Auringonvalo on hyväksi iholle

Ihotautilääkärit ja syöpäteollisuus suosittelevat aurinkovoiteiden käyttöä, mikä voi vähentää huomattavasti D3-vitamiinin esiasteen tuotantoa iholla. Tutkijoiden mukaan käyttö korreloi kohonneen syöpäriskin kanssa.

Miksi ihotautilääkärit suosittelevat aurinkovoiteiden käyttöä?

Yksinkertaisesti siksi, ettei asiakkaista olisi pulaa. Ultravioletti B –säteily käynnistää mekanismin, joka tuottaa 90 prosenttia D-vitamiinista, ja he tietävät sen. Vuorovaikutus auringon kanssa voi ehkäistä syöpää paremmin kuin mikään muu.

American Journal of Epidemiology –lehdessä julkaistu tutkimus osoitti, että naiset, jotka altistuivat auringon UV-säteilylle vähintään 21 tuntia viikossa teini-iässä, sairastuivat syöpään 29 prosenttia pienemmällä todennäköisyydellä kuin ne, joiden altistuksen määrä jäi alle tuntiin päivässä.

Niillä naisilla, jotka viettivät neljä- ja viisikymppisinä suurimman osan ajastaan ulkona, riski laski 26 prosentilla, ja yli 60-vuotiailla auringonvalolle altistuminen puolitti kasvainriskin.

Tutkimuksista laaditut yhteenvedot viittaavat siihen, että 83 prosenttia 785:sta aurinkosuojatuotteesta sisältää ainesosia, jotka eivät ole välttämättä turvallisia. Näiden tuotteiden tarkoituksena on estää sekä UVA- että UVB-säteilyn pääsy iholle, mutta vain 17 prosenttia myynnissä olevista tuotteista tekee sen minkä pitää, eli mitä virkaa niillä on? Ihonhoitotuotetietokantasivusto EWG:n katsaus käsitti 400 tieteellistä tutkimusta, mallinnuksia aurinkovoiteen tehokkuudesta sekä myrkyllisyyteen ja säädöksiin liittyvää tietoa lähes kuudestakymmenestä hallituksen, tiedeyhteisön ja teollisuuden tietokannasta.

Lähes puolet 500 suosituimmasta aurinkosuojatuotteesta voivat nopeuttaa pahanlaatuisten solujen kehittymistä ja ihosyövän leviämistä, sillä ne sisältävät A-vitamiinia ja sen johdannaisia retinolia ja retinyylipalmitaattia, jotka kiihdyttävät kasvainten kasvua.

Aurinkovoide ei ehkäise melanoomaa

Virallisen terveysopin puolustajat väittävät, että lähes 90 prosenttia melanoomista johtuu altistumisesta auringon ultraviolettisäteilylle. Heidän mukaansa suojakertoimen 15 tai sitä korkeamman suojakertoimen aurinkovoiteen käyttö vähentää melanooman riskiä 50 prosentilla.

On myös mielenkiintoista havaita, että siirtymällä kummalta tahansa navalta päiväntasaajan suuntaan UV-altistus kasvaa jopa 5000 prosenttia, kun taas otsonikerroksen oheneminen kasvattaa UV-altistusta 20 prosentilla. Jos UVB-altistus ja otsonikerroksen oheneminen aiheuttaisivat ihosyöpää, lähimpänä päiväntasaajaa elävillä tulisi esiintyä huomattavan paljon pahanlaatuista melanoomaa. Todellisuudessa tilanne on päinvastainen.

Tutkijat päättelivät, että UVA-altistus ei ole selittänyt melanoomatapausten määrän kasvua viimeisen 30 vuoden aikana. Jopa 90 prosenttia auringonvalon ultraviolettiaallonpituuksilta on UVA-säteilyä.

”Tulostemme osoittavat vääräksi väitteet siitä, että UVA aiheuttaa melanoomaa, mikä ei kuitenkaan tarkoita, että UVA olisi harmitonta,” totesi tutkimusta johtanut professori David Mitchell. ”UVA ei vain ole niin vaarallista mitä olemme aiemmin ajatelleet, sillä se ei aiheuta melanoomaa,”

Sekä UVA että UVB voivat aiheuttaa ruskettumista ja ihon palamista, vaikkakin UVB aiheuttaa kumpaakin nopeammin. UVA kuitenkin läpäisee ihon paremmin kuin UVB.

UVB näyttää suojaavan melanoomalta – tai pikemminkin UVB-altistuksen myötä kehon tuottama D-vitamiini suojaa.

D-vitamiini näivettää syövän

PloS ONE –lehdessä julkaistu tutkimus vahvistaa havaittua yhteyttä D-vitamiinin saannin ja rinta-, keuhko- ja eturauhassyövän esiintyvyyden välillä.

Lääketieteellisessä kirjallisuudessa on yli 800 tutkimusta, jotka osoittavat D-vitamiinin tehokkuuden sekä syövän ennaltaehkäisyssä että hoidossa.

Näiden analyysien tuloksia voitaisiin käyttää terveydenhuollon suuntaviivoina asettamalla riittävä D-vitamiinin saanti keskeiseksi ja ensisijaiseksi ehkäisykeinoksi sekä antamalla vastuullisempia neuvoja siitä, mikä on riittävä määrä auringonvaloa.

Tutkimuksesta saatu tieto voisi muodostaa perustan ensisijaiselle ehkäisykeinolle, jonka avulla voidaan hidastaa tai kääntää kehityssuunta syöpätapausten, hoitotaakan, kuolleisuuden ja näihin liittyvien kulujen osalta.

”Lähestulkoon kaikkien sairauksien esiintyvyys pienenee ja kesto lyhenee kun siirrytään kohti päiväntasaajaa, tilastotiedot osoittavat että monien tautien esiintyvyys kasvaa vähintään 1000 prosenttia kauimpana päiväntasaajalta. Olemme kuitenkin saaneet vastaavia tuloksia väestötutkimuksista, joissa on tutkittu D-vitamiinilisien käyttöä,” sanoi tri Anthony Petaku, joka tutki D2- ja D3-vitamiinin vaikutuksia mutatoituviin soluihin.

Vuonna 2012 ilmeni 14 miljoonaa uutta syöpätapausta ja 8,2 miljoonaa syöpäperäistä kuolemantapausta. Luvun ennustetaan nousevan 22 miljoonaan kahden seuraavan vuosikymmenen aikana.

Kalifornian yliopiston ja San Diegon School of Medicinen tutkijoiden tavoitteena oli selvittää, kuinka korkea veren D-vitamiinipitoisuuden tulisi olla, jotta syöpäriski pienenisi huomattavasti.

Tutkimusryhmä tarkasteli erityisesti 25-hydroksivitamiini D:n määrää veressä. Kyseessä on D-vitamiinipitoisuutta ilmaiseva markkeri.

Normaalista poiketen ryhmä yhdisteli dataa kahdesta aiemmasta tutkimuksesta. Toinen oli satunnaistettu kliininen tutkimus, johon osallistui 1169 naista (Lappe kohorttitutkimus) ja toinen oli kohorttitutkimus, johon osallistui 1135 naista (GrassrootsHealth kohortti).

Yhdistämällä kahden tutkimuksen tiedot, tutkijat saattoivat käsitellä suurempaa otantaa, ja hajonta veren seerumin 25-hydroksivitamiini D:n (25(OH)D) määrässä oli suurempi.

On yleisesti hyväksyttyä että kaikkein tarkin tapa määrittää henkilön veren D-vitamiinitasot on ottaa verikoe. Lappen kohorttitutkimuksessa veren seerumin (25(OH)D) pitoisuuden mediaani oli 30 nanogrammaa (ng) millilitraa (ml) kohden. GrassrootsHealth kohortissa luku oli korkeampi: 48 ng/ml.

Tutkijaryhmä havaitsi, että ikävakioituna syövän esiintyvyys oli 1020 tapausta 100 000 henkilöä henkilövuotta kohden Lappen kohortissa, ja 722 tapausta 100 000 henkilövuotta kohden GrassrootsHealth kohortissa.

Toisin sanoen syöpätapausten määrä laski (25(OH)D)-tasojen noustessa. Naisilla, joiden (25(OH)D)-konsentraatio oli 40 ng/ml tai korkeampi, oli 67 prosenttia matalampi riski sairastua syöpään kuin naisilla, joiden tasot olivat 20 ng/ml tai vähemmän.

“Havainnot tukevat näkemystä, jonka mukaan (25(OH)D)-tason ja syöpäriskin välillä on kääntäenverrannollinen suhde,” –Tri Cedric Garland, San Diego School of Medicinen perhehoidon ja julkisterveydellisen yksikön apulaisprofessori ja Moores Cancer –keskuksen jäsen.

”Tämä korostaa sitä, kuinka tärkeää syövän ennaltaehkäisyn kannalta on pitää veren seerumin D-vitamiinitaso 20 ng/ml yläpuolella, mitä Institute of Medicine pitää suositeltavana tasona luiden hyvinvoinnille.”

Tuoreessa tutkimuksessa tutkija tri Hui Wang sanoi: “Tulokset viittaavat siihen, että D-vitamiini voi vaikuttaa erityisesti rintasyövän, paksusuolensyövän ja imusolmukesyövän ennusteisiin.”

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism –lehdessä julkaistuun kokoomatutkimukseen oltiin koottu tietoa 25 tutkimuksesta ja 17 332 syöpäpotilaasta. Suurimmassa osassa tutkimuksista potilaiden D-vitamiinitasot mitattiin ennen hoitojen aloittamista. Shanghain ravitsemustieteiden instituutin ja muiden kiinalaisyliopistojen ja -instituuttien tutkijat havaitsivat, että D-vitamiinitasojen noustessa kymmenellä nanomoolilla litraa kohden (nmol/L) selviytymisaste kasvoi 4 prosentilla.

Näyttöä D-vitamiinin hyödyistä

Tulokset alleviivaavat D-vitamiinin keskeistä merkitystä syövän ennaltaehkäisyssä, ja monet tutkimukset tukevat näkemystä. Monissa lisätutkimuksissa on havaittu vastaavanlainen vähentyminen yksittäisten syöpien tapauksessa.

Eräässä sairaalaympäristössä suoritetussa tapaus-verrokkitutkimuksessa osoitettiin, että naisilla, joiden seerumikonsentraatio oli yli 60 ng/ml, oli 83 prosenttia pienempi riski sairastua rintasyöpään kuin naisilla, joiden konsentraatio oli alle 20 ng/ml.

Väestötutkimuksessa havaittiin 63 prosenttia pienempi rintasyöpäriski naisilla, joiden (25(OH)D)-konsentraatio oli 30 ng/ml, verrattuna naisiin joiden konsentraatio oli alle 20 ng/ml, ja riski oli 71 prosenttia pienempi vaihdevuodet ohittaneilla naisilla.

Tuoreessa tapaus-verrokkitutkimuksessa havaittiin 55 prosenttia pienempi paksusuolensyövän riski naisilla, joiden (25(OH)D)-konsentraatio oli 29 ng/ml verrattuna naisiin, joiden konsentraatio oli alle 18 ng/ml.

Suurimmassa osassa tutkimuksista todetaan, että optimaalisen veren seerumin D-vitamiinitason saavuttaminen on hankalaa.

Vuonna 2010 IOM päätti, että alle 12 ng/ml tarkoittaa D-vitamiinivajetta ja että suositeltava pitoisuus on 20 ng/ml. Muut viranomaistahot suosittelevat rajaksi 50 ng/ml tai sitä suurempaa määrää.

Monet D-vitamiinin puolestapuhujat suosittelevat 800 – 1000 IU:n D-vitamiiniannosta päivässä. Määrän tulisi olla suurempi yli 70-vuotiaille ja raskaana oleville ja imettäville naisille.

Garland ei määritellyt tiettyä, optimaalista päivittäisannosta tai suositeltavaa lähdettä. D-vitamiinia saa altistumalla auringonvalolle, ruokavaliosta tai nauttimalla ravinnelisänä.
Hän totesi, että nykyiset tutkimukset ovat vahvistaneet havaittavan syöpäriskin pienenemisen kun seerumin D-vitamiinikonsentraatio oli 40 ng/ml, ja vaikutus oli suurempi korkeammilla tasoilla.

Säännöllinen auringonvalolle altistuminen vähentää neljän yleisen syövän riskiä

Van der Rhee H, Coebergh JW, de Vries E. Sunlight, vitamin D and the prevention of cancer: a systematic review of epidemiological studies. Eur J Cancer Prev. 2009 Nov; 18(6): 458-75 artikkelissa tehtiin johtopäätös, että vaikka D-vitamiinitasot tai ravinnelisien käyttö oli yhteydessä suolistosyöpätapausten määrän laskuun, auringonvalolle altistuminen oli yhteydessä rinta-, paksusuolen-, eturauhas- ja imusolmukesyöpätapausten määrän laskuun.

Tutkimukset auringonvalon ja leveyspiirin välisestä yhteydestä: 77,1 % havaittiin merkitsevä korrelaatio.
D-vitamiinitasojen tutkimukset: 63,4 % havaittiin merkitsevä korrelaatio.
Ruokavalio- ja ravinnelisätutkimukset: 47,4 % havaittiin merkitsevä korrelaatio.

Altistuminen auringonvalolle ja D-vitamiinin saannin on osoitettu neutraloivan myrkkyjä elimistössä. Ruotsalaisessa lääketieteen yliopisto Karoliinisessa instituutissa tehty tutkimus osoitti, että kehon kyky pilkkoa lääkeaineita voi liittyä auringonvalon saantiin, ja siten vaihdella vuodenajan mukaan.

Auringonvalolle altistuminen on paras tapa pitä yllä D-vitamiinitasoja, kuten satojentuhansien vuosien ihmishistoria osoittaa.

Jotta elimistösi voisi valmistaa D-vitamiinia, UV-B-säteiden täytyy päästä ihollesi. UV-B-säteet eivät läpäise lasia, joten ihosi ei tuota D-vitamiinia kun istut autossa tai ikkunan takana töissä tai kotona.

Riittävää D-vitamiinin saantia on vaikea arvioida ottamalla aikaa, sillä iholle pääsevän ja D-vitamiinia tuottavan UV-B-säteilyn intensiteetti riippuu monista tekijöistä, joista tärkeimmät ovat:

1. Ihonväri
Vaalea iho läpäisee paremmin UV-B-säteilyä, mikä vähentää riittävän D-vitamiinin määrän saamiseksi tarvittavaa aikaa. Jos ihosi on tumma, UV-B-säteiden on vaikeampi läpäistä ihoa ja valmistaa D-vitamiinia. Altistuksen tulee olla suurempi kuin vaaleaihoisilla.

2. Vuodenaika
Jos elät 35. leveyspiirin pohjoispuolella tai eteläpuolella, UV-B-säteilyn saanti on vähäistä tai olematonta syksystä kevääseen. Tänä aikana kehosi turvautuu lämpimän kauden aikana syntyneihin varastoihin tai ruoasta ja lisäravinteista saatuun D-vitamiiniin.

3. Leveyspiiri ja korkeus
Mitä kauemmaksi siirrytään päiväntasaajalta pohjoiseen tai etelään, sitä vähemmän altistut UV-B-säteilylle.

Mitä korkeammalla merenpinnan yläpuolella elät, sitä suuremmalle UV-B-säteilyn määrälle altistut.

4. Saasteet ja pilvet
Molemmat heikentävät UV-B-säteilyn kulkua.

5. Ikä
Jokainen elinvuosi iho vanhenee, jolloin ihon on entistä vaikeampi hyödyntää UV-B-säteilyä muuttaessa kolesterolia D-vitamiiniksi. On yleisesti tunnettu tosiasia, että vanhemman väen täytyy turvautua ravintolähteisiin auringonvalon sijaan taatakseen D-vitamiinin saannin. 70-vuoden iässä keskimääräisen henkilön D-vitamiinin tuotanto on vain 30 prosenttia siitä mitä 20-vuotiaalla.

 

Lähde: PreventDisease.com

Lue myös:

On aika päivittää tietosi aurinkovoiteiden käytöstä
Tutkimus: Auringonvalo ei aiheuta ihosyöpää, vaan vähentää sairastumisriskiä
Auringon välttely tappaa nopeammin kuin auringonpalvonta

3 kommenttia

  1. Ja suomalaisten D-vitamiinisuositukset alennettiin ”mikrotasolle” entisestään joskus männä vuosikymmeninä, vaikka Arvo Ylppö suositteli v. 1925, että vauvoille tulisi antaa 100 mikrogrammaa D-vitamiinia vuorokaudessa. Mistähän johtuu, että nämä Ylpön viisaat suositukset muuttuivat radikaalisti 60-luvulla? Muistaakseni jokin yksittäinen keissi, missä D-vitamiinia on saatu valtavat määrät ja sitten seurannut myrkytyksiä. Sama juttu rasvateorian kanssa, ihminenhän tarvitsee rasvaa mm. aivojen ja hermoston kehitykseen ja 70-luvulla siitä tehtiin lähes myrkkyä. Pikku hiljaa alkaa uskoa salaliittofaktoihin, että ihmisten terveyttä ei todellakaan haluta edistää näillä suosituksilla, vaan tarkoitusperät ovat aivan päin vastaiset! Lääketeollisuus hyötyy aliravituista ihmisistä. Noudattaa aivan samaa kaavaa, kuin moni muukin asia tässä maailmassa. Ei kannata sokeasti usko sitä, mitä virallinen puoli, mm. THL totuuden torvena toitottaa terveysasioista. Auringon valosta D-vitamiinin saa luonnollisimmassa muodossaan, mutta tottahan itsensä kärventämistä tulee välttää. Kummasti olen alkanut katsastella maailmaa aivan eri näkökulmista, koskien mm. terveyssuosituksia, politiikkaa ja yleensäkin maailman tapahtumia. Ottaa pannuun moni asia, näin tavallisen kadun tallaajan, mutta mielestään maalaisjärkisen silmin. Kiitos.

    Plusääni(30)Miinusääni(0)
  2. On mielenkiintoista, että vaarallinen melanooma esiintyy useimmiten paikoissa, joihin ei auringonsäteillä juuri ole pääsyä. Kuinka aurinko voi aiheuttaa melanooman esim. jalkapohjaan, peräsuoleen tai nenän limakalvolle?
    Silti pääsanomalehdissä on vakiona joka keväinen artikkeli, jossa kansaa pelotellaan auringon ja melanooman yhteydellä ja kehotetaan käyttämään aurinkorasvoja ja aurinkolaseja.
    Tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että ihosyöpää aiheuttavat mm. pitkäaikainen oleskelu loisteputkivalaistuksessa, monityydyttymättömät käsitellyt kasvirasvat, tupakointi ja alkoholi, synteettisten hormonien käyttö ja aurinkovoiteiden käyttö. Näitä aiheista tiedotusvälineet näyttävät vaikenevan tehokkaasti. Miksiköhän?

    Plusääni(9)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat