Yhdysvallat uhraa Euroopan säilyttääkseen johtoaseman globaalin hallinnan järjestelmässä

Washington uhraa vaikka Euroopan, ylläpitääkseen entistä hegemonia-asemaansa maailmanpolitiikassa. Joskin huomionarvoista on, että juutalaismafia hallitsee Eurooppaa ja muutakin maailmaa juuri Yhdysvaltojen kautta. Siten sekä Yhdysvallat että EU toimivat kuin yhtenä Maailmanhallituksen luomiseksi, yhdistyen täten Maailman talousfoorumin tavoitteisiin. 

Toimittajan omat päätelmät ovat hakasuluissa []. 

[Yhdysvallat ovat ulottamassa valtaansa Eurooppaan entistä voimakkaammin, mikä on täysin linjassa USA:n ex-presidentin Jimmy Carterin edesmenneen turvallisuuspoliittisen neuvonantajan Zbigniew Brzezinskin lausuntojen kanssa. Brzezinskin mukaan Yhdysvaltain alulle laittama NATOn itälaajentuminen pitää onnistua hinnalla, millä hyvänsä.  

Mikäli Yhdysvalloilta (NATO) laajentuminen ei onnistuisi se murskaisi Yhdysvaltojen hegemonian, tuhoaisi yhdentyvän ja laajentuvan Euroopan käsitteen, masentaisi keskieurooppalaiset sekä saattaisi laukaista Venäjän piilevät geopoliittiset tai imperialistiset pyrkimykset Keski-Euroopassa (Brzezinski 1997). 

Yllä oleva esitys tarkoittaa siis Yhdysvaltojen pohjattomasti kasvavaa hegemonian tavoitteisuutta Euroopan unionin alueella, poliittisen Lähi-idän alueella ja poliittisen Tyynenmeren alueella. Viimeksi mainittu käsittää muiden muassa BRICS-maat, joiden pyrkimyksenä on  vapautua dollarin valta-asemasta. Sionisti-vetoinen jättiläisvaltio USA on ujuttamassa globaalia valtaansa kylläkin maailman jokaiseen kolkkaan, riippumatta siitä onko se periferiaa vai keskustaa, kun vain se sisältää paljon luonnon rikkauksia ja lujittaa globaalia hegemoniaa kuten sotilaallista, poliittista sekä taloudellista valtaa.] 

Washington uhraa vaikka Euroopan, ylläpitääkseen hegemoniansa maailmanpolitiikassa

Yllä oleva kirjoitus on myös linjassa  The Great Game India -sivustolla julkaistun artikkelin kanssa, jossa muiden muassa Venäjän presidentin Vladimir Putinin uskotaan päätyneen siihen, että Washington uhraa vaikka Euroopan, saavuttaakseen maailmanlaajuisen valta-asemansa tai paremminkin ylläpitääkseen vanhaa globaalia hegemoniaansa.  

Yhdysvallat on pyrkinyt toimimaan kautta historiansa tietyn kaltaisena maailmanpoliisina ja ykkösmaana, jonka puoleen muut valtiot ovat kääntyneet kriisiaikoina. Toisen maailmansodan jälkeinen asema jätti Yhdysvallat maailman taloudelliseksi keskukseksi, ja dollari on pysynyt maailman varantovaluuttana. Mikään ei ole voittanut dollaria. 

[Yhdysvaltojen nouseminen vuoden 1945 jälkeen maailman poliittiseksi ja taloudelliseksi johtovaltioksi johtuu siitä, että sen talous selvisi sodasta suuresti laajentuneena sekä monella tavalla uudistettuna, kun muiden suurvaltojen talouden rakenteet olivat sodan johdosta joko raunioina tai teollisuus investointien puutteen vuoksi laitteistoiltaan loppuun kulunutta. Vielä 1950-luvun alussa Yhdysvallat hallitsivat noin puolta maailman kokonaistuotannosta tuolloisilla merkittävillä aloilla, kun Neuvostoliitto liittolaisineen joutui tyytymään 10-20 prosentin osuuksiin. 

Lisäksi Yhdysvalloilla oli 1950-luvulla tukenaan laaja liittokunta, johon sisällytettiin myös maailmansodassa hävinneet Saksa ja Japani. Selvää on, että toisen maailmansodan jälkeinen Euroopan ja Aasian tiettyjen alueiden jälleenrakennus ruokki valtavasti Yhdysvaltojen taloutta. 

Tässä yhteydessä huomautamme, että nykyisessä Ukrainan konfliktissa on kysymyksessä Ukrainan alistaminen Yhdysvaltojen ja EU:n globaalin valtapolitiikan instrumentiksi Venäjää vastaan ja Venäjän on pakostakin taisteltava alueensa ja kansalaistensa turvallisuuden puolesta. Toim. huom.

_____________ 

Menemme takaisin The Great Game India -sivuston tekstiin: 

Vladimir Putinin mukaan Eurooppa loi Euroopan unionin estääkseen eurooppalaiset konfliktit, mutta se perusti myös euron kilpailemaan dollaria vastaan. Putin toteaa selittäneensä useaan otteeseen, miten niiden yritykset ovat epäonnistuneet. Euro on nyt kuitenkin dollarin alapuolella sekä laskussa. Kansakunnat ylläpitävät diplomaattisuhteita, mutta vain [juutalainen toim. huom.] Klaus Schwab haluaa maailmanhallituksen, koska kaikki kilpailevat maailmanlaajuisesta herruudesta. 

Putin väittää, että länsi kiirehti asettamaan pakotteita Venäjälle. Pakotteiden asettamisella Venäjää vastaan oli todellakin kiire, vaikka Joe Biden itse hyppäsi areenalle ja myönsi, etteivät pakotteet koskaan toimi. Rauhanneuvottelut eivät milloinkaan olleet vaihtoehto. Maan palauttaminen tai lupaukset NATOn supistamisesta eivät koskaan olleet vaihtoehto. Pakotteet ja uhkaukset asetettiin välittömästi. Miksi? 

”Pandemia on korvattu uusilla globaaleilla haasteilla, jotka ovat luonteeltaan maailmanlaajuisia ja uhkaavat koko maailmaa, puhun lännen pakotekohusta ja lännen räikeän aggressiivisista yrityksistä tyrkyttää muille maille heidän modus vivendi -tapaansa, viedä niiltä itsemääräämisoikeus sekä alistaa ne tahtoonsa”. 

Näin Putin puhui CNBC:n mukaan Venäjän itäisen talousfoorumin (EEF) delegaateille Vladivostokin satamakaupungissa Venäjän Tyynenmeren rannikolla. 

On totta, että Eurooppa joutuu kärsimään näistä pakotteista, koska se uhrasi tärkeimmän energiantoimittajansa pelastaakseen kansakunnan ja maan, jonka BKT on vain noin 156 miljardia dollaria. Eurooppa ei sallinut Ukrainan liittymistä euroon, eikä se ollut kiinnostunut maasta ennen tätä konfliktia. 

Venäjän viha on syvällä Euroopassa, ja erityisesti Saksassa sen jälkeen, kun silloinen Neuvosto-Venäjä otti Saksan itäosan haltuunsa viime maailmansodan jälkeen. Poliitikot ovat varmasti tarpeeksi vanhoja muistamaan, että Saksa oli jaettuna vuodesta 1949,  jälleenyhdistymiseensä saakka vuoteen 1989 asti, Saksan liittotasavaltaan sekä Saksan demokraattiseen tasavaltaan. On olemassa syy, miksi Venäjän kokonaisvaltaista tukea akselivalloille toisen maailmansodan aikana vähätellään länsimaisissa historiankirjoissa. 

Putin jatkoi selittämällä, että Euroopan elintaso ja yleinen sosiaalinen sekä taloudellinen vakaus ”heitetään pakotteiden tuleen”. Yhdysvallat on ollut innokas sanktioimaan Venäjää Syyrian sodan alkamisesta lähtien. Obama yritti, mutta epäonnistui potkaista Venäjän ulos SWIFT-järjestelmästä vuonna 2014, vaikka Christine Lagarde tarjosi hänelle tukeaan. 

”Toistaiseksi olen sitä mieltä, että Yhdysvallat on pakotepolitiikan kiihdyttäjä, ja mielestäni he tekevät sitä enemmän kuin mikään muu maa. Ja näin sen pitääkin olla, koska he ovat tällä hetkellä voimakkain maa. Näen, että Yhdistynyt kuningaskunta tukee pakotteita samalla tavalla”, Zelensky sanoi Foxin toimittajille toukokuussa. 

Volodymyr Zelenskyi. 

Dollari on edelleen vahva ja viimeinen turvasatama. Ukrainan sota on vain edistänyt pääoman ryntäystä dollariin. Onko Eurooppa siis ”uhrattu Yhdysvaltojen diktatuurin säilyttämisen nimissä maailmanpolitiikassa”, kuten Putin väittää? 

Eurooppa kärsii näistä pakotteista enemmän kuin Yhdysvallat. Itse asiassa, jos Biden ei olisi poistanut kotimaista öljyntuotantoa, Yhdysvalloilla ei olisi energiakriisiä lainkaan. Yksi asia on selvä – Ukrainan tukeminen ei ole ystävällinen teko. Näkymätön käsi on pelissä. 

Toimittajan päätelmiä 

Ensinnäkin muutama sananen Euroopan unionin perustamisesta. Putinin toteaa, että  Eurooppa loi Euroopan unionin estääkseen eurooppalaiset konfliktit, mutta se perusti myös euron kilpailemaan dollaria vastaan. Jälkimmäisessä väittämässä saattaa olla perää. 

Edesmenneen valtiotieteen tohtorin Karl Steinhauserin  tutkiva tuotanto paljastaa, että juutalaismafia, ei pelkästään suunnitellut, vaan myös toteuttivat Euroopan unionin. Steinhauser selittää teoksessaan EU huomispäivän super-Neuvostoliitto, että EU:n perustamisen taustalla ovat vapaamuurarit ja eräät 
muut organisaatiot.1 Steinhauser ei yhdistä suoraan vapaamuurareita mainittuun mafiaan, mutta vapaamuurareiden ”poliittinen puolue” on kuitenkin yksi tehokkaimmista sionistisen ylimystön poliittisista instrumenteista. Tästä voidaan päätellä, että juutalaismafia oli EU:n suunnittelija ja toteuttaja. Kun ajattelemme nykyistä USA:n ja sen NATO-liittolaisten harjoittamaa valtioterrorismia, ennen muuta Lähi-idässä, ja nykyistä aggressiivisuutta Ukrainan kautta Venäjää kohtaan, on selvää, että mafian yhtenä tarkoituksena oli EU:n luodessaan muodostaa askeleet kohti lopullista Maailmanhallitusta. 

Niin ikään Euroopan unionista oli tarkoituksena muodostaa eri ihmisrotujen sulatusuuni, joka on nykyisin jo muodostunutkin.    

Maailman talousfoorumin perustaja juutalainen Klaus Schwab haluaa yhden maailmanhallituksen, mutta hänen utopiaansa auttavat toki Yhdysvaltoja ja  Eurooppaa taloudellisesti sekä poliittisesti kontrolloiva juutalaismafia2-9. Tähän hirvittävään suunnitelmaan on liittynyt myös Venäjällä vaikuttava juutalaismafia. 

Toisekseen Putin kysyy: Onko Eurooppa uhrattu Yhdysvaltojen globaalin valtapolitiikan ja sen hegemonian säilyttämisen puolesta? 

Tavallaan Eurooppa on uhrattu Yhdysvaltojen tavoitteleman globaalin valtapolitiikan instrumentiksi. Mutta myös Yhdysvallat on uhrattu juutalaismafian tavoitteleman maailmanlaajuisen vallan saavuttamiseksi. 

Juutalaismafia hallitsee Eurooppaa ja muutakin maailmaa juuri Yhdysvaltojen kautta. Siten sekä Yhdysvallat että EU toimivat kuin yhtenä,  Maailmanhallituksen luomiseksi, yhdistyen Maailman talousfoorumin tavoitteisiin. 

Yhdysvallat ovat vain tässä globaalissa maailmanjärjestyksen näytelmässä voimakkaampi osapuoli kuin esimerkiksi Euroopan unioni. 

Putin oli oikeassa sanoessaan puheessaan 21. syyskuuta 2022, että lännen tavoitteena on Venäjän heikentäminen, jakaminen ja tuhoaminen. 

Näinhän Yhdysvallat ja sen tietyt liittolaiset NATO-maina, Suomi mukaan lukien, ovat menetelleet Venäjää kohtaan hyökätessään Venäjän kimppuun Ukrainan kautta. Tämä on tapahtunut sen tähden, että Yhdysvaltojen johtajuus maailmanjärjestyksen hegemoniassa näivettyy, eikä se pysty säilyttämään globaalia asemaansa yllä rauhanomaisesti.  Juuri nykyinen sotatila Ukrainassa on osoitus läntisten suurvaltojen raadollisesta kamppailusta maailmanjärjestyksen hegemoniasta. 

Venäjä muodostaa muurin länsimaista rappiokulttuuria vastaan ja suojelee kansalaisiaan sekä omaa ortodoksista kulttuuriaan mädäntyneiltä läntisiltä vaikutuksilta. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

Brzezinski, Zbigniew (1997): The Grand Chessboard. American Primacy and its Geostrategic Imperatives. Basic Books, New York. 

——— 

The Great Game India (12.9.2022). Is The US Sacrificing Europe To Maintain Global Dominance? – GreatGameIndia 

———l 

1. Steinhauser, Karl (1994).EU- huomispäivän super-Neuvostoliitto. Karprint; Muut kirjailijan vapaamuurari aiheiset teokset: Laillinen mafia; Paholaisen toimihenkilöt; Kuka kukin on ilman naamioita.   

2. Piper, Michael Collins. American Free Press (28.9.2015): Who Towers Behind Trump?. Saatavina: http://americanfreepress.net/who-towers-behind-trump/  

3. Byran, Bob. Business Insider (2.12.2016): Trump is forming an economic advisory team with the CEOs of Disney, JPMorgan, Walmart, and more. Saatavina: http://nordic.businessinsider.com/trump-strategic-and-policy-forum-includes-dimon-iger-schwarzman-2016-12  

4. Alenius, Jari. Ilta-Sanomat (28.1.2017): Kiistelty kabinetti: Heitä presidentti Donald Trump kuuntelee, kun hän tekee päätöksiään. Saatavina: http://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005062839.html  

5. Smith, Brandon. Alt-Market (30.12.2016): Trump Is Exactly Where The Elites Want Him. Saatavina: http://www.alt-market.com/articles/3095-trump-is-exactly-where-the-elites-want-him  

6. Barry, Ellen. The New York Times (19.1.2012): Putin Welcomes Kissinger: ‘Old Friends’ to Talk Shop. Saatavina: http://www.nytimes.com/2012/01/20/world/europe/henry-kissinger-to-meet-with-vladimir-putin-in-russia.html  

7. Walt, Stephen ja Mearsheimer, John (2007). The Israel Lobby. Audio Renaissance, a division of Holtzbrinck Publishers LLC 

8. John Mearsheimer and Stephen (2006). London Review of Books; Walt The Israel Lobby. Lunastettavissa: https://www.lrb.co.uk/v28/n06/john-mearsheimer/the-israel-lobby  

9. John Mearsheimer ja Stephen Walt (2008). Israel Lobby and U.S. Foreign Policy 

8 kommenttia

 1. Aivovienti Saksasta ja muualtakin USAhan alkoi juuri 2. maailmansodan aikana. Ja nyt on menossa USAsta johdettu Euroopan alasajo.
  Ovelaa miten USA käyttää Vihreitä (puolueita) Euroopan alasajoon. Ja kettutytöthän eivät tätä tajua.

  Meilläkin pääministeri on etunenässä ”vihreässä siirtymässä”. Hölmöjä huijataan.

  Plusääni(14)Miinusääni(5)
  1. Näinhän se on Yhdysvaltain mahdollisuudet ns. ”petrodollarin” kadotessa ovat vähissä, talouden romahtaminen on lähellä ja kiire kilpailijoiden eliminointiin on kova. Eurooppa olisi liian kova vastustaja jos se olisi rauhanomaisessa kanssakäymisessä Venäjän kanssa, silloin teollisuuden osaaminen ja loppumattomat luonnonvarat kohtaisivat. Tässä pitää huomioida myös Venäjän erikoisosaaminen esim. sota- ja lentokoneteollisuuden osalta, hyvänä esimerkkinä uusimmat Mig ja Sukhoi hävittäjäkoneet.
   Euroopan alasajossa Yhdysvallat käyttää vihreitä ja vasemmistoa tavoitteiden toteuttamisessa, nykyisin Suomessa virassa olevat ministerit ovat vain bulvaaneja, eihän kukaan täysjärkinen usko, että pääministeriksi valittaisiin huorahtava narkkari. Kyseessä on ns. ”sulakevirka”, eli kun kansan raivo nousee riittävästi, se kohdistuu johonkin virkaan asetettuun idioottiin ja oikeat tekijät jäävät rankaisematta.

   Plusääni(10)Miinusääni(3)
   1. Juuri näinhän se on. Suomi ja Eurooppa ja erityisesti Saksa tarjoutuvat nyt patjaksi, jota vasten USA voi hieman pehmeämmin rojahtaa. Homma on mahdollinen, koska Euroopan ja länsikoalition hallitukset ja puolueet on istutettu täyteen lännelle uskollisten järjestöjen ja erityisesti WEF:in kellokkaita. Näille on syötetty ilmastokultin kaikki tarinat ja siitä johdettu Vihreä Siirtymä, joka on jopa pandemia-politiikkaakin varmempi tapa saattaa länsimaat perikatoon vaille mielekästä energiahuoltoa sekä myös ruokahuoltoa, koska maakaasun ja sähköenergian puuttuessa ei typpilannoitteiden massavalmistus ole mahdollista. Tätä varmempi tuhovoima on enää vain ydinsota, jolle on myös luotu mahtavat edellytykset ajamalla Putin ja Venäjä nurkkaan. On käsittämätöntä, ettei runkoväestö havaitse tilanteen vakavuutta. Molemmat kysymykset, sekä energiapula että ydinsodan mahdollisuus, vaativat pikaista reagointia, mutta päättäjien ja kaiken maailman viherkommunistien aivopesu istuu niin sitkeässä, ettei ole muuta mahdollisuutta kuin ”ceaușescu”:ttaa heidät eli repiä pois vallasta. Tämä on ainoa tie välttää tuho ja romahdus. Lammaskansalta tämä ei onnistu ja enää vain Jumala voi meidät pelastaa. Tämä edellyttää katumusta. Sitäkään ei Suomen kansasta löydy, joten varustautukaa pahimpaan.

    Plusääni(8)Miinusääni(2)
 2. Uhrausteoria on hyvin todennäkäinen. USA ja sen uskollisin koira Iso-Britannia estivät keväällä 2022 rauhasopimuksen voimaansaattamisen Venäjän Federaation ja Ukrainan välillä. Venäjän sotilaallinen erityisoperaatio oli alusta pitäen mitoitettu vain rauhansopimuksen tehostettuun läpisaattamiseen pelotevaikutuksen avulla. Varsinaista murskaavaa voimaa Ukrainan lyömiseen sillä ei ollut. Venäjä halusi tavallaan tehostaa laiminlyötyjen Minskin sopimusten kaltaisen uuden sopimuksen syntyä ja pyrki sotilaallisesti pelottelemaan Ukrainan hallinnon suostumaan tähän.

  Iso-Britannian silloinen pääministeri Boris Johnson suositteli Zelenskylle kuitenkin jo pitkälti valmiiksi neuvoteltujen rauhansopimusten hylkäämistä luvaten Ukrainalle määrättömästi sekä aseellista että taloudellista tukea. Samalla tehostettiin sotapropagandaa siitä, kuinka Ukraina on kykenevä valloittamaan menettämänsä alueet takaisin aina Krimiä myöten. Lännen sotapropagandassa on aina ollut keskeistä Venäjän voimavarojen ja yhtenäisyyden vähättely. Venäjän kaatuminen on aina ”nurkan takana” ja täytyy vain jaksaa uhrautua ja pinnistellä vielä muutama kuukausi ja näin tapahtuu. Tämä on erittäin petollista propagandaa.

  Olemalla suostumatta venäläisenemmistöisten alueiden menetyksiin Ukraina on sitonut itsensä kuluttavaan ja pitkitettyyn sotaan, jota länsi käyttää nyt välineenä Venäjän heikentämiseen. Sivutuloksena heikkenee myös länsi itse ja erityisesti Eurooppa. Keväällä 2022 Ukraina myös tiukensi omia poliittisia olojaan ja kielsi opposition toiminnan ja täten myös kaiken rauhanehtoihin suostuvaisen politiikan. Ukraina hirtti itsensä sotapolitiikkaan ja valitsi hitaan, mutta varman itsetuhon tien haastamalla moninkertaisesti itseään vahvemman vihollisen. Näin Ukraina lankesi lännen sille asettamaan ansaan, olkoonkin niin että ratkaisussa on tiettyä sotasankarillista henkeä. Mutta kannattaako sotasankariutta uhrata pitkittyvään ja erittäin kuluttavaan sotaan? Se ei voi olla itseisarvo.

  Länsi on sotapropagandassaan vedonnut ukrainalaisten osoittamaan sankariuteen ja uhrimieleen ja sen ponnistelujen mielekkyyden kyseenalaistavat saavat sitten kuulla kunniansa. Maailma on jälleen kerran vajonnut sodan ja sotilaallisuuden ihannointiin ja halveksii pyrkimyksiä rauhaan. Tämä on ajan henki nykyisinä ydinaseiden aikana. Länsi on osoittanut halukkuutta myös ydinaseiden käyttöön eikä se suostu enää minkälaiseen kompromissiin Putinin kanssa. Siksi ydinsodan mahdollisuus on melkeinpä varma asia. Ukrainan tukeminen on siis myös ydinsodan tukemista.

  Sodanlietsoja ja rauhansabotoija Boris Johnsonille on ollut valtuutus Washington DC:ltä, joka onkin sittemmin toimittanut Ukrainaan avustuksia lähes 100 miljardin dollarin edestä. Vain osa tästä menee sotaponnistelujen eteen tai siviilihallinnon pyörittämiseen. Iso osa rahoista uppoaa korruptioon, jossa lännen monet johtajat ovat mukana, erityisesti istuvan valepresidentin Joe Bidenin rikollinen perhe, joka on häärinyt Ukrainassa vuodesta 2014 lähtien kuten myös monet muuta USA:n johtavat rikollisperheet (Kaganit, Pelosit, ym.). Näin kaksi negatiivista ilmiötä eli korruptio sekä sodanlietsonta tavallaan tukevat toisiaan. Median tehtävänä on kuorruttaa tämä soppa jaloilla pyrkimyksillä, joilla muka läntistä demokratiaa, oikeusvaltiojärjestelmää ja vapautta suojellaan.

  Plusääni(16)Miinusääni(5)
 3. RAND CORPORATION JOHTAA USA:N GEOPOLITIIKKAA
  Vuonna 2014 kesällä tapahtunut tietovuoto paljasti karmaisevasti, että brutaali sisällissota Ukrainassa oli amerikkalaisen geostrategian laitoksen, RAND Corporationin, suunnitelman seuraus. Uusi tietovuoto paljastaa, että Ukrainan konfliktin eskalointi alkuvuodesta 2022 oli jälleen RAND-strategien käsialaa, tavoitteena Venäjän pakottaminen sotilaalliseen interventioon Ukrainassa, joka johtaa toivottuun EU-Euroopan energiakriisiin ja luhistumiseen. Ukraina siis suunnitteli hyökkäystä Krimille ja Donbassiin, mutta Venäjä ehti ensin. Randin tavoitteena on myös Venäjän heikentäminen sotilaallisesti proxy-sodalla Ukrainassa. Nyt sotaa Venäjää vastaan käyvät lähes kaikki Euroopan maat, mukaan luettuna Suomi, lähettämällä aseistusta Ukrainaan. USA on käyttänyt jo 100 miljardia dollaria Ukrainan tukemiseen sotilaallisesti ja taloudellisesti. USA ei tee tätä mistään muusta syystä kuin omista geopoliittisista syistä: tavoitteena heikko Eurooppa ja maailmanhallitus Great Resetin avulla. Tämä on pohjimmiltaan Siionin Viisaiden juoni saadakseen totalitäärisen vallan planeetallamme. Myös sota Kiinaa vastaan on heidän tavoitteensa Taiwanin sodalla. Euroopan kansat potevat sotapsykoosia uskomalla Ukrainan valheellista sotapropagandaa.
  Suomen poliittinen johto on selvästi sotapsykoosissa julistaessaan vihaa venäläisiä vastaan. Suomen valtamedia, kärjessä Helsingin Sanomat ja Yle, julkaisevat kritiikittä Ukrainan Venäjän vastaista propagandaa. Ainoastaan Siionin Viisaat osaavat tätä geopoliittista valtapeliä, joka johtaisi uuden maailmanhallituksen syntymiseen, ellei itse Jumala puuttuisi peliin. Juutalaiset haluavat tehdä koko planeetasta oman helvettinsä, mutta tätä Jumala ei salli heille, vaan heitä itseään odottaa tuho, kun kansoille paljastuu heidän juonensa. Uudella Kirkolla eli Emanuel Swedenborgin teoksilla tulee olemaan tärkeä osa tässä sionismin vastaisessa taistelussa. (https://novahierosolyma.fi/ ). LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). Kirjoita kannatusilmoitus Jaana Kavoniuksen Totuuspuolueelle (https://totuuspuolue.net/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!! Vaihtoehtomedioita:
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.tapiopuolimatka.net/8
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko
  novabethlehem@com

  Plusääni(15)Miinusääni(5)
 4. VIISUMIKIELTO ON JÄRJETÖN
  Normaalitilanteessa pelkästään Etelä-Karjala hyötyy venäläisturismista jopa yli miljoona euroa päivässä ja tämä normaalitilanne pitää pyrkiä palauttamaan, eikä tämän koko Suomen kannalta tärkeän ja Itä-Suomen taloudelle välttämättömän tulovirran kieltämisessä ole mitään järkeä.
  Itä-Suomen yrittäjät ovat kamppailleet olemassaolostaan mielettömien koronarajoitusten vuoksi jo pitkään ja osa yrityksistä on onnistunut sinnittelemään koronahulluuden läpi ja nyt kun raja on taas avattu, on yrittäjien toiminta taas ollut mahdollista ja venäläisturistien ansiosta liiketoiminta on lähtenyt lupaavasti käyntiin.
  Monet yrittäjät ovat avanneet suljettuina olleet liikkeet ja tehneet suuria tilauksia. Tämän lisäksi suuri määrä työttömänä ollutta työvoimaa on otettu töihin ja monet taloudellisiin vaikeuksiin koronasulkujen takia ajautuneet työntekijät ovat päässeet töihin.
  Nyt kun sekopäiset päättäjämme ovat aikeissa sulkea rajat, niin koronan takia henkihieverissä olevat yrittäjät olisivat nopeasti konkurssissa ja suuri määrä työvoimaa olisi taas työttömänä kortistossa. Isku Itä-Suomelle ja koko maalle olisi massiivinen.
  Suomen päättäjille tuntuu olevan mahdoton käsittää, että ainoa asia, joka venäläisten matkailun kieltämisellä saavutetaan on se, että suomalaiset yrittäjät ajautuvat konkurssiin ja suomalaiset työntekijät joutuvat työttömiksi. Venäläiset turistit voivat kyllä matkustaa muualle ja he voivat ostaa ne tuotteet, joita he Suomesta hankkivat myös muualta.
  Lisäksi voimistetaan sitä virheellistä linjaa, jossa Suomesta ollaan tekemässä Venäjälle vihamielistä maata. Suomessa ei tunnuta tajuavan sitä, että Venäjä on naapurissamme myös tulevaisuudessa ja paras tapa ylläpitää hyviä suhteita itänaapuriimme on pitää raja matkailulle avoinna.
  Suomen päättäjät tulee tuomita kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). Kirjoita kannatusilmoitus Jaana Kavoniuksen Totuuspuolueelle (https://totuuspuolue.net/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!! Vaihtoehtomedioita:
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.tapiopuolimatka.net/8
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko
  novabethlehem@com

  Plusääni(9)Miinusääni(4)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat