WHO ja THL ovat monikansallisten korporaatioiden ja juutalaismafian kontrollissa

Jäljempänä esitetyn artikkelin perusteella olemme päätyneet siihen, että WHO ja THL ovat monikansallisten korporaatioiden ja juutalaismafian ohjauksessa muodostaen totalitaristisen terveysterrorin, jossa länsimaiden terveysviranomaiset, sairaanhoitajat ja lääkärit noudattavat aukottomasti WHO:n ja THL:n suosituksia tai määräyksiä, ajattelematta rahtuakaan itsenäisesti. Globaalit terveysjärjestöt kuten WHO ja toisaalta Suomen THL ovat valjastettu materialismin, kasvottoman ylikansallisen pääoman ja juutalaismafian maailmanlaajuisen valtahegemonian instrumenteiksi. 

Kirjoituksessa juutalaismafia ja juutalainen viittaavat aina juutalaiseen eliittiin, tietyn kaltaisena globaalina etujärjestönä, eikä siten tarkoita juutalaisia etnisenä- tai kansanryhmänä. 

WHO:n rahoittajat ja sen taustavaikuttajat 

Maailman terveysjärjestöä WHO:ta rahoittaa jäsenvaltioiden lisäksi suurelta osalta globaalit suuryritykset kuten Coca-Cola, Nestlé, Pepsico, Sanofi-Aventis,  Exxon, Rio Tinto, Pzifer, Merck, Novartis, Rockefeller foundation, Bayer AG, Bristol-Myers Squibb, Denka Selka, Eisai, Green Gross Corporation, Kaketsuken ja Merck Sharp and Dohme Chilbret ja suurimpia WHO:n sponsoreita ovat tässä listassa  Sanofi-Pasteur, GlaxoSmithKline, Hoffaman-La Roche ja Gilead Sciences. 

Kaikki nämä yritykset ovat menettäneet maineensa ihmisoikeuksien ja ympäristösuojelun suhteen. 

On muistettava, että myös monikansalliset yritykset ovat usein riippuvaisia juutalaisen Rothschildien ja muiden pankkidynastioiden luoman kansainvälisestä korollisesta rahoitusvelkajärjestelmästä2-6. Rahoittajat päättävät viimekädessä marssijärjestyksen. 

Maailman terveysjärjestön (WHO), jonka pitäisi edistää- ja turvata terveyttä sekä olla riippumaton elin, on suurimmaksi osaksi riippuvainen juutalaiseen eliittiin kuuluvan Bill Gatesin rahastoista. Gates ja hänen rahastonsa toimivat yhteistyössä juutalaisorganisaatioiden kanssa, niin tiiviisti, että Gatesien ei tarvitse olla itse välttämättä juutalaisia heidän ollakseen kuitenkin sionisteja. 

Bill Gates ja hänen isänsä William H. Gates.

Bill & Melinda Gates foundation (rahasto tekee yhteistyötä juutalaisen perhepalvelun (Jewish Family Service) kanssa. JFS on jonkin kaltainen avustusjärjestö tai yksi Israelin peitejärjestöistä. 

Bill Gates on viettänyt lapsuutensa globaalia tyranniaa ja ylikansallista murhakoneistoa ylläpitävissä viitekehyksessä. Toisin sanoen Gatesin lapsuuden kasvatus on varmaankin yksi voimakas syy siihen, että hän ihannoi “uutta normaalia”, joka toimi askeleina kohti lopullista globaalia tyranniaa. BG kertoman mukaan hänen nuoruudessaan vanhempansa olivat jatkuvasti osallisina erilaisissa vapaaehtoisohjelmissa, ja isä oli Planned Parenthoodin (PP) johtaja 

PP toimii nykyisin Yhdysvalloissa pääsääntöisesti mustien väestön asuttamissa kaupunginosissa. PP ilmoittaa tehtäväkseen neuvoa naisia seksuaaliterveyteen ja lisääntymiseen liittyvissä asioissa.   

PP muiden muassa antaa rokotteita sekä tekee keskimäärin 1000 aborttia joka päivä. Planned Parenthood on siis todellinen teollistettu murhakoneisto. Koska Gates on saanut kasvatuksensa tällaisessa teollistetussa abortti ilmastossa, meidän ei tarvitse ihmetellä hänen pyrkimyksiään tukea kiivaasti globaalia tyranniaa ja sen ihmiskuntaa orjuuttavaa vaikutusta.  

Gatesin toiminta näyttää tähtäävän PP:n eli IPPF:n kaltaisen toiminnan laajentamiseen maailmanlaajuiseksi. Näin syntyi Billin ja hänen vaimonsa nimeä kantava väestönsäännöstely säätiö eli Bill and Melinda Gates Institute for Population Control. Sittemmin säätiö sai nimekseen vähemmän makaaberin, Bill ja Melinda Gatesin säätiö (Bill & Melinda Gates Foundation), nimen. 

Maailma on hyvin raadollinen. Ennen muuta aistillisen ja materialistisen maailmankatsomuksen mukaan. Äärimmäiset aineelliset arvot, ja suoranainen rahanhimo on sumentanut kaiken eettismoraalisen arvostelukyvyn, monet ihmispopulaatioon luokiteltavat toimijat ovat vaipuneet alemmas kuin eläinkunta. Life News. Com  –artikkelin mukaan aborttiteollisuudessa, jota Planned Parenthood erikoisesti edustaa, aborttiklinikat myyvät abortoitujen lasten päänahkoja kaljuutta hoitaville tai tutkiville tutkijoille. 

Kansainvälisen Planned Parenthood Federaation (IPPF) – jäsenjärjestö on myös Bill & Melinda -säätiön rahoittama murhajärjestö. 

IPPF:n perustaja Margaret Sanger perusti tämän murhajärjestön juutalaisen1 kiihko feministin Emma Goldmanin vaikutuksesta. 

Gates, Soros ja kumppanit 

Kuten yllä mainittiin WHO on jokseenkin riippuvainen Bill & Melinda Gatesin säätiöiden rahoituksesta. Gatesin säätiöt ovat yhteistyössä  juutalaiseen eliittiin kanssa. 

Liikemiehenä Bill Gates on arvioinut, että ”maailmanlaajuiset rokotemarkkinat” ovat laajentumassa, mikä tarkoittaisi WHO:n mukaan, että rokotemarkkinat kasvaisivat 100 miljardiin dollariin liikevaihdoltaan vuoteen 2025 mennessä, mikäli kaikki toteutuisi suunnitelmien mukaisesti. 

Kuvaan ilmestyy mukaan myös George Soros 

Modern Chana -sivuston mukaan yhteydet George Sorosin, Wikimedia-säätiön ja lääketeollisuuden välillä ovat kiistattomat. Vuonna 2018 Wikimedia-säätiö uutisoi sivuillaan: olemme hyvin kiitollisia saadessamme ilmoittaa siitä, että saamme vastaan ottaa George Soros -säätiöltä (George Soros –founder of Open Society2 miljoonan dollarin lahjoituksen Wikimedia-rahastolle, häneltä, joka on yksi maailman johtavista hyväntekeväisyyden toteuttajista. 

Multimiljonääri ja keinottelija George Soros on Unkarista lähtöisin oleva aškenasijuutalainen. 

Lisäksi Modern Chana –sivuston mukaan Tohtori Rath -säätiö on nostanut syytteen Sorosia vastaan, mikä on johtanut oikeustoimiin Sorosia vastaan huumeita edistävän hoitokampanjan rahoittamisesta 1,4 miljoonalla Etelä-Afrikan Randilla (Randi on Etelä-Afrikan valuutta). Soros on vuosien varrella investoinut voimakkaasti lääke- ja biotekniikan aloihin ostamalla suuria osuuksia esimerkiksi Pfizerissa, Merckissä ja Monsantossa. 

Huomionarvoista on, että kansallisten Soros-säätiöiden (George Soros –founder of Open Society) vanhempi ohjelmapäälikkönä ja Wikipedian ylläpitäjänä tunnettu Melissa Hagenmann on työskennellyt Bill ja Melinda Gates -säätiön kanssa. Gatesien säätiö on näkyvästi investoinut lääketeollisuuteen vuosien saatossa. 

Samoin juutalaisella Ethan Zuckermanilla, joka on entinen Wikimedia-neuvottelukunnan jäsen, on myös ollut yhteistyötä Sorosin säätiöiden globaaleissa hallituksissa. 

Muita rahoitusjärjestelyitä WHO:n kumppaneita 

Heti jäljempänä on lyhyt esitys GAVIsta, jonka on perustanut Bill & Melinda Gates -säätiö vuonna 1999. GAVIn avulla sionisti Gates on “lanseerannut” rokotemarkkinat intressiensä mukaiseen muotoon. GAVIn –sivuston mukaan rokotteet muodostavat Gatesien säätiön merkittävimmän sijoituskohteen.  

Globaali rokotusliittouma GAVI, jonka keskeisiä kumppaneita ovat WHO, Unicef, Maailmanpankki Bill & Melinda Gates Foundation. Nämä siis muodostavat WHO:n kumppanitoimijat, joita lisäksi ovat  Global Fund  -rahasto, UNITAID ja Partners in Health

Gatesien säätiö on rahoittanut seuraavia toimijoita: GAVI, Partners in Health ja UNITAID. Partners in Health -järjestöä rahoittivat WHO, UNITAID, Global Fund -rahasto, USAID, Facebook, Google, IBM, Microsoft sekä tietyt lääkeyhtiöt ja pankit. 

Tunnetusti näistä Facebook, Google, GAVI ja pankit ovat täysin juutalaiseliitin eli –mafian kontrollissa ja osittain myös omistuksessa

Muistamisen arvoista on, että Vapaaehtoiset lahjoitukset yrityksiltä, säätiöiltä ja vastaavilta tahoilta muodostavat noin 80 prosenttia WHO:n budjetista. Vuonna 2018 WHO otti vastaan yli 70 miljoonaa dollaria suoraan lääkeyhtiöiltä, joista Gatesin säätiön omistamat osuudet ovat välittömästi Gatesin säätiöltä 237,8 miljoonaa dollaria ja Gatesin säätiön rahoittamalta GAVIlta 158,5 miljoonaa dollaria. 

WHO:n jäsenmaidensa rahoitus WHO:lle 

WHO ei ole yksistään riippuvainen jäsenmaidensa rahoituksesta, jonka suuruus määräytyy jäsenvaltion väkiluvun ja vaurauden perusteella. Jäsenmaat voivat antaa myös vapaaehtoista rahoitusta. Suomen perusjäsenmaksu WHO:lle oli vuonna 2019  1,9 miljoonaa euroa sekä ohjelmatuki 0,75 miljoonaa euroa. WHO:ssa on nykyisin yhteensä 194 jäsenmaata ja jäsenmaaksi hyväksytään Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenmaita. 

Vauraimmat valtiot, kuten esimerkiksi länsimaista Yhdysvallat (Joe Bidenin kaudella ryhtyy jälleen maksamaan jäsenmaksujaan WHO:lle), Saksa, Ranska jne., kykenevät vaikuttamaan WHO:n toimintaan, näihin valtioihin vaikuttavien ylikansallisten jättiläislääkeyhtiöiden intressien mukaisesti. Myös säätiöillä, kuten Gatesien säätiöllä on merkittävä vaikutus Maailman terveysjärjestössä (WHO) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL). Kuten yllä jo todettiin sionisti Bill Gates on WHO:n huomattava rahoittaja, ja itseasiassa WHO:n toiseksi suurin rahoittaja, joten hänen säätiönsä käytännössä omistaa WHO:n. Täten nämä säätiöt sekä ylikansalliset lääkefirmat pystyvät esimerkiksi vaikuttamaan välillisesti siihen millaisia rokotuksia lapsille annetaan paikallisissa neuvoloissa. 

Maailman terveysjärjestö ilmoittaa kauniisti, että “Terveys on täydellisen fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila eikä vain sairauden tai taudin puuttuminen”. 

Ja lisäksi, että: 

 • Jokaisen ihmisen perusoikeuksiin rodusta, poliittisesta näkemyksestä, uskonnosta ja taloudellisesta tai sosiaalisesta tilasta riippumatta tulisi kuulua korkein saavutettavissa oleva terveyden standardi. 

Koska merkittävä osuus WHO:n rahoituksesta saadaan monikansallisilta suuryrityksiltä sekä juutalaismafian vaikutuksen alaisilta säätiöiltä (esim. Gatesin säätiöt), on tällöin WHO ja sitä kautta THL ylikansallisten pääomien ja negatiivisen globalisaation hegemonian edistäjiä, eikä minkään terveydentilan ylläpitäjiä. Lyhyesti sanoen WHO:ta rahoittavat toimijat saavat suunnattomasti valtaa WHO:n sisällä. 

Jäljempänä suora lainaus Vastavalkean –sivulta: WHO suunnittelee rahoittajineen digitaalista ID2020-identiteettiä – Vastavalkea.fi  (Söyring 2020) 

ID2020 

Umberto Bacchi kirjoittaa Thomson Reuters -säätiön sivuilla hallitusten turvautuvan yhä enenevässä määrin digitaaliseen seurantaan koronaviruksen vastaisessa kamppailussa. Kasvojen tunnistusohjelmat sekä älypuhelinten avulla tehtävä liikkumisen seuranta ovat jo käytössä. UNITAID ja Global Health Innovative Technology Fund (GHIT) ovat allekirjoittaneet sopimuksen edistääkseen innovatiivisia ratkaisuja keskittyen tuotteisiin ja teknologioihin.’ Myös GAVIn sivuilla hehkutaan innostusta innovatiivisiin teknologioihin, kuten digitaaliseen identifiointiin. GAVI ja sen yhteistyökumppanit (hallitukset, akatemia ja humanitaarinen apu -järjestöt) kertovat: ’Me implementoimme eteenpäin suuntautuvan lähestymistavan digitaaliseen identiteettiin (ID2020), joka antaa yksilöille kontrollin heidän persoonalliseen tietoonsa.’ 

UNITAID ja Global Health Innovative Technology Fund (GHIT) ovat allekirjoittaneet sopimuksen ’edistääkseen innovatiivisia ratkaisuja keskittyen tuotteisiin ja teknologioihin.’ Myös GAVIn sivuilla hehkutaan innostusta innovatiivisiin teknologioihin, kuten digitaaliseen identifiointiin. 

GAVI ja sen yhteistyökumppanit (hallitukset, akatemia ja humanitaarinen apu -järjestöt) kertovat: ’Me implementoimme eteenpäin suuntautuvan lähestymistavan digitaaliseen identiteettiin (ID2020), joka antaa yksilöille kontrollin heidän persoonalliseen tietoonsa.’” 

Lopuksi 

Rokotuksissa, niihin liittyvissä pakkotoimissa ja koronaan liittyvissä sulkutiloissa on ensisijaisesti kysymys vallasta ja hallinnasta negatiivisen globaalin eliitin hyväksi ja Uuden Maailmanjärjestyksen toteutumiseksi. 

Kuten yllä olevasta artikkelista voidaan päätellä, WHO ja THL ovat monikansallisten korporaatioiden ja juutalaismafian ohjauksessa muodostaen totalitaristisen terveysterrorin, jossa länsimaiden terveysviranomaiset, sairaanhoitajat ja lääkärit noudattavat aukottomasti WHO:n ja THL:n suosituksia tai määräyksiä, ajattelematta rahtuakaan itsenäisesti. Globaalit terveysjärjestöt kuten WHO ja toisaalta Suomen THL ovat valjastettu materialismin, kasvottoman ylikansallisen pääoman ja juutalaismafian maailmanlaajuisen valtahegemonian instrumenteiksi. 

Hiljattain ennakkojulkaistussa saksalaistutkimuksessa havaittiin, että jopa valtaosalla väestöstä voi olla valmiiksi  jonkinasteista T-soluihin perustuvaa immuniteettia koronaa vastaan. Tällöin immuniteetti olisi seurausta tavallisista flunssaviruksista eli laumaimmuniteetti on syntynyt aiemmista koronavirusinfektioista. Koronavirus torjutaan tässä tapauksessa T-solujen avulla.  

Jopa asiantuntijat sanovat suoraan, että kausi-influenssa tappaa enemmän kuin korona. 

Lausuntoja: Hanna Nohynek 

– Jos katsoo kuoleman näkökulmasta, kausi-influenssa on vaarallisempi kuin korona. Influenssaan kuolee joka vuosi arvioilta 500-2000 ihmistä. 

Näin pohtii ylilääkäri Hanna Nohynek Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL), joka sanoo itsekin sairastaneensa koronan. 

Kausi-influenssoihin pääsääntöisesti on aina kuollut sairaita tai vanhuksia, jotka ovat jo olleet valmiina haudan partaalla. Terveille ihmisille, kuten nuorille, keski-ikäisille ja myös hyväkuntoisille vanhuksille ei ilmoitetusta “koronasta” ole mitään vaaraa. Mitään yhteiskunnan sulkemista ja poikkeustiloja ei tarvita, riittää, kun huolehditaan erikoisesti riskiryhmäläisistä. Koronarokotteita ei siis tarvita. 

Tohtori Rudolf Hänsel kirjoittaa Globalresearch –sivustolla, että globaalilla eliitillä näyttäisi olevan viimeinen ponnistus maailmanlaajuisen totaalisen maailmanvallan saavuttamiseksi, johon he pyrkivät koronakriisin ja –rokotuksien avulla. 

Rokotusten kautta meihin voidaan ruiskuttaa arvaamatonta geneettistä materiaalia, meihin voidaan piikittää nanoteknologia, jolloin olisimme absoluuttisessa  valvonnassa. Ihmiskunta olisi juutalaiseneliitin kauko-ohjattavia orjia (Hänsel 2020).  Huomattava on, että eliitti ei rokotuta itseään samoilla aineilla kuin yleensä kansaa rokotetaan, tai ei rokotuta ensinkään.   

Hänselin mukaan yllä esitettyihin kauhuskenaarioihin tähtääviä suunnitelmia ja hankkeita ovat aktivoineet Yhdysvaltojen entinen puolustusministeri kasaarijuutalainen Henry Kissinger ja yllä mainittu sionisti Bill Gates. Kissingerillä ja Bill ja Melinda Gates -säätiöllä vaikuttaa siis olevan samansuuntainen tavoite. 

Myös Suomessa “korona pandemia” ja sen avulla luotu hysteria sulkutiloineen on suurelta osin huijaamista, mitä maailmanvaltaan pyrkivä juutalainen eliitti7,8 käyttää nyt hyödykseen (Reuters );(Hänsel 2020), pyrkiessään täydelliseen maailmanvaltaan. Mikäli he eivät onnistu näissä aikeissaan koronaliioittelun avulla, lietsovat he kolmannen maailmansodan, joka ilmeisesti alkaisi Yhdysvaltojen sekä Israelin hyökkäyksellä Iraniin, joka myöhemmin laajenisi myös Itä-Aasiaan. 

Koronarokote voi tuhota elämänne, ja perheenne elämän, kuten monille kävi saatuaan  sikainfluenssarokotteen.   

Älkää ottako koronarokotetta ja varoittakaa myös muita sitä ottamasta. Koronarokote voi tuhota elämänne ja läheistenne elämän.*  

____________________________________________________ 

*Tohtorit Wodarg ja Yeadon vaativat vapaaehtoisten terveyden ja hengen suojelemiseksi, että näitä tutkimuksia ei pitäisi jatkaa, ennen kuin ne ovat suunniteltu sellaisiksi, että ne huomioivat merkittävät turvallisuuskysymykset, joita esittävät karttuva joukko tunnustettuja rokotetta ja sen tutkimustapaa vastustavia tiedemiehiä (Wodarg 2020 ja Yeadon 2020). Lisäksi on ohessa puhe, jonka esittää tri Roger Hodkinson 2020. 

Markku Juutinen 

Koronarokote perustuu tieteelliseen petokseen: LIITE 1. (Lähde luettelon jälkeen) 

Lähteet 

Johan van Dongen (14.2.2019). Modern Ghana. Why The World Health Organization Treats Bill Gates Like A President. Saatavina: Why The World Health Organization Treats Bill Gates Like A President (modernghana.com) 

Life News(16.10.2019). Abortion Clinics Harvest Scalps of Aborted Babies, Sell Them to Researchers Treating Baldness. Saatavina:  

 Abortion Clinics Harvest Scalps of Aborted Babies, Sell Them to Researchers Treating Baldness | LifeNews.com 

Kaitlin Thaney (15-10.2018). Wikimedia-foudation. Saatavina: George Soros – Wikimedia Foundation 

Donor profiles (gavi.org)  

The Bill & Melinda Gates Foundation (gavi.org)  

https://www.theglobalfund.org/en/private-ngo-partners/resource-mobilization/bill-melinda-gates-foundation/

Unitaid hails new US$ 50 million contribution from the Bill & Melinda Gates Foundation – Unitaid  

Partnerships | Partners In Health (pih.org)  

Islam Radio: http://islam-radio.net/     

https://www.who.int/about/finances-accountability/reports/A72_INF5-en.pdf?ua=1

https://www.who.int/about/finances-accountability/reports/A72_INF5-en.pdf?ua=1

World Health Organization (WHO)(2021). Countries. Saatavina: Countries | World Health Organization (who.int)  

World Health Organization (WHO)(2021). Rabies. Bill & Melinda Gates Foundation fund WHO-coordinated project to control and eventually eliminate rabies in low-income countries. Saatavina: WHO | Bill & Melinda Gates Foundation fund WHO-coordinated project to control and eventually eliminate rabies in low-income countries 

Meet the world’s most powerful doctor: Bill Gates – POLITICO 

Söyring, Riitta (8.4. 2020). Vastavalkea. WHO suunnittelee rahoittajineen digitaalista ID2020-identiteettiä – Vastavalkea.fi  

SARS-CoV-2 T-cell epitopes define heterologous and COVID-19-induced T-cell recognition | Research Square 

PRESS ROOM: Bill & Melinda Gates Foundation Expands Commitment to Global COVID-19 Response, Calls for International Collaboration to Protect People Everywhere from the Virus – Bill & Melinda Gates Foundation 

Rudolf Hänsel (10.4.2020). Global Research. The “Secret Agenda” of the So-called Elite. Saatavina: https://www.globalresearch.ca/reflections-secret-agenda-elite-role-us-citizens/5709112    

__ _ _ _  

 1. Goldman, Emma (2006). Living My Life. s. 447. 
 1. Taibbi, Matt (5.4.2010). RS. The Great American Bubble Machine. Saatavilla: http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405  
 1. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.  
 1. Jewish Encyclopedia (1906). http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12909-rothschild  
 1. Karin Hudes (2013). http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130http://www.interpretermag.com/karen-hudes-rts-whistleblower-who-believes-world-bank-controlled-by-second-species/http://archives2013.gcnlive.com/Archives2013/sep13/PowerHour/0926132.mp3http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gHVgRgYdCsQ 
 1. Ferguson, Niall (2008). The House of RothschildMoney’s Prophets, (s. 78) 
 1. Michael Collins Piper (2004; 2009) The New Jerusalem: Zionist Power in America (2004) ja The New Babylon: Those Who Reign Supreme (2009).  
 1. Islam Radio: http://islam-radio.net/   

_ _ _ _ _ 

(LIITE 1) 

Pfizer & Biontechin koronarokote perustuu tieteelliseen petokseen; terveydelliset uhat ovat hirvittävät 

Tohtori Michael Yeadon on entinen Pfizer-johtaja ja johtava tutkija on esittänyt todisteita, joiden mukaan koronavirusrokotteen 2020 kilpailuttamisessa on esiintynyt tieteellistäpetosta. Tavoitteena on ollut virkakoneiston hyväksyntä menettelyn nopeuttaminen, missä Pfizer on hylännyt kaiken tieteellisen rehellisyyden.  

Tutkimukset uudesta mRNA injektiosta perustuvat väärään diagnostiikkaan, jossa on manipuloitu informaatiota ja salattu lyhyen sekä pitkän aikavälin haittavaikutukset rokotteesta.  

Rokote sisältää piikkiproteiniin nimeltään syncytin-1, joka on oleellinen istukan muodostumisessa. Jos rokote toimii niin, että kehitämme immuunireaktion tätä proteiinia vastaan, opetamme naisen kehoa hyökkäämään myös syncytin-1 -proteiinia vastaan. Tämä voisi johtaa naisen hedelmättömyyteen määräämättömäksi ajaksi.  

Michael Yeadon ja keuhkosairausspesialisti sekä entinen terveysministeriön johtaja tri Wolfgang Wodarg toimittivat 1.12.2020 vetoomuksen Euroopan lääkeyhdistykselle – (European Medicine Agency), joka on vastuussa lääkkeiden hyväksymisestä EU-alueella. Siinä pyydettiin välittömästi keskeyttämään SARS-COV-2 -rokotteiden tutkimus, erityisesti BioNtech/Pfizer BNT162b-rokotteen tapauksessa (EudraCT-numero 2020-002641-42).   

Wodarg ja Yeadon vaativat vapaaehtoisten terveyden ja hengen suojelemiseksi, että näitä tutkimuksia ei pitäisi jatkaa, ennen kuin ne ovat suunniteltu sellaisiksi, että ne huomioivat merkittävät turvallisuuskysymykset, joita esittävät karttuva joukko tunnustettuja rokotetta ja sen tutkimustapaa vastustavia tiedemiehiä.  

Vetoomuksen laatijat vaativat myös, että PCR-testin tunnetusta epätarkkuudesta johtuen sen sijaan pitäisi käyttää niin kutsuttua Sanger-sekvenssointia. Tämä on ainoa menetelmä muodostaa luotettavia näkemyksiä Covid-19 -rokotteen tehokkuudesta. Johtuen monien erilaisten PCR-testien hyvin vaihtelevasta laadusta, sen enempää sairauden riskiä kuin mahdollista rokotteesta saatavaa hyötyä ei voida määritellä riittävällä varmuudella. Jo tämän vuoksi rokotteen testaaminen ihmisillä on epäeettistä.  

Jäljempänä on esitetty referaatti Vapaudenpuolesta –sivulta:  

Wodarg ja Yeadon vaativat myös, että esimerkiksi eläinkokeiden kautta eliminoidaan jo aikaisemmista tutkimuksista tunnetut rikitekijät, jotka johtuvat osittain koronavirusten luonteesta. Nämä huolenaiheet koskevat erityisesti seuraavia huomioita:  

 • Vaaratekijänä  myös on, että ihmisen saadessa rokotteen koronavirusta vastaan, ja sitten myöhemmin kohtaakin villin koronaviruksen, jota vastaan hän oli saanut rokotteen, hänessä voi tapahtua sairauden nopeutuminen (pathogen priming). Tämä tarkoittaisi autoimmuunitiloja eli elimistö alkaa sotia itseään vastaan, koska koronavirusproteiinikomponenttien ja ihmisen proteiinikomponenttien välillä on molekylaarista samankaltaisuutta.  

Toinen rokotettuja myöhemmin uhkaava tila on ”vasta-aineriippuvainen voimistuminen” (antibody-dependent enhancement, ADE). Osa rokotteen itseään vastaan synnyttämistä vasta-aineista saattaakin toimia tien raivaajina villeille viruksille, jotka ujuttautuvat solujen sisään, jolloin syntyy hyvin vakava tauti sekä elinvaurioita.   

Pfizerin rokotetta valmistellaan. Kuva: Aandy Stenning/AFP. 

 • Rokotusten odotetaan muodostavan vasta-aineita Koronaviruksen (SARS-COV-2) piikkiproteiineja vastaan. Näihin sisältyy myös syncytin-proteiineja, jotka ovat välttämättömiä ihmisen, ja myös muiden nisäkkäiden  istukan muodostumisessa. On eliminoitava se mahdollisuus täydellisesti, että (SARS-COV-2) -rokote aiheuttaa immuunireaktion syncytin-ykköstä vastaan; muussa tapauksessa se voisi johtaa rajaamattoman kestoiseen rokotettujen naisten hedelmättömyyteen.    
 • Biontech & Pfizerin mRNA-rokotteet sisältävät polyetyleeniglykoolia (PEG) ja 70 prosenttia ihmisistä kehittää vasta-aineita tätä ainetta vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että monet ihmiset voivat kehittää allergisen ja mahdollisesti hengenvaarallisen  reaktion rokotteeseen.  
 • Tutkimuksen aivan liian lyhyt kesto ei tarjoa realistista arvioita pitkäaikaisista vaikutuksista. Kuten sikainfluenssarokotteen aiheuttamien narkolepsiatapausten kohdalla, miljoonat terveet ihmiset altistettaisiin kohtuuttomalle riskille, jos rokotteen käyttöönotolle annettaisiin hätätilanteessa poikkeuslupa ja sitä seuraisivat rokotteen pitkäaikaisvaikutukset. Tästä huolimatta Biontech ja Pfizer on hakenut tällaista lupaa 1. joulukuuta 2020 alkaen. Kyseinen lupa myönnettiin Englannissa, jossa rokotukset alkoivat 8.12.2020.  

AVUNPYYNTÖ: Tohtorit Wodarg ja Yeadon pyytävät mahdollisimman monia Euroopan unioni maiden kansalaisia allekirjoittamaan heidän hakemuksensa ja lähettämään sen Euroopan lääkeyhdistykselle (EMA).  

Lisähuomiot:   

Ilmeisesti syncytin-1-proteiinia on myös spermassa, joten rokote saattaa johtaa myös miesten sterilisaatioon: https://www.researchgate.net/publication/261257414_Syncytin-1_and_its_receptor_is_present_in_human_gametes  

Viittauksia  

”The Catholic Answer to Vaccines” artikkelin mukaan BionTech-Pfizerin RNA-rokotetta kehitettäessä ei käytetty abortoitujen sikiöiden soluja eikä kudosta. Mutta rokotetta testattaessa käytettiin HEK-293 solulinjaa, joka on alkujaan, vuodelta 1973, peräisin abortoidulta sikiöltä. Tällaisia solulinjoja ei tarvita rokotteen nykyisessä tuotannossa. Näin ollen Modernan mRNA-1273-rokotetta kehitettäessä ja testattaessa käytettiin abortoitujen sikiöiden solulinjoja. Artikkelin mukaan rokotteen tuotanto ei tarvitse abortoituja sikiösolulinjoja.  

AstraZenecan AZD1222-rokoteen tuottamiseen tarvitaan HEK-293 aborttisolulinjaa, jota käytettiin myös rokotteen kehittelyssä sekä testaamisessa. Johnson & Johnsonin JNJ-78436735-rokote tarvitsee tuotantoonsa PER.c6 aborttisolulinjaa. Tämä solulinja on peräisin vuonna 1985 abortoidulta sikiöltä.  

Lääketieteellisten ongelmien kannalta katsottuna koronarokotekysymys on ongelmallinen. Maayan Jaffe-Hoffman toteaa artikkelissaan ”Hadassah research head raises questions about mRNA vaccine safety” The Jerusalem Post -julkaisussa 1.12.2020, että BionTech-Pfizerin ja Modernan rokotteiden tehosta, riskeistä ja sivuvaikutuksista ei ole kovin paljon eikä pitkäaikaisesti tietoa. Artikkelissa muistutetaan myös siitä, että RNA-rokotteet ovat joka tapauksessa mekanismiltaan täysin uusia, eikä niitä ole ihmisille aiemmin kokeiltu. Tähän tosiasiaan nähden rokotteiden erittäin lyhyt kehittely- ja testausaika muodostaa suuren ongelman. 

32 kommenttia

 1. Piikkimurha OY:n Suomenkielinen jaoston edustajat ovat nyt päivittäin promotoimassa kiihkolla tätä eutanasiaa/murhaa , te näette heidän kuvansa joka ikinen päivä Suomen valta valhe medioissa, nyt on näillä tahoilla INFERNAALINEN HIMO otsassaan aiheuttaa tuhoa ja kärsimystä, ja tottahan on ,että moinen himo kumpuaa itse perkeleestä…..Kukaan valon puolella oleva ei pystyisi haluamaan tällaista eutanasiaa/murhaa by injection .

  Valitettavasti Piikkimurha OY on onnistunut aivopesemään suurehkon osan ihmisistä, siellä monet nyt huutavat medioiden eri uutisten kommenti osioilla vaatien pakko lakeja ja vauhtia rokotuksiin. Nämä yksilöt kuuluvat ”menetettyyn joukkoon” ….He ovat jo aiemmin ummistaneet silmänsä totuudelta, ja siten ovat jo matkalla tuhoon, heitä ei saada enää kovin helpolla takaisin todellisuuteen, he ovat itse vetäneet itsensä syvyyksiin mistä ei enää helpolla nousta. Syyttäkööt itseään kun huomaavat piikin jälkeen olevansa kohta manan mailla, tai sairas. Propaganda/aivopesu & valheet ovat olleet vuosikymmeniä vaikuttamassa Suomessakin esim rokotteista. Nyt kun pohjatyö ( THL kutsuu sitä valistukseksi ) on jo tehty, ja juuri siksi on niin helppo saalistaa näitä ihmisiä.

  Terve ääkäri Miamista kuoli sisäisiin verenvuotoihin ( idiopathic thrombocytopenic purpura ITP ) kun oli saanut Pfizer/BioNTech COVID-19 piikin:

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/01/28/dr-gregory-michael-covid-vaccine-death.aspx?ui=b9f6fb27768d23cbc56704d03f6f2f5ba6bdca315b194a8aab8503711bdde54d&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20210128&mid=DM777658&rid=1069633000

  CNA Nursing Home Whistleblower: Seniors Are DYING LIKE FLIES After COVID Injections! SPEAK OUT!!!

  https://vaccineimpact.com/2021/cna-nursing-home-whistleblower-seniors-are-dying-like-flies-after-covid-injections-speak-out/

  Miten ajat muuttuvat…..40 luvulla ihmiset olivat rautaa, yhdessä puolustivat maataan, sankari tarinoita , todellista kuolemaa ja kärsimystä. Nyt 2021 ihmiset, hyvin monet kulkevat tuolla kaupoissa korona psykoosissan, peläten peikkoa jota ei ole edes tieteellisesti koskaan missään eristetty, saatikka osoitettu että se aiheuttaisi mitään infektiota ihmisissä. Tässä näette miten ”valistus” voi aikaansaada suunnatonta tuhoa.

  Plusääni(25)Miinusääni(0)
  1. In 1995, Canadian doctor Ghilslaine Lanctôt warned that the elite and their minions will introduce a compulsory vaccination that will contain a deadly virus and this will be used specifically as a eugenics weapon for ”massive and targeted reduction of the world population.”

   WE ARE EXPERIENCING THE CLIMAX OF A CONSPIRACY DECADES IN THE MAKING

   … Kurt Nimmo kirjoitti tämän vuonna 2009 – ”Ottaen huomioon maailmanlaajuisen eliitin saavutukset hallituksen palveluksessa oleva rokotusohjelma, joka on parhaillaan käynnissä – kuten Ghislaine Lanctôt ja Jane Bürgermeister varoittavat – palvelee eugenistista suunnitelmaa planeetan tyhjentämiseksi. keksitty pandemia asettaa myös viimeisen vaiheen sotatilalain ja korkean teknologian seuranta- ja poliisiverkon toteuttamiselle. ”
   Kurt Nimmo wrote this in 2009–”Considering the track record of the global elite, the government-mandated vaccination program now in the works — as Ghislaine Lanctôt and Jane Bürgermeister warn — will serve the eugenicist plan to depopulate the planet. A contrived pandemic will also set the final stage for the implementation of martial law and a high-tech surveillance and police state grid.”

   Kurt Nimmo uses Ghislaine Lanctot’s 1995 book, ”The Medical Mafia” to introduce Jane Burgermeister’s 2009 lawsuit.
   https://www.henrymakow.com

   Plusääni(8)Miinusääni(0)
 2. Putin varoitti Davosin eliittiä ”sivilisaatiomme lopettavasta sodasta”

  Videoyhteydellä tapahtuneessa kohtaamisessa World Economic Forumissa Venäjän presidentti Vladimir Putin varoitti globalisteja, että maailman epäonnistuminen konfliktien ratkaisemisessa voi johtaa sotaan, joka merkitsisi ”sivilisaatiomme loppua”.

  Putinin mukaan koronaviruspandemia sekä lisääntyvä poliittinen polarisaatio ovat pahentaneet jo olemassa olevia maailmanlaajuisia ongelmia, ja että meillä on kaikki syy uskoa, että jännitteet saattavat pahentua entisestään.

  Hän viittasi asiantuntijoihin, jotka ovat verranneet nykyistä globaalia ympäristöä 1920- ja 30-luvun tilanteeseen. Moskovan Kremlin johtaja varoitti, että maailma on menossa mahdollisesti katastrofaaliselle polulle.

  ”1900-luvulla epäonnistuminen ja kyvyttömyys ratkaista tällaiset kysymykset johtivat katastrofaaliseen toiseen maailmansotaan”, Putin sanoi.
  https://mvlehti.net/2021/01/28/putin-varoitti-davosin-eliittia-sivilisaatiomme-lopettavasta-sodasta/

  Onneksi on ainakin yksi järkimies … mutta se tuskin riittää

  Plusääni(4)Miinusääni(5)
  1. Suht’koht’ hyvä konekäännös linkin artikkelin pienestä osasta:
   … Se, että presidentti Joe Biden soitti puhelun venäläiselle kollegalle Vladimir Putinille – viikko virkaanastumisensa jälkeen – ja suostui jatkamaan New START -ohjelmaa, osoittaa, että amerikkalainen osapuoli ymmärtää strategisen vakauden turvaamisen tärkeyden.
   Presidentti Biden ja hänen tiiminsä ovat osoittaneet Venäjää kohtaan vakavaa väärinymmärrystä ja väärinkäsityksiä. He ovat tarttuneet russofobiaan, kuten on suuri osa amerikkalaisesta poliittisesta luokasta. Tämän russofobian on annettu levitä suurelta osin johtuen Yhdysvaltojen diplomaattisen sitoutumisen puutteesta. Ainoa lääke on puhua.
   The fact that President Joe Biden made a phone call to Russian counterpart Vladimir Putin – a week after his inauguration – and agreed to extend New START shows that the American side understands the vital importance of securing strategic stability.

   President Biden and his team have shown serious misunderstanding and misconceptions about Russia. They are infected with Russophobia as is much of the American political class. This Russophobia has been allowed to fester in large part due to the lack of diplomatic engagement by the American side. The only remedy is to talk.
   http://www.informationclearinghouse.info/56254.htm
   Presidentti Putin kertoi tällä viikolla erillisessä puheessaan Maailman talousfoorumille, että kansainvälisten voimien on uudistettava viestintä ja kumppanuus molempia kunnioittavasti. Globaali turvallisuus ja monet vaaralliset haasteet riippuvat siitä, että maailmanvallat hylkäävät kylmän sodan tyyppisen mentaliteetin ja vihamielisyydet.
   ”Olemme avoimia laajimmalle kansainväliselle yhteistyölle, samalla kun saavutamme kansalliset tavoitteemme, ja olemme varmoja, että yhteistyöllä globaalin sosioekonomisen asialistan asioilla olisi positiivinen vaikutus globaalien asioiden yleiseen ilmapiiriin ja että keskinäinen riippuvuus akuuttien nykyisten ongelmien ratkaisemisessa lisäisi myös keskinäistä luottamusta, mikä on erityisen tärkeää ja erityisen ajankohtaista tänään ”, Putin sanoi.
   Ensimmäinen vaihe edellyttää vuoropuhelua. Menestyksen onnistumisesta ei ole takeita. Ainakin on oltava sitoutuminen yhteistyöhön ja vuoropuheluun. New Start on siis askel oikeaan suuntaan.
   In a separate address this week, President Putin told the World Economic Forum that international powers must renew communication and partnership on a mutually respectful basis. Global security and many dangerous challenges depend on world powers abandoning Cold War-type mentality and animosities.
   “We are open to the broadest international cooperation, while achieving our national goals, and we are confident that cooperation on matters of the global socioeconomic agenda would have a positive influence on the overall atmosphere in global affairs, and that interdependence in addressing acute current problems would also increase mutual trust which is particularly important and particularly topical today,” said Putin.
   The first step mandates the engagement in dialogue. There is no guarantee of successful outcome. But at the very least there must be a commitment to work together and to dialogue. Thus, New START is a step in the right direction.
   https://www.strategic-culture.org/news/2021/01/29/new-start-extension-a-step-in-right-direction/

   Plusääni(3)Miinusääni(1)
 3. KORONAHUIJAUKSEN VASTAISESTA PROPAGANDASTA
  Koronahuijaus on niin vaarallinen asia, että siitä informoiminen tulee olla asiallista ja tehokasta. Kannattaa jättää mainitsematta mahdolliset salaiset kansainväliset tahot, vaikka ne tosiasiallisesti ovatkin kaiken takana, ja keskittyä vain koviin faktoihin. Vastapropaganda leimaa kaikki väittämät salaisista tahoista ”salaliittoteorioiksi” ja tämä heikentää koko informaation luotettavuutta. Mielestäni pitäisi keskittyä seuraaviin todistettaviin tosiasioihin; 1) RT-PCR-testi antaa vääriä positiivisia tuloksia ja tämä varsinaisesti luo pandemian. Jos testit lopetetaan, jäljelle jää tavallinen kausiflunssa. 2) Kuolintilastot kaikissa maissa eivät osoita nousua koronan takia, joten ei ole kysymyksessä vaarallinen virus vaan tavallinen kausiflunssa, johon kuolee etupäässä sairaita vanhuksia, jotka kuolisivat myös tavalliseen flunssaan. 3) Maskit eivät todistettavasti suojaa lainkaan viruksilta ja aiheuttavat käytettäessä lievän hiilidioksidimyrkytyksen, joten niiden käyttö on hyödytöntä ja vahingollista etenkin lapsille. 3) Turvavälit eivät suojaa viruksilta, sillä virukset leviävät ilmassa laajalle. 4) Sulkutilat (ravintoloiden ym. kokoontumistilojen sulut) eivät tilastojen valossa lisää tartuntoja, vaan aiheuttavat sosiaalista ja taloudellista vahinkoa. 5) Rokotukset ovat turhia, koska on kyseessä tavallinen flunssavirus ja uudentyyppiset mRNA-rokotukset ovat rokotuksia, joita ei ole testattu eläimillä ja ihmisilläkin vai muutaman kuukauden, joten niiden haittavaikutuksia ei tunneta. Tavallisesti rokotteen kehittämiseen käytetään 5-10 vuotta. Jo nyt raportoidaan lukuisista kuolemantapauksista ja halvauksista rokotteen oton jälkeen. Rokotuksen otto on venäläistä rulettia. 6) Sulkutilat aiheuttavat laajaa työttömyyttä ja yritysten konkursseja. Edellä mainituista asioista löytää todistuksia esim. sivulta koronarealistit.com. Magneettimedian sivuilla voi esittää koronahuijauksen todelliset alkuunpanijat, mutta suurelle yleisölle niitä ei kannata kertoa, sillä ne leimataan heti salaliittoteorioiksi. Kuitenkin tiedän lähes varmasti, että todelliset takapirut koronahuijauksessa ovat Siionin Viisaat, jotka onnistuivat myös holokaustihuijauksen kansainvälisessä levittämisessä.
  ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://www.globalresearch.ca
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(6)Miinusääni(7)
  1. On järkevää jättää hankalasti purtava materiaali pois laajalle yleisölle tarkoitetusta korona-hysterian vastaisesta valistustyöstä. Magneettimedian kaltainen julkaisu voi esittää asian laajemmassa tai valtavirran narratiiveja haastavassa kontekstissa. Esitetty pelkistetty lista varta-argumenteista on jo varsin hyvä. Itse lisäisin sinne vielä myytin oireettomista tartuttajista. Onko tätä myyttiä oikeasti testattu? Se vaikuttaa liiankin tarkoitushakuiselta, mikäli korona-paniikkia halutaan aivan tarkoituksellisesti paisutella. Se on arkijärjen vastainen ja monet lääkäritkin ovat sen tyrmänneet. Toki oireeton voi tartuttaa muita jonkin verran, mutta myytin vaarat ja haitat ovat paljon suuremmat kuin sen huomioimisen tuottamat edut. Kuitenkin erityinen tarve sosiaaliseen ja fyysiseen eristämiseen sekä massalääkintään koronassa lepää hyvin pitkälti tuon myytin varassa.

   Plusääni(8)Miinusääni(4)
   1. OIREETTOMAT EIVÄT TARTUTA
    ”Itse lisäisin sinne vielä myytin oireettomista tartuttajista.” Tuo oli tärkeä huomio. Luin jostain (pahus en muista mistä), että nimenomaan oireettomat eivät tartuta. Nythän rokotuksia perustellaan juuri sillä, että rokottamattomat levittävät virusta. RT-PCR-testi antaa suuren määrän vääriä positiivisia tuloksia, joista 80 % on oireettomia eli siis käytännössä terveitä henkilöitä. Rokottamattomiin suuntautuvat rajoitustoimet ja mahdollinen pakkorokotus voivat koitua kohtalokkaiksi ja niitä tullaan perustelemaan juuri sillä, että rokottamaton voi levittää tautia, vaikka ei ole oireita. Tästä olisi hyvä löytää tutkimustietoa. Uskon, että ”kolmas aalto” on alkanut ja se tarkoittaa huijausta muka tavallista herkemmin leviävällä muuntoviruksella. Ja lisää selittäviä valheita on varmasti tulossa. Kaikki tähtää siihen, että koko maapallon väestö saadaan rokotettua.
    Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
    http://koronarealistit.com/
    https://vapaudenpuolesta.fi/
    https://www.globalresearch.ca
    http://stopworldcontrol.com
    BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
    Herran Toisen Tulemisen Kirkko

    Plusääni(4)Miinusääni(2)
    1. OIREETTOMAT EIVÄT TARTUTA 2
     Sitä tukee Kiinassa tehty tutkimus: https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4695 Nyt RT-PCR-testeissä positiivisen tuloksen saaneista 80 % on oireettomia, eikä heitä pitäisi laittaa karanteeniin, koska he eivät tartuta. Vain oireelliset voivat tartuttaa. Nyt kuitenkin kaikki positiivisen tuloksen saanutta määrätään karanteeniin, mikä on huutava vääryys. Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
     http://koronarealistit.com/
     https://vapaudenpuolesta.fi/
     https://www.globalresearch.ca
     http://stopworldcontrol.com
     BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
     Herran Toisen Tulemisen Kirkko

     Plusääni(1)Miinusääni(3)
   2. Lisään vielä, että en ole sensuurin tai ajatusten itsehillinnän kannattaja. Valistuneessa keskusteluilmapiirissä on sallittava poliittisesti epäkorrektien aiheiden käsittely. Niinpä ei pidä tulkita ajatusta virtaviivaistetusta korona-kritiikistä siten, etteikö erikoisempia näkökulmia asiassa saisi esittää. Sitä paitsi kuuluu osana suomalaiseen kulttuurin sietää tai jopa suosia tiettyä ”kylähulluutta”. Omalaatuiset ja salaviisaat hahmot ovat olennainen osa suomalaista kulttuuria ja tietäjäperinettä, jonka yksitotiset ja robottimaiset teknokraatit ja globalistit haluavat jyrätä olemattomiin.

    Mutta on realistisesti tunnustettava sekin, että valtavirtaa puolustavat tahot ovat osin onnistuneet propagandassaan ja esittävät vaihtoehtoisten teorioiden kannattajat hyvin epämääräisessä valossa. Totinen mielipidefasismi leimaa nyt keskusteluilmapiiriä. Koronan ohella tapaus QAnon on esimerkki tästä. Fantastiset Q teoriat saavat levittäjänsä näyttämään paitsi typeryksiltä myös jopa sabotööreiltä, koska ne uhmaavat valtavirran ”oikeaoppista” ja ”pyhää” narratiivia. Useimmat QAnon teoriaa levittäneet ihmiset ovat kuitenkin hyväntahtoisia ihmisiä. Moni ei ole osannut ajatella kyynisesti siten, että liian fantastinen teoria kääntyy ja käännetään levittäjiään vastaan. Fasistinen keskusteluilmapiiri on täynnä ansoja ja karikoita. Normikansalaiselle on turha kertoa, että CIA on tahallisesti kehittänyt termin ’salaliittoteoria’, jotta voi sammuttaa kriittisen ajattelun ja keskustelun arasta aiheesta heti alkuunsa. Sama ilmiö on käynyt ADL:n ja antisemitismin suhteen. Meidän keskusteluilmapiirimme on tahallisesti myrkytetty koronan tapaisten vedätyskampanjoiden läpiviemiseksi. Syvähallinnot voivat rauhassa juonia ja punoa hankkeitaan. Kukaan ei voi asettua valtamedian kautta lanseerattujen narratiivien uhmaajaksi ja vasta-argumentoijille jäävät vain internetin nurkat ja koronassa MM:n tapaiset, medikalisaatiota jo pitkään kritisoineet julkaisut.

    Plusääni(2)Miinusääni(2)
  2. Kyllä laajempiakin taustoja myös korona-aiheesta, kuten esim. lääkefirmojen ja WHO:n rahoituksista ja yhteistyöstä pitää välillä julkaista, kun niissä käytetään selviä lähteitä kuten Magneettimediassa on yleensä käytetty. Niillä on oma lukijakuntansa myös M-mediassa. Mielestäni M-median artikkelit ovat viime vuosina olleet kylläkin asiallisia, ja yllä oleva artikkeli suorastaan kuivan asiallinen.

   Mikään ei estä julkaisemasta asioita myös pelkistetysti ja varmasti kaikille helposti luettavassa muodossa. Nyt on koronarokotteiden vastainen taistelu käynnissä, ja Magneettimedia tietysti ottaa vastaan mielellään hyvin jäsenneltyjä ja ytimekkäitä koronahysterian ja rokotepainostuksen vastaisia kirjoituksia, muistaen sen, että jos jostakin asiasta ei ole aivan varma, ei sitä silloin kannata 100 prosenttisella varmuudella vakuuttaa .. riittää, kun sanoo silloin esimerkiksi, että “.. sen luotettavuus on hyvin epävarmaa.” (Jos se on epävarmaa.)

   Ilmeisesti näistä perusasioista on jo julkaistu monisteita ainakin Turussa ja myös muualla Suomea:

   Koronarokotusten vastaiset salaliittolehtiset leviävät nyt Turussa – johtajaylilääkäri: ”Paperinkeräysastia on niille varmasti oikea paikka” | Yle Uutiset | yle.fi Koronarokotusten vastaiset salaliittolehtiset leviävät nyt Turussa – johtajaylilääkäri: ”Paperinkeräysastia on niille varmasti oikea paikka” | Yle Uutiset | yle.fi

   Plusääni(13)Miinusääni(1)
   1. Kyllä laajalevikkisemmän julkaisun perustamisen mahdollisuus on olemassa, mutta siihen tarvitaan ”tuohta”. Mikään ei myöskään estä levittämästä näitä tiettyjä juttuja eteenpäin mahdollisimman laajalle.

    Plusääni(6)Miinusääni(0)
   2. Tuossa YLE uutisten artikkelissa mainitaan termit salaliittoteoria ja disinformaatiokampanja.

    Kas kun termi salaliittoteoria ja salaliittoteoreetikko on tarkoituksella luotu CIA:ssa jo vuosikymmeniä sitten osana psyop toimia jossa kaikkea virallista narratiivia kritisoivat lähteet pyritään systemaattisesti leimata/kyeenalaistaa/sabotoida tällä termillä . YLE / CIA siis toimii juuri näin . Joten aina kun he käyttävät tuota termiä, on se merkki siitä että itseasissa on osuttu arkaan paikkaan.

    In 1967, the CIA Created the Label ”Conspiracy Theorists” … to Attack Anyone Who Challenges the ”Official” Narrative.

    https://web.archive.org/web/20210118004619if_/https://www.zerohedge.com/news/2015-02-23/1967-he-cia-created-phrase-conspiracy-theorists-and-ways-attack-anyone-who-challenge

    Plusääni(9)Miinusääni(0)
   3. ”Johtajaylilääkäri toivoo, että ihmiset jättäisivät salaliittoteoriota ruokkivat lehtiset omaan arvoonsa” (roskikseen), sanotaan linkissä.
    Aikamoinen järkytys oli lukea johtajaylilääkärin kommentti kun paljon maailman toisin ajattelevaa mediaa ja asiantuntijoita lukeneena tiedän että tuo asenne edustaa nwo-eliitin tai -mafian agendaa, voisi sanoa jopa salaliittoteoriaa, jonka päämäärät ovat rikollista luokkaa ja joista ei kansalaisille kerrota.
    Hyvä kun kansa herää ja ihmiset alkavat ottaa omat aivot käyttöön.

    Plusääni(16)Miinusääni(0)
    1. Mielenkiintoinen, ylilääkäri laittaisi kai tämänkin roskikseen?
     Gustav Schwarzenegger: A Real-Life Hero
     Gustav Schwarzenegger ei ollut kaukana ainutlaatuisuudesta: Hänen kaltaisiaan miehiä ja naisia oli satojatuhansia, jotka palvelivat kansallissosialistista asiaa.

     Valitettavasti hänen kuuluisampaa poikaansa Arnoldia ei leikattu samasta kankaasta. Hän on ’nuoleskellut’ juutalaisia useaan otteeseen, etenkin vuoden 2003 tarjouksessaan Kalifornian kuvernööriksi. Hän on tuominnut isänsä myös tiedotusvälineissä. Gustav oli tosielämän sankari: Arnold esittää vain sankaria Hollywood-elokuvissa. Useimmissa (ellei kaikissa) rooleissaan hän kuvaa liioiteltuja maskuliinisuuden karikatyyrejä, joissa on hypertrofioitu hauis ja erittäin aggressiivinen persoona.
     https://nationalvanguard.org/2021/01/gustav-schwarzenegger-a-real-life-hero/
     https://nationalvanguard.org/2021/01/ambassador-for-the-jews/

     Miten sitten tämä Trumppi? Onko hän samassa sarjassa? Pohjustiko hän Bidenin valtaan? Onko Trump Judas-pukki, kysyy Henry Makow?
     Is Trump a Judas Goat?
     Donald Trump on ollut osa vapaamuurari-juutalaista (Illuminati) Cabalia koko elämänsä ajan. Hän on krypto-juutalainen ja häntä ympäröivät juutalaiset. Hänen lapsensa menivät naimisiin juutalaisten kanssa. Hän tekee jatkuvasti vapaamuurarien käsimerkkejä. Hän teeskentelee, ettei tiedä kuka on ISIS: n, terrorin ja 9-11: n takana. Hän kumartuu roistovaltion Israelin edessä. (Onko se vain strateginen välttämättömyys?) Sanotaan vain, että minusta tuntuisi paljon paremmalta, jos Trumpilla olisi eri tausta, sanoo Makow.
     https://www.henrymakow.com/2021/01/my-trump-victory-scenario.html

     Plusääni(2)Miinusääni(0)
  3. Korona testipuikosta?
   epäilee eräs kirjoittaja… osa testeistä voi tuoda (salakuljettaa) viruksen
   Did your hear the video from COVID bioweapon exposer Celeste Solum? She said –once tagged by the COVID Test or Vaccine, this COVID Bio weapon slowly destroys people and they do not get well. Solum said probably not all COVID Test are tainted –only some.
   My advice for any of your readers: DO NOT TAKE THE TEST, AND MOST OF ALL, DO NOT TAKE THE VACCINE. And like Jennifer, I take a regimen of vitamins everyday.
   https://www.henrymakow.com

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
   1. ”Solum said probably not all COVID Test are tainted –only some.”

    Niinpä. Riittää kun vain joku testipuikoista toimii ja salakuljettaa taudin aiheuttajan. Näin testien kautta epidemia paisuu.
    Hurja ja vastenmielinen ajatus.
    Mutta kun kaikki koronapandemiaan liittyvä on yksityisen korporaatio- ja finanssiieliitin ja sen vasikka- ja aivopesumedian käsissä niin miksei tämäkin olisi mahdollista? Varsinkin kun julki tuotu tavoite on raju planeetan väestön supistaminen (tuhoaminen) ja vallan keskittäminen raha-hanoille.
    Lopulta voi kysyä mitä hyödyttää mennä testiin? Ja miksi testistä yritetään tehdä pakollinen vaikkei korona ole useimmille juurikaan normaali flunssaa kummempi?
    Osaako kukaan vastata näihin kysymyksiin

    Plusääni(9)Miinusääni(1)
 4. http://redefininggod.com/

  Keep in mind that the people and things on both sides of this list work for the same bosses. They’re simply assigned to play opposing roles on the public stage.

  Armed with this list, you can look at any alt-media site and know if it’s controlled or honest by simply noticing two things:

  1) If it portrays the conflict between the “evil” West and “benevolent” East as real (instead of what it really is: a fake stage play put on for public consumption)

  …and…

  2) if it bashes the people and things in the left column while promoting the people and things in the right column

  …the site is either globalist-aligned or run by someone who has fallen for their propaganda.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 5. ”Oli hyvin hämmentävää seurata valtiovarainministeri Matti Vanhasen ja eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen esiintymisiä eilen A-Studiossa ja Ykkösaamussa. Ministerit puolustivat hallituksen kantaa EU:n ”elpymisrahastoon”. Kuvaavaa on, että kumpikin täysin ohitti asiantuntijoiden kritiikin elpymisrahastoa kohtaan.” – Tuomas Malinen, US-blogi.

  Pahoin pelkään, että pitää mennä vielä ”paaaljon pahemmaksi” ennenkuin suomalaiset ymmärtävät, mistä on kyse, kommentoi GnS Economicsin toimitusjohtaja, talousasiantuntija Tuomas Malinen hallituksen ilmoitusta EU-maksujen hyväksymisestä.
  https://mvlehti.net/2021/01/29/hallitus-lahetti-puoltamansa-eun-miljardimaksut-eduskunnalle-paatettavaksi-malinen-troijan-hevonen/

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
  1. Hämmentävää on ollut seurata myös maan päämiehen ja maataan myyvän hallituksen huolta siitä saavatko kaikki nyt varmasti rokotteen, rokotteen jonka turvallisuus on varsin kyseenalainen.
   Näin naapurissa rokote kuolema korjaa satoa … rokoteko oikotie vainajaksi?
   https://mvlehti.net/2021/01/30/ruotsissa-jo-43-ihmista-kuollut-koronarokotuksen-jalkeen/

   Suuri määrä terveydenhuollon väkeä kieltäytyy rokotteesta. Oma järki voittaa. Kysehän ei ole mistään vakavasta taudista joka vaatisi rokotteita vaan normaali flunssasta jonka avulla media ja sitä ohjaava eliitti yrittää ottaa niskalenkin ihmiskunnasta.t
   Large Numbers Of Health Care And Frontline Workers Are Refusing Covid-19 Vaccine
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=226535

   https://mvlehti.net/2021/01/04/peltokangas-yle-kertokaa-edes-kerran-uutisissa-fakta-eusta-mielipide/
   Puhutaan itsenäisyydestä ja samalla pyydetään EU:lta lupaa toimia veropolitiikassa, rajavalvonnassa ja jopa siinä, että mitä aikaa kellomme näyttää! Olemme talutusnuorassa kyykkivä pyytävä reuna-alue ja valtioneuvosto on hiljaa!?

   Plusääni(8)Miinusääni(0)
 6. Peltokangas: ”YLE, kertokaa edes kerran uutisissa fakta EU:sta” | Mielipide

  Kansanedustaja Mauri Peltokangas vetoaa: Arvoisa Yleisradio! Voisitteko yhden kerran kertoa Suomen kansalle uutisissanne sen faktan, että EU- lait ja määräykset ovat omien lakiemme yläpuolella? Kertokaa fakta edes yhden kerran.
  Puhutaan itsenäisyydestä ja samalla pyydetään EU:lta lupaa toimia veropolitiikassa, rajavalvonnassa ja jopa siinä, että mitä aikaa kellomme näyttää! Olemme talutusnuorassa kyykkivä pyytävä reuna-alue ja valtioneuvosto on hiljaa!?

  Jos kansa ei ymmärrä missä paskassa rämmimme kainaloita myöden, olisi isänmaallinen teko kertoa se kansalle rehellisesti.
  https://mvlehti.net/2021/01/04/peltokangas-yle-kertokaa-edes-kerran-uutisissa-fakta-eusta-mielipide/

  Meillä on presidentti joka on tehnyt suuren työn maamme EU:hun liittämisessä.
  Nyt hän näyttää tekevän toista suurta projektia: kansan rokottamista koronaa vastaan. Hän on ilmaissut huolensa siitä ettei kaikki saa vaaralliseksi osoittautunutta rokotetta ajoissa.

  There Is No Pandemic
  A British View of the Imposture
  NICK KOLLERSTROM • JANUARY 25, 2021
  https://www.unz.com/article/there-is-no-pandemic/
  Joten tilanne on se, että PCR: ään ei voida luottaa diagnostisena testinä. Juuri kuten sen keksijä Kary Mullis sanoi. Joten unohda kaikki luvut, jotka olet kuullut tapauksista ja koronakuolemista – niihin ei voi luottaa.
  Ja Ruotsissa on jo 43 kuollut rokotteen seurauksena.

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 7. Verkkostudio LIVE Extra – ”Perustuslaiton Suomi” – Studiossa poliisin kopittama Juha Korhonen – 31.1.2021

  Julkaistu 31.01.2021 15:44, 5943 lukukertaa … näitä lukee mielellään hyvien kommenttienkin takia

  Eilen lauantaina 30.1. Helsingissä Kansalaistorilla järjestetty kokoontuminen mielenosoitusoikeuden puolesta osoitti konkreettisesti sen, että EU-Suomi on lakannut olemasta perustuslaillinen valtio. Verkkostudion extralähetyksessä poliisin paikalta kopittama Juha Korhonen.
  https://mvlehti.net/2021/01/31/tanaan-verkkostudio-live-extra-perustuslaiton-suomi-studiossa-poliisin-kopittama-juha-korhonen-31-1-2021-alk-klo-18/

  Tarkkasilmäiset ovat panneet merkille, kuinka Sanna Marinin hallitus – ja erityisesti Marin itse – hyvin mielellään korostaa THL:n roolia, ja on joka käänteessä aina huomauttamassa, kuinka hänen hallituksensa toimet perustuvat ”THL:n näkemyksiin” tai ”THL:n suosituksiin”.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 8. TALOUDEN ALASAJO KORONAHUIJAUKSELLA
  Valtio on ottanut ja ottamassa velkaa vuosina 2020-2021 noin 30 miljardia euroa. Hävittäjähankinnat ovat noin 10 miljardia euroa. Koronahuijauksen varoilla olisi siis voitu ostaa kolme 64:n hävittäjän laivuetta. Valtion budjetti vuodelle 2020 on 57,6 miljardia. Ja kaikki siis koronaviruksen tähden, mikä on vain tavallinen kausiflunssa! Tällaista tapahtuu maapallon kaikissa maissa. Tämän huijauksen päämääränä on talouden alasajo maailmanlaajuisesti. Tarkoitus on romahduttaa talous, ajaa väestö totaalisen riippuvaiseksi valtion tarjoamasta perustulosta, jota vastaan kansalaisten on otettava vastaan kaikki valtiovallan kansalaisille sanelemat ehdot sekä rokotukset. Todisteita on saatavilla. Maailman talousfoorumilla (WEF) talouseliitti ei peitellyt näitä suunnitelmiaan. Mistä tässä kaikessa on kysymys? Mielestäni tätä kaikkea ei voi ymmärtää ilman Siionin Viisaiden politiikan tuntemusta. He ovat tapattaneet vallankumouksilla ja sodilla jo yli 100 miljoonaa gojimia (ei-juutalaista). Rokotuksilla voidaan Bill Gatesin mukaan supistaa maailman väestöä 15 % eli kuolleita 1,14 miljardia. Aika hyvä saavutus! Päämääränä kansallisvaltioiden hävittäminen ja ihmiskunnan alistaminen suureksi massaksi, jota pieni eliitti diktatorisesti määrää käyttäen kaikkia nykytekniikan sovelluksia, geenitekniikkaa, digitaalisia ID-todistuksia jne. Tämän kehityksen ennusti jo Siionin Viisaisiin kuuluva valtiotieteilijä Zbigniew Brzezinski, joka on luonut uudentyyppisen diktatuurimallin, joka on vielä kammottavampi kuin marxismi. Tässä mallissa koko maailmaa johtaa ”eliitti, jota ei rajoita tavanomaiset arvot ja joka ei epäröi käyttää poliittisiin tarkoituksiinsa uusinta mielipiteenmuokkaustekniikkaa kontrolloida ja valvoa ihmisiä” (Z. Brzezenski: Between Two Ages, USA 1983). Tällainen eliitti on jo ollut kauan olemassa ja se käsittää ns. Bilderberg-ryhmän jäsenet, vapaamuurarijärjestön ylijohdon, CFR:n (The Council of Foreign Relations), TC:n (The Trilateral Comission), WEF:n ja muutamia salajärjestöjä. Kaikkien näiden ryhmien yläpuolella on kuitenkin juutalaisten salainen eliitti eli ylijohto, Siionin Viisaat, joka koostuu juutalaisen vapaamuurarijärjestön (B´nai B´rith) ja sen taistelujärjestön (ADL) johdosta, Rothschildeista, Warburgeista, johtavista rabbiineista ja muusta juutalaiseliitistä. Juutalaisten salainen ylijohto käyttää ei-juutalaista eliittiä apunaan maailmanvaltauksessaan. Tämä uusi Brzezinskin diktatuurimalli perustuu täysin salaiseen vallankäyttöön, josta suuri yleisö ei saa koskaan tietää mitään. Juutalaiset ovat ylivoimaisia salaisessa vallankäytössä, jossa heillä on satojen vuosien kokemus. ”Uusinta mielipiteenmuokkaustekniikkaa” eli tieteellistä valehtelua käytetään koronahuijauksessa ja myös holokaustihuijauksessa. Näin ollen meillä suomalaisilla vapaustaistelijoilla ei ole vastassa ainoastaan THL, vaan myös Siionin Viisaat. Mutta tämä olkoon vain Magneettimedian lukijoille tarkoitettua sisäpiiritietoa; koronahuijauksen vastaisessa tiedottamisessa kannattaa keskittyä vain todistettuihin faktoihin.
  Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://www.globalresearch.ca
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
 9. KORONAHUIJAUS JA HOLOKAUSTIHUIJAUS SAMASTA PUUSTA
  Niissä molemmissa käytetään samaa menetelmää, joka on onnistunut niin hyvin, että saksalaisia törkeästi loukkaavasta valheesta on tehty asia, jonka kieltämisestä Saksassa joutuu vankilaan. Saksa ei ole enää itsenäinen valtio, vaan vapaamuurien kautta Siionin Viisaiden tiukassa kontrollissa. Koronavalhe on tehty samalla kaavalla kuin holokaustivalhe. Ylhäältä käsin johdetaan WHO:ta ja THL:ää vapaamuurarijärjestön avustuksella sekä lahjonnalla, jotta valheellisella testauksella sekä liioitellulla viruksen vahingollisuudella on aikaansaatu pandemia, vaikka korona on vain tavallinen kausiflunssa. Aivan kuten holokaustivalheessa koronavalheen kieltäjiä kammotaan ja syytetään nyt jopa epäisänmaallisuudesta (eilen eduskunnassa). Vähitellen saadaan ihmiset pitämään koronahuijauksen paljastajia mielenvikaisina kuten holokaustin kieltäjiä. Ja kohta tuleekin sitten rokotuspakko, maskipakko ja tiukat sulkutoimet. On naurettavaa nähdä eurooppalaisen valtionpäämiehen päässä kasvomaski, kun tietää, että maskit eivät ole ainoastaan hyödyttömiä vaan myös terveydelle vaarallisia. Aivan yhtä naurettavaa on nähdä samojen valtiopäämiesten kumartavan juutalaisten pyhää holokaustia, jolle minä olen antanut osuvamman nimen, SUURI KUSETUS. Milloin ihmiskunta tajuaa, että juutalaisuus on tämän planeetan pahin vitsaus. Mutta joka nyt uskaltaa vastustaa koronahuijausta joutuu samanlaisen halveksunnan kohteeksi kuin holokaustikieltäjä. Luther oli oikeassa: ”Millekään verenhimoisemmalle ja kostonhaluisemmalle kansalle aurinko ei ole koskaan paistanut.” Kuinka järjettömän typeriä ovat monet kristittyinä itseään pitävät, jotka pitävät juutalaisia Jumalan omaisuuskansana ja Israelia Raamatun profetioiden toteutumisena. Emanuel Swedenborg, aikamme suurin profeetta, oli oikeassa: ”Se on sellainen kansa, että se on täysin erilainen muista kansoista, ja että siihen kansaan on iskostettu yritys tuhota ja vääristää kaikki mikä kuuluu yhteiskuntaan, ja milloin vain tilaisuus tarjoutuu, he osallistuvat sellaiseen toimintaan eivätkä saa mistään muusta niin suurta iloa kuin järjestyksen lakien eli siis yhteiskunnan lakien tuhoamisesta, sillä heillä on sisäistetty viha itse Järjestystä kohtaan, joka on Herra. Tästä minulla on paljon kokemuksia.” (Spiritual Diary, nro 2260). Koronahuijaus on puhtaasti juutalaisten yritys saavuttaa maailmanherruus. Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://www.globalresearch.ca
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
  1. Korona-koneisto on ohittanut kaiken tervejärkisyyden rajat. On erikoista, ettei taannoisen sikainfluenssa-huijauksen ja siihen pikakehitellyn sekunda-rokotteen tuomista karvaista kokemuksista ole opittu mitään, vaan samat virheet toistetaan. Tarjolla ei ole edes rokotetta, vaan uudentyyppinen ja pikakehitelty geeniteknologinen lääke. Epäluotettava RT-PCR-testi on otettu käyttöön, koska on julistettu hätätila ja silloin huonompikin testi kelpaa. Ikävä kyllä paljon vääriä positiivisia tuloksia antava testi kiihdyttää paniikkia ja hätätilaa, koska se tuottaa loputtomasti uusia tartuntoja. Ketään ei kiinnosta se, että valtaosa todetuista tartunnoista on oireettomia tai flunssan kaltaisia oireineen. Päinvastoin, propagandakone toteaa ”oireettomat tartuttajat” erityisen vaarallisiksi, vaikka lääketiede ei sellaisia edes tunne. Taudin vaarallisuutta paisutetaan tarkoituksellisesti suurin otsikoin ja päivittäisin korona-jumalanpalvontahetkin uutisissa. Väestöt on saatettu mielipuolisuuden partaalle. Järkensä säilyttänytkin aistii ja pelkää poliittisten vainojen yltyvän, jos ja kun viranomaiskeinot epäuskoisia kohtaan otetaan jossain vaiheessa käyttöön. Mikään ei ole niin vaarallinen kuin järkensä menettänyt viranomainen valtuuksineen ja keinoineen. Myös monet yhtiöt ovat julistaneet sortavansa epäuskoisia ja vaativat uskollisuutta korona-kultille. Suomi säästyi kultin ääri-ilmiöiltä pitkään, mutta korona-juna kulkee vakaasti kiskoillaan ja sen on määrä kulkea aina vuoteen 2025 asti ja hirveitä asioita ehtii tapahtua sitä ennen.

   Plusääni(2)Miinusääni(2)
   1. KORONAJUNA KULKEE
    ”Korona-koneisto on ohittanut kaiken tervejärkisyyden rajat.” Juuri näin on, ja se on pelottavaa. Olen tehnyt pienen gallupin ihmisillä ja totean, että kaikesta järjettömyydestä huolimatta tavalliset ihmiset luottavat sokeasti valtamediaan ja pitävät maskeja ja rajoituksia hyvinä ja välttämättöminä. ”Koronajuna kulkee vakaasti kiskoillaan” ja uusia rajoituksia on tiedossa. Hallitus suunnittelee ulkonaliikkumiskieltoja 1.4. alkaen. Ja RT-PCR-testi sen kun tuottaa uusia vääriä positiivisia tuloksia, joten pandemia jatkuu ja kasvaa. Kukaan ei aseta RT-PCR-testiä kyseenalaiseksi, vaan kaikki hyväksyvät suuret tartuntaluvut tosiasioina. Ja oireettomat ovat vaarallisia, joten rokottamattomat tulee eristää yhteiskunnasta; siihen ollaan menossa. Bill Gates riemuitsee mRNA-rokotteen menestyksestä ja haaveilee jo uudesta pandemiasta ja uusista mRNA-rokotteista ja maailman kattavasta ihmisten kontrollista (Bill Gatesin blogi: gatesnot.es/3arvuZZ). Tässä on käymässä samoin kuin holokaustivalheessa, jota puolustavat niin historioitsijat kuin paavit ja presidentit, ja kansa uskoo: se, joka hallitsee valtamediaa, saa minkä tahansa valheen näyttämään totuudelta. Nyt tarvitaan vapaustaistelijoilta älykkyyttä ja oveluutta tässä taistelussa. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
    http://koronarealistit.com/
    https://vapaudenpuolesta.fi/
    https://www.globalresearch.ca
    http://stopworldcontrol.com
    BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
    Herran Toisen Tulemisen Kirkko

    Plusääni(1)Miinusääni(1)
   2. The Coronavirus Vaccine: The Real Danger is “Agenda ID2020”
    Mikä on ID2020? Se on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanien, mukaan lukien YK: n virastot ja kansalaisyhteiskunta, liittouma. Se on sähköinen henkilöllisyysohjelma, joka käyttää yleistä rokotusta digitaalisen identiteetin alustana.
    What is the infamous ID2020? It is an alliance of public-private partners, including UN agencies and civil society. It’s an electronic ID program that uses generalized vaccination as a platform for digital identity.
    https://www.globalresearch.ca/coronavirus-causes-effects-real-danger-agenda-id2020/5706153

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 10. Jopa rabbi sanoo suoraan että koko homma haisee, siis korona rokotteet. Listaa syitä miksi ei pidä kenenkään ottaa korona rokotetta, 31 eri syytä.

  https://www.chananyaweissman.com/article.php?id=263

  Jos ollaan jo niin pitkällä että jo rabbikin kiroaa nuo K-rokotteet niin täytyy olla helvetillisiä rokotteita.

  Johtaako Marin hallitusta vai kuoleman kulttia ? Vastauksen kyllä tiedätte.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 11. Nyt kannattaa ottaa rokote niin pääsee eliitin ’turvalliseen valvontaan’… mikä tarkoittaa tietysti kaikkea hyvää jota globalistien eliitti tarjoaa nöyrälle palvelijalle

  Implanted “Vaccine Package” ID: Germany’s Parliament Has Ratified GAVI’s Digital “Agenda ID2020”

  ”Rokotus-paketti”-implantti hyväksytty — Hälyttävät uutiset. Saksassa jossa parlamentti (Bundestag) ratifioi Agenda ID2020: n täytäntöönpanon 29. tammikuuta 2021.

  Tämä on keskitetty yleinen sähköinen tiedonkeruu jokaisesta kansalaisesta, johon jokaisella valtion virastolla, poliisilla ja mahdollisesti myös yksityisellä sektorilla olisi pääsy.
  Se kattaa kaiken, mikä tiedetään yksittäisestä kansalaisesta, nyt jopa 200 muodostumispistettä ja mahdollisesti enemmän ajan myötä, pankkitilistä ostotottumuksiin, terveystietoihin (tietysti rokotustietoihin), poliittisiin taipumuksiin, ja luultavasti jopa treffitottumuksesi ja muut merkinnät yksityiselle alueellesi.
  … Kun jokaisella planeetan kansalaisella – Bill Gatesin mukaan – noin 7 miljardilla on henkilötodistus, pienen globalisti eliitin hallinta on lähellä väestön kokonaismäärää.

  Sähkömagneettisen kentän ja 5G / 6G EM-aaltojen avulla syötöt ja pääsy kehosi tietoihin – jokaisen yksilön hallinta on melkein täydellinen. ”Lähes” viittaa suunniteltuun pääsyyn aivoaaltoihisi.
  Tämän oletetaan tapahtuvan Brain Computer Interface (BCI) -nimellä, nimeltä Neurolink (https://neuralink.com/), jonka on kehittänyt Elon Musk. (katso video)

  Se esittelee sähköisten aaltojen rajapinnan ihmisen aivoihin, jotka siihen mennessä on muutettu sähkömagneettiseksi kentäksi (EMF), jotta se voi vastaanottaa digitaalisia komentoja, jotka vaikuttavat käyttäytymiseen tai voidaan sammuttaa – RIP – kuten voi olla mukavin Global Cabalille.

  Alarming News. In Germany the Parliament (Bundestag) ratified on 29 January 2021, the implementation of Agenda ID2020.

  This is a centralized general electronic data collection of every citizen to which every government agency, police – and possibly also the private sector would have access.
  It covers all that is known about an individual citizen, now up to 200 points of in formation and possibly more as time goes on, from your bank account to your shopping habits, health records (vaccination records, of course), your political inclinations, and probably even your dating habits and other entries into your private sphere.
  … Once every citizen on the planet – according to Bill Gates – about 7 billion-plus will be ID-chipped, the control of a small globalist elite will be close to total.

  With an electromagnetic field and with 5G / 6G EM-waves allowing inputs and access of data in your body – the control of each individual is almost complete. The “almost” refers to the planned access to your brainwaves.
  This is supposed to be happening through a Brain Computer Interface (BCI), called Neurolink (https://neuralink.com/) – developed by Elon Musk. (see video)

  It presents an interface of electronic waves with the human brain which, by then, will have been converted into an electromagnetic field (EMF), so that it can receive digital commands that will influence our behavior, or can be turned off – RIP – as may be is most convenient for the Global Cabal.
  https://www.globalresearch.ca/implanted-vaccine-package-id-germanys-parliament-has-ratified-gavis-digital-agenda-id2020/5736277

  For more details of Agenda ID 2020 – see below.
  The Coronavirus COVID-19 Pandemic: The Real Danger is “Agenda ID2020”
  By Peter Koenig, April 26, 2020
  Vastaa
  Alarming News. In Germany the Parliament (Bundestag) ratified on 29 January 2021, the implementation of Agenda ID2020.

  This is a centralized general electronic data collection of every citizen to which every government agency, police – and possibly also the private sector would have access.

  It covers all that is known about an individual citizen, now up to 200 points of in formation and possibly more as time goes on, from your bank account to your shopping habits, health records (vaccination records, of course), your political inclinations, and probably even your dating habits and other entries into your private sphere.

  Agenda ID2020 was designed by Bill Gates as part of the “vaccination package”. It is backed by the Rockefeller Foundation, Accenture, the WEF and GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization, now simply called the Vaccine Alliance), also a Gates creation (2001), with HQ in Geneva, Switzerland.

  GAVI is located next door to the WHO. GAVI is called a public private partnership,

  The public part being WHO, plus a number of developing countries;

  The private partners are, of course a series of pharmaceutical companies, i. e. Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, Merck & Co. … and the Bill and Melinda Gates Foundation.

  linkistä lisää

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat