Vieraskynä: Kulttuurimarxismi – mikä se on ja miksi sinun on tärkeää tietää siitä?

Magneettimedia julkaisee Markus Janssonin artikkelin kulttuurimarxismista. Toimitus ei välttämättä allekirjoita kaikkia artikkelin poliittisia ja libertaristisia kannanottoja.


Olen itsekin aikoinaan ihmetellyt, kuten ehkä monet muutkin, miksi (kaikkien puolueiden) (viher)vasemmistolaiset kannattavat keskenään niin ristiriitaisia asioita, kuten vaikkapa sukupuolten välistä tasa-arvoa ja islamisaatiota.

Olen pitänyt näitä tyyppejä yksiselitteisesti hulluina tai tyhminä, mutta totuus onkin, että he eivät ole kumpaakaan, vaan ainoastaan pirun ovelia. Selitys löytyy kulttuurimarxismista.

Kun vasemmisto ei päässyt valtaan länsimaissa 1900-luvun alkupuolella, se yritti sitä uudelleen toisen maailmansodan jälkeen. Kun toistuvista yrityksistä huolimatta vasemmisto torjuttiin konservatiivien toimesta, se ”sai tarpeekseen” vallankumouksen yrittämisestä joskus 1960-luvun lopulla ja muutti taktiikkaansa. Suoran vallankumouksen sijaan se päätti aloittaa pitkän marssin instituutioiden halki ja muokata sitä kautta yhteiskuntaa sellaiseksi, jossa heillä olisi mahdollista menestyä paremmin.

Syntyi Frankfurtin koulukunta ja sen kautta niin sanottu uusvasemmisto, joka verhoi marxilaiset, maolaiset ja stalinistiset aatoksensa mm. ympäristönsuojelun, ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja fasismin vastustamisen kaapuun. Hyviä esimerkkejä tästä ovat mm. (ent.) EU-komisson puheenjohtaja Manuel Barroso, joka oli maolainen ja Vihreiden monitoimitäti Satu Hassi, joka oli stalinisti. Ajankohta ja tarkat toimet olivat toki erilaisia, mutta periaate sama: Vanha kommunistimenneisyys hävitetään ja puetaan uudet vaatteet päälle, uusin ideologioin ja uusin sanankääntein, mutta jatketaan yhä samaan päämäärään pyrkimistä: Valtaan, vasemmistolaista politiikkaa ja maailmankatsomusta toteuttamaan.

Etenkin Vihreissä tämä trendi näkyy valitettavan hyvin, joskin Suomessa monet ovat hypänneet Vihreän Puolueen kelkkaan vasta, kun Neuvostoliitto romahti. Muualla Euroopassa tämä muutos tapahtui jo yleensä paljon aikaisemmin. Ilmeisesti suomalainen erityisasema Neuvostoliiton kyljessä kotikommunisteineen ja suomettumisineen ei pistänyt mitään kiirettä suomalaisten kommunistien näennäiselle takinkäännölle. Yhtä kaikki, valtaosa vanhoista Vihreistä ja koko Vihreän liikkeen perinteistä on peräisin Suomessa(kin) nimenomaan ”vanhoilta” kommunisteilta, jotka ovat valkopesseet ideologiansa trendikkäämmäksi vihreydeksi.

Vihreys nousi esille jo aikaisemmin mm. Länsi-Saksassa, jossa se, ilmeisesti Stasin tukemana edisti hienosti kommunistisia pyrkimyksiä. Koska DDR huomasi, että se ei kykene kilpailemaan teollisuustuotannon ja hyvinvoinnin suhteen Länsi-Saksan kanssa, se päätti ryhtyä sabotoimaan niitä. Jos et pysty samaan kuin kilpailijasi, niin sabotoi häntä, jotta hänkin menestyy yhtä huonosti kuin sinä! Mikäpä olikaan parempi keino sabotoida länsimaista hyvinvointia, teollisuutta ja elintasoa, kuin Vihreä liike?!? Voi olla toki puhdasta sattumaa, että Vihreän liikkeen ideologia johtaa länsimaisen hyvinvoinnin ja teollisuustuotannon tuhoon, mutta joka tapauksessa se sopi mainiosti Stasin tarkoitusperiin. Lopputulos ratkaisee.

No, kuten kaikki tiedostavat ihmiset ymmärtävät, mm. yliopistot ovat punavihreytyneet varsin tehokkaasti kuluneiden vuosikymmenten aikana. Aivan kuten Frankfurtin koulukunnan tarkoituksena olikin. Tämän seurauksena yliopistoissa on alettu opettamaan mm. naistutkimusta ja muuta täyttä hömppää ja yliopistoista valmistuneet ”journalistit” ja eri alojen opettajat saarnaavat sivulauseissaan kulttuurimarxilaista ideologiaa, osa tietoisesti, osa tiedostamattaan. Tätä kautta vaikutetaan tehokkaasti ihmisten mielipiteisiin ja yhteiskuntaan, pala palalta. Tämä sama punavihreä kulttuurimarxilaisuus on sittemmin levinnyt politiikkaan, jopa niin pahana, että esimerkiksi Ruotsissa yksikään ”uskottavana poliitikkona itseään pitävä” ei voi muuta kuin ”todeta olevansa feministi” tai Suomessa ei voi muuta kuin ”todeta kannattavansa mamutusmokutusta”.

Kulttuurimarxistit harrastavat myös paljon orwellilaista uuskieltä, kehittävät uussanoja ja muuttavat olemassa olevien sanojen merkityksiä mielivaltaisesti. Tämän tarkoitus on hämärtää asioiden todellista laitaa, ujuttaa kieleen ja arkeen heidän mädätystään ja normalisoida epänormaaliutta mahdollisimman paljon. ”CIS-sukupuolinen”, ”Moni/uusperhe”, ”Kulttuurin rikastutus”, ”Moniosaaja”, ”Uussuomalainen”, jne. ovat kaikki esimerkkejä tästä konkreettisesta ja alitajuisesti vaikuttavasta mädätystyöstä. Lukekaapa Orwellin 1984 ja/tai opiskelkaa, mitä ”Newspeak” on ja mitä varten se kehitettiin, hämmästytte todellakin yhtäläisyyksistä nimenomaan sen käyttötarkoituksen ja nykyisen uuskielen suhteen!

Mutta niin, mitä se kulttuurimarxismi oikein on?

Kulttuurimarxismi on yhteiskunnan ja sen jäsenten psykologista(kin) mädättämistä. Yhteiskunnan eri tahoilta yhtäaikaisesti tapahtuvaa tietoista ja tiedostamatonta muutosta, jolla saadaan ihmiset pitämään konservatiivisia arvoja ”rasistisina”, ”fasismina”, ”suvaitsemattomuutena” ja ”vanhanaikaisina”. Nämä arvot yritetään korvata keinotekoisilla, vääristyneillä tai suorastaan valheellisilla kuvitelmilla ja asetelmilla. Esimerkiksi, normaali perhe pitää saada tuntemaan olevansa ”vanhanaikainen”, perheen päänä toimiva työssä käyvä isä saada tuntemaan itsensä ”hyödyttömäksi” ja yhteiskuntaa koossa pitävät tekijät (kieli, kulttuuri, etnisyys) hajotettua mamutusmokutuksella.

Normaali, ylivoimaisen valtaenemmistön harjoittama seksuaalisuus tuomitaan ja tilalle tarjotaan perversioita ja marginaaliryhmien normalisointia. Samalla rohkaistaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja moraalisesti esimerkiksi avioeroja, yksinhuoltajuutta, siirtolaisuutta ja työttömyyttäkin, sekä tietenkin erilaisia seksuaalisia perversioita.

kulttuurimarxismi
Kulttuurimarxistinen yhteiskunta.

Kulttuurimarxismi yritti esimerkiksi Vihreiden johdolla jo 1970-luvulla laillistaa pedofilian. Pedofilian laillistamisen puuhamies Daniel Cohn-Bendit on nykyään europarlamentin Vihreiden ryhmän puheenjohtaja. Samanlaisia, tällä kertaa insestin laillistamisen kaapuun ajettuja teemoja on ollut viime aikoina esimerkiksi Saksassa ja myös Suomessakin. Ja juurikin, kyllä, arvasitte oikein – kulttuurimarxistien eli Vihreiden ja Vasemmistoliittolaisten toimesta!

Kulttuurimarxismin tarkoitus on nujertaa yhteiskuntaa koossa pitävät voimat, kuten ydinperhe (isä, äiti ja heidän biologiset lapsensa), heteroseksuaalisuus, sukupuoliroolit, kansallisvaltiot, omintakeinen kulttuuri ja vaurastuminen. Nämä ovat näet konservatismia, eli juuri ne tekijät, jotka ovat estäneet vasemmistoa pääsemästä valtaan, koska ne ovat vahva vastavoima vasemmistolaiselle ajattelulle.

Ei omaan rooliinsa ja elämäänsä tyytyväinen nainen tarvitse feminismiä mihinkään. Ei omaa kieltään ja kulttuuriaan rakastava tarvitse vieraita kieliä ja kulttuureita yhtään mihinkään. Ei terveen itsetunnon omaava mies tarvitse valtiota eikä muita ihmisiä tai tahoja sanelemaan hänen elämäänsä pätkän vertaa. Toimiva teollisuus ja talous pitää kaikki riippumattomina ja taloudellisesti turvattuina työpaikoissaan. Mutta kun yhteiskunnan jäsenet tehdään kulttuurisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti riippuvaisiksi valtiosta (esim. ilmastonmuutosuskonnon nojalla ja byrokratian ja verotuksen avulla tehty teollisuuden ja talouden alasajo ja työttömyyden kasvu) ja kulttuurimarxilaisella mädätyksellä yhteiskuntaa koossa pitävät voimat on nujerrettu ja yhteiskunnassa vallitsee riippuvuus valtiota kohtaan ja miltei sosiaalinen ja moraalinen anarkia, uusvasemmisto eli kulttuurimarxilaiset ovat voittaneet ja he ovat de facto päässeet tai pääsemässä valtaan!

No missä ovat todisteet sitten? Eikö tämä ole vain vainoharhaista salaliittoteoriaa?

marx1Todisteet ovat silmiesi edessä. Yhteiskunnassamme läsnä, joka päivä, kaikessa, jatkuvasti. Lue historiaa Frankfurtin koulukunnasta. Lue tietoja kulttuurimarxismista. Huomaa, miten hyvin ne täsmäävät yhteen juuri sen kanssa, mitä silmiemme edessä tapahtuu koko ajan! Et voi olla näkemättä yhtäläisyyttä ja syy-seuraus-suhteita, jos vähänkin vaivaudut asiaan perehtymään.

Yksi hyvä esimerkki todisteista on jo aikaisemmin mainitsemani kulttuurimarxistien kannattamien asioiden ristiriitaisuus. Siihen on olemassa aivan looginen selitys, joka todistaa osiltaan kulttuurimarxismin olemassaolon, tarkoitusperät ja keinot siihen pääsemiseksi. Maahanmuutto, ympäristönsuojelu, vähemmistöjen ”oikeudet” ja muut ovat nimittäin todellakin vain KEINOJA näille kulttuurimarxisteille, eivät suinkaan päämääriä. Juuri tässä moni tekee virhetulkinnan, minäkin aikoinaan, kun luulee, että esimerkiksi Vihreiden päämääränä on tehdä Suomesta monikulttuurinen viherutopia, jossa teollisuutta ei edes enää ole. Ei se ole Vihreiden päämäärä. Se on vain Vihreiden KEINO päästä valtaan (toteuttamaan sosialismia)!

Tämä selittää sen, miksi nämä kulttuurimarxistit (puolueesta riippumatta) kannattavat keskenään täysin ristiriitaisia asioita, kuten vaikkapa seuraavia:

 • Kasvihuonekaasupäästöt on saatava alas – mutta ydinvoimaa ei saa rakentaa.
 • Metsät on suojeltava – mutta puut poltettava energiaksi.
 • Saaristomaisema on turvattava sähkölinjoilta – mutta täytettävä tuulivoimaloilla.
 • Työpaikkaa pidetään ihmisoikeutena – mutta yritykset ajetaan kuralle ilmastonmuutosuskonnolla, verotuksella ja byrokratialla.
 • Hyvinvointia pidetään tärkeänä – mutta ihmisten elintasoon suhtaudutaan linkolalaisittain paheena.
 • Naisten oikeuksia kannatetaan – mutta naisvihamielistä islamisaatiota edistetään.
 • Työperäistä maahanmuuttoa halutaan – vaikka työttömyys on jo ennestään korkea.
 • Kulttuurirelativismia edistetään – mutta länsimainen kulttuuri on ”paskaa”.
 • Rotuja ei ole olemassakaan – mutta rotusyrjintä pitää ehdottomasti tuomita.
 • Sukupuoli on vain sosiaalinen konstruktio – mutta sukupuolen muuttaminen kirurgin veitsellä on tervettä ja suorastaan ihmisoikeus (verovaroin, tietysti).
 • Puhutaan sukupuolten tasa-arvosta – mutta miesten vaatimuksille tasa-arvosta nauretaan.
 • Lasten hyvinvointia halutaan edistää – mutta sallittaisiin insesti ja pedofilia.
 • Yksilönvapautta kannatetaan – mutta rikkaat pitää ryöstää verotuksella.
 • Mielipiteiden vapautta ja tasavertaisuutta paasataan – mutta ajatusrikolliset pitää heittää vankilaan tai julkisesti nöyryyttää.

Toistan vielä, jotta varmasti kaikille tulee selväksi: Nämä itsestäänselvät ristiriidat, joita nämä kulttuurimarxistit eivät tietenkään suostu koskaan tyhjentävästi selittämään, eivät ole kulttuurimarxisteille mikään moraalinen tai käytännöllinenkään ongelma, koska niillä ei ole loppupeleissä heille mitään merkitystä. Ne eivät ole heidän tavoitteitaan. Ne ovat vain KEINOJA päästä tavoitteeseen, eli valtaan.

Mikä tahansa keino tai menetelmä kelpaa ja niitä voidaan tarpeen tullen muuttaa. Mikään ei ole pyhää. Vain päämäärä on pyhää. Päästä valtaan ja saada yhteiskunta muutettua sosialistiseksi helvetiksi. Ikuisiksi ajoiksi.

Mutta hetkonen, kysyt, eikä näin ole jo nyt tapahtunut?

AIVAN. Juuri täsmälleen näin on jo nyt tapahtunut. Meillä on vallassa niin poliitikkoina, virkamiehinä kuin tuhansina ja taas tuhansina valtion ja kuntien tyhjäntoimittajina juurikin näitä kulttuurimarxisteja. Heitä on kasapäin Yleisradiolla ja muualla mediassa. Heidän lakeijoitaan vielä runsaammin. He ovat onnistuneet toiminnassaan. He ovat de facto vallassa jo nyt. Meidän yhteiskuntamme on jo nyt ajautunut heidän haltuunsa, eikä se ole suinkaan sattumaa. Se on pitkäjänteisen mädätystyön tulosta, Frankfurtin koulukunnan kulttuurimarxismin lopputulosta!

Kaiva tietoa asiasta netistä. Lue. Ota selvää. Huomaat, että kaikki tässä kertomani pitää paikkaansa. Sinun ei tarvitse kuin ottaa selvää tosiasioista ja vetää niistä yksinkertainen johtopäätös, sekä avata silmäsi ja katsoa ympärillesi. Moni käsittämättömyys – kuten juuri tuo ristiriitaisuus – avautuu aivan uudella tapaa, kun otat huomioon kulttuurimarxilaisuuden ja tarkastelet yhteiskuntaamme ja sen toimintaa siitä vinkkelistä käsin. Se voi olla varsin maailmankuvaa avartava kokemus.

 

Julkaistu alunperin Markus Janssonin blogissa.

28 kommenttia

 1. Kiitos kirjoituksesta. Jälkiviisaus ja jossittelu on sitä makeinta viisautta, mutta sen verran sanoisin, että jos tämä ns. Frankfurtin koulukunta oliisi aikanaan niin sanotusti pantu Volkkarin tuhkakuppiin, niin ihmiskunta olisi säästynyt monelta turhalta kärsimykseltä…

  Plusääni(24)Miinusääni(0)
 2. `Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon? Sentähden, katso, minä lähetän teidän tykönne profeettoja ja viisaita ja kirjanoppineita. Muutamat heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, ja toisia heistä te ruoskitte synagoogissanne ja vainoatte kaupungista kaupunkiin; että teidän päällenne tulisi kaikki se vanhurskas veri, joka maan päällä on vuodatettu vanhurskaan Aabelin verestä Sakariaan, Barakiaan pojan, vereen asti, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välillä. Totisesti minä sanon teille: tämä kaikki on tuleva tämän sukupolven päälle` (Mat 23:33-36).

  https://www.youtube.com/watch?v=ytHmZl9rUNQ

  Kaikkein kallein asia mikä sinulla on – on oma kansasi. Annatko kansainvälisen siionistin tuhota elämäsi? Jeshuan sanoman jälkeen edellisessä videossa oleva vaikuttajan sanoma on elämämme vaikuttavin sanoma.

  Plusääni(28)Miinusääni(1)
  1. Hieno ja koskettava video, joskin sana ”juutalainen” pitäisi ehdottomasti korvata sanalla sionisti, jotta syyttävä sormi kohdistuisi oikeaan osoitteeseen. Ei euroopan kansalaisten pidä nousta taisteluun maailmalla hajallaan olevia juutalaisia vastaan, vaan NWO-globalisteja, eli Rothschild-sionisteja. Euroopan valtioissa on Rothschildin pankkeja kumartava sionisti-eliitti, joten omaan valtiovaltaan ja virkamiehiin se syvä halveksunta pitää osoittaa.

   Sionistit todellakin PAKOTTIVAT Hitlerin ja sitä kautta koko euroopan sotaan, he olivat juuri se WW1 ja WW2 syöpä, jonka vuoksi veri virtasi. Holohoax = Rothschild-sionistit = tekivät saksalaisia rajastavasta Hitleristä syntipukin. Neuvostoliitto on ollut täysin näitten petollisten sionistien, eli oligarkien käsissä aina siihen asti kunnes Putin aloitti rajut puhdistukset. Putin potkaisi oligarki-sionistit pihalle ja käynnisti Venäjän nousun ja juuri sen vuoksi häntä provosoidaan ja mustamaalataan sionistien omistaman valhemedian kautta. Putinia voi verrata siten hyvinkin Hitleriin, joka ei suostunut Rothschild-sionisti-rikollisten pankkivallan alle.

   Surullista tässä kuviossa on se, että vaikka Suomen yhteiskunnallinen ja taloudellinen mahdollisuus sijaitsee idässä, meidän poliittinen sionisti-eliitti kumartaa länteen.

   Plusääni(15)Miinusääni(10)
    1. Niinpä niin… todistushan näistä Suomea tuhoavista juutalaisista on meidän omien silmiemme edessä:
     Soini = juutalainen. Katainen = juutalainen. Koivisto = juutalainen. Urpilainen = juutalainen. Ollila = juutalainen. Sipilä =juutalainen. Niinistö = juutalainen. Lipponen = juutalainen. Apunen = juutalainen. Halonen = juutalainen. Kaikki suomalaiset vapaamuurarit ja sitä myötä korruptoituneet tuomarit, asianajajat, pääjohtajat ja ministeriön virkamiehet = juutalaisia, eikö totta? Voi elämän kevät tätä täydellistä typeryyttä kun kommentoijat eivät tiedosta edes sitä, kuka tätä Suomea parhaillaan tuhoaa. Nämä Suomen, kuten myös euroopan tuhoajat EIVÄT OLE juutalaisia – he ovat NWO-globalisteja, eli Rothschild-rahajärjestelmää palvelevia SIONISTEJA.

     Noh mut… mikäs siinä. Jatkakaa vaan kollektiivista juutalaisten vihaamista, sehän teidän asiaanne ajaa eteenpäin.

     Plusääni(10)Miinusääni(3)
     1. Otetaan ensimmäinen, selvin tapaus: Israel.

      Israel, ”The Jewish State for The Jews”, on juutalaisvaltio, joka on juutalaisille. Siis juutalaisten valtio, joka on juutalaisille. Eli juutalaisille juutalaisvaltio. Eli valtio, joka on juutalaisille ja juutalaisten.

      Ja juuri tämä juutalaisten valtio, joka on juutalaisille, ampuu lapsia ja naisia kouluissa ja sairaaloissa, vuonna 2015. A.D. 2015. Näin tekee juutalaisten valtio, joka on juutalaisille.

      Juutalaisten valtio, joka on juutalaisille, on perustettu maalle, joka on väkivalloin ryöstetty ja sen alkuperäiset asukkaat ovat jatkuvan vainon kohteena. Vainoajia ovat juutalaisvaltion juutalaiset, jotka asuvat juutalaisvaltiossa, joka on juutalaisille.

      Juutalaisten valtion johdossa on ollut mm. ihmiskuntaa vastaan rikoksia tehnyt juutalaisvaltion juutalainen eli Ariel Sharon. Hänet tunnetaan myös nimellä ”Beirutin terurastaja”. Ja hän on siis ollut aikoinaan juutalainen, joka johti juutalaisvaltiota, joka on juutalaisille.

      Näin toimii juutalaisvaltio, joka on juutalaisille.

      Plusääni(8)Miinusääni(0)
     2. Juutalaisten kätyrit: vapaamuurarit, poliittiset agendat, erilaiset liikkeet, oppimateriaalit, koulutus ym. ym. mädättävät yhteiskuntaamme tietoisesti tai tietämättään. Kaiken takana on juutalaisuus jonka tavoite on juuri nyt tuhota oman esivaltamme uskottavuus siinä hyvin onnistuen.

      Plusääni(6)Miinusääni(0)
   1. Jussia kompaten. Tarkkailija täällä taas valehtelee minkä kerkeää. Jaksat jankata jokaisessa viestissäsi suu vaahdoten, kuinka Rothschild-sionistit kyykyttää ja että juutalaisissa ei ole mitään vikaa. Teet lähinnä itsestäsi säälittävän, epä-uskottavan ressukan noilla epä-älyllisillä ja -rehellisillä jutuillasi. Aivan selvä juutalainen trolli ja vieläpä Putinisti. Putte ja hänen Venäjänsä ei ole mikään vastavoima, vaan aivan samaa paskasakkia löytyy tältä suunnalta. Vai, että Hitleriä ja Putinia voi verrata keskenään.. buhahaha! Oletko aivan täydellinen idiootti, vai mistä moiset aivopierut kumpuaa? Putin nimenomaan suosui ja suostuu edelleen juutalaisen pankkijärjestelmän alaisuuteen laittamatta tikkua ristiin ongelman korjaamiseksi ja asian edistämiseksi kansan hyväksi. Hän myös on asettanut lakeja kieltääkseen paikallisen aidon nationalismin, ja myös osallistuu lännen tavoin rikollisten suojeluun ja totuuden peittelyyn pelottelemalla revisionistit, eli totuuden puhujat sakkojen ja jopa vankeuden uhalla hiljaiseksi. Täysin avoin Israelin puolestapuhuja ja holohoaxin lobbaaja. Aivan päinvastainen mies, kuin Hitler siis. Hitler oli kunniallinen ja totuudellinen mies. Putte on selkärangaton rikollinen ja juutalaisen vallan edistäjä. Juutalaisuus on ongelma. On aina ollut ja tulee aina olemaan. Lännen ja Idän vastakkainasettelu on vain näennäistä, pelkästään teatteria. Vastavoima löytyy jokaisesta ihmisestä itsestään, ei mistään Putinista tai muusta. Eliitti on voimaton ilman meitä. Ei ne toisiaan halua tappaa ja orjuuttaa, vaan meidät kansalaiset. Kun jokainen ottaa kollektiivisen vastuun itsestään, ja ei suostu enää näiden satanistien pompotteluun ja orjasteluun, niin tällöin heillä ei ole enää valtaa mihinkään tai kehenkään. Nythän lähes kaikki ovat syvässä unessa, totaalisen aivopestyjä ja eivät edes ymmärrä, että ovat orjuudessa ja menossa vieläkin täydellisempään orjuuteen, kun JWO koittaa. Ihmisten täytyy nimenomaan tietää mitä on juutalaisuus ja millainen on sen tuote. Heidän täytyy ymmärtää, että keskuudessamme on jatkuvasti vihollinen, joka pyrkii tuhoamaan ja eksyttämään minkä kerkeää, hyötyäkseen siitä. Juutalaiset ovat etnisesti ja kulttuurillisesti yhtenäinen porukka, jotka saavat kasvatuksen synagogissa ja omissa kouluissansa. He kokevat yhteenkuuluvuutta, kun taas me emme, koska omaksumme heidän opetukset siitä, että se on pahasta, rasistista ja ei tätä päivää. He kuitenkin itse säilyttävät nämä ominaisuudet omiensa parissa. Juutalaiset ovat tuhoajia. Sanoihin näin, esim. juutalainen kirjailija Maurice Samuel kirjassaan ’You Gentiles’ sivulla 155 (https://archive.org/stream/YouGentiles_414/YouGentiles#page/n75/mode/2up)

    Plusääni(15)Miinusääni(3)
    1. Tuosta hep kukkuun 110% asiatekstistä haluaisin nostaa vielä esille erään seikan, mitä pidän erittäin tärkeänä:

     ”Vastavoima löytyy jokaisesta ihmisestä itsestään”

     Tästä lähdetään, ja jos ei vastavoimaa löydy, on sitten oma itsensäkin kateissa. Valtamedian opettama yltiöindividuaalisuus on laumasieluisuutta mitä pahimmassa määrin. Se, että kaikki hajaantuu samaan suuntaan, ja että joku painelee joukon keulilla ei ole yksilöllisyyttä. Sillä saattaa myös olla karmaiseva lopputulema, niin kuin Bolshevikkien vallankaappauksella ja 2. Maailmansodan loppunäyttämöllä.

     Mutta jos kaikki hajaantuu oman rehellisen mielensä mukaan eri suuntiin, voi yksilö hyvillä mielin todeta, että on se hienoa kun on oma mielipide. Jos kaikki olisi samaa mieltä, eihän minulla olisi mielipidettä ollenkaan saatikka vastuuta edes omasta itsestään, olisin korkeintaan joku propagandatorvi. Ja tästähän valtamedian tapauksessa nimenomaan on kysymys.

     Plusääni(10)Miinusääni(1)
    2. Hees. Juutalaisille opetetaan pienestä pitäen, kuinka ”natsit” eli valkoiset kristityt on tuhottava ja kuinka heidän täytyy määrätä ja nakertaa. Siten kun huulet liikkuvat, valehdellaan. Goyimeille taas juutalainen määrää kouluopetuksessa opettamaan, kuinka valkoiset ovat pahoja ja joutavat mennä ym.

     Plusääni(14)Miinusääni(3)
     1. Niinhän sitä opetetaan, mutta huvittavinta tässä hommassa on, se että Hitler oli katolinen eli hänellä ei ollut mitään tekemistä kristittyjen kanssa eli heidän, jotka seuraavat Raamattua eli Jeesusta eikä ihmistä (Paavia). Ihmiset puolustaa tätä jätkää jonain hyväntekijänä vaikka ajoi Perkeleen asiaa lampaiden vaatteissa. Tahto oli ehkä hyvä, mutta… Katolinen Kirkko (eli kaikki kirkot ja herätysliikkeet) ovat tehneet niin perusteellista jälkeä tuhotessaan kristinuskoa ja ujuttamalla heidän Lucifer oppeja sisältäpäin heikoille uskoville ja kutsumalla sitä kristinuskoksi ja, että vielä hereillä olevia kristittyjä jotka seuraa Jumalan tahtoa käydään armotonta taistelua.

      Plusääni(2)Miinusääni(5)
     2. Hitler ei ollut sisäisesti kirkkokristitty. Hitlerin mustaajat ovat juutalaisia. Juutalaisille opetetaan pienestä pitäen tuhoamaan antisemiitit erityiskouluissa ym. Eurooppalaiset kuulemma saavat sen jo äidinmaidossa

      Plusääni(6)Miinusääni(2)
 3. Hieno yhteenveto kulttuurimarxismista, jonka sydän ja sielu ovat juutalaiset.

  Jokainen huomaa kulttuurimarxismin nykyään helposti esim. amerikkalaisissa elokuvissa.

  Yhdysvaltain mustista lapsiperheistä 81,5 % on sosiaaliturvan varassa, mutta jos katsoo televisio- tai elokuvateatteriohjelmistoja niin mustat ovat vähintäänkin aivokirurgeja ja esim. jotakuinkin kaikissa rikossarjoissa (joita esitetään kymmenen päivässä, vähintään, Suomenkin kanavilla) musta on pomo ja Valkoinen Kansa tekee duunin, kun tämä musta Ihmiskunnan Valo hohtaa esimerkkinä kaikille.

  Lisäksi haastan kenet tahansa löytämään yhdenkin NEGATIIVISEN juutalaishahmon amerikkalaisista elokuvista tai televisiosarjoista. Löytyykö? Löytyisikö esim. juutalainen pankkiiri? Löytyisikö juutalainen pedofiili? Ylipäätänsä juutalainen hahmo, joka on selkeäasti identifioitavissa juutalaiseksi ja on ns. paha ja negatiivinen hahmo?

  Ei löydy. Kulttuurimarxisti ei sitä salli.

  Otanpa toisen ajankohtaisen esimerkin.

  Esim. Suomessa ja Ruotsissa ja koko Valkoisten Kansojen maailmassa mm. somalit ovat kunnostautuneet ns. joukkoraiskauksissa. Mutta oletko koskaan törmännyt missään elokuvassa tai televisiosarjassa tällaiseen? Ehei, jos näet somalin näissä yhteyksissä niin hän on lutuisen näköinen silmälasipäinen lastenlääkäri, joka pelastaa ohjelmassa jonkun Pahan Valkoisen lapsen, tietysti.

  Oletteko nähneet Kaurismäen elokuvan, jossa muslimi törkeästi häpäisee hautarauhaa Kangasalassa? Oletteko nähneet elokuvan, jossa muslimit kuvaavat naisia uimahalleissa? Tai menevät paskaisissa kalsareissa pesemättä uimaan?

  Ei, ette näe, sillä kaikki sellainen on kielletty.

  Sen sijaan Valkoisen Kansan pienimmätkin teot punnitaan kultaisella vaa’alla ja kaikki synnit 500 vuoden ajalta esitetään jatkuvina uusintoina. Uusintoina, joita silmälasipäiset ”professorit” kommentoivat ja esim. natsiaiheisia dokumentteja esitetään ad infinitum. Pieninkin aspekti tutkitaan.

  Sen sijaan kukaan ei ole koskaan huomannut juutalaisten osuutta bolshevikkivallankumouksessa. Kukaan ei ole koskaan kuullutkaan Shabrasta ja Shatilasta, jossa juutalaisarmeijan asepuvuissa esiintyneet miehet tappoivat n. 2000 lasta ja naista. Kukaan ei puhu Ariel Sharonista, Israelin valtion johtajasta. Hänet tunnetaan myös nimellä ”Beirutin teurastaja”.

  Elämme keskiaikaisessa pimeydessä, jota vanhoilliset rabbit valvovat. Musta maalataan valkoiseksi, valkoinen mustaksi, hyvä pahaksi, paha hyväksi.

  Jesuiitat olivat kuin lastentarhan tätejä verrattuna YLE:n lappu silmillä kulkeviin ”intellektuelleihin”.

  Plusääni(27)Miinusääni(1)
 4. Ehkä suurin kultturimarxistisen saastan suoltaja maassamme on Yle, jonka rikolliset vallanpitäjämme – meidän kustantamanamme – ovat kaapanneet propaganda-aseekseen MEITÄ VASTAAN. He ovat asettaneet BILDERBERGIT, päätoimittaja Jääskeläisen ja toimitusjohtaja Kivisen johtamaan tätä aivopesua – Bilderberg-agendaan kuuluu mm. kansallisvaltioiden hävittäminen – apureinaan mm. Tampereen punayliopistosta valmistuneita viherkaavun alle kätkeytyneitä entisiä taistolaiskommunisti-toimittajia, pahamaineisia telaketju-punafeministi-änkyröitä ja muita vastaavanlaisia KANSANVIHOLLISIA kuten esim. Ruben Stiller, ks. esim. ”Ruben Stillerin etniset pakkomielteet”, http://ylewatch.blogspot.nl/2015/12/ruben-stillerin-etniset-pakkomielteet.html. Ylewatch on yleensäkin ansiokkaasti jo pitkähkön aikaa raportoinut tästä Ylen taukoamatta suoltamasta suomalais-vihamielisestä, so. maanpetoksellisesta propaganda-saastasta.

  Toinen huomattava kultturimarxistisen saastan suoltaja on ’laatujounalismin’ tärkeyttä tavan takaa korostava Bilderberg-Erkon Brysselin Pravda jatkuvalla, erityisesti monikulttuuri-/homotus-/lesbotus-propagandallaan. Lehden päätoimittajat käyvät Bilderberg-kokouksissa kuulemassa ohjeistusta edelleen, vaikka Erkko onkin jo mennyt manan majoille.

  Ruotsinkielisellä puolella Ylelle/Brysselin Pravdalle vertoja vetää Ylefem/HBL samoin jatkuvalla monikulttuuri-/homotus-/lesbotus-propagandallaan, myös kaiken TODELLISEN EU-kritiikin ollessa pannaan julistettua.

  Plusääni(17)Miinusääni(1)
 5. Meidän rahoillamme meidän turmioksemme:
  ”Sananvapauden pahimmat uhkat – JSN puheenjohtaja Elina Grundström
  Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Elina Grundström nimeää netin mediat MV-lehti, Verkkomedia ja Magneettimedia suurimmaksi uhkaksi sananvapaudelle.
  Sananvapauden esitaistelija ei anna mitään arvoa sille, että mainitut mediat julkaisevat aiheita joista ns. valtamedia yhtenä blokkina vaikenee…”,
  Koko artikkeli: http://mvlehti.net/2015/12/14/sananvapauden-pahimmat-uhkat-jsn-puheenjohtana-elina-grundstrom/

  Plusääni(11)Miinusääni(1)
 6. Kulttuurimarxismi = kysynnän ja tarjonnan laki. Siinä kaikki.

  Plusääni(1)Miinusääni(5)
  1. Mutta kummasta suuntaa luettuna, määrääkö kysyntä tarjonnan vai tarjonta kysynnän, niin kuin oli NL:n aikoihin. Eli onko asiakas aina oikeassa, vai syntynyt olemaan aina väärässä maailmankaikkeuden ainoan butiikin etnisen omistajan edessä.

   Plusääni(8)Miinusääni(0)
 7. Ihmettelen vähän tätä minusta ainakin ” faktojen ja valheiden sekasotkua” tässä ketjussa. Hitlerhän oli esimerkiksi itse sukua Wieninn ”pankkiiri- Rotschildeille”.

  Plusääni(0)Miinusääni(5)
   1. Bevor die Menschen nicht verstehen, daß die wirklichen Mächtigen im Dritten Reich ‑ also diejenigen noch hinter den Nationalsozialisten! ‑ die satanischen Illuminaten waren, werden sie niemals bis an den Ort des Geheimnisses der Geheimnisse vordringen können. Sie werden weiterhin im Unklaren darüber bleiben, wie die ganzen Fäden an der Spitze zusammenlaufen.

    Plusääni(0)Miinusääni(1)
  1. Omasta mielestäni surullista. Molemmin puolin. Ihmiset tuntuu etsivän jatkuvasti syyllistä muista kuin itsestään. Syyttäminen olikin ihmisten ensimmäinen teko, kun oppisivat tuntemaan sekä hyvän että pahan. Miten väkivallalla pakottaminen jonkun pyytämään anteeksi tekee asiat paremmaksi? Tai kostaminen. Minä näen noi tyypit aivan samanlaisina kuin kyseinen pedofiili. Kaksi erilaista esimerkkiä harjoittaa väkivaltaa. Mitä kaunista sinä näit tuossa?

   Mark. 3:23-24 ”Kuinka saatana voi ajaa ulos saatanan? Ja jos jokin valtakunta riitautuu itsensä kanssa, ei se valtakunta voi pysyä pystyssä. Ja jos jokin talo riitautuu itsensä kanssa, ei se talo voi pysyä pystyssä. Ja jos saatana nousee itseänsä vastaan ja riitautuu itsensä kanssa, ei hän voi pysyä, vaan hänen loppunsa on tullut.”

   Luuk 21:10 ”Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan”

   Pähkinänkuoressa miten ihminen tuhoaa lopulta itsensä. Minkä takia te olette niin helposti vietävissä? Etkö ala jo hahmottamaan hyvän ja pahan eroa vaikka nykypäivänä se on aivan nokan alla ja yltyy vaan? Mitä jos itse saisit samanlaisen koulutuksen? Jatkaisitko sitä vihaamista vai tekisitkö parannuksen? Miten kauan Jumala on armollinen sulle? Vihataan pahantekijöitä vaikka itse ollaan perkeleen orjina ylistämässä pahuutta. Jeesus tuli pelastamaan meidät tästä kirouksesta, jos vain otat vastaan hänen lahjansa. Antaa muiden tuhota itsensä, mutta pelasta niin moni kuin voit äläkä levitä tota perkeleen vihaa ja ylistystä ympärillesi, siinä ei ole mitään kaunista.

   Plusääni(8)Miinusääni(1)
   1. No aika ylimielinen asenne sinullakin, ”Antaa muiden tuhota itsensä”, kun Kristus käänsi toisenkin poskensa suunnatakseen katseensa Perkeleen pesäkoloon, missä rahanväärentäjät, koronkiskurit ja valehtelijat häärää. Sinä tunnut olevan innokkaasti kääntämässä poskeasi, muttet ole halukas suuntaamaan katsettasi mihinkään. Olet valehtelija ja Johanneksen Evankeliumin 8-44 mukaan osoitteesikin on tiedossa.

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
    1. Karu fakta nyt vaan on, että Jumalasta mennään kokoajan kauemmaksi ja pahuus valtaa sitä mukaan maailman. Enemmistö pysyy perkeleen orjana, kuten voidaan lukea. Ei ollut tarkoitus kuulostaa ylimieliseltä, päinvastoin. Jos siemen ei tuota satoa, niin minkäs sinä sille voit? Siemeniä pitää levittää jokapuolelle. Jos ihminen ei herää ja valitsee tuhon ennemmin kuin elämän, se on heidän oma asia. Pitää kunnioittaa heidän päätöstä. Jokaisella on oma tahto. Ei Jumalan ja meidän tehtävä ole pakottaa ihmisiä se on perkeleen tehtävä. Jumala sen tietää ketä herää ja ketä ei lopulta. Ei siinä ole mitään ylimielistä, jos sanon että anna ihmisten tehdä oma valinta ja tuhota itsensä kerran he ovat näin päättäneet. Rukoile heidän puolesta, kuitenkin, että heräisivät.

     Plusääni(1)Miinusääni(0)
     1. Lisäisin vielä, että enhän minä sano heille, että ”tuhoa sit itsesi” ja jatkan matkaa vaan kun ihminen oppii tuntemaan totuuden, tiedän, että he tuhoutuvat jos eivät herää. Olen siis surullinen heidän puolesta ja muistan heitä rukouksissani ja toivon, että he heräävät ja kuulevat Jumalan kutsun.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     2. Karu fakta on, että maailma on ollut pahuuden vallassa jo iät ja ajat, huonoimmat ajat ehkä olivat n. 100 vuotta sitten Bolshevikkien vallankaappauksen ja 2. MS:n yhteydessä. Ainoastaan siksi, että ihmiset uskovat maanpäälliseen valheeseen. Totuus täyttää ihmisen sen viimeisen henkisauhun myötä, mutta sitä odotellessa kannattaa pyrkiä kohti Totuutta ja valheenpaljastus on siinä yhtä tärkeä kuin uuden luominen, suuntaa antaa Uusi Testamentti.

      Vähän takakierosti esittelit itsesi toisenkin posken kääntäjänä, mutta samaan hengenvetoon epäsuoraan tuomitsit suomalaisiakin typerämmät venäläiset persuääliöt. Sinun pitäisi ymmärtää, että teit juuri päinvastoin kuin Kristus opettaa, eli et todellisuudessa kääntänyt toista poskeasi, vaan suojelet perkeleen pesäkoloa.

      Mitä jos nuo venäläiset molopäät olisivat taluttaneet kontilleen jonkun Moskovan juutalaisoligarkin, vaikka Deripaskan tai Vekselbergin ja vaatineet anteeksipyyntöä Venäjän kansan edessä? Kuinka olisi venäjänjuutalainen puolustellut 100 miljoonan joukkomurhaa, no kun tuo holokaustikin oli tulossa niin sen puoleen piti vähän tappaa etukäteen? Mutta eivät tule Deripaskat ikinä tekemään pesäeroa kultista ja kultin maanpäällisestä johtajasta.

      Himmlerin mukaan joku päivä tuo päällekkäisten valheiden verkko kasvaa niin suureksi, että se romahtaa omasta painostaan. Mutta se vaatii painovoiman ja painovoiman kumoaminenhan tuossa tuntuisi nykypäivänä olevan kyseessä valtamediassa, politiikassa ja rahoituksessa.

      Painovoima on Kaikkivaltiaan Laki, kohdistuu joka ikiseen. Ikävänpuoleinen DejaVu, kun tulee pää edellä kohti joenpohjaa, kun on ensin valheella asemoinut itsensä muiden yläpuolelle.

      Plusääni(4)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat