Venäjä näytti kyntensä Ukrainan suurvaltaselkkauksessa

Venäjä laittoi etupiiriään järjestykseen muun muassa ottamalla kontrolliinsa kolme ukrainalaisalusta Krimin niemimaan edustalla. Ukrainan kriisi on suurvaltaselkkaus, jossa Yhdysvallat, ja muu läntinen Nato-koalitio pyrkii levittämään vaikutusvaltaansa. Tästä johtuen Venäjän tämän viikon teot eivät herätä hämmästystä. Maan passiivisuus olisi ällistyttävämpää.

 

Venäjä siivoaa takapihaansa

Venäjä otti alkuviikosta (v. 48) haltuunsa kolme ukrainalaisalusta Krimin niemimaan edustalla. Tätä aikaisemmin Venäjä oli estänyt ukrainalaisten alusten seilaamisen Kertshinsalmen läpi Asovanmerelle. Lisäksi Venäjä tuomitsi ukrainalaisia miehistön jäseniä vankeuteen Kertshinsalmen tämänviikkoisen välikohtauksen saattelemana. Venäjä on sijoittanut lisää ilmatorjuntaohjuksia Krimin niemimaalle.

 

Miksi Venäjä harjoitti voimakäytäntöjä?

Venäjän toimesta vangittua ukrainalaista miehistöä kuulusteltiin. Siten Venäjän turvallisuuspalvelun videon mukaan ukrainalaislaivue miehistöineen olisi tunkeutunut Venäjän aluevesille kuljettaen mukanaan asearsenaalia, kuten ampuma-aseita sekä konekivääreitä ammuksineen. Miehistön mukaan Ukrainan valtion toiminta oli provokatiivista.

Valtamedia antaa mielellään videon sisällöstä selkä seinää vasten annetun lausunnon kuvauksen.

Vaikka miehistön tunnustus ei ole syntynyt vapaudessa, sillä on painoarvonsa huomioidessamme Ukrainan provokatiivisen lähestymisen kohti läntistä koalitiota, ja samalla Naton laajentumisen yhä likemmäs Venäjän etupiiriä.

Ukraina ei tosin ole vielä Naton jäsenmaa, mutta Ukraina on osallistunut hanakasti Naton operaatioihin, jopa useammin kuin Montenegro, josta tuli viime vuonna Naton jäsenmaa.

Natolla on jo useita tukikohtia Adrianmerellä, ja Ukraina voisi olla hyvin halukas tarjoamaan mahdollisena Nato-jäsenenä tukikohtia Mustanmeren rannalla sijaitsevasta Odessasta ja Asovanmeren rannalla sijaitsevasta Mariupolista. Luonnollisesti Venäjä tunnistaa tämän vaaran, eikä voi sitä millään muotoa hyväksyä.

Läntisen liittoutuman lietsoma Ukrainan kriisi pakottaa Venäjän aktiiviseksi

Venäjän tämänviikkoiset operaatiot juontavat juurensa myös läntisen liittouman pyrkimyksestä työntyä Venäjän rajojen tuntumaan.

Venäjän presidentti Vladimir Putin Argentiinassa G20-kokouksessa.

Kuten jo aikaisemmin mainittiin, Ukrainan kriisi on suurvaltaselkkaus, jossa Yhdysvallat, ja muu läntinen Nato-koalitio pyrkii levittämään vaikutusvaltaansa. Historiaan viitaten, Venäjä on huomannut sen tosiasian, kuinka länsi on pettänyt sen kylmän sodan jälkeen, salliessaan Naton laajenemisen itään sekä yrittäen esimerkiksi ”värivallankumousten” välityksellä anastaa sen viimeiset liittolaiset.

Täysin selvää on, että Venäjän toimet tähtäävät myös Ukrainan nykyjohdon vaihtoon, ja se on hyvä ajatus. Ukrainan konfliktille ei tule loppua, ennen kuin nykyiset Ukrainan vallanpitäjät läntisen koalition kätyreinä, poistuvat näyttämöltä. Tilalle tulisi saada sellainen hallinto, joka kannattaa puolueettomuuspolitiikkaa. Sama pätee myös Suomeen.

Venäjän nenästävetäminen paljastuu läntisen demokratian ”demokraattisen rauhan” dogmista, jonka ”uuden maailmanjärjestyksen” ”arvoyhteisö” antoi ymmärtää leviävän myös koskemaan Venäjää.

Tästä kollektiivisen turvallisuuden opista kehittyi jo kylmän sodan viimeisinä vuosina yhteisen turvallisuuden käsite, jonka mukaan “turvallisuus on jakamaton” johtaen luottamuksen laajenemiseen ja antaen edellytykset yhteistyölle, mikä on edullisempaa kuin blokkien vastakkainolo. Heti kylmän sodan jälkeen lähinnä liberaalin institutionalismin virtauksia mukaillen alleviivattiin “yhteisöllistä turvallisuutta” ennen muuta poliittisena ja taloudellisena keskinäisriippuvuutena sekä yhteisiä (demokratian ja markkinatalouden) arvoja instrumenttina rauhan lujittamisessa. Tähän kytkeytyi “vakauspolitiikka”, jolla länsieurooppalaiset maat ja Yhdysvallat tavoittelivat levittää “arvoyhteisöä” itään. Etyk/Etyj, EU ja Nato sisällyttivät (siis valehtelivat sisällyttävänsä) nuo opit toimintastrategiaansa.

 

Mutta miksi läntinen liittouma aloitti Ukrainan kriisin; mitä se hakee selkkauksella?

Mitä ilmeisimmin yhtenä syynä tähän on Venäjän ryhdistäytyminen vuoden 2000 jälkeen.

Venäjä ei tarvinnutkaan läntisiä hyveitä, joita käärittiin demokratian, markkinatalouden ja kansainvälisten ihmisoikeuksien edistämisen lahjapaperiin. Lyhyesti ilmaisten tämä transitiologian missio ei kelvannut enää Putinin Venäjälle, joka valitsi oman tiensä, jolloin Venäjästä tuli lännen oppipojan sijaan kilpailija. Länsilainojen hunaja ei kelvannutkaan Venäjän karhulle.

Sen sijaan Venäjän talous kuuluu maailman suurimpiin: vuonna 2012 Venäjällä on ostovoimapariteetin mukaan laskettuna maailman kuudenneksi tai seitsemänneksi suurin bruttokansantuote, sen mukaan lasketaanko Euroopan unioni yhdeksi taloudeksi vai erillisvaltioiksi.

Lisäksi Venäläiset tiedemiehet ovat tehneet mullistavia keksintöjä, mutta niitä ei vain ole kovinkaan hyödynnetty taloudellisesti ulkomailla. Siellä on teknologiaa, sekä huippuaseteknologiaa.

Länsiliittouma himoitsee myös Ukrainan luonnonrikkauksia, kuten liuskekivivarantoja.

Toisaalta länsi hakee Ukrainan kriisillä läntisten kauppa- ja sotilasliittojen laajentumista Venäjän lähelle muodostaen sille haittatekijän ja uhan. Kysymyksessä voidaan nähdä olevan Euroopan unionin ja Euraasian tulliliiton välisestä etupiirijaosta, joihin kuuluminen saattaisi olla Ukrainan etu, mutta molempien osapuolten mielestä toisensa poissulkeva mahdollisuus.

Yhtäältä Eurooppaan halutaan turvata kaasuputki, joka ei olisi riippuvainen Venäjästä, kuten kaavailtu kaasuputki Nord Stream olisi. NS 2 tulisi kulkemaan Itämeren pohjaa pitkin Viipurista Saksan Greifswaldiin.

Kolmanneksi Yhdysvaltojen johtama läntinen ”puolustuskumppanuus” näkee Ukrainan tärkeäksi geopoliittiseksi keskukseksi, jopa suursotaa ajatellen. Siinä kuviossa ei ole Itämeren herruus tyhjänpäiväinen iskulause. Itä-Euroopan ja Lähi-idän maanosien kartasta huomaamme muodostuvan kolmion, jonka päätepisteissä ovat: valtiot kuten esimerkiksi Ukraina, Iran ja Israel.

Kaksi vuotta sitten Naton, Yhdysvaltain ja Romanian edustajat vihkivät käyttöön Romaniaan rakennetun ohjuspuolustusaseman, jonka on rakentanut Yhdysvallat. Myös Puolaan suunnitellaan vastaavan aseman rakentamista.

Israel ja Yhdysvallat lietsovat parhaansa mukaan Iranin tilannetta sekä Syyrian kriisiä. Lienee turhaa mainita, että Ukrainan kriisillä on laajat geopoliittiset vaikutukset.

Koska Ukraina on nimensä mukaisesti rajamaa, se on joutunut kymmenien sotien temmellyskentäksi siitä kilpailevien valtioiden tähden.

Tämän luvun lopuksi,

voidaan sanoa Chicagon yliopiston professori John Mearsheimerin  sanoin lännen suhteesta Venäjään:

Putinin toimet Ukrainassa ovat olleet puolustuksellisia, eivät offensiivisia. Lännen tulee lopettaa suunnitelmat Ukrainan länsimaistamiseksi ja maasta tulee tehdä kylmän sodan ajan Itävallan tapainen puolueeton puskurivaltio Naton ja Venäjän välillä. Ajatukset siitä että Venäjällä ei tulisi olla veto-oikeutta Ukrainan itsenäisiin ulkopoliittisiin päätöksiin, Mearsheimer kuittaa vaaralliseksi ajatteluksi.

 

Ukrainan kriisin syvällisemmät taustat

Juutalaislobby on Yhdysvalloissa erityisen tehokas eturyhmä, jota poliitikon on vaikea ohittaa. Suuret Yhdysvaltojen ulkopoliittiset operaatiot sekä pyrkimykset ovat silloin usein juutalaislobbyn aikaansaannoksia tai siunaamia. Tämä toteutuu ennen muuta silloin, kun hankkeista on hyötyä Israelille, joko välittömästi tai välillisesti.1

Täten myös Itä-Ukrainan sotaan on saatu sytykkeitä juutalaislobbyltä.

Juutalaisenlobbyn hajota ja hallitse ohjelmaan tietysti voi sisältyä myös ajatus pyrkimyksenä siitä, että jos Ukraina – suurena slaavilaisena valtiona lukuisine venäläisineen lähestyy länsimaisia tai eurooppalaisia arvoja omaksuen normaalin eurooppalaisen valtion ideaalityyppiä, voisi tämä vieroittaa Venäjän keskiluokkaa putinilaisesta vakaudesta ja suvereenista demokratiasta. Toki myös Venäjällä vaikuttaa juutalaiseteturyhmät, mutta emme keskity tässä artikkelissa siihen.

Ukrainas president Petro Porosjenko.
Petro Porošenko.

Juutalaisen eturyhmän osuudesta Ukrainan kriisiin kertoo sekin, että juutalaislobbyn ja uuskonservatiivien dominoima Yhdysvallat tuki juutalaisen ammattirikollinen Petro Porošenkon ujuttautumista Ukrainan presidentiksi. Isänsä ”yrityksessä” Porošenko aktivoitui esimerkiksi ryöstöihin, prostituutioon, asekauppaan ja huumebisnekseen.2

Porošenko on alkuperäiseltä nimeltään Peter Waltzman, joka yritti piilotella juutalaisia juuriaan viimeiseen asti, sillä ukrainalaiset muistavat edelleen neuvostojuutalaisten organisoiman nälänhädän, joka näivetti nälällä maata 1930-luvulla.

 

Mitkä ovat seurauksen Venäjän toimenpiteistä?

Ainakaan tähän mennessä Euroopan unioni ja Yhdysvallat eivät ole uhanneet Venäjää pakotteilla, vaikka ukrainalaisaluksia ja sen miehistöä on vaadittu palautettavaksi. Petro Poroshenko varoitti tiistaina antamassaan tv-haastattelussa ”täyden mittakaavan sodasta”. Poroshenkon mukaan Venäjä oli lisännyt läsnäoloaan Ukrainan rajalla. Poroshenko voi uhkailla Venäjää täysmittaisella sodalla, mutta siitä ei tule mitään, jos Yhdysvallat ja sen liittolaiset eivät saavu puolustamaan kalustoineen ja miehistöineen aluetta. Aivan varmaa on, että nämä eivät saavu Poroshenkon tueksi.

Tosin Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on esittänyt Venäjälle vain suullisia vastalauseita ja vaatimuksia pidätettyjen merisotilaiden palauttamiseksi. Poroshenko huutelee avukseen lännen sotalaivoja, joita ei ilmeisesti ole sinne saapumassa, paitsi niitä, joita Ukraina ostaa Yhdysvalloista.

 

Natosta ei ole apua

Nyt pitäisi laittaa kaikkien Nato-intoilijoiden, erikoisesti Suomessa, jäitä hattuun, nimittäin tämä Venäjän Krimin niemimaan edustalla tapahtunut operaatio on siinäkin mielessä tervetullut, että se paljastaa Naton luonteen pelkkänä paperijärjestönä sekä Yhdysvaltojen keulakuvana -rappusina Eurooppaan.

Nato kumppanuusmaana, isäntämaasopimuksen velvoittamana, ja tai Nato-jäsenmaana Suomella olisi täsmälleen sama kohtako kuin nyt Ukrainalla, jos Suomi ajautuisi konfliktiin Venäjän kanssa lännen ja Venäjän välisen kriisin yhteydessä. Kukaan ei konkreettisesti tulisi auttamaan, mutta verbaalista apua kylläkin tarjottaisiin, joskaan se ei auttaisi Suomen Nato-sotilaiden kuollessa viimeiseen sotilaaseen.

 

Markku Juutinen

Lähteet

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/valikohtaus-sai-venajan-tekemaan-historiallisen-myontamisen-ukrainan-suhteen-asiantuntija-valitettavaa-mutta-odotettavaa-lansimailta-heikko-reaktio-tapaukseen/7179688#gs.xATopUo

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/valikohtaus-sai-venajan-tekemaan-historiallisen-myontamisen-ukrainan-suhteen-asiantuntija-valitettavaa-mutta-odotettavaa-lansimailta-heikko-reaktio-tapaukseen/7179688#gs.xATopUo

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/venaja-siirtaa-lisaa-ohjuksia-krimille/7182578#gs.vGfF3AY

Visuri, Pekka. Maailmanpolitiikan muutos ja Suomi. Arvio syksyn 2001 terrori-iskujen vaikutuksista (EVA, Helsinki 2002) sekä siinä mainitut lähteet. Saatavina: http://www.maailmanmuutos.fi/smm/4/smm4laat4121.htm

Country comparison: GDP. Saatavana: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html?countryName=Russia&countryCode=rs&regionCode=cas&rank=7#rs

https://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/venalaisten-keksinto-kiinnostaa-vakoiluorganisaatioita-tietokannassa-jo-kvadriljoona-kuvaa-6563565

https://tekniikanmaailma.fi/hyytava-video-nain-venajan-voittamaton-uusi-ydinohjus-kampittaa-usan-ohjuspuolustuksen/

https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-08-18/why-ukraine-crisis-west-s-fault

Arto Huovinen (2014). Kansan uutiset: Ukrainan kriisiin etsitään nyt tosissaan ratkaisua. Saatavina: http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/ulkomaat/3218199/ukrainan-kriisiin-etsitaan-nyt-tosissaan-ratkaisua

https://yle.fi/uutiset/3-8877309

https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-08-18/why-ukraine-crisis-west-s-fault

http://holodomorinfo.com/

https://theworldnews.net/fi-news/ukrainan-presidentti-varoitti-mustanmeren-kriisin-johtavan-tayden-mittakaavan-sotaan-venajan-kanssa

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005915767.html

 1. Louis Sahagun: ’End Times’ Religious Groups Want

Apocalypse Soon, Los Angeles Times, 24.1.2006, http://www.latimes.com/news/printedition/front/la-me-endtimes22jun22,1,7639393,full.story?coll=la-headlines frontpage&ctrack=1&cset=true

 1. Gregoru Kolyada (24.5.2014). Strategic Culture. Saatavina: https://www.strategic-culture.org/news/2014/05/24/weapons-prostitutes-drugs-things-poroshenko-associated-with.html

15 kommenttia

 1. Venäjä siivoaa takapihaansa ja voi aivan rauhassa tehdä sitä ymmärrettyään että modernit aseet purevat parhaiten tunkeilijoihin. Natosta ei liioin ole apua koska sen sekaantuminen avoimesti sotaan Venäjää vastaan tietää Euroopan tuhoa.
  Sam pätee Usan ja Israelin nwo-neokonniin. Eivät ne halua menettää henkeään koska ovat täysin materialisminsa vankeja. Materialistille oma kuolema on pahinta mitä voi tapahtua.

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
  1. Putin sanoo ettei ole kiirettä vapauttaa Azovin merellä kaapattuja ukrainalaisia sotilaita ja aluksia ja syyttää Ukrainan hallitusta provosoinnista.
   Putin: Captured Ukrainian Sailors and Gunboats Will Remain Captured
   Putin’s key points on the Kerch Strait skirmish:

   Too soon for a swap deal
   It has to be established first this was a Ukrainian provocation
   No chance of ending the war in the east with the current people in power in Kiev
   Nonetheless this was a mere border incident that doesn’t need to be blown out of proportion

   Russian President Vladimir Putin says it’s ”too early” to release Ukrainian sailors and naval vessels seized in the Sea of Azov, and has accused the government of Ukraine of provoking an incident to distract from their own domestic problems.

   https://russia-insider.com/en/putin-captured-ukrainian-sailors-and-gunboats-will-remain-captured/ri25546

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Neokonnat teettävät aina likaisen työn orjillaan, ei heistä ole rintamalinjaan. He ovat pelkureita ja helppo nakki venäjän armeijalle joka taistelee kansansa olemassaolon ja säilymisen puolesta toisin kuin neokonnat ja meidänkin uhoavat natolaiset, joiden motiivi sotaan on pelkkä rahanhimo.

   Plusääni(15)Miinusääni(0)
 2. Venäjä uhkailee pienempiään ja heikompiaan mikä tuntuu luontevalta kun tietää venäläisten huonon itsetunnon. Ei uskalla uhkailla tasavertaisiaan tai vahvempiaan koska siinä voisi käydä huonosti. Toivotaan että tämä nykyinen valtiojohto pystyy pitämään ne innokkaimmat toisen selän takana vehtaavat tahot kurissa!

  Plusääni(3)Miinusääni(25)
  1. vai,että venäjä uhkailee pienempiään…no,ihan vaan vertauksena mitenhän touhuaa jenkit ja britit maailmalla.ja jos satut olemaan jenkkien,brittien tai ranskan liittolainen,niin ei tarvi välittää mistään ihmisoikeuksista tai kansainvälisistä säännöistä ja sopimuksista.jos venäjä olis harrastanut maailmalla puoliakaan siitä mitä jenkkit,väärennetyin todisteidensa ja muun valehtelun kanssa,niin varmaan olis uus mustakulta nykyään muste,kyllä semmosia otsikoita painettais,että musteesta olis pula…

   Plusääni(21)Miinusääni(0)
 3. Kirjoitus oli kattava ja johdonmukainen, sillä asioita pitää katsoa laajemmalta kuin YLE:n ja muun valhemedian kautta omaksutun / opetetun venäjänvihaajan näkökulmasta.

  On Suomen kannalta turmiollista, kun valtionjohtoon on pesiytynyt tämmöinen omanpesän tuhoaja sakki, joka presidenttiä myöden räksyttää kuin pahaiset rakit Venäjän suuntaan, milloin on venäläisen koneen siipi riipaissut meidän ilmatilaa ja taas kun Ukrainan laivat provosoivat Venäjän vesialueilla, niin rakit taas räksyttää, että Venäjä on toiminut vihoittelevasti!
  Hävettää olla Suomalainen, kun näiden komeljanttarien pitäisi edustaa maamme sivistyneistöä… ei enään sanat riitä!

  Plusääni(35)Miinusääni(1)
 4. Venäjän ja muun maailman piiritys on epätoivoisen ja mielenvikaisen amerikkalais-sionistisen eliitin epätoivoinen nwo-hanke jossa ikävä kyllä meidänkin realiteeteille sokea ja raiteilta pudonnut eliitti innokkaana pakertaa mukana kuin jyvän kadottanut sokea kana
  G20 Summit, Top Agenda Item: Bye-Bye American Empire
  One thing seems inescapable. The days of American empire are over. Its capitalist vigor has dissipated decades ago. What the upheaval and rancor in relations between Washington and Beijing is all about is the American ruling class trying to recreate some fantasy of former vitality. Washington wants China to sacrifice its own development in order to somehow rejuvenate American society. It’s not going to happen.

  Yksi asia näyttää väistämättömältä. Amerikan valtakunnan päivät ovat ohitse. Sen kapitalistinen elinvoima on hajonnut vuosikymmeniä sitten. Mitä Washingtonin ja Pekingin välisissä suhteissa vallitseva mullistus ja röyhkeys ovat, on Yhdysvaltojen hallitseva luokka, joka yrittää luoda entisen elinvoiman fantasiaa. Washington haluaa, että Kiina uhraa omaa kehitystään voidakseen jollain tavalla elvyttää amerikkalaista yhteiskuntaa.
  Sellaista ei tapahdu.
  Tämä ei tarkoita sitä, että amerikkalainen yhteiskunta ei koskaan voi nuorentua. Se voi, kuten voi myös Eurooppa. Tämä merkitsisi kuitenkin demokraattisen uudistumisen mahdollistavan taloudellisen järjestelmän rakennemuutosta. ”Kapitalismin hyvät vanhat päivät” ovat kadonneet. Amerikan valtakunta, samoin kuin Euroopan imperiumit, on vanhentunut.
  Tämä on G20-huippukokouksessa ääneen lausumaton esityslistan kohta numero yksi: Bye-bye US imperiumi.
  Se, mitä Amerikan on tehtävä, on uudistua uudistetun sosiaalisen taloudellisen järjestyksen kautta, jota johtaa demokraattinen kehitys eikä eliitti-kapitalistien yksityinen voitto.
  Jos ei niin tapahdu, turha vaihtoehto on ettäYhdysvaltojen epäonnistuneet poliittiset johtajat yrittävät pakottaa Kiinaa ja muita maksamaan tulevaisuudestaan. Se tie johtaa sotaan.

  That’s not to say that American society can never be rejuvenated. It could, as it could also in Europe. But that would entail a restructuring of the economic system involving democratic regeneration. The “good old days” of capitalism are gone. The American empire, as with the European empires, is obsolete.
  That’s the unspoken Number One agenda item at the G20 summit. Bye-bye US empire.
  What America needs to do is regenerate through a reinvented social economic order, one that is driven by democratic development and not the capitalist private profit of an elite few.
  If not, the futile alternative is US failing political leaders trying to coerce China, and others, to pay for their future. That way leads to war. 
  https://www.strategic-culture.org/news/2018/11/30/g20-summit-top-agenda-item-bye-bye-american-empire.html

  Plusääni(10)Miinusääni(1)
  1. Eliittimme on tehnyt maalleen karhunpalveluksen liittoutuessaan (ja vetäessään pääosan kansaa mukanaan) tällaisen rappiotaan kohti etenevän imperiumin ja kulttuurin kanssa, jolle O Spengler jo sata vuotta sitten povasi kakkaista loppua kirjassaan Länsimaiden perikato.
   Sitkeästi se yhä roikkuu ’kuin täi tervassa’ tuossa auttamattomasti tuhoon tuomitussa ja voisi sanoa raakalaisten tai henkisten kääpiöiden ohjaamassa riisto- ja finanssikapitalismissa jossa voi nukkuessaan rikastua.
   Jokaisen täyspäisen pitäisi ymmärtää ja varmaan ymmärtääkin ettei ole terveen systeemin merkki jos se mahdollistaa nukkuessa rikastumisen ja loisimisen joka aina tapahtuu toisten kustannuksella.
   Se johtaa moraaliseen veltostumiseen ja ihmisen alkukantaisten narsististen voimien esiin tuloon ja nousuun ohjaaviksi voimiksi.
   Se on helppo todeta kun selaa iltapäivälehtien otsikkoja joilla kansaa yritetään johtaa harhaan ja moraaliseen rappioon.

   Plusääni(13)Miinusääni(3)
 5. Nato pitäisi purkaa, ja lännen pitäisi työskennellä Venäjän kanssa yhteisen puolustuksen hyväksi.
  ”Yhdysvaltojen on pidettävä, ei venäläisiä, vaan islamilaisia radikaaleja pois Euroopasta. Saksalaisia ei tarvitse painaa alas mutta turkkilaiset ja kiinalaiset varmasti. Ja on kyseenalaista, onko Amerikan oltava Euroopassa.”
  NATO Should be Disbanded, and the West Should Work with Russia for a Common Defense
  ”The U.S. needs to keep, not Russians, but Islamic radicals out of Europe. The Germans do not need to be kept down, but the Turks and Chinese most certainly do. And it’s debatable whether America needs to be in Europe at all.”
  https://russia-insider.com/en/nato-should-be-disbanded-and-west-should-work-russia-common-defense/ri25299

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 6. Muistutus että Magneettimedian lukijakunnassa on ihmisiä jotka eivät lankea Venäjämielisiksikään, tietävät että se maa on pohjamudissa vihollisten toimesta, vaan näkevät että kummankin Idän sekä Lännen nykyiset ”päättäjät” ovat Euroopan vihollisia.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Katteetonta puhetta. Putin on yrittänyt rakentaa jo ainakin 15v yhteistyötä Euroopan kanssa mutta hänet on torjuttu. Perehdy asioihin äläkä elä valtamedian valheissa ja propagandassa. Teikäläisiä vaivaa järjen köyhyys kun olette valtamedian aivopesemiä.
   Lännen päättäjät eli NWO-mafia ei halua olla Venäjän tasavertainen ’kaveri’ koska se haluaa valloittaa vain maan rikkaudet ja se on mahdollista vain sodan avulla.

   Plusääni(7)Miinusääni(1)
 7. ”Suurin osa kansanedustajista vaeltaa Suomen ulkopolitiikan asioissa pimeyden laaksossa yhdessä äänestäjiensä kanssa.”
  Ulkopoliittista hälyä, helskettä, vilinää ja vilskettä
  Tekijä Esko Seppänen
  Siihen aikaan, jolloin Suomessa ei vielä valmistauduttu sotimaan ulkomailla, maamme turvallisuus oli toimiva brändi: jättäydyttiin puolueettomaksi muiden maiden ja varsinkin suurvaltojen välisissä konflikteissa.
  Kaikki, mitä ns. Lännessä on tarjolla, kelpaa, otetaan annettuna ja niellään pureksimatta. Vanhoilla opeilla luututaan lattiat, jotta olisi siistiä, kun Nato tulee sisään.

  Kannattaa lukea koko kirjoitus
  https://vastavalkea.fi/2018/12/11/ulkopoliittista-halya-helsketta-vilinaa-ja-vilsketta/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 8. Putin on paljastanut Solzenitsyn patsaan ja kehottaa nuoria lukemaan häntä.
  Putin Unveils Huge Solzhenitsyn Statue with Christian Imagery in Moscow, Urges Young to Read Him (Video + Speech)
  Putin is a huge Solzhenitsyn fan, and made this very clear while the writer was alive by publicly meeting him and praising him, (pictures below), and attending his funeral.

  Significantly in his speech, Putin criticized the ”totalitarian system which brought suffering and severe trials to millions of people”, and praised Solzhenitsyn for criticizing it and for calling for morality.

  Solzhenitsyn was a staunch Christian in his later years and urged his countrymen to look to their traditional religion for moral strength.
  Vladimir Putin:

  Ladies and gentlemen, dear friends, Mrs Solzhenitsyn. Today we are unveiling a monument to Alexander Solzhenitsyn – our outstanding compatriot, writer, thinker, a war veteran, who participated in the Great Patriotic War and was a true patriot of Russia.
  https://russia-insider.com/en/history/putin-unveils-huge-solzhenitsyn-statue-christian-imagery-moscow-urges-young-read-him-video

  Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat