Edistä sydänterveyttä valkosipulin avulla

Kypsytetyn valkosipulin suopeista terveysvaikutuksista sepelvaltimoiden kuntoon on runsaasti tieteellistä näyttöä. Sillä on myös suoliston kannalta hyödyllisiä vaikutuksia.

 

Kuinka laskea CAC-arvoja

Jimin CAC-arvot (Coronary Artery Calcium score, sepelvaltimon kalkkeutumisastetta kuvaava luku) ovat koholla. Hänen arvonsa kuuluvat 95 % persentiiliin, mikä viittaa korkeaan sydänkohtausriskiin. Hänen sydänlääkärinsä on määrännyt hänelle aspiriinia ja statiinilääke atorvastatiinia (Lipitor), mikä laskee kolesterolia.

Seuraamme tällä hetkellä useita samankaltaisia, korkeiden CAC-arvojen potilaita, joille sydänlääkärit ovat määränneet statiinilääkityksen. Kohonneet CAC-arvot viittaavat korkeaan sydänongelmien, kuten rintakivun, anginan, sydänkohtausten jne. esiintymisriskiin. Nykyisessä sydäntautiopissa vallitsevan käsityksen mukaan hoidossa tulee käyttää statiineja, millä lasketaan kolesterolin määrää ja siten ehkäistään sydänsairaudet.

 

Kolesteroliteoria on osoitettu vääräksi

Nykyisen sydäntautiopin ongelmana on dogmana pidetty valtimorasvoittumisen kolesteroliteoria, mikä on osoitettu vääräksi monien tutkimusten perusteella. Tri William R Ware, Ontarion yliopistolta, on laatinut hyvän yhteenvedon tutkimuksista. Tri Waren loistava artikkeli Medical Hypotheses -tiedejulkaisussa vuonna 2009 paljastaa, ettei seerumin kolesterolin ja ateroskleroottisen plakin määrän välillä ole korrelaatiota. Hän kävi läpi ruumiinavaustutkimuksia sekä CAC-arvoja käsitteleviä tutkimuksia. (9) Näin ollen teoria kohonneen kolesterolin aiheuttamasta ateroskleroottisesta plakista on osoitettu vääräksi.

Tietokonetomografia-kuvassa kalkkeutunut valtimo keltaisen nuolen osoittamassa kohdassa.
Tietokonetomografia-kuvassa kalkkeutunut valtimo keltaisen nuolen osoittamassa kohdassa.

 

Statiinilääkkeet ovat tuottaneet pettymyksen kalkkeumien hoidossa

Kahdesta satunnaistetussa vertailututkimuksesta statiineilla pyrittiin laskemaan CAC-arvoja. Saadut tutkimukset päättyivät epätyydyttävin tuloksin. (10,11)

Tri Houslayn tutkimus julkaistiin Heart-lehdessä vuonna 2006. Satunnaistetussa vertailukokeessa 102 potilasta hoidettiin kahden vuoden ajan antamalla joko atorvastatiinia (Lipitor) 80 mg päivässä, tai lumelääkettä. (10) Odotusten mukaisesti statiineja käyttäneen ryhmän jäsenten LDL-kolesteroliarvot putosivat 53 %. Lumelääkettä saaneen ryhmän jäsenillä ei havaittu muutoksia. Tutkijat odottivat statiinilääkityksen tuottavan myönteisiä vaikutuksia. Heidän tuloksensa viittasivat päinvastaiseen. Ristiriitaisesti statiiniryhmällä kalkkeuma-arvot kohosivat enemmän (26 %) kuin lumelääkettä saaneella ryhmällä (18 %). Tutkijat päättelivät, ”ettei statiinihoidolla ole merkittävää vaikutusta sepelvaltimokalkkeumien kehittymisnopeuteen.” (10)

Circulation-lehdessä julkaistiin vuonna 2006 tri Schmermundin tutkimus, missä satunnaistetulle 471 potilaan ryhmälle, joilla ei ollut ennestään sepelvaltimotautia, annettiin vuoden ajan joko matalan (10 mg/pv) tai korkean annostuksen (80 mg/pv) mukaisesti atorvastatiinia. Korkeaa annostusta (80 mg/pv) saaneen ryhmän henkilöillä LDL-kolesteroli putosi 106 mg/dL pitoisuudesta 87 mg/dL pitoisuuteen (arviolta 20 % alenema). Matalan annostuksen ryhmän jäsenillä ei havaittu muutosta lähtöarvoihin nähden (108 mg/dL alussa, 109 mg/dL lopussa). Tutkijat odottivat kalkkeumien muodostumisen hidastuvan ryhmällä, joka sai korkeita annoksia statiinilääkkeitä, ja joiden LDL-kolesteroli laski 20%. He yllättyivät havainnosta, ettei ryhmien välillä ollut eroja kalkkeumien muodostumisen kehityksessä. Korkeita määriä atorvastatiinia saaneen ryhmän jäsenillä havaittiin CAC-arvojen kohonneen enemmän (27 %) kuin matalan annostuksen ryhmällä (25%). Tutkijat totesivat: ”Sepelvaltimokalkkeumien kehityksellä ei näyttänyt olevan yhteyttä hoidon aikaisiin LDL-kolesterolitasoihin.” (11)

Vuonna 2010 julkaistussa tri Gillin raportissa mainitaan: vuonna 2010 viidessä satunnaistetussa vertailukokeessa osoitettiin, ettei statiinilääkitys laskenut CAC-arvoja. Statiinilääkitystä saaneilla havaittiin samankaltaista kehitystä CAC-arvoissa kuin lumelääkettä saaneella ryhmällä.

 

Mitkä keinot alentavat CAC-arvoja?

Kuten ylläolevista tutkimuksista nähdään, statiinilääkkeet laskevat kolesteroliarvoja, mutta ne eivät hidasta CAC-arvojen nousua, tai laske niitä. Yhä enemmän todisteita, mitkä osoittavat kolesteroliteorian vääräksi. Ehkä meidän tulisi miettiä vaihtoehtoisia hoitomuotoja potilaille, joiden CAC-arvot ovat koholla.

Tri Matthew J Budoff tutki kolmessa erillisessä tutkimuksessa kypsytetyn valkosipulin potentiaalia laskea CAC-arvoja. (1,2,3)

Ensimmäinen tutkimus julkaistiin Journal of Nutrition -lehdessä vuonna 2006. Kaksikymmentäkolme ”korkean riskin” potilasta, joita lääkittiin statiineilla ja aspiriinilla, jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään, joista toiseen kuuluville annettiin lumelääkettä, ja toisille 4 ml kypsytetystä valkosipulista valmistettua uutetta (1200 mg KYOLIC Aged Garlic Liquid -uutetta). Vuoden mittaisen hoitojakson jälkeen valkosipuliuutetta saaneen ryhmän CAC-arvot kohosivat 7,5 %, mikä on huomattavasti alhaisempi lukema kuin lumelääkeryhmällä (22,2 %). (1) Täytyy muistaa, että molemmilla ryhmillä oli statiinilääkitys vuoden mittaisen tutkimuksen aikana.

Toinen tutkimus julkaistiin Preventive Medicine -lehdessä vuonna 2009. Kuusikymmentäviisi ”keskitason riskin” potilasta, joista kaikilla oli statiinilääkitys, osallistui satunnaistettuun vertailukokeeseen, missä ryhmälle annettiin joko lumelääkettä tai kypsytetystä valkosipulista valmistettua uutetta (250 mg) vuoden ajan. (2) Lisäksi valkosipuliuutetta saaneen ryhmän koehenkilöille annettiin B12-vitamiinia (100 mcg), foolihappoa (300 mcg), B6-vitamiinia (12,5 mg) ja l-arginiinia (100 mg). Käytetty tuote oli Kyolic 108 Aged Garlic -uute. Vuoden mittaisen hoidon jälkeen, valkosipulia nauttineen ryhmän jäsenten sepelvaltimot kalkkeutuivat hitaammin (6,8 %), verrattuna lumelääkettä saaneeseen ryhmään (26,5 %).

Kuvaaja koeryhmien veriarvojen kehityksestä. Valkosipuliryhmä (vasemmalla) ja lumelääkeryhmä (oikealla).
Kuvaaja koeryhmien veriarvojen kehityksestä. Valkosipuliryhmä (vasemmalla) ja lumelääkeryhmä (oikealla).

Kolmas tutkimus julkaistiin Journal of Cardiovascular Research -lehdessä. Satunnaistetussa vertailukokeessa 65 palomiehelle annettiin vuoden mittaisessa kokeessa joko Aged Garlic + CoQ10 -valkosipuliuutetta tai lumelääkettä. (3) Osalla oli statiinilääkitys. Arviolta 25 % valkosipuliuutetta saaneista söi myös statiinilääkkeitä, verrattuna lumelääkeryhmään, jonka koehenkilöistä 31 % söi statiineja.

Vuoden mittaisen hoitojakson jälkeen kypsytettyä valkosipulia nauttineen ryhmän keskuudessa CAC-arvot kohosivat hitaammin (CAC: 32 vs 58), prosentteina (18,9 % vs 27,4 %). Myös valkosipuliryhmän koehenkilöiden CRP-arvot laskivat.

 

Valkosipulin oheishyödyt

Tri Kumar tutki vuonna 2013 valkosipulin ja diabeteslääke metformiinin yhteisvaikutusta. Valkosipulin havaittiin vaikuttavan myönteisesti, kun sitä otettiin Metformin 500 mg -tablettien annostelun yhteydessä, kaksi kertaa päivässä. (12) Valkosipulin verenpainetta laskeva vaikutus on havaittu hyödylliseksi kohonneen verenpaineen hoidossa. (4,5,6,7,8)

 

Valkosipulin kalkkeutumista hidastavan vaikutuksen toimintamekanismi

Aiemmassa artikkelissani kerroin kolesterolihypoteesin virheellisyydestä, kuinka ateroskleroottinen plakki on infektoitunutta biofilmiä, ja näiden yhteydestä suolen lisääntyneeseen läpäisevyyteen, mitä kutsutaan myös ”vuotavaksi suoleksi”. Tämä todellakin selittäisi jokseenkin ristiriitaiset tulokset tri Matthew Budoffin tutkimuksissa, mitkä osoittavat valkosipulin ehkäisevän kalkkeutumista tehokkaammin kuin statiinit. Luonnon oma antimikrobinen kasvi, valkosipuli, hidastaa CAC-arvojen nousua samalla, kun suuret ja ylväät statiinit epäonnistuvat (vaikka kolesteroliarvot laskevatkin).

 

Luonnon oma mikrobilääke

Kypsytetty, musta valkosipuli sisältää kaksinkertaisen määrän antioksidantteja raakaan valkosipuliin nähden.
Kypsytetty, musta valkosipuli sisältää kaksinkertaisen määrän antioksidantteja raakaan valkosipuliin nähden.
Vaikka valkosipulin sydän- ja verisuonisairauksia hoitaville vaikutuksille on ehdotettu monenlaisia vaikutusmekanismeja, haluaisin keskittyä valkosipulin mikrobien kasvua hillitseviin ominaisuuksiin. (4,5,6,7,8) Toisin kuin tavanomaiset antibiootit, jotka voivat häiritä suolistoflooran bakteerien normaalia toimintaa, valkosipulin antimikrobiset ominaisuudet vaikuttavat vain haitallisiin bakteereihin, säästäen hyödylliset suolistobakteerit. (4)

 

Tri Bayan sanoi vuonna 2014: ”valkosipulin kasvua hillitsevä vaikutus tekee eron suoliston hyödyllisen mikroflooran ja mahdollisesti haitallisten enterobakteerien välille”. (4) Tri Rees tutki valkosipulin antimikrobisia vaikutuksia laajalti useita erilaisia taudinaiheuttajia vastaan; ”… monet bakteerit, hiivat, sienet ja virukset. Kaikki tutkitut mikro-organismit olivat herkkiä valkosipulille.” (5)

Vuonna 2012 tri Filocamo tutki valkosipulin vaikutusta bakteeripopulaatioihin, joita löytyy suoliston mikrobiomista. Laktobasillit olivat vastustuskykyisempiä valkosipulille kuin Clostria-luokan bakteerit, jotka olivat paljon herkempiä. Hän arveli, että ”valkosipulin nauttiminen voi edesauttaa hyödyllisten bakteerikantojen kasvua suolistossa. Valkosipulin avulla voidaan mahdollisesti säädellä tilapäisesti suoliston mikrobiomin koostumusta.” (6) Tri Packia Lekshmi kirjoitti vuonna 2015 loistavan artikkelin valkosipulin antimikrobisista ominaisuuksista. (7) Mark Slevin artikkeli vuodelta 2012 kertoo luonnontuotteiden verisuonistoa suojaavista ominaisuuksista ja niiden potentiaalista valtimokovettumataudin ehkäisyssä. Slevin mainitsee kypsytetyn valkosipulin, resveratrolin ja vihreä tee -uutteen (EGCG) kaikkein lupaavimpina vaihtoehtoina. (8)

 

Pseudomonasin biofilmi ateroskleroottisessa plakissa

Tri Bernard Lanter tutki ateroskleroottisen plakin koostumusta. Plakista yksilöitiin Pseudomonasin 16S rRNA geenejä kuudessa tapauksessa viidestätoista, mikä viittaa Pseudomonas-bakteerien muodostamaan biofilmiin. (14) Pseudomonaksen virulenssi johtuu quorum sensing -ilmiöstä, bakteerit kommunikoivat keskenään ja muodostavat biofilmirakenteita. (16) Tri Bjarnsholt pitää quorum sensing -ilmiön estämistä keskeisenä keinona hillitä Pseudomonas-bakteerien kehittämän biofilmin, ja siihen liittyvän tulehduksen muodostumista. Valkosipuli toimii juuri näin. In vitro ja In vivo kokeet ovat osoittaneet, että valkosipuli häiritsee bakteerien kykyä viestiä keskenään, ja siten laskee Pseudomonasin virulenssia. (15) Allisiini on valkosipulin aktiivinen ainesosa. Sen vaikutusta Pseudomonas organismien toimintaan voidaan tutkia erinomaisesti merkitsemällä bakteeri vihreällä fluoresoivalla proteiinilla (GFP-protein). Näin tehtiin tutkimuksissa, joiden tulokset julkaistiin vuonna 2013. In vitro -kokeissa käsiteltiin GFP-merkittyjä Pseudomonas-organismeja allisiinilla. (17) Tri Lihuan johtama ryhmä osoitti, että:

 • ”Käsittely allisiinilla ei vain vähentänyt kiinnittyneiden P. aeruginosa -bakteerien määrää, vaan myös hillitsi ESP:n (ekstrasellulaarinen polysakkaridi) muodostumista ja laski Quorum Sensing -mekanismia säätelevien virulenssitekijöiden ilmenemistä. Tulokset viittaavat siihen, että allisiini voi hillitä P. aeruginosan biofilmin muodostumista ja kehittymistä. Allisiinista voi myös toimia P. aeroginosan muodostaman biofilmin terapeuttisessa hoidossa.” (17)
 •  

  Useiden eri mikrobien muodostama plakki

  Toiset tutkijat ovat löytäneet useiden eri bakteerien, sienten ja alkueläinten muodostamia biofilmirakenteita valtimokovettumien plakista. (18,19,20) Näin ollen muiden kasviperäisten, antimikrobisten substanssien, kuten oliivinlehtiuutteen, oreganoöljyn, berberiinin, jne. tutkimisesta voi olla hyötyä. Ehkäpä kyseisten luonnontuotteiden yhteiskäytöllä voisi olla voimakkaampi, synergistinen vaikutus. Myös muita luonnonmukaisia antimikrobisia aineita, kuten kolloidihopeaa tai jodia, tulisi harkita. Tässä olisikin työsarkaa tulevaisuuden tutkimuksiin.

   

  Alkuperäinen artikkeli

  Lue myös:
  Valtamedia joutui nöyrtymään: statiinit ovat tappava huijaus!
  4 miljoonan ihmisen tutkimus: Statiineista ei hyötyä
  Totuus statiineista ja kolesterolista
  Miksi statiineja ei tulisi käyttää

  Kirjoita kommentti

  Pakolliset kentät on merkitty *

  Kotimaa

  Ulkomaat