Viranhaltijat ja kansanedustajat kansan vihollisina; tasapäistämispolitiikka käynnissä

Suomen poliittisen mafian, viranhaltioiden sekä näiden tarpeita tyydyttävän manipulatiivisen valtavirtamedia maanpetturuudella ja kansan kuvottavalla pilkkaamisella ei näköjään ole rajoja. Hiljattain tämä pilkkaaminen ja petturuus ovat saaneet yhä karkeampia muotoja. Tässä irvokkuudessa suurta osaa näyttelevät muiden muassa maahanmuuttopolitiikka ja perinteisen sukupuolijaottelun hävittäminen.

 Emme keskity tässä kirjoituksessa niinkään ekonomissosiaalisiin havaintoihin, vaan kulttuurissosiaaliseen tarkasteluun. Esimerkiksi opetushallituksen tavoitteena on ohjata oppilaita yksilöllisiin valintoihin, jotka lieventäisivät opinto-, koulutus- ja uravalintojen segregaatiota (lyhyesti: eriytymistä). Tavoitteena on tasapaksua, tasapäistä ja tylsän harmaata sekä helposti hallittavaa massaa. Tällainen monokulttuuri olisi tietysti globaalin plutokratiana ja despotisminb ideaalinen yhteiskunnan rakenne.

__________________________

 1. Plutokratia on valtiomuoto, jossa valta jakautuu omaisuuden määrän ja yleisen kunnioituksen perusteella. Tuloerot ovat yleensä suuria tulonsiirtojen jäädessä pieniksi.
 2. Despotismi eli despotia tarkoittaa valtionhallintoa, jossa hallitsijan (tai hallitsevan ryhmän) tahto on täysin määräävä, rajatonta mielivaltaa, absoluuttista itsevaltiutta.

 

Mafian suomalaisten häpäisemisellä ei ole rajaa

Aloittakaamme otsikon aiheella Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren talouselämän haastattelulla, jonka mukaan hän haluaa pääkaupunkiseudusta nykyistä kansainvälisemmän ja toivoo alueen saavan uusia työntekijöitä maahanmuuttajista. Vapaavuori painottaa Talouselämän haastattelussa naapuripääkaupunkien Tukholman ja Kööpenhaminan kilpailuetua niiden suuren koon perusteella.

Vapaavuoren mukaan pääkaupunkiseutu ei pääse kasvamaan liian vähäinen asuntotuotannon, asumisen kalleuden ja liian vähäisen kansainvälistymisen tähden.

Tarvitaanko todella lisää maahanmuuttajia?
Tarvitaanko todella lisää maahanmuuttajia?

– Pääkaupunkiseudulle tarvitaan paljon lisää maahanmuuttajia töihin, hän sanoo.

Vapaavuoren mainitsemasta globaalista trendistä, lainsäädännön kehittymisestä ja kansainvälisestä kehittymisestä pääkaupunkikeskeiseksi täytyy luopua. Kaikkien kuntien talous vahvistuisi talousdemokratian reformilla ja siihen liittyvällä omavaraisuudella, itsenäisyydellä ja elintasopakolaisten kartoittamisella maasta. Pienasuntotuotantoa voitaisiin keskittää kehä kolmosen ulkopuolelle ruuhkautumisen välttämiseksi.

Kommentaari

Suvaitsen esittää kysymyksen: Miksi pääkaupunkiseudun, Helsingin pitäisi kasvaa rajattomasti? Muuallakin Suomessa on elämää kuin pääkaupunki seudulla. Sitä paitsi Helsinki on syrjässä, jos katsotaan asiaa kauempaa Suomesta. Kuten esimerkiksi Pohjois-Karjalan ja Pohjois-pohjanmaan maakunnista ja  Lapista puhumattakaan.

Puuttumatta tässä yhteydessä enempää talouteen, todettakoon, että Suomen talouden kehittäminen kokonaisuudessaan antaisi vaurauden hedelmiä myös pääkaupunkiseudulle, eikä siten, että kehä kolmosen ulkopuolinen Suomi elää vain ja ainoastaan pääkaupunkiseudun ehdoilla ja sitä varten.

Vapaasti ajatellen pääkaupungiksi voidaan nimittää vaikka Rovaniemi.

Tietenkään elintasopakolaisten karkottaminen maasta ei ole täydellinen ratkaisu taloudellisiin ongelmiin, mutta sillä vältettäisiin yhteiskunnallinen perikato ja Suomalaisuuden etniskulttuurillinen tuhoutuminen.

Lisäksi monikulttuurinen ja kansainvälinen Suur-Tukholman alue ei ole taloudellisestikaan positiivinen esimerkki: Useamman asiantuntijan mukaan nousevat asuntojen hinnat ja kasvava velka liikkuvaan korkoon ovat lisänneet tunnetta häiriöihin ja tehneet koko maan talouden haavoittuvaksi. Tukholma sijaitsee tuplakriisi alueella, varoittaa sveitsiläinen suurpankki UBS.1

Jan Vapaavuori loukkaa elitistisen pirullisesti suomalaisia

Tosin Vapaavuori oikeutetusti hämmästelee säästämistä tutkimuksessa ja tuotekehittelyssä sekä koulutuksessa; näissä ei tulisi säästää.

Jan Vapaavuori.
Jan Vapaavuori.

Kuitenkin samaan hengenvetoon mies tuputtaa maahanmuuttajien keskittämistä pääkaupunkiseudulle, mikä pitäisi huomioida valtionosuuksissa kotouttamisen vaatiessa suurissa kaupungeissa runsaasti voimavaroja.

Tätä juuri ei pitäisi tehdä ja se tulee estää pakolaisten vastaanoton sulkemisella. Pakolaiset eivät ole voimavara vaan yhteiskunnallinen rasite.

Suomi voi olla kansainvälinen ja avoin syrjinnästä vapaa yhteiskunta, jonka ei kuitenkaan tarvitse alistua tuhoisalle vastaanottavalle immigraatiopolitiikalle.

Maahanmuuttajat työllistyvät heikosti, jos ollenkaan. Sitä paitsi kantaväetön työllistäminen tulee olla ensisijalla.

Vapaavuori hehkuttaa Kööpenhaminan lisäksi Tukholmaa pääkaupunkina myös sen kansainvälisyyden tähden. Tällä vertauksella voidaan olettaa olevan yhteyksiä myös Pakolaisinvaasion suosimiseen, jota Vapaavuori kritiikittömästi tyrkyttää.

Muistamisen arvoista kuitenkin olisi, että Asianajaja ja analyytikko Judith Bergman arvioi artikkelissaan Sweden: A Failed State 2 Ruotsia karttuvissa määrin epäonnistuneeksi valtioksi, joka orwellilaisittain kamppailee kansalaisiaan vastaan, jotka kritisoivat maahanmuuttajien synnyttämiä ilmiselviä ongelmia.

Vaikka julkaisussa puhutaan Ruotsin tilanteesta yleisesti, ilmenee siitä myös Tukholman asema hyvin. Esimerkiksi Tukholman kaupunginosa Rinkeby on lähes täysin rikollisliikojen hallussa, eikä siellä ole turvallista liikkua ilman poliisi saattuetta.3

Tukholman poliisi on varoittanut, että Tukholman päärautatieasema on turvaton paikka, koska suurijoukko marokkolaisia katulapsia ovat ”vallanneet” aseman, kirjoittaa brittilehti Daily Mail.

Lehden tietojen mukaan maahanmuuttajista koostuvat teinijengit ”levittävät kauhua” Ruotsin pääkaupungin keskustassa, ”varastellen, kourien tyttöjä” ja hyökäten vartijoiden kimppuun, poliisi kertoo. Tukholman poliisin mukaan pääkaupungin rautatieaseman lähiympäristön ovat vallanneet noin 200 marokolaista katulasta.

Jan Vapaavuori ilmeisesti haluaa Suomen ja erikoisesti Helsingin yhtä sekasortoiseen ja hengenvaaralliseen tilaan kuin on esimerkiksi Tukholma lähiympäristöineen.

Siihen kysymykseen tarvitseeko ravintolahenkilökunnan pääkaupunkiseudulla osata suomea? Toteaa Vapaavuori, että ei tietenkään tarvitse. Jos asiakkaat eivät pidä henkilökunnan kielitaidosta, he voivat mennä muualle.

Vapaavuori ei ilmeisesti osaa hävetä möläytystään, siitä huolimatta hänet pitäisi rangaistukseksi elitistisestä ja irvokkaasta suunsoitostaan laittaa jalkapuuhun Helsingin tuomiokirkon edustalle.

Suomen kieli on Suomen eniten puhuttu virallinen kieli. Sitä puhuu äidinkielenään ainakin 4,9 miljoonaa suomalaista, lisäksi puolimiljoonaa puhuu sitä toisena kielenään.4  Suomen kieli on osana suomalaisten identiteettiä ja kulttuuria. Kieltä vaativissa aloissa ja ammateissa tulee aina osata suomen kieltä. Mikäli ravintolahenkilökunta ei hallitse maan kieltä, he voivat mennä vaikka suomen kielen kursseille.

 

Opetushallituksen aivopesuohjelma

Kouluille on asetettu tavoitteeksi häivyttää perinteistä sukupuolijaottelua ja lisätä ”ymmärrystä” erilaisista sukupuolen muodoista. Esimerkiksi transsukupuolisuus on kohotettu entistä avoimempaan keskusteluun. Myös oppilaanohjauksessa kiinnitetään erityistä tarkkaavaisuutta siihen, ettei oppilaille tarjota automaattisesti ”miesten” ja ”naisten” aloja oletetun sukupuolen perusteella.Uusi seksuaalikasvatus

Niinpä opetushallituksen pyrkimyksenä on ohjata oppilaita yksilöllisiin valintoihin, jotka lieventäisivät opinto-, koulutus- ja uravalintojen segregaatiota eli eriytymistä, kuten sen perinteisessä mielessä voidaan käsittää.

Kumpaakin sukupuolta siis kannustetaan ei-perinteisille aloille, tämän ja opetushallituksen aivopesuohjelman tarkoituksena on kokonaisuudessaan tasapäisen ja helposti hallittavaan ihmismassan teollinen manipulointi. Tällainen monokulttuuri tulisi soveltumaan hyvin globaalin plutokratian ja despotismin ideaaliseksi yhteiskunnan rakenteiksi, kuten jo aikaisemmin todettiin.

Lapsia ei siis enää kasvateta isänmaansa yhteisenhyvän tuottajiksi, vaan multikulttuurisen ja henkisesti rappeutuneen globaalin yhteiskunnan kasvottomiksi orjiksi, joilta on riistetty vapaus, kulttuurillinen ja entinen identiteetti, ihmisarvo sekä perusluonteen ilmaisuvapaus, jolloin kysymyksessä lienee enemmän robottimaisuus kuin orjuuttamattoman inhimillisen elämän vivahteikkuus.

Opetushallituksen manipulaation kärki tuntuu osuvan normaalin sukupuolten erojen totaaliseen sekoittamiseen ja transsukupuolisuuden korostamiseen. Transsukupuolisuudella tarkoitetaan kokemusta omasta sukupuolestaan, joka ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä sukupuoltaan.

Emme ole maailman historiassa kokeneet vielä näin henkisesti pimeää aikakautta kuin nykyinen on.

Kommentaari: Sukupuoliroolit

Tavallaan ei ole ihmeellistä, että yllämainitut opetusohjelmat menevät läpi vanhempien kiinnittämättä niihin erityisesti kritiikkiä. Suurimpana syynä tähän arvostelemattomuuteen on aikamme kristillisyydessä, joka on sumentanut tiedon avio­liiton alku­perästä. Tästä syystä ihmiset nykyisin eivät tunne sukupuoli­suuden henkistä perustaa; suku­puolisuus käsitetään pelkäksi vietiksi. Sukupuolielämä on kuitenkin se alue, jonka kautta spiritu­aaliset ja taivaalliset asiat selvimmin ilmene­vät. Nykyajan psykologien teokset ja kirjoitukset paljastavat täydelli­sen tietämättömyyden sukupuolisuuden perimmäisestä olemukses­ta.

Henkinen vastaavaisuus tarkoittaa sitä, että kaikilla asioilla mitkä luonnon maailmassa ovat, on henkinen vastaavaisuus henkisessä maailmassa. Näinhän täytyy olla, sillä luonnollinen ei voi olla olemassa ilman henkistä subjektia.

Ihminen elää ruumiinsa kuo­leman jälkeen ihmisenä ja hänen sukupuolensa säilyy. Tämä johtuu siitä, että ihminen on mies tai nainen ei ainoastaan ruumiinsa vaan myös henkensä puolesta. Miessielu on eri­lainen kuin naissielu. Maskuliinisuus symbolisoi totuutta, femi­­niinisyys hyvyyttä. Miehen ja naisen välinen vetovoima juontaa juurensa totuuden ja hy­vyyden liitosta Jumaluudessa.

Yllä mainitun perusteella esimerkiksi homoseksuaalisuus ja transsukupuolisuus on enemmän tai vähemmän ympäristön manipuloinnin tulosta. Joskin kiistämättä on tapauksia, jotka ovat äärimmäisen harvinaisia, että yksilö olisi syntynyt biologiseen olemukseen, jossa olisi piirteitä molemmista sukupuolista haitalle asti. Tällöin poikkeus vain vahvistaa totuuden sukupuolten ajattomasta eroavaisuudesta mieheksi ja naiseksi.

Toisaalta on hyvin kummallinen ja järjetön ilmiö, että koko koulutuslaitos valjastetaan palvelemaan sukupuolineutraaleja arvoja, jotka selvästi eivät ole neutraaleja.

Moderneissa seksuaalisuutta koskevissa lakimuutoksissa ja ilmiöissä koekaniineja ovat lapset, nuoret, tunnesairaat sekä henkisesti epävakaat ihmiset.

Vanhemmat tehkää jotakin lastenne pelastamiseksi!

Lasten vanhempien tulisi nopeasti järjestäytyä torjumaan tällaisen propagandan pakkosyöttö omille lapsilleen. Vanhempien velvollisuutena on koota kouluissa vanhempien ryhmiä ja suojella lapsiaan tältä myrkyltä.

Tulisi pyrkiä äänestämään ehdokkaita, jotka varmasti puolustaisivat perinteisiä ja ajattomia etiikan arvoja. Valtion monopolikouluissa on hyvä olla, jos ja vain jos valtiojärjestelmä on itsenäinen ja terveille henkisille arvoille perustuva.

Hallituksen toimettomuus

Sipilän hallituksella ei ole paineita maahanmuuttolainsäädännön kohentamiseen Turun sarjapuukottamisesta huolimatta. Terrorismilainsäädännön lisäksi tällaisessa traagisessa tapauksessa tulisi pakolaiset viimeistään nyt palauttaa lähtömaihinsa.

 

Huomiot: Turun iskusta voi seurata hirvittävä vihapuheen vaara!

Vihapuhetta tutkiva poliisi toivoo palikoita kiivaana pyörivään somekirjoittelun rattaisiin. Moni ei tule ajatelleeksi, että jopa vihapuheen eteenpäin jakaminen ja siitä tykkääminen voivat olla rangaistavia tekoja, poliisi toteaa.

– Jos epäilee, että kyse on rangaistavasta vihapuheesta, ei kannata tykätä eikä jakaa eteenpäin, tutkinnanjohtaja Jouni Niskanen poliisin vihapuhetutkintaryhmästä sanoo.

Niskanen varoittaa etenkin turhasta yleistämisestä.

– Ei oteta hampaisiin koko kansanryhmää, eikä myöskään kohdisteta yksittäisiin henkilöihin esimerkiksi laittomia uhkauksia tai kunnianloukkauksia.

Niskasen mukaan vihapuhe on omiaan lisäämään vaaraa, että kaduillakin ryhdytään väkivallantekoihin. Somessa jokainen voi omalta osaltaan liennyttää keskustelua.

– Lisäksi kannattaa ilmoittaa näistä tapauksista välittömästi poliisille.

Politisoitunut poliisi ja Suomen poliittinen mafia ei ole vielä selvästi tuominnut Turun murhiin johtaneita sarjapuukotuksia: eivätkö nämä puukotukset sitten ole vihakommunikointia?

Poliisilla, poliitikoilla ja valtamedialla on suurempi huoli suomalaisten sananvapaudesta kuin ihmishenkiä vaatineista veitsen heiluttajista, joista suomen valtavirtainen valhemedia on leipomassa jo hyvää vauhtia sympaattisia sankareita.

MTV ylistää puukotuksista ja murhista epäiltyä Abderrahman Mechkahia:

Sairaalassa oltiin varauduttu myös siihen, että epäilty olisi suhtautunut vihamielisesti naisiin, mutta tämä olettamus osoittautui vääräksi. Hän on suhtautunut neutraalisti hoitohenkilökuntaan, josta selvä enemmistö on naisia.

Tietolähteet luonnehtivat epäiltyä fiksuksi, kohteliaaksi ja asiallisesti käyttäytyväksi. Lähteiden mukaan miehestä ei välity vaikutelmaa, että hän olisi erityisen uskonnollinen.

Sitä vastoin, kun Jesse Torniainen antoi kurinpalautusta Jimi Karttuselle potkaisemalla tätä rintaan, kun Karttunen oli sylkäissyt ja haastanut riitaa vastarintaliikkeen yleisötapahtumassa, oli poliittinen eliitti,  virkamieskoneisto ja valtavirtamedia täydessä hyökkäyssodassa vihapuheineen kansallismielisiä vastaan.

Käräjäoikeus kuitenkin totesi, ettei potkun ja kuoleman välillä voida todistaa olevan syy-yhteyttä. Helsingin Sanomat ja monet muut valtavirtamediat jättivät kuitenkin otsikoissaan julkaisematta, että koko kuolemantuottamussyyte hylättiin. Siten harhaanjohtavalla uutisoinnilla mustamaalattiin kansallismielisiä.

Aseman-aukion oikeusjuttuKaiken kukkuraksi poliisihallitus nosti kanteen Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen lakkauttamiseksi, huolimatta siitä, että Suomessa toimii järjestäytyneeseen huumekauppaan ja murhiin syyllistyneitä järjestöjä. Lisäksi huumerikollisuuteen on kytkeytynyt myös poliisi. Myös elintasopakolaisten ja äärivasemmiston tekemät rikokset ovat jääneen poliisin huomion ulkopuolelle.

Kommentaari

Suomen poliittinen mafia, viranhaltijat ja niitä tukeva valtavirtamedia on yllä mainitulla toiminnallaan osoittautunut äärimmäisen kaksinaamaisiksi instituutioiksi, joka johtuu enimmäkseen siitä, että virallinen Suomi on antautunut riemurinnoin palvelemaan kansainvälistä poliittista-, taloudellista- ja pankkiirieliittiä ja kääntynyt isänmaataan sekä kansalaisiaan vastaan, mitä heidän pitäisi puolustaa. Sortokausien oikeudellinen käytäntö ja perustuslain kunnioittaminen eivät yllä sille vääryyden tasolle, minkä nykyiset hallitukset ovat moraalittomuudellaan saavuttaneet.

Markku Juutinen

 

Viittaukset & lähteet

Talouselämä (14.8.2017). Jan Vapaavuori: ”Helsinki tarvitsee paljon lisää maahanmuuttajia”. Saatavilla: http://www.talouselama.fi/uutiset/jan-vapaavuori-helsinki-tarvitsee-paljon-lisaa-maahanmuuttajia-6668107

Talouselämä (26.1.2016). http://www.talouselama.fi/uutiset/lehti-tukholman-rautatieasema-vilisee-marokkolaisia-katulapsia-varastelua-kourimista-6247810

DM. http://www.dailymail.co.uk/news/article-3415477/Swedish-police-warn-Stockholm-s-main-police-station-overrun-migrant-teen-gangs-stealing-groping-girls.html

Yle (24.8.2017). Koulut alkoivat häivyttää perinteistä jakoa vain tyttöihin ja poikiin – sukupuolen erilaisia muotoja on nyt käsiteltävä kaikissa oppiaineissa. https://yle.fi/uutiset/3-9788970

http://www.savonsanomat.fi/politiikka/Pääministeri-Sipilä-Hallituksella-ei-paineita-maahanmuuttolainsäädännön-muuttamiseen/1031503?pwbi=779ae2cc50965ed44c65e33842c4f37a

Turun isku ryöpsäytti vihapuheen valloilleen – pelkkä somessa tykkääminen ja jakaminen voi olla rikos. https://yle.fi/uutiset/3-9791371

1.      SVD (23.10.2016). Storbank slår larm: ”Stockholm i bubbelriskzon”. Saatavilla: https://www.svd.se/storbank-slar-larm-stockholm-i-bubbelriskzon/om/den-hotande-bubblan#xtor=AD-500-[svd]-[tf_huvudspalt_1610]-[integration]-[aftonbladet]-[ettan]-[29]

 1. Judith Bergam (21.7.2017). Sweden: A Failed State? Saatavilla: https://www.gatestoneinstitute.org/10605/sweden-failed-state
 2. http://www.theaustralian.com.au/news/world/sweden-riots-revive-immigration-debate/news-story/4d8e13c5d886a27b2b54663c07c2d36f; http://www.aftenposten.no/kultur/TV-team-fra-60-Minutes-angrepet-i-Sverige-54824b.html ; http://www.expressen.se/nyheter/australiskt-tv-team-attackerat-i-rinkeby/
 3. Liitetaulukko 2. Väestö kielen mukaan 1980 – 20154.2016. Tilastokeskus. Viitattu 1.9.2016; Suomi Kotimaisten kielten keskus. Viitattu 2.2.2016.

 

6 kommenttia

 1. Oletteko muuten pistäneet merkille että aina kun julkaistaa uutisia, dokuentteja, tv-sarjoja tms. ”transsukupuolisen heräämisestä/kääntymisestä” niin ne aina ovat tilanteita joissa poika/mies päättää muuttua tytöksi/naiseksi. Ei koskaan toisinpäin.

  On toki tyttöjä/naisia jotka haluavat muuttua pojiksi/miehiksi, mutta heistä ei tehdä lööppejä, ei nosteta uutisiin, ei tehdä muodonmuuts-dokumentteja tai muita julkaisuja.

  Mietin, onkohan tämä telaketju-feministien ase miehiä vastaan? Että kaikista miehistä pitäisi löytyä se feminiininen puoli? Ja että kaikkien miesten pitäisi alistua näiden ”transujen” alle koska ne ovat ylempänä hierarkiassa kuin työtä tekevät heterot valkoiset miehet?

  En oikein tiedä kenen agendaa tämä palvelee mutta ehkä sen hoksaa vielä joku päivä. Tai joku osaa kertoa sen heti.

  Plusääni(13)Miinusääni(0)
  1. Eurooppaa on helpompi hallita, kun miehet ”eivät tykkää aseista” ja haluavat parturi-kampaajiksi.

   Kuuluu samaan sarjaan valkoisen miehen velasta afrikkalaisille. Syyllistetään eurooppalaiset palvelijoiksi ja riisutaan koko maanosa aseista.
   Samaan aikaan USA ja Israel kasvattavat omaa sotilaskalustoaan valtavaksi, ydinaseineen kaikkineen.

   Euroopan maiden velka kasvaa exponentiaalisesti, ja sen nyt tietää kenelle nämä rahavirrat kulkevat, kolme kirjainta jew.

   Plusääni(15)Miinusääni(0)
 2. Kirjoitus on täyttä asiaa, kuten aina.

  Me elämme Neuvostoliiton tapaisessa ns. Unionissa. Itse asiassa koko läntinen valkoinen maailma on samassa kuristusotteessa. Vain Itäinen Eurooppa on hieman (vain toistaiseksi) paremmassa tilanteessa.

  Maanpetturuus ja valkoisten kansanmurha on rakennettu järjestelmään. Yksilöt, eli eliitin rottalauma, toimivat järjestelmän ehdoilla.

  Eliitti koostuu globalisteista, jotka ovat pääosin sionisteja tai heidän rahoillaan ostettuja maanpettureita. Tähän superluokkaan kuuluvat sorokset, bankfeinit, rothschildit, Bonnierit. Heidän lakeijoitaan ovat EU:n ylin johto. Nämä lakeijat palkitaan tähtitieteellisesti.

  Eliitissä on myös ideologisesti motivoituneita maanpettureita. Suomessa tällaisia ovat punavihreän poliittisen osaston johtajat. He olisivat mukana kansanmurhassa pienemmälläkin rahalla ja siksi heille ei yleensä tarvitse järjestää stubbeloita ja soineja eli paankinjohtajan paikkoja. Näille punavihreille riittää erilaisten valtuutettujen virat ja erilaisten maata tuhoavien medioiden ja virastojen johtopaikat. Tämän ryhmän sotilaita ovat ns. antifasistit.

  Eliitin huoria ovat ne ”muka-isänmaalliset” keskusta-oikeistolaiset, jotka silmää räpäyttämättä myyvät oman kansansa ja maansa saadakseen jonkin taloudellisen edun. Tämä tullaan, valitettavasti, näkemään aivan vuorenvarmasti Halla-ahon ja Huhtasaaren kohdalla. Heidät ostetaan välittömästi, jos he hiukankaan uskaltaisivat valottaa globalistien eli todellisen Pedon luonnetta. Heidän profiiliinsa kuuluu, luonnollisesti, Israelin rautasaappaan suuteleminen. Mikään sionistin tekemä ei ole niin kauheata ettei sen edessä polvistuttaisi.

  Paikallisesti ”eliittiä” ovat aivopestyt hyvää tarkoittavat idiootit, jotka papukaijan tavoin toistavat samaa levyä ilman pienintäkään eroavaisuutta keskenään. Kaikki ovat kaikesta aina samaa mieltä. Se on ns. demokratiaa.

  Pointti on, että on turha odottaa mitään hyvää eliitiltä. Siihen on rakennettu Peto, joka aivan varmasti, ilman pienintäkään epäilystä, tuhoaa meidät. Se on sen takana olevan Pedon oikea luonto. Tämä Peto on vainonnut valkoista ihmistä jo tuhansia vuosia. Se ei lepää ennen kuin jompikumpi on hävitetty.

  Muuten, eräälle fanilleni tässä meemi, josta pidän:

  Katsokaa se googlettamalla.

  ”Hello Sir, do You have time to talk about Jesus Christ?” Kuvassa miellyttävän näköinen ristiretkeläinen kysyy asiasta.

  Jos eräs fanini asettuisi tällaisen retkikunnan johtoon miekka kädessä, olisin valmis harkitsemaan ns. uskoontuloa. Mutta vain asenteella. Poskea ei enää käännetä, ei totisesti.

  Plusääni(17)Miinusääni(0)
  1. Virkistävä meemi tosiaankin. Mikähän siinä on, että kristinuskon virallisessa versiossa markkinoidaan kuvaa Jeesuksesta Kristuksesta jonkinlaisen ituhippinä ja nössönä? Tämä on kuitenkin yksipuolista, lähinnä lapsille tarkoitettua pyhäkoulukuvastoa. Jos lukee ajatuksella Ilmestyskirjan 1. luvun jakeet 13.-17., niin sieltä välittyy vähän toisenlainen Jeesus-kuva. Eli kristinuskossa on oma militantti puolensa, josta visusti vaietaan.

   Raamatun ilmoituksessa väkivallan käyttö olisi kuitenkin sallittua vain järjestäytyneen esivallan kautta. Periaatteessa väkivaltainen taistelu globalisteja vastaan olisi ”sallittua”, jos kansa pystyisi muodostamaan lailliseksi katsottavan varjohallituksen tai eräänlaisen sisäisen pakolaishallituksen, joka toteaa maan olevan miehitetty ja ryhtyy tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin. Ristiretkiarmeija olisi tuossa tilanteessa täysin legitiimi yksikkö ja kohtuulisen sopusoinnussa myös Raamatun kanssa. (Makkebelaiskirjoista löytyy eräs paralleeli nykyiseen aikaan).

   Plusääni(4)Miinusääni(3)
 3. Mitä ihmettä nuo oikein tekevät kuvassa? Ovatko ne oikeasti vihamiehiään, vaikka näyttelevät solisaatiristuuttaan. Siis kuten tiedämme on kaikki pahoissa harhoja. He jopa voivat murhata miljoonia, ja sen jälkeen kokea tehneensä hyvin. Eli tämä on heidän itsepetonsa voima heihin. He ovat legio-riivaajiaan, vaikka kuvittelevat muutta.
  Siis ei ole hyvä tuomita, koska vaikka kuka olisi mitä, on Herra läsnä siten, että ihminen ei sitä ymmärrä. Siis esimerkiksi on tämän maan hirviöperkelejohtajissa jotain kuin hyvääkin ja he voivat vielä kääntyä. He ovat todellisuudessa hirviöperkeleitä. Kuten sanottu, he voivat vielä kääntyä. Herra on salattu ja he eivät tiedä koska kääntyvät.

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
 4. Hullua hommaa kaikin puolin ulkopuoliselle joka ei ymmärrä kuinka monta lusiferin palvojaa tämäkin maa sisältää!!

  Voisin sanoa että vaikea todella vaikea enää palata entiseen ilman isompaa selkkausta! Ja sitten jewiksien palkka armeija nato ym muut tulevat suomen kamaralle lahtaamaan suomalaisia!!

  Hyvät maksetut päättäjät te tuhoatte teidän oman maanne tyhjästä painettuun rahaa vastaan! Kyllä olen pettynyt koko ihmiskuntaan kun väkisin halutaan olla näkemättä todellista vihollista!

  Hirvittävää katseltavaa kuinka sinisilmäisiä ihmiset ovat! Harva pystyy sairaimmassa mielessään käsittämään sitä minkälaiset ihmiset tätä mailmaa johtavat!

  zurku slads on harvoja hyviä kommentoijia mvlehdes!!

  Plusääni(10)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat