Richard K Moore: Vapauden loppu – globaali poliisivaltio – osa 2

Tässä artikkelissa Richard K Moore kuvaa muiden muassa toisen maailmansodan jälkeen perustettua Uutta maailmanjärjestystä, jota voidaan luonnehtia kollektiivisena imperialismina, jossa Pentagon oli laillinen likaisen työn tekijä kolmannessa maailmassa läntisen pääoman hyväksi. Keskuspankkien rooli esiintyy tässä näytelmässä erittäin keskeisenä. Artikkelissa Moore ei kuitenkaan ainakaan selvästi yhdistetä mainittuja imperialistisia hegemonia tavoitteita sionistiseen eliittiin, joka viimekädessä on niiden takana1. Myös Venäjä on tämän eliitin hallinnassa, kuten länsikin. Moore unohtaa myös mainita, että myös arabikevät oli juutalaisen eliitin ja sitä myötäilevän lännen masinoima operaatio, joka jatkuu vieläkin Syyriassa. Mainittakoon, että artikkelissa mainittu kopla muodostuu juuri sionistisesta eli ”juutalaisesta” eliitistä./ Toimitus.

Siitä asti kun Euroopan ekspansio alkoi 1492, maailmanjärjestys määräytyi enemmän kuin neljän vuosisadan ajan kilpailevan imperialismin kautta: Euroopan kansat kilpailivat siirtomaista ja talousalueista. Sodat Euroopan kansojen välillä olivat yksi tämän kilpailun ilmentymä. Sotia syntyi määrävälein kun jokin valta uskoi voivansa laajentaa imperialistista valtaansa toisen kustannuksella.

BIS pankin hallintorakennus Baselissa.
BIS pankin hallintorakennus Baselissa.

 

Kaikenkattava ylivalta ja hallitusten vaihtojen projekti

Salli minun kontrolloida kansakunnan valuuttaa niin en välitä siitä kuka säätää sen lait. – Mayor Amschel Rothschild

Pax Americana & Bretton Woods: hallitustenvaihdon edelläkävijät

Täysin erilainen maailmanjärjestys luotiin toisen maailmansodan jälkeen. Sen perustana olivat Bretton Woods instituutiot (UN, IMF, Maailmanpankki, …), Euroopan erillisten suurvaltojen hajottaminen ja Pax Americana. Tämä uusi maailmanrakenne voidaan kuvata kollektiivisena imperialismina, jossa Pentagon oli laillinen likaisen työn tekijä kolmannessa maailmassa läntisen pääoman hyväksi. Tämä uusi globaali hallintamalli avasi tien historian suurimmalle kasvuperioodille poistaen samalla motivaation Euroopan maiden välisiltä sodilta.

Tämä mallin muutos ei vain tapahtunut vaan se oli tietyn toiminnan tulos. Sodanjälkeinen malli suunniteltiin ja muotoiltiin sarjassa kokouksia, jotka järjesti kourallinen CFR –valittuja presidentti Rooseveltin toimesta. CFR (Council on Foreign Relations) on keskuspankkien salaliiton poliittinen tutkimus- ja kehitysorganisaatio ja sodanjälkeinen maailmanjärjestys suunniteltiin palvelemaan keskuspankkien etuja.

totaalinen-kotrolliUusi hallintomalli esitettiin PR mytologian avulla: imperialismi on kuollut; maailman kansat on vapautettu; demokratia leviää; talouden kehitys nostaa jokaisen elintasoa.

Todellisuus oli aivan muuta: imperialismia jatkettiin entistä tehokkaammin ja systemaattisemmin; vaikka kansat olivat vapaita siirtomaavallasta, niin niitä voitiin helposti horjuttaa ja synnyttää epävakautta jos ne eivät toimineet Lännen intressien mukaan; demokratia oli enemmän poikkeus kuin sääntö uusissa itsenäisissä valtioissa; laaja taloudellinen hyväksikäyttö ja köyhyys jatkuivat paljolti kuten siirtomaavallan aikanakin.

Tästä sodanjälkeisestä ajasta tuli sen oman menestyksensä uhri. Se oli niin tehokas ja niin globaali laajuudessaan, että se pian törmäsi koviin ympäristön asettamiin rajoihin. 1970 selvisi, että sodanjälkeinen kasvukone oli menettämässä puhtinsa. Ei vain siksi etteikö kasvu voisi jatkua vielä hetken aikaa vaan investointien tuoton alkaessa heiketä.

Nousun ja laskun syklit, ovat aina hallinnet kapitalismin historiaa. Pankkimafia tai -kopla tekee rahaa sijoituksista ja lainoista noususuhteen aikana ja aloittaa ryöstön ja pikamyynnin kun kasvu lakkaa ja kasvattaa omistussalkkuaan pilkkahintaan vararikon aikana. Sodanjälkeinen kasvusykli oli huipussaan 1970 –luvulla ja uusliberaali ryöstö alkoi 1980 –luvulla ja olemme nyt alhaalla kun suuria varoja siepataan alehintaan IMF :n valtuuttaman privatisoinnin avulla.

Ennen konkurssi oli aina tilapäinen. Aina oli olemassa uusia maailmoja valloitettavaksi, tie avata uusi ja suurempi kasvukierre. Nyt, kun ympäristön asettamat rajat ovat tiukentuneet, ei uusi suuri kasvuaalto ole enää mahdollinen.

Olemme globaalin kapitalismin taitekohdassa. Se mitä nyt tarvitsemme on suuri kriisi ja kansakunnat hyväksyvät Uuden Maailmanjärjestyksen (NWO). – David Rockefeller

 

Kapitalismin jälkeinen hallitustenvaihtohanke

Kukaan ei ole paremmin tietoinen tästä kasvusyklin lopusta kuin pankkimafia. David Rockefeller oli itse Rooman Klubin pääperustaja. Hän julkaisi teoksen Kasvun rajat jo 1972. Tästä alkoi, ja jopa aikaisemminkin suunnitelmat ja valmistelut tulevaa ja kasvamattomaan perustuvaan hallintaan ”bankstereiden” peukalon alla.

Kuten ensimmäisessä osassa todettiin, uusi globaali järjestelmä perustuu keskitettyyn maailmanhallintoon, jonka muodostavat YK, IMF, Maailmanpankki, WTO, WHO ja IPPC.

Nämä laitokset ovat vastuussa pankkiirikoplalle ilman mitään demokraattista ohjausta. Uusi järjestys tarkoittaa, että koko maailmasta tulee pankkiirikoplan, uuden globaalin kuninkaallisen perheen, yksityinen lääni. Kyse on paluusta ennen Valistuksen aikaa vallinneeseen Vanhaan Hallintoon ja, kuten sodanjälkeisellä hallinnolla, tällä uudellakin on oma PR mytologiansa, joka ei vastaa todellisuutta.

Tämän artikkelisarjan toisessa osassa The Great Carbon Credit Deception kuvataan, kuinka uusi ekonominen malli perustuu kontrolloituun resurssijakoon ja se on jo alkanut ’hiilidioksidi luotolla’. Rajallisella planeetallamme resurssipohjainen talous on toki järkevää mutta ei sellainen, jota kontrolloidaan siksi että voidaan kontrolloida maailman kansoja.

Toisen maailmansodan aiheuttama yleinen tuho pohjusti rakennustyömaata niin, että uusi sodanjälkeinen maailmanjärjestys voitiin luoda. Nyt kopla, salaisena ryhmänä systemaattisesti muokkaa rakennushankkeensa ulkoasua uudelleen mahdollistaakseen jälkikapitalistisen maailmanjärjestyksen.

Tietenkin on meneillään luokkasota mutta minun luokkani, rikkaat, on se joka käy sotaa ja me voitamme. – Warren Buffet

 

Kaikenkattava ylivalta

Kuten Warren Buffet letkauttaa, olemme luokkasodassa. Ja hallitusten vaihtohanke on se pankkiirikoplan sotahanke, jolla saavutetaan totaali ja kestävä voitto ihmiskunnasta. On tärkeää, että me, jotka olemme 99% alaluokka, tajuamme olevamme määrätietoisen hyökkäyksen kohteena. Ja on tärkeää, että tajuamme modernin sodankäynnin ydinajatuksen: kaikenkattava ylivalta. Se tarkoittaa kaiken totaalista kontrollia ja meidän on tajuttava ne monet keinot, joilla siihen pyritään.

Olemme nähneet tämän ylivallan toimintamallin esim. Irakissa, jossa ensin ilmapuolustus tuhottiin, sitten viestintärakenne, sitten kuljetus jne. niin, että kukin osa-alue vuorollaan otettiin hallintaan. Sen kaltaisessa sotilaallisessa hankkeessa yleinen mielipide on valloitettava ja hallinta sen suhteen toteutettiin väärän journalismin, mediapropagandan ja viranomaisten valheiden avulla.

Hallitusten vaihtohanke – luokkasota – pitää sisällään monia alueita joilla ylivalta on saavutettava ja pidettävä.

 

Venäjä ja Kiina

Venäjä ja Kiina ovat varsin erikoinen tapaus. Ne tekevät yhteistyötä tiiviisti ajaessaan kansallisia etujaan koplan suunnitelmia vastustaen ja pyrkien samaan aikaan saamaan mahdollisimman suuren hyödyn globaalisista markkinoista. Niiden tavoite on stabiili moninapainen maailma ja ne ovat luoneet SCO:n (Shanghai Cooperation Organisation) ja BRICS –maiden liiton. Kokonsa, vaurautensa ja sotilaallisen iskukykynsä takia ne muodostavat vakavan geopoliittisen esteen koplan keskitetylle globaalihallintohankkeelle.

Kaikenkattavaa dominointia yritetään toteuttaa Venäjää ja Kiinaa vastaan monilla eri alueilla. Yksi näistä on epävakaisuuden luominen, erityisesti Venäjän kohdalla. Venäjä koki kovan iskun kun NL hajosi, jota Brzezinskyn mukaan CIA edisti Afganistanin ja Venäjän välisellä sodalla. Sota rasitti maan taloutta ja avasi Jeltsinin, lännen agentin, tien valtaan ja joka teki kaikkensa tuhotakseen Venäjän talouden. Myöhemmin on ollut CIA:n sponsoroimia värivallankumouksia, joilla pyrittiin liittämään Venäjän naapurimaita Länteen.

Sotilaallisella puolella USA on saartanut Aasian sotilastukikohdillaan ja ohjusten torjunta-asemillaan kehittäen samaan aikaan avaruuteen sijoittuvia ja muita korkean teknologian järjestelmiä. Kaikkeen tähän kuuluu ensi-iskuvalmius, joka mahdollistaisi ensi-iskun ilman tehokasta vastaiskua.

Kiina tarvitsee öljyä ja muita raaka-aineita kasvavan taloutensa takia. Varmistaakseen tämän se on tehnyt investointeja ja pitkän tähtäimen sopimuksia erityisesti Afrikan kanssa. Reaktiona tähän, USA on perustanut AFRICOM:n, jonka tarkoitus on mitätöidä Kiinan projekteja paikallisten hallitusten vaihdoilla, kuten näimme Libyassa. Nämä toimet ovat selkeitä hyökkäyksiä Kiinan strategisia etuja kohtaan.

AFRICOM hankkeet ja saartamisohjelmat ovat sotaa edeltäviä toimia ja Venäjä sekä Kiina tietävät tämän. Venäjän ja Kiinan on pysyttävä suvereenisina tai muuten sotilasvoimaa käytetään niiden nujertamiseen kilpailevina voimina.

Näin valmistellaan tavalla tai toisella hallituksen vaihdoshanketta Venäjän ja Kiinan kohdalla.

 

Kolmas maailma

Kuten John Perkins kirjassaan Confessions of an Economic Hit Man tuo esiin, on kolmas maailma ollut pitkään aggressiivisen velkaloukun hyökkäyksen alla. Ehtona sille, että kansat saavat IMF :n rahoituspaketteja on, että niiden on sopeuduttava järjestelyihin, jotka avaavat maan varojen yksityistämisen ja lopulta saattavat ne välittömän rosvohallinnan alle IMF :n avulla.

Niissä tapauksissa joissa tämä ei ole toiminut, hallitusten vaihto on ajettu läpi sodalla kuten Irakissa, Afganistanissa ja viimeksi Libyassa. Syyria, Iran, Venezuela ja Pohjois-Korea ovat jo samalla listalla, kun Pentagon katsoo ajan sopivaksi.

Erilaisia tekosyitä esitetään vastaavien hankkeiden läpiviemiseen Lännen kansojen keskuudessa. Irakissa käytettiin valheellisia syytöksiä Gaddafin siviilipommituksista; Iranissa taas väitteitä, että maa olisi kehittämässä ydinaseita. Ja aina näissä hallitusten vaihtohankkeissa on kyse ’humanitaarisista interventioista’.

Näin rakennustyömaa hallitusten vaihdoksille etenee kolmannessa maailmassa.

 

Länsimaat

Läntisten maiden hallitukset ovat jo kauan olleet korruptoituneita ja viekoiteltu uusliberaalin globalisaation soittokunnan vaunuun, joka on systemaattisesti heikentänyt Lännen talouden elinvoimaa ja jonka vapaakauppalait ovat heikentäneet maiden suvereenista hallintoa. Niinpä Lännen tuotantokapasiteetti on hiipunut ja kansakunnat ovat tulleet riippuvaisiksi globaalista taloudesta selviytyäkseen.

Samaan aikaan kopla on käyttänyt Trilateraalista Komissiota ja Bilderberg –ryhmää ajaakseen Lännen johdon pankkiirikoplan agendan palvelijoiksi. Olemme tulleet tilanteeseen, jossa kandidaatit kuten esim. Sarkozy ja Merkel valitaan Bilderberg kokouksissa virkaansa hyvin rahoitettujen poliittisten kampanjoiden avulla.

Tämä kaikki johti suunniteltuun talousromahdukseen 2008. Sen sijaan että olisi toimittu järkevästi – se olisi merkinnyt velkaantuneiden pankkien ajoa konkurssiin Islannin malliin – aivopestyt tai indoktrinoidut johtajat hyväksyivät absurdin ’liian suuria kaatumaan’ -opin ja alistuivat maksamaan tukiaisia pankeille. Yleisölle kerrottiin, että romahdus oli vain maksuvalmius kriisi mutta sisäpiiri tiesi, että todellisuudessa koko pankkisysteemi oli varaton. Kansoilla ei olisi ollut varaa tukiaisiin.

Tämä pankkien vararikko muutettiin siis Lännen rahastojen vararikoksi. Ja kun tässä oli onnistuttu, kopla alkoi välittömästi ottaa Lännen valtioita agenttiensa hallintaan, ensin Irlannin ja sittemmin Kreikan, Italian ja Espanjan. Tukiaishuijauksen avulla taloudellinen hit-man (palkkamurhaaja) agendana ylitti Rubiconin kolmannesta maailmasta Länteen johtaen valtavaan köyhyyteen ja privatisointiin.

Saksa on ollut kestävin näitä epävakautushankkeita vastaan ja on onnistunut säilyttämään vahvan talouden ja tuotantosektorin sekä tuottoisan vientikaupan. Samaan aikaan maan pankit ovat investoineet rajusti hukkuviin pankkeihin ja vararikkoon ajautuneiden Euroopan maiden osakkeisiin kun globaali talous jatkaa alamäkeään.

Saksa tulee vähitellen mutta väistämättä alas muun Euroopan mukana.

USA näyttää toistaiseksi olevan tämän skenaarion ulkopuolella dollarin jatkaessa de facto reservivaluuttana (tilanne 2011). Mutta todellisuudessa maa on täysin konkurssissa tähtitieteellisine budjetteineen ja kauppavajeineen. Pitääkseen kaiken kasassa FED painaa rahaa yötä päivää ja maa pärjää dollarin ollessa reservivaluutta.

Mutta matto voidaan vetää talouden alta milloin tahansa koplan niin halutessa.

Tässä on muistettava kuinka vuoden 2008 romahdus toteutettiin. Heikkoudet tai haavoittuvuus oli ollut jo pitkään olemassa, mutta ne pimitettiin pankkien kirjanpidosta: tällöin myrkyllisistä varoista tuli ”terveitä”. Rockefellerin BIS pankki vasta avasi korkin julistaessaan mark-to-market–säännön, jonka mukaan myrkylliset varat oli kirjattava todellisen markkina-arvon mukaan. Ja niin koko korttitalo romahti hetkessä.

On olemassa vastaava korttitalo, joka voitaisiin nyt romahduttaa milloin vain. On 300 triljoonaa paperidollaria (tilanne vuonna 2011), jonka arvo on sidottu derivaattoihin ja luottokelvottomiin vaihtokauppoihin. Kopla voi poistaa korkin, milloin vain haluaa. Niinpä on pakko vain kiristää sääntöjä ja pakottaa pankkeja ja investoijia pysymään johdannaisissaan (derivaatoissa). Kun korkki poistetaan ja siten paljastuu tilanne arvottomuudessaan, ei mistään löydy noita 600 triljoonaa dollaria kun maailman vuotuinen GDP on vain 65 triljoonaa dollaria. Lopullinen ja totaalinen maailman talouden romahdus tapahtuu hetkessä vieden dollarin mukanaan.

Näin siis hallituksen vaihdoksen rakennustyömaa etenee Lännen valtioiden kohdalla.

 

Lännen julkinen mielipide

Vaikka kopla on valmis käyttämään mitä tahansa voimaa päämääriensä saavuttamiseen mukaan lukien suuret sodat, se ei koskaan luota vain voimaan. Aina etsitään tietä saada Lännen kansojen mielipide sitoutumaan sen tavoitteisiin. Niinpä sotilaalliset interventiot kuvataan humanitaarisina, tukiaiset valitettavan välttämättöminä ja köyhyys tienä uuteen kasvuun. Näitä vääriä käsityksiä tyrkytetään ihmisille koplan kontrolloiman massamedian kautta ja hallitusten virkamiesten valheilla.

Nämä toimet ovatkin onnistuneet valtaosin ja Lännen väestöt ovat vastahakoisesti hyväksyneet suunnitellun alasajon. Kuitenkin sen alkaessa koskettaa yhä suurempia ihmismääriä yleinen mielipide muuttuu vihaisemmaksi ja ihmiset turhautuvat asioiden tilaan (tämä on jo aistittavissa levottomuuden kasvuna). Mediapropaganda ja viralliset valheet eivät onnistu neutraloimaan kasvavaa kiukkua. Tulee houkutus ajatella, että kopla menettää otettaan eikä onnistu myöskään yleisen mielipiteen manipuloinnissaan.

On kuitenkin muistettava että koplan strategia on nyt erilainen. Aiemmin se median ja hallitusten valheilla etsi tukea sille, jota se kontrolloi: kapitalismille ja Lännen hallituksille. Nyt agendana on tuomita kapitalismi ja kansalliset hallitukset ja korvata ne uudella keskitetyllä ja kasvuun sitoutumattomalla hallinnolla. Ihmisten kiukku ja turhautuminen ruokkii tätä agendaa, mikäli sitä säädellään ja ohjataan oikealla tavalla.

Kaava on sama vanha: ongelma – reaktio – ratkaisu. Sillä kaavalla juuri FED luotiin 1913. Ensin koplan agentti JP Morgan tuotti ongelman (ajojahdin pankkeja vastaan), ja sitten kopla odotti kansan reaktiota (jotain on tehtävä kiukku) ja lopulta tarjottiin ratkaisua (koplan FED pankkia). Kun ihmiset alkoivat tajuta, että ratkaisu oli pahempi kuin ongelma, oli jo liian myöhäistä.

cmtHallitusten vaihtohankkeessa synnytetty ongelma ei tarkoita vain taloudellista kriisiä vaan myös sitä faktaa, että pankit ovat vastuussa kriisistä ja etteivät hallitukset tee mitään vaimentaakseen sitä. Odotettu reaktio ei siis ole vain se, että ihmiset vaativat jotain tehtävän, vaan he vaativat, että jotain on tehtävä korruptoituneiden ja epäpätevien hallitusten suhteen. Lisäksi jotain on tehtävä pankkien ja korporaatioiden vallalle. Odotettu reaktio on siis ihmisten vaatima hallitusten vaihto.

Vaatimus voidaan toteuttaa mutta vain koplan ehdoilla. Kopla voi uhata ”poistavansa korkin” ja jatkaa pelottelupolitiikkaansa, ellei se saa haluamaansa hallitusta. Kopla voidaan kaataa tai pakottaa antamaan periksi vain hyväksymällä romahdus jolloin sen omakin kohtalo tulee uhatuksi. Suomentajan huomautus.

Päästäkseen tavoitteeseensa kopla suunnittelee ovelia mielenhallinnan tekniikoita, psy-ops juttuja, internetissä ja ruohonjuuritasolla. Näistä yksi parhaimmista, joita olen nähnyt, oli Zetgeist YouTube video. Ensin innostuin siitä, koska ensimmäinen video ammatillisesti valmistettuna antoi hyvän kuvan aikamme paholaisista. Video ei säästele iskujaan siihen, mitä tulee false-flag -operaatioihin, pankkiirien valtaan ja hallitusten korruptioon. Ajattelin: Vau! Tämä on herätyshuuto, joka toimii.

Kuitenkin illuusioni romahti pian, kun jatko-osa (Addendum) ilmestyi. Kun Zeitgeist on esimerkki ongelman esiintuomisesta, niin jatko on esimerkki reaktion kanavoimisesta, jossa visio on sci-fi teknokraattinen tulevaisuus erilaisine kuvioineen. Tulevaisuus on monokulttuuri, jossa keskitetty teknokraattien ryhmä tekee päätökset ja jossa jopa ehdotetaan, että globaali päätöksenteko pitäisi tehdä tietokoneilla. Kantaa ei oteta siihen kuka valitsee teknokraatit eikä niiden kohtaloon, jotka eivät taivu tähän visioon. Kyse on pelottavasta visiosta mutta monet ykkösosan koukkuun jääneet voivat helposti omaksua tämän vision.

Zeitgeist on elossa ja laajalle levinnyt. Se on hyvä esimerkki ongelma – reaktio – ratkaisu – mallista käytännössä. Ne, jotka ovat ajautuneet sisään liikkeeseen, ovat innokkaita hylkäämään nykyisen systeemin ja varmaan nopeasti ottavat vastaan koplan uuden maailmanjärjestyksen kun se myydään oikean tai sopivan propagandan muodossa.

Toinen internetin psy-op on Anonymus liike, joka houkuttelee niitä, joilla on anarkistisia taipumuksia. Se perustuu nykyisen systeemin totaaliseen torjuntaan julistaessaan sille sodan. Enemmän siitä ja Occupy-liikkeestä alkuperäisessä artikkelissa: “ANONYMOUS declares war on the system! JOIN THE RESISTANCE!”

Näin rakennustyömaa on vireillä hallitusten vaihdolle, mitä Lännen julkiseen mielipiteeseen tulee.

 

Muutoksen hallinta

Aivan kuten vanha systeemi järjestelmällisesti riisuttiin, niin toteutetaan myös muutosprosessia kohti uutta hallintoa yllä kuvatuin keinoin ja muutosprosessi on koko ajan meneillään.

YK on tietenkin muotoiltava uudelleen. Yleiskokous on aivan liian demokraattinen koplan työkaluksi ja YK:n turvallisuusneuvostoa rasittaa ärsyttävä veto-oikeus. Jo nyt USA painostaa muutokseen, jossa valta keskittyy YK:n pääsihteerille. Venäjän ja Kiinan ollessa ulkona kuvasta on koplan helppo toteuttaa mitä tahansa heille sopivia uudistuksia ja mahdollistaa koplan politiikan sanelu ilman rajoituksia.

USA on ollut jo pitkään koplan vallassa sen omistaman FED:n kautta, jolla raha- ja täysin korruptoitunutta poliittista systeemiä voidaan kontrolloida. JFK teki kelpo yrityksen palauttaa valtion suvereniteetti mutta eliminoituaan hänet kopla kiristi otettaan. USA ja erityisesti Pentagon sekä CIA ovat toimineet koplan työkaluina sen pyrkiessä maailmanherruuteen.

EU on koplan luomus alusta alkaen ja sen perusteet Maastrichtin, koplan kontrolloimien talousministereiden, ei valtioiden päämiesten, toimesta tehdyssä sopimuksessa. EU:n tarkoitus on ollut auttaa Euroopan siirtymistä uuteen maailmanjärjestykseen nakertamalla kansallisen itsenäisyyden pohjaa ja saattamalla se koplan hallitseman Brysselin byrokraattiseen kontrolliin.

Kun taloudellinen lama tai romahdus dramaattisesti kasvaa, yhteiskuntien levottomuus tekee samoin. Siksi Lännen kansojen tiukka alistaminen on tarpeen jotta muutoshanke voi toteutua. Erilaiset false flag –terroristi tapahtumat kuten 9/11 ja Lontoon metro pommi-iskut toimivat tekosyynä tiukentaa poliisivalvontaa, joka mahdollistaa alistamisen. Vastaavat false-flag -tapahtumat ovat antaneet oikeutuksen moniin sotilaallisiin sekaantumisiin, joita on tarvittu, kun toteutetaan rakennushanketta kolmannessa maailmassa.

 

Onko muunlainen tulevaisuus mahdollinen?

Moore hyvästelee meidät näin:

Aika on käymässä vähiin tehdäksemme jotain asioiden hyväksi. Kollektiivinen aktivistienergiamme on varmaan herännyt kuten Arabikevään kansannousut, Occupy-liike ja erilaiset Euroopassa nähdyt protestit kertovat. Mutta meidän on löydettävä uusia keinoja, joiden avulla purkaa energiaamme mikäli haluamme olla tehokkaita. Velvollisuutemme täällä Lännessä on luoda erilainen tulevaisuus, mikäli sellainen ylipäätään on olemassa. Niin kauan kuin Länsi ja sen mahtava sotakoneisto on koplan kontrollissa, on maailman asioihin vaikuttaminen hyvin minimaalista.

Tämän artikkelisarjan tarkoitukseni on ollut auttaa meitä ymmärtämään edessä olevan tehtävämme suuruusluokka kun haluamme erilaista tulevaisuutta. Ennen muuta meidän tulee ymmärtää se, että protestoiminen sen määrästä riippumatta ei auta. Vallassa olevat eivät välitä siitä tai eivät kuuntele. Ja mitä sitten teemmekin sen on perustuttava väkivallattomaan vaihtoehtoon koska vallassa olevat ovat hyvin valmistautuneita tukahduttamaan kaikenlaisen väkivallan nousun.

Tämä artikkelisarjani ei pyri esittämään tarkemmin keinoja, joita tarvitaan koplan vallan voittamiseen. Mikäli nämä artikkelit ovat auttaneet ymmärtämään ongelmia, niin toivon niiden myös rohkaisevan sinua ajattelemaan miten ongelmat voitaisiin voittaa.

Oma ajatukseni on, että meidän toimemme ja visiomme tulevasta on perustuttava lokalisointiin ja yhteiseen osallistumiseen. Globalisaatio ja massamedia ovat eliitin luonnollinen kenttä. Yhteisö ja kasvoista kasvoihin kommunikointi on kansalaisten luonnollinen kenttä.

Jättäessäni nyt teidät totean, että olemme kaikki tässä yhdessä: vasen ja oikea ovat harhoja, joiden avulla meitä puijataan ja pidetään toisistamme erillään.

Suomentajan kommentti: Olen kokenut suurena etuoikeutena saada kääntää Mooren syvälle luotaavia ajatuksia, vaikka osa artikkelisarjasta jätettiin kääntämättä, niin kaikki oleellinen on sanottu.

Todettava on, että tämä on ollut erittäin ikävää, ellei vastenmielistä luettavaa kuten oli osa 1:kin.

Miksi? Koska se on niin raakaa kaikessa totuudessaan.

Totuus on niin inhottava ja vastenmielinen, ettei sitä mielellään halua kohdata. Pako kuitenkin vie lopulta varmimmin selliin.

Pitää muistaa, että jotain uutta valoa on alkanut kuitenkin tulla idästä sitten 2011 jolloin artikkelisarja on kirjoitettu. Itä selvästi haluaa taistella tätä skenaariota vastaan ja – ainakin puheidensa mukaan – rakentaa moninapaisen ja erilaisen maailman.

Siihen toivo on laitettava koska Lännessä tuota valoa ei juuri näy, ainakaan vielä vaikka vastavoimia onkin nähtävissä. Näyttäisi, että se kulkee tai pakenee peruuttamatta kohti omaa perikatoaan kansalaisten vastustuksesta huolimatta. Surullista ja raivostuttavaa samanaikaisesti – mutta liiankin totta.

Nyt vielä voitaisiin yhteisvoimin vaikuttaa asioihin Mooren kuvaamin keinoin erilaiseen ja kokonaisuudesta huolta pitävään agendaan sitoutumalla mutta pian se on myöhäistä. Sitten alkaa vain tuska ja vaikerrus.

Seppo K.J. Utria

Utria on eläkkeellä oleva psykiatrian erik. lääkäri

 

Lähteet

Richard K Moore (20.10.2011). The Elite Plan for a New World Social Order (Part 1). Saatavilla: http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27188

Richard K Moore (20.10.2011). The Great Carbon Credit Deception (Part 2). Saatavilla: http://www.newdawnmagazine.com/articles/the-great-carbon-credit-deception

Richard K Moore (27.11.2011). Full-Spectrum Dominance and the Regime-Change Project. Saatavilla: http://www.globalresearch.ca/full-spectrum-dominance-and-the-regime-change-project/27891

Tiedostoja

http://www.globalresearch.ca/one-bank-to-rule-them-all-the-bank-for-international-settlements/5480852

http://www.globalresearch.ca/search?q=BIS&x=0&y=0

http://www.youtube.com/watch?v=ET4Ki5Tr_CQ&feature=related

1.      Taloussanomat (11.4.2016). Saatavilla: http://www.iltasanomat.fi/taloussanomat/art-2000001908619.html; Craig Murray (11.42016). Goldman Sachs: Just 5 Billion dollar Fine Compared to 13 Billion Dollar Taxpayer Bailout. Saatavilla: https://www.craigmurray.org.uk/archives/2016/04/goldman-sachs-just-5-billion-dollar-fine-compared-to-13-billion-dollar-taxpayer-bailout/; Jeremy Sharon (27.9.2016). The Jerusalem Post. US Jews contribute half of all donations to the Democratic Party. Saatavilla: http://www.jpost.com/US-Elections/US-Jews-contribute-half-of-all-donations-to-the-Democratic-party-468774

 1. Wilton, Robert (2000). ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry.

8 kommenttia

 1. Enpä osaa tähän muuta sanoa kuin:

  Hyvä artikkeli.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 2. Eläköön voitto! Hell Seger!

  Korruptoitunut (((globaalieliitin))) maanpetturijohtajisto sai eilen kovan iskun. Tukholmassa marssi yli 700 päättäväistä ihmistä kansallissosialistisen Pohjolan Vastarintaliikkeen lippujen alla.

  Kungsträdgårdenin puistoon kertyi lopulta niin suuri joukko isänmaallisia, kansallismielisiä ihmisiä ympäri Pohjolan, että mielenosituksen alkukin siirtyi vähän, kun tila alkoi loppua kesken. Voin välittää paikan päältä mukana olleena, että joukossa oli pitelemätöntä voimaa. Kansan ääni, kansan tahti väreili ilmassa ja myöhemmin se kuului väkevänä äänenä Tukholman kaduilla: Ut med packet ! Nordisk revolution – utan pardon! Folkförrädare!

  Jostakin sivuilta kuului jotakin indoktrinoitujen mielipuolien kimitystä, he edustivat paljon puhuttuja ”vastamielenosoittajia”, mutta heidän läsnäoloaan tuskin huomasi, puhumattakaan, että siitä olisi pitänyt välittää.

  Marssin jälkeen kansallissosialistit kokoontuivat kuuntelemaan liikkeen johtohahmojen ja paikalle ilmoittautuneiden liikettä sympatisoivien henkilöiden puheita. Ilmassa oli käsinkosketeltavaa positiivista fanaattisuutta. Siinä joukossa oli hyvä olla, ihminen tiesi että nyt ei valehdella, nyt ei suljeta silmiä, nyt ei paeta karua todellisuuttaa median valheisiin, vaan nyt ollaan kansan ja oman maan asialla. Tinkimättä, avoimesti, selkä suorana.

  Mieleenpainuvaa kaikkien jykevien ja määrätietoisten puheiden joukossa oli, kun puhujalavalle nousi Vera Oredsson, Ruotsin kansallissosialistien esikuva jo kaukaa. Hänen puhuessaan kuulijat hiljenivät tyystin ja kuuntelivat tarkasti jokaista sanaa ja vieläkin mieleni herkistyy, kun muistan kuinka spontaanisti kuulijat alkoivat rauhallisesti ensin hiljaksiin ja sitten koko ajan rauhallisessa tempossa kiihtyen taputtamaan Vera Oredssonin puheelle. Nämä siskot ja veljet tuntevat syvästi ja he kykenevät tuntemaan pienimmätkin nyanssit, koska he ovat aitoja, toisistaan välittäviä rehellisiä ihmisiä. Näistä pienistä asioista tunnistaa hyvvyyden, elämän perimmäiset arvot.

  Nyt takaisin kotona, talvisena sunnuntaina, tunnen suurta voimaa ja tiedän, että olen oikeassa ryhmässä, oikealla asialla ja voin olla varma siitä, että tämä ryhmä ei petä kansaansa, ei missään oloissa ja ei koskaan. Ja me otamme sen vallan, me ajamme nämä maanpetturit sinne, minne he kuuluvatkin.

  Eläköön voitto!

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
  1. Sanot: ”Siinä joukossa oli hyvä olla, ihminen tiesi että nyt ei valehdella, nyt ei suljeta silmiä, nyt ei paeta karua todellisuuttaa median valheisiin, vaan nyt ollaan kansan ja oman maan asialla. Tinkimättä, avoimesti, selkä suorana.”
   Voin kuvitella mielessäni kuinka hienolta se on tuntunut. Kyllä rehellisyys, aitous ja kasvoista kasvoihin kohtaaminen on aina jotain ainutlaatuista ja syvää josta kaikki petoksen ainekset ovat poissa.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 3. Ja kun nyt tunnelmissa ollaan, niin kulttuuria musiikin muodossa.

  Kuunnelkaapa vaikkapa Youtubesta rauhallisen sunnuntaipäivän melodista musiikkia.

  Eli Sleipner ja ”Opa, ich vermisse Dich”.

  Tässä suomennos:

  ”On yksi niistä päivistä,
  jolloin olemme Mummon luona,
  tuoksuu pullalta ja kahvilta,
  kuuntelemme hänen sanojaan,
  hänen kyyneliään ei voi olla huomaamatta,
  kun hän puhuu Pappasta,
  he kaikki kulkivat vaikean tien,
  ja katson Mummon valokuvia hänen seinällään.”

  ”Pappa, kaipaan Sinua,
  ja tiedän varmasti,
  aivan sama mitä sanotaan,
  että olit hyvä mies.
  Mummu sanoo, että olit sankari,
  ja annoit elämäsi maan puolesta,
  hänen kyyneleensä eivät valehtele,
  ja niin mielelläni olisin sinut tuntenut.”

  ”He kertovat ajasta,
  meille mahdottomasta kuvitella,
  kyynelten, onnen ja kärsimysten leimaamasta.
  Ja aina kun hän puhuu Pappasta, hänen äänessään kuuluu rakkaus ja lämpö,
  hän sulkee silmänsä ja nukahtaa käsivarsilleni.
  He kaikki kulkivat silloin vaikean tien,
  ja katson kuvia Mummun seinällä.”

  Kuunnelkaa miehen laulavan elämästä, joka on todellista ja jossa (((saatana))) ei livertele saatanallisia seireenilaulujaan.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. Ranskan kansallinen rintama -puolueen puheenjohtajan Marine Le Penin mukaan Euroopan unionia ei ole mitään syytä pitää pystyssä.

  “EU:ta kohtaan on vihamielisyyttä. Kuinka pitkään voi kestää poliittinen järjestelmä, jota ei ole [demokraattisesti] valittu, ja joka toimii niitä ihmisiä vastaan, joita se yrittää hallita?”

  “Demokratiassa tämä ei vetelisi kahta minuuttiakaan.”

  http://mvlehti.net/2016/11/13/marine-le-pen-eu-kestaisi-aidossa-demokratiassa-vain-kaksi-minuuttia/

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 5. Noam Chomsky kirjoittaa teoksessaan Tulevaisuuden valtio:
  On siis kuviteltavissa järjestelmä, joka koostuu työläisneuvostoista, kuluttajien neuvostoista, kommuunin kokouksista, alueellisista federaatioista ja niin edelleen, jolloin edustus on suoraa ja peruutettavissa siinä merkityksessä, että valitut edustajat ovat suoraan vastuussa sille tarkasti määritellylle ja yhteen liittyneelle yhteiskunnalliselle ryhmälle, jonka puolesta he jossakin ylemmän tason organisaatiossa puhuvat ja että he palaavat takaisin tuohon ryhmään – tämä on aivan ilmeisesti jotain hyvin erilaista kuin oma edustuksellinen demokratiamme.

  http://novahierosolyma.fi/vainovalkea/2016/10/28/elavassa-demokratiassa-toteutuu-kansan-tahto-ei-poliitikkojen/

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Tämän vielä tahdon tuoda esiin: Yllä linkin osoitteena olevan Novahierosolyman (”Uusi Jerusalem”) edustamaa swedenborgilaisuutta on yritetty kumota täällä kommenteissa (artikkeli ”Mikä on Talmudin henki” 6.4.2015):

   Mikä on Talmudin henki?

   Varoitan tästä, sillä se on mielestäni harhaopista, koska se käsittääkseni tuo kuolemisen, ei heräämistä. VILaurio

   Plusääni(2)Miinusääni(5)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat