Vuoden journalistinen teko

Rokotusinfolla ei ole mitään syytä nolostua Skepsis ry:ltä saamastaan Huuhaa-palkinnosta, sillä se kenellä on totuus puolellaan, sen ei pidä olla leuka alhaalla ja olla kuin ei olisikaan. Toista on varmastikin skeptikoiden, jotka tuskin toista kertaa ovat huolissaan, että lapset jäävät ilman narkolepsiaa aiheuttavaa rokotetta.

Totuus on, että Rokotusinfon ansiot eivät jääneet yksinomaan rokotteiden riskeistä huomauttamiseen – joka on toki inhimillisesti mitä tärkeintä – vaan he seurasivat laajasti THL:n saamia rahoituksia suurilta lääkeyhtiöiltä.

He muun muassa paljastivat THL:n saaman kuuden miljoonan ”tutkimusrahan” rokoteyhtiöltä, jolta rokotteet sittemmin ostettiin – katastrofaalisin seurauksin. Tämä paljastus levisi kansainväliseksi uutiseksi, ja hetken aikaa maailman suurimmissa uutistoimistoissa THL sai antaa `pahalle kasvot´ ja tätäkin voi pitää journalistisena merkkitekona Rokotusinfolta. Kuoppala itse on vaatimaton:
-Käytännössähän miltei kaikkia rokotuksiin liittyviä asioita Suomen valtiollisessa toiminnassa luotsaava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokoteosasto on esim. taloudellisilla mittareilla mitattuna monina vuosina ollut enemmänkin lääkeyhtiöiden alihankkija rokotetutkimusten koehenkilöiden värväämisessä kuin viranomainen. Tällaisen elinkeinotoiminnan harjoittaminen toki luo omat vahvat intressit tuoda julkisuuteen omaa elinkeinotoimintaa edistävää viestiä.

Kuoppala haluaisikin varmasti jättää keskustelun Huuhaa-palkinnosta jo omaan arvoonsa, ja keskittyä oleelliseen eli THL:n vastuuseen:
-THL:n toimiminen lääkeyhtiöiden toimeksiannosta (mm. rokotekokeilut suomalaislapsilla) ja siihen liittyvä epäasiallinen tiedotus rokotteiden riskeistä. Talous ei toki ole ainoa tekijä, vaan tässäkin vaikuttaa fundamentalistinen suhtautuminen – joillakin on niin vankka vakaumus rokotteiden riskittömyydestä, että se sumentaa ajattelun. Toisaalta, taloudella on tietenkin vaikutuksensa, sillä kuten kirjailija Upton Sinclair sanoi, ”On vaikea saada toista ymmärtämään jotain, kun hänen palkkansa riippuu siitä, että hän ei ymmärrä sitä.”

Rokotusinfo aikoo vastaisuudessakin noudattaa kansalaisjärjestönä omaa aktiivista toimintaansa. Rokotusinfo seuraa alalla tapahtuvaa mm. asiakirjapyynnöillä ja suorilla yhteyksillä alan toimijoihin, vastaa tiedotusvälineille sekä ottaa tiedotteilla kantaa alan asioihin.

Kuoppala toteaa, että yhdistys on myös osallistunut lapsiperheille suunnattuihin yleisötapahtumiin.

Kun vielä loppuun kysyn, pitäisikö sikapiikkitapahtumista aloittaa rikostutkinta, Kuoppala kertoo tiedon, jota ei aiemmin ole julkisuudessa nähty:
-Rokotusinfo ry. on jättänyt lokakuussa 2010 tutkintapyynnön poliisille liittyen mm. sikainfluenssarokotteeseen liittyvästä tiedottamisen laiminlyönneistä ja valheellisesta, harhaanjohtavasta tiedottamisesta ja siitä, että rokotussuositusta jatkettiin narkolepsiariskistä kertomatta tilanteessa, jossa THL:n tiedossa oli epäily narkolepsian ja rokotteen yhteydestä. Tutkintapyynnössä mainitsemiamme rikosnimikkeitä olivat mm. vammantuottamus, terveyden vaarantaminen ja yleisvaaran tuottamus. Tutkinta olisi ollut perusteltua, koska luultavasti esim. THL:n pääjohtajan Pekka Puskan harhaanjohtavat lausunnot sikainfluenssarokotteen riskeistä ovat olleet merkittävästi vaikuttamassa kansalaisten rokotuspäätöksiin. Valitettavasti poliisi ei aloittanut asiassa tutkintaa.

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat