Erich Priebken viimeinen haastattelu

100-vuotiaana heinäkuussa 2013 Paolo Guchinille

Haastattelu

Kysymys (Guchini): Herra Priebke, sanoitte vuosia sitten, että ette koskaan kieltäisi menneisyyttänne. Oletteko vielä satavuotiaana sitä mieltä?

Vastaus (Priebke): Kyllä.

G: Voisitteko selventää?

P: Kauan sitten tein päätöksen pysyä rehellisenä itselleni.

G: Pidättekö itseänne edelleen kansallissosialistina?

P: Uskollisuus menneisyydelle määrittelee vakaumuksemme ja luonteemme. Tällä tavoin näen maailman ja omat ihanteeni. Se on sitä, mikä oli kerran saksalaisten maailmankuva. Se määrittelee edelleen oman kunniantuntoni ja itsekunnioitukseni. Politiikka on jotain aivan muuta. Kansallissosialismi tuhoutui Saksan tappion myötä, eikä nykyään ole enää mitään toivoa sen jatkumisesta.

G: Sisältyykö tähän saksalaiseen maailmankuvaan myös juutalaisvastaisuus?

P: Jos haluatte päästä kysymyksillänne totuuden ytimeen, teidän tulee lopettaa tiettyjen kliseiden ja ennakkoluulojen käyttö, sillä kritisoiminen ei tarkoita samaa kuin tuhoaminen. 1900-luvun alkupuolelta asti juutalaisten käytöstä on kritisoitu laajalti Saksassa. Pidettiin epäoikeudenmukaisena sitä tosiasiaa, että juutalaiset käyttivät suunnatonta taloudellista ja poliittista valtaa, vaikka muodostivat vain hyvin pienen osan väestöstä. Yhä tänäkin päivänä on tosiasia, että maailman rikkaimpien ja vaikutusvaltaisimpien tuhannen miehen joukossa erittäin suuri osa on juutalaisia, juutalaisia pankkiireja ja monikansallisten konsernien juutalaisia omistajia. Erityisesti Ensimmäisen Maailmansodan jälkeen ja Versaillesin Sopimuksen ikeen alla juutalaisten maahanmuutto Itä-Euroopasta johti katastrofiin Saksassa. Sen aiheutti heidän äkillinen suunnaton pääoman kertyminen aikana, jolloin Weimarin tasavallan suuri saksalaisten enemmistö kärsi suuresta köyhyydestä. Tämän epätoivon ilmapiirin vallitessa koronkiskurit kartuttivat omaisuuttaan, mikä nostatti turhautuneisuuden ja paheksunnan tunteita juutalaisia kohtaan.

G: Mikä on teidän mielipiteenne vanhasta tarusta, jonka mukaan juutalaiset saavat harjoittaa koronkiskontaa, mutta kristityiltä se on kielletty?

P: Tämä ei ole minun keksintöni. Lukiessaan Shakespearea tai Dostojevskia ymmärtää, että historiallisessa mielessä näitä ongelmia juutalaisten kanssa on ollut olemassa Venetsiasta Pietariin asti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että juutalaiset olisivat olleet ainoita koronkiskureita. Olen samaa mieltä runoilija Ezra Poundin kanssa, joka sanoi: ”En näe mitään eroa juutalaisen ja arjalaisen koronkiskurin välillä.”

G: Oikeuttavatko kaikki nämä seikat juutalaisvastaisuuteen?

P: Ei, juutalaisten koronkiskonta ei tarkoita, etteikö olisi rehellisiä ja kunnioitettavia juutalaisia. Sanon uudelleen: juutalaisvastaisuus viittaa ehdottomaan vihaan. Jopa pitkien vainon vuosieni aikana minä, vanha mies, jolta on riistetty vapaus, torjuin aina vihan. Valitsen olla vihaamatta, jopa niitä, jotka minua vihaavat. Vaadin ainoastaan oikeuden arvostella ja selitän aina syyt kritiikilleni. Haluaisin myös kohdistaa huomion siihen, miten uskonnostaan johtuen monet juutalaiset pitävät itseään ylivertaisina muihin ihmisiin verrattuna. He tunnustautuvat ”Jumalan valitsemaksi kansaksi”, kuten Raamatussa mainitaan.

G: Eikö myös Hitler puhunut arjalaisen rodun ylivertaisuudesta?

P: Kyllä, myös Hitler taipui rodullisen ylivertaisuuden aatteille ja tästä seurasi virheitä, joista ei ollut paluuta. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että rasismi oli normaalia koko maailmassa. Kyseessä ei ollut vain suosittu uskomus, vaan se oli lakien ja hallitusten suojelema. Jopa sen jälkeen, kun amerikkalaiset lakkasivat olemasta orjakauppiaita ja lopettivat afrikkalaisten tuonnin, he olivat edelleen erittäin rasistisia ja harjoittivat virallista mustien syrjintää. Hitlerin ensimmäiset ”rotulait” eivät rajoittaneet juutalaisten oikeuksia sen enempää kuin amerikkalaiset rajoittivat neekerien oikeuksia useissa Yhdysvaltojen osavaltioissa. Sama päti englantilaisten harjoittamaan intialaisten syrjintään. Ranskalaiset käyttäytyivät samalla tavoin ns. alempiaan kohtaan siirtomaissa. Eikä oteta edes puheeksi etnisten vähemmistöjen kohtelua Neuvostoliitossa.

G: Mikä teidän mielestänne johti juutalaisten syrjinnän huipentumiseen Saksassa?

P: Tilanne tiivistyi ja kävi radikaalimmaksi. Lopulta se kulminoitui tilanteeseen, jossa Saksan juutalaiset, Amerikan, Brittien ja maailman juutalaiset olivat Saksaa vastaan. Tilanne pakotti Saksan juutalaiset yhä vaikeampaan tilanteeseen. Saksan päätös asettaa juutalaisille rajoituksia teki heidän elämästään vaikeampaa. Marraskuussa 1938 Grünspan niminen juutalainen tappoi Ranskassa konsulaattimme jäsenen Ernst von Rathin protestina Saksaa vastaan. Tuloksena oli Kristalliyö, jonka aikana mielenosoittajat kautta valtakunnan rikkoivat juutalaisten kauppojen ikkunoita. Sen jälkeen juutalaisia kohdeltiin vihollisina. Noustuaan valtaan Hitler rohkaisi aluksi juutalaisia poistumaan Saksasta. Lopulta johtuen sodasta, boikoteista ja avoimista konflikteista maailman juutalaisorganisaatioiden kanssa Saksassa levisi suuri ja kasvava epäluottamus juutalaisia kohtaan ja tämän ilmapiirin vallitessa Saksan juutalaiset suljettiin leireille viholliskansana. Tämä oli tietenkin suuri katastrofi monille viattomille perheille.

G: Oliko siis teidän mielestänne juutalaisten kärsimys heidän omaa ansiotaan?

P: Juutalaisten kärsimys oli erottamattomasti yhteydessä sotaan ja molemmin puolin oli syyllisyyttä. Liittoutuneiden puolella oli syyllisyyttä heidän päästettyään Toisen Maailmansodan valloilleen Saksaa vastaan Puolan osituksen, tai uudelleen jaon, jälkeen. Tämä oli alue, jolla suuri etninen saksalainen väestö altistui jatkuvalle hävitykselle, alue joka oli asetettu vasta henkiin herätetyn Puolan valtion alaisuuteen Versaillesin Sopimuksen mukaan. Kukaan ei nostanut sormeakaan Stalinin Venäjää vastaan osituksen vuoksi. Päinvastoin, konfliktin päätyttyä, joka näennäisesti rakentui Puolan puolustamiselle Saksan aggressiota vastaan, Stalin palkittiin koko itäisellä Euroopalla, mukaan lukien Puola.

G: Lukuun ottamatta poliittista revisionismia, oletteko yhtä mieltä historiallisen revisionismin kanssa?

P: En ole oikein varma siitä, mitä revisionismilla tarkoitetaan. Jos puhutaan Nürnbergin sotaoikeudenkäynnistä, niin voin vain sanoa, että se oli poliittista teatteria. Se muodostui suurenmoisista näytösoikeudenkäynneistä, jotka oli lavastettu ainoana tarkoituksena esittää Saksan kansa ja sen johtajat epäinhimillisinä hirviöinä. Sen tarkoituksena ja tavoitteena oli mustamaalata kukistunut kansakuntamme, joka oli täysin puolustuskyvytön.

G: Mille perustatte tämän syytöksenne?

P: Mitä voi sanoa itse itsensä nimittäneestä ”tuomioistuimesta”, joka syyttää ainoastaan hävinneitä rikoksista sivuuttaen kaikki voittajien rikokset? Mitä voi sanoa ”tuomioistuimesta”, jossa voittajat ovat yhtä aikaa kantajia, syyttäjiä ja tuomareita säätäen ainutlaatuisia uusia rikoslakeja taannehtivasti vain voidakseen tuomita? Jopa Yhdysvaltain presidentti Kennedy kuvaili Nürnbergin oikeudenkäyntiä ”kuvottavaksi”. Hänen sanojensa mukaan he ”häpäisivät Amerikan perustuslain rankaistakseen kukistettua vihollista”.

G: Vaikka ”rikokset ihmisyyttä vastaan”, joista Saksan johtajat tuomittiin Nürnbergissä, eivät olisi olleet aiemmin olemassa sellaisinaan, vaan kuten syytitte, määriteltiin ensi kertaa kansainvälisessä tuomioistuimessa, eikö ole kuitenkin oikein sanoa syytösten perustuvan kauheille rikoksille?

P: Ajatelkaapa sitä, että Nürnbergissä saksalaisia syytettiin Katynin joukkomurhasta. Ja vuonna 1990 Venäjän presidentti Gorbatšov myönsi, että nämä samat syyttäjät olivat määränneet kahdenkymmenen tuhannen puolalaisupseerin murhan Katynin metsässä. Saksalaisia syytettiin jopa saippuan valmistamisesta juutalaisten ruumiista. ”Juutalaissaippuoita” näyteltiin museoissa Israelissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Vasta vuonna 1990 Jerusalemin yliopiston professori lopulta myönsi, että ”juutalaissaippua” oli huijausta.

G: Kyllä, mutta keskitysleirit eivät olleet Nürnbergin sotaoikeudenkäynnin keksintöä, vai mitä?

P: Niinä kauheina sotavuosina oli luonnollista internoida siviiliväestöjä, joita pidettiin uhkana kansalliselle turvallisuudelle. Jokainen sotaa käyvä maa teki niin. Yhdysvalloissa internoitiin aasialaisia, joiden esivanhemmat olivat muuttaneet maahan jo sukupolvia sitten. Saksa internoi myös siviilejä, joita piti uhkana.

G: Mutta amerikkalaisilla keskitysleireillä ei ollut kaasukammioita?

P: Kuten sanoin aiemmin, todella monia valheellisia syytöksiä esitettiin propagandatarkoituksessa. Mitä tulee tappaviin kaasukammioihin Saksan leireillä, odotamme edelleen todisteita noille syytöksille. Vankien piti tietenkin työskennellä. Useat heistä työskentelivät leirin ulkopuolella päivisin ja palasivat leiriin illalla. Sodanaikainen vakava miestyövoiman pula on ristiriidassa syytösten kanssa vankijonoista, jotka odottavat tullakseen murhatuiksi kaasukammioissa. Kaasukammion käyttämisen aiheuttamat vaarat ulottuvat paljon laajemmalle kuin aivan sen välittömään läheisyyteen ja se olisi ollut vaarallista kaikille leirissä, myös vartijoille. On järjetöntä ajatella, että miljoonia ihmisiä olisi voitu lähettää kuolemaan tällä tavoin samassa paikassa, missä suuret joukot elivät ja tekivät työtä. Se on käytännössä mahdotonta.

G: Milloin kuulitte ensimmäistä kertaa suunnitelmista tuhota juutalaisia kaasukammioissa?

P: Olin vankina englantilaisella leirillä Walter Rauffin kanssa kuullessani ensi kertaa siitä. Olimme molemmat hämmästyneitä. Emme voineet uskoa sellaista kamalaa tarinaa: tappavia kaasukammioita miesten, naisten ja lasten murhaamiseksi! Keskustelin asiasta eversti Rauffin ja muiden vankien kanssa päivästä toiseen. Kuuluimme kaikki SS:ään ja olimme puolueen jäseniä, palvellen eri tehtävissä, mutta kukaan ei ollut koskaan kuullut moisesta. Kuvitelkaa, vuosia myöhemmin kuulin, että Walter Rauffia, joka oli jakanut kuivaa leivänkänttyä kanssani monet kerrat, syytettiin salaperäisen ”liikkuvan kaasuvaunun” keksimisestä. Kukaan Walter Rauffin tuntenut ei olisi voinut keksiä moista.

G: Entä kaikki silminnäkijälausunnot kaasukammioista?

P: Yhtäkään tappavaa kaasukammiota ei ole koskaan löydetty, paitsi yksi Dachausta, jonka amerikkalaiset rakensivat sodan jälkeen. Oikeudellista tai historiallista todistusaineistoa ei vain ole olemassa. Leirien komentajien lausunnot ja tunnustukset, joista tunnetuin on Auschwitzin Rudolf Hössin, olisivat kaikki epäkelpoja todisteita missä tahansa oikeassa tuomioistuimessa. Hänen tunnustuksensa olivat hurjassa ristiriidassa keskenään. Häntä kidutettiin kamalasti Nürnbergissä, sitten suukapuloitiin ja hirtettiin venäläisten vaatimuksesta. Todisteiden puutteessa todistajanlausunnot ja syytettyjen tunnustukset olivat syyttäjän kannalta kriittisen tärkeitä. Väistämättä puhehaluttomiin syytettyihin ja todistajiin käytettiin pakkokeinoja ja perheenjäseniä uhkailtiin. Perustuen omiin ja ystävieni kokemuksiin sotavankina olen hyvin perillä tavoista pakottaa tunnustuksia saksalaisvangeilta, jotka usein eivät ymmärtäneet englantia, eivätkä pystyneet lukemaan allekirjoittamiaan lausuntoja. Saksalaisvankien kohtelu venäläisleireillä on nykyään hyvin tiedossa: vangit yksinkertaisesti pakotettiin allekirjoittamaan kaikki, mitä heidän eteensä työnnettiin.

G: Pidättekö keskitysleireillä kuolleita miljoonia vain voittajien keksintönä?

P: Tutustuin henkilökohtaisesti Saksan leireihin. Viimeisen kerran kävin leirillä Mauthausenissa toukokuussa 1944 kuulustellakseni Badoglion poikaa. Vietin siellä kaksi kokonaista päivää ja huomioin valtavat keittiöt, jotka toimivat vankien ruokkimiseksi. Mauthausenissa oli jopa bordelleja – siellä oli kaikkea paitsi kaasukammioita! Valitettavasti erittäin paljon väkeä kuoli noilla leireillä sodan loppuvaiheessa, mutta heitä ei murhattu. Heidän tuhonsa johtui vaikeista oloista, nälkiintymisestä ja hoidon puutteesta sodan lopussa. Siviiliväestön tragediat eivät kuitenkaan rajoittuneet pelkästään keskitysleirien vankeihin. Ne olivat arkipäivää kautta koko Saksan johtuen pääasiassa liittoutuneiden mattopommituksista kaupungeissa.

G: Yritättekö trivialisoida juutalaisten holokaustin tragedian?

P: Siinä ei ole paljoa yksinkertaistettavaa. Tragedia on tragedia. Meidän pitäisi olla kiinnostuneempia historiallisesta todenperäisyydestä kuin ”trivialisoinnista”. Ilmiselvästi voittajien etu oli välttää edesvastuuseen joutumista heidän tekemistään hirmuteoista. He tuhosivat totaalisesti kokonaisia Saksan kaupunkeja, joissa ei ollut yhtäkään saksalaissotilasta, vain tappaakseen niin monta naista, lasta ja vanhusta kuin pystyivät. Heidän tarkoituksenaan oli murtaa meidän taistelutahtomme. Se oli Dresdenin, Hampurin, Lyypekin, Berliinin ja monien muiden kaupunkien kohtalo. Vihollisemme käyttivät hyväksi raskaiden pommikoneiden suomaa etua hyökätäkseen siviilien kimppuun murhanhimossaan. Saman kohtalon kokivat Tokion asukkaat ja myöhemmin atomipommin uhrit Nagasakissa ja Hiroshimassa. Johtuen näistä ylittämättömistä julmuuksista siviiliväestöjä kohtaan oli voittajien kannalta välttämätöntä keksiä ihmeellisiä kertomuksia hirmuteoista, joihin he väittivät Saksan syyllistyneen. He kuvasivat saksalaiset saatanallisiksi hirviöiksi kauhutarinoissa, joista Hollywood teki kauhuelokuvia. Hyvin vähän on muuttunut maailman mahtieliitin propagandassa Toisesta Maailmansodasta: he näkevät edelleen itsensä ”viemässä demokratiaa” omissa ”rauhantehtävissään” ”roskaväkeä” vastaan. Prosessin aikana he luovat kohteestaan mielikuvia ”terroristeina”, jotka ovat valmiita toinen toistaan hirveämpiin julmuuksiin. Todellisuudessa he hyökkäävät jokaisen kimppuun, joka ei alistu heidän toiveilleen, yleensä ilmavoimien turvin. He ilakoivat niittäessään joukoittain puolustuskyvyttömiä siviilejä ja sotilaita. Heidän ”viedessään demokratiaa” yhä uusiin valtioihin sattumoisin heidän ”humanitäärinen interventionsa” johtaa yleensä nukkehallituksen muodostamiseen, joka palvelee heidän talouden ja politiikan etujaan.

G: Miten selitätte nämä yksiselitteiset todisteet julmuuksista, kuten valokuvat ja filmit keskitysleireiltä?

P: Nämä filmit ovat itse asiassa lisätodisteita väärennöksestä. Lähes kaikki kuvat ”saksalaisista kuolemanleireistä” ovat Bergen Belsenistä, joka oli useiden eri virastojen luoma leiri, johon tuotiin työhön kykenemättömät vangit muilta leireiltä. Siellä oli valtaisa toipilasosasto, joka kuvastaa hyvin saksalaisten aikomuksia. Olisi hyvin outoa rakentaa suuria toipilasosastoja vangeille, jotka tultaisiin kaasuttamaan. Vuoteen 1945 mennessä liittoutuneiden pommitukset olivat katkaisseet leirin huoltoyhteydet ja jättäneet sen täysin ilman vettä, ruokaa, lääkkeitä ja muita tarvikkeita keskellä rajuja punataudin ja pilkkukuumeen epidemioita, jotka tappoivat tuhansittain vankeja. Kauhea elokuva leiristä tehtiin huhtikuussa 1945 sen jälkeen, kun Bergen-Belsen oli epidemioiden autioittama. Elokuvan teki erityisesti propaganda tarkoituksiin Alfred Hitchcock, englantilainen kauhuelokuvien mestari. Elokuvan kyynisyys ja täydellinen ihmistunteiden puuttuminen on todella kammottavaa. Hitchcockin elokuvaa on jo vuosia näytetty televisiossa synkän taustamusiikin saattelemana. Se huijaa häikäilemättömästi yleisöä liittämällä kauheat kuvat kaasukammioihin, joita ei ollut olemassa. Puhdasta huijausta!

G: Teidän mielestänne siis tämän petoksen syynä oli voittajien julmuuksien salaaminen tai mitätöinti?

P: Kyllä, tämä oli totta alusta alkaen. Kenraali MacArthur toisti Nürnbergin skenaarion Tokion oikeudenkäynnissä Japanissa. Jälleen voittajat keksivät ennen näkemättömiä rikoksia ja julmuuksia, mikä johti syytettyjen kuolemaan hirttämällä ja japanilaisten kriminalisointiin, vaikka he olivat jo kärsineet kahden atomipommin joukkotuhot. Liittoutuneet jopa syyttivät japanilaisia kannibalismista!

G: Miksi sanotte voittajien käyttäneen ”alusta alkaen” petosta omien julmuuksiensa salailuun?

P: Koska tämän jälkeen Israelin sionistivaltio alkoi käyttää ”holokausti” tarinaa omaksi hyödykseen. Se hyötyi kahdella tavalla. Ensimmäisen tavan selittää erittäin hyvin professori Norman Finkelstein, Auschwitziin internoitujen juutalaisten poika. Kirjassaan ”The Holocaust Industry” hän selittää, miten ”shoa bisnes” (ha-shoah = holokausti hepreaksi) tuotti miljardeja dollareita vahingonkorvauksina ja hyvityksinä Israelille ja sionistijärjestöille. Hän viittaa siihen ”tavallisena järjestäytyneenä kiristyksenä”. Toisen tavan selittää Sergio Romano, jota kukaan ei pidä revisionistina. Libanonin sodan jälkeen Israelissa ymmärrettiin, että liioittelemalla ja korostamalla holokaustikirjallisuuden dramaattisimpia elementtejä he saisivat merkittäviä etuja rajakiistoissaan arabimaiden kanssa. Se tarjoaa Israelille eräänlaisen diplomaattisen koskemattomuuden.

G: Kaikkialla maailmassa ihmiset puhuvat holokaustista ”tuhoamisena”. Kiellättekö sen tai onko teillä epäilyksiä sen suhteen?

P: Maailman valtaeliitin propaganda on todella musertavan ylivoimainen. Historiallinen alakulttuuri manipuloi maailman tietoisuutta vetoamalla ihmisten tunteisiin. Varsinkin nuoremmat sukupolvet ovat joutuneet aivopesun kohteiksi kouluissa, jossa heidät ympäröidään hirvittävillä tarinoilla, jotka tukahduttavat heidän kykynsä ajatella itsenäisesti ja muodostaa yksilöllisiä mielipiteitä. Kuten sanoin aiemmin, maailma on odottanut jo 70 vuotta todisteita julmuuksista, joista meitä saksalaisia syytetään. Historiantutkijat eivät ole löytäneet yhtäkään kirjallista todistetta tappavien kaasukammioiden olemassa olosta. Ei yhtäkään kirjoitettua määräystä, ohjetta, viraston raporttia tai henkilöstön tiedonvälitystä. Ei ole löytynyt kerrassaan yhtään mitään. Kirjallisten todisteiden puuttuessa täydellisesti otaksuivat Nürnbergin tuomarit yhdessä tuumin, että Saksan ohjelma ”juutalaiskysymyksen pysyvään ratkaisuun”, jossa suunniteltiin juutalaisten karkotusta Madagaskariin tai muihin sijoituspaikkoihin itään, olikin salainen peitenimi ”tuhoamiselle”. Kuinka järjetöntä! Vuonna 1941 sodan käynnistyttyä kunnolla ja Saksan ollessa voitolla Afrikassa ja Venäjällä juutalaisia kehotettiin lähtemään Saksasta vapaaehtoisesti, minkä jälkeen heitä rohkaistiin painokkaammin lähtemään. Vasta kun sotaa oli käyty yli kaksi vuotta, alkoi Saksa ottaa käyttöön rajoituksia juutalaisten vapauksiin.

G: Jos löydettäisiin todisteita, jotka mainitsitte – asiakirjoja jonkun korkea-arvoisen, kuten Hitlerin, allekirjoittamana – mikä olisi reaktionne?

P: Siinä tapauksessa ehdottaisin epäiltyjen rikosten tarkkaa tutkimista. Kaikki sellainen voimankäyttö mitä tahansa ryhmää vastaan, missä ei oteta huomioon yksilöllistä vastuuta, ei ole hyväksyttävää ja pitäisi tuomita, ehdottomasti ja poikkeuksetta. Tuhoaminen on sitä, mitä tapahtui Amerikan intiaaneille, Venäjän kulakeille, italialaisten foibe-joukkomurhassa Istriassa ja armenialaisille Turkissa. Sitä tapahtui saksalaisvangeille amerikkalaisten kuolemanleireillä Saksassa ja Ranskassa sekä yhtä lailla Venäjän leireillä. Jotkut kuolivat kenraali Eisenhowerin käskystä, toiset Stalinin. Sekä Eisenhower että Stalin jättivät tarkoituksella välittämättä Geneven Sopimuksesta määrätessään nuo hirmuteot. Kaikki rikokset ihmisyyttä vastaan tulee yksiselitteisesti tuomita ja tämä pitää sisällään juutalaisvainot. Tarkoitan todellisia vainoja, en näitä propaganda tarkoituksiin keksittyjä vääriä ja vihantäyteisiä syytöksiä.

G: Myönnättekö olevan mahdollista, että jotain todisteita saksalaisten toteuttamista tuhoamisista sodan loppuvaiheessa on ehkä jäänyt historiantutkijoilta huomaamatta ja ne voisivat joku päivä putkahtaa esiin?

P: Sanoin juuri, että tietyt rikokset pitää tuomita yksiselitteisesti. Siinä erittäin epätodennäköisessä tapauksessa, että jonain päivänä löytyisi aitoja todisteita tappavien kaasukammioiden käytöstä Saksan keskitysleireillä, niin sellaisten rikosten suunnittelijoiden ja toimeenpanijoiden syyttäminen olisi selvästi ensisijaisen tärkeää. Pitkän elämäni aikana olen oppinut, että yllätykset eivät koskaan lopu, mutta tappavien kaasukammioiden tapauksessa tunnen olevani johtopäätöksessäni täysin turvassa. Jo lähes seitsemänkymmenen vuoden ajan voittajien takavarikoimia Saksan asiakirjoja on tutkittu pikkutarkasti satojen ammattimaisten historiantutkijoiden toimesta, joten on hyvin epätodennäköistä, että he löytäisivät enää mitään sen suuntaisia todisteita. Se on epätodennäköistä myös toisesta syystä: jo silloin kun sota vielä raivosi, Saksan viholliset alkoivat levittää huhuja joukkomurhista keskitysleireillä. Viittaan liittoutuneiden julistukseen joulukuussa 1942, jossa he puhuvat ”raakalaismaisista hirmuteoista” Saksan juutalaisia kohtaan ja vaativat rangaistusta vastuussa oleville. Vuoden 1943 loppuun mennessä he jatkoivat edelleen propagandaansa, mutta sen lisäksi he väärensivät todisteita hirmuteoista. Ensimmäiset uutiset sain toveriltani majuri Paul Reinickeltä, joka palveli valtakunnanmarsalkka Göringin saattueen johtajana Göringin ollessa valtakunnan kakkosmies. Nähdessäni hänet viimeisen kerran Reinicke kertoi minulle liittoutuneiden suunnitelmista järjestelmällisistä väärennöksistä. Göring oli raivoissaan, sillä hänen mielestään väärennetyt syytökset olivat ala-arvoisia ja moraalittomia. Ennen itsemurhaansa hän kielsi kaikki väärät syytökset hyvin määrätietoisesti Nürnbergin oikeuden edessä. Myöhemmin sain lisää todisteita liittoutuneiden väärennetyistä todisteista turvallisuusviraston johtajalta Ernst Kaltenbrunnerilta, joka nousi virkaansa Reinhard Heydrichin salamurhan jälkeen. Kaltenbrunner joutui myös hirteen näytösoikeudenkäynnin jälkeen. Kävin hänen luonaan vähän ennen sodan loppumista kertoakseni todisteista Italian kuninkaan Viktor Emanuel III:n petoksesta. Kaltenbrunner puolestaan kertoi minulle vihollisen propagandakoneiston kiivaasta tekaistujen väärennettyjen todisteiden suoltamisesta Saksan raakuuksista ja keskitysleirien hirveistä julmuuksista. Hän sanoi vihollisen propagandaministerien päässeen yhteisymmärrykseen yksityiskohdista ainutlaatuisessa suunnitelmassa häviävän puolen käsittelyssä. Kaikkein tärkein tapaamiseni oli kenraali Kaltenbrunnerin läheisen kollegan Gestapon johtajan Heinrich Müllerin kanssa elokuussa 1944. Minut oli hyväksytty hänen suosituksestaan upseerikouluun, joten olin hänelle kiitollisuudenvelassa ja hän piti minusta myös. Hänet lähetettiin Roomaan avustamaan komentajani eversti Herbert Kapplerin henkilökohtaisessa ongelmassa. Noihin aikoihin Yhdysvaltojen 5. armeija onnistui läpimurrossa Cassinossa ja venäläiset työntyivät Saksaan. Sota oli jo hävitty. Müller kutsui minut hotelliinsa ja molemminpuoliseen luottamukseen pohjaten uskaltauduin kysymään häneltä lisää yksityiskohtia liittoutuneiden suunnitelmista Moskovan kaltaisista näytösoikeudenkäynneistä sodan jälkeen. Müller kertoi minulle saaneensa vakoiluverkoston kautta yksityiskohtaisia viitteitä siitä, että ennakoidessaan voittoa vihollinen oli valmistellut todisteita Saksan hirmuteoista lavastaakseen mahtavat oikeudenkäynnit. Näiden oikeudenkäyntien tarkoituksena olisi kriminalisoida Saksa. Hän tunsi useita yksityiskohtia ja oli hyvin huolestunut. Hän sanoi, ettemme voisi luottaa vihollisen noudattavan kansainvälisiä normeja, sillä he olivat täysin häikäilemättömiä ja vaille mitään kunniallisuutta. Olin tuolloin vielä melko nuori, enkä uskonut hänen sanoihinsa niin paljon kuin olisi pitänyt, mutta kaikki kävi lopulta juuri niin kuin kenraali Müller oli sanonut. Hän tiesi vihollisen propagandistit nimeltä, jotka kuten hyvin nykyään tiedämme, punoivat tarinat juutalaisten tuhoamisesta kaasukammioissa. Voisin pitää tätä kaikkea absurdina ja nauraa sille, jos seuraukset eivät olisi olleet niin traagisia. Amerikkalaisten hyökätessä Irakiin vuonna 2003 sillä verukkeella, että Saddam Husseinilla oli joukkotuhoaseita, ja ulkoministeri Colin Powell lausui häpeämättömästi väärän valansa YK:n turvallisuusneuvoston edessä, ajattelin itsekseni: ”Ei mitään uutta auringon alla!” Imperialistit syyttävät pieniä valtioita joukkotuhoaseista, vaikka itse ovat ainoita, jotka ovat niitä ikinä käyttäneet.

G: Oletteko tietoinen siitä, että Saksassa, Itävallassa, Ranskassa ja Sveitsissä on useita lakeja, jotka langettavat vankeusrangaistuksen niille, jotka kieltävät holokaustin?

P: Kyllä. Maailmanlaajuinen valtaeliitti on vaatinut tällaisia lakeja ja pian ne hyväksytään Italiassakin. Näiden lakien tarkoitus on saada ihmiset uskomaan, että on juutalaisvastaista vastustaa sionismia ja Israelin kolonialismia Palestiinassa. Jokaista joka uskaltaa kritisoida sionismia, haukutaan juutalaisvastaiseksi. Jokaista joka uskaltaa penätä todisteita kaasukammioista, syytetään automaattisesti juutalaisten tuhoamisen asiamieheksi. Se on pirullista manipulaatiota, mutta nämä lait paljastavat globaalin eliitin pelot siitä, että totuus on nousemassa pintaan. Eliitti on kauhuissaan, että huolimatta sen suunnattomista propagandakampanjoista historiantutkijat tulevat vaatimaan todisteita ja tiedemiehet tulevat paljastamaan väärennökset. Näiden ankarien lakien olemassa olo itsessään avaa sananvapauteen uskovien silmät ja niiden, jotka vielä uskovat riippumattoman tutkimuksen korvaamattomaan arvoon. Tietysti olen tietoinen, että minut voidaan asettaa syytteeseen siitä, mitä olen juuri sanonut. Tilanteeni muuttuisi entistä vaikeammaksi, mutta minun on pakko sanoa nämä asiat, koska ne ovat totta. Tunnen velvollisuudekseni omaa kansaani kohtaan olla rohkeasti rehellinen. Se on kiitollisuudenosoitus näistä elämälleni annetuista sadasta vuodesta. Se on minun panokseni kansani arvokkuudelle.

Allekirjoitus: E. Priebke

Sadan vuoden elämäni näkemyksellä!

Englanninkielinen käännös: http://www.dailystormer.com/final-interview-with-erich-priebke-july-2013/

Alkuperäinen italiaksi: http://www.nocensura.com/2013/10/lintervista-testamento-di-erich-priebke.html#_

 

Lue myös: Kuka oli Erich Priebke?

46 kommenttia

 1. Hieno mies, hieno haastattelu.

  Minä nostan hattua sille henkilölle, joka näitä sivuja hoitaa.

  Kiitän vilpittömästi tästä toivon kipinästä tämän pimeyden keskellä, jonka siionistieliitti on maailmaan tuonut.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 2. Aina juutalaiset.

  Luin tänään pariakin sivustoa:

  Ensinnäkin ”The Occidental Observer” ja Tobias Landon kirjoittaa loistavasti siitä, kuinka tavoitteena on bolshevistinen Eurooppa, jossa juutalaisten johtamat ”NKVD”:t pitävät huolen siitä, että toisinajattelijat vangitaan. Koko ns. vihapuhekäsite on luotu tätä tarkoitusperää varten ja omat luopiomme juoksevat innoissaan mukana teuraaksi.

  Toisaalla James Corbett ja mm. Sibel Edmond ovat vastaansanomattomasti paljastaneet, kuinka Glenn Greenwald (tietenkin juutalainen) on myymässä Edward Snowdenin paljastuksia niin, että niistä ei ole enää vaaraa eliitille. Juutalainen-petos-eliitti. Vanha, vanha, kuvio. Jos juutalainen on mukana kuvioissa, asiat menevät meidän kannaltamme huonosti. Aina.

  Mutta sittenkin: Vielä internet on suht vapaa, vielä voi ajatella toisin.

  Tiesit muuten varmaan, että siionistit ovat jo niin sekoittaneet Saksan, että et voi esiintyä paidassa, jossa on esim. numerosarja 4×22=?, sillä mikään laskelma ei saa päätyä numeroon 88. Tuossa näemme välähdyksen siitä helvetistä, joka meitä kaikkia odottaa, kun juutalainen saa vallan.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 3. Nykyään saa vihata vain ”natseja”.

  Heitä saa vihata, heistä saa kirjoittaa mitä vain. Myös Valkoisia Ihmisiä saa vihata. Kukaan ei välitä, jos kirjoitat näistä aiheista.

  Sitten on ihmisryhmiä, joita EI SAA vihata. Esimerkiksi juutalaiset.

  No, olkoon sitten niin. En VIHAA juutalaisia. sanotaan niin.

  Mutta listaan tässä syitä, miksi EN LAINKAAN PIDÄ juutalaisista. Vain muutamia mainitakseni.

  Ensinnäkin, en pidä siitä, että he pitävät itseään meitä kaikkia muita parempina. Ja turha sössöttää, että eivät pitäisi. Vierailin kerran ohjatulla kierroksella synagoogassa ja koko vierailun teema oli juutalaisten paremmuus. Ja juutalainen uhrina. Lisäksi vain pintaraapaisu siionistien kirjoituksiin ja kyllä kirkastuu: Juutalaiset ovat valittu kansa.

  Toiseksi, tämä iankaikkinen kitinä siitä, kuinka juutalaiset ovat uhreja. Ikään kuin maailmassa ei olisi koskaan vainottu tai kohdeltu huonosti muita ihmisryhmiä. Ei, The Uhri, on The Holocaustin The Juutalainen.

  Kolmanneksi, tämä kammottava maallisen mammonan ihailu. Mikään maailman raha ei riitä. Varmaan vielä tuhannen vuoden päästä haetaan jotakin taideaarretta, jonka joku saksanjuutalainen hävitti ”natseille”. Kuten jotkut historioitsijat ovat sanoneet, juutalaisen Jumala on raha.

  Neljänneksi, totaalinen tarve dominoida. Mikään ei ole mitään, jos koko asia ei ole kokonaan omalla porukalla. Esimerkki: Hollywood. Juutalaiset omistajat, juutalaiset studiot, juutalaiset käsikirjoittajat. Yrittäkää kieltää: Lukekaa itse netistä. He pyörivät onnessaan maassa, kuinka ”The Jews Own Hollywood” You bet…

  Viidenneksi, täydellinen kyvyttömyys myöntää omia virheitään. Oletteko koskaan kuulleet juutalaisen pyytävän anteeksi syntejään? Syntymättömien saksalaisten on äidin kohdussa opittava pyytämään anteeksi jo kauan sitten kuolleiden isovanhempiensa ”syntejä”, mutta onko koskaan yksikään juuutalainen muistanut mainita juutalaisten osuutta bolshevistisen vallankumouksen jälkeisissä kristittyjen teurastuksissa?

  Kuudenneksi, sisäpiirimäinen toiminta. Meidän muiden täytyy olla avoimia, paljastaa kaikki, olla transparentteja, mutta yksi ryhmä toimii sisäsiittoisesti sisäpiirissä. Ja voi hyvin, kun meidän teollisuutemme ajetaan alas, meidän työpaikkamme lähtevät.

  Seitsemänneksi, tekopyhyys. USA:ssa ADL ja muut juutalaisorganisaatiot vaativat USA:n valkoisilta nöyryyttä ja periksiantamista (”White Privilege”), kun samaan aikaan yliopistoissa on tolkuton juutalaisten yliedustus eli todellisuudessa maassa on ”The Jewish Privilege”. Puhumattakaan tuloeroista juutalaisten ja muiden ”vähemmistöjen” välillä. Meiltä eurooppalaisilta vaaditaan loputonta ponnistelua, jotta koko Afrikka saadaan integroitua meihin, kun samaan aikaan Israel on räikeän rasistinen ja rakentaa muureja segregoidakseen, eristääkseen ihmiset, jotka juutalaiset ovat ajaneet kodeistaan vankilamaisiin olosuhteisiin.

  Nämä ovat vain muutamia syitä siihen, että EN LAINKAAN PIDÄ juutalaisista. Kiitos.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 4. Pitkästä aikaa hyvä uutinen HS:ssä. Jokainen löytäköön sen itse. 🙂

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 5. Luin juuri tuossa päivän mukavien tapahtumien kunniaksi eräästä kuuluisasta venäjänjuutalaisesta, oikeasta siionismin ikonista, Ilja Ehrenburgista.

  Voi, mikä miellyttävä juutalainen persoona. Ihan sydän pakahtuu.

  Kannattaa tutustua hänen kirjoituksiinsa. Jos haluatte tietää, mitä on VIHA. Siis Viha isolla V:llä. Kosher-veljemme osaavat vihata ah niin syvästi.

  Suosittelen lämpimästi.

  Riittää, kun hakee sanoilla ”Ilja Ehrenburg”. Ihana, juutalainen, hahmo.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. Kun tämä on tavallaan päivän aihe niin on vielä yksi kotoisa ja lupsakka venäjänjuutalainen nimeltä Genrih (Genrikh) Yagoda.

  Jo hänen kuvansa kertoo tuhat sanaa. Mikä jalous! Kauas kantava katse ja ryhdikäs, vilpitön naama.

  Tämä mies piti omalta pieneltä osaltaan huolta siitä, että bolshevistinen vallankumous toteutti juutalaisten pääideologiensa tahdon. Häneen kannattaa tutustua hieman syvällisemmin, jostain syystä Google ja Wikipedia ovat (varmaankin vahingossa) hävittäneet paljon aineistoa hänestä. Jotkut pahat kielet jopa väittävät, että Israelin internetarmeija poistaa juutalaisille haitallista aineistoa Wikipediasta. Tämä ei tietenkään ole totta, tämä on antisemitististä panettelua.

  Niin tai näin, tämä miellyttävä mies, Genrikh Yagoda, edustaa siionismin arkipäiväistä toimintaa, jota edusti myös valtiomies (ja sotarikoksista epäilty), nyttemmin edesmennyt Ariel Sharon. Samasta muotista nämä sankarit.

  Ai niin, hakuasanat Shabra ja Shatila ovat myös mainioita. Ne tavallaan peilaavat israelilaisten valtiomiesten elämää. Arkipäiväisiä tapahtumia. Mitäs noista…

  Muistan kun kerran jossakin joku (varmaankin antisemitistinen) toimittaja oli ihmetellyt saksalaisten valtavaa kuolleisuutta toisen maailmansodan jälkeen niin eräs kuuluisa juutalaisnainen (tiedättehän nämä ihanat rosaluxemburgit aka goldameirit) totesi vain: ”Mitäs tuosta, ne olivat kaikki natseja!”

  Niin, mitäs tuosta…

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 7. Priebke myöntää oman syyllisyytensä ja/tai NatsiSaksan syyllisyyden.

  ”Argumentointivirheet ovat keskustelutekniikan yhteydessä tulleita ”virheitä”. Muodollisesti ne näyttävät oikeilta, mutta lähemmin tarkasteltuina niissä on joko looginen virhe, ne kohdistuvat johonkin muuhun kuin itse asiaan tai niissä käydään ihmisten eikä asioiden kimppuun. Kyse ei ole niinkään kieliopillisesta vaan sisällöllisestä virheestä. Suuri osa argumentointivirheistä on tunnettu jo keskiajalla, ja skolastikot ovat merkinneet niitä muistiin. Monella argumentointivirheellä on oma nimensä.”

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Argumentointivirhe

  : Mikä teidän mielestänne johti juutalaisten syrjinnän huipentumiseen Saksassa?

  P: Tilanne tiivistyi ja kävi radikaalimmaksi. Lopulta se kulminoitui tilanteeseen, jossa Saksan juutalaiset, Amerikan, Brittien ja maailman juutalaiset olivat Saksaa vastaan. Tilanne pakotti Saksan juutalaiset yhä vaikeampaan tilanteeseen. Saksan päätös asettaa juutalaisille rajoituksia teki heidän elämästään vaikeampaa. Marraskuussa 1938 Grünspan niminen juutalainen tappoi Ranskassa konsulaattimme jäsenen Ernst von Rathin protestina Saksaa vastaan. Tuloksena oli Kristalliyö, jonka aikana mielenosoittajat kautta valtakunnan rikkoivat juutalaisten kauppojen ikkunoita. Sen jälkeen juutalaisia kohdeltiin vihollisina. Noustuaan valtaan Hitler rohkaisi aluksi juutalaisia poistumaan Saksasta. Lopulta johtuen sodasta, boikoteista ja avoimista konflikteista maailman juutalaisorganisaatioiden kanssa Saksassa levisi suuri ja kasvava epäluottamus juutalaisia kohtaan ja tämän ilmapiirin vallitessa Saksan juutalaiset suljettiin leireille viholliskansana. Tämä oli tietenkin suuri katastrofi monille viattomille perheille.

  Two wrongs make a right

  The unstated premise is that breaking the law (or the wrong) is justified, as long as the other party also does so. It is often used as a red herring, or an attempt to change or distract from the issue.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Two_wrongs_make_a_right

  G: Oliko siis teidän mielestänne juutalaisten kärsimys heidän omaa ansiotaan?

  P: Juutalaisten kärsimys oli erottamattomasti yhteydessä sotaan ja molemmin puolin oli syyllisyyttä. Liittoutuneiden puolella oli syyllisyyttä heidän päästettyään Toisen Maailmansodan valloilleen Saksaa vastaan Puolan osituksen, tai uudelleen jaon, jälkeen. Tämä oli alue, jolla suuri etninen saksalainen väestö altistui jatkuvalle hävitykselle, alue joka oli asetettu vasta henkiin herätetyn Puolan valtion alaisuuteen Versaillesin Sopimuksen mukaan. Kukaan ei nostanut sormeakaan Stalinin Venäjää vastaan osituksen vuoksi. Päinvastoin, konfliktin päätyttyä, joka näennäisesti rakentui Puolan puolustamiselle Saksan aggressiota vastaan, Stalin palkittiin koko itäisellä Euroopalla, mukaan lukien Puola.

  Victim blaming

  http://en.wikipedia.org/wiki/Victim_blaming

  Victim blaming occurs when the victim of a crime or any wrongful act are held entirely or partially responsible for the harm that befell them.

  G: Eikö myös Hitler puhunut arjalaisen rodun ylivertaisuudesta?

  P: Kyllä, myös Hitler taipui rodullisen ylivertaisuuden aatteille ja tästä seurasi virheitä, joista ei ollut paluuta. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että rasismi oli normaalia koko maailmassa. Kyseessä ei ollut vain suosittu uskomus, vaan se oli lakien ja hallitusten suojelema. Jopa sen jälkeen, kun amerikkalaiset lakkasivat olemasta orjakauppiaita ja lopettivat afrikkalaisten tuonnin, he olivat edelleen erittäin rasistisia ja harjoittivat virallista mustien syrjintää. Hitlerin ensimmäiset ”rotulait” eivät rajoittaneet juutalaisten oikeuksia sen enempää kuin amerikkalaiset rajoittivat neekerien oikeuksia useissa Yhdysvaltojen osavaltioissa. Sama päti englantilaisten harjoittamaan intialaisten syrjintään. Ranskalaiset käyttäytyivät samalla tavoin ns. alempiaan kohtaan siirtomaissa. Eikä oteta edes puheeksi etnisten vähemmistöjen kohtelua Neuvostoliitossa.

  The unstated premise is that breaking the law (or the wrong) is justified, as long as the other party also does so. It is often used as a red herring, or an attempt to change or distract from the issue.

  Neutralization

  http://rationalwiki.org/wiki/Neutralization

  Neutralization is a series of self justification techniques used by criminals to justify their actions. These were categorized by Sykes and Matza in the 1950s. The various techniques are used to ”neutralize” certain behavioral attitudes that usually prevent a person from doing wrong, such as morality or social convention. Basically, no-one thinks of themselves as a villain.

  In layman’s terms:

  – It wasn’t my fault—I’m a victim of society
  – It wasn’t that bad—I wasn’t really abusing those kids, just giving them a cuddle
  – They’re not really victims—they had it coming to them acting like that
  – It’s a smear campaign—It’s a storm in a tea cup blown up to discredit my good name
  – It was the right thing to do at the time—history will bear me out
  – It was mostly the others that did it, I was just helping them a little.
  – It was for their own good—it wasn’t child abuse, it was love.

  Priebke väistää joka kysymyksen, kuten rikokseen syyllinenkin tekisi.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 8. ”Tuloksena oli Kristalliyö, jonka aikana mielenosoittajat kautta valtakunnan rikkoivat juutalaisten kauppojen ikkunoita. Sen jälkeen juutalaisia kohdeltiin vihollisina. Noustuaan valtaan Hitler rohkaisi aluksi juutalaisia poistumaan Saksasta.”

  Tässä ei oteta kantaa suoraan, kuka oli Kristalliyön takaana ja ketkä valtaosa ”mielenosoittajista”. Todellisuudessahan kyse ei ollut kuin hajanaisista iskuista ympri maata. Ylensä rajan lähellä. Eniten siellä, jossa outo puhelu sai yhden SA-piirin osallistumaan. Se sai pian vastakäskyn laittaa kuriin huligaanit ja vartioida kauppoja.

  Kuten saksalaistenreaktiosta nähdään, Kristalliyötä pidettiin kv. juutalaisuuden falseflaginä ja provokaationa. Sitä se olikin. Siksi juutalaiset pantiin vastuuseen. Tutkimuksen mukaan synagoogat olikin sytytetty sisältä. Määrää on liioiteltu valtavasti valhepropagandassa. Weizmann ainakin tiesi tukäteen erinäisistä ”pogromeista”. Iskupaikat on valittu kauas poliisilaitoksista ym. ja usein takapajuloihin. Iskuryhmät olivat kaikki outoja ja tuntemattomia selvityksissä. Ueimmat SA-osastot eivät totelleet outoja käskyjä,jotka eivät tulleet normalia reittiä ja jotka olivat outoja. Kaikki todistavat natsijohtajien suuresta hämmästyksestä ja nopesta reagoinnista. Missään tapauksessa tällaista ei olisi tehty kaappausyrityksen muistotilaisuudne aikana. Ei myöskään silloin, kun pyrittiin liennytyksee. Eikä natsit koskaan muulloinkaan tehneet tuollaista.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 9. Varsinainen NATSIMEDIA tämä Magneettimedia. Häpeäisitte aikuiset ihmiset.

  Plusääni(0)Miinusääni(2)
 10. On tässä vähän aikaa ja ajattelin vähän täydentää listaa siitä, miksi EN RAKASTA JUUTALAISIA. 🙂

  Ensinnäkin, he eivät paljon urheile. Urheilu on siitä kenkkua, että voittajaa ei voi sopia Maailman Juutalaiskongressissa. Urheilussa useimmiten paras voittaa. Ja tämä onnistuu siksi hyvin harvoin juutalaiselle.

  Toiseksi, en yhtään rakasta sitä, että lapsia ja naisia pommitetaan napalmilla. Minusta se on kerrassaan sopimatonta.

  Kolmanneksi, inhoan sitä juutalaista, joka tuossa viime vuonna sanoi, että ”mitä ne japanilaiset aina kitisevät siitä atomipommista, saivat vain, mitä ansaitsivat”. Saanko minä sanoa noin, jos vaihdan japanilaisten tilalle toisen etnisen ryhmän? Saanko? Saanhan?

  Neljänneksi, en lainkaan pidä siitä, että juutalaisten hallitsema Hollywood ei IKINÄ tee elokuvaa, jossa on PAHA JUUTALAISHAHMO. Minusta tämä on tekopyhää, farisealaista. Pitäisikö meidän tulkita tämä niin, että Genrikh Yagoda oli hyvä ihminen? Eikö Madoffista voisi tehdä satiirin? Eikö koskaan, milloinkaan, ole maailmassa ollut pahaa juutalaista? En pidä tuosta… Ei, en yhtään pidä tuollaisesta.

  Viidenneksi, en pidä siitä, että joku aschberg Ruotsissa esiintyy pesäpallomailan kanssa ja antaa ymmärtää, että se on hauskaa ja kannatettavaa, kun hän ”leikillisesti” menee kantaruotslaisten koteihin vainoamaan toisinajattelijoita. Saanko minä esiintyä pesäpallomailan kanssa ja ”leikillisesti” mennä erään etnisen ryhmän koteihin kotirauhaa rikkomaan. Saanhan mennä? Saanhan?

  Juuri tuosta en pidä.

  Ylimielisyydestä. Siitä, että ollaan niin mahdottoman ”moraalisia”. Siitä, että loputtomasti kitistään. Ei, en pidä siitä. En yhtään.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 11. Aika järkyttävää miten Saksalaisten kohtelua sodan jälkeen ei ole käsitelty. Eikös Saksassa ollut tuohon aikaan suurin osa ihmisistä kristittyjä? Tässä huomaa taas miten juutalaiseliitti vihaa kristittyjä ja yrittää kaikin keinoin tuhota heidät ja koska juutalaiseliitti ei osaa muuta kuin valehdella ja pimittää oikeaa tietoa, niin tämäkin tosiasia on täysin yritetty pitää salassa, mutta onneksi totuutta ei voi hävittää niin siksi sen on tultava julki. Erittäin mielenkiintoista luettavaa tuo laittamasi linkki.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 12. Lisää juutalaisten ikonin, Beirutin Teurastajaksi nimetyn, Ariel Sharonin ylistystä. Siellähän on hänen hautajaisissaan kaikki kristittyjen luopiot käyneet itkua tirauttamassa…

  Oheinen on vapaa käännös oikein hyviltä ”Global Research”-sivuilta. Kirjoittaja on tohtori Ang Swee Chai, joka on Oikea Ihminen, toisin kuin tämä Beirutin Teurastaja, joka toivottavasti kärsii kuoleman jälkeenkin…

  ”Ariel Sharonin kuolema on tuonut mieleen Shabran ja Shatilan leirien kauheudet syyskuussa 1982.

  Saavuin nuorena kirurgina elokuussa 1982 Libanoniin auttaakseni sodassa haavoittuneita. Libanonilaiset olivat haavoittuneita, kodittomia ja kärsineet tuhansien perheenjäsenten ja ystävien kuolemasta (juutalaisten) brutaalien viikkokausia kestäneiden pommitusten jälkeen. (Näistähän ei puhuta, juutalainen ei voi koskaan olla paha…) Kyseessä oli irvokas vuonna 1982 Ariel Sharonin aloittama ”Rauha Galileaan”-sotaretki.

  Tällöin kukaan ei tiennyt, kuinka monta ihmistä oli kuollut (juutalaisten) pommituksissa, Lontoon lehdet olivat arvioineet uhreja olleen n. kolmekymmentätuhatta. Kun PLO:n karkotuksen jälkeen oli sovittu aselepo, Sharon rikkoi sen ja eteni ilmavoimien suojassa Beirutiin. Samaan aikaan tankit sulkivat Shabran ja Shatilan leirit ja juutalaisten (Sharonin) joukot vartioivat leiriä, jotta aseettomien lasten, vanhusten ja naisten kimppuun voitiin hyökätä. Juutalaiseen tapaan syyllisiksi leimattiin heti falangistit ja (juutalaisten) osuus asiassa yritettiin hävittää.

  Työskentelin leirin sairaalassa hyökkäyksen aikaan yrittäen pelastaa muutamia kymmeniä ihmisiä, mutta samaan aikaan sairaalan ulkopuolella satoja viattomia ihmisiä tapettiin juutalaisten vartioidessa leiriä. Potilaani ja minä tiesimme, että Sharon ja hänen upseerinsa olivat vastuussa leiristä ja kontrolloivat sitä. Ilman heidän myötävaikutustaan viattomien ihmisten teurastusta ei olisi tapahtunut. Ainakin leirin viattomat lapset, naiset ja vanhukset olisivat voineet paeta. Nyt 30 vuotta myöhemmin tiedämme, että tappajat tuotiin leiriin juutalaisten panssaroiduissa ajoneuvoissa ja tankeissa, he tottelivat juutalaisten komentoja, heidän tietään valaisivat juutalaisten valoraketit ja monet heistä tappoivat juutalaisten univormuissa. Viattomien, teurastettujen ihmisten silvotut ruumiit ajettiin juutalaisten puskutraktoreilla joukkohautoihin.

  Tämä Ariel Sharon jatkoi siionistihallinnon (Israelin) pääministerinä ja rakensi muurin, joka vangitsi Länsirannan palestiinalaiset. Sharonin muuri kulki heidän maidensa läpi, erotti ihmiset toisistaan, lapset kouluistaan, viljelijät puutarhoistaan, potilaat sairaaloistaan, miehet vaimoistaan ja lapset vanhemmistaan. Hän marssi Jerusalemin Al Aqsa-moskeijaan vuonna 2000 aseistettujen sotilaiden kanssa ja yritti saada lännen uskomaan, että hän on rauhan asialla.

  Hän on vastuussa myös muista joukkomurhista, mainitsen tässä vain seuraavat: Jenin, Qibya ja Khan Junis. Khan Junisin vanha väki muistaa, kuinka hän vuonna 1956 tappoi kaikki miehet ja jätti naiset ja lapset henkiin hautaamaan miehet.

  Minä ajattelin, että näiden tosiasioiden pitää päästä julkisuuteen. Ne, jotka ylistävät Sharonia Israelin rakentajana, muistakoon, että se on rakennettu tapettujen palestiinalaisten päälle ja vielä elävien jatkuvalle sorrolle.”

  Näin puhui Tohtori Ang Swee Chai.

  Minä painan pääni ja rukoilen näiden tapettujen puolesta.

  Saanko kysyä, kuka vielä ihmettelee, jos näitä tappajia vihataan? Kuka rohkenee nousta ja tuomita nämä vihaajat? Käsi ylös! Prkl.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 13. Kun lukee israelilaisten valtionjohtajien ihmisoikeusrikkomuksista niin ymmärtää hyvin, miksi siionistieliitille on maailmanlaajuisesti niin korvaamattoman tärkeätä hallita mediaa ja saada toisinajattelijat sulkemaan suunsa.

  Valehtelijat ja rikolliset pitävät hovia ja kerjäävät sympatiaa kokemistaan ”vääryyksistä”, kun he samalla itse seisovat polviaan myöten tappamiensa viattomien ihmisten veressä. Näitä luopiot palvelevat ja ihailevat. Kolmenkymmenen hopearahan tähden…

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 14. Joku viisas voisi listata, kuinka monessa valtiossa on 1980-luvulta lähtien pääministerinä ollut joukkomurhaan ja rikokseen ihmisyyttä vastaan syyllistynyt ”ihminen”?

  Lista on melko lyhyt.

  Oma ehdotukseni:

  Israel.
  Iso-Britannia.
  USA.
  Saudi-Arabia?

  Nämä neljä lienevät selviöitä. Samasta muotista, samaa porukkaa. Shabra, Shatila, Irak, you name it. Bush, Bandar, Sharon, Blair. Rikollisia kaikki tyynni. Tottakai kaikki rikokset ”kansallisen turvallisuuden” nimissä. Mistäköhän johtuu, että kukaan muu ei saa tehdä rikoksia ihmisyyttä vastaan samalla verukkeella? Jaa, se oli se media, joka päättää, kuka on paha ja kuka hyvä rikollinen.
  Muita?

  Kongo?
  Pohjois-Korea?
  Ruanda?

  Näistä ei tiedä.

  Hienossa seurassa nuo Vapauden Vartijat.

  Nuo Vapauden Vartijat ovat tuoneet arkileämän elimelliseksi osaksi myös kidutuksen, vankeuden ilman oikeudenkäyntiä (mm. Guantanamo), kaikenkattavan vakoilun, ilmiantamisen ja toisinajattelijoiden kiusaamisen.

  Voi kun ei olisi tuota ”Vapautta”.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 15. Lisää aikamme ihanuutta:
  http://www.dailystormer.com/two-more-golden-dawn-mps-arrested-under-nonsensical-premise/

  Ihmiset ovat kummallisella tavalla alistuneita. Jopa GD-puolueen jäsenetkin alistuvat kuin lampaat. MIksi he eivät pane vastaan? Muut kreikkalaiset tietenkin ovat pingpong pihalla ja komukoita. Ihme lammaslauma. Vastassa olisi vain pieni ryhmä rikollisia ja joku Blackwater ym.

  Tuolal Ruandassahan esim. oli Ranska ja USA Mossadin käskystä palveluineen asialla. Rikas Kongohan on ollut aina kolonialistien ryöstö- ja murhakenttä. Korahan on kommunistinen ollut aina ja siis talmudistnen. Kissingerin oppien mukaista väestön vähentämistä.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 16. Hitler sanoi lukuisissa puheissa 1920-luvulta lähtien että juutalaiset on hävitettävä maan pinnalta. Monet antisemiitit epäilivät kuitenkin että Hitler oli liian ”pehmo” eikä uskaltaisi ryhtyä toimeen. Tästä on jäljellä dokumentteja, eikä siinä mitään kumma; kansanmurhat ovat ikivanha juttu. Lukekaa vaikka Ben Kiernanin Blood and Soil: A World History of Genocide and Extermination from Sparta to Darfur. On vaikka kuinka monella tavalla aivan uskomattoman typerää kieltää Holocausti, ja jo ihan sen takia että pelkuri-kusihousuja, jotka vihaavat vieraannäköisiä ihmisä on aina ollut ja tulee aina olemaan. Hyvää jatkoa teille.

  Plusääni(0)Miinusääni(2)
  1. Kansanmurha? Mikä kansanmurha? Juutalaisiahan on joka paikassa…

   No nyt mä hokasin. Sinähän puhut kansanmurhasta, jota juutalaiset parhaillaan tekevät koko ajan ja kaiken aikaa Palestiinassa. Huh huh, olin vähän aikaa ihan pihalla, että mikä holokausti ja kansanmurha…

   Olet ihan oikeassa, Israelissa tuntuvat kaikki olevan noita kuvaamiasi ”pelkuri-kusihousuja”, jotka vihaavat vieraannäköisiä ihmisiä.

   Hyvää jatkoa vaan sinnekin!

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 17. Hyvin kuvaavaa tälle siionistien johtamalle maailmalle on, että tiheällä kammalla etsitään joitakin satavuotiaita saksalaisia, jotka mahdollisesti ovat tehneet jotakin pahaa ja samaan aikaan johtavien valtioiden edustajat käyvät kyynelehtimässä Beirutin teurastajan, Ariel Sharonin, hautajaisissa, vaikka kaikki tiesivät hänen olleen vastuussa rikoksista ihmisyyttä vastaan.

  Aivan kuin ihmiset olisivat unessa tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Kaikki tietävät asian, mutta kukaan ei myönnä sitä.

  Loputtomiin hierotaan holokaustia, kun samaan aikaan nämä ”uhrit” itse murhaavat kansaa.

  Meille saarnataan multikulturalismia ja toleranssia, kun saarnaajat itse rakentavat muureja ja pommittavat hävittäjillä naisia ja lapsia. Johtajat nyökyttelevät saarnaajille, jotka kädet veressä heristävät meille sormea.

  Muistellaan ja muistellaan holokaustia, vaikka samaan aikaan kukaan meistä ei tiedä, että nämä ”uhrit” olivat kärkijoukoissa, kun aivan naapurissamme miljoonia kristittyjä raastettiin kodeistaan tapettaviksi jutalaisbolshevistisessa kymmeniä vuosia kestäneessä rikoksessa. Kukaan ei muista, kukaan ei tiedä, mutta sylilapsenkin pitää tuntea syyllisyyttä jostakin holokaustista.

  Totisesti, maailmaa johtavat sokeat ja pahat ihmiset.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 18. Ymmärrän että olet valmis puhumaan kansanmurhasta vasta jos kaikki ko kansaan kuuluvat ihmiset on tapettu. Olisipa vaan natsi-saksassa ollut enemmän sinun kaltaisia perusteellisia ja ”rohkeita” naisten ja lasten tappajia, niin juutalaisia ei ehkä enää juurikaan olisi…Ja sitten Israelista: oikeassa olet, todellisia vellihousuja! Että sellaisessa seurassa olet.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
  1. Puhutaanpa kansanmurhista.

   Ihan tässä meidän naapurissa, kivenheiton päässä käynnistettiin n. 100 vuotta sitten juutalaisten ideoima, juutalaisten masinoima ja juutalaisten johtama kansanmurha. Siinä tapettiin kymmeniä miljoonia kristittyjä.

   Yritä väittää, että se ei ollut juutalaisten ideoima vallankumous. Yritä, minun mielikseni.

   Yritä väittää, että moottori ja tappajakaarti ei ollut voimakkaasti juutalainen. Kiellä Genrich Yagoda. Liity niihin, jotka muistelevat holokaustia ja kääntävät selkänsä miljoonille kristityille, jotka huutavat joukkohaudoistaan oikeutta.

   Sellaisessa porukassa Sinä olet. Ja kaiken huipuksi ne muut nauravat Sinulle. Olet käsikassara, ”Gut mensch”. 🙂

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 19. Johan se on Raamatussa, että naiset ja lapset tappava kulttuuri on eniten juuri Israelin kulttuuri, Tyypillistä on myös omien rikosten projisoiminen vastapuoleen. Saksalaisia siviileitä ja sotavankeja näännytettiin nälkään sodan jälkeen 6 miljoonaa sodassa kuolleiden sotilaiden ja pommitusuhrien lisäksi. Orjiksi valjastetut Saksan viholliset ja mukana paljon juutalaisia tekivät todella hirveitä tekoja ja murhasivat esim. Puolassa ja Tshekissä saksalaiset lapsia myöten mitä kauheimmilla tavoilla.

  Saksalaiset eivät murhanneet ketään eivätkä etenkään naisia tai lapsia.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 20. Valehtelet. Hitler ei sanonut mitään tuollaista. Sen sijaan juutalisjärkestöt uhosivat jo 1933 lähtien, että Saksaa vastaan oli aloitettava sota, jossa saksalaiset tuhottaisiin. Sodan aikana saksalaisten murhaaminen sukupuuttoon oli Englannin virallinen propaganda (Vansittart: Black Record ja radiolähetykset). Tämän johdosta etenkin työväestö Englannissa halusi tappaa kaikki saksalaiset. Myös Morgenthau ja monet muut kannattivat vahvasti kaikkien saksalaisten tappamista. FDR olisi myös tuhonnut koko kansakunnan heti, jos olisi pysynyt hengissä. Nyt se sitten tehtiin paljon hitaammin.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 21. Siionistimedia uutisoi:

  HS tänään 2.2.2014.

  Joku juutalaisohjaaja (turha mainostaa näitä nollia nimellä) on tullut Suomeen tekemään elokuvaa ”suomalaisuudesta” ja kuten arvata saattaa, teemana on se, että ei oikeastaan ole mitään ”suomalaista”, on vain erilaisia ihmisiä, jotka sattuvat elämään Suomessa. Ja sitten tollot ihailevat: ”Oi oi, kuinka hienoa!”

  Pitäisi kysyä tältä juutalaiselta, että Israelia, eli juutalaisten valtiota, kutsutaan nimellä ”The Jewish State” ja miksi siis hän ei tee elokuvaa siitä, kuinka juutalaisvaltio on vain juutalaisille, mutta meidän isoisiemme ja isoäitiemme tekemä Suomi on kaikille?

  Huomatkaa, kuinka nämä keltamaksaiset kojootit AINA puhuvat kaksihaaraisella kielellä. He patsastelevat hyvinä ihmisinä, kun samaan aikaan heidän maanmiehensä aitaavat omat ihmiset hyvinvointiin ja alkuperäisiä asukkaita tapetaan ja vainotaan.

  Tämä lieneekin näiden juutalaisten tavoite Suomessakin: Alkuperäisten asukkaiden tuhoaminen. Ja sitähän he kulttuurimarxismillaan juuri tekevätkin.

  On aina syytä poistaa varmistin, kun J-kulttuurimarxisti puhuu. Hän puhuu kauniisti, muta hän tappaa. Raid-mainosta mukaillen…:)

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 22. Lisää mielenkiintoisia uutisia:

  Kuuluisa juutalaisohjaaja Woody Allen otsikoissa. 🙂

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 23. @ h.e.bolla

  Kirjoituksen aiheena on tuomitun sotarikollisen, joka on myöntänyt syyllisyytensä, haastattelu NatsiSaksan ajasta ja vaihdat aiheen israeliin ja palestiinalaisiin. En tiedä trollaatko tahallaan sun argumentillasi vai kysytkö oikeesti tyhmiä kysymyksiä.

  The unstated premise is that breaking the law (or the wrong) is justified, as long as the other party also does so. It is often used as a red herring, or an attempt to change or distract from the issue.

  Jos et osaa vastata kysymykseen vastauksella niin älä vastaa ollenkaan. Vaihdat tahallaan aihetta.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
  1. Jospa ensin kysyisit jotakin. 🙂

   Mutta kommentoin toki mielelläni.

   Ensinnäkin, haastateltava puhuu rehellisesti ja miehekkäästi. Pidän hänen tavastaan ilmaista asiat. Ymmärrän hänen sanomansa oikein hyvin.

   Minusta on aivan oikein, että kaikenlaiset ihmiset saavat ilmaista mielipiteensä selkeästi ja tarvittaessa julkisesti.

   Mikähän siinä sitten oikein on, että te juutalaisia puolustavat ette koskaan käsittele esim. Ariel Sharonin sotarikoksia? Jos meidän goyimien pitää satoja vuosia muistella jotakin holokaustia tippa silmässä niin eikö olisi kohtuus ja oikeus että EDES YKSI JUUTALAINEN pyytäisi anteeksi Genrich Yagodan tekoja? Edes yksi?

   Mutta ei. Ei ole koskaan juutalainen tehnyt väärin. Maailmassa on yksi ryhmä, joka on nuhteeton, ikään kuin valittu.

   En tiedä, millaisessa maailmassa Sinä elät, mutta minä pidän reilusta pelistä. Minä olenkin Valkoinen Ihminen. Valkoiset Ihmiset ovat reiluja.

   Vihaan sitä, että noustaan jalustalle luennoimaan oikeudenmukaisuudesta, kun omat kädet ovat veressä. Ja minä toistan vielä kerran: Jos joku on juutalaisille pahaa tehnyt, jumankauta, se en ole minä, joten turha saarnata minulle.

   Olen väsynyt ja vihainen siitä, että juutalaiset kulttuurimarxistit halveksivat kaikkea tekemäämme ja meidän pitäisi ylistää heitä siitä, että he halveksivat meitä.

   On jo aika sanoa: NYT RIITTÄÄ!

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 24. Korjaa jos tulkin väärin. Juutalaiset järjesti kaiken. Murhasivat omasta keskuudestaan 91 ihmistä. Polttivat 1.000 omaa synagogaa. Tuhosivat elinkeinon 7.000 yrittäjältä. Sitten kaikessa viisaudessaan hankkivat itselleen miljardin saksan markan sakot valtiolta. Ikkunoiden korjaus tuli maksamaan 4 miljoonaa saksan markkaa. 100.000 juutalaisperhettä menetti keskitysleireille todennäköisesti mellakoiden seurauksena isänsä tai poikansa sillä seurauksella että perheiden talous romahti perheenpään joutuessa keskitysleirille. Sitten annettiin ultimatum että voitte lähteä ja jättää kaiken omaisuutenne oman henkenne uhalla. Erittäin kohteliasta Hitleriltä.
  Puhumattakaan että Saksa valloitti muut Euroopan suvereenit maat ja teurasti juutalaisväestöä kustakin maasta. Ensin komentaa, korjaan pyytää kohteliaasti poistumaan Puolaan. Sitten valtaa Puolan ja tappaa sinne muuttaneet saksanjuutalaiset.

  ”Eikä natsit koskaan muulloinkaan tehneet tuollaista.”

  Eihän siihen vaadita kuin se ensimmäinen kerta. Natsit ehti olla vallassa 5 vuotta ennen kuin kristalliyö tapahtui.

  Kristalliyö oli niin hyvin järjestetty ettei siitä muu voinut olla vastuussa kuin Hitler ja muu johto. Hitler suorastaan vihasi juutalaisia. Se on dokumentoitu kirjallisesti (se kuuluisa kirja, kirjeenvaihto) kuin videoiduissa puheissaan. Uskottavaa on ehkä että muutama ihminen on niin päätön että tuhoaa omaisuutensa ja murhaa lähiomaisiaan sytyttääkseen sodan ja samalla romahduttaa sodan kautta oman elantonsa, mutta valtaosa väestöstä.

  Extraordinary claims require extraordinary evidence
  Erikoiset väitteet vaativat erikoisia todisteita
  – Carl Sagan –

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
  1. En ole tutkinut tätä asiaa, tätä ns. ”Kristalliyötä”, niin tarkkaan, että kommentoisin asian todellisuutta ja ”syyllisyyksiä”, mutta tähän liittyen haluaisin tietää nimimerkki ”Lähdekritiikin” kannan seuraavaan asiaan:

   Kuten me kaikki tiedämme, jopa ns. holokaustin epäileminen on rikos monissa maissa, tai ainakin sen kieltäminen. Tämä on minusta hyvin, hyvin mielenkiintoista.

   Oletko koskaan ajatellut, minkälaiselle pirulle tässä on annettu pikkusormi? Me olemme tosin sanoen kieltäneet kyseenalaistamisen, kieltäneet toisinajattelun. Kun tämän sormen on antanut, niin tämä piru haluaa kohta käden ja sitten koko ihmisen.

   Mitä muuta ei saa kohta kysyä? Eikö kohta saa sanoa, että Ariel Sharon oli sotarikollinen? Eikö kohta saa sanoa, että Hollywood on juutalaisten? Että FED:in johtajat ovat jo vuosikymmeniä olleet juutalaisia? Että Marx, Engels, Trotski ja Genrich Yagoda olivat juutalaisia?

   Nämä lait palauttavat meidät keskiaikaan ja ihmiset taputtavat näille ihmishylkiöille, jotka ovat tällaiset lait voimaansaattaneet.

   Ja paljon, paljon muuta voidaan sanoa näistä asioista.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
  2. Lisää kommentteja tähän ”kieltämiseen” ja sen sellaiseen.

   Kun katsoo maailmaa vähän kauempaa ja PUHTAIDEN silmälasien läpi, eikä likaisen ja puolueellisen siionistimedian lasien läpi niin huomaa monia kummallisia asioita, jotka kummastuttavat reilua ihmistä.

   Otetaan esimerkiksi tämä Uusi Jättiläinen eli Kiina. Siinä vasta mallimaa, eikö? On niin puhdas ja kaunis historia, että. On tuhottu Tiibet eli tehty lyhykäisesti kansanmurha, ei enempää, ei vähempää. On kokonaisia kyliä ja kaupunkeja, joissa asukkaat ovat saaneet HIV:n kommunistijohtajien välinpitämättömyyden takia.

   Mutta tämä on vasta pintakiiltoa, pientä naarmua verrattuna siihen, kun Mao tappoi kymmeniä miljoonia. Kuulenko kultturimarxistien valittavan? Onko vuodessa yhtäkään päivää, jolloin muisteltaisiin satumaisen kaunista Tiibetiä? Tuomitseeko kultturimarxisti kiinalaisen ihmisten teurastajan?

   Katsotaan sitten lähelle meitä. Vajaat sata vuotta sitten juutalaiset Marx, Engels, Trotski, Rosa Luxemburg etc. etc. käynnistivät lihamyllyn, johon juoksutettiin kymmeniä miljoonia kristittyjä, noin vain. Oli nälänhätää Ukrainassa, miljoonia ja taas miljoonia. Onko Spielberg tehnyt raflaavan filmin, jossa likinäköinen Trotski maalaa ihanaa unelmaa ja samalla toisaalla ihmisiä tapetaan joukoittain. Onko Genrich Yagodasta tehty Oikea Ihminen? Onko tehty ”Yagodan listaa”?

   Ja vielä lisää: Tuli vuosi 1948 ja Valittu Kansa otti omansa. Satojatuhansia palestiinalaisia häädettiin kodeistaan, maat ja talot vain otettiin, Tuli Yenin, tuli Shabra ja Shatila. Lapsia ja naisia, tuhansittain. Arielsharonit nauroivat, terroristit palkittiin valtionjohtajan viroilla.

   Ja vielä: Siionistijohtoinen USA murhasi kylmästi satojatuhansia viattomia siviileitä Japanissa atomipommilla. Noin vain, huvikseen. ”Se piti tehdä.”

   Ja vielä: Sotarikos saksalaisia vastaan. Satojatuhansia kuolleita rikollisissa pommituksissa Dresdenissä. Kammottavaa murhaamista.

   Tämä kaikki loistaa kirkkaana, näkyy selvästi.

   Mutta mitä meille näytetään, mitä meidän pitää muistella?

   Juutalaisia. Vain juutalaisia.

   Kaikki muu ei merkitse mitään. ”Se vain tapahtui.”

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 25. Eikö tuon sairaan kusipään Erich Priebkeä vielä haudan takaaki solvaava viesti joutaisi pois? Ei Priebke tietenkään mitään rikosta ole sanonut tehneensä eikä hän tietenkään ole sellaista tehnyt.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 26. Pakkohan tähän on lisätä se, että Erich Priebke oli ehkä tuomittu sotarikoksista, mutta kristillinen maailma on tottunut hautaamaan omansa kristittyjen hautoihin, ovat he sitten ”rikollisia” tai eivät.

  Juutalaisten ja heidän lakeijoidensa käytös tällaisessa ihmisen perusoikeusasiassa on kunniatonta ja syvästi, syvästi halveksittavaa.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 27. Tuomittu on, mutta juutalaisessa näytösoikeudenkäynnissä vastoin lakia. Mitään rikosta hän ei kuitenkaan ole tehnyt, vaan osallistunut täysin kv. sotalakien mukaiseen teloitukseen, jota ei edes itse ollut määrännyt. Tutustu linkkeihin.

  Kristalliyössä tutkitusti juutalaiset polttivat omia synagoogiaan ja ulkomaiset agentit kivittivät ikkunoita. Yksi osasto Hessenissä SA-järjestöstä onnistuttiin saamaan mukaan, mutta se sai pian vastakäskyn. Tuossa tuo trolli valehtelee synagoogien määrästä ja kaiken muunkin. Saksan johtajille kaikki oli ikävä yllätys, kun he juuri pyrkivät liennytykseen. USA:lle ja Engannin sotapuolueelle kaikki olio tervetullut veruke sotakiihotukselle.

  http://toinennakemys.wordpress.com/tag/kristalliyo/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 28. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080212

  5 §
  Sotarikos
  Joka sodan taikka muun kansainvälisen tai valtionsisäisen aseellisen selkkauksen tai miehityksen yhteydessä vastoin maasotavoimiin kuuluvien haavoittuneiden ja sairaiden aseman parantamisesta, merisotavoimiin kuuluvien haavoittuneiden, sairaiden ja haaksirikkoutuneiden aseman parantamisesta, sotavankien kohtelusta tai siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana tehtyjä Geneven sopimuksia (SopS 8/1955, Geneven yleissopimukset) tai kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta ja kansainvälistä luonnetta vailla olevien aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta tehtyjä, vuoden 1949 Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirjoja (SopS 82/1980, I ja II lisäpöytäkirja) taikka muita sotaa, aseellisia selkkauksia tai miehitystä koskevia kansainvälisen oikeuden sääntöjä ja tapoja
  1) surmaa toisen tai haavoittaa tai kiduttaa häntä taikka hänen etujensa vastaisesti silpoo häntä tai alistaa hänet biologiseen, lääketieteelliseen tai tieteelliseen kokeeseen taikka aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean vamman tai vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään,
  7) epää sotavangilta tai muulta suojellulta henkilöltä oikeudenmukaista ja laillista oikeudenkäyntiä koskevat oikeudet taikka muutoin kieltää häneltä oikeudelliset takeet,

  9) hyökkää siviiliväestöä, vihollisuuksiin osallistumattomia siviilihenkilöitä tai siviilikohteita taikka Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan (SopS 1/1956) mukaisissa tehtävissä olevia henkilöitä tai heidän käytössään olevaa omaisuutta vastaan,

  6 §
  Törkeä sotarikos
  Jos sotarikos tehdään osana suunnitelmaa tai politiikkaa taikka osana laajamittaisia sotarikoksia ja
  1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
  2) rikoksella aiheutetaan erittäin suurta ja laaja-alaista vahinkoa,
  3) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
  4) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
  ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä sotarikoksesta vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
  Yritys on rangaistava.

  Priebke on sotarikollinen, se että hän vetoaa että häntä käskettiin murhaamaan aseettomia lapsia ja aikuisia, on katsottu kansainvälisessä oikeudessa perusteettomaksi syyksi. Voit kierrellä ja kaarrella mutta faktoja se ei muuta eikä Priebke kiellä teloittaneensa aseettomia. Asiasta tekee vielä vakavamman se että mies oli upseeri ja olisi pitänyt tietää.
  Suomessa joudut linnaan hätävarjelun liioittelusta tämä sotarikollinen ampui aseettomia ihmisiä, jotka eivät voineen edes puolustautua.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 29. Tämän tekstin mukaisesti Ariel Sharon oli sotarikollinen ja suuri osa Israelin puolustusvoimien henkilöstöä. Piste. MOT.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 30. Edelleenkin aiheena ei ole Israel eikä sen puolustusvoimat. Vaan Priebke. Tuomittu sotarikollinen, joka kylmäverisesti osallistui 335 siviilin murhaamiseen. Priebke sentään sai oikeudenkäynnin, toisin kuin huom. Italian 335 siviiliä joiden joukossa lapsia kuulan otsaan.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 31. Priebkestä on tullut marttyyri. Täällä ollaan huolissaan saiko hän oikeutta kun niin monta kertaa oikeudessa kävi kaikilla asteilla. En enää muista monta oikeudenkäyntiä ja valituskierrosta. Priebken ylistämisen sijaan kukaan ei tunnu välittävän 335 siviiliä jotka eivät saaneet oikeutta. Et ole yhtään huolissaan mitä heidän perheet ovat taistelleet vuosikausia saadakseen oikeutta kärsimykselleen kun ”viaton” mies pakenee Etelä-Amerikan lämpöön vuosikymmeniksi.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
  1. Edelleenkin toistan, että kuvaamillasi perusteilla Ariel Sharon ja suuri osa Israelin puolustusvoimien henkilöstöstä pitäisi saattaa oikeuteen ihmisyyttä vastaan tehdyistä rikoksista.

   Ihan turhaan toistelet Priebken ”syyllisyyttä”. On hän sitten syyllinen tai ei, Ariel Sharon olisi pitänyt tuomita vähintäänkin elinkautiseen.

   Toisekseen, Priebken häpäisy oli tarpeetonta.

   Kuvaavaa tälle nykyiselle juutalaisten mielivallalle on, että Priebken viimeinen matka häpäistiin, kun samalla Beirutin teurastajan hautajaisia juhlittiin valtiomiestason juhlallisuuksin.

   Kuinka julkea juutalainen saa olla?

   Jos ihminen on ihminen, hän sallii toiselle ihmiselle ihmisarvoiset hautajaiset iippumatta siitä, mikä on ko. ihmisen historia. Juutalaiset ovat omaksuneet Jumalan roolin määritellessään ”hyvän ja ”pahan”. He toimivat vastenmielisesti ja en lainkaan pidä siitä.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 32. Eikö tuota tyyppiä saa hiljaiseksi? Kaikki hänen esittämänsä sopimukset ja lait ovat toisen maailmansodan jälkeisiltä ajoilta. Lapsenmurhaajaterroristeja oli rangaistava ja kun todennäköiset syylliset eivät ilmoittautuneet, oli suoritettava rankaisutoimia, jotka pyrittiin kohdistamaan todennäköisiin murhaajiin. Tämä oli täysin laillista tuohon aikaan. Kun Priebken esimies tuomittiin näytösoikeudenkäynnissä 1948, verukkeena käytettiin sitä, että hän oli epähuomiossa teloittanut muutaman tyypin liikaa käskyn laskelmiin nähden. Siten nämä luettiin murhiksi. Priebke ei ollut paikalla, mutta miehistö ja muut upseerit jätettiin tuomitsematta. Käskyn antajia ei tuomittu eikä syytetty. Tuohon aikaan ja jälkeenpäinkin saksalaisten rikollisia partisaaneja eli kommunistisia murhaajajoukkioita vastaan suorittamat rankaisutoimet olivat kaikkien rehellisten ihmisten mielestä aivan oikeutettuja. Jokainen armeija tietenkin toimi samalla tavalla. Saksalaisten toimet olivat tässäkin yhtyeydessä kaikkein lievimmästä päästä.

  On oikeusmurha tuomita ihminen täysin sotalakien mukaan tehtyyn oikeutettuu rikollisen vastaiseen toimintaan osallistumisesta. Se on rikos ihmisyyttä vastaan, kuten kaikki muukin Euroopassa nykyisin alkaa olla.

  Kommunistien koko vastarintatoiminta oli täysin rikollista ja sääntöjen vastaista ja raukkamaista terrorismia ja joukkoraiskaamista, murhia ym. Tietenkin heitä vastaan oli toimittava. Ei ollut olemassa mitään rikosta, mitä kauheimpia julmuuksia mukaan luettuna, joita nämä kommunisteiksi itseään kutsuneet eläimet eivät olisi armeijansa kanssa jatkuvalla syötöllä tehneet. Näissä rankaisuoperaatioissa saattoi joskus mennä myös syyttömiä, mutta se kuului asiaan ja oli siis täysin kv. lakien mukaista. Millään muulla tavalla kuin panttivankeja teloittamalla ei pystytty taistelemaan rikollisia vastaan tehokkaasti.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat