Venäjän ja Kiinan välinen yhteistyö on haastamassa transatlantista maailmanjärjestelmää

Venäjä ja Kiina tiivistävät yhteistyötään. Ollaanko siirtymässä Venäjän, Kiinan, ja kenties Intian vaikutuksesta yksinapaisesta (unipolar) hegemoniasta moninapaiseen (multipolar/polycentric) järjestykseen? Yhdysvaltojen johtama transatlanttinen maailmanjärjestelmä näyttää olevan raunioitumassa.

Onko transatlanttinen maailmanjärjestelmä murtumassa?

Kansainväliseen järjestelmään liittyvän valtioidenvälisen hierarkian sanelevat usein taloudelliset voimasuhteet, ja niistä johtuvat sotilaalliset tekijät. Sotilaalliset tai puolustukselliset tekijät johtuvat niistä siksi, että usein taloudellinen ylivertaisuus antaa myös mahdollisuuden pitää yllä voimakasta sotilaallista järjestelmää. Yhdysvallat on ainakin näennäisesti edustanut miltei nykyisyyteen saakka tietyn kaltaista maailmanjärjestystä, joka ilmenee näkyvästi taloudellisten tekijöiden kautta.  Yhdysvaltojen sanotaan ylläpitäneen systeemiä, joka on muodostunut lännen johtamaksi kansainväliseksi yhteisöksi, jossa länsi on määrittänyt universaaleiksi arvoikseen omat arvonsa, kirjoittaen omia arvojaan vastaavan oman maailmanhistoriansa.1

(Sanoessamme, että ” Yhdysvallat ovat ainakin näennäisesti edustaneet miltei nykyisyyteen saakka tietyn kaltaista maailmanjärjestystä” tarkoitamme, että Yhdysvaltojen rooli on tässä ollut vain instrumentaalinen. Nimittäin Yhdysvaltoihin suuntautuu jatkuvasti voimakasta poliittista ja taloudellista painostusta. Näitä alkusyynä olevia voimia emme kuitenkaan enempää juuri nyt esittele.)

Nykyisin on kuitenkin ilmennyt jo uusia merkkejä muuntuvasta maailmanjärjestelmästä. Länsi ei nimittäin uusien haastajien voimistuessa kykene enää johtamaan maailmaa vain omien siunaamiensa arvojen mukaisesti ja muita kuuntelematta.1 Läntinen järjestelmä, johon kapitalismi tai uusliberalismi saumattomasti kuuluu, ovat länsijohtoisena hegemoniana raunioitumassa, ja tähän tilalle pitäisi löytää jotain tuoretta sekä tervettä järjestelmää.2

Venäjän ja Kiinan välinen yhteistyö: järjestelmän muutos

Jotkut tutkijat puhuvat käsitteistä kansainvälinen järjestys ja kansainvälinen järjestelmä, jotka liittyvät samaan asiakokonaisuuteen. Näillä käsitteillä on oma roolinsa myös Venäjän ja Kiinan muodostamassa yhteistyössä, joka on vastavoima lännen painostusta vastaan.

Kansainvälisellä järjestyksellä yleensä tarkoitetaan, tai sillä voidaan tarkoittaa, valtioiden välisiä hierarkkisia valta- ja vaikutussuhteita. Kuten yllä jo mainittiin, hierarkian johdossa on toistaiseksi ollut, tosin näivettyvästi, Yhdysvallat liittolaisineen. Tähän järjestystermiin liittyen esimerkiksi BRICS-maat muodostavat alueellisia suurvaltoja, ollen kuitenkin osana kansainvälistä hierarkiaa.

Mutta  järjestelmän systeemiä luonnehdittaessa puhutaan kansainvälisestä järjestelmästä, jota osuvasti kuvastaa länsimaisen yhteiskuntarakenteen sekä maailmankuvan perustalle muovautunut järjestelmä.

Tähän järjestelmän systeemiin on nyt tulemassa uutta ulottuvuutta Venäjän ja Kiinan aseman muutoksen kautta kansainvälisessä politiikassa sekä maailmantaloudessa.

Siirrytäänkö nyt tiettyjen BRICS-maiden kuten Venäjän, Kiinan, ja kenties Intian vaikutuksesta yksinapaisesta (unipolar) hegemoniasta moninapaiseen (multipolar/polycentric) järjestykseen? Tällöin (ehkä) siirryttäisiin Yhdysvaltojen johtamasta sanelupolitiikan järjestelmästä moninapaiseen sopimuspohjaan, jotka tyydyttäisivät sekä transatlanttista maailmaa että Tyynenmeren maita eli Aasian maailmaa.

Moninapaisesta maailmanjärjestelmästä voitaisiin saada toivoa Venäjän ja Kiinan taloudellisen ja sotilaallisen yhteistyön seurauksena. Viitteitä tähän saamme Venäjän ja Kiinan johtajien puheenvuoroista ja kirjoituksista. Jäljempänä esitetyt puheenvuorot ja kirjoitukset on luettavissa kokonaisuudessaan Vastavalkean artikkelissa, Venäjä ja Kiina lähentyvät – mannerlaatat ovat liikkeessä!  Referoimme tiivistäen muutamia kohtia Vastavalkean esittämistä Venäjän ja Kiinan johtajien kirjoituksista sekä puheenvuoroista.

Kiinan kakkosmies, taloudesta vastaava pääministeri Li Keqiang.
Kiinan kakkosmies, taloudesta vastaava pääministeri Li Keqiang.

Venäjän ja Kiinan välinen yhteistyö muutoksina kansainväliseen politiikkaan ja maailmantalouteen ilmenee selvästi presidentti Vladimir Putin ja Kiinan kakkosmiehen, taloudesta vastaavan pääministeri Li Keqiangin tapaamisessa Moskovassa 18.9.2019.

Venäjän ja Kiinan yhteistyön pontevuutta kuvastaa hyvin lainaus Putinin aloituspuheenvuorosta:

”Olemme nykyisin strategisia kumppaneita sanan täydessä merkityksessä ja toteuttamassa kattavaa kumppanuutta, joka pysyy Venäjän ehdottomana ulkopolitiikan painopisteenä.”
Mainittua yhteistyötä sekä kansainvälisen politiikan että maailmantalouden kehitystä parempaan enteilee myös Putinin ja Kiinan kolmosmiehen, kommunistisen puoleen pysyvän komitean jäsenen ja kansankongressin pysyvän komitean puheenjohtajan Li Zhanshun tapaaminen Moskovassa 25.9.2019.

Li Zhanshun puheesta voidaan pitää merkityksellisenä muiden muassa jäljempänä olevaa lainausta:

”Yhdysvallat on ottanut käyttöön politiikan, joka pyrkii sekä Kiinan että Venäjän eristämiseen, ja on myös yrittänyt työntää kiilaa välillemme. Mutta me olemme nähneet tuon juonen läpi emmekä ole menneet ansaan.”
Myös Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kirjoittaa yllä mainittuihin seikkoihin viitaten huomionarvoisesti. Hän huomauttaa amerikkalaisten kollegoidensa koettavan sinnikkäästi mobilisoida kaikki ulkomaiset kumppaninsa eristämään Venäjä ja Kiina. Niin ikään he (amerikkalaiset) avoimesti pyrkivät kylvämään epäsopua Moskovan ja Pekingin välille ja torpedoimaan USA:n valvonnan ulkopuolella olevat monenkeskiset liittoumat ja alueelliset yhdentymishankkeet Euraasiassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Myös Lavrovin puhe YK:n yleiskokouksessa oli johdonmukainen jatke hänen artikkelilleen. Puheessaan hän kertasi artikkelinsa keskeiset kohdat, mutta käsitteli kansainvälisessä politiikassa vaikuttavien voimien muuttumista sekä uudelleen järjestäytymistä.
Lavrov puheessaan esitti esimerkiksi seuraavaa:

”Johtavat länsimaat yrittävät estää moninapaisen maailman kehittymistä, palauttaa etuoikeutetut asemansa ja asettaa muille käyttäytymisnormit, jotka perustuvat kapeaan länsimaiseen tulkintaan liberalismista. Pähkinänkuoressa: ’Me olemme liberaaleja ja voimme tehdä mitä vain.’ Näitä päämääriä tavoitellessaan länsi vetoaa yhä harvemmin kansainväliseen oikeuteen ja yhä useammin ja itsepintaisemmin ’sääntöihin perustuvaan järjestykseen’.”

Kiinan ulkoministeri Wang Yin esittää YK:n yleiskokouksessa Kiinan olevan täysin tietoinen omasta asemastaan muuttuvassa maailmassa ja toivoo myös muiden tunnustavan sen avoimesti.

Kiina on paikannut mahdollisia heikkouksiaan tulevassa. Materiaalinen puoli on turvattu yhteistyöllä Venäjän kanssa. Venäjän ja Kiinan välisessä kaupassa siirrytään parhaillaan käyttämään kansallisia valuuttoja. Lisäksi Kiina on tavoitteellisesti vähentänyt dollarimääräisten arvopaperien varantoa. Seuraavan romahduksen jälkeen ne voivat olla arvottomia.

Voidaan myös kysyä, onko todellisuudessa mitään kilpailutilannetta eri eliittien välillä olemassa, kuten ei Venäjän ja Yhdysvaltain tai Yhdysvaltain ja Kiinan välillä. Hyvin todennäköisesti tämä kaikki on vain näennäisyyttä, sillä ilmeisesti korkeimmalla poliittisella tasolla vallitsee kylmänviileä yksimielisyys maailman taloudellisesta ja poliittisesta tulevaisuudesta. Tässä yhteydessä emme kuitenkaan paneudu tähän mielenkiintoiseen ja laajaan kysymykseen enempää.

Suomi sahaa omaa oksaansa: Venäjän ja Kiinan vastustus on suurta

Länsimaat ovat jo vuosikausia yrittäneet eristää, mustamaalata ja painostaa Venäjää ja Kiinaa. Tässä loanheittokampanjassa on myös pieni Suomi ollut omaksi onnettomuudekseen mukana osallistuen riemurinnoin kaikkiin Venäjän ja Kiinan vastaisiin toimiin. Ehkä juuri nämä painostuskampanjat ovat nopeuttaneet Venäjän ja Kiinan aseman muuttumista edukseen kansainvälisessä politiikassa ja maailmantaloudessa.

Yhdysvallat levittävät propagandaa varoittamalla Balkanin maita Kiinan vaikutuksesta.
Yhdysvallat levittävät propagandaa varoittamalla Balkanin maita Kiinan vaikutuksesta.

Suomi on onnettomuudekseen saanut poliittisen johtajiston, jonka tärkeimmäksi tehtäväksi on muodostunut Brysselin lobbauskoneiston ”voiteleminen” sekä Yhdysvaltojen johtaman läntisen liittouman ”puolustusdoktriinin” aukoton hyväksyminen myös osaksi Suomen puolustusjärjestelmää. Suomessa vaikuttava kriminaali poliittinen mafia on konsensuksessaan jo vuosia sitten päättynyt liittää Suomen Naton jäsenmaaksi, tai ainakin niin tiiviisti Naton kylkeen, kuin ilman jäsenyyden ratifiointia voidaan liittyä.

Täten Suomi on kiinteyttänyt poliittisia ja taloudellisia suhteitaan Yhdysvaltoihin osallistuen samalla oman taloudellisen sekä puolustuspoliittisen etujensa vastaisesti yritykseen työntää Venäjää erilleen Euroopasta ja synnyttäen tilanteen, jossa Suomesta on muodostunut jälleen kahden ryhmittymän hengenvaarallinen raja-alue.

Markku Juutinen

Lähteet

 1. Jacques, Martin (2012). When China Rules the World. The End of the Western World and the Birth of a New Global Order, London: Penguin Books.
 2. Pieterse, Jan Nederveen (2011). Global Rebalancing: Crisis and the East South Turn, Development and Change.

…………..

Vladimir Putin (18.9.2019). Saatavina: Meeting with Premier of State Council of China Li Keqiang; http://en.kremlin.ru/events/president/news/61561

Vladimir Putin (18.9.2019). Saatavina: Meeting with Chairman of the Standing Committee of the National People’s Congress of China Li Zhanshu; http://en.kremlin.ru/events/president/news/61642

Sergei Lavrov (20.9.2019). Saatavina: World at a Crossroads and a System of International Relations for the Future; http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3792556?p_p_id=101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_languageId=en_GB

Wang Yi (27.9.2019). Statement at the General Debate of the 74th Session of the UN General Assembly. Saatavina: China Today: A Proud Member of the Global Community; http://statements.unmeetings.org/GA74/CN_EN.pdf

De Vrije Media: Ronald Bernard (2017). Saatavina: https://www.youtube.com/watch?v=ErF-A_4EftI

Jani Parkkari (4.10.2019). Yle-uutiset. Yhdysvallat varoittaa Balkanin maita Kiinan vaikutuksesta. Saatavina: https://yle.fi/uutiset/3-11006302

10 kommenttia

 1. Hyvä kun Kiina ja Venäjä haastavat länsimaisen Nwo-globalismin ja rotsild-imperiumin vallan, jossa sionistit talmud-oppeineen ovat kahmimassa koko maailmaa omakseen.
  Ilman K:n ja V:n vastavoimia maailma tuskin selviytyisi kohtalostaan juutalais voittoisen pankkiirimafian nykyisestä yliotteesta.
  Talmud- ja Kabbala pohjainen totalitarismi on goimeille kohtalokas koska heidät siinä alennetaan eläimiksi joiden tehtävä on vain palvella talmud-rabbien johtamia valittuja.

  Kiinassa ja Venäjällä uskonnot toimivat kokonaan eri pohjalta eikä niiden avulla eritellä ihmisiä ja panna eri kasteihin. Silloin myös uskontoon pohjautuvaa vaaraa jäädä kenenkään orjaksi ei ole.
  Kiinan uskonnot ovat perinteiset taolaisuus, kungfutselaisuus ja buddhalaisuus. Näistä kolmesta uskonnosta käytetään usein termiä ”Kiinan kolme tietä”. Taolaisuus ja kungfutselaisuus ovat syntyneet Kiinassa, ja buddhalaisuus on peräisin Nepalista. Myös kristinusko, jonka kannatus koko ajan kasvaa ja islam ovat eläneet Kiinassa jo pitkään.
  Venäjällä taas ortodoksinen kristinusko kukoistaa ja sitä tunnustaa 65% kansasta Putinin johdolla joka myös on antanut kastaa itsensä ortodoksiseen uskoon äitinsä mukaan.

  Plusääni(6)Miinusääni(3)
   1. Olet propagandan uhri. Kannattaa tarkistaa vanhentunutta tietoa.
    Venäjä toimii suvereenin demokratian pohjalla jossa maan johto on vastuullinen vain kansalle ja kansa on tähän tyytyväinen ns. viidettä kolonnaa eli oligarkkeja lukuunottamatta.
    Nehän ovat tyytyväisiä vain silloin kun voivat riistää surutta muita.
    http://www.unz.com/jderbyshire/september-diary-my-return-to-china-after-18-years/

    Plusääni(6)Miinusääni(3)
  1. Kiinan ja Venäjän rahajärjestelmä ei ole juuri sen kummempi kuin lännessäkään. Ja Falung Gong harrastajia kidutetaan ja tapetaan siellä aika rutiinilla.

   https://totuusbloki.wordpress.com/2013/09/15/kiinan-juutalainen-historia/

   Mannerkiinalaisilla ainakaan metropoleissa ei ole oikein mitään moraalia muutenkaan. Hong Kong ja Taiwan ovat hieman parempia siinä suhteessa.

   Nuo Kiinan uskonnotkin ovat alunperin arjalaisten luomuksia. Konfutse oli arjalaista sukua, 1/5 suomalaista jopa DNA tutkimuksen perusteella joka on tehty Shandongin keltaisen joen suun alueella asuneesta väestöstä kun merkittävimmät henkilöt siellä asuivat n.500 EKR.

   https://www.stormfront.org/forum/t351070/
   https://www.stormfront.org/forum/t1197505/

   Plusääni(2)Miinusääni(2)
   1. Kannattaa päivittää tiedot ja valita oikeat sivut netistä joka täynnä Kiinan ja Venäjän vastaista sionistirappareiden propagandaa.
    http://www.unz.com/article/corruption-in-china/
    http://www.unz.com/jderbyshire/september-diary-my-return-to-china-after-18-years/

    ”Jos haluat tulla viisaaksi, opi kyseenalaistamaan järkevästi, kuuntelemaan huolellisesti, vastaamaan tyynesti ja olemaan hiljaa kun sinulla ei ole mitään sanottavaa.”
    https://mielenihmeet.fi/kungfutsen-ajatukset-perinto-ihmiskunnalle/

    Plusääni(3)Miinusääni(4)
    1. Tuo Unz on myös juutalaisvetoinen harhautussivusto jos et sattunut tietämään. Tuossakin korruptioartikkelissa vedetään mutkat suoriksi sieltä mainitulta Konfutsen ajalta(jolloin Kiina oli vielä arjalainen) nykypäivään kun Han-Kiinalaiset ovat vallassa juutalaisen kommunisminsa kanssa joka tuhosi Tiibetin omaleimaisen kulttuurin ja yhteiskunnan myös. Olen käynyt Tiibetin miehitys aiheisessa näyttelyssä ja se oli kuin yksi yhteen neuvosto vallankaappauksen kanssa. Hirvittävää katsottavaa.

     Plusääni(2)Miinusääni(2)
     1. Ron Unz jos kuka on tehnyt pesäeron juutalaisuuteen — Epärehellisyys, tekopyhyys, muiden viha ja juonittelu Juutalaisten uskonnossa
      ”… vallitsevan Talmud-opin mukaan mustat afrikkalaiset on perinteisesti sijoitettu jonnekin ihmisten ja apinoiden välille todellisessa luonnossaan, ja varmasti kaikki rabbit, jopa liberaalit, ovat tietoisia tästä uskonnollisesta opistaan.”
      ”… hallitsevan median uutiset ja viihde ovat menestyksellisesti luoneet useimpien amerikkalaisten (myös suomalaisten) henkisen allergisen reaktion juutalaisille herkille aiheille, mikä johtaa kaikenlaisiin kysymyksiin, joita pidetään ehdottomina tabuina. Juutalaiset eliitit eristäytyvät melkein kaikesta julkisesta tarkastelusta, juutalaisten ylimielisyys ja käyttäytyminen voivat kasvaa täysin ilman rajoja. ”
      ”… Näyttää siltä, ​​että huomattava määrä askenaasi ​​juutalaisia on ​​perinteisesti pitänyt kristittyjen verta voimakkaita maagisia ominaisuuksia omaavana ja pitänyt sitä erittäin arvokkaana osana tietyissä tärkeissä rituaaleissa uskonnollisissa juhlamenoissan.”
      ”Suurin osa näistä epäedullisista tosiasioista, jotka ovat viimeisen vuosikymmenen aikana kääntäneet ymmärrykseni todellisuudesta, eivät olisi voineet tulla tietooni ilman Internetin kasvua … Mutta moni muu on varmasti tuntenut suuria osia tästä tärkeästä tarinasta kauan ennen, ja havainnut sen hyvin vakavat seuraukset, joita näillä asioilla voi olla yhteiskuntamme tulevaisuuteen. Miksi julkinen keskustelu on ollut niin vähäistä? ”
      Uskonto, joka perustuu ”rakasta naapuriasi” -periaatteeseen, voi tai ei olla käytännössä toteutettavissa, mutta uskonnosta, joka perustuu ”Vihaa naapuriasi”, voi olla odotettavissa pitkän aikavälin kulttuurisen aaltoilun vaikutuksia, jotka ulottuvat kauas uskovien yhteisön ulkopuolelle. Jos lähes kaikki juutalaiset tuhannen tai kahden tuhannen vuoden ajan opetettiin tuntemaan vihaa kaikkia ei-juutalaisia kohtaan ja myös kehittämään valtavan kulttuurisen epärehellisyyden infrastruktuuri peittääkseen tämän asenteen, on vaikea uskoa, ettei tällaisella valitettavalla historialla olisi ollut väistämättä vaikutusta nykyiseen maailmaamme tai aikaisempaan lähimenneisyyteen.

      The Dishonesty, Hypocrisy, Hatred of Others, and Subterfuge in the Jewish Religion
      http://www.unz.com/runz/american-pravda-oddities-of-the-jewish-religion/
      https://russia-insider.com/en/politics/dishonesty-hypocrisy-hatred-others-and-subterfuge-jewish-religion/ri24157
      Since their religious traditions regarded slavery as the natural and appropriate lot of all non-Jews, both ideological and practical factors combined to apparently make them some of the leading slave-traders of Medieval Europe, though this is hardly emphasized in our histories.

      https://russia-insider.com/en/ron-unz-discusses-his-recent-game-changing-taboo-busting-articles-about-jewish-power-and-history

      Plusääni(3)Miinusääni(0)
 2. Oswald Spengler ei lupaa länsimaille hyvää tulevaisuutta.
  Kulttuurien syntyä ja loppua tutkineen kulttuurifilosofin kuuluisin kirja taitaa olla satakunta vuotta sitten kirjoitettu Länsimaiden perikato jossa hän ennusti lännelle perikatoa tämän vuosisadan puolivälissä ja Natolle pian sen jälkeen.
  Aika hurja ennustus yli sadan vuoden takaa ja pääosin niillä tiedoilla jotka ovat luoneet ja luhistaneet aiemmatkin kulttuurit. Siis ilman sitä tuhosta puhuvaa tietoa mikä nyt paistaa kuin Naantalin aurinko ja tehostaa kulttuurin väistämätöntä tuhoa.
  Uusi kulttuuri hänen mukaansa syntyy Venäjällä — Venäjä perii Maan
  This Super-Popular German Writer Predicted Russia Would Inherit The Earth (Spengler)
  This paper examines Spengler’s views on Russia as a distinct culture that had not yet fulfilled her destiny, while Western civilisation is about to take a final bow on the world historical stage.
  His views on Russia as an outsider are considered in relation to the depiction of the Russian soul by seminal Russians such as Gogol.
  A recent comment by an American visitor to Russia, Barbara J. Brothers, as part of a scientific delegation, states something akin to Spengler’s observation:
  The Russians have a sense of connectedness to themselves and to other human beings that is just not a part of American reality. It isn’t that competitiveness does not exist; it is just that there always seems to be more consideration and respect for others in any given situation.
  …Here again, we see with Berdyaev, as with Spengler, that there is a ‘Russian Socialism’ based on what Spengler referred to as the Russian ‘we’ in contrast to the Late Western ‘I’, and of the sense of brotherhood dramatised by Gogol in Taras Bulba, shaped not by factories and money-thinking, but by the kinship that arises from a people formed from the vastness of the plains, and forged through the adversity of centuries of Muslim and Mongol invasions.
  https://russia-insider.com/en/super-popular-pre-war-european-writer-predicted-russia-would-inherit-earth-spengler/ri16025
  Anglo-amerikkalais-sionistisen vapaamuurari-imperiumin ja ortodoksisen kristinuskon yhteensopimattomuus.
  Rothschild Empire Vs Orthodox Empire – Americanism -Jay Dyer / Tim Kelly Full Video
  The incompatibility of orthodox Christianity with the American Masonic Republic
  https://souloftheeast.org/2018/01/29/rothschild-empire-vs-orthodox-empire-americanism-jay-dyer-tim-kelly-full-video/
  Vastaa
  Läntisen arvoyhteisön moraali ei yllä edes ELEFANTIN tasolle
  Liittyen yllä olevaan ”the Russian ‘we’ in contrast to the Late Western ‘I’,”
  Incidentally, elephants are particularly interesting since they are not only rather cognitively developed, but their vast amount of neurons may have even given them the most developed moral sense of any animal:
  “Elephants practice altruism. There is a now famous story of an Indian elephant called Chandrasekharan, who was working lifting poles off a truck as it moved along, and placing them in holes dug in the ground. When Chandrasekharan came to one hole he refused to put the log in. Eventually the Mahout checked and discovered a dog sleeping in it. Only when the dog was gone would Chandrasekharan put the pole in. This sort of behaviour is typical of elephants.”
  http://www.unz.com/akarlin/animals/
  Venäläisillä siis paremmat ’elefantin kyvyt’

  Kun havainnoi länsimaista kulttuuria puolueettomasti niin eihän siinä oikeastaan ole juuri mitään sellaista voimaa joka voisi pitää sen pitempään hengissä. Kuinka ateistisen ja hedonistisen materialismin varaan rakentuva voisi kestää loputtomiin?
  Vain järkensä hukannut uskoo sellaiseen.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 3. Ehkä Venäjä tekee sentään päätökset itse ja Venäjän hyväksi, eikä ole EU:n talutusnuorassa 100 %:sesti kuten me…

  Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat