EU viittaa kintaalla omille säännöilleen – syöpävaarallinen glyfosaatti jää markkinoille

Toksikologi Peter Clausingin tuoreesta raportista käy ilmi, että EU-viranomaiset ovat rikkoneet omia sääntöjään. He eivät huomioineet todisteita, jotka osoittavat, että glyfosaatti altistaa syövälle. Viranomaisten mukaan kemikaali ei aiheuta syöpää.

EU-viranomaiset linjasivat ettei glyfosaatti altista syövälle. He jättivät huomiotta todisteet syöpätapauksista koe-eläimillä ja rikkoivat direktiivejä ja suuntaviivoja, joiden tulisi ohjata heidän työtään. Näin väitetään saksalaisen toksikologi tri Peter Clausingin uudessa raportissa.[1]

Raportti osoittaa, että EU:n nykyisten standardien valossa glyfosaatti tulisi luokitella karsinogeeniksi. Se tulisi kieltää EU:n torjunta-ainelainsäädännön nojalla ilman erillistä menettelyä. EU-viranomaiset eivät kuitenkaan välitä näistä standardeista ja rikkovat niitä, jolloin he voivat sanoa, ettei kemikaali altista syövälle.

Tri Clausing kommentoi tuloksia: ”Olin eniten yllättynyt siitä kuinka läpinäkyvästi ja laajasti viranomaiset rikkoivat omia sääntöjään. Tämän näkeminen pisti vihaksi. Viranomaiset tulisi saattaa vastuuseen epäonnistumisestaan.”

Hän jatkoi: ”Glyfosaatin syöpävaarallisuudesta on niin runsaasti näyttöä, että se tulisi kieltää.”

Tulilinjalle päätyvät Saksan liittovaltion riskinarviointi-instituutti (BfR), Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) ja Euroopan kemikaalivirasto (ECHA).

Kolmen viraston johtopäätös, ettei glyfosaatti altista syövälle, oli päinvastainen kuin Maailman terveysjärjestön perustaman kansainvälisen syöpätutkimuslaitoksen (IARC) katsantokanta. Vuonna 2015 järjestö luokitteli glyfosaatin ”todennäköisesti syöpävaaralliseksi ihmiselle”, mikä perustui ”riittävään” näyttöön eläimillä ja ”rajalliseen” näyttöön ihmisillä. IARC tunnetaan tiukasta riippumattomuuspolitiikasta ja korkealaatuisesta tutkimuksesta.

Uusi raportti osoittaa, että BfR, EFSA ja ECHA eivät kyenneet saamaan riittävää ohjausta OECD:lta (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, joka asettaa kansainväliset standardit kemikaalien tutkimukselle) ja ECHA:lta itseltään, ja viittaa siihen, että he manipuloivat tosiasioita ja tietoa, jotta voisivat tehdä johtopäätöksen ettei glyfosaatti altista syövälle.

Tri Clausing sanoo, että hän on huolissaan siitä, että viranomaisten toiminta vaarantaa kansanterveyden. Hän sanoi: ”Euroopassa syövän esiintyvyys on kaksinkertaistunut tai kolminkertaistunut viimeisten vuosikymmenten aikana kasvaintyypistä riippuen. Olen myös huolissani siitä, että glyfosaatin käytön räjähdysmäinen yleistyminen on osasyynä siihen. [Syövän] esiintyvyys yleistyy entisestään ellei asiaan puututa.”

Kun häneltä kysyttiin mielipidettä torjunta-aineiden hyväksymisprosessin läpinäkyvyyden parantamisesta, hän lisäsi: ”Läpinäkyvyys on tarpeen, mutta se ei riitä. Läpinäkyvyys ilman seurauksia silloin kun asiat menevät pieleen on hyödytöntä.”

Tri Clausing työskenteli vanhempana toksikologina lääketeollisuudessa. Nykyään hän on Pesticide Action Networkin Saksan osaston jäsen.

GLOBAL 2000 (Maan ystävät Itävalta) julkaisi raportin.

Raportin mukaan ”Tri Clausing on kirjoittanut kattavan ja osuvan haasteen EU-viranomaisten glyfosaattiarvioista. 19-20 heinäkuuta EU:n jäsenvaltioiden edustajat kutsutaan keskustelemaan glyfosaatin uudelleenkäyttöönotosta Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feedin (ScoPAFF) tapaamisessa.

”Uuden raportin vastuuhenkilö ja avustajat kutsuvat edustajia ja Euroopan komission lukemaan sen ja vastaamaan ennen kuin keskustelua aletaan käydä. Tieteelliseen tietoon nojaaminen jättää heille vain yhden mahdollisen vaihtoehdon: kieltäytyä uusimasta glyfosaatin myyntilupaa.”

Raportin keskeiset kohdat

 • EU:n torjunta-ainesäädösten mukaan yhdiste tulee luokitella syöpävaaralliseksi, jos kahdessa toisistaan riippumattomassa eläintutkimuksessa altistuneilla eläimillä esiintyy enemmän kasvaimia.
 • Glyfosaatin tapauksessa ainakin seitsemässä pitkäaikaistutkimuksessa kahdestatoista kasvainten esiintyvyys kasvoi.
 • Ensin BfR ei huomioinut tilastollisesti merkittävää kasvua kasvainten esiintyvyydessä, sillä se ei käyttänyt tarkoitukseen soveltuvia tilastollisia kokeita, jotka OECD ja ECHA vaativat. BfR on sen sijaan luottanut teollisuuden käyttämiin tilastollisiin koemenetelmiin, joita käyttämällä glyfosaatilla on havaittu syövän esiintyvyyttä lisäävä vaikutus vain yhteen syöpätyyppiin yhdessä tutkimuksessa.
 • IARC:n julkaistua vuonna 2015 monografin glyfosaatista BfR teki uuden arvion ja huomioi edellämainitun merkittävän yhteyden, joka havaittiin seitsemässä tutkimuksessa kahdestatoista.
 • Tästä huolimatta BfR – sekä EFSA ja ECHA, joiden arvio perustui BfR:n pohjatyöhön – ei huomioinut kahdeksaa muuta tilastollisesti merkitsevää kasvainvaikutusta, jotka professori Christopher Portier oli hiljattain havainnut. Hän on Yhdysvaltain kansallisen ympäristöterveystieteiden instituutin entinen professori.
 • BfR, EFSA ja ECHA valikoivat tutkimukset tarkoitushakuisesti laatiessaan arviota glyfosaatista. He antoivat huomattavan painoarvon kahdelle tutkimukselle, joissa havaittiin, että glyfosaatti ei aiheuta pahalaatuista imusolmukesyöpää – tutkimuksissa oli kuitenkin niin selkeitä puutteita, että niitä ei olisi pitänyt käyttää päätöksenteon perustana. Sen sijaan he antoivat vähemmän painoarvoa tutkimukselle, jossa havaittiin, että glyfosaatti aiheuttaa pahalaatuista imusolmukesyöpää, viittaamalla väitteeseen, että koe-eläimet olivat saaneet virustartunnan – mistä ei ole näyttöä, kuten ECHA myönsi. Väitteen infektiosta esitti alun perin Jess Rowland, entinen EPA:n edustaja, joka esitti väitteen EFSA:n kanssa käydyssä telekonferenssissa. Tutkinnassa varmistui, ettei EFSA:lla ollut muita todisteita väitetystä infektiosta kuin Rowlandin sana. Monsanton sisäiset sähköpostiviestit viittaavat siihen, että Rowland auttoi innokkaasti kemikaalifirmaa ja leveili kuinka ”hänelle tulisi myöntää mitali” jos hän onnistuu lopettamaan toisen viraston tutkimukset glyfosaatin terveysvaikutuksista.
 • BfR, EFSA ja ECHA vertailivat eri tyyppisiä tilastollisia kokeita toisiinsa, väittäen, ettei glyfosaatti altista syövälle koska syövän esiintyvyys kasvoi merkitsevästi vain toisentyyppisissä kokeissa. Tämä rikkoo OECD:n linjauksia, joiden mukaan se että syövän esiintyvyys kasvaa merkitsevästi jommassa kummassa kokeessa riittää osoittamaan sen etteivät syövät johdu sattumasta.
 • BfR, EFSA ja ECHA rikkoivat OECD:n asettamia rajoituksia, jotka koskevat vanhan kontrolliaineiston käyttöä (yhdistettyä tilastotietoa aiempien tutkimusten hoitamattomista kontrollieläimistä), joita käytettiin häivyttämään glyfosaatin syövälle altistavan vaikutuksen havaittavuus.
 • BfR, EFSA ja ECHA välttivät mainitsemasta annos-vastesuhdetta, mikä vain vahvistaa näyttöä siitä että kasvaimet johtuivat glyfosaatista eikä sattumasta. Tämä viittaa siihen, että viranomaiset yrittivät peitellä todisteita, jotka osoittavat, että glyfosaatti altistaa syövälle.

Viitteet

1. Peter Clausing (2017). Glyphosate and cancer: Authorities systematically breach regulations. Published by GLOBAL 2000 (Friends of the Earth Austria). http://www.gmwatch.org/files/GLO_02_Glyphosat_EN.pdf

Lataa raportti täältä.

Uusin raportti: GLO 02 Glyphosat EN.pdf

Koko raportti englanninkielisenä ja yhteenveto eri kielillä, myös englanniksi, saatavilla täältä: https://we.tl/0z7wOISv9m

ECHA:n vastine

ECHA:n vastine uuteen raporttiin ja raportin tekijöiden vastine ECHA:lle on luettavissa täältä: http://gmwatch.org/en/news/latest-news/17735

8. elokuuta ECHA julkaisi täysimittaisen ja lopullisen vastineen raportille, joka on luettavissa täällä: https://echa.europa.eu/documents/10162/0/global_2000_glyphosate_echa_response_final_en.pdf/92487f17-ea44-0bae-56d4-a7616862c65a

GLOBAL 2000 -raportin tekijät vastasivat ECHA:lle. Heidän vastauksensa on luettavissa täältä.

 

Lähde: GMWatch.org

Lue myös:

Monsanto yrittää vaientaa Séralinin tutkimuksen
Monsanton historia: maailman pahamaineisin yhtiö tarkastelussa
Monsanton vastainen joukkokanne – media vaikenee
Venäjä vastaan Monsanto: vuosisadan taistelu

5 kommenttia

 1. Maanviljelijät myrkyttävät kansan tuotteillaan sanoo:

  Tämä oli kesällä Helsingissä pidetyn kokouksen oikea emämunaus. Suomessa päätettiin että glyfosaatti saa 10 vuotta lisäaikaa!!!

  Ja kun tiedetään että EVIRA ja TUKES tietävät ko. aineen myrkyllisyyden sekä sen aiheuttamat ongelmat niin siitä huolimatta sille annettiin lisäaikaa, EU:n kokouksessa.

  No, onneksi Hollantilaiset ovat toista maata . Rotterdamin saman kautta ei kulje yhtään glyfosaatti pisaraa. Mikä on samassa linjassa sen kanssa että hollantilasiet ajoivat glyfosaatille täyskieltoa koko EU-alueelle jo -98.

  Mutta, Suomessa kaikki viljelijät (poislukien LUOMU) käyttävät glyfosaattia viljelyssä. Aina kierron tullessa ajankohtaiseksi, vanha pelto myrkytetään sillä, jolloin seuravat viisi vuotta glyfosaattia nousee niihin kasveihin joita siinä kasvatetaan. Ja sitten vielä kehdataan väittää:”puhdasta ruokaa Suomesta”.

  Plusääni(17)Miinusääni(1)
  1. Kommenttisi on tosi hyvä. Jätetään ostamatta suomalaiset maanviljelystuotteet. Otetaan selvää myrkkyviljelijöistä luotettavista lähteistä ja jätetään myrkkytetyt tuotteet kauppojen hyllyille. Kyllä viljelijöilläkin kuin myös kauppiailla pitäisi olla järki päässä mitä asiakkailleen myyvät. Päättäjien järjenkäytöönhän ei voi luottaa tässäkään asiassa.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 2. Jos EUn päättäjillä järki juoksee jälkijunassa niin pitäisi maanviljelijöiden ymmärtää muutakin kuin rahan perässä juoksemisen. Hävyttömyys huipussaan että vain oman etunsa vuoksi myrkyttävät viljelymaitaan ja myyvät sitten myrkkytuotteensa ymmärtämättömille ostajille niinkuin” lääkärit” lääkkeitään konsanaan kauppaavat tuntematta minkäänlaista pistoa sydämessään. Ei voi arvostaa kovin korkealle noita periaatteita. En tule kannustamaan enkä tukemaan maanviljelijöitä millään tavalla, jos hoitavat hommansa tällätavalla. HIRVEÄÄ meininkiä ja pelkkää rahanahneutta.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. Oliko peräti valemedia Helsingin Sanomien Mielipide-palstalle päästetty kirjoitus, jossa sanottiin glyfosaatin olevan myrkyllistä nimenomaan suolistokanavan tietylle bakteeri-kannalle? Ja kun tiedetään suolistobakteeriflooran merkitys ihmisen hermostolliselle terveydelle, tiedetään esimerkiksi erilaiset B12-vitamiinin imeytymishäiriöt, niin ei tarvitse ihmetellä, miksi Suomen PISA-tulokset ovat jyrkässä pudotuksessa. Kansan typeryyden ja hysteerisen käytöksen voi toki todeta ilman työlästä tieteellisiä seurantaa ihan maalaisjärkeä käyttäen.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 4. Seralinin tutkimus on selvinnyt täysin tarkoitushakuiseksi huijaukseksi! Älkää uskoko kaikkia vihervasemmiston huhaa panettelujuttuja!

  Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat