YK:n Our Global Neighbourhood – 12 avainkohtaa

12 Key Recommendations (12 avainkohtaa)

1. Consolidation of all international agencies under the direct oversight of the United Nations. (Kaikkien kansainvälisten organisaatioiden yhdistäminen YK:n suoran valvonnan alaisiksi.)

2. Regulation by the United Nations of all transnational organizations and financial institutions. (Kaikki kansainväliset organisaatiot ja finanssilaitokset YK:n määräysvaltaan.)

3. Independent source of revenue for the United Nations and taxes on aircraft and shipping fuels, and licensing the use of the global commons. (YK:lle itsenäinen tuloperusta, verot ilmailu- ja merenkulkupolttoaineille, luvanvarainen yhteisalueiden käyttö.)

4. Eliminate the veto power and the permanent member status on the Security Council. (YK:n turvallisuusneuvostolta poistettava veto-oikeus ja kiinteät jäsenet.)

5. Authorize a United Nations ready reaction force. (YK:n nopeiden valmiusjoukkojen valtuuttaminen.)

6. Require United Nations registration of all arms and the reduction of national armies as a part of a multilateral global security system under the authority of the United Nations. (Kaikki aseet YK:n luvan varaisikisi. Kansallisten armeijoiden supistuket monenkeskisessä globaalin turvallisuuden järjestelmässä, jota valvoo YK.)

7. Require individual and national compliance with all United Nations Human Rights treaties. (Edellytetään yksilöiden ja valtioiden noudattavan YK:n ihmisoikeussopimuksia.)

8. Activate the International Criminal Court, make the International Court of Justice compulsory for all nations, and give individuals the right to petition the courts to remedy social injustice. (Aktivoidaan kansainvälinen rikostuomioistuin, kansainvälinen rikosoikeus voimaan kaikkialla, annetaan yksilöille vetoomusoikeus yhteiskunnallisten epäoikeudenmukaisuuksien oikaisemiseksi.)

9. Create a new institution to establish economic and environmental security by ensuring sustainable development. (Luodaan uusi organisaatio, joka toimeenpanee talous- ja ympäristöturvallisuuden valvonnan varmistamalla kestävän kehityksen.)

10. Create a new international environmental court. (Perustetaan kansainvälinen ympäristöoikeus.)

11. Adopt a declaration that climate change is an essential global security interest that requires the creation of a high-level action team to allocate carbon emission based on equal per-capita rights. (Julistetaan ilmastonmuutoksen olevan globaali turvallisuustekijä, joka edellyttää korkean tason toimeenpanoelintä, joka jakaa hiilipäästöoikeudet tasan yksilöiden kesken.)

12. Cancellation of all debt owed by the poorest nations, global poverty reductions, and for equitable sharing of global resources as allocated by the United Nations. (Köyhimpien maiden velkojen mitätöinti, globaali köyhyyden vähentäminen ja tasainen resurssien jakaminen YK:n toimesta.)

 

 

Takaisin pääjuttuun

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat