Yhteiskunnallinen perikato

Länsimaiset valtiot ja niiden yhteiskunnat ovat romahtamisen partaalla. Mitkä tekijät ovat tähän vaikuttaneet? Tässä kirjoituksessa keskitymme Ruotsin ja Suomen yhteiskunnalliseen tilanteeseen.

 

Esimerkkejä tekijöistä, jotka ovat romuttaneet yhteiskunnan

 Joukkotiedonvälitys ja viihdemaailma

Kasaarimafian hallinnassa ja kontrollissa oleva länsimainen massamedia ja viihdemaailma ovat mahdollistaneet tehokkaan mielten manipuloinnin, jonka tuloksena valtaosa länsimaisesta väestöstä on degeneroitunut pohjattomaan itsekkyyteen ja robottimaiseen välinpitämättömyyteen yhteiskunnan hyvinvointia koskevissa asioissa.

Aikamme ihmisiä hallitsee hedonismin, kunnian, vallan ja materian tavoittelu. Niinpä koulutus-, viihdemaailmassa, muotialalla, joukkoviestinnässä ja yleensä yhteiskunnan kaikilla sektoreilla vallitsee kasaarimafian myrkyllinen vaikutus musertavana. Tällä on tasapäistävä vaikutus ihmisiin, jotka ahmivat Big brother valvoo -tyylistä henkistä kuonaa ja Hollywood-saastetta iltojensa viihteeksi.

Anni Hautala ja Maaret Kallio ovat tutustuttaneet suomalaisparien ”kiellettyihin” rakkaustarinoihin Nelosen uutuusohjelmassa.
Anni Hautala ja Maaret Kallio ovat tutustuttaneet suomalaisparien ”kiellettyihin” rakkaustarinoihin Nelosen uutuusohjelmassa.

Täydellistä kuraa edustaa muiden muassa Nelosen uutuusohjelma, jossa otsikolla Kielletty rakkaus kerrotaan, kuinka 35-vuotias Michael Jackson -imitaattori ja 14-vuotias tyttö tapasivat. Huolimatta tapahtuman viattomasta vakuuttamisesta, sisältyy siihen tarkoituksellinen pedofilian liberalisoiminen kuulijoiden piilotajuntaan.

Opetusmateriaalin, joukkoviestinnän ja viihdemaailman vaikutuksesta äänestäjät valitsevat kerta toisensa jälkeen sellaisia edustajia, jotka edustavat Suomen ja sen kansalaisten vihollisia. Ihmiset toimivat lammasmaisuuttaan turmiokseen, vaikka heillä olisi tilaisuus edistykselliseen muutokseen.

Taloudellisen itsenäisyyden rampauttaminen

Vallitseva Uusklassisen taloustieteen suosiollisuus esimerkiksi mikrotaloustieteessä(a ei ole tuonut mitään onnistunutta ratkaisua Suomen taloudelliseen taantumaan.

___________________

a). Mikrotaloustiede muodostaa uusklassisen taloustieteen teorian perustan. Se tutkii, miten ihmiset, kotitaloudet ja yritykset tekevät päätöksiä ja jakaa niukkoja resursseja.

Lievästi sanoen megayhtiöt ja –pankit perinteisesti pyrkivät turvaamaan voittonsa ja taloudellisen valta-asemansa, kansojen kärsimyksistä piittaamatta. Loputtomasta velkakierteestä hyötyvät globaalit yksityiset pankit, jotka kahmivat korkorahat ja velan pääoman ilmaisena rahana.

Megayhtiöt pystyvät velmuilemaan esim. korkojen kautta siten, että verotettavat tulot siirtyvät ulkomailla, verottajan ulottumattomiin. Tästä esimerkkinä olkoon kansalle surullisen kuuluisa sähköyhtiö Caruna, joka korotti sähkönsiirto hintaa noin 30 prosentilla, eikä osallistu Suomen hyvinvoinnin rakentamiseen, sillä verotettaviin tuloihin ei verokarhun käpälät ylety.1

caruna
Suomalaisia ryöstävä sähköyhtiö Caruna linkittyy sionistisen mafian pankkeihin, jotka tukevat terroristivaltio Israelia.

Jättiläiskorporaatiot linkittyvät toisiinsa muiden muassa fuusioiden ja tytäryhtiöiden välityksellä. Siten maallikon on miltei mahdotonta saada selville sitä, mitkä voimat kätkeytyvät häikäilemättömien globaalien megayhtiöiden verkostoon.

Esimerkiksi Carunasta omistaa kansainvälinen infrastruktuurisijoittajat First State Investments 40 % prosenttia ja First State Investments on puolestaan Commonwealth Bank of Australian tytäryhtiö. Edelleen Commonwealth-pankin suuret omistajat ovat ylikansallisia kasaarimafian pankkeja, jotka pyrkivät strategiassaan salaamaan yhtiöiden todellisen omistus-suhteen.2

Näistä suurista omistajapankeista HSBC tuki juutalaisvaltion suorittamaa kansanmurhaa Gazassa vuonna 2014. Tulitukea juutalaisvaltiolle tarjosi myös National Australia Bank ( NAB ), jonka merkittäviä omistajia2 ovat kasaarien pankit, National Nominees, Citicorp, HSBC ja JPMorgan.

Stora Enso ei maksa veroja Suomeen, vaan Ruotsiin.
Myös Stora Enso ei maksa veroja Suomeen, vaan Ruotsiin.

Suomen kriminaali ja kansalleen vaarallinen poliittinen eliitti onkin yksityistämässä Suomen kansallista omaisuutta: harkinnassa on jopa Suomen luonnon yhtiöittäminen, joka voisi tarkoittaa metsien myymistä ulkomaille. Muistettakoon, että mahdollisen TTIP-sopimuksen myötä kerran yksityistettyjä kohteita ei enää voitaisi kansallistaa, vaikka kuinka äänestäjät sitä haluaisivat.

Ajatelkaa mihin Suomi on menossa. Missä viipyy vallankumous?

Metsähallituksen yhtiöittämistä vastustava adressi: Suomen luontoa ei saa yhtiöittää.
http://pysaytetaanmetsahallituslaki.fi/

Kansanvaellukset

Lienee syytä painottaa sitä, että kriittisyys pakolaispolitiikkaa kohtaan ei ole rasismia, vaan pyrkimyksenä on herättää asiallista dialogia vallitsevasta monikulttuurisuudesta ja sen vaikutuksesta ympäröivään yhteiskuntaan. Tarkoituksena ei suinkaan ole lietsoa muukalaisvihaa, vaan mieluummin synnyttää kriittinen näkökulma pakolaispolitiikasta vastuussa olevaa poliittista koneistoa ja viranhaltijoita kohtaan.

Kansanvaelluksen taustoista mainittakoon, että ehkä vaikuttavimmaksi ihmisvyörytyksen lobbaajaksi on osoittautunut ”juutalainen” (ilmeisesti aškenasijuutalainen eli kasaari) keinottelija ja monimiljardööri George Soros.

Tietysti Sorosin kytkennät ulottuvat kaikkialle, mutta nykyisin hänen Open Society -ryhmään kuuluva ”W2eu – Tervetuloa EU:hun –säätiönsä on painattanut oppaan, joka toimii käsikirjana Eurooppaan saapuville maahanmuuttajille, josta löytyy Eurooppaa koskevia vinkkejä, karttoja, puhelinnumeroita ja ohjeita. Tiiviissä oppaassa on pakolaisia auttavien organisaatioiden puhelinnumeroita. Opas on kirjoitettu arabiaksi sisältäen Punaisen Ristin, YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) sekä muiden pakolaisten matkaa avustavien järjestöjen puhelinnumeroita.

Unkarin hallituksessa olevien kristillisdemokraattien lakimies kertoi George Sorosin rahoittamien kansalaisjärjestöjen haittaavan Unkarin maahanmuuttoviranomaisten työtä. Istvan Hollik kertoi uutiskanava M1:lle, että Unkarin Helsinki-komitea, Unkarin maahanmuuttajayhdistys (Menedek) sekä Unkarin ihmisoikeusunioni (TASZ) olivat häirintään osallistuneita organisaatioita. Hollik kertoi myös, että Soros rahoittaa näitä organisaatioita säätiöidensä kautta, eikä yksikään osapuolista kiellä tätä.3

Megalomaniaa poteva Georg Soros leikkii jumalaa ja lobbaa kansanvaelluksen puolesta.
Megalomaniaa poteva George Soros leikkii jumalaa ja lobbaa kansanvaelluksen puolesta.

Uuskonservatiivien nimellä kulkevat poliitikot ovat saattaneet Euroopan pahimpaan pakolaiskriisiin sitten toisen maailmansodan päättymisen. Katastrofin juuret ovat poliittisessa juonittelussa, jota George Soros ja CIA:n peitejärjestöt ovat rahoittaneet kaikkialla Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Vuoden 2015 tilastojen mukaan väkilukuun suhteutettuna ylivoimaisesti eniten ”turvapaikanhakijoita” otti vastaan Ruotsi, jonne haki viime vuonna yli 80 000. Se on Suomeen verrattuna yli 20-kertainen määrä. Eurostatin mukaan EU-maihin haki viime vuonna 1,25 miljoonaa ”turvapaikanhakijaa.4 Saksa vastaanotto viime vuonna yli 200 000 ”turvapaikanhakijaa.” Mutta on tietysti mahdollista, että tilastoja on rukattu alakanttiin.

Turvapaikanhakijat ovat harhaanjohtava termi, sillä suuriosa vaeltajista on elintasopakolaisia. Suomeen viime vuonna saapuneista turvapaikanhakijoista 78 prosenttia on ollut miehiä, kun vuonna 2014 miesten osuus oli 71,5 prosenttia. Euroopan Unionin kaikkiin 28:n jäsenmaahan vuonna 2014 tulleista turvapaikanhakijoista 70 prosenttia oli miehiä.5

Tämä kertoo osaltaan siitä, että kysymyksessä ei ole todellinen pakolaisuus, sillä eiväthän nuoret miehet ole ensimmäisenä hätää kärsimässä, vaan he selviytyvät vahvoina koettelemuksissa. Sen sijaan heikommat tarvitsevat suojelua, mutta onko siihenkään pakolaisuus Eurooppaan oikea ratkaisu? Tuskinpa.

Valtamedia yrittää selittää yllä olevaa tilannetta siten, että miesten on helpompaa matkustaa, ja että he noutavat perheensä myöhemmin. Kuka vastuuntuntoinen ihminen voi jättää perheensä kriisialueelle tai pakolaisleireille?

Syyrian lisäksi pakolaisia saapuu esimerkiksi Afganistanista, Irakista ja Somaliasta. Tosiasiassa Irakissa on myös paljon turvallisia alueita. Eteläinen Irak ja kurdien alue, ovat turvallisia alueita, ja kuitenkin sieltäkin tulee myös Suomeen turvapaikanhakijoita.

Lisäksi Suomen pitäisi tehdä Somaliasta uusi turvallisuusarvio. Somalia on nykyisin suhteellisen turvallinen maa. Myös Afganistanin tilanne on eheytymisprosessissa, joten sieltä ei tarvitse paeta.

Kansanvaelluksen vaikutukset

Kirjassaan Yksi elämä Euroopalle Coudenhove-Kalergi (C-K) paljastaa kasaarimafiaan lukeutuvan Warburgin rahoittavan Paneurooppa-liikkeen toimintaa. C-K profetioiden mukaan tulevaisuuden Eurooppa muodostaisi todellisen eri ihmisrotujen sulatusuunin, jolloin myös yhteiskuntaluokat katoaisivat. Tuleva euraasialais-negroidinen rotu, joka muistuttaisi ulkonaisesti antiikin egyptiläisiä, asettaisi kansojen erilaisuuden tilalle yksilöllisen monimuotoisuuden.6

Juuri nykyisin tapahtuu Paneurooppa-liikkeen ideologian realisoituminen, kun muukalaistulvien hyökyaallot roiskuvat yli Euroopan maiden rajojen. Massaliikehdinnät palvelevat kasaarieliitin kansainväliseen hegemoniaan tähtääviä pyrkimyksiä. Heikentäähän kansojen sekoitus kansallisvaltioita ja niiden kansallista identiteettiä.

Lisäksi Wolfgang Hackertin teoksen mukaan (Antigermanismus, Globalismus, Multikulti) maahanmuuttoinvaasion taustalla on kauaskantoinen suunnitelma kansanmurhaprosessin osavaiheena.7 Kansanmurhaprosessilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kansallisuuksien hävittämistä sekoittamalla niitä toisiinsa.

Globaalieliitti ja heitä palvelevat eri maiden poliittiset johtajat ovat organisoineet kansanvaelluksen Eurooppaan sekoittaakseen vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen ja alistaakseen maiden kantaväestön kasvottoman ylimystön armottomaan kontrolliin.

Yllä mainittu on aivan selvää, sillä kuinka muutoin päättäjät voisivat olla niin taitamattomia, että hyväksyisivät maahantunkeutumisen, joka muistuttaa entistä enemmän valtioon kohdistuvaa invaasiota. On muistettava, että näinkin (järjestetyn) taantuman aikoina hulvaton pakolaisvyörytys tulee maksamaan hirvittäviä summia vastaanottomaalle.

Monikulttuurisuuden vaikutuksista sanottakoon, että esimerkiksi Ruotsi ei tule kestämään sen ”pakolaisrasitetta” kovinkaan kauan. Maa romahtaa ja taantuu kehitysvaltion tasalle, ellei Ruotsiin saada järjestystä. Pelastuakseen vallitsevasta infernosta sekä Ruotsin että Suomen tulee vapautua nykyisistä valtarakenteista mahdollisimman nopeasti.

Ruotsin tilanne on vaikea

Monikulttuurisuuden ongelmista esimerkkinä mainittakoon viimekesän festaritapahtuma. Valtamedia ja poliisi salaivat ulkomaalaisten tekemiä rikoksia. Viime elokuussa Tukholman Kungsträgårdenissa pidetyissä Euroopan suurimmassa nuorisofestivaalissa nimeltään ”We are Sthlm”, jonne oli kokoontunut jopa 850 000 henkeä. Mediassa ja tapahtumasivuillaan tapahtumaa kuvailleen poliisin mukaan kaikki oli mennyt hyvin, ilman mitään erikoisia havaintoja. Myöhemmin on paljastunut, että festivaali oli laillisuusmielessä täysin epäonnistunut. Siellä nuoria tyttöjä ahdisteli systemaattisesti sadat miesjoukot.8

Viime kesän rikolliset tapahtumat eivät olleet ainoat, vaan vastaavia oli tapahtunut jo vuosina 2014 ja 2013.

Perusteluksi salailulleen poliisi esitti asian olevan hyvin herkkä ja siten he eivät aina tohdi sanoa asioita kuten ne ovat, sillä se saattaa hyödyntää Sverigedemokraterna (Ruotsidemokraattien) toimintaa.8

Vuoden 2015 tyttöjen ahdistelu tapahtumat eivät olleet ainoat, vaan vastaavia oli tapahtunut jo vuosina 2014 ja 2013. Kaikki salattiin.
Vuoden 2015 tyttöjen ahdistelu tapahtumat eivät olleet ainoat, vaan vastaavia oli tapahtunut jo vuosina 2014 ja 2013. Kaikki salattiin.

Aftonbladet ei paljasta suoraan ahdistelijoiden etnistä taustaa, mutta kysymyksessä täytyy olla ulkomaalaiset, sillä eihän muuten poliisi olisi sanonut, että ahdistelun paljastaminen voisi olla poliittisesti hyödyksi Ruotsindemokraateille.

Yllä oleva vaikeneminen viestittää osaltaan poliisin, valtamedian ja poliittisten päättäjien vaikenevan kuten muuri maahanmuuttajien ja ulkomaalaisten tekemistä rikoksista. Onko tällainen tapakulttuuri levinnyt myös Suomeen?

Lisäksi Tukholman Södermalmilla sijaitseva Eriksdalsbadet on joutunut viime aikoina vaikeuksiin tyttöihin ja naisiin kohdistuvien jatkuvien, systemaattisten ahdistelujen takia. Yksin vuoden alusta on tehty useita rikosilmoituksia seksuaalisesta häirinnästä. Jokaisessa tapauksessa tekijöiden kerrotaan olevan 15–20 vuotiaita poikia ja miehiä.8

Tässäkään tapauksessa ei kerrota epäiltyjen etnistä taustaa. Ruotsalaiset eivät kuitenkaan käyttäydy noin huonosti, sitä paitsi tällaiset ahdistelut ovat ilmenneet pakolaisvyörytyksen myötä, joten näiden seksuaalisen häirinnän tekijöinä ovat taustaltaan ulkomaalaiset.

Malmössä oleva kylpylä Aqva on jouduttu sulkemaan tämän tästä häiriöiden takia. Tähän on syynä melkoisella varmuudella maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden häiriökäyttäytyminen, joka on mennyt vähän väliä yliäyräiden.8

Koulun johto vähätteli 14 vuotiaiden tyttöjen joutuessa jatkuvan seksuaalisen häirinnän kohteeksi saman ikäluokan Alvestan kaupungissa asuvan afrikkalaisen Alin (nimi muutettu) taholta. Koulun vararehtori vähätteli tapaamisessa asiaa sanomalla, että pojat ovat poikia. Koulun taholta asialle ei tehty yhtään mitään. Sitä vastoin koulussa jankutettiin entistä enemmän ”allas lika värde” eli kaikkien samanarvoisuutta. Lisäksi koulun puolelta väitettiin vanhempien huolen johtuvan rasismista ja rasistisista ennakkoluuloista. Vain päivä tämän jälkeen hyökkäsi afrikaano ja hänen afrikaano kaverinsa kiusattujen tyttöjen kimppuun koulun discon yhteydessä pihamaalla. Toinen afrikaano raahasi toisen tytön pensaikkoon, jossa raiskasi tämän. Toinen tyttö taisteli henkensä kaupalla lähistöllä autojen takana toista afrikaanoa vastaan, onnistuen karkaamaan paikalta, kun paikalle tuli sivullisia.8

Raiskaajat saavat jatkaa samassa koulussa, mutta sellaisella lukujärjestyksellä, että tytöt eivät kohtaa raiskaajiaan.8

Koululla vallitsee täysi kaaos, oppilaat särkevät pihalla pyöriä ja kiusaavat toisia. Koulun sisällä ovat opettajat liimailleet ympäriinsä ”vi gillar olika” (me pidämme erilaisuudesta)- lappuja ja koulu on kuin joku marxistinen kulttuurikeskus.8

Vaikka kaikissa yllä olevissa Ruotsissa tapahtuneissa ahdistelu tapauksissa tekijöiden taustaa ei paljasteta, on selvää, että asialla ovat olleet maahanmuuttotaustaiset henkilöt. Raiskausten lisääntyminen ja uimahalli ahdistelut ovat uusi-ilmiö, kuten Helsingin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Ilkka Koskimäki kertoo The Telegraphin eilen julkaistussa jutussa, että seksuaalinen häirintä ja ulkona tapahtuvat raiskaukset ovat Suomessa uusi ilmiö, joka olisi rantautunut meille vasta vuonna 2015 tulleiden turvapaikanhakijoiden myötä.

Mikäli kyseinen ilmiö on Suomessa uusi, voidaan silloin päätellä, että Ruotsissa asiat käyttäytyvät samoin, jo siitäkin syystä, että läntiseen naapuriimme on saapunut pakolaisia paljon enemmän kuin Suomeen.

On syytä huomauttaa, että tyttöjen ja naisten joukkoahdistelut voivat olla ulkoapäin organisoituja tapahtumia.

Ruotsi tuhoutuu pikavauhtia kansainvälisen pankkiirieliitin ja monikulttuurisuuden kynsissä, mikä turmiollisuus on valitettavasti myös Suomen kohtalona.

Mikäli maahanmuuton voimakas kasvutrendi jatkuu entisellään, ei Suomi, eikä mikään muukaan EU-maa kykene kotouttamaan turvapaikan saaneita ihmisiä, eikä siten takaamaan sosiaalisen rauhan säilymistä. Jos samalla kantaväestön syntyvyys on laskussa, syrjäytyy alkuperäisväestö vähemmistöksi omassa maassaan.

Monikulttuurisuus romuttaa osaltaan Ruotsin yhteiskunnan.
Monikulttuurisuus romuttaa osaltaan Ruotsin yhteiskunnan.

Nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa niin Ruotsissa kuin myös Suomessa sosiaalinen verkosto ylikorostaa muukalaisten asemaa kantaväestön hyvinvoinnin kustannuksella. Näyttää myös siltä, että muukalaisten kulttuuri ja uskonnolliset arvot kohotetaan etusijalle.

Kristillisen arvopohjan rappeuttaminen

Koska magneettimedia ei ole uskonnollinen julkaisu, emme käsittele tässä yhteydessä laajasti uskonnon filosofiaa, vaan ilmoitamme vain kristillisyyden yhden ja oleellisen perusongelman:

Hiukan syvällisempi tutkimus paljastaa, että nykyiset kristityt kirkot, yhteisöt ja lukuisat itseään kristityiksi kutsuvat ihmiset nöyrästi palvelevat ”valittua kansaa” eli kasaarieliittiä(b, joka on lihaksi tullut Mefistófeles ilman metaforaa. Tämän väitteen todenperäisyys nähdään selvästi siinä kuinka kristillinen maailma antaa sokean tukensa Israelin valtiolle.9

_________________

b). Nykyiset ”juutalaiset” ovat suurimmaksi osaksi 700-luvulla juutalaisuuteen kääntyneiden turkkilais-mongolidisen kasaarikansan jälkeläisiä. Aikamme aškenasijuutalaiset polveutuvat kasaareista.

Lisäksi kasaarimafia on toiminut homoavioliittokampanjoinnin eturintamassa, valtavirtaistanut pornografian ja seksualisoineet länsimaisen kulttuurin. Aitojen kristillisten arvojen noudattaminen suo edellytykset kehittyvälle yhteiskunnalle, vaikka kaikki sen jäsenet eivät noudattaisi niitä sisäisestä tahdostaan, vaan luonnollisen ja ulkoisen moraalin velvoittamana.

Esimerkiksi nykyinen pohjoismainen yhteiskuntarakenne on niin mädäntynyt, että henkisesti umpisokeakin sen havaitsee. Tähän liittyen suotakoon kuriositeettina esittää, että Ruotsissa Liberaalien nuorisojärjestö Tukholmassa tahtoo ”olla askeleen edellä” ja laillistaa insestin ja nekrofilian puhumattakaan siitä, että unohtaisivat vaatia aborttioikeutta myös miehille10.

 

Vastakkainasettelu käynnissä kristittyjen ja muslimien välille

Kasaarieliitti ja Israel ovat muodostaneet ISIS-terroristeista hegemonisen instrumenttinsa, mikä on johtanut jyrkkään vastakkainasetteluun kristittyjen ja muslimien välillä. Yhtäläiseen konfrontaatioon kärjistyy myös nykyinen ehtymättömien pakolaistulvien virta Eurooppaan. Vastakkainasettelu onkin kasaarimafian eli sionistisen eliitin juoni hajota ja hallitse ohjelmana.

Länsimaalaisten ihmisten tulisi ymmärtää, että yleensä ottaen muslimit eivät ole meidän vainoojiamme, vaan niitä ovat sionistien hapatuksessa ryvettyneet länsimaiset uusliberalistiset voimat, joita ISIS-terroristien ja pakolais-aaltojen vyörytykset palvelevat. Poliittinen vastustaminen tulee suunnata maan hallitusta, valheellista valtamediaa ja pakolaispolitiikasta vastuussa olevaa virkakoneistoa vastaan.

Tärkeää olisi tiedostaa, että tiettyjen pakolaisryhmittymien tekemiä rikoksia ei yleistettäisi koskemaan kaikkia maahanmuuttajia kohtaan. Suurin osa muslimimiehistä kunnioittaa vastakkaista sukupuolta sekä yhteiskunta rauhaa. Rajat täytyisi kuitenkin sulkea ja elintasopakolaiset palauttaa lähtömaihinsa. Pakolaisten auttamiseksi pitäisi kehitellä joustavampia ratkaisuja kuin ihmisten kuljetus ympäri Eurooppaa.

Syylliseksi tulisi nimetä oikea kohde eli kasaarimafia, kuten arvostettu unkarilainen taloustieteilijä tohtori László Bogár asian ilmaisi. Bogárin mukaan pakolaiskriisi on kansainvälisen eliitin järjestelmällisesti toteuttama hanke. Bogár mainitsee, että hankkeen pyrkimyksenä on tuhota kaikki inhimillisyyden ja hyveellisyyden rippeet, jotka Euroopasta ovat vielä jäljellä. Eliitin tavoitteena on ”tuhota valkoinen eurooppalainen ihminen”. Bogárin mukaan sisällissota tulee syttymään Eurooppaan maahanmuuttajien ja kantaväestön välille ja tämä on juuri eliitin tavoite.11

Luonnollisesti kantaväestöllä on oikeus puolustautua, jos he joutuvat hyökkäyksen kohteeksi, olipa hyökkääjät keitä tahansa.

 

Kuinka pakolaisuuden syntymistä voidaan ehkäistä?

Mikäli sionistisen mafian ja heidän lukuisten kumppaniensa kansainvälinen valtarakennelma saataisiin murskattua, parantuisivat maailman eri tulehduspesäkkeet tyystin. Luonnollisesti tässä tilanteessa, jossa osa pakolaisista todellakin tarvitsee pelastavaa kättä, olisi järjestettävä kansainvälistä avustustoimintaa paikallisella tasolla eikä kuljetettava ihmisiä ympäri maailmaa.

Tulee huomata, että maailman köyhyys juontuu talous- ja pankkiirieliitin suoranaiseen laillistettuun ryöstöön perustuvasta kansainvälisestä pankkitoiminnasta. Talmudistien käsissä olevat johtavat kansainväliset rahoituslaitokset ovat pakottaneet Itä-Euroopan ja kolmannen maailman ohjeidensa mukaisiin taloudellisesti kurjistaviin muutoksiin, joita IMF lainan saajille sanelee. Osaltaan tämä on lietsonut etnisiä konflikteja niin kutsutuissa kehitysmaissa ja muuallakin.

Jo ryöstelyyn perustuvan talous- ja pankkijärjestelmän lakkauttaminen vähentäisi köyhyyttä ja pakolaisuuden tarvetta.

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. Uusi Suomi (9.2.2016). Caruna-piina yrityksissä: ”Arvatkaa mitä tapahtuu, jos me lyömme tällaisen hinnankorotuksen”
 2. CCC (19.5.2014). Who Really Owns the Big Four Banks?
 3. Dailynews Hungary (13.10.2015). Civil organizations funded by Soros hinder authorities’ work with migrants, says KDNP lawmaker
 4. EUROSTAT
 5. Eurostat Statistics Explained.
 6. Coudenhove-Kalergi (1925). Praktischer idealismus. PANEUROPA-VERLAG WIEN-LEIPZIG.
 7. Hackert, Wolfgang (2015). Antigermanismus, Globalismus, Multikulti.
 8. Aftonbladet (10.1.2016). http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22067442.ab; Aftonbladet (25.2.2016). http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22330276.ab; FriaTider (6.11.2015). Rektorn bortförklarade tafsningarna: ”Pojkar är pojkar” – sen våldtog Ali sin klasskamrat på skolgården
 9. Pyhä Maa (5.8.2014). http://www.pyhamaa.net/pyhauml-maa/israel-teologia; Siionin puolesta : Kristillinen Sionismi Suomen Kristillisessä Liitossa 1970-luvulla; HS (26.5.2015). ”Seisomme rinnallasi, Israel” – juutalaisvaltion tuki on Suomessa poikkeuksellisen vahvaa; HS (2.8.2014). Timo Soini puolustaa Israelin iskuja Gazaan; KD-lehti (9.2.2015). Juutalainen seurakunta saa 100 000 euroa turvallisuusjärjestelyihin.
 10. Aftonbladet (4.3.2016). LUF: Tillåt män att göra juridisk abort
 11. Bogár, László (8.1.2016). Echo TV –kanava.

6 kommenttia

 1. ”Koska magneettimedia ei ole uskonnollinen julkaisu, emme käsittele tässä yhteydessä laajasti uskonnon filosofiaa, vaan ilmoitamme vain kristillisyyden yhden ja oleellisen perusongelman:

  Hiukan syvällisempi tutkimus paljastaa, että nykyiset kristityt kirkot, yhteisöt ja lukuisat itseään kristityiksi kutsuvat ihmiset nöyrästi palvelevat ”valittua kansaa” eli kasaarieliittiä(b, joka on lihaksi tullut Mefistófeles ilman metaforaa.”

  Noinhan se kutakuinkin on, muttei aivan. Ensinnäkin, ongelma ei ole kristillisyydessä, siis siinä mitä kristillisyys itsessään on, vaan siinä miten itseänsä kristillisiksi kutsuvat tahot monesti ovat harhautuneet pois, kuka mihinkin tulkintaan ja harhaoppiin. Toinen tarpeellinen korjaus kirjoitukseen on se, että kristillisyyden viitekehyksestä tarkastellen Magneettimedian kirjoitukset ovat (sori nyt vain) saatanasta. Se näkyy tarkastellessa kokonaisuutta. Osasittehan mainita miten manipulointitekniikoita käytetetään:

  ”Huolimatta tapahtuman viattomasta vakuuttamisesta, sisältyy siihen tarkoituksellinen pedofilian liberalisoiminen kuulijoiden piilotajuntaan.”

  Yhtä viattomat magneetit toimivat siis hyvää hyvyyttänsä valistajina ja taistelevat itseään säästämättä totuuden puolesta. He eivät siis lainkaan kutittele kenenkään piilotajuntaa kansanryhmää vastaan.

  Plusääni(2)Miinusääni(18)
 2. Kiitos Markku Juutinen hyvästä kirjoituksesta.

  Plusääni(22)Miinusääni(1)
 3. Tyrskylle ja muillekin pohdittavaksi, miksi kansalaisilta ei kysytä,että haluammeko maastamme monikulttuurisen. Kun kansalaiset eivät pääse päättämään yhteiskuntansa oleellisista asioita ,niin ei pitäisi olla mikään yllätys ,että vastarinta kasvaa. Yritykset leimata tätä vastarintaa rasistiseksi tai ääriliikkeiksi tmv. voimistaa sitä entisestään. Eikö asioita voi todellakaan käsitellä avoimesti ja ennenkaikkea rehellisesti ilman leimaaamisia.

  Plusääni(21)Miinusääni(0)
  1. Silloin kansalta ei kysytä, kun pelätään että kansa voi vastata ’väärin’ ja että se jollain tavalla haittaisi valtiaitten edesottamuksia. Minulla ei ole mitään erilaisuutta vastaan, mutta jos johonkin uskontoon taikka kulttuuriin on sisäänrakennetusti ympätty moraalittomuutta, niin tietenkin sellaista pitää vastustaa. Maahanmuuttoa sinänsä ei pidä vastustaa paitsi haittamaahanmuuttoa, jota nykyinen massainvaasio edustaa.

   Rikolliset keksivät rahan tyhjästäluontimekanismin ja vaurastuivat. Sen turvin he hankkiutuivat avainasemiin avainaloilla, sitten omistusten kasvattamisen myötä kaikilla aloilla. Sen jälkeen he loivat kriisejä, sotia, tai tavanomaisia pankkikriisejä. Voitot oli yksityistetty, velat sälytetty veronmaksajien kontolle ja yritysten kansallistaminen kiellettiin. Sodat maksatettiin voittajilla ja häviäjillä. Luotiin pakolaisongelmia, jotka hyödynnettiin vetoamalla yhteiseen vastuuseen ja kas – pakolaiset toimivat kuin salainen ase; ne olivat viides kolonna, joka murensi yhteiskunnat vieden ne kestokykynsä yli.

   Tietenkin järkevät ihmiset ovat tällaista kehitystä vastaan, mutta se ei saa tapahtua minkään viha-agendan avulla.

   Plusääni(10)Miinusääni(0)
 4. Nii-in. Tätä asiaa voidaan vatkata kuin paskaa mankelissa. mutta perimmäinen kysymys on se, mitä sillä halutaan tehdä. Hyymelöinti ja vääränväristen hakkaaminen ei johda minnekkään, koska sitä sakkia hakee suomeen meidän hahhahhaa poliittiset päättäjät ja heidän värväämänsä lerppaper..t. Minä olen jo viiskymppinen ukko ja mulle on samantekevää missä mie lopun elämääni lusin. Selkä on poikki; töihin en enää pysty. Spetsit meni konkassa ja just siinä ja siinä eukkokullan kanssa saadaan kämppä pidettyä. Mutta silläkään mitään väliä. Tärkeintä on se että Suomella on huomispäivä ja että nämä paskaperseet saadaan hirteen. Me, Suomen kansa emme ole penniäkään velkaa komonokille ja heidän juoksupojilleen. Islanti teki ratkaisun ja jätti nämä rähmäkäpälät nuolemaan näppejään. Miksi, minä kysyn, Suomi ei muka voi tehdä samoin?

  Plusääni(15)Miinusääni(0)
 5. Koko eliitti on ostettu. Tämä kuulostaa mahdottomalta, mutta se ei ole lainkaan sitä.

  Miettikääpä hieman.

  Poliitikot, virkamiehet, talouseliitti, kulttuuriväki jne. tietävät oikein hyvin, että pieninkin juutalaisten ja globaalin eliitin vastustus sulkee rahahanat. Se on niin yksinkertaista: He pelkäävät toimeentulonsa puolesta. Tämä on puhtainta sionismia: Kiristetään rahalla.

  Maakunnissa sama toistuu. Paikallislehdet miehitetään orjilla, jotka polvistuvat orjien lailla huulet punattuina ja paikat rascvattuina. Tule ja ota! Nämä Juudakset myyvät lapsensa, vaimonsa, perheensä, jotta vain saavat pitää vaivaisen palkkansa. Maahan otetaan mustia ja arabeja, eihän se vielä heidän elämäänsä vaikuta.

  Ihmiset myyvät isänmaansa ja oman kansansa, koska sionistieliitti hallitsee kaikkea. Pienimmätkin työt ovat saman klikin kontrollissa, koska paikallinen päättäjä pelkää oman etunsa takia.

  Tämä näkyy tuhansin tavoin siinä, että oman kansan puolustaminen on viimeinen asia, mitä poliitikko ajaa.

  Katsokaa esim. persuja: He ovat nykyään kuin kuohittuja eunukkeja. Pienintäkään kritiikkiä ei tule. Soini on kuin zombie, joka hengästyneenä vaeltaa sumun keskellä. Kukaan ei puhu, kukaan ei nouse. He pelkäävät, sionisti valvoo ja päättäjä pelkää.

  Selkärangattomin, vastenmielisin, surkein osa kansasta johtaa maata. Kaikki kunnon ihmiset painostetaan hiljaisiksi pelon avulla. Jos puhut, menetät työsi. Jos ajattelet, menetät työsi.

  Tämä on juutalaisten ianaikainen strategia. Rahan avulla hallitaan, rahan avulla luodaan pelko.

  Katsokaa ay-liikettä. Kuin kuohittu eunukki sekin. Entä vasemmistolaiset? Kuin lampaita, voimattomia, surkeita. Työväestöä nöyryytetään aamusta iltaan, mutta ainoa huoli on arabipojan toimeentulo. Vanhuksia kohdellaan huonommin kuin orjia, mutta ainoa huoli on jonkun homolesbon näkyvyys mediassa. Lapsia koulutetaan kohta Ruotsin tavoin neekeriluokissa, joissa älykkyysosamäärä vastaa vakavasti jälkeenjäänyttä. Mutta se sopii, kunhan vain lianderssonit saavat pitää etunsa ja virkansa.

  Tästä ei selvitä puhumalla, ei äänestämällä. Tästä selvitään vain ja ainoastaan juuri sillä, jota en voi sanoa. Mutta tarkoitan juuri sitä, tismalleen sitä. Sitä me tarvitsemme, me tarvitsemme tasausta, pelkoa päättäjiin, epävarmuutta eliitin elämään, tunnetta siitä, että heitä vihataan, säälimättä, pelkäämättä, kuolemaa halveksien.

  Tästä selvitään olemalla valmis kaikkeen. Isänmaa ei selviä näiden luopioiden käsissä, isänmaa vaatii, että nämä luopiot saavat palkkansa, hopearahansa, punaisena, verestä punaisena.

  Eliitti on meidän joukostamme. Eliitti on maanmiehiämme ja -naisiamme. He ovat joukossamme ja he myyvät maamme oman surkean palkkansa tähden. Heitä on syytä vihata, maahanmuuttajat ovat vain taudin oire. Tauti on joukossamme ja se paranee vain radikaalilla leikkauksella. Todella, todella radikaalilla, terävällä leikkauksella, jolla poistetaan syöpäkasvain.

  Plusääni(18)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat