Yhdysvaltojen CDC tilastoi koronarokotettujen kuolemat rokottamattomiksi

Referoimme ja suomennamme tohtori Joseph Mercolan artikkelin ”Yhdysvaltojen CDC tilastoi koronarokotettujen kuolemat rokottamattomiksi” (Shockingly, CDC Now Lists Vaccinated Deaths as Unvaccinated). Artikkelissa paljastuu ällistyttäviä asioita, muiden muassa se, että Yhdysvaltain tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskuksen mukaan rokotetuiksi ei luokitella, mikäli toisesta injektiosta ei ole kulunut vähintään kaksi viikkoa. Kiinnitämme myös huomiota siihen tapaan, kuinka sairaus- ja kuolinsyyn merkitään COVID-19 -diagnoosin, vaikka sairauden ja kuoleman olisi aiheuttanut koronalle aivan vieras tapahtuma. Esitämme myös muita havaintoja koronaan liittyen. 

________________ 

Allekirjoittaneen omat kommentit ja päätelmät ovat esitettyinä suluissa (). 

 


CDC:n ihmeellinen käytäntö ja ynnä muita huomioita 

Koronarokotuksiin (k-rokotuksiin) viitaten esitämme jäljempänä olevaa. 

Yhdysvaltain tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskuksen mukaan rokotetuiksi ei luokitella, mikäli toisesta injektiosta ei ole kulunut vähintään 14 vuorokautta. Tämä sääntö on voimassa Pfizerin ja Modernan rokotteilla, mutta vastaavasti rokotetuiksi hyväksytään Johnson & Johnsonin rokotteilla, kun ensimmäisestä injektiosta on kulunut vähintään 14 vuorokautta. Tämä herättää todellakin oudoksuntaa, sillä yli 80 prosenttia koronakuolemista tapahtuu kahdenviikon sisällä k-rokotuksesta. [a] 

________________________________

[a]. SARS-CoV-2 Infections and Hospitalizations Among Persons Aged ≥16 Years, by Vaccination Status — Los Angeles County, California, May 1–July 25, 2021 (cdc.gov)

Kukin k-rokotettu, joka kuolee14 vuorokauden sisällä korona injektiosta luetaan automaattisesti rokottamattomana kuolleeksi. Tällainen menetelmä vääristää tilastoja, näyttäen lisäävän runsaasti rokottamattomien ihmisten kuolemien lukumäärää. Tällä tavoin saadaan myös kätkettyä COVID 

-rokotusten suoranainen hengenvaarallisuus, sillä kuten sanottiin nämä kuolemat tapahtuvat yleensä kahden viikon kuluttua rokotuksesta. 
 
CDC käyttää myös kaksi erilaista testausmenetelmää COVID-19 tartuntojen kartoittamiseen: yksi on k-rokotetuille ja toinen on rokottamattomille ihmisille. Rokottamattomille CDC soveltaa neljänkymmenen syklin PCR-testin kynnysarvoa, joka tiettävästi johtaa vääriin testituloksiin. Rokotetuille sen sijaan suositellaan käyttämään PCR-testin 28 syklin kynnysarvoa. 

 
(Huomion arvoista on, että tutkijat eivät aina paljasta, sitä kuinka monta sykliä [monistuskertaa tai suurennuskertaa] PCR-testissä on käytetty COVID-19-tartuntojen määrän laskemiseen. Jos syklejä on käytetty yli 30, kuten Suomessa (40) ja Yhdysvalloissa rutiinitesteissä (40-50), PCR-testi antaa helposti vääriä positiivisia tuloksia. Se ei tee eroa henkilöllä, jolla on joskus ollut virus ilman oireita, mutta paikalla on vielä jokin jälki viruksesta, ja henkilöllä, jolla on aktiivinen, tartuntakykyinen virusinfektio (Bitchute, 23.12.2020)). 

Lisäksi CDC salailee rokotteiden epäonnistumisia ja lietsoo sitä huhua, että koronan olisi rokottamattomien ”epidemia”. Tähän tarkoitukseen suuntautuu toiminta laskemalla vain tapaukset, jotka ovat johtaneet sairaalahoitoon tai kuolemaan. 

(Yllä olevaan huomautamme, että kun valtamedia uutisoi kissankokoisin kirjaimin ja jokaisessa joukkotiedotusvälineessä koronasairaustapaukset [joita on häviävän vähäinen määrä suhteutettuna kuhunkin väestön määrään] tai tapaukset, jotka valehdellaan olevan k-tapauksia, lietsoo tämä manipuloiden kansaa pitämään koronaa hirvittävänä ruton kaltaisena tappavana epidemiana. 

Tämä näet synnyttää globaalille eliitille ja heidän kätyreilleen poliittisen välineen [esim. rajoitteet, sulut ja pakkorokotukset] hallita kansallisvaltioita sekä niiden kansalaisia päämääränään Uusi Maailmanjärjestys, jonka portaina ovat juutalaisen Klaus Schwambin maailmanlaajuinen dystopia .) 

Vääristelevää tilastointia 

 Vaikka kansanterveysviranomaiset ja valtavirran tiedotusvälineet väittävät, että koronavirustauti (COVID-19) on nyt ”rokottamattomien pandemia ”1 , niin tiedämme tämän väitteen perustuvan erittäin harhaanjohtaviin tilastoihin. 

 
(Myyttiä rokottamattomien epidemiasta ruokkii myös alussa mainittu menetelmä, jossa jokainen k-rokotettu, joka kuolee14 päivän sisällä korona injektiosta luetaan automaattisesti rokottamattomana kuolinsyytilastoihin. Tällainen menetelmä vääristää tilastoja, näyttäen lisäävän runsaasti rokottamattomien ihmisten kuolemien lukumäärää, joka on globaalin eliitin tarkoituskin. 

CDC käyttämä kaksi erilaista koronan testausmenetelmää vääristävät koronan tartuntatilastoja, ikään kuin k-tartunnat olisivat lisääntyneet.) 

Valkoisen talon lehdistötilaisuudessa 16. heinäkuuta 20212 Yhdysvaltain tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskuksen johtaja tohtori Rochelle Walensky tuolloin väitti, että ”yli 97 prosenttia sairaalaan nyt tulevista ihmisistä on rokottamattomia”. Mutta hiukan myöhemmin 5. elokuuta 2021 antamassaan lausunnossa, hän paljasti epähuomiossa, miten tämä tilasto todellisuudessa syntyi.3 
 
Kuten kävi ilmi, CDC tarkasteli sairaalahoito- ja kuolleisuustietoja tammikuun ja kesäkuun 2021 väliseltä ajalta, jolloin valtaosa Yhdysvaltojen väestöstä oli edelleen rokottamattomia.4 
 
Rokottamattomien määrää tietysti lisää myös CDC:n tilastoilla suhmurointi, jolloin luodaan väärä ja epätarkka vaikutelma, jonka mukaan rokottamattomien ihmisten osuus tartunnoista, sairaalahoitojaksoista ja kuolemantapauksista on suurin. Rokottamattomien määrän kuolleisuutta näyttää lisäävän yllä esitetty CDC:n menetelmä, jossa rokottamattomiksi merkitään kaikki, jotka kuolevat 14 vuorokauden sisällä injketiosta. 

 
Tämä ei ainoastaan paisuta epätarkasti rokottamattomien kuolemantapausten määrää, vaan myös peittää alleen COVID-19 -rokotusten todelliset vaarat, sillä suurin osa näistä rokotuksista johtuvista kuolemantapauksista tapahtuu kahden ensimmäisen viikon aikana, jolloin vainajat ovat tilastoitu rokottamattomiksi.5 
 
Tässä on tilastoja saatu väärennettyä merkitsemällä rokotetut rokottamattomiksi, mikä näyttää tilastoissa valheellisena 80 prosentin ”rokottamattomien” sairaalahoitojaksoina sekä kuolemina. CDC:n todella nokkela ja yleinen strategia pandemian aikana on ollut määritelmien sekä maalitolppien muuttaminen niin, että se tukee heidän häijyä tarinaansa. 

CDC muuttanut aivan varkain k-rokotteen määritelmää,  

Vielä elokuussa 2021 oli rokotteen vanha määritelmä : ”rokote on tuote, joka stimuloi henkilön immuunisuojaa tuottamaan immuniteetin määrätylle taudille, suojaten henkilöä taudilta […].” Rokottamisella määritelmän mukaan tarkoitetiin sen olevan ”toimi, jolla rokote esitellään elimistölle tuottamaan immuniteetti määrätylle taudille”. 

Syyskuun alkupuolella määritelmät muuttuivat. Uusien määritelmien mukaan rokote on ”valmiste, jota käytetään stimuloimaan kehon immuunivastetta tauteja vastaan” ja rokottaminen on ”toimi, jolla rokote esitellään keholle tuottamaan suojaa määrätyltä taudilta.”6 

Yllä olevasta rokotemääritelmästä ilmenee täysin, että koronarokotteet ei ole suunniteltu pysäyttämään koronataudin tartuntoja, vaan niillä pyritään vähentämään infektion astetta. 

 
(Tuoreimman k-rokote määritelmän mukaan rokotteen ei tarvitse synnyttää immuniteettia, mutta se stimuloisi immuunivastetta. Kysymyksessä olisi jonkin asteisen suojan antaminen, mutta ei siis ehkäisyä tartunnoilta. Tämä puolestaan avaa portit k-rokotuksille, jotka periaatteessa voisivat jatkua loputtomiin. Näin menetellen kansanterveys- ja valvontaviranomaisten kautta negatiivisen globalisaation eliitti pystyy koronahankkeidensa avulla tukemaan maailman poliittisia intressejään.) 

 

K-rokotteiden tehottomuus ja koronatapauksien tilastollinen vääristely 


”Korona testauksen jälkeen ystävälläni todettiin haimatulehdus. Sairaalabyrokratian oli kuitenkin helpompi rekisteröidä hänet COVID-19 -tapaukseksi… Valtavirran tiedotusvälineet raportoivat, että vakavia COVID-19 -tapauksia esiintyy pääsääntöisesti rokottamattomien keskuudessa… Onko todella näin? 
 
[Näin ei ainakaan ole Israelissa, joka on ensimmäinen maa, joka on rokottanut suurimman osan kansalaisistaan korona injektiolla. Mutta nykyisin siellä onkin todettu yksi maailman korkeimmista päivittäisistä tartuntaluvuista, vaikka Israelin hallituksen keräämien tietojen mukaan suurin osa virustartunnan saaneista ihmisistä eli noin 83 prosenttia on jo rokotettu …] 
 
Sisäänpääsyn jälkeen puhuin COVID-osaston sairaanhoitajan kanssa … Sairaanhoitaja kertoi minulle, että hän oli saanut molemmat rokotukset, mutta hän oli huolissaan: ”Kaksi kolmasosaa osastolla, jossa sairaanhoitaja työskenteli oli täysin rokotettu”. Miten COVID-osaston sairaanhoitajan minulle kertoman ja valtamedian raporttien välillä voi olla näin valtava eroavaisuus?” 
 
Ongelman ydin on se, että Yhdysvallat ei edes yritä saada aikaan tarkkaa laskentaa. Kuten The Epoch Times -lehti toteaa, ”Centers for Disease Control and Prevention ovat julkisesti myöntäneet, ettei heillä ole tarkkoja tietoja”. 
 
Saadessamme tietää koronatapauksien lisääntyneen, ja vielä sen, että suurin osa näistä tapauksista on rokottamattomia, herää heti kysymys siitä, että ”Ovatko nämä ihmiset saaneet yhden tai kaksi rokotetta, ja sairastuneet, tai eikö heitä ole rokotettu ensinkään? Ilman tarkempia tietoja on mahdotonta tietää asian todellista laitaa”, The Epoch Times kirjoittaa.7 
 
Erään The Epoch Timesin kanssa puhuneen lääkärin mukaan tiedämme vain sen, että ”rokotteet eivät ole niin tehokkaita kuin mitä kansanterveysviranomaiset ovat antaneet ymmärtää. ”Tämä tuote ei tee sitä, mitä sen pitäisi tehdä. Sen pitäisi pysäyttää tämän viruksen leviäminen, mutta se ei tee sitä.”” 

 
Mikä hyvänsä sairaus- ja kuolinsyy yhdessä Covid-19-diagnoosin kanssa merkitään koronatapauksiksi 

Muutamia esimerkkejä merkinnöistä, joissa mikä tahansa sairaus- ja kuolinsyy merkitään koronatapauksiksi ja siten kasvatetaan koronasairauksien ja -kuolemien määrää tilastoissa dramaattisesti. 

The Epoch Times -lehti kirjoittaa:7 
 
”Terveysviranomaiset eri puolilla maailmaa ovat tehneet näin COVID -19 -kriisin alusta alkaen. Esimerkiksi Floridan Orange Countyssa viime kesänä moottoripyöräonnettomuudessa kuollutta nuorta miestä pidettiin alun perin koronakuolemana …”
 
Keski-ikäinen rakennustyöläinen putosi tikkailta Kroatiassa, ja hänet tilastoitiin myös COVID -19 kuolemaksi … Tilanteen sekoittamiseksi entisestään, jopa sellaiset ihmiset, joiden koronatesti on ollut negatiivinen merkitään joskus koronaan kuolleeksi. 
 
Esimerkkinä mainittakoon 26-vuotias Matthew Irvin, kolmen lapsen isä, joka asui Yamhillin piirikunnasta Oregonissa. KGW8 News raportin mukaan, 5. heinäkuuta 2020 Irvin meni päivystykseen vatsakivun, pahoinvoinnin ja ripulin takia. Mutta sairaalahoitoon ottamisen sijaan lääkärit lähettivät hänet kotiin. 
 
Viisi päivää myöhemmin, 10. heinäkuuta 2020, Irvin kuoli. Vaikka hänen COVID -19 testinsä oli negatiivinen, mikä oli saatu tietää kaksi päivää hänen kuolemansa jälkeen, ja vaikka hänen perheensä kertoi toimittajille sekä terveysviranomaisille, ettei kenelläkään Irvinin lähipiirissä ollut koronaoireita, kuolinsyyntutkija ilmoitti perheelle, ettei ruumiinavaus ollut välttämätön, vaan hänen kuolemansa todetaan koronavirustapaukseksi. Oregonin terveysviranomaiselta kesti kaksi ja puoli kuukautta korjata virhe. 
 
Vielä silmiinpistävämpi esimerkki COVID-19 -kuolemantapausten dramaattisesta paisuttamisesta on se, että New Jerseyssä sijaitsevassa hoitokodissa, jossa on vain 90 vuodepaikkaa, ilmoitettiin virheellisesti 753 koronakuolemantapausta. Tiedottajan mukaan kuolemantapauksia oli alle kaksikymmentä. Toisin sanoen kuolemantapausten määrä ilmoitettiin 3 700 prosenttia liian suureksi. 

Rokottamattomilla ei ole syytä pelätä Delta-muunnosta


60 prosenttia yli 50-vuotiaista, jotka kuolevat koronatartunta tautiin, on saanut kaksinkertaisen rokotteen. 

Tohtori Anthony Fauci antoi viime kesäkuussa haastattelun8, jossa hän nimesi Delta-muunnoksen ”pelimuutokseksi” rokottamattomille ihmisille ja varoitti Deltan tuhoavan nämä ihmiset, kun sitä vastoin koronarokotetut henkilöt ovat suojassa muunnosta vastaan. Valitettavasti todellisessa maailmassa on käymässä päinvastoin, sillä Delta-muunnos leviää pääasiassa COVID -19 -rokotuksen saaneiden keskuudessa. 

Delta-muunnos sisältää kolme erilaista mutaatiota, jotka kaikki sijaitsevat piikkiproteiinissa. Tämän ansiosta tämä muunnos voi kiertää COVID -19 -rokotuksen saaneiden immuunivasteen, mutta ei niiden, joilla on luonnollinen immuniteetti, joka on paljon laajempi. 

Epidemiologi ja kardiologi, tohtori Peter McCullough huomautti 30. kesäkuuta 2021 Fox News ohjelmassa, että ”8 Yhdistyneen kuningaskunnan tekninen raportti9 paljastaa perustellusti k-rokotteen suojaamattomuuden Delta-variantilta ”10

Syynä tähän on se, että Delta-variantti sisältää kolme erilaista mutaatiota, jotka kaikki ovat piikkiproteiinissa. Tämän ansiosta tämä variantti voi kiertää COVID -19 -rokotuksen saaneiden immuunivasteen, mutta ei niiden, joilla on paljon laajempi luonnollinen immuniteetti. 

Kaikesta huolimatta, Yhdistyneen kuningaskunnan raportin (18.6.-21) mukaan Delta-muunnos on huomattavasti lievempi kuin aiemmat muunnokset9Raportissa esitetään tietoja, jotka osoittavat, että Delta-muunnos on tarttuvampi, mutta merkittävästi vähemmän tappavampi ja helpompi hoitaa kuin muut muunnokset, kuten McCullough esitti Fox Newsille: 

”Riippumatta siitä, onko rokotettu vai ei, potilaat saavat hyvin lieviä oireita, kuten flunssassa, ja niitä voidaan helposti hoitaa … Potilaat, joilla on vakavia oireita tai kuuluvat riskiryhmään, voimme käyttää yksinkertaisia lääkeyhdistelmiä kotihoidossa ja auttaa heitä selviytymään sairauden yli”. Nyt ei siis ole mitään syytä tyrkyttää rokotuksia.”

Tälle muodostaa täyden vastakohdan presidentti Biden antama lausunto (7/2021) CNN:n kaupungintalon kokouksessa Cincinnatissa Ohiossa:11

”Meillä on pandemia niille, jotka eivät ole saaneet rokotusta. Se on niin perustavaa laatua, niin yksinkertaista. Jos olet rokotettu, et joudu sairaalaan, et joudu teho-osastolle ja etkä kuole. Et saa koronatautia, jos sinulla on nämä rokotukset.”

(Maddie McGarvey for CNN)

Ensiapulääkäri Tohtori Leana Wen ja vieraileva terveyspolitiikan ja johtamisen professori George Washingtonin yliopistosta ei kuitenkaan yhtynyt presidentin lausuntoon, ja totesi, että hän oli johtanut amerikkalaiset harhaan kertomalla heille, ettei rokotetut tarvitse naamaria ja että Delta-muunnosta ei voi rokotettuna saada sekä tartuttaa muihin, kuten CNN Health raportoi.12 

Rokotetut ihmiset täyttävät sairaalapaikat ympäri maailmaa 

Yhdistyneestä kuningaskunnasta saamiemme tietojen mukaan Delta-muunnos on merkittävästi lievempi kuin aikaisemmat SARS-CoV-2 virukset. Täten kumoutuu väittämä siitä, että vakavan sairauden välttäminen on merkki k-rokotuksien tehoamisesta. Toisin sanoen Delta-muunnos ei ole vakava variantti, eikä sen välttämiseksi tarvita edes rokotuksia, joten tämän muunnoksen tarttumattomuus ei ole osoituksena k-rokotuksien toimivuudesta. 

Mutta kas, kummaa! Vaikka Delta-muunnos onkin vaarattomin koronavirusvariantti, päätyvät monet ”rokotetut” kuitenkin sairaalan osastolle?  

Sairaala osastot täyttyvät k-rokotuksien piikkiproteiinin käynnistämästä vasta-aineen tuottamisesta. 

Tohtori Charles Hoffen mukaan verenkierrosta lähetti-RNA voi ainoastaan imeytyä verisuonten seinämien soluihin. Imeytyminen tapahtuu hiussuonissa, joiden verenkierto on hidasta, siis hitaampaa kuin laajemmissa verisuonissa. Lähetti-RNA:n imeytyessä verisuonten seinämissä sijaitseviin soluihin, lähetti paketit aukenevat ja niiden sisältö vapautuu ja samalla kehomme valmistautuu lukemaan näitä lähetti-RNA:ta. Elimistömme aloittaa tässä tilanteessa triljoonien k-rokotteen piikkiproteiinien tuotannon. Vaikka olisimme saaneet 40 triljoonaa geeniä, pystyy Hoffen mukaan kukin geeni tuottamaan monenlaisia COVID-piikkiproteiineja. 

Piikkiproteiinien tarkoituksena on aktivoida kehomme tunnistamaan tämän vieraan proteiinin ja käynnistää vasta-aineiden tuottamisen koronatartuntoja vastaan. 

Hoffen mukaan syntyy ongelma koronaviruksien piikkiproteiinien yhdistyessä osaksi viruskapselia eli siitä muodostuu osa viruksen ympärillä olevaa soluseinämää. Merkille pantavaa on se, että viruskapseli ei ole viruksessa, vaan k-rokotetun soluissa ja siitä on tässä tapauksessa muodostunut osa verisuonten soluseinämän sisäpintaa. 

Verisuonia reunustavien solujen ovat, ja niiden pitää olla sileitä, jotta veri pystyy virtaamaan tasaisesti ja esteettömästi. Mutta k-rokotuksen vaikutuksesta ovat siellä nyt nämä piikkipalat, jotka Hoffen mukaan ovat syynä verihyytymien muodostumiselle. 

Huomion arvoista on, että alueilla tai valtioissa, missä k-rokotusten määrä on korkea, kuten esimerkiksi Israelissa oli siellä puolet kaikista COVID-19 -tartunnoista keskittynyt täysin rokotettujen keskuuteen.13 Tohtori Sharon Alroy-Preis tiedottaa, että myös täysin rokotettujen keskuudessa on havaittavissa merkkejä vakavammista sairauksista, erityisesti yli 60-vuotiailla. 

Muutamaa päivää myöhemmin, (5.8.2021) Jerusalemissa sijaitsevan Herzogin sairaalan johtaja tohtori Kobi Haviv esiintyi Channel 13 News -kanavalla ja kertoi, että 95 prosenttia vakavasti sairastuneista COVID-19-potilaista ovat täysin rokotettuja ja muodostaen 85-90 prosenttia kokonaisuudessaan koronatautiin liittyvistä sairaalahoitojaksoista.14 

Heinäkuun alussa Skotlannissa sairaalahoitoja ja kuolemantapauksia koskevien virallisten tietojen mukaan kuolleisuus oli kolmannen aallon kuluessa COVID-19 -rokotteen saaneilla 87 prosenttia.15  

1.7.2021 Gibraltarilla, jossa koronarokotusten noudattamisaste on 99 prosenttia, COVID -19 -tapaukset ovat lisääntyneet 2 500 prosenttia.16 Puolestaan Islannissa yli 82 prosenttia k-rokotteen ottaneista on 77 prosenttisesti saanut uuden koronatartunnan.17  

Yhtä ikävä tilanne on myös monissa muissa paikoissa maailmalla. 

Lopuksi 

Äärimmilleen kuohutettu ”koronakriisi” eli pelkopandemia sisältyy saumattomasti Maailman talousfoorumin perustaja juutalaisen Klaus Schwabin kirjoituksissaan kuvaamaan Uuteen Maailmanjärjestykseen. Schwabin kirjoittamissa kirjoissa selvitetään sitä millaiseksi maailma tulee muodostumaan muiden muassa Davosin agendan mukaisessa WEF:n järjestelyihin sisällytetyssä The Great Reset –operaatiossa. 

Lyhyesti sanoen The Great Reset -operaatiossa niin kutsutun uuteen yhteiskuntasopimukseen perustuen luotaisiin rodullinen yhdenvertaisuus, joka perustuisi esimerkiksi sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle sekä luonnonsuojelemiselle. Eliitin tavoitteena siten olisi hiiletön talous ja ihmisten ajattelua sekä käyttäytymistä ohjailtaisiin harmoniassa luonnon kanssa. 

Käytännössä juuri yllä esitetty tarkoittaa ihmisten alistamista Uuden Maailmanjärjestyksen eli juutalaismafian (maailman valtapyramidin huippu: Siionin Viisaat) robottimaisiksi orjiksi, rodullisen tasa-arvon, ilmaston ja luonnon suojelun, puhtaan juomaveden, elintarvikepulan sekä yli äyräitten lietsottujen “pandemioiden” varjolla. 

 
”Koronakriisi” on siis rokotuksineen, tilastohuijauksineen, sulkutiloineen ja rajoituksineen poliittinen mekanismi ja instrumentti kansallisvaltioiden sekä kansalaisten alistamiseksi negatiivisen globalisaation intressien toteuttajiksi. Tätä Uuden Maailmanjärjestyksen tavoitetta palvelee myös yllä olevassa artikkelissa käsitelty CDC:n harjoittama tarkoituksellinen valheinformaatiota, jotta koronaa pidettäisiin hirvittävän vaarallisena tautina, mitä se ei kuitenkaan ole. 

Markku Juutinen 

 
Lähteet 

Shockingly, CDC Now Lists Vaccinated Deaths as Unvaccinated – Global ResearchGlobal Research – Centre for Research on Globalization  

[a]. SARS-CoV-2 Infections and Hospitalizations Among Persons Aged ≥16 Years, by Vaccination Status — Los Angeles County, California, May 1–July 25, 2021 (cdc.gov)

Elina Hytönen (elinahytonen.fi)  

Berner Zeitung: https://www.bernerzeitung.ch/schweiz/der-superidealistische-weltverbesserer/story/19150298  

Immunization Basics | CDC (archive.org)  

Suurin osa rokotetuista kuolee 3 vuodessa – Rapsodia  

The Davos Agenda | World Economic Forum (weforum.org)  

Now is the time for a ’great reset’ of capitalism | World Economic Forum (weforum.org)  

The not-so-friendly folks at the World Economic Forum – The Occidental Observer  

Some Jews Involved in the Great Covid Reset – The Occidental Observer  

_ _ _ _  

1. The New York Times July 16, 2021 

2. WH.gov Press Briefing July 16, 2021 

3. Fox News 

4. Mayo Clinic COVID Vaccine Tracker 

5. Twitter DX Foundation September 2, 2021 

6. CDC September 1, 2021 

7. The Epoch Times August 30, 2021 

8. PBS June 29, 2021 

9. Public Health England, SARS-CoV-2 Variants Technical Briefing 16, June 18, 2021 (PDF) 

10. Covidcalltohumanity.org July 5, 2021 

11. CBS 8 News July 21, 2021 

12. CNN Health July 22, 2021 

13. Bloomberg August 1, 2021 (Archived) 

14. American Faith August 8, 2021 

15. The Daily Expose July 29, 2021 

16. Big League Politics August 4, 2021 

17. The Epoch Times August 30, 2021 

29 kommenttia

 1. VALHETTA VALHEEN PÄÄLLE
  CDC tuottaa tarkoituksellisesti valheinformaatiota, jotta koronaa pidettäisiin vaarallisena tautina, mitä se ei ole. On esitetty, että tautitilastot USA:ssa on arvioitu 16-kertaisiksi koronan suhteen ja täten saatu näyttämään, että korona olisi tappava virus. Koska korona on vain tavallinen kausiflunssa, ei sitä ilman valehtelua voi pitää vaarallisena. Samoin vääristää kuolintilastoja THL rekisteröimällä kuolintilastoihin kaikki positiivisen tuloksen PCR-testissä saaneet covid-kuolemiksi, vaikka todellinen kuolinsyy onkin ollut aivan joku toinen. Koko koronahuijaus perustuu valheille. Se on etukäteen suunniteltu operaatio, jonka tarkoituksena on Uusi Maailmanjärjestys, missä kansallisvaltiot on muutettu liittovaltion osavaltioiksi ja kaikenlainen kansallisuustunne häivytetty. PCR-testipakkauksia levitettiin miljoonia kappaleita vuosina 2017-2018 kaikkiin maailman maihin, millä ennakoitiin pandemiaa. Tiedettiin, että PCR-testi antaa vääriä positiivisia tuloksia ja näin saadaan syntymään pandemia. Maailman Talousfoorumi (WEF) yhdessä EU:n ja WHO:n kanssa vie meitä suomalaisia pois isänmaastamme Suomesta tekemällä sen EU-liittovaltion syrjäiseksi maakunnaksi. Juutalaisten johtaman vapaamuurarijärjestön tavoitteena on rodullinen sekamelska, jossa ihmisrodut on sekoitettu ja kansallisvaltiot on tuhottu. Uutena uskontona on holokaustihuijaus, jonka perusteella juutalaiset olisivat koko planeetan ylimpinä käskijöinä. Ihmiset saadaan kuuliaisiksi uudelle diktatuurille ohjaamalla heitä digitaalisesti, kun heihin on rokotuksilla injektoitu nanopartikkeleita, jotka mahdollistavat tekoälyn ohjauksen. Käteinen raha on korvattu digitaalisella rahalla ja kansalaiset ovat täysin valvottuja. Poikkeavista mielipiteistä rangaistaisiin ankarasti. Näin syntyisi Talmudin ennustama juutalainen maailmandiktatuuri, jossa koko ihmiskunta olisi alistettu juutalaisten komennolle. Tätä kaikkea meidän suomalaisten tulee vastustaa kaikin voimin. Tätä vastustamme, kun emme hyväksy rokotepasseja emmekä mRNA-rokotuksia ja hylkäämme EU-liittovaltion ja perustamme itsenäisen Suomen, jolla on oma markka ja oma keskuspankki ja taloudellinen riippumattomuus kansainvälisistä pankeista. Suomalaiset poliitikot, jotka ovat tuhoamassa itsenäisyytemme, on saatettava vastuuseen valtiopetoksesta. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/ )! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(26)Miinusääni(5)
  1. WHO:n alainen Uppsalassa sijaitseva keskus, VigiAccess, kerää tietoa covid-rokotteiden haittavaikutuksista. Ohjelma ei erittele haittavaikutuksia yksittäisten koronarokotusten osalta, vaan ne on niputettu yhteen covid-19 -rokotteiden aiheuttamiksi haitoiksi.

   VigiAccess -ohjelman käyttöohje -video

   https://www.bitchute.com/video/IfQR0iEsKy4C/

   WHO Database Shows Over 2 Million Reports Of Adverse Reactions From COVID Vaccines
   Researcher complies video show WHO created database of hundreds of thousands of COVID side effects and the VAERS database how vaccine deaths spikes after US COVID vaccine programs started.

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
 2. Aina valpas Brother Nathanael valottaa mm. CDC:n johtajien etnistä taustaa:
  https://www.bitchute.com/video/MBQGJvshKfkZ/

  Toinen sääntelyvirasto eli USA:n elintarvike- ja lääkevirasto FDA ei ole täysin illuminaattien vallassa ja feikkihyväksyntöjen läpivieminen aiheuttaa siellä niin suurta kitkaa, että koko koronahuijaus on vaarassa paljastua jopa suurille massoille. Monet USA:n julkimotkin alkavat irtisanoutua kampanjasta, joten toivoa järjen voitosta on. Milloinka Suomessa?

  Plusääni(26)Miinusääni(4)
 3. Globalistit eivät tunnusta isänmaata, perustuslakeja eikä kansallisvaltioita. Heidän yhteinen pyrkimys on luoda eliitin hallitsema ylikansallinen maailmanvalta eli yksi maailmanhallitus.

  Päivän kuva: Kaikki WEF:n globalistieliitin poliittiset asiamiehet Suomessa
  Kuten olemme pitkään uutisoineet, Sanna Marin (sdp) ja Annika Saarikko (kesk) ovat Maailman talousfoorumin (WEF) eli Davosin eliitin asiamiehiä ”globaalit nuoret johtajat” -ohjelman (YGF) kautta. Asia nousi puheeksi kun YLE vihdoin kertoi sitoumuksista, mutta kyseessä on vain kirsikat globalistien ylikansallisen varjohallinnon kakussa.
  https://mvlehti.net/2021/09/20/paivan-kuva-kaikki-wefn-globalistieliitin-poliittiset-asiamiehet-suomessa/

  VKK:lla edessä kova urakka. Näiden valta pitäisi murtaa. Jos kansa haluaa se on mahdollista.

  Plusääni(20)Miinusääni(2)
  1. Brasilian presidentti näyttää VKK:lle mallia
   Brasilian presidentillä ei koronarokotusta – Bolsonaro joutui syömään pizzansa New Yorkin kadulla

   Rokote-erottelun tyrannia jyrää Yhdysvalloissa. YK:n yleiskokoukseen New Yorkiin saapunut Brasilian presidentti Jair Bolsonaro joutui syömään pizzan jalkakäytävällä, koska rokotetodistuksen puuttuessa presidenttiä kiellettiin syömästä sisätiloissa.
   https://mvlehti.net/2021/09/21/brasilian-presidentilla-ei-koronarokotusta-bolsonaro-joutui-syomaan-pizzansa-new-yorkin-kadulla/

   Kuopio sen sijaan häpäisee Suomen. Jos kyseessä olisi todella kansanterveyden edistäminen, niin ei sitä näin tarvitsisi mainostaa ja sponsoroida.
   Kuopio palkkaa ”rokotetrolleja” someen tukemaan kaupungin rokotepositiivista viestintää
   https://mvlehti.net/2021/09/21/kuopio-palkkaa-rokotetrolleja-someen-tukemaan-kaupungin-rokotepositiivista-viestintaa/

   Plusääni(10)Miinusääni(0)
 4. OLEMME PULASSA
  Globalistien aivopesu on onnistunut Suomessa. Suurin osa suomalaisista kannattaa koronapasseja, sulkutiloja, maskeja ja rokotteita. Tämän on saanut aikaan valtamedian jatkuva rummutus. Kuolintilastot ovat liioiteltuja, tehokkaita lääkkeitä kuten ivermektiini ei suositella, mRNA-injektiot on propagoitu turvallisiksi ja tehokkaiksi ynnä muita valheita. Tavallisen ihmisen on mahdotonta vastustaa tätä rummutusta. Nyt kuitenkin on alkanut näkyä hieman valoa. Yleisradio uutisoi Sanna Marinin ja Annika Saarikon kytköksistä Maailman Talousfoorumiin. On hyvä tietää, että Suomi on Great Reset -operaation pilottimaita, kuten Israel. Vaihtoehtomediat tekevät hyvää työtä paljastaessaan totuuden koronahuijauksesta. PCR-testi on kuitenkin THL:n pelottava ase: se antaa positiivisia tuloksia myös tavallisista flunssaviruksista. PCR-testistä luopuminen, niin kuin hallitus esittää, on kuitenkin valoa taivaalla. Ehkä vähitellen totuus saakin kannatusta ja päästää meidät pahasta pulasta. Kiitos tästä vaihtoehtomediaoille ja etenkin mvlehdelle (https://mvlehti.net/ ), joka on voimakas, isänmaallinen totuuden paljastaja. Suosittelen lämpimästi. Kun vastustamme EU:ta ja koronahuijausta olemme mukana taistelussa totuuden, vapauden ja isänmaan puolesta. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/ )! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(13)Miinusääni(1)
 5. Ano Turtiainen natsittelee ja paassaa ”natsipassista”. Hänen mieletsään Suoen siniristilippu edustaa Hakaristilipun täydellistä vastakohtaa ja hänen mukaansa päättäjät edustavat hakaristiä.

  Ano ja VKK ovat valeoppositio. Persusiionistien kakkospuolue

  Plusääni(5)Miinusääni(16)
  1. Täytyy muistaa kuulijakunta. Sille kansallissosialismi edustaa fasismia ja siksi se ymmärtää mitä Ano tarkoittaa. Mikä Anon oma käsitys kansallissosialismista on sitä en tiedä.
   Fasismin perinteinen ja hyvä määritelmä on toiminta omaa kansaa vastaan. Saksan kansallissosialismi ei sitä täytä kun se – samalla tavalla kuin Kiinan kommunistinen puolue tänään – nosti kansan alennus- ja taantumustilasta hyvinvointiin. Sen sijaan maamme hallituksen ja eduskunnan toiminta on johtanut maan velkaorjuuteen ja kansan kurjistumiseen eli ne ovat toimineet kansaa vastaan ja sivuuttaneet myös kansan tahdon. Valtaa ei ole ansaittu ja valta kansaa vastaan on fasistista.

   Plusääni(8)Miinusääni(0)
  2. Taidat olla sellainen periaatteen ’vastarannan kiiski’ joka ei tahdo löytää hyvää mistään???
   ”George Orwell sanoi aikanaan, että totuuden kertomisesta tulee vallankumouksellinen teko silloin, kun valehtelu on vallalla maailmassa. Nyt elämme sellaista aikaa, jossa valehtelu on vallalla ja vallankumouskin on jo alkanut.” Näin aloitti puheensa eduskunnassa kansanedustaja Ano Turtiainen (VKK) hallituksen esittäessä mm. koronapassin käyttöönottoa.

   https://mvlehti.net/2021/09/22/turtiainen-marinin-hallitus-laillistamassa-terveiden-suomalaisten-syrjinnan-natsipassilla-video/
   Kannattaa katsoa linkki ja lukea kommentteja.

   Plusääni(11)Miinusääni(1)
   1. Totta kai olen vastaan selvää vihollisagenttia. Miksi hyväksyisin juutalaisvalheet? Niistä olisi pyrittävä irti. Jos kaikki alistubat siihen, kaikki ovat valeoppositiota ja jotain ihme totalitaristista laumaa. Mitään perusteita ei tuollaiselle sonnalle ole. Ano oli loppuun saakka persuissa, joka on juutalaisin puolue SUomessa ja saanut valtavasti tuhoa aikaan. Koko SUomen lopun, koska esti oppposition nousun.

    Sinimustiin toistaiseksi varovaisen toiveikas. PVL ja Partisaani ovat ok. Itse siis et halua edes noteerata näiden olemassaoloa? Vain juutalainen kelpaa?

    Plusääni(5)Miinusääni(7)
    1. Olen kyllä havainnut että olet lähes kaikkea vastaan ja maailmankuvasi vaikuttaa olevan varsin kapea. Olenko tehnyt väärän havainnon?
     Laitapa Anolle viesti jossa kysyt mikä on hänen suhteensa sionismiin.
     Jos hän vastaa että kannattaa niin sitten minäkin uskon.
     Tai voithan laittaa viestin puoluejohdolle. Sitten laitat vastauksen tänne MM:n sivulle. Silloin et ainakaan jää kiinni katteettoman tiedon levittämisestä.

     Plusääni(11)Miinusääni(0)
     1. Miten katteetonta tietoa muka on se, mitä Ano on kaikkien medioiden mukaan sanonut? Ja kannattajat ovat vielä elvistelleet näillä lausunnoilla. Leveliä on katsottu aivan tarpeeksi ja se nimenomaan liittyi Anon porukkaan

      Plusääni(4)Miinusääni(6)
     2. @Tshang
      26.9.2021 at 6.39
      Nyt olisi tärkeää tukea VKK:ta ja saada kansa heräämään. Kun puolue lupaa kansanäänestyksiä niin ei se voi silloin sionistien agendaa ajaa. Ne ovat kuitenkin varmin tapa taata kansanvalta.

      Plusääni(7)Miinusääni(0)
  3. Soini 2.0 tuo Ano Turtiainen on. Valitettavasti.

   Sitäpaitsi – kansanvallan ja demokratian tuloksena tähän viheliäiseen tilanteeseen nyt 2020 ollaan päästy. Ei kai tätäkin tosiasiaa sentään historian kirjoituksen todellisuuden kieltämisen keskellä satuilla toiseksi?

   Plusääni(4)Miinusääni(7)
  4. ANO JA VKK EIVÄT OLE VALEOPPOSITIO
   Kansallissosialismi on juutalaisen propagandan ansiosta tehty muka kauheimmaksi tapahtumaksi kautta historian. Tämä on tietenkin väärin. Natsit tekivät virheitä, mutta kansallissosialismi oli monin verroin parempaa kuin olla juutalaismafian otteessa. On tullut tavaksi määrittää kaikki kansallissosialismi pahuudeksi, mitä se ei ollut. Saksalaiset olivat sivistyskansa, mitä juutalaiset eivät ole. Juutalaiset ja vapaamuurarit määräävät nykypäivän Saksaa, joka on menettänyt itsenäisyytensä. Mutta VKK ja Ano Turtiainen ovat varteen otettava yritys estää Suomea joutumasta globaalisaation uhriksi. Toivon, että VKK muodostuisi voimakkaaksi isänmaalliseksi liikkeeksi. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/ )! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
   http://koronarealistit.com/
   https://vapaudenpuolesta.fi/
   https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
   http://sinikkatyynela.blogspot.com/
   https://www.elinahytonen.fi
   https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
   http://stopworldcontrol.com
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(11)Miinusääni(1)
 6. On outoa kun Suomessa pitää vielä käyttää naamavapppoja kun kerran euroopassa ei enää tarvitse. Yleisöllä ei niitä ole eikä näytä olevan enää turvavälejäkään:

  https://www.flanders2021.com/en/races/women-elite-road-race

  Miesten kisan kooste illemmallta tai live-lähetyksenä. Onneksi sentään pyöräilyssä ei pelätä koronaa kuten Olympialaisissa ja MM-kisoissa. Eikä sielä polvistella kuten Formuloissa ja jalkapallossa.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 7. Kaiken lisäksi tuo ANO TURTIAINEN vääristelee historiaa. Ei natseilla ollut mitään rokotepasseja.

  ”Natsit” eivät ajaneet pakkorokotuksia. Eikä moni tiedä, että luontaishoidot ja niiden tutkiminen ja saattaminen valtavirtaiseksi olivat osa kansallissosialistista aatetta. Saksassa oli aikoinaan valtiorahoitteinen luontaishoitojen tutkimusohjelma nimeltään Neue Deutsche Heilkunde. Ja myös Rudolf Hessin mukaan nimetty sairaala jossa käytettiin luonnonmukaisia hoitoja. Sen tiimoilta esim. homeopatia on Saksassa vieläkin aika yleistä.

  Yksi Dresdenin pommitusten syistä oli sinne keskitetty luontaishoitojen ja siis rehellisen lääketieteen tietämys ja arkistot.

  Kaikki paha ei ole aina = natsit. Meillä oli vieressä Neuvostoliitto jossa teurastettiin kymmeniä- ellei jopa satoja miljoonia Venäläisiä. Stalin & Co teurasti omaa kansaansa. Potentiaalisina poliittisina vihollisinaan. Tästä edes Ano ei puhu mitään ?

  Plusääni(11)Miinusääni(4)
 8. WHO:n oma tietokanta – 2,2 miljoonaa haittavaikutusta, 11 536 kuolemantapausta.
  Hallitus ja liike-elämä tekevät vaarallisesta geeniterapiasta, jolla on 2,2 miljoonaa haittavaikutusta, edellytyksen työllistymiselle, koulutukselle, matkustamiselle ja pääsylle moniin julkisiin tiloihin.
  Makow Comment- Ensimmäinen askel on lakata kutsumasta niitä ”rokotteiksi”. Ne eivät ehkäise tai paranna flunssaa. (Ivermektiini tekee sen.)
  Niillä on pahaenteinen salattu agenda, johon voi kuulua väestökato, transhumanismi, sosiaalinen valvonta, istutetut digitaaliset tunnukset ja käyttöjärjestelmät.

  VigiAccess (vigiaccess.org) on Maailman terveysjärjestön tietokanta, joka sisältää ilmoitettuja lääkkeiden haittavaikutuksia eri puolilta maailmaa.
  Haku ”covid-19 vaccine” antaa luettelon eri reaktioluokista, jotka on jaoteltu tarkemmin erityyppisiin haittavaikutuksiin.
  Vaikka haittavaikutusten todellinen määrä on todennäköisesti paljon suurempi, koska monet lääkärit kertovat, että heidän raporttejaan haittavaikutuksista ei oteta huomioon, virallisesti kirjattujen haittavaikutusten määrä ja monimuotoisuus on enemmän kuin tarpeeksi, jotta rokotusmääräysten noudattamista kannattaa harkita kahdesti.
  Joitakin kohokohtia haittavaikutusluettelosta:
  -952 822 raporttia hermoston häiriöistä, kuten vapinasta, kouristuksista, tuntohäiriöistä, Bellin halvauksesta ja aivoverenkierron ”onnettomuuksista”.
  -119 464 raporttia verisuonihäiriöistä, kuten verenpaineesta, hypotensiosta, tromboosista (pahamaineisista verihyytymistä) ja verenkierron romahtamisesta.
  -108 468 raporttia sydänsairauksista, kuten sydämentykytyksestä, takykardiasta, sydänlihastulehduksesta, sydänpussitulehduksesta, sydänpysähdyksestä ja sydämen vajaatoiminnasta.
  -647 069 raporttia tuki- ja liikuntaelimistön ja sidekudoksen häiriöistä, joihin kuuluvat lihaskouristukset, heikentynyt liikkuvuus ja selkäkipu.
  -303 701 raporttia ihon ja ihonalaisen kudoksen häiriöistä, mukaan lukien ihottumat, kutina, liiallinen hikoilu, kylmä hiki, rakkulat ja hiustenlähtö.
  -85 797 raporttia lisääntymisjärjestelmän häiriöistä, jotka liittyvät enimmäkseen kuukautisongelmiin, mutta myös erektiohäiriöihin ja tähän mennessä 92 hedelmättömyystapausta.
  -104 221 raporttia psykiatrisista häiriöistä, mukaan lukien sekavuustilat, hallusinaatiot, delirium, psykoottiset häiriöt ja itsemurha-ajatukset.
  -30 921 raporttia immuunijärjestelmän häiriöistä, kuten anafylaktisesta sokista, allergisista reaktioista ja yliherkkyydestä.
  -73 537 raporttia korvan ja labyrintin häiriöistä, kuten huimauksesta, tinnituksesta, korvakivusta ja kuuroudesta.
  -Kohdan ”Yleiset häiriöt ja antopaikan olosuhteet” alle on kätketty 11 536 kuolemantapausta.
  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=243763
  Kaikki covid-rokotteet ovat vaarallisia

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 9. Kun kone-käänsin tämän artikkelin itseäni varten suomeksi niin laitetaan tännekin poikkeuksellisen pitkänä kommenttina.
  Will Vaccine-Linked Deaths Rise Sharply This Winter?
  MIKE WHITNEY • OCTOBER 9, 2021

  Nousevatko rokotuksiin liittyvät kuolemantapaukset jyrkästi tänä talvena?
  ”Olen huolissani mahdollisuudesta, että uudet rokotteet, joiden tarkoituksena on luoda immuniteetti SARS-CoV-2:n piikkiproteiinia vastaan, voivat aiheuttaa aivojen, sydämen, maksan ja munuaisten mikroverisuonivaurioita tavalla, jota ei näytä arvioitavan turvallisuuskokeissa.” Tohtori J. Patrick Whelan
  ”Olemme tekemisissä pahan kanssa. Jos ette ole huomanneet.” Robert W Malone, MD, Twitter

  Kysymys- Miksi kaikki on rokotettava?
  Vastaus – Jotta voidaan pelastaa ihmishenkiä. Rokotteet antavat immuniteetin, joka auttaa tautien torjunnassa.

  Kysymys- Rokotteet siis ehkäisevät tartuntoja?
  Vastaus- Ei aivan, mutta rokotteet antavat tilapäisen immuniteetin, joka kestää yleensä noin 6 kuukautta.

  Kysymys- Mitä sitten?
  Vastaus – No, sitten kansanterveyden asiantuntijat suosittelevat, että vaatimukset täyttävät ihmiset – erityisesti iäkkäät ja immuunipuutteiset ihmiset – saavat ”tehosterokotteen”.

  Kysymys- Siis toinen injektio?
  Vastaus: Kyllä.

  Kysymys- Onko tehosterokotus mukautettu uuteen ”Delta”-muunnokseen, joka on levinnyt Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa?
  Vastaus: Ei, ei ole. Se on sama rokote kuin aiemminkin.

  Kysymys – Onko immuniteetti siis lyhytikäinen?
  Vastaus: Kyllä, vaikkakaan emme voi olla täysin varmoja. Tehosteilla ei ole tehty kliinisiä tutkimuksia.

  Kysymys – Mitä? Lennämme siis sokkona?
  Vastaus: Kyllä. Kuten sanoin, tehostimilla ei ole tehty kliinisiä lisäkokeita, joten kukaan ei voi olla varma.
  —————
  Okei, katsotaanpa vielä kerran. Mitä lääkärit löysivät?
  1- He havaitsivat, että suuressa osassa ruumiinavauksista ”yhteys kuoleman ja rokotuksen välillä (oli) hyvin todennäköinen”.

  2- He havaitsivat, että ”lymfosyyttinen sydänlihastulehdus (oli) yleisin diagnoosi”. (Lymfosyyttinen sydänlihastulehdus on harvinainen sairaus, jossa sydänlihastulehdus johtuu valkosolujen (lymfosyyttien) kertymisestä. Oireita voivat olla rintakipu, sydämentykytys, väsymys ja hengenahdistus (dyspnea) erityisesti rasituksessa tai makuulla. Toisin sanoen piikkiproteiinirokote aiheuttaa samanaikaisesti sekä vakavan tulehduksen että immunosuppression. Se on kaksoiskärsimys).

  3- He löysivät todisteita ”lymfosyytti-mellakasta”, mahdollisesti kaikissa kudoksissa ja elimissä. Lymfosyyttejä löytyi monenlaisista kudoksista, kuten maksasta, munuaisista, pernasta aina kohtuun ja kasvaimiin asti, jotka hyökkäsivät massiivisesti siellä olevaa kudosta vastaan.” (Huomaa- Lymfosyytit ovat immuunijärjestelmän valkosoluja, jotka kiihtyvät toimintaan taistellakseen hyökkääjiä tai taudinaiheuttajien saastuttamia soluja vastaan. ”Lymfosyyttien mellakka” viittaa siihen, että immuunijärjestelmä on tullut hulluksi yrittäessään torjua verenkierron soluissa sijaitsevien miljardien piikkiproteiinien vaikutuksia. Kun lymfosyytit tyhjenevät, elimistö muuttuu alttiimmaksi muille infektioille, mikä saattaa selittää, miksi monet ihmiset sairastuvat nyt loppukesällä hengitystie viruksiin).

  4- He havaitsivat, että Covid-19-rokotteeseen liittyy useita vakavia terveysriskejä.

  Ruumiinavaukset tarjoavat vankkaa näyttöä siitä, että rokotteet todella aiheuttavat merkittäviä kudosvaurioita.
  Loppukysymys: Miten näet tämän tapahtuvan?

  Vastaus – Odottaisin näkeväni merkkejä hätätilanteesta jo tänä talvena ja keväänä, vaikka tiedot koottaisiinkin otsakkeen ”kuolleisuus kaikista syistä” alle eikä Covid-19-kuolemien alle. Myös sydänpysähdyksissä, sydänlihastulehduksissa ja aivohalvauksissa pitäisi nähdä jyrkkä nousu, ja niiden pitäisi irrottautua dramaattisesti viiden vuoden trendilinjasta. Koska rokote aiheuttaa yleisen terveydentilan yleistä heikkenemistä, haittojen pitäisi näkyä monissa sairauksissa hermoston rappeutumissairauksista Bellin halvaukseen.

  Tämä ei ole ennuste, vaan pikemminkin toteamus siitä, mitä olemme jo nyt näkemässä. Katsokaa tämä äskettäinen twiitti brittiläiseltä diagnostiikkapatologilta tohtori Claire Craigilta, niin näette, mitä tarkoitan:

  Clare Craig@ClareCraigPath.

  Ylimääräiset kuolemantapaukset 10. syyskuuta 2021 päättyvällä viikolla:

  24 % enemmän sydämen vajaatoimintakuolemia kuin lähtötilanteessa.

  19 % sepelvaltimotautia

  16 % aivoverisuonisairauksia (aivohalvauksia).

  18 % muita verenkiertoelinten sairauksia

  Miksi näin tapahtuu? Miksi sydänkohtausten, sydänsairauksien, verisuonisairauksien ja aivohalvausten äkillinen lisääntyminen? Mitä teimme vuonna 2021 toisin kuin edellisinä vuosina?

  Rokotimme suurimman osan väestöstä, sen teimme toisin. Ja nyt näemme, miten se vaikuttaa moniin rokotuksiin liittyviin sairauksiin, kuten sydänpysähdykseen, sydänlihastulehdukseen, keuhkoemboliaan, tromboosiin, akuuttiin munuaisvaurioon, maksavaurioon, Bellin halvaukseen, poikittaiseen selkäydintulehdukseen, anafylaksiaan, monisysteemiseen tulehdusoireyhtymään, spontaaniin aborttiin ja akuuttiin hengitystievaikeusoireyhtymään. Kaikki nämä näkyvät VAERS-järjestelmässä (Vaccine Adverse Events Reporting System), kuten ne todennäköisesti näkyvät myös tulevissa sairaalahoidoissa. Hallitus joutuu siis tekemään melko aggressiivisia temppuja väärentääkseen tietoja tai lakaistakseen asian maton alle.

  Ja miten tämä odottamattomien sairauksien tulva vaikuttaa julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään, joka voi olla aivan liian kireällä. Voidaanko katastrofi välttää? Katso tämä ote Yhdistyneen kuningaskunnan Telegraphin tuoreesta artikkelista:

  ”Vaikka huomio on edelleen tiukasti kiinnittynyt Covid-19:ään, Britanniassa on hiljaa syntymässä toinen terveyskriisi. Heinäkuun alusta lähtien on ollut tuhansia ylimääräisiä kuolemantapauksia, jotka eivät ole johtuneet koronaviruksesta. Terveydenhuollon asiantuntijoiden mukaan tämä on erittäin epätavallista kesällä. Vaikka ylimääräisiä kuolemantapauksia odotetaan talvikuukausina, jolloin kylmä sää ja kausiluonteiset infektiot yhdessä aiheuttavat paineita NHS:lle, kesällä on yleensä hiljaista.

  Tämä vuosi on huolestuttava poikkeus.

  Kansallisen tilastokeskuksen (ONS) mukaan Englannissa ja Walesissa on heinäkuun 2. päivän jälkeen ollut 9 619 ylimääräistä kuolemantapausta, joista 48 prosenttia (4 635) ei johtunut Covid-19-taudista.

  Jos kaikki nämä ylimääräiset ihmiset eivät kuole koronavirukseen, mikä heitä sitten tappaa?

  Public Health Englandin (PHE) tiedot osoittavat, että kyseisenä ajanjaksona rekisteröitiin 2 103 ylimääräistä kuolemantapausta iskeemisen sydänsairauden vuoksi, 1 552 sydämen vajaatoiminnan vuoksi, 760 ylimääräistä kuolemantapausta aivoverisuonisairauksien, kuten aivohalvauksen ja aneurysman vuoksi ja 3 915 ylimääräistä kuolemantapausta muiden verenkiertoelinten sairauksien vuoksi.

  Myös akuutit ja krooniset hengitystieinfektiot lisääntyivät: heinäkuun alusta lähtien kuolintodistuksissa oli 3 416 mainintaa odotettua enemmän, kun taas virtsateiden sairauksiin kuolleita on ollut 1 234, maksakirroosiin ja maksasairauksiin kuolleita 324 ja diabetekseen kuolleita 1 905…..

  ”Tuntuu siltä, että talvi on jo täällä, eikä se ole tulossa. Tänä vuonna on pahempaa kuin muistaakseni missään vaiheessa viimeisen 20 vuoden aikana.” (”Tuhansia ihmisiä kuolee tavallista enemmän … mutta se ei johdu Covidista”, Telegraph).

  Tiedotusvälineet syyttävät luonnollisesti pandemiaa tai ”viivästyneitä hoitoja” sairauksien lisääntymisestä, mutta ihmiset voivat tehdä omat johtopäätöksensä. Se, mitä Telegraph kutsuu ”muuksi kuin Covidiin liittyväksi” hätätilanteeksi, on yhtä todennäköisesti rokotteeseen liittyvä vamma kuin ei. Pointtini on yksinkertainen: Verihyytymät, verenvuodot ja autoimmuniteetti eivät ole vähäpätöisiä asioita; ne ovat osoitus siitä, että elimistön elintärkeä infrastruktuuri on vaarantunut ja kenties vakavasti vaurioitunut. Tämä tulee näkymään kokonaiskuolleisuudessa ja laajemmissa kansanterveydellisissä tiedoissa. Huomattava osa näistä sairauksista liittyy suoraan siihen, että miljoonien ihmisten verenkiertoon on ruiskutettu mahdollisesti tappava taudinaiheuttaja, ja heitä on tarkoituksellisesti johdettu harhaan tuotteen turvallisuudesta. Nyt saamme nähdä tämän kokeilun varhaiset tulokset. Jumala meitä auttakoon.
  https://www.deepl.com/Translator … lisää linkistä
  https://www.unz.com/mwhitney/will-vaccine-linked-deaths-rise-sharply-this-winter/

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 10. Lisää käännöstä artikkelin keski-osasta. Tämä täydentää puuttuvan osan ja nyt artikkeli on kokonaan tässä
  Kysymys – Mitä? Lennämme siis sokkona?
  Vastaus: Kyllä. Kuten sanoin, tehostimilla ei ole tehty kliinisiä lisäkokeita, joten kukaan ei voi olla varma.

  Kysymys – Mutta olen kuullut, että mitä enemmän ihmisiä pistämme, sitä sopeutuvammaksi virus muuttuu, mikä tekee rokotteesta vähemmän tehokkaan?
  Vastaus – Se on totta. Joukkorokotukset ”vuotavalla” rokotteella – joka ei neutraloi tartuntaa täysin – aiheuttavat virukseen ”valikoivaa painetta”, joka edistää varianttien syntymistä. Immunologit ovat tienneet tämän jo pitkään, ja jotkut kutsuvat sitä itse asiassa ”virologian alkeiskurssiksi”. Kanadalainen rokotetutkija tohtori Byram Bridle selitti tämän äskettäisessä haastattelussa. Hän sanoi seuraavaa:

  Periaate on tämä: ”Meidän ei tarvitse katsoa kauemmas kuin … antibioottiresistenssin syntymistä … Periaate on tämä: Jos on biologinen yksikkö, joka on altis mutaatioille – ja SARS-CoV-2, kuten kaikki koronavirukset, ovat alttiita mutaatioille – ja siihen kohdistetaan kapea-alaista valikoivaa painostusta, joka ei ole tappava, ja tämä tapahtuu pitkän ajan kuluessa, tämä on resepti, joka johtaa uusien varianttien syntyyn”.

  Juuri tätä me teemme. Rokotteemme keskittyvät viruksen yhteen (piikki-)proteiiniin, joten viruksen on muutettava vain yhtä proteiinia, eivätkä rokotteet pääse lähellekään tarjoamaan steriloivaa immuniteettia.” (”The Lies behind the pandemic of the unvaxxed”, vervetimes.com).

  Kysymys – Rokotteet siis aiheuttavat variantteja?
  Vastaus: Kyllä.

  Kysymys- Eli pian nähdään rokotteita vastustuskykyisen muunnoksen syntyminen?
  Vastaus: Kyllä.

  Kysymys – Mutta eivätkö rokotevalmistajat tiedä tätä?
  Vastaus- Tarkoitatteko, ”eivätkö he ymmärrä virustartunnan ja rokotteiden välistä perussuhdetta”? Kyllä he ymmärtävät.

  Kysymys – Miksi he sitten tekevät niin?
  Vastaus – Hyvä kysymys, mutta vastaus vaatii paljon tutkimusta ja melko paljon arvailua. Sanon vain, että tämän joukkorokotuskampanjan laatijat ajavat meitä tahallaan kohti entistä suurempaa kriisiä.

  Kysymys – Okei, mitä me sitten teemme, kun törmäämme rokotekestävään muunnokseen?
  Vastaus – En voi vastata siihen, mutta aiempien kokemusten perusteella voidaan päätellä, että kehitetään uusi kokeellinen injektio, joka yleisön on pakko ottaa.

  Kysymys – Entä turvallisuus? Voimmeko olla varmoja siitä, että nämä uudet hybridirokotteet ovat turvallisia?
  Vastaus – Turvallisuus ei ole koskaan ollut ensisijainen tavoite, eikä myöskään koskemattomuus. Tavoitteena ei ole koskaan ollut ”laumaimmuniteetti” vaan ”laumarokotus”. Yksi nykyisen kampanjan vaikutusvaltaisimmista puolestapuhujista kiteytti asian varsin selkeästi sanoessaan: ”Meidän on rokotettava kaikki seitsemän miljardia ihmistä” maapallolla. Kansanterveysviranomaiset eivät ole koskaan poikennut tästä alkuperäisestä tavoitteesta.

  Kysymys – Mutta jos tavoitteena on rokottaa kaikki maapallon ihmiset, rokotteiden on oltava turvallisia, eikö niin?
  Vastaus – Ei, itse asiassa rokotteet ovat vakava uhka terveydelle ja elämälle. Ne ovat vaarallisia.

  Kysymys- Oletko varma, ettet liioittele, onhan jo lähes 2 miljardia ihmistä rokotettu ja vain pieni osa heistä on joko sairastunut vakavasti tai kuollut? Ehkä liioittelet vaaraa?
  Vastaus – Rokotteet ovat hyökkäys elimistön kriittistä infrastruktuuria, verisuonijärjestelmää, ja erityisesti verisuonten seinämiä reunustavia ohuita solukudoksia vastaan. Rokotteet aiheuttavat verenvuotoja, veritulppia ja autoimmuunisairauksia. Mielestäni ne ovat melko suoraviivainen tapa aiheuttaa vakavaa vahinkoa elintärkeille järjestelmille ja elimille, joita ihminen tarvitsee selviytyäkseen. Siksi tohtori Vladimir Zelenko kutsuu niitä ”myrkky-kuolema-rokotteiksi”, mikä vaikuttaa olevan osuva arvio. Olet kuitenkin oikeassa sanoessasi, että ”vain pieni osa ihmisistä sairastuu vakavasti tai kuolee” välittömästi pistoksen jälkeen. Mutta se johtuu vain siitä, että rokote toimii pikemminkin aikapommin kuin myrkyn tavoin. Vaikutus on kuitenkin todennäköisesti yhtä tuhoisa pitkällä aikavälillä. Katsokaa tätä otetta Doctors for Covid Ethics -järjestön julkaisemasta asiakirjasta: :

  ”SARS-CoV-2:lle äskettäin luonnehditun vasta-ainevasteen valossa voidaan odottaa, että kun vasta-aineet kiinnittyvät rokotteen antamisen jälkeen verisuonten seinämien piikkejä tuottaviin endoteelisoluihin, aktivoituneiden komplementtiproteiinien voidaan odottaa kiinnittyvän endoteelisoluihin ja puhkaisevan niiden solukalvot. Sitä seuraava endoteelisolujen kuolema paljastaa epiteelin alla olevan kudoksen, mikä käynnistää kaksi merkittävää tapahtumaa. Se käynnistää veren hyytymisen ja aiheuttaa verisuonen seinämien vuotamisen. Tämä patogeeninen mekanismi on dokumentoitu SARS-CoV-2-tartunnan saaneilta potilailta otetuissa koepaloissa. Näissä tutkimuksissa on kuvattu ”katastrofaalinen mikroverisuonten vaurio-oireyhtymä, jota välittää komplementin aktivoituminen”.

  …osana SARS-CoV-2:n piikkiproteiini-immuunivasteeseen. Juuri tämän immuunivasteen COVID-19-rokotteilla pyritään saamaan aikaan. Tällaiset rokotteen ja immuunijärjestelmän väliset vuorovaikutukset ovat johdonmukaisia niiden haittavaikutusten kanssa, joihin liittyy näkyviä ihon alla olevia kapillaarien repeämiä, jotka on dokumentoitu ja raportoitu COVID-19-rokotuksen jälkeen.””. (”The Dangers of Covid-19 Booster Shots and Vaccines”, The Doctors for Covid Ethics).

  Toista: ”katastrofaalinen mikroverisuonten vaurio-oireyhtymä, jota välittää komplementin aktivoituminen”.

  Kysymys – Mitä se tarkoittaa selkokielellä?
  Vastaus – Se tarkoittaa, että rokote luo tilanteen, jossa elimistö hyökkää raivokkaasti omaa verenkiertojärjestelmääsi vastaan, jolloin syntyy verihyytymiä ja vuotavia verisuonia. Luuletko voivasi elää vaurioituneen verisuoniston kanssa? Luuletteko voivanne nauttia pitkästä ja onnellisesta elämästä immuunijärjestelmän kanssa, joka on ohjelmoitu hyökkäämään terveiden solujen kimppuun ja tappamaan ne, jotka nyt tuottavat patogeenistä ”piikkiproteiinia”? Jos kyllä, niin kuinka kauan; kuinka kauan luulette voivanne selviytyä tuollaisesta sisäisestä sodankäynnistä? Kaksi vuotta? Viisi vuotta? 10 vuotta?

  Kysymys – Analyysinne kuulostaa hyvin salaliittolaiselta. Jos rokotteet tekevät sitä, mitä väitätte niiden tekevän, niin ihmisten, jotka ajavat tätä (joukkorokotuskampanjaa), täytyy tietää se, eikö niin? Heillä on oltava jonkinlainen peruskäsitys siitä, millaisia vaaroja nämä injektiot aiheuttavat.
  Vastaus: Tietenkin he tietävät. Miten he voisivat olla tietämättä? Luuletko, että planeetan rikkaimmat ja vaikutusvaltaisimmat ihmiset sulkevat mielivaltaisesti maailmantalouden, lukitsevat kaikki koteihinsa, tukahduttavat hengenpelastavia lääkkeitä ja sensuroivat kaikki, jotka kyseenalaistavat virallisen narratiivin, jos he eivät tietäisi tarkalleen, mitä rokotteen voidaan olettaa aiheuttavan?

  He tietävät. He eivät vain ”heittele noppaa”. Heillä on suunnitelma ja he toteuttavat sitä. Se on selvää.

  Mitä tulee ”salaliittoväitteeseen”, tosiasiat puhuvat puolestaan. Oliko viime vuosikymmenen aikana lukuisia harjoituksia, joihin osallistuivat tärkeimmät tiedustelupalvelut, suuret lääkeyhtiöt, aktivistieliitti, puolustusministeriö, media ja WHO?
  Kyllä, niitä oli.

  Ja ennustettiinko näissä harjoituksissa pohjimmiltaan samoja tuloksia ja skenaarioita, joita näemme tänään, erityisesti edustuksellisten hallitusten ohittamista, ristiriitaisten poliitikkojen valtuuksien lisäämistä, rokotevaatimusten täytäntöönpanoa ja sellaisen ennennäkemättömän pandemiastrategian määräämistä, joka oli silmiinpistävän samanlainen jokaisessa maassa, jossa se määrättiin?
  Kyllä, jälleen kerran.

  Uhkaavatko rokottamattomia jo nyt kostotoimet, jos he vastustavat rokottamista? Ovatko hallitukset jo siirtymässä rokotepasseihin, digitaaliseen valuuttaan, sosiaalisiin luottojärjestelmiin, pidätyskeskuksiin ja tehostettuun valvontaan?
  Kyllä, niin ne tekevät.

  Vaikuttaako mikään tästä teistä sattumanvaraiselta vai onko se lähempänä ”salaliiton” todellista määritelmää, joka on: ”kahden tai useamman henkilön salassa laatima paha, laiton, petollinen tai salakavala suunnitelma”?

  Se, että tiedotusvälineet pilkkaavat ”salaliittoteoreetikkoja”, ei muuta sitä tosiasiaa, että salaliittoja todella tapahtuu. Viimeiset kaksi vuotta ovat vain korostaneet tätä tosiasiaa. Käytännössä mitään ei ole jätetty sattuman varaan. Tulevaisuuttamme ja ihmiskunnan tulevaisuutta ohjaavat voimakkaat voimat, joita emme ole vielä edes onnistuneet tunnistamaan. Se on karmivaa. (Katso: RFK jr. tapahtumasta 201.)

  Ja tässä on vielä jotain muuta mietittävää, kun kerran olemme ”salaliittojen” aiheessa. Minusta on hyvin todennäköistä, että rokote kehitettiin hyvissä ajoin ennen viruksen puhkeamista.

  Ja tässä on vielä yksi asia, jota voi pohdiskella, kun kerran puhutaan salaliitoista. Minusta on erittäin todennäköistä, että rokote kehitettiin hyvissä ajoin ennen viruksen puhkeamista.

  Kysymys: Miksi sillä olisi väliä?
  Vastaus – Sillä on itse asiassa melko paljonkin merkitystä, koska se auttaa havainnollistamaan, että ”ratkaisu” edelsi ongelmaa, ”kana ennen munaa”. Toisin sanoen Yhdysvaltojen bioasetutkimuksen tarkoituksena oli todennäköisesti luoda aine, joka heikentäisi (ja lopulta tappaisi) jatkuvasti lukemattomia ihmismääriä, jotka olisi eliminoitava hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, niukkojen resurssien ehtymisen helpottamiseksi ja luonnonympäristön tuhoutumisen kääntämiseksi laskuun. Luuletko, että Pentagonilla ja CIA:lla on tällaisia varautumisohjelmia? Luuletko, että globalistinen eliitti voisi tukea tällaista politiikkaa?

  Todellakin tukisivat, ja he toteuttaisivat sen häpeilemättä ”ihmiskunnan pelastamisen” tai muun vastaavan hölynpölyn nimissä. Muistakaa, että vuosisadan vaihteessa (1900) maailman väkiluku oli vaivaiset 1,6 miljardia. Vuoteen 2021 mennessä määrä on paisunut 7,9 miljardiin. Yhdistyneiden Kansakuntien ennusteiden mukaan luku kasvaa noin 11 miljardiin vuoteen 2100 mennessä.

  Luuletteko, että globaali eliitti aikoo istua kädet ristissä ja olla tekemättä mitään, kun fossiilisten polttoaineiden hupenemisesta ja lämpötilan noususta johtuvat ”koetut” vaarat kasvavat edelleen? Luuletteko, että kenties – vuosien kiihkeiden vetoomusten jälkeen, joissa kehotettiin ”tekemään jotain ilmaston hyväksi” – vuonna 2019 saavutettiin vihdoin yksimielisyys, joka tasoittaa tietä aggressiiviselle ”väestönhallintaohjelmalle”?

  Kyseessä ovat tietenkin ”sivistyneet” miehet, jotka eivät koskaan turvautuisi mihinkään niin mauttomaan kuin kaasukammioihin tai teloitusryhmiin. Voi ei; he etsisivät salakavalaa menetelmää lauman harventamiseksi ilman, että lauma koskaan todella tietäisi, mitä on tekeillä. He tarvitsisivat keinon, joka auttaisi heitä saavuttamaan tavoitteensa ja joka olisi samalla uskottavasti kiistettävissä. (Fauci ja salaiset bioaseohjelmat.) Ja jos totuus joskus tulisi julki, he vakuuttaisivat yleisölle, että he toimivat vain ihmiskunnan parhaaksi yrittäessään estää vääjäämättömän ryntäyksen kohti katastrofaalista ilmastokriisiä. Kuulostaako tutulta?

  Sen pitäisi kuulostaa. Siitä voidaan kiistellä, lämpiääkö maailma vai ei, mutta kiistatonta on se, miten saumattomasti ilmastokohu sopii globalistien autoritaariseen poliittiseen agendaan. Siinä ei ole mitään sattumaa.

  Joka tapauksessa Wuhanissa tapahtuneet toimintakyvyn parantamiseen tähtäävät tempaukset olivat luultavasti vain viimeistelyä suunnitelmalle, joka oli tehty jo vuosia aiemmin aivoriihissä ja globalistien konferensseissa, joissa rikkaat ja vaikutusvaltaiset kokoontuvat päättämään, miten maailma voitaisiin parhaiten muokata heidän omien kapeiden vaatimustensa mukaiseksi. Oma arvaukseni on, että piikkiproteiinin toimitusjärjestelmä (eli Covid-19-rokote) oli luotu jo vuosia aiemmin ja tarvitsi vain vihreää valoa päästäkseen maailmalle.

  Kysymys – Näyttää siltä, että olemme taas ajautuneet sivuraiteille. Voisimmeko palata hetkeksi tehostimiin? Sanoitte, ettei kliinisiä lisäkokeita tehty. Tarkoittaako se, että FDA ei hyväksynyt tehoaineita virallisesti?
  Vastaus: FDA ei hyväksynyt niitä virallisesti. Ne hyväksyttiin hätätilaluvalla (Emergency Use Authorization, EUA) samoin kuin rokotteetkin. Se ei kuitenkaan tarkoita, että riskit olisivat samat. Eivät ne ole. Tehosterokotteet ovat huomattavasti vaarallisempia kuin rokotteet, kuten tässä Doctors for Covid Ethics -järjestön klipissä todetaan:

  ”Selitämme tässä, että tehosterokotukset ovat ainutlaatuisen vaarallisia tavalla, joka on ennennäkemätön rokotteiden historiassa. Tämä johtuu siitä, että immuunivasteen toistuva tehostaminen lisää toistuvasti itseensä kohdistuvan hyökkäyksen voimakkuutta…..

  Geenipohjaisten ”rokotteiden” (eli ”tehosterokotteiden”) toistuvat injektiot tulevat väistämättä tehostamaan ja toistamaan tätä perustapahtumaa kaikkialla, missä vastikään ilmentynyt piikkiproteiini ilmestyy verisuonten limakalvoon….. Komplementin välittämillä verisuonivaurioilla, jotka esiintyvät useissa kohdissa koko kehossa, on mahdollisesti tuhoisia vaikutuksia paitsi rokotetun yksilön terveyteen myös raskauteen ja hedelmällisyyteen…..

  Spike-proteiinimolekyylit, joiden tiedetään vapautuvan verenkiertoon pian rokotuksen jälkeen, sitoutuvat verihiutaleisiin ja merkitsevät ne vasta-aineiden sitoutumisen kohteiksi. Seuraavan hyökkäyksen… on odotettava aiheuttavan verihiutaleiden tuhoutumista,… mitä tapahtuu, kun ”rokotteet” tihkuvat ulos vaurioituneista verisuonista ja pääsevät elimistön elimiin? Merkitsevätkö geenien omaksuminen ja piikkien tuottaminen sitten jokaisen solutyypin tappajalymfosyyttien tuhottavaksi? Olemmeko todistamassa täysin uuden autoimmuunisairauksien maailman syntyä?” (Doctors for Covid Ethics)

  Mikä osa yllä olevasta lainauksesta saa sen kuulostamaan siltä, että tehosteet ovat hyväksi yleiselle terveydelle ja hyvinvoinnille?

  Mikään osa siitä, eikö niin? Ja aivan kuten näimme tapausten, sairaalahoitojen ja kuolemantapausten jyrkän nousun sen jälkeen, kun massarokotuskampanjat käynnistettiin ympäri maailmaa, näemme nyt saman ilmiön kehittyvän Israelissa tehosteiden kanssa. (Katso tämä hämmästyttävä 2 minuutin video, jonka tilastotieteilijä Joel Smalley on laatinut rokotuksia seuranneista kuolemantapauksista).

  Ja muista, että tehosteaineet ja rokotteet eivät pysy käsivarren lihaksessa (Deltoideus), kuten lääkeyhtiöt sanoivat. Ne pääsevät verenkiertoon noin 30 minuuttia injektion jälkeen ja leviävät elimistöön verenkiertojärjestelmän kautta. Mutta koska rokote on suunnitelma piikkiproteiinin valmistamiseksi eikä itse proteiini, se pystyy kiertämään immuunijärjestelmän ja tunkeutumaan soluihin ennen kuin se havaitaan. Tämä tekee pistetystä spike-proteiinista vaarallisemman kuin Covid-19:ssä olevasta spikesta. Viruksen on kuljettava nenän tai kurkun kautta, ennen kuin se hautuu ja pääsee verisuonistoon, mutta rokotteen piikki löytää suoremman reitin injektion kautta. Tohtori Byram Bridle taas:

  ”’Olemme tienneet jo pitkään, että piikkiproteiini on patogeeninen….. Se on toksiini. Se voi aiheuttaa vahinkoa kehossamme, jos se on verenkierrossa. Nyt meillä on selviä todisteita siitä, että … itse rokote ja proteiini pääsevät verenkiertoon.”””

  Kun näin tapahtuu, piikkiproteiini voi yhdistyä verihiutaleiden reseptoreihin ja verisuonia reunustaviin soluihin. Siksi se voi paradoksaalisesti aiheuttaa sekä veren hyytymistä että verenvuotoa. ”Ja tietysti sydän on osallisena, osana sydän- ja verisuonijärjestelmää… Siksi näemme sydänongelmia. Proteiini voi myös läpäistä veri-aivoesteen ja aiheuttaa neurologisia vaurioita…..

  Lyhyesti sanottuna… teimme suuren virheen. Tajusimme sen vasta nyt. Emme tajunneet, että rokottamalla ihmisiä rokotamme heitä tahattomasti myrkyllä.”….
  …piikkiproteiini on yksinään lähes kokonaan vastuussa sydän- ja verenkiertoelimistön vaurioista, jos se pääsee verenkiertoon. Jos puhdistettua spike-proteiinia ruiskutetaan tutkimuseläinten vereen, ne saavat aikaan kaikenlaisia sydän- ja verisuonijärjestelmän vaurioita, ja se voi läpäistä veri-aivoesteen ja aiheuttaa vaurioita aivoissa.” (Rokotetutkija: ’Olemme tehneet suuren virheen'”, Konservatiivinen nainen).

  Sen jälkeen, kun Bridle esitti nämä väitteet radio-talk-show’ssa, häntä on ahdisteltu ja pilkattu raa’asti ja hänet on erotettu yliopistosta, jossa hän työskenteli. Silti hän ei ole perunut sanaakaan lausunnostaan huolimatta siitä, että hänelle itselleen ja hänen maineelleen on aiheutunut suuria kustannuksia.

  Bridle teki virheen luullessaan, että hänen kollegansa ja kollegansa taputtaisivat hänen tutkimukselleen. Hän ajatteli naiivisti, että joukkorokotusten kannattajat tunnustaisivat virheensä ja pyrkisivät korjaamaan sen. Hän ei koskaan kuvitellut, että rokote oli suunniteltu toimimaan juuri niin kuin se toimii, tunkeutumaan isäntäsoluihin ja valmistamaan sytotoksista patogeenia, joka saa aikaan voimakkaan itseä vastaan kohdistuvan immuunivasteen, joka johtaa verisuonijärjestelmän lisäkadotukseen.

  Bridlen kohtelu kertoo paljon pandemiaa hallinnoivista ihmisistä, heidän valtansa laajuudesta ja heidän läpikotaisin pahanlaatuisista tavoitteistaan. (Katsokaa tämä tohtori Nathan Thompsonin video: ”Leukani loksahti, kun testasin jonkun immuunijärjestelmää toisen rokotuksen jälkeen”, joka osoittaa, miten rokottaminen voi johtaa autoimmuniteettiin ja ”läpimurtoinfektioihin”).

  Kysymys – Luulen, että olemme taas eksyneet kärryiltä. Olet puhunut paljon piikkiproteiinista ja sen vaikutuksesta verisuoniin, mutta suuri osa tästä kuulostaa teoreettiselta. Onko teillä mitään pitäviä todisteita siitä, että rokotteet aiheuttavat vakavia kudosvaurioita?
  Vastaus: Kyllä. Kaksi saksalaista patologian professoria, Arne Burkhardt ja Walter Lang, ovat toimittaneet tulokset ruumiinavauksista, jotka he tekivät kymmenelle ihmiselle, jotka kuolivat sen jälkeen, kun heille oli pistetty Covid-19-rokotetta. Tässä on lyhyt ote artikkelista, jossa kerrotaan, mitä he löysivät:

  ”Reutlingenin patologi ja professori Walter Lang ovat viime kuukausien aikana tutkineet vainajien kudosmateriaalia mikroskooppisesti. … Viidessä edellä mainituista kymmenestä tapauksesta nämä kaksi lääkäriä arvioivat kuoleman ja rokotuksen välisen yhteyden erittäin todennäköiseksi, kahdessa tapauksessa todennäköiseksi. Yhtä tapausta ei ole vielä arvioitu. Kaksi muuta tapausta luokiteltiin epäselviksi/mahdollisiksi tai ”melko sattumanvaraisiksi”.

  Kuolemansyiden osalta Burkhardt huomautti, että lymfosyyttinen sydänlihastulehdus on yleisin diagnoosi….Lääkärit epäilevät, että muita korona-rokotuksen sivuvaikutuksia, joilla voi olla kuoleman seurauksia, ovat autoimmuuni-ilmiöt, immuunikyvyn heikkeneminen, syövän kasvun kiihtyminen, verisuonivauriot ”endoteeliitti”, vaskuliitti, perivaskuliitti ja erytrosyyttien ”klumppaantuminen”…..

  Burkhardt ja hänen kollegansa ovat tutkineet asiaa viime kuukausina. Hän sanoi voivansa ajatella tuloksia nähdessään vain yhtä asiaa – ”lymfosyyttimellakkaa”, joka voi esiintyä kaikissa kudoksissa ja elimissä. Lymfosyyttejä löytyi monenlaisista kudoksista, kuten maksasta, munuaisista, pernasta aina kohtuun ja kasvaimiin asti, jotka hyökkäsivät massiivisesti kudokseen siellä…..

  Burkhardt päätteli, että poliitikot sanovat: ”Jos et halua rokotuksia, sinun on kohdattava seuraukset, mutta kaikkien, jotka rokotetaan, on myös kohdattava seuraukset.” Nämä ovat vielä suurelta osin tuntemattomia. ”Toistaiseksi on dokumentoitu vain ensimmäiset, mutta huolestuttavat löydökset, joiden patogeneesiä tutkitaan tarkemmin”, Burkhardt sanoi.

  Löydökset vahvistavat professori, tohtori Peter Schirmacherin toteamuksen, jonka mukaan yli 40 ruumiinavauksen kohteena olleesta ruumiista, jotka kuolivat kahden viikon kuluessa Covid-19-rokotuksesta, noin kolmannes kuoli rokotuksen seurauksena.” (”Lymfosyyttimellakka”: Patologit tutkivat Corona-rokotuksen jälkeisiä kuolemantapauksia”, Free West Media))
  Translated with
  http://www.DeepL.com/Translator (free version)
  —————
  Okei, katsotaanpa vielä kerran. Mitä lääkärit löysivät?

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
  1. Oikeusnotaari, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden maisteri Aki Nummelin kirjoitti FB-sivulle merkittävän selvityksen Sanna Marinin hallituksen lakiesityksestä, joka mahdollistaisi EU-koronapassin käyttöönoton myös Suomessa. Hän suosittelee perustuslakivaliokuntaa ottamaan puutteellisen lakiesityksen uudestaan käsittelyyn.
   Lääketieteelliset perusteet tuotava esille julkiseen keskusteluun (viimeinen kohta artikkelista)

   Nyt näitä lääketieteellisiä perusteita ei kuitenkaan ole tuotu esille julkiseen keskusteluun. Lukuisat tahot ovat pyytäneet THL:ltä ja STM:ltä nähtäväksi puolueettomia tutkimuksia koronaviruksesta sekä muun muassa lääketieteellisesti tarkkaa kuvausta koronaviruksesta.

   Näitä ei ole laitettu julkisesti esille, jotta niistä voitaisiin saada tietoa ja niistä voitaisiin käydä kriittistä, lääketieteellistä keskustelua.

   Sen sijaan on runsaasti tieteellistä tietoa siitä, että rajoitustoimenpiteet ovat aiheuttaneet merkittäviä haittoja ihmisten perusoikeuksille ja terveydelle, että rokotteista on aiheutunut merkittäviä haittoja ja että rokotteet eivät estä koronataudin leviämistä.

   Keskustelu näistä on vaiennettu esimerkiksi siten, että THL on estänyt lukuisten ihmisten pääsyn kommentoimaan heidän Facebook-sivuillaan. Tällainen toiminta ei luo luottamusta viranomaistoimintaan ja siksi siihen on saatava muutos.
   https://mvlehti.net/2021/10/14/oikeusnotaari-aki-nummelin-puutteellisesti-kasitelty-lakiesitys-koronapassista-palautettava-perustuslakivaliokuntaan/

   Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat