Vesi tukee terveyttä tavalla jota et olisi arvannut

Yllä olevalla TEDx-konferenssivideolla, jolla Gerald Pollack esiintyy, ja kahdella seuraavalla videolla, korostetaan veden tärkeää merkitystä elintoiminnoille ja optimaaliselle terveydelle – joka ei ole niin yksiselitteinen kuin ehkä uskoitkaan.

Kuten todennäköisesti tiedät, keho koostuu pääosin vedestä. Sitä tarvitaan lukuisiin fysiologisiin prosesseihin ja biokemiallisiin reaktioihin, mukaanlukien mutta ei rajoittuen verenkiertoon, aineenvaihduntaan, kehonlämpötilan säätelyyn, jätteiden poistoon ja myrkkyjen neutralointiin.

Kun keho on menettänyt 1-2 prosenttia veden kokonaismäärästä, se viestii tarpeestaan aiheuttamalla janontunteen. Janon tunne on selkeä merkki, joka kertoo kuinka paljon vettä juuri sinä tarvitset päivän aikana.

Mutta tiesitkö, että vedellä on toisistaan poikkeavia olomuotoja? Ja että eräs olomuoto on tarpeellisempi, tai pikemminkin kriittisen tärkeä, verrattuna tavalliseen veteen?

Vesi, solut ja elämä

Esitelmässään Pollack selittää millainen rooli vedellä on soluissa, ja kuinka tärkeää merkitys elävällä, strukturoidulla vedellä on. Hän nimittää sitä EZ-vedeksi – EZ tulee sanoista ”exclusion zone” (suojavyöhyke suom.huom.) – tällä vedellä on negatiivinen varaus. Pollack on myös kirjoittanut mullistavan The Fourth Phase of Water: Beyond Solid, Liquid, and Vapor –kirjan.

Tämä vesi voi varata ja kuljettaa energiaa, hieman kuin akku. Juuri tällaista vettä on soluissasi, jopa solujen ulkoiset kudokset ovat täynnä EZ-vettä, minkä vuoksi hänen mielestään strukturoitu vesi on erityisen hyväksi optimaaliselle terveydelle.

Tavallinen hanavesi on H2O:ta, mutta tämä neljäs faasi on itse asiassa H3O2:ta. Se on jähmeämpää, järjestäytyneempää ja emäksisempää kuin tavallinen vesi, ja EZ-veden taitekerroin on noin 10 prosenttia korkeampi kuin tavallisella vedellä.

Sen tiheys on myös 10 prosenttia korkeampi, ja kuten mainittua, sillä on negatiivinen varaus (negatiivinen sähköinen potentiaali). Tämä voi selittää sen miksi ihmisen solut ovat negatiivisesti varautuneita.

Solut kuin valolla toimivia akkuja

Kuten kasvitkin, ihmiselimistö tarvitsee paitsi vettä myös auringonvaloa. Auringonvalon lähi-infrapunasäteet läpäisevät ihon ja saavat solujen veden järjestäytymään. Auringonvalolla on siis tärkeä rooli kehon energiantuotannossa. Kuten Pollack huomautti, solut ovat ikäänkuin ”valolla toimivia akkuja.”

Kun valo osuu veteen solun sisällä, se käy läpi fotosynteesin ensimmäisen vaiheen – vesi jakautuu positiivisesti ja negatiivisesti varautuneeseen veteen. Samoin tapahtuu kasveissa.

On kiehtovaa ajatella ”ihmisen fotosynteesin” seurauksia. Jos olet koskaan koettanut kasvattaa kasvia pimeässä nurkassa kotonasi, tiedät, että se ei onnistu järin hyvin. Keholle voi käydä samalla tavalla auringonvalon puutteessa.

Lähes kaikissa soluissa on mitokondrioita, jotka ovat välttämättömiä solun energiantuotannon kannalta.

Kuten Pollack selittää, solukalvot ovat hydrofiilisia (vesihakuisia) pintoja, ja EZ-vesi hakeutuu näiden hydrofiilisten pintojen läheisyyteen, olipa kyseessä sitten muoviputki tai solukalvo. Kun negatiivisesti varautuneet partikkelit hylkivät toisiaan, syntyy energiaa.

Kuinka nostat EZ-veden määrää kehossa

Suurin osa energiasta luodaan kuluttamalla ruokaa, mutta saamme sitä myös auringonvalosta. Kun valo imeytyy veteen kehossa, syntyy EZ-vettä, eli syntyy energiaa. Näin ollen sekä vesi että auringonvalo ovat kriittisen tärkeitä elintoiminnoille.

Kun Pollack tutki vesinäytteitä spektrometrillä, joka absorboi valon eri aallonpituuksia, näkyvän valon rajamailla olevalla 270 nanometrin UV-alueella EZ-vesi absorboi valoa.

Ja mitä enemmän 270 nanometrin valoa vesi absorboi, sitä enemmän EZ-vettä näyte sisältää. EZ-vesi on melko vakaata, mikä tarkoittaa, että se pysyy strukturoituneena vaikka jättäisit sen seisomaan joksikin aikaa.

Mielenkiintoista kyllä, kun historiallisesti arvostettujen paikkojen kuten Ganges-joen ja Ranskan Lourden vesinäytteitä on mitattu, niissä havaitaan piikki 270 nanometrin alueella, mikä viittaa siihen, että ”pyhä vesi” sisältää suuria määriä EZ-vettä. Pollackin mukaan EZ-vettä voi tuottaa soluissa näin:

 • Nauttimalla puhdasta vettä, sillä sitä tarvitaan EZ-veden raaka-aineeksi. Luonnollinen painovoimasuodatettu vesi soveltuu parhaiten, sillä se sisältää EZ:tä.
 • Voit myös lisätä EZ:n määrää pyörresekoittamalla ja/tai jäähdyttämällä vettä ennen nauttimista
 • Nauttimalla vihannesmehua; kasvit ovat loistavia EZ-veden lähteitä, jotka eivät vain nesteytä, vaan niillä on myös muita tärkeitä tehtäviä
 • Nauttimalla kookosvettä ja/tai kurkumaa
 • Altistamalla paljasta ihoa auringonvalolle
 • Käymällä infrapunasaunassa; suosittelen käyttämään koko spektrin infrapunasaunaa optimaalisten terveyhyötyjen saavuttamiseksi
 • Maadoitus; kävelemällä paljain jaloin ulkona saat maasta negatiivisesti varautuneita ioneja, jotka lisäävät EZ-veden määrää

EZ-vesi on tärkeää sydämen ja verenkiertoelimistön terveydelle

Erityisen kiehtova puoli EZ-vedessä on sen rooli sydän- ja verenkiertoelimistön toiminnassa. Kuten Pollack selitti aiemmassa haastattelussa:

”Havaitsimme, että jos laitamme veteen yksinkertaisen putken, joka on valmistettu hydrofiilisestä materiaalista, kuten heinänkorren … vesi virtaa putken lävitse korkealla nopeudella. Tämä tapahtuu spontaanisti.

Mutta sen EI tulisi tapahtua spontaanisti. Yleinen ajatus on, että jos haluat nesteen kulkevan putken läpi, täytyy lisätä painetta.

Mutta tässä tapauksessa painetta ei ole. Sisääntulon ja ulostulon välillä ei ole paine-eroa. Mutta [neste] alkaa virtaamaan spontaanisti, ja virtaus jatkuu, ja jos lisäämme valoa, virtaus nopeutuu. Se tarkoittaa, että valolla on erityinen vaikutus; erityisesti ultraviolettivalolla, mutta myös muilla aallonpituuksilla. Se nopeuttaa virtausta.

Uskomme, että sulkuvyöhykkeillä on jonkinlainen vaikutus, sillä noiden putkien sisäpuolella on pieni sulkuvyöhykkeestä muodostunut renkula, ja sisäpuoli on täynnä protoneita … Vaikuttaa siltä, että sulkuvyöhyke ja näiden protonien paine saa aikaan virtauksen.”

Kuten perhelääkäri ja Weston A. Price –säätiön perustaja ja Human Heart, Cosmic Heart –kirjan kirjoittaja Thomas Cowan huomautti, tämä on oikea mekanismi jolla veri ”pumppautuu” valtimoiden ja laskimoiden lävitse.

Sydämesi ei ole vastuussa verenkierrosta – EZ-vesi saa sen aikaan! Kuten Cowan selitti, jos minkäänlaista pumppausliikettä tapahtuisi, sen täytyisi tapahtua hiussuonissa, sillä siellä veri pysähtyy ja lähtee uudelleen liikkeelle.

Luonnon ratkaisu on huomattavasti yksinkertaisempi. Kun veri liikkuu suonistossa, verisuonet kapenevat ja lopulta kulkevat takaisin sydäntä kohden. Kapeammissa suonissa veri virtaa nopeammin. Myös venttiileillä ja lihassupistuksilla on roolinsa. Kuitenkin ensisijaisesti verenkierto liittyy EZ-veteen.

”Muodostuu geelikerros, tai suojakerros, tuolle hydrofiiliselle pinnalle, joka on negatiivisesti varautunut. Näin ollen vastakkainen positiivinen varaus liukenee suurimpaan osaan vedestä keskelle putkea (hiussuoniin tai verisuoniin) … Tarvitset vain hydrofiilisen putken, joka muodostaa geelikerroksen, joka on negatiivisesti varautunut, ja sitten suurin osa vedestä on varautunut positiivisesti. Positiiviset varaukset hylkivät toisiaan, ja se saa aikaan virtauksen,” Cowan selittää.

Kun tiedetään että auringonvalo vaikuttaa positiivisesti veden ja/tai veren virtaukseen hydrofiilisen putken lävitse, joita verisuonesi ovat, auringonvalon tärkeys sydämelle ja verenkiertoelimistölle osoittautuu varsin selkeäksi.

Veden, hivenaineiden ja valon merkitys elintoiminnoille

Tällä videolla Stephanie Seneff, PhD, avaa aihetta enemmän. Hän kertoo teorioistaan veden, hivenaineiden ja valon merkityksestä ihmisen elintoiminnoille. Hän huomauttaa, että verisuonesi toimivat ikäänkuin ulkoisina energianlähteinä, jos suot, ja jokaisella solulla on tukiranka, joka tarjoaa rakenteellista tukea solulle, sekä sisäisen energianlähteen.

Jokainen solu kokoaa sisälleen positiivisesti varautuneita protoneita, tukirangan reittien varrelle, samalla kun negatiivisesti varautunut EZ-vesi kertyy ulkopuolelle. Positiivinen varaus ruokkii soluelimiä solun sisällä, kuten lysosomeja, jotka tarvitsevat positiivista varausta. Lysosomien tulee olla erittäin happamia toimiakseen kunnolla, ja niiden päätehtävä on poistaa kuona-aineita.

Jos positiivinen varaus uupuu, lysosomit eivät voi tehdä työtään, mikä johtaa kroonisiin sairauksiin, kuten Alzheimerin tautiin amyloidiplakin kertymisen myötä.

Mitokondriosi ovat myös riippuvaisia positiivisesti varautuneista protoneista, jotta mitokondrioiden sisäisen kalvon pH pysyisi matalana. Tätä eroa sisä- ja ulkopuolen välillä tarvitaan ATP:n tuotannossa, joka tarjoaa energiaa solulle.

Avaintekijä, joka sallii positiivisten varausten siirtyä soluihin tarvittaviin soluelimiin, on EZ-vesi joka ympäröi solua. Vesi on ”akku”, joka pitää solukoneiston käynnissä, sillä saa aikaan varausten erotuksen, tunkien positiiviset protonit tukirangan suuntaisesti ja samalla pitäen negatiivisesti varautuneet elektronit vedessä, jossa ne auttavat muodostamaan sulfaattia.

Sulfaatin tehtävä elimistössä

Sulfaatti on välttämätön geelimäisen rakenteen kannalta, jollaista EZ-vesi on. Eli strukturoitu vesi valmistaa sulfaattia, JA se on välttämätöntä ylläpitämään sen veden rakennetta, joka sen on tuottanut. Kun järjestelmän tasapaino häiriintyy, ongelmat alkavat. Kun punasolut kulkevat verisuonien lävitse, ne karistavat sulfaattia pinnaltaan, näin ollen saaden aikaan negatiivisen varauksen hiusverisuonten seinämiin.

Tämä luo ”akkuvarauksen” hiussuonten ja laskimoiden välille, työntäen veren hiussuonten lävitse, kuten aiemmassa Pollackin ja Cowanin työtä käsittelevässä osiossa. Lisäksi sulfaatti, joka muodostaa geeliä hiussuonten sisäseinämille, sallii verisolujen liukua vailla estettä hiussuonten lävitse.

Kun sulfaattia ei ole riittävästi, punasolut voivat takertua seinämiin, näin ollen hidastaen tai estäen verenkierron tykkänään. Sydämesi täytyy työskennellä kovempaa kompensoidakseen heikentynyttä verenkiertoa.

Asiaan liittyy myös se, että kun negatiivisesti varautuneet verisolut liikkuvat, ne synnyttävät elektromagneettisen kentän, jota keho käyttää viestinä, joka vapauttaa typpioksidia (NO). NO rentouttaa verisuonia, näin ollen parantaen veren virtausta. Toisin sanoen, kun punasolut kulkevat hiussuonten lävitse, se vapauttaa NO:ta, joka edesauttaa veren virtausta.

Kuten näet, kehoosi on rakennettu monia erilaisia positiivisen takaisinkytkennän silmukoita, jotka vahvistavat omaa vaikutustaan. Toisin sanoen, kehosi on suunniteltu optimoimaan omaa toimintaansa, jos sille vain annetaan tilaisuus.

Kolesteroli on toinen tärkeä osatekijä, jota tarvitaan sulfaatin optimaalista toimintaa varten. Punasoluillasi on kolesterolimolekyylejä kalvoillaan, ja tämä antaa niille niiden negatiivisen varauksen. Nämä kolesterolisulfaattimolekyylit sitten siroavat kun solut liikkuvat pitkin hiussuonia. Kolesterolisulfaatti kiinnittyy hiussuonten endoteelisoluihin, tarjoten niille negatiivisen varauksen, joka saa veren virtaamaan, jopa ilman minkäänlaista pumppausliikettä.

Kiitos kuuluu valolle

Kuten Seneff selitti:

 • Kolesterolisulfaatti tarjoaa kolesterolin, rikin, hapen (sillä rikkiin on kiinnittynyt neljä happimolekyyliä), energiaa ja negatiivisen varauksen kaikille kehon kudoksille
 • Ihossa muodostuu sulfaattia, ja punasolut käyttävät auringonvalosta saatua energiaa
 • Endoteliaalinen typpioksidisyntaasi (eNOS) voi hapettaa sekä rikkiä että typpeä, se kumpi hapettuu, riippuu olosuhteista, myös sähkömagneettisesta kentästä, joka muodostuu kun negatiivisesti varautuneet punasolut virtaavat alueen lävitse
 • Altistuminen valolle tuottaa EZ-vettä, jolla on useita elintärkeitä rooleja biologisissa toiminnoissa, myös verenkierrossa ja solujen energiantuotannon mahdollistaminen

Lyhykäisyydessään Seneff ehdottaa, että ihosi on auringon voimalla latautuva akku, ja kehosi käyttää valoenergiaam aivan kuten kasvit, vaikkakin eri tavalla. Seneffin mukaan kolesterolin ja sulfaatin puute veressä kudoksissa voi olla itse asiassa yksi tärkeimmistä osatekijöistä nykytautien taustalla.

Tutkimuksessaan hän havaitsi kaavan, jossa keho aiheuttaa tuhoa soluille ja kudoksille tarkoituksena saada sulfaattia – todennäköisesti koska se on niin tärkeää elimistön toiminnalle. Toisin sanoen kehosi asettaa sulfaatin etusijalle, jolloin aiheutetaan vaurioita, jotta saataisiin vähäinenkin jäljellä oleva sulfaatti irti. ”Jos veri ei virtaa, keho ei toimi, joten siitä tulee ykkösprioriteetti,” hän sanoo, ”ja monet elimet joutuvat uhrattavaksi.”

eNOS:in optimointi on avain optimaaliseen terveyteen

Seneffin mukaan eNOS on avainkomponentti, jonka määrä täytyy optimoida jotta terveytesi olisi suojattu, sillä eNOS vaikuttaa olevan avainproteiini, joka valmistaa sulfaattia reagoidessaan auringonvaloon. Toistaiseksi kyseessä on kuitenkin pelkkä teoria. Lisätutkimuksia tarvitaan vahvistamaan että eNOS on tosiasiassa vastuussa sulfaatin synnystä. Oli miten oli, kehosi tuottaa sulfaattia reagoidessaan auringonvaloon, ja sulfaatti pitää yllä soluja ympäröivän EZ-veden geelimäistä rakennetta.

Tämä sulfaattipitoinen geelimäinen vesi indusoi varauseron, joka tuottaa energiaa. Sulfaatti on myös välttämätön optimaalisen verenkierron kannalta. Jotta eNOS saataisiin optimoitua, tarvitset riittävästi kobalamiinia (B12-vitamiinia), hemirautaa, rikkiä, sinkkiä, happea, glutationia ja auringonvaloa. Se on myös äärimmäisen herkkä vaurioitumaan myrkkyjen, kuten elohopean, alumiinin ja glyfosaatin, vaikutuksesta. Glyfosaatti on erityisen haitallista, sillä sen on osoitettu heikentävän CYP-entsyymejä kuten eNOSia.

Yhteenvetona, jotta voisit suojata terveyttäsi ja pitää sen optimaalisella tasolla, Seneff kehottaa syömään sertifioitua luomuruokaa, nauttimaan runsaasti ravintorikkiä (jota on parsakaalissa, valkosipulissa, sipuleissa, luomumaksassa ja muissa), ottamaan aurinkoa kohtuudella ja kävelemään paljain jaloin maadoituksen vuoksi.

Tämän vuoksi mehustamisesta on hyötyä terveydellesi

Kolmannella videolla esiintyy Gina Bria, antropologi, joka tutki aavikolla asuvien nesteytystekniikoita samalla etsien ratkaisua ikääntyvän äitinsä krooniseen nestevajeeseen. Kuten Bria huomautti, nestevaje on yleisempi ongelma kuin uskoisit, ja jopa 2 prosentin nestevaje heikentää merkittävästi henkistä suorituskykyä.

Harvardin tutkimuksen1,2,3 mukaan yli puolet amerikkalaisista lapsista juo liian vähän vettä, mikä voi vaikuttaa heidän terveyteensä ja kouluarvosanoihin. Noin neljännes lapsista Yhdysvalloissa ei edes juo vettä päivittäin.

Bria oli yllättynyt havaitessaan, että aavikkokansat eivät etsi virtaavan veden lähteitä. Sen sijaan he etsivät kasveja ja juuria. Vaikka kasvit vaihtelevat alueen mukaan, aavikkokasveja yhdistää yksi asia, nimittäin se, että ne kaikki varastoivat vetensä geelimäisenä, kuten jukat ja Chia (chian siemenet). Nämä kasvit ovat sopeutuneet aavikon karuihin olosuhteisiin, missä vettä on harvassa. Voimme hyötyä suuresti sopeutumista, joita ne ovat käyneet läpi selviytyäkseen.

Tämäntyyppiset kasvit suojaavat juuriaan ja siemeniään geelimäisellä vedellä, H3O2:lla – samalla aineella jota Pollack kutsuu EZ-vedeksi. Ja, Bria huomauttaa, H3O2 tarjoaa paremman nesteytyksen pienemmällä määrällä vettä. On vähän ironista, että maailmanlaajuinen jano-ongelma voidaan ratkaista kasvattamalla (ja kuluttamalla) aavikkokasveja!

Vielä lisäksi, KAIKKI kasvit sisältävät jopa 80-90 prosenttia tätä EZ-vettä, joten nestevajeen kanssa kamppaileville sopii paremmin mehustetut viherkasvit kuin hanavesi. Kuten Bria huomautti, juomalla suuren määrän vettä saatat huuhtoa elimistösi niinkin lyhyessä ajassa kuin 10 minuutissa, joka vie mukanaan arvokkaita mineraaleja.

Kasviperäinen EZ-vesi taas toisaalta vapauttaa vettä paljon hitaammin geelimuotonsa vuoksi, mikä sallii hitaamman mutta läpikotaisemman nesteytyksen tapahtuvan. Ja, sen sijaan että ne huuhtoisivat ravinteet pois, kasvien käyttö nesteytyksessä tarjoaa monia eri ravinteita sekä kuitua, jotka parantaa imeytymistä.

Tämä tieto auttoi Briaa ratkaisemaan äitinsä ongelman. Hän jauhoi tuoreita chian siemeniä ja ohjeisti hoitohenkilökuntaa lisäämään niitä aamuisin appelsiinimehun sekaan. Tämä yksistään riitti poistamaan nestevajeen oireet.

Kuinka arvioida henkilökohtaista vedentarvetta

Vaikka yleisen käsityksen mukaan tulisi juoda kahdeksan suurta lasillista vettä päivässä, väitteen tueksi ei ole tieteellistä näyttöä. Vedentarve on äärimmäisen yksilöllinen asia ja vaihtelee päivästä toiseen, riippuen iästä, vartalon koosta, aktiivisuustasosta, lämpötilasta ja niin edelleen. Kolme strategiaa jotka auttavat sinua arvioimaan nestetarvettasi päivittäin ovat:

Janontunne. Kun keho on menettänyt 1-2 prosenttia kokonaisvesimäärästä, se viestii tarpeistaan saamalla sinut janoiseksi. Muista että janontunne on alikehittynyt lapsilla ja voi olla heikentynyt vanhuksilla, ja kun tunnet itsesi janoiseksi, sinulla on jo lievä nestevaje. Jos suusi on kuiva, se on merkki tarpeesta juoda.

Jos olet urheilija, 2 prosentin nestevaje heikentää suorituskykyä 10 prosentilla.4 Lisäksi tuore tutkimus osoittaa, että ajaminen nestevajeessa heikentää keskittymiskykyä ja reaktioaikaa saman verran kuin olisit promillerajan yli humalassa ja/tai väsynyt.5

Tutkimuksissa nesteytetyt kuskit joivat 200 ml kerran tunnissa; nestevajeiset vain 25 ml vettä tunnissa. Tämänkaltainen tutkimustieto voi myös kieliä siitä kuinka paljon vettä tarvitset jotta aivotoimintasi ja fyysinen suorituskykysi olisi optimaalinen.

Virtsan väri. Vettä tulisi juoda sen verran paljon, että virtsa olisi väriltään vaalean keltaista. Tumma virtsa on merkki siitä, että munuaisesi pidättää nestettä pitääkseen yllä kehon toimintoja, joihin lukeutuu myrkkyjen neutralointi. Tästä johtuen virtsasi on erittäin väkevää ja tummaa.

Yksi huomionarvoinen seikka: Riboflaviini (B2-vitamiini, jota on useimmissa monivitamiineissa) tekee virtsasta kirkasta, lähes hohtavan keltaista, mikä vaikeuttaa vedentarpeen arvioimista yksin virtsan värin mukaan.

Virtsaamistiheys. Terve henkilö virtsaa keskimäärin noin seitsemästä kahdeksaan kertaa päivässä. Jos virtsaa tulee vähän tai jos et ole virtsannut moneen tuntiin, sinun tulisi juoda enemmän vettä.

Luonnollisesti strukturoitunut, EZ-pitoinen vesi tulee luonnonlähteistä. FindaSpring.com6 sivusto on loistava sivusto, jos haluat löytää lähteen lähialueeltasi. Voit myös lisätä EZ:n määrää sekoittamalla ja/tai jäähdyttämällä vettä ennen sen juomista. Ja mikä parempaa, juo tuoretta vihermehua päivittäin. Ja varmista että saat järkevän määrän auringonvaloa joka auttaa rakentamaan ja optimoimaan EZ-veden määrää elimistössä.

 

Lähde: Mercola.com

Lue myös:

Vesi ja energia
Vaihtoehtoinen selitys sydäntaudille ja erilaisia hoitomuotoja

1 kommentti

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat