Yhdysvaltalainen seksuaalijärjestö vauvojen elinten myyjänä; huomiot abortista

Maailma on hyvin raadollinen. Ennen muuta aistillisen ja materialistisen maailmankatsomuksen mukaan. Äärimmäiset aineelliset arvot, ja suoranainen rahanhimo on sumentanut kaiken eettismoraalisen arvostelukyvyn, monet ihmispopulaatioon luokiteltavat toimijat ovat vaipuneet alemmas kuin eläinkunta. Jopa ihmisten tappaminen elinten myyntiä varten on mahdollista!

Yhdysvaltain suurin abortteja tekevä järjestö Planned Parenthood myy ilmeisesti vauvojen osia

Life News. Com  –artikkelin mukaan aborttiteollisuudessa aborttiklinikat myyvät abortoitujen lasten päänahkoja kaljuutta hoitaville tai tutkiville tutkijoille. Entinen lääketieteen kehityskeskuksen johtaja todisti San Franciscon liittovaltion käräjäoikeudessa käydyssä siviilioikeudenkäynnissä aborttiteollisuuden toimittavan kuolleiden vauvojen päänahkoja kaljuuden hoidon tutkimusta varten.

P parenthood

Aborttien vastaiset aktivistit David Daleiden ja Sandra Merritt saivat syytteen nauhoittamastaan videosta, jonka mukaa aborttiklinikka Planned Parenthood (PP) ja sen henkilökunta antoivat suostumuksensa sikiöistä saadun elinmateriaalin myymiselle liikevoitolla. Videoinnit johtivat kolmeen kongressikyselyyn ja rikostutkintaan ainakin 15 osavaltiossa.

Missourissa toimivan aborttiklinikan toiminnasta vastaa Planned Parenthood –seksuaalijärjestö.

Paljastava video

PP terveyspalveluiden johtaja Deborah Nucatola.
PP terveyspalveluiden johtaja Deborah Nucatola.

Yllä mainittuun videoon viitaten videopalvelu YouTubessa julkaistussa noin kahdeksan minuuttinen videossa  järjestön (PP) terveyspalveluiden johtaja Deborah Nucatola neuvottelee kahden biotekniikan alan yhtiön edustajaksi tekeytyneen henkilön kanssa. Videon on julkaissut aborttia vastustava pro-life-järjestö The Center for Medical Progress.

Piilokameralla kuvatussa keskustelussa Nucatola esittelee lounassalaatin ja viinilasillisen ääressä esimerkiksi sitä, minkälaisia hintoja ”näytteille” eli elimille paikallinen aborttiklinikka saattaa määrittää.

Planned Parenthood kiistää syytöksen myynnistä

Planned Parenthood on vastannut syytöksiin, kieltäen elinkaupan. Sitä vastoin (PP) syyttää, että videon julkaisseen tahon taustalla olisi henkilöitä, joiden pyrkimyksenä on järjestön mustamaalaaminen. Planned Parenthoodin viestintäjohtaja Eric Ferrero kirjoittaa järjestön yhdessä vastineessa, että järjestö on voittoa tavoittelematon ja että elinten lailliseen luovutukseen kysytään aina äidin lupa. Ferrero mukaan elimiä käytettäisiin monien kuolemanvaarallisten tautien hoidon edistämiseen.

Yhdysvaltojen jokaisessa osavaltiossa on elinkauppa kielletty.

Kysymyksessä näyttää kuitenkin olevan elinkauppa

Kuitenkin elimistä voidaan Ferreron mukaan periä korvauksia.

”Joudumme kuitenkin korvaamaan kuluja joissakin tapauksissa. Sellaisia ovat muiden muassa kuljetukset johtaviin tutkimuskeskuksiin. Tämä on lääketieteellisellä kentällä standardikäytäntö”, tiedotteessa esitetään.

Planned Parenthood ei sen sijaan mitenkään kommentoinut videon julkaisijoiden tallentamaan elinkuljetusyhtiön esitteeseen. Siinä elimiä klinikoilta laboratorioihin kuljettava yhtiö StemExpress erikoisesti toistaen mainostaa palvelujaan aborttiklinikoille voittoa tuottavana toimintana. Esite sisältää myös Planned Parenthoodin lääketieteellisen johtajan Dorothy Furgersonin suosituksen.

Esite muiden muassa lupaa kudoksia sekä elimiä tieteen hyväksi lahjoittavalle klinikalle “taloudellista kasvua”. Tämän ilmaisun jälkeen esitteessä välittömästi mainitaan jäljempänä oleva lause, joka kuvaa yhtiön toimintaa:

“Korkean kantasolupitoisuuden veren ja raaka-aineet, jotka yleensä hylätään synnytysopillisissa toimenpiteissä, voi StemExpress sen sijaan kuljettaa nopeasti tutkimuslaboratorioihin täydellisen ammattimaisesti ja luovuttajan nimettömyyden säilyttäen.”

Washington Postin haastattelema New Yorkin yliopiston lääketieteellisen etiikan osaston johtaja Arthur Caplan kuitenkin painottaa, että aborttiklinikan ainoa olennainen tehtävä on suorittaa abortteja.

“Kun aletaan leikkiä sen kanssa, kuinka ja milloin abortti suoritetaan, muut asiat kuin naisen terveys tulevat mukaan kuvioihin. Silloin luodaan erittäin laaja eturistiriita juuri sinä aikana, joka on monelle ihmiselle moraalisesti vaikea”, Caplan sanoo.

Abortista

Abortti eli raskaudenkeskeytys ei ole suoranaisesti tämän artikkelin aiheena, mutta sivuaa sitä voimakkaasti. Tästä johtuen on syytä huomioida muutamia argumentteja abortista.

Kuriositeettina huomautettakoon, että Euroopan maista ensimmäisenä abortit laillistettiin Neuvostoliitossa, joka oli täysin valtiona ”juutalaisen” eliitin luomus, ja tämän eliitin hallitsema neuvostoyhteiskunta.1

Nykyisin abortteja tehdään Suomessa suunnilleen 10 000 vuodessa.

Rajaamme tässä jäljempänä olevassa tarkastelussa ulkopuolelle erilaiset raiskaustapaukset ja tapaukset, jossa äidille muodostuu selvä hengenvaara raskausajan sekä synnytyksen yhteydessä.

Tulee huomata, että abortti on murha, vaikka sitä ei henkirikokseksi määritellä lainsäädännössä. Näin ollen on täysin selvää, että naisella ei ole oikeutta keskeyttää raskauttaan, jo siitäkin syystä, että hänen sisällään olevalla sikiöllä ei ole mahdollisuutta puolustaa elämisen oikeuttaan, minkä turvaajana juuri odottava äiti on elimistöllään ja kehollaan.

Erilaisten sukupuolijärjestöjen ja feministien kirkuvat iskulauseet, joiden mukaan naisella on oikeus päättää kehostaan, eivät kirjoittamattoman oikeusfilosofian näkökulmasta päde tässä asiassa.

Miksi ei päde?

Jo Platon ja Kant ilmaisivat etiikassaan sen, että kukaan ihminen ei ole oikeutettu edistämään omia oikeuksiaan toisten ihmisten kustannuksella. Tässä ihmisalkion kehityksen väkivaltaisessa keskeyttämisessä, juuri odottava nainen edistäisi omia kenties itsekkäitä ”oikeuksiaan” alkion oikeuksista piittaamatta.

Myös tässä aborttikysymyksen yhteydessä tulee pitää voimassa idea ihmisarvosta. Onhan yleisesti tunnustettu, että ihmisellä on kiistämätön ja luovuttamaton ihmisarvo, joka ilmenee esimerkiksi oikeutena elämään.

Aborttioikeuden kannattajien mukaan sikiöllä ei ole samanlaista ihmisarvoa, kuin aikuisella ihmisellä, jolloin ihmisyyden yleistä arvoa ei voitaisi pitää voimassa.

Vaikka sikiöllä ei katsottaisi olevan sellaisia oikeuksia, jotka perustuvat kykyyn tehdä tietoisia valintoja, on sikiöllä joka tapauksessa niihin potentiaali, joka on siis tietoiseksi ihmiseksi kehittymisen välttämätön edellytys.

Kuten ihmisen fyysinen kehitys alkaa kahdesta suku­solusta, alkaa samanaikaisesti henkisen ihmisen kehitys kahdesta spirituaalisesta sukusolusta samassa hedelmöitystilanteessa. Täten ihminen on alusta alkaen elävä sielu, joka muodostaa itse ihmisen. Sielullisen valintoja tekevän ihmisen, ja tämän kehitysasteen mahdollistavan potentiaalin eli sielullisen alkion lopettaminen on murha, johon ei tietenkään kenelläkään ole oikeutta.

Lopuksi sanottakoon, että:

Emma Goldman.
Emma Goldman.

Juutalaisilla toimijoilla on ollut ratkaiseva vaikutus muiden muassa ääriliberalistisissa naisten vapautusliikkeissä. Tästä esimerkkinä olkoon ”juutalainen”2 Emma Goldman, jonka agitaatiolla oli valtava vaikutus nykyiseen kulttuurimarxismiin kulttuurimarxismiin. Goldman oli uranuurtajana feministi- ja seksuaalivapautusliikkeille, syntyvyyden säätelyssä, kuten esim. abortin kannattajana ja homoliikkeen agitaattorina.

Lisäksi huomionarvoista on, että virallisen Suomen kriminaalijärjestelmä on myös ollut merkittävästi  rahoittamassa Planned Parenthoodin vauvojen elinkauppaan liittyvää toimintaa jo vuodesta 2004 lähtien.
Molemmat George Soros ja Bill Gates, ovat Clinton-säätiön ja Hillary Clintonin vaalikampanjan pitkäaikaisia rahoittajia. Nämä molemmat, jotka kuuluvat sionistieliitin toimijoihin, ovat myös Planned Parenthoodin suurimpia rahoittajia.

Yllä esitettyyn viitaten Kansainvälisen Planned Parenthood Federaation (IPPF) – jäsenjärjestö on Bill & Melinda -säätiön rahoittama Väestöliitto (the Family Federation of Finland), sekä Seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien korkean tason työryhmä, jossa ovat mukana Tarja Halonen ja Heidi Hautala. Presidentti Halonen istuu myös YK:n väestötyöryhmän johdossa sekä väestön liikakasvuun keskittyneessä eliitin think tankissa – Rooman klubissa.

Markku Juutinen

Rinnakkaisjulkaisu:  Vainovalkea

Lähteet

https://www.lifenews.com/2019/10/16/abortion-clinics-harvest-scalps-of-aborted-babies-sell-them-to-researchers-treating-baldness/

https://fi.eco-news-today.com/post/16662/

http://www.plannedparenthood.org/planned-parenthood-rocky-mountains/newsroom/press-releases/statement-from-planned-parenthood-on-new-undercover-video

http://www.centerformedicalprogress.org/wp-content/uploads/2015/05/StemExpress-flyer.pdf

http://www.washingtonpost.com/politics/undercover-video-shows-planned-parenthood-exec-discussing-organ-harvesting/2015/07/14/ae330e34-2a4d-11e5-bd33-395c05608059_story.html

https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/73895/AnnalesC330.pdf?sequence=3&isAllowed=y

https://www.vaestoliitto.fi/tieto_ja_tutkimus/vaestontutkimuslaitos/tilastoja/raskaudenkeskeytykset/raskaudenkeskeytysten_maara_suom/

https://www.ottar.se/artiklar/sexpionj-rer-emma-goldman

http://www.kevinmacdonald.net/chap5.pdf

https://web.archive.org/web/20170324204338/https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/suomelta-merkittava-lisarahoitus-kehitysmaiden-seksuaali-ja-lisaantymisterveystyohon

https://um.fi/latest-funding-decisions/-/asset_publisher/SYmYYmTYh0sD/ahaKytInterventionType/id/1170153?fbclid=IwAR16AJG7IrAj0V_SmA3uclT6Dt2wMNfYILeP3ElE859cgVXn-BExB01zz7M https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/1999/10/International-Planned-Parenthood-Federation991013

………….

 1. Wilton, Robert (suomennettu 2000). Romanovien viimeiset päivät. Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry.
 2. Goldman, Living, s. 447.

3 kommenttia

 1. Siinähän se on sanottu, sikiöllä on myös oikeuksia.
  1 luku
  Oikeudesta saada perintö
  1 §
  Periä voi vain se, joka elää perittävän kuolinhetkellä; kuitenkin periköön sitä ennen siitetty lapsi, jos tämä sittemmin syntyy elävänä.

  Plusääni(5)Miinusääni(2)
 2. Päättäkööt ämmät kehoistaan muslimikommunistiraiskarin alla maatessaan.

  Plusääni(2)Miinusääni(2)
 3. Tässä video ja opetus abortista. Milloin elämä alkaa? Mitä abortista on kristityt ajatelleet? Ja mistä nykyinen aborttimalli on saanut alkunsa?

  Plusääni(0)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat