Yhteiseurooppalainen puolustus ja Unioni ”arvoyhteisönä”

Wolfgang Schäublen mukaan rajojen sulkemisella ei ratkaista maahanmuuttoa, sillä ”sisäsiittoiset” saksalaiset kaipaavat rikastusta Lähi-idän populaatiolla. Tämä on yksi syy lisääntyvään kansallismielisyyteen, joka muodostaisi yhden tekijän siihen, että Schäuble kaipailee EU-armeijaa. Lisäksi luomme katsauksen Schäublen ja Macronin ihanne-Euroopan unioniin?

Wolfgang Schäuble.

Wolfgang Schäuble: rajoja ei pidä sulkea

Saksan parlamentin puhemiehen Wolfgang Schäublen (WS) mukaan rajojen sulkemisella ei ratkaista maahanmuuttoa 2000-luvulla. WS:n mielenyhtymät on helppo ymmärtää, sillä hän kannatti jo vuonna 2016 talousministerinä saksalaisten etnokulttuurista sekoitusta väittäen muiden muassa, että Saksan väestö raunioituu lähisukulaisristeytyneeksi ilman kehitysmaista saapuvaa muslimien massiivista sekä rikastuttavaa maahanmuuttoa.

WS:n perustelut Saksan homoetnisyyden vaarasta näyttäytyvät omituisilta valtiossa, jossa jo 1960-luvulla lopulla Länsi- ja Itä-Saksan yhdistetty väestönmäärä oli noin 62 miljoonaa, ja nykyisin Saksan liittotasavalta on noin 83 miljoonalla väestöllään Keski-Euroopan runsaslukuisin valtio.1

WS:n lausunnot näyttäytyvät vieläkin kummallisemmalta huomioidessa, että hän olisi valmis poistamaan Saksan ”sisäsiittoisuutta” taustaltaan poliittisen Lähi-idän populaatiolla, jonka keskuudessa serkkuavioliitot ovat tavallisia. Esimerkiksi Englannin Bradfordissa noin 75 prosenttia pakistanilaista alkuperää olevista avioituu serkkunsa kanssa.2  

Tosin WS toteaa, että poliittiseen Lähi-itään, kuten esimerkiksi Irakiin, Syyriaan, Libyaan ja Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan tulee voimakkaasti Eurooppaan investoida, joka toiminta myös vähentäisi pakolaisvirtoja Eurooppaan.

Kommentti: Toisaalta Lähi-itään on avautumassa sijoituskohteita, sillä Yhdysvaltojen johtama läntinen koalitio ja Israel ovat saattaneet aikaan valtioterrorismillaan täyden kaaoksen ja raunioitumisen Poliittisessa Lähi-idässä.

EU-armeijan nopea kehittäminen, miksi?

WS paljastaa haastattelussa odottavansa malttamattomana kehitystä kohti yhteiseurooppalaista armeijaa, jota prosessia hän soisi nopeutettavan.

Mutta miksi tarvitaan yhteiseurooppalaiset asevoimat?

WS näyttää antavan siihen jonkinlaisen vastauksen, sillä edustaahan WS Ranskan presidentin Emmanuel Macronin Euroopan unionia koskevia modernisoinnin linjauksia, jotka sisältävät liittovaltiokehityksen. Hänen mukaansa EU:n puolustuksellinen ylivertaisuus täytyy perustellusti vakuuttaa, mikä selventäisi kansallismielisyyden tai kansankiihotuksen mahdottomuuden Unionissa.

Emmanuel Macron pälyilee sotilaiden välistä.

Välittömänä kommenttina esitettäköön, että toisaalta kansankiihotusta vähentäisivät itsenäisten, omavaraisten sekä hyvinvointiin perustuvien kansallisvaltioiden muodostaminen.

Toisin sanoen yhteiseurooppalaista armeijan ja Atlanttisen ratkaisun3 kautta Eurooppaan sijoitettuja yhdysvaltalaisjoukko yhtenä syynä tarvitaan varautumisena Euroopan tulevaan sisällissotaan. Onhan johdonmukaista ajatella, että jatkuvasti lisääntyvä elintasopakolaisten muuttoaalto synnyttää kestämättömän tilanteen kantaväestön ja ”turvapaikanhakijoiden” välille; tässä ruutitynnyrinä toimivat jo paikalliset hallitukset, eduskunnat, suvaitsevainen virkamieskoneisto mukaan lukien politisoitunut poliisi ja näitä tukeva valhe- eli valtamedia, jotka tukevat voimakkaasti ”maahanmuuttajien” etujen asettamista kantaväestön etujen edelle. Lisääntyvä työttömyys, valtion menojen supistukset ja yhtiöittämiset sekä yksityistämiset melkein koko Euroopassa vahvistavat globaalin modernin omistajaluokan asemaa.

Kolmanneksi tietyt Euroopan unionin jäsenmaat, kuten Suomi, ovat liimautuneet Yhdysvaltain liittolaiseksi, joiden tuki ja suopeus ovat luovuttaneet entistä enemmän legitimiteettiä Yhdysvaltain vahingolliselle globaalille toiminnalle. Ilmeisesti yhteiseurooppalaista armeijaa voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa myös Yhdysvaltojen globaalia valtapolitiikkaa ajatellen.  Kiinan kehittyminen maailman suurimmaksi talousmahdiksi ja Shanghain yhteistyöjärjestön (SCO) jatkuva sotilaallisen voiman kurominen jo pian Naton rinnalle, voivat olla tiettyjä syitä EU-armeijan kehittämiselle, joka siis yhdistyisi transatlanttiseen taloudelliseen ja sotilaalliseen yhteistyöhön.

EU-armeija ja Nato

Ajatus Euroopan unionin omista asevoimista, toisin sanoen eurooppalaisesta armeijasta, ei ole aivan uusi, ja sitä alettiin jälleen viritellä henkiin vuonna 2015 komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin toimesta. 

Ranskan presidentin François Hollanden vaatimus käynnisti Lissabonin sopimuksen turvatakuut kaikesta mahdollisesta tuesta, mikäli jäsenvaltioon kohdistuisi hyökkäys. Juuri nykyisin käytetään aktivoituja turvatakeita hyödyksi nojautuen olemattomiin uhkakuviin. Niinpä farisealaisesti nähdään, että yhteiset turvallisuushaasteet oikeuttavat tiivistyvää puolustusyhteistyötä sillä perusteella, että yksin ollaan haavoittuvaisempia. Euroopan komission kanta on, että eurooppalainen armeija ei olisi Naton kilpailija, vaan sen pikemminkin täydentäjä Euroopassa. Tämä voidaan tulkita myös siten, että eurooppalainen armeija olisi Naton jatkettu sotilaallinen instrumentti Euroopassa, poliittisessa Lähi-idässä ja kenties Aasiassa sekä unohtamatta kiihtyvää kilpailua Venäjän kanssa strategisesti merkittävän arktisen alueen hallitsemiseksi.

Tässä globaalissa poliittisessa leikissä, jota Suomen poliittiset Brysselin ja Yhdysvaltojen johtaman koalition villakoirat eivät nähtävästi vähääkään ymmärrä, on Suomi ajautumassa suurvaltojen myrskynsilmään ja altistumaan ansaitulle Venäjän vihalle. Kuitenkaan suomalaisten poliittisten johtajien tähden ei kannata uhrata edes hiuskarvaansa, sillä kyseinen poliittinen mafia on Suomen ja sen kansan vihollinen.

Millainen on Schäublen ihanne arvoyhteisö, EU?

Minkälainen onkaan Scäublen ihanne-EU:n arvoyhteisö, minkä hän toivoo kehittyvän Ranskan Macronin tavoin liittovaltioksi? Paljastavien tutkimuksien mukaan EU on hyvin byrokraattinen, aneemisen kasvoton erikoisesti pienien valtioiden suhteen (Suomi), demokraattisen valvonnan ulottumattomissa oleva teho-Neuvostoliitto, jota sionistien ohjailema vapaamuurarien salajärjestö diktatorisesti dominoi. Euroopan unionista on jo kehittynyt ihmisrotujen sulatus-uuni, kuten jo mananmaille mennyt valtiotieteen tohtori Karl Steinhauser tutkimuksissaan reilut 24 vuotta sitten päätteli, Unionin kehityksestä.4

Esimerkkinä voitaisiin mainita EU:n lobattavaa TiSA-sopimusta, jonka kautta päästäisiin vaikuttamaan jäsenmaihin kansallista säätelyä purkamalla hyödyntävästi globaaleille rahoitusmarkkinoille. Tästä seuraisi se, että ylikansalliset yritykset sekä vapaita finanssimarkkinoita työstävät rahoituslaitokset, kuten Goldman Sachs, Credit Suisse ja Citigroup pääsisivät joka tapauksessa aina päämääräänsä.5

Aucklandin yliopiston lakitieteen professori Jane Kelseyn mukaan TiSA kohtelee kaikkia palveluja hyödykkeinä kieltäen tai alistaen palvelujen sosiaaliset, kulttuuriset, työllisyys- sekä kehitysvaikutukset ynnä ympäristövaikutukset ja merkitykset. Siten ihmisetkin nähdään vain kuluttajina eikä henkilöinä tai yhteisönsä jäseninä.5

Arvoyhteisö globaalien pankkien armoilla

Professori Heikki Patomäki kirjoittaa teoksessaan Eurokriisin anatomia siitä, kuinka EMU ryösti jäsenmailtaan mahdollisuuden lainata rahaa suoraan keskuspankeilta. Maastrichtin sopimus nimittäin kielsi maiden oman keskuspankkirahoituksen. Täten euromaista tuli valuutan liikkeellelaskijoiden asemasta valuutan käyttäjiä. Maastrichtin sopimuksen mukaan euromaiden pitää ottaa velkaa yksityisiltä markkinoilta, millä alistetaan maat korkotason nousulle. Siten valtioiden ja kuntien lainojen korot sekä velkakirjojen hinnat määräytyvät rahoitusmarkkinoilla, jossa globaalit liikepankit säätävät lainoille ehdot omien voitontavoitteidensa mukaisesti huomioiden kunkin euromaan lainoittamiseen kuuluvat riskialttiudet.6

Lopuksi on syytä huomata, että:

On turhaa kuvitella Euroopan parlamentin eli Euroopan unionin kansanedustuslaitoksen, ja siihen valittujen edustajien toisin sanoen meppien (MEP) toteuttavan Unionissa demokraattisia arvoja heijastavia päätöksiä. Huomion arvoista on, että kutakin eurokansanedustajaa kohden on noin kuusi raha-, tai bisnesmaailman edustajaa lobbaamassa suppean mutta sitäkin tehokkaamman globaalin kasvottoman kapitalistisen imperiumin hyväksi. Tässä pelissä pätevät vain viidakon lait, jossa unohtuvat tyystin kansallisvaltioiden ja kansalaisten edut; paljon puhutut EU:n demokraattiset ja ihmisoikeudelliset arvot ovat vain arvotonta farisealaista höpinää.

On vielä syytä huomauttaa, että myös Suomi on liitetty Brysselistä tulevan massiivisen lobbauksen ja rahoitusmarkkinoilta saapuvan sortovallan kahleisiin.

Näistä kahleista ei ole muuta vapautumisen keinoa kuin täydellinen Suomen itsenäistyminen. Tähän eivät ole pyrkimässä muut puolueet kuin vain Suomen kansa ensin –puolue, Itsenäisyyspuolue, ja luultavasti Kansalaispuolue sekä Seitsemän tähden liike.

Näitä pienpuolueiden edustajia kannattaa siis äänestää periaatteen vuoksi eduskuntavaaleissa.

Markku Juutinen

Lähteet

 1. D Statis, Statistisches Bundesamt (1950-2017). Saatavina: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/data;sid=05F30858AF981849394B5FA09A97CEB9.GO_1_3?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1552745564536&auswahlopertion=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=12411-0001&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf
 2. Tom Kelly (30.6.2011). MailOnline. ’Bradford is very inbred’: Muslim outrage as professor warns first-cousin marriages increase risk of birth defects. Saatavina: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1392217/Muslim-outrage-professor-Steve-Jones-warns-inbreeding-risks.html

3.      Michel Chossudovsky (4.1.2017). Global Research. Political Insanity: Outgoing President Obama’s “Operation Atlantic Resolve” against Russia: Massive NATO Deployment Underway. Saatavina: https://www.globalresearch.ca/outgoing-president-obamas-operation-atlantic-resolve-against-russia-us-sends-3600-tanks-against-russia-massive-nato-deployment-underway/5566679

4.      Steinhauser, Karl (1994). EU- huomispäivän super-Neuvostoliitto. Karprint; Muut kirjailijan vapaamuurari aiheiset teokset: Laillinen mafia; Paholaisen toimihenkilöt; Kuka kukin on ilman naamioita.

5.      Kivi, Jaana (2016). Bryssel myyty; Lobbausparatiisin kauppiaat. Into

6.      Patomäki, Heikki (2012). Eurokriisin anatomia. into

 

Viittaukset

Chris Tomlinsson (9.6.2016). B Breitbart. German Minister: Closed Borders Will Lead To Inbreeding. Saatavina: https://www.breitbart.com/europe/2016/06/09/germany-finance-minister-closed-borders-will-lead-inbreeding/

Jochen Gaugele, Jörg Quoos ja Sébastien Vannier (4.3.2019). Berliner Morgenpost. Schäuble: „Annegret Kramp-Karrenbauer macht das sehr gut“. Saatavina: https://www.morgenpost.de/politik/article216564891/Wolfgang-Schaeuble-lobt-Annegret-Kramp-Karrenbauer.html

Hungarian Top Economist: Civil war is coming (1.8.2016). Saatavina: https://www.youtube.com/watch?v=TisxfLCAz8E&feature=youtu.be

Andrew Sparrow (8.3.2015). The Guardian. Jean-Claude Juncker calls for EU army. Saatavina: https://www.theguardian.com/world/2015/mar/08/jean-claude-juncker-calls-for-eu-army-european-commission-miltary

Maria Stenroos (16.11.2015). Yle-uutiset; ulkomaat. Ranska haluaa käyttöön EU:n turvatakuut – katso Ylen kirjeenvaihtajan arvio pyynnöstä. Saatavina: http://yle.fi/uutiset/ranska_haluaa_kayttoon_eun_turvatakuut__katso_ylen_kirjeenvaihtajan_arvio_pyynnosta/8460087

EUROPA;.EU. Saatavilla: http://ec.europa.eu/epsc/pdf/publications/en_strategic_note_issue_4.pdf

12 kommenttia

 1. On turhaa kuvitella Euroopan parlamentin eli Euroopan unionin kansanedustuslaitoksen, ja siihen valittujen edustajien toisin sanoen meppien (MEP) toteuttavan Unionissa demokraattisia arvoja heijastavia päätöksiä.
  Näistä kahleista ei ole muuta vapautumisen keinoa kuin täydellinen Suomen itsenäistyminen. Tähän eivät ole pyrkimässä muut puolueet kuin vain Suomen kansa ensin –puolue, Itsenäisyyspuolue, ja luultavasti Kansalaispuolue sekä Seitsemän tähden liike.
  Näitä pienpuolueiden edustajia kannattaa siis äänestää periaatteen vuoksi eduskuntavaaleissa.

  Kumpa kansa tämän tajuaisi. Siitä voisi alkaa uusi tie.

  Plusääni(15)Miinusääni(0)
  1. Noista luetelluista seitsämän tähden liikkeen voi unohtaa. Paavo on mulkku joka äänesti vakoilulain puolesta. Iljaa voisin äänestää mutta hyppäsi huonoon seuraan.

   Ja jokaisen pitäisi pitää kirjaa äänestään ja tarkistaa että se kanssa meni , jos sitä edes voi tarkista…

   Plusääni(5)Miinusääni(0)
 2. Näin Hollywood tekee propagandaa ja edistää Nwo-mafian agendaa. Pentagon Helped Make ‘Captain Marvel’ Blockbuster, Case Study in Neocon War Propaganda
  Progressive cultural representation + militarist propaganda

  Captain Marvel was marketed as a feminist blockbuster, a rare superhero movie featuring a female lead. As the women-centered magazine Elle trumpeted, “Captain Marvel Is Now the Highest Grossing Movie With a Female Lead Ever.”
  As is so often the case in Hollywood, however, ostensibly progressive breakthroughs in cultural representation were seamlessly blended with US militarist propaganda.

  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=185420

  Captain Marvel Hates You…
  …so long as you are a “white dude.”
  PAUL KERSEY
  Captain Marvel is the typical Hollywood fantasy, with a woman playing the “captain,” plenty of heroic non-whites, and lots of bad white people. It will be released this Friday, March 8, which happens to be International Women’s Day. It’s all too trite for words.
  http://www.unz.com/article/captain-marvel-hates-you/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. Ei asiaa ellei ole ’juutalaisessa talmuduskossa’.
  Jared Kushner’s parents refused to meet his brother Josh’s wife Karlie Kloss for six years
  Josh Kushner’s parents refused to meet his wife Karlie Kloss for six years and ‘spoke horribly’ about her behind her back, an expose of the family claims.

  Charles and Seryl Kushner, whose other son is Jared, the son-in-law of Donald Trump, banned Kloss from family gatherings because they hated her so much.

  The Kushners hated how Kloss was not Jewish and the family, who were billionaires thanks to their real estate empire, thought that a Victoria’s Secret model was beneath them.

  Family friends mocked Kloss as ‘the lingerie model’ and they feared that Josh had ‘doomed’ the entire bloodline.
  Jared, whose wife Ivanka Trump is a Jewish convert, also piled in and dismissed Kloss as a ‘shiksa’, a disparaging and offensive term for a non-Jewish woman.

  He also said that the ‘family is going to take care of that’, according to the new book Kushner, Inc.: Greed. Ambition. Corruption. The Extraordinary Story of Jared Kushner and Ivanka Trump by Vicky Ward.

  The claims in the book by the journalist author shed new light on Josh and Kloss’ relationship, which began in 2012 and had a six year courtship.

  The couple got engaged in June last year and soon after Kloss converted to Judaism in a move which now looks designed to please her husband’s parents.

  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=185539

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 4. Ukraina ampui MH-17 alas — Ukrainian Security Official Says Ukraine Shot Down MH-17
  March 26, 2019 | Categories: Articles & Columns | Tags: | Print This Article Print This Article
  Ukrainian Security Official Says Ukraine Shot Down MH-17

  Paul Craig Roberts

  298 Passengers and crew were murdered by Ukraine in order to create a propaganda attack on Russia. The filth that comprise the Western media and governments hid the truth for the sake of Washington’s anti-Russian propaganda.

  The security official says that his suspicions were aroused by “the amazingly prompt reaction of the Ukrainian leadership,” which “indicated prior knowledge of the affair.” Perhaps readers will remember that at the time I pointed out that the event was clearly staged as the same propagandistic accusation against Russia appeared everywhere instantly long before any investigation. Indeed, the investigation was stillborn as it could not be concocted to indicate Russia’s guilt.

  Don’t be surprised. Western governments and media only lie.
  Never do they tell the truth. Remember: Russiagate. Weapons of mass destruction. Iranian nukes. Assad’s use of chemical weapons. Gulf of Tonkin. 9/11. Russian invasion of Ukraine. JFK assassination. MLK assassination. Bobby Kennedy assassination. Skripal poisoning. Maduro starving his own people. An endless list of lies.
  The entirety of the West is nothing but a lie factory.

  https://www.fort-russ.com/2019/03/breaking-ukrainian-security-boss-admits-ukraine-shot-down-mh-17-planned-ethnic-genocide-in-donbass/

  https://www.paulcraigroberts.org/2019/03/26/ukrainian-security-official-says-ukraine-shot-down-mh-17/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 5. Kaikki on illuusiota. Kaikki riippuu miltä puolelta kolikoita katsoo. Hajaannus on syntiinlankeamuksen seurausta. Maailmaan ei tule mitään ”täydellistä” tilaa. Kristuksessa voi löytää autuuden.

  Plusääni(1)Miinusääni(2)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat