BIS:n taustavaikuttajat, sen hallinta ja tarkoitus

Kansainvälinen järjestelypankki Bank for International Settlements, (BIS) on kansainvälinen rahoitusjärjestö, jonka pääkonttori sijaitsee Sveitsin Baselissa. Se hoitaa osaa kansainvälisistä valuuttavarannoista ja sitä voidaan näin pitää eräänlaisena pankkina maailman keskuspankeille, eli keskuspankkien keskuspankkina. Millainen valta BIS:n kätkeytyy ja kenelle se kuuluu?

Valuuttavaranto tarkoittaa käytännössä maan keskuspankin hallussa olevaa ulkomaista valuuttaa, ulkomaisia saamisia ja jalometallivaroja, joita pidetään ensisijaisesti maan kansainvälisen maksuvalmiuden turvaamiseksi.1

Lähteen mukaan pankkiirien eliittiin kuuluvat keskuspankkiirit saapuvat kerran kuukaudessa Baseliin osallistuakseen Kansainvälisen järjestelypankin konsultatiivisen talouskomitean (Economic Consultative Committee, ECC) kokoukseen. Vuonna 2013 sen jäsenet olivat Yhdysvaltojen keskuspankin johtaja juutalainen Ben Bernanke, Englannin Sir Mervyn King, EKP:n Mario Draghi, Kiinan Zhou Xiaochuan sekä heidän kollegansa Saksasta, Ranskasta, Italiasta, Ruotsista, Kanadasta, Intiasta ja Brasiliasta. Siten BIS:n jäsenistö koostuu keskuspenkkien johtajista.2

Kyseessä olevat ECC kokoukset toimivat siis BIS:n neuvoantavina talouskomitean konferensseina, jotka tunnettiin aiemmin G10:n maiden johtajien kokouksena. G10-maat ovat olleet ja ovat edelleen IMF:n jäsenmaita. Tämän mukaan ECC kokous olisi vaikutusvaltaisin BIS-kokous, jonka osallistujat seulotaan tarkasti.2

Tämän mukaan BIS ja G10-maat ovat siis tiiviissä yhteistyössä keskenään.

BIS:n osakkaat ja hallitus3

Suomen Pankki (SP) on osakkaana Kansainvälisessä järjestelypankissa. Suomen Pankin mukaan BIS on juridisesti kansainvälinen järjestö ja osakeyhtiömuotoinen rahoituslaitos. Osakkaina tai jäseninä ovat lähinnä keskuspankit.

Suomen Pankin pääjohtaja osallistuu järjestelypankin säännöllisiin kokouksiin, joissa keskustellaan raha- ja talouspolitiikan sekä kansainvälisen rahoitusjärjestelmän kysymyksistä. Kansainvälisen järjestelypankin kautta toteutettavan keskuspankkien yhteistyön keskeisenä tavoitteena on ollut edistää kansainvälisen talouden ja erityisesti rahoitusjärjestelmän vakautta. Yhteistyö on tiivistä rahoitusmarkkinoiden valvonnan ja sääntelyn piirissä. Järjestelypankin komiteoista tärkeimpiä ovat rahoitusvalvojien yhteistyön tehostamista varten perustettu Baselin pankkivalvontakomitea sekä vakausneuvosto (Financial Stability Board)./ PS

 

Kansainvälisen järjestelypankin jäsenet muodostuvat nykyisin kuudestakymmenestä keskuspankista ja rahoitusinstituutioista. Nämä ovat edustettuna ja äänioikeutettuna BIS:n yhtiökokouksessa.

BIS:n poliittisesti vaikutusvaltaisia jäseniä, muutamia mainitaksemme ovat:

Board of Governors of the Federal Reserve System (United States) (Yhdysvaltojen keskuspankki)

Bank of England (Englannin pankki)

Euroopan keskuspankki

Deutsche Bundesbank (Saksan keskuspankki)

Central Bank of the United Arab Emirates (Yhdistyneiden arabiemiirikuntien keskuspankki)

Bank of Israel

Bank of Finland (Suomen keskuspankki: se on jäsenenä Euroopan keskuspankin valvomassa Euroopan keskuspankkijärjestelmässä. Käytännössä Suomen pankki on Euroopan keskuspankin haarakonttori)

BIS:n pääomasta 13,73 prosenttia on muiden kuin keskuspankkien omistuksessa ja päätäntä valta on keskuspankkien edustajilla.3

Huomioita BIS:n hallituksesta

Kuvassa, Janet Yellen. Juutalaisen pankkimaailman kasvatteja parveilee, niin BIS:n kuin FED:n hallinnossa.
Kuvassa, Janet Yellen. Juutalaisen pankkimaailman kasvatteja parveilee, niin BIS:n kuin FED:n hallinnossa.

BIS:n hallituksen jäsenistä ainakin Mario Draghi ja William C Dudley ovat työskennelleet Goldman Sachin palveluksessa. Andreas Dombret oli ennen BIS:ä muiden muassa JP Morganin ja Rothschild Frankfurt am Main –pankin toimitusjohtajana. Juutalainen Janet Louise Yellen aloitti nelivuotiskauden Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtajana 3. helmikuuta 2014, ja on BIS:n hallituksen jäsen luettelossa.

Sionistisen pankkimaailman kasvatit siis siirtyvät alansa huipulle, jos niin voidaan sanoa.

 

Mitkä voimat vaikuttavat BIS:n taustalla?

SP ilmoittaa BIS:n tärkeimmäksi päämääräksi kansainvälisen talouden ja erityisesti rahoitusjärjestelmän vakauden edistämisen. Kokemus kuitenkin osoittaa ylikansallisen talouden ja rahoitusjärjestelmän suunnatonta epävakautta. Näyttää siltä, että BIS ei ole onnistunut tehtävässään. Vai onko niin, että tämä epävakaus tuottaa tuloksia kansainvälisille rahoituslaitoksille?

Esimerkiksi vuonna 2010 euro ajautui syvään kriisiin, joka alkoi samaan aikaan kuin Yhdysvalloissa puhkesi finanssikriisi.

Eräiden Euroopan maiden pitkien korkojen kehitys.
Eräiden Euroopan maiden pitkien korkojen kehitys.

Eurokriisiä kuvaa sopivasti Kreikan kriisi. Euroalueen muodostus vaiheessa Kreikka ei olisi täyttänyt jäsenyyden vaatimuksia, valtion velka oli 99 prosenttia BKT:stä. Maailman suurimman investointi- tai liikepankin Goldman Sachsin houkuttelemana Kreikka kuitenkin pystyi manipuloimaan tilastoja siten, että valtionvelka vaikutti todellista pienemmältä. Keplottelu toteutui johdannaissopimusten avulla, luultavasti samanlaisilla, jotka vahvasti vaikuttivat USA:n asuntoveloista johtuvaan kriisiin 2007–2008. Perusongelma olikin sama: pankit tyrkyttivät lainoja myös maksukyvyttömille asiakkaille.4

Yhdysvaltain entinen työministeri Robert Reich kirjoitti vuonna 2015 kolumnin, jossa hän kuvaili Goldman Sachsin Kreikalle järjestämän salaisen 2,8 miljardin euron lainan. Laina oli modifioitu monimutkaisten johdannaisten avulla kotimaiseksi saatavaksi käyttäen kuvitteellista vaihtokurssia.4 Euroalueen talouskriisissä tietyt valtiot velkaantuivat pelastaessaan pankkeja. Goldman Sach on juutalaisen liikemiehen perustama keinottelupankki, jonka yhtiöitä osittain omistaa juutalaisliikemiesten vaikutuksille alistuneet investointi- ja liikepankit, näistä osa on Wall Streetin pankkeja.5 Goldman Sachsia johtaa juutalaiset Lloyd Blankfein ja Gary Cohn.6

Tästä välittömästi saamme premissien (ehtojen) seurauksena johtopäätöksen:

BIS:n keskeisin tavoite on kansainvälisen talouden ja erityisesti rahoitusjärjestelmän vakauden edistämisen. (Premissi 1).

Juutalaiseliitin vaikutuksen alaiset investointi- ja liikepankit, kuten esimerkiksi Goldman Sach lietsovat talouden ja rahoitussysteemin epästabiliteettia. (Premissi 2).

Johtopäätös: Koska BIS on onnistunut tavoitteissaan päinvastaisesti kuin se on ilmoittanut, on BIS myös vaihtelevassa määrin altistunut juutalaisen eliitin vaikutukselle.

Toisaalta voidaan myös sanoa BIS:n onnistuneen tehtävässään, sillä maailman rikkain prosentti väestöstä kokee taloudellisen asemansa nykyisin erittäin vakaaksi. Ilmeisesti juuri tätä tarkoitetaankin ekonomian ja lainoitussysteemien turvallisuudella.

 

Mitä BIS:n osakkaiden perusteella voidaan päätellä?

BIS:n jäsenistö muodostuu keskuspankeista, joista osa on selvästi politisoitunut, kuten esimerkiksi Euroopan keskuspankkiin (EKP), joka linkittyy välillisesti muiden muassa korruptoituneeseen keinottelu pankkiin Goldman Sachsiin, jonka lonkerot ulottuvat kaikkialle, missä se vainuaa isonrahan liikkuvan jättäen jälkeensä elottomiksi imettyjä valtioita ja kansakuntia.7

Korruptiota tutkiva Transparency International varoittaa EKP:n tavoittelevan entistä voimakkaampaa poliittista hegemonia asemaa. Niin muodoin Euroopan unionia eivät johtaisikaan äänestäjien valitsemat edustajat, vaan pankkien etua myrkyllisesti ajavat lobbausjärjestöt, kuten ERT ja ESF.8

Kommentaarit

Koska politisoitunutta Euroopan keskuspankkia ohjaa juutalaisen rikollispankin, Goldman Sachsin, kasvatti Mario Draghi, kytkeytyy Goldman Sachsin tuhoava ideologia EKP:n, joka täten edustaa arvomaailmaansa BIS:n osakkaana. Tämä esimerkki oli tietysti yksityistapaus, mutta ei suinkaan ainutlaatuinen BIS:n organisaatiossa.

Mielenosoittaja yllätti EKP:n tiedotustilaisuudessa.
Mielenosoittaja yllätti EKP:n tiedotustilaisuudessa.

Taannoin uutisoitiin Saksalaisen suurpankin (Deutsche Bank, DB) kuten muidenkin suurten saksalais- ja ranskalaispankkien kypsyvistä talouskriiseistä, joihin ei paljastettu todellisia syitä. Suurpankkien taloudelliseen huojuntaan paljastui syyksi, niiden valtavien summien sijoitukset Italian valtion velkakirjoihin.

Lisäksi Italian pankkien talouskriisin syyksi paljastui se, että ne olivat hyväksyneet satojen miljardien edestä huonoja lainoja, joita uusittiin sekä salattiin, jotta julkinen valta ei olisi puuttunut petokseen.9

EKP ja IMF kampanjoivat tarmokkaasti Italian pankkien pelastamista veronmaksajien rahoilla, joten suunnitelma ilmeisesti toteutui. Lisäksi Italialaisen ongelmapankin Monte dei Paschin kaavailema pelastuspaketti tulisi olemaan yhdistelmä yksityistä ja julkista tukea.10

Myös juutalainen JPMorganin johtama konsortio yhdessä Italian hallituksen kanssa oli valmis antamaan ongelmapankille, Monte dei Paschille, viime hetken pelastuspaketin, mikäli EKP hyväksyisi suunnitelman.10

Italian pankit haluttiin pelastaa esimerkiksi siksi, että suuret saksalais- ja ranskalaispankit ovat sijoittaneet huikeita summia Italian valtion velkakirjoihin. Romahdus Italiassa tekisi rumaa jälkeä kaikkien eurooppalaispankkien taseissa. Lisäksi euroeliitti pelkää, että talouskriisi voisi johtaa Italian eroon Euroopan unionista.

Johtopäätös

Kuten tiedämme, JP Morgan ja EKP ovat BIS:n jäseniä. BIS hyväksyy täysin näiden pankkien korruptoituneen toiminnan euroeliitin, ja samalla sionistista alkuperää olevan vapaamuurarien hallinnoivan EU:n hyödyksi11, josta johtopäätöksenä esitetään myös BIS:n olevan juutalaisen eliitin vaikutukselle altistunut organisaatio.

Tarkennettakoon vielä, että JP Morgan on BIS:n jäsen perustajasopimuksen mukaan.

Muistamisen arvoista on myös Yhdysvaltojen keskuspankin (Fed) jäsenyys Keskuspankkien keskuspankkiin. Jo perustamisestaan saakka tämä yksityisten pankkien yhteenliittymä, jolle annettiin rahan painamisen monopoli, on ollut lujasti juutalaisten kontrollissa.11; 12

Fed ei ”varaa” mitään varantoja, vaan painaa mielivaltaisesti kaiken sen rahan, mitä megapankkiirit ja valtaeliitti tarvitsevat pyörittääkseen globaalia maailmaa intressiensä mukaisesti. Fed on tuottanut hirvittäviä taloudellisia menetyksiä Yhdysvalloille ja sen veronmaksajille sekä kiertoteitse maailman muille valtioille.

BIS ei millään muotoa hyväksyisi kansainvälisen talouden ja rahoituslaitosten epävakautta, pankkien suoranaista korruptiota ja Fedin harjoittamaa laillistettua ryöstelyä, ellei se sulkisi sisäänsä sionistisen eliitin vaikutusta.

Emme voi kuitenkaan sanoa, että BIS olisi täysin juutalaisten hallinnassa, sillä organisaation salainen hierarkia jättäytyy visuun kätköön. Premissien välityksellä on kuitenkin ilmeistä, että myös keskuspankkien keskuspankkiin vaikuttaa sionistinen hegemonia. Valtahierarkiaan ei aina vaikuteta johtoasemilla organisaatiossa ja osakkeiden suuruudella. Päätöksiin voidaan vaikuttaa myös salaisen konsensuksen, kuten esimerkiksi vapaamuurarien sekä Bilderberg-ryhmän välityksellä. Niin ikään asioita voidaan manipuloida valtavirtaisen länsimaisen medioiden kautta. Näillä elementeillä voidaan ohjailla jopa hallituksien päätöksiä.

 

Globaalit rahoitusjärjestelmät ja BIS; taustat

Maailman keskuspankki” on käytännössä immuuni kaikkien maailman valtioiden lakeja kohtaan, sanoo Karen Hudes.

Karen Hudes kertoo, että maailman rahoitusjärjestelmiä hallitsee ja kontrolloi pieni ryhmä korruptoituneita ja vallanhimoisia henkilöitä, jotka toimivat yksityisesti hallinnoidun U.S. Federal Reserven (Fed) keskiössä. Hudes on Yalessa lakimies, joka on toiminut Maailmanpankissa yli kaksi vuosikymmentä, mutta eipä toimi enää.

Vallan keskittyminen suppeanryhmän käsiin on vaarallinen ilmiö.
Vallan keskittyminen suppean ryhmän käsiin on vaarallinen ilmiö.

Hudesin mainitseman sveitsiläistutkimuksen mukaan olemassa sellainen globaali ”super-entiteetti”, joka koostui ainoastaan 147:stä hyvin tiiviisti toistensa kanssa yhteistyötä tekevästä megakorporaatiosta. Periaatteessa vain yksi prosentti kaikista yrityksistä pystyi hallitsemaan 40 % koko verkoston yrityksistä”, kuvaili sveitsiläistutkimuksen Glattgelder. Useimmat olivat rahoituslaitoksia. 20 kärkiyrityksen joukkoon sisältyivät Barclays pankki, JP Morgan Chase & Co sekä Goldman Sachs Group.13 Nämä ovat siis juutalaisia pankkeja.

Hudesin mukaan globaali eliitti ei ainoastaan hallitse näitä megakorporaatioita, vaan myös dominoivat vaaleilla valitsemattomia ja vastuuvelvoittamattomia organisaatioita, jotka hallitsevat käytännössä kaikkien maailman valtioiden rahoitusta. Maailmanpankki, IMF ja keskuspankit kuten Fed kirjaimellisesti hallitsevat rahan luontia ja virtausta maailmanlaajuisesti. Tämän järjestelmän huipulla toimii Kansainvälinen järjestelypankki BIS.13

Hudesin kertomukseen ja sveitsiläistutkimukseen nojautuen päätämme, että juutalaisen eliitin dominointi Kansainvälisessä järjestelypankissa on todella voimakasta.

Lienee syytä selventää, että tuskin kukaan kuvittelee juutalaisen eliitin tai sionistien olevan kaikkialla korporaation tai rahoituslaitoksien eri organisaatioiden tasoilla. Kyseisen harvainvalta on kuitenkin laillistettuun ryöstöön perustuvan globaalin pankki- ja rahoitustoiminnan mallin luojana ja sen ylläpitäjänä. Ilman juutalaista eliittiä ei olisi olemassa kaiken terveen talouden ja yhteiskunnallisen elämän tuhoavaa megakorporaatioiden ja rahoituslaitosten toimintaa. Tämä eliitti ja Israelin valtio on kirjaimellisesti tuonut infernon maanpäälle.

Maailmanhegemonian teoria

Jotkut tutkijat ovat päätyneet siihen tulokseen, että nykyisin maailmanpolitiikan ja vallan keskiöt olisivat siirtymässä atlanttiselta akselilta Tyynelle valtamerelle. Toisen maailmansodan jälkeen luodut maailmantalouden ja –politiikan laitokset edustivat yhdysvaltalaisia arvoja toimien USA:n etuvartiona maailmanpolitiikassa.14

Maailma hahmottuisi siten USA-Aasia-akselille, jossa maailmanpolitiikan taloudellinen painopiste siirtyisi Aasiaan, missä Yhdysvaltojen rinnalla merkittävänä operoijina olisivat myös Intia, Kiina ja Japani.

Kansainvälistä pankkitoimintaa, korporaatioita, kansainvälisiä järjestöjä (IMF, WTO jne.), kauppasopimuksia ja kansainvälistä säätelyä ja viimekädessä maiden hallituksia voidaan ohjata harvainvallan toimesta salaisten veljeskuntien, (esim. vapaamuurarit, bilderberg-ryhmät, The Committee of 300, AIPAC, YK, lukuisat taloudelliset ja poliittiset lobbausryhmät) taloudellisen painostuksen, valtavirtaisen länsimaisen median jne. avulla.

Emme voi kuvitella, että keskuspankkien keskuspankissa päätäntävalta toteutuisi kansainvälistä taloutta ja rahoituslaitosten tasapainoa edistävällä tavalla. Tämä ei toteudu vaikka edustajina BIS:ssä ovat eri maiden keskuspankit. EU-maiden keskuspankit ovat EKP:n haarakonttoreita ja Yhdysvaltojen keskuspankki on täysin sionistisen eliitin miehittämä. Lisäksi BIS:n hallituksessa istuu lukuisia sionistien rahoituslaitosten kasvatteja. Siten BIS vaikuttaa kiertoteitse yllä mainittujen kansainvälisten järjestöjen ja myös median välityksellä molempiin maailmanpoliittisiin keskuksiin: Yhdysvaltoihin ja Aasiaan.

Mitään kilpailutilannetta ei todellisuudessa eri eliittien välillä ole olemassa, kuten ei Venäjän ja Yhdysvaltain tai Yhdysvaltain ja Kiinan. Tämä kaikki on vain näennäisyyttä, sillä korkeimmalla poliittisella tasolla vallitsee kylmänviileä yksimielisyys maailman taloudellisesta ja poliittisesta tulevaisuudesta.

 

Lopuksi

Ylikansallisiin rahoituslaitoksiin, kuten kansainväliseen rahoitusjärjestöön (BIS) liittyen on oleellista huomioida se perussyy, josta nykyisin vallitseva taloudellinen taantuma on peräisin. Ongelmat syntyvät valtioiden ajautuessa megakorporaatioiden ja keinottelupankkien uhreiksi. Niin ikään velkaorjuuteen perustuva kansainvälinen lainoitusjärjestelmä on rapauttanut kotitaloudet kuin myös kansantalouden. Uutta rahaa ilmestyy kiertoon kun velkaannutaan yksityisille pankeille. Kansantalouksissa on aina kiertämässä vain velkarahaa ja muuta rahaa ei tuskin ole olemassakaan. Velkaa ei ikinä pystytä maksamaan takaisin kokonaan. Velan pääoman ja sen koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät globaalit yksityiset pankit, jotka kahmivat korkorahat ilmaisena rahana. Velan korkorahaa ei siis ole luotu missään, vaan se saadaan esimerkiksi velallisen tekemän työmäärän palkasta. Lisäksi pankkien myöntämät lainat ovat pääsääntöisesti tyhjästä luotuja kirjaamalla ne virtuaalitiedostoihin. Kysymyksessä on laillistetun rahanväärennyskoplan toiminta, jossa kiertoon ilmestyvät lainat lisäävät sähköisten numeroiden määrää rahamääränä.

Suomessa tulisi ehdottomasti aloittaa parlamentaarinen työskentely maan eroamiseksi Euroopan unionista, Eurosta ja Naton isäntämaasopimuksesta. Suomen tulisi siirtyä itsenäiseen talouspolitiikkaan, omaan valuuttaan ja valtiolle pitäisi varata rahanluontioikeus. Suomen tulisi tehdä Islannit ja siirtyä talousdemokratiaan ja ehkä soveltaa suoran demokratian pelisääntöjä.

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Pankista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. (HE 261/1996).
 2. LeBor, adam (2014). Tower of Basel: The Shadowy History of the Secret Bank that Runs the World Paperback.
 3. https://www.bis.org/about/member_cb.htm?m=1%7C2%7C601; https://www.bis.org/about/notesholde.pdf
 4. http://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3408427-goldman-sachs-voitti-kreikka-havisi
 5. Julie Creswell ja Ben White (27.9.2008). The New Works Times. Wall Street, R.I.P.: The End of an Era, Even at Goldman: http://www.nytimes.com/2008/09/28/business/28lloyd.html?_r=2&partner=rssnyt&emc=rss&oref=slogin; Nasdaq: http://www.nasdaq.com/symbol/gs/institutional-holdings?page=2; Chossudovsky, Michel (2004). Köyhyyden globalisointi. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy; Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky; Zimbio: http://www.zimbio.com/pictures/XyKM7eq-PcX/PFLAG+National+Straight+Equality+Awards/zd3XVxBwNO2/Alex+Gorsky; http://www.nndb.com/people/963/000128579/; https://thezog.info/who-controls-jpmorgan-chase/; http://wagcenter.com/breaking-news/judith-kent-jp-morgan-boss-jamie-dimons-wife/; The Walt Disney Company. The Walt Disney Company’s Fact Book 2008 (pdf); Nasdaq: http://www.nasdaq.com/symbol/mcd/institutional-holdings; Time of Israel (1.7.2012). Jews DO control the media: https://web.archive.org/web/20120708130529/http://blogs.timesofisrael.com/jews-do-control-the-media

 

 1. Goldman Sachs: http://www.goldmansachs.com/who-we-are/leadership/board-of-directors/index.html ; Moore, James (24.4.2010).Independent. Lloyd Blankfein: The prince of casino capitalism: http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/lloyd-blankfein-the-prince-of-casino-capitalism-1953015.html: Jacobson, Mark (September 9, 2012). ”The Land That Time and Money Forgot”. New York.
 2. Taibbi, Matt (5.4.2010). RS. The Great American Bubble Machine. Saatavilla: http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405
 3. Kivi, Jaana (2016). Bryssel myyty. Into
 4. NEP (29.6.2016). The EU’s Failed Neo-Liberal Policies and BREXIT: http://neweconomicperspectives.org/2016/06/eus-failed-neo-liberal-policies-brexit.html
 5. Taloussanomat (21.7.2016). Monte dei Paschille pelastus yllättävältä suunnalta: http://www.taloussanomat.fi/rahoitus/2016/07/29/monte-dei-paschille-pelastus-yllattavalta-suunnalta-jenkkipankit-odottavat-enaa-ekpn-lupaa/20168003/12
 6. Steinhauser, Karl (1994).EU- huomispäivän super-Neuvostoliitto. Karprint; Muut kirjailijan vapaamuurari aiheiset teokset: Laillinen mafia; Paholaisen toimihenkilöt; Kuka kukin on ilman naamioita.
 7. Dylan Matthews (13.2.2014). Stanley Fischer saved Israel from the Great Recession. Now Janet Yellen wants him to help save the U.S.. Saatavilla: https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2014/01/13/stanley-fischer-saved-israel-from-the-great-recession-now-janet-yellen-wants-him-to-help-save-the-u-s/?utm_term=.fa44d9152931; https://www.federalreserve.gov/aboutthefed/bios/board/fischer.htm; https://www.ft.com/content/06444c1c-f35d-11e6-95ee-f14e55513608; http://mondoweiss.net/2013/12/citizen-federal-reserve/; USA:n keskuspankin hallinto.
 1. Karin Hudes (2013). http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130; http://www.interpretermag.com/karen-hudes-rts-whistleblower-who-believes-world-bank-controlled-by-second-species/; http://archives2013.gcnlive.com/Archives2013/sep13/PowerHour/0926132.mp3; http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gHVgRgYdCsQ
 2. Van der Pijl, Kees (2014). The Discipline of Western Supremacy. Volume III. London: Pluto Press.

 

7 kommenttia

 1. Joka ikinen päivä on valintoja täynnä. Kenen tuotteita ostat. Kenen palveluista maksat. Kenelle annat rahasi. Jos vältät isojen monikansallisten toimijoiden tuotteita, hankit vain suomalaisia tai eurooppalaisia tuotteita, vahvistat paikallista taloutta. Samalla heikennät monikansallisten toimijoiden rahavirtoja.

  Valinnat vaikuttavat elinympäristöösi. Aina sanotaan että ympäristö muokkaa ihmisen. Mutta asia on juuri päinvastoin. Ihminen muokkaa ympäristönsä haluamakseen. Ja jos joku kokee jatkuvaa ahdistusta elämässään, se johtuu omista valinnoista.

  Plusääni(18)Miinusääni(0)
  1. ”Joka ikinen päivä on valintoja täynnä.” Valitettavasti se valinta huipentuu yleensä siihen että yksittäinen ihminen saa valita mitä tv-kanavaa hän katsoo. YLE:n ryöstöveroa ei tosin saa valita pois.

   ”Kenen tuotteita ostat.” Kenen tuotteita tai palveluita on saatavilla ja mihin hintaan. Taloudelliset reunaehdot määräävät usein valinnan puolestamme.

   ”Kenen palveluista maksat.” Nyt maksat pankille jopa siitä että nostat omia rahoja tililtäsi.

   ”Kenelle annat rahasi.” Valitettavan usein tämä kääntyy lopulta kysymykseksi että kenelle joudut antamaan rahasi. Valinnanvapaus on silloin joko tai.

   ”Jos vältät isojen monikansallisten toimijoiden tuotteita, hankit vain suomalaisia tai eurooppalaisia tuotteita, vahvistat paikallista taloutta. Samalla heikennät monikansallisten toimijoiden rahavirtoja.”

   Tämä on päiväunelmointia. Pankit, Energia, Öljy ja Vakuutusyhtiöt pitävät tiukassa otteessa kaikkia.

   He määräävät: maksa tai jää ilman.

   ”Valinnat vaikuttavat elinympäristöösi. Aina sanotaan että ympäristö muokkaa ihmisen. Mutta asia on juuri päinvastoin. Ihminen muokkaa ympäristönsä haluamakseen. Ja jos joku kokee jatkuvaa ahdistusta elämässään, se johtuu omista valinnoista.”

   Erittäin rajalliset on yksittäisen ihmisen mahdollisuudet vaikuttaa.

   Kolme suurta valtakeskittymää pitävät siitä huolen.

   1) Valtio, johon kuuluu viranomaiset, oikeuslaitos, poliisi, lainsäätäjät ym.

   2) Ylikansalliset järjestöt kuten YK ja EU ja huom! BIS. Poliittiset puolueet. Salajärjestöt eli käytännössä vapaamuurarit.

   3) Suuryhtiöt: pankit, energiayhtiöt, öljyyhtiöt, vakuutusyhtiöt, mediayhtiöt.

   Tämä rakenteellinen väkivalta pitää huolen siitä että valinnanvapauden huuma on pitkälti mielikuvitelmaa.

   Yritetään pitää huoli siitä että maanviljely, karjan kasvatus ja ruokatuotanto Suomessa säilyy kotimaisessa omistuksessa. Se on meidän kaikkien suomalaisten etu. Suomen puhtaita ja elintärkeitä vesivarantoja ei saa myydä ulkomaiseen omistukseen! Ulkomaista maa ja kiinteistöomistusta olisi syytä rajoittaa voimakkaasti.

   Plusääni(24)Miinusääni(0)
 2. Niimpä. Minäkin tein valinnan. En enää lajittele roskiani. Eli en tee enää ilmaista työtä yksityisille kierrätysfirmoille, lajittelemalla lasit, metallit, pahvit, paperit, yms. erikseen. Kaikki nuo menee minulta nykyään raakasti sekajätteeseen.

  Syy : Nuo kierrätys ja jätefirmat tekevät vain ilmaisella työllämme voittoa, kun me lajittelemme niille hyvinkin tunnollisesti valmiiksi kaikki raaka-aineet valmiiksi. Sitten kuitenkin maksamme vielä niille kaupan päälle eri jätelajikkeita sisältävien pönttöjen tyhjennyksestä. Tuemme bisnestä, josta ei tule meille mitään. Eikö se riitä, että jätteenkuljetuksesta maksetaan ? Miksi se tavara pitää heille vielä valmiiksi lajitella ?

  Plusääni(9)Miinusääni(7)
 3. Entäpä se ”vientiriippuvaisuus”jota hoetaan hokemisesta päästyäänkin?
  Eiks se ole jonkin asteista kolonnialismia:Ensisijainen suorite pitäs tehä jollekin muulle kuin suoraan ja välittömästi Suomen hyväksi?
  Suomen pyörittäminen oman rahanluontoikeuden puitteissa onnistuu ilman vientituloakin!
  Ja tämäntyyppisessä omavaraisuudessa voidaa vientituotteetkin jalostaa ”tappiin”asti, eli viennin hyötysuhde nousee kohisten! Esim.puu:saadaan euroa/kuutiometri jäämään Suomalaiseen kansantalouteen entistä enemmän!
  Puhumattakaan Kittilän kullasta:joka karaattihan pitää ”lekuttaa”suomalaisten kultaseppien vasaran kautta maalimalle ja omaan käyttöön, eikä niinkun nyt:kv-pankkiirien pankkiholveihin niin ettei Suomi kostu omasta kullastaan ollenkaan!
  Näillä ”lännettäjillä”taitaa olla maantieto ala-arvoinen koulutodistuksessa:Miten paljon se ”maltaita”maksaa ennenkuin ollaan edes Ruotsin kanssa samalla viivalla vietäessä lännen suuntaan!
  Yritä siinä sitten rimpuloija kestävyysvajetta pienemmäksi!
  Omavaraisuus ja ns ristiinkauppa Venäjän kanssa lopettaa tämän taloudellisen jojo-liikkeen-ja päästään ennustettavaan ja tasaseen kehitykseen!

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
  1. Niimpä. Vientituloja ja tuloverotusta tarvitaan vain pienen rahanlainaajaklikin ja heidän juoksupoikiensa elättämiseen. ”Velkojen” takaisinmaksuun siis.

   Valtio voisi aivan hyvin velkaantua vain itselleen luomalla oman vaihdonvälineensä, ja yksityiset saisivat tarvittaessa velkavipua esim. kuntapankeilta.

   Sitä paitsi tuonti on vesittänyt vientitulot täällä jo kohta vuosikymmenen ajan – elämme siis nyt vain lisää velkaa ottamalla.

   kts.
   https://fi.tradingeconomics.com/finland/balance-of-trade

   Euro -niminen valuutta jota nykyisin rahana käytämme on yksityisen ”anonyymin” BIS-kartellin omistuksessa – pahempaa kuin aito ulkomaanvelka siis. BIS toimii kaikkien valtioiden lakien yläpuolella – ne ovat ns. koskemattomia.

   Mehän emme edes maksaa valtiolainoja takaisin millekään valtioille, (esim. Ruotsille) joilta sanotaan lainatun, vaan yksityisen BIS-rahakartellin jäsenpankeille. Näille siis :
   http://www.valtiokonttori.fi/vuosikertomukset/public/default.aspx?nodeid=19160&culture=fi-FI&contentlan=1

   Kaikki uusi raha joka yhteiskuntamme kiertoon tulee – on velkaa. Verot ja palkat maksetaan jo kierrossa olevasta rahasta, jonka joku jossain on ottanut pankista lainaksi ja pistänyt kiertoon esim. ostamalla jotain.

   Verotuskaan ei siis tavallaan ”rahoita” ketään muuta kuin rahanlainaajaa. Työnteko, tuotanto, leikkaukset ja yksityistäminen eivät myöskään lisää liikkeellä olevan rahan määrää. Vain velanoton kautta saamme uutta rahaa tänne. Ei auta ahkerointi, eikä tehostaminen. Suomalainen kaikkitietävä kansa on luovuttanut yhteiskuntansa ja vielä syntymättömätkin lapsensa aivan hirvittävään taloudelliseen hirttoköyteen. Hyvä Suomi !

   https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/raha-huijaus/

   https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2016/09/12/pankkikriisin-uskottavuus/

   https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2016/10/23/onko-suomi-koskaan-ollut-itsenainen/

   Euvostoliiton Kansantalous Tutuksi,
   https://drive.google.com/file/d/0B9TMDnzhBdvRa1hfMHlsTVE4RWs/view

   Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat