Vihreät tahtoo maahanmuuttajia Suomeen laman keskellä

Medioissa yliäyräitten lietsottu koronakriisi on räjäyttänyt globaaliin korkovelka järjestelmään ja finanssikeinotteluun perustuvan talouskuplan. Tämä on aiheuttanut myös Suomessa talouskriisin ja suuren määrän lomautuksia. Työ- ja elinkeinoministeriön kesäkuun työllisyyskatsauksen mukaan, Suomessa on tällä hetkellä 416 900 työtöntä työnhakijaa.  Tästä huolimatta vihreät haluavat kiihdyttää maahanmuuttoa Suomeen.

Vihreät haluavat kuitenkin Suomeen lisää maahanmuuttajia 

Vihreiden ministeriryhmä on vaatimassa Suomeen 80 000 “työperäistä” maahanmuuttajaa, vaikka Suomi potee talouskriisiä, lomautuksia ja massiivista työttömyyttä. Täten puheet uusista veronmaksajista sekä tarpeellisesta määrästä työntekijöitä kuulostavat hyvin järjettömiltä, kun otamme vielä huomioon senkin, että maassa on jo nykyisellään yli 40 000 työtöntä ulkomaalaista. 


 

Kantasuomalaiset joutuisivat kärsimään 

Koska taloustaantuman ja haittamaahanmuuton takia Suomen sosiaaliturva on taloudellisesti ajautunut jo äärirajoilleen, olisi haittamaahanmuuton lisäämisellä tässä tilanteessa kurjistavat seuraukset kantasuomalaisten taloudelle ja sosiaaliselle asemalle. Tässä tilanteessa esimerkiksi työttömien ja eläkeläisten asema kurjistuisi. Ovatpa vihreät ehdottanee jopa eläkeputken poistamista, mikä vähentäisi ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien oikeutta ansiosidonnaisen työttömyysturvan lisäpäiviin. 

"Turvapaikanhakijat" ovat pääsääntöisesti nuoria miehiä. Kuvassa Syyriasta, Irakista ja Afganistanista kotoisin olevia nuoria miehiä. Kuva Vuokko Pentzin
”Turvapaikanhakijat” ovat pääsääntöisesti nuoria miehiä. Kuvassa Syyriasta, Irakista ja Afganistanista kotoisin olevia nuoria miehiä. Kuva Vuokko Pentzin

Kuitenkin Suomessa “turvapaikanhakijoiden”, “pakolaisten” ja maahanmuuttajien taloudellinen asema on ruhtinaallinen, riippumatta siitä ovatko maahanmuuttajat työttöminä vai eivät. 

Maahanmuuttajien työllistyminen on vaikeaa 

Työssäkäyntitilaston mukaan vuodelta 2014 samana vuonna 20–64-vuotiaista ulkomaalaistaustaisista työllisiä oli 51,1 prosenttia ja suomalaistaustaisista 71,0 prosenttia.  

Vuoden 2015 tilastojen mukaan, joka viides ulkomaalaistaustainen muutti maasta heti joko ammatillisen – tai korkeakoulututkinnon suoritusvuonna. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomi on tuhlannut hirvittäviä summia varallisuuttaan ja työpanostaan ulkomaalaisiin saamatta juuri mitään vastineeksi ”sijoitukselleen”. 

Helsinkiin on pakkautunut suurin osa maahanmuuttajista erikoisesti poliittisen Lähi-idän alueelta. Vuoden 2018 tilastot ulkomaalaistaustaisista Helsingissä kertoo lohdutonta kieltään. Työllistyminen on ollut hyvin vähäistä erityisesti pakolaistaustaisilla maahanmuuttajilla. Irakilaistaustaisten 20–64-vuotiaiden helsinkiläisten työllisyysaste oli vuoden 2018 lopussa vain 26,7 prosenttia ja somalialaistaustaisten 36,7 prosenttia. Myös muualta Lähi-Idästä ja Pohjois-Afrikasta peräisin olevien työllisyystilanne oli selvästi keskimääräistä heikompi. Suomalaistaustaisten työllisyysaste samana vuonna ja samalla alueella on ollut 78,4 prosenttia. 

Suomeen halutaan pitää yllä jatkuvaa maahanmuuton virtaa 

Jo aiemmin Suomessa on uutisoitu, että Välimeren maista otetaan maahan 175 pakolaista. Nyt maahanmuuttajia halutaan vihreiden vaatimuksena 80 000. Onko edes varmaa, että kaikkien Suomeen saapuvien maahanmuuttajien tai ”turvapaikanhakijoiden” saapumisia käsitellään julkisuudessa. Voidaan ajatella, että viranomaiset ja media vaikenevat niistä visusti. Vaikuttaa siltä, että Suomeen rahdataan jatkuvana pieninä sekä isompina virtoina maahanmuuttajia. Virallisella Suomella on tavoitteena tehdä Suomesta Ruotsin kaltainen äärimmäisen monikulttuurinen yhteiskunta, joka olisi eri etnisten ryhmien sulatusuuni, kaikilla mausteilla varustettuna. Ruotsissa on jo nyt käynnissä matalan intensiteetin sisällissota, jonka pääsyynä on synnillisen ylikorostunut monikulttuurisuuspolitiikka.  

Maahanmuuttajien määrä Suomessa on voimakkaasti kasvamassa, sillä YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan maailmassa oli vuonna 2018 yli 70 miljoonaa pakolaista tai evakkoa. Määrä on järjestön mukaan mittavampi kuin kertaakaan lähes 70 vuoteen. Yhdistyneet Kansakunnat ovat arvioineet, että Afrikan väestö kaksinkertaistuu vuoteen 2050 mennessä. Tässä tapauksessa 54 Afrikan maassa asuisi yhteensä 2,5 miljardia ihmistä.  

Poliittisen Lähi-idän alueelta saapuvat maahanmuuttajat syrjäyttävät tulevaisuudessa suomalaisten etniskulttuurisen identiteetin, mikäli nykyisiä poliittisia vallanpitäjiä ei saada pysäytettyä. Poliitikot ja virkakoneisto on syrjäytettävä. 

Olisi myös mielenkiintoista tietää minkä maiden kansalaisia Skopje-Turku-lennoilla saapuu? Sieltähän voi tulla esimerkiksi turvapaikanhakijoita, perheenyhdistettäviä jne..

Suomi ja suomalaiset halutaan tuhota; mitä pitäisi tehdä? 

Nykyiset suomalaiset ovat nöyrästi alistuneet tietyn negatiivisen globaalin eliitin poliittisen ohjelman toteuttajiksi. Tämä sama tilanne on vallitsevana myös muissa EU-maissa. Maamme poliittinen ylin johto tietysti intomielisesti noudattaa globaalin eliitin ohjeistusta. 

Suomeen kohdistuu Brysselin totalitarismin, globaalin finanssijärjestelmän sekä useiden kansainvälisten eturyhmien kautta murskaavia paineita, jotka ovat eliminoineet Suomen poliittiset oikeudet, ulkopolitiikan harjoittamisen, Suomen kansan tasavaltaisen hallitusmuodon sekä mitätöineet Suomen perustuslain. 

Artikkelin aiheeseen viitaten nyt on meneillään Suomen perinteisen kulttuurin ja suomalaisten etniskulttuurisen identiteetin murhaamisen kampanja, missä maan poliittiset toimijat näyttelevät globaalin eliitin lakeijoina pyövelin roolia. 

Suomessa vallanpitäjät ja media ovat mykistyneet tulevasta ”kansanmurhasta” tai parhaillaan alkaneesta Euroopan kansojen tuhosta? Aseena kansojen eliminoimisessa käytetään luonnollisesti ”turvapaikanhakijoiden” jättiläismäistä invaasiota. 

Käynnissä on tietynkaltainen sodan demografia, joka voidaan kuvailla tarkoittavan poliittisen Lähi-idän alueilta ryntäävää lähinnä nuorten miesten eli ”turvapaikanhakijoiden” – likipitäen sotilaallista – invaasiota Eurooppaan. Tämä invaasio on mahdollisesti aiheuttava demografisen ilmiön, jota voidaan analysoida väestönmuuttumisen teorialla.(1) 

Suomen valtaapitävät isänmaan petturit ovat nostaneet invaasion kautta tulleet muukalaiset jalustalle, alistaen kantasuomalaiset ja ennen muuta kansallismieliset ihmiset toisen luokan kansalaisiksi omassa maassaan. Tällaiselle lyhytnäköiselle itsekkyydelle, petturuudelle ja maansa sekä sen kansalaisten halveksinnalle emme löydä vertailukohtaa Suomen historiasta. Voidaan hyvinkin puhua poliittisten broilerien aikakaudesta. 

Voimme säilyttää kotimaamme itsenäisen tulevaisuuden ja hyvinvoinnin ja Euroopan vapaana muukalaisinvaasiosta, jos nujerramme viipymättä kotimaiset hallituksemme ja päättäjämme pohjustaen uuden valtiomallin oikeudenmukaisuuden, itsenäisyyden ja viisauden perustuksille. Itsenäistyneet valtiot kykenevät lähettämään tunkeutujat lähtömaihinsa; siinä ei ole mitään ongelmaa. 

Nimittäin parlamentaariset toimet eivät johda mihinkään, ja pian on kaikki myöhäistä. Jos kansalaiset eivät ryhdistäydy tuho, seuraa väistämättä. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

VU (17.8.2020). Vihreät valmis keskustelemaan eläkeputken poistosta. Saatavina: https://www.verkkouutiset.fi/il-vihreat-valmis-keskustelemaan-elakeputken-poistosta/#0d50eaea  

Stasi (2019). Ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste eroaa rekisteri- ja haastattelupohjaisissa tilastoissa. Saatavina: https://www.stat.fi/tietotrendit/blogit/2019/ulkomaalaistaustaisten-tyollisyysaste-eroaa-rekisteri-ja-haastattelupohjaisissa-tilastoissa/  

Stasi (2020). Kuinka moni Suomessa tutkinnon suorittanut ulkomaalaistaustainen jää tänne työhön. Saatavina: https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2020/kuinka-moni-suomessa-tutkinnon-suorittanut-ulkomaalaistaustainen-jaa-tanne-toihin/?_cldee=anVoYW5hLm5vcmRiZXJnQHN0YXQuZmk%3d&recipientid=contact-9d706379076ae81180dc000d3ab16605-8a5586af0f344c4fae5537adf8aa7c96&esid=b8d6b691-189c-ea11-a812-000d3ab701f8  

Ulkomaalaistaustaiset Helsingissä (2020). Saatavina: https://ulkomaalaistaustaisethelsingissa.fi/fi/rss?page=3  

…………………………………….. 

 1. Heinsohn, Gunnar (2006). Söhneund Weltmacht: Terror im Aufstieg und Fall der Nationen. 

10 kommenttia

 1. voiko vihervasurikommunisteilta edes olettaa mitään ihmisjärjellä tajuttavia ulostuloja?

  Plusääni(19)Miinusääni(1)
 2. kyllähän nyt jokaisen suomalaisen firman on palkattava irakilainen moniosaaja, jonka professuurin paperit hukkuivat välimeren uimamatkan tuoksinnasss(uusin iphone säästyi) JA HETI, koskapa tämän yli-ihmisen palkaamatta jättäminen on nazi ja lasismi ????

  Plusääni(14)Miinusääni(1)
 3. 80000 maahanmuuttajaa tietää muutamanvuoden perästä vihreille yli 100000 ääntä. Äänet ovat tarpeen, sillä mahdollisesti ilmastovouhotus hiljenee ajan mittaan.

  Plusääni(22)Miinusääni(0)
 4. Vihreät ovat YK:n sivukonttori Suomessa. Vihreät ajavat maapalloistumista sen kaikkein haitallisimmissa muodoissaan eli kaikki maailman kansat alistetaan ja sulautetaan NWO-globalismin ja -tyrannian alaisuuteen. YK on erittäin vaarallinen järjestö, joka aikoinaan luotiin sen vuoksi, että sen mandaatilla ja tunnustuksella voidaan laillistaa tuleva maailmanvallan keskus eli juutalaisvaltio Lähi-Itään. Se on kansainvälisen luciferismin levittämiskeskus niiltä osin kuin kansainvälinen talouselämä ei sitä tee. YK lumoaa ja vetoaa yksinkertaisten ihmisten pätemisen tarpeisiin ja esittää näille järjettömiä toimenpiteitä ja ohjelmia, joiden avulla on määrä pelastaa koko maapallo. Sen sijaan omaa lähiympäristöä tai omaa heimoa ei YK:n mielestä saa koskaan asettaa etusijalle kansainvälisiin hankkeisiin nähden. Maat eivät saa reagoida kriiseihin, kuten koronaan, omien lähtökohtiensa ja tarpeidensa mukaan, vaan kaiken on oltava yhtenäistettyä ja koordinoitua globaalilla tasolla. Suomessa YK:n harjoittama aivopesu on ollut erityisen voimakasta ja satoa tästä myrkynkylvöstä poimitaan juuri nyt.

  Plusääni(20)Miinusääni(0)
  1. Kysymys on siitä että globalistien valtaa palvelevan agendan pohjalta alistetaan kaikki kansat samaan häkkiin eli pannaan kaikki täysin sekaisin ja luodaan iso kaaos joka antaa kaiken takana olevalle globalisti-mafialle valttikortit käteen.
   Se että meilläkin vihreillä on näin suuri kannatus kertoo hyvin kuinka matalalla älyllis-tiedollisella tasolla me olemme. Nin alhaalla ettemme edes ymmärrä että oman kansamme tuho on meneillään.
   Vihreiden nykyistä agendaa ja toimintaa voi verrata ’millään ei ole mitään väliä’ tyyliin ja käsittämätöntä on että sen vallassa on suuri osa koulutettujakin joiden luulisi tajuavan mistä on kyse.
   Mitään pakottavaa tarvetta multi-kultiin ei ole, se on puhdas nwo-eliitin hanke. Kaikki maailman asiat ja ongelmat voidaan haluttaessa hoitaa itsenäisten kansallisvaltioiden yhteistyön avulla ilman minkäänlaista kaaosta jota kohti nwo-mafia vihreineen maailmaa nyt pakottaa.

   Plusääni(11)Miinusääni(1)
 5. Mitä on tapahtumassa
  Koska verta vuodatetaan
  Niin paljon ympäriinsä
  Tehdään monia sellaisia
  Asioita joita ei normaalisti tehdä
  Esiintymislavoilla tuhotaan
  Televisioita, kitaroita jopa autoja
  Kehotetaan surmaamaan
  Kristittyjä sekä pappeja!

  Saatana on herra!

  Piilotetut viestit
  Saavat sinut ryhtymään välittömästi
  Tunnustukselliseksi Saatanalliseksi Alkoholistiksi
  Naapurin kissaan sekaantumaan esiaviollisesti
  Ja tämän seurauksena
  Siirtymään väkivallan käyttäjäksi

  Saatana on herra

  Aaveen pää kehoittaa;
  Päätä juoda Gambinaa!
  Druidi käskee surmata!!

  Moraalittomuutta
  Lain vastustamista, kapinointia
  Jumalan sanan vääristämistä, haureutta
  Homoseksualisuutta
  Huumeiden ja alkoholin ihannointia
  Saatanallisia viestejä
  Todellisuuden vääristelyä ynnä muuta

  Saatana on herra!

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 6. Sopisiko, että puhutaan asioista asioina ja jätetään leimakirveen heiluttelu?

  Vihreiden lisäksi myös omistava luokka haluaa tänne halpatyövoimaa. Kun Kiina halusi parantaa duunarien palkkausta, teollisuuspiirejä edustava EU:n järjestö (kauppakamari?) protestoi tätä, koska toimi heikentäisi ulkomaalaisomistuksessa olevien yritysten kilpailukykyä.

  Kokoomus esittää jämyä maahanmuuttoasiassa, mutta tosiasiassa sille kelpaa halpatyövoima, onhan se aina ollut omistavan luokan asialla.

  Vihreät voisivat tarkastella maahanmuuttoa myös heille tärkeästä hiilijalanjälkinäkökulmasta. Näyttää siltä, että he haluavat tänne entistä enemmän ihmisiä kuluttamaan eli kasvattamaan hiilijalanjälkeä.

  Jos tätä ei haluta, parasta olisi, jos koko kansainvaellus kehitysmaista voitaisiin pysäyttää kokonaan ja tarjota välttämätöntä apua hädänalaisille, jos se katsotaan tarpeelliseksi.

  Todella hätää kärsiviä eivät ole nämä meille tulleet nuoret miehet Lähi-Idästä ja Afrikasta.

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 7. Vihreät puhuvat hiilijalanjäljestä vain tuhotakseen Suomen teollisuuden ja hyvinvoinnin. Kyllä he tietävät, että koko juttu on petosta. Mamumassoilla he haluvat myös vain kampittaa omaa maata ja kansakuntaa.

  Kokoomus kitisee maahanmuuttoasioissa vain oppositiossa ollessaan eikä silloinkaan paljoa erotu hallituksen äänestä

  Plusääni(8)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat