Allekirjoita kansalaisaloite Suomen perustuslakituomioistuimesta!

Verkkoon on perustettu kansalaisaloite perustuslakituomioistuimen perustamisesta. Suosittelemme lukijoita tutustumaan hankkeeseen ja allekirjoittamaan aloitteen!

Kuten olemme uutisoineet, on Sipilän hallitus ottanut entistä röyhkeämpiä askelia kohti poliittisen toisinajattelun täydellistä kieltämistä. Perussuomalaisen Jari Lindströmin johtama Oikeusministeriö ilmoitti tällä viikolla, että tulevaisuudessa maahanmuuttovastaisten viestien levittäminen voi olla ”järjestäytynyttä rikollisuutta”.

Sisäministeri Petteri Orpo puolestaan ilmoitti vierailevansa Helsingin synagogassa keskustelemassa Magneettimedian, NRA Finlandin sekä Suomen Vastarintaliikkeen ilmaisunvapaudesta – tai pikemminkin sen lakkauttamisesta.

Lisäksi hallitus yrittää myydä koko suomalaisen yrittäjyyden ja luonnonvarat ulkomaalaisille suursijoittajille TTIP-vapaakauppasopimuksen avulla kaikkien demokratian periaatteiden vastaisesti.

Koska suomalaisten itsenäisyys, toimeentulo ja poliittinen sananvapaus ovat vakavammin uhattuna kuin koskaan aiemmin, on perustuslakituomioistuin kannatettava hanke. Aloitteen tekijät perustelevat päätöstään näin:

”Perustuslain rikkomisen estämiseksi ja sen noudattamiseksi kaikessa virka-, lainkäyttö- ja lainsäädäntötoiminnassa perustetaan Perustuslakituomioistuin.

Asian voi saattaa vireille jokainen milloin tahansa. Asiassa on ratkaisupakko. Perustuslain vastainen asia ei vanhene.

Asian siinä käsittelee 10 tuomarin virkaan kelpoista henkilöä eli varatuomaria ja 5 maallikkotuomaria, jotka valitaan erikseen kuhunkin asiaan kuulutuksella julkisessa väestörekisterikeskuksen toimeenpanemassa arvonnassa kunkin arkipäivän klo 12.00 siten, kun vireille tulevat asiat vaativat.

Toimesta voi kieltäytyä todistettavan sairauden tms. perusteella. Toimi siinä on kansalaisvelvollisuus.

Tuomariksi asiassa ei voi ryhtyä, jos tuomariksi valittu on Oikeudenkäymiskaaren mukaan jäävi kuten siellä säädetään tai hän on osallistunut asian käsittelyyn, esittelyyn, asianajoon, ratkaisutoimintaan tai säätämiseen jossain sen vaiheessa tai muutoin tuomioistuimen puolueettomuus vaarantuu.

Sen tuomio on lopullinen ja armahduskelvoton oheisseuraamuksineen.

Joka rikkoo tahallisesti tai tuottamuksellisesti Perustuslakia virka-, lainkäyttö-, lainsäädäntö- tai muussa julkisessa tehtävässään, tulee tuomita vankeusrangaistukseen kahdeksi vuodeksi-elinkaudeksi asianhaaroista ja rikkomuksen tasosta riippuen tarvittavine oheisseuraamuksineen kuten viraltapanoon, vahingonkorvaukseen yms. kuten muualla kutakin oheisseuraamusta koskevassa lainsäädännössä säädetään.

Perustuslakituomioistuimen pysyvästä toimistohenkilökunnasta palvelussuhteen ehtoineen määrätään mitä laissa erikseen tarkemmin säädetään.

Tämä laki tulee saattaa voimaan mahdollisimman pian kansalaisaloitteen tultua hyväksyttyä.

Perustelut:

Vuonna 2000 Suomi sai uuden Perustuslain ja jokaiseen kotiin jaettiin sininen kirjanen, jossa sen kansalaisille kerrotaan se ja valtiomme peruspilarit. Kirja julistaa, että mikään alempi laki ei voi olla tämän jälkeen ristiriidassa Perustuslain kanssa.

Näin ei kuitenkaan ole, koska meiltä puuttuu jokaiselle sivistys- ja oikeusvaltiolle kuuluva Perustuslakituomioistuin valvomaan sen noudattamista.

Lisäksi sen rikkomista ei ole kriminalisoitu, eikä sen noudattamista valvo oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies eikä tasavallan presidentti eivätkä myöskään tuomarit, vaikka sen 106§:n piti tuoda myös yksittäistapauksissa sen jälkivalvontaoikeuden, mutta sen olennaista loukkausta tuomareille ei käytännössä ole ja he vetäytyvät vastuusta poliitikkojen selän taakse noudattaen yhä Perustuslakivaliokunnan jäävien ja lainsäätäjien itse itsensä tai kaverin muka valvontalausuntoihin, joista saa hyväksynnän törkeimmillekin perus- ja ihmisoikeusloukkauksille, vaikka valiokunnat eivät ole tuomioistuin.”

Allekirjoita aloite TÄÄLLÄ.

 

MVLehti.net

2 kommenttia

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat