Yliopisto-opinnot eivät ole iästä kiinni

Opintoputkeen voi sukeltaa varttuneemmallakin iällä. Silloin päämääränä ei ole välttämättä tutkinto, vaan oppimisen ilo.

Opinnot tarjoavat ajankohtaista tietoa ja mahdollisuuden itsensä kehittämiseen. Opiskelu on tärkeä väylä ajan seuraamiseen ja vireyden säilyttämiseen. Ikääntyvien yliopiston opinnot ovat jalkautuneet kaupungeista myös maaseutupaikkakunnille.

– Eläkeiän korkeakouluopiskelun suosio kasvaa vuosi vuodelta. Ikäihmiset ovat aiempaa paremmassa kunnossa ja korkeammin koulutettuja. Nykyisin virkeää aikaa työvuosien jälkeen on monilla luvassa vielä 20–30 vuotta, Helsingin Ikäihmisten yliopiston erikoissuunnittelija Minna Laitinen-Karipohja kertoo.

Opiskelijoiden erityistarpeet huomioidaan paitsi opetuksessa, myös käytännön järjestelyissä. Internet-selaimen tekstit ovat muunnettavissa suuremmalle fontille. Lisäksi tilat on suunniteltu helposti käytettäviksi.

– Esimerkiksi Helsingissä atk-opetusta järjestämme vain pienryhmissä. Luokka on suunniteltu siten, että sinne pääsee kulkemaan vaivatta myös rollaattorilla ja pyörätuolilla.

Yhdeksän yliopiston opetusryhmiä toimii lukuisilla paikkakunnilla. Opiskelujen aloittaminen ei vaadi aiempaa koulutustaustaa tai opiskelukokemusta.

Opetusta järjestetään kansalais- ja työväenopistoissa, kansaopistoissa ja palvelukeskuksissa. Etäopetusryhmiä toimii paitsi Suomen lisäksi Kanadassa, Saksassa ja Espanjan Aurinkorannikolla. Esimerkiksi Lapissa välimatkat ovat suuria. Lapin yliopiston Ikääntyvien yliopistossa järjestetäänkin opetusta myös videoluentoina.

Koulutuksen suunnittelussa huomioidaan opiskelijoiden tarpeet. Kurssit myös suunnitellaan opiskelijakokoontumisissa tai asiantuntijaryhmissä.

– Opiskelijan ääni ja toiveet ovat enemmän esillä. Tavallisessa avoimen yliopiston opetuksessa yliopiston laitokset määrittelevät oppisisällöt. Ikäihmisille järjestetään tilaisuuksia, joissa opetusta suunnitellaan ja ratkaisuista äänestetään. Vaihtoehtoisesti suunnittelutyö tehdään asiantuntijaryhmissä, joihin kuuluu myös opiskelijoita, Laitinen-Karipohja toteaa.

Suoritusvelvoitetta ei ole. Yliopistollisia arvosanoja voi halutessaan suorittaa avoimessa yliopistossa. Ikääntyvien yliopistot toimivat sen yhteydessä. Luennoitsijoina toimivat yliopiston opettajat ja tutkijat sekä muiden alojen asiantuntijat. Tavoitteena on elinikäinen oppiminen.

– Kun suorittaa ei tarvitse, nousee keskeiseksi opiskelun ilo. Monet opiskelijoistamme kokevatkin suorittaneensa työelämässään riittävästi. Ikääntyvien yliopistossa tärkeintä on tarkoitus ylläpitää vireyttä, pysyä ajan tasalla ja saada äänensä kuuluville. Tämä on myös ennaltaehkäisevää työtä, joka saa liikkeelle, Laitinen-Karipohja kommentoi.

Kuvateksti: Ikääntyvien yliopistossa tärkeintä on tarkoitus ylläpitää vireyttä, pysyä ajan tasalla ja saada äänensä kuuluville.

—-

Ikääntyvien yliopisto

Ikääntyvien yliopisto on osa avoimen yliopiston toimintaa

Tavoitteena on välittää ikäihmisille ajankohtaista tutkimustietoa sekä tarjota mahdollisuuksia yliopistolliseen opiskeluun ilman muodollisia suorituksia.

Opinnot voivat sisältää kaikille avoimia studia generalia -luentosarjoja, seminaareja, atk-kursseja, opintopiirejä ja matkoja.

Opiskelijat itse osallistuvat käsiteltävien teemojen suunnitteluun. Toiminta toteutetaan usein yhteistyössä kansalais- ja työväenopistojen tai kesäyliopistojen kanssa.

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat