Venäjän lisääntyvä yhteistyö Pohjois-Korean ja Vietnamin kanssa – analyysi

Venäjän presidentti Vladimir Putin teki hiljattain valtiovierailun sekä Pohjois-Koreaan että Vietnamiin. Vierailun aikana Venäjä ja Pohjois-Korea pääsivät sopimukseen keskinäisestä avunannosta, mukaan lukien tilanteissa, jossa toinen joutuu ulkoisen hyökkäyksen kohteeksi, uutisoivat uutistoimistot Reuters ja Tass. 

Kahdenvälisestä yhteistyöstä sovittiin Venäjän ja Pohjois-Korean kesken 

Pääosaltaan sopimus koskee Venäjän ja P-Korean välistä strategista kumppanuutta. Vladimir Putin ja Kim Jong-un painottivat sitä, että nyt tehty sopimus, joka siis allekirjoitettiin Putinin vieraillessa P-Koreassa, painottuu puolustukseen ja on olemukseltaan rauhanomainen. Niin ikään sopimuksessa osapuolet keskittyvät koordinoimaan talouskehityksen sekä yhtenäisyyden korostamista, kirjoittaa Tass. 

(Lisäys kommenttiosaston vihjeen perusteella 27.6.2024) 

Sput­nik on kään­tä­nyt Vla­di­mir Pu­ti­nin ja Kim Jong-unin al­le­kir­joit­ta­man kat­ta­van  so­pi­mustekstin ko­konaisuudessaan Ve­nä­jän pre­si­den­tin val­ti­ovie­rai­lun ai­ka­na Poh­jois-Ko­re­as­sa. 

Muiden muassa artikla 3. esittää, että osapuolet toimivat yhteistyössä varmistaakseen kestävän alueellisen ja kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden 

Artikla 4. painottaa, että mikäli jompikumpi joutuu jonkin valtion tai useamman valtion aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, ja siten ajautuu sotatilaan, niin tällöin toinen osapuoli antaa välittömästi sotilaallista sekä muuta apua kaikin mahdollisin käytettävissä olevin keinoin YK:n peruskirjan 51 artiklan sekä Korean demokraattisen kansantasavallan ja Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti. 

(Lisäys päättyy.) 

Venäjän yhteistyö Vietnamin kanssa 

Vladimir Putin vieraili muutama päivä sitten myös Vietnamissa. Vierailu oli länsivalloille yllätyksellinen ja aiheutti lännessä ällistystä, etenkin Valkoisessa talossa. Tuohtumuksen katkuinen hämmennys johtunee siitä, että Vietnam on taannoin viritellyt välejään myös länsivaltojen kanssa. 

Venäjä on altistunut Yhdysvaltojen johtaman transatlanttisen liittouman hyökkäysten kohteeksi Ukrainan kautta sekä talouspakotteiden kohteeksi. Tässä ulkopoliittisessa tilanteessa on Venäjälle hyvin edullista solmia Vietnamin kanssa merkittäviä sopimuksia koskien venäläistä raakaöljyä ja maakaasua. Toimittihan Venäjä aikaisemmin öljyä sekä kaasua Euroopan markkinoille. 

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Vietnamin presidentti To Lam kättelevät Vietnamin pääkaupungissa Hanoissa 2024 kesäkuuta. Valokuva: Kristina Kormilitsyna/Reuters

Mistä Putinin Aasian kiertue kertoo?  

Vietnamin ja Venäjän ystävyys juontaa juurensa vuosikymmenien taakse. Toisen maailmansodan jälkeen Vietnamiin syttyi sisällissota, jossa Pohjois-Vietnam pyrki toteuttamaan sosialistista yhteisluntajärjestelmää, jonka tavoitteena oli kommunistinen järjestelmä (joka ei ole missään vielä toteutunut). Luonnollisesti Pohjois-Vietnamia tuki Neuvostoliitto. Koska kysymyksenä oli kylmänsodan aikakausi, auttoi Yhdysvallat länsivaltojen poliittista järjestelmää ihannoivaa Etelä-Vietnamia. 

Useat asiantuntijat ovat päätyneet siihen johtopäätökseen, että Yhdysvallat ja sen edustama läntinen blokki on yksin syyllinen Ukrainan ja Venäjän väliseen sotaan.1, 2 Yhdysvallat pyrkii ylläpitämään ja laajentamaan kuihtuvaa maailmanjärjestyksen hegemoniaansa, mikä kulminoituu Ukrainan hyökkäyssotana Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen venäjän 

kielisiä vastaan  sekä myös itse Venäjää vastaan. Nimittäin Washingtonin ja muiden länsivaltojen sponsoroima Ukraina on hyökkääjä, ei Venäjä. Koska olemme perustelleet kyseistä asiantilaa aikaisemmissa artikkeleissa, emme täten puutu siihen enempää tässä yhteydessä. 

Yllä sanotun mukaan Venäjä ja Aasian valtiot ovat pakotetut muodostamaan myös puolustuksellisia liittoumia kolmannen maailmansodan syttymisen varalle, mitä länsivallat, erittäinkin Yhdysvallat hartiavoimin kehittelevät. Tässä on tietysti myös mukana Yhdysvaltojen miehittämä sotatarvikkeiden varastona ja –harjoittelualueena toimiva Suomi, joka ei ole USA:n maailman valtapolitiikan intressien toteuttajana tajunnut tilanteen hengenvaarallisuutta, sillä valtaosalle suomalaisista näyttää riittävän, kun vihataan “ryssää” yli kaiken. 

Suomen poliittiset valtaapitävät turmelivat täysin tahallaan lähes 80 vuotta kestäneet, ensin Suomen ja Neuvostoliiton ja sittemmin Suomen ja Venäjän väliset ystävälliset sekä yhteistyön täyteiset suhteet. Tämä tapahtui vain siitä syystä, että Suomen poliittinen koneisto oli päättänyt uhrata maamme ja suomalaiset Yhdysvaltojen puolustusdoktriinin ja Brysselin täydelliseen hallintaan sekä ylikansallisen pääoman ryöstettäväksi. Viimeiset naulat maamme itsenäisyyden ruumisarkkuun naulattiin Suomen solmimien NATO- ja DCA-sopimuksien myötä. Nykyisellään Suomi ei ole vain Yhdysvaltojen muodostama eturintama Venäjää vastaan, vaan myös kaikkia Venäjän liittolaisia kuten Kiinaa, Pohjois-Koreaa, Vietnamia, Irania jne. Vastaan. USA ei kuitenkaan halua sotaa omalle maaperälleen, vaan haluaa sitä vastoin hyötyä aseteollisuuden tuotannolla ja viennillä sotaa käyviin maihin. 

Maatamme ja suomalaisia rangaistaan nyt henkisesti rappeutuneella ja maanpetoksellisella poliittisella aineksella. Tässä voidaan kuitenkin havaita Jumalallinen Kaitselmus; Suomi saa jälleen itsenäisyytensä Venäjän kautta. Israel-lobbyn sekä muiden siihen liittyvien verkostojen johtama Yhdysvaltojen globaali hegemonia kokee luhistumisensa kolmannessa maailmansodassa. Mikäli näin ei tapahdu, planeettamme taantuu ihmiskunnan osalta eläinkunnaksi. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

TASS (6/2024). Putin’s visit to North Korea to bring bilateral relations to new level newspaper. (Putin’s visit to North Korea to bring bilateral relations to new level — newspaper – World – TASS

Reuters (/62024). Russia’s Putin arrives in North Korea, Interfax reports. (https://www.reuters.com/world/asia-pacific/russias-putin-arrives-north-korea-interfax-reports-2024-06-18/

Nollatoleranssi (6/2024) Venäjän ja Pohjois-Korean strateginen sopimus (wordpress.com) (https://n0llat0leranssi.wordpress.com/2024/06/21/venajan-ja-pohjois-korean-strateginen-sopimus/

The Guardian (6/2024). Russia and Vietnam agree to strengthen ties during Putin state visit | Vietnam. (https://www.theguardian.com/world/article/2024/jun/20/vladimir-putin-vietnam-state-visit

Radio Islam (–). Jewish influence and power in U.S. Politics. (https://islam-radio.net/islam/english/index_uspolitics.htm

— 

 1. Kiinalainen Global Times (2022). 
 1. Douglas Macgregorin haastattelu 11.11.2023. Saatavina: https://www.youtube.com/watch?v=KXeFN9eh3CA   

9 kommenttia

 1. Suomi tekee uudestaan kaikki ne virheet, jotka se teki ennen Talvisotaa. Panokset ja aseet ovat vain kertaluokkaa suuremmat:

  Plusääni(26)Miinusääni(3)
 2. Ilta-Sadut kertoo että Venäjä on kuulemma ”eristetty” , ”nälkäinen” ja ”kohta romahtaa ” , Ukrainalla taas kuulemma ”menee hyvin” :-))) …Usan ohjaama Erkko-media pitää Suomen kansaa täys-idiootteina ..

  Plusääni(25)Miinusääni(3)
 3. PjongJang/Hanoi

  Uusi aikakausi edessä!

  Venäjän federaation presidentti Vladimir Putin tapasi virkaveljensä Hanoissa historiallisen Pjongjangin matkansa jälkeen; kaksi historiallista vierailua, joilla tulee olemaan merkittävät seuraukset.

  Ennen vierailuaan Pjongjangissa Vladimir Putinin kirjoitti artikkelin Pohjois-Korean päälehdelle Rodong Sinmunille, joka sisältää tärkeän teesin:

  `Pjongjangin ja Moskovan välisten suhteiden vahvistaminen on alku uudelle oikeudenmukaisuuteen perustuvalle maailmanjärjestykselle, joka vastustaa Yhdysvaltojen mallia sääntöpohjaisesta maailmanjärjestyksestä`.

  Myös ennen vierailuaan Hanoissa Vladimir Putinin kirjoitti artikkelin julkaistavaksi Nhân Dânissa, Vietnamin kommunistisen puolueen keskuskomitean virallisessa sanomalehdessä:

  `Venäjä ja Vietnam: Ystävyys testattu ajan myötä`. Kirjoitelma päättyi sanoihin: `Toivotan Vietnamin sosialistisen tasavallan kansalle rauhaa, hyvinvointia ja vaurautta`.

  Tapaamisissa (Pjongjang, Hanoi) pyrittiin `yleismaailmalliseen strategiseen kumppanuuteen`, joka edellyttää mahdollisimman korkeatasoista yhteistyötä maiden välillä.

  `Yleismaailmallinen strateginen kumppanuus` julistaa, ei vähempää eikä enempää kuin NWO-aikakauden alkaneeksi. Jos nyt jokin asia maailmassa on vallankumouksellista, niin tämä on maailmanvallankumouksellista.

  NWOn (New World Order = uuden maailmanjärjestyksen) MWO (Multipolar World Order = moninapaisen maailmanjärjestyksen); globaali integraatio otti, kvanttihypyn eteenpäin Pjongjangissa ja Hanoissa.

  Suoraan verrannollisesti Yhdysvaltain/Britannian & kumppanien OWOn (Old World Order = vanhan maailmanjärjestyksen) UWO (Unipolar World Order = yksinapainen maailmanjärjestys) ylläpitoyritys otti suuren harppauksen kohti mitätöimistään.

  `Strateginen kumppanuus`, jota BRICS+ ja SCO-valtiot kannattavat on määritellään olevan kahden tai useamman toimijan välinen yhteistoimintamalli, jossa osapuolet tekevät toisiaan täydentäviä, molempia hyödyttäviä toimenpiteitä ja investointeja pitkäjänteisessä yhteistyösuhteessa, menettämättä suvereniteettiaan `strategisissa autonomioissaan`.

  Maailman geopoliittinen uusjako NWOn (New World Order = uuden maailmanjärjestyksen) DWO (Dekapolar World Order = kymmennapaiseen maailmanjärjestykseen) -järjestykseen on saamassa muotoa. Tämä toteutuu MWO (Multipolar World Order = moninapaisen maailmanjärjestyksen) -järjestyksen kautta, jossa Pjongjang ja Hanoi näyttävät esittävän merkittävää roolia.

  Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan noin 60 prosenttia Venäjän ja Vietnamin välisistä liiketoimista suoritetaan nyt maiden valuutoilla, ohittaen Yhdysvaltain dollarin ja euron. Molemmat maat kiinnittävät vakavaa huomiota keskinäisen kaupan lisäämiseen ja investointien edistämiseen, erityisesti Venäjän ruplaan ja Vietnamin dongiin.

  Vladimir Putin kiitti Vietnamia sen `tasapainoisesta ja objektiivisesta kannasta Ukrainan kriisiin` kun taas Vietnam ilmaisi tukensa Venäjän taistelulle terrorismia vastaan.

  Moskovan ja Hanoin hallitukset allekirjoittivat 11 sopimusta, jotka vahvistavat niiden `kattavaa strategista kumppanuutta`. Sopimuksissa kehotettiin lisäämään yhteistyötä muun muassa ydinteknologian, merellä tapahtuvan öljynetsinnän ja epidemioiden torjunnan aloilla.

  Sekä Venäjä että Vietnam vaativat itsenäisen Palestiinan valtion perustamista, vastustivat aseiden sijoittamista avaruuteen ja hyväksyivät Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) roolin vahvistamisen alueellisissa valtioiden välisissä suhteissa.

  Edellisissä ideoita useista eri artikkeleista RT-verkkolehdestä.

  Aasiasta on kehittymässä vääjäämättä maailmantalouden veturi, eikä uusi Kaakkois-Aasian Unioni (1/10 = yksi kymmenestä maailman tulliunionista) ole tästä poikkeus. Seuraavat tunnusluvut puhukoot puolestaan:

  Kaakkois-Aasian maiden liitto (ASEAN = Southeast Asian Union).

  Karttakuva ASEAN jäsenmaista.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Map_of_ASEAN_member_states.svg/1280px-Map_of_ASEAN_member_states.svg.png

  -ASEAN on poliittinen ja taloudellinen liitto,
  -johon kuuluu 10 valtiota Kaakkois-Aasiassa,
  -edustavat yli 600 miljoonan väestöä,
  -4,5 miljoonan km2: n (1,7 miljoonan neliökilometrin) maa-alueella,
  -Blokin ostovoimapariteetti (PPP) bruttokansantuote (BKT) oli noin 10,2 biljoonaa dollaria vuonna 2022,
  -mikä on noin 6,5% maailman BKT: stä (PPP),
  -jäsenvaltioihin kuuluu joitakin maailman nopeimmin kasvavista talouksista,
  -instituutiolla on keskeinen asema Itä-Aasian alueellisuudessa.

  Järjestön ilmoittamat ensisijaiset tavoitteet ovat:

  -nopeuttaa talouskasvua, sosiaalista edistystä ja kulttuurista kehitystä alueella –
  -edistää alueellista rauhaa ja vakautta,
  -kunnioittamalla jatkuvasti oikeudenmukaisuutta ja oikeusvaltioperiaatetta alueen maiden välisissä suhteissa,
  -noudattamalla Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan periaatteita,
  -laajentanut tavoitteitaan taloudellisten ja sosiaalisten alojen ulkopuolelle.

  Edelliset tunnusluvut tästä:

  ASEAN
  https://en.wikipedia.org/wiki/ASEAN#History

  Olen koettanut sovittaa kahta palikkaa NWO (New World Order = uuden maailmanjärjestyksen) -laatikkoon, mutta en ole onnistunut. Palikat ovat nimeltään Suomi ja Japani. Mainitut valtiot eivät sovitettavissa Yhdysvallat/Britannia vetoiseen UWO (Unipolar World Order = yksinapaisen maailmanjärjestyksen) -kontekstiin, mutta siellä he vain ovat.

  Kuvassa väärät palikat eivät ole löytäneet paikkaansa.
  https://evlutkirkko.fi/wp-content/uploads/sites/30/2018/01/Palikka-v%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%C3%A4n-koloon.jpg

  UWOn (Unipolar World Order = yksinapaisen maailmanjärjestyksen) toimijat ovat antaneet ymmärtää Suomelle ja Japanille, että: `Te tarvitsette meitä`, mutta ovat jättäneet kertomatta, kuinka loppupelissä: `Me emme tarvitse teitä`.

  Suomella ja Japanilla, välitilan valtioilla, on vain välineellistä käyttöarvoa Yhdysvaltain UWO-suunnitelmissa. Moninapaistuvassa maailmassa heidän paikkansa olisi MWO-järjestyksessä, mutta vastoin kaikkea logiikkaa he ovat päättäneet jättää tämän hedelmällisen tilaisuuden käyttämättä.

  Miksi Suomi ja Japani valitsivat Yhdysvallat/Britannia vetoisen UWOn (Unipolar World Order = yksinapaisen maailmanjärjestyksen) MWO (Multipolar World Order = moninapaisen maailmanjärjestyksen) asemasta, vaikka se ei ole heidän etunsa?

  Miksi nämä valtiot (Suomi ja Japani) eivät halua olla mukana globaalissa `strategisessa kumppanuudessa` ja kehittyä rauhanomaisessa yleismaailmallisessa kansojen perheessä, joka nyt on nousemassa. Mitä kauemmin he ovat sivuraiteille, sitä suuremmat vauriot heitä kohtaavat.

  Nykyinen Suomen ja Japanin turvallisuuspoliittinen ja -taloudellinen valinta on ehdottomasti arviointivirhe! Kansojen restoraatio tulee toteutumaan OWOsta (Old World Order = vanhasta maailmanjärjestyksestä) kohti NWOta (New World Order = uutta maailmanjärjestystä).

  NWO-valinnoissa ei olisi varaa viivytellä, koska aika tulee näyttämään kuinka viimeinen maksaa toisten viulut (Thierry Meyssanin havainto).

  `Katso,
  minä teen uutta;
  nyt se puhkeaa taimelle,
  ettekö sitä huomaa?
  Niin,
  minä teen tien korpeen,
  virrat erämaahan`.

  (Jes 43:19)

  Newsky

  Plusääni(21)Miinusääni(4)
 4. Venäjän yhteistyö Pohjois-Korean ja Vietnamin kanssa tulee olemaan starttilaukaus maailman geopoliittiselle uusjaolle – katsokaahan vaan.

  Tutkajärjestelmät

  `Voi, sielussani aavistus on synkkä:
  minusta siellä alhaalla sa näytät,
  kuin ruumis oisit pohjalla sa haudan`.

  (W. Shakespeare: Julia tuskittelee Romeon lähtiessä maanpakoon)

  WWIIn aikana varoitusjärjestelmä perustui näkö- ja kuulohavaintoihin:

  Ilmavalvontalotiksi hakeutuneilta naisilta vaadittiin hyvän terveyden lisäksi hyvää näkökykyä ja suurta kuuloherkkyyttä etenkin matalille äänille (1.-2.):

  1.) Kuvassa lotat tarkkailuasemalla.
  https://pirkanviesti.fi/wp-content/uploads/2020/01/20665kveb.jpg
  2.) Kuvassa lotat koulutuksessa.
  https://assets.isu.pub/document-structure/211126062456-c95fcc49be9f65d743fe5f82d37c5eed/v1/cb55281deca683b310eadd41b5f6ff00.jpeg

  Meidän aikamme varoitusjärjestelmää tukevat satelliitit ja ennakkovaroitusjärjestelmät (1.-2.):

  1.) Kuvassa satelliitit.
  https://images.cdn.yle.fi/image/upload/f_auto,fl_progressive/q_88/w_1496,h_842,c_crop,x_2,y_0/w_1200/v1606486144/39-7474775fc108292ee2c.jpg
  2.) Kuvassa Venäjän ydinaseiden ennakkovaroitusjärjestelmä.
  https://img.ilcdn.fi/8-cQnyXuVYvjgy05PPaFSipB8rE=/full-fit-in/920×0/img-s3.ilcdn.fi/8c45de341c270bcbbfadb28a5aa566d99409703993a0a0e4135fe4a3b1a93651.jpg

  `Toukokuussa Ukraina iski Armavirin kaupungissa Krasnodarin alueella sijaitsevaan Voronežiin ja heti perään toiseen Orskissa Orenburgin alueella. Venäjän ydinaseiden ennakkovaroitusjärjestelmä koostuu yhdeksästä Voronež-asemasta ja sitä täydentää Konteiner-kaukovalvontatutkajärjestelmä`.

  Kuvassa Venäjän ydinaseiden ennakkovaroitusjärjestelmien tutka-asemien sijainnit.
  https://img.ilcdn.fi/cEDgk6cHdmDJR5aTmqdxOUT9Aa8=/full-fit-in/2048×0/img-s3.ilcdn.fi/c9bb96a6513bec7eeee2b78e1c69bee6eb0bb05bd1448d14afc593feb131c2a4.png

  `Karjalankannaksella Pietarin tuntumassa sijaitsee Lehtoinkylän Voronež-asema. Kuolan niemimaalla sijaitseva Olenegorskin Voronež-asema puolestaan on alle 200 kilometrin päässä sekä Suomen että Norjan rajalta`.

  `Joka tapauksessa Armavirilla on merkittäviä seurauksia ja se voi olla osoitus siitä, että Ukrainan sisäisen sodan heijastusvaikutukset ovat saamassa uuden huolestuttavan muodon`.

  `Ydinasiantuntijat Venäjän mahdollisuuksista käyttää ydinaseita Ukrainassa` (WarZone).
  https://www.twz.com/nuclear-experts-on-chances-of-russia-using-atomic-weapons-in-ukraine

  Tutka-asemien paikannus ja ohjusten ohjaus kohteeseen vaativat osaamista, joita on harvoilla valtioilla kuten esimerkiksi Yhdysvalloilla, joka käy sotaa Venäjää vastaan Ukrainassa. Tämänkaltaista osaamista talikkoihinsa nojaavilla ukrainalaisilla maanviljelijöillä ei luonnollisesti ole.

  Ennakkovaroitusjärjestelmien tuhoamisessa piilee se riski, että niiden puuttuminen kasvattaisi tulkitsijassa virhearvioinnin riskiä (inhimillinen tekijä) merkittävästi, jolloin uhkaan vastattaisiin, vaikka sitä ei olisi (hanhiparvi).

  Kaikkien osapuolten nimissä tutka-asemat pitäisi jättää sotatoimien ulkopuolelle olivatpa ne sitten kenen hyvänsä hallinnassa. Ennakkovaroitusjärjestelmillä ehkäistään myös vahingonlaukausta – ydinsodan syttymisen mahdollisuutta.

  Kiovan hallinto ei kaihda käyttää Yhdysvaltain/Britannian kehittyneitä aseita Venäjän siviilikohtaisiin ja/tai ennakkovaroitusjärjestelmiä vastaan, koska heidän päämääränsä näyttää olevan sodan eskalaatio. Kiovan hallinto on tietoinen siitä, että asemat liittyvät Venäjän yleiseen strategiseen puolustukseen.

  Kiovan perustuslaiton ex. presidentti kasvattaa Yhdysvaltain/Britannian & liittolaisten laskua tulevissa sotakorvauksissa, jotka nousevat kaiken aikaa. Seuraavassa vakavasti otettavassa rauhankokouksessa karkeasti ottaen Kreml voi esittää Yhdysvalloille laskun rauhanehtona:

  -taloudellisista vahingoista, jotka aiheutuivat pakotteista + 400 miljardia
  -jälleenrakennuksesta rintaman molemmin puolin + 500 miljardia
  -takavarikoidusta omaisuudesta + 300 miljardia
  -henkisistä kärsimyksistä + 100 miljardia
  ___________

  Yht. 1 300 miljardia

  Taannoinen Vladimir Putinin esittämä edullinen rauhantarjous ei ole kauan voimassa. Juna on jo liikkeellä – vielä ehtii hypätä kyytiin. Seuraavat rauhanehdot saattavat olla huomattavasti kalliimmat. Voi olla, että seuraavassa katselmuksessa tarkastellaan suurennuslasin kautta jälkiviisaana kirjoitettua Ukrainan `itsenäisyyden` historiaa.

  Luonnollisesti Kiova terroristihallintona ei voi osallistua seuraavaan rauhankokoukseen, koska heidän paikkansa on kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Ainoastaan Yhdysvallat/Britannia & liittolaiset, sodan toisena osapuolena, voivat osallistua, yhdessä Venäjän kanssa rauhanfoorumiin.

  MWOn (Multipolar World Order = moninapaisen maailmanjärjestyksen) ja UWOn (Unipolar World Order = yksinapaisen maailmanjärjestyksen) kamppailu on ensin katsottava katkeraan loppuun asti, ennen kuin voidaan puhua todellisesta rauhasta. Muussa tapauksessa saadaan aikaan vain tulitauko ja/tai valherauha. Shakkitermein ilmaistuna remissi on mahdoton ajatus.

  Yhdysvallat ja sen johtaman koalition kannattama UWO-järjestys, kansainvälisiin sääntöihin (heidän omiin määrittämiinsä sääntöihin – Suomen versio; arvopohjainen realismi) perustuva maailmanjärjestys, ei luovu vapaaehtoisesti asemastaan, mutta se joutuu luopumaan tavoitteistaan pakolla.

  Yhdysvaltain UWO-hankkeen alasajosta pitävät huolen loput yhdeksän (9/10) maailman geopoliittisessa uusjaossa muodostuneet strategisissa autonomioissaan pitäytyvät tulliunionit.

  MWOn ja UWOn kamppailussa on kysymys NWOn (New World Order = uuden maailmanjärjestyksen määrittämisestä ja hallinnasta, joista kumpikaan ei sitä tule määrittämään. Menossa on ainoastaan UWO-Teesin ja MWO-Antiteesin yhteentörmäys, josta paineesta puristuu NWO-Synteesi.

  Mikäli UWO voittaisi ihmiskunnalle koittaisivat sangen vittumaiset ajat, koska lopulta huomattaisiin, että UWOn taustapiru JWO (Jewish World Order = juutalainen maailmanjärjestys) -järjestys olisi voittanut. Näin ei pääse käymään, koska Israel vetoinen JWO lyödään yhdessä Yhdysvallat vetoisen UWOn kanssa lopullisesti laudalta. Nämä ovat tämän geopoliittisen pelin suurimmat häviäjät.

  Mitkä mahtavat olla Yhdysvaltain/Britannian motiivit luovuttaa holtittomalle ja vastuuttomalle Kiovan terroristi hallinnolle kehittyneitä aseita ja tukea niiden käyttövalmiuksia sodassa Ukrainan kautta Venäjän siviilikohtaisiin ja tutkajärjestelmiin, vaikka tiedetään vallan hyvin, että niiden tuhoaminen madaltaa ydinaseiden vaihdon kynnystä?

  Yhdysvaltain/Britannian edesvastuuton toiminta osoittaa konfliktin uuden ja huolestuttavan ulottuvuuden, erityisesti ydinaseiden mahdollisen käytön osalta. Ydiniskun riski Ukrainaan tai muualle maailmaan kasvaa sitä mukaa kuin ennakkovaroitusjärjestelmiä tuhotaan.

  Mikä olisivat seuraukset, jos Venäjän yleisen strategisen varoitusverkoston kyky menetettäisiin. Uhkien arviointi ja eliminointi saattaisi inhimilliseltä pohjalta aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia, koska päällekkäistä kattavuutta voidaan mahdollisesti menettää tietyillä alueilla?

  Venäjän federaation ydinaseiden käytön ehdot sisältävät jo nyt kaikki mahdolliset vastustajan hyökkäykset Venäjän federaation kriittisiä hallituksen tai sotilaallisia kohteita vastaan, silloin kun ne asettavat eksistentiaalisen uhkan.

  Kremlin parisen vuotta sitten Venäjän federaation julkaiseman uuden opin ydinpelotepolitiikan perusperiaatteista näyttää menevän uusiksi. Venäjän turvallisuuspoliittiset näkökohdat on mahdollisesti kalibroitava uudelleen vastaamaan nykyistä turvallisuuspoliittista tilannetta.

  Vastikään on saatu tietoa Venäjän joukkojen aloittamista taktisista ydinharjoituksista maan eteläisellä sotilasalueella, joka rajoittuu Ukrainaan. Samoin on laita Venäjän Luoteisella alueelle, joka rajoittuu Suomeen. Tämän pitäisi herättää huolta Yhdysvaltain/Britannian suorittamista iskuista Venäjän sisämaahan.

  Edelleen – miksi Yhdysvallat/Britannia yllyttää terrorisodallaan Venäjää mattopommittamaan Ukrainan maan tasalle ja näin tekemällä lopettamaan Yhdysvallat/Britannian valtiollisen kuurupiilon vetämällä tämän toimijan avoimelle sotakentälle?

  MWO (Multipolar World Order = moninapaisen maailmanjärjestyksen) -liittouman ja UWO (Unipolar World Order = yksinapaisen maailmanjärjestyksen) -liittouman välisessä mahdollisessa ydinaseiden vaihdon skenaariossa Suomea pidetään yleisesti kaikista kohteista ensimmäisenä, koska Suomi on geopoliittisesti ja -strategisesti huomattavasti herkemmällä paikalla kuin esimerkiksi Ukraina.

  Venäjän taktiset ydinharjoitukset ovat herättäneet keskustelun alentuneesta kynnyksestä Venäjän mahdolliselle ydinaseiden käytölle. Ennakkovaroitusjärjestelmien tuhoaminen vain pahentaa olemassa olevaa tilannetta, jonka Venäjän federaatio joutuu ottamaan suunnitelmissaan huomioon.

  Varoitus on syytä ottaa vakavasti:

  `On kaikkien etujen mukaista, että Venäjän ballististen ohjusten varoitusjärjestelmä toimii hyvin, erityisesti jännittyneinä aikoina. Venäjän ydinaseiden ennakkovaroitusjärjestelmä on osa maan laajempaa ydinpelotetta. Hyökkäys järjestelmää kohtaa saattaa ylittää sen kynnyksen, jossa määritellään maan oikeus käyttää ydinasetta`.

  Isku Venäjän strategiseen varhaisvaroitustutkaan on iso juttu.
  https://www.twz.com/news-features/strike-on-russian-strategic-early-warning-radar-site-is-a-big-deal

  `Venäjään kohdistuu nyt ennennäkemättömiä iskuja – (jopa) asiantuntija huolestui`.
  https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/7db05106-2b78-4507-b1fb-189e255855d9

  Pekka Toveri `ei pidä iskuja Suomen läheisyydessä sijaitseviin kohteisiin poissuljettuna`. Mutta jo seuraavassa lauseessa hän jatkaa: `Suomen ei ole syytä huolestua. Sotatoimet lähialueilla nostavat aina riskejä ja Puolustusvoimissa varmasti seurataan tilannetta tarkasti`.

  `Voisiko Ukraina iskeä Suomen rajan lähelle? Pekka Toveri: `On vaara, että tavaraa voi tulla rajan yli`.
  https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/ac46ffbd-331b-4c87-b77b-2e5cbea8b146

  Venäjän taktisten ydinaseiden käyttö Yhdysvallat/Britannian aggressioita vastaan neutraalissa Ukrainassa (ei-Nato-alue) konfliktin jäädyttämiseksi ei asiantuntijoiden mukaan ole poissuljettua.

  Esimerkiksi ydinaseen räjäyttämistä, riippumatta sen tuotosta tai kohteesta, voidaan käyttää taktiikkana voittojen vahvistamiseksi, ei sinänsä suuren iskun saamiseksi vihollista vastaan.

  Ukrainassa Venäjää vastaan sotaa käyvä osapuoli Israel/Yhdysvallat/Britannia vedetään joka tapauksessa esille piiloistaan Talmudia lainatakseni: `avoimelle torille`. Sekä globaalin etelän että globaalin pohjoisen valtiot ovat tulleet valistuneiksi näiden asettamasta vaarasta koko ihmiskunnalle.

  Yhdysvaltojen hajallaan olevat sotilastukikohdat ympäri maailmaa tulevat olemaan erityisesti iskujen kohteina. Tällöin voidaan puhua iskujen suorittajien kuurupiilosta, koska koskaan ei tulla saamaan selville iskujen suorittajien todellisia taustoja.

  Samoin on laita koko transatlanttisen liittokunnan, jossa iskut tapahtuvat sekä sisältä että ulkoapäin. Antonio Guterresin sanoin: Maailma on ajautumassa kaaokseen. Mallin valtiolliseen terroriin istuttivat Israel/Yhdysvallat/Britannia käydessään terrorisotaa Venäjää vastaan Ukrainassa.

  Seuratkaahan jatkossa uutisointia!

  `Se syynä, miks niin synkkä otsa on,
  miks varjo mustan huolihunnun vetää
  peitteeksi urhon jaloon muotohon;
  hän näkee, kuinka Suomi, äiti turvaton,
  nyt alttiiks jää, kun poikain miehuus pettää`.

  (J.L. Runeberg, Vänrikki Stoolin tarinat, Adlercreutz)

  Newsky

  Plusääni(22)Miinusääni(4)
 5. DCA 1.7.2024-

  Quo fucking vadis Suomi?

  -18.12.2023 Yhdysvalloissa allekirjoitettiin Suomen/Yhdysvaltain välinen DCA-sopimus!
  -Suomen parlamentti vahvisti DCA-sopimuksen 1.7.2024!

  Yhdysvaltojen sotilastukikohtia maailmalla:

  Amerikan Yhdysvallat, toisin kuin mikään muu kansakunta, ylläpitää massiivista ulkomaisten sotilastukikohtien verkostoa ympäri maailmaa. Sotilastukikohtia on jopa Antarktiksella ja Grönlannissa.

  Arviot sen ulkomaisten sotilastukikohtien vuosittaisista kustannuksista Yhdysvalloille vaihtelevat 100–250 miljardin dollarin välillä.

  Seuraavan Interaktiivisen kartan avulla käyttäjät voivat tarkastella 867 Yhdysvaltain sotilastukikohdan sijainteja muissa maissa kuin Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain sotilasimperiumissa voit suodattaa sotilastukikohdat kartalla maan, hallituksen tyypin, avauspäivän, henkilöstön määrän tai miehitetyn maan hehtaarin mukaan.

  USA: n sotilaallinen imperiumi: visuaalinen tietokanta (Voit tutustua tähän tietokantaan napsauttamalla karttamerkkejä tai käyttämällä kojelautaa valintojen tekemiseen):
  https://worldbeyondwar.org/no-bases/

  Yhdysvalloilla on yli 800 sotilastukikohtaa yli 80 maassa ympäri maailmaa. Tämä tekee Yhdysvalloista maailman suurimman sotilastukikohtien operaattorin. Näitä tukikohtia käytetään moniin tarkoituksiin, kuten koulutukseen, logistiikkaan ja tiedustelutietojen keräämiseen. Heillä on myös rooli amerikkalaisen vallan ja vaikutusvallan heijastamisessa ympäri maailmaa.

  Suurin osa Yhdysvaltain sotilastukikohdista sijaitsee Euroopassa, ja pelkästään Saksassa on yli 200 tukikohtaa. Muita merkittäviä Yhdysvaltain tukikohtien keskittymiä löytyy Lähi-idästä, Aasiasta ja Afrikasta.

  Uusia Yhdysvaltojen sotilastukikohtia pohjoismaissa:

  Suomi 15, Ruotsi 17, Norja 4, Tanska 3 (ja Viro 3). Pohjoismaissa sotilastukikohtia yhteensä 39.

  Näköalattomissa taantuvissa valtioissa kuten pohjoismaissa `puolustusyhteistyö` (DCA) Washingtonin kanssa ollaan vasta ajamassa sisään. Sen sijaan näköalan omaavissa kehittyvissä valtioissa kuten Afrikassa ja Aasiassa `puolustusyhteistyötä` Washingtonin kanssa ollaan ajamassa ulos.

  Esimerkiksi Afrikassa:

  Yhdysvaltain Afrikan komentokeskus (AFRICOM) on yksi Yhdysvaltain puolustusministeriön yhdestätoista yhtenäisestä taistelijakomennosta, jonka päämaja sijaitsee Kelleyn kasarmilla, Stuttgartissa, Saksassa. Se on vastuussa Yhdysvaltain sotilasoperaatioista, mukaan lukien alueellisten konfliktien torjunta ja sotilaallisten suhteiden ylläpitäminen 53 Afrikan valtion kanssa.

  United States Africa Command (AFRICOM).
  https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Africa_Command

  Näin `puolustusyhteistyö` päättyy (seuraavassa vain muutama esimerkki):

  Sambia ei tarvitse Yhdysvaltain sotilaallista läsnäoloa, eteläisen Afrikan maan kansalliskokouksen jäsen Stephen Kampyongo on kertonut RT:n haastattelussa. Lainsäätäjä kyseenalaisti myös Washingtonin ja Lusakan välisen turvallisuusyhteistyön merkityksen.

  Opposition Isänmaallisen rintaman kansanedustaja antoi lausunnon vastauksena alueellisiin huolenaiheisiin Yhdysvaltain Afrikan komentokeskuksen (AFRICOM) joukkojen jatkuvasta läsnäolosta Sambiassa ja lainsäätäjien vaatimuksiin niiden vetäytymisestä.

  Kampyongo sanoi, että AFRICOMin tavoitteet maassa eivät ole ”hyvin määriteltyjä”, mikä on herättänyt pelkoa sekä Sambiassa että sen eteläisen Afrikan naapureissa, mukaan lukien Zimbabwe.

  SADC:n jäsen Zimbabwe on ilmaissut huolensa Washingtonin poliittisista tavoitteista Sambiassa.

  Etelä-Afrikka, Libya ja Nigeria ovat aiemmin vastustaneet AFRICOMin perustamista Afrikkaan peläten, että Washington aikoo laajentaa vaikutusvaltaansa mantereella ja asettaa etusijalle öljyetujen suojelemisen.

  Viime vuosina Yhdysvallat on kokenut takaiskuja sotilasoperaatioissaan Afrikassa. Nigerissä olevien amerikkalaisjoukkojen on määrä poistua syyskuun puoliväliin mennessä sen jälkeen, kun Länsi-Afrikan maan sotilashallitus irtisanoi turvallisuussopimuksen.

  Pentagon ilmoitti myös joukkojen vetäytymisestä Tšadista epävarmuuden vuoksi siitä, voidaanko Washingtonin joukkojen asemaa koskevaa sopimusta Keski-Afrikan maan kanssa jatkaa tai neuvotella uudelleen.

  Sambia ei tarvitse Yhdysvaltain sotilaallista läsnäoloa – kansanedustaja.
  https://www.rt.com/africa/599880-zambia-questions-us-military-relevance/

  Valtio valtion perään on katkonut tai aikeissa katkoa diplomaattisuhteita Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltain diplomaattisia edustustoja on yksinkertaisesti karkotettu eri maista. Tämä trendi on yleistymässä.

  Newsky

  Plusääni(15)Miinusääni(1)
 6. Länsiblokille sota on rauhaa ja rauha on petosta!

  Voiko enää pahemmin Yhdysvallat vetoisen länsiliiton ajatusrakenne olla kierossa? Sota Venäjää vastaan on saatava aikaiseksi keinoja kaihtamatta ja hinnalla millä hyvänsä.

  Sotahaukat palkitaan, mutta rauhankyyhkyjä rangaistaan.

  Unkarin Viktor Orbanin huoli Ukrainan sodan eskaloitumisesta ensin Euroopan unionin ja Venäjän väliseksi suursodaksi on perusteltua.

  `Financial Times: EU:n puheenjohtajamaa Unkarin pääministeri Orban tapaa Venäjän presidentti Putinin`.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/ulkomaat/financial-times-eu-n-puheenjohtajamaa-unkarin-p%C3%A4%C3%A4ministeri-orban-tapaa-ven%C3%A4j%C3%A4n-presidentti-putinin/ar-BB1pqlEc?ocid=msedgdhp&pc=LCTS&cvid=a95bdc49795d4028b136adb0774a02e3&ei=52

  Edellisen linkin STTn laatimasta artikkelista löytyy näinkin idioottimainen lause: `Orban pyrkii välittämään rauhanneuvotteluja, vaikka on toistuvasti hangoitellut Ukrainalle annettavaa (sota) apua vastaan`.

  Eri puolilla maailmaa on oudoksuttu Suomen valitsemaa `uutta poliittista linjaa` luopua puolueettomuudestaan ja asettua eturintaman DCA-valtioksi Yhdysvaltojen puolesta Venäjää vastaan.

  Kumpikin sotaa käyvä osapuoli (Yhdysvallat ja Venäjä) tiedostavat sen tosiasian, että Suomella on uhrin rooli, mutta Suomalaiset poliitikot eivät näytä sitä tiedostavan – Suomi luulee vielä tässä vaiheessa olevansa Yhdysvaltain `kaveri`, mutta Yhdysvalloilla ei ole tässä asiassa harhakuvitelmia.

  Tässä on se vaara, että se on juuri Suomi, joka DCA-valinnallaan tarjoaa Ukrainalle lopullisen iskun. Suomesta avataan Yhdysvaltojen puolesta, Ukrainan lisäksi, toinen sotarintama tarkoituksena heikentää Venäjän federaatiota.

  Arviointivirheillään DCA-Suomi näyttää pakottavan Venäjän selvittämään välinsä ensin ensimmäisen sotarintaman (Ukrainan) kanssa.

  Kannattaako lähteä geopoliittiseen `leikkiin` `Sirpin ja Vasaran` maan kanssa:

  Bash the mole.
  https://m.media-amazon.com/images/I/81VleyKSneL._AC_UF894,1000_QL80_.jpg

  Skyyttalaiset aiheuttivat pelätylle Persian kuninkaalle ja hänen `voittamattomalle` sotajoukolleen karvaan tappion, `voittamattomat` mongolit vetivät vesiperän sotaretkellään Venäjällä talven aiheuttamien `logistiikkaongelmien` vuoksi, `voittamattoman` Napoleonin sotaretki hyytyi Venäjän aroille, `voittamattoman` Aadolf Hitlerin operaatio Barbarossa Venäjälle kaatoi `kolmannen valtakunnan`.

  Historia on opettanut ainoastaan sen, ettei historiasta ole opittu mitään. Vuorossa on Euroopan unioni (ja siellä eritoten DCA-Suomi), jonka sotaretki `voittamattoman` Yhdysvaltain puolesta Venäjää vastaan on käynnistymässä.

  Useat länsimaiset geopoliittiset asiantuntijat ovat varoittaneet Suomea ja suomalaisia lähestyvästä tuhosta. Tällä kertaa varoittaa professori Mearsheimer:

  Professori Mearsheimer: `Ajatus USA:n joukkojen keskittämisestä Suomeen on hullu`.
  https://mvlehti.net/2024/07/04/professori-mearsheimer-ajatus-usan-joukkojen-keskittamisesta-suomeen-on-hullu-video/

  Edellisen Mv-sivuston kommenttiosion linkkisuositus (Pravda.ru) seuraavassa:

  `Suomi on askeleen päässä sodasta Venäjän kanssa`.
  https://www.pravda.ru/world/2055249-finljandija-nato-rossija/

  Linkin asiasisältö puhukoon puolestaan:

  (Konekäännös alkaa) Helsinki on pahentanut suhteita Moskovaan niin paljon kuin mahdollista ja `avannut ovet` ydinaseille.

  Venäjän federaatio vastaa Suomelle `sotilasteknis-teknisillä` toimenpiteillä vastauksena Naton sotilaallisen potentiaalin kasvuun rajalla. Saman varoituksen jälkeen uusi maailmanjärjestys alkoi Ukrainassa.

  Suomi on tuhonnut täysin suhteensa Venäjään.

  Hämmästyttävimmät muodonmuutokset NWOn alkamisen jälkeen Ukrainassa tapahtuivat Suomen kanssa. Se on hylännyt kannattavan taloudellisen ja poliittisen kumppanuuden Venäjän kanssa, hyvän naapuruuden, erinomaiset rajasuhteet, puolueettomuuden sotilaallisella alalla, ja siitä on tullut yksi maailman russofobisimmista maista, joka luo jatkuvasti uhkia Venäjälle.

  Helsinki peruutti yrityksensä Venäjän federaatiossa, kotona – Rosatomin ydinvoimalan rakentamishanke? sekä matkailu, joka johti Suomen rajakaupunkien tuhoon. Suomi integroitui kiihtyvällä tahdilla Natoon ja alkoi heti vaarallisesti haastaa venäläisten kauppalaivojen oikeutta kulkea vapaasti Suomenlahden yli Itämerelle käyttäen kaukaa haettua tekosyytä `ympäristöriskit`.

  `Etsimme yhdessä liittolaistemme kanssa keinoja pysäyttää Venäjän varjolaivasto. Öljytulot mahdollistavat Venäjän aggressiivisen sodan Ukrainassa, ja ikääntyvä laivasto on ympäristöriski. Pienikin öljyvuoto Itämeren herkässä luonnossa voi tuhota koko ympäristön`, sanoi ulkoministeri Elina Valtonen X-laiturilla Itämerineuvoston ministerikokouksen jälkeen Haikossa.

  Helsinki on itse asiassa hyvin tietoinen siitä, että kyse ei ole ympäristöstä, ja öljytoimitusten estäminen lisää jännitteitä suhteissa Venäjään, mutta ne aiheuttavat silti ongelmia. Kyse on Yhdysvaltojen tilauksen täyttämisestä – heikentää Venäjää millään tavalla.

  Stubb Suomen venaliteetin indikaattorina.

  Presidentti Alexander Stubb kannatti aikoinaan hallituksessa viisumivapaata matkustamista Suomen ja Venäjän välillä, tuki Nord Stream -kaasuputken rakentamista ja Rosatom-hanketta Suomessa.

  Nyt hän haluaa viedä Venäjältä paikan YK:n turvallisuusneuvostossa, takavarikoida Venäjän jäädytetyt varat ja hyväksyä Ukrainan EU:hun ja Natoon. Lisäksi hän teki ehdotuksen Suomen kansalaisuuden riistämisestä Venäjän passin haltijoilta. Venäläisiltä riistetään oikeudet kiinteistöihin tuomioistuimen ulkopuolella.

  Venäjän Suomen-suurlähettiläs Pavel Kuznetsov totesi vuosi sitten, että Suomen ja Venäjän suhteet ovat käytännössä tuhoutuneet.

  `Maidemme välillä ei ole koskaan ollut tällaista `rautaesirippua`, edes 1920- ja 1930-luvuilla toisen maailmansodan aattona`, suurlähettiläs kertoi RIA Novostille.

  Suomi pyyhitään ensimmäisenä pois maan päältä.

  Suomen eduskunta antoi 1. heinäkuuta luvan avata 15 sotilaslaitosta Yhdysvaltain ja Naton joukkojen mahdolliseen käyttöön. Yhdysvaltain armeija pystyy sijoittamaan puolustustarvikkeita, tarvikkeita, laitteita ja sotilashenkilöstöä näihin tukikohtiin.

  Osa näistä tiloista on muiden Nato-maiden käytössä, mutta joillekin on myönnetty pääsy yksinomaan amerikkalaisille, Yle kirjoittaa.

  Huomaa, että vaalikampanjan aikana Stubb sanoi, että `ydinaseiden siirto Suomen maaperälle on mahdollista esimerkiksi Naton harjoituksia varten`.

  `Venäjän federaatio voi ryhtyä sotilasteknisiin toimenpiteisiin Helsingin politiikan torjumiseksi, Naton potentiaalin rakentaminen rajojen lähelle saa vastauksen`, Venäjän ulkoministeriö sanoi tänään.

  Sotilastekniset toimenpiteet ovat toimenpiteitä sotilaskaluston käyttämiseksi, ja se tarkoittaa valmistautumista sotilasoperaatioihin. Juuri tällaisista toimenpiteistä Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov puhui NWOn aattona.

  Nyt kun Suomi puhuu julkisesti Venäjän laivaston estämisestä, se tarkoittaa, että tästä suunnitelmasta on jo sovittu, ja Suomen johto vain odottaa Yhdysvaltojen käskyn alkamista. Mutta mitä tapahtuu, jos RF-asevoimat alkavat ampua takaisin?

  Helsingiltä jää huomaamatta myös se, että Venäjän ja Suomen välillä on 1343 kilometriä pitkä raja, joten mikään Nato ei pelasta Suomea, jos sen puolelta vedetään ydinaseita Venäjän rajalle. Suomi pyyhitään ensimmäisenä pois maan päältä X-tunnin julkistamisen jälkeen (konekäännös päättyy).

  Samalla Pravda.ru verkkosivustolla ovat seuraavat kaksi otsikkoa (1.-2.):

  1.) Suomi yksinkertaistaa kiinteistöjen menetetyksi tuomitsemista koskevaa menettelyä 8. heinäkuuta alkaen.
  https://www.pravda.ru/news/realty/2051074-finljandija-uprostit-proceduru-konfiskacii-nedvizhimosti-s-8/

  (Konekäännös alkaa) `Ne, jotka eivät ota yhteyttä tai ovat myöhässä maksuissa, mukaan lukien venäläiset, ovat vaarassa jäädä ilman kiinteistöjä. Laitos totesi, että ongelma on akuutein Itä-Suomessa, jossa ilmoitusten toimittamisessa Venäjällä asuville omistajille on vaikeuksia.

  Aiemmin Suomen viranomaiset uhkasivat takavarikoida ajoneuvot, joissa on venäläiset rekisterikilvet. Myös vuonna 2023 Suomen perintäviranomainen takavarikoi EU:n pakotteiden piiriin kuuluneiden venäläisten oikeushenkilöiden tavaramerkit` (konekäännös päättyy).

  2.) Venäjä protestoi Suomelle Naton aseman vahvistumisesta maassa.
  https://military.pravda.ru/news/2055145-finljandija/

  (Konekäännös alkaa) `Venäjä muistuttaa suomalaisia `talvisodan` opetuksesta.

  Venäjä on uhannut Suomea `sotilasteknisteknisillä` toimenpiteillä vastauksena Naton läsnäolon laajentumiseen maassa.

  `Venäjän federaatio voi ryhtyä sotilasteknisiin toimenpiteisiin Helsingin politiikan torjumiseksi, Naton potentiaalin rakentaminen rajojen lähelle saa vastauksen`, ulkoministeriömme sanoi.

  Edellisenä päivänä Suomen eduskunta salli 15 sotilaslaitoksen avaamisen Yhdysvaltain ja Naton joukkojen mahdolliseen käyttöön.

  Ennen uuden maailmanjärjestyksen alkua Moskova uhkasi myös `sotilasteknisellä vastauksella`, jos Yhdysvallat ja NATO eivät suostu Venäjän federaation ehdotukseen taata Ukrainan liittymättömyys liittoumaan, Ukrainan tiedotusvälineet kirjoittavat.

  Suomen on muistettava, että ennen talvisotaa 1939 myös Neuvostoliitto ilmaisi valmiutensa keskinäisiin myönnytyksiin aluekiistojen ja turvallisuuskysymysten ratkaisemiseksi. Helsinki halusi kuitenkin ratkaista asiat väkisin` (konekäännös päättyy).

  Mikään valtio maailmassa ei sietäisi edellä kerrottuja itseensä kohdistuvia yksisuuntaisia provokaatioita. Miksi suomalaiset poliitikot luulevat, että Venäjän federaatio ei vastaisi tämän kaltaisiin yksipuolisiin aggressioihin?

  `Venäjä aikoo ryhtyä `tarvittaviin toimiin` vastatakseen `Suomen ja sen Nato-kumppaneiden aggressiivisiin päätöksiin`, Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass kirjoittaa`.

  `Venäjä: Vastaamme Suomen `aggressiivisiin` toimiin`.
  https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/3a4226a5-26f0-4dae-aff6-9c7ead98e7bb

  Suomalaisille johtaville poliitikoille sanoisin Japanin toisen maailmansodan amiraali Isoroku Yamamoton sanoin (Pearl Harborin iskun jälkeen): `Me olemme herättäneet uinuvan jättiläisen ja täyttäneet hänet kauhistuttavalla ratkaisulla`.

  Paluutietä ei enää ole – te olette järjestäneet SODAN tälle kansalle!

  `Oli toinen peto, joka oli karhun näköinen.
  Se nostettiin toiselle kyljellensä (tässä kohtaa oikea lukutapa = `se nosti yhden vallan`),
  ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta,
  hammasten välissä;
  ja sille sanottiin näin:
  `NOUSE JA SYÖ PALJON LIHAA`.

  Newsky

  Plusääni(11)Miinusääni(3)
 7. Kaaoksen valtakunta!

  `Oi Ukko ylijumala,
  taatto vanha taivahinen,
  tuo mulle tulinen miekka tulisen tupen sisässä,
  jolla haittoja hajotan`.

  (Kalevala)

  Politiikassa ei mikään tapahdu sattumalta – ei varsinkaan geopolitiikassa!

  `Juutalainen` George `Yrjö` Soros (oik. György Schwartz; 1930-).

  Globaalista NWO-maailmanjärjestyksen määrittämisestä kamppailee kolme aabrahaminuskoista fundamentaalista (uskomusten oikeutusteoria) vaikuttajaa (1.-3.):

  1.) JWO (Jewish World Order = juutalainen (siionistinen) maailmanjärjestys).
  2.) IWO (Islamic World Order = islamistinen maailmanjärjestys).
  3.) CWO (Catholic World Order = katolinen maailmanjärjestys).

  Naurattaisi, jos ei naurattaisi!

  Tulevassa NWO (New World Order = uuden maailmanjärjestyksen) -järjestyksessä juuri nämä elinkaarensa tienpäässä olevat instituutiot, joissa traditiot ovat syrjäyttäneet jo aikaa sitten alkuperäisen ilmoituksen, mitätöidään. NWO-järjestys tulee tuhoamaan mainitut vihaliikkeet.

  `Miestä tullaan syyttämään
  uskontojen ja lahkojen hävityksestä,
  jotka ovat muuttuneet fantasioiksi
  hän tekee enemmän vahinkoa kalliolle kuin eläville
  korvat täytetään korulauseilla`

  (M. Nostradamus)

  `Miestä tullaan syyttämään` = Hyvä edelläkävijä edellisen profetian täyttäjäksi näyttäisi olevan TonyBlair-instituutio (TBI).
  `Uskontojen ja lahkojen hävityksestä` = maailman uskontojärjestelmän mädättäminen.
  `Jotka ovat muuttuneet fantasioiksi` = mielikuvituksiin perustuviksi.
  `Hän tekee enemmän vahinkoa kalliolle kuin eläville` = `kalliolle` – paavinistuin alkaen apostoli Pietarista (Mat 16:18) – niin kuin he väärin tulkitsevat tämän kohdan. `Eläville` = uskonpuhdistus-, ja siitä eronneet -protestiliikkeet ja ns. klassinen helluntailaisuus.
  `Korvat täytetään (`with ornament speech`) korulauseilla = retoriikka & argumentointi.

  Käytännön sovelluksessa siirrytään Lars Leevi Lestadiuksen aikaisen kuninkaan `konventikkeliplakaatin` jälkeen sanktioihin ja lopulta vainoaaltoihin:

  -CWO julistetaan sen omilla aseilla `pannaan`, sen kykenemättömyydestä puuttua yli 8000 pedofiilipiispan toimintaan,
  -IWO kaadetaan naisasialiikkeen (jotka johtavat kaikenlaiseen kieroutuneeseen perversioon) ja sodan voimalla ja
  -JWO yksinkertaisesti ryöstetään (finanssipiirit, poliittinen vaikutusvalta ja media).

  Myös OWOn (Old World Order = vanhan maailmanjärjestyksen) aikainen voimakas salaliittoverkosto SSWO (Secret Society World Order = salaisseurojen maailmanjärjestys) -järjestys tuhotaan. Tuhoaminen toteutetaan esimerkiksi `Panama paperit` tyyppisillä paljastuksilla, omaisuuksien takavarikoilla ja SSWOn toiminta kielletään.

  NWOssa finanssipiirit 1 %a eivät enää sanele muiden 99%n elämisen ehtoja, koska poliitikkojen valta palautetaan poliitikoille ja tämä ajetaan läpi globaalilla tasolla. Kansainvälisen siionismin hallitsema finanssisektori on hyvä renki, mutta erittäin huono isäntä.

  Alkuperäinen tehtäväni olisi ollut laatia `Schindler`s second list` -luettelo juutalaisista vaikuttajista, jotka ovat sekä MWO (Multipolar World Order = moninapaista maailmanjärjestystä) -järjestystä että UWO (Unipolar World Order = yksinapaista maailmanjärjestystä) -järjestystä vastaan.

  Yhdysvaltain UWO-hanke ei ole siionisteille mitään muuta kuin välttämätön välivaihe päästä määrittämään NWO (New World Order = uusi maailmanjärjestys) -järjestys.

  Suvereenien kansallisvaltioiden nousu (MWO = Multipolar World Order = moninapainen maailmanjärjestys) tulee olemaan kansainväliselle siionistiselle liikkeelle kompastuskivi.

  He eivät suvaitse nousevia talousmahteja kuten Euroopan unionia, Venäjää, Kiinaa, Intiaa jne. Kaikkein vähiten he suvaitsevat Amerikan Yhdysvaltoja, joka seikka tulee esille silloin kun Yhdysvaltojen lisäarvo heille lakkaa. Yhdysvaltain haluttomuus sekaantua Israelin Iranin sotaan (2025) lyö kiilan Yhdysvaltain/Israelin suhteisiin.

  Äänetön julistus: `Judea deglear war on Russia`, joka samainen lause esitettiin 1930-luvulla nousevalla mahdille – Saksan kolmannelle valtakunnalle: `Judea deglare war on Germany` paljastuu seuraamalla mitä globaalissa geopolitiikassa tapahtuu.

  Alkuperäinen tarkoitukseni olisi ollut luoda `Schindlers second list` niistä kaikista siionistisista vaikuttajista, jotka ovat kansainvälisesti osallistuneet ja osallistuvat joko näkyvästi tai peitetysti Venäjä-vastaisiin agitaatioihin ja siten kansojen yllyttämisiin Venäjää vastaan.

  Eikö Gazacaust avaa silmiä? Perustuslaittoman Israelin hallinnon vallankaappaus ei ollut temppu eikä mikään revisionistisille siionisteille + straussilaiselle siivelle ja tässä sitä nyt ollaan – palestiinalaisten kansanmurhassa. Jos vallankaappaus onnistuu noinkin sujuvasti Israelissa, niin missä se ei onnistuisi.

  Israel-Gaza war in maps and charts: Live tracker.
  https://www.aljazeera.com/news/longform/2023/10/9/israel-hamas-war-in-maps-and-charts-live-tracker

  Alkuperäinen tehtäväni osoittautui liian aikaa vieväksi, koska `Schindlerin toisen listan` laatiminen vaatisi huomattavaa panostusta jopa tiimityöltä. Tämä ei ole yhden miehen rupeama, koska Venäjä-vihamielisten siionistien nimilistan laatiminen vaatisi satojen ja satojen henkilöyksien läpikäymistä.

  Seuraavassa esimerkkinä hankkeen – `Schindlers second list` – haastavuudessa yhden ainoan siionistisen toimijan, värivallankumouksiin erikoistuneen George Sorosin, vaikutuksesta jotakin.

  Kansainvälisen siionistisen mission toimijat aiheuttavat taustatyöllään sodan Euroopan unionin ja Euraasian unionin välille. Lopulta he kaatavat, palkkiona hyvästä työstään, Yhdysvaltain hegemonian. He ovat linkittyneet sisäkkäin, peräkkäin, limittäin, päällekkäin, ulkoa- ja sisältäpäin jne. mitä pirullisimmilla juonilla päämääriensä saavuttamiseen.

  Jokainen aikaansa seuraava, joka vain tutkii laajemmin meneillään olevia geopoliittisia ja -strategisia tapahtumia, ei voi olla huomaamatta selvästi kansainvälisen siionistisen liikkeen merkittävää vaikutusta globaalin maailman lehdistön kautta, kansainvälisessä politiikassa ja finanssimaailmassa – Venäjän federaatiota vastaan.

  Maistiaiseksi aiotusta, mutta toistaiseksi luovutetusta `Schindlers second list`-hankkeesta vain yksi vaikuttaja – George `Public enemy number 1` Soros, jonka työn jälkiä hänen poikansa näyttää jatkavan. Puhukoon hänen tekonsa hänen puolestaan.

  Soros on onnistunut käynnistämään Itä-Euroopassa tapahtumaketjun, jota on haastavaa pysäyttää. Hän on lakkauttanut toimintansa Euroopan puolella ja siirtänyt tihutöittensä painopisteen Afrikan mantereelle. Suunnitelmat Euroopan unionin vihanpidossa Venäjää vastaan on saatettu päätökseen ja tapahtumat kulkevat nyt omalla painollaan.

  Teksti on konekäännös alla olevasta ensimmäisestä linkistä.

  (konekäännös alkaa) George Soros on joko hämmästyttävän ennakoiva tai pelottavan vaikutusvaltainen, kun on kyse sen määrittämisestä, kenen täytyy tehdä kaikki verenvuoto ja kuolema, jota hän pitää tarpeellisena saadakseen aikaan toivottavan `uuden maailmanjärjestyksen`.

  Ajattele unkarilaissyntyisen miljardöörin esseetä Naton tulevaisuudesta:

  Yhdysvaltoja ei kutsuttaisi toimimaan maailman poliisina. Kun se toimii, se toimii yhdessä muiden kanssa.

  Itä-Euroopasta peräisin olevan työvoiman yhdistäminen Naton teknisiin valmiuksiin lisäisi muuten huomattavasti kumppanuuden sotilaallista potentiaalia, koska se vähentäisi ruumispussien riskiä Nato-maissa, mikä on niiden toimintahalukkuuden suurin rajoite.

  Tämä on toteuttamiskelpoinen vaihtoehto uhkaavalle maailman epäjärjestykselle.

  Jos George Soros kirjoittaisi nämä sanat tänään, hän antaisi melko hyvän kuvauksen Yhdysvaltojen ja Naton strategiasta Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin aikaansaamiseksi ja hyödyntämiseksi.

  Ukrainalaiset tarjoavat työvoimaa – toisin sanoen tykinruokaa – ja länsimaiset nukketeatterintekijät voivat pyrkiä heikentämään Venäjää ja toteuttamaan visiotaan suotuisasta maailmanjärjestyksestä. He voivat myös tehdä tämän ilman, että heidän tarvitsee perustella kansalaisilleen, että tämä on taistelu, jota kannattaa sietää ilman kotimaahan tulevia ruumispusseja.

  Lisäksi jakamalla taakan sotilaallisen ja taloudellisen avun antamisesta Kiovalle, länsivallat saavuttavat kaksinkertaisen hyödyn pitkittämällä sijaissotaansa ja luomalla vaikutelman, että koko maailma seisoo vakaasti sinisen ja keltaisen rinnalla.

  Tämä auttaa tukemaan narratiivia, jonka mukaan Ukrainan politiikan kritisoinnille ei ole moraalista perustetta ja jokainen, joka tekee niin, on todennäköisesti Kremlin agentti.

  Asia on niin, että Soros ei kirjoittanut näkemystään tilanteesta tällä viikolla, tässä kuussa tai edes viime vuonna. Hän ei edes kirjoittanut sitä vuonna 2014, jolloin hänen väitettiin tukevan Ukrainan vaaleilla valitun hallituksen kaatamista ja olisi voinut kohtuudella ennakoida tulevaa konfliktia Venäjän kanssa. Ei, Soros kirjoitti tämän arvion vuonna 1993, lähes 30 vuotta sitten.

  Tuolloin, Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, Soros halusi estää entisiä neuvostovaltioita ja Varsovan liiton maita muuttumasta nationalistisiksi maiksi, joita hallittaisiin niiden omien etujen mukaisesti ja jotka vastustaisivat hänen edistämäänsä maailmanjärjestystä.

  Länsimaiden johtajat olivat vakuuttaneet, että Nato ei laajene itään, mutta Soros näki sotilasblokin `uuden maailmanjärjestyksen perustana`. Hän myönsi, että ryhmä tarvitsisi `syvällistä uutta ajattelua`, koska sen alkuperäinen tehtävä oli `vanhentunut`, ja hän vaati, että liittouman on oltava vapaa kutsumaan mikä tahansa maa liittymään.

  Itse asiassa hän näki Natolla loistavan mahdollisuuden hyödyntää Neuvostoliiton romahtamisen luomaa turvallisuustyhjiötä, jos se voisi toimia nopeasti. `Jos Natolla ylipäätään on jokin tehtävä, se on projisoida valtaansa ja vaikutusvaltaansa alueelle, ja tehtävä määritellään parhaiten avointen ja suljettujen yhteiskuntien kautta`.

  Keski-Euroopan maat vaativat äänekkäästi Naton täysjäsenyyttä mahdollisimman pian, mieluiten ennen Venäjän toipumista. Venäjä vastustaa, ei siksi, että sillä olisi suunnitelmia entisestä imperiumistaan, vaan koska se ei näe mitään hyötyä suostumuksesta. Sen kansallista ylpeyttä on loukattu, ja se on kyllästynyt tekemään myönnytyksiä ilman vastaavia etuja.

  Soros näki Naton sekä elinkelpoisena alustana kehittyä Venäjän vastaiseksi toimeenpanijaksi uudelle maailmanjärjestykselleen että kirkkaana ja kiiltävänä esineenä houkutella Euroopan entiset itäblokin valtiot laumaan. `Natolla on yhtenäinen komentorakenne, joka tuo yhteen Yhdysvallat ja Länsi-Euroopan`, hän sanoi.

  Näin vahvalla läntisellä pilarilla on suuria etuja: se johtaa vinoon rakenteeseen, jonka juuret ovat lujasti lännessä. Näin pitääkin olla, sillä tavoitteena on vahvistaa ja tyydyttää alueen halua liittyä lännen avoimeen yhteiskuntaan.

  Tavoitteesta tuli totta. Esimerkiksi Soros totesi, että mikään ei estä Puolan, Tšekin ja Unkarin kaltaisia maita liittymästä Natoon. Näistä kolmesta maasta tuli Naton kylmän sodan jälkeisen laajentumisen ensimmäinen aalto, joka liittyi blokkiin vuonna 1999. Itse asiassa blokin koko on sittemmin lähes kaksinkertaistunut, sillä se on lisännyt 14 jäsentä vuoteen 2020 mennessä ja tehnyt Ukrainasta ja Georgiasta tulevaisuudennäkymiä.

  Nato eteni aivan Venäjän rajaa pitkin, asettaen strategisia aseita ja turvatakuita Moskovan kynnykselle ja auttaen laukaisemaan nykyisen kriisin. Kuten Soros myönsi vuonna 1993, Venäjällä ei ollut halua palauttaa Pietari Suuren valtakuntaa – toisin kuin CNNn suosittu puheenaihe.

  Kuitenkin, kuten Kreml varoitti toistuvasti nykyistä konfliktia edeltävinä vuosina, Moskova ei voinut seurata toimettomana, kun sen kansallisia turvallisuusetuja poljettiin.

  On helppo ymmärtää, miksi Soros oli ja on niin huolissaan nationalismista: Hänen visionsa ei voisi koskaan myydä hallituksella, joka palvelisi oman kansansa etuja.

  Naton laajentumishumala ei tehnyt kenestäkään turvallisempaa. Tiedämme, että pikkuveljet, kuten Ukrainan kansa, eivät ole paremmassa asemassa. Heillä on etuoikeus vuotaa verta ja kuolla, kun he tarjoavat `työvoimaa` Naton sijaistaisteluun Venäjän kanssa.

  Isoveljet puolestaan heikentävät omaa turvallisuuttaan. Amerikkalaiset ja länsieurooppalaiset kärsivät USA:n ja Naton Venäjää vastaan käymän pakotesodan taloudellisista vaikutuksista, ja heidän hallituksensa työntävät heitä yhä lähemmäs planeetan päättävää ydinasetta Harmageddonia.

  `Bulletin of the Atomic Scientists` ilmoitti viime viikolla, että sen tuomiopäivän kello oli edennyt 90 sekunnin sisällä keskiyöstä, viimeisin koskaan, mikä osoittaa, että ihmiskunta seisoo `ennennäkemättömän vaaran aikana`.

  Ryhmä viittasi Venäjän ja Ukrainan konfliktiin, joka on `haastanut ydinasejärjestyksen – sopimusten ja yhteisymmärrysten järjestelmän, joka on rakennettu kuuden vuosikymmenen aikana ydinaseiden vaarojen rajoittamiseksi`.

  Ei hätää, jos olet 92-vuotias George Soros, joka seuraa geopoliittisten unelmiesi toteutumista. Hän ja muut hänen kaltaisensa voivat jatkaa marssia eteenpäin täydentääkseen maailmanjärjestystään parhaaksi katsomallaan tavalla.

  Jos ihmettelemme, toimiiko Nato tämän järjestyksen puolesta, meidän tarvitsee vain tarkastella tapahtunutta ja nykyisen konfliktin kehystä. Kun Venäjän joukot aloittivat hyökkäyksensä Ukrainaan viime helmikuussa, länsimaiden johtajat ja asiantuntijat tuomitsivat presidentti Vladimir Putinin `sääntöihin perustuvan kansainvälisen järjestyksen` heikentämisestä.

  NATO on siis noussut sääntöihin perustuvan kansainvälisen järjestyksen – uuden maailmanjärjestyksen, jos niin voi sanoa – toimeenpanijaksi, aivan kuten Soros vaati kolme vuosikymmentä sitten.

  Tämän `syvällisen uuden ajattelun` tulokset ovat pitkälti samat kuin poliittinen aktivisti kuvitteli vuonna 1993. Hän kehotti myös laajentamaan Natoa Aasiaan, mitä ei ole vielä tapahtunut, mutta blokin vuoden 2022 huippukokousta laajennettiin sisältämään edustajia Aasian ja Tyynenmeren `vartijavaltioista` – Japanista, Etelä-Koreasta, Australiasta ja Uudesta-Seelannista.

  Oliko Soros niin visionääri, että hedge-rahastosijoittaja pystyi ennakoimaan, miten geopolitiikka tapahtuisi useita vuosikymmeniä etukäteen, vai heijastaako hänen tarkkuutensa sitä tosiasiaa, että hänellä ja hänen liittolaisillaan on taipumus saada tahtonsa läpi? Onko tämä tilanne pikemminkin kuin ennakkotieto sellainen, että kokki on hyvä ennustaja siitä, mitä meillä on illalliseksi?

  Soros itse tarjosi esseessään vihjeen tästä teoriasta: `Meidän on toimittava ilman täyttä tietoa tosiasioista, koska tosiasiat ovat pääpäätöksemme luomia`.

  Jokainen, joka ehdottaa, että Soros kutsuu paljon poliittisia laukauksia, tuomitaan välittömästi länsimaisessa mediassa antisemitistiseksi, koska loppujen lopuksi hänellä on juutalainen perintö. Älä välitä siitä, että hän on tunnustettu ateisti, jota on syytetty Israelin demokraattisesti valitun hallituksen heikentämisestä ja juutalaisvaltiota häpäisevien ryhmien rahoittamisesta.

  Joten kun Moldovan presidentti Maia Sandu palaa äskettäiseltä matkaltaan Davosista ja alkaa nopeasti vihjailla liittymisestä Natoon – rikkoen maansa perustuslaillista sitoutumista puolueettomuuteen – meidän ei pitäisi huomauttaa, että hän tapasi Alexander Sorosin, George Sorosin pojan, huippukokouksen aikana. Tällaisten pisteiden paljastaminen tai yhdistäminen olisi länsimaisen median mukaan antisemitististä.

  Ei voi olla, että George Soros käyttää kohtuuttoman paljon vaikutusvaltaa maailman asioihin. Ei voi olla, että joillakin hänen kriitikoistaan on oikeutettuja ja kiihkottomia erimielisyyksiä hänen ideoistaan. Ei voi olla, että hänen koskemattomuutensa kritiikkiä vastaan on lisätodiste hänen voimastaan.

  Ja sulje silmäsi, kun yhdysvaltalainen vahtikoiraryhmä paljastaa, että Soroksella on taloudellisia siteitä ainakin 253 mediaorganisaatioon maailmanlaajuisesti ja rahoitusyhteyksiä 54 merkittävään mediahahmoon, mukaan lukien sellaiset nimet kuin Christiane Amanpour CNNstä, Lester Holt NBC Newsista ja Washington Postin päätoimittaja Sally Buzbee.

  Joten Soros saa käyttää vaikutusvaltaansa rankaisematta, ilmeisesti saavuttaen haluamansa monissa tapauksissa. Hän saa palvella miljardöörien, puolustusurakoitsijoiden, valtaa lietsovien poliitikkojen ja sosiaalisten insinöörien etuja. Mutta entä me muut, maailman muut 8 miljardia ihmistä? Entä ne, jotka haluavat vain pystyä elättämään perheemme, tavoittelemaan onnea ja elämään rauhassa – ilman huolta siitä, että jodipillerit myydään loppuun eikä ehkä ole aikaa rakentaa ydinlaskeumaa

  Soros itse saattaa määrätä meille lisää leipää ja sirkushuveja pitääkseen massat hajamielisinä – samoin kuin heimoajattelua, pitääkseen ihmiset jakautuneina – ainakin kunnes meitä tarvitaan palvelemaan `työvoimana` asian puolesta (konekäännös päättyy).

  JWO (Jew World Order = juutalainen maailmanjärjestys), joka vaatii uutta `työvoimaa` hankkeensa toteuttamiseksi lyödä ensin Venäjä laudalta ja siirtyä sitten muihin nouseviin mahteihin on pyrkimys kaapata NWO (New World Order = uuden maailmanjärjestyksen) määrittämisvalta.

  He ovat onnistunut tehtävässään – ainakin tähän asti – erinomaisesti.

  Röyhkeydessään JWO kulkee kuin haisunäätä parfyymikaupassa, mutta kansakunnat alkavat aistimaan sen läsnäolon, eivätkä ne enää siedä kansainvälisen siionistin (1 %n) saneluvaltaa minkään valtion kautta. `Salaisuus avoin, visuun kätköön jää, sen kansat myöhään vasta käsittää` (Goethe).

  Suomalaisen valtavirtamedian, mikäli se olisi terve, olisi pitänyt jo kauan aikaa tiedottaa pontevasti Suomelle ja suomalaisille DCA-hankkeen vakavasta vaarasta tälle yhteiskunnalle. Mutta mitään riskiarviota ei ole edes tehty. Yhdysvalloille on luovutettu avoin asianajovaltakirja hoitaa Suomen kautta sotatoimia Venäjää vastaan.

  Mediapoolin kontrolloima suomalainen valtavirtamedia valmistelee Suomea sotaan Venäjää vastaan päivästä päivään luodakseen russofobista hysteriaa käyttäen mm. seuraavia menetelmiä:

  -valkoisia ja harmaita valheita,
  -suoranaisia valheita,
  -vaikenee tosiasioista,
  -tuottaa mis- ja disinformaatiota.
  -mustamaalaa ja maalittaa (Venäjää, Pohjois-Koreaa, Kiinaa, Donald Trumpia jne.),
  -valkopesee omiaan

  JWO-järjestys vaatii `uutta työvoimaa` kentälle, koska Ukrainan konflikti on jäätymässä. `Uutta työvoimaa` saadaan esimerkiksi Suomesta, Naton/DCAn eturintaman maasta, koska Ukrainassa tykinruoka on käynyt vähiin ennen kuin se loppuu kokonaan.

  Suomalaisten puolustusvoimien sodan ajan vahvuus on noin 280 000 sotilasta, ja vahvuutta täydennetään tarvittaessa reserviläisillä – reserviin kuuluu noin 870 000 suomalaista. Suomalaiset sotilaat, jotka ovat Nato/DCA-sopimuksen myötä Yhdysvallat/Britannian nostoväki näyttävät olevan tämän geopoliittisen menun seuraavaa tykinruokaa.

  UWOn (Unipolar World Order = yksinapaisen maailmanjärjestyksen) määrittämä suomalaisten uusi isäinmaa – Yhdysvallat/Britannia – ammuttaa Suomen armeijakunnan sotilaat viimeiseen sotilaaseen. DCA-sopimus on Yhdysvalloille edullinen, koska se menettää mahdollisimman vähän omia sotilaitaan – niin kuin Ukrainassa.

  Yhdysvalloilla on paljon kokemusta DCAn kaltaisista `kumppanuussopimuksista`; Afganistan, Irak, Libya, Ukraina jne. jne. Miksi Suomi olisi poikkeus – älkää eksykö! Kaiken menetyksen lisäksi – Suomi/Venäjä sodan pölyjen laskeuduttua – Suomi ajautuu 2. sisällissodan kaltaiseen tilanteeseen.

  Suomessa sotatoimien käynnistämiseen Venäjää vastaan ei välttämättä tarvita `FalseFlag`-operaatiota. Riittää kun Suomi avaa Yhdysvaltojen käyttöön sovitut 15 sotilasaluetta – niin samalla se asettaa Venäjälle eksistentiaalisen uhkan, koska Suomi ei ole kirjannut mitään rajoituksia valtiossaan ydinaseiden `kauttakululle` (= ohjukset Norjasta Ruotsin ja Suomen ilmatilan halki Venäjälle).

  On suoranainen ihme, jos Suomi ylittää kesän 2025 `deathlinen`.

  Mikäli Suomi ei olisi ilmoittautunut Naton ja DCAn eturintaman maaksi, Ruotsi tuskin olisi lähtenyt mukaan Nato-koalitioon. Suomi on ylittänyt reippaasti sille asetetut punaiset viivat heikentäen samalla merkittävästi myös Ruotsin, Norjan ja Tanskan turvallisuuspoliittista ympäristöä.

  https://img.freepik.com/premium-vector/walking-businessman-crossing-red-line-business-risk-out-frame-corruption-concept_148087-462.jpg

  1.) Miljardööriaktivisti ennusti, että Natosta tulisi toimeenpanija ja itäeurooppalaisista työvoima hänen uudelle maailmanjärjestykselleen.
  https://www.rt.com/news/570868-george-soros-nato-conflict/

  Seuraavassa Sorosta käsittelevässä linkissä mm.:

  MRC Business kertoi paljastaneensa ainakin `54 journalismin ja aktivistimedian merkittävää hahmoa, joilla on yhteyksiä Sorosin rahoittamiin organisaatioihin`.

  Luetteloon kuuluvat CNN: n kansainvälinen pääankkuri Christiane Amanpour, NBC News -ankkuri Lester Holt ja NBCUniversal News Groupin puheenjohtaja Cesar Conde, joka valvoo NBC Newsin, MSNBC: n ja CNBC: n myyntipisteitä.

  MRC on aiemmin väittänyt, että Sorosilla on taloudellisia siteitä ainakin 253 mediaorganisaatioon maailmanlaajuisesti, rahoittamalla niitä voittoa tavoittelemattomien ryhmiensä kautta ja antamalla hänelle mahdollisuuden tavoittaa katsojat ja kuuntelijat käytännössä kaikkialla maailmassa.

  2.) Investigation pulls back veil on Soros’ `indoctrination` efforts.
  https://www.rt.com/news/570211-soros-media-ties-report/

  Seuraavassa Sorosta käsittelevässä linkissä mm.:

  Tutkimus paljastaa George Sorosin maailmanlaajuiset mediasiteet. Aktivistiryhmä on havainnut, että miljardöörillä on taloudellisia yhteyksiä ainakin 253 uutiskanavaan ympäri maailmaa.

  Ryhmien joukossa on NPR, joka saa myös Yhdysvaltain veronmaksajien rahoitusta. Myyntipiste sai 600 000 dollaria Soros-säätiöiltä vuonna 2016, MRC sanoi. Toinen on Project Syndicate, jonka mielipidekommentteja julkaistiin uudelleen yli 20 000 kertaa 156 maassa ja 66 kielellä pelkästään vuonna 2021.

  3.) Study reveals George Soros’ global media ties.
  https://www.rt.com/news/567853-soros-media-influence-study/

  Seuraavassa Sorosta käsittelevässä linkissä mm.:

  Soros paljastaa suunnitelman pelastaa Yhdysvaltain demokratia. Miljardööri haluaa demokraattien maanvyörymän voittaakseen `äärioikeistolaisen` korkeimman oikeuden ja Trumpin.

  Yhdysvaltain korkein oikeus ja Donald Trumpin republikaanipuolue ovat suurempi uhka Yhdysvalloille kuin Venäjä ja Kiina, ja ne on voitettava kaikin tarvittavin keinoin, demokraattien megalahjoittaja George Soros sanoi heinäkuun neljäntenä julkaistussa lausunnossa.

  Unkarilaissyntyinen miljardööri on investoinut miljoonia demokraattien asioiden auttamiseen tulevista kansallisista välivaaleista piirisyyttäjäkilpailuihin keskeisillä lainkäyttöalueilla.

  4.) Soros reveals plan to save US democracy.
  https://www.rt.com/news/558447-soros-democrats-democracy-trump/

  Seuraavassa Sorosta käsittelevässä linkissä mm.:

  Soros vaatii Putinin tappiota. George Soros kertoi WEFlle, että tarvitaan nopea voitto Venäjästä avoimen yhteiskunnan ja sivilisaation pelastamiseksi.

  Ellei Venäjää kukisteta nopeasti Ukrainassa, kollektiivinen länsi ei pysty puuttumaan ilmastonmuutokseen ajoissa sivilisaation pelastamiseksi, miljardöörirahoittaja George Soros sanoi Maailman talousfoorumissa Davosissa tiistaina. Hän kutsui myös Venäjää ja Kiinaa suurimmiksi uhiksi hänen käsitykselleen avoimesta yhteiskunnasta.

  5.) Soros calls for Putin’s defeat.
  https://www.rt.com/news/556040-soros-davos-world-war-ukraine/

  Seuraavassa Sorosta käsittelevässä linkissä mm.:

  Soros vertaa Ukrainan konfliktia natsien hallitseman kaupungin piiritykseen. Miljardööri on näyttänyt vertaavan Venäjän sotilasoperaatiota Ukrainassa Budapestin piiritykseen vuonna 1944.

  Miljardöörisijoittaja ja merkittävä poliittinen avunantaja George Soros näytti vahingossa vetävän yhtäläisyyksiä natsien ja modernin Ukrainan armeijan välille blogikirjoituksessaan, jossa hän vertasi nykyistä konfliktia Neuvostoliiton armeijan vuonna 1944 natsien hallussa olevaan Budapestin piiritykseen.

  6.) Soros compares Ukrainian conflict to siege of Nazi-held city.
  https://www.rt.com/news/550799-soros-ukraine-nazi-budapest/

  Seuraavassa Sorosta käsittelevässä linkissä mm.:

  Näin unkarilainen sanomalehti kertoi artikkelissaa, että `George Sorosin poika on Mark Rutten unkarilaisvastaisen kampanjan takana`:

  `On kuitenkin syytä huomata, että Mark Rutte, joka on tällä hetkellä raivoissaan pedofilian vastaisesta laista, on sama poliitikko, joka aiemmin halusi laillistaa pedofilian ja zoofilian; toisin sanoen hän uskoo, että seksuaalinen kanssakäyminen eläinten ja lasten kanssa on hyväksyttävää`, unkarilainen sanomalehti lisäsi.

  7.) Pääsihteeri vaihtuu Natossa – Soroksen asiamies Mark Rutte lännen sotilasliiton johtoon.
  https://mvlehti.net/2024/07/01/paasihteeri-vaihtuu-natossa-soroksen-asiamies-mark-rutte-lannen-sotilasliiton-johtoon/

  `Jumala suokoon minulle
  tyyneyttä hyväksyä asiat,
  joita en voi muuttaa,
  rohkeutta muuttaa, mitkä voin,
  ja viisautta erottaa nämä toisistaan`.

  (Reinhold Niebuhr)

  Newsky

  Plusääni(11)Miinusääni(3)
 8. Tässä harvinaisen erinomainen artikkeli suuresta nollauksesta ja ehdotuksia siitä KUINKA MEIDÄN ON TOIMITTAVA.

  https://n0llat0leranssi.wordpress.com/2024/07/05/ihmiskunnan-viholliset-ja-rajoittamaton-sota-kokonaisvaltainen-lahestymistapa-suureen-nollaukseen/

  Toivoisin sen julkaisemista täällä magneettimediassa.

  Artikkelin raaka html koodi (julkaisemisen helpottamiseksi, jotta viitelinkit mahdollisesti toimisivat):

  https://drive.proton.me/urls/W0066VJEE0#KrALJsTCpzIq

  Plusääni(9)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat