Venäjän presidentin Vladimir Putinin federaation tilaa käsittelevä puhe 

Venäjän presidentti Vladimir Putinin puhe, joka käsittelee liittovaltion olosuhteita, pidettiin 21. helmikuuta 2023.

Johdanto 

Jäljempänä esitämme Venäjän presidentti Vladimir Putinin puheen, jossa käsiteltiin federaation tilaa ja siihen liittyen Venäjän Ukrainassa käynnistämää erityistä sotilasoperaatio, jonka tarkoituksena on ollut suojella ihmisiä Venäjälle kuuluvilla historiallisilla alueilla, ja siten taata turvallisuus sekä eliminoida juutalaishallinnon aiheuttamat uhkatekijät, jotka alkoivat Ukrainassa vuoden 2014 vallankaappauksen jälkeen. 

Putinin puheesta voidaan johtaa se päätelmä, että hän kuvaa Yhdysvaltojen johtaman transatlanttisen liittouman loputonta halua maailmanvaltaan, mikä ilmenee liittouman häpeällisessä ja petollisessa toiminnassa esimerkiksi siinä, kun he tuhosivat Jugoslavian, Irakin, Libyan sekä Syyrian. Ja nyt he ovat käymässä sotaa Venäjää vastaan, käyttäen mm. ukrainalaisia sijaistaistelijoinaan, ja samalla virittelevät Yhdysvaltojen ohjusasemia Venäjän rajojen tuntumaan. Putin korostaa, että Yhdysvaltojen johtama läntinen liittouma aloitti tämän sodan, kun taas Venäjä on käyttänyt, ja edelleen käyttää voimaa sodan lopettamiseksi. 

Lisäksi puheessa esitettiin, että lännen Venäjälle julistamat talouspakotteet ovat purreet vain länsivaltoihin itseensä, sillä Venäjän ruplan osuus Venäjän kansainvälisissä maksuissa on kaksinkertaistunut joulukuuhun 2021 verrattuna ja Putinin mukaan se on saavuttanut kolmanneksen kokonaismäärästä, ja ystävällismielisten maiden valuutat mukaan luettuina se ylittää puolet kaikista liiketoimista.

 

BRICS-maiden johtajia.

Venäjä suuntautuu Itä-Aasiaan, ja voidaan päätellä, että BRICS-maiden muodostama liittouma lujittuu taloudellisesti ja poliittisesti yhä entisestään. Venäjä työskentelee yhteistyökumppaneidensa kanssa luodakseen kestävän ja turvallisen kansainvälisen maksuliikennejärjestelmän, joka on riippumaton dollarista sekä muista länsimaisista varantovaluutoista, jotka menettävät väistämättä universaalin vetovoimansa tämän länsimaisen eliitin eli länsimaisten hallitsijoiden politiikan myötä. He aiheuttavat tämän kaiken itselleen omin käsin, toteaa Putin. 

Putin ei mainitse puheessaan juutalaisen eliitin tai juutalaismafian vaikutuksesta Venäjän ja Ukrainan tilanteeseen. Kuitenkin tosiasia on, että Ukrainan kansa on Kiovan juutalaisen hallinnon ja sen juutalaisvaikutteisen länsimaisten operaattoreiden panttivankeja, jotka ovat juutalaisena mafiana miehittäneet maan poliittisessa, sotilaallisessa ja taloudellisessa mielessä sekä turmelleet Ukrainan teollisuutta jo vuosikymmenien ajan anastaessaan sen luonnonvaroja. 

Lopuksi voitaisiin vielä mainita, että Putin halusi korostaa niitä arvoja, joiden puolesta kaiken muun lisäksi Venäjä taistelee. Venäjä puolustaa maansa ortodoksista kirkkoa ja muita valtionsa perinteisiä uskonnollisia järjestöjä. 

Venäjä ei missään tapauksessa halua maahansa sitä henkistä kuonaa sekä rappiota, minkä länsivaltiot ovat itselleen sallineet.  Länsimaissa tuhotaan perheen kulttuurillinen ja kansallinen identiteetti. Ja tähän liittyen sallitaan myös lapsiin kohdistuvat perversiot sekä hyväksikäytöt, kuten esim. pedofilia. Nämä perversioiden ja seksuaalirikosten variaatiot vielä julistetaan tekijöiden elämään kuuluviksi normaaleiksi ilmiöiksi. Lisäksi länsimaissa lainsäädännöllisesti papit pakotetaan siunaamaan samaa sukupuolta olevien “avioliitot”. 

Kuitenkin täytyy muistuttaa, että Putinin mainitsemilla Ukrainan natsijoukoilla ei ole mitään tekemistä aitojen kansallissosialistien kanssa, vaan ne ovat paremminkin Ukrainan juutalaishallinnon Hollywood-natseja. Oikeat kansallissosialistit nujertaisivat, ja olisivat päihittäneet Ukrainaa ryöstävän ja dominoivan juutalaismafian ensimmäisenä. 

Markku Juutinen 

Puheen on suomentanut UMV-lehti. 

Putinin puhe 

Kuten me kaikki tiedämme, tämä presidentin puhe tulee maamme kannalta vaikeaan ja käänteentekevään aikaan. Tämä on aikaa, jolloin koko maailma muuttuu radikaalisti ja peruuttamattomasti, jolloin on ratkaisevia historiallisia tapahtumia, jotka määrittävät maamme ja kansamme tulevaisuuden, ja jolloin jokaisella meistä on valtava vastuu. 

Vuosi sitten päätettiin aloittaa erityinen sotilasoperaatio, jotta voitaisiin suojella ihmisiä historiallisilla maillamme, varmistaa maamme turvallisuus ja poistaa uhka, jonka Ukrainassa vuoden 2014 vallankaappauksen jälkeen vallannut uusnatsihallinto aiheuttaa. Hoidamme käsillä olevat tehtävät askel askeleelta, huolellisesti ja johdonmukaisesti. 

Vuodesta 2014 lähtien Donbass on taistellut oikeudesta elää omalla maallaan ja puhua äidinkieltään. Se taisteli eikä luovuttanut saartojen, jatkuvan pommituksen ja Kiovan hallinnon avoimen vihan keskellä. Se toivoi ja odotti, että Venäjä tulisi auttamaan. 

Sillä välin, kuten hyvin tiedätte, teimme kaiken voitavamme ratkaistaksemme ongelman rauhanomaisin keinoin ja kävimme kärsivällisesti neuvotteluja rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi tähän tuhoisaan konfliktiin. 

President Putin’s Address To Federal Assembly ENG TRANSLATED – LIVE – YouTube 

Tätä kauhistuttavaa petosmenetelmää on kokeiltu ja testattu monta kertaa aiemmin. He käyttäytyivät yhtä häpeämättömästi ja kaksinaamaisesti, kun he tuhosivat Jugoslavian, Irakin, Libyan ja Syyrian. He eivät koskaan pysty pesemään tätä häpeää pois. Kunnian, luottamuksen ja säädyllisyyden käsitteet eivät kuulu heille. 

Kolonialismin, diktatuurin ja hegemonian pitkien vuosisatojen aikana he ovat tottuneet siihen, että heille sallitaan kaikki, he ovat tottuneet sylkemään koko maailman päälle. Kävi ilmi, että he kohtelevat omassa maassaan asuvia ihmisiä samalla halveksunnalla, kuin isäntää. Loppujen lopuksi he kyynisesti pettivät heitäkin, huijasivat heitä tarinoilla rauhan etsimisestä ja YK:n turvallisuusneuvoston Donbassia koskevien päätöslauselmien noudattamisesta. Läntisestä eliitistä on todellakin tullut totaalisen, periaatteetonta valehtelua edustava symboli. 

Puolustamme lujasti etujamme ja uskoamme, että nykymaailmassa ei pitäisi olla jakoa niin sanottuihin sivistysvaltioihin ja kaikkiin muihin ja että tarvitaan rehellistä kumppanuutta, joka torjuu kaikenlaisen yksinoikeuden, erityisesti aggressiivisen yksinoikeuden. 

Olimme avoimia ja vilpittömästi valmiita rakentavaan vuoropuheluun lännen kanssa; sanoimme ja vaadimme, että sekä Eurooppa että koko maailma tarvitsevat jakamattoman ja kaikille maille yhtäläisen turvallisuusjärjestelmän, ja ehdotimme monien vuosien ajan, että kumppanimme keskustelisivat tästä ajatuksesta yhdessä ja työskentelisivät sen toteuttamiseksi. Vastauksena saimme kuitenkin joko epämääräisen tai tekopyhän reaktion, mitä sanoihin tulee. Mutta oli myös tekoja: Naton laajentuminen rajoillemme, uusien ohjuspuolustusalueiden luominen Eurooppaan ja Aasiaan – he päättivät suojautua meiltä ”sateenvarjon” alle – sijoittamalla sinne sotilasosastoja, eikä vain Venäjän rajojen läheisyyteen. 

Haluaisin korostaa – tämä on itse asiassa hyvin tiedossa – että millään muulla maalla ei ole niin paljon sotilastukikohtia ulkomailla kuin Yhdysvalloilla. Niitä on satoja – haluan korostaa tätä – satoja tukikohtia kaikkialla maailmassa; koko planeetta on täynnä niitä, ja yksi vilkaisu kartalle riittää tämän havaitsemiseksi. 

Koko maailma on nähnyt, kuinka ne vetäytyivät aseiden perustavanlaatuisista sopimuksista, mukaan lukien keskimatkan ja lyhyemmän kantaman ohjuksia koskevasta sopimuksesta, ja repivät yksipuolisesti irti perustavanlaatuiset sopimukset, joilla ylläpidetään maailmanrauhaa. Jostain syystä he tekivät sen. Kuten tiedämme, he eivät tee mitään ilman syytä. 

Lopuksi, joulukuussa 2021, toimitimme virallisesti USA:lle ja NATOlle turvallisuustakuita koskevat sopimusluonnokset. Pohjimmiltaan kaikki keskeiset, perustavanlaatuiset kohdat hylättiin. Sen jälkeen kävi vihdoin selväksi, että aggressiivisten suunnitelmien toteuttamiselle oli annettu vihreää valoa, eivätkä he aikoneet lopettaa. 

Uhka kasvoi päivä päivältä. Saamiemme tietojen perusteella ei ollut epäilystäkään siitä, etteikö helmikuuhun 2022 mennessä olisi kaikki valmiina uuden verisen rangaistusoperaation käynnistämiseksi Donbassissa. Muistutan, että vuonna 2014 Kiovan hallinto lähetti tykistöään, panssarivaunujaan ja sotakoneitaan taistelemaan Donbassissa. 

Me kaikki muistamme ilmakuvat Donetskiin kohdistuneista ilmaiskuista. Myös muut kaupungit kärsivät ilmaiskuista. Vuonna 2015 he yrittivät jälleen rintamahyökkäystä Donbassia vastaan pitäen samalla saartoa yllä ja jatkaen siviilien pommittamista ja terrorisointia. Muistutan teitä siitä, että kaikki tämä oli täysin ristiriidassa YK:n turvallisuusneuvoston hyväksymien asiakirjojen ja päätöslauselmien kanssa, mutta kaikki teeskentelivät, ettei mitään tapahtunut. 

Haluan toistaa, että he aloittivat tämän sodan, kun taas me käytimme ja käytämme voimaa sodan lopettamiseksi. 

Ne, jotka suunnittelivat uutta hyökkäystä Donetskia vastaan Donbassin alueella ja Luganskia vastaan, ymmärsivät, että Krim ja Sevastopol olisivat seuraava kohde. Myös me ymmärsimme tämän. Kiova keskustelee vielä tänäänkin avoimesti tällaisista kauaskantoisista suunnitelmista. He paljastivat itsensä julkistamalla sen, minkä me jo tiesimme. 

Me puolustamme ihmishenkiä ja yhteistä kotiamme, kun taas länsi tavoittelee rajatonta valtaa. Se on jo käyttänyt yli 150 miljardia dollaria Kiovan hallinnon auttamiseen ja aseistamiseen. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön mukaan G7-maat varasivat vuosina 2020-2021 noin 60 miljardia dollaria maailman köyhimpien maiden auttamiseen. Onko tämä selvää? Ne käyttivät 150 miljardia dollaria sotaan ja antoivat samalla 60 miljardia dollaria köyhimmille maille, vaikka ne teeskentelivät koko ajan välittävänsä niistä ja asettivat tämän tuen ehdoksi edunsaajamaiden tottelevaisuuden. Entä kaikki tämä puhe köyhyyden torjumisesta, kestävästä kehityksestä ja ympäristönsuojelusta? Minne se kaikki meni? Onko se kaikki kadonnut? Samaan aikaan ne kanavoivat yhä enemmän rahaa sotaponnisteluihin. Ne investoivat innokkaasti levottomuuksien kylvämiseen ja hallitusten vallankaappausten edistämiseen muissa maailman maissa. 

Äskettäinen Münchenin konferenssi muuttui loputtomaksi syytösten virraksi Venäjää vastaan. Vaikuttaa siltä, että tämä tehtiin, jotta kaikki unohtaisivat, mitä niin kutsuttu länsi on tehnyt viime vuosikymmeninä. He olivat niitä, jotka päästivät hengen pullosta ja syöksivät kokonaisia alueita kaaokseen. 

Yhdysvaltalaisten asiantuntijoiden mukaan lähes 900 000 ihmistä kuoli Yhdysvaltojen vuoden 2001 jälkeen käynnistämissä sodissa, ja yli 38 miljoonaa ihmistä joutui pakolaisiksi. Huomattakoon, että me emme ole keksineet näitä tilastoja, vaan amerikkalaiset ovat ne, jotka niitä esittävät. He yrittävät nyt yksinkertaisesti pyyhkiä kaiken tämän pois ihmiskunnan muistista ja teeskentelevät, ettei tätä kaikkea ole koskaan tapahtunut. Kukaan maailmassa ei kuitenkaan ole unohtanut tätä eikä tule koskaan unohtamaan sitä. 

Kukaan heistä ei välitä inhimillisistä uhreista ja tragedioista, koska kyse on tietenkin monista triljoonista dollareista. Ne voivat myös jatkaa kaikkien ryöstämistä demokratian ja vapauksien varjolla, tyrkyttää uusliberalistisia ja pohjimmiltaan totalitaarisia arvoja, leimata kokonaisia maita ja kansakuntia, solvata julkisesti niiden johtajia, tukahduttaa toisinajattelun omissa maissaan ja kääntää huomion pois korruptioskandaaleista luomalla viholliskuvan. Näemme kaiken tämän edelleen televisiossa, jossa korostetaan suurempia kotimaisia taloudellisia, sosiaalisia ja etnisten ryhmien välisiä ongelmia, ristiriitoja ja erimielisyyksiä. 

Haluaisin muistuttaa, että 1930-luvulla länsi oli käytännössä tasoittanut tien natsien valtaan Saksassa. Meidän aikanamme he alkoivat tehdä Ukrainasta ”Venäjän-vastaista”. 

Itse asiassa tämä hanke ei ole uusi. Historiaa ainakin jossain määrin tuntevat ihmiset ymmärtävät, että tämä hanke juontaa juurensa 1800-luvulle. Itävalta-Unkarin keisarikunta ja Puola olivat suunnitelleet sen yhtä tarkoitusta varten, eli riistääkseen Venäjältä nämä historialliset alueet, joita nyt kutsutaan Ukrainaksi. Tämä on heidän tavoitteensa. Tässä ei ole mitään uutta; he toistavat kaiken. 

Länsi vauhditti tämän hankkeen toteuttamista tänään tukemalla vuoden 2014 vallankaappausta. Se oli verinen, valtiovallan vastainen ja perustuslain vastainen vallankaappaus. He teeskentelivät, ettei mitään tapahtunut ja että asioiden pitäisi olla näin. He jopa kertoivat, kuinka paljon rahaa he olivat käyttäneet siihen. Sen ideologisen perustan muodostivat russofobia ja äärimmäisen aggressiivinen nationalismi. 

Aivan äskettäin Ukrainan asevoimien prikaati nimettiin Edelweissiksi natsidivisioonan mukaan, jonka henkilöstö osallistui juutalaisten karkottamiseen, sotavankien teloittamiseen ja partisaanien vastaisiin rangaistusoperaatioihin Jugoslaviassa, Italiassa, Tšekkoslovakiassa ja Kreikassa. Me häpeämme puhua tästä, mutta he eivät häpeä. Ukrainan asevoimissa ja Ukrainan kansalliskaartissa palveleva henkilökunta on erityisen ihastunut Das Reich-, Totenkopf- ja Galichina-divisioonien sekä muiden SS-joukkojen sotilaiden aiemmin käyttämiin rintamerkkeihin. Heidän kätensä ovat myös veren tahrimat. Ukrainan panssariajoneuvoissa on natsi-Saksan Wehrmachtin tunnuksia. 

Uusnatsit kertovat avoimesti, kenen perillisinä he pitävät itseään. Yllättävää kyllä, yksikään länsimaiden vallanpitäjistä ei näe sitä. Miksi? Koska he – anteeksi kielenkäyttöni – eivät voisi vähempää välittää siitä. He eivät välitä siitä, kenen puolesta he lyövät vetoa taistelussaan meitä ja Venäjää vastaan. Itse asiassa kuka tahansa kelpaa, kunhan hän taistelee meitä ja maatamme vastaan. Näimme todellakin terroristeja ja uusnatseja heidän riveissään. Luojan tähden, he ottaisivat kaikenlaiset kummajaiset riveihinsä, kunhan ne vain toimisivat tahtonsa mukaan aseena Venäjää vastaan. 

Itse asiassa Venäjän vastainen hanke on osa maahamme kohdistuvaa revansistista politiikkaa, jonka tarkoituksena on luoda epävakauden ja konfliktien polttopisteitä rajojemme läheisyyteen. Silloin, 1930-luvulla ja nyt suunnitelma on sama, ja se on suunnata aggressio itään, sytyttää sota Euroopassa ja eliminoida kilpailijat käyttämällä sijaisjoukkoja. 

Emme ole sodassa Ukrainan kansaa vastaan. Olen tehnyt sen selväksi monta kertaa. Ukrainan kansasta on tullut Kiovan hallinnon ja sen länsimaisten käsittelijöiden panttivankeja, jotka ovat itse asiassa miehittäneet maan poliittisessa, sotilaallisessa ja taloudellisessa mielessä ja tuhonneet Ukrainan teollisuutta jo vuosikymmenien ajan ryöstäessään sen luonnonvaroja. Tämä on johtanut yhteiskunnalliseen rappioon ja köyhyyden ja eriarvoisuuden mittaamattomaan lisääntymiseen. Resurssien rekrytointi sotilasoperaatioita varten oli näissä olosuhteissa helppoa. Kukaan ei ajatellut ihmisiä, jotka ehdollistettiin teurastukseen ja joista lopulta tuli uhrattavaa. Se on surullista ja kauheaa sanottavaa, mutta se on tosiasia. 

Vastuu Ukrainan konfliktin lietsomisesta ja kärjistämisestä sekä uhrien suuresta määrästä on täysin länsimaisella eliitillä ja tietenkin Kiovan nykyhallinnolla, jolle Ukrainan kansa ei itse asiassa ole oma kansa. Ukrainan nykyinen hallinto ei palvele kansallisia etuja vaan kolmansien maiden etuja. 

Länsimaat käyttävät Ukrainaa Venäjän vastaisena moukarina ja koealueena. En aio keskustella yksityiskohtaisesti länsimaiden yrityksistä kääntää sodan suuntaa tai niiden suunnitelmista lisätä sotilastoimituksia, koska kaikki ovat hyvin tietoisia siitä. On kuitenkin yksi seikka, josta kaikkien pitäisi olla selvillä: mitä pidempi on Ukrainaan toimitettavien länsimaisten järjestelmien kantama, sitä kauemmaksi meidän on siirrettävä uhka pois rajoiltamme. Tämä on selvää. 

Läntinen eliitti ei salaa tavoitettaan, joka on, lainaan, ”Venäjän strateginen tappio”. Mitä tämä tarkoittaa meille? Se tarkoittaa, että he aikovat tuhota meidät lopullisesti. Toisin sanoen he aikovat kasvattaa paikallisen konfliktin globaaliksi yhteenotoksi. Ymmärrämme sen näin ja reagoimme sen mukaisesti, koska tämä on maamme kannalta eksistentiaalinen uhka. 

Kuitenkin myös he ymmärtävät, että Venäjää on mahdotonta voittaa taistelukentällä, ja he toteuttavat yhä aggressiivisempia informaatiohyökkäyksiä meitä vastaan, jotka kohdistuvat pääasiassa nuorempaan sukupolveen. He eivät koskaan lakkaa valehtelemasta ja vääristelemästä historiallisia tosiasioita hyökätessään kulttuuriamme, Venäjän ortodoksista kirkkoa ja muita maamme perinteisiä uskonnollisia järjestöjä vastaan. 

Katsokaa, mitä he tekevät omalle kansalleen. Kyse on perheen, kulttuurisen ja kansallisen identiteetin tuhoamisesta, lasten perversiosta ja hyväksikäytöstä, mukaan lukien pedofilia, jotka kaikki julistetaan heidän elämässään normaaleiksi. He pakottavat papit siunaamaan samaa sukupuolta olevien avioliitot. ”Siunattakoon heidän sydämensä” (idiomi: Bless your heart), tehkööt niin kuin haluavat. Haluaisin sanoa seuraavaa tässä yhteydessä. Aikuiset ihmiset voivat tehdä, mitä haluavat. Me Venäjällä olemme aina nähneet asian näin ja tulemme aina näkemään: kukaan ei puutu toisten ihmisten yksityiselämään, emmekä mekään aio tehdä niin. 

Haluaisin kuitenkin sanoa heille seuraavaa: katsokaa pyhiä kirjoituksia ja muiden maailmanuskontojen pääkirjoja. Niissä sanotaan kaikki, myös se, että perhe on miehen ja naisen liitto, mutta nämä pyhät tekstit kyseenalaistetaan nyt. Anglikaaninen kirkko suunnittelee tiettävästi, ihan vain suunnittelee, ajatusta sukupuolineutraalista jumalasta. Mitä sanottavaa siinä on? Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. 

Miljoonat ihmiset länsimaissa ymmärtävät, että heitä johdetaan hengelliseen katastrofiin. Suoraan sanottuna eliitti näyttää tulleen hulluksi, eikä siihen näytä olevan parannuskeinoa. Mutta kuten sanoin, nämä ovat heidän ongelmiaan, kun taas meidän on suojeltava lapsiamme, ja me teemme sen. Me suojelemme lapsiamme rappiolta ja turmeltumiselta. 

On selvää, että länsi yrittää horjuttaa ja jakaa yhteiskuntaamme ja panostaa viidenteen kolonnaan, joka on kautta historian, ja haluan korostaa tätä, käyttänyt samaa myrkkyä, joka on ollut oman isänmaansa halveksunta ja halu tehdä rahaa myymällä tätä myrkkyä kaikille, jotka ovat valmiita maksamaan siitä. Näin on aina ollut. 

Ne, jotka ovat lähteneet suoranaisen petoksen tielle ja syyllistyneet terroristisiin ja muihin yhteiskuntamme turvallisuutta ja maan alueellista koskemattomuutta vastaan tehtyihin rikoksiin, joutuvat lain mukaan vastuuseen tästä. Emme kuitenkaan koskaan käyttäydy kuten Kiovan hallinto ja länsimainen eliitti, jotka ovat olleet ja ovat edelleen mukana noitavainoissa. Emme aio tasata tilejä niiden kanssa, jotka ottavat askeleen syrjään ja kääntävät selkänsä isänmaalleen. Antakaa tämän olla heidän omallatunnollaan, antakaa heidän elää sen kanssa – heidän on elettävä sen kanssa. Tärkeintä on, että kansamme, Venäjän kansalaiset, ovat antaneet heille moraalisen arvion. 

Olen ylpeä, ja uskon, että me kaikki olemme ylpeitä siitä, että monikansallinen kansakuntamme, kansalaistemme ehdoton enemmistö, on ottanut periaatteellisen kannan erityiseen sotilasoperaatioon. He ymmärtävät perusajatuksen siitä, mitä olemme tekemässä, ja tukevat toimintaamme Donbassin puolustamiseksi. Tämä tuki paljasti ennen kaikkea heidän todellisen isänmaallisuutensa – tunteen, joka on historiallisesti luontainen kansakunnallemme. Se on häkellyttävää arvokkuudessaan ja siinä, että kaikki – korostan, kaikki – ymmärtävät oman kohtalon ja isänmaan kohtalon erottamattoman yhteyden. 

Hyvät ystävät, haluan kiittää kaikkia, koko Venäjän kansaa rohkeudesta ja päättäväisyydestä. Haluan kiittää sankareitamme, armeijan ja laivaston sotilaita ja upseereita, Venäjän kaartia, salaisen palvelun henkilöstöä ja kaikkia viranomaisrakenteita, Donetskin ja Luganskin joukkojen taistelijoita, vapaaehtoisia ja patriootteja, jotka taistelevat nyt BARS-taisteluarmeijan reservin riveissä. 

Pyydän anteeksi, etten pysty mainitsemaan kaikkia tämänpäiväisessä puheessani. Kun laadin tätä puhetta, kirjoitin hyvin pitkän luettelon näistä sankarillisista yksiköistä, mutta poistin sen sitten tekstistäni, koska, kuten sanoin, on mahdotonta mainita kaikkia, ja pelkäsin loukata ketään, jonka saattaisin jättää mainitsematta. 

Syvimmät kiitokseni puolustajien vanhemmille, vaimoille ja perheille, lääkäreille ja ensihoitajille, taistelulääkäreille ja sairaanhoitajille, jotka pelastavat haavoittuneita, rautatietyöläisille ja kuljettajille, jotka avustavat rintamaa, rakennusmiehille, jotka pystyttävät linnoituksia ja kunnostavat asuntoja, teitä ja siviilirakennuksia, puolustusyritysten työntekijöille ja insinööreille, jotka työskentelevät nyt lähes vuorokauden ympäri ja useissa vuoroissa, sekä maaseudun työntekijöille, jotka takaavat luotettavasti maan elintarviketurvan. 

Olen kiitollinen opettajille, jotka vilpittömästi huolehtivat Venäjän nuorista sukupolvista, erityisesti niistä, jotka työskentelevät hyvin vaikeissa, lähes rintamaolosuhteissa; kulttuurihenkilöille, jotka vierailevat sotatoimialueilla ja sairaaloissa tukemassa sotilaita ja upseereita; vapaaehtoisille, jotka auttavat rintamaa ja siviilejä; journalisteille, ennen kaikkea sotakirjeenvaihtajille, jotka vaarantavat henkensä kertoakseen totuuden maailmalle; Venäjän perinteisten uskontojen pastoreille ja sotilaspapistolle, joiden viisaat sanat tukevat ja inspiroivat ihmisiä; hallituksen virkamiehille ja liikemiehille – kaikille niille, jotka täyttävät ammatillisen, siviili- ja yksinkertaisesti inhimillisen velvollisuutensa. 

Erityiset sanani menevät Donetskin ja Luganskin kansantasavaltojen sekä Zaporozhjen ja Hersonin alueiden asukkaille. Te, ystäväni, päätitte tulevaisuudestanne kansanäänestyksissä ja teitte selkeän valinnan uusnatsien uhkauksista ja väkivallasta huolimatta, keskellä läheisiä sotatoimia. Mikään ei kuitenkaan ole ollut vahvempaa kuin aikomuksenne olla Venäjän, isänmaanne kanssa. 

(Aplodit) 

Haluan korostaa, että tämä on yleisön reaktio Donetskin ja Luganskin kansantasavaltojen sekä Zaporozhjen ja Hersonin alueiden asukkaille. Vielä kerran, syvin kunnioituksemme heitä kaikkia kohtaan. 

Olemme jo aloittaneet ja laajennamme merkittävää sosioekonomista elvytys- ja kehitysohjelmaa näille federaation uusille alueille. Siihen kuuluu tuotantolaitosten, työpaikkojen ja satamien palauttaminen Asovanmerelle, josta tuli jälleen Venäjän sisämaameri, sekä uusien, nykyaikaisten teiden rakentaminen, kuten teimme Krimillä, jolla on nyt luotettava maaliikennekäytävä koko Venäjän kanssa. Toteutamme varmasti kaikki nämä suunnitelmat yhdessä. 

Venäjän alueet antavat tällä hetkellä suoraa apua Donetskin ja Luganskin kansantasavaltojen sekä Zaporozhjen ja Hersonin alueiden kaupungeille, alueille ja kylille. Ne tekevät sen vilpittömästi, kuin todelliset veljet ja sisaret. Olemme jälleen yhdessä, mikä tarkoittaa, että meistä on tullut entistä vahvempia, ja teemme kaikkemme palauttaaksemme kauan odotetun rauhan maahamme ja taataksemme kansamme turvallisuuden. Sotilaamme, sankarimme taistelevat tämän puolesta, esi-isiensä puolesta, lastensa ja lastenlastensa tulevaisuuden puolesta, kansamme yhdistämisen puolesta. 

Ystävät, pyydän teitä osoittamaan kunnioituksenne uusnatsien ja ryöstäjien hyökkäyksissä kuolleille sotilastovereillemme, jotka antoivat henkensä Venäjän, siviilien, vanhusten, naisten ja lasten puolesta. 

(Minuutin hiljaisuus) 

Kiitos. 

Me kaikki ymmärrämme, ja myös minä ymmärrän, miten sietämättömän vaikeaa se on heidän vaimoilleen, pojilleen ja tyttärilleen, heidän vanhemmilleen, jotka kasvattivat nämä arvokkaat isänmaan puolustajat – kuten Krasnodonin nuoret kaartilaiset, nuoret miehet ja naiset, jotka taistelivat natsismia vastaan ja Donbassin puolesta Suuren isänmaallisen sodan aikana. Kaikki Venäjällä muistavat heidän rohkeutensa, kestävyytensä, valtavan henkisen voimansa ja uhrautumisensa vielä tänäkin päivänä. 

Velvollisuutemme on tukea perheitä, jotka ovat menettäneet rakkaansa, ja auttaa heitä kasvattamaan lapsensa ja antamaan heille koulutuksen ja työpaikan. Jokaisen sotilaalliseen erikoisoperaatioon osallistuvan perheen on oltava etusijalla, ja sitä on kohdeltava huolellisesti ja kunnioittavasti. Heidän tarpeisiinsa on vastattava välittömästi, ilman byrokraattisia viivytyksiä. 

Ehdotan, että perustetaan erityinen valtion rahasto, josta annetaan kohdennettua, henkilökohtaista apua kaatuneiden taistelijoiden perheille sekä sotilaallisen erityisoperaation veteraaneille. Tämän yksikön tehtävänä on koordinoida toimia, joilla tarjotaan sosiaalista ja lääketieteellistä tukea ja neuvontaa, ja käsitellä myös kysymyksiä, jotka liittyvät heidän lähettämiseensä terveyskeskuksiin ja kuntoutuspalvelujen tarjoamiseen, sekä auttaa heitä koulutuksessa, urheilussa, työllistymisessä ja uuden ammatin hankkimisessa. Tämän rahaston keskeisenä tehtävänä on myös varmistaa pitkäaikainen kotihoito ja huipputeknologian proteesit niitä tarvitseville. 

Pyydän hallitusta työskentelemään valtionneuvoston sosiaalipoliittisen toimikunnan ja alueiden kanssa, jotta organisatoriset kysymykset saadaan ratkaistua mahdollisimman nopeasti. 

Valtion rahaston on oltava toiminnassaan avoin, ja sen on samalla virtaviivaistettava avustuksia ja toimittava keskitettynä palvelupisteenä ilman byrokratiaa ja hallinnollisia esteitä. Poikkeuksetta jokaisella perheellä ja veteraanilla on henkilökohtainen sosiaalityöntekijä, koordinaattori, joka on henkilökohtaisesti paikalla ja ratkaisee reaaliaikaisesti kaikki mahdolliset ongelmat. Haluan korostaa, että rahaston on avattava toimistot kaikilla Venäjän federaation alueilla vuonna 2023. 

Meillä on jo käytössä toimenpiteitä Suuren isänmaallisen sodan veteraanien, taisteluveteraanien sekä paikallisten konfliktien osallistujien tukemiseksi. Uskon, että nämä olennaiset osatekijät lisätään valtion rahaston tehtäviin jatkossa. Meidän on tutkittava tätä mahdollisuutta, ja pyydän hallitusta tekemään niin. 

Älkää erehtykö: se, että perustamme valtion rahaston, ei tarkoita, että muut instituutiot tai virkamiehet muilla hallinnon tasoilla vapautettaisiin vastuustaan. Odotan, että kaikki liittovaltion virastot, alueet ja kunnat keskittyvät edelleen veteraaneihin, palvelushenkilöstöön ja heidän perheisiinsä. Tässä yhteydessä haluan kiittää alueellisia johtavia virkamiehiä, pormestareita ja kuvernöörejä, jotka tapaavat rutiininomaisesti ihmisiä, myös käymällä kontaktilinjalla, ja tukevat maanmiehiään. 

Haluan erityisesti todeta, että nykyään urapalvelushenkilöstö, mobilisoidut varusmiehet ja vapaaehtoiset jakavat kaikki rintamalla olevat vaikeudet, jotka liittyvät muun muassa tarvikkeisiin, varusteisiin ja välineisiin, palkkaukseen ja haavoittuneiden vakuutusmaksuihin sekä terveydenhuoltopalveluihin. On kuitenkin valituksia, jotka tulevat toimistooni asti, samoin kuin kuvernööreille, kuten he ovat kertoneet minulle, sekä sotilassyyttäjänvirastolle ja ihmisoikeusvaltuutetulle, mikä osoittaa, että osa näistä asioista on vielä ratkaisematta. Meidän on selvitettävä jokainen valitus tapauskohtaisesti. 

Ja vielä yksi asia: kaikki ymmärtävät, että palveleminen sotilaallisella erikoisoperaatioalueella aiheuttaa valtavaa fyysistä ja henkistä stressiä, koska ihmiset vaarantavat henkensä ja terveytensä joka päivä. Tästä syystä katson, että mobilisoitujen varusmiesten sekä koko palvelushenkilöstön ja kaikkien sotilaalliseen erikoisoperaatioon osallistuvien, myös vapaaehtoisten, on saatava vähintään 14 päivän virkavapaus kuuden kuukauden välein ilman, että lasketaan mukaan aikaa, joka kuluu matkasta määränpäähän. Näin jokainen taistelija voi tavata perhettään ja viettää aikaa läheistensä kanssa. 

Hyvät kollegat, kuten tiedätte, puolustusvoimien rakentamista ja kehittämistä koskeva suunnitelma 2021-2025 hyväksyttiin presidentin toimeenpanomääräyksellä, ja sitä pannaan parhaillaan täytäntöön ja mukautetaan tarpeen mukaan. On tärkeää, että seuraavat askeleemme armeijan ja merivoimien vahvistamiseksi ja asevoimien nykyisen ja tulevan kehityksen turvaamiseksi perustuvat sotilaallisessa erikoisoperaatiossa saatuun todelliseen taistelukokemukseen, joka on erittäin tärkeä, sanoisin jopa, että se on meille täysin korvaamaton. 

Esimerkiksi uusimmat järjestelmät muodostavat yli 91 prosenttia, 91,3 prosenttia, Venäjän ydinpelotusvoimista. Toistan vielä, että vastikään hankkimiemme kokemusten perusteella meidän on päästävä yhtä korkealle laatutasolle kaikissa muissa asevoimien osissa. 

Upseerit ja kersantit, jotka toimivat pätevinä, nykyaikaisina ja päättäväisinä komentajina, ja heitä on paljon, ylennetään ensisijaisesti korkeampiin virkoihin, lähetetään sotilasyliopistoihin ja -akatemioihin, ja he toimivat asevoimien tehokkaana henkilöstöreservinä. He ovat epäilemättä arvokas voimavara siviilielämässä ja hallitusten kaikilla tasoilla. Haluan vain, että kollegamme kiinnittävät tähän huomiota. Se on hyvin tärkeää. Kansan on tiedettävä, että isänmaa arvostaa heidän panostaan isänmaan puolustamiseen. 

Otamme laajalti käyttöön uusinta teknologiaa varmistaaksemme armeijan ja laivaston korkeatasoiset standardit. Meillä on vastaavia pilottihankkeita sekä aseiden ja varusteiden näytteitä kullakin alueella. Monet niistä ovat huomattavasti parempia kuin ulkomaiset vastineensa. Tavoitteenamme on aloittaa massatuotanto. Tämä työ on käynnissä ja kiihtyy. Tärkeää on, että tämä perustuu kotimaiseen tutkimukseen ja teolliseen perustaan ja että pienet ja keskisuuret korkean teknologian yritykset osallistuvat valtion puolustustilauksen toteuttamiseen. 

Tänä päivänä tehtaissamme, suunnittelutoimistoissa ja tutkimusryhmissä työskentelee kokeneita asiantuntijoita ja yhä enemmän lahjakkaita ja korkeasti koulutettuja nuoria, jotka pyrkivät läpimurtoon ja ovat samalla uskollisia venäläisten aseseppien perinteelle, joka on pyrkimys tehdä kaikkensa voiton varmistamiseksi. 

Vahvistamme varmasti työvoimamme takuita, jotka koskevat muun muassa palkkoja ja sosiaaliturvaa. Ehdotan, että puolustusteollisuuden työntekijöille käynnistetään erityinen ohjelma edullisia vuokra-asuntoja varten. Heidän vuokransa on huomattavasti markkinahintaa alhaisempi, koska valtio kattaa siitä merkittävän osan. 

Hallitus tarkasteli asiaa uudelleen. Kehotan teitä työstämään tämän ohjelman yksityiskohtia ja aloittamaan tällaisten vuokra-asuntojen rakentamisen viipymättä ensisijaisesti kaupunkeihin, jotka ovat merkittäviä puolustus-, teollisuus- ja tutkimuskeskuksia. 

Kollegat, 

Kuten olen jo sanonut, länsi ei ole avannut meitä vastaan vain sotilaallista ja informaatiosotaa, vaan se pyrkii taistelemaan meitä vastaan myös taloudellisella rintamalla. He eivät kuitenkaan ole onnistuneet millään näistä rintamista, eivätkä tule koskaan onnistumaan. Lisäksi pakotteiden alullepanijat rankaisevat itseään: he nostivat hinnat omissa maissaan, tuhosivat työpaikkoja, pakottivat yrityksiä lopettamaan toimintansa ja aiheuttivat energiakriisin samalla, kun he kertoivat kansalleen, että venäläiset ovat syyllisiä kaikkeen tähän. Me kuulemme sen. 

Mitä keinoja he käyttivät meitä vastaan hyökätessään meitä vastaan pakotteilla? He yrittivät katkaista taloussuhteet venäläisiin yrityksiin ja riistää rahoitusjärjestelmän viestintäkanavat, jotta taloutemme voitaisiin sulkea, eristää meidät vientimarkkinoilta ja siten heikentää tulojamme. He myös varastivat valuuttavarantomme, sanoakseni asiat nimeltä, yrittivät heikentää ruplan arvoa ja ajaa inflaation tuhoisaan nousuun. 

Haluan toistaa, että Venäjän vastaiset pakotteet ovat vain keino, kun taas länsimaiden johtajien julistama tavoite on, heitä lainatakseni, saada meidät kärsimään. ”Pakottaa heidät kärsimään” – mikä inhimillinen asenne. He haluavat saada kansamme kärsimään, mikä on suunniteltu horjuttamaan yhteiskuntaamme sisältäpäin. 

Heidän uhkapelinsä ei kuitenkaan kannattanut. Venäjän talous ja sen hallintomalli osoittautuivat paljon kestävämmiksi kuin länsi luuli. Hallitus, parlamentti, Venäjän keskuspankki, alueet ja tietenkin liike-elämä työntekijöineen tekivät yhteistyötä varmistaakseen, että taloudellinen tilanne pysyi vakaana, tarjosi ihmisille suojaa ja säilytti työpaikat, esti puutteet, myös välttämättömien hyödykkeiden osalta, ja tuki rahoitusjärjestelmää ja yritysten omistajia, jotka investoivat yrityksiinsä, mikä tarkoittaa myös investointeja kansalliseen kehitykseen. 

Jo maaliskuussa 2022 käynnistimme yrityksille ja taloudelle suunnatun tukipaketin, jonka arvo on noin biljoona ruplaa. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että tällä ei ole mitään tekemistä rahan painamisen kanssa. Ei lainkaan. Kaikki, mitä teemme, perustuu vankasti markkinaperiaatteisiin. 

Vuonna 2022 bruttokansantuote laski. Herra Mishustin soitti minulle ja sanoi: ”Haluaisin pyytää teitä mainitsemaan tämän”. Mielestäni nämä tiedot julkaistiin eilen, aivan aikataulun mukaisesti. 

Muistatte ehkä, että jotkut ennustivat talouden supistuvan 20-25 prosenttia tai ehkä 10 prosenttia. Vasta äskettäin puhuimme 2,9 prosentin laskusta, ja minä olin se, joka ilmoitti tämän luvun. Myöhemmin se laski 2,5 prosenttiin. Vuonna 2022 BKT kuitenkin laski viimeisimpien tietojen mukaan 2,1 prosenttia. Meidän on muistettava, että viime vuoden helmi- ja maaliskuussa jotkut ennustivat, että talous olisi vapaassa pudotuksessa. 

Venäläiset yritykset ovat uudistaneet logistiikkaansa ja vahvistaneet siteitään vastuullisiin, ennustettaviin kumppaneihin – niitä on paljon, niitä on maailmassa enemmistö. 

Haluan todeta, että Venäjän ruplan osuus kansainvälisissä maksuissamme on kaksinkertaistunut joulukuuhun 2021 verrattuna ja on saavuttanut kolmanneksen kokonaismäärästä, ja ystävällismielisten maiden valuutat mukaan luettuina se ylittää puolet kaikista liiketoimista. 

Jatkamme yhteistyökumppaneidemme kanssa työtä luodaksemme kestävän ja turvallisen kansainvälisen maksuliikennejärjestelmän, joka on riippumaton dollarista ja muista länsimaisista varantovaluutoista, jotka menettävät väistämättä universaalin vetovoimansa tämän länsimaisen eliitin, länsimaisten hallitsijoiden politiikan myötä. He aiheuttavat tämän kaiken itselleen omin käsin. 

Me emme ole niitä, jotka vähentävät dollareissa tai muissa niin sanotuissa yleismaailmallisissa valuutoissa tapahtuvia liiketoimia – he tekevät kaiken omin käsin. 

Tiedättehän, että on olemassa sanonta: tykit vastaan voi. Tietenkin maanpuolustus on ensisijainen tavoite, mutta ratkaistessamme tämän alan strategisia tehtäviä meidän ei pitäisi toistaa menneisyyden virheitä eikä tuhota omaa talouttamme. Meillä on kaikki, mitä tarvitsemme sekä turvallisuutemme takaamiseksi että luodaksemme edellytykset luottavaiselle edistykselle maassamme. Toimimme tämän logiikan mukaisesti ja aiomme jatkaa tätä toimintaa. 

Näin ollen monet kansantalouden perustoimialat, korostan, siviiliteollisuuden alat eivät suinkaan ole taantumassa, vaan ne ovat kasvattaneet tuotantoaan viime vuonna huomattavasti. Käyttöön otettujen asuntojen määrä ylitti 100 miljoonaa neliömetriä ensimmäistä kertaa modernin historiamme aikana. 

Maataloustuotanto kasvoi viime vuonna kaksinumeroista vauhtia. Kiitos paljon. Olemme hyvin kiitollisia maataloustuottajillemme. Venäläiset maatalousyrittäjät korjasivat ennätysmäärän – yli 150 miljoonaa tonnia viljaa, joista yli 100 miljoonaa tonnia vehnää. Maatalouskauden loppuun mennessä, eli 30. kesäkuuta 2023, saamme viljamme viennin nousemaan 55-60 miljoonaan tonniin. 

Vain 10 tai 15 vuotta sitten tämä vaikutti sadulta, täysin mahdottomalta suunnitelmalta. Jos muistatte, ja olen varma, että jotkut ihmiset muistavat tämän – entinen varapääministeri ja maatalousministeri ovat täällä – aivan äskettäin maatalousväki otti vastaan 60 miljoonaa tonnia vuodessa, kun taas nyt 55-60 miljoonaa tonnia on pelkästään heidän vientimahdollisuutensa. Olen vakuuttunut siitä, että meillä on kaikki mahdollisuudet samanlaiseen läpimurtoon myös muilla aloilla. 

Estimme työmarkkinoiden romahtamisen. Päinvastoin, pystyimme vähentämään työttömyyttä nykyisessä ympäristössä. Nyt, kun otetaan huomioon suuret haasteet, jotka tulevat meitä vastaan joka puolelta, työmarkkinat ovat jopa paremmat kuin ennen. Muistatte ehkä, että työttömyysaste oli 4,7 prosenttia ennen pandemiaa, ja nyt se on uskoakseni 3,7 prosenttia. Mikä on luku, jäsen Mishustin? 3,7 prosenttia? Se on kaikkien aikojen alhaisin. 

Haluan toistaa, että Venäjän talous on voittanut kohtaamansa riskit – se on voittanut. Monia niistä oli tietenkin mahdotonta ennakoida, ja meidän oli reagoitava kirjaimellisesti lennossa ja käsiteltävä asioita sitä mukaa kuin niitä ilmeni. Sekä valtion että yritysten oli toimittava nopeasti. Totean, että yksityisillä toimijoilla, pk-yrityksillä, oli keskeinen rooli näissä ponnisteluissa, ja meidän on muistettava tämä. Vältimme liiallisen sääntelyn tai talouden vääristymisen antamalla valtiolle merkittävämmän roolin. 

Mitä muuta on sanottavaa? Taantuma rajoittui vuoden 2022 toiseen neljännekseen, kun taas talous kasvoi kolmannella ja neljännellä neljänneksellä. Itse asiassa Venäjän talous on aloittanut uuden kasvusyklin. Asiantuntijat uskovat, että se nojaa perusteellisesti uuteen malliin ja rakenteeseen. Uudet, lupaavat globaalit markkinat, Aasian ja Tyynenmeren alue mukaan lukien, ovat etusijalla, samoin kuin kotimarkkinat, joiden tutkimus, teknologia ja työvoima eivät enää suuntaudu hyödykkeiden vientiin vaan korkean lisäarvon tavaroiden valmistukseen. Tämä auttaa Venäjää vapauttamaan valtavan potentiaalinsa kaikilla aloilla ja sektoreilla. 

Odotamme, että kotimainen kysyntä kasvaa vakaasti jo tänä vuonna. Olen vakuuttunut siitä, että yritykset käyttävät tätä tilaisuutta hyväkseen laajentaakseen tuotantoaan, valmistaakseen uusia tuotteita, joilla on suuri kysyntä, ja ottaakseen haltuunsa markkinarakoja, jotka länsimaiset yritykset ovat vapauttaneet tai jotka ne ovat aikeissa vapauttaa vetäytyessään. 

Näemme nyt selvästi, mitä on tapahtumassa, ja ymmärrämme, millaisia rakenteellisia ongelmia meidän on ratkaistava logistiikan, teknologian, rahoituksen ja henkilöresurssien alalla. Viime vuosina olemme puhuneet paljon ja pitkään tarpeesta uudistaa taloutemme rakennetta. Nyt nämä muutokset ovat elintärkeä välttämättömyys, pelin käänteentekevä ja kaikki parempaan suuntaan. Tiedämme, mitä on tehtävä, jotta Venäjä voi edetä tasaisesti ja kehittyä itsenäisesti ulkopuolisesta paineesta ja uhkista riippumatta ja samalla taata kansallisen turvallisuutemme ja etumme. 

Haluaisin huomauttaa ja korostaa, että tehtävämme ydin ei ole sopeutua olosuhteisiin. Strateginen tehtävämme on viedä talous uuteen horisonttiin. Kaikki muuttuu nyt ja muuttuu äärimmäisen nopeasti. Tämä ei ole vain haasteiden vaan myös mahdollisuuksien aikaa. Näin on todella tänään. Ja tulevaisuutemme riippuu siitä, miten käytämme nämä mahdollisuudet. Meidän on lopetettava – ja haluan korostaa tätä – kaikki virastojen väliset ristiriidat, byrokratia, epäkohdat, kaksinaamaisuus tai muu hölynpöly. Kaiken, mitä teemme, on edistettävä tavoitteidemme saavuttamista ja tulosten aikaansaamista. Tähän meidän on pyrittävä. 

Se, että venäläiset yritykset ja pienet perheyritykset voivat menestyksekkäästi hyödyntää markkinoita, on voitto sinänsä. Huippuluokan tehtaiden ja kilometrien pituisten uusien teiden rakentaminen on voitto. Jokainen rakentamamme uusi koulu ja päiväkoti on voitto. Tieteelliset keksinnöt ja uudet teknologiat ovat tietenkin myös voittoja. Tärkeintä on, että me kaikki osallistumme yhteiseen menestykseemme. 

Mille aloille valtion, alueiden ja kotimaisen elinkeinoelämän kumppanuus pitäisi keskittää? 

Ensinnäkin laajennamme lupaavia ulkomaisia taloussuhteita ja rakennamme uusia logistiikkakäytäviä. Moskova-Kazan-moottoritietä on jo päätetty jatkaa Jekaterinburgiin, Tšeljabinskiin ja Tjumeniin ja lopulta Irkutskiin ja Vladivostokiin, josta on haaroja Kazakstaniin, Mongoliaan ja Kiinaan. Näin voimme osittain laajentaa huomattavasti yhteyksiämme Kaakkois-Aasian markkinoille. 

Kehitämme Mustanmeren ja Asovanmeren satamia. Kiinnitämme erityistä huomiota pohjoisen ja etelän väliseen kansainväliseen käytävään, kuten ne, jotka työskentelevät sen parissa päivittäin, tietävät. Alukset, joiden syväys on enintään 4,5 metriä, voivat kulkea Volgan ja Kaspianmeren kanavan kautta tänä vuonna. Tämä avaa uusia reittejä liiketoimintayhteistyölle Intian, Iranin, Pakistanin ja Lähi-idän maiden kanssa. Jatkamme tämän käytävän kehittämistä. 

Suunnitelmiimme kuuluu myös itäisten rautateiden – Siperian ylittävän rautatien ja Baikal-Amur-radan (BAM) – nopeutettu nykyaikaistaminen ja Pohjoisen merireitin mahdollisuuksien hyödyntäminen. Näin luodaan paitsi lisää tavaraliikennettä myös perusta Siperian, arktisen alueen ja Kaukoidän kehittämistä koskevien kansallisten tavoitteidemme saavuttamiselle. 

Alueiden infrastruktuuri ja infrastruktuurin kehittäminen, mukaan lukien viestintä, televiestintä ja rautatiet, saavat voimakkaan sysäyksen. Ensi vuonna 2024 saatamme asianmukaiseen kuntoon vähintään 85 prosenttia kaikista maan suurimpien metropolien teistä sekä yli puolet kaikista alueellisista ja kunnallisista teistä. Olen varma, että saavutamme tämän. 

Jatkamme myös ilmaista kaasunjakeluohjelmaamme. Olemme jo päättäneet laajentaa sitä sosiaalitiloihin – päiväkoteihin ja kouluihin, poliklinikoihin ja sairaaloihin sekä perusterveydenhuollon keskuksiin. Tästä ohjelmasta tulee nyt pysyvä kansalaisillemme – he voivat aina pyytää liittymistä kaasunjakelujärjestelmään. 

Tänä vuonna käynnistämme laajan ohjelman asuntojen ja yleishyödyllisten järjestelmien rakentamiseksi ja korjaamiseksi. Seuraavien kymmenen vuoden aikana aiomme investoida tähän vähintään 4,5 biljoonaa ruplaa. Tiedämme, kuinka tärkeää tämä on kansallemme ja kuinka laiminlyöty tämä sektori on ollut. Tilannetta on välttämätöntä parantaa, ja me teemme sen. On tärkeää antaa ohjelmalle voimakas alku. Pyydänkin hallitusta varmistamaan vakaan rahoituksen tälle ohjelmalle. 

Toiseksi meidän on laajennettava merkittävästi taloutemme tuotantokykyä ja lisättävä kotimaista teollista kapasiteettia. 

Teollisuuden asuntolainaväline on luotu, ja helppoa pitkäaikaista lainaa voi nyt ottaa paitsi tuotantolaitosten ostamiseen myös niiden rakentamiseen tai parantamiseen. Tällaisen lainan koosta keskusteltiin monta kertaa ja sitä on suunniteltu kasvatettavaksi. Se on kohtuullinen määrä ensimmäiseksi askeleeksi: jopa 500 miljoonaa ruplaa. Se on saatavissa 3 tai 5 prosentin korolla enintään seitsemäksi vuodeksi. Se kuulostaa erittäin hyvältä ohjelmalta, ja se olisi otettava käyttöön. 

Tänä vuonna tulivat voimaan teollisuusklustereiden uudet ehdot, mukaan lukien kotimaisten yritysten verotuksellisen ja hallinnollisen taakan keventäminen sekä valtion pitkäaikaiset tilaukset ja tuet, joilla tuetaan niiden innovatiivisten tuotteiden kysyntää, jotka ovat juuri tulossa markkinoille. 

Arvioiden mukaan nämä toimenpiteet synnyttävät vuoteen 2030 mennessä yli 10 biljoonan ruplan arvoisia korkean kysynnän hankkeita. Pelkästään tänä vuonna investointien odotetaan nousevan noin 2 biljoonaan. Huomaa, että nämä eivät ole ennusteita, vaan olemassa olevia vertailuarvoja. 

Siksi haluaisin hallituksen nopeuttavan näiden hankkeiden käynnistämistä, auttavan yrityksiä ja kehittävän järjestelmällisiä tukitoimia, mukaan lukien verokannustimet. Olen tietoinen siitä, että rahoitusblokki ei halua tarjota kannustimia, ja olen osittain samaa mieltä tästä lähestymistavasta: verotusjärjestelmän on oltava johdonmukainen eikä siinä saa olla kapeikkoja tai poikkeuksia, mutta tämä erityistapaus edellyttää luovaa lähestymistapaa. 

Tästä vuodesta alkaen venäläiset yritykset voivat siis alentaa tuloverojaan, jos ne ostavat edistyksellisiä kotimaisia tietotekniikkaratkaisuja ja tekoälyä hyödyntäviä tuotteita. Lisäksi nämä kulut hyvitetään puolitoistakertaisina todellisiin kustannuksiin nähden, mikä tarkoittaa, että jokainen tällaisten tuotteiden hankintaan sijoitettu rupla johtaa 1,5 ruplan verovähennykseen. 

Ehdotan, että nämä vähennykset laajennetaan koskemaan kaikenlaisten venäläisten korkean teknologian laitteiden hankintaa. Haluaisin, että hallitus laatii luettelon tällaisista laitteista toimialoittain sekä vähennysten myöntämismenettelyn. Tämä on hyvä ratkaisu talouden elvyttämiseksi. 

Kolmanneksi, talouskehitysohjelmamme keskeinen kysymys liittyy uusiin investointien rahoituslähteisiin, joista olemme puhuneet paljon. 

Vahvan maksutaseemme ansiosta Venäjän ei tarvitse lainata varoja ulkomailta, nöyristellä ja kerjätä rahaa ja käydä sitten pitkiä keskusteluja siitä, mitä, kuinka paljon ja millä ehdoilla maksamme takaisin. Venäläiset pankit toimivat vakaasti ja kestävästi, ja niillä on vankka turvamarginaali. 

Vuonna 2022 yrityssektorille myönnettyjen pankkilainojen määrä kasvoi, toistan, kasvoi. Siitä oltiin hyvin huolissaan, mutta olemme raportoineet kasvusta, 14 prosentin kasvusta eli enemmän kuin raportoimme vuonna 2021, ennen sotilasoperaatiota. Vuonna 2021 luku oli 11,7 prosenttia; viime vuonna se oli 14 prosenttia. Kiinnelainasalkku kasvoi 20,4 prosenttia. Me kasvamme. 

Viime vuonna koko pankkisektori toimi voitollisesti. Se ei ollut yhtä suuri kuin edellisinä vuosina, mutta se oli kuitenkin huomattava: 203 miljardia ruplaa. Tämä on toinen osoitus Venäjän rahoitusalan vakaudesta. 

Arvioidemme mukaan Venäjän inflaatio lähestyy 4 prosentin tavoitelukua tämän vuoden toisella neljänneksellä. Haluan muistuttaa, että joissakin EU-maissa inflaatio on noussut 12, 17 ja 20 prosenttiin. Meidän lukumme on 4 tai 5 prosenttia; keskuspankki ja valtiovarainministeriö keskustelevat vielä luvusta, mutta se tulee olemaan lähellä tavoitetta. Kun otetaan huomioon tämä myönteinen dynamiikka ja muut makrotaloudelliset muuttujat, luomme objektiiviset edellytykset talouden pitkien korkojen alentamiselle, mikä tarkoittaa, että reaalitalouden sektorille myönnettävistä lainoista tulee edullisempia. 

Yksittäiset pitkäaikaiset säästöt ovat tärkeä investointivarojen lähde kaikkialla maailmassa, ja meidän on myös edistettävä niiden houkuttelemista investointialalle. Haluaisin hallituksen kiirehtivän lakiesitysten toimittamista valtion duumalle, jotta asiaa koskeva valtionohjelma voidaan käynnistää jo tämän vuoden huhtikuussa. 

On tärkeää luoda lisäedellytyksiä, joilla kannustetaan ihmisiä investoimaan ja ansaitsemaan kotimaassa, tässä maassa. Samalla on välttämätöntä taata ihmisten vapaaehtoisiin eläkesäästöihin tekemien sijoitusten turvallisuus. Meidän olisi luotava tähän samanlainen mekanismi kuin pankkitalletusten vakuuttamiseen käytetään. Haluan muistuttaa, että tällaiset säästöt, joiden arvo on enintään 1,4 miljoonaa ruplaa, ovat valtion vakuuttamia takuutalletuksia. Ehdotan summan kaksinkertaistamista 2,8 miljoonaan ruplaan vapaaehtoisten eläkesäästöjen osalta. Samoin meidän on suojattava ihmisten sijoitukset muihin pitkäaikaisiin sijoitusinstrumentteihin, myös rahoitusmeklarien mahdollisen konkurssin varalta. 

On tehtävä erillisiä päätöksiä varojen houkuttelemiseksi nopeasti kasvaviin ja korkean teknologian yrityksiin. Hyväksymme tuen niiden osakkeiden sijoittamiselle kotimaisille osakemarkkinoille, mukaan lukien veroedut sekä yrityksille että niiden osakkeiden ostajille. 

Yrittämisen vapaus on olennainen osa taloudellista suvereniteettia. Toistan vielä kerran: ulkoisten Venäjän hillitsemistä koskevien ulkoisten pyrkimysten vastapainoksi yksityiset yritykset ovat osoittaneet kykynsä sopeutua nopeasti muuttuvaan ympäristöön ja varmistaa talouskasvun vaikeissa olosuhteissa. Niinpä jokaista yritystoiminnan aloitetta, jonka tarkoituksena on hyödyttää maata, on tuettava. 

Mielestäni tässä yhteydessä on tarpeen palata eräiden rikosoikeudellisten normien tarkistamiseen rikoksen taloudellisten tekijöiden osalta. Valtion on tietenkin valvottava, mitä tällä alalla tapahtuu. Meidän ei pitäisi hyväksyä ”kaikki on sallittua” -asennetta, mutta meidän ei pitäisi myöskään mennä liian pitkälle. On välttämätöntä edetä nopeammin kohti mainitsemaani dekriminalisointia. Toivon, että hallitus tekee tätä työtä johdonmukaisesti ja vakavasti yhdessä parlamentin, lainvalvontaviranomaisten ja liike-elämän järjestöjen kanssa. 

Samalla pyydän hallitusta ehdottamaan tiiviissä yhteistyössä parlamentin kanssa lisätoimia, joilla nopeutetaan talouden de-offshorisointia. Yritysten, ensisijaisesti keskeisillä aloilla ja teollisuudenaloilla toimivien yritysten, olisi toimittava Venäjän lainkäyttöalueella – tämä on perusperiaate. 

Hyvät kollegat, haluaisin tässä yhteydessä tehdä pienen filosofisen sivalluksen. Haluaisin nostaa esiin tämän. 

Muistamme, millaisia ongelmia ja epätasapainoa neuvostotalous kohtasi myöhemmissä vaiheissaan. Siksi Neuvostoliiton ja sen suunnitelmallisen järjestelmän romahtamisen jälkeen, 1990-luvun kaaoksessa, maa alkoi luoda talouttaan markkinasuhteiden ja yksityisomistuksen mukaisesti. Kaiken kaikkiaan tämä oli oikein. Länsimaat olivat tässä suhteessa suurelta osin seurattavana esimerkkinä. Kuten tiedätte, niiden neuvonantajia oli kymmenittäin, ja tuntui riittävän, että yksinkertaisesti kopioitiin niiden malleja. Totta, muistan, että he vielä kiistelivät keskenään – eurooppalaiset kiistelivät amerikkalaisten kanssa siitä, miten Venäjän taloutta pitäisi kehittää. 

Ja mitä sen seurauksena tapahtui? Kansantaloutemme oli pitkälti suuntautunut länteen ja suurimmaksi osaksi raaka-aineiden lähteenä. Luonnollisesti oli erilaisia vivahteita, mutta yleisesti ottaen meidät nähtiin raaka-aineiden lähteenä. Syyt tähän ovat myös selvät – luonnollisesti uudet venäläiset yritykset, jotka olivat muotoutumassa, suuntautuivat ensisijaisesti voittojen tuottamiseen, ennen kaikkea nopean ja helpon voiton tuottamiseen. Mikä voisi tarjota tämän? Luonnollisesti raaka-aineiden – öljyn, kaasun, metallien ja puutavaran – myynnillä. 

Harva ajatteli muita vaihtoehtoja tai luultavasti heillä ei ollut mahdollisuutta investoida pitkällä aikavälillä. Tästä syystä muut, monimutkaisemmat teollisuudenalat eivät päässeet kovin pitkälle. Kesti vuosia – muut hallitukset näkivät tämän selvästi – ennen kuin saimme tämän kielteisen suuntauksen katkaistua. Meidän oli mukautettava verojärjestelmäämme ja tehtävä laajamittaisia julkisia investointeja. 

Olemme saaneet aikaan todellista ja näkyvää muutosta. Tulokset ovat todellakin näkyvissä, mutta meidän on jälleen kerran pidettävä mielessä olosuhteet, joissa suuret yrityksemme kehittyivät. Teknologia tuli lännestä, halvemmat rahoituslähteet ja tuottoiset markkinat olivat lännessä, ja myös pääoma alkoi virrata länteen. Valitettavasti sen sijaan, että he olisivat laajentaneet tuotantoaan ja ostaneet laitteita ja teknologiaa luodakseen uusia työpaikkoja Venäjälle, he tuhlasivat rahansa ulkomaisiin kartanoihin, huvijahteihin ja luksuskiinteistöihin. 

Myöhemmin he alkoivat investoida talouteen, mutta aluksi rahat virtasivat nopeasti länteen kulutustarkoituksiin. Ja koska heidän rahansa olivat siellä, siellä heidän lapsensa koulutettiin, siellä heidän elämänsä oli, heidän tulevaisuutensa. Valtion oli hyvin vaikeaa ja lähes mahdotonta seurata ja estää tätä kehitystä, koska elimme vapaiden markkinoiden paradigmassa. 

Viimeaikaiset tapahtumat ovat selvästi osoittaneet, että mielikuva lännestä turvallisena pääomasatamana oli kangastus. Ne, jotka eivät ymmärtäneet tätä ajoissa, jotka näkivät Venäjän vain tulonlähteenä ja suunnittelivat elävänsä enimmäkseen ulkomailla, ovat menettäneet paljon. Heidät vain ryöstettiin siellä ja he näkivät, että jopa heidän lailliset rahansa vietiin pois. 

Jossain vaiheessa vitsailin – monet ehkä muistavat sen yhä – että sanoin venäläisille liikemiehille, että he tekevät itsensä sairaiksi, kun he juoksevat länsimaissa oikeussalista toiseen ja toimistosta toiseen yrittäessään pelastaa rahojaan. Juuri näin kävi. 

Tiedättekö, sanon jotakin melko yksinkertaista, mutta todella tärkeää. Uskokaa minua, yksikään tavallinen kansalainen maassamme ei säälinyt niitä, jotka menettivät omaisuutensa ulkomaisissa pankeissa, menettivät jahtinsa tai palatsinsa ulkomailla ja niin edelleen. Keittiön pöydän ääressä käydyissä keskusteluissa ihmiset ovat kaikki muistelleet 1990-luvun yksityistämistä, jolloin koko kansamme rakentamat yritykset myytiin lähes ilmaiseksi ja niin sanottu uusi eliitti pröystäili ylellisellä elämäntyylillään. 

On muitakin keskeisiä näkökohtia. Neuvostoliiton hajoamista seuranneina vuosina länsi ei koskaan lakannut yrittämästä sytyttää Neuvostoliiton jälkeisiä valtioita tuleen ja ennen kaikkea lopettaa Venäjä suurimpana elossa olevana osana valtiomme historiallista ulottuvuutta. He rohkaisivat kansainvälisiä terroristeja hyökkäämään meitä vastaan, provosoivat alueellisia konflikteja rajojemme ympärillä, jättivät huomiotta etumme ja yrittivät hillitä ja tukahduttaa taloutemme. 

Sanon tämän, koska Venäjän suuryritykset valvovat strategisia yrityksiä, joissa on tuhansia työntekijöitä, jotka määrittävät monien alueiden sosioekonomisen hyvinvoinnin ja siten myös yleisen tilanteen. Joten aina kun tällaisten yritysten johtajat tai omistajat tulevat riippuvaisiksi hallituksista, jotka harjoittavat Venäjälle epäystävällistä politiikkaa, tämä on suuri uhka meille, vaara maallemme. Tämä on kestämätön tilanne. 

Kyllä, jokaisella on mahdollisuus valita. Jotkut voivat valita asua takavarikoidussa kartanossa, jonka tilit on suljettu, ja yrittää löytää itselleen paikan näennäisesti houkuttelevasta länsimaisesta pääkaupungista, lomakohteesta tai jostain muusta mukavasta paikasta ulkomailla. Jokaisella on siihen oikeus, emmekä koskaan puutu siihen. On kuitenkin aika nähdä, että länsimaissa nämä ihmiset ovat aina olleet ja tulevat aina olemaan toisen luokan muukalaisia, joita voidaan kohdella miten tahansa, eivätkä heidän rahansa, suhteensa ja hankkimansa kreivin, vertaisensa tai pormestarin tittelit auta asiaa lainkaan. Heidän on ymmärrettävä, että he ovat siellä toisen luokan ihmisiä. 

On toinenkin vaihtoehto: jäädä kotimaahansa, tehdä työtä maanmiestensä hyväksi, avata uusia yrityksiä mutta myös muuttaa elämää ympärillään kaupungeissa, taajamissa ja koko maassa. Meillä on melko paljon tällaisia liikemiehiä, todellisia taistelijoita liiketoimintayhteisössämme, ja heidän kanssaan yhdistämme liiketoimintamme tulevaisuuden. Kaikkien on tiedettävä, että heidän hyvinvointinsa ja tulevaisuutensa lähteet voivat olla vain täällä, heidän kotimaassaan Venäjällä. 

Jos he niin tekevät, luomme erittäin vahvan ja omavaraisen talouden, joka ei pysyttele maailmasta erillään vaan hyödyntää kaikkia kilpailuetujaan. Venäläinen pääoma, täällä ansaittu raha, on käytettävä maan hyväksi, kansallisen kehityksemme hyväksi. Tällä hetkellä näemme valtavia mahdollisuuksia infrastruktuurin, valmistusteollisuuden, kotimaisen matkailun ja monien muiden alojen kehittämisessä. 

Haluaisin, että ne, jotka ovat joutuneet vastakkain länsimaiden saalistavien moraalikäsitysten kanssa, kuuntelisivat, mitä minulla on sanottavana: ei ole mitään järkeä juosta ympäriinsä lakki kädessä kerjäämässä omia rahojaan, eikä ennen kaikkea saada mitään aikaan, varsinkaan nyt, kun tajuaa, kenen kanssa on tekemisissä. Lakatkaa takertumasta menneisyyteen ja turvautumasta tuomioistuimiin saadaksenne edes jotain takaisin. Muuttakaa elämäänne ja työtänne, koska olette vahvoja ihmisiä – puhun nyt liikemiehillemme, joista monet olen tuntenut jo vuosia ja jotka tietävät, mikä elämässä on tärkeää. 

Käynnistäkää uusia hankkeita, ansaitkaa rahaa, tehkää kovasti töitä Venäjän hyväksi, investoikaa yrityksiin ja työpaikkoihin ja auttakaa kouluja ja yliopistoja, tiedettä ja terveydenhuoltoa, kulttuuria ja urheilua. Näin kasvatatte vaurauttanne ja voitatte myös kansan kunnioituksen ja kiitollisuuden tulevan sukupolven ajan. Valtio ja yhteiskunta tukevat teitä varmasti. 

Pidetään tätä viestinä yrityksellesi: lähde liikkeelle oikeaan suuntaan. 

Kollegat, 

Venäjä on avoin maa ja samalla erillinen sivilisaatio. Tässä väitteessä ei ole mitään ekslusiivista tai ylivertaista, mutta tämä meidän sivilisaatiomme – se on se, millä on merkitystä. Esi-isämme perivät sen meille, ja meidän on säilytettävä se jälkeläisillemme ja siirrettävä se heille. 

Kehitämme yhteistyötä ystävien kanssa, kaikkien niiden kanssa, jotka ovat valmiita työskentelemään kanssamme. Otamme käyttöön parhaat käytännöt, mutta luotamme ensisijaisesti omaan potentiaaliimme, venäläisen yhteiskunnan luovaan energiaan, perinteisiimme ja arvoihimme. 

Haluan tässä yhteydessä mainita kansamme luonteen, jota ovat aina leimanneet anteliaisuus, jalomielisyys, armollisuus ja myötätunto, ja Venäjä maana heijastaa täysin näitä piirteitä. Me tiedämme, miten olla hyviä ystäviä ja miten pitää sanansa. Emme koskaan petä ketään ja tuemme aina epäröimättä vaikeassa tilanteessa olevia. 

Kaikki muistavat, että pandemian aikana olimme itse asiassa ensimmäisinä tukemassa joitakin Euroopan maita, mukaan lukien Italiaa ja muita valtioita, kun ne kävivät läpi COVID-taudin puhkeamisen vaikeimmat viikot, emmekä saa unohtaa, miten autamme Syyriaa ja Turkkia tuhoisan maanjäristyksen jälkeen. 

Venäjän kansa on kansallisen itsemääräämisoikeutemme perusta ja voimamme lähde. Kansalaistemme oikeudet ja vapaudet ovat muuttumattomia – ne on taattu perustuslaissa, emmekä poikkea siitä ulkoisista haasteista ja uhista huolimatta. 

Haluan tässä yhteydessä korostaa, että ensi syyskuussa pidettävät paikallis- ja aluehallinnon vaalien ja vuonna 2024 pidettävien presidentinvaalien yhteydessä noudatetaan tiukasti lakia ja kaikkia demokraattisia, perustuslaillisia säännöksiä. 

Vaalit paljastavat aina erilaisia lähestymistapoja sosiaalisten ja taloudellisten tavoitteiden ratkaisemiseen. Tästä huolimatta johtavat poliittiset voimat ovat vakiintuneet ja yhdistyneet pääajatukseen – ihmisten turvallisuus ja hyvinvointi; suvereniteettimme ja kansalliset etumme ovat meille kaiken muun yläpuolella. 

Haluan kiittää teitä tästä vastuullisesta ja vakaasta kannasta ja palauttaa mieleen Pjotr Stolypinin, isänmaanystävän ja vahvan Venäjän valtion kannattajan, sanat. Hän sanoi tämän valtion duumassa yli sata vuotta sitten, mutta se on edelleen sopusoinnussa meidän aikamme kanssa. Hän sanoi: ”Venäjän puolustamiseksi meidän kaikkien on yhdistettävä ja koordinoitava ponnistuksemme, sitoumuksemme ja oikeutemme yhden historiallisen korkeimman oikeuden tukemiseksi – Venäjän oikeuden olla vahva.” 

Rintamalla oleviin vapaaehtoisiin kuuluu valtion duuman ja alueparlamenttien kansanedustajia, toimeenpanevien hallintoelinten eri tasojen, kuntien, kaupunkien, piirien ja maaseutualueiden edustajia. Kaikki parlamentin puolueet ja johtavat julkiset yhdistykset osallistuvat humanitaarisen avun keräämiseen rintaman auttamiseksi. 

Kiitos vielä kerran – kiitos tällaisesta isänmaallisesta kannanotosta. 

Paikallishallinnolla on kansalaisia lähimpänä olevana viranomaisena valtava rooli kansalaisyhteiskunnan vahvistamisessa ja jokapäiväisten ongelmien ratkaisemisessa. Ihmisten luottamus valtioon kokonaisuutena, maan kansalaisten sosiaalinen hyvinvointi ja luottamus maan menestyksekkääseen kehitykseen riippuu siitä, miten ne toimivat. 

Pyydän tasavallan presidentin kansliaa ja hallitusta tekemään ehdotuksia suoran tuen välineiden luomisesta suurten, keskisuurten ja pienten kuntien parhaille johtoryhmille ja käytännöille. 

Yhteiskunnan vapaa kehitys tarkoittaa valmiutta ottaa vastuuta itsestä ja läheisistä, omasta maasta. Näihin ominaisuuksiin on kannustettava perheissä jo nuoresta iästä lähtien. Koulutusjärjestelmä ja kansallinen kulttuurimme ovat tietenkin äärimmäisen tärkeitä yhteisten arvojemme ja kansallisen identiteettimme vahvistamiseksi. 

Valtio käyttää presidentin apurahasäätiön, kulttuurialoitesäätiön, Internetin kehittämisinstituutin ja muiden välineiden varoja tukeakseen kaikkia luovan työn muotoja, kuten nykytaidetta ja perinteistä taidetta, realismia ja avantgardea, klassisia ja innovatiivisia teoksia. Genret tai suuntaukset eivät ole tärkeitä. Kulttuurin on palveltava hyvää, kauneutta ja harmoniaa, pohdittava joitakin hyvin monimutkaisia ja ristiriitaisia elämänkysymyksiä, mutta sen päätehtävänä ei ole hajottaa yhteiskuntaa vaan vaalia parhaita inhimillisiä ominaisuuksia. 

Kulttuurin kehittäminen on ensisijainen tavoite Donbassin ja Novorossian rauhanomaisen elämän jälleenrakentamisessa. Meidän on rakennettava uudelleen, korjattava ja varustettava satoja kulttuurilaitoksia, myös museokokoelmia ja rakennuksia, jotka auttavat ihmisiä tuntemaan yhteyden menneisyyden ja nykyisyyden välillä ja luomaan yhteyden tulevaisuuteen, tuntemaan yhteytensä vuosisatoja vanhan suuren Venäjän yhteiseen kulttuuriseen, historialliseen ja koulutukselliseen alueeseen. 

Meidän on työskenneltävä yhdessä opettajien, tutkijoiden ja ammattilaisten kanssa koulujen ja yliopistojen oppikirjojen laadun parantamiseksi, ennen kaikkea humanististen tieteiden – historian, yhteiskuntatieteiden, kirjallisuuden ja maantiedon – alalla, jotta nuoret oppisivat mahdollisimman paljon Venäjästä, sen suuresta menneisyydestä, kulttuurista ja perinteistä. 

Meillä on loistavia ja lahjakkaita nuoria, jotka ovat halukkaita työskentelemään maamme hyväksi esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen, kulttuurin, sosiaalialan, liike-elämän ja julkishallinnon aloilla. Leaders of Russia -kilpailu sekä federaation uusissa osavaltioissa parhaillaan järjestettävä Leaders of Revival -kilpailu avaavat juuri näille ihmisille uusia urakehitysmahdollisuuksia. 

Erityisesti on huomattava, että monet näiden kilpailujen voittajat ja finalistit ovat vapaaehtoisesti liittyneet sotilasyksiköihin. Monet heistä työskentelevät nyt vapautetuilla alueilla auttaen taloudellisen ja sosiaalisen elämän jälleenrakentamisessa, ja he toimivat ammattimaisesti, päättäväisesti ja rohkeasti. 

Yleisesti ottaen mikään ei voi korvata sotakoulua. Ihmiset palaavat täysin erilaisina, ja he ovat valmiita uhraamaan henkensä isänmaan puolesta, missä tahansa he työskentelevätkin. 

Haluan korostaa, että juuri ne, jotka ovat syntyneet ja kasvaneet Donbassissa ja Novorossiassa, jotka ovat taistelleet niiden puolesta, he ovat ja heidän pitäisi muodostaa perusta yhteisille ponnisteluillemme näiden alueiden kehittämiseksi. Haluan, että he kuulevat minua: Venäjä luottaa teihin. 

Maamme edessä olevat kunnianhimoiset tehtävät huomioon ottaen meidän on vakavasti tarkistettava lähestymistapojamme ammatilliseen koulutusjärjestelmään sekä tiede- ja teknologiapolitiikkaamme. 

Keskustelimme äskettäisessä tiede- ja koulutusneuvoston kokouksessa tarpeesta asettaa ponnistelut tärkeysjärjestykseen ja keskittää voimavarat konkreettisten ja pohjimmiltaan merkityksellisten tieteellisten tulosten saavuttamiseen ensisijaisesti aloilla, joilla olemme tehneet melko paljon työtä ja jotka ovat maamme kannalta ratkaisevan tärkeitä, kuten liikenne, energia, asuminen ja yleishyödylliset palvelut, julkinen terveydenhuolto, maatalous ja tehdasteollisuus. 

Innovatiivinen teknologia perustuu poikkeuksetta olemassa olevaan perustutkimukseen. Tässä, aivan kuten kulttuurissa – ja haluan korostaa tätä – meidän on annettava tutkijoille enemmän vapautta luovuuteen. Meidän ei pitäisi saada kaikkia keskittymään vain tuloksiin, joita tarvitsemme huomenna. Perustutkimus tekee omat sääntönsä. 

Kunnianhimoisten tavoitteiden asettaminen ja täyttäminen on myös voimakas kannustin nuorille valita tiede alakseen ja mahdollisuus todistaa johtamistaitonsa ja olla maailman parhaita. Tutkimusryhmillämme on paljon, mistä voi olla ylpeä. 

Tapasin viime joulukuussa joitakin nuoria tutkijoitamme. Yksi heidän kysymyksistään koski asumista. Arkinen, mutta tärkeä kysymys. Nuorten tutkijoiden asuntotodistukset ovat jo saatavilla. Viime vuonna tähän tarkoitukseen varattiin miljardi ruplaa lisää. Ohjeistan täten hallitusta etsimään varauksia tämän ohjelman laajentamiseksi. 

Viime vuosina toisen asteen ammatillisen koulutuksen arvostus on kasvanut merkittävästi. Kysyntä ammattikouluista ja -korkeakouluista valmistuneille on aivan valtava, kolossaalinen. Katsokaas, jos työttömyytemme on laskenut historiallisen alhaiselle 3,7 prosentin tasolle, se tarkoittaa, että ihmiset ovat töissä, uutta työvoimaa tarvitaan. 

Mielestäni meidän pitäisi laajentaa merkittävästi Professionalitet-hanketta, jonka puitteissa luodaan koulutus- ja teollisuusklustereita, päivitetään koulutuspohjaa ja yritykset ja työnantajat kehittävät koulutusohjelmia talouden tarpeiden pohjalta tiiviissä yhteistyössä korkeakoulujen ja teknisten oppilaitosten kanssa. Ja tietenkin on erittäin tärkeää, että mukaan otetaan mentoreita, joilla on kokemusta todellisesta, monimutkaisesta tuotannosta. 

Tehtävä on selvä: seuraavien viiden vuoden aikana meidän on koulutettava noin miljoona asiantuntijaa elektroniikkateollisuuteen, robotiikkateollisuuteen, konetekniikkaan, metallurgiaan, lääketeollisuuteen, maatalouteen ja puolustusteollisuuteen, rakennusteollisuuteen, liikenteeseen, ydinvoimateollisuuteen ja muille teollisuudenaloille, jotka ovat avainasemassa Venäjän turvallisuuden, suvereniteetin ja kilpailukyvyn varmistamisessa. 

Lopuksi erittäin tärkeä kysymys koskee korkeakoulutustamme. Merkittäviä muutoksia on tehtävä myös tässä asiassa, kun otetaan huomioon uudet vaatimukset, jotka koskevat asiantuntijoita taloudessa, sosiaalialoilla ja kaikilla elämänaloilla maassamme. Tarvitsemme tässä yhteydessä synteesiä kaikesta parhaasta, mitä Neuvostoliiton koulutusjärjestelmässä oli, ja viime vuosikymmenten kokemuksista. 

Tältä osin ehdotetaan seuraavaa. 

Ensinnäkin, palataan takaisin korkeakoulutuksen avulla tapahtuvaan asiantuntijoiden peruskoulutukseen, joka on maassamme perinteinen. Opiskeluaika voi olla neljästä kuuteen vuotta. Samalla voidaan tarjota koulutusohjelmia, jotka eroavat toisistaan ammatin, toimialan ja työmarkkinoiden kysynnän mukaan jopa saman erikoisalan ja saman yliopiston sisällä. 

Toiseksi, jos jokin ammatti vaatii lisäkoulutusta tai erikoistumista, nuori voi tällöin jatkaa koulutusta suorittamalla maisterin tutkinnon tai valitsemalla erikoistumiskoulutuksen. 

Kolmanneksi jatko-opinnoista tehdään erillinen ammatillisen koulutuksen taso, jonka tehtävänä on kouluttaa henkilöstöä tieteellisiin ja opetustehtäviin. 

Haluan korostaa, että uuteen järjestelmään siirtymisen pitäisi olla sujuvaa. Hallituksen on yhdessä parlamentaarikkojen kanssa tehtävä lukuisia muutoksia koulutusta, työmarkkinoita ja niin edelleen koskevaan lainsäädäntöön. Täällä on mietittävä kaikki läpi ja selvitettävä kaikki yksityiskohdat. Nuorilla, kansalaisillamme pitäisi olla uusia mahdollisuuksia laadukkaaseen koulutukseen, työllisyyteen ja ammatilliseen kasvuun. Toistan: mahdollisuuksia, ei ongelmia. 

Haluaisin erityisesti todeta, että ne opiskelijat, jotka opiskelevat nyt, voivat jatkaa opintojaan nykyisten ohjelmien puitteissa. Myöskään niiden kansalaisten koulutustasoa ja korkeakoulututkintoja, jotka ovat jo suorittaneet opinnot nykyisissä perustutkinto-, asiantuntija- tai maisteriohjelmissa, ei tarkisteta. He eivät saa menettää oikeuksiaan. Pyydän Venäjän kansanrintamaa ottamaan kaikki korkeakoulutuksen alan muutoksiin liittyvät kysymykset erityiseen valvontaan. 

Tämä vuosi julistettiin Venäjällä opettajan ja ohjaajan vuodeksi. Opettajat ovat suoraan mukana rakentamassa maan tulevaisuutta, ja on tärkeää nostaa heidän työnsä yhteiskunnallista arvostusta. Vanhempien olisi puhuttava lapsilleen enemmän kiitollisuudesta opettajia kohtaan, ja opettajien olisi iskostettava lapsiin kunnioitus ja rakkaus vanhempiaan kohtaan. Muistetaan aina tämä. 

Puhun hetken kuluttua lasten ja venäläisten perheiden tukemisesta. 

Haluaisin panna merkille, että niin sanottu lasten budjetti eli Venäjän perheiden tukemiseen tarkoitetut budjettimäärärahat ovat moninkertaistuneet viime vuosina pikemminkin moninkertaisesti kuin pienellä prosentilla. Nämä menot ovat nopeimmin kasvava osa maan tärkeimmässä rahoitusasiakirjassa – talousarviossa, talousarviolaissa. Haluan kiittää parlamentin jäseniä ja hallitusta siitä, että he ovat ymmärtäneet yhtenäisesti ja konsolidoidusti (liittyä yhteen yhdeksi kokonaisuudeksi) kansallisia prioriteettejamme. 

Helmikuun 1. päivänä Venäjän äitiyspääomaa tarkistettiin jälleen inflaation mukaan. Kuten lupasimme, sitä tarkistettiin viime vuoden inflaatiovauhdilla eli 11,9 prosentilla. Myös Venäjän kansalaiset – uusien federaation alueiden asukkaat – ovat nyt oikeutettuja tähän tukeen. Ehdotan äitiyspääoman myöntämistä perheille Donetskin ja Luganskin kansantasavalloissa sekä Zaporozhjen ja Hersonin alueilla, joissa lapset ovat syntyneet vuodesta 2007 alkaen, eli siitä lähtien, kun tämä ohjelma käynnistettiin koko Venäjällä. Muistutan, että teimme aikoinaan samanlaisen päätöksen Krimin ja Sevastopolin asukkaille. 

Jatkamme laajamittaisten ohjelmien toteuttamista, joilla pyritään parantamaan venäläisten perheiden elintasoa. 

Haluan korostaa, että hallitukselle ja federaation alueille on annettu käytännön tavoite – varmistaa reaalipalkkojen tuntuva, konkreettinen kasvu Venäjällä. 

Kuten me kaikki tiedämme, tärkeä indikaattori, lähtökohta tässä on vähimmäispalkka. Korotimme sitä kahdesti viime vuonna, yhteensä lähes 20 prosentilla. 

Jatkamme vähimmäispalkan nostamista ja teemme sen nopeammin kuin inflaatio ja reaalipalkkojen kasvuvauhti. Tämän vuoden alusta lähtien vähimmäispalkkaa on tarkistettu 6,3 prosenttia. 

Ehdotan, että suunniteltua korotusta täydennetään vielä 10 prosentilla 1. tammikuuta 2024 alkaen. Näin vähimmäispalkka on kasvanut 18,5 prosenttia ja muodostaa 19 242 ruplaa. 

Nyt haluaisin mainita verotusjärjestelmän mukautukset, jotka hyödyttävät venäläisiä perheitä. Viime vuodesta lähtien perheet, joissa on kaksi tai useampia lapsia, on vapautettu asunnon myynnistä maksettavasta verosta, jos he ostavat uuden, suuremman asunnon tai talon. 

Näitä välineitä on hyödynnettävä paremmin – ne ovat osoittautuneet kysytyiksi. Perheillä pitäisi olla enemmän rahaa perhebudjetissaan, jotta he voisivat ratkaista tärkeimmät ja kiireellisimmät ongelmansa. 

Ehdotan, että sosiaaliverovähennysten määrää lisätään: lasten koulutuskustannuksiin – nykyisestä 50 000 ruplasta 110 000 ruplaan vuodessa ja henkilökohtaiseen koulutukseen, sairaanhoitoon tai lääkkeiden ostoon liittyviin kustannuksiin – nykyisestä 120 000 ruplasta 150 000 ruplaan. Valtio korvaa näistä korotetuista summista maksetun 13 prosentin tuloveron. 

Luonnollisesti meidän on paitsi lisättävä tätä vähennystä, myös saatava tämä etu helposti ihmisten saataville. Tämä vähennys olisi myönnettävä ennakoivasti, nopeasti ja verkossa. Tämän prosessin pitäisi olla hakijoille helppo. 

Seuraavaksi. Venäläisten perheiden hyvinvointi, elämänlaatu ja näin ollen väestötilanne riippuvat suoraan siitä, miten asiat ovat sosiaalialalla. 

Tiedän, että monet federaation alueet ovat valmiita nopeuttamaan merkittävästi sosiaalisen infrastruktuurin, kulttuuri- ja urheilupalvelujen kunnostamista, ihmisten siirtämistä huonokuntoisista asunnoista ja maaseutualueiden kokonaisvaltaista kehittämistä. Tätä asennetta tuetaan varmasti. 

Käytämme tässä seuraavaa mekanismia: alueet voivat saada nyt ja käyttää varoja, jotka on varattu vuoden 2024 liittovaltion talousarviossa kansallisiin hankkeisiin, korottomien valtionlainojen kautta – ne maksetaan automaattisesti takaisin huhtikuussa 2024. Se on hyvä väline. 

Seuraamme tätä asiaa jatkuvasti, ja pyydän valtionneuvoston talous- ja rahoituskomiteaa osallistumaan tähän työhön. 

Meidän ei kuitenkaan tarvitse kiirehtiä ja jahdata numeroita, varsinkaan rakennettavien laitosten laadun kustannuksella. Lisärahoitusresursseja on käytettävä tehokkaasti, jotta niistä saadaan korkea tuotto. 

Tämä on erityisen tärkeää perusterveydenhuollon nykyaikaistamisessa, joka on laaja ohjelma, jonka käynnistimme vuonna 2021. Pyydän hallitusta ja alueellisia johtajia olemaan unohtamatta, että vertailukohtana – olen sanonut tämän monta kertaa – eivät ole raporttien numerot vaan konkreettinen, näkyvä ja konkreettinen edistyminen sairaanhoidon saatavuudessa ja laadussa. 

Kehotan hallitusta myös mukauttamaan sääntelykehystä diagnoosilaitteilla varustettujen ambulanssien hankinnan järjestämiseksi. Niiden avulla lääkärintarkastuksia ja ennaltaehkäiseviä tutkimuksia voidaan tehdä suoraan yrityksissä, kouluissa, toimistoissa ja syrjäisissä yhteisöissä. 

Olemme käynnistäneet laajamittaisen koulujen kunnostusohjelman. Tämän vuoden loppuun mennessä on kunnostettu yhteensä lähes 3 500 koulurakennusta. Haluaisin huomauttaa, että suurin osa niistä on maaseutualueilla, ja olemme tehneet tämän tarkoituksella. Tällaista työtä tehdään tänä vuonna myös Donetskin ja Luganskin kansantasavalloissa sekä Hersonin ja Zaporozhjen alueilla. Se on merkityksellistä ja näkyvää, ihmiset todella näkevät, mitä tapahtuu. Tämä on erittäin hyvä asia. 

Vuodesta 2025 alkaen liittovaltion varoja osoitetaan alueille säännöllisesti ja järjestelmällisesti päiväkotien, koulujen, ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen korjaamiseen ja kunnostamiseen, jotta vältetään tilanteet, joissa rakennukset ovat huonokuntoisia. 

Seuraavaksi olemme asettaneet tärkeän tavoitteen rakentaa yli 1 300 uutta koulua vuosina 2019-2024. Näistä 850 on nyt avattu. Vielä 400 avataan tänä vuonna. Haluan, että alueet pysyvät aikataulussa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Liittovaltion rahoitus tähän vuosien 2019-2024 ohjelmaan on lähes 490 miljardia ruplaa. Emme leikkaa näitä kustannuksia, vaan pidämme tämän summan ennallaan. 

Tänä vuonna lisäsimme infrastruktuuribudjetin lainojen määrää. Lähetämme lisävaroja, emme aiemmin suunnitellun mukaisesti, vaan 250 miljardia ruplaa lisää liikenteen, yleishyödyllisten palvelujen ja muun infrastruktuurin laajentamiseen alueilla. 

Ohjeistan täten hallitusta osoittamaan näiden varojen lisäksi vielä 50 miljardia ruplaa, jotka käytetään tänä vuonna määrätietoisesti julkisen liikenteen parantamiseen federaation osavaltioissa. Tämä päivitys käytetään uusimpaan teknologiaan. Kiinnittäkää erityistä huomiota pieniin kaupunkeihin ja maaseutualueisiin. 

Olemme päättäneet jatkaa Puhdasta ilmaa -hanketta vuoteen 2030 saakka. Tavoitteena on parantaa ympäristöä suurissa teollisuuskeskuksissa. Haluan, että teollisuusyritykset sekä alue- ja paikallisviranomaiset pitävät mielessä, että haitallisten päästöjen merkittävä vähentäminen on edelleen asialistalla. 

Lisäksi olemme saaneet paljon aikaan jätehuoltoalan uudistamisessa. Olemme rakentamassa kierrätys- ja lajittelukapasiteettia, joka auttaa meitä rakentamaan suljetun kierron taloutta. Vanhojen kaatopaikkojen ja vaarallisten aineiden kaatopaikkojen poistaminen edelleen on ensisijainen tavoitteemme. Haluan, että hallitus laatii yhdessä alueiden kanssa luettelon haitallisista kaatopaikoista, jotka poistetaan tämän ohjelman päätyttyä. 

Jatkamme ainutlaatuisten vesistöjen, kuten Baikal-järven ja Volgajoen, kunnostamista. Keskipitkällä aikavälillä laajennamme tätä työtä muihin jokiin, kuten Don-, Kama-, Irtyš-, Ural-, Terek-, Volhov- ja Nevajokeen sekä Ilmen-järveen. Emme saa unohtaa keskisuuria ja pieniä jokia. Haluan, että kaikki hallinnon tasot kiinnittävät tähän huomiota. 

Osana aiempaa ohjeistusta on esitetty lakiluonnos matkailun edistämisestä erityisesti suojelluilla luontoalueilla. Siitä keskusteltiin äskettäin hallituksen kanssa pidetyssä kokouksessa. Laissa olisi määriteltävä selkeästi, mitä saa rakentaa ja minne ja mitä ei saa rakentaa, ja siinä olisi määriteltävä yleisesti ekomatkailun periaatteet. Tämä on ratkaisevan tärkeä asia maamme kannalta. Pyydän valtion duumaa nopeuttamaan tämän lakiehdotuksen käsittelyä. 

Nyt sanon muutaman sanan siitä, mitä ympärillämme tapahtuu. 

Hyvät kollegat, puhun vielä yhdestä asiasta. 

Helmikuun alussa Pohjois-Atlantin liitto antoi julkilausuman, jossa se vaati Venäjää palaamaan strategisten aseiden vähentämissopimuksen täytäntöönpanoon, mukaan lukien ydinaseiden tarkastusten salliminen ydinpuolustuslaitoksillemme. En edes tiedä, miksi tätä voisi kutsua. Se on eräänlaista absurdia teatteria. 

Tiedämme, että länsi on suoraan osallisena Kiovan hallinnon yrityksissä iskeä strategisiin lentotukikohtiimme. Tähän tarkoitukseen käytetyt lennokit varustettiin ja päivitettiin Naton asiantuntijoiden avustuksella. Ja nyt he haluavat myös tarkastaa puolustuslaitoksemme? Nykyisissä vastakkainasetteluolosuhteissa se kuulostaa yksinkertaisesti hullulta. 

Haluaisin kiinnittää huomionne erityisesti siihen, että he eivät anna meidän tehdä täysimittaisia tarkastuksia tämän sopimuksen nojalla. Toistuviin pyyntöihimme tarkastaa eri laitoksia ei vastata tai ne hylätään muodollisin verukkein, emmekä voi tarkistaa mitään toisella puolella. 

Haluaisin korostaa, että Yhdysvallat ja Nato sanovat avoimesti, että niiden tavoitteena on aiheuttaa Venäjälle strateginen tappio. Ja mitä, tällaisten lausuntojen jälkeen heidän pitäisi kiertää puolustuslaitoksemme, myös uusimmat, ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut? Allekirjoitin viikko sitten määräyksen, jolla uudet strategiset maavoimien järjestelmät asetetaan taistelukäyttöön. Aikovatko he työntää nenänsä myös sinne? Luulevatko he, että annamme heidän mennä sinne vain siksi, että se on mahdollista? 

Kun Nato antoi tämän kollektiivisen julkilausuman, se itse asiassa väitti olevansa strategisia hyökkäysaseita koskevan sopimuksen osapuoli. Olemme samaa mieltä tästä, olkaa hyvä ja jatkakaa. Lisäksi uskomme, että tämä kysymyksen muotoilu on jo kauan sitten ollut tarpeen. Haluan muistuttaa, että Yhdysvallat ei ole Naton ainoa ydinasevalta. Myös Yhdistyneellä kuningaskunnalla ja Ranskalla on ydinasevarastot. Ne kehittävät ja parantavat niitä, ja nämä arsenaalit on suunnattu myös meitä vastaan – ne on suunnattu myös Venäjää vastaan. Niiden johtajien viimeisimmät lausunnot vain vahvistavat sen – kuunnelkaa itse. 

Emme voi vain sivuuttaa tätä, eikä meillä ole oikeutta tehdä niin varsinkaan nyt. Emme voi myöskään unohtaa, että Neuvostoliitto ja Yhdysvallat allekirjoittivat ensimmäisen sopimuksen strategisista hyökkäysaseista vuonna 1991 täysin erilaisessa tilanteessa – jännitteiden laantuessa ja keskinäisen luottamuksen kasvaessa. Myöhemmin suhteemme saavuttivat tason, jonka ansiosta Venäjä ja Yhdysvallat saattoivat sanoa, etteivät ne enää pitäneet toisiaan vihollisina. Ihanaa, kaikki sujui hyvin. 

Voimassa oleva vuoden 2010 sopimus sisältää ratkaisevan tärkeitä määräyksiä jakamattomasta turvallisuudesta ja strategisten hyökkäys- ja puolustusaseiden välisestä suorasta yhteydestä. Kaikki tämä on jo kauan sitten unohdettu. Yhdysvallat vetäytyi ABM-sopimuksesta. Se on nyt menneisyyttä. On tärkeää, että suhteemme ovat huonontuneet, mikä on täysin Yhdysvaltojen ansiota. 

Neuvostoliiton hajottua se alkoi tarkistaa toisen maailmansodan tuloksia ja rakentaa amerikkalaistyyppistä maailmaa, jota hallitsee yksi isäntä. Tätä varten he alkoivat tylysti tuhota toisen maailmansodan jälkeen luodun kansainvälisen järjestyksen perustuksia pyyhkiäkseen pois Jaltan ja Potsdamin konferenssien perinnön. Askel askeleelta he jatkoivat olemassa olevan kansainvälisen järjestyksen tarkistamista, turvallisuus- ja asevalvontajärjestelmien purkamista sekä suunnittelivat ja toteuttivat useita sotia ympäri maailmaa. 

Toistan vielä kerran, että kaikki tämä tehtiin yksinomaan toisen maailmansodan jälkeisen kansainvälisten suhteiden rakenteen purkamiseksi. Tämä ei ole pelkkää sanahelinää. Näin kaikki tapahtui todellisuudessa. Neuvostoliiton romahdettua se pyrki säilyttämään maailmanlaajuisen valta-asemansa riippumatta nyky-Venäjän tai muiden maiden eduista. 

Toki kansainvälinen tilanne muuttui vuoden 1945 jälkeen. Uusia kasvu- ja vaikutuskeskuksia on muodostunut ja ne laajenevat nopeasti. Tämä on luonnollinen ja objektiivinen prosessi, jota ei voi jättää huomiotta. Mutta sitä, että Yhdysvallat yrittää muokata kansainvälistä järjestystä yksinomaan omien tarpeidensa ja itsekkäiden etujensa mukaiseksi, ei voida hyväksyä. 

Nyt he käyttävät Natoa antaakseen meille signaaleja, jotka ovat itse asiassa uhkavaatimus, jonka mukaan Venäjän pitäisi ilman kysymyksiä panna täytäntöön kaikki, mistä se on sopinut, mukaan lukien uusi START-sopimus, kun taas he voivat tehdä, mitä haluavat. Ikään kuin strategisten hyökkäysaseiden ja esimerkiksi Ukrainan konfliktin tai muiden vihamielisten länsimaisten toimien välillä ei olisi mitään yhteyttä. Aivan kuin ei olisi olemassa äänekkäitä väitteitä siitä, että he pyrkivät aiheuttamaan meille strategisen tappion. Tämä on joko tekopyhyyden ja kyynisyyden huippu tai tyhmyyden huippu, mutta he eivät ole idiootteja. Eivät he loppujen lopuksi ole tyhmiä. He haluavat aiheuttaa meille strategisen tappion ja myös päästä käsiksi ydinvoimaloihimme. 

Tämän vuoksi minun on pakko ilmoittaa tänään, että Venäjä keskeyttää jäsenyytensä uudessa START-sopimuksessa. Toistan vielä, että emme ole vetäytymässä sopimuksesta, vaan pikemminkin keskeyttämässä osallistumistamme siihen. Ennen kuin palaamme keskustelemaan tästä asiasta, meillä on oltava selkeä käsitys siitä, mitä Nato-mailla, kuten Ranskalla tai Isolla-Britannialla, on pelissä ja miten otamme huomioon niiden strategiset arsenaalit eli liittouman yhteenlasketut hyökkäysvalmiudet. 

Heidän lausuntonsa on itse asiassa pyyntö liittyä tähän prosessiin. No, tulkaa mukaan, me emme pane pahaksemme. Yrittäkää vain olla valehtelematta kaikille tällä kertaa ja esittäkää itsenne rauhan ja liennytyksen puolustajina. Me tiedämme totuuden. Olemme tietoisia siitä, että tietyntyyppiset Yhdysvaltojen ydinaseet ovat tulossa käyttöikänsä päähän. Tässä yhteydessä tiedämme varmasti, että jotkut poliitikot Washingtonissa pohtivat jo tosiasiallisten ydinkokeiden tekemistä, varsinkin kun Yhdysvallat kehittää innovatiivisia ydinaseita. Siitä on olemassa tietoja. 

Näissä olosuhteissa puolustusministeriön ja Rosatomin on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta Venäjä voi tehdä ydinkokeita. Emme ole ensimmäisiä, jotka tekevät näitä kokeita, mutta jos Yhdysvallat tekee niitä, mekin teemme niitä. Kenenkään ei pitäisi elättää vaarallisia illuusioita siitä, että maailmanlaajuinen strateginen pariteetti voidaan murtaa. 

Hyvät kollegat, Venäjän kansalaiset, 

Elämme tänään yhdessä haastavia aikoja ja voitamme kaikki vaikeudet yhdessä. Toisin ei olisi voinut olla, koska meidät on kasvatettu suurten esi-isiemme esimerkillä ja meidän on oltava heidän sukupolvelta toiselle siirtyneiden kehotustensa arvoisia. Etenemme vain eteenpäin, koska olemme omistautuneita isänmaalle, tahdollamme ja yhtenäisyydellämme. 

Tämä yhteenkuuluvuus oli esillä sotilaallisen erikoisoperaation ensimmäisistä päivistä lähtien – satoja vapaaehtoisia, maamme kaikkien etnisten ryhmien edustajia, saapui rekrytointitoimistoihin. He päättivät asettua Donbassin puolustajien rinnalle, taistella kotimaansa, isänmaansa, totuuden ja oikeuden puolesta. Tänään soturit monikansallisen isänmaamme kaikilta alueilta taistelevat rintamalla rinta rinnan. He rukoilevat eri kielillä, mutta he kaikki rukoilevat voittoa, sotilastoveriensa ja isänmaan puolesta. (Aplodit.) 

Heidän vaikea sotilaallinen työnsä, heidän urotekonsa saavat voimakasta vastakaikua kaikkialla Venäjällä. Ihmiset tukevat taistelijoitamme. He eivät halua jäädä sivuun. Rintama kulkee nyt kansamme sydämissä miljoonittain. He lähettävät muun muassa lääkkeitä, viestintälaitteita, kuljetusvälineitä, lämpimiä vaatteita ja naamiointiverkkoja – kaikkea, mikä auttaa suojelemaan taistelijoidemme henkeä. 

Tiedän, millaista lohtua lasten ja koululaisten lähettämät kirjeet antavat sotilaillemme rintamalla. He ottavat ne mukaansa taisteluun rakkaana omaisuutenaan, koska lasten toiveiden vilpittömyys ja puhtaus saavat kyyneleet heidän silmiinsä. He tuntevat voimakkaammin, kenen puolesta he taistelevat ja ketä he puolustavat. 

Sotilaat, heidän perheensä ja siviilit arvostavat suuresti huolenpitoa, jolla vapaaehtoiset ympäröivät heitä. He ovat toimineet rohkeasti ja päättäväisesti sotilaallisen erikoisoperaation alusta alkaen. Tulen ja pommitusten alla he johdattavat lapsia, vanhuksia ja kaikkia hädässä olevia ulos kellareista; he toivat ja tuovat edelleen ruokaa, vettä ja vaatteita kriisipesäkkeisiin; he perustavat humanitaarisia avustuskeskuksia pakolaisille ja auttavat lääkäreitä kenttäsairaaloissa ja taistelulinjalla; he vaarantavat edelleen henkensä pelastaakseen muita. 

Pelkästään Venäjän kansanrintama keräsi yli viisi miljardia ruplaa osana Kaikki voiton puolesta -aloitetta. Lahjoitusvirta ei lopu. Jokainen lahjoitus on tärkeä, ja tämä koskee myös suuryritysten ja liikemiesten lahjoituksia. Erityisen koskettavia ja innostavia ovat kuitenkin vaatimattomien ihmisten lahjoitukset, jotka antavat osan säästöistään, palkoistaan ja eläkkeistään. Tämä yhteistoiminta sotilaidemme, vihollisalueilla olevien siviilien ja pakolaisten auttamiseksi on valtavan arvokasta. 

Kiitos tästä vilpittömästä tuesta, yhteenkuuluvuudesta ja keskinäisestä avusta. Niiden merkitystä on mahdotonta korostaa liikaa. 

Venäjä kohtaa kaikki haasteet, koska meillä kaikilla on yksi maa, suuri ja yhtenäinen kansakunta. Luotamme itseemme ja voimiimme. Totuus on meidän puolellamme. (Aplodit.) 

Kiitos. 

Englanninkielinen lähde: 

Presidential Address to Federal Assembly • President of Russia (kremlin.ru) 

12 kommenttia

 1. Vähän toista puolta tarinasta!! Vaikka jutkujen totaalisesti hallitsema länsi onkin se isoin saatana ja valehtelija! Tässä tekstiä ja linkki fitsin sivustolle joka paljon paljastaa tätä teatteria! Länsi nyt on läpeensä täysi paska mutta ei se venäjäkää mikään uusi hitler ole siis hyvässä mielessä!

  Putin “continues to call for a united and fair global security system”. Therefore Putin is still very much of a NWO and Rothschild flake, and is totally on side with all of the rest of globalist fake “national” leaders, in the world including: Biden, Sunak, Scholz, Macron, Zelensky, Trudeau, Xi, Murmu, da Silva and most other puppet leaders appointed for the occasion of trotting out centralized national and globalist controls over virtually everything.

  What will surely guarantee the alleged “necessity” of a “united and fair global security system” is the threat of a WW3, which is clearly part of the planning for the increased “peace-keeping” plans of the UN. A large multinational UN military force has already been constituted, which will have international powers to suppress uprisings in and between nations, and also to enforce and regulate trade, development, and consumption based on the central banking cartel plans for control over all currencies, with the CBDC becoming the only real global reserve currency.
  Until Putin or other major leaders in Russia blows come clean on Covid and all of the NWO plans, then the entire establishment of that nation must be considered to be equally participating in all of the massive deceptions to usher in the UN-WEF-NWO plans and policies, and the war in the Ukraine is as much as a massive fraud and pretext as the entire Covid plandemic.

  WHITE AMERICAN CITITENS RISE UP !
  the blacks as profiters of jew politics dont care .
  YOUR WHITE WRATH MUST GROW to shoot
  every jew, every freemason, every police suporting
  this jewish parasite system !

  Ja tämä:

  https://fitzinfo.net/2022/12/19/putin-wears-kabbalah-red-thread-talisman-video/amp/

  Ja mites venäjän keskuspankki edelleenkin kuuluu bissiin??

  More Kabuki theater for the morons.
  USA = ZOG
  Russia = ZOG
  The only winner is ZOG. The only loser is the white race.
  Mosestein: We will utilize war, immigration, vaccines, miscegenation & fentanyl to eradicate the remaining white populations on the planet. Via the destruction of Nazi Germany the white race lost its only racial-national defense against their impending whiteocide.
  Ratchild: Excellent. Its all going according to plan. Our two Chabad agents Putin & Zelensky are following the script perfectly. Before the end of the century all the Germanic white peoples of Europe/North America/OZ-NZ will be no more. Then our Messiah will reign over a planet of simians

  Plusääni(11)Miinusääni(3)
 2. Kunhan haastelee kansansa ohjaamiseksi halutuun ajatteluun. Se toimii joidenkin kohdlla, ehkä nykyään ei enää useimpien.

  Plusääni(5)Miinusääni(5)
  1. Niin..vaikka kaikki ei ehkä olekkaan Venäjä-länsi asettelussa niin mustavalkoista kuin media esittää, en kyllä purematta nielisi kaikkia Putininkaan juttuja.
   Venäjän televisiossa on esitetty paljonkin mm. Suomi vastaista propagandaa, josta Suomessa asuvat tietävät että asia ei ole näin!

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 3. Kannattaa aina muistaa että sosialisti on sosialisti, oli sitten kansallissosialisti tai sosiaalidemokraatti. Kuten Lenin sanoi ”kaiken sosialismin lopullinen tavoite on kommunismi”. Ja olihan se Aatunkin puolue virallisesti/alkujaan ”kansallissosialistinen työväen puolue”…

  Plusääni(6)Miinusääni(4)
  1. Sosialisti haluaa aina työntää nokkansa muiden asioihin ja pakottaa muut oman tahtonsa alaisuuteen vedoten yhteiseen hyvään. Tämä resepti voisi toimiakin, jos sosialistilla olisi aidosti hyvä sydän ja ylivertainen arvostelukyky, mutta järjestään nämä ovat loogiseen ajatteleuun kykenemättömiä sekopäitä ja itsekkäitä roistoja.

   Putinin erinomainen puhe ilmentää hyvää arvostelukykyä ja selkeää logiikkaa, mutta senkin taustalla voi olla sosialistisia pyrkimyksiä. Kommunisti käyttää kaiken älynsä ja tarmonsa siihen, että voi kauniilla puheilla houkutella ihmisiä joukkoonsa. Sen jälkeen kun karsinan ovet suljetaan, paljastuu todellisuus. Itselleni Putin vilpittömyys tai vilpillisyys ovat kuitenkin arvoitus. Onko miehen selkeä anti-globalismi aitoa vai onko taustalla toisenlainen globalismi? BRICS-maiden sisäpolitiikka ei ole mitenkään esimerkillistä. Kiinan ylilyönnit ja tyranniat jo tunnetaan ja viimeisin pettymys on Brasilian vajoaminen mm. koronakommunismiin. Toisaalta BRICS voi olla vain talouspolitiikkaan keskittyvä yhteistyöelin, jossa kukin maa saa noudattaa omaa sisäpolitiikkaansa ja perustaa sen joko yksilönvapauksien tai (pakko)sosialismin periaatteille.

   Plusääni(8)Miinusääni(2)
 4. `Jos et tule heti sieltä katolta, minä kaadan tämän talon`!

  `Manillaköysi – minä kaadan tämän talon`

  `Pääministeri Sanna Marin (sd) lähetti Ylen Ykkösaamussa lauantaina poikkeuksellisen kovasanaisen viestin Venäjän presidentille Vladimir Putinille`.

  `Sanna Marinilta kovat terveiset Vladimir Putinille – Ykkösaamu: `Emme pysty toimimaan nykyisen Venäjän kanssa`.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/sanna-marinilta-kovat-terveiset-vladimir-putinille-ykk%C3%B6saamu-emme-pysty-toimimaan-nykyisen-ven%C3%A4j%C3%A4n-kanssa/ar-AA17V7ZB?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=952334152858412c984fe47c5cf66c20&ei=7

  SM jatkaa henkilökohtaisia missiotaan Venäjää ja Venäjän suurvaltajohtajaa kohtaan! Törkeätä on!

  Me Suomen ja eurooppalaisten kansojen syvät rivit emme allekirjoita SMn solvauksia ja Emme pysty toimimaan nykyisen SMn kanssa!

  Tästä ikkunasta voitte valita sopivan klipsin maakohtaisesti Euroopassa missä kymmenet tuhannet osoittavat jo nyt mieltään kaduilla EUa ja Natoa vastaan.
  https://www.youtube.com/results?search_query=riot+against+nato+in+europe

  Eurooppa selviää vielä tästä talvesta (varmuusvarastot) mutta ensi talvi on jo astetta pahempi kansannousuja ajatellen. Meillä ei ole yksinkertaisesti tilaa SMn kaltaisille sotaan lietsojille. Vihanhallintakurssia suositellaan!

  Ovatko SMn puheet rauhan puheita? Näinkö SM rakentaa rauhaa – verenhimoisilla puheillaan: `Me lähetämme lisää entistä raskaampaa aseistusta`. Miksi SM ottaa henkilökohtaisesti omille linnunluisille hartioilleen tämänkaltaisia asioita.

  Vallitsevassa tilanteessa rauhan solmintaan tarvitaan kaksi osapuolta (joista toinen ei ole SM) jotka neuvottelevat keskenään rauhan ehdoista. Mutta Ukrainan tapauksessa ei päästä edes neuvottelupöydän äärelle!

  Tulee päivä päivien joukossa kun SM joutuu tulemaan alas asemistaan jotka eivät ole pysyviä ja asettumaan tavallisen kansan pariin. Mutta sitä ennen – aikaisempien lisäksi – paljon hän saa korjaamattomia diplomaattisia vaurioita aikaan.

  Ukrainaan on saatava rauha mutta sitä ei sallita!

  `Biden torjuu Kiinan ehdotuksen `rauhansuunnitelmasta` sotaan Ukrainassa`.
  https://www.suomenmaa.fi/uutiset/biden-torjuu-kiinan-ehdotuksen-rauhansuunnitelmasta-sotaan-ukrainassa-2/

  `Rauhan tietä he eivät tunne,
  oikeutta ei ole heidän askeleissansa;
  polkunsa he tekevät mutkaisiksi,
  ei kukaan,
  joka niitä käy,
  tunne rauhaa` (Jes 59:8).

  Plusääni(8)Miinusääni(1)
 5. PROPAGANDAN SOSIAALIPSYKOLOGIA
  Onnistuneessa propagandassa tarvitaan vain kaksi tekijää. Ensiksi pitää olla propagandistin päämäärä, joka voi olla hyvä tai paha. Keskityn kuvaamaan pahaa. Toiseksi paha eli siis todellinen päämäärä tulee pukea hyvyyden ulkoasuun. Tämä hyvyys tulee yhdistää massasuggestioon eli joukkopsykoosiin, joka saavutetaan hyvyydeksi naamioidun päämäärän jatkuvalla toistolla. Tämä on kaiken propagandan perusta. Esimerkkinä Ukrainan konflikti. Siinä paha päämäärä on USA:n pyrkimys heikentää Venäjä Ukrainan sijaissodalla. Hyvyys on naamioitu hyvä tarkoitus eli Ukrainan isänmaallinen puolustussota. Massapsykoosi syntyy, kun tätä Ukrainan sotaa ylistetään Ukrainan taistelulla pahaa Venäjää vastaan, mikä sota on siis USA:n sijaissota, jossa USA ainoastaan varustaa Ukrainaa osallistumatta muutoin itse sotaan (antaen tietenkin myös tiedusteluapua). Kun tätä isänmaallisen puolustussodan ihannointia toitotetaan laajasti yhä uudestaan ja uudestaan syntyy joukkopsykoosi eli tässä tapauksessa kaikki Euroopan kansat ja USA ovat vaipuneet joukkopsykoosiin. Tämän osoittaa Suomessa valtava tuki ukrainalaisille. Kun joukkopsykoosi on saavutettu, ihmiset tekevät kaikkensa Ukrainan auttamiselle tietämättä lainkaan, että todellinen päämäärä on Venäjän heikentäminen. Tähän propagandaan yhdistetään tietysti poikkeavien mielipiteiden tiukka sensuuri, josta on esimerkkinä Suomen valtamedia, joka lietsoo Venäjä-vihaa ja estää todellisten faktojen esiin tulemisen. Suomessa valtamedia suorastaan jumaloi Ukrainan taistelua pahaa Venäjää vastaan, vaikka todellisuudessa Venäjä vain puolustaa itseään. Ukraina myös aloitti sodan pommittamalla Donbassia viikkoa ennen Venäjän hyökkäystä. Historiassa on lukemattomia tapauksia, joissa on tehty yllä mainitun laista propagandaa. Esimerkiksi ensimmäisessä ja toisessa maailmansodassa.
  Benjamin Kivilohkare, miles Domini

  Plusääni(10)Miinusääni(3)
  1. Sittemmin on saatu lisätodisteita siitä, että aggressiota Venäjää kohtaan ja hallinnon kaatamista siellä on suuniteltu jo ennen Ukrainan sodan syttymistä. Suunnitelmana on ollut lisätä Venäjän vastaisia talouspakotteita ennennäkemättömälle tasolle, millä olisi aiheutettu valtava alijäämä Venäjän valtion budjettiin ja tätä myötä vakavia sisäisiä levottomuuksia. Talouspakotteiden tehoa on haluttu vahvistaa Nordstream !/2-kaasuputkien räjäytyksillä, joita on suunniteltu jo vuoden 2021 puolella sekä venäläisten omaisuuksien jäädytyksellä ja takavarikoinnilla ts. ryöstöllä lännessä. Myös tavallisille venäläisille on haluttu aiheuttaa harmia erilaisten boikotointien muodossa. Aiheesta on nostatettu ennenäkemättömän törkeä rasistinen kampanja.

   NATO:n sotilaallinen heikkous Ukrainan sodassa perustuukin sille ajatukselle, että Venäjä kaadetaan ensisijaisesti talouspakotteiden kautta. Kun suunnitelma epäonnistui, on aloitettu valtava hysteerinen kampanja siinä toivossa, että sotainto Venäjää vastaan lännessä yltyisi. Toistaiseksi on onnistuttu masinoimaan ja yllyttämään vain puolalaiset, baltit ja suomalaiset, joista ei kuitenkaan ole kunnon vastusta Venäjälle. Sotainto ei ole suuren suuri myöskään johtavassa NATO.maassa USA:ssa, jossa on paljon omia ongelmia ja murheita, joihin venäläisiä ei voida osoittaa syyllisiksi.

   Plusääni(6)Miinusääni(1)
 6. Mikä estää Nato-maa Yhdysvaltoja tekemästä seuraavaa valtioterrori-iskua (Nord Stream 1. – 2. tuhonnan lisäksi) vaikkapa Nato-maa Norjan öljynporauslautoille ja syyttää siitä Venäjää.

  Tällainen hulluus menisi läpi että roikaa. Sotapropaganda on jo pohjustettu niin tehokkaaksi että se menisi läpi sellaisenaan. Norjalla ei olisi millä puolustautua (olithan tekin siellä mukana; Nord Strean 1. ja 2. iskussa).

  Lisäksi sotaa käyvien osapuolten Länsiliitto = Yhdysvallat > Britannia > Muut Nato-maat vs. Venäjä läsnäolo Itämerellä tiivistyisi. Kaiken lisäksi `Arktiseen alueeseen` kuuluvat – erään näkemyksen mukaan – ne kokonaiset maat maa-alueineen jotka rajoittuvat vain Arktiseen alueeseen. Suomen kohdalla tämä tarkoittaisi myös Itämerta ja Ahvenanmaan saaristoa.

  Kun ottaa huomioon Suomen huoltoreitit Tanskan salmien ja Englannin kanaalin kautta jonka osuus esimerkiksi Suomen tuonnista on noin 80 – 90 % ja sen seikan että kuumenneessa tilanteessa huoltoreitti häiriintyisi niin siinä tapauksessa Suomessa nähtäisiin nälkää.

  Ruotsin kuljetuskapasiteetti ei ole riittävä kuin oman maansa huoltoon. Lisäksi huoltokäytävä pitäisi avata Keski-Ruotsin läpi.

  Nato-maa Norja on hyötynyt taloudellisesti `liian paljon` Nord Stream 1. ja 2. putkiston tuhoamisesta eikä olekaan niin riippuvainen Yhdysvalloista ja sen ajamasta UWO (Unipolar World Order = Yksinapaisesta maailmanjärjestys) hankkeesta kuin esimerkiksi Euroopan Unionin jäsenmaat. Norja on Yhdysvalloille liian itsenäinen (Nato-maa).

  Norjan saama nettohyöty öljytoimituksista esimerkiksi Eurooppaan on jo reilusti yli 100 miljardia per vuosi ja kasvaa kaiken aikaa. Tämä on kiusallista Yhdysvalloille jonka tavoite on saattaa Euroopan Unioni täysin riippuvaiseksi omasta kalliista energiasta ja muusta tuonnista. Näin Norjan/Euroopan öljynapanuora katkominen olisi jopa perusteltua.

  Eipä ihme että saivat painostettua Norjan lupauksiin lähettää noin kahdeksan miljardin rahallinen avustuspaketti Ukrainaan. Avustuspakettia hiotaan vielä Norjan parlamentissa. Haiskahtaa kiristykselle.

  Nato-maa Norjan ottaessa osaa Nato-maa Yhdysvaltojen kanssa Euroopan Unionia ja Venäjää vastaan suunnattuun terrori-iskuun se joutui saman tien Yhdysvaltojen kiristysotteeseen ja on nyt avoin itse terrori-iskulle.

  Mitä Norjan pitäisi nyt tehdä – soittaako poliisille (LoL).

  Tähän suurempaan kuvioon näyttäisi liittyvän eräs toinen juoni. Norja on jo kertaalleen pyrkinyt karistamaan terroriorganisaatio Naton kintereiltään mutta ei onnistunut. Oliko/onko Norja aikeissa irrottautua Natosta mutta siitä saatiin vihiä ja houkuteltiin mukaan Nord Stream iskuihin. Entäpä Ruotsin toistaiseksi paljastamaton osuus?

  Mikäli näin on niin Norjan sekaantuminen Nord Stream sabotaasiin saisi selityksen jo senkin takia että Sy Hersh on täytynyt saada lupa Pentagonilta vuotaa tiedon. Jos Sy Hershin tietovuoto olisi `vilpitön` niin hänet olisi ilman muuta likvidoitu ennen kuin ehtii painaa tietovuotokirjoituksen Enteriä.

  Mutta jos Norja olisikin irtautumassa Natosta ja Suomi hakeutumassa Natoon niin tilanne on vähintäänkin eriskummallinen kun ottaa huomioon Ruotsin poliittisen varjo-Nato liitoksen. Suomihan ajaa tiellä kohti täystuhoaan eikä edes huomaa sitä hakiessaan täysjäsenyyttä – kaikki muut valtiot tämän seikan huomaavat.

  Suomen pitäisi erota Natosta – juuri niin – erota Natosta. Suomen `takaoven kautta` solmittu varjo-Nato jäsenyys on riittävä argumentti MoU-sopimuksineen asettamaan Venäjälle eksistentiaalisen uhan jolloin Suomen säälittävä armeijakunta tuhotaan täysin.

  Toisessa maailmansodassa Suomella oli liittolaisena vahva mies – Aadolf Hitler. Tänä päivänä ei ole liittolaisia yhden yhtäkään vaikka Suomi niin luuleekin – on vain salakavalia vihollisia

  Plusääni(5)Miinusääni(1)
 7. Sanktiot

  Varustettu leimalla: Return to Sender!

  Heitettäessä Bumerangi palaa lähettäjälleen.
  https://c8.alamy.com/comp/C68TX1/aboriginal-dancer-posing-with-boomerangs-australia-C68TX1.jpg

  Polvihousuiässä teimme bumerangeja. Pumerangi palasi heittäjälleen tehtyään laajan kierroksen. Olimme ihmeissämme – ne toimivat.

  Mutta nyt bumerangit ovat toisenlaiset. Aikamme bumerangit ovat Euroopan Unionin asettamat talouspakotteet Venäjälle jotka kierroksen tehtyään palaavat lähettäjälleen.

  Amerikka ei ole enää EUn `liittolainen`. Päinvastoin. Yhdysvaltojen salakavala rooli EUhun kohdistuvien sabotaasitekojen toteuttamisessa on dokumentoitu laajasti.

  Seuraava (1. – 7.) esitys sisältää etupäässä EU-komission laatimat kattavat listat pakotetyökaluista joissa tuodaan esille ainoastaan Euroopan Unionin asettamia Venäjä-vastaisia sanktioita. Tämän lisäksi Yhdysvalloilla on omat listansa pakotteistaan.

  Sanktioiden peruste on asenteellinen joka on nähtävä Länsiliiton – lähinnä Yhdysvaltojen tulkinnasta sanktioiden oikeutuksesta.

  Ns. Ukrainan `sodan` alkutilanne ja samalla selitys siihen mitä nyt on meneillään on tarkoituksellisesti ja systemaattisesti pimitetty koska perinmältään kysymys on Venäjän federaation regiimin vaihdosta ja heidän alueensa pilkkomisesta osiin. Kaikki muu uutisointi (pakotteineen) on härskiä valehtelua ja petosta eri länsimaiden tavallisia kansalaisia kohtaan.

  Länsimaiden pakotteet Venäjää vastaan tulevat jatkossa iskemään voimalla länsimaiden kansalaisten ja yritysten hyvinvointiin jonka johdosta eri länsimaiden kansalaiset ja yritykset tulevat olemaan hyvin vihaisia poliittisia päättäjiään kohtaan. He vieraantuvat jo nyt poliitikoistaan ja antaisivat näille aimo selkäsaunan mutta sen aika ei ole vielä.

  Voitte olla varmoja että kuka hyvänsä ja missä tahansa asemastaan riippumatta joka puhuu länsimaiden asettamien sanktioiden puolesta ja niiden oikeutuksesta Venäjää vastaan ei ajattele teidän (kansalaisten ja yritysten) parastanne eikä ole teidän puolellanne. Hän on joko hullu tai tyhmä – tässä ei ole jakoja.

  Virheellinen kuva sanktioiden asettajista muodostuu propagandaan perustuvista uutisotsikoista joissa tuodaan tavan takaa esille esimerkiksi se kuinka `Euroopan unioni maat asettavat pakotteita` tai `Yhdysvallat asettaa pakotteita` jne.

  Pakotteita Venäjää kohtaan asettaa hyvin piskuinen länsimainen poliittinen eliitti joita johtaa ja kiristää taustalla `näkymättömällä kädellä` kansainvälinen siionistiliike. Tähän salaliittoon on länsimainen valtamedia systemaattisesti kiedottu – omaksi vahingokseen.

  Länsiliitto maalailee mielellään kuvaa `kultaisesta miljardista` Venäjää vastaan antaakseen kuvan sanktioiden yhteisöllisyydestä ikään kuin kansalaiset ja yritykset puhaltaisivat yhteen hiileen omaksi tappiokseen. Ei – heidän (eri maiden kansalaisten ja yritysten) vihansa kasvaa raivoksi omia poliittisia päättäjiään kohtaan.

  Oikeammin tuo länsimaisten poliitikkojen öyhöttämä `kultainen miljardi` käsittää 1 %n määrävähemmistön ko. luvusta. Loput – suurin osa ihmiskuntaa – herättyään tilanteeseen tulevat nousemaan heitä vastaan. Euroopassa nähtävät mielenosoitukset EUta ja Natoa vastaan tulevat yltymään – eikä valtamedia voi niitä enää piilotella.

  Sanktioiden seurauksena Itäisen liittouman yhtenäisyys lujittuu ja niiden taloudet tulevat kasvamaan kohisten. Sen sijaan asetettujen pakotteiden seurauksena Läntisen liittouman taloudet heikkenevät ja kurjistuvat kaiken aikaa jonka death line on ensi talvi.

  Silloin lännessä ajetaan huuruilla koska on mahdollista että Yhdysvallat iskee `salaisesti` Norjalaisiin öljynporaustorneihin – kokemustahan sillä on rutkasti valtiollisesta terrorista kaikkialla maailmassa.

  1.) `Euroopan unioni on hektisen viime hetken tinkimisen jälkeen hyväksynyt kymmenennen Venäjä-pakotepaketin Moskovan Ukrainaan hyökkäyksen vuosipäivänä`.
  EU approves 10th package of Russia sanctions on anniversary of invasion.
  https://www.reuters.com/world/europe/eu-war-anniversary-sanctions-against-russia-stalled-diplomats-2023-02-24/

  2.) `EU myös lisää von der Leyenin mukaan painetta niitä kohtaan, jotka yrittävät kiertää pakotteita`. (pakoterikkureita on yllättävän paljon – taitaa olla Suomi ainoana maana joka narun päässä juoksutettavan persereiän uskollisuudella noudattaa pakotelinjaa – vaikka huonostihan siinä käy).
  Kymmenes pakotepaketti hyväksytty: Näillä keinoilla EU iskee nyt Venäjän kykyyn sotia.
  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kymmenes-pakotepaketti-hyvaksytty-nailla-keinoilla-eu-iskee-nyt-venajan-kykyyn-sotia/8641646#gs.r38klj

  3.) Ukrainan kriisistä johtuvat pakotteet.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Ukrainan_kriisist%C3%A4_johtuvat_pakotteet

  4.) Kartalla maat jotka ovat asettaneet pakotteita Venäjää vastaan.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Ukrainan_kriisist%C3%A4_johtuvat_pakotteet#/media/Tiedosto:Sanctions_2014_Russia2.png

  5.) Venäjä vastaisista pakotteista yleisesti:
  `EU on määrännyt Venäjälle massiivisia ja ennennäkemättömiä pakotteita vastauksena Ukrainaa vastaan käytyyn hyökkäyssotaan`.
  EU sanctions against Russia explained
  https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/

  6.) EU:n rajoittavat toimenpiteet Venäjää vastaan Ukrainan johdosta (vuodesta 2014) aloittain:
  EU restrictive measures against Russia over Ukraine (since 2014).
  https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/

  7.) Seuraavassa aikajanassa esitetään yleiskatsaus EU:n Venäjään vuodesta 2014 lähtien kohdistamiin rajoittaviin toimenpiteisiin:
  Timeline – EU restrictive measures against Russia over Ukraine.
  https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/history-restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/

  Kuinka Euroopan Unioni murtaa Pohjois-Amerikan Unionin asettaman rautaisen ikeen niskoiltaan? Edelleen – kuinka Euroopan Unioni välttyy Pohjois-Amerikan provosoimalta sodalta Euraasian-Unionia ja SCO-liittokuntaa vastaan?

  Seuraavassa silmiä avaava kommentti hyvän aikaa ennen Yhdysvaltojen ja Norjan suorittamaa valtiollista terrori-iskua (North Stream 1 ja 2) Euroopan Unionia vastaan. Yhdysvaltojen vahingollisuus Euroopan Unionille on tiedostettu hyvän aikaa sitten ja dokumentoitu riittävästi.

  `Miten Saksan ja Euroopan pitäisi suhtautua siihen, että Yhdysvallat käy taloudellista sodankäyntiä käyttäen aseita, jotka pitäisi suunnata vihollisia eikä Saksan kaltaisia ystäviä vastaan`?
  How Europe can defend itself against US economic sanctions (Jonathan Hackenbroich).
  https://ecfr.eu/article/commentary_how_europe_can_defend_itself_against_us_economic_sanctions/

  Amerikka on sodassa Eurooppaa vastaan:

  Hyökkäyksen kohteena olleet Nord Stream -kaasuputket sijaitsevat neljän Euroopan unionin jäsenvaltion (meri)alueellisella – lainkäyttöalueella. Kansainvälisessä oikeudessa `alueellinen koskemattomuus` ulottuu `kiinteistöihin` jotka sijaitsevat kansallisvaltion aluevesillä.

  Mainittujen `kiinteistöjen` tahallinen tuhoaminen maan aluevesillä vieraan valtion toimijan toimesta tai puolesta on sotatoimi.

  U.S. Act of War against the European Union: President Biden Ordered the Terror Attack against Nord Stream. High Treason against the People of Europe.
  https://www.globalresearch.ca/u-s-act-of-war-against-the-european-union-did-president-biden-order-the-terror-attack-against-nord-stream/5794878

  Euroopan Unionin ykkösvihollinen on Amerikan Yhdysvallat joka sinnikkäästi koettaa kaataa EUn talouden ja ajaa tämän avoimeen konfliktiin Venäjää vastaan sekä saada sen itsestään riippuvaiseksi. Yhdysvallat on käynyt alusta alkaen sotaa Ukrainassa kohteenaan Venäjä jossa pelissä Ukraina on pelkkä kuriositeetti ja yllyke EUn asettamille taloudellisille sanktioille.

  Mikäli Yhdysvallat onnistuu aikeissaan niin Euroopan Unioni jää aluksi kahden sotavoiman puristuksiin – Yhdysvaltojen ja Venäjän. Lisäksi Yhdysvallat havittelee Kiinasta ja Iranista seuraavaa EUn kiistakumppania luomalla viholliskuvaa. Taustalta löytyy lisää kiukkuisia vihollisia.

  Mikäli Euroopan Unioni ei luovu pakotteistaan ja jatkaa proxy-sotaansa Yhdysvaltojen puolesta Venäjää vastaan Ukrainassa omaksi vahingokseen se ei tule selviämään. Yhdysvallat kääntää taitavasti omat vihollisensa – joita on paljon – Euroopan Unionia vastaan päästäkseen itse pälkähästä.

  Tässä Vladimir Putinin vastaus uusiin pakotteisiin – Puolalaisyhtiö: `Venäjä on lopettanut öljyn toimitukset`.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/t%C3%A4ss%C3%A4-vladimir-putinin-vastaus-uusiin-pakotteisiin-puolalaisyhti%C3%B6-ven%C3%A4j%C3%A4-on-lopettanut-%C3%B6ljyn-toimitukset/ar-AA17WGOQ?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=62e398503b2b408dabf3a258907e8c85&ei=8

  Mutta ihminen on kekseliäs. Itseasiassa – poliisikaan ei ole niin viisas kuin ihminen.
  https://www.rushlane.com/wp-content/uploads/2019/12/mg-hector-donkey-owner-video-4.jpg

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
 8. Oikeusvaltioperiaate

  Taannoin Unkarin Victor Orbanin päälle kaadettiin suomalaisten poliitikkojen ja suomalaisten meppien toimesta likasanko kun väitettiin ettei Unkari noudata oikeusvaltioperiaatetta. Näillä syytöksillä oli Unkarin kansantaloudelle merkittäviä seurauksia kun EU epäsi siltä maataloustukitukirahoja.

  `Unkarin pääministeri Viktor Orbán epäili, ettei Suomi ole todellinen oikeusvaltio`.
  Oliko Orbán sittenkään ihan väärässä, kun epäili Suomen oikeusvaltiota? – `Nykyinen ratkaisu on älytön`.
  https://www.apu.fi/artikkelit/oliko-orban-sittenkaan-ihan-vaarassa-kun-epaili-suomen-oikeusvaltiota-nykyinen-ratkaisu-on-alyton

  Voiko tämän oikeammassa enää olla kuin mitä Unkarin Viktor Orban totesi!

  `Perustuslakivaliokunnassa poliittisella mandaatilla asemansa saaneet kansanedustajat joutuvat arvioimaan tekemiään poliittisia päätöksiä juridiselta kannalta. On järjetöntä, että poliitikot, jotka ovat juuri käsitelleet lakeja itse, lähtevät sitten arvioimaan niitä juridisin perustein. Mielestäni juridista arviointia varten pitäisi perustaa perustuslakituomioistuin, jossa istuisi kokeneita juristeja` (Valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka).

  Nyt näyttääkin olevan Unkarin palautteen vuoro (seuraava linkki 1.) mutta palautteen voi toki kumota kahdella tavalla a.) osoittamalla Suomen olevan rehti oikeusvaltio ja b.) elvyttämällä terveet ja kunnioittavat diplomaattisuhteen Unkariin.

  Tämä tapahtuu siten että Suomeen perustetaan Perustuslakituomioistuin. Unkarin kansantalous kärsi mittavia vahinkoja suomalaispoliitikkojen toimesta. Voi olla että Suomi/Unkari diplomatia vielä elpyy mutta vaikeaa sen restoraatio tulee olemaan.

  Kansainvälinen diplomatia on herkkä alue eikä sinne pitäisi päästää soheltamaan ketä tahansa äkkiväärää. Suomalaiset taitamattomat poliitikot ovat hyppineet sekä Unkarin että Turkin selkärangalla ja nyt on palautteen vuoro. Lisäksi he ovat hyppineet Kiinan, Iranin, Pohjois-Korean – käytännössä koko SCO-liittokunnan, useimpien islamilaisten maiden jne. selkärangalla.

  Mutta mitä suomalaiset poliitikot ovatkaan tehneet Venäjälle joka ei ole tehnyt heille mitään eikä uhkaillut heitä koskaan. Suomalaisten poliitikkojen moukkamaisuus naapurimaataan Venäjää kohtaan on aivan pöyristyttävää. Suomen/Venäjän välisiä diplomaattisia vaurioita on hyvin haastavaa enää palauttaa.

  Peitelläkseen epäonnistumisensa Unkarin ja Turkin ratifiointiasiassa suomalaispoliitikot kääntävät tilanteen ties monennenko kerran Venäjän vehkeilyksi eli syyttävät Unkaria ja Turkkia selkärangattomiksi valtioiksi joilla ei ole omaa tahtoa eikä sananvaltaa omissa asioissaan.

  1.) `Unkari syyttää Suomea ja Ruotsia valheiden levittämisestä liittyen maan demokraattisuuteen ja oikeusvaltioperiaatteeseen`.
  `Ruotsalaiselta asiantuntijalta karu Nato-arvio DN:ssä: `Unkari yrittää samaa kuin Turkki – tämä on täysin Putinin etujen mukaista`.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/ruotsalaiselta-asiantuntijalta-karu-nato-arvio-dn-ss%C3%A4-unkari-yritt%C3%A4%C3%A4-samaa-kuin-turkki-t%C3%A4m%C3%A4-on-t%C3%A4ysin-putinin-etujen-mukaista/ar-AA17Wss8?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=48115d4bba444c93b781fa63d8a4ad75&ei=9

  Seuraavasta linkistä löytyy silmiä avaavia kirjoituksia siitä että Suomi ei noudata EUn oikeusvaltioperiaatetta vaikka mustamaalaa mielellään muita valtioita oikeusvaltioperiaatteen noudattamatta jättämisestä.

  `Joulupukkiin voi mukisematta heti uskoa, mutta oikeuden toteutuminen Suomessa vaatii oma-aloitteista tutkintaa. Eli meidän mediakin saattaa olla läpimätä, sillä sekin valvoo itseään ja `Päätoimittajien yhdistys` on saattanut vaarantaa median luotettavuuden`?

  `Saatatte hämmästyä, sillä Suomi ei taida olla oikeusvaltio`? (kannattaa käydä läpi myös kommenttiosio)
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/pelisuomi/278904-saatatte-hammastya-silla-suomi-ei-taida-olla-oikeusvaltio/

  Edellisestä linkistä poimitut kirjoitukset järjestyksessä (1. – 10.):

  1.) Korkeimman oikeuden tuomareiden järkyttävät sivutulojen määrät.
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/pelisuomi/231007-korkeimman-oikeuden-tuomareiden-jarkyttavat-sivutulojen-maarat/?_ga=2.157806522.12600266.1677414369-186605175.1677320799&_gl=1*jguaun*_ga*MTg2NjA1MTc1LjE2NzczMjA3OTk.*_ga_3L539PMN3X*MTY3NzQxNDM2OS4zLjEuMTY3NzQxNjE5OC4wLjAuMA..

  2.) Vakavaa asiaa kansanedustajille, ministereille ja medialle.
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/pelisuomi/200983-vakavaa-asiaa-kansanedustajille-ministereille-ja-medialle/?_gl=1*13oab7m*_ga*MTg2NjA1MTc1LjE2NzczMjA3OTk.*_ga_3L539PMN3X*MTY3NzQxNDM2OS4zLjEuMTY3NzQxNjI3My4wLjAuMA..&_ga=2.89049243.12600266.1677414369-186605175.1677320799

  3.) Tunnistatko Sinä tästä lahjonnan ja korruption?
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/pelisuomi/235179-tunnistatko-sina-tasta-lahjonnan-ja-korruption/?_gl=1*1gpc9xg*_ga*MTg2NjA1MTc1LjE2NzczMjA3OTk.*_ga_3L539PMN3X*MTY3NzQxNDM2OS4zLjEuMTY3NzQxNjMxMy4wLjAuMA..&_ga=2.203343761.12600266.1677414369-186605175.1677320799#comment-3527544

  4.) Rikos, joka odottaa yhä selvittämistä.
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/pelisuomi/278865-rikos-joka-odottaa-yha-selvittamista/?_gl=1*bed2kl*_ga*MTg2NjA1MTc1LjE2NzczMjA3OTk.*_ga_3L539PMN3X*MTY3NzQxNDM2OS4zLjEuMTY3NzQxNjM1MC4wLjAuMA..&_ga=2.160359357.12600266.1677414369-186605175.1677320799

  5.) Meidän salaiset virkamiehemme, keitä he ovat ja kenen eduksi valtaa käyttävät?
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/pelisuomi/220460-meidan-salaiset-virkamiehemme-keita-he-ovat-ja-kenen-eduksi-valtaa-kayttavat/?_gl=1*jsqbrs*_ga*MTg2NjA1MTc1LjE2NzczMjA3OTk.*_ga_3L539PMN3X*MTY3NzQxNDM2OS4zLjEuMTY3NzQxNjM5MS4wLjAuMA..&_ga=2.160359357.12600266.1677414369-186605175.1677320799

  6.) Osa 20. Hävetkää poliisit – Hävetkää syyttäjät – Hävetkää tuomarit.
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/pelisuomi/127664-osa-20-havetkaa-poliisit-havetkaa-syyttajat-havetkaa-tuomarit/?_gl=1*a27fr5*_ga*MTg2NjA1MTc1LjE2NzczMjA3OTk.*_ga_3L539PMN3X*MTY3NzQxNDM2OS4zLjEuMTY3NzQxNjQzMC4wLjAuMA..&_ga=2.198717231.12600266.1677414369-186605175.1677320799

  7.) Presidentti Niinistön viesti itsemurhan tehneiden yrittäjien omaisille.
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/pelisuomi/207366-presidentti-niiniston-viesti-itsemurhan-tehneiden-yrittajien-omaisille/?_gl=1*1rlqnrd*_ga*MTg2NjA1MTc1LjE2NzczMjA3OTk.*_ga_3L539PMN3X*MTY3NzQxNDM2OS4zLjEuMTY3NzQxNjQ2OS4wLjAuMA..&_ga=2.89115419.12600266.1677414369-186605175.1677320799

  8.) Presidentin myöntämillä arvonimillä onkin valhe takana?
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/pelisuomi/274840-presidentin-myontamilla-arvonimilla-onkin-valhe-takana/?_gl=1*11anxl2*_ga*MTg2NjA1MTc1LjE2NzczMjA3OTk.*_ga_3L539PMN3X*MTY3NzQxNDM2OS4zLjEuMTY3NzQxNjUxNi4wLjAuMA..&_ga=2.61286188.12600266.1677414369-186605175.1677320799

  9.) Äidiltäni viestejä haudan takaa.
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/pelisuomi/255183-aidiltani-viesteja-haudan-takaa/?_gl=1*s1xoe6*_ga*MTg2NjA1MTc1LjE2NzczMjA3OTk.*_ga_3L539PMN3X*MTY3NzQxNDM2OS4zLjEuMTY3NzQxNjU1My4wLjAuMA..&_ga=2.61286188.12600266.1677414369-186605175.1677320799

  10.) Valehdeltiinko veronmaksajille päin naamaa?
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/pelisuomi/187554-valehdeltiinko-veronmaksajille-pain-naamaa/?_gl=1*19ytndt*_ga*MTg2NjA1MTc1LjE2NzczMjA3OTk.*_ga_3L539PMN3X*MTY3NzQxNDM2OS4zLjEuMTY3NzQxNjU5MS4wLjAuMA..&_ga=2.124070666.12600266.1677414369-186605175.1677320799

  Luettuanne edelliset niin kysyisin: Onko Suomi oikeusvaltio? Noudattaako se oikeusvaltion periaatetta?

  Perustuslakituomioistuintahan te ette tule saamaan kansalaisaloitteilla (50 000 nimeä) tai muullakaan kansalaisaktiivisuudella koska ne taklataan tavalla tai toisella tavalla koska rötöshenkilöt. Vallassa olevien poliitikkojen etu ei ole vahvistaa Suomeen Perustuslakituomioistuinta. On vieläpä mahdollista että sekin korruptoidaan jos sellainen edes saataisiin.

  Yksi kortti on vielä käyttämättä ja se on tämä:

  Käsittääkseni Euroopan Unionin komissio (jonka johdossa vaikuttaa Ursula von der Leyen) on viimekädessä vastuussa oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen valvonnasta. Ursula von der Leyenillä on ministeriöön verrattava tehokas tiimi käsittäen taitavia asiantuntijoita jotka vastaavat eri tutkinnanaloista.

  President von der Leyen’s team.
  https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/president/team_en

  Edellisen linkin UrsulaTeam jäsen on esimerkiksi Charmaine Hili (oikeus- ja oikeusvaltioasiat?) jonka sähköpostiosoite suluissa () olisi kokeilemisen arvoinen kanava saada Ursula von der Leyen kiinnostuneeksi Suomen oikeusvaltioperiaatteen tilasta joka näyttää olevan retuperällä.

  Lisäksi EUn komissiolla on käsittääkseni valvonta- ja seurantavalta jolloin he voisivat kehottaa Suomeen perustettavaksi Perustuslakituomioistuin. Tämä olisikin ensimmäinen askel Suomessa tiellä kohti oikeusvaltioperiaatteen noudattamista.

  Allekirjoittanut ei hallitse aloitteen kirjoittamista joka liittyy lakitermeihin mutta aloite voisi olla seuraava sisältöinen:

  Aloitteen tulisi olla huomattavasti lyhempi jossa ei ilmenisi mitään muuta kuin tiedustelu: Vastaako EU-komissio osaltaan oikeusvaltioperiaatteen valvonnasta EU-maissa kuten Suomessa?, ja; Millä tavalla EU-komissio aikoo myötävaikuttaa siihen että Suomeen saataisiin Perustuslakituomioistuin oikeusvaltioperiaatteen tunnusmerkistön täyttämiseksi?

  ALOITE ALKAA (tämä on luonnosehdotus):

  Avoin kirje

  Nykyiselle Euroopan komission puheenjohtajalle.

  Arvoisalle Ursula von der Leyenille!

  Perustuslakituomioistuin Suomeen.

  Suomessa tehdyt kansalaisaloitteet (50 000 nimeä) tai muu kansalaisaktivismi ei ole johtanut perustuslakituomioistuimen syntyyn. Käsittääkseni aloitteen teko kuuluuisi pikemminkin Euroopan Unionin komission valvontavaltaan.

  Suomessa lainsäätäjien ja -käyttäjien sekä poliitikkojen tekemät päätökset jotka olisivat vaatineet perustuslakituomioistuimen käsittelyä eivät ole toteutuneet koska lainsäätäjät Suomessa valvovat omien esitystensä laillisuutta. Tämä johtuu siitä että Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta.

  Nyt tarvitaan Euroopan Unionin komission rohkaisua että perustuslakituomioistuin saataisiin Suomeen.

  Tähän asti Suomessa perustuslaillisuutta valvoo perustuslakivaliokunta joka myös suorittaa perustuslaillisuuden valvonnan.

  Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä että kansanedustajat valvovat omien esitystensä lainmukaisuutta koska perustuslakivaliokunta koostuu niistä puolueiden edustajista jotka lakiasioita käsittelevät.

  Puolueitten edustajat ovat sidottuja oman puolueensa ohjelmaan kun taas hallituspuolueet ovat sitoutuneet luomansa hallitusohjelman toteuttamiseen. Perustuslakivaliokunta ei täytä riippumattoman toimielimen vaatimusta koska poliitikkomme on velvoitettuja toimimaan kaksoisroolissa.

  Mikäli esimerkiksi Suomen hallintolaissa lähdetäisiin siitä perusperiaatteesta että viranomainen on jäävi käsittelemään sellaisia asioita johon hän on itse osallistunut niin miksi perustuslakivaliokunta olisi tästä poikkeus. Sidonnaisuudet edustajan omaan puoluekantaan ja siitä johtuva ryhmäkuri kytkevät perustuslain tulkinnan lakia käsittelevään lainsäädäntöelimeen.

  Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ei Suomessa ole toteutunut jolloin jolloin toimivan perustuslakituomioistuimen rooli korostuu.

  Suomi sai uudistetun perustuslakinsa (1.3.2000) josta tiedotettiin jokaiseen suomalaiseen kotiin traktaatilla. Traktaatissa todettiin että mikään alempi laki ei voi olla ristiriidassa perustuslain kanssa.

  Perustuslakituomioistuin on useissa maissa toimiva toimielin joka valvoo maan perustuslain toteutumista. Perustuslakituomioistuin antaa ratkaisuja esimerkiksi lakien perustuslainmukaisuudesta sekä tekee päätöksiä kansainvälisten sopimusten soveltuvuudesta maan perustuslain kannalta.

  Mutta tämän päivän Suomessa ei ole jokaiselle sivistys- ja oikeusvaltiolle kuuluva perustuslakituomioistuinta joka valvoisi perustuslaillisuuden toteutumista ja joka samalla toteuttaisi Euroopan Unionin vaatimuksen oikeusvaltioperiaatteesta.

  Eurokansanedustajat ovat varoittaneet toistuvasti eurooppalaisten arvojen olevan vaarassa ja siten he ovat huomauttaneet että EU-varoja pitkän aikavälin budjetista tai elvytyspaketista ei tulisi kohdistaa demokratiaa ja perusoikeuksia vastaan oleville toimijoille Euroopassa.

  07.10.2020 euroedustajat vaativat vahvistamassaan päätöslauselmassa (voimaan 01.01.2021) oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista Euroopassa uudistetun mekanismin ja tehokkaiden sanktioiden kautta jäsenmailleen joiden on todettu toimivan Euroopan Unionin arvojen vastaisesti.

  Euroopan unionin perussopimuksen 2 artiklan mukaan oikeusvaltio on huomioitu yhdeksi EU:n perusarvoista jonka mukaan jäsenmaiden hallitusten tulisi noudattaa lakia siten että jäsenvaltiot eivät saa tehdä mielivaltaan perustuvia päätöksiä ja että kansalaisten tulee voida haastaa tehdyt päätökset itsenäisissä tuomioistuimissa.

  Euroopan Unionilla on käytössään menetelmiä oikeusvaltioperiaatteen suojelemiseksi ja onhan komissio julkaissut vuosittaisen oikeusvaltion tilaa koskevan raporttinsa jonka valvonta ulottuu sekä positiivisten että negatiivisten kehityskulkujen seurantaan eri jäsenmaissa.

  Perustuslakituomioistuimen eräänä tehtävänä on valvoa parlamenttia valtiosäännön noudattamisessa. Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta vaikka Suomessa tuomioistuimen olisi annettava perustuslain säännökselle etusija mikäli tavallinen laki olisi ristiriidassa perustuslain kanssa.

  Yours

  Citizen Newsky

  ALOITE PÄÄTTYY

  Seuraavissa linkissä lisää aiheesta:

  Perustuslakituomioistuin Suomeen
  https://blogit.perussuomalaiset.fi/aleksi-hernesniemi/perustuslakituomioistuin-suomeen/
  Mikä ihmeen oikeusvaltio?
  https://blogit.apu.fi/uuninpankkopoikasakutimonen/2020/11/19/mika-ihmeen-oikeusvaltio-2/
  Suomen olisi viisasta olla hiljaa oikeusvaltioperiaatteesta.
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/mattihytola/suomen-olisi-viisasta-olla-hiljaa-oikeusvaltioperiaatteesta/

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 9. Vaikka tämä puhe kuulostaakin järkevältä, yhtä asiaa en ymmärrä. Jos venäjä on niin mahtava ja länsimaita ”parempi” valtio ja heillä menee niin paljon paremmin, niin miksi venäläisillä on kuitenkin kova tarve muuttaa asumaan meidän vihamielisten länsimaalaisten, etenkin suomalaisten keskuuteen?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat