Verotus kiristyy, peruspalvelut ja -tuotanto lakkaa: Suomi luisuu rinnettä alas!

Taannoin uutisoitiin Antti Rinteen hallituksen veropäätöksistä ynnä muista taloudellisista ratkaisuista. Nämä olivat hirvittävää luettavaa! Nämä päätökset tarkoittavat pääsääntöisesti sitä, että Suomi varautuu mittavaan ”turvapaikanhakijoiden” vyörytykseen. Lisäksi postin palveluita karsitaan ja ulkoistetaan vauhdilla, mitkä palvelut tulisi olla osana sosiaalista infrastruktuuria. 

Johdannoksi

Sosiaalikustannukset pakolaispolitiikan tähden nousevat pilviin. Tästä syystä on pakko kiristää verotusta suomalaisten etnokulttuurillisen sekoittumisen mahdollistamiseksi. Koska Suomen kantaväestö on niin kuuliaista auktoriteeteille, ja on ollut sitä jo ensin Ruotsin vallan sekä myöhemmin tsaarin ajoista alkaen, ovat suomalaiset päättäneet kollektiivisesta itsetuhosta, sillä he näkevät asian siten, että heikolla kansalla ei ole oikeutta olla olemassa.

Verotuksen kiristyksellä ehkä lievennetään ulkomaisen velan lisääntymistä. Kuitenkaan veroja ei tarvitsisi korottaa, mikäli siirryttäisiin itsenäiseen rahatalouteen talousdemokratian reformin kautta. Jos veronkorotukset menisivät vain suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen, toimenpiteet olisi hyväksyttävämpiä.

Hallituksen veropäätökset

Esitetään esimerkkeinä muutamia veropäätöksiä.

Luvassa on uuden lain mahdollistamana tiemaksuja kaupunkiseuduilla, fossiilisten polttoaineiden verotuksen korottamista 250 miljoonalla sekä tupakkaverotuksen 200 miljoonalla eurolla. Edellä mainitusta voisi tietysti olla terveydellistä hyötyä.

Muita hallituksen veropäätöksiä olivat: asuntolainojen korkojen verovähennyksien poistuminen, kotitalousvähennyksien pienentyminen, ja niin edelleen.

Harvinaisuutena kaavaillaan ansioverosta pienituloisille negatiivista.

Negatiivinen tulovero on sosiaaliturvanmalli, jossa verovelvollinen maksaa yhteiskunnalle tuloveroa, kun hänen tulonsa ylittävät määrätyn tason, verotettavan tulon alarajan. Verotettavan tulon alarajan alittavista tuloista valtio maksaa verovelvolliselle taloudellista tukea eli negatiivista tuloveroa.1

Antti Rinteen hallituksen suunnittelema työtulotuki, joka tulisi voimaan valtion tuloverotuksen yhteydessä vuoteen 2022 mennessä, on yllä mainitun sosiaaliturvamallin kaltainen ratkaisu.

Tämän uuden ratkaisun tarkoituksena on lisätä työn vastaanoton kannustimia.

Työtulotuki merkitsee siis ansiotuloveron muuttumista negatiiviseksi pienituloisilla palkansaajilla, eläkeläisillä ja yrittäjillä. Tällöin verotettavan tulon alarajan alittavista tuloista maksetaan taloudellista tukea, kuten yllä selvennettiin.

Hallituksen tavoitteena on, että työtulotuki yllyttäisi osa-aika ja keikkatyöhön sekä ulottaisi tuloverotuksen progression matalapalkkaisiin ansiotuloihin, joista ei maksettaisi ansiotuloveroa.

Koska kysymyksessä on kannustin, pyritään esimerkiksi osa-aikatyön vastaanottaminen näyttämään taloudellisesti edullisemmalta kuin pelkkä perusturvaan kytkeytyvä työttömyyskorvaus.

Mutta kysymyksessä on varsinaisesti kohtelias pakote vastaanottaa työtä hankalissakin olosuhteissa. Tähän viittaa hallituksen valmistelun yhteydessä tuleva selvitys siitä, miten työtulotuki on yhdistettävissä muihin etuuksiin tarkoituksenmukaisella tavalla. Siten hallitusohjelmassa perustellaan työtulotukea.

Kuten myös, että: ”Hallitus edistää työvoiman liikkuvuutta sekä maan sisällä että ulkomailta Suomeen siten, että työnantajan maksamien muuttokustannusten korvausten veronalaista osuutta kohtuullistetaan.”

Peruspalveluiden ja perustuotannon romuttaminen

Hiljattain Posti sai yt-neuvottelut päätökseen, minkä jälkeen Suomessa suljetaan 24:stä postin myymälästä ainakin 18, ja yksi näistä suljetuista on Vaasan pääposti.

Kuvia nykyisestä Suomesta: Autioitunut liikehuoneisto. Rakennuksen kulmalta löytyy postilaatikko.

Postit suljetaan asteittain kahden vuoden kuluessa. Neuvotteluiden tuloksena myymäläverkon osalta vähennetään 106 työntekijää.

Lisäksi Posti vähentää jakelua Turun saaristossa niin, että postia sinne saadaan jatkossa vain kerran viikossa. Posti perustelee jakelupäivien harventamista jakelukustannusten alentamisella sekä digitalisaatiolla.

Suomalaisten työntekijöiden tulevaisuus

Äskettäin uutisoitiin valtionyhtiö Postin ilmoittaneen siirtävänsä palvelukeskuksensa töitä Suomesta Tallinnaan. Yhtiö irtisanoo Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä toimivasta palvelukeskuksista 23 henkilöä.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU pitää hävyttömänä sitä, että valtion omistama yhtiö etsii kustannussäästöjä siirtämällä työtä maan rajojen ulkopuolelle. Posti ehdottaa henkilökunnalleen mahdollisuutta siirtyä jatkamaan työtä irtisanomisajan jälkeen Tallinnaan paikallisen palkkatason mukaisilla palkoilla. Tällaista menoa on nykyisessä Suomessa.

Maitotilojen perikato

Suomessa lopettaa noin 500 maitotilaa toimintansa vuosittain. Nykyisin Suomessa erilaisina maitojalosteina kulutetusta maidosta peräti joka kolmas litra on peräisin ulkomailta.

Suomalaisen maatalouden ja erikoisesti maitotilojen tulojen romahtamiseen on useita syitä, joista yksi tärkein on Yhdysvaltojen johtaman läntisen liittouman lietsoma Ukrainan konflikti ja sen seurauksena Krimin kriisi, mistä sai alkunsa EU:n ja Yhdysvaltojen asettamien taloudellisten pakotteiden kierre Venäjää vastaan.

Venäjän viennin loppuminen on näivettänyt erityisesti suomalaisia maitotiloja. Samaan aikaan EU:n maitokiintiöiden lakkauttaminen laski maidon hintaa.

Täten maidontuottajat ovat alistettu maksamaan Yhdysvaltojen ja sen tiettyjen liittolaisten aiheuttamaa suurvaltapolitiikan hintaa.

Muistettava on, että Unionin synnyttämät muutokset Suomen maatalouteen ovat tarkoittaneet useiden tuottajien luopumista toiminnastaan.

Suomen valtion täydellinen tuhoaminen

Yllä esitetyt esimerkit veropäätöksistä, tietyn infrastruktuurin sektorin karsimisesta ja maatalouden alasajosta tarkoittavat Suomen valtion kuolettamista ja sen sosiaalivaltion (hyvinvointivaltion) rippeiden lopullista näivettämistä. Hyvinvointihan tulee turvata valtion roolilla eikä sellaisella hyvinvointiyhteiskunnalla, joka voisi tarkoittaa vain kolmannen sektorin eli esimerkiksi yritysten ja hyväntekeväisyysjärjestöjen ylläpitämää järjestelmää, mitä sitäkään ei kannattaisi kieltää.

Monet, ennen muuta uusliberalistiset sekä arvoliberalistiset toimijat ja henkilöt sanovat: miksi pitää yllä kotimaista maataloustuotantoa, sillä tuontielintarvikkeet ajavat saman asian?

Tästä elintarvikehuollon omavaraisuudesta juuri negatiivisen globalisaation edustajat haluavatkin Suomen luopuvan, koska silloin maa olisi kokonaan ulkomaisten toimijoiden armoilla. Kuitenkin omavaraisuus myös ja erikoisesti maataloudessa, on osa itsenäisyyttä muodostaen arvon jo sinänsä.

Nämä liberalistiset voimat eivät ole ottaneet huomioon sitä, että, jonkin globaalin kriisin tai konfliktin seurauksena elintarvikkeiden maahantuonnin estyessä, seuraisi siitä välitön nälkäkuolema elintarvikkeiden omavaraisuuden puuttuessa.

Edelliseen viitaten sivu huomiona voidaan hyvällä syyllä epäillä, että Maailman johtava eliitti on jo tehnyt ratkaisunsa maapallon tietyn väestönosan eliminoimisesta esimerkiksi ”liikakansoituksen” poistamiseksi. Pelkona on, että tulevina vuosikymmeninä näemme sellaisia joukkomurhia erilaisin menetelmin tehtyinä, minkä kaltaisia ei mielikuvituksellisemmatkaan olisi ikinä mielikuvailleet tapahtuvan.

Hirvittävän joukkotuhon toteuttaminen ei välttämättä ole tuulesta temmattua.  Tätä vahvistaa valtamedioiden ahkera propaganda tulevaisuuden kauhuskenaarioista, kuten Iltalehti uutisoi tutkijoiden laatimassa ennusteesta ilmaston lämpenemisen kerrannaisvaikutuksista, jotka olisivat vuoteen 2050 mennessä aloittaneet ketjureaktion, joka ei ole enää millään hillittävissä, ja joka tarkoittaisi ihmiskunnan tuhoa. Mainittu Iltalehden kirjoitus, ja muut sen kaltaiset julkaisut voivat vaikuttaa ihmisiin manipulaationa siitä, että jotain tuhoisaa olisi todellakin tulevaisuudessa tapahtumassa. Mutta se miten tämä luultavasti hävityksen prinsiippinä toteutettava ihmiskunnan tuho realisoituisi, olisi aivan eri asia?

Kuitenkaan emme käsittele tätä aihetta tässä kirjoituksessa enempää.

Uusliberalismi ja kansainväliset rahoitusmarkkinat

Suomen tuhoutumiseen valtiona luonnollisesti vaikuttavat myös kytkeytyminen Naton läheisyyteen, EU, euro, multikulturalismi, uusliberalistiset suuntaukset sekä ajautuminen rahoitusmarkkinoiden uhriksi.

Uusliberalismi dogmina pyrkii tulkitsemaan ja toteuttamaan yhteiskunnalliset ongelmat markkina-ajatteluun liittyvien tehokkuus-, vapaus- ja oikeudenmukaisuusihanteiden välityksellä. Uusliberalismin kannattajien mukaan pulmat ovat ratkaistavissa itseään ohjailevilla sekä kilpailevilla markkinoilla. Lähestulkoon kaikki asiat yhteiskunnassa tulisi heidän mukaansa niputtaa yksityisomistukseen ja kauppatavaraksi.2

Kansainväliset rahoitusmarkkinat köyhdyttävät rikkaankin valtion nopeasti.

Kansainvälisen pankkijärjestelmän orjuudessa oleva valtio pystyy investoimaan velkarahallaan, kuten kotitaloudetkin kykenevät lainarahalla sijoittamaan. Mutta korkoa korolle velkarahalla investointi ei tuota sitä hyötyä reaalitaloudessa, mikä koituisi, jos esimerkiksi valtiolla olisi oikeus keskuspankkinsa kautta luoda omaa rahaa ja käyttää sitä investointeihin ilman korkoa. Tällainen itsenäinen talouspolitiikka eli talousdemokratia kartuttaisi hyvinvointivaltiossa valtion vaurauden astetta yhteiseksi hyväksi.

Suomessa olisi vallankumous välttämätöntä, mutta se ei toteudu

Nykyisistä Mörkö suomalaisista ei ole vallankumouksen tekijöiksi.

Suomen on ärsytettävä kansainvälisten pankkiirien sisäpiiriä vallankumouksellisella toiminnalla luomalla oman rahan ja sen luontioikeuden.

Jotta talousdemokratian reformi voitaisiin aloittaa, Suomen tulisi erota sekä Euroopan unionista että eurosta. Nämä toimenpiteet eivät ole mahdollisia nykyisen hallituksen ja eduskunnan aikana. Mainitut funktiot eivät voi myöskään toteutua nykyisten valtapuolueiden kuten sosiaalidemokraattien, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n kaudella.

Talousdemokratia lopettaisi uusliberalistisen kauden, jolloin hyvinvointivaltion jälleenrakentaminen olisi mahdollista. Talousdemokratian yhteiseen hyvään tähtäävä valtiomalli mahdollistaisi muun muassa julkisten palveluiden turvallisuuden, korkean laadun ja toimivuuden maassa. Täten julkiset palvelut pitäisi kansallistaa ja samalla turvata korkeatasoinen perus-, ammatti-, korkea- ja yliopistokoulutus.

Eduskuntavaalit 2019 on käyty. Menneissä vaaleissa suomalaisilla olisi ollut mahdollista pysäyttää valtio- ja maanpettureiden mellastus maassaan. Mutta toisin kävi: lähestulkoon samat kansanviholliset ja maanpetturit saivat valtuudet jatkaa maansa ja kansalaistensa ryöstämistä.

Suomalaiset ovat tyytyväisiä korruptoituneiden auktoriteettiensa ohjaukseen; kansalaiset eivät juurikaan reagoi, vaikka vaalitulokset heitettiin viemäriin. Nimittäin keskusta, joka oli vaalien suurin häviäjä, raahattiin silti hallitukseen. Tämä on törkeää kansanvallan halventamista, vaikka ei keskusta hallituspuolueista pahin ole.

Mainitsemisen arvoista on, että eduskuntavaalit olivat laittomat jo siinä mielessä, että eduskunnan ulkopuoliset puolueet eivät saaneet yhdenvertaista esiintymisoikeutta verovaroin ylläpidetyissä Yleisradion eduskuntapuolueiden järjestämissä vaalikeskusteluissa.

Markku Juutinen

Lähteet

 1. Keskustanuorten veropoliittinen ohjelma (PDF) Keskustanuoret. 29.8.2012. Viitattu 17.4.2016.
2.       Patomäki, Heikki (2007). Uusiliberalismi Suomessa. Saatavina: https://patomaki.fi/Uusliberalismi_Suomessa.pdf (Dark Oy).

Viittaukset

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/dd48af35-ee5f-49fc-b74f-3b3e8e377081

https://yle.fi/uutiset/3-10817153

https://yle.fi/uutiset/3-10761325

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/posti-siirtaa-toita-tallinnaan-hiljaisuudessa-valmisteltu-liike-vie-tyopaikkoja-osa-voi-jatkaa-virossa-viron-palkoilla/3cf07e55-084c-40dc-8598-95a9f3ffc42d?utm_source=iltalehti.fi&utm_medium=almainternal&utm_campaign=suosittelu_kontekstuaalinen&utm_content=aiheesta-muualla&_ga=2.128285196.123680275.1559930865-1347987352.1559930865

https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/suomessa-noin-500-maitotilaa-lopettaa-toimintansa-vuosittain-erilaisina-tuotteina-kulutetusta-maidosta-joka-kolmas-litra-tulee-ulkomailta/814097/

https://yle.fi/uutiset/3-9042580

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/9b6f8908-57cc-4f11-9e30-457496291e90

14 kommenttia

 1. Jos tämä kirjoitus julkaistaisiin suomalaisten lukemissa lehdissä ja sitä käsiteltäisiin TV:ssä, muutos voisi syntyäkin. Tavallinen suomalainen katsoo Ylen uutiset ja seuraa viihdesarjoa, ei hän tiedä tapahtumista mitään. Vanhatkin ihmiset ovat informaation sokaisemina ja uskovat ilmaston lämpenemiseen, vaikka eivät ole sitä itse kokeneet tai huomanneet elämänsä aikana.

  Plusääni(24)Miinusääni(0)
 2. Uskoni rippeet suomalaisiin sammuivat viime eduskuntavaaleissa. Mikään, ei niin mikään muuta tämän kansan tapoja. Todellista orjakansaa.

  Plusääni(33)Miinusääni(0)
 3. Jos joku vielä uskoo / luottaa rehellisiin vaaleihin on kaikki menetetty!
  Elikkä näyttää siltä että tämä kansa on totaalinen orjakansa joka ei kykene itsenäiseen elämään vaan tyrkyttäytyy sortajan sorrettavaksi, naiviksi NATOn kynnysmatoksi ja raaka-aine varastoksi vieraille riistäjille luovuttaen maaperän keinottelijoiden raiskattavaksi.
  Tänne ei ole noussut varteenotettavaa kansan-nousua jonka varjolla miehittäjämme olisi joutuneet toteuttamaan niitä kuuluisia demokraattisia värivallankumouksia joilla ovat naamioineet suvereenien valtioiden miehitykset, vaan nämä vihollisen vasallit nämä, kansanpetturi johtajat, ovat röyhkeästi voineet allekirjoittaa perustuslakejamme halveksivia sopimuksia tuhoten näin ITSENÄISYYTEMME ja puolustuksemme uskottavan perustuksen SOTILAALLISEN LIITTOUTUMATTOMUUDEN.
  Ilmeisesti viime vuosikymmenet maamme demokratia on peruustunut ohjeeseen: ”Kun valheen kertoo tarpeeksi monta kertaa, siitä tulee totta.

  Plusääni(46)Miinusääni(0)
 4. ”Verojenkiristyksellä ehkä lievennetään ulkomaisen velan lisääntymistä.”

  Ei pidä paikkaansa. Kaikki raha on sitä yhtä ja samaa velkaa juutalaisilta pankkiireilta. Jos palkat pysyvät samoina tai nousevat, niin velkaa todellakin otetaan lisää – ja aina vain kasvavalla vauhdilla.

  Yksinkertaisia pointteja rahataloudesta ja rahan syntymekanismista:

  • MIKÄÄN MÄÄRÄ kulutusta TAI toisaalta säästöjä ja leikkauksia EI pelasta meitä tuholta tässä korolliseen velkaan perustuvassa huijaussysteemissä. Olemme aina lopulta saman ongelman äärellä: meillä ei ole tarpeeksi rahaa. Toki pärjäämme nyt luottokortteinemme ja pikavippeinemme, mutta mitä sitten, kun juutalainen kiristää hinnat niin ettei enää ole varaa ruokaan eikä puhtaaseen veteen?

  • Ennen jokaista palkan-, etuuden- tai eläkkeenmaksua ja ennen jokaista investointia on ensin otettava uutta velkaa. Mikään työ tai tuotanto ei luo järjestelmään sen arvoa vastaavaa määrää rahaa, vaan UUSI KOROLLINEN LAINA ainoastaan luo sen määrän verran sitä. Aina ensin on velka – sitten vasta KAIKKI muu. Jos rahaa ei käytetä (eli uutta lainaa ei oteta), kaikki pysähtyy: palkanmaksut, tuotanto jne.

  • Juutalaiselta lainattu korollinen velkaraha itsessään aiheuttaa ongelman! Se on kitkettävä juurineen pois Euroopasta – se on meidän ainoa pelastuksemme. Muuten emme koskaan hallitse itseämme: maanpuolustus- tai maahanmuuttopolitiikkaamme, hallitustamme, koulutusjärjestelmäämme tai YHTÄÄN MITÄÄN. Ainoa keino elämän jatkumiseksi Euroopassa ja Suomessa on irtaantua tästä riistojärjestelmästä, joka vie meiltä itsemääräämisoikeuden! Rahanluontimonopoli on saatava takaisin ITSENÄISELLE, VALTIOLLISELLE, VOITTOATAVOITTELEMATTOMALLE KESKUSPANKILLE, jolloin määräämme itse täysin kansallisen rahantarpeemme, pidämme inflaation kurissa ja nousemme lähelle täystyöllisyyttä!

  • Se jolla raha on (se joka rahan luo) laatii säännöt, ja se joka laatii säännöt, saa lopulta kaikki rahat. (Kaikki omaisuus ulosmitataan pilkkahintaan/ryöstetään perintöveroilla ym. kestämättömillä maksuilla ja ihmiset päätyvät orjatyövoimaksi juutalaisille. Verorahoillamme maksetaan sionistisille yksityispankeille lainojemme korkomenoja!)

  • Kaikki talouskriisit ja sodat luodaan keinotekoisesti. Markkinoita ohjataan täysin kulloinkin haluttuun suuntaan eli ne eivät ole mikään ihmisen tahdosta riippumaton, itsenäinen entiteetti! Sisäpiiri so. juutalainen, kansainvälinen pankkimafia tietää etukäteen kaikki pörssikurssien muutokset ymv. sillä he omistavat pörssit, luottoluokittajat jne. – ja nekin ovat itsessään YRITYKSIÄ.

  • Uusi, pankista lainattu raha tehdään KIRJANPITOTEMPULLA TYHJÄSTÄ. Sitä ei ole siihen hetkeen asti ollut olemassa. Rahaa ei luoda mistään kulta- tai muustakaan reservistä, eikä pankki missään nimessä lainaa siellä jo olevia eli sinne asiakkaiden tallettamia rahoja, sillä niistä rahoista pankki maksaa talletuskorot asiakkailleen!

  • Toisen on hävittävä (-), jotta toinen voi voittaa (+). Molemmat (kaikki) eivät voi voittaa.

  Plusääni(22)Miinusääni(0)
 5. Vesa-Ilkka Laurio:

  ”Raha- ja pankkijärjestelmämme itsessään pakottaa jatkuvaan lisälainan ottamiseen. Rahajärjestelmämme on velkarahajärjestelmä, jossa raha tulee kiertoon vain pankeista velkaa (eli ”rahaa”) ottamalla. Lainattavat rahansa pankit luovat tyhjästä, pelkkänä kirjanpitotoimena. Koska korkoihin ei erikseen luoda rahaa, syntyy tilanne, jossa yhteiskuntaan virtaa koko ajan velkaa eli rahaa niin paljon kuin sitä pankeista otetaan lainaksi mutta takaisin on samalla koko ajan maksettavaa tuo lainaksi otettava määrä + korko, siis enemmän kuin rahaa on olemassakaan. Siksi yhteiskuntaan on syntynyt jatkuva lisälainaamisen pakko entisistä veloista selviämiseksi. Siksi elämme jatkuvassa velanottopakossa (yhteiskunta pysähtyy ja tuhoutuu, jos velanotto lopetetaan ja raha loppuu kaikkialta), velkakierteessä, velkavankeudessa ja nyt jo täydessä orjuudessa muutenkin.

  Velkarahajärjestelmän käyttöön ottaminen merkitsee siis maan ja kansan joutumista pankkiirien täydelliseen orjuuteen. Siitä pääsee irti vain luopumalla kyseisestä järjestelmästä ja luomalla oma terve raha järjestelmä, joka ei perustu velkaan vaan työhön.

  Pankkiirien orjuuteen Suomen kansa joutui jo v. 1863 Suomen suurruhtinaskunta-aikana, kun J. V. Snellman, Fabian Langenskiöld (senaatin finanssitoimikunnan päällikkö; Snellman seurasi häntä kesällä 1863), pankkiirien yksityinen luottolaitos Suomen Hypoteekkiyhdistys ja (takaajana) itse Suomen Suurrruhtiaskunta, siis valtio, perustivat (keisarin luvalla) maahan itsenäisen rahan, jonka alkupääoma (3 miljoonaa Preussin taalaria eli n. 9 miljoonaa silloista markkaa; suuri summa silloin, noin 9% BKT:sta) otettiin lainaksi yksityiseltä Rothschildien (juutalaisia) pankkilaitokselta (johon yhteyksiä oli luonut Snellman Saksan-vuosinaan 1840-luvun alussa ja joita yhteyksiä hän piti koko ajan yllä). Tämä Suomen juutalaisorjuuteen sitova velkarahajärjestelmä otettiin käyttöön v. 1865. Markka (silloinen ”hopeamarkka”) alistettiin Suomen Pankille, ja Suomi tuli rahataloudellisesti riippumattomaksi Venäjästä. Rothschildien hopeamarkka julistettiin ainoaksi lailliseksi maksuvälineeksi Suomessa (näin Suomi sidottiin orjuuteen).

  Jotta koko ajan kasvavat velanhoitokulut saataisiin orjuuttajille maksettua, Suomi keräsi tullituloja ja otti pian käyttöön myös erilaisia tuloveron esiasteita (esim. ”suostuntavero”; pysyvä tulo- ja omaisuusverolaki astui voimaan v. 1921). Vuosina 1860-1890 BKT kasvoi 2,2% vuodessa, ja valtionvelan suuruus oli tuona aikana luokkaa 9-15% BKT:sta, joten velan määrä kasvoi koko ajan (kuten velkarahajärjestelmässä väkisin käy). Pankkien ja muiden rahoituslaitosten luottovoluumi oli v. 1860 11 miljoonaa markkaa ja v. 1913 jo 1,6 miljardia markkaa (netistä kaivamieni tietojen mukaan). Suomen raha on siis vuodesta 1863 lähtien ollut osa juutalaista väkisin velkaannuttavaa, orjuuttavaa ja tuhoavaa velkarahajärjestelmää. Suomi on 153 vuotta ollut juutalaisten absoluuttinen orja. Joka kontrolloi velkaa (”rahaa”), kontrolloi kaikkea (jopa ohi lakien).

  Jos jatkuvasta velanotosta luovutaan, raha loppuu yhteiskunnasta ja kaikki tuhoutuu. Jatkuva lisälainan ottaminen on järjestelmässämme pakko (järjestelmästä itsestään johtuen).”

  Plusääni(18)Miinusääni(0)
 6. Saamalla yhdenkin maahanmuuttajan pois avustusten piiristä säästää Suomen valtio 100 000€ / matu . Hallitus voisi kilpailuttaa matujen ruokahuollon haluaisin nähdä heidät ruokajonoissa muualla kuin Lidlissä.Suomeen pitää saada sota-ajan sarialaki joka oli suomikonepistooli sillä on ennenkin tunkeutujat saatu kuriin , viranomaisia muistuttaisin Rokan sanoista. Olen todella kyllästynyt tähän kamelinpaskaralliin.

  Plusääni(13)Miinusääni(0)
 7. 100 000 €/vuosi on aika lähellä totuutta siitä mitä yksi värähtelevän eksoottinen ”moniosaaja” maksaa meille suomalaisille veronmaksajille.

  Viime vuonna näitä loisia (Afrikka, Aasia, Lähi-itä) tuli 80 000. PS:n hallitusvuosina saatiin jopa 100 000 ja hieman ylikin näitä vuodessa rajojemme sisään sekä sosiaaliturvamme (”Kansaneläke” tarkoittaa Somalian, Irakin ja Afganistanin kansaa‼) piriin. Näillä Suomi nousuun, jookosta?

  Jos vuodessa tulee 100 000 mustaa, keltaista ynnä ruskeaa täyshoidon, elatuksen, tulkkauksen, asunnon, terveydenhuollon ymv. ymv. ymv. tarpeessa olevaa, niin se maksaa meille suomalaisille veronmaksajille vuosittain 10 000 000 000 eli _kymmenen miljardia_ euroa.

  Plusääni(11)Miinusääni(0)
  1. Tuo ’moniosaajien’ kulttuuri juontaa juurensa aina orjakaupasta asti. Orjat olivat niitä sen ajan moniosaajia joita valittujen herrakansa tarvitsi.
   Ja ketkä sitä orjakauppaa harjoittivat ja panivat sen alkuun ja rikastuivat sillä?
   No tiedät varmaan itsekin joten en ryhdy selittelemään ja jos et tiedä niin guugelista voit vielä saada tietoa vaikka sekin muuttuu herrakansan suojelijaksi pikku hiljaa.

   Plusääni(5)Miinusääni(0)
   1. ”Usury and slavery goes together” eli koronkiskonta johtaa ennemmin tai myöhemmin orja- tai ihmiskauppaan, koska ihmistyövoima uusiutuu ja joustaa ja vastaa korkotuotto-odotuksiin.
    Kristikunta noudatti pitkää koronkiskonnan kieltävää oppia ja parjattu katolinen kirkko oli tämän kiellon tehokas valvoja. Protestanttinen kirkko ei enää maallisista talousasioista välittänyt, vaan kaikki huomio kohdistettiin yksilölliseen ja yliluonnolliseen pelastukseen sitten siellä jossakin. Näin kirkko luopui pikku hiljaa yhteisömoraalin säätelystä. Näin kirkko menetti maallisen regimentin vaikutusvaltaa ”juutalaiselle” vaikutukselle tunnetuin seurauksin. Kehitystä johti Englanti, jossa perustettiin keskuspankki jo vuonna 1694. Työvoiman ja alusmaiden riisto vietiin Englannissa huippuunsa 1800-luvulla, mutta kristillinen herätys vaikutti siten, että avoimesta orjuudesta luovuttiin. Kapitalistisen korkoriiston ydinmekanismi kuitenkin säilytettiin ja sen päämaja siirrettiin uuteen kultamaahan eli USA:han.

    Mutta orjuus on tekemässä paluuta länsimaihin ja erilaiset ihmiskaupan muodot saavat paljon sijaa. Omassa kotikaupungissani yksityiset yrittäjät tai ammattiliitot ovat joutuneet luovuttamaan toimitilojaan työvoimaa välittäville, vuokraaville tai kouluttaville firmoille, joita on syntynyt viime vuosina kymmenittäin. Näillä on yhä enemmän kytköksiä kansainvälisiin ihmisvirtoihin ja mm. vauraissa arabimaissa harjoitettavaan avoimeen orjuuteen ts. siirtotyöläisten epäinhimilliseen kohteluun. Myös raja rikollisuuteen muuttuu yhä häilyvämmäksi ja erilaiset korruption muodot saavat runsaasti uutta kasvualustaa.

    Plusääni(8)Miinusääni(0)
   2. Suurimpia orjakauppiaita olivat juutalaiset pankkiirit ja afrikkalaiset heimopäälliköt. Paavi (kryptojuutalainen) taas aikoinaan antoi rahanlainausoikeuden (=rahanluonti tyhjästä) koukkunokille. Kirkko — niin ev.lut., katolilainen kuin ortodoksinenkin — ovat Saatanasta kaikki.

    Tytti Tuppurainen, neloisleuka-Rinne (lihavampi kuin Soini?!) ja mitä lie vitunvirkkaajia siellä nyt hääräileekään kukkulalla… Tämän maan pitäisi nyt tehdä 180° käännös, mutta nuo em. sekopäät lisäävät vain höyryä. Pelottaa kyllä hieman. Parempi olla ajattelematta asiaa sen tarkemmin.

    Toivottavasti romahtaa koko ”hyvinvointiyhteiskuntamme” lopullisesti. Rinnehän puhui ”75 %:n työllisyysasteesta”, joten toivottavati laittavat somalit ja mustalaiset (99,9 % työttöminä) ihan ensiksi hommiin. Afgaanit ja irakilaiset tulevat myös hyvin siinä perässä; lähes täystyöttömyyden joukoista hekin.

    Plusääni(6)Miinusääni(0)
 8. Painavaa asiaa. Levittäkää sanaa, veljeni. Hyviä kommentteja tässä keskustelussa muutoinkin. Itsellä ei nyt sen kummempaa lisättävää!

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 9. Rautaisannos Puna-Ylen suomentuho-propagandaa:

  ”VASEMMISTOLIBERAALIA YLIVALTAA JUHLIVIEN GLOBALISTIEN RIEMU-UUTISET

  Eilen ja varsinkin tänään Yle on kertonut liudan uutisia, jotka ovat eurooppalaisiin kantaväestöihin kuuluvien normaalien veronmaksajien kannalta suorastaan tuhoisia. Toisaalta turmeltuneen globalistieliitin hyödyllisinä idiootteina toimivat keskiluokkaiset Hyvät ihmiset pitävät näitä sanomia suorastaan merkkeinä messiaanisesta ”edistyksestä”. Laajemmassa katsannossa kyse ei voi kuitenkaan olla muusta kuin rappeutuneen sivilisaation turvautumisesta totalitarismiin, jolla yritetään antaa mädätystilassa olevalle moniarvoiselle ”kulttuurille” tekohengitystä.

  Seuraavat kuusi uutista kertovat tuleville sukupolville lahjomattamasti, miten maamme johtavin valtamedia näkee kesällä 2109 asiat ja ilmiöt, jotka ilmentävät kultturimme pitkään jatkunutta alennustilaa ja nihilismiä…”

  Koko artikkeli: http://ylewatch.blogspot.com/2019/06/vasemmistoliberaalia-ylivaltaa.html

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat