Yksi suurimmista terveyspetoksista, joka on koskaan tehty Amerikan kansalle.

Etelä-Islannissa eläimet ovat vaarassa saada fluoridimyrkytyksen, jos ne hengittävät tai nielevät tuhkaa viimeisimmästä tulivuorenpurkauksesta. Fluoridimyrkytys voi aiheuttaa sisäistä verenvuotoa, pitkäaikaista luutuhoa ja johtaa hampaiden irtoamiseen.

BBC News:n mukaan:

Fluoridi tuhkassa muodostaa happoa eläinten vatsassa, syövyttää suolia ja aiheuttaa verenvuotoa. Se myös sitoutuu kalsiumiin verenkierrossa. Kovan altistuksen jälkeen fluoridi saa muutamassa päivässä luut hauraaksi ja voi jopa aiheuttaa hampaiden murentumista.

Dr. Mercola kommentit:

Monet saattavat nähdä tämän tarinan ja silti eivät osaa yhdistää kahta asiaa; luonnollisen tapahtuman aiheuttama traaginen eläinten myrkytys ja ihmisten tahallinen jokapäiväinen altistaminen liialliselle fluoridille.

Tämä tarina on toinen todiste, että vaikka jokin on olemassa luonnossa, ei tarkoita välttämättä sen olevan hyväksi. Ja tämä on varmasti totta kun katsotaan vakavasti harhaanjohtavaa fluorin käyttöä hampaiden reikiintymisen estämiseksi.

Fluoridin lisääminen vesijohtoveteen alkoi vuonna 1945. Yli 60 prosenttia Yhdysvaltain vedenottamoiden vesistä on fluorattu, ja todennäköisesti olet yksi 170 miljoonasta amerikkalaisesta, jotka juovat fluoridia päivittäin.

Todennäköisesti hammaslääkärinne -mukaan lukien lukemattomat hallituksen ja kansanterveyden virkamiehet – ovat ylistäneet ja edistäneet fluoridin käyttöä sekä hammastahnassa että juomavedessä, sanoen sen olevan jotain mitä kuuluu tehdä jos haluaa saada vahvat ja terveet hampaat.

Valitettavasti he kaikki ovat osallistuneet yleisön harhaanjohtamiseen, ja ovat tietämättään edistäneet ja säilyttäneet yhtä Yhdysvaltain historian suurimmista kansanterveyden petoksista ja osallistuneet myrkyllisyyden salassapitoon.

Fluoridi – historiallisesti tunnettu toksiini

Ennen vuotta 1945, kun kuntien veden fluoraaminen alkoi, fluoridi tunnettiin myrkkynä.

Esimerkiksi vuonna 1936, Journal of American Dental Association -lehdessä todettiin, että fluoridia, 1 ppm (osa per miljoona) -pitoisuus on yhtä myrkyllistä kuin arseeni ja lyijy.

Journal of American Medical Association totesi 18.9.1943 lehdessä, että fluoridit kuuluvat yleisiin protoplasmisiin myrkkyihin, jotka muuttavat solukalvon läpäisevyyttä tiettyjen entsyymien johdosta.

Eräässä kolumnissa Journal of American Dental Association- lehdessä 1.10.1944 todettiin:

Juomavesi, joka sisältää vähän, vain jopa 1,2 ppm fluoridia, aiheuttaa kehityshäiriöitä. Emme voi ottaa sitä riskiä, että tuotamme tällaisia vakavia systeemisiä häiriöitä. Haitat ovat suurempia kuin hyödyt .

Hiljattain Christopher Bryson, palkittu toimittaja ja entinen BBC:n tuottaja, paljasti asevoimien ja teollisuuden tiedemiesten sekä julkisen terveydenhuollon virkamiesten monitasoisen vallan väärinkäytön teoksessaan The Fluoride Deception (Fluoridipetos). Siinä hän kuvaa toisiinsa punottuja intressejä, joita ilmeni 1940 -1950 -luvulla alumiiniteollisuuden, USA:n ydinaseohjelman, ja hammaslääketieteen teollisuuden välillä. Tämä johti siihen, että fluoridi julistettiin paitsi turvalliseksi, myös hyödyksi ihmisten terveydelle. Poliittinen taustatarina siitä, miten fluori otettiin mukaan juomaveteen, on jokin risteytys psykologisen trillerin ja ällistyttävän science fiction välillä.

Lue Brysonin kirja, etkä enää koskaan ajattele fluorista samalla tavalla… Sillä ratkaiseva tosiseikka on, että nielemällä fluoridia, ei se mitenkään vähennä sairauksia vaan nopeuttaa niitä.

Tiedätkö, mitä vedessäsi todella on?

Mitä tekisit jos yhtäkkiä huomaisit, että fluoridi, jonka kannattajat väittävät olevan kokonaan luonnollinen elementti, jota nielet joka tapauksessa ja joka on hyvä hampaille ja luustolle, ei olisi turvallista ollenkaan, vaan olisikin oikeastaan karsinogeenistä teollisuusjätettä?

Aivan oikein! Vedessä oleva fluoridi ei olekaan sitä, mitä luulet sen olevan.

Luonnollisessa muodossaan kivennäisfluoria löytyy sekä luonnossa että hampaissa ja luissa, ja sitä kutsutaan apatiitiksi (kalsium-fluorikloori-hydroksyylifosfaatti).

Suumme sisällä on luonnollinen tasapaino hydroksyyli- apatiittia (kalsiumfosfaatti), joka liukenee ja muodostuu hammaskiilteessä ja jota on luonnostaan sylyssä. Kuten kaikki muukin, ruokavalio ja erilaiset fyysiset edellytykset muuttavat tätä tasapainoa edestakaisin jatkuvasti.

Kun suussa on enemmän kalsiumfosfaattia liukenemassa kuin kiinnittymässä, syntyy tila, jossa mineraalit katoavat. Tämä tila on nimeltään karies, jolloin syntyy reikiintymistä.

Tällä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä fluoridin tai fluoraamisen kanssa, mutta hyvä valhe on aina aloitettava totuuden siemenellä, tai muuten kukaan ei kuuntele.

Joten, kun on kyse fluoridin ns. terveyshyödyistä, on tärkeää ymmärtää, mitä todella on lisätty veteen ja muihin tuotteisiin, joita käytät säännöllisesti, kuten esimerkiksi hammastahna.

Kun fluoria lisätään juomaveteen, se ei ole luonnonmineraalin muodossa. Sen sijaan kyseessä oleva fluori on kemiallinen fluoridiyhdiste – fosfaattilannoitetehtaiden myrkyllinen jätteiden tuote.

Kolme yhdistettä, joita käytetään yleisesti veden fluoraamiseen ovat:
• Natriumfluoridi (NAF)
• Natriumsilikofluoridi
• Hydrofluorosilikinen happo

Kaksi viimeistä, natrium silikofluoridi ja hydrofluorosilikinen happo, ovat yhdisteitä, joita käytetään veden fluoraamiseen ja hydrofluorosilikinen happo on yleisimmin käytetty lisäaine CDC:n mukaan.

Nämä ovat alumiinin, teräksen, sementin, fosfaatin ja ydinaseiden valmistuksen kemiallisia sivutuotteita. Tällainen fluoridi on keinotekoista, ja tässä muodossa fluoridissa ei ole ravintoainearvoa eikä mitään terveyshyötyjä.

Mutta on vielä yksi tiedonpalanen, josta ei ole puhuttu avoimesti. Vaarallisia teollisuusjätteitä – näitä fluoridin yhdisteitä, joita todella lisätään veteen – ei ole koskaan testattu, että saataisiin selville kaikki mahdolliset terveysvaarat.

Sen sijaan lääkelaatuinen natriumfluoridi (listan ensimmäinen) käytetään useimmissa tutkimuksissa, kun arvioidaan riskejä ihmisen terveydelle.

Siksi todellinen vaara terveydelle saattaa olla paljon suurempi kuin mitkään tutkimukset tähän mennessä ovat osoittaneet, ja monet tutkimukset ovat jo todenneet lääkelaatuinen natriumfluoridin myrkylliseksi aineeksi, joka voi tehdä parantamatonta vahinkoa keholle.

Fluori voi aiheuttaa enemmänreikiä kuin estää niitä!

Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että fluori ei edes estä reikiintymistä, vaikkakin se on ensimmäinen syy veden fluoraamiseen. Sen sijaan
tutkimukset ovat osoittaneet, että liika fluori saattaa aiheuttaa hampaiden reikiintymistä.

Yksi tällainen tutkimus, joka julkaistiin syyskuussa 2001 International Journal of Pediatric Dentistry -lehdessä, todettiin, että eteläafrikkalaiset lapset, jotka joivat vettä, joka sisältää runsaasti luonnonfluoridia (3 ppm), oli enemmän hampaiden reikiintymistä kuin muualla asuvilla Etelä-Afrikan lapsilla, jotka joivat vettä paljon laimeammalla pitoisuudella (0,19- 0,48 ppm).

Ja fluoridi-kyllästetyillä amerikkalaisnuorilla oli kaksinkertainen määrä reikiä eteläafrikkalaisiin lapsiin verrattuna, jotka joivat vettä, jossa oli vähän luonnonfluoria!

Fluorin monet terveysriskit

(Material Safety Data Sheet [MSDS]), joka vastaa Suomessa Käyttöturvallisuustiedotetta (KTT), ja National Institute of Occupational Health (NIOSH) tietojen mukaan lääkelaatuinen natriumfluoridi on vaarallinen myrkky, joka voi aiheuttaa vakavia fyysisiä haittoja.

Elimistön osat, joihin tämä kemiallinen aine hyökkää:
• Munuaiset
• Sydän
• Ruoansulatuskanava
• Luu-ja liikuntaelinten rakenteet
• Hampaat
• Hermot

MSDS kertoo natriumfluoridista, että fluoriyhdisteet voivat aiheuttaa lisäksi:
•Systeemisiä toksisia vaikutuksia sydämeen, maksaan ja munuaisiin
•Alentuneita kalsiumpitoisuuksia elimistössä, mikä johtaa hypokalsemiaan ja kuolemaan

Se osoittaa, että fluorin myrkyllinen vaikutus saattaa viivästyä ja laboratorioolosuhteissa fluori on johtanut kasvaimien kasvuun.

Jotta voisimme ymmärtää fluorin pitkäaikaisia vaaroja, on tärkeää oivaltaa, että fluoridi on kasaantuva myrkky.

98 prosenttia fluorista, jonka saat vedestä, imeytyy vereen ruoansulatuskanavan läpi. Sieltä se menee kehosi solujen kudoksiin. Keskimäärin noin 50 prosenttia nielemästäsi fluorista erittyy munuaisten kautta. Loput kertyvät hampaisiin ja luihin, käpylisäkkeeseen ja muihin kudoksiin kuten aorttaan.

Fluorin määrä, joka meneeluustoon ja hampaisiin vaihtelee iästä riippuen. Lapsillayli 50 prosenttia suun kautta saadusta fluorista menee luustoon, mutta aikuisilla määrä on vain 10 prosenttia.

Kuten hampaissa, fluori on talletettu luustoon ionivaihdolla hydroksyyli-apatiitin kanssa. Se liukenee pois luustosta, mutta hitaammin kuin se on talletettu, eli jos saanti pysyy vakiona ja fluorin määrää luustossa kasvaa lineaarisesti iän myötä. Joten jos munuaiset ovat vaurioituneet, fluorin kertyminen kasvaa, ja se lisää vahingon todennäköisyyttä.

On olemassa lukuisia terveyteen liittyviä ongelmia fluorin kertymisessä kehoon, kuten:
• Hyperaktiivisuus ja / tai uneliaisuutta
• Niveltulehdus
• Hampaiden värjääntyminen ja kuoppaantuminen
• Kilpirauhasen toiminnan hidastuminen
• Älykkyysosamäärän madaltuminen ja dementia
• Haitta immuunijärjestelmässä
• Fluori aiheuttaa myös geneettisiä vaurioita ja solukuolemaa, ainakin 62 entsyymiä lakkaa toimimasta kehossa ja nopeuttaa ikääntymistä.

Yliannostus on helppoa

Kun veden fluoraus aloitettiin, paras fluoritaso hampaiden hyvinvoinnin edistämiseksi sanottiin olevan 1 mg / vrk aikuiselle. Se perustuu arvioon, että aikuinen mies juo keskimäärin litran vettä päivässä. Kuitenkin jopa tällä tasolla, 10 prosenttia väestöstä (riskiryhmässä olevat) odotettiin saavan fluoroosi (hampaita vaurioittava sairaus).

Vesi ei kuitenkaan ole ainoa lähde, josta lisättyä fluoria saa.

Vaikka et ehkä tiedä sitä, olet altis saamaan fluoria monista muista lähteistä kuin hammastahnoista ja suuvesistä.

Paljon huomaamattomampia fluorin lähteitä ovat:
• Ruuat ja juomat, jotka on käsitelty fluoratulla vedellä
• Mekaanisesti irrotettu liha
• Torjunta-ainejäämäiset elintarvikkeet
• Lääkkeet, erityisesti SSRI- masennuslääkkeet ja fluorokinoloniset antibiootit (kuten Cipro)
• Soijavauvanruoat
• Pikateet

Jos sinun pitäisi arvioida kaikkia fluoridin lähteitä, jolle olet säännöllisesti alttiina, saatat järkyttyä, miten paljon fluoria sinä ja lapsesi todella nautitte.

Ruokavalio kasvattaa terveitä hampaita, ei fluori

Jos olet miettinyt kuinka pitää hampaita terveenä, muista, että fluori ei koskaan alunperin ollut oikea tapa. Sen sijaan sinun täytyy tarkastella ruokavaliotasi, jos haluat terveet hampaat. Itse asiassa useimmilla ihmisillä, joiden ruokavalio sisältää hyvin vähän sokeria ja vähän käsiteltyjä elintarvikkeita, on hyvin vähän hampaiden reikiintymistä.

Sokerin syömisen rajoittaminen tai poistaminen ja jalostettujen elintarvikkeiden välttäminen, runsas vihreiden vihannesten syöminen ja K2-vitamiini sekä säännöllinen hammaslääkärin suorittama hampaiden puhdistus on paras tapa varmistaa se, että hampaat pysyvät terveenä luonnollisesti.

10 kommenttia

 1. Kiitoksia oikein paljon tästä artikkelista! Oli valaiseva ja nyt tiedän heittää Pepso-pentit roskiin ja aloittaa vaikka Himalajan vuorisuolalla pesemään hampaani!

  Kiitos !

  Plusääni(3)Miinusääni(2)
 2. kiitoksia paljon tästä artikkelista!tämä oli todella valaisevaa eipä enään käytetä fluori pitoisia aineta.
  kiitos hyvästä tiadosta!

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
 3. Krooninen sarkasmi ja yleisönosastossa ilkeily voi myös olla osoitus siitä, että lusikalliset Pepsodenttia on tullut nieltyä joka aamu ja ilta pienestä pitäen.

  Hyvä ja asiallinen kirjoitus aiheesta, josta valtalehdistö tai tai THL ei tietenkään pahemmin tiedottele. Tai jos malliksi ja hämäyksen vuoksi jotain kertoisikin, tarkoitus ei ole silloin tiedon levittäminen, vaan tiedotuksen hautaaminen. Konstit on monet, kuten huomaa se joka ei usko kaikkea, mitä uutisista kuulee. Nimimerkki Tappavat Ravintolisät ja Uutisten Isät

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. Propaganda olisi uskottavampaa jos edes peruskemia olisi oikein. Nyt tässä satusetä Mercola+co uskottelevat, että fluori jotenkin maagisesti hyppää luonnon kivestä apatiitista hampaaseen ”luonnollisesti” ja paheksuvat natriumfluoridia jne.

  Kuitenkaan kivi ei ruukkaa liueta veteen kuin sokeri. Hapot syövyttää jne. Vasta silloin syntyy ioneja. Eritoten juomavedessä on fluoridi-ioneja F- . Ja tarkalleen ihan samoja ioneja on kun natriumfluoridi NaF liukenee -> Na+ ja F-. Luonnonvesissä on natriumia, kalsiumia, kaliumia ioneina jne joten elimistö ei erota mistä F- on alunperin. Ei atomeihin ole maalilla maalattu mistä se on kotoisin.

  Fluori estää juuri alle 1mg/L pitoisuuksissa reikiintymistä. Mutta jos mennään yli varsinkin paljon yli niin reikiintyminen uhkaa jopa lisääntyä. Jos saa alle 0,1mg/L niin pieni lisä on hyödyksi.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Ei taida hammastahnatuubien välttely auttaa. Vaikuttaa nimittäin siltä, että fluoria lisätään suomalaistenkin juomaveteen.

   THL:n Hannu Komulainen sanoi haastattelussa ”Suomen tulisi uudelleen arvioida vesijohtoveteen lisäämänsä fluorin määrää”, mutta virallisesti Suomi ei lisää fluoria vesijohtoveteen.

   http://yle.fi/uutiset/news/article254178.ece (THL lausunto)

   Tein myös kotona testin mustalla kahvikupilla. Laitoin kupin pohjaan vettä ja kupin ikkunalaudalle ylösalaisin. Seuraavana päivänä vesi oli haihtunut ja kupin pohjaan oli muodostunut valkoisia tahroja. Aion toistaa vielä testin muutamaan otteeseen ja sen jälkeen alkaa ihmettely, että miten kupin pohjaan jääneen aineen voi analysoida. Ensimmäinen testi ei ollut ideaalinen, koska kupin pohjassa oli valkoista tekstiä, mutta en usko tekstin liukenemiseen koska valkoisia tahroja on kuitenkin aika runsaasti.

   Pahoin pelkään, että kyseessä on fluori ja tätä ei vaan ihmisille kerrota. Magneettimedian toimitus voisi ottaa tässä tutkivan journalismin roolia. Laittakaa Youtube kanava pystyyn ja alkakaa tekemään reportaasia ihan mainstream tyyliin. Kärkkäisellä on huomattavasti paremmat resurssit selvittää tämä asia kuin tavallisilla kansalaisilla.

   Aion kuitenkin lähettää kemiantutkimuslaitokselle viestiä vielä tästä kuppikokeesta, jos he replikoisivat kokeen itse ja analysoisivat aineen, mikä jää kupin pohjaan. Mikseipä myös magneettimedian lukijat voisi osallistua tähän testiin ja raportoida tuloksista tänne kommentteihin. Ideaalinen testikuppi olisi täysin musta ja pohjan pitäisi olla riittävän kovera pitämään vettä.

   Mikäli aine on fluoria, niin siinähän voisi olla joukkokanteen paikka. Erityisesti kilpirauhasen vajaatoiminnasta kärsiville aine on todellista myrkkyä ja sitä ei hammashuollolla pois selitellä.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 5. Olen järkyttynyt tänään selville saamieni seikkojen suhteen huhtik.2016 mutta on ihanaa saada tietää!
  Olen onneksi hyvin kauan tiennyt fluorin olevan myrkyllinen koska olen harrastanut luontaisravinto-asioita ja myös -80 luvulla määrätietoisesti poistanut amalgaamit suusta. (mm. peräsuoli turvonnut selvästi ja tulehduksia)

  Nyt on niin että fluori hiipii todennäköisesti hyvin monien elimistöön tavalla, jota ei vielä hyvin tiedosteta. -Nimittäin hammaspaikkauksessa käytettävän LASI – IONIMEERI Paikoista.
  Tarkastelin näitä paikkamateriaaleja hakukoneen haulla ja asia on selvinnyt, näin tuntuu aika vahvasti. Kun sitten hain ”fluori myrkky” haulla niin sain tämän pelastavan sivun tutkia.

  Tietoa on että lasi-ionimeeri paikkamateriaaleista liukenee fluoria.
  Asiasta löytyy helposti selvää tietoa, koska sitä ei tunnusteta että fluori on vahingollista.

  Tuota paikkamateriaalia jota ilmeisesti valon avulla kovetetaan, on minulle laitettu monta kertaa.
  -2000 luvulla paikkauksen jälkeen tunsin selvää SYDÄMEN RASKASLYÖNTIÄ , niin aloin etsimään HL joka hioisi sen pois. Vaikka se oli vaikeaa, pitäydyin tahdossani, muuten olen usein muissakin asioissa saanut katua ellen ole pitäytynyt.
  Löysin, silloin asuessani Turussa naislääkärin joka suostui sen hiomaan pois.
  Heti olin onnellinen että se tuli tehtyä ja olin oireeton sen suhteen aina jonnekin 2010 paikkeille saakka.
  Kerroin HL lle, jolla sittemmin ainoastaan kävin, tämän tapauksen, ja olin luottavainen ettei hän aiheuttaisi minulle enää tuota vahinkoa.
  Kuitenkin viimeisin käyntini hänellä, (on sittemmin eläkkeellä) yhteydessä sain tietää että hän laittoi tuota lasi – ionimeeriä. Olen käynyt sairaalassa tutkimuksessa ja vuorokauden saanut pitää tutkimuslaitetta joka rekisteröi sydäntä. – Mitään syytä löytymättä.
  Koska olen ottanut diabetes -lääkitystä, hammaslääkärini sanoi, että mieluummin niistä lääkkeistä aiheutuu raskaslyöntisyys ja ylimääräinen sydämentykytys, josta olen kärsinyt?
  Hän sanoi ettei laittaisi mitään mikä voisi olla haitallista?

  Olen nyt ajatellut ettei se lasi-ionimeeri tule siitä turvalliseksi jos lääkäri uskoo sen niin olevan?
  Olen ottanut yhteyttä siihen klinikkaan ja asia on vielä keskeneräinen. Pidempään olen toivonut voivani saneerata sen, ne pois, mutta se ei niin helppo ole toteuttaa.

  Haluan mainita, että on kumma, jos ei Terveys Plus hammaslääkäri ole perehtynyt asiaan!
  Kun sielä oli myynnissä myös patterikäyttöisiä hammasharjoja, eräs toinen HL vastasi, kun kysyin mikä hammastahna olisi hyvä että, kaikki on hyviä mitkä sisältää fluoria.

  Nyt kun olen saanut asiaan selvyyttä, minulle muodostuu käsitys että tuo hammaslääkäri törsäsi sillä lasi-ionimeerilla enemmänkin.
  Minulla on juuri noita vaikeuksia joita on luonnehdittu fluorin aiheuttamiksi. On nivel- lihas- ja niistä johtuvaa liikkumisvaikeutta ja muutenkin kehon toiminnot tuntuu ehtyvän.

  Koska kerroin sen että hain saneerauksen aiemmin, olen kokenut nyt henkistä ja keholleni aiheutettua väkivaltaa.
  Teen yrityksen potilasasiamiehen välityksellä saada korvausta uuden saneerauksen muodossa.
  Aika vaikeaa se voi olla ja täydellinen uusittu hammasten laitto kalliskin.
  Minulla ei kuitenkaan ole vaihtoehtoja, vaikka ei ole rahaakaan.
  Niin taitava HL ja miellyttävä ihminen. -kuitenkin tekee tällaista.
  niminerkki ”paholaisen myrkky”

  Plusääni(4)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat