Washingtonia ei hallitse kommunistit, vaan juutalaismafia

Huhtasaaren mukaan Yhdysvallat on nyt “kommunistien” vallassa, vaikka todellisuudessa kommunismia ei ole vielä edes ollut; on ollut vai sosialistinen siirtymä vaihe kommunismia kohti. Kommunisteja kumminkin on, mutta tuskin Yhdysvaltojen kongressissa. Huhtasaari tarkoittanee Kiinan vaikutuksen voimistumista, mutta Kiina ei ole kommunistinen valtio. Huhtasaaren ihannoiman Israelin valtion  juutalaisvoimat, ja niiden hengenheimolaiset käyttivät juuri sosialistista kommunismia instrumenttinaan Euroopassa ja Venäjällä, pyrkiessään maailmanvaltaan 1900-luvun alkupuolella. Näiden hengenheimolaiset ovat nykyisin vallassa Washingtonin sisä- ja ulkopolitiikassa sekä velkarahajärjestelmässä että mediassa. Joe Biden ja demokraatit eivät ole kommunisteja, vaan juutalaisjärjestöjen ja Israelin uskollisia lakeijoita. 

Yhdysvaltojen kongressi on jo likipitäen satavuotta ollut juutalaismafian iljettävä temmellyskenttä, minkä ratkaisut ovat palvelleet kansainvälisen juutalaiseliitin maailmanvaltaan tähtääviä pyrkimyksiä. Toisen maailmansodan jälkeen kongressin tavoitteina on lisäksi ollut hyödyntää päätöksillään Israelin valtiota. Washington ei ole ollut demokratian, eikä vapauden kehto, vaan niiden irvikuva. 

Johdanto 

Perussuomalaisten europarlamentaarikko Laura Huhtasaari twiittasi 10 tammikuuta Yhdysvaltojen kongressitaloon tunkeutumisen yhteydessä: ”Ei Trump kuulu perussuomalaisiin, eikä tässä ole kyse persuista, vaan siitä että ainoa vapaa suurvalta on nyt kommunistien hallussa ja se tulee vaikuttamaan koko maailmaan.” 

Perussuomalaisten europarlamentaarikko Laura Huhtasaari. KUVA: JUHA ROININEN / EUP-IMAGES

Tämä on oikeastaan tyypillistä ajattelua juutalaismafian ja Israelin säälittävien mielistelijöiden keskuudessa. Perussuomalaisissa näitä henkisestitypertyneitä Israelin nuoleskelijoita tavataan useimmin. Perussuomalaisissa on sionisteja puolueen johtoa myöten, ja siten PS ei ole itsenäisyyden ja Suomen kansallisen vapauden puolella, vaan on negatiivisen globalisaation turvaaja. Puolue, joka tuntee typerää vihamielisyyttä islamilaista maailmaa kohtaa ja vastavuoroisesti ihannoi sokeasti  juutalaisjärjestöjen hallitsemaa USA:ta ja Israelia, mitkä edustavat kaikkia valtioterrorismin muotoja, ei voi muuta (PS) kuin harhauttaa kansaa yhä kauemmas itsenäisyydestä sekä oikeudenmukaisuudesta. Toki perussuomalaisissa on yksilöitä, jotka ovat myös aidosti isänmaallisia sekä kansallismielisiä. 

Huhtasaari kuvittelee, että Joe Bitenin kautta Itä-Aasia, etenkin Kiina, ja tietysti myös Venäjä pääsevät, ja ovat jo sisäisesti ujuttautuen päässeet valtaamaan Yhdysvaltoja sekä länttä kokonaisuudessaan.  

Ensinnäkin täytyy sanoa, että maailman uhkana ei ole kommunistit, eikä kommunismi, ja Kiina ei ole kommunistinen valtio. Itseasiassa kommunismia ei maailmassa ole vielä edes ollutkaan. On erittäin ärsyttävää, kun edustavissa asemissa olevat ihmiset esittävät tuollaisia typeryyksiä ja stereotypioita kuin Laura Huhtasaari esitti, mutta hän kuuluukin juutalaismafian eräänlaiseen lakeijoiden reserviin. Miksi tiettyjen perussuomalaisten täytyy “huorata” Talmudisti-perkeleiden kanssa? 

Lyhyt määritelmä kommunismista ja sosialismista 

Koska Laura Huhtasaarella on intellektuaalinen suhtautuminen kommunismiin ja  Washingtonin sisä- ja ulkopolitiikkaan lähinnä teini-ikäisten tasolla on meidän pakko avata keskustelua hiukan yhteiskuntafilosofiasta juuri kommunismiin viitaten. Aivan aluksi voin sanoa, että en missään tapauksessa kannata sosialismia tai kommunismia kokonaisuudessaan, kuitenkin molemmissa on paljon kehittyneitä piirteitä, joita voidaan ilman muuta hyödyntää tulevassa valtiomallissa ja sen yhteiskunnassa. Muistettakoon, että kommunismi ei ole sosialismia siinäkään suhteessa, että kommunismi on valtioton muoto, mutta sosialismia esiintyy usein juuri valtioissa. Lisäksi merkittävä ero kommunismin ja sosialismin välillä on se, että kommunismissa kaikki taloudelliset resurssit ovat valtion omistuksessa ja hallinnassa; silloin yksilöillä ei ole henkilökohtaista omaisuutta. Sosialismissa yksilöt omistavat henkilökohtaisen omaisuuden, mutta kaikki teolliset ja tuotantokapasiteetit ovat yhteisessä omistuksessa ja hallinnassa. Tietysti kommunismi on sosialismin sisar.  

Kommunismin ideologia kehittyi teollistumisen myötä 1800-luvulla, jolloin syntyi muitakin paljon kiinnostusta herättäneitä ideologioita. Kommunismissa kuten muissakin yhteiskunnallisissa aatteissa on toistensa kanssa sekä yhtäläisyyksiä että vastakkaisuuksia. Kommunismin ideologia on saanut eri aikakausina erilaisen muodon eli kukin aikakausi ja kulttuuri, jonka vaikutuksesta teoriaa on muokattu, ovat lisänneet siihen vaikutuksensa (esim. juutalaistoimijoiden synnyttämät kulttuurimarxismianarkofeminismi jne.). 

[Kulttuurinarxismissa ajateltiin esimerkiksi, että ennen kuin marxilainen vallankumous voisi onnistua, länsimainen kulttuuri olisi tuhottava. Antonio Gramsci kirjoitti (1930-luvulla) vankilassa ollessaan sarjan suunnitelmia, jotka nykyään tunnetaan nimellä Vankilavihkot.1 

Lisäksi kommunismissa ymmärretään, että arvo syntyy työstä. Kukaan ihminen ei voi tehdä tulosta työssään yli voimarajojensa, täten pääomien voimakas kasautuminen edellyttää, että työn tekijälle maksettava palkka on pienempi kuin hänen työstään syntyvä arvo. Nämä työn ja pääoman ristiriidat tuottavat varmaan eniten jännitteitä palkansaajien sekä työnantajien välille (Marx 1913-1976). Pääomien kasaantuminen synnyttää äärimmäistä eriarvoisuutta eri yhteiskuntaluokkien välille. Mutta edellä mainittuun eriarvoisuuteen on oleellisimpana syynä juutalaisten Rothschildien luoman globaali korollinen velkarahajärjestelmä.  

Miksi sosialismi ja kommunismi eivät sovellu kokonaisuudessaan käyttöön? 

Suurin syy näiden sosialistiskommunististen ideologioiden käyttöön ottamisen esteenä on se, että ne olivat juutalaismafian instrumentteja -mafian maailmanvallan saavuttamiseksi. Nämä aatteet ovat myrkytetty ateismilla ja nykyisin kulttuurimarxismilla. 

Vuoden 1917 vallankumous ei ollut bolshevikkien tekemä. Robert Wilton osoittaa faktoihin perustuen teoksessaan Romanovien viimeiset päivät,2 että juutalaiset tekivät vallankaappauksen Venäjällä ja heillä on myös nykyisin paljon valtaa maassa. 

Kommunismin taloudellisen, poliittisen ja sosiaalisen järjestelmän teorian kehitti saksanjuutalainen filosofi, taloustieteilijä ja poliittinen teoreetikko Karl Marx klassisessa 1848 kirjan Kommunistinen manifestijonka mukaan puhdas kommunismi johtaa yhteiskuntaan, jossa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia eikä tarvita rahaa tai yksilön varallisuuden kasautumista. Juutalaismafia käytti Karl Marxin teorioita ja sosialistisen kommunismin ideologiaa vallankaappauksessa Venäjällä (1917) ja sitä seuranneessa Neuvostoliitossa, joka oli juutalaistoimijoiden luomus. 

Mutta “Institute for historical ..” sivuston mukaan aikaa myöten ja erityisesti vuoden 1928 jälkeen juutalaisten  rooli Neuvostoliiton ja kommunistipuoleen johtajien huipulla väheni huomattavasti [mutta Solženitsynin mukaan juutalaiset olivat yliedustettuja kommunistijohdossa myös Stalinin puhdistusten jälkeen. Suom. huom.]. 

Toisaalta emme voi hyväksyä sosialismissa sitä, että kaikki teolliset ja tuotantokapasiteetit ovat yhteisessä omistuksessa sekä hallinnassa. Riittäisi, kun suurimmat ja tärkeimmät teollisuuden haarat olisivat valtion omistuksessa. Omistamisen suhde kommunismissa on vieläkin jyrkempi; kommunismissa kaikki taloudelliset resurssit ovat valtion omistuksessa ja hallinnassa; silloin yksilöillä ei ole henkilökohtaista omaisuutta. Nämä seikat, ateismi, valtiottomuus ja kulttuurimarxismi tekevät myös kommunismista käyttökelvottoman -ismin.  

Kuitenkin Uuden Kirkon uskonnolliselle perustalle laskeutuva uusi valtiomalli on mahdollisesti soveltava kansallissosialismia, jossa huomioidaan vielä sosialismin sekä myös kommunismin (yleinen etu yksityisen riiston edelle) parhaimmat puolet ja näihin sovelletaan vielä demokratiaa. 

Yhdysvallat ja Eurooppa ovat juutalaismafian ja siihen liittyneen Israelin kontrollissa 

Laura Huhtasaari: “… vaan siitä että ainoa vapaa suurvalta on nyt kommunistien hallussa ja se tulee vaikuttamaan koko maailmaan.” 

Todellisuudessa Kommunismia ei ole vielä edes ollut; on ollut vai sosialistinen siirtymä vaihe kommunismia kohti. Juutalaismafia on käyttänyt tämän sosiaalis-taloudellisen järjestelmän huonoimpia puolia, ja –mafia on käyttänyt parempia puolia vain manipulointi tarkoituksessa. 

Yhdysvallat ei ole nykyisin ainakaan 100 vuoteen ollut mikään “vapaa suurvalta”: kuten otsikossa jo sanottiin; Yhdysvallat ja Eurooppa ovat juutalaismafian ja siihen liittyneen Israelin kontrollissa, eivätkä ne siis ole kenenkään “kommunistien tai kommunismin hallussa”. 

Juutalaistoimijoiden valta Yhdysvalloissa on niin valtava, että siellä ei voi päästä presidentiksi sellainen henkilö, joka kannattaa aidosti kansallisia arvoja ja tekee kaikessa päätöksiä isänmaansa sekä kansansa parhaaksi. Esimerkkinä olkoon John Kennedy, joka oli viimeinen ilmeisen itsenäinen ja isänmaallinen presidentti USA:n historiassa, mutta hänet murhattiin juutalaismafian toimesta, koska Kennedy  koitti pysäyttää Israelia rakentamasta ydinasetta.3 

Mitä Huhtasaaren mainitsemaan Yhdysvaltojen vapauteen liittyy, voidaan vain todeta, että Yhdysvallat ei ole ollenkaan vapaa ja demokraattinen maa, sillä sekä pankkijärjestelmä että valtamedia ja myös viihdeteollisuus ovat täydellisessä juutalaistoimijoiden hallinnassa. Myös Yhdysvaltojen kongressi on juutalaisjärjestöjen totaalisessa kontrollissa. 

Juutalainen rahanväärentäjä kopla onnistui vuonna 1913 saamaan Federal Reserve lain, jolloin perustettiin  Yhdysvaltojen keskuspankki (FED). Jo perustamisestaan saakka tämä yksityisten pankkien yhteenliittymä (FED), jolle annettiin rahan painamisen monopoli, on ollut lujasti juutalaiseliitin kontrollissa.4, 5 

Yhdysvaltojen kongressi on jo likipitäen satavuotta ollut juutalaismafian iljettävä temmellyskenttä, minkä ratkaisut ovat palvelleet kansainvälisen juutalaiseliitin maailmanvaltaan tähtääviä pyrkimyksiä. Toisen maailmansodan jälkeen kongressin tavoitteina on lisäksi ollut hyödyntää päätöksillään Israelin valtiota. Washington ei ole ollut demokratian, eikä vapauden kehto, vaan niiden irvikuva. 

Yhdysvaltojen historia kuitenkin on syntynyt yksilönvapauteen ja -oikeuksiin perustuvalle nimelliselle demokratialle. Se muodostui Yhdysvaltain vapaussodassa vuosina 1775-1783, kun Pohjois-Amerikan siirtokunnat itsenäistyivät Englannin kuninkaan ja Brittiläisestä imperiumista. Kuitenkaan nämä arvot eivät ole olleet voimassa Washingtonin politiikassa satoihin vuosiin. 

Trump ja Biden 

Monet Trump-fanaatikot, kuten QAnon-ryhmät ja Suomessa juutalaiseliitin manipuloimat perussuomalaiset (ei kaikki) sekä näitä kannattavat tietyt “vaihtoehtomediat” ovat kuvitelleet lapsellisesti, ja kuvittelevat jopa vieläkin, Trumpissa personoituneen Yhdysvaltojen vapaussankarin ja negatiivisen globalisaation vastaisen voiman. Kuitenkin sionistipresidentti Trump ei ole ollut kansalaistensa, eikä Yhdysvaltojen pelastaja, vaan juutalaistaustaisten negatiivisten globalistien asialla. Juutalaismafia käytti Trumpia armottomasti hyväkseen. Tällainen henkilö ei pystynyt vastustamaan eliittiä, saatikka vapauttamaan maailmaa negatiivisesta globalisaatiosta.  

Vaikka Trump oli kansainväliselle juutalaisyhteisölle, ja etenkin Israelille erittäin merkittävä palvelija, aiheuttaen samalla Lähi-idän kansoille paljon vahinkoa, on juutalaiseliitti päätynyt siihen, että Biden on heille vieläkin merkittävämpi lakeija, kuin ailahteleva Trump. Seuraavan neljän vuoden aikana Bidenille on ilmeisesti varattu hyvin tärkeä rooli Lähi-idässä, ja maailman politiikassa yleensä, muutoin häntä ei olisi valittu Yhdysvaltojen presidentiksi.  

Joe Bidenin tulevalla presidentti kaudella Yhdysvallat aiotaan saattaa jälleen entiseen maailman imperiumin asemaansa ja sen voimaan, jonka tarkoituksena on juutalaismafian ja siihen liittyvän Israelin täydellinen maailmanvalta. 

Huhtasaari pelkää Kiinan vaikutusta 

Huhtasaari ja muut hänen hengenheimolaisensa kuten muut kristillisen sionismin kannattajat sekä Israelin säälittävät ystävät kuvittelevat tietenkin, että Joe Bidenin presidenttikaudella Kiina, jota he pitävät kommunistisena valtiona valloittaa Yhdysvallat ja läntisenmaailman. Olisi Jumalan siunaus, jos Itä-Aasian, kuten Kiinan moninapaisen politiikan ja taloudellisen kehityksen vaikutus syrjäyttäisi Israelin ja Yhdysvaltojen läntisen valtioterrorismiin pohjautuvan imperiumin. Israel ja siihen kytkeytyvät lukuisat juutalaisjärjestöt, jotka yleensä nojautuvat syvimmistä helveteistä saapuvaan Talmud-virtaukseen, ovat määrätietoisesti pyrkineet Euroopan suurvaltojen ja ennen muuta Yhdysvaltojen avulla ehdottomaksi maailman valtiaaksi. Tämä demoninen asetelma voidaan helposti havaita tarkkailemalla jonkin aikaa esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Israelin suhdetta. Yhdysvallat painostaa suurvaltavoimallaan koko maailman palvelemaan juutalaisvaltio-Israelia. Yhdysvaltojen uusliberalistin vapaus tarkoittaa vain globaalin finanssijärjestelmän, kansainvälisen velkarahajärjestelmän, vapaakauppasopimuksien ja kasvottomien jättiläisyhtiöiden diktatuurista valta-asemaa maailmalla.  

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio toteaa Kiinasta muiden muassa, että: 

– Maan kommunistinen puolue tähtää Kiinan yhtenäisyyteen. Perinteisessä kiinalaisessa poliittisessa ajattelussa, joka on ollut vallitseva Kiinassa jo yli 2000 vuotta, on ollut näkemys, että kun Kiina on yhtenäinen – kun se ei ole hajaantuneena erillisiksi valtioiksi – niin silloin vallitsee hyvinvointi.  

On syytä huomata myös Huhtasaaren ja kumppaneiden, että Kiina ei ole kommunistinen valtio. Kiina on hallitusmuodoltaan kansantasavalta, jota hallitsee Kiinan kommunistinen puolue (KKP). Talousjärjestelmältään se ei ole enää ollut aikoihin  kommunistinen, vaan ”sosialistinen markkinatalous”, joka on tietynlainen yhdistelmä suunnitelmataloutta sekä markkinataloutta. Kansantasavalta tarkoittaa kansandemokratiaajoka eroaa porvarillisesta demokratiasta siten, että valta on työväenluokalla. 

Toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvallat on ollut taloudellisesti ja sotilaallisesti tietyn kaltainen maailman imperiumi, jonka johtama taloudellinen kehitys on yhdistänyt Euroopan, Japanin sekä myös Aasian pienemmät valtiot osaksi läntistä talousjärjestelmää. Kuitenkin Donald Trumpin valtakaudella, ja jo aikaisemminkin, Yhdysvaltojen imperiumin vallansiirtymä on alkanut luisua Itä-Aasiaan ennen muuta Kiinalle, ja myös Venäjän harjoittaman moninapaisen politiikan sekä talouden piiriin, jota kehitystä voidaan lyhyesti kuvata Shanghain yhteistyöjärjestön SCO:n vahvistumisena lännen kilpailijana. Tämä tietysti huolettaa juutalaismafiaa, ja siihen liittyvää Israelin johtajistoa, mitkä vaikuttavat voimakkaasti Yhdysvaltojen ja EU:n talouteen. Tämä huolettaa mainittua mafiaa siksi, että sillä ei ole niin suurta vaikutusta ja valtaa Itä-Aasiassa kuin länsivaltojen keskuudessa. Yhdysvallat ovat totaalisesti  juutalaismafian hallinnassa.  

Juutalaismafialla on vaikutusta Yhdysvaltojen lisäksi Euroopan unionissa ja myös Venäjällä. Kun Israel ja juutalaisjärjestöt saavat vieläkin vahvemman aseman Washingtonin politiikassa, voidaan USA ja Eurooppa kytkeä yhteisten tavoitteiden taakse uuden maailmanjärjestyksen saavuttamiseksi. Tämä juutalaisjärjestöjen ja Israelin valtapyrkimykset Yhdysvalloissa, Lähi-idässä ja EU:n alueella ovat ihmiskunnan säilymisen kannalta todellinen uhka, ei olematon “kommunismi”. 

Yllä mainittuun uhkaan viitaten 14. Tammikuuta Israelin puolustusministeri  Benny Gantz sanoi, että Israelilla on oltava sotilaallinen vaihtoehto pöydällä. Israelin Hayomin raportin mukaan Israelin puolustusvoimat (IDF) laativat suunnitelmia hyökkäykselle Iranin ydinohjelmaan. Israel on ydinasevaltio, mutta Iran ei sitä ole. 

Kuten alussa, jo todettiin Huhtasaaren pitäisi huomata, että hänen ihannoimaansa Israelin valtioon liittyvät juutalaisvoimien hengenheimolaiset käyttivät juuri sosialistista kommunismia instrumenttinaan Euroopassa ja Venäjällä, pyrkiessään maailmanvaltaan 1900-luvun alkupuolella. Näiden hengenheimolaiset ovat nykyisin vallassa Washingtonin sisä- ja ulkopolitiikassa sekä velkarahajärjestelmässä että mediassa. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

 1. Gramcsi, Antonio. (1975, 2009). Vankilavihkot. (Suom. Mika Böök, Martti Berger & Lena Talvio). Tampere: Vastapaino. 
 1. Wilton, Robert (2000). Romanovien viimeiset päivät. Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry 
 1. PIPER, MICHAEL COLLINS (1988). Final judgement. USA. Kirja osoittaa presidentti Kennedyn murhan tekijät: Mossad ja USA:n juutalaistoimijat. Perusteellinen tutkimus, josta USA:n media vaikenee. 
 1. Karin Hudes (2013). http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130http://www.interpretermag.com/karen-hudes-rts-whistleblower-who-believes-world-bank-controlled-by-second-species/http://archives2013.gcnlive.com/Archives2013/sep13/PowerHour/0926132.mp3http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gHVgRgYdCsQ 
 1. Van der Pijl, Kees (2014). The Discipline of Western Supremacy. Volume III. London: Pluto Press. 

Marx, Karl (1913-1976). Pääoma.

(1) Laura Huhtasaari ???????? on Twitter: ”@siouxpowwow @mtmalinen Ei Trump kuulu perussuomalaisiin, eikä tässä ole kyse persuista, vaan siitä että ainoa vapaa suurvalta on nyt kommunistien hallussa ja se tulee vaikuttamaan koko maailmaan.” / Twitter 

chap5.pdf (kevinmacdonald.net)  

https://www.greelane.com/link?to=communist-manifesto-4038797&lang=fi&alt=https://www.thoughtco.com/communist-manifesto-4038797&source=difference-between-communism-and-socialism-195448  
 
The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia’s Early Soviet Regime (ihr.org)  

Benjamin Freedman – Juutalaisten ylivallan kannattajista pois loikannut – Radio Islam (islam-radio.net)  

Report: Israel’s Military Drawing Up Plans to Strike Iran – News From Antiwar.com  

Kirjallisuutta ja tiedostoja 

Herran Toinen Tuleminen: Nova Hierosolyma 

Swedenborg, Emanuel. Arcana Coelestia. Londini 1749-1756. 

Vera Christiana Religio, Amstelodami 1771. 

Emanuel Swedenborg: Taivas ja helvetti 

Emanuel Swedenborg: Aviorakkaus 

SwedenborgEmanuel. Worlds in space. Saatavina: https://newchristianbiblestudy.org/swedenborg/  

Rami, Ahmed. Islam-Radio. Kätketty tyrannia. Saatavina: http://www.islam-radio.net/finish/power/rosenthal.htmhttp://islam-radio.net/  

SwedenborgEmanuelTrue Christian Religion. Saatavina: https://www.sacred-texts.com/swd/tcr/tcr01.htm  

18 kommenttia

 1. JUUTALAISMAFIASTA ELI SIIONIN VIISAISTA
  USA:sta ei todellakaan ole tulossa kommunistista valtiota, eikä Kiina ole kommunistinen valtio. Kiinan maailmanpoliittinen merkitys on positiivinen, USA:n negatiivinen. USA on tiukasti Siionin Viisaiden talutusnuorassa, vaikka globalismin vastustustakin esiintyy. Kiina on yhdistänyt markkinataloutta ja sosialismia menestyksellisesti. Puuttuu vain, että Kiina hylkäisi Marxin ja ottaisi opikseen Swedenborgin, kuten minä, entinen SKP:n Porvoon aluekomitean sihteeri. Leikki sikseen, mutta Kiina on ainoa vastavoima planeetallamme Siionin Viisaille. Keltainen rotu on fiksumpaa kuin lännessä luullaan. Toivon hartaasti, että Kiina vielä voittaa oveluudessaan Siionin Viisaat. Jo nyt voimme nähdä Kiinan positiivisen vaikutuksen esim. Afrikassa, josta tulee vielä uusi mahtitekijä maailmaan. Emme tarvitse nuoria somaleita Suomeen (maahanmuuttopolitiikka on vapaamuurareiden juoni), vaan antakaamme apua afrikkalaisille paikan päällä. Siionin Viisaat ovat saastuttaneet toimillaan koko planeetan ja nyt yrittävät koronahuijauksella tuhota maailman kansojen itsenäisyyden ja perustaa maailmanlaajuisen diktatuurin, jota ensin johtaisivat kansainvälinen miljardöörikerho ja myöhemmin Siionin Viisaat ja Israel. Bill Gates edustaa Siionin Viisaita ja hän on kehittänyt koko ihmiskunnan rokottamisesta juutalaisten uusimman juonen maailmanvallan saavuttamiseksi. Alun perin juutalaisilla oli päämääränä kolmas maailmansota, mutta nyt pandemialla päästään samaan tulokseen ilman ydinsodan haittoja. USA:n sota Kiinaa vastaan näyttää kuitenkin mahdolliselta ja ehkä Trump ehtii vielä hyökätä Iraniinkin. Muutenhan hän jäisi vain odottamaan Iranin kostoa. Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://www.globalresearch.ca
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(6)Miinusääni(3)
 2. Pannaanko ’juutalaiset’ vihdoinkin vastuuseen siitä liberalismista jolla he ovat vieneet läntisen kulttuurin perikatoon? Alistuuko Amerikka lopulta heidän valtaansa? Entä Kiina ja Aasia?
  Läntisen kulttuurin epätoivoinen loppumaton sota Juutalaisuutta ja sionismin tuhoisaa ’giljotiinipoltiikkaa’ vastaan näyttää nousevan yhä selvemmin ja vahvemmin unz-sivuston keskeiseksi teemaksi mitä enemmän Amerikka on jäämässä sionistien kynsiin kuten tämäkin artikkeli osoittaa

  Did Milton Friedman’s Libertarianism Seek to Advance Jewish Interests?
  MARCO DE WIT • JANUARY 16, 2021
  Kevin MacDonald osoittaa kulttuurin kritiikki trilogiassaan, kuinka moni juutalainen älyllinen liike on kehittänyt kritiikkiä kulttuuriin, joka heikentää niitä ideoita ja arvoja, jotka suojaavat valkoisten ryhmän etuja ja yhteenkuuluvuutta.

  Näitä juutalaisia henkisiä liikkeitä ovat Frankfurtin koulu (filosofia, sosiologia), Boazian antropologia, freudilainen psykoanalyysi, New Yorkin älylliset henkilöt (kirjallisuus), marxismi ja jopa uusinkonservatismi.
  In his Culture of Critique trilogy Kevin MacDonald shows how many Jewish intellectual movements have developed a culture of critique that undermines those ideas and values that protect White group interests and cohesion.

  These Jewish intellectual movements include the Frankfurt School (philosophy, sociology), Boazian anthropology, Freudian psychoanalysis, the New York Intellectuals (literature), Marxism and even neoconservatism.
  After all, libertarianism has clearly been dominated by Jews.
  https://www.unz.com/article/did-milton-friedmans-libertarianism-seek-to-advance-jewish-interests/
  https://www.unz.com/article/remembering-the-reichstag-fire/

  Uskoako siihen että myös Kiina ja Venäjä todella olisivat valmiit siihen mitä puoli-pakanallinen nwo-mafia (DeepState) ajaa takaa, … että nuo maatkin olisivat valmiit tappamaan omasta kansastaan enemmistön samaan aikaan kun ne edistävät omaa kansallismielistä politiikkaa ja maansa suvereenisuutta ja valmiutta pitää puolensa niitä vastaan käynnistetyssä propagandassa ja uhkailussa?
  Niin kauan kuin valheet kiinnostavat ihmisiä niitä syötetään.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=224810

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. Läntisen kulttuurin ja myös oman maamme kohtaloksi näyttää koituvan paljon mainostettu vapaus ja demo(n)kratia joka mahdollistaa huijauksen ja valheen ja sen avulla vallan keskittämisen rahaa hallitseville voimille:
   ”… Kärsivällisesti opitulla ja hurskaasti harjoitetulla valheella, jos Jumala meitä auttaa, tulemme hallitsemaan tätä maata ja kenties maailmaa: mutta tämä voidaan tehdä vain sillä ehdolla, että olemme pystyneet valehtelemaan paremmin ja pidempään kuin vihollisemme. ”
   https://www.unz.com/article/how-yahweh-conquered-rome/

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
  2. ”Uskoako siihen että myös Kiina ja Venäjä todella olisivat valmiit siihen mitä puoli-pakanallinen nwo-mafia (DeepState) ajaa takaa”

   Niinpä, mihin tässä uskoa? Asiaa ei helpota se, että Venäjä ja muut idän toivot menivät WHO:n käskystä ja sionistisen Maailman talousfoorumin toiveiden mukaisesti koronasulkutiloihin viime vuonna kuten muutkin. Maskit on sielläkin ja rokotteet. Mistä siis on kyse? Eikö idän viisaat olekaan perillä koronahuijauksesta vai noudatetaanko tässä vain WHO:n pykäliä kansasta välittämättä? Tämä epävarmuus on kalvavaa, ennemmin tietäisi idän olevan joko hyvis tai pahis, jotta voi asennoitua tilanteeseen…

   PS. Koronahuijaus ei ole ainut huijaus missä Kiina ja Venäjä on mukana lännen kanssa, mutta ei niistä sen enempää tässä. Vanhoja huijauksia ei ole välttämättä vaikeina aikoina viisasta paljastaa, vaikka olisikin hyvis…

   Plusääni(5)Miinusääni(0)
   1. ”Niinpä, mihin tässä uskoa? ”
    Tuo on todella vaikea kysymys. Itse rakennan uskoni tai luottamukseni siihen että esim. Putin kannustaa ja tukee suuria perheitä ja Ortodoksista kirkkoa, johon yli 60% kansasta kuuluu kuten hän itsekin. Hänelle maansa johtaminen on enemmän sydämen kuin vallankäytön asia. Näin sanoo myös amerikkalainen Venäjän historian professori W.G. Moss. Luulisi että hän on hyvin perillä asioista.
    http://historynewsnetwork.org/article/158989
    Toisaalta hänellä on painolastina historia eli liki 100v kommunismin kausi jonka byrokratia rattaissa irti pääseminen ei ole varmaan helppoa. Itse hän on sanonut ettei halua sen enää palaavan maahan. Hän on myös avoimesti puhunut moninapaisen maailman puolesta jossa ei ole yhtä vallan keskusta.
    Kaikki nuo asiat ovat selkeästi ristiriidassa nwo-eliitin suunnitelmien kanssa.

    Kiina taas ei käsittääkseni jo historian ja kulttuurinsa pohjalta ole kiinnostunut nwo-hankkeesta vaan halunnee säilyttää suvereenisuutensa mutta tehdä silti rauhanomaista yhteistyötä muun maailman kanssa ja varmaan erityisesti talouden alalla joka on ainoa tie nostaa kansan elintasoa ja päästä niihin tuloksiin mitä puolue on asettanut tavoitteeksi. Silloin mitään jyrkkää eri mieltä asennetta ei ole viisasta ottaa vaan osoittaa tekojen tasolla kuka menestyy. Maan projektit vaativat onnistuakseen sopua lännen kanssa joka koko ajan provosoi ja haastaa riitaa, jopa sotaa.
    Tärkeä seikka on myös se että Kiina tekee yhteistyötä Venäjän kanssa.

    Mitä koronahuijaukseen tulee niin emme tiedä ovatko maat mukana siinä ’tosissaan’ vai vain psykologisista syistä omalla tavallaan ja rokotteillaan? ja välttääkseen liiallisen eristyksen ja nyt kovana käyvän uhkailun johon mekin itsemme taas sotkimme. Miksi ihmeessä?
    https://mvlehti.net/2021/01/18/etsintakuulutettu-lannen-tukema-protestijohtaja-navalny-pidatettiin-moskovassa-eu-suomen-hallinto-kiihkoilee/

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
    1. Putin varoitti Davosin eliittiä ”sivilisaatiomme lopettavasta sodasta”
     Videoyhteydellä tapahtuneessa kohtaamisessa World Economic Forumissa Venäjän presidentti Vladimir Putin varoitti globalisteja, että maailman epäonnistuminen konfliktien ratkaisemisessa voi johtaa sotaan, joka merkitsisi ”sivilisaatiomme loppua”.

     ”1900-luvulla epäonnistuminen ja kyvyttömyys ratkaista tällaiset kysymykset johtivat katastrofaaliseen toiseen maailmansotaan”, Putin sanoi.

     Putinin kuitenkin uskoo, ettei nykyisellään tällainen kuuma konflikti olisi mahdollinen ja sanoo haluavansa uskoa, ettei sellainen ole mahdollinen, koska se tarkoittaisi sivilisaatiomme loppua.
     https://mvlehti.net/2021/01/28/putin-varoitti-davosin-eliittia-sivilisaatiomme-lopettavasta-sodasta/

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. JUUTALAISISTA HIRVITTÄVÄT VAHINGOT IHMISKUNNALLE
  Tavallisen ihmisen on vaikeata edes kuvitella sitä, mitä hirvittävää vahinkoa juutalaiset ovat ihmiskunnalle tuottaneet. Kaikki johtuu juutalaisten peritystä pahuudesta vastustaa Jumalaa eli Jeesusta kaikessa toiminnassaan. Tässä muutamia juutalaisten aikaansaannoksia. 1) Velkaan perustuva pankkilaitos, jonka perustaja Mayer Amschel Rothschild sanoi: ”gojimit (ei-juutalaiset) ovat vain eläinten ulostetta ja maailman rikkaudet kuuluvat juutalaisille” (kreivi Cherep-Spiridovich: The Secret World Government. USA 1926). Tällaisella ideologialla toimivat juutalaisten kansainväliset pankit tänäkin päivänä. Tämä järjestelmä on todellinen syöpäkasvain maailman taloudessa. 2) Juutalaiset pystyivät tiedotusmafiallaan saamaan USA:n kahteen maailmansotaan ja tekemään sodista maailmansodat, joissa miljoonia gojimeja kuoli. Lisäksi juutalaiset pankkiirit ovat rahoittaneet lukuisia muita sotia keräten niistä valtavat voitot. 3) Ranskan ja Venäjän vallankumoukset. Näillä on tapettu juutalaisten toimesta myös miljoonia gojimeja. 4) Marxilaisuus. Sillä on aiheutettu lukuisia vallankumouksia, tapettu miljoonia gojimeja ja levitetty ateismia miljoonille gojimeille. 5) Freudilaisuus. Tähän ateismin muunnokseen perustuu vieläkin psykoanalyysi ja osittain koko psykiatria. Se on tuottanut valtavia henkisiä menetyksiä gojimeille parantaen muka psyykkisiä sairauksia, mutta ollen pelkkää tyhjänpäiväisyyttä. 6) Palestiinalaisten isänmaan ryöstäminen ja palestiinalaisten pitäminen maanpaossa yli 70 vuotta. Palestiinalaisten hirvittävät kärsimykset ovat juutalaisten syytä. 7) Holokaustivalheen levittäminen. Juutalaisten voitettua 2. maailmansodan vapaamuurarijärjestönsä avulla he kostivat Saksan kansalle saattamalla sen diktatuurin alaiseksi, mitä saksalaiset eivät vielä tänäänkään yleisesti tiedosta. Holokaustivalheen levittäminen ja hyväksytyksi tuleminen on osoitus heidän nykyisestä maailmanvallastaan. Tällä valheella he ovat luoneet itsestään kuvaa viattomasti kärsineestä kansasta, vaikka todellisuudessa he ovat itse perkeleen lihaksi tulo maan päälle. 8) Koronahuijaus. Tämä pirullinen suunnitelma käyttämällä hyväksi keinotekoisesti luotua pandemiaa on parhaillaan käynnissä ja tulee aiheuttamaan valtavia mullistuksia ihmiskunnan elämässä. Jos juutalaiset onnistuvat, niin ihmiskunnasta tulee heidän orjansa. Sen tähden, kun vastustetaan koronavalhetta, vastustetaan Siionin Viisaitten suunnitelmia. Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://www.globalresearch.ca
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 4. LÄÄKÄRIT KORONAROKOTUSTA VASTAAN
  Medscape, Yhdysvaltojen merkittävä lääkäreiden verkkosivusto, teki viime syksyn aikana tutkimuksen käyttäjiensä parissa ja kysyi, että ottaisivatko he itse COVID-rokotteen, jonka FDA hyväksyi ennen kliinistä tutkimusta kriisitilanteita koskevien erityissääntöjen mukaisesti. Vastaajista vain 17 % sanoi olevansa halukas tekemään niin, kun taas selkeä enemmistö, 63 % vastanneista sanoi, etteivät aio ottaa rokotetta. Vastanneista 19 % oli kannassaan epävarmoja. Tällä hetkellä käytössä ovat Pfizerin ja Modernan uudet mRNA-rokotteet.
  Se, että 63 % USA:n lääkäreistä ei ota rokotetta, on hyvin huomattava osoitus mRNA-rokotteiden vaarallisuudesta. (UMVlehti 6.1.2021). Suomessa tilanne on toinen. Lähes kaikki lääkärit suosittelevat rokotuksen ottamista. Myös muu sairaalahenkilökunta kuin lääkärit USA:ssa on suurelta osin rokotuksia vastaan. Syynä tähän on epävarmuus rokotteiden sivuvaikutuksista (Forbes-lehti 3.1.2021). Näitä tietoja tulisi käyttää hyväksi puhuttaessa koronasta Suomessa. Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://www.globalresearch.ca
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 5. Monet perussuomalaisten poliittiset vastustajat olivat jakaneet Halla-ahon twiittiä kesäkuulta 2019, jossa Halla-aho vastasi tuolloin Outi Alasen Twitterissä esittämään kysymykseen, joka kuului:
  ”Diggaatko sä Jussi Trumppia? Onko hän sun mielestä hyvä presidentti?”
  ”Diggaan ja on. Trump on parasta mitä Yhdysvalloille ja länsimaailmalle on tapahtunut pitkäään aikaan”, Halla-aho vastasi  [12] 4. kesäkuuta 2019.
  Persut siis kiistatta diggaavat Trumpia mikä näkyy myös Huhtasaaren ehdotuksessa. Siitä onko USA saanut parasta pitkään aikaan voi olla eri mieltäkin.
  https://beta.oikeamedia.com/o1-153206

  Tällaisen suruviestin Trump lähetti kasino-moguli Sheldon Adelsonin hautajaisiin Jerusalemiin
  Goodbye Sheldon Adelson
  The malignant toad is dead
  PHILIP GIRALDI • JANUARY 19, 2021
  https://www.unz.com/pgiraldi/goodbye-sheldon-adelson/
  ”Melania ja minä suremme Adelsonin kuolemaa ja lähetämme sydämellisen osanottomme hänen vaimolleen Miriamille, lapsilleen ja lapsenlapsilleen.
  Sheldon eli todellisen amerikkalaisen unelman (tällainenko on amerikkalainen unelma?)
  Hänen kekseliäisyytensä, nerokkuutensa ja luovuutensa tuottivat hänelle valtavan rikkauden, mutta luonteensa ja hyväntekeväisyytensä ansiosta suuren nimen.
  Sheldon oli myös vankka suuren liittolaisemme Israelin kannattaja. Hän kannatti väsymättä Yhdysvaltojen suurlähetystön siirtämistä Jerusalemiin, Israelin itsemääräämisoikeuden tunnustamista Golanin kukkuloille ja rauhan tavoittelua Israelin ja sen naapureiden välillä (mutta sotahan siellä on koko ajan).
  Sheldon oli uskollinen perheelleen, maalleen ja kaikille, jotka tunsivat hänet. Maailma on menettänyt suuren miehen. Häntä kaivataan. ”
  “Melania and I mourn the passing of Sheldon Adelson, and send our heartfelt condolences to his wife Miriam, his children and grandchildren. Sheldon lived the true American dream. …

  Mike Pompeo vakuutti Amerikan, israelin ja koko maailman olevan juuri edesmenneen kasinomoguli Adelsonin, Trumpin rahoittajan, ansiosta turvallisempi elää…
  … Vai onko se?, kysyy PG.
  A:n israelilainen vaimo Miriam omistaa yli 40% Las Vegas Sands Corp Casinos Inc. -yrityksestä, jonka arvon arvioidaan ylittävän 17 miljardia dollaria. Hän on ehdottanut uuden luvun sisällyttämistä juutalaiseen raamattuun, Trumpin Kirjan (The Book of Trump), ja on luvannut jatkaa miehensä työtä. Trump oli aiemmin antanut hänelle korkeimman palkinnon, jonka presidentti voi antaa, presidentin vapausmitalin.
  Vapaus ei tietenkään koske palestiinalaisia, (ja Gilad Atzmon’in sanoo: ”me olemme kaikki palestiinalaisia”. Se tarkoittaa että sionistit rakentavat vahvaa Israelia – jopa omaa imperiumiaan kuten Israel Shamir on todennut – ja tuhoavat muita. Muut eivät saa olla itsenäisiä vaan heidät sulatetaan nwo-massaksi. Ne jotka eivät suostu sulatettaviksi ovat vihollisia joita vastaan soditaan.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Viime yönä kuollut Sheldon Adelson lähti tuhoamaan Iranin sopimuksen ja rauhanprosessin ja onnistui osallistumalla ja tukemalla republikaanien presidentti kampanjaa. Hän oli voimakas Israelin puolestapuhuja, jolla oli uskomaton valta Yhdysvaltain politiikassa … ”Hän suunnitteli kansakuntien suunnan.” Adelson oli aina rehellisempi tavoitteistaan kuin tiedotusvälineet, jotka raportoivat hänen panoksestaan. ”Olen yhden asian henkilö. Tuo asia on Israel ”, hän sanoi vuonna 2017 … Hän oli ääriliike, joka väitti, että” Palestiinalaista ei ole olemassa ”. … Mahdollisesti Adelsonin suurin saavutus oli tuhota Iranin sopimus, joka oli Obaman hallinnon allekirjoittama saavutus. Adelson vastusti kaikkia neuvotteluja Iranin kanssa.

   Ja tämä mies rahoitti Trumpin valtaan, miehen joka on tukenut Israelin sotaisia tavoitteita ja jota Persut-kin meillä tukevat ja kannattavat, Huhtasaari jopa rauhan Nobelin mitalla.

   Sheldon Adelson, who died last night, set out to destroy the Iran deal and the peace process and succeeded through his campaign contributions to Republican presidents. A fierce advocate for Israel, he wielded an incredible degree of power over U.S. policy … “He crafted the course of nations.” Adelson was always more frank about his aims than the media that reported on his contributions. “I’m a one-issue person. That issue is Israel,” he said in 2017 … He was an extremist who maintained that “There’s no such thing as a Palestinian.” … Possibly Adelson’s greatest achievement was destroying the Iran deal that was the signature achievement of the Obama administration. Adelson opposed any negotiations with Iran.
   https://mondoweiss.net/2021/01/sheldon-adelson-pro-israel-extremist-who-crafted-the-course-of-nations-is-dead/
   http://www.ihr.org

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. ”Huhtasaaren ihannoiman Israelin valtion juutalaisvoimat, ja niiden hengenheimolaiset käyttivät juuri sosialistista kommunismia instrumenttinaan Euroopassa ja Venäjällä, pyrkiessään maailmanvaltaan 1900-luvun alkupuolella. Näiden hengenheimolaiset ovat nykyisin vallassa Washingtonin sisä- ja ulkopolitiikassa sekä velkarahajärjestelmässä että mediassa. Joe Biden ja demokraatit eivät ole kommunisteja, vaan juutalaisjärjestöjen ja Israelin uskollisia lakeijoita.”

    Yhden asian miehille (naisille) ja valtiolle taitaa koittaa sittenkin ankea aika kun lukee linkin pitkän ja perusteellisen artikkelin. Onko ahneudella sittenkin ’kakkanen’ loppu? Olemmeko me nousseet väärään laivaan?
    The Consequences of Moving from Industrial to Financial Capitalism
    MICHAEL HUDSON AND PEPE ESCOBAR • JANUARY 7, 2021
    Pari ensimmäistä artikkelin kommenttia

    1. In summary, China has embraced Christianity.

    2.But taking essential government services private and making people pay for them, and putting people in debt up to their eyeballs, is the Jewish specialty. What do you think the neocon “Harvard boys” were doing in Russia before Putin took over from the drunken Jew-stooge Yeltsin?
    Raiding the public sector, “privatizing” everything in sight, building up Zionist riches.

    Why do you think US liberal-elites and neocons hate Putin so much? Because he put an end to organized Jewish predations in Russia, and jailed many of the “international” oligarchs.
    Americans need to do the same.

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
    1. Linkki tuosta ylläolevasta unohtui.
     “China is gaining wealth the old-fashioned way, by producing it.”
     Niinpä voit sanoa, että Amerikka on ylittänyt teollisen kapitalismin, ja he kutsuvat sitä postindustriaaliseksi yhteiskunnaksi, mutta sitä voi kutsua uusfeodaaliseksi yhteiskunnaksi mutta se ei ole teollista kapitalismia.
     Tässä mielessä Kiinan ja Amerikan välillä ei ole kilpailua. Nämä ovat erilaisia järjestelmiä, jotka kulkevat omaa tietään.
     … Kiina ei ole koskaan antanut markkinoiden ohjata taloutta, hallitus ohjaa markkinoita. Se on sosialismin vastakohta kapitalismin rahataloudelle.
     https://www.unz.com/mhudson/the-consequences-of-moving-from-industrial-to-financial-capitalism/
     The Consequences of Moving from Industrial to Financial Capitalism
     Michael Hudson: Kiina voi maksaa pienempiä palkkoja kuin Yhdysvallat koska Kiina tarjoaa julkisina palveluina monia asioita, jotka amerikkalaisten työntekijöiden on maksettava omasta taskustaan – kuten terveydenhuolto, ilmainen koulutus, tuettu koulutus ja muu kaikki paljon pienempi velanhoito.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. VALLANKUMOUKSEN SIEMEN
  Minä näen koronahuijauksessa hyvääkin. Se opettaa ihmisille, että maailmaa ohjaavat todelliset rikolliset eli Siionin Viisaat, muut miljardöörit, vapaamuurarit, korruptoituneet virkamiehet (WHO, THL ja muut kansalliset terveysviranomaiset) ja korruptoituneet ammattimiehet (lääkärit, tiedemiehet, lehtimiehet ja muut toimittajat). Suurina pelureina rokotevalmistajat ja eräät kansainväliset järjestöt kuten WEF ja YK. Ylimpänä kaikista kuitenkin Siionin Viisaat ja heidän edustajanaan Bill Gates. Mutta toisin kuin holokaustihuijauksessa (joka onnistui 100 %) nyt vastapuolella (ajattelevat ja asioihin perehtyneet kansalaiset) on kyseessä oma etu säilyä hengissä toisin kuin holokaustihuijauksessa, jossa vastapuolena oli vain pieni revisionistien joukko. Tuhannet koronahuijausta vastustavat lääkärit ovat tästä hyvä esimerkki. Tässä on vallankumouksen siemen. Koronahuijaus etenee. Se mitä tapahtui vuonna 2020 on vain mitätön alku. Nyt keksitään uusia valheita kuten brittimuunnos, ja kun RT-PCR-testin ct-arvoa nostetaan, niin valheellisia positiivisia tuloksia syntyy eksponentiaalisesti eli kyseessä on todella laaja pandemia, vaikka todellisuudessa ”plandemia” eli testipandemia. Rajoitukset tiukkenevat, maskipakko, rokotuspakko, rokotuspassi, käsittämättömät sulkutilat jne. Valtava työttömyys ja konkurssiaalto. Nyt Bill Gates suunnittelee jo uutta ID-todistusta, jolla jokainen planeetan asukas saataisiin kontrolliin. Mutta taistelu paljastaa totuuden siitä, kuka todellisuudessa planeettaa hallitsee. Koronahuijaus ja kylkiäisenä holokaustihuijaus paljastuvat ja ihmiskunnalle alkaa uusi aikakausi, jossa vanha valta (ikävä kyllä ei ilman verenvuodatusta) murskataan. Todellinen vallankumous on edessä. Ketkä nousevat sen johtoon? Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://www.globalresearch.ca
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 7. Usein kuva kertoo kaiken
  https://www.darkmoon.me/2021/countdown-to-wednesday-america-at-fever-pitch-as-biden-and-kamala-head-for-white-house/

  Liity USAn armeijaan taistelemaan Israelin puolesta … Join the United States any … and FIGHT for ISRAEL
  “America is a golden calf; and we will suck it dry, chop it up, and sell it off piece by piece until there is nothing left but the world’s biggest welfare state that we will create and control. Why? This is what we do to countries that we hate. We destroy them very slowly and make them suffer for refusing to be our slaves.”
  – Benjamin Netanyahu, Jewish Prime Minister of Apartheid Israel
  https://biblicisminstitute.wordpress.com

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Times of Israel: Uusi Bidenin hallinto Washingtonissa juutalaisten käsissä

   Joe Bidenia ylistetään valtamediassa ”monimuotoisen hallituksen” muodostamisesta Washingtoniin, mutta lähes kaikki tärkeimmät ministerisalkut menevät henkilöille, jotka käsittävät etnisesti vain kaksi prosenttia Yhdysvaltain väestöstä.
   https://mvlehti.net/2021/01/22/times-of-israel-uusi-bidenin-hallinto-washingtonissa-juutalaisten-kasissa/

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Henry Makowilta kovaa tekstiä Trumpista … pohjustiko T vain Bidenin valtaan nousua?
    Jos Makowiin voi luottaa niin siltä näyttää
    Is Trump a Judas Goat?
    … Donald Trump has been part of the Masonic Jewish (Illuminati) Cabal all his life. He is a crypto-Jew and he is surrounded by Jews. His children married Jews. He is constantly making Masonic hand signs. He pretends he doesn’t know who is behind ISIS, terror and 9-11. He prostrates before the rogue state Israel. (Is that only a strategic necessity?) Let’s just say, I’d feel a lot better if Trump came from a different, uncompromised background.
    … Hitler was put into power by the Illuminati to destroy Germany, establish the state of Israel by martyring anti-Zionist Jews, and to kill six million German anti-Semites as well as 55 million other assorted goyim. Hitler was a traitor assigned to lead Germany to destruction. Hitler also is believed to have Jewish (possibly Rothschild) blood. We know how this turned out for Germany. The question is: How would a Trump victory advance the Illuminati Jewish (Satanist) program for one world government tyranny?

    https://www.henrymakow.com/2021/01/my-trump-victory-scenario.html

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
 8. MLK (Martin Luther King) Holiday is Proof the US is Closet Communist … MLK-loma on todiste että USA on kaappi-kommunistinen
  Se tarkoittaa että deepstate-eliitti tai mafia hallitsee ja omistaa lähes kaiken. Sen toteuttamalla politiikalla ei ole mitään tekemistä kommunismin kanssa.
  Mafia ei koskaan ole toteuttanut missään todellista kommunismia vaan kahminut vallan ja rahan itselleen kommunismilla kansaa pelotellen.
  Erikoista että artikkelissa kuvattu Huhtasaari on peloissaan maata uhkaavasta kommunismista jota ei maassa ole, ei ole koskaan ollut eikä voi tullakaan ellei valtaan tule muuta kuin rahaa ja valtaa arvostava johto.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=164514

  Nyt kun valtaan on noussut sionistiksi itsensä määrittelevä Biden todellisen kommunismin vaara on vielä pienempi koska valta keskittyy yhä enemmän mafian käsissä oleville suuryrityksille, finanssikeinotteijoille ja pankki mafialle.
  https://nationalvanguard.org/2021/01/ambassador-for-the-jews/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 9. Näin Trump omalta osaltaan vielä viime hetkillä joudutti sitä kehitystä jota Biden jatkaa. Perustelut hänen nostamiseen ’rauhan mieheksi’ (sotia vieroksuvaksi) vaikuttavat laihoilta kun näitä linkkien artikkeleita maailmalta lukee
  Trump’s Unpardonable Pardons — Trumpin armahdukset joita ei voi antaa anteeksi
  Another disgraceful performance from “Israel’s president”
  PHILIP GIRALDI • JANUARY 26, 2021
  Raha puhuu ja niin Washingtonin draama jatkuu. Trump onnistuu saamaan itsensä näyttämään vieläkin pahemmalta viimeisillä armahdus- ja lain hylkäävillä muutoksillaan viimeisenä virkapäivänään. Kukaan armahdusta ansainnut (esim. Julian Assange tai Edward Snowden) ei saanut sitä, ja monet (yht. 140) hyvin kytkeytyneet rosvot, jotka olivat halukkaita tarjoamaan rahaa vastineeksi armosta, hyötyivät. Bisnestä normaaliin tapaan, niin sanotun vapaan maailman johtajan toimesta. …
  Money talks and so the drama in Washington continues to play out. Trump manages to make himself look even worse with his last round of pardons and commutations on his ultimate day in office. No one who deserved clemency got it and a lot of well-connected rogues who were willing to fork over money in exchange for mercy benefited. Business as usual delivered by the so-called Leader of the Free World. …
  Hän hyökkäsi Syyriaan kaksi kertaa valheellisen tiedustelun perusteella, murhasi iranilaisen kenraalin, vetäytyi useista ase- ja joukkotuhoaseiden sopimuksista ja on käynyt taloussotaa Irania, Syyriaa, Venezuelaa ja Irakia vastaan. Hän on määrittänyt seuraamuksia yksityishenkilöille ja järjestöille sekä Kiinassa että Venäjällä ja julistanut Iranin hallituksen ja Jemeni Houthin kapinalliset terroristiksi. Hän on miehittänyt Syyrian öljyntuotanto alueen ”suojellakseen sitä terroristeilta” ja on panostanut vahvasti Lähi-idän vihollisiaan vastaan.
  Ei, Donald Trump ei ole sodanvastainen aktivisti. Mutta Trumpin yleisimmät ulkopoliittiset aloitteet ovat koskeneet Israelia, hän on kannustanut juutalaisvaltion hyökkäyksiä palestiinalaisia, iranilaisia, libanonilaisia ​​ja syyrialaisia ​​kohteita vastaan tappamalla tuhansia siviilejä. Trump on antanut Israelille kaiken, mitä se voisi mahdollisesti pyytää, ottamatta huomioon sitä, mitkä Yhdysvaltojen edut voivat olla. Ainoa asia, jota hän ei tehnyt juutalaisen valtion hyväksi, oli hyökätä ja tuhota Iran, ja siinäkin raportit viittaavat siihen, että hän yritti tehdä sen hallintonsa viime päivinä, mutta hänen kabinettinsa sai puhuttua tekemästä sitä.
  … Mutta kaiken tämän lisäksi Trump halusi selvästi antaa vielä viimeisen lahjan Israelille, ja hän tallensi sen viimeiseen päiväänsä virassaan, jolloin hän antoi yli 140 armahdusta… lakia mitätöiden
  … But even given all that, Trump the panderer clearly wanted to give one last gift to Israel, and he saved it for his last day in office, when he issued more than 140 pardons and commutation. — Näin PG
  https://www.unz.com/pgiraldi/trumps-unpardonable-pardons/

  Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat