Ville Niinistön populismista paskapuheeksi

Ville Niinistö esitteli 3.12.2016 Vihreiden energia- ja ilmastolinjauksia puoluevaltuuskunnan kokouksessa Vaasassa. Lainaukset ovat tavanomaiseen tapaan sisennettynä ja blogistin vaatimattomat kommentit normaalitekstillä.

Vihreiden tavoitteena on, että Suomi on jo vuonna 2035 hiilineutraali maa, joka suojelee ympäristöä, panostaa ihmisten hyvään elämänlaatuun, luo työpaikkoja ja menestyy kestävän talouden edelläkävijänä. Hiilineutraalius saavutetaan 15 vuotta aiemmin kuin hallituksen energia- ja ilmastostrategiassa.

– Ilmastonmuutoksen torjunnassa tulevaisuuden energiaratkaisuilla on keskeinen rooli. Suomen ei pidä jäädä maailmanlaajuisen ilmastoponnistuksen perässähiihtäjäksi. Valjastetaan osaamisemme koko maailman käyttöön ja otetaan se edelläkävijän rooli, joka meille sopii, sanoi Niinistö Vihreiden puoluevaltuuskunnalle Vaasassa pitämässään puheessa.

Uhkaako meitä perässähiihtäjän rooli? Ville Niinistö varmaan tarkoittaa siis, ettemme jää jälkeen Aasian ja Afrikan kehittyvistä maista saati putoaisi Euroopan ja Amerikan kehittyneiden maiden kelkasta. Katsotaanpa, mitä vastikään ilmestynyt alan vuosittainen ikoni, BP:n 65. tilastollinen katsaus, kertoo Suomen tilasta tässä energia-alan hiihtokilpailussa.

Jos mittarina pidetään ns. päästöttömän energian osuutta maan primäärienergiasta, emme ole kovin suuressa vaarassa joutua perässähiihtäjien joukkoon, vaikka pitäisimme pitkähkön hiihtotauon. Bp:n katsauksen mukaan koko maailman energiatuotannossa noilla päästöttömillä (vesi-, tuuli-, aurinko-, bio- ja ydinvoima) tuotettiin vuonna 2015 noin 14% kaikesta ihmiskunnan käyttämästä energiasta. Vastaava luku on Lähi-idässä 1%, Afrikassa 8%, Etelä-Aasiassa ja Oceaniassa 10%, Pohjois-Amerikassa 16%, Euroopassa (ml. Venäjä) 21% sekä Etelä- ja Keski-Amerikassa 26%. Suomessa tuo prosentti on huikea 47%. Meidän edellämme ovat vain ydinvoiman suurvalta Ranska (49%) sekä vuoristojen ja vesivoimavarantojen kyllästämät Sveitsi (52%), Norja (67%) ja Ruotsi (68%). Kaikki muut maailman 190 maata hiihtävät perässämme, ja useimmat niistä ovat perässämme vuosikymmeniä tai -satoja. Uhka perässähiihtäjäksi joutumisesta on siis kaukainen ellei peräti olematon.

– Kestävä talous tarkoittaa koko kulutuksen ja tuotannon muuttamista. Se tarjoaa ihmisille uusia mahdollisuuksia liikkua puhtaasti, hyödyntää digitaalisia palveluja, tuottaa energiaa ja asua hiilineutraalissa talossa. Otamme kaikki suomalaiset energiapolitiikan tekijöiksi: tuottajiksi, vaikuttajiksi ja hyötyjiksi, Niinistö totesi.

Vihreiden energiavisiolla tavoitellaan 50 000 uutta, pysyvää työpaikkaa vuoteen 2035 mennessä – lisäyksenä sille, mitä hallituksen energia- ja ilmastostrategia tuottaisi. Näistä 10 000 työpaikkaa tuottaisi jo Vihreiden vaihtoehtobudjetissa esitelty uusiutuvan energian pientuotannon vauhdittaminen seuraavan kolmen vuoden aikana.

Ville Niinistö ei valitettavasti avaa tarkemmin, miten kulutus ja tuotanto muutettaisiin hiilineutraaliksi. Minä tiedän yhden tuon tavoitteen mukaisen politiikan suunnan, jonka kestävyydestä en kuitenkaan mene takuuseen: Palataan 1600-luvun tasolle energian tuotannossa, kulutuksessa, elintasossa ja lopulta.väkiluvussakin. Digitaalisia palveluja lukuunottamatta tuon aikakauden mukainen elämä täyttäisi hyvin Niinistön muut toiveet tuottamisesta, kuluttamisesta, puhtaasta liikkumisesta ja hiilineutraalista asumisesta.

Jäin myös ihmettelemään, minne Vihreät ovat kadottaneet noin 40 000 uutta uusiutuvan energian työpaikkaa tavoitteistaan viimeisen vajaan kahden vuoden aikana? Nimittäin helmikuussa 2015 Vihreät tavoittelivat eduskuntavaaliohjelmassaan 50 000 uutta uusiutuvan energian työpaikkaa – ja ne jo vuoteen 2020 mennessä – nyt enää viidesosan siitä. Melkoinen pudotus vajaassa kahdessa vuodessa!

Tavoite on täysin realistinen, jos Suomi saavuttaa kestävän talouden edelläkävijän aseman, ja vientiyrityksemme pääsevät myymään ratkaisujamme maailmalle. Tarvittava osaaminen Suomesta löytyy jo. Vaasan energiaklusterissa on jo nyt 10 000 työpaikkaa, ja viennin osuus yrityksissä on 80 prosenttia. Kotimarkkinoiden vahvistaminen lisää myös viennin kasvunäkymiä, Ville Niinistö korosti.

Minua on aina kiinnostanut tuo Vaasan energiaklusteri. Kävinkin viimein selaamassa sen yritykset tältä sivustolta. Löysin sieltä kaksi aika merkittävää vientiyritystä, Wärtsilän ja ABB:n. Näistä ensin mainittu on tunnetuin korkealaatuisista diesel- ja kaasumoottoreistaan. Jälkimmäinen puolestaan tekee tuotteita mihin tahansa sähköjärjestelmään. Vain uusiutuvaan energiaan klusterissa suuntautuvat firmat olivat joko hyvin pieniä, kotimaan markkinoilla toimivia tai konsultoivia. Noiden jälkimmäisten voimin voimin vienti ei kyllä vedä maailman energiamarkkinoilla. Pääosa klusterin yrityksistä oli erilaisia metallin ja muovin työstöön keskittyviä konepajoja, joiden tuotteet varmaan sopivat minkä hyvänsä teollisuudenalan osavalmistukseen.

Wärtsilän mitä tahansa nestemäistä polttoainetta käyttävä voimala.
Wärtsilän mitä tahansa nestemäistä polttoainetta käyttävä voimala.

En yhtään vähättele Vaasan energiaklusterin toimintaa, mutta mikään kovin merkittävä ”uusiutuvan” energian teknologiakeskittymä se ei siis taida olla. Siitä huolimatta toivotan Ville Niinistön lailla menestystä yrityksille – aivan erityisesti Wärtsilän generaattoreille ja ABB:n hyvin laajalle tuotevalikoimalle sekä niiden alihankkijoille – vaikka ne enimmäkseen taitavat suuntautua fossiilisia polttoaineita käyttävälle energiasektorille. Saattaakin olla, että Wärtsilän dieselvoimaloilla ja ABB:n sähköverkkotuotteilla nostetaan enemmän maailman sähkötöntä kurjalistoa parempaan elämään kuin maailman kaikkien vihreiden tyhjillä puheilla, jotka Afrikan ja Aasia monsuunit vievät mennessään.

Vihreät vauhdittaisi uusiutuvan energian käyttöönottoa kaksi kertaa nopeammin kuin hallitus strategiassaan. Uusi, kustannustehokas kannustinjärjestelmä suuren mittaluokan uusiutuvalle energialle halutaan käyttöön vuoden 2017 aikana. Ilmastolle haitallisista tuista halutaan eroon vuoteen 2025 mennessä. Energiantuotannossa eniten kasvavat tuuli, aurinko, peltobiomassa, jäteliemet ja maalämpö. Metsähakkuiden sijaan painopisteenä ovat tuuli, aurinko, sähköinen liikenne ja älysähköverkot.

Minä olen kuullut koko tämän kuluvan vuosituhannen ajan, että nämä ns. uusiutuvat energiantuotantotavat tulevat markkinaehtoisesti kilpailukykyisiksi. Siksi tukiaisia – siis Niinistön kannustinjärjestelmiä – tarvittiin aiempien perustelujen mukaan vain väliaikaisesti. Eivätkö ne olekaan saavuttamassa kilpailukykyä? Miksi ihmeessä Niinistö nyt puhuu uusista kannustinjärjestelmistä? Minä en enää ymmärrä asiaa! Niinistö siis haluaa kelvottomaksi osoittautuvalle energiantuotannoille uusia tukiaisia ja niiden vaatimia energiaveroja vaan lisää. Mitä ihmeen kustannustehokkuutta sellainen on.

Vihreät ovat kehottaneet kuntia kapinaan energia-asioissa. Kainuun Sanomien otsikko on toistettu muuallakin vihreiden toimittajien hallitsemassa mediassa. Suomen 100-vuotisjuhlien ja vuoden 2017 lähestyessä en pidä kapinakutsuja kovin viisaina, vaikka ne vihreissä piireissä tuntuisivatkin houkuttelevan nostalgisilta. Kapina nimittäin tarkoittaa hävittyä vallankumousyritystä. Sellaisesta maksaa kovan hinnan koko kansa ja aivan erityisesti kapinaan yhtyvät.

Kukaan ei varmasti vastustaisi sellaista uusiutuvaa energiaa tai energian käytön säätelyä, joka pärjää aidosti vapailla markkinoilla. Ei sellaisen käyttöönottoon tarvita mitään kapinaa. Kuluttajat tilaisivat sitä kilpaa, jos moista markkinoilta löytäisivät. Jos kotimaiset tuuli- ja aurinkoenergiaratkaisut, sähköinen liikenne ja älysähköverkot eivät pärjää kotimaan markkinoilla ilman tukiaisia, eivät ne pärjää missään ulkomaillakaan, eikä niistä silloin mitään vientiklusteriakaan synny. Kilpailukyvyttömän tekniikan tukeminen tukiaisilla vain hidastaa puhtaiden ja kilpailukykyisten tuotteiden syntymistä ja käyttöönottoa.

Niinistö nosti puoluevaltuuskunnalle pitämässään puheessa esille myös vuoropuhelun tärkeyden Suomessa aikana, jolloin länsimaissa ihmisten epäluulo politiikkaa ja mediaa kohtaan on kasvanut, poliittinen keskustelu kärjistynyt, ja ihmiset kokevat ulkopuolisuutta. Hänen mukaansa päättäjien on avauduttava avoimeen vuoropuheluun kaikkien, myös eri mieltä olevien kanssa.

– Uskon, että populismille on osin tehnyt tilaa se, että moni ihminen kokee päättäjien kääntäneen hänelle selkänsä. Tällainen ulkopuolisuuden tunne meidän on torjuttava. Hyvässä yhteiskunnassa kaikilla on sellainen tunne, että minulla on merkitystä, että minulle on tilaa. Päättäjien tehtävä on varmistaa, että tämä vuoropuhelu toimii, Niinistö sanoi puheessaan.

Anteeksi vaan, Ville Niinistö, mutta minä olen kokenut juuri Teidän puolueenne sellaiseksi ylimielisyyden linnakkeeksi, joka ei suostu avoimeen vuoropuheluun. Aivan erityisen selvästi tämä on tullut esille ilmasto- ja energia-asioissa, joista varsinkin jälkimmäiset ovat tällaiselle maailman pohjoisimmalle kansalle kohtalonkysymyksiä. Menisitte avoimesti väittelemään ilmaston lämpenemisestä vaikkapa televisioon. Kertoisitte siellä suoraan, monellako Celsius-asteella haluamanne ilmasto-, energia- ja elämäntapatalkoonne vaikuttaisivat meidän tai maapallon ilmastoon tämän vuosisadan aikana, jos ilmastomallinnusten tulokset sattuisivat joskus osumaan kohdilleen. Tai siis monellako asteen kymmenes- tai sadastuhannesosalla, jos rehellisiä ollaan? Olen aivan varma, että saisitte primetime-aikaa asialle vaikkapa A-studion suorassa lähetyksessä. Mutta teillä ei ole ollut rohkeutta ja rehellisyyttä tehdä sitä, koska koko tältä katastrofaaliseksi mainostamaltanne ilmastonmuutoshypetykseltänne saattaisi pudota hetkessä kaikki uskottavuus. Mitä teille sen jälkeen jäisi?

On älyllistä epärehellisyyttä nimittää oikeutettua kritiikkiä ja erimielisyyttä populismiksi tai syrjäytymiseksi. Se, että Te, Ville Niinistö, levittelette valheita energiaklustereista tai kansallisen perässähiihtämisen uhkakuvista ja kieltäydytte keskustelusta kaikkiin mahdollisiin argumentointivirheisiin vedoten, ei ole sen paremmin populismia tai edes politiikkaa. Kansankielellä sitä kutsutaan paskapuheeksi.

 

Julkaistu alunperin Ilmastorealismia-sivuilla.

4 kommenttia

 1. Vihreiden ”energiastrategiat” ovat todella uhkaavia kylmässä Pohjolassa asuville! Siis todella haluttaisiin palata hevoskärrien ja savutupien kauteen 1700-luvulle?! :O

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
 2. Niinistön puheet ovat tyypillistä ilmastouskovaisen aivopestyä horinaa. Lisää veroja ja maksuja fossiilisille ja tukiaisia hiilineutraaleina pidettäville energiamuodoille. Käytännön vaikutukset, hyötysuhteet, kustannukset ym. jätetään kokonaan huomiotta. Sitten vielä oletetaan, että pakkokeinoilla teollisuutta kurittamalla luodaan innovatiivinen ja kilpailukykyinen energiatekniikan vientisektori. Käytännössä luodaan paine siirtää loputkin teollisuudesta maihin jossa energian hinta on huokeampaa ja jossa ei maailmanparannus-uskontoon hurahtaneet poliitikot rasita teollisuutta ja kansalaisia.
  Trumpin porukka USA:ssa on jo oivaltanut, mistä tässä ilmasto-uskonnossa on kyse. Suomen on aivan turha enää pyrkiä mihinkään eturintamaan. Jos tuotantotalous taantuu meillä 1800-luvun tasolle, niin siinä ei ole mitään hienoa.

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 3. V.(itun)Niinistö muisti myös kehua Kiinaa, kuinka siellä ollaan hienosti edistytty ilmastokysymyksissä.
  Ja sitten tietysti haukkui Suomea kuinka paskasti täällä on asiat.

  Tuon esiintyminen tv:ssä on ollut jo kauan kuin jonkun riivatun, silmät toljottaa lautasina päässä ja kiihkoissaan selittää aivan idioottimaisia valheita. Tuo viherkommari muuten menettää sen vähäisenkin järjen valon vielä ihan oikeasti, se on nyt jo joissain esiintymisissään kuin joku sekopää.

  Plusääni(12)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat