella eikä juosta kiinni kahta jänistä – ei kukaan – niin kuin Jeshua messias on todistanutkin.

  `Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva` (Mat 6:24).

  `Kahden Herran` palvelun aiheuttama skitsoidisuus kusee ennemmin tai myöhemmin omille kintuille. Itse asiassa se tekee hallaa koko venäläiselle ja ukrainalaiselle `juutalais`yhteisölle – paljastamalla ja merkkaamalla heidän luonteensa – niin kuin nyt on käymässäkin. Tässä ei mene kauan kun koko `kansa` joutuu Pohjan perukoilta lippahivoon yhden tunarin takia.

  Mutta toisaalta siionistikultin edustaja Zelenskyi voi mielin määrin piehtaroida kaksoisroolissa eikä se häntä vahingoita mentaalisesti koska tästä menettelystä on kokemusta tuhansia vuosia. Jokaisen tähän kulttiin kasvatetun luonne on elää yhtä aikaa sekä täydessä ulkoisessa hyvyydessä että sisäisessä pahuudessa.

  V Zelenskyi on nyt vakavalla valinnan paikalla – Kumpi? – molempia ei voi valita. Hän on kuin seinän (kansainvälisen `juutalais`yhteisön) ja seinäpaperin (ukrainalaisten natsipataljoonien) välissä lymyävä lutikka joka ei tiedä milloin ja kuka tallaa päälle. Mutta länsimaisille goymieille hän näyttää olevan jonkinlainen nuolukivi – toistaiseksi.

  Teeskennelläkö edelleen natsipataljoonien suurta johtajaa (Zellenskyi Suurta) ja kirjoittaa nimensä mahtipontisesti historiaan (Venäjän kaatajana) vai pitäytyäkö omaan viitekehykseensä eli siihen kirjoitettuun ja kirjoittamattomaan (traditio) siionisti-ideologiaan jonka mukaan natsit ovat goymien pahimmat `filistealaiset`, `amalekilaiset` ja/tai `minnie`.

  `Puskipa vasikka tammeen` (Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn)!

  Tästä ei mene kauan kun natsipataljoonien jäsenet alkavat kurkkia ympärilleen kun heitä lähetetään etulinjaan tykinrehuksi – mihin ne kameraadit hävisivät? Rivit harvenevat! Mutta niin saa katsoa ympärilleen myöskin 17.2.2023- hyökkäyssodan aloittanut Zelenskyi.

  Natsipataljoonat tulevat kyllä tiedostamaan ja erityisesti kokemaan luissaan kuinka Kiovan sotilasjohto lähettää heitä läjäpäin Ukrainan itä-rintamalle mörkön syötiksi – jolta matkalta heidän monet aatetoverinsa eivät enää palaa. He tulevat tekemään omat johtopäätöksensä.

  Toisella puolella rintamaa on toinen j-positiivinen – Jevgeni Viktorovitš Prigožin – Wagner palkka-armeijan johtaja – `Putinin kokki` – jolle sotilaskuri näyttää olevan tuntematonta – letuillako se heittelee niitä ukrainalaisia? `Suutari pysyköön lestissään` (suomalainen sananlasku).

  Kutsuhuutonsa takia Zelenskyi on nyt samassa asemassa kuin 60-lukulaisen mustan ja valkoisen jälkikasvu (mulatti) jolloin hän tulee huomaamaan ettei häntä hyväksytä sen enempää mustassa kuin valkoisessakaan ryhmässä koska hänestä ei itsekään tiedä kumpaan hän kuuluu.

  Yhdysvaltojen hegemonia Ukrainassa alkaa olla kuin loppuun kaluttu luu. Kun Yhdysvallat väistyy Ukrainasta tapahtuu sama ilmiö kuin niissä monissa maissa jonne he ovat vieneet demokratiaansa `humanitaarisin offensiivien` keinoin.

  Yhdysvaltojen valtaamat maat ryöstetään pääsääntöisesti putipuhtaiksi ja poistuessaan paikalta kohdemaa hajotetaan `divide et impera` periaatteella etnisiin ja/tai ideologisiin toisiaan vastaan taisteleviin ryhmiin. Sama kaava toistuu kaikissa Yhdysvaltain ja sen liittolaisten väliintuloissa (Afganistan, Irak, Syyria, Libya, muut arabikevään maat, Libanon jne.).

  Eräs yllättävä tekijä (X) tulee sekoittamaan pakkaa entisestään. Yhdysvalloissa on romahtanut jo neljä pankkilaitosta ja tämä ilmiö on siirtymässä Euroopan Unionin talousalueelle – ensimmäisenä Sweitsin kriisiytyvään pankkilaitokseen.

  Merkittävät ulkopuoliset sijoittajat kuten itämaiset eivät enää luota länsimaiseen rahoitusjärjestelmään ja sen pankkisektoriin. He alkavat kotouttaa sijoituksiaan josta seuraa lännen pankkien kaatumisen dominoefekti. Tämä saattaa olla meneillään olevan pankkikriisin todellinen syy. Esimerkiksi FED teki virheitä virheen jälkeen; ensin korko- ja sitten talletussuojapoliitiikallaan.

  Pankkikuplan puhkeaminen näyttää lauenneen länsimaisen rahoitusjärjestelmän idioottimaisesta päätöksestä jäädyttää Venäjän kansallisvarallisuutta länsimaisiin pankkeihin ja vieläpä uhkauksella käyttää jäädytetyt varat yltiökorruptoituneen Kiovan hallinnon hyväksi – `jälleenrakennukseen`.

  Luonnollisesti sijoittajat ovat nyt varpaillaan ja alkavat vetää sijoituksiaan ulos länsimaisten laillistettujen pankkirosvojen kynsistä. Tässä on esimerkiksi Sweitsin erään pankin ahdingon syy koska Saudi-Arabia ei luota enää dollariin. Mikähän osuus kiinalaisella valuuttapaolla on pankkien kaatumisessa jää nähtäväksi? Saiko dollari nyt kuoliniskun – ainakin alku on mojova!

  Kiinan rauhanehdotus Ukrainassa ei saanut tuulta purjeisiin joka tulee osoittautumaan suureksi virheeksi. Mutta Kiinan rauhanehdotus Saudi-Arabialle ja Iranille välillä onnistui.

  Mitenkähän Israel pystyy enää käyttämään Saudi-Arabian ilmatilaa iskussaan Iranin ydinohjelmaan koska tuskin Saudi-Arabia vaarantaa tuottoisan diilin Iranin kanssa? Ja sitä paitsi Israel on Yhdysvaltain sotilaallinen tukikohta Lähi-Idässä josta (Yhdysvalloista) Saudi-Arabia ottaa nyt irtioton. Lisäksi Saudi-Arabia on väläyttänyt energiaboikotti-korttia länsimaille joten länsimaat ovat enemmän kuin varuillaan.

  Talouspakotteet itäisiin maihin + pankkisektorin rahoituskriisi + Ukrainan sotilaallinen tukeminen + itäisten maiden energiahanat kiinni länsimaihin = siinäpä kaava!

  Pankkikriisi ja energiakriisi – yhtä aikaa – vetäisi kaikki länsimaiset taloudet kaaokseen ja esimerkiksi mahdollisesti Yhdysvallat 2. sisällissotaan joka siellä on kytenyt pinnan alla jo pitkään. Alkaako se sitten rotu- vai vaalivilppisotana on enää yhdentekevää koska se alkaa joka tapauksessa.

  Mutta nyt saattaa tekijä X koitua viimeiseksi niitiksi länsimaiselle rahoitussektorille – ennen kaikkea dollarille. Kiina laskee liikkeelle valtiollisen kryptovaluutan. Tämän tekijän X vaikutuksia ,,, jäädään seuraamaan.

  On se vaan ihmeellistä miten siionistit pystyvät elämään jatkuvassa ryhmäpatologisessa hysterian tilassa kaikissa historiansa vaiheissa. Heitä ei ole kertaakaan karkotettu mistään maasta sen takia että he ovat omasta mielestään `juutalaisia`, ns. `juutalaisia` tai muka `juutalaisia` tai harjoittavat uskontoaan. Kaikki ne yli sata karkotusta ovat aina johtuneet samasta syystä – vehkeilystä isäntäkansaa kohtaan.

  Kun kiinni jäädään niin sitten uhriudutaan ja käytetään vihastuneeseen isäntäkansaan leimasanoja kuten `antisemiitti` vaikka valtaosa ns. `juutalaisista` eivät kuulu edes seemiläiseen väestöpohjaan vaan ovat kaikkea muuta kuten proselyyttejä (käännynnäisiä), khasaarian askenaasitaustaisia, `synnynnäisiä` suntioita ja muita näyttelijöitä.

  Ja nyt `purraan ruokkivaa kättä` eli teeskennellään olevansa vainottuja Venäjällä (1. – 2.):

  1.) Ukraine’s Jewish Community Fights Back Against Russia’s Invasion – and Against Putin’s Lies.
  https://www.rollingstone.com/politics/politics-features/ukraine-jewish-community-russia-invasion-resistance-1351070/
  2.) Ukraine war: Thousands of Jews quit Russia amid fears of persecution.
  https://www.bbc.com/news/world-europe-62564122

  Se mitä edellisistä – 1.) Yhdysvaltain 17.2.2023- aloittama väkivaltainen hyökkäyssota valtakirjalla Venäjää vastaan Ukrainan kautta, 2.) alkava ja yhä paheneva pankkikriisi ja 3.) V Zelenskyin avunhuuto kansainväliselle `juutalaiselle` yhteisölle – tulevat johtamaan yhteen ainoaan filantrooppiseen ratkaisuun – maailmanlaajuisiin `juutalais`vainoihin.

  Aloitin kokoamaan sitä `näkymätöntä kättä` joka vaikuttaa maailmanlaajuiseen hysteerisen russofobian luomiseen ja ylläpitämiseen. Löytyykö ilmiölle yhteinen nimittäjä? Se ei yllättänyt mistä `sylttytehtaasta` moinen kansankiihotus on alkuisin vaan se yllätti kuinka laaja-alaista se on.

  Kokonaiset järjestöt, lobbausryhmät, pankkisektori, LGBTQ-liike ja muut järjestöt, yksittäiset vaikuttajat valtioiden taustalla, tutkijat, asiantuntijat, kirjailijat ja muut yllyttäjät jne. on näköjään valjastettu samaan päämäärään. Jopa ei-siionistiset ryhmät ja yksityishenkilöt on saatu pakotettua siionistien toimesta vihanpitoon.

  Alkoholismi paikkakunnalla ei lopu sillä että virkavalta alkaa tuhoamaan yksittäisiä pulloja – ei – on löydettävä se tehdas joka juovuttaa kaikkia kansoja ja tuhottava se. Vasta silloin päästään ongelman lopulliseen ratkaisuun.

  Edellä mainituista siionistisista vaikuttajista pitäisi tehdä pitkiä listoja (diaariarkisto) koska niillä voi olla tulevaisuudessa käyttöä. Näinhän Zelenskyin Kiovan hallintokin tekee niistä jotka eivät ole samaa mieltä heidän kanssaan:
  Center for Countering Disinformation (CCD).
  https://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_Countering_Disinformation

  Seuraavassa esimerkkinä tynkälista poimittu siitä runsaudenpaljoudesta jotka ovat avoimesti ryssofobisia ja joiden taustaideologia on sama. Heitä on pilvin pimein mutta nämä vain tältä istumalta. Esimerkiksi Hollywood, yritysmaailma, pankkisektori jne. olisivat antoisia tutkimuskohteita.

  Why Russian Jews are divided over the anti-Putin movement.
  https://www.jta.org/2021/02/23/global/why-russian-jews-are-divided-over-the-anti-putin-movement
  Volodymyr Zelenskyi (Ukrainan presidentti).
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Volodymyr_Zelenskyi
  Ukrainian Jews Angry and Appalled at Putin’s ’Denazification’ Claim (Ukrainan juutalaiset).
  https://www.haaretz.com/world-news/2022-02-24/ty-article/.premium/ukrainian-jews-angry-and-appalled-at-putins-denazification-claim/0000017f-f800-d887-a7ff-f8e486ff0000
  Boris Mints (venäläinen oligarkki)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Mints
  Mateusz Morawiecki (Puolan pääministeri).
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Mateusz_Morawiecki
  Institute for the Study of War (Yhdysvaltalainen Think Tank-ajatushautomo).
  https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_the_Study_of_War#:~:text=The%20Institute%20for%20the%20Study%20of%20War%20%28ISW%29,analysis%20regarding%20issues%20of%20defense%20and%20foreign%20affairs.
  George Soros (aik. György Schwartz).
  https://en.wikipedia.org/wiki/George_Soros
  Open Society Foundations (George Sorosin säätiö).
  https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Society_Foundations#References
  Mikhail Khodorkovsky (oppositioaktivisti)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Khodorkovsky
  Victoria Nyland (Yhdysvaltain poliittisten asioiden alivaltiosihteeri).
  https://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_Nuland
  Antony Blinken (Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja).
  https://en.wikipedia.org/wiki/Antony_Blinken
  Pinchas Goldschmidt (Moskovan suntio).
  https://en.wikipedia.org/wiki/Pinchas_Goldschmidt#References

  Miksi ei – miksi ei – listojen kokoaminen Venäjää vastaan toimivista radikaaleista – voisi hyvinkin lähteä vaikkapa Suomesta – se olisi Simon Wiesenthal tyyppinen tutkimuslaitos – itse asiassa Think Tank ajatushautomo – nimeltään vaikkapa `Pohjan Poikien juutalaisapu ry.`. Tämä siitä syystä koska radikalisoituneitten siionististen toimijoiden taustalla on pyrkimys maailmanvalloitukseen mahdollisesti WWIIIn kautta.

  Israel tosin pidättää itsellään oikeuden suojella kaikkien maiden rikollisiaan ja tämä valtio on luonteeltaan kuin 1660-luvun merirosvojen turvasatama Jamaikan Port Royal:

  Port Royal.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Port_Royal

  haSatan kestää mitä muuta tahansa mutta ei paljastumista. Juuri tähän seikkaan perustuu eksorgismi jolloin asiat jotka ovat piilossa pimeydessä ja varjoissa – valaistaan.

  `Katso, minä käsken tulemaan monta kalastajaa,
  sanoo Herra,
  ja ne heitä kalastavat (דיג = diyg = kalastaa pyydystää),
  ja sen jälkeen minä käsken tulemaan monta metsästäjää,
  ja ne heitä metsästävät (צוד = tsuwd = metsästää. jahdata)
  kaikilta vuorilta ja kaikilta kukkuloilta
  ja kallioiden rotkoista` (Jer 16:16).

  Plusääni(8)Miinusääni(8)
 6. Suomen viheliäinen NATO-jäsenyys näyttää toteutuvan ja herättää allekirjoittaneessa inhoa ja vastenmielisyyttä koko prosessia kohtaan. Mutta tapahtunut on vääjäämätöntä, koska Suomi on luopunut kyvystään ylläpitää kahdenvälisiä suhteita mihinkään maahan. Täten Suomi on ulkopoliittisesti luovuttanut pois itsenäisen maan tunnusmerkit ja ajautunut suurvaltojen välisen blokkisodan pelinappulaksi ja vieläpä kohtalokkaasti Venäjän veriviholliseksi. On irvokasta, ettei Venäjä ole antanut tähän kahdenvälisesti mitään aihetta. Tällaista käytöstä ei voi kuin halveksua.

  Eräs asia, jota harvoin mainitaan, on NATO:n ja Suomen yleisen asevelvollisuuden välinen erittäin huono yhteensopivuus. NATO:n suurten maiden sotavoimat toimivat palkka-armeijoiden voimin ja kutsuntoihin turvaudutaan näissä vain äärimmäisissä poikkeustapauksissa. Yleisen asevelvollisuuden malli on erityisesti kehitelty sopivaksi Suomen olosuhteisiin. NATO:n malli romuttaa ja yliajaa tämän ja tekee reserviläisista sotilasjärjestön halpoja palkkasotilaita, jotka toimivat orjasopimuksella USA-vetoisen suurvaltablokin hyväksi. Malli myös leventää entisestään ammattisotilaiden ja reserviläisten välistä kuilua. Miksi tätä vakavaa periaatteellista kysymystä ei ole otettu lainkaan huomioon? Ehkä siksi, että raaka ihmisaineksen tykinruoaksi rekrytointi Ukrainan mallisesti on otettu meilläkin johtavaksi periaatteeksi.

  Plusääni(18)Miinusääni(7)
 7. EU-armeija!

  `Asiahan ei tietysti minulle kuulu mutta` ,,,

  Tšekissä (kuten monissa muissakin Nato-valtioissa) joka liittyi Natoon 1999 on hiljattain protestoitu Ukrainalle annettavaa sotilasapua vastaan. Mielenosoittajat huutavat `Stop War, Stop Nato`. Mielenosoitukset eri Euroopan Nato-maissa ovat osallistujamääriltään valtaisan suuria. YLE ei ole kiinnostunut aiheesta.

  Suomen kutsuntoihin perustuva armeija on toki iskukykyinen mutta se ei vastaa nykyisen sodankäynnin vaatimuksia – ei ainakaan suurvaltaa vastaan käytävässä sodassa. Lisäksi sen kalusto on 80 vuotta ajastaan jäljessä kun taas suurvallalla on viidennen sukupolven aseistus käytössään.

  Mutta netissä löytyy mielenkiintoisia artikkeleita suunnitelmista rakentaa EU-armeija. Hanke ei tule toteutumaan Yhdysvaltojen ehdoilla eikä alustoille.

  Sopimusjärjestö Nato on muutenkin kiusallinen riippakivi Euroopan Unionille koska Yhdysvallat näyttelee siinä liian määräävää roolia sekä Natossa (ja EUssa). Se kiristää, lahjoo ja uhkailee muita jäsenvaltioita. Tässä hiljattain Nato uudisti sotilasdoktriiniaan – saa vain arvaille mitä uudistukset koskevat.

  Nato on luonteeltaan kuin seuraavan linkin Murder inc. mutta sillä erolla että Murder inc. tappoi pääosin kaltaisiaan gangstereita – kuten suurissa Gangsterisodissa.

  Mikäli Murder inc. olisi alkanut lahtaamaan siviiliväestöä niin about viikko ja joka ikinen gangsteri olisi ollut häkissä. FBI `nauroikin` sivustakatsojan roolissa kun nämä nöhjänköljät tappoivat toisiaan. Ei siihen kannattanut mennä väliin – antaa paukkua niin päästään eroon pohjasakasta.

  Murder inc.n ensimmäinen johtaja oli (juut.) Lebke Buchalter (yli sata murhaa kunnes päätti päivänsä sähkötuolissa) mutta hänen tilalleen nousi (ital.) Alberto Anastasia joka organisoi toiminnan. Gangsterisodissa tapettiin lähes tuhat gangsteria.

  Murder, Inc.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Murder,_Inc.#:~:text=Murder%2C%20Inc.%20%28Murder%2C%20Incorporated%29%20was%20an%20organized%20crime,criminal%20organizations%20in%20New%20York%20City%20and%20elsewhere

  Sopimusjärjestö Nato ei tapa/tapata kaltaisiaan gangstereita vaan se surmaa/surmauttaa muun toimen ohessa siviiliväestöä. Sen järjestämissä `humanitaarisissa offensiiveissa` on menehtynyt miljoonittain siviiliväestöä. Tämä jos mikä on mainehaitta EUlle.

  Ja nyt Nato maat sotivat valtakirjalla Ukrainassa (alkaen Ukrainan aloittamasta hyökkäyssodasta 17.2.2022-) Venäjää vastaan väittäen etteivät he osallistu varsinaisiin sotatoimiin. Sama kuin huumeparoni väittäisi ettei hän osallistu varsinaiseen huumeitten levitykseen (koska senhän tekee hänen puolestaan kenttäväki).

  Euroopassa yhteen toimivuus jäsenmaiden kesken sotilaallisissa asioissa ei tosiaankaan toimi koska Euroopassa ei ole yhteistä armeijaa. Ukrainan sota osoitti sen että kuin kuin lato olisi palanut kun laudat juoksentelevat.

  Kuka minkäkin nurkan takaa loikkasi esille ja alkoi esitellä vehkeitään ,,, tarkoitan siis monenkirjavaa ja maakohtaista sotakalustoaan joita järjestelmiä ei voi yhteensovittaa samalla sotakentällä lainkaan. Melko hajanaista ja siten tehotonta toimintaa.

  Esimerkiksi Ukrainan konflikti on osoittanut että homma on kaikin puolin levällään kuin jokisen eväät ja on näin ollen keskittymätön ja heikko:

  Esimerkiksi Yhdysvaltain armeija ja Venäjän armeija käyttävät vain yhden tyyppistä päätaistelutankkia. Eurooppalaisilla on 17 erilaista toimintaa. Tämä aiheuttaa valtavia ongelmia ylläpidossa ja tarjonnassa sekä koulutuksessa yhdessä. EUn meri- ja ilmavoimilla on samanlaisia ongelmia. Puhumme yhteensä 180 eri alustasta kun taas Yhdysvalloissa on 30.

  Jäsenvaltioiden puolustuspäälliköillä – sotilaskomitealla – on suuri ja haastava tehtävä edessään kartoittaa uusi suunta – Euroarmeija. Mutta tämä edellyttää selkeää poliittista tahtoa joka pitäisi käyttää hyväksi silloin kun Euroopan unioni on vielä yhtenäinen. Mutta kun tähän ei näytä riittävän älliä.

  Osana mainittua EU-armeija pyrkimystä EUn pitäisi kehittää yhäti nopean toiminnan valmiuksia. Näillä joukoilla on jo valmiiksi käytössään myös strategisia mahdollistajia joita Yhdysvallat on aiemmin yleensä tarjonnut kuten esimerkiksi:

  -komento- ja valvontarakenteet,
  -strateginen ilmakuljetus,
  -strateginen kuljetus,
  -tiedustelun valvonta- ja tiedusteluvalmiudet,
  -kyberpuolustus, miehittämättömät ilma-alukset,
  -avaruusviestintäresurssit,
  -elektroniset sodankäyntijärjestelmät,
  -ohjuspuolustus ja
  -lähitulevaisuudessa tärkeimmät taistelutankit ja seuraavan sukupolven hävittäjät.

  Mikäli nämä alustat eivät toimi niin mikä sitten toimii?

  Näiden toimintavalmiiden alustojen pohjalle olisi mielekästä rakentaa EU-armeija – siitäkin huolimatta että EUlla on taisteluosastoja joita se ei ole koskaan edes käyttänyt. Mikäli tälle pohjalle ei saa rakennettua EU-armeijaa – niin se kielii poliittisen tahdon puutteesta.

  EU:n jäsenvaltioiden kesken pitäisi ainoastaan päästä sopimukseen tietyistä asioista kuten kustannuksista ja komentoketjusta eikä tämä välttämättä johda kilpailuun Nato-sopimusjärjestön kanssa joka on jo tiensä päässä vaikka sitä moni ei suostu siten näkemään.

  Lähde:

  Is an EU Army Coming?
  https://foreignpolicy.com/2022/03/20/is-an-eu-army-coming/

  Plusääni(4)Miinusääni(6)
 8. Mutta kaikesta tästä huolimatta JUMALA ARMAHTAA, PUTIN EI.

  Plusääni(2)Miinusääni(8)
 9. Jäitä hattuun!

  Sananlaskut puhukoot puolestaan (1. -3.):

  1.) `Kun asia pitkistyy niin se mutkistuu`.
  2.) `Ei pitäisi mennä nylkemään karhua ennen kuin se on kaadettu`.
  3.) `Ei kannata nuolaista ennen kuin tipahtaa`.

  Suomen Nato-jäsenyys on käytännössä selvä.
  https://www.is.fi/politiikka/art-2000009460868.html

  Suomen Nato-jäsenyys on tosin teoreettisesti selvä mutta ei käytännössä. Edellinen lööppi näyttää perustuvan fantasiaan koska ratifiointiprosessi ei suinkaan ole valmis. Unkarin ja Turkin johtajien ratifiointilupaukset käsitellään jatkossa heidän parlamenteissaan.

  Ammattinyrkkeilyssäkin on noin 4 – 12 erää joiden aikana ottelun lopputulos ratkeaa. Asia on nähtävä siten että vasta Unkarin ja Turkin lupaukset Suomen Nato-ratifiointien parlamenttiäänestyksistä on annettu – ei muuten.

  Suomella on ollut toive saada Ruotsi ratifioitavaksi yhtä aikaa. Pyrkiikö Suomi ohjailemaan Ruotsin valintoja? Puuttuuko Suomi näin menetellen – liiallisella innokkuudellaan – Ruotsin sisäisiin asioihin. Joka tapauksessa Suomen ja Ruotsin kimppakiva ei näytä onnistuvan.

  Kuulkaas – ei tässä tandemilla olla töihin menossa. Entä jos toisella on työpaikka idässä ja toisella lännessä?

  `Sinä (Ruotsi) poljet minä (Suomi) ohjaan ,,, Natoon kun käypi tie` (laulun sanoja mukaellen) ,,,
  https://i0.wp.com/bicycleanhelsinki.com/wp-content/uploads/2021/04/Tandem-Monark.jpg?fit=800%2C497&ssl=1
  Eiköhän vaan ajella ihan sillä omalla Nato-fillarilla hybridivaikuttamatta ollenkaan naapurimaan asioihin.
  https://liikuntaliike.fi/wp-content/uploads/2022/06/kuru-classic-cropattu.jpg

  Ruotsalaiset ovat tottuneet suurvalta historiansa aikana siihen että tuolloin ruotsalaiset sodat Venäjää vastaan käydään joko Suomessa tai Suomen kautta. Tämän takia Ruotsin kuninkaanarkistot ovat säilyneet. Suomi on totuttu näkemään Ruotsille turvavyöhykkeenä ja suomalaisia on käytetty Ruotsin suurvaltasodissa nostoväkenä.

  Unkari ilmoitti Suomen jäsenyyden ratifioinnista samaan aikaan Turkin kanssa mutta kumpikaan näistä valtioista ei ratifioi parlamenteissaan Ruotsia yhtä aikaa Suomen kanssa. Turkin kohdalla tämän ymmärtää (jos ei piittaa Ruotsin laeista) mutta Unkarin kohdalla se herättää kysymyksiä.

  Ruotsihan on jo alustavasti tehnyt Naton kanssa poliittisen sitoumuksen mutta Suomi sotilaallisen (ilman ehtoja ja ilman varauksia). Tällaiset ehdot eivät ole yhteensopivia yhteiseen puolustuksen kannalta katsottuna mutta Ruotsin etujen kannalta ne ovat toki monellakin tavalla heille hyvät.

  Unkarin tapauksessa juuri Suomalaiset mepit ja johtavat suomalaiset poliitikot ovat saattaneet Unkarin oikeusvaltioperiaatteen kyseenalaiseksi! Mikäli Unkari pelaa korttinsa väärin ja ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden (27.3) niin suomalaiset mepit ja johtavat suomalaiset poliitikot palkitsevat Unkarin tyypilliseen houkkamaiseen tapaansa vaikuttamalla siihen että Unkarin EU-tuet pidätetään.

  On muistettava että Nato järjestää seuraavan kokouksensa Liettuan pääkaupungissa Vilnassa. Kokous pidettäneen ensi heinäkuussa – todennäköisesti kuun alkupuolella – mutta kokouksen tarkkaa ajankohtaa ei käsittääkseni ole vielä julkistettu.

  Viktor Orbanin mukaan `Unkari ei tulisi ratifioimaan viimeisenä`.

  `Unkarissa parlamentin on määrä äänestää Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnista maaliskuun 27. päivänä`.
  Valtapuolue Fidesz: Unkarin parlamentti ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden 27. maaliskuuta.
  https://yle.fi/a/74-20022951

  Turkin opposition esittämä kritiikki on ollut yhtenä vaikuttavana esteenä Suomen Nato-ratifioinnin tiellä koko prosessin ajan. On otettava huomioon että Turkin presidentti- ja parlamenttivaalit pidetään kesäkuussa joskin ne saatetaan aikaistaa ja järjestää toukokuussa.

  On hyvin todennäköistä että Turkki ratifiointikäsittely toteutuu vasta presidentti- ja parlamenttivaalien vaalien jälkeen onko se sitten touko- vai kesäkuu. Käytännössä Turkin parlamentti on se instanssi joka antaa Suomelle hyväksynnän tai hylyn vaikka Erdoganin sana on Turkissa lähes laki.

  Mutta Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on kaikin puolin säntillinen ja täsmällinen hurskas muslimi. Aiheuttaisiko hän valinnoillaan suomalaisille kansallisen onnettomuuden vaikuttamalla positiivisesti Suomen Nato-ratifiointiin? Miten hän nukkuisi yönsä sen jälkeen? Puhutelkoon Allah hänen sielullensa – بسم الله الرحمن الرحيم!

  Aiheellinen kysymys kuuluu – miten Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan selviytyy turkkilaisista äänestäjistä jotka ovat yhtä paljon niin Ruotsia kuin Suomeakin vastaan ratifiointiasiassa. Luulenpa että Erdogan ottaa tämän seikan huomioon eikä anna mainehaitan ryvettää itseään juuri vaalien alla. (Mutta mikä mahtaa olla tilanne vaalien jälkeen?)

  Sekään ei ole minareetissa kuulutettu etteikö Turkin oppositiolla olisi vieläkin tähän asiaan jotakin sanottavaa vaikka presidentti Recep Tayyip Erdoğan jopa heillekin liian vahva vaikuttaja.

  Suomen ratifiointipäätös Turkin parlamentissa siirtynee Turkin vaalien ja Naton Vilnan kokouksen väliseen aikaan jolloin jää pelivaraa Suomen ratifiointikysymyksessä joko yli kuukauden tai vähintään viikkojen verran riippuen kummassa kuussa (touko- vai kesäkuussa) Turkin vaalit pidetään.

  Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kommentoi myös mahdollista tilannetta jossa Suomi tai Ruotsi joutuisi hyökkäyksen kohteeksi. Hän totesi Suomen ja Ruotsin saaneen kahdenvälisiä turvallisuustakuita monilta Nato-mailta mukaan lukien Yhdysvallat, Britannia, Saksa ja Ranska.

  Julkiset spegulaatiot sodan mahdollisuudesta – jota Suomen kohdalla pidetään ententessä itsestäänselvyytenä – ovat alkaneet jo nyt koska yleisesti tiedetään että Suomesta tehdään `eteen työnnetty keihään kärki` – sotarintama – mutta Suomi ei näkemystä jostakin syystä joko tiedosta tai hyväksy.

  Kun Jens Stoltenberg esittää jonkin arvion virkansa puolesta `todennäköisenä` niin se on selkokielisesti sanottuna lähes varmaa.

  Stoltenberg kommentoi Suomen tai Ruotsin joutumista mahdollisen hyökkäyksen kohteeksi: `On mahdotonta ajatella, että Nato ei reagoisi`.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/stoltenberg-kommentoi-suomen-tai-ruotsin-joutumista-mahdollisen-hy%C3%B6kk%C3%A4yksen-kohteeksi-on-mahdotonta-ajatella-ett%C3%A4-nato-ei-reagoisi/ar-AA18L5Be?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=0afdcd8af69c4b0db12b4870187d8f1a&ei=7

  `-On siis mahdotonta ajatella, että Nato ei vastaisi, jos Suomi tai Ruotsi joutuisi hyökkäyksen kohteeksi, hän (Stoltenberg) sanoi`.

  Edelleen herää kysymys siitä tarkoittaako Jens Stoltenberg tilannetta jossa `Suomen tai Ruotsin joutumista mahdollisen hyökkäyksen kohteeksi` viitataan ennen Turkin ja Unkarin ratifiointia vai sen jälkeen?

  Jens Stoltenberg on aivan oikeassa siinä että on mahdotonta ajatelle etteikö Nato vastaisi välittömästi jos esimerkiksi Suomi joutuisi hyökkäyksen kohteeksi. Suomi luottaa yhä Naton 5. artiklaan eikä suostu näkemään sitä ettei siinä taata sotilaallista väliintuloa yhdeltäkään Nato-maalta olipa Suomi sitten Nato-maa tai ei tai olipa Suomella kahdenvälisiä turvallisuustakuita eri Nato-maiden kesken tai ei.

  Suomalaisille ei jää mitään muuta kuin katteettomat lupaukset kahdenvälisistä turvatakuu sopimuksista esimerkiksi Yhdysvaltojen, Britannian, Saksan ja Ranskan kanssa jotka ovat Nato-maita ja joita velvoittaa Naton 5. artikla. Vertauskuvallisesti asiaa voitaisiin havainnollistaa mieheen joka lähtee arvostetusta taidehuutokaupasta väärennetty taulu kainalossaan ja aitoustodistus toisessa kainalossa (on tosielämän esimerkki).

  Aivan niin kuin Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg totesi että Nato `vastaisi välittömästi` niin siten muut Nato-maat tekisivätkin. Ne esittäisivät julkisen ja voimakkaan protestin hyökkäävälle osapuolelle jolloin Naton 5. artiklan velvoite täyttyisi. Suomea on varoitettu toistuvasti tekemästä virhearviota Naton 5. artiklan tulkinnassa (Scot Ritter, Pat Buchanan jne.).

  Mutta missä on se valtio joka asettuisi maailman voimakkainta ydinasevaltaa vastaan sotimaan Suomen puolesta – sellaista maata ei ole olemassakaan.

  Suomen valinnat ja siten virhearviot Naton suhteen ovat pöyristyttäviä. Mikäli Suomi olisi sitoutunut vuoden 1992 solmittuun kumppanuussopimukseen Venäjän kanssa ja pitäytynyt siten puolueettomuuteen, liittoutumattomuuteen ja sitoutumattomuuteen kolmanteen osapuoleen nähden niin vallitsevissa olosuhteissa Suomen menestystarina olisi vain korostunut ja sitten kaikilla barometreillä mitattuna.

  Hihassa näyttää olevan muutama Ässä ja on siellä Jokerikin joka voi vielä estää Suomen Nato-jäsenyyden ja ne ovat (1. – 6.):

  1.) Rauhan solmiminen Ukrainassa.
  2.) Nato-jäsenyyshakemuksen purkaminen.
  3.) Vuoden 1992 kumppanuussopimukseen vetoaminen joka on yhä voimassa.
  4.) Kansan lähteminen kadulle protestoimaan.
  5.) Regiimin vaihto Suomessa.
  6.) Venäjän siirtyminen `aktiiviseen puolustukseen`.

  Edelleen – vetoan rauhantahtoon – keinolla millä hyvänsä – koska Nato-koalitiolla tulisi olemaan Suomessa 1300 km yhteistä rajaa Venäjän kanssa. Suomi sijaitsee geopoliittisesti ja -strategisesti paljon herkemmällä alueella kuin muut Venäjän Nato-rajanaapurit tai Ukraina tai Gruusia tai Japani. Tilanteen eskaloituminen suursodaksi meillä ja/tai muualla on liian riskialtista – ilman Suomen Nato-jäsenyyttäkin.

  Plusääni(4)Miinusääni(3)
 10. Suomi pääsee NATO:on. Moni natottaja huokaisee helpotuksesta ja onnesta. Suomella menee hyvin.

  Suomi pääsee NATO:on, sotilaallinen turvallisuus ja ikuinen rauha on taattu.
  Suomi pääsee WHO:hon, kansanterveys on taattu.
  Suomi pääsee EU:n ytimeen ja liittovaltioon, vientikaupan sujuvuus ja vapaa liikkuvuus on taattu.
  Suomi pääsee Euroalueeseen ja siirtyy aikanaan digitaaliseen keskuspankivaluuttaan (seuraavan pankkikriisin myötä), näin talouden ja valuutan vakaus on taattu.
  Suomi pääsee YK:n Agenda 2030:een ja ICCP-paneeliin, vakaa ilmasto ja hyvät säät täällä ja muuallakin on taattu. Suomi toteuttaa Vihreää Siirtymää jopa etuajassa.
  Suomi pääsee YK:n pakolaisjärjestöön ja kaikkiin mahdollisiin ”pakolaisia” auttaviin järjestöin, Suomen demogfrafinen kansainvälistyminen ja geenipoolin monipuolistaminen on taattu.
  Suomi pääsee juutalaisjärjestöihin kuten IHRA:aan tai ADL:ään, antisemitismi ja vihapuhe Suomessa torjuttu.

  TÄMÄ ON ILON ja ONNEN PÄIVÄ!

  Plusääni(8)Miinusääni(3)
 11. NATO on globalistijärjestö siinä missä EU, YK, W.H.O, IMF, BIS sekä monet muut vastaavat. On täysin käsittämätöntä, että NATO:on liittymisestä riemuitaan ja vieläpä kansallismielisissä piireissä. Ao. videossa tarkastellaan hyvin sitä, kuinka Euroopan maiden poliittiset johtajat himoitsevat asemaa länsiglobalistisissa järjestöissä ja uhraavat prosessissa omat kansansa, koska em. järjestöt edellyttävät tietynlaista hyvesäteilyä. On tapahtunut ilmiö, jossa poliittinen luokka muuttuu parasiiteiksi omalle kansalleen ja vallan keskittyessä tapahtuu lopulta ilmiö, jossa ”parasites are killing the host”, kuten videossa osuvasti todetaan:

  Plusääni(4)Miinusääni(3)
 12. Ukrainan sota on nähtävä vain savuverhona johonkin!

  Great Reset

  Suuri Nollaus.

  Pian ennuste: `et omista mitään ja olet onnellinen` (WEFn Klaus Schwab, Great Resetistä) toteutuu ainakin puoliksi koska omistamattomuus siirtyy jonkun toisen omistukseksi (0,01 % koko ihmiskunnasta) mutta tuosta jälkimmäisestä; `silloin olet onnellinen` – voitaisiin olla jokseenkin eri mieltä.

  On sanottu että vallankumouksessa; `Orja ei voi menettää muuta kuin kahleensa`! Todellisuudessa – Great Resetissä – puinen ies vaihtuu rautaiseen ikeeseen!

  Orjahan ei ole koskaan pyrkinytkään ainoastaan vapaaksi kahleistaan vaan orja on yleensä pyrkinyt herraksi mutta Great Resetin toteutuessa hänellä ei ole enää tuotakaan toivonkipinää.

  Great Resetiä voitaisiin verrata teknisesti ottaen vaikkapa `tehdasasetusten` palauttamiseen jolloin sitä voitaisiin kutsua myös formatoimiseksi tai systeemin uudelleen käynnistämiseksi. Todellisuudessa Great Reset on paljon muutakin.

  Se on maailmanvallankumous jolloin omistava- ja keskiluokka, pk-yritysmaailma, ammattiyhdistysliikkeet, pankkisektori jne. ajetaan alas. Great Reset ei tule olemaan tapahtuma siitä kevyemmästä päästä. Siinä toteutuvat Karl Marxin kirjoitukset esimerkiksi fuusioituvasta yritysmaailmasta joka johtaa lopulta korporaatioiden sulauttamiseen valtioon.

  UWO (Unipolar World Order = Yksinapainen maailmanjärjestys) vastaan MWO (Multipolar World Order = Moninapainen maailmanjärjestys) tulee olemaan viimeisessä vaiheessaan DWO (Dekapolar World Order = kymmennapainen maailmanjärjestys).

  Meneillään oleva konflikti UWOn ja MWOn välillä näyttää katsojasta BWOlta (Bibolar World Order = Kaksinapaiselta maailmanjärjestykseltä) aivan niin kuin `Kylmän Sodan` aikana jolloin maailma oli jakautunut Itä- ja Länsileireihin. Se vain näyttää siltä mutta se ei tule lopulta olemaan sitä.

  UWOn ja MWOn yhteentörmäyksessä kysymys on vain välivaiheesta joka kätilöi NWOssa DWOn.

  NWO (New World Order = Uusi maailmanjärjestys) joka nyt syrjäyttää OWOn (Old World Order = Vanhan maailmanjärjestyksen) ei tule jäämään BWOksi. Esimerkiksi Kiina on ilmoittanut ettei se lähde mukaan hankkeeseen jonka tarkoitus olisi muodostaa laajempi sotilasliitto Naton vastapainoksi. Eikä siihen lähde mukaan muidenkaan Unioneiden veturit.

  Tarkkailemalla maailman geopoliittista- ja strategista kehitystä ei voi olla huomaamatta että seuraavassa kuvatuksessa jossa esitellään 2020-luvulla toimivia alueellisia järjestyksiä jotka eivät ole päällekkäisiä tulevat kokemaan merkittäviä muutoksia. Muutokset eivät synny usein kivutta.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Supranational_union#/media/File:Regional_Organizations_Map.png

  Totta tosiaan maailman geopoliittinen uusjako on juuri nyt menossa jolloin maailma jaetaan alueellisesti kymmeneen ylikansalliseen Unioniin (DWO valtioklustereihin) joista Euroopan Unioni on vain yksi Tulliliitto (dominio). Me elämme eurooppalaisessa kuplassa ja luulemme olevamme koko maailman napa koska ovathan meidän karttammekin eurosentrisiä. Sitähän me emme ole – lopulta huomataan että me olemme vain 1/10stä.

  Euroopan Unionin perustajaisät loivat Teräs- ja hiiliyhtiön pohjalta ylikansallisen toimijan jonka he määrittivät – aivan oikein; se on Liittovaltion ja Valtioliiton välimuoto. Tämä ei ole kuitenkaan tämän Unionin päätepiste mutta sabluuna se kyllä on muille muodostuville Unioneille.

  Suomalaiset petettiin johtavien poliitikkojen toimesta mukaan Euroopan koalitioon vetoamalla Euroopan sisämarkkinoiden jäsenyyteen – ettemme jäisi yksin – vaikka todellisuudessa olimme jo valmiiksi Euroopan sisämarkkinoiden jäsenvaltio. Aikamoinen ilmaveivi mutta läpi se meni. Sen jälkeen olemme lahjoittaneet EUlle enemmän kuin 100 miljardia euroa ja summa kasvaa kaiken aikaa erilaisilla `kertaluonteisilla` sitoumuksilla.

  Tämän kommentin tarkoitus on tuoda esille digitaalisen maksujärjestelmän ja digitaalisen identiteetin epäpyhä liitto joka saattaa globaalin valvonnan ennen näkemättömälle ja -kuulumattomalle tasolle. Konsanaan ei ihmiskunnan historiassa ole eletty tällaista aikaa joka johtaa näin absoluuttiseen totalitariaan.

  Lainaan ahkerasti Wikipediaa. Haulla `Wikipedia Wikipedia` voidaan havaita kuinka tässä on-line tietosanakirjassa on yli 300 000 muokkaajaa joten Wikipediasta ei puhuta enää vähäisestä vaikuttamiskanavana.

  Ikävä kyllä Wikipedia alustana on valjastettu UWOn (Unipolar World Order = Yhdysvaltalaisvetoisen – Yksinapaisen maailmanjärjestyksen) tavoitteisiin – ja sen kyllä huomaa Wikipedian teksteistä. Wikipedia ei ole enää muuta kuin mind-controllia tuottava sensuroitu alusta – mutta laajavaikutteinen sellainen (1. – 3.).

  1.) Wikimedia Foundation.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation

  2.) Logos of 15 Wikimedia sister projects.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation#/media/File:Wikimedia_logo_family_complete-2022.svg

  3.) `Wikipedia sijoittui maailman 5. suosituimmaksi sivustoksi. Sitä isännöi Wikimedia Foundation, amerikkalainen voittoa tavoittelematon järjestö, jota rahoitetaan pääasiassa lahjoituksilla`.
  Wikipedia.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia

  Btw. Valitettavasti Wikipedia on menettänyt alkuperäisen tehtävänsä olla puolueeton ja riippumaton on-line tiedonvälittäjä – virtuaalinen encyclopedia. Wikipediasta on tullut asenteellinen jonka artikkelit vaativat medianlukutaitoa ja faktantarkistamisen osaamista – koska siellä voi milloin tahansa polkea tietomiinaan. Se mihin Wikipediassa viittaan liittyy kunkin artikkelin referenssiin. Mutta meneehän tuo Wikipedian esittelyteksti johdannosta.

  עליו השלום (= sama kuin lännessä = R.I.P) – R.I.P Wikipedia! (Wikipedia on kuollut).

  `Ei ole mitään peitettyä,
  mitä ei tule paljastetuksi,
  eikä mitään salattua,
  mikä ei tule tunnetuksi` (Mat 10:26).

  Ukrainan 17.2.2022- aloittamasta väkivaltaisesta offensiivista laillisesti irrottautuviin maakuntiinsa on kulunut noin 400 päivää. Venäjän sotilaallisen operaation – Donald Trumpin sanoin `maailman suurimman rauhanturvaoperaation` – väliintulo – 24.2.2022 pysäytti Kiovan laittoman hallinnon aikoman järjestyksessään jo toisen kansanmurhan.

  Kiovan natsihallinnon ensimmäisessä kansanmurhassa 2014 – 2022 menehtyi arviolta noin 14 000 ukrainan ja Venäjän sudeetti-kansalaista – sekä siviilejä että separatisteja. Yhdysvallat liittolaisineen on rahoittanut Kiovan hanketta alusta lähtien tarkoituksenaan käydä sijaissotaa (valtakirjalla) Ukrainan kautta Venäjää vastaan.

  Länsiliiton (Yhdysvallat > Britannia > muu Nato) tavoitteena on 1.) regiimin vaihto Venäjällä, 2.) pilkkoa Venäjä osiin ja 3.) päästä käsiksi Venäjän luonnonrikkauksiin koska itsellään heillä alkaa olla tankki tyhjä ja he ajelevat jo nyt huuruilla.

  https://i.redd.it/z3yeo5y0qku41.png

  Varoitus jäljempänä olevan kommentin asiasisällöstä! Kannattaa suojautua ja noudattaa seuraavia ohjeita ,,, meinaan:

  `Kaikkihan tietävät että olemme jatkuvan tarkkailun alla` joten ei hätää – `suojaa itsesi kotikonstein` (videon kesto 0:42 s.) – `varo kuumottavia trolleja` ,,,

  No niin ,,, nyt kun hatut ovat tiukasti päässä niin tästä on hyvä jatkaa.

  Vähän aikaa sitten toimittaja kysyi `young global leader` vaikuttajalta – Sanna Marinilta – joka oli pitämässä `SDP`n agitaatiotilaisuutta jossakin torilla – että mitä hän (Marin) voisi kertoa WEFn agendasta nimeltä `Great Reset`.

  Aluksi Sanna Marinin kasvoilta kuvastui säikähdys ja ihmetys mutta hän kokosi hyvin nopeasti itsensä ja vastasi jotakin – `newöhööd` – käänsi toimittajalle selkänsä ja alkoi ipattamaan ympärillään oleville sitä tyypillistä politrukin suoltamaa puoluepoliittista jargonia. Puoluepolitiikkaahan Suomessa ei enää ole. On vain globalisaation kannattajat ja ja niiden valeoppositio.

  Pääministeri Sanna Marin kiistää tietävänsä mitään `The Great Resetistä`:
  https://mvlehti.net/2023/03/18/paivan-video-paaministeri-sanna-marin-kiistaa-tietavansa-the-great-reset-agendasta-mitaan/

  Monikohan on tullut huomanneeksi että Sanna Marin ei ole ainoastaan palamassa loppuun (`burn out`) koska hänen sielunmaisemansa on pingottunut äärimmilleen kuin viulun kieli vaan näillä näkymin hänelle käy pahemmin kuin burn outissa – jolloin hän tulee palamaan pohjaan (`return to the bottom`). Tämä seikka näkyy esimerkiksi hänen hysteerisessä ja pakkomielteisessä ryssofobiassaan – fixaatiosta josta hän ei näytä pääsevän irti.

  Seuraavat kirjoitelmat määrittävät melko tyhjentävästi sen mitä Great Reset on (1. – 3.) joten en keskity siihen vaan pyrin paljastamaan sen missä kohtaa Great Reset time-linea olemme juuri nyt menossa. Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota siihen mitä Maailman Talousfoorumin (WEFn) Klaus Schwab Great Reset hankkeesta itse julistaa (3.).

  1.) Great Reset -agendaa ajetaan pakkotoimilla ja isolla rahalla.
  https://oikeamedia.com/o1-175300

  2.) Great Reset on kuin onkin todellisuutta.
  https://oikeamedia.com/o1-166000

  3.) The Fourth Industrial Revolution, by Klaus Schwab.
  https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab

  Sanna Marin samoin kuin monet muut Suomen johtavat nuoret poliitikot ovat WEFn ygl-radikaaleja. He ovat täysin tietoisia WEFn (World Economic Forumin) johtajan Klaus Schwabbin Great Reset hankkeen sisällöstä ja sen tavoitteista.

  Sanna Marinin – illuminoituneena (valaistuneena) ygl-jäsenenä – jos kenen tulisi valistaa suomalaisia valittuna `kansakunnan kaapin vartijana` (pääministerinä) mistä Great Resetissä on kysymys – mutta sitä hän ei ole tehnyt koska – `lähteellä on syynsä vaikenemiseen`! Great Resetissä on kysymyksessä globaali vallankumouksellinen päämäärä jossa kansallisvaltioiden suvereniteetti mitätöidään.

  Mutta että Marin pitää kansaa tyhmänä ,,, ei hyvä juttu! Mikäli seuraavassa hallituksessa istuvat Kansallinen Kokoomus ja Perussuomalaiset niin kuin näyttäisi niin Marinin paikka tulee olemaan `piippuhyllyllä` (oppositiossa) laukomassa kenties edelleen harhaisia ja hysteerisen russofobisia mitään sanomattomia latteuksiaan.

  Tulevan hallituksen regiimin muutoksen voi aistia esimerkiksi eduskuntakeskusteluista jolloin Riikka Purran lavasäteilyä ei voi olla huomaamatta. Omasta puolestani lähettäisin sekä Sanna Marinin että Riikka Purran (+ muutaman muun poliittisen joutomuijan) sinne missä he eivät ole käyneet vuosiin – nimittäin oman kotinsa keittiöön.

  Suomen lähitulevat tapahtumat vaativat jo ennakkoon otteitten kovenemista jonka avulla kansa pelotellaan hyväksymään jo ennakkoon laadittu suunnitelma poistaa heidän itsemääräämisoikeutensa. Ilmianto- ja urkintaverkostoja ollaan luomassa!

  `Tehy on sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö, jolla on yli 160 000 jäsentä, joista noin puolet on sairaanhoitajia`.
  https://mvlehti.net/2023/03/18/tehy-palkkasi-jessikka-aron-sairaanhoitajia-koulutetaan-jahtamaan-venajan-trolleja/

  Jatkoa seuraa niille jotka eivät pitäydy virallisessa narratiivissa. Dissitenttejä tullaan jatkossa bannaamaan alustoilta, tuomitsemaan viharikoksista ja maalittamisesta, heihin sovelletaan gang-stalkingia tai hasbara-menetelmää, heitä suljetaan laitoshoitoihin jne.

  Myöhemmin otteet kovenevat entisestään Nato-kuulustelu- ja kidutuskeskuksiin kyyditysten myötä joiden kuulustelijat voivat luvan kanssa tehdä ihmisoikeusrikkomuksia joutumatta siitä vastuuseen.

  Aivan pian (1. – 2.) digitaalinen identiteetti ja 3.) digitaalinen maksuväline tulevat yhdistymään jolloin 4.) käteinen valuutta poistuu asteittain käytöstä:

  1.) Vuoden (syyskuussa 2023) päästä henkkarit voivat löytyä kännykästä – näin se tehdään.
  https://www.iltalehti.fi/digiuutiset/a/09b1cc56-f134-4884-bdc6-cd336075b6b7

  2.) Eduskunnan jäljellä oleva toimikausi ei riitä asioiden käsittelemiseen, mikä tarkoittaa, että seuraava hallitus (Orpon hallitus) päättää lakiesitysten edistämisestä. Uusien lakien oli alun perin tarkoitus tulla voimaan syyskuussa 2023.
  https://vm.fi/digitaalisen-henkilollisyyden-hanke

  3.) EKPn pääjohtaja Christine Lagard mainitsi että Bitcoin tai Ether – ovat liian epävakaita toimiakseen maksuvälineenä ja että digitaalista euroa koskeva hanke on saanut vahvan poliittisen tuen Euroopan tasolla.
  Kohti kansalaisille ja yrityksille digitaalista euroa mahdollistavaa lainsäädäntökehystä.
  Digital euro: a common European project.
  https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp221107~dcc0cd8ed9.en.html

  Laboure erottaa Ruotsin, Brasilian ja Kiinan maiksi, jotka ovat ottaneet erityisiä harppauksia siirtyessään kohti keskuspankkien liikkeeseen laskemien valuuttojen (CBDC) digitalisoituja versioita jossa hallituksen ja taloudellisen eliitin suosimaa keskitettyä mallia ei pidä sekoittaa hajautettuihin kryptovaluuttoihin.
  4.) Deutsche Bank and WEF look towards the end of cash.
  https://www.infowars.com/posts/deutsche-bank-and-wef-look-towards-the-end-of-cash/

  Nykyinen CBDC-käsite eroaa virtuaalivaluutasta ja kryptovaluutasta siinä, että CBDC on tai olisi valtion liikkeeseen laskema.
  Central bank digital currency (CBDC).
  https://en.wikipedia.org/wiki/Central_bank_digital_currency

  Edellinen linkin kuvaama hallitusten suosima digitaalivaluutta eroaa seuraavan linkin kuvaamasta eri kehittäjien liikkeelle laskemasta sääntelemättömästä virtuaalirahasta juuri sen vakautensa vuoksi.

  Virtuaalivaluutta tai virtuaaliraha on digitaalinen valuutta, joka on suurelta osin sääntelemätön, sen kehittäjien liikkeeseen laskema ja yleensä hallitsema ja jota käytetään ja hyväksytään sähköisesti tietyn virtuaaliyhteisön jäsenten keskuudessa.
  Virtual currency.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_currency

  Digitaalisen identiteetti-hankkeen vastarinta tullaan tukahduttamaan covid-19sta seuraavan p(l)andemian avulla josta Bill `Kill` Gates ilkamoi jo vuosi sitten. Ajallisesti uusi p(l)andemia toteutetaan niihin aikoihin kun digitaalinen maksujärjestelmä ja digitaalinen identiteetti sulautetaan toisiinsa. Ilman yleistä hysteriaa hanke ei etenisi.

  Tämän jälkeen pakko injektio kampanjoista tulee helpommin toteutettavia. Injektioista (ei rokotuksista) kieltäytyjät menettävät yksinkertaisesti pankkipalvelunsa tai ainakin niitä heikennetään merkittävästi sosiaalisen pisteytyksen apukeinoin.

  `Suuri pandemia on tulossa. Luulen, että se tulee, ei heijastusvaikutuksista, se tulee funktionaalisen tutkimuksen tai tahallisen bioterrorismin voitosta. Se tulee olemaan lintuinfluenssavirus, jota manipuloidaan voidakseen välittää ihmisestä toiseen, hyvin samanlainen kuin mitä näimme COVIDin kanssa`.
  Ex-CDC Chief Redfield: Gain of Function Research Will Cause Next Pandemic ‘Much More Brutal’ Than COVID.
  https://www.infowars.com/posts/ex-cdc-chief-redfield-gain-of-function-research-will-cause-next-pandemic-much-more-brutal-than-covid/

  NWO-järjestyksessä maksuvälinejärjestelmän valuutat kuten esimerkiksi rupla, yan, euro, dollari jne. yhdistetään digitaaliseen maksuvälinejärjestelmään jonka käyttöoikeus liitetään digitaaliseen identiteetin. Yhdistyminen toteutuu aluksi tiettyjen valuuttojen ympärille kunnes globalisaation toteutuessa kakki valuutat ajetaan yhteen koriin.

  Takaisin markka-aikaan (1. – 3.) – mahdottomuus!

  1.) Yleensä talousdemokratian kannattajat keskittyvät analysoimaan rahanluontiprosessia ja sen oikeudenmukaisuutta.
  Talousdemokratia.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Talousdemokratia

  2.) Voisiko paluu markkaan olla ratkaisu Suomen talousongelmiin? Mitä tapahtuisi jos Suomi päättäisi hylätä euron ja ottaa markan takaisin?
  https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2014123118940655

  Sinänsä valtioiden takaamassa maksuväline uudistuksessa kryptopohjaiseksi ei ole mitään moitittavaa mutta sen sitominen digitaaliseen identiteettiin jolloin luodaan sosiaalisen käyttökelpoisuuden eriarvoisuus on arveluttavaa.

  Perinteiset talousdemokraattiset ratkaisut joissa ehdotetaan siirtymistä takaisin markka-aikaan käyttäisivät käytännöllisesti katsoen samoja alustoja kuin virtuaaliraha eli siinä ei tapahtuisi muutosta entiseen.

  NWOn vaatimukseen uuteen maksuvälinejärjestelmään siirtyminen edellyttää OWOn aikaisesta vanhasta maksuvälinejärjestelmästä kuten setelistön ja kolikoiden käytöstä luopumista.

  Miksi kantaa `oravannahkoja` lompakossaan kun niitä voi olla kantamattakin. Sitä paitsi niillähän menevät pajatsotkin tukkoon.

  3.) Talousgurun – Tuomas Malisen – mielestä Eurosta eroaminen olisi vain yhteiseurooppalaisten maksujärjestelmien käytön hyväksymistä eli siinä ei tapahtuisi mitään. Muodostamalla itsenäinen verkko – bitkoinin alaisuuteen – niin ongelmat ratkeaisivat. Tällä tavalla maa saisi rahapoliittisen itsenäisyytensä hyvin nopeasti takaisin?

  Kiinan malli!

  Esimerkiksi Kiina on vieroksunut kryptojärjestelmää lähes sen alusta lähtien (1. – 2.). Kiinan virallisen mielipiteen ja säätämänsä lain mukaan kryptoja `ei voi eikä pidä levittää ja käyttää markkinoilla valuuttoina`.

  Bitcoin on ollut kielletty Kiinan kansantasavallassa jo vuodesta 2013 lähtien jolloin alkuperäiset kolikkotarjoukset (ICO) ovat olleet 100% laittomia. Tämän takia kaikki kaupankäyntialustat on heitetty Suureen palomuuriin poltettavaksi.

  1.) China declares all crypto-currency transactions illegal (2021).
  https://www.bbc.com/news/technology-58678907
  2.) What’s behind China’s cryptocurrency ban?
  https://www.weforum.org/agenda/2022/01/what-s-behind-china-s-cryptocurrency-ban/

  Kiinan viranomaiset ovat tähän mennessä löytäneet 170 rikollisryhmää 23 erillisestä maakunnasta jotka kaikki ovat pesseet rahaa kryptojen avulla. Tämä tarkoitti Kiinan hallitukselle sitä että ulkomaisia kryptoja on vaikea hallita joten he tukahduttivat ulkomaiset kryptot ja korvasivat ne omalla digitaalisella valuutalla. Lisäksi kansallinen digitaalinen valuuttaa on huomattavasti helpompi jakaa, seurata ja hallita (1. – 2.).

  1.) Digitaalinen yan.
  https://www.moneyunder30.com/wp-content/uploads/2021/07/shutterstock_1736324396.png
  2.) China’s New Cryptocurrency: What Is It And How Will It Affect Your Crypto Investment?
  https://www.moneyunder30.com/chinas-new-cryptocurrency

  Mikä sitten tekee kiinalaisesta digitaalisesta yuanista erinomaisemman kuin Bitcoin tai vastaavat? Huomautan että tässä nyt ei olla Peking-trolleja tuodessaan esille erinomaista kiinalaista mallia koska Euroopan Unionin talousjärjestelmässä mennään kryptovaluutan suhteen aivan samaan suuntaan – vieläpä yhtä aikaa.

  Bitcoineja on verrattu aiheellisesti LSD vaikutuksen alaiseen `sikaan` koska sen päivittäisistä liikkeistä (kryptoarvoista) ei koskaan voida ennakoida mihin suuntaan `sika juoksee`.

  Vertaus on osuva koska (bitcoin) `sika` juoksentelee ilman kontrollia ja leijuu kyberavaruudessa ilman ankkuria ja siitä on haastavaa saada otetta koska se perustuu `jatkuvan kasvun` malliin (keinotteluun) – näin ollen se ei ole vakaa.

  Joissakin talousanalyyseissä on arvioitu että kiinalaisen kryptovaluutan sijoittajista tulee miljonäärejä yhdessä yössä – kunhan sen nimi ensin julkistetaan – samaan tapaan kuin länsimaisten kryptovaluuttojen sijoitusbuumissa. Kyllä ,,, kyllä on selvää että kiinalaiseen kryptovaluuttaan sijoittaneista tulee miljonäärejä `yhdessä yössä`.

  Tämän kaltainen ajatuskanta kuin noilla talousanalyytikoilla perustunee länsimaisiin tunnettuihin taloustieteilijöihin (Smith, Keynas yms.) joiden synonyymi liikkuu jossakin tolvanan ja hullun välillä.
  https://paavalmentaja.fi/wp-content/uploads/2018/09/mieluummin-hullu-ja-onnellinen-917×1024.jpg

  Mutta samaan aikaan länsimainen kollegansa joka on sijoittanut miljoonansa länsimaiseen digivaluuttaan (kuten bitcoiniin jne.) tulee perseaukiseksi – `yhdessä yössä`. Hän tulee menettämään kaiken sijoittamansa länsimaisen rahoitusjärjestelmän alasajossa joka nyt on menossa alkaen ensimmäisestä dominopalikasta – kuten jostakin SVBstä tms.

  Ne jotka ovat sijoittaneet miljoonansa kiinalaiseen digivaluuttaan – länsimaisen rahoitusjärjestelmän kaaduttua – he hallitsevat edelleen sijoittamaansa miljoonaa eli heistä tuli sittenkin miljonäärejä `yhdessä yössä`. Kiinalaisessa mallissa on kysymys valtiollisen digivaluutan vakaudesta. Juuri tästä Christine Legarden ehdottamassa rahauudistuksessa on kysymys Euroopan Unionissa.

  Aluksi OWOn aikainen maksujärjestelmä kulkee kylkimyyryä NWOn aikaisen maksujärjestelmän kanssa kunnes havaitaan uuden maksujärjestelmän erinomaisuus verrattuna vanhaan maksujärjestelmään ja joka johtaa lopulta siihen että vanhasta maksujärjestelmästä luovutaan kokonaan.

  Uudistusta ei suinkaan tehdä sen takia että vallassaolijat ovat niin helvetin mukavia vaan näin he pääsevät totaaliseen kontrolliin kaikista kansalaisistaan – ja tämä toteutuu vain yhdistämällä se uuteen käytäntöön – digitaalisen identiteetin. Tästä alkaa poliittisen mielivallan aikakausi.

  Kiinan digivaluutan tapauksessa kysymys on valtiollisesta rahajärjestelmän vakauttajasta jonka takaajana toimii maailman talousveturiksi noussut MWO-järjestystä kannattava Kiinan kansantasavalta (中华人民共和国). Länsimainen keinotteluun perustuva yksityinen rahoitusjärjestelmä tulee luhistumaan omaan jatkuvan kasvun periaatteeseensa. Jokainen liikemies tämän tietää – heiltä tämän olen kuullutkin.

  Kiinan kansanpankki teki eron länsimaiseen kryptoon melko selväksi antamalla digitaaliselle yuanille oman luokituksensa jolloin se ei olekaan kryptovaluutta sen perinteisessä mielessä vaan se on `keskuspankin digitaalinen valuutta (CBDC)`.

  Virallisen valtion nimen lisäksi tässä on viisi avaintekijää, jotka erottavat digitaalisen Yuanin Bitcoinista (& muista vastaavista):

  1. Se on keskitetty.
  2. Sitä käytetään kuluttajien käyttäytymisen aktiiviseen seurantaan ja ohjelmointiin.
  3. Se on laillinen maksuväline = suora käteiskorvaus.
  4. Se on vakaampi.
  5. Se on suunniteltu tukemaan (ei korvaamaan) kolmannen osapuolen maksupalveluita.

  Miten sitten digitaalinen Yuan vaikuttaa kryptoarvoihin?

  Lyhyesti sanottuna digitaalinen Yuan ei ehkä ole suurin välitön uhka kryptosijoitukselle mutta ympärillä on silti paljon muita haitallisia susia. Ei voida sanoa suoralta kädeltä että nousevatko hinnat vai laskevat ne koska kaikissa sijoitusmuodoissa on harkitsemisen arvoisia riskejä.

  Käsittääkseni täydellistä sijoitusmuotoa ei ole missään muualla kuin taivaissa – jonka korko on huikea:

  `Totisesti minä (Jeshua messias) sanon teille: ei ole ketään, joka minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talosta tai veljistä tai sisarista tai äidistä tai isästä tai lapsista tai pelloista, ja joka ei saisi satakertaisesti (Mar 10:29-30).

  Kiinan uusi `kryptovaluutta` (= Kiinan keskuspankin digitaalinen valuutta) ei sinänsä ole suuri ja välitön uhka kryptojen hinnoille. Se on suunniteltu yksinkertaisesti korvaamaan fyysiset setelit mutta se tuskin on edes kryptovaluutta sen perinteisessä mielessä.

  Juuri tähän liittyy kaikenkattava ja vaarallinen sudenkuoppa. Kun tämä hanke toteutuu niin yksityisyytesi häviää kertavinttuulla ja olet täydellisessä valtion kontrollissa jolloin et voi tehdä maksutapahtumia ellei siihen ole annettu sinulle `valtion` lupaa tai ainakin rajoitettua lupaa (sosiaalinen pisteytys).

  Tämä seikka tulee selvästi näkyviin silloin kun kaikki maailman valuutat ovat samassa krypto-korissa joskin siihen menee vielä vähän aikaa.

  Monikohan huomaa mihin ihmiskuntaa (todellakin koko asuttua maailmaa) viedään? Jatkossa maksurahoitusjärjestelmä tulee globaalilla tasolla siirtymään digitaaliseen maksujärjestelmään. Keppihevosena uuteen siirtymään näyttää olevan `digitaalinen lompakko` joka toteutunee esimerkiksi meillä Suomessa suunnitellusti syyskuussa 2023.

  Kuvittelepa tilannetta jossa tämä skenaario on edes osittain toteutunut! Olet laukonut jossakin yhteydessä valtion virallisen narratiivin vastaisia mielipiteitä yhteiskunnasta tai sen edustajista – valtiossa jossa on säädetty ns. `terrorismin` vastaiset lait.

  `Väärine` mielipiteinesi – ovatpa ne sitten oikeutettuja tai eivät – oletkin luottokelpoisuus luokituksessa (sosiaalinen pisteytys) potentiaalinen `terroristi` koska uusien lakien mukaan `terroristia` ei määritellä enää pelkästään siksi joka tekee terroristisen teon vaan siksi joka ajattelee kuin `terroristi`. On viitteitä siitä että `terroristin` jahtaamisessa mennään vieläkin pidemmälle.

  Usein esimerkiksi elokuvateollisuus paljastaa Eliitin suunnitelmia ennakkoon. Tämä ei voi olla sattumaa koska monesti käytäntö seuraa teoriaa:

  Leffan juonessa rikokset voidaan estää ennen kuin ne tapahtuvat ja tekemättömien mutta tulevaisuudessa tehtävien rikosten syylliset vangitaan ennen kuin mitään ehtii tapahtua.
  Minority Report.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Minority_Report_(film)

  Tämän jälkeen menet autuaan tietämättömänä paljastumisestasi vaikkapa ruokaostoksille elintarvikeliikkeeseen, teet ostoksesi ja menet kassalle jossa ei ole ainuttakaan kassatoimihenkilöä, tunnistaudut identiteetilläsi aikeissa maksaa ostoksesi digitaalisesti ,,, maksutapahtumasi on evätty.

  Sama epääminen toistuu kaikissa muissakin kauppaliikkeissä ja yhteiskunnan tunnistautumista vaativissa palveluissa. Olet yksinkertaisesti lainsuojaton – epähenkilö – underground.

  Kaikessa hiljaisuudessa tai – miten haluatte – kaikessa meluisuudessaan digitaalinen maksujärjestelmä tullaan liittämään digitaaliseen identiteettiin – metaforan kanssa; ennakoivaan `pedon merkkiin`.

  Mutta tämäkin on nähtävä vain välivaiheena koska Uudessa Uljaassa Maailmassa ihmisen funktio on olla eräänlainen kyborgi (vrt. transhumanismi, neljäs teollinen vallankumous = Great Resetin päämäärä). Hänellä ei ole silloin mukanaan käyttöjärjestelmää – kuten kännykkätä tmv. – vaan hän on itse `kävelevä käyttöjärjestelmä`. Tekniikka tähän on jo valmiina!

  Mikäli tämä kuulosta vieraalta tai science fictionilta niin kysykää WEFn Klasulta tai ainakin tutustukaa hänen edustamaansa ohjelmaan jota esimerkiksi suomalaiset johtavat nuoret poliitikot (ygl = young global leaders) kannattavat vaikka eivät julkisesti tunnustakaan.

  On olemassa kaksi vaihtoehtoa joilla Great Reset toteutetaan; 1.) uuden p(l)andemian rokotuskampanjan mahdollistamana ja/tai 2.) valmiuslain apukeinoin koska valmiuslait voidaan saattaa voimaan taloudellisen- tai (sodan tai) sodanuhan varjolla. Kumpaa hyvänsä tai molempia tahansa voidaan soveltaa – mutta niitä sovelletaan jatkossa joka tapauksessa – `yleisen edun nimissä`.

  Valmiuslain voimassa ollessa asuntosi jossa asut ei ole sinun, autosi pihassasi ei ole sinun tai edes se `narunpäässä juoksutettava persereikä` jota säännöllisesti ulkoilutat ei ole sinun. Kaikki ne ja paljon muuta ovat `valtion`. Se on aikakausi jolloin on siirrytty poliitikkojen täydelliseen mielivaltaan ja kun `valta turmelee niin ehdoton valta turmelee ehdottomasti` – jokainen tietänee miten siinä käy.

  Virallisen selityksen mukaan di-identiteettisiirtymä johtuu ns. `kriittisestä ongelmasta` koska kyberavaruudessa ei voida koskaan tietää keiden kanssa ollaan vuorovaikutuksessa. OWOn aikainen maksujärjestelmä staattisine tunnisteineen kuten salasana ja sähköposti on riittämätön menetelmä tunnistaa henkilöllisyyttä digitaalisessa tilassa koska esimerkiksi identiteettivarkaus on vielä silloin mahdollista.

  Digitaalinen identiteetti joka perustuu käyttäytymishistoriasta kerättyihin dynaamisiin kokonaisuuksiin useilta verkkosivustoilta ja mobiilisovelluksista voi vahvistaa ja todentaa jo nyt henkilöllisyyden lähes 90 prosenttisella tarkkuudella. Jatkossa he tietävät sinusta enemmän kuin itse tiedät itsestäsi – knowledge is power!

  Oikea selitys meneillään olevaan kehitykseen liittyy jatkossa tehostettuun valvontaan ja kontrolliin sekä käyttäytymisen ohjailuun.

  Digitaalisen identiteetin läpimurto yhdistettynä digitaaliseen valuuttaan on vakava asia koska se perustuu käyttäytymishistoriastasi ja eri rekistereistä profiloituihin tietoihin jolloin `isoveli` on saanut koottua yhteen tietopankkiin kaikki ne – esimerkiksi Suomessa – yli seitsemänkymmentä rekisteriä jotka sinusta on laadittu. Tietosuojahöpinät voit unohtaa ja tietosuojavaltuutetun hirttää seuraavaan matkallasi löytyvään näreeseen – hubaa tuubaa se puhuu joka tapauksessa.

  Hankkeen todellisen päämäärän peittämiseksi tullaan käyttämään kaksoiskielisiä ilmauksia jolloin vedotaan esimerkiksi pandemian hallintaan, yksityisyyden suojaan, käyttäjäturvallisuuteen, rikollisuuden ehkäisyyn tms. käsittämättömään paskaan. Selitykset tehdään sen takia että he saavat uhrinsa vapaaehtoisesti luovuttamaan yksityisyytensä – minkä hän tekeekin. Teesi/antiteesi/synteesi.

  Digi-ID ja digilompakko tulevat, oletko valmis?
  https://koronarealistit.com/digi-id-ja-digilompakko-tulevat-oletko-valmis/
  EU:n digitaalinen identiteettilompakko tulee – standardointityö alkaa.
  https://sfs.fi/digitaalisen-identiteettilompakon-standardointi/
  Digitaalinen identiteetti.
  https://fi.abcdef.wiki/wiki/Digital_Identity
  Komissio ehdottaa turvallista ja luotettavaa eurooppalaista digitaalista identiteettiä.
  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_21_2663
  SFS/SR 312 Biometriikka ja kortit.
  https://sfs.fi/osallistu-ja-vaikuta/standardointiryhmat/biometriikka-ja-kortit/

  `Komissio ehdottaa turvallista ja luotettavaa identiteettiä` – hoh hoijaa ku hiukoo!

  Meneillään on MWOn ja UWOn välinen kamppailu joka näyttää BWOlta vaikka se ei ole sitä. MWO voittaa tämän kamppailun mutta lopuksi huomataan kuinka tilalle on kehittymässä DWO. Tämä kamppailu johtaa OWOn väistymiseen NWOn tieltä jolloin maailmassa toimii DWO. DWOn aikana erilaiset digitaaliset valuutat kokevat muutoksen jolloin ne integroituvat yhdeksi maailmanvaluutaksi – yhteen ainoaan koriin.

  DWO maailmassa kussakin Unionissa on oma keskuspankki. Kutakin keskuspankkia valvoo Maailmanpankki. Kaikki muut OWOn aikaiset pankkiryhmittymät ajetaan alas paitsi niiden välillä olevat toimijat. Jokaisen asiakkaan digitaalinen identiteetti on kytketty Unioninsa digitaaliseen järjestelmään jolloin valvontaan suorittaa ko. Unionin keskuspankki ja näin valvonnasta tulee globaali.

  OWOn aikainen pankkijärjestelmä ajetaan hallitusti alas – mutta nämä tapahtumat eivät ole hallitsemattomia niin kuin siltä näyttäisi – vaan huolellisen suunnittelun Great Resetin tulosta. Aikamoinen älämölö siitä kuitenkin tulee!

  Silicon Valley Bankin kaatuminen aloitti pankkisektorilla pelon hyökyaallon joka vyöryy myös Eurooppaan. Kirjeenvaihtajat ­kertovat, millaisia riskejä pankkimaailma nyt kohtaa ja minkälainen jännitysnäytelmä vielä on edessä.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/italiassa-varoitus-luottotappioista-ruotsissa-el%C3%A4kepommi-kirjeenvaihtajat-kertovat-mink%C3%A4lainen-j%C3%A4nnitysn%C3%A4ytelm%C3%A4-pankkimaailmassa-voi-viel%C3%A4-olla-edess%C3%A4/ar-AA18MS8Z?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=27b12e2c078948e0affb2840ea1971a3&ei=16

  Kansainvälisen Eliitin työkalupakissa on tehokkaita työkaluja edellä mainitun skenaarion toteuttamiseen. OWOn aikaista pankkijärjestelmää siirryttäessä NWO-järjestykseen eivät uhkaa niinkään ulkopuoliset tekijät kuin sisäpuoliset.

  Kun OWOn aikainen pankkijärjestelmä saatetaan toimimaan poliittisen tahdon jatkeena niin siitä seuraa asiakaskunnan (valtiollisten, yritysten ja yksityisten) luottamuspula joka näkyy talletuspakona.

  Enää ei luoteta länsimaiseen pankkijärjestelmään koska ne voivat jäädyttää jopa kokonaisten valtioiden varallisuutta. Miksi pitäisikään luottaa? Tilannetta ei suinkaan paranna äskettäin Euroopan Unioniin työstetty ns. takavarikkolaki joka lisää pelkokerrointa entisestään. Siinä menee kuulkaas jänikset housuihin sieltä sanotaan että; Taivutko ehtoihimme? – vai vedämmekö maton altasi!

  Aikaisemmin länsihallintojen pidättämät `autoratiivisten valtioiden` jäädytetyt varallisuudet uhattiin luovuttaa esimerkiksi Ukrainan `jälleenrakentamiseen`. Tässä tehtiin virhe – niinpä päätettiin tehdä korjausliike – joka ei sekään näytä onnistuvan ennen kuin jäädytetyt varat palautetaan.

  Esimerkiksi Venäjän, Venezuelan, Iranin tai Pohjois-Korean jne. hallinnoille asetetut pakotteet jäädytettyjen varantojen muodossa eivät enää koskisikaan alkuperäissuunnitelmaa luovuttaa näiden valtioiden jäädytetyt varallisuudet muualle. Signaali on kuitenkin ehditty jo antaa jota on vaikea korjata retoriikalla – paradigman muutoksella – tarvitaan tekoja.

  Esimerkiksi Venäjän federaation varoja on jäädytetty pakotelainsäädännön nojalla. Varallisuudet jäädytettiin sitä mukaa kuin asetettiin pakotteita Venäjän keskuspankille. Valtaosa jäädytetyistä reserveistä on Venäjän keskuspankin varantoja joita on pidetty länsimaiden keskuspankkien hallussa.

  Euroopan Unioni on jäädyttänyt noin 17 miljardia euroa Venäjän federaation varoja sillä tekoverukkeella että Venäjä olisi 24.2.2022- aiheettomasti tehnyt sotilaallisen operaation Ukrainaan. Todellisuudessa Kiovan hallinto aloitti 17.2.2022- alkaen laajat sotatoimet itsenäistyviä maakuntiaan vastaan jota seurasi Venäjän sotilasoperaatio viikkoa myöhemmin – Kiovan hallinnon aikoman toisen kansanmurhan estämiseksi.

  Yhdysvaltojen yritysrekisteriin merkityssä Suomi nimisessä valtiossakin on jäädytettyjä Venäjän federaatiolle kuuluvia varoja mutta kuinka paljon niitä on jää vielä toistaiseksi pimentoon.

  EU on jäädyttänyt noin 17 miljardia euroa venäläisvaroja Ukrainan sodan alkamisen jälkeen.
  https://www.uutissuomalainen.fi/uutissuomalainen/uutissuomalainen/5466275

  Kuka luottaa enää länsimaiseen – tosin OWOn aikaiseen – pankkijärjestelmään enää tämän jälkeen. Talletuspaot valtiollisella, yrityksellisellä ja yksityisellä tasolla ovat varmat. Juuri tästä seikasta pankkijärjestelmä on erityisen huolissaan – koska heillä ei ole katetta vastata talletuspakoon – ja tämä tarkoittaa länsimaisen rahoitussysteemin kaatumista.

  Tämän takia on säädetty ns. `talletussuojat` joka jo pelkkänä terminä kusevat kahta kauheammin heidän omille kintuilleen. Talletussuoja toimii kuin käänteinen vakuutussuojan omavastuu jossa asiakas saa – pankin joutuessa ahdinkoon – ainoastaan omavastuuosuuden – loppujen jäädessä bankstersien syvätaskuille takaamaan heidän aiheuttamiansa virheitä.

  `Minkä minä (Jeshua) sanon teille pimeässä,
  se puhukaa päivän valossa.
  Ja minkä kuulette kuiskattavan korvaanne,
  se julistakaa katoilta (somessa)` (Mat 10:27).

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. NIMIMERKILLE NEWSKY
   Mainitsit eräässä kommentissasi USA:n juutalaisten kenraalien nimet. Haluaisin tietää mistä nettiosoitteesta olet saanut tämän nimiluettelon ja mahdollisesti kaikkien USA:n kenraalien lukumäärän. Kiitos!
   Benjamin Kivilohkare

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 13. Ben Kivilohkareelle!

  Saattaa olla tuo ensimmäinen linkki:

  List of Jewish American generals and admirals.
  https://military-history.fandom.com/wiki/List_of_Jewish_American_generals_and_admirals

  List of Jewish Americans in the military.
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jewish_Americans_in_the_military

  List of Jewish Medal of Honor recipients.
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jewish_Medal_of_Honor_recipients#

  Military history of Jewish Americans.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Military_history_of_Jewish_Americans

  Jewish Institute for National Security of America.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Institute_for_National_Security_of_America

  Aadolf Hitlerin `juutalaiset` natsit seuraavista linkeistä:

  Vuonna 1935 armeija kielsi natsien rotulain mukaisesti juutalaisia liittymästä riveihinsä. Jo palvelleet irtisanottiin. Vuonna 1938 Hitler otti koko Saksan armeijan ylimmän komentajan nimen. Tilanne suhtautumisessa muuttui.

  Jopa 150 000 juutalaista syntyperää olevaa miestä palveli Saksan armeijassa Adolf Hitlerin alaisuudessa, jotkut natsijohtajan nimenomaisella suostumuksella. Aihetta on tutkinut professori Bryan Mark Rigg.

  Rigg on kirjoittanut kirjrjan: `Lives of Hitler’s Jewish Soldiers: Untold Tales of Men of Jewish Descent Who Fought for the Third Reich`.

  Historian: Nazi Army Included 150,000 of Jewish Descent.
  https://www.haaretz.com/2003-10-30/ty-article/historian-nazi-army-included-150-000-of-jewish-descent/0000017f-db28-df62-a9ff-dfff0b4c0000

  The Jews in Hitler’s Military.
  https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1996-12-24-mn-12209-story.html

  Viikonlopun ajankuluksi:

  This is free download Lives of Hitler’s Jewish Soldiers: Untold Tales of Men of Jewish Descent Who Fought for the Third Reich by Bryan Mark Rigg complete book soft copy:
  https://oceanofpdf.com/authors/bryan-mark-rigg/pdf-epub-lives-of-hitlers-jewish-soldiers-untold-tales-of-men-of-jewish-descent-who-fought-for-the-third-reich-download/

  Bryan Mark Riggsin teos tästä:
  file:///C:/Users/Omistaja/Downloads/_OceanofPDF.com_Lives_of_Hitlers_Jewish_Soldiers_-_Bryan_Mark_Rigg.pdf

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat