Vieraskynä: Massojen tajunnan ja tiedon omaksumisen älykäs manipulointi

Julkaisemme Seppo Utrian artikkelin juutalaisen Edward Bernaysin teorioista liittyen ihmismassojen manipulointiin sekä propagandaan. Lukija löytää helposti yhtymäkohtia esimerkiksi valtamedian toimintaan.

Edward Bernays on sanonut:

Tarvitsemme näkymättömän hallituksen. Massojen tajunnan ja tiedon omaksumisen älykäs manipulointi koskien tottumuksia ja mielipiteitä on tärkeä osa demokratiaa. Yleinen mielipide voidaan säätää teknologian avulla.

Elokuvat ovat suurin alitajunnan propagandaväline. Ne ovat tehokas ajatuksia ja mielipiteitä muokkaava tie, elokuva voi yhtenäistää kansakuntien tapoja ja mielipiteitä. Eliitit, jotka manipuloivat yleistä mielipidettä, ovat se näkymätön hallitus, joka on maan todellinen valtaapitävä voima.”

Bernays syntyi 1891 Wienissä juutalaisperheeseen. Hänellä oli kaksikertainen kytkentä psykoanalyysiin. Hänen äitinsä oli Sigmund Freudin sisar Anna ja hänen isänsä oli Ely Bernays, Freudin vaimon Martha Bernaysin veli.

Vuonna 1892 hänen perheensä muutti New Yorkiin, jossa hän opiskeli DeWitt Clinton High Schoolissa. Vuonna 1912 hän valmistui Cornellin yliopistosta pääaineenaan maatalous, mutta valitsi journalismista ensimmäisen uransa. Hän avioitui Doris E. Fleischmanin kanssa vuonna 1922.

Bernays työskenteli Woodrow Wilsonin hallinnon kanssa ensimmäisen maailmansodan aikana julkisen tiedotuksen valiokunnassa. Hän oli vaikutusvaltainen mies, joka edisti ajatusta, että Amerikan sotaponnistukset pyrittiin naamioimaan siten, että maa ”tuo demokratiaa koko Euroopalle”. Sodan jälkeen Wilson kutsui hänet Pariisin rauhansopimuskonferenssiin vuonna 1919.

Vaikuttuneena siitä kuinka hyvin tämä demokratian iskulause oli toiminut sodan aikana, hän pohti, voitaisiinko samaa propagandamallia käyttää rauhan aikana. Niin hän keksi termin Public Relations (PR, suhdetoiminta).

BBC-haastattelussa Bernaysin tytär Anne kertoi isänsä uskoneen, että kansan demokraattiseen päätöksentekoon ”ei voida luottaa”, ja hän pelkäsi, että ”he [amerikkalainen kansa] voisivat helposti äänestää väärää miestä tai haluta vääriä asioita, ja siksi heitä piti ohjata ylhäältä.”

Tämän ”ohjauksen” Anne oli tulkitsi niin, että isä uskoi eräänlaiseen ”valistuneen despotismin” ideologiaan.

Tämän ajattelumallin jakoi Walter Lippmann, yksi Amerikan merkittävimmistä poliittisista kolumnisteista tuolloin. Bernays ja Lippmann istuivat yhdessä Yhdysvaltain Public Relations –valiokunnassa, ja Bernays lainaa Lippmannia laajasti uraauurtavassa Propaganda-kirjassaan.

edward_bernays

Bernays myös hyödynsi ranskalaisen kirjailija Gustave Lebonin ajatuksia. Tämä oli joukkopsykologian alullepanija. Bernays lainasi myös Wilfred Trotteria, joka edisti samanlaisia ajatuksia englanninkielisen maailman teoksessaan Massojen vaistot sodassa ja rauhassa. Trotter, joka oli kirurgi, luki Freudin teoksia. Trotter esitteli freudilaisuutta myös työtoverilleen Wilfred Bionille.

Kun Freud pakeni Wienistä Lontooseen (Anschlussin jälkeen), Trotterista tuli hänen henkilökohtainen lääkäri. Wilfred Bionista ja Ernest Jonesista tuli freudilaisen psykoanalyysin keskeisiä jäseniä Englannissa. He kehittivät ryhmädynamiikan oppeja Tavistock-instituutissa, jossa monet Freudin seuraajista toimivat. Näin ryhmäpsykologia ja psykoanalyysi kiinnittyivät toisiinsa Lontoossa toisen maailmansodan aikana.

Bernaysin PR-teoriat auttoivat Freudin teorian popularisoinnissa Yhdysvalloissa. Ne auttoivat myös PR:n käyttöä psykologian ja muiden yhteiskuntatieteiden suunnitelmissa koskien julkisen manipuloinnin kampanjoita.

Jos me ymmärrämme ryhmän tajunnan mekanismin ja motiivit, niin eikö olekin mahdollista kontrolloida ja hallita massoja tahtomme mukaan niiden tietämättä sitä? Viimeaikainen käytäntö on osoittanut, että se on mahdollista, ainakin tiettyyn pisteeseen ja tietyissä rajoissa, sanoi Bernays.

Hän kutsui tätä tieteellisen tekniikan avulla tapahtuvaa mielipiteen muokkausta ”engineering on concent” (yksimielisyyden tai hyväksymisen muokkaus).

Vuonna 1919 Bernays perusti suhdetoimintatoimiston New Yorkissa. Hän piti ensimmäisen PR-kurssin New Yorkin yliopistossa vuonna 1923 julkaisten ensimmäisen uraauurtavan kirjan nimeltään Yleisen mielipiteen kiteyttäminen (Crystallizing Public Opinion) samana vuonna.

Hän työskenteli myös lukuisten kuuluisien asiakkaiden kanssa, myös presidentti Calvin Coolidgen, Procter & Gamblen, CBS:n, United Fruit Companyn, American Tobacco Companyn, General Electricin, Dodge Motorsin sekä fluorin käyttöä edistävän Public Health Servicen kanssa.

Tämän ohella Bernays mullisti PR:n yhdistämällä perinteisen lehdistövoimaan psykologian ja sosiologian tekniikoita luodakseen sen, mitä eräs kirjoittaja kutsuu ”tiedemeteliksi”, tieteen räikeäksi mainonnaksi.

Tekniikat

Bernays uudisti ja popularisoi lehdistön käytön tiedottamisessa. Yksi kuuluisa kampanja oli naisten tupakointi kampanja 1920.

Hän auttoi tupakkateollisuutta voittamaan yhden ajan suurimmista sosiaalisista tabuista: naisten tupakoinnin julkisilla paikoilla. Naiset olivat saaneet tupakoida vain tietyillä rajatuilla alueilla, tai ei ollenkaan. Naiset, jotka rikkoivat tätä sääntöä, pidätettiin.

Bernays lavasti 1929 pääsiäisparaatin New Yorkissa, jossa tuotiin esiin malleja, joilla on suussa Lucky Strike –savuke eli ”vapauden soihtu”.

Historiallisen yleisötilaisuuden jälkeen naiset alkoivat sytyttää tupakan useammin kuin koskaan ennen. Näin Bernays sai aikaan sen, että naisten tupakointi alkoi tulla sosiaalisesti hyväksyttävämmäksi. Bernays esitti tämän tapahtuman uutisena.

Näin hän sai teollisuuden vakuuttuneeksi, ettei paras tapa ollut mainostaa vaan tehdä omaa etua palveleva tai jopa totuutta vääristeleväkin uutinen hyväuskoiselle yleisölle.

Yksi Bernaysin suosikkitekniikoita manipuloida yleistä mielipidettä oli epäsuora ”kolmannen osapuolen” käyttö. ”Jos voit vaikuttaa johtajiin, voit automaattisesti vaikuttaa ryhmään, jota he ohjaavat”, hän sanoi. Edistääkseen pekonin myyntiä hän teki lääkäritutkimuksen ja raportoi lääkärien suosituksen, että ihmiset söisivät raskaan aamiaisen.

Hän julisti kyselyn tulokset yhdessä tiedotusvälineiden kanssa, jotka ylistivät pekonia ja munia ihanteellisena aamiaisena ja erinomaisen terveyden kannalta tärkeinä kumoten siten perinteisen tee- (tai kahvi-) ja paahtoleipäaamiaisen.

Bernays käytti myös setänsä Sigmundin psykoanalyyttisia ideoita kaupankäynnin edistämiseksi eri hyödykkeiden, kuten savukkeiden, saippuan ja kirjojen myymiseksi.

Hän käytti ”freudilaista teoriaa” käsitellessään yleisön käsitystä kommunismista, koska hän uskoi, että meidän ei pitäisi helpottaa kansalaisten kommunismin pelkoa, vaan pikemminkin edistää sitä. Tämä teoria toimi niin hyvin, että siitä tulikin kova ase niin sanotun kylmän sodan aikana.

lucky-strike-ad

Filosofia ja suhdetoiminta

Bernays, joka harjoitti ammattiaan New Yorkissa 1919-1963, piti itseään ”suhdetoimintaneuvojana”.

Hänellä oli hyvin selvä näkemys niistä asioista, jotka erottivat hänet ja muut mainonnan ihmiset. Usko siihen, että propaganda ja uutiset olivat oikeutettuja välineitä sekä hänen yrityksensä ja hänen kykynsä tarjota filosofisia perusteluja näille uskomuksille, vieroitti hänet siitä, miten mainosmiehet ajattelivat.

PR-neuvojana hän näki oppinsa ”emersonilaisena”, kun tapahtumista dramatisoitiin uusia käsitteitä ja käsityksiä, jotka jopa vaikuttivat toimintaa johtaviin ja ryhmiin.

(Tämä siitäkin huolimatta, että on epätodennäköistä, että transendentalisti Emerson, joka oli ihastunut Intian hengellisiin perinteisiin ja niiden pyrkimyksiin irtisanoutua materialismista ja edisti yksinkertaistetusti ”sisäänpäin” kääntymistä olemassaolon sijaan, tuskin olisi pitänyt Bernaysiä ja hänen toimiaan yritysten hyväksi houkuttelevina tai hyväksyttävinä.)

Bernaysin visiona oli utopistinen yhteiskunta, jossa yksilön seksuaalista ja psyykkis-emotionaalista vaistopohjaista energiaa, jonka Bernays näki vaarallisena, voitaisiin valjastaa ja kanavoida yritysten eliitin taloudellinen hyödyn palvelemiseen.

Käyttämällä massatuotantoa suuret yritykset voisivat tyydyttää massojen luonnostaan irrationaalisen ”haluajattelun” vaatimuksen ja samanaikaisesti korvata massatuotannolla sen vaarallisen eläimen, joka meissä uhkasi repiä yhteiskuntaa hajalle silloin, kun/jos se jätetään tukahduttamatta.

Bernaysin komento- tai käskyfilosofinen tyyli näkyy, kun hän kirjoittaa: ”Tämä on massatuotannon aikaa. Materiaalien massatuotannossa on kehitettävä laaja tekniikka ja sovellettava sitä laajaan jakeluun […] on myös oltava tekniikka, jolla ideoita levitetään massoille.”

Silti hän tunnisti mahdollisen suuren vaaran, joka asiaan liittyi ja mikä kuulosti jopa vastalauseelta hänen idealleen, jonka mukaan PR-neuvoja ei saa koskaan hyväksyä tilannetta, jossa hän ”joutuu asettamaan ryhmälojaalisuutensa yhteiskuntavelvollisuutensa edelle”.

Kummallinen kommentti, ottaen huomioon hänen halukkuutensa edistää kyseenalaisten tuotteiden myyntiä ihmiskunnalle, kuten edellä mainitut savukkeet – kampanjaa, jota hän pahoitteli myöhemmin, kun hänen vaimonsa kuoli keuhkosyöpään.

did-the-cia-create-mind-control-slaves

Propaganda-kirjan pääartikkeli

Propaganda-kirjansa pääartikkelissa Bernays puolusti ajatusta, että massojen yleisen mielipiteen ja tottumusten tietoinen ja älykäs manipulointi on tärkeä osa demokraattista yhteiskuntaa.

Ne, jotka osaavat manipuloida tätä näkymätöntä mekanismia, muodostavat näkymättömän hallituksen, joka on todellinen valtaapitävä voima. ”Meitä hallitaan, mielemme on valettu, meidän makumme muokattu, ajatuksemme ehdollistettu – pääosin miehien/tahojen toimesta, joista emme ole koskaan kuulleet.”

Lähes jokaista tekoamme niin politiikan kuin talouden kohdalla, meidän sosiaalista käyttäytymistämme tai eettistä ajatteluamme, hallitsee pieni määrä henkilöitä, jotka ymmärtävät mielen prosesseja ja massojen sosiaalisia toimintamalleja. Heillä on ne ohjakset, jotka ohjaavat yleisön/kansan tajuntaa.

Bernaysia ja muita tiedottajia vastaan usein hyökättiin syyttäen heitä propagandisteiksi ja petollisiksi manipulaattoreiksi, jotka edustivat etujärjestöjä vastoin yleistä etua ja salaa järjestivät tapahtumia, jotka varmistivat uutiskertomusten seuraamista maksutta asiakkaidensa edun mukaan välittämättä niiden kautta syötettyjen ja maksettujen mainosten vaikutuksista.

Bernaysin taidokkuus edistää tämäntapaista ilmenee selvästi, kun lukee hänen ”Kaksi kuutosta” –otsikoidun kirjoituksen koskien uusia Dodge-autoja 1927-1928. Kirjoitus on tarina siitä, miten hän onnistui saamaan sanomalehtien kannatuksen radio-ohjelmalle, jonka hän itse kehitti edistämään Dodge-veljesten uuden kuusisylinterisen myyntiä.

Toinen tärkeä Bernaysin kirjoitus koskee muotialaa 1925-27: ”Hatut ja sukat”. Se on kirjoitus koskien oveluutta muotiteollisuudessa; hän paljastaa samanlaisen hohdokkuuden kuluttajien manipuloinnista muotiareenalla.

Bernaysin käsitys demokratiasta on äärimmäisen despoottinen. Hän on taitavasti eliminoinut kokonaan kansanvallan pois. Kansa vain seuraa vierestä ja tekee, kuten propaganda kehottaa. Ellei se toimisi niin miestä voisi pitää idioottina. Kysymys kuuluu: kuinka kauan se voi toimia?

 

Seppo K.J. Utria
Utria on eläkkeellä oleva psykiatrian erik. lääkäri

 

Lähteitä:

NYTimes.com
Npr.org

30 kommenttia

 1. Ainahan ihmisten mieliä on yritetty hallita jo tuhansien vuosia. Dualistiset uskonnot, kultit, seurat jne ovat olleet osana sitä. PELKO on suurin ase joilla voi hallita ihmismieliä, ja pelko liittyy kaikkeen. Ja tieto seuraavaana, kuten sanotaan, että tieto on valtaa. Ei sellä ole väliä, että onko se oikeaa vai väärää tietoa. Se on silti valtaa, joilla voi hallita valtavia ihmismassoja. Monet sanoo, että ”ei sais antaa pelolle valtaa”, mutta kyllä maailmanlaajuinen eliitti tietää, että miten osaa käyttää sitä pelkoa hyväkseen, pelkäisi ihmiset tai sitten ei. Käyvät ns. psykologista sodankäyntiä maailmanlaajuista väestöä vastaan. Kontrolli on kaiken a ja o.

  Ohan toi röökaaminenki jännä juttu. Miljardibisnes vuosittain saada monet ihmiset koukkuun, ja myös suuri syöpäbisnes vuosittain. Suomen valtiokin yrittää nyt kieltää se kokonaan kymmenen vuoden sisällä. Herättäähän se paljon kysymyksiä – http://sinikivi.com/sinikiven-paakirjoitukset/334-tupakka-ja-keuhkosyopa-myytti

  Muitakin kiinnostavia artikkeleja sinikiveltä löytyy pääkirjotuksista. Kyllähän maailmalla muutenki puhutaan paljon, mm. marihuana/kannabis oikeasti parantaa syöpää, yksi syy, että miksi on kiellettyä Ja esim. jenkkilän hallitus sanoo vastaan, että ne tappaa. Mehiläisen myrkkykin kuulemma on hoito HIV-virusta, syöpää jne vastaan. Mutta eihän tämä käy suurelle eliitille, isoille lääketehtaille, kun jo syöpäbisnes on maailmanlaajuisesti satojen miljardien bisnes vuosittain. Vaikka tietääkin hoitoja/parannuksia moniin asioihin, niin ei sitä tavallisille pulliaisille kerrota. Vaikka annetaahan ihmisten kuolla pois, ja rajoitetaan vuosittain samalla maailmalaajuista populaatiota. Ohan täällä muutenki liikaa ihmisiä, niin kohta alkaa jossain maailmaa taas epidemiat pörrää by eliitti.

  Ei hätää, kyllä eliitillä on keinot hallita ihmisiä monilla eri keinoilla. Mutta harvat uskaltaa nousta vastaan, kun jo pelko omaisuuden, perheen jne menettämisestä on valtava. Ja pelko astuu siinä taas voimaan, jota eliitti osaa käyttää sitä hyväkseen.

  https://www.youtube.com/watch?v=4pbB-LJG6Sw

  https://www.google.com/patents/US6506148

  Plusääni(15)Miinusääni(0)
 2. Se on nykyään joka leffas neekeri kärsijän roolissa ja jokaisessa valkoisessa perheessä neekerin penikka! Ihan huvin vuoksihan joka paikkaan näitä pitää änkeä!!

  Plusääni(17)Miinusääni(2)
 3. Ei kannata antaa pelolle valtaa. Mutta hyvä ymmärtää, mistä maailman järjettömyys johtuu. Että osaisi omassa elämässään toimia oikein. Rukoilla läheistensä, Suomen valtion, päättäjien ja koko maailman rauhan puolesta. Vaikka me kuinka alamme ymmärtää tämän maailman pahuutta ja kulkua, emme me voi yksin sitä vastaan taistella, vaikka haluaisimmekin. Jumala yksin Herran Jeesuksen nimessä voi meitä auttaa. Me emme ymmärrä ja jopa halveksummekin tätä ratkaisua, koska meidät on vierotettu pois uskosta. Ja uskonto on ollut luonnollinen osa elämää vuosisatojen ja tuhansien ajan. Miksi meidät on siitä vieroitettu ja miksi emme osaisi palata siihen takaisin, mikä on luonnollisin osa koko elämän järjestystä? Vanhuksemme, jotka elivät sodan ja ovat moni jo kuoleman tai dementian johdosta menettäneet muistonsa, turvautuivat Jumalaan. Miksi me jälkipolvet emme turvaa Jumalaan, missä menimme harhaan?

  Plusääni(7)Miinusääni(4)
  1. Jumala ei tule tässä sotkussa auttamaan. Ihmisellä on vapaa tahto sotkea asiat, mutta myös samalla vastuu itse selvittää sotkunsa.

   Miksi Jumala ylipäätään kantaisi huolta maailman menosta, jos totuus on Jumalan rauha, johin ei sellainen asia kuin ”maailman rauha” ei liity mitenkään?

   Plusääni(10)Miinusääni(0)
 4. Tämän luettuaan tuskin enää kukaan täyspäinen ottaa vakavasti valtamedian uutisia ja tarinoita. Pelkkää kusetusta ne ovat pääosin. Tämä pitäisi muistaa ja ottaa omat aivot käyttöön ennen kuin ne ehtivät surkastua ja turtua eliitin manipuloinnin ohjaamina.
  Oikeaa tietoa saa nykyisin vain vaihtoehtomediasta jota myös kannattaa lukea siten että oma järki on mukana.
  Hyvä muistaa että tämä koskee myös kaikkea mitä kulutamme ja mitä meille mainostetaan. Myös lääkärikunta on lääketeollisuuden rahamafian ohjauksessa ja meille syötetään aivojamme tuhoavia lääkkeitä ja rokotteita.
  Kaikki mitä raha hallitsee ja ohjaa on petosta ja huijausta. Raha haluaa aina vain lisää rahaa eikä sillä ole kotimaata eikä se palvele kuluttajaa vaan sen omistavaa mafiaa.

  Plusääni(21)Miinusääni(1)
 5. Valtaeliitti käyttää kansojen manipulaatioon myös ns. Hegelin filosofiaa, joka on kolmiosainen eli teesi, antiteesi ja synteesi. Silla saadaan muutos vallitsevaan politiikkaan:
  – teesi = luodaan ongelma
  – antiteesi = synnytetään ongelmalle vastakaikua kuten pelkoa ja paniikkia
  – synteesi = tarjotaan ratkaisu ongelmalle, joka on muutos, mihinkä ihmiset eivät olisi missään tapauksessa suostuneet ilman kahden ensimmäisen vaiheen psykologista säätelyä.

  Hyvä esimerkki tällaisesta keksitystä ongelmasta on kasvihuoneilmiö, jonka ratkaisuksi ihmiset ovat hyväksyneet valtaeliittiä hyödyttävät ratkaisut kuten itsemääräysvallan heikentämisen ja teollisuustuotantoa sekä kansalaisia kurittavan verotuksen.

  On kuitenkin muistettava presidentti Abraham Lincolnin viisaat sanat:
  ”Voit huijata kaikkia ihmisiä jonkin aikaa ja joitakin ihmisiä kaiken aikaa, mutta et voi huijata kaikkia ihmisiä kaiken aikaa.”

  Plusääni(14)Miinusääni(0)
 6. Kas, Verkko”huuhaa”mediaan putinistipropagandaa ja salaliittoteorioita kirjoittanut mielenvikainen putinisti Seppo KJ Utria on näköjään palannut kuvioihin. Seppo onkin kirjoituksineen oiva esimerkki siitä että akateeminen koulutus ja tohtorin titteli ei takaa sitä että kirjoittaja itse olisi mieleltään terve. 😀 😀

  Plusääni(2)Miinusääni(15)
  1. Etsi vaan sitä propagandaa massa- ja valta- eli valhemedian puolelta. Siellä sitä sinunkin pääsi menoksi ison rahan voimalla hiotaan ja vaikuttaakin että olet jo aivokuollut tapaus.
   Se vaara siinä on kun tuota mediaa aikansa seuraa niin ne viimeisetkin omat aivosolut joita voisi käyttää ajattelemiseen rappeutuvat kuten näyttää sinullekin käyneen.
   Kyllä me lukijat osaamme päätellä kuka se mielenvikainen propagandisti nyt tässä jutussa on.

   Plusääni(10)Miinusääni(2)
  2. Re: JL — Helppo täällä mielenvikaisen russofoofikon on suuta soittaa kun ei muuhun pysty.
   Kirjoita joku artikkeli ja todista että aivosi vielä ovat uskottavassa kunnossa. Se ei vaan taida enää onnistua sillä et saa sille julkaisijaa mistään.

   Plusääni(7)Miinusääni(2)
   1. Seppo muistelisin että sä olit hyvinkin tiiviissä yhteistyössä Suomen antifasistisen komitean ja uusstalinisti dosentti Johan Bäckmanin kanssa? Kuten tiedetään kyseinen järjestö ja Johan Bäckman saa rahoituksensa venäläiseltä juutalaiselta oligarkki Boris Spiegeliltä. Boris Spiegel taas johtaa ”maailma ilman natsismia järjestöä” sekä Venäjän juutalaisten maailmankongressia. Sopiikin kysyä miten kaltaisesi ”antifasisti” ja ”natsismia” vastustava tunnettu valehtelija on eksynyt kansallissosialismin henkeä ylläpitävälle sivustolle? Toisaalta miten Magneettimedia onkin erehtynyt julkaisemaan tän stalinistien ja kommunistien kanssa huseeraavan valeoppositioon lukeutuvan valehtelijan kirjoituksia?

    Plusääni(2)Miinusääni(3)
    1. Seposta en tiedä mutta hyvän kirjoituksen on tehnyt. Mikä tarve sinulla on demonisoida niitä jotka pystyvät muuhunkin kuin soittamaan suuta? Kun lukee kommenttejasi niin tärkeintä näyttää olevan purkaa omia patoutumia.

     Plusääni(4)Miinusääni(1)
    2. Olen lukenut Sepon kommentteja viimeisen vuoden parin ajalta enkä löytänyt niistä kertaakaan mitään vihervasemmistolaista antifasismiagendaa.

     Pikemminkin päinvastoin!

     Olisikohan sinulla J.L aikaa päivittää tietosi??

     Plusääni(4)Miinusääni(1)
  3. Aihe ei (taaskaan) ole Venäjä, mutta ”putinisti” ja ”salaliittoteoria” sanat ovat hyviä esimerkkiä Bernays-henkisen propagandan voimasta (huom.: Venäjän rooli saattaa olla Pekan mainitsema antiteesi). Toistetaan tiettyjä symbolisia avainsanoja, kunnes lampaat/koirat/ihmiset oppivat assosioimaan oikein.

   Tuo mielisairausdiagnoosien jakeleminen netissa, olemattomilla lähtötiedoilla, on samanlaista vaikuttamista. Mielisairaudet perustuvat subjektiivisiin arvioihin, ne määritellään USAssa (DSM-manuaali) ja kopioidaan sokkona ympäri maailmaa, lue esim. Heikkilä

   http://www.anttiheikkila.com/blogi/masennuslaakkeet/

   Plusääni(7)Miinusääni(1)
    1. CNN perustaja Schoenfeld kritisoi mediakiihkoa Putinia vastaan: ’Hän ei ole pahis joksi häntä teemme’:

     CNN kanavan perustaja ja entinen johtaja Reese Schoenfeld puolustaa Vladimir Putinia maansa lehdistön ja median harrastamia hyökkäyksiä ja demonisointiyrityksiä vastaan. Viitaten historiallisiin faktoihin ja henkilökohtaisiin kokemuksiin hän sanoo, ettei Venäjä ole todellisuudessa USA:n vihollinen.

     Venäjän presidentti Putin ei ole sellainen pahis kuin meille uskotellaan, sanoi Schoenfeld Huffington-Post kolumnissaan torstaina. Hän toimii kuten jokaisen maansa johtajan tulee toimia suojellakseen maataan.
     Venäjä esim. olisi voinut estää Iranin pakotteet aikoinaan YK:n turvallisuusraadissa mutta silloinen presidentti Medvedev teki selväksi, että on myös Venäjän etu estää Iranin muuttuminen ydinasevallaksi ja myöhemmin on Venäjä yhdessä USA:n kanssa onnistunut estämään Irania saamasta haltuunsa atomiaseen.
     Jo maaliskuussa hän kritisoi USA:ta kolumnissaan ”Ei, venäläiset eivät tule!” kysyessään:
     Voiko Amerikka olla olemassa ilman että aina etsimme syntipukin, johon puramme pelkomme ja vihamielisyytemme kansainvälisellä tasolla?
     On aika saada nämä pelkomme hallintaan ja hyväksyä tosiasia, että venäläisillä on oikeus hoitaa asioita omien etujensa vaatimalla tavalla, jatkaa Schoenfeld.
     Natolta puuttuu järki sen levittäytyessä Liettuasta Mustalle merelle. Voin vielä muistaa kuinka kymmenen miljoonaa venäläistä kaatui Hitleriä vastaan taistellessaan, joka hyökkäsi lännestä.
     Siksi ymmärrän hyvin venäläisten huolen ja halun suojella maansa länsilaitaa, hän jatkaa.
     Historioitsijoiden mukaan 37 miljoonaa venäläistä menehtyi vuosien 41 – 45 välillä, joista 10 miljoonaa sotilaita kun Natsisaksa hyökkäsi maahan italialaisten, romanialaisten, suomalaisten, unkarilaisten ja kroatialaisten liittolaisten kanssa, kertoo Schoenfeld edelleen.

     Järjen ääntä ’rapakon takaa’. Toivottavasti tälle äänelle löytyisi kuulijoita Euroopasta, jonka omien etujen vastainen irrationaalinen putinfobia on saanut aika vahvoja hysteerisiä piirteitä.
     Mekin olemme kaivaneet maata omien jalkojemme alta – maamme ja kansamme omaksi vahingoksi.

     http://www.rtdeutsch.com/17332/headline/er-ist-nicht-der-teufel-zu-dem-wir-ihn-machen-cnn-gruender-schoenfeld-kritisiert-medienhetze-gegen-putin/

     Plusääni(4)Miinusääni(1)
     1. Hah! Venäjä raukkana? Ehkä typeryyteen liittyen. Maan kaappasivat 1917 juutalaiset ja sitten venäläiset lähtivät käskytettyinä tappamaan naapureita ja periaatteessa veljiään.

      Pidän oikeastaan Venäjästä jollain tavalla, mutta se on silti pelottavan typerän kansan paikka. Mistä kertoo esim. maan viimeaikainen Hivin vaarallisen nopea leviäminen vauraidenkin ihmisten keskuudessa? Typerää väkeä, ortodoksisuudesta huolimatta yhtä hedonistista pöllöpopulaa nykyään kuin jenkkilässä kai.

      Plusääni(3)Miinusääni(1)
 7. http://christogenea.org/podcasts/protocols-of-satan

  Tuossa ohjelmasarjassa, en muista missä podcastissä, mutta muistaakseni viimeisissä ja itse pöytäkirjoista kertovissa osissa, puhutaan Alexander Solzhenitsynistä. Nimenomaan hänen kauan sitten (muistaakseni 60-luvulla) kirjoittamastaan tutkielmasta aiheena Siionin Viisaat. Hän on siinä paljon rohkeampi kuin kuuluisassa teoksessaan 200 vuotta yhdessä. Teosta ei tuolloin voinut julkaista ja Solzhenitsyn suunniteli ensin julkaisevansa teoksen postuumisti kuoleman jälkeen. 200-luvulla kirjasta kuitenkin otettiin pieni painos. En tunne jutun taustaa, mutta olikohan mies sitä mieltä, että kirjaa ei ehkä kuoleman jälkeen julkaistaisi, vaan se jäisi sensuurin hampaisiin?

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 8. Uutinen Trumpin kourimasta Ninni Laaksosesta leviää ympäri maailmaa* iltalehti*

  Hakkerointi ja tietomurrot värittäneet vaalikamppailua Yhdysvalloissa – hyökkäykset kohdistuneet erityisesti Clintoniin
  Hyökkäykset ovat kohdistuneet erityisesti demokraattiehdokas Hillary Clintoniin, ja monet niistä on jäljitetty Venäjälle. Vaikka tietovuodoista**** ei ole löytynyt suuria uutispommeja*****
  Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola. iltaehti
  Entinen Miss Suomi Jonna Ziprus Annalle: Trump on limainen ja likainen mies
  MARI PUDAS
  Somali pahoinpitely valheen turbo kohun aiteuttaja toimittaja joka ei vastaa poliisi pyyntöihin tarkistaa faktat valeuutisoinissa mutta mari ei halua katsella todistus aineistoa josta näkee että hanen juttunsa on puhdasta valetta propakandaa
  mitään ei kerrota tästä suomen valta mediassa ennen kuin tanään vaikka tätä jauhettu jo kuukausia
  amerikassa trey
  Yllätyskäänne: FBI avaa uudelleen tutkinnan Clintonin sähköposteista – vaaleihin 11 päivää

  Rigging the Election – Video III: Creamer Confirms Hillary Clinton Was PERSONALLY Involved

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 9. Kohujen keskiössä ollut republikaanien presidenttiehdokas otti ilon irti vastustajansa tuoreimmasta vastoinkäymisestä. mietikää miten iltalehti uutisoi tätäasiaa aivan päälaeleen
  amerikassa Hilary clinton on se joka on kohujen keskellä


  Trey Gowdy Peeks Into Hillary Clinton’s Soul & Then Crushes It

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 10. Viedään yhdessä IPU puoluerekisteriin
 http://ipu.fi


  Loppurutistuksen viimeiset vaiheet ovat nyt käsillä. Hoidetaan yhdessä IPU (Itsenäisyyspuolue) takaisin puoluerekisteriin, josta se tippui pois jäätyään eduskuntavaaleissa ilman kansanedustajan paikkaa.

  Plusääni(1)Miinusääni(3)
  1. Ipu:lla on melko paljon venäjämielisiä aktiiveja jäseninä, porukan tavoitteena näyttäisi olevan EU:sta eroamisen lisäksi Suomen palauttaminen takaisin Venäjän etupiiriin. Ilmeisesti jonkinlaista tukea ja yhteistyötä onkin haettu Venäjältä v.2015 Pietarissa järjestetyssä Putinia tukevan äärioikeiston konfrensissa.

   http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-2000000897340.html

   Porukan venäjämielisyydestä johtuen , Ipu:ta toisinaan kutsutaankin ivallisesti ”Ikuisesti Putinille Uskollisiksi”.

   Plusääni(2)Miinusääni(4)
  2. Btw,pienenä vinkkinä Ipu:lle, jatkossa kannattanee ehkä hankkiutua eroon näistä teidän jäseninä vaikuttaneista venäjämielisistä klovneista ja putinisteista kuten vaikkapa Janus Putkosesta ja (Karita Mattilaa raiskauksella uhannut) Jon Hellevigistä. Ipu muistetaankin nyt lähinnä Jon Hellevigin sikailujen takia.

   https://www.facebook.com/Verkkomeedio/photos/a.345369672278172.1073741828.345365195611953/415411158607356/?type=3&theater

   Plusääni(2)Miinusääni(3)
 11. ”’Vapauden’ ideologian avulla puffattu markkinatalous tulisi suitsia niin, että se hyödyttäisi myös kansalaisia eikä vain sijoittajia ja pääomaa. […] Vapausideologia on kääntynyt irvikuvakseen. Nyt pääomalla on vapaus saastuttaa ilmakehä ja vedet kustannuksitta, vapaus korvata suomalainen ihmistyö orjatyöllä Kiinassa tai vaihtaa se robottiin ja taas kustannuksitta. […] Voitot ja osingot pääoma on voinut vapaasti piilottaa veroparatiiseihin, etteivät ne vahingossakaan hyödyttäisi yhteiskuntaa, jossa työ on tehty. […] Vapauden ideologia tuntuu taipuvan mihin muotoon tahansa kun sen esittää pääoma. Poliittisessa maailmassa vapauteen tulisi kuulua myös vastuu – vastuu siitä, että tuotanto palvelee myös ihmisten hyvinvointia eikä vain pääoman.” (Ari Ojapelto: Kasvun loppu)
  https://vastavalkea.fi/2016/10/30/ari-ojapelto-kasvun-loppu-kirja-tulevaisuuden-uhkakuvista/

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 12. John Pilger: Inside the invisible government: War, Propaganda, Clinton & Trump

  Journalist, film-maker and author, John Pilger is one of two to win British journalism’s highest award twice. For his documentary films, he has won an Emmy and a British Academy Award, a BAFTA. Among numerous other awards, he has won a Royal Television Society Best Documentary Award. His epic 1979 Cambodia Year Zero is ranked by the British Film Institute as one of the ten most important documentaries of the 20th century.

  The American journalist, Edward Bernays, is often described as the man who invented modern propaganda.
  The nephew of Sigmund Freud, the pioneer of psycho-analysis, it was Bernays who coined the term “public relations” as a euphemism for spin and its deceptions.
  In 1929, he persuaded feminists to promote cigarettes for women by smoking in the New York Easter Parade – behavior then considered outlandish. One feminist, Ruth Booth, declared, “Women! Light another torch of freedom! Fight another sex taboo!”
  Bernays’ influence extended far beyond advertising. His greatest success was his role in convincing the American public to join the slaughter of the First World War. The secret, he said, was “engineering the consent” of people in order to “control and regiment [them] according to our will without their knowing about it.”
  He described this as “the true ruling power in our society” and called it an “invisible government.”
  Today, the invisible government has never been more powerful and less understood. In my career as a journalist and film-maker, I have never known propaganda to insinuate our lives and as it does now and to go unchallenged.
  Imagine two cities.
  Both are under siege by the forces of the government of that country. Both cities are occupied by fanatics, who commit terrible atrocities, such as beheading people.
  But there is a vital difference. In one siege, the government soldiers are described as liberators by Western reporters embedded with them, who enthusiastically report their battles and air strikes. There are front page pictures of these heroic soldiers giving a V-sign for victory. There is scant mention of civilian casualties.
  In the second city – in another country nearby – almost exactly the same is happening. Government forces are laying siege to a city controlled by the same breed of fanatics.
  The difference is that these fanatics are supported, supplied and armed by “us” – by the United States and Britain. They even have a media center that is funded by Britain and America. — More:
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=141859
  https://www.rt.com/op-edge/364567-terrorism-west-russia-wars-propaganda/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 13. Kritiikin merkitys: Meillä on kansassa vielä terveen selkärangan omaava osa, joka ei alistu alemyyntiin. Sen varaan voimme rakentaa ja olisi todella hienoa jos he astuisivat tämän median kautta vaikka anonyymeinä esiin.
  Amerikan perustajaisäthän painottivat anonyymina kirjoittamisen oikeutta yhtenä kansalaisoikeuksien tärkeänä osana koska monelle voi seurata vaikeuksia jos alkaa puhua tai kirjoittaa eri nuotilla kuin valtakoneisto vaatii. Voi tulla uhkauksia ja vaikka mennä työpaikka.
  Siksi puolustin tätä oikeutta kun sitä uhattiin ja yksi uhkaajista oli ulkoministeri Tuomioja, joka vaati omaa nimeä kaikkiin kirjoituksiin professori ja oikeustieteen dosentti Jukka Kemppaisen puolustaessa nimettömänä kirjoittelua.
  Moinen vaatimus, joka on kontrollikeino, on helppo esittää kun itse istuu valtarattailla eikä ole mitään menetettävää mutta kriitikolle se ei aina sovi.
  Tärkeintä on itse esitettävä asia, ei kuka sen esittää. Mutta valtarakenteet ajattelevat toisin, niille on tärkeä päästä heti kritiikkiä esittävän kimppuun henkilönä ja yrittää tehdä hänet vaarattomaksi mikä onkin helppoa kun heillä on valtamedia hanskassaan.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat