Vuoden kuluttua talot määritellään E-luvuilla

Ympäristöministeriö antoi maaliskuussa uudet energiatehokkuusmääräykset rakentamiseen. Määräyksissä painotetaan uusiutuvien energianlähteiden käyttöä sekä matalaenergiarakentamista.

Uusissa rakennusmääräyksissä panostetaan energiatehokkuuteen. Ympäristöministeriö antoi maaliskuun lopussa uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset, jotka tulevat voiman heinäkuussa 2012.
Määräykset koskevat vain uudisrakentamista ja niiden tuoma keskeinen muutos on siirtyminen kokonaisenergiatarkasteluun.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että rakennuksen kokonaisenergiankulutukselle määrätään rakennustyyppikohtainen yläraja, joka ilmaistaan niin sanotulla E-luvulla. E-luvun laskennassa huomioidaan rakennuksen käyttämän energian tuotantomuoto. Pientalojen E-luvun yläraja riippuu lisäksi pinta-alasta: vaatimukset ovat lievemmät pienille pientaloille.

Asuntoministeri Jan Vapaavuoren mukaan kyseessä on historiallinen siirtymä. Määräyksillä tähdätään kohti EU-direktiivien edellyttämää lähes nollaenergiarakentamista.

Uudessa systeemissä

eri energiamuodoille on annettu kertoimet, jotka kuvaavat luonnonvarojen käyttöä. Määräykset suosivat ennen kaikkea kaukolämmön käyttöä sekä uusiutuvia energianlähteitä, kuten pellettiä ja maalämpöä.

Muutos lisää merkittävästi suunnittelun vapautta. Kokonaisenergia-tarkastelussa otetaan huomioon kaikki rakennuksessa tapahtuva energiankulutus, eli siinä lasketaan lämmityksen lisäksi muun muassa ilmanvaihto, valaistus ja lämmin vesi.
Riittävän pieneen E-lukuun on mahdollista päästä useilla erilaisilla tavoilla. Esimerkiksi suorassa sähkölämmityksessä oleva matalaenergiatasoinen, takalla varustettu pientalo täyttää vaatimukset.

Tiedotustilaisuudessa puhuneen Jan Vapaavuoren mielestä uudistus todennäköisesti vie rakennusten energiatehokkuussuunnittelun uudelle tasolle ja samalla kannustaa koko rakennusalaa kehittymään.

Rakentamismääräysten uudistuksella

halutaan ohjata sekä energiansäästöön että päästöjen vähentämiseen. Määräykset tiukentavat energiatehokkuusvaatimusta 20 prosenttia nykyiseen verrattuna. Ympäristöministeriön mukaan määräysten aiheuttamat investointikustannuksetkin ovat pienet. Rakennuskohtaisesti voidaan saavuttaa jopa säästöjä.

Investointi energiatehokkuuteen rakennusvaiheessa joka tapauksessa pienentää käyttökustannuksia ja hillitsee asumiskustannusten nousua energian hinnan noustessa.

Tilasto:

Rakennuskustannukset kasvoivat
– Rakennuskustannukset nousivat helmikuussa 2,8 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Eniten kustannuksia nosti rakennustarvikkeiden hintojen nousu.
-Rakennuslupia myönnettiin alkuvuodesta jopa 22,6 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Erillisten pientalojen lupakuutiot laskivat noin 24 prosenttia ja asuinkerrostalojen lähes 28 prosenttia.

-Rakennuksiin satsattu rahan määrä kuitenkin kasvoi. Tammikuussa 2011 käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi kasvoi 21,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Asuinrakentamisen volyymi lisääntyi eniten, 34,1 prosenttia.Asuinrakentamisessa erityisesti rivi- ja ketjutalojen rakentamisen volyymi jatkoi edelleen voimakasta kasvuaan.
– Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi yli 9 prosenttia viime vuoden lopussa.
Lähde: Tilastokeskus.

1 kommentti

  1. Ja tämä ei ole vain oikea suunta. tässä uudessa mallissa ei voi enää ainakaan helposti rakentaa ns. plus taloa, eli sellaista joka kuluttaa vähemmän kun tekee. saati että käyttäisi rakennusmateriaalina jotain vähän erikoisempaa, kuten olkia, joista kyllä talon tekisi. suunta on sinne koneilla tehtävään ”ekoloogisuuteen”.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat