Auktoriteetista on kysymys uudessa diktatuurissa

Koronahuijauksessa on kysymys uudesta valtion ehdottomaan auktoriteettiin perustuvasta diktatuurista. Tämä käy ilmi Rockefeller-säätiön kahdesta kirjasta ”Scenarios for the Future of Technology and International Development” ja “National Covid-19 Testing Action Plan”. Näistä kirjoista käy ilmi, miten globaali diktatuuri muodostetaan. Kirjoissa on ennakoitu sulkutilat, maskipakot, testaukset ja rokotukset, joiden avulla yhteiskunnat saadaan murretuksi diktatuuria palvelemaan. Kaikki on ennakolta suunniteltua. Lopullinen hiominen tapahtui sitten syksyllä 2019 koulutustilaisuudessa Event 201, joka ennakoi Covid-19-pandemian. Alusta alkaen siis koronapandemian suunnittelu ja toteutus olivat kansainvälisen miljardöörikerhon työtä; tässä käytettiin hyväksi Maailman Talousfoorumia (WEF), joka myös on tuon miljardöörikerhon työkalu. Miljardöörikerholla tarkoitan Rockefellereitten ja Rothschildien ohjaamaa eliittiä, joka koostuu etupäässä ns. Siionin Viisaista eli juutalaisesta eliitistä. Siionin Viisaisiin kuuluvat esim. sellaiset henkilöt kuin Bill Gates, George Soros, Henry Kissinger ja paroni Jacob Rothschild.

Koronavirusnäytteen otto. Kuva: Johan Nilsson/TT

Vuosina 2017-2018 oli jaettu maailman kaikkiin valtioihin miljoonia PCR-testipaketteja; tällöin tiedettiin, että PCR-testin monistussyklejä nostamalla saadaan aivan terveistäkin ihmisistä positiivinen testitulos ja näin luotua laaja pandemia. PCR-testi on tämän kansainvälisen petoksen selkäranka ja kun se saadaan murrettua, niin koko pandemia haihtuu taivaan tuuliin. Suomessakin testataan satoja tuhansia ihmisiä PCR-testillä, jonka yksi testaus maksaa noin 200 euroa per kappale. Suomen WEF:n agendaa noudattava hallitus on varannut 1,4 miljardia euroa PCR-testauksiin tälle vuodelle. Siis 1,4 miljardia euroa pelkkään influenssan testaukseen; mitä kaikkea sillä rahalla olisi voitu tehdä esim. sydän- ja verisuonitautien hoidossa. Mutta Sanna Marin on WEF:n oppilas, joka kuuliaisesti toteuttaa WEF:n agendaa piittaamatta isänmaansa eduista.

Siionin Viisaiden agenda on levittää valheita koronasta, ja tähän he käyttävät samoja keinoja kuin holokaustivalheen levittämisessä.

Siionin Viisaat pystyivät toteuttamaan massiivisen holokaustihuijauksen ja saivat koko maailman uskomaan holokaustiin, vaikka monet etevät historioitsijat pitivät holokaustia huijauksena. Samaa menetelmää noudatetaan nykyisin koronahuijauksessa. Tuhannet lääkärit ja tiedemiehet ovat pitäneet koronapandemiaa liioitteluna ja itse koronaviruksen aikaansaamaa sairautta tavallisena kausiflunssana, mutta heidät on tiukasti sensuroitu valtamediassa.

Siionin Viisaiden agenda on levittää valheita koronasta, ja tähän he käyttävät samoja keinoja kuin holokaustivalheen levittämisessä: 1) Johtavien virkailijoiden (esim. WHO:ssa ja kansallisissa terveydenhoidon elimissä) lahjonta. 2) Pelkotilojen synnyttäminen suuressa yleisössä valheiden avulla, joita heidän hallitsema valtamedia syöttää (kuten holokaustihuijauksessa). Tällöin tulee kysymykseen liioitellut kuolemantapaukset ja ylimitoitetut koronatestitulokset, joita PCR-testi tuottaa. 3) Vapaamuurarijärjestölle annetut ohjeet suosia rokotusta. 4) Koronasairautta parantavien lääkkeiden piilottaminen julkisuudelta (hydroksiklorokiini, ivermektiini, D-vitamiini), jotta rokotus katsottaisiin ainoaksi lääkkeeksi pandemiaan. 5) Täydellinen sensuuri. Rokotukset huijataan turvallisiksi ja tehokkaiksi, vaikka ne ovat todistettavasti hengenvaarallisia eikä kaikkia sivuvaikutuksia vielä tunneta. Totuuden puhujat (lääkärit, tiedemiehet, vaihtoehtomedia) hiljennetään armotta. Suomessa tätä sensuuria toteuttaa Mediapooli, joka kertoo itsestään seuraavasti: ”Mediapooli on mediayhtiöiden verkosto, jonka toiminnalla turvataan kansalaisten pääsy luotettavaan tietoon kaikissa tilanteissa. Luotettava tieto on toimivan demokratian edellytys. Niin normaaliaikoina, kriisitilanteissa kuin poikkeusoloissakin journalistisen uutismedian tehtävänä on tuottaa ja välittää faktoihin perustuvaa riippumatonta tietoa. Sekä tiedon todenperäisyys että lähteen luotettavuus varmistetaan.” Tämä kaikki mediapoolista on valhetta, sillä mediapooli luottaa vain THL:n ja hallituksen antamaan tietoon ja pitää muista lähteistä tulevaa oikeaa tietoa disinformaationa. Mediapoolin vaikutusvallasta johtuu valtamedian täydellinen mediasensuuri rokotusten vastustajia kohtaan.

Hallituksen kontrolli olisi ehdotonta valtaa viranomaisille ja tavallisten ihmisten kaikki vapaudet olisivat poistetut. Kaikenlainen protestointi hallitusta vastaan olisi sanktioitu ja ainoastaan hallituksen virallinen agenda olisi hyväksytty. Hallituksen vastustajat, jotka eivät ottaisi rokotetta tai esittäisivät poikkeavia mielipiteitä, suljettaisiin keskitysleireihin ja pakkorokotettaisiin. Tällaisia keskitysleirejä on jo Saksassa, Kanadassa ja Australiassa.

Suomi olisi yksi eturivin maita tässä koronahysterian dystopiassa. Tähän tähtää Maailman Talousfoorumi (WEF) ja tätä yrittää toteuttaa Sanna Marinin hallitus. Kaikki kritiikki nujerretaan tai sensuroidaan. Sallitaan ainoastaan virallinen narratiivi. Suomessa Mediapooli on antanut valtamedialle ohjeen estää hallituksen vastaista agendaa tulemasta tunnetuksi suurelle yleisölle.

Suomi olisi yksi eturivin maita tässä dystopiassa. Tähän tähtää Maailman Talousfoorumi (WEF) ja tätä yrittää toteuttaa Sanna Marinin hallitus. Kaikki kritiikki nujerretaan tai sensuroidaan. Sallitaan ainoastaan virallinen narratiivi. Suomessa Mediapooli on antanut valtamedialle ohjeen estää hallituksen vastaista agendaa tulemasta tunnetuksi suurelle yleisölle. Myöhemmin vaihtoehtomedialle säädetään rangaistuksia. Jo nyt bannataan koronakriittisiä sivuja Internetissä. Koronahuijauksen ja ilmastohuijauksen avulle valtioiden taloudet romahdutetaan ja velkaannutetaan. Päämääränä on totaalitaarista valtaa harjoittava diktatuuri, jossa kansalaiset ovat orjia, joita ohjataan istutettujen sirujen tai injektioilla pistettyjen nanopartikkelien avulla.

Pakkorokotus on yksi kaikkein tärkeimpiä asioita tässä narratiivissa. Tulevaisuudessa kaikki ihmisoikeudet kumotaan ja ihmiset eivät enää omista mitään, vaan vuokraavat kaiken suuryrityksiltä. Pieni eliitti pitää yllä diktatuuria ja viime kädessä kaikkea johtavat Siionin Viisaat. Olennaisinta kaikessa on se, että mitään totuutta ei sallita edes ajattelussa, vaan kaikki tieto tulee hallitukselta, johon pitää uskoa. Nythän ollaan jo aika pitkällä tässä. Suomessa hallitus ja THL syöttävät valheellista agendaa ja agendan vastaiset tiedot sensuroidaan, vaikka sen sanoisivat arvostetut tiedemiehet. Rokotepasseista on vain pieni askel pakkorokotuksiin.

Kaiken takana on juutalainen eliitti eli Siionin Viisaat, jotka yrittävät saada ihmiskunnan totaalisen kontrollin alaiseksi. Tämä on ollut juutalaisten päämääränä aina, sillä Talmudin mukaan juutalaisten pitäisi hallita koko maailmaa. Juutalaiset yrittivät maailmanvaltausta kommunismin avulla, mutta se epäonnistui. Nyt on mahdollisuus uuden teknologian avulla saavuttaa maailmanvaltaus. Tähän tarvitaan vain se, että kaikki ihmiset maan päällä rokotetaan. Rokotteiden avulla luodaan alituinen riippuvuus lisärokotteista. Pfizerin kaltaiset rikolliset yritykset ovat valmiita syöttämään ihmiseen vaikka mitä myrkkyä. Salaisissa sotilaslaboratorioissa on kehitelty aineita, joilla voidaan liittää ihminen keinoälyyn, joka valvoisi ihmisen jokaista liikettä ja jopa ajatuksia. Tämä ei ole mitään salaliittoteoriaa, vaan tästä voi lukea WEF:n puheenjohtajan Klaus Schwabin kirjasta.

Juutalaisten valta maailmassamme on mykistävä. Holokaustivalheellaan he ovat saaneet koko ihmiskunnan pelkäämään juutalaisia. Kyseessä on taitavaa propagandaa estämään maailman ihmisiä näkemästä juutalaisten päämäärät. Juutalaisilla on hallussaan oma valtio Israel ja sen lisäksi he hallitsevat USA:ta. Heillä on korkeilla paikoilla edustajia kaikissa maailman maissa. Heidän johtajansa, kuten Rothschildit, omistavat valtavia omaisuuksia. Heillä on hallussaan mahtava vapaamuurarijärjestö. Lisäksi heillä on voimakkaan kansainväliset ja kansalliset painostusjärjestöt ja kaiken huippuna heillä on Israelin tiedustelupalvelu Mossad, joka suorittaa mm. murhia ympäri maailmaa.

Maailmaa tulisi hallitsemaan uusi uskonto, joka perustuisi vain valheelliseen ”tieteelliseen maailmankatsomukseen”. ”Tieteellistä maailmankatsomusta johtaisi Siionin Viisaat ja kaikki juutalaisia kritisoivat lähteet sensuroitaisiin. Holokaustista tulisi pääasia uudessa tiedeuskonnossa. Tällaista kehitystä tulee jokaisen ajattelevan ihmisen vastustaa. On kysymys ihmiskunnan olemassaolosta ihmisinä. Emme halua olla apinoita ja juutalaisten orjia. Taistelu käydään Suomessa vastustamalla EU:ta ja virallista korona-agendaa. Nykyisin massat on aivopesty ja vähitellen ne hyväksyisivät tällaisen diktatuurin. Mutta sen vastustajat edustaisivat totuutta, ja tämä juutalaisten yritys maailmanvaltaan epäonnistuisi, kuten yritys kommunismilla.

Kysymys on viime kädessä auktoriteetista. Luottavatko ihmiset hallituksen ja sitä kautta Siionin Viisaiden informaatioon, vai ryhtyvätkö ihmiset vastustamaan diktatuuria ja luottamaan omiin aivoihinsa ja viime kädessä Jumalan johdatukseen. Jumala ainoastaan voi olla auktoriteetti kansoille eli Hän on Itse Totuus ja Itse Hyvyys. Nyt on käynnissä maailmansota. Sota käydään koronahuijauksen tiimoilta. Valkoiset ovat koronahuijauksen vastustajat ja punaiset valtamedian aivopesemät. Valkoiset tulevat voittamaan. Jumala antaa koronahuijauksen vastustajille älykkyyttä myös muissa asioissa eli heidän ymmärryksensä avautuu. Talmud-uskovaiset edustavat perkelettä, joka haluaa luoda maanpäällisen helvetin. Mutta valaistuneet kansalaiset pitävät auktoriteettina itse Jumalaa. Ja tässä taistelussa Jumala on voittaja eikä anna kaunista planeettaamme perkeleen omaksi. Tätä taistelua käydään parhaillaan ja Jumalan puolella ovat ne, jotka pitävät totuutta korkeimpana auktoriteettina.

Benjamin Kivilohkare, hum. kand.

Lähteitä:

http://islam-radio.net

26 kommenttia

 1. ”Tällaista kehitystä tulee jokaisen ajattelevan ihmisen vastustaa. ”

  Ei meidän pidä tätä vastustaa, vaan toivottaa tervetulleeksi – Herra Jeesus on pian tulossa takaisin.

  Eksyimme – yhteiskuntana – jumalan tieltä jo kauan sitten ja tässä on tulos. Me saamme mitä ansaitsemme. Ranskassa syttyy sota – sen näkee jokainen. Sota on jo alkanut ja Suomessakin se alkaa. Ajan kanssa.

  Plusääni(3)Miinusääni(3)
 2. Hyvä kirjoitus B. Kivilohkareelta. Jos se suunnattaisiin suurelle yleisölle, niin vähentäisin holokaustin tai sionismin osuuden korostamista. Koronahuijausta voi vastustaa monen eri maailmankatsomuksen pohjalta. Periaatteessa myös vasemmistolaisten tulisi vastustaa sitä. Suomalainen vasemmisto on aina kovaäänisesti ilmoittanut vastustavansa totalitarismia ja erityisesti fasismia, jota World Economic Forum aivan avoimesti ajaa (nk. ’Stakeholder Capitalism’). Siinä suuryhtiöt ja julkinen valta naitetaan tiiviisti toisilleen eikä kansalaisten ääntä enää kuunnella lainkaan paitsi kenties hallitusten hyväksymien ja globalistien rahoittamien kansalaisjärjestöjen kautta. Ihmiset ohjelmoidaan ja pakotetaan Covid-1984 tyrannialle alamaisiksi. Kaikesta näistä voi lukea globalistien itse laatimista raporteista, joten foliohattuilusta ei ole kyse.

  Vasemmisto on kuitenkin hylännyt uskon Jumalaan ja nyt nähdään minkälaista jälkeä ateismi, sekularismi tai epämääräinen New Age-ajattelu tuottavat. Aidot kristityt ovat olleet hereillä jo korona-huijauksen aivan alusta lähtien. Suomessa näiden näkyvyys on tosin vähäistä, koska meidän nk. ”kristittymme” näyttäisivät olevan kuohittuja aivovammaisia lampaita. Suomalainen kristillisyys on pyhäkoulukristillisyyttä, joka ei pysty reagoimaan maallisen yhteiskunnan asettamiin haasteisiin, vaan myötäilee niitä vaikka loputtomiin. Tämä hampaaton asenne on levinnyt myös kaikkialle muualle kansalaisyhteiskuntaan. Alamaisuus herroille on iskostettu syvälle suomalaisen taipuisaan selkärankaan. Asenne muodostui vaaralliseksi silloin, kun herroiksi ovat asettautuneet kansainväliset vaaralliset voimat. Tiedotusvälineet ovat kuitenkin onnistuneet kätkemään tuon komentoketjun ja suomalaiset yhä kuvittelevat olevansa supisuomalaisen tai muuten vain tolkullisen hallinnon alamaisuudessa. Näin ollen kansamme on pelkkä suupala globalisteille.

  Plusääni(11)Miinusääni(1)
  1. Jumalan voi ymmärtää luomisen takana olevana älyllisenä ja henkisenä voimana, joka vaikuttaa meissä olevan hyvyyden, totuuden, oikeudenmukaisuuden ja rakkauden moraalin kautta. Uskonnon ensisijaisen tehtävän voi silloin nähdä olevan – väheksymättä dogmiksi muokatun uskonnon uskovaiselle antamaa elämänvoimaa, turvaa ja rohkeutta – hyväksyä tämä ja laskeutua pilvistä maan päälle puolustamaan historian Jeesuksen tavoin hyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta ja vastustamaan ihmisessä asuvaa tuhovoimaa ja pahuutta (perkelettä).
   Nykypäivän vasemmisto on kyvytön kohtaamaan tällaista Jumalaa ja on siksi vain pelkkä suupala globalisteille.

   Plusääni(6)Miinusääni(0)
  2. MAGNEETTIMEDIAN LUKIJAT
   Kirjoitan nimenomaan Magneettimedian lukijoille. Suurelle yleisölle kirjoittaisin toisin. Mielestäni on sen tähden sopivaa yhdistää holokaustihuijaus ja koronahuijaus, sillä samat voimat ovat mukana molemmissa. Suuri yleisö on niin aivopesty valtamedian toimesta, että sille tulee kertoa vain muutamista faktoista koronahuijauksessa. Mutta mitä tärkeintä: olen havainnut, että niillä ihmisillä, jotka oivaltavat koronavouhotuksen totuuden, on henkinen eli spirituaalinen mielen kerros vähällä avautua ja he ovat siten potentiaaleja jopa Swedenborgin ilmaisemille ajatuksille. Swedenborg oli varsinainen toisinajattelija, joka paljasti uskontojen ja erikoisesti kristinuskon tuhoutumisen. Nykyajan kristinusko on nimenomaan luonut auktoriteettiuskon, joka on erityisen voimakas juuri suomalaisissa. Sovitusoppi on se huutava vääryys, jonka ansiosta kristityt eivät pääse taivaaseen. Jeesus ei sovittanut kenenkään syntiä, vaan Hän kukisti helvetit ja antoi keinon uudestisyntymiseen. Ihminen saa syntinsä anteeksi, kun hän tekee parannuksen; pelkän uskon avulla syntejä ei saa anteeksi. Parannukseen kuuluu 1) omien syntien tutkiminen ja havaitseminen, 2) niiden tunnustaminen Jeesukselle pyytäen anteeksiantoa ja 3) synnittömän elämän aloittaminen noudattaen Kymmentä Käskyä. Paavalin väite, että ihminen pelastuu uskosta ilman lain tekoja, tarkoittaa lailla Mooseksen kirjojen tarkkoja käyttäytymissääntöjä (3. ja 4. moos.) ei Kymmentä Käskyä, jotka ovat tärkein elämänohje koko ihmiskunnalle. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
   http://koronarealistit.com/
   https://vapaudenpuolesta.fi/
   https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
   https://www.elinahytonen.fi
   https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
   http://stopworldcontrol.com
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(11)Miinusääni(0)
 3. Will Eric Clapton ever play guitar again? Some people have gone deaf and blind too after getting these toxic Covid jabs
  Eric Clapton received the AstraZeneca Covid-19 vaccine and said, “I took the first jab of AZ and straight away had severe reactions which lasted ten days.” He said he thought he “would never play again.” Six weeks later he was told to take the second AZ shot, without being informed of any dangers whatsoever. Clapton said his body’s reactions were disastrous, and froze his hands and feet, rendering them “useless for two weeks.”
  He suffers peripheral neuropathy now, even though the vaccine propaganda machine can only spew out the same tired lie in response to every injury and every death, claiming every single Covid-19 vaccine is 100 percent safe and 100 percent effective, at all times, everywhere, for everyone.
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=239478

  Now, there’s a wave of victims of vaccine coming out and explaining how they’ve lost motor skills, some while experiencing relentless, excruciating pain for weeks or months on end. Some victims are saying these crippling “side effects” come on 3 or 4 days after inoculation, and are lasting for 3 to 4 months, including constant lethargy, excruciating shooting pains going up their spine and neck, blindness, deafness and depression.

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
 4. Aika vakavia väitteitä esität. Olisiko väitteillesi kenties lähteitä? Lähteeeksi linkkaamasi http://islam-radio.net , näyttää erittäin epäluotettavalta, ja yksikin googletus kertoo sen olevan erittäin antisemetististä tietoa levittävä nettisivu. Lisäksi pelkän Radio Islamin etusivulta ei helposti löydä artikkelissa viitattua tietoa.

  Plusääni(0)Miinusääni(4)
  1. LÄHTEITÄ
   Käyttämiäni lähteitä ovat olleet mm. seuraavat:
   Rockefeller Foundation: ”Scenarios for the Future of Technology and International Development” ja “National Covid-19 Testing action Plan”, joissa kerrotaan uudesta auktoriteettimallista..
   Klaus Schwab: The Fourth Industrial Revolution.
   Zbigniew Brzezinski: Between Two Ages,
   Cherep-Spiridovitch: The Secret World Government.
   Ynnä muistiinpanoni juutalaisten politiikan seuraamisesta 1963-2021.
   Benjamin Kivilohkare

   Plusääni(7)Miinusääni(1)
   1. Klaus Schwabin tuotantoon tutustuminen valaisee tilannetta hyvin. Tämä psykoottinen ihminen on onnistunut vakuuttamaan koko globaalin eliitti- ja manageriportaan omien suunnitelmiensa järjellisyydestä. Spirituaalinen ihminen aavistaa, että taustalla on okkultististen salaseurojen vahva panos. Babylonialaiset muinaisuskonnot aiotaan nostaa uudelleen valta-asemaan. Eksyttävät riivajahenget etsivät itselleen ruumiita ja saavat niitä nyt laajasti käyttöönsä uuden teknologian myötä.

    https://www.amazon.com/s?k=klaus+schwab&ref=nb_sb_noss_1

    Plusääni(1)Miinusääni(2)
 5. Koronahuijaus ja subversiivinen eli kumouksellinen koronapolitiikka perustuu suhteellisuudentajuttomiin tai epätieteellisiin väittämiin, valheisiin sekä hysterian levittämiseen näiden pohjalta. Koronahuijausta vahvasti eteenpäin vieneet tahot, kuten USA:n tautikonrollivirasto CDC on jo myöntänyt, että rokotekampanja on epäonnistumassa ja että nimenomaan rokotetut toimivat uusien varianttien lähteinä. Tällä hetkellä kierrossa oleva rokotemuoto toimii näitä vastaan vain heikosti. Luottamalla ihmisten luonteiseen immuunivasteeseen ja tätä terveyskampanjalla tukemalla myös psykologisesti ts. pelkoja hälventämällä epidemia olisi saatu kuriin tai sen kanssa oltaisiin opittu elämään. Monet tunnetut rokotemyönteiset asiantuntijat ovat puhuneet voimakkaasti massarokotuksia vastaan epidemian ollessa päällä. Nyt heidän ennustuksensa ovat toteutumassa.

  Äärimmäisen typerällä koronapolitiikalla on luotu pattitilanne, joka pakottaisi yhteiskunnat rajoituspolitiikan jatkamiseen aina ikuisuuksiin asti, kunnes se on lopullisesti tuhonnut ne. Luontaisen immuunivasteen menettäneitä rokotettuja olisi nyt keinotekoisesti suojeltava eli emme pääsisi lockdown-politiikasta koskaan eroon ainakin, jos nykyisen päättäjät saavat pitää nykyiset valta-asemansa. Nämä ovat niin rikollisia ja typeriä, että pyrkivät yhä massarokottamaan koko väestön keinolla millä hyvänsä. Koronahuijauskoneistolle tunnusomaista on, että se ei pysty johdonmukaisesti kuuntelemaan edes omia puolueellisia tieteellisiä neuvonantajiaan. Mahdollisimman suuri haitta ja häiriö lienee sen ainoa tarkoitus ja päämäärä.

  Näinä nurinkurin-aikoina olet jonkinlainen ääriajattelija tai jopa terroristi, jos kannatat luontaista terveyttä ja sen ylläpitoa luontaisin keinoin. Miten hulluksi maailma voikaan tulla?

  Plusääni(9)Miinusääni(2)
  1. Anti-Defamation League Pressures PayPal To Cut Off Services To Anyone Who Criticizes Jews Or Israel

   The Anti-Defamation League has “joined with” PayPal to research how “extremists” use financial platforms to fund activity that may oppose Jewish supremacy and support for the state of Israel:
   — The partnership will focus on “uncovering and disrupting the financial pipelines that support extremist and hate movements” by targeting “actors and networks spreading and profiting from all forms of hate and bigotry,” according to an ADL news release published Monday morning.
   https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=239533

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. Klaus ”The Great Reset” Schwabin juutalaisuus vahvistettiin
  ”Suuri nollaus” ei ole poliittisesti neutraalia talouden uudelleenjärjestelyä, vaan vihamielisen eliitin pyrkimys murskata itsenäiset ja omavaraiset kansakunnat lopullisesti.
  https://www.partisaani.com/news/zionism/2021/07/30/klaus-the-great-reset-schwabin-juutalaisuus-vahvistettiin/?unapproved=19195&moderation-hash=3b0916570a2a8b6b4c0ac9fbd90f5839#comment-19195

  Med Schools Are Now Denying Biological Sex
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=239529

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
  1. ”…myös juutalaisia käytetään vain välineenä… kun ’schwabilaiset’ nollaavat maailmaa”
   Varmaan juutalaisia ’taviksia’ käytetään mutta sionistinen eliitti yhdessä v-muurareiden kanssa hommaa hoitaa. Mutta onneksi on myös monia juutalaisia, jotka taistelevat sionisteja vastaan ja jotka sionistit leimaavat itseään vihaaviksi ja joita he myös yrittävät tuhota.
   Olen jo kauan ollut sitä mieltä että lopullinen kädenvääntö ihmiskunnan kohtalosta käydään tuon eliitin (nwo-mafia) ja muun ihmiskunnan välillä.
   Valkoinen rotu voi pelastaa itsensä vain asettumalla tukemaan itää joka ei ole sille vihamielinen. Yksin se ei enää pysty pelastamaan itseään, Eurooppa kalergisoidaan ja siihen se loppuu
   Mikäli Kiina ja Venäjä eivät lankea ja taivu kuten Amerikka ja me eurooppalaiset sionistien edessä niin ’nwo-mafia’ ei välttämättä voita. Mikäli mafia voittaa niin se tietää valkoisen rodun lopullista tuhoa ja ihmiskunnan orjuutta. Toisaalta olisi perin kummallista jos pieni nwo-eliitti pystyisi lopullisesti nujertamaan koko muun ihmiskunnan.
   ”Amerika is going down in flames, is the laughing stock of the world because Amerika loves Israel more than itself. Our leaders compete for Jewish approval, each President says he loves Israel more than the last one.”
   After senile grandpa Joe is removed or disposed, then we will have Komrade Kameltoe (Kamala H) as the next Ziowhore puppet ruler who will love Gina even more than pedo Joe.
   Kameltoe in her swearing in speech “I promise to service Israel on my knees just like I do my Jewish husband, I never knew that going to the Wailing Wall would be this good for my political career, I had no idea that Rabbis love me so much to make me the first woman president” …” (YUKON JACK
   July 27, 2021 at 1:13 am) https://www.darkmoon.me/2021/watching-china-anatomy-of-a-suicide/#comments

   Plusääni(5)Miinusääni(1)
   1. Onko Ilmestyskirja talmudistien huijaus jolla kristityt on huijattu uskomaan Luciferin nwo-hanketta, että se olisikin Jumalan hanke … että maailma ja ihmiskunta pitää ensin tuhota jotta se voitaisiin pelastaa?
    Koko ajatushan on psykoottinen.
    Book of Revelation — Marketing Human Genocide as Prophecy

    As governments become increasingly authoritarian, having locked us down for 18 mos and now persecuting citizens who refuse to take dangerous vaccines, many Christians think it is ”God’s Plan” and let it happen as these appear to be the ”end times” as described in the Book of Revelation.

    This is not God’s plan but rather a kabbalist Jewish psyop to trick people into embracing their genocide, thinking it is a Biblical prophecy.

    Mass noncompliance is all that is necessary to stop Covid Communism.

    If enough people refuse vaccines, covid tests, lockdowns, and segregation there is nothing the government can do.

    While many see the Book of Revelation as a prophecy from God, it is a blueprint for the Luciferian New World Order.
    https://www.henrymakow.com/2021/07/Book-of-Revelation.html

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Ilmestyskirja on Jumalan Sanaa

     Ilmestyskirjan oikea selitys löytyy Jumalalta Swedenborgin kautta välittyneissä kirjoituksissa. Näissä ES paljastaa Ilmestyskirjan henkisen merkityksen, joka tiivistettynä on Nova Hierosolyman sivulta lainattuna seuraava:

     ”Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja se luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.” (Ilm. 13: 18).

     Monet ovat yrittäneet selittää Ilmestyskirjaa eli Raamatun viimeistä kirjaa, jota kutsutaan ”Johanneksen Ilmestykseksi”. Useimmat ovat nähneet Ilmestyskirjassa ennustuksia maailman valtakuntien kohtaloista, katolisesta kirkosta jne. Kaikki ennustukset ovat olleet enemmän tai vähemmän johdonmukaisia. Mutta koska Sanan sisäistä merkitystä ei ole tunnettu, ovat kaikki Ilmestyskirjan selitysyritykset epäonnistuneet.

     Vasta Sanan sisäisen merkityksen avautuminen Swedenborgin teosten avulla teki mahdolliseksi antaa Ilmestyskirjalle oikea selitys. Tätä sisäisen merkityksen avautumista esittää Ilmestyskirjan jae 19: 11:

     ”Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa.”

     Valkoinen hevonen tarkoittaa vastaavaisuuksien tieteen mukaan juuri Sanan henkisen merkityksen ymmärtämistä. Swedenborg selittää tämän Ilmestyskirjan henkisen merkityksen teoksessaan Apocalypsis Revelata (Ilmestyskirja paljastettuna).

     Swedenborg osoittaa, että Ilmestyskirja on kuvaus kristillisen kirkon rappeutumisesta ja tuhosta sekä uuden kirkon synnystä. Ilmestyskirjassa Babylon symbolisoi katolista kirkkoa ja punainen lohikäärme reformoitujen oppia, jonka mukaan ihminen pelastuu pelkän uskon avulla. Uusi Jerusalem taas tarkoittaa sitä kirkkoa, joka perustetaan niille ilmoituksille, jotka saatiin Swedenborgin kirjoitusten kautta. Nykyisen kristillisen kirkon uskon tilaa kuvataan sanoilla ”hävityksen kauhistus” (Dan. 12: 11)[Nova Hierosolyma: ILMESTYSKIRJA JA VIIMEINEN TUOMIO].

     Plusääni(2)Miinusääni(0)
     1. Voi myös nähdä niin että ES:n selitykset ovat omassa päässä syntyneitä ajatuksia kuten mm. Immanuel Kant sanoi. Niille ei ole mitään varmuutta, vain usko jolle ei ole mitään todisteita.
      Se että jos ihmiskunta itse tuhoaa itsensä ei voi olla Jumalan suunnitelma. Nyt kristityt uskovat että se on, eikö?
      Minusta Makowin käsitys Jumalasta on helpommin järkeenkäypä koska se ei perustu kenellekään annettuihin ilmoituksiin jotka ovat aina subjektiivinen asia. Ja voi myös kysyä miksi Jumala puhuisi vain joillekin ’valituille’.
      Makow: ”God is the Moral Intelligence behind creation, synonymous with spiritual ideals like love, truth, goodness, justice and beauty. The point of religion is to discern and obey His Plan. Therefore, to say there is no God, or he is unknowable is half-way to Satanism. To usurp God’s place, as Masonic Jewry is doing, is arrant Satanism.”

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     2. “Voi myös nähdä niin että ES:n selitykset ovat omassa päässä syntyneitä ajatuksia kuten mm. Immanuel Kant sanoi. Niille ei ole mitään varmuutta, vain usko jolle ei ole mitään todisteita.”

      Kuten olen joskus aikaisemmin sanonut on olennaista ymmärtää, että Swedenborgille ilmoitetun Taivaallisen Opin oivaltaminen ja omaksuminen on täysin individualistinen eli yksilöllinen tapahtuma, eikä sen todenperäisyyttä pidä ryhtyä kenellekään inttämään, vaan täytyy vain sanoa, että ’tule ja katso’.

      Huomattakoon, että Jumala itse ilmoitti Swedenborgille sen, mitä tämän piti kirjoittaa. Ilmoitus ei siis ole peräisin Swedenborgilta itseltään. Tästä asiantilasta kukin voi varmistua uudestisyntymällä kuten Herra opettaa.

      Kysymys ei siis ole uskon asiasta, vaan valaistuneesta älykkyydestä nähdä asioita Jumalallisen virtauksen suomassa toden ja hyvän valossa. Taivaallista Oppia opiskellut ja valaistunut ihminen älyää Jumalan vaikutuksesta sen, mikä on totuus tässäkin Ilmestyskirja kysymyksessä. Sen voi jokainen varmistaa perehtymällä Jumalan Sanaan Taivaallisen Opin avulla ja elämällä Kymmenen Käskyn mukaisesti. Kysymys ei siis ole sokeasta uskosta, vaan hyvän ja uskon totuuden liitosta eli ymmärryksen aukeamisesta.

      Plusääni(3)Miinusääni(2)
     3. Ketä pelkkä oma usko ei riitä vakuuttumaan ES:n tavoin yliluonnollisen Jumalan olemassaolosta niin hänelle alla olevassa linkissä kuvattu ’tulevaisuuden uskonto’ voi olla hyvä vaihtoehto.
      https://nationalvanguard.org/2021/07/a-thunderclap-one-inch-in-front-of-your-face/

      Cosmotheism: Religion of the Future by William Pierce (coming soon – now accepting orders)
      $35.00
      https://cosmotheistchurch.org/product/cosmotheism-religion-of-the-future-by-william-pierce/

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     1. Totuus uskonnoista alkaa pikku hiljaa valjeta ihmisille
      How Yahweh Conquered Rome
      Christianity and the Big Lie
      LAURENT GUYÉNOT • DECEMBER 25, 2020
      https://www.unz.com/article/how-yahweh-conquered-rome/

      On pientä toivoa että ’jahvelainen uskonto’ tai ylipäätään Raamatun tarinoihin perustuva uskonto alkaa vetää viimeisiä henkosiaan kun monet ihmiset alkavat nähdä mitä tahoa se on palvellut.
      Toisin kuin on uskottu se onkin palvellut satanistien puuhia. Susi on liikkunut lammasten vaatteissa. Tulevaisuuden uskonto ei perustu enää tarinoihin tai aikuisille tarkoitettuihin satuihin vaan tosiasioihin.
      Cosmotheism: Religion of the Future by William Pierce (coming soon – now accepting orders)
      $35.00
      https://cosmotheistchurch.org/product/cosmotheism-religion-of-the-future-by-william-pierce/
      Tietenkään Talmud-uskovaiset ja sionisti-kristityt eivät koskaan hellitä koska heille Jahve on supermies joka on nostanut heidät valituikseen ja joka on antanut heille luvan teurastaa muuta maailmaa ja ottaa kaiken itselleen. Mutta he jäävät pieneksi vähemmistöksi jolla ei ole enää sitä valtaa mitä Vatikaani on näytellyt huijatessaan kansoja.
      https://www.unz.com/runz/american-pravda-oddities-of-the-jewish-religion/

      Plusääni(1)Miinusääni(0)
 7. Niinistö kusi perustuslain päälle, sanoo JK
  Kannattaa kuunnella tältä videolta tarkasti siitä, mitä tässä maassa on oikeasti tapahtunut kuluneiden vuosikymmenten mittaan tässä perustuslaimme vastaisessa laittomassa EU-pelleilyssä, joka on nyt juuri huipentunut eduskunnan äänestyksessä 18.5.2021 tähän järjettömään 4 miljardin euron velkavankeus-elvytyspakettiin. Jaana itse kutsuu näitä käsittelemiään asioita: “Suomen sodan jälkeisen historian suurimmaksi paljastukseksi.”
  https://rapsodia.fi/lakimies-jaana-kavonius-paljastaa-eu-huijaukset/

  Plusääni(8)Miinusääni(2)
  1. Kun maan perustuslaki menettää merkityksen ja arvonsa niin kyse on samasta kuin jos ihmisen selkäranka katkeaa. Hän ei enää pysy pystyssä.
   Nyt voi sanoa että presidentti klaaneineen on luhistanut maan kustessaan JK:n kuvaamalla tavalla perustuslain päälle.

   Plusääni(6)Miinusääni(1)
 8. Koittakaa vielä se ymmärtää että perkeleestä tehtiin paholaisen perikuva kun kristinusko jyräsi päitä leikellen meidän suomalaisten perimä tiedon tuhansien vuosien takaa. Perkele on metsien haltija, ukko, ukko ylijumala jne.
  Ärsyttää niin perkeleesti ettei näin yksinkertaista asiaa suostu näin ”valveutunut” porukka näkemään! Samalla tavalla pilkkaatte täällä suomalaisia kun WEF koko ihmiskuntaa.
  Muistakaa, olemme vanhin alkuperäiskansa. Meidän geeniperimä eroaa koko maailmasta ja on säilynyt 40 000vuotta.
  PERKELE ei ole paholainen kuin raamattuun kritiikittömästi suhtautuvalle kristitylle.

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
 9. Uskon tekstiin osittain. Kaikki muu käy logikkaan, mutta holokaustin kieltäjäksi ei minusta ainakaan vielä ole. Erittäin tärkeitä artikkeleita. Erittäin avaavia. Vapaamuurareiden mafia koittaa ajaa rokotteita kuin käärmettä pyssyyn. Vieraaksi käy maailma.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat