Elpymisrahaston kautta tulonsiirtounioniin ja liittovaltioon; yhteiskunnallinen murros on välttämätön

Elpymisrahasto on saanut uudet ulottuvuudet. Sen sijaan, että Suomi vaalisi kansakuntaansa hyödyntävää omavaraistaloutta ja keskittyisi itsenäiseen rahapolitiikkaan, kaataa Suomi Euroopan unionin hyödyksi entistä enemmän rahaa elpymisrahaston yhteydessä. EU-budjettia koskevien neuvottelujen tuloksena on päädytty koronaelpymisrahastoa koskien Suomen osalta tulokseen, jossa Suomi maksaa reilusti 600 miljoonaa euroa enemmän kuin aikaisemmalla budjettikaudella. 


Annamme kaikkemme Unionin puolesta 

Seitsenvuotisen rahoituskehyksen kokonaistasoksi sovittiin 1 074 miljardia euroa. Kertaluontoisen elpymisvälineen koko on 750 miljardia euroa. Tästä 360 miljardia on lainaa ja 390 miljardia avustusmuotoista tukea. Elpymisväline on voimassa vuoteen 2023 asti. 

Mitä EU:n päätös elpymispaketista sitten tarkoittaa Suomen kannalta? 

Suomen maksuosuus EU:n elpymisrahastoon on 6,6 miljardia euroa, ja Suomi voi vastaanottaa hätärahoitusta 3,2 miljardia euroa vuoteen 2023 mennessä. Suomen kokonaisvastuu elpymisvälineestä on yhteensä 13 miljardia euroa. Tästä osa on takausvastuita. 

Brysselissä käytyjen EU-budjettia koskevien neuvottelujen tuloksena on päädytty koronaelpymisrahastoa koskien Suomen osalta tulokseen, jossa Suomi maksaa tulevaisuudessa Unionille 5,9 miljardia euroa vuosina 2021-2027. Aikaisemmalla seitsemän vuotisella budjettikaudella oli Suomen osuus 5,3 miljardia euroa, joten jatkossa Suomi maksaa reilusti 600 miljoonaa euroa enemmän kuin aikaisemmalla budjettikaudella. 

Seitsemän vuotisen rahoitussuunnitelman kokonaistasoksi on sovittu 1 074 miljardia euroa. Kertaluontoisen elpymisvälineen koko on 750 miljardia euroa. Tästä 360 miljardia on lainaa sekä 390 miljardia muodostaa avustusmuotoisen tuen. Elpymisväline on voimassa vuoteen 2023 asti. 

Mitä Unionin päätös elpymispaketista sitten tarkoittaa Suomen kannalta? 

Suomen maksuosuus EU:n elpymisrahastoon on 6,6 miljardia euroa, ja Suomella luultavasti olisi oikeus vastaanottaa hätärahoitusta 3,2 miljardia euroa vuoteen 2023 mennessä. Suomen kokonaisvastuu elpymisvälineestä on yhteensä 13 miljardia euroa. Tästä osa on takausvastuita. 

Massiivinen Euroopan komission elvytyspaketti perustuu nimenomaan velkaorjuutta kasvattavaan kansainväliseen luototusjärjestelmään. Tätä koron kiskontaan pohjautuva lainoitussysteemi on raunioittanut sekä kotitalouksien että kansantalouksien talouden. 

Talouskriisiin, johon elvytyspaketin on määrä kohdistua, ei ole viimekädessä syntynyt valtamedian lietsoman koronakriisin takia, vaan globaalin talouskriisin perimmäiset syyt juontavat juurensa ylikuumenneista spekulatiivisista sijoitusmarkkinoista. 

Koronan synnyttämä talouskriisi on kärjistymässä erittäin vakavaksi siksi, että lännen keskuspankit ovat synnyttäneet historiallisen suuren velkapommin lahjoittamalla ilmaista, siis veronmaksajien rahaa yksityisille liikepankeille. Liikepankit ovat vaurastuneet lainaamalla veronmaksajien rahat eteenpäin korkeammalla korolla sekä käyttämällä rahoja sisäpiirikeinotteluun. Talousjulkaisu Bloomberg uutisoi hiljattain, että tuoreet reaalitalouden tilastot osoittavat, ettei koronaviruksen aikaansaama pörssiromahdus perustu sijoittajien paniikkiin, vaan todellisten tuottavien yritysten tuhoutumiseen. Talouden asiantuntijat ovat viimein hylänneet optimismin, ja nyt yleinen konsensus ennusti rajua maailmanlaajuista lamaa, joka on siis parhaillaan toteutumassa.(1)  

Talouskriisin sekä rahoitusmarkkinoiden romahtamisen syynä on jättiläismäisiin mittoihin synnytetty globaali velkamäärä.  

Rahaa ei ole riittänyt jaettavaksi esimerkiksi strategiseen teollisuuteen, terveyden- ja sairaanhoitoon tai vanhusten hoitoon, puhumattakaan syrjäytyneistä. Mutta nyt rahoitusta on luvattu useille tahoille, mitkä valtiontuet Craig Murrayn mukaan luisuvat pääasiassa jättiläisyrityksille ja niistä hyödyt menevät viimekädessä kansainvälisille pankkiireille.(2)  

Unioni on nykyisessä tilanteessa romahtamisen partaalla. Kuitenkin sionistinen harvainvalta haluaa välttää romahtamisen käynnistämällä ”elpymisrahaston” välityksellä prosessin, joka johtaisi EU:n liittovaltio kehitykseen. 
 

Suomi on valinnut liittovaltion suunnan 

Ekonomisti ja taloustieteen dosentti Tuomas Malinen ei kiittele elpymispakettia, vaan jyrää sen jyrkin sanoin Uuden Suomen blogissaan

Malisen mukaan Euroopan unionissa on valmistunut suuri puhallus. EU-johtajat ovat sopineet niin kutsutusta elpymisvälineestä, vaikka sillä on hyvin vähän tekemistä taloudellisen elpymisen kanssa. Käytännössä rahastoa voisi kutsua elpymisen vastaiseksi välineeksi

Malinen toteaa, että elpymisrahasto ei pelasta Suomen vientiä ja taloutta, koska koronakriisi on globaali sekä rahaston koko liian pieni. Mutta tämä ei kuitenkaan ole nyt sovitun elpymisrahaston suurin ongelma. 

Malisen mukaan elpymisrahastossa ei ole kysymys mistään väliaikaisesta rahoitusvälineestä, vaan käytännössä se tarkoittaa pysyvää mekanismia, jota varmasti on tarkoituksena käyttää myös tulevaisuudessa. Malinen viittaa Eurooppaoikeuden professorin ja perustuslakivaliokunnan asiantuntijan, Päivi Leino-Sandbergin arvioon, jonka mukaan rahoitusmallia tullaan varmasti soveltamaan uudelleen, kun on kerran linjattu, että perussopimukset eivät estä EU:n toiminnan rahoittamista velaksi. 

Elpymisrahasto on siis siirto kohti EU:n tulonsiirtounionia ja edelleen liittovaltiota, Malinen päättelee. Suomen äänestäjät eivät ole tähän prosessiin antaneet hyväksyntäänsä. 

Voidaan ajatella, että elpymisrahastohanke on siis perustuslainen vastainen.  

Unionista ja eurosta on luovuttava; rahareformin sovellus 

Suomen poliittiset vallanpitäjät ovat luovuttaneet kaiken oikeudellisen ja valtiollisen päätäntävallan Brysselin rahaeliitille ja sen lobbausjärjestelmälle, ja hyljänneet taloudellisen vaikutusvallan mahdollisuudesta valtion taloudessa sekä omistusoikeudesta kansainvälisten rahoituslaitosten sekä muiden globaalien suurpääomien hyödyksi.  

Suomen taloudellisiin ongelmiin ja taloudellisen riiston ehkäisemiseksi olisi ratkaisuna rahareformin soveltaminen sekä omavarainen talouspolitiikka itsenäisessä valtiossa. Suomessa pitäisi ottaa käyttöön valtion oma valuutta ja rahanluonti oikeuden palauttaminen. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan ole mahdollisia, sillä nykyinen poliittinen koneisto, joka muodostuu kansanpettureista ja globalistien lakeijoista ovat pitkänä kantona kaskessa. 

Uusliberalistinen talouspolitiikka imee kuiviin Suomen ja suomalaiset. 

Yllä esitetty uusliberalistinen talousjärjestelmä on myös syynä siihen, että Suomi on ajautunut elvytyspaketin kaltaisten huijauksien uhriksi. Elvytyspaketti on tietysti vain yksi lukuisista modernin kolonialismin instrumenteista. 

Suomen valtiolla ei ole oikeutta luoda rahaa, jota luovat Euroopan keskuspankki sekä liikepankit. Suomessa on siirryttävä rahareformiin, mutta ei talousdemokraattien edottaman rinnakkaisvaluutan sovelluksella.  

Fixit tuore

Jotta talousdemokratian reformi voitaisiin aloittaa ilman rinnakkaisvaluuttaa, Suomen tulisi erota sekä Euroopan unionista että eurosta. Nämä toimenpiteet eivät ole mahdollisia nykyisen hallituksen ja eduskunnan aikana. Mainitut operaatiot eivät voi myöskään toteutua nykyisten hallituspuolueiden sosiaalidemokraattien, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja ruotsalaisen kansanpuolueen valtakaudella. Voitaisiin ajatella, että mainitut toimenpiteet eivät ylipäätään olisi mahdollisia nykyisen poliittisen järjestelmän puitteissa. 

Suomen valtiolla pitäisi olla oma valuutta ja valtiolla olisi oikeus luoda omaa rahaa keskuspankkinsa kautta sekä käyttää sitä investointeihin ilman korkoa. Tällainen itsenäinen talouspolitiikka rahoitusjärjestelmänä kartuttaisi valtion vaurauden astetta yhteiseksi hyväksi. 

Täten valtion keskuspankin rahoituksella turvattaisiin valtion yritysten sekä yksityisten yritysten toiminta. Selvää tietysti on, että vaurastuminen perustuu tuottavaan työhön, ja sen laatuun ja määrään. Tällöin kysynnän ja tarjonnan lainalaisuuksien mukaan kuluttajien tulojen kasvu lisää kysyntää, joka puolestaan kasvattaa tuotantoa, jolloin talous kokonaisuudessaan vaurastuu. Lisäksi olisi tulevaisuudessa käytävä suoraa vaihtokauppaa ulkomaiden kanssa vaihtamalla tuotteita ja hyödykkeitä ohittamalla pankkien välikädet. 

Valtion omistuksessa oleva keskuspankki voisi luoda tarvittaessa rahaa velattomasti, jota säännösteltäisiin inflaation ja deflaation (rahan arvon nousu) eliminoimiseksi. Velattoman rahan jakelu tapahtuisi esimerkiksi valtion kulutuksen mukaan tai perustulon kautta. Velkarahan tulisi olla korotonta. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/tmalinen/eun-rahastosta-on-jarjestettava-kansanaanestys/

https://www.verkkouutiset.fi/eu-professori-paaministeri-sivuutti-valiokunnan-tallaista-en-odottanut/#593cce64

1. Bloomberg (24.3.2020). GlobalEconomyCrashes on Mass Virus Business Shutdowns. Saatavina: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-24/europe-dragged-into-record-recession-in-battle-to-halt-virus  

2.  GraigMurray (23.3.2020). It’s Not Socialism. It’s Another Mega Wealth Transfer. Saatavina: https://www.craigmurray.org.uk/archives/2020/03/its-not-socialism-its-another-mega-wealth-transfer/  
 

12 kommenttia

 1. Tämä kirjanen, joka nyt tuodaan saksalaisten ja eurooppalaisten saataville sen kolmannessa versiossa, on tarkoitettu valaisemaan tätä vihollista, joka toimii varjoissa. Vaikka vapaamuurarillisten järjestöjen toimille on laitettu piste useimmissa Euroopan maissa, vapaamuurariudelle täytyy antaa erityistä huomiota edelleen, ja erityisesti sen jäsenistölle, kuten sen poliittisille toimille ylikansallisessa mittakaavassa. Kesän 1943 tapahtumat Italiassa osoittavat jälleen kerran sen latentin vaaran, jota yksittäiset vapaamurarit, jopa heidän vapaamuurarillisten järjestöjensä tuhouduttua, edustavat. Vaikkakin vapaamuurarius kiellettiin Italiassa jo niinkin aikaisin kuin 1925, se on pitänyt yllä huomattavaa poliittista vaikutusvaltaa jäsenistönsä kautta ja se on jatkanut vaikutusvaltansa käyttöä salassa. Vapaamuurarit näin ollen seisoivat italialaisten pettureiden eturiveissä ja uskoivat olevansa kykeneviä murskaamaan fasismin kriittisellä hetkellä, häpeämättä pettäen Italian kansan. Tämän kirjasen kolmannen version tarkoituksena on tarjota selvempää tietoa tästä vapamuurarillisen korruption muodostamasta vaarasta ja pitää tahtoa itsepuolustukseen elossa.

  Osa 1.: Historiallinen alkuperä

  I.

  Juutalais-itämainen alkuperä

  Vapaamuurarius on kansallissosialismille vihamielisyyden ideologinen muoto, jonka merkitys, viimeisen kahden vuosisadan historiallisen kehityksen aikana, täytyy lukea verrattavaksi muiden ylikansallisten organisaatioiden vaikutusten kanssa, kuten poliittiset kirkot, maailmanjuutalaisuus ja marxilaisuus. Nykyisessä muodossaan sitä täytyy tarkastella porvarillis-liberaalina maailmanjuutalaisuuden etujoukkona.

  Se korruptoi kaikkien hallitusmuotojen perustat, jotka perustuvat rodullisiin ja kansallisiin näkökulmiin ja antaa juutalaisille mahdollisuuden saavuttaa sosiaalinen ja poliittinen tasa-arvoisuus ja tekee näin ollen tietä juutalaiselle radikalismille sen vapauden, tasa-arvon ja veljeyden sekä kaikkien kansojen solidaarisuuden, Kansainliiton, pasifismin ja kaikkien rotuerojen hylkäämisen periaatteiden tukemisen kautta.

  Kansainvälisten kontaktiensa ja riippuvuussuhteidensa avulla vapaamuurarius sekaantuu kaikkien kansojen ulkopoliittisiin suhteisiin ja tavoittelee hallinnollisten johtajien kautta salaista ulkomaan- ja maailmanpolitiikkaa, joka ei enää pysy hallituksen jäsenten kontrollissa.

  Henkilökohtaisen vaikutusvaltansa sekä taloudellisen suosimisensa kautta vapaamuurarius takaa sen, että kaikki julkisen-, taloudellisen- ja kulttuurielämän paikat täytetään loosiveljillä, jotka tosiasiassa muuttavat vapaamuurariuden käsitteet toiminnaksi.

  Kansallissosialistinen valtio on tuhonnut vapaamuurariuden järjestöt Saksassa ja on myös antanut nostetta samantapaisille toimille monessa muussa Euroopan maassa tämän sodan aikana. Mutta liberaali, vapaamuurarillinen ajattelumalli elää edelleen entisissä loosiveljissä. Lisäksi on vielä vaara, että vapaamuurarilliset ajatukset tekevät vastaiskun niiiden loosiorganisaatioiden kautta, jotka ovat maissa, joissa vapaamuurarit ovat edelleen vapaita tavoittelemaan päämääriään häiriöttä.

  Niinpä tämän vihollisen tutkiminen ja perusopetuksen tarjoaminen siitä kaikille rotuveljille ei ole pelkästään asia, jossa on kyse mielenkiintoisten historiallisten kysymysten pohtimisesta; vaan ennemmin se on välitön velvollisuus taistelussa vihollistamme vastaan.

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
  1. Sauli ”Bilderberg” Niinistön kampanjalogossa symboliikasta kiinnostuneiden huomio kiinnittyy oikeassa yläkulmassa olevaan siniseen sydämeen – tarkemmin sen sijaintiin.

   Sydän on asetettu yläindeksiin samalla tavalla kuin asteen merkki (°). Mutta asteen merkkihän tulee aina numerojen jälkeen. Miksi tätä sydämeksi tyyliteltyä asteen merkkiä on käytetty kirjainten yhteydessä?

   Symboliikassa kirjaimilla on aina numerologiset vastineet. Luvut vastaavat aakkosten järjestysnumeroa. S ja N -kirjaimet ovat aakkosissa 19. ja 14. kirjain. Mitä saadaan, kun lasketaan nämä luvut yhteen?

   19 + 14 = 33

   ”33 astetta”. Jopas sattui.

   Niinistön kampanjasivuilla on esitelty myös muita logoversioita, joissa yläindeksissä oleva symboli vaihtelee. Joukosta löytyy mm. tällainen versio:
   Pöllö. Jopas sattui.

   Kun Bilderberg-taustaisen presidenttiehdokkaan kampanjalogossa on ”33 astetta”, pöllö ja ”Sine Nomine”, kenen intressejä luulette hänen ajavan? Kenelle hän on lojaali? Kansalle vai ”tuntemattomalle omistajalle”?

   Vuonna 2005 Sauli Niinistöltä kysyttiin onko hän vapaamuurari. Vaustaus oli lyhyt: ”En”.

   http://eliitinesoteerisetsymbolit.blogspot.com/2017/12/sauli-niinisto-2018.html

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 2. Hyvää ja painavaa mutta todella ’vatuttavaa’ tekstiä.
  Maamme nwo-mafia tekee kaikkensa pitääkseen kansan velkaorjana ja auttaakseen sionisti- ja v-muurari-mafiaa tekemään EU:sta häkin josta ei voi karata kun pallo on pantu jalkaan.
  Ihan linnareissuun tätä voi verrata. Mutta kaltereiden läpi sentään vielä saa kurkkia ulos eli ei tarvi istua ihan pimeässä.

  Vaaran vuosista uuteen vapaussotaan
  olisiko Pohjolan yhteisö vaihtoehto EU:lle? — Tekijä Paavo Väyrynen – 24.7.2020
  Kepun Juha Sipilän johdolla suorittama loikka uusliberalismiin häipyy toivottavasti mahdollisimman pian kummajaisena unohduksiin – maamme poliittisen historian roskatynnyriin.

  https://vastavalkea.fi/2020/07/24/vaaran-vuosista-uuteen-vapaussotaan/

  Nyt todella alkaa näyttää siltä että vapaussota on oikea sana sille mitä tarvitaan. Talvisodan kaltainen globalisti-mafian motitus-yrityshän tämä on.
  Tavataanko ’Raatteen tiellä’?

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
  1. Matalan intensiteetin sisällissota on jo alkanut länsimaissa kauan sitten. Siinä kansainvälinen sionismia ja bolshevismia taitavasti vuoroliikkein yhdistelevä verkosto on saanut epäsuoran, mutta silti tuntuvan otteen kunkin kansallisvaltion mediasta sekä sen poliittisesta, taloudellisesta ja kulttuuria muodostavasta ”eliitistä”. Ilmapiirin muokkaamisen ja tarvittaessa runsaiden rahalahjoitusten avulla tuo pankkimaailmasta ilmaista rahaa käyttöönsä taikova kartelli kutoo verkostoaan siten, että kansakunnat ovat siinä kiinni monen eri sektorin kautta. Kansainväliset korporaatiot ovat toiminnan ytimessä ja niitä varten on salavihkaisesti luotu omaa lainsäädäntöä, joka ’de facto’ menee kansallisvaltioiden oman perustuslakeihin nojaavan lainsäädännön yli. Niinpä on mahdollista, että Suomessakin toimii ja kansainvälisiin vastuihin maata sitoo pääministeri, joka ei edes tiedä, että on olemassa perustuslaki ja että sen tulkinta koskee häntäkin.

   Korporaatiomafia on toimissaan jo niin ylimielinen, ettei se välitä kansallisvaltioiden lainsäädännöstä juuri mitään. Tarvittaessa kuitenkin säädätetään pikaisesti erityislakeja ja säädöksiä, mikäli kansainvälisen kartellin intressit sitä vaativat. Kansalaisten yksityisyyttä purkavat tiedustelulait ovat Suomessa tästä konkreettinen esimerkki. Koronatorjunnassa ilmeisesti tullaan myös ajamaan kansainvälisen kartellin tahto perustuslaillisten periaatteiden yli esim. säännönmukaisen pakkolääkinnän muodossa terveille ihmisille. Millään ei ole mitään väliä, kun pää on kerran saatu auki.

   Jos oikea sisällissota saataisiin aikaiseksi, niin kyseessä olisi silloin sota maan oman ja alkuperäisen perustuslain sekä kansainvälisen kartellin asettamien ”direktiivien” kannattajien välillä. Poliittisen vasemmiston houkuttelu kansainvälisyys-aatteen ja sen turmeltuneen ”globohomo”-ilmentymän taakse tekee sotarintaman kokoamisesta vaikeaa. Talvisodassa kansan sekä oikeistolainen etä vasemmistolainen puolisko toimivat yhdessä ja yhteisymmärryksessä. Työläisetkin aavistivat, ettei hyökkääjän edustaman bolshevismin houkutuksiin kannata langeta. Nykypäivän vasemmistolla tätä vaaran tajua ei ole.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
   1. Hyvin sanottu. Nopeaa oikotietä ei ole. Vaikean ja tuskallisen kriisin kautta on pakko mennä.
    Paavo V:stä toivoisi vetäjää, häntä parempaa on vaikea löytää.
    Paavo on kyllä globalisti-mafian määrätietoisesti runtelema mutta ryhtyessään radikaaliin muutokseen ja palauttamaan maamme itsenäisyyttä hän varmaan saisi runsaslukuisen kannattaja joukon taakseen ja voisi nousta merkittäväksi poliittiseksi voimaksi.
    Lisäksi meillä on jo valmiina IPU ja sen puolueohjelma joten perustyötä ei tarvitsisi enää tehdä vaan aloittaa toiminta sen kautta.
    https://www.ipu.fi/tavoiteohjelma

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
    1. IPUn poliittinen ohjelma on suurelta kannatettava. Kuitenkin kysymyksessä pitäisi olla täydellinen vallankumous, joka tarkoittaisi yhteiskunnallisten perusrakenteiden, seinien ja myös poliittisen kattorakenteen uusimista. Eli kymyksessä olisi yhteiskunnallinen ja poliittinen vallankumous, joka tarkoittaa poliittisen järjestelmän ja yhteiskunnan keskeisten elementtien korvaamista uudella. Tärkeää on huomioita se, että vallankumouksen jälkeen kansallistetun median ja myös koululaitoksen keskeisimmiksi vastuualueiksi muodostuisi arvokkaiden henkisten tietojen levitys ja opetus. Peruskoulutuksessa opetuksen ei tule olla ”arvoneutraalia”, vaan sen täytyy olla isänmaallisia, yhteisvastuullisia, perinteiseen perhemalliin liittyviä ja uskonnollisia arvoja sekä oppimista edistävä instituutio. Nykyinen suomalaisvastainen opetusmateriaali on siis poistettava oppilaitoksista.

     Mielestäni voitaisiin soveltaa kansallissosialismin parhaita linjauksia:

     Kansallissosialismia soveltaen ajettaisiin työväenluokan asiaa, muiden muassa siten, että edistettäisiin työllisyyttä ja yritysvoittojen jakoa työntekijöille, pääomatulojen kontrolloimista, keinottelun ja koronkiskonnan kieltämistä (vankeusrangaistuksen uhalla), suuryritysten sosialisoimista, pääoman herruuden lakkauttamista ja vapaakaupan sijaan omavaraistaloutta. Lyhyesti sanoen pidettäisiin yllä sääntelevää valtiovaltaa, työnarvon antikapitalistista korostusta ja pyrittäisiin rajoittamaan plutokratiaa sekä koron ja ulkomaanvelan vaikutusta kansallisessa talouselämässä. Valtiolla olisi keskuspankki ja oma raha, jota se käyttäisi korottomasti investointeihin. Ulkomaisessa vaihtokaupassa maksuvälineenä soveltuisi sekä raha että tavaroiden vaihto. 

     Huomion arvoista on, ett vallankumous ei koskaan tapahdu ilman väkivaltaa. Korruptoitunut eliitti ei luovu etuuksistaan sekä vallastaan vapaaehtoisesti, vaan lähettää verikoiransa kimppuun.

     Plusääni(2)Miinusääni(0)
     1. Ylläoleva on mahdollista vain ja ainoastaan siten, että yhteiskunnan omistamaton eli työllään elävä luokka saadaan hylkäämään internationalistien sille suorittama aivopesu, joka tukee bolshevistista globaalikommunismia. Tämä viettelee ihmisiä kauniilla lauseillaan, mutta ei kuitenkaan pysty tai ei edes halua toteuttaa lähimmäisenrakkauden vaatimuksia, vaan on erittäin petollista ja keinotekoista ihmismielien manipulaatioita näiden orjuuttamiseksi.

      Täytyisi tapahtua sama kuin 1920- ja 30-lukujen taitteen Saksassa, jossa työväestö oivalsi bolshevismin petollisen luonteen ja kääntyi kansallissosialismin kansallisuutta korostavan työväenliikkeen puoleen. Sionistisen kartellin juonittelut sekä Saksan sisä- että ulkopuolella onnistuivat kuitenkin lopulta nujertamaan Saksan, joka itsekin sortui monin virheisiin ja ylilyönteihin. Kuten sanottua, bolshevismi ja sionismi toimivat yhdessä alistaakseen koko ihmiskunnan yhden ylivallan alaisuuteen. On turha kuvitella, että sionistit tyytyvät pelkästään Israelin kansallisvaltion luomiseen ja tyytyvät asumaan siellä eristettyinä.

      Työväenluokkaiset ihmiset kuvittelevat Suomessakin, että nykyinen globalistien masinoima korona-sota voitetaan alistumalla viranomaisten ja median mielivaltaisiin määräyksiin ja näiden kautta toteutettaviin työnarvon lopullisesti tuhoaviin sulkutiloihin sekä erittäin dystooppisiin valvontateknisiin ja lääketieteellisiin väestönkontrollointi-ohjelmiin. On kauheaa havaita valtamedian ohjelmoimien ihmisten passiivisuus ja luottamus hallituksiinsa. Median luoman pelon piiskaamina laumat hakevat hallituksiltaan suojaa ja vaatimalla vaativat rajuja toimenpiteitä, mikä on ajautumista aina vain pidemmälle vihollisen vankileireihin.

      Onko korona-ohjelmien tarkoitus tehdä henkisestä ja fyysisestä vastarinnasta mahdotonta entistä tehokkaampien mielenhallinta-menetelmien avulla? Puhutaan jopa ’depopulation’ suunnitelmista eli että suuri joukko tarpeettomaksi käyneitä työläisiä sysätään perikatoon esim. nälkään riuduttamalla. Kaiken lisäksi nykyhallitukset ovat kyvyiltään niin heikkoja, ettei niihin ole luottamista, vaikka niiden aikeet eivät olisi tietoisesti pahantahtoisia. Jokaisella toimellaan ne ja ajavat kansaa yhä syvemmälle internationalistien loukkuun.

      Plusääni(1)Miinusääni(0)
     2. Kansaa pitäisi valistaa ja sen pitäisi saada oikeaa tietoa kansallissosialismista ja sen opeista jotka v-median propaganda on vääristänyt. Esim. tämän artikkelin suomentaminen olisi hyvä lähtöpohja. Sehän ei juurikaan eroa IPUN tavoiteohjelmasta.
      https://truthtopowernews.com/hitlers-socialism-vs-marxs-socialism-n3414

      Paavon uskoisin ymmärtävän maamme tilanteen vakavuuden ja toisaalta hänellä ei ole tulevaisuutta muualla joten hänen kannattaisi ryhtyä vetämään IPUa. Siitä voisi tulla menestystarina.

      Täydellistä remonttia ei voida tehdä nopeasti vaan ajan kanssa sitä mukaa kun kansa kypsyy saatuaan ensin kunnolla turpaansa. Valitettavasti kehitys ei mene muuten eteenpäin ja toisaalta se on varmin tie koska silloin sen takana todella ollaan aidosti mukana.
      Ja jos ryhdytään väkivaltaan aktiivisesti niin se päättyy katastrofiin koska mafialla on aseet ja ylivoima. Riittävä tiedon jakaminen ja aktiivinen mielenosoitusten järjestäminen ovat se tie millä on aloitettava ja vältettävä sortumista väkivaltaan jota silti voi olla vaikea täysin välttää.
      Yleensä kuitenkin on niin että joka miekkaan tarttuu se miekkaan hukkuu…

      Eläisikö maailma nyt kokonaan erilaista ja terveempää elämää jos tämä fasistiksi ja ihmiskunnan viholliseksi leimattu mies olisi saanut sitä johtaa?
      Winston Churchill said of this remarkable man:
      ”If our country were defeated, I hope we should find a champion as indomitable to restore our courage and lead us back to our place among the nations.
      Churchill once described Him in this manner:
      ”While all these formidable transformations were occurring in Europe, He was fighting His long, wearying battle for the human heart. The story of that struggle cannot be read without admiration for the courage, the perseverance, and the vital force which enabled Him to challenge, defy or overcome all the authorities or resistances which barred His path. He, and the ever-increasing legions who worked with Him, certainly showed at this time, in their patriotic ardor and love of country, that there was nothing they would not do or dare.
      —–
      Totuuden esiin kaivaminen, jota Nwo-Mafia vastustaa ei ole kenenkään vihaamista. Päinvastoin, se on välttämätön asia uutta rakennettaessa.
      https://nationalvanguard.org/2020/06/the-future-calls/
      https://nationalvanguard.org/2020/06/door-die/
      https://nationalvanguard.org/2020/06/we-must-dismantle-jewish-supremacy-silence-is-not-an-option/
      ——-
      Kansallissosialismi erosi merkittävällä tavalla bolshevikkien kommunismista jonka se halusi tuhota.
      Kun katsoo tämän 11 min videon niin ymmärtää kuinka uskomattoman sairas meidän Brittiläisen imperiumin ylläpitämä anglo-amerikkalais-sionistinen kulttuurimme ja sen piilo-kommunistinen eliitti on.
      Ja tässä kaikessa mekin olemme mukana kun olemme EU:ssa joka on sionisti- ja v-muurarimafian nukke. Ja eikös meidän pressakin ole v-muurari?
      Hävettää kun kaikkea tuota ajattelee mitä nämä mafian itsensä ylentäneet ja moraalisesti mädät hirviöt saavat kansan selän takana puuhata kansalta kiskomillaan rahoilla.
      https://www.instagram.com/tv/CCrfNa-gBuA/?igshid=wg0ib6uxp9ba

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     3. Tällaisen saastan alla elämisestä meidän maamme pitäisi kiireesti sanoutua irti:
      Tässä kyse meillekin tärkeästä asiasta eli valitaanko Trump uudelleen vai ei. Kun me olemme ’usa-ja nato-nalkissa’ niin asialla on suuri merkitys maallemme.
      Trumpin veljen tyttär, jolla on psykologin pätevyys, on kirjoittanut skandaalin käryisen kirjan, joka leimaa Trumpin maailman vaarallisimmaksi mieheksi. Hän pitää T narsistina ja sosiopaattina sekä oppimishäiriöistä kärsivänä Coca-cola addiktina ja erotomaanikkona (seksi-addiktio). Kuinka se tulee vaikuttamaan Trumpin uudelleen valintaan?
      Kommenttipuolella näkyy että se on vain hyvää mainosta joka vain nostaa miehen mahdollisuuksia …

      Scandalmongering Book by President’s Niece Outs Uncle Donald as “World’s Most Dangerous Man”

      This blistering memoir by the president’s niece reveals the twisted dynamic of America’s ‘malignantly dysfunctional’ first family. [The book sold 950,000 copies on the first day, setting a record for the publisher. – LD]

      Like America, Trump claims to be unique, exceptional, a shining self-creation. This book by his estranged niece demolishes that myth. Mary Trump’s ruthless memoir blames their family for creating him: she sees it as her patriotic mission to “take Donald down”, and she does so by showing how derivative and dependent the ultimate self-made man has always been.

      Throughout the book, Mary’s uncle is not President Trump but simply Donald. With casual disrespect, she even deprives him of the definite article deployed by Ivana who always referred to him as “the Donald”.
      Mary’s professional credentials as a psychologist [she has a Ph.D] entitle her to briskly check off what she calls Donald’s “pathologies”, which include narcissism, sociopathy and learning disabilities that may be due to the dozen Diet Cokes he daily siphons into himself. In a startling final condemnation, she charges that his “craven need for ‘revenge’” on opponents makes him, in his nonchalance about coronavirus in New York, responsible for what she calls “mass murder”.
      — Erotomania can be added to the list of his vices.

      Comment
      SEYMOUR ZAK
      July 25, 2020 at 7:00 pm
      As long as Trump sells the Palestinians down the river, we Jews are backing him.

      My advice to Trump: betray the Palestinians and kiss Bibi’s ass, and we Jews will give you America. That’s all you need to do, Donald.

      Play the part of Judas Iscariot and hand over Palestine to Israel, lock, stock and barrel — and you will have your thirty pieces of silver, i.e. the White House.

      https://www.darkmoon.me/2020/scandalmongering-book-by-presidents-niece-outs-uncle-donald-as-worlds-most-dangerous-man/
      http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=210937

      Ettei vaan tuo Seymour Zak sano totuuden tuossa kommentissaan…? totuuden jota me emme suostu ottamaan vastaan.

      Plusääni(1)Miinusääni(0)
 3. Maamme naisten hallitus on nukkehallitus, EU-eliitin todellinen unelma. Sillä on varmasti omat neuvonantajansa joilla on vahva kytkentä muurareihin ja sionisteihin.
  Kansaa ei juuri helpommin voi huijata kuin ottamalla naisenergia käyttöön silloin kun sitä tarvittaisiin aivan muualla ja silloin kun se on sopivan pehmeä taipumaan eliitin pelivälineeksi. Ei ole sattuma että naisia värvätään yhä enemmän politiikkaan. Feministit ovat narsistisia ja siksi tehokkaita perheen ja yhteiskunnan hajottajia.
  Hankalat isänmaan asiaa ajavat miehet sivuun ja eliitin agendaa tukevat naiset esiin!

  Ei ole tarkoitus väheksyä naisia, päinvastoin, he ovat yhteiskunnan selkäranka mutta ei heidän paikkansa ole nykymaailman kivenkovassa politiikassa jossa pehmoilijat heitetään roskikseen. Kotona heitä tarvittaisiin pitämässä huolta siitä että uusi sukupolvi voi varttua muualla kuin I-phonen ääressä.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 4. Tämä Elpymisrahasto on LAHJUS Italialle, jotta ne pysyisivät EU:ssa, koska Italiassa voimakas EU ja euro -vastustus !

  Ja tuolla elvytyspaketilla – jälleen kerran – tuetaan vain ulkomaisia isoja etelä euroopan maita lainottaneita pankkeja. Esim. Italia jättäisi velkansa pitkäksi erotessaan eurosta.

  Meillä taas hoitajamitoitukseen ja pieneläkeläisten vappusataseen ei ollut kuulemma varaa, mutta samaan aikaan – kun ollaan taantumassa – tuollaisiin Elpymisrahastoihin on varaa!

  https://youtu.be/IMDrFTPL5MI

  Yksityisiä europankkeja tuetaan, vaikka samaan aikaan ollaan menossa pahaan taloudelliseen kurimukseen täällä kotimaassa. Syksyllä tulee vaikeat ajat Suomeen, vihjaa teknologiateollisuus ry. Siksi persut olisivatkin halunneet tämän elvytyspakettiasian pikaista käsittelyä, jo ennen syksyä. Marin ja kaikki nuo 200 roistoa, myös persut ovat kv. pankkien kätyreitä. Suomea johtaa järjestäytynyt rikollisuus.

  Rahaa tyhjästä luovien pankkien tukeminen on irvokas asia. Ne eivät ole lainanneet mitään omaansa. Luottotappio ei ole pankeille tappio ollenkaan, pelkkä kirjanpitomerkintä.

  https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2016/09/12/pankkikriisin-uskottavuus/
  https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2016/07/30/eurooppaa-ravistelevan-taloudellisen-kriisin-syy/

  Maksamaton laina on liikepankille vain veikkaus joka on mennyt pieleen. Pankkien omaa pääomaa niissä lainoissa on kiinni 0 euroa. Koska, nykyisessä rahajärjestelmässä lainanottaja rahoittaa sen lainan takaisinmaksusopimuksellaan, pankien sopimukset ja lait mahdollistavat sen.

  Pankit voivat myöntää luottoja omaan lukuunsa, joka tarkoittaa sitä, että pankki (luottolaitos) ei lainaa yleisöltä vastaanottamiaan talletuksia tai muita takaisinmaksettavia varoja yhtään mihinkään. Lainojen pääomat vain näppäillään uudelle perustetulle tilille, joka annetaan lainanottajan käyttöön.
  http://ebolakani.blogspot.com/2012/11/miten-paljon-pankki-voi-lainoja-omaan.html

  Lainanottaja luo varallisuutta oikealla työllä, mutta pankki rahallistaa sen ja tuhoaa sen sitä mukaa kun lainoja maksetaan takaisin ja rahamäärä pienenee yhteiskunnassa (deflaatio). Tämä on todella irvokasta, kun sitä tarkemmin miettii. Taloudellista terrorismia. Asuntolaina on modernia maaorjuutta.

  Suomi ei ole rikastunut enää 2000-luvulla. Kaikki on vain rahallistettu. Ja sen rahan määrä on inflatoitu näyttämään hurjia lukemia. Ostovoimaa sillä ei enää juurikaan ole. Viralliset inflaatioluvut on vääristelty pienemmäksi mitä todellinen inflaatio on:
  https://youtu.be/AnCXjn334sI

  Jenkkipörssi nousee nyt sen takia, että dollaria dumpataan. Eli kun ”sijoittajat” huomaavat, että jonkin maan valuutan ”arvo” on romahtamassa, he käytännöllisesti katsoen ”dumppaavat” omistamansa valuutan sitä käyttävän maan pörssiin eli ostavat mitä tahansa, mikä ei ole naulattu kiinni. Tämä selittää sen, miksi hyperinflaatioon romahtavan maan pörssissä alkaa kauhea kuhina.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat