Zelenskyin vierailu Yhdysvalloissa; kolmas maailmansota on kynnyksellä

Ukrainan “juutalainen” presidentti Volodymyr Zelenskyi on nyt tehnyt ensimmäisen ulkomaan matkansa, sen jälkeen, kun Ukrainan juutalaishallinto oli lietsonut konfliktin Venäjää vastaan. Vierailu kohdistui Yhdysvaltoihin. Yhdysvallat nöyrtyi heti juutalaisruhtinaiden edessä taipuen laatimaan päätöslauselmia ja luvaten taloudellista sekä asevarustelua Ukrainalle. Yhdysvallat syyttää Venäjää “hyökkääjävaltioksi”, vaikka Ukrainasta on muodostunut valtio, joka käy Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten puolesta sijaissotaa (proxy war) Venäjää vastaan. 

Yhdysvallat on myöntänyt Ukrainalle 1,85 miljardin dollarin tukipaketin, mihin sisältyy muiden muassa Patriot-ilmatorjuntajärjestelmä. 

Patriot ilmatorjuntajärjestelmää.

Zelenskyin vierailu Yhdysvalloissa 

Valta- eli valhemediat pitävät Zelenskyin mainittua vierailua historialisena  (MTV-uutiset (22.12.2022)). 

Ja historiallinen tämä vierailu onkin, sillä Yhdysvaltoja ollaan nyt painostamassa avoimeen sotaan Venäjän kanssa. Tähän saakka Yhdysvallat on käynyt sijaissotaa Ukrainassa Venäjää vastaan. Hirvittäväksi tämän Yhdysvaltojen painostamisen avoimeen sotaan Venäjää vastaan teekee erikoisesti se, että suurin osa maailman ydinkärjistä omistaa sekä Yhdysvallat että Venäjä. 

Zelenskyin vierailun vaarallisuutta korostaa osaltaan Venäjän Yhdysvaltain-suurlähettilään Anatoli Antonovin lausunto, jossa hän  syyttää Washingtonia ”välityssodan” aloittamisesta Moskovaa vastaan. Hän toteaa, että kaikki Ukrainan Zelenskyin vierailun aikana tehdyt lausunnot sekä julistukset osoittavat vain entisestään, että Joe Bidenin hallinto ei tunne minkään kaltaista kutsumusta rauhanomaiseen ratkaisuun Ukrainassa. 

Washington virittelee “lakia”, joka määrittäisi Venäjän “hyökkääjävaltioksi” 

Taannoin Yhdysvaltojen kongressin demokraateista ja republikaanien senaattoreista muodostunut koalitio esitti  päätöslauselman, jossa Venäjän operaatiot, ( jotka ovat siis olleet puolustuksellisia erikoisoperaatioita; suom. huom.), Ukrainassa tunnustetaan kansanmurhaksi. Tätä pidetään symbolisena mutta, voimakkaana viestinä kahden puolueen tuesta Yhdysvalloille ja kansainväliselle yhteisölle, jotta “väkivaltaisuudet saataisiin loppumaan” sekä “syylliset saataisiin vastuuseen”. 

Päätöslauselmaa johtivat senaattorit Jim Risch (Idaho), joka on senaatin ulkoasiainvaliokunnan johtava republikaani, ja demokraatti Ben Cardin (Md.), joka on paneelin varajohtaja.  

”Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Venäjän toimet Ukrainassa olisi kansanmurha”, totesi Risch lausunnossaan.  

Yllä esitetty päätöslausunto toimii ennakkoon laaditulta tuelta Yhdysvaltojen kongressin voimakkaalle aggressiivisuudelle Venäjää vastaan, jota on poliittisessa keskustelussa tulkittu USA:n valmistautumisena julistamaan sodan Venäjää vastaan. 

The Hill -sanomalehti kirjoittaa otsikolla, jonka mukaan ”Terrrorismin tukemisen sijaan kongressi pyrkii nimeämään Venäjän ‘hyökkääjävaltioksi’.” 

Lehden uutisointia voidaan muiden muassa tulkita niin, että juutalaisen Volodymyr Zelenskyin vierailu Yhdysvalloissa virvoitti kongressin johdon toteuttamaan viivyttelemättä lakiesitystä, jossa Venäjä tuomitaan “hyökkääjävaltioksi”. 

Juutalainen Zelenskyi vaati Yhdysvaltoja asettamaan Venäjälle SST-merkinnän (State Sponsor of Terrorism) eli asettamaan Venäjä terrorismin tukijamaiden listalle. 

Mainitun nimeämisen  ansiosta Ukrainan hallinnolla olisi käytössään valtuuksia uusille pakotteille, joilla Zelenskyi voisi kohdistaa pakotteita Venäjän virkamiehiin. 

Se, että kongressi myöntyi lakiesitykseen, jonka mukaan Venäjä olisi “hyökkääjävaltio”, olisi  puolittainen myöntyminen Zelenskyin vaatimukseen nimetä Venäjä valtioksi, joka sponsoroi terrorismia. 

Zelenskyin vierailu Yhdysvalloissa paljastaa juutalaismafian globaalin poliittisen voiman 

Ukrainaa johtaa juutalaishallinto, jolla on tiiviit poliittiset yhteydet Israeliin. Ukrainan presidentti juutalainen Vladimir Zelenskyi, esiintyy kuin joku “maailman valtias”, asettaen ehtoja länsivalloille ja vaatien jatkuvasti suurenevia sotilaallisia ja taloudellisia avustuksia. Tämä siitä huolimatta, että Ukrainan juutalaishallinto aiheutti itse Yhdysvaltojen ja EU:n  tukemana selkkauksen Venäjän kanssa. 

Yhdysvallat on suurvalta, jolla on sotilaallisen voimansa ansiosta vaikutusvaltaa maailmanpolitiikassa, eikä USA ole vielä globaaliin talouteen nähden pudonnut kokonaan rattailta. Kuinka sitten on mahdollista, että Itä-Euroopan tietyn valtion Hollywood-presidentillä on niin valtava vaikutus mainittuun jättiläisvaltioon? Tämä vaikutushan ilmenee yllä olevasta kirjoituksesta. 

Israelin ja Ukrainan liput.

Se on mahdollista siksi, että Yhdysvallat on juutalaismafian hallinnassa. Ja globaalin juutalaismafian suunnitelmat toteutuvat Ukrainan konfliktin kautta, jos mainittu mafia saa Yhdysvallat niin voimakkaasti mukaan, että transatlanttinen liittouma yrittäisi suistaa nykyisen Venäjän presidetti Vladimir Putinin hallinnon raiteiltaan. Tämän jälkeen “raja railona” voisi avautua Atlanttiselle akselille Itä-Aasiaan. 

Viittaus: Walt ja Mearsheimer 

[Walt ja Mearsheimer  selittävät, ”ettei yksikään etujärjestö ole pystynyt kääntämään ulkopolitiikkaa kovin kauaksi siitä, mitä kansallinen etu sanelee. Kuitenkin Israelin etujärjestöt ovat poikkeuksellisen tehokkaita vakuuttaessaan, että Yhdysvaltojen ja Israelin tavoitteet ovat täsmälleen samat.” Heidän päätelmänsä mukaan Israel-lobby on saanut Yhdysvaltojen ulkopolitiikan Lähi-Idässä haluamaansa muotoiseksi. ”Israelin viholliset heikkenevät tai kaatuvat, Israel saa vapaat kädet palestiinalaisten suhteen ja amerikkalaiset hoitavat taistelemisen, kuolemisen, rakentamisen sekä rahoittamisen.”

Juutalaismafia on jälleen virittelemässä maailmansotaa. 

Yhdysvallat aiheuttivat Ukrainan konfliktin 

Yhdysvallat syyttää Venäjää sodan aloittajaksi ja hyökkääjävaltioksi, joka olisi siis hyökännyt Ukrainaan. Todellisuudessa Yhdysvallat on valtioteroristi, joka on hyökännyt Ukrainaa instrumenttinaan käyttäen Venäjälle. Täsmällisemmin sanoen Ukrainasta on muodostunut valtio, joka käy Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten puolesta sijaissotaa (proxy war) Venäjää vastaan.  

Yhdysvaltalaisen huippuasiantuntijan, professori John Mearsheimerin luentojen mukaan Ukrainan sisällisotaan ja nykyiseen Ukrainan konfliktiin on syyllinen Yhdysvaltojen johtaman NATOn laajentumispolitiikka aina Venäjän rajoille saakka. 

Nyt ukrainalaiset ovat manipuloituja siihen, että he muka taistelevat isänmaallisesti Venäjää vastaan, vaikka he altistuvat tykinruoaksi Washingtonin johtaman transatlanttisen liittouman globaalien hegemonia päämäärien saavuttamiseksi. 

Muistamisen arvoista on, että juutalaismafia hallitsee Eurooppaa ja muutakin maailmaa juuri Yhdysvaltojen kautta. Siten sekä Yhdysvallat että EU toimivat kuin yhtenä Maailmanhallituksen luomiseksi, yhdistyen täten Maailman talousfoorumin tavoitteisiin.    

(Huomautamme, että vaikka puhumme, että Yhdysvallat ja sen liittolaiset ovat Ukrainan konfliktin aiheuttajat ja myös yleensä maailmanvaltapolitiikan taustalla, tarkoitamme, että juutalaismafia sekä Israel on näiden globaalien pyrkimyksien takana (myös Ukrainassa), eikä suinkaan Yhdysvallat tai Eurooppa sinänsä. Washington ja EU on vain instrumentaalisia tekijöitä.)  

Yllä mainitulla Yhdysvaltojen valtapolitiikalla Euroopassa on tarkoituksena säilyttää sekä lujittaa Yhdysvaltojen johtavaa asemaa eli hegemoniaa maailman taloudellisena, poliittisena ja sotilaalisena mahtina maailmanjärjestryksessä. 

Yhdysvaltojen johtama transatlanttinen liittouma yrittää saavuttaa unipolaarista eli yksinapaista maailmanjärjestystä, ja samalla tarkoituksena on lujittaa Yhdysvaltojen dollaritaloutta. Yksinapaisen maailmanjärjestyksen tarkoituksena on pääsääntöisesti edistää vain voimakkaimman valtion maailman valtapolitiikkaa, mitä Yhdysvallat muiden muassa on tavoitellut ja tavoittelee. Lisäksi Yhdysvallat koittavat nurjertaa moninapaisen maailmanjärjestyksen kehityksen, mitä Venäjä ja muut BRICS-maat yrittävät toteuttaa vapautuakseen esimerkiksi dollarin valta-asemasta.   

Vielä mainittakoon, että Saksasta on muodostettu Yhdysvaltojen modernin kylmän sodan taloudellinen satelliitti, kirjoittaa geopolitiikan raudanluja asiantuntija Michael Hudson. Hän on päätynyt siihen arvioon, että Saksaa ja myös muita NATO-maita on käsketty asettamaan itselleen kauppa- ja investointipakotteita, jotka kestävät kauemmin kuin tämän päivän valtakirjasota Ukrainassa. 

Loppulauselma 

Ukrainan juutalaishallinto aiheutti itse Yhdysvaltojen ja EU:n  tukemana sen, että Venäjän täytyi  käynnistää erikoisoperaatio Ukrainassa. Muistamisen arvoista on, että tuhoisat sotaoperaatiot Ukrainassa olisi vältetty, mikäli Ukraina olisi lopettanut, murhaavan terrorin Donetskin ja Luganskin kansantasavaltoja vastaan, luopunut presidentillisestä määräyksestä Krimin suhteen ja ilmoittanut kieltäytyvänsä mahdollisesta NATO-jäsenyydestä.   

Ukrainan selkkaus on osa juutalaismafian järjestämää sotaa totaalisen maailmanvallan saavuttamiseksi juutalaismafialle ja siihen liittyvälle Israelille, joka uuden hallituksensa myötä ilmeisesti yrittää lujittaa ja laajentaa vaikutusvaltaansa entisestään poliittisessa Lähi-Idässä.    

Meidän suomalaisten on nyt kaikesta huolimatta yritettävä tehdä kaikkemme, että kansanpetturipoliitikot eivät pystyisi liittämään Suomea NATOon, sillä se olisi Suomen sekä osittain suomalaisten perikato. Suomen NATO hakemus pitää peruuttaa.  Suomen NATO-sopimus ei ole vielä ratifioitu. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

MTV-uutiset (22.12.2022). Suomen suurlähettiläs kuvailee Zelenskyin astumista Yhdysvaltain kongressiin historialliseksi – MTVuutiset.fi 

www.rt.com (Zelensky’s ‘Hollywood-style’ US visit a ‘proxy war’ promotion « nuclear-news

Laura Kelly (21.7.2022). The Hill. Senators introduce bipartisan resolution recognizing Russian acts in Ukraine as genocide. Senators introduce bipartisan resolution recognizing Russian acts in Ukraine as genocide | The Hill 

Laura Kelly (20.12.2022). Congress aims to label Russia ‘Aggressor State’ instead of state sponsor of terrorism. Congress aims to label Russia ‘Aggressor State’ instead of state sponsor of terrorism | The Hill 

LAHAV HARKOV  (27.10.2022). Israel News – The Jerusalem Post. Zelensky: Israel began sharing intelligence with Ukraine – Israel News – The Jerusalem Post (jpost.com) 

http://rt.com/news/israel-military-strike-iran-957/ 

What You Should Really Know About Ukraine – Global ResearchGlobal Research – Centre for Research on Globalization 

8 kommenttia

 1. Ja mitä muuta tapahtuukaan kaikessa hiljaisuudessa taustalla ,,, ihmiset ovat niin keskittyneitä Ukrainan tilanteeseen että jotakin jää huomaamatta ,,, jos he tietäisivät mihin tämä johtaa ,,, niin he olisivat jo kaduilla ,,, (kohdassa III on kaikki oleellinen)

  WHO:n pandemiasopimus

  Red Alert!

  2023 alkaa tapahtua!

  `Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa` (Ilm 13:16).

  0 Johdanto
  I Globaalin pandemiasopimuksen aikatauluista seuraavissa.
  II Pandemiasopimuksesta
  III Pandemiasopimus johtaa digitaaliseen identiteettiin
  IV Lopuksi

  0 johdanto

  Päätösvalta siirretään kansallisten terveysviranomaisten ohitse. Yksityiset terveystoimijat tulevat mukaan tuottoisille mRNA-injektointi-markkinoille.

  Pandemiasopimuksen jälkeen WHO määrää rokotussuosituksista ja -määräyksistä, karanteeneista, testauksista ja ylipäänsä kaikesta.

  Älypuhelin käyttöliittymänä näyttää jäävän historiaan koska sinusta itsestäsi tehdään alusta käyttöliittymälle. Juuri tässä toteutuu transhumanismi ja neljäs teollinen vallankumous.

  Esimerkiksi Suomessa edellisistä muutoksista vastaa Krista Kiuru ja tehtävään asetettu koronaministerityöryhmänsä.

  Antaisiko seuraava p(l)andemia potkua heidän suunnitelmilleen?

  Väite YK:n sisäpiiriläiseltä: Varjohallitus suunnittelee uuden bioaseen levittämistä maailmanhallinnan tavoittamiseksi
  https://mvlehti.net/2022/12/30/vaite-ykn-sisapiirilaiselta-varjohallitus-suunnittelee-uuden-bioaseen-levittamista-maailmanhallinnan-tavoittamiseksi/

  I Globaalin pandemiasopimuksen aikatauluista seuraavissa.

  `Maailman terveysjärjestö WHO päätti joulukuussa 2021 perustaa hallitustenvälisen neuvotteluelimen valmistelemaan pandemiavarautumista ja –vastetta koskevaa sopimusta. Sopimusneuvottelut käynnistyivät helmikuussa 2022 ja sopimuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2024 toukokuuhun mennessä`.
  WHO:n pandemiasopimus.
  https://stm.fi/pandemiasopimus

  `Maailma yhdessä`: hallitustenvälinen neuvotteluryhmä, jonka tehtävänä on laatia ja neuvotella WHO:n yleissopimus, sopimus tai muu kansainvälinen väline pandemioiden ehkäisemisestä, niihin varautumisesta ja niihin reagoimisesta`.
  Intergovernmental Negotiating Body (INB).
  https://inb.who.int/

  `WHO:n jäsenvaltiot sopivat, että vuoden 2023 alussa laaditaan nollaluonnos oikeudellisesti sitovaksi pandemiasopimukseksi`.
  https://www.who.int/news/item/07-12-2022-who-member-states-agree-to-develop-zero-draft-of-legally-binding-pandemic-accord-in-early-2023

  II Pandemiasopimuksesta.

  `Lopputulos THL:n ja STM:n erimielisyyksistä oli se, että jatkossa koronaministerityöryhmä päättää suositukset ja kunnille sekä sairaanhoitopiireille lähetettävät ohjauskirjeet määrittävät toimenpiteet`.
  https://injektiopiikki.com/2022/11/25/who-pandemiasopimus-kohti-aarettomyytta-ja-sen-yli/

  III Pandemiasopimus johtaa digitaaliseen identiteettiin.

  Digitaalinen terveystodistus.
  https://i0.wp.com/injektiopiikki.com/wp-content/uploads/2022/11/sosiaalinen-id.jpg?resize=750%2C420&ssl=1

  IV Lopuksi

  Kunhan tämän tien taivallatte loppuun niin tulette totta tosiaan huomaamaan sen johtaneen umpikujaan. Silloin toteutuu Klaus Schwabin sanat: Tulette olemaan onnellisia ettekä omista mitään.

  Tuosta onnellisuudesta en mene takuuseen koska omaan kerrassaan toisenlaisen onnellisuuskäsityksen. Mutta omistus- ja perintöoikeudesta olen hänen kanssaan samaa mieltä > silloin ette taatusti omista mitään – ette valtiollisesti kuin yksityisestikään (ne kyllä resetoidaan).

  Tämä on se maailma johon meitä/teitä nyt johdatellaan.
  https://static.independent.co.uk/2022/08/11/17/newFile-3.jpg?quality=75&width=1200&auto=webp

  Ymmärrämmeköhän me lainkaan miten vaarallisesta asiasta on kysymys?

  `Teidän liittonne kuoleman kanssa pyyhkäistään pois,
  ja teidän sopimuksenne tuonelan kanssa ei kestä;
  kun vitsaus tulee niin kuin tulva,
  niin se teidät maahan tallaa` (Jes 28:18).

  Plusääni(23)Miinusääni(1)
 2. USA ja sen liittolaiset ovat sitoutuneet Ukrainassa sotilaalliseen ja kauppapoliittiseen kampanjaan, jota ne eivät voi voittaa ja joka käy niiden asukkaille päivä päivältä raskaammaksi. Vaadittavan itsepetoksen määrä on aina vain suurempi ja toisaalta kasvaa riski siitä, että tappiota nielemään kykenemätön Länsi tarttuu raskaimpiin mahdollisiin aseisiin ja sotavoimiin, joita sillä vielä käytössä on. Synkässä pettymyksessään kulttuurillisesti syvällä rappiossa rypevä, itsetuhoinen ja kuolemankulttien villitsemä Länsi voi aloittaa jopa ydinsodan.

  Länsimaiden johdossa häärää nk. globalistinen eliitti sekä sen monilukuiset käskyläiset, jotka eivät koskaan eivätkä missään olosuhteissa tule luopumaan Venäjän vastaisesta kampanjasta. Mikään määrä uhrattua rahaa, aseita tai ihmislihaa ei riitä heille. Tätä globalistieliitin pakkomiellettä Venäjän suhteen on verrattu kapteeni Ahabin kostonhimoon valkoisen valaan pyydystämiseksi Herman Mervillen romaanissa Valkoinen Valas. Tässä tullaan hulluksi tulleen kapteenin problematiikkaan. Kuinka pitkälle laivan miehistö tai matkustajat voidaan pakottaa vaarantamaan oma turvallisuutensa ja henkensä pakkomielteisen ja järjettömän päällikön alaisuudessa? Ukrainan tapauksessa on kuitenkin huomattava, että ainakin Suomessa sitoutuminen itsetuhoiseen Venäjän vastaiseen kampanjaan, varmaan häviöön ensin Ukrainassa ja sen jälkeen Itämeren ympäristössä, sitoutuminen kaikenlaiseen tappioon, turmelukseen sekä terveen järjen vastaiseen tilannearviointiin ja käytökseen on huomattavan suurta. On vaikea sanoa, mistä tämä johtuu, mutta yhtä kaikki laittaa epäilemään keskivertosuomalaisen mielenterveyttä. Mistä johtuu itsetuhoinen arvostelukyvyttömyys ulko- ja turvallisuuspoliittisissa asioissa ja täydellinen sokeus geopolitiikassa?

  Veli Natanael osaa selvittää asiaa jonkinlaista huumoria käyttäen:

  https://www.bitchute.com/video/ppYmntFLhPpS/

  Plusääni(17)Miinusääni(1)
 3. MEDIAVALLAN AVULLA TOTAALISEEN MAAILMANVALTAAN
  Juutalaisten pyrkimys maailmanvaltaan ja toisten kansojen heikentämiseen käy ilmi myös tohtori Max Mandelstammin avajaispuheesta Baselin sionistikonferenssissa 29.8.1897 (Le Temps, 3.9.1897):
  ”Juutalaisten tulee käyttää kaikki keinot ja kaiken valtansa estääkseen kaikkien muiden kansojen nousun ja menestyksen, jotta saavutamme historiallisen tavoitteemme s. o. maailmanvallan.”
  Tässä oli pähkinänkuoressa koko juutalainen agenda. Juutalaiset sijoitusyhtiöt BlackRock ja Vanguard omistavat valtaosan lähes kaikista maailman suuremmista yhtiöistä, myös Suomessa he ovat aloittaneet osakkeiden oston. Juutalaiset hallitsevat suvereenisesti läntisen maailman mediaa. The Great Reset tarkoittaa maailmantalouden romahtamista, jolloin juutalaiset sijoitusyhtiöt saavat lähes kaiken hallintaansa. Venäjä, Kiina ja muut BRICS-maat eivät osallistu tähän romahduttamiseen, joten ne täytyy romahduttaa sodilla. Suomenkin valtamedia YLE:n johdolla osallistuu Ukraina-myönteiseen sotapropagandaan ja Venäjän mustamaalaamiseen. Suomen liittyminen NATO:on on suomalaisten itsemurha, sillä juutalaiset käyttävät Suomea aivan kuten Ukrainaa proxy-sodassa Venäjää vastaan. Suomen johtavat poliitikot Niinistö ja Marin etunenässä osallistuvat laajaan valtiopetokseen viemällä Suomen itsenäisyyden juutalaisen vallan alamaiseksi. Ukrainan kansa on petetty osallistumaan muka ”isänmaalliseen taisteluun”, kun he todellisuudessa ovat mukana juutalaisten johtamassa maailmansodassa. Kuka Suomessa uskaltaa nostaa kätensä Siionin Viisaita vastaan? Magneettimedia ja Partisaani taitavat olla ainoita. Kuitenkin Suomella on tärkeä rooli tässä maailmansodassa, ja valtamedia on jo valmistellut suomalaisia sotaan Venäjää vastaan. Venäjä puolustaa maailmaa juutalaisten hyökkäyksiltä. Vaihtoehtomedioiden tulisi nyt paljastaa maailmalla holokaustivalhe ja juutalaisten osuus maailman mediassa. LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). Kirjoita kannatusilmoitus Jaana Kavoniuksen Totuuspuolueelle (https://totuuspuolue.net/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!! Vaihtoehtomedioita:
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.maunosaari.fi/blogi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.tapiopuolimatka.net/8
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  https://novahierosolyma.fi/
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(21)Miinusääni(1)
 4. Jokohan meidän vallanpitäjille uhkaava tilanne alkaa selkiintyä. Olisikohan sittenkin niin, että houkuttelusta huolimatta pitäisi yrittää olla puolueeton. Tämä ei tietenkään sovi Natolle, koska uhka Venäjän pitkällä rajalla pitää toimia koko läntisellä alueella. Aivan kuten Hitlerin aikana. Kun Hitler huomasi, että suomalaiset ovat kovia sotilaita, ne piti saada Bararossaan mukaan. Suomi oli mukana jo Hitlerin Barbarossan suunnittelukäskyssä. Siitä on paperi Jämärän musesossa käsivarressa.

  Nyt maailmansodan uhatessa Venäjälle taitaisi olla suuri etu puolueettomasta Suomesta pitkine rajoineen, joilta uhkaa ei kohdistuisi, jos olisi uskottava, ettei Suomi päästäisi Natoa hyökkäämään Suomen kautta. Pahimmassa tapauksessa tuskin on mahdollista, että suomalaiset joutuvat sotaan puolueettomina.

  Plusääni(16)Miinusääni(0)
 5. Para Bellum

  `Pitäkää neuvoa:
  se raukeaa;
  sopikaa sopimus:
  ei se pysy` (Jes 8:10).

  `Si vis pacem, para bellum`!

  Viimeaikaista Ukrainan tilannetta seuraamalla voitaisiin edellinen lausua kääntäen – Jos haluat sotaa, valmistaudu rauhaan – tai varusta ainakin vastapuoli valheellisilla rauhanodotuksilla!

  Seuraavasta puheesta ilmenee tahaton mutta selväsanainen viesti joka on tulkittavissa rivien välistä tällä tavalla: Venäjän olisi pitänyt tehdä sotilaallinen operaationsa (rauhanturvaoperaatio) lähes kymmentä vuotta aikaisemmin.

  `Niinistön mukaan Ukrainan taistelut tuovat mieleen Suomen talvisodan: `Stalin ja Putin eivät osanneet tunnistaa oleellista tekijää`.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/niinist%C3%B6n-mukaan-ukrainan-taistelut-tuovat-mieleen-suomen-talvisodan-stalin-ja-putin-eiv%C3%A4t-osanneet-tunnistaa-oleellista-tekij%C3%A4%C3%A4/ar-AA15Rghm?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=f9887a1090fc428cb8bc92204cd8689b

  Niinistön konklaavi on ajanut Suomen `ajopuuksi` – hylkiön asemaan. Niinistöllä alkaa olla kyläpaikat vähissä. Venäjälle hänellä tuskin on asiaa ja Yhdysvalloissa hänet koetaan kiusalliseksi. EUssa tähän riidankylväjään suhtaudutaan varoen ja pidetään etäisyyttä – siellä ei haluta sotkeentua hänen sotakabinettiinsa.

  Niinistö puhuu autoratiivisesti hallituista Stalinin aikaisesta Neuvostoliitosta ja Putinin aikaisesta Venäjästä. Stalinin juutalaisbolsevistinen hallintokoneisto oli todellakin autoratiivinen mutta Putinin aikainen moderni Venäjä ei sitä ole.

  `Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on Niinistön mukaan historiallisen käänteen edessä`: on sentään oikea havainto. Tämä on kuitenkin nähtävä siten että se johtuu Suomen poliittisten vaikuttajien virhearvioinneista ja valinnoista jotka eivät tule jäämään ilman seurauksia.

  Mikäli Niinistö olisi selvästi `Public Enemies number 1` niin virhearvioinnin vielä jokseenkin ymmärtäisi mutta ei: hän on valtionpäämies.

  Sitten seuraa pahantahtoinen lausuma: `(Niinistön mielestä) on korkea aika havahtua myös sisäiseen turvallisuuteen. (Niinistö huomauttaa, )että Pohjoismaissa suunta kulkee nyt kohti yleisen järjestyksen ja yksilöiden turvallisuuden vahvistamista`.

  Tällainen valvonnan lisääminen ja toisinajattelijoiden alkava vainoaminen jos mikä on autoritaarisen maan tunnuskuva. Mutta eihän Niinistön tarvitsekaan tehdä asialle enää mitään sillä hän on JO avannut ne `helvetin ovet` jotka tulevat sen toteuttamaan.

  Jos emme välittäisikään itsestämme kansakuntana – niin onko se oikein että me suomalaiset tarjoamme alustan toisten kansojen onnettomuudelle? Oletteko te todellakin ainoat jotka eivät havaitse vaaran merkkejä – kun ulkopuolellakin ne aletaan tiedostaa?

  Lisäksi Niinistöltä on jäänyt huomaamatta kuinka muut maailman johtavat poliitikot pitävät Ukrainan laittoman hallinnon presidenttiä Volodimir Zelenskyitä jo nyt riippakivenä josta tulee päästä eroon. VZ huomaa asian jo itsekin.

  Ukrainalaiset ovat jo vetäneet omat johtopäätöksensä VZn suhteen eikä vähiten ne Azov-natzipataljoonat jotka VZ `juutalaisena` lähettää tykinrehuksi rintamalle päästäkseen heistä eroon – vain kohentaakseen mainettaan.

  VZn tiimalasissa alkaa hiekka olla vähissä ja on ihme jos hän tulee edes näkemään Iranin sodan lopputulosta – jonka lietsonnan hän on jo aloittanut Jerusalemin kollegoidensa siivittämänä.

  Länsiliittouma (Yhdysvallat > EU) on osoittautunut Venäjälle petolliseksi sopimuskumppaniksi (Minsk1 ja Minsk2). (1. – 2.) Ukrainan tilanteessa rauhaan ja sovitteluun ei alun alkaenkaan oltu pyritty vaan sotaan jopa rauhansopimusten hämäyksellä. Tämä jos mikä vaarantaa maailmanrauhan.

  1.) Angela Merkel vahvisti lausuntonsa: Minskin tulitaukosopimuksia ei ollut tarkoituskaan asettaa voimaan.
  https://uvmedia.org/2022/12/28/angela-merkel-vahvisti-lausuntonsa-minskin-tulitaukosopimuksia-ei-ollut-tarkoituskaan-asettaa-voimaan/

  2.) Ranska vahvisti petoksen: Ukrainan sisällissodassa allekirjoitettuja Minskin sopimuksia ei ollut tarkoituskaan noudattaa.
  https://uvmedia.org/2022/12/31/ranska-vahvisti-petoksen-ukrainan-sisallissodassa-allekirjoitettuja-minskin-sopimuksia-ei-ollut-tarkoituskaan-noudattaa/

  Toisen sopijapuolen luottamusta (bona fide) rauhanneuvotteluissa ei pitäisi kätkeä toisen sopijapuolen (mala fide) petokseen. Tämän kaltaisessa asiassa petetyn osapuolen luottamuksen menetystä on vaikeaa palauttaa.

  Saksa ja Ranska ovat avanneet pandoran lippaan kannen. Kehottaisin: Nauttikaa nyt seurauksista kuten esimerkiksi talouksienne tukehtumisesta ja yhä pahenevista ja laajenevista mellakoista jne.

  Ukrainassa seurauksia on vain yksi ,,, `Show must go on` ,,, jonka jälkeen tilanne eskaloituu ,,, kiiruusti tulee onnettomuus ,,, se tulee juoksujalkaa ,,, se ei viivyttele ,,, ellet tee kurssin muutosta!

  Russian Army Choir – Show must go on

  Olen viitannut kommenteissani usein MV-lehden artikkeleihin. Tämä siitä syystä koska MV-lehti on Suomessa ainut jäljellä oleva mediapalvelu joka tuottaa luotettavia uutisia. `Heiluttaa säilää` tai `sana on niin kuin kaksiteräinen miekka` sanonnoilla viitataan juuri näihin `sanan palveluksessa` oleviin.

  Tästä ei mene enää kauan kun valtamediassa heiluu leikkuri. Silloin valtamedian kuten esimerkiksi YLEn paskanjauhajavahvuutta kevennetään sadoilla toimittelijoilla.

  Tapahtuu niin kuin Keski-aikaisessa Japanissa isäntänsä menettäneille samurai sotureille (ronin) jotka joutuivat vaihtamaan ammattiaan. He olivat sudennälkäisiä ja vihaisia. Niinpä he pestautuivat esimerkiksi itsellisiksi palkkasotureiksi tai ajautuivat maantierosvoiksi.

  Juuri näillä isäntänsä menettäneillä `runosepillä` (toimittajilla) jota kykenevät takomaan sanoista lauseita tulee olemaan jotakin kerrottavaa. Kuunnelkaahan jatkossa!

  Venäjä tulee viemään Ukrainassa päätökseen sen minkä on aikonut. Tähän jo entisestään kimuranttiin tilanteeseen ilmaantuu juuri nyt uusia tekijä joka ei suinkaan ole vähäinen – Turkin, Syyrian, Iranin ja Venäjän allianssi.

  Energian hintakatto? Olettepa te röyhkeitä! Oletteko te oppineet vai peräti perineet tuon röyhkeytenne? Siinähän kaadatte taloutenne! Vertauskuvallisesti on kuin Luukkaan 4-luvussa jossa luotu (haSatan) meni luojansa (Jeshua messias = Jeesus Kristus) eteen ja sanoo: Jos kumarrat minua ,,, !

  Miten tämä liittyy Suomeen? Se liittyy Suomeen siten että konflikti joka alkoi Ukrainasta on eskaloitumassa. Kiovan laiton juutalainen hallinto on liitossa Jerusalemin vastaavaan ja heidän aikomuksensa on nostaa Iran `haamanin puuhun`. Lisäksi esimerkiksi puolalaiset, yhdysvaltalaiset yms. joukko-osastot ovat jo Ukrainassa.

  Tässä tilanteessa Venäjä joutuu kiinnittämään huomiota Suomen vastaisen rajansa turvallisuuden. Mikäli Suomi olisi säilyttänyt puolueettomuutensa niin näin ei olisi käynyt vaan täällä menisi taloudellisesti hyvin ja energiaa riittäisi. Lisäksi ystäväpiiri olisi säilynyt kaikkiin suuntiin ja tätä maata olisi kunnioitettu rauhanmaana.

  Se minkä länsi teille tarjoaa – taloudellisen piristysruiskeen – sitten kun olette Naton jäseniä (vedätys) niin kuin he ovat teille lupailleet tarkoittaa sotatarviketalouteen siirtymistä josta juuri he hyötyvät.

  Oletteko te edes tulleet ottaneeksi huomioon että Venäjä voi siirtyä tarvittaessa ns. `aktiiviseen puolustukseen` – eikä tämä ole uhkaus vaan välttämättömyyden sanelema tilanne (heidän kannaltaan katsottuna) jonka te itse olette aiheuttaneet. Tässä on se vaara että historia tulee toistamaan itseään.

  1.) Krimin sota (1853 – 1856) siirtyi toisen rintaman sodaksi Itämerelle jossa se tunnettiin nimellä 2.) Oolannin sota (Ahvenanmaan sota) (1854 -). Britannian ja Ranskan laivasto purjehti kohti 3.) Kronstadia. Matkallaan he tulittivat 4.) Suomenlinnaa. Ahvenanmaan 5.) Bomarsundin linnoitus tuhottiin Oolannin sodan taistelussa vuonna 1854.

  Vuonna 1853 alkoi Venäjän/Turkin sota johon Britannia ja Ranska osallistuivat Turkin ja Sardinian puolella. Tavoitteena oli saartaa Venäjän huoltolinjat aiheuttamalla kahden rintaman sota Itämerellä (rannikkoalueet Suomessa ja Virossa) ja Mustamerellä.

  Krimin sota eli itämainen sota käytiin Venäjän sekä Osmanivaltakunnan, Britannian, Ranskan ja Sardinian muodostaman liittouman välillä vuosina 1853–1856.
  1.) Krimin sota (1853 – 1856).
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Krimin_sota

  Oolannin sota tarkoittaa Pohjanlahdella ja Suomenlahdella käytyjä Krimin sodan taisteluita. Nimitys tarkoittaa `Ahvenanmaan sotaa`; nimi `Oolanti` on suomenkielinen muunnos Ahvenanmaan ruotsinkielisestä nimestä Åland.

  2.) Oolannin sota (1854 -).
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Oolannin_sota
  3.) Kronstadt.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kronstadt
  4.) Suomenlinna
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomenlinna

  Britannian, Ranskan ja Ruotsin joukot saapuvat Bomarsundiin josta venäläiset sotajoukot ja viranomaiset poistuivat. Bomarsundin linnoitusrakennelmat tuhottiin.
  5.) Bomarsund
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Bomarsund

  Ruotsia houkuteltiin mukaan sotaan lupaamalla Ahvenanmaa sille takaisin. Ruotsin kuningas Oskar I osallistuu 1855 sotaretkeen Ranskan ja Britannian rinnalle. Hänen tavoitteensa oli saada Ahvenanmaa valvontaansa.
  Oskar I
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Oscar_I

  Krimin sodan päättymisestä oli Oolannin sodan osalta seurauksena se, että britit räjäyttivät Bomarsundin linnoituksen jota olivat ensin tarjonneet Ruotsille kiitokseksi siitä, että se oli pysynyt puolueettomana Venäjän tulevia reaktioita peläten.

  Britit vaativat Pariisin rauhansopimuksessa vuonna 1856, että Venäjä pitää Ahvenanmaan linnoittamattomana ja neutralisoituna. Ahvenanmaan demilitarisointi jatkui ensimmäisen maailmansodan jälkeenkin.

  Krimin sota sai päätöksensä Pariisissa, jossa allekirjoitettiin 30. maaliskuuta 1856 Pariisin rauhansopimus. Sopimuksen nojalla Sevastopol palautettiin Venäjän keisarikunnalle.
  Pariisin rauha (1856).
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Pariisin_rauha_(1856)

  Edelliseen esitykseen viitaten kysyisin: Millä tavalla eilinen Krimin sota (1853 – 1856) poikkeaa tämän päivän Ukrainan konfliktista (2022 – ) – siitä mihin se johti/johtaa Suomenniemen kohdalla? Teknisesti ottaen: Ei sitten millään tavalla.

  Mongolien aloitettua suuremman hyökkäyksen Venäjälle 1235 venäläisten huomio kiinnittyi luonnollisesti itään. Sinä aikana Tukholmasta sai kaikessa rauhassa kehittyä merkittäväksi kaupungiksi. Ruotsin suurvalta alkoi muotoutua ja se pyrki sulkemaan Venäjän yhteydet Itämerelle. Tuolloin alkoivat Ruotsi valloitussodat idässä.

  1700-luvulta 1800-luvulle Venäjän huoltoreitit olivat pohjoisessa Tanskan salmet jonka satama sijaitsi Kronstadissa (Pietarin edustalla). Etelässä huoltoreitit olivat Konstantinapolin salmet jonka satama sijaitsi Sevastepolissa (Krimillä).

  Kun mongolien kanssa välit oli selvitetty Venäjä kehittyi hyvin ripeässä tahdissa toiseksi Euroopan johtavaksi imperiumiksi yhdessä Brittiläisen imperiumin kanssa.

  Tulkinta ns. Venäjän `isänmaan hengestä` – panslavismista ja slavofiilisyydestä – juontuu Iivana Suuren (1440 – 1505) aikaan jonka merkitys ei alun alkaenkaan ole ollut holtiton ekspansio tai imperialistinen kolonialismi niin kuin esimerkiksi tämän päivän ekspansioon pyrkivällä Natolla.

  Iivana Suuri pyrki vain ja ainoastaan `ulkoisen uhan torjuntaan` ja samalla eroon länsimaisen katolisen kirkon tulkinnasta kristinuskosta. Tämä kehitys jatkui hänen seuraajissaan mutta tulkinta heidän strategiastaan muuttui ajan saatossa – kuinkas muuten.

  Iivana Suuri (1440 – 1505).
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Iivana_Suuri

  Sittemmin Tsaari Pietari Suuri (1672 – 1725) perusti suolle Pietarin vuonna 1703 hallintopaikakseen. Se on rakennettu suomalaisheimojen ikivanhan kauppapaikan Nevanlinnan paikalle. Pietarista kehittyi pian Itämeren suurin satamakaupunki josta pääsy ulottui Itämerelle, Pohjanmerelle ja Atlantille.

  Pietari Suuri (1672 – 1725).
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Pietari_Suuri
  Pietari.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Pietari_%28kaupunki%29
  Nevanlinna.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Nevanlinna

  Venäjästä tuli suurvalta ja Ruotsi menetti alueitaan Baltiasta ja Inkerinmaalta. 1714 Venäjä valtaa Ruotsin alueita jolloin Ahvenanmaan miehitys toteutui kuudeksi vuodeksi. Venäjän saaristolaivasto asettui Ahvenanmaalle. Venäjän sotaretki Tukholman mahdollistui myös jään kautta.

  Suuri Pohjan sota (1700 – 1721).
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Suuri_Pohjan_sota

  Katariina Suuri liitti Krimin Venäjään 1780 jolloin Sevastopolista tehtiin linnoitettu satama. Satama tunnettiin nimellä Venäjän mustanmeren laivasto.

  Catherine the Great (1729 – 1796).
  https://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_the_Great

  Suomen historiasta tunnetaan seuraava tapahtuma joka mahdollisti Suomen irtautumisen Suurvallasta.

  Anjalan liitto oli Ruotsin armeijan upseerien Liikkalan nootista alkunsa saanut kapina kuningas Kustaa III:ta vastaan Kustaan sodan aikana. Kapinan aikana upseerit suunnittelivat ja kävivät neuvotteluja venäläisten kanssa Suomen itsenäistymisestä.

  Liikkalan sotaleiristä Ruotsin armeijan upseerit lähettivät 9. elokuuta 1788 Venäjän keisarinnalle Katariina II:lle ns. Liikkalan nootin eli Liikalan kirjeen. Kirjeessä upseerit kertoivat huomanneensa, että aloitettu sota on Ruotsin kannalta oikeudeton.

  Kirjoittajat toivoivat Ruotsin ja Venäjän naapurisopua ja esittivät, että tämän edistämiseksi Venäjä luovuttaisi Ruotsille Turun rauhassa 1743 saamansa niin sanotun Vanhan Suomen alueen eli Kaakkois-Suomen. Rauhantahtoaan vakuuttaakseen upseerit olivat jo vetäneet joukkonsa Ruotsin puolelle rajaa.

  Ruotsalaisten upseereiden Kustaa III:n Venäjän sodan alussa keisarinna Katariina II:lle lähettämä kirje, jolla pyrittiin lopettamaan upseereiden laittomaksi katsoma sota.

  Liikkalan nootti.
  https://tieteentermipankki.fi/wiki/Historia:Liikkalan_nootti

  Anjalan liitto.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Anjalan_liitto

  Nämä tapahtumat johtivat lopulta Suomen Suurruhtinaskunnan syntyyn ja sittemmin itsenäisen Suomen syntyyn.

  Suomen suuriruhtinaskunta (1809–1917).
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_suuriruhtinaskunta#:~:text=Autonominen%20suurruhtinaskunta%20oli%20Suomenmaan%20vallan%20k%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4n%C3%A4%20itsen%C3%A4isen%20Suomen,arvonimiin%20lukeutui%20vuodesta%201577%20my%C3%B6s%20Suomen%20suuriruhtinaan%20arvo.

  Suomi on tehnyt valintansa ja liittynyt `takaoven kautta` ns. `varjo-Natoon`, vaikka Venäjä ei ole asettanut Suomelle minkäänlaista uhkaa. Sen sijaan Suomi on asettanut Venäjälle uhan pataroimalla Länsiliittouman (Yhdysvallat > Nato) kanssa joka ei välitä Suomesta muutoin kuin aktivoitavana sotatoimialueena.

  Tämä odysseija tulee olemaan Suomelle `kohtalon kysymys` koska tämä on selvästi Venäjää kohtaan provokatiivinen toimi. Kalliiksi tulee teille tuo Nato. Nyt ei ole enää kysymys siitä liittyykö Suomi Natoon vai ei – kysymys on siitä miten Suomi irrottautuu Nato sidoksista joita on toistakymmentä – eli miten Suomi eroaa Natosta.

  Suomen ns. kuulumattomuus Natoon on suurelta osin pelkkä savuverho. Suomi on täysin yhteensovitettu ja integroitunut Venäjän vastaiseen liittoutumaan. Ainoastaan muodollisuus puuttuu. Esimerkiksi Suomen strateginen kahdenvälinen kumppanuus Yhdysvaltojen kanssa korostaa tätä seikkaa.

  NATO-kumppanuus mahdollistaa Suomen aseistamisen ja kouluttamisen. Suomi osallistuu Naton järjestämiin sotaharjoituksiin. Suomi on integroitu Naton sotilaallisiin komentorakenteisiin jne. jne.

  Mike Whitney: `Kun Tucker tajuaa, että Putin ei halua amerikkalaisia ohjuksia rajalleen`. (Kolumni).
  https://mvlehti.net/2022/12/28/mike-whitney-kun-tucker-tajuaa-etta-putin-ei-halua-amerikkalaisia-ohjuksia-rajalleen-kolumni/

  Suomen 2020-luvun tilanteessa on jotakin samaa kuin 1940-luvun Japanin tilanteessa. Tuolloin Japani huomasi tehneensä virhearvion mutta virhearvio oli niin suuri ettei sitä voinut enää perääntyä.

  He (japanilaiset) huomasivat tulleensa herättäneeksi `uinuvan jättiläisen`. Näin on myös Suomen laita mutta sillä erotuksella että he vieläpä vähättelevät `uinuvan jättiläisen` voiman.

  Attack on Pearl Harbor (7.12.1941)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Attack_on_Pearl_Harbor

  I fear all we have done is to awaken a sleeping giant and fill him with terrible resolve (Yamamoto).
  Tora! Tora! Tora!

  Suomen puolustusvoimien korkeimpaan upseerikuntaan kuuluu esimerkiksi muuan Pekka Toveri ja muutamia muita sotilasanalyytikkoja. Yhteinen pohjasävel heidän ulostuloissaan on se että he vähättelevät Venäjän sotakonetta ja luottavat länteen. Ja tämä tapahtuu väsymättä – lööpistä lööppiin ja ajankohtaisohjelmasta ajankohtaisohjelmaan.

  Olisi vallan hyvin ymmärrettävää mikäli nämä herrat olisivat Pelastusarmeijan kenraaleita – eivätkä siten osaisi asiaansa mutta ei – uskokaa tai älkää – he ovat kuin ovatkin Suomen puolustusvoimien korkeimmilla paikoilla. Tällaisissako käsissä maamme puolustus on.

  Suomella on olemassa kaksi vaihtoehtoa (1. – 2.).

  1.) Ensimmäinen vaihtoehto on se että asetatte Venäjälle eksistentiaalisen uhan liittymällä tai liittymättä Natoon. Tässä vaihtoehdossa te tuhoudutte ja kun te tuhoudutte niin te tuhoudutte perusteellisesti. 2.) Toinen vaihtoehto on se että Suomi palaa puolueettomuuden aikakauteen. Tässä vaihtoehdossa te säilytte koska ei Länsiliitto sotavoimin pakota teitä Nato-jäseneksi.

  Te ette ottaneet Venäjän turvallisuushuolia vakavasti – luuletteko te että Venäjä tulee ottamaan teidän turvallisuushuolenne vakavasti.

  `Katso,
  ne, jotka lähtivät pohjoiseen maahan,
  saattavat minun Henkeni lepäämään pohjoisessa maassa`
  (Sak 6:8).

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
 6. Uiguurit

  `Tulkaa käymään Xinjiangissa` (Wang Wenbin).

  Kävikö Sanna Marin ja hallituksen muut jäsenet Kiinassa?

  `Kansainvälinen yhteisö ei voi sulkea silmiään Kiinan politiikalta, joka polkee ihmisoikeuksia ja sortaa vähemmistöjä. Kauppa tai talous eivät ole syitä kääntää katsetta pois näistä julmuuksista, Marin twiittasi`.

  Yle kysyi Sanna Marinin uiguuritviitistä ja Kiina lähetti viestin pääministerille ja Suomen hallitukselle: Tulkaa käymään Xinjiangissa
  https://yle.fi/a/3-11775710

  Näyttäisi siltä että Sanna Marin hallituksineen ei ole käynyt Xinjiangissa. Mutta eiköhän me lukijat lähdetä elämysmatkalle Xinjiangiin. Saattaa olla silmiä avaava reissu. Katsokaapas miten väkivaltaisesti muslimiuiguurit käyttäytyvät rauhallisia kiinalaissiviilejä kohtaan.

  Uyghur Muslims rioting in Xinjiang

  `Xinjiang on avoin. Siellä ei ole mitään salattavaa. Toivotamme Suomen hallituksen tervetulleeksi katsomaan ja kävelemään siellä, Wang sanoi`.

  Itä-Turkestanin itsenäisyysliike vaatii nykyisin Xinjiangille itsenäisyyttä. Radikaalit islamilaiset uiguurit ovat tehneet Xinjiangissa ja muualla Kiinassa 1990-luvulta alkaen useita siviileihin kohdistuneita joukkosurmia ja muita terroritekoja.
  Uiguurit
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Uiguurit

  BBC:n valheelliseen, epäoikeudenmukaiseen ja vastuuttomaan raporttiin Xinjiangista saa selityksen käymällä paikan päällä.

  Muslimiuiguurit esiintyvät ympäri Eurooppaa ihmisoikeuksien puolestapuhujina?!?

  Tästä ei ole kauan kun Kiinan Xi Jinping vieraili Kanadassa. Xi Jinping esitti kasvotusten pahoittelunsa Justin Trudeaun loukkaukselle joka oli vuotanut luottamukselliset keskustelut lehdistölle. Justin Trudeau vastasi esittämällä toisen loukkauksen – `meilläpä on vapaa lehdistö`.

  Sanna Marin ja Justin Trudean kuuluvat kumpikin Young Global Leaders teamiin. Mutta hei WEFn Klaus Schwabbilla on erinomaiset suhteet juuri Kiinaan. Tekevät yhteistyötä keskenään.

  Sanna Marin sen enempää kuin Justin Trudeaukaan eivät ole kumpikaan esittäneet julkista anteeksipyyntöä houkkamaisuudestaan kiinalaisia kohtaan.

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
  1. Yritys oli seuraavalla haulla You Tubesta:

   Uyghur Muslims rioting in Xinjiang, Red China

   Koettakaa jos saatte avattua. Vaatii kirjautumisen. Ovat varmaan K18 videoita. Videoita on useita.

   Tuli vain herja näyttöön: jotakin että ei voi näyttää tällä sivustolla!

   Plusääni(5)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat