Monsanto yrittää vaientaa Séralinin tutkimuksen

Oikeudenkäyntiasiakirjat paljastavat, että Monsanto pyrkii epätoivoisesti saamaan poisvedetyksi tutkimuksen, joka osoitti että torjunta-aine RoundUp aiheuttaa haittavaikutuksia – ja että tiedelehden, josta tutkimus vedettiin pois, päätoimittajalla on yhteyksiä suuryritykseen.

Asiakirjoista käy myös ilmi, että tutkimuksen julkaissut päätoimittaja solmi sopimuksen Monsanton kanssa vain hieman ennen kampanjan alkua.

Professori G.E Séralinin johtama tutkimus osoitti, että jo matalat RoundUp-pitoisuudet heikentävät rottien terveyttä pitkällä aikavälillä aiheuttaen esimerkiksi vakavia maksa- ja munuaisvaurioita. Altistuneille rotille muodostui enemmän kasvaimia, mutta tulokset on varmistettava suuremmassa tutkimuksessa, jossa tarkastellaan karsinogeenisyyttä.

Julkaistut uudet asiakirjat osoittavat, että koko takaisinvetokampanjan ajan Monsanto yritti peitellä osallisuuttaan. Sen sijaan Monsanton tutkija David Saltmiras myönsi järjestäneensä kampanjan, joka näyttäisi ”kolmannen osapuolen” järjestämältä. Näennäisen itsenäiset tutkijat painostaisivat Food and Chemical Toxicology (FCT) –julkaisun päätoimittaja A. Wallace Hayesia vaatimalla että tutkimus vedetään pois.

”Kolmannen osapuolen asiantuntijoiden” käyttö on perinteinen julkisuustemppu, jonka tupakkateollisuus hioi täydellisyyteensä. Teollisuudelle myötämieliset sanat täytyy asettaa ”itsenäisten” asiantuntijoiden suihin, sillä kukaan ei usko jos teollisuus yrittää itse puolustaa omia tuotteitaan. Vuonna 2012 GMWatchin perustaja Jonathan Matthews paljasti niin sanotusti itsenäisten tutkijoiden kytkökset teollisuuteen. Samat tutkijat vaativat päätoimittajaa vetämään Séralininin tutkimuksen pois julkaisusta. Nyt Monsanton suorasta osallisuudesta on selkeät todisteet.

Yhdessä asiakirjoista Saltmiras kertoo saavutuksistaan yhtiössä. Saltmiras kehuu kuinka hän ”sai monet kolmannen osapuolen asiantuntijat lähettämään kirjeitä toimitukselle, jotka sittemmin julkaistiin ja joissa kerrottiin Séralinin tutkimuksen huomattavista puutteista, huonosta tutkimussuunnitelmasta, tietojen valikoinnista ja tilastojen manipuloinnista. Hän oli osallisena kirjoittamassa Monsanton omaa kirjettä toimitukselle [Monsanton työntekijöiden] Dan Goldsteinin ja Bruce Hammondin kanssa.”

Saltmiraan kirjoitus jatkui: ”2012 loppupuolella Séralinin rotta-syöpä-julkaisun ja mediakampanjan aikana käytin hyödyksi suhteitani julkaisseen tiedelehden päätoimittajaan… ja olin ainoa yhteyshenkilö Monsanton ja lehden välillä.”

Monsanton toinen työntekijä, Eric Sachs, kirjoittaa sähköpostiviestissä pyrkimyksestään saada tutkijoita mukaan kirjekampanjaan. Sachs kirjoittaa: ”Keskustelin Bruce Chassyn kanssa, ja hän aikoo lähettää kirjeen suoraan Wally Hayesille ja kehottaa muita kirjeen lähettäneitä tutkijoita tekemään samoin. Hän tiedostaa tilanteen vakavuuden… Olen ehdottomasti sillä kannalla, ettei Monsantoa saa asettaa sellaiseen tilanteeseen, että heidän tulisi kirjoittaa vastine, jonka johdosta tutkimus vedetään pois.” Hän viittaa tutkija Bruce Chassyyn, joka ylläpitää geenimuunteluun myönteisesti suhtautuvaa Academics Review –verkkosivustoa.

Monsanton pyynnöstä Chassy vaati Hayesia vetämään pois Séralinin tutkimuksen: ”tavoitteena on, että käännät kelloa taaksepäin, vedät tutkimuksen pois ja aloitat tarkastusprosessin alusta.”

Lisäksi Chassy allekirjoitti ensimmäisenä aloitteen, jossa vaadittiin, että Séralinin tutkimus vedetään pois. Hän myös oli toinen Forbesin artikkelin kirjoittajista, jossa Séralinia syytettiin vilpistä. Chassy ei tuo kummassakaan asiakirjassa esille yhteyksiään Monsantoon, mutta vuonna 2016 paljastui, että hän oli saanut Monsantolta yli 57 000 dollaria alle kahden vuoden aikana matkakuluihin ja geenimuunteluun liittyviin kirjoitus- ja puhujapalkkioihin.

Sachs haluaa varmistaa ettei Monsantoa yhdistetä pyrkimykseen vetää tutkimus pois, vaikka juuri siitä on kyse. Sachs kirjoitti Monsanton tutkijalle, William Heydensille: ”Siinä on huomattava ero puolustatko tiedettä vai otatko osaa tuotteidemme turvallisuuden kyseenalaistavan julkaisun takaisinvetomenettelyyn. Meidän ei tulisi antaa minkäänlaista tarttumapintaa Séralinille, GM-kriittisille ja tiedotusvälineille antamalla aihetta epäillä, että Monsanto käyttää valtaansa vetääkseen tutkimuksen pois. Selonteostamme käy selkeästi ilmi tutkimuksen puutteet ja miksi tutkimuksen ei olisi pitänyt läpäistä vertaisarviointia.”

Toinen esimerkki siitä kuinka Monsanto pyrkii peittelemään osallisuuttaan käy ilmi Monsanton työntekijöiden Daniel Goldsteinin ja Eric Sachsin välisistä sähköposteista. Goldstein kirjoittaa: ”En olisi halunnut edes osakkeenomistajien tietävän, että olemme tietoisia joukkokirjeestä… Siitä voi saada käsityksen, että meillä on jotain tekemistä asian kanssa – kuinka muuten tietäisimme siitä? Lisään tekstin ’Tietoinen lukuisista kirjeistä toimitukselle, joista yhden on allekirjoittanut 25 tutkijaa 14 eri maasta’ jos tämä sopii teille molemmille.” Sachs vastasi: ”Meillä on ’yhteyksiä’, mutta emme kirjoittaneet kirjettä tai kehottaneet ketään allekirjoittamaan sitä.”

Monsanto maksoi A. Wallace Hayesille

Julkaistujen asiakirjojen yllättävin paljastus oli se, että Food and Chemical Toxicology –julkaisun päätoimittaja A. Wallace Hayes solmi konsultaatiosopimuksen Monsanton kanssa juuri ennen kuin Hayes osallistui Séralinin tutkimuksen takaisinvetoon. Hayes oli selkeästi esteellinen, sillä hän toimi samanaikaisesti konsulttina Monsantolle ja päätoimittajana julkaisussa, joka veti pois tutkimuksen, jonka mukaan glyfosaatilla on terveydelle haitallisia vaikutuksia. Tutkimus julkaistiin 19. syyskuuta 2012, Hayesin ja Monsanton välinen konsultointisopimus on päivätty 21. elokuuta 2012, ja Hayes tarjosi palveluitaan 7. syyskuuta 2012 lähtien.

Asiakirjoista käy ilmi myös se, että Monsanto maksoi Hayesille palveluistaan 400 dollaria tunnilta, ja vastineeksi Hayesin tuli ”Auttaa luomaan toksikologeista, epidemiologeista ja muista tieteilijöistä koostuva asiantuntijaverkosto Etelä-Amerikkaan ja osallistua ensimmäiseen alueella pidettävään kokoukseen. Valmistella ja järjestää seminaari, jossa käydään läpi tärkeitä alueellisia kysymyksiä, jotka liittyvät glyfosaatin toksikologiaan, mikä on vuoden 2013 avajaiskokouksen pääaihe.”

Sopimuksen allekirjoitushetkestä eteenpäin Hayesin olisi pitänyt jäävätä itsensä kaikessa mikä liittyy Séralinin tutkimukseen. Mutta hän päätti pysyä vaiti. Hän siirtyi tarkastelemaan tutkimuksen toista ”katsausta”, jonka nimeämättömät henkilöt olivat laatineet, ja joiden mahdollista esteellisyyttä ei mainittu – minkä vuoksi hän päätti vetää tutkimuksen pois ennenkuulumattomasta syystä että osasta tuloksista ”ei voinut tehdä johtopäätöksiä”.

Hayes kertoi haastattelussa New York Timesin Danny Hakimille ettei hänellä ole ollut sopimusta Monsanton kanssa takaisinvedon aikaan, ja että hänelle maksettiin vasta kun hän jätti työnsä lehden palveluksessa. Hän lisäsi vielä: ”Monsanto ei vaikuttanut millään tavalla takaisinvetopäätökseen.” Mutta koska julkaisulta kesti yli vuosi poistaa tutkimus kuukausia kestäneen toisen katsauksen, jota Hayes itse ohjasi, jälkeen, on selvää että hän ei tuonut esille esteellisyyttä kun hän solmi sopimuksen Monsanton kanssa ja katsausprosessin aikana. Hän vaikuttaa johtavan New York Timesia harhaan.

Sopimuksen ajoituksesta herää kysymys: tiesikö Monsanto että tutkimus julkaistaan? Jos tiesi, yritys lienee ollut juuri tuolloin tyytyväinen suhteestaan Hayesiin.

Monsanton sisäiset sähköpostiviestit vahvistavat yhtiön tiiviit suhteet Hayesin kanssa. Saltmiras kirjoitti tuolloin vasta julkaistusta Séralinin tutkimuksesta: ”Wally Hayes, FCT:n visio- ja strategiayksikön päätoimittaja, lähetti sähköpostia varhain tänä aamuna. Toivottavasti pääsemme keskustelemaan pian uudelleen siitä, mikä rooli FCT:n visio- ja strategiayksiköllä oli siinä, että tutkimus läpäisi vertaisarviointiprosessin.”

Toisessa Monsanton väen sisäisessä sähköpostiviestittelyssä Daniel Goldstein kirjoittaa seuraavaa Séralinin tutkimuksesta: ”Takaisinveto – sekä Dan Jenkins (valtiolliset suhteet) ja Harvey Glick olivat vahvasti takaisinvedon puolesta, samasta syystä – julkaisu antaisi tutkimuksella enemmän painoarvoa, mikä asettaisi julkaisun muut tutkimukset kyseenalaiseksi ja antaisi Séralinille laajemmat toimintamahdollisuudet. Olemme kaikki tietoisia siitä, että päätoimittaja ja toimitus tekevät lopullisen päätöksen, ja ettei meillä ole takaisinvetomahdollisuutta missään tapauksessa, mutta koin tarpeelliseksi alleviivata tätä pyyntöä.”

Monsanto sai haluamansa, mutta tutkimus julkaistiin uudelleen toisessa, korkeamoraalisemmassa julkaisussa. Ja jonka toimituskunta ei, ainakaan oletettavasti, ole tehnyt sopimusta Monsanton kanssa.

Miksi Monsanto halusi vaientaa Séralinin tutkimuksen

On itsestäänselvää, että oli Monsanton edun mukaista vaientaa Séralinin tutkimus. Ensisijainen syy oli se, että tutkimuksen mukaan jo pienillä RoundUp-annoksilla ja sitä kestävällä GM-maissilla on haittavaikutuksia. Mutta kauaskantoisempi syy piilee siinä, että jos tutkimus tunnustettaisiin millään muotoa päteväksi, se avaisi portit säännöksille ja vaatimuksille tutkimuksista GM-lajikkeiden ja niiden kanssa käytettävien torjunta-aineiden pitkäaikaisvaikutuksista.

Yksi vaaratekijä Monsantolle, jonka Goldstein nosti esille, on se että ”kolmas osapuoli voi rahoittaa tutkimuksen vahvistaakseen Séralinin väittämät, joko hallituksen viraston tai geenimuuntelua/torjunta-aineita vastustavien rahoittajien välityksellä”.

Asiakirjoista käy ilmi, että Monsanto järjesti lukuisia kansainvälisiä telekonferensseja, joissa keskusteltiin kuinka ennaltaehkäistä moisen uhkaavan kehityksen vaikutukset.

Laadittaessa yhteenvetoa telekonferenssien keskusteluaiheista Daniel Goldstein kirjoitti että ”valitettavasti” kolme ”pitkän aikavälin tutkimuksiin liittyvää mahdollista ongelmaa on noussut esille, ja joita tulee käsitellä ja joista tulee mahdollisesti laatia jonkinlainen selonteko (joko sisäinen tai ulkoinen)”. Näitä ovat vaatimukset:

  • 2 vuotta kestävästä rottatutkimuksessa, jossa tutkitaan GM-lajikkeiden vaikutusta syövän esiintyvyyteen (ja mahdollisesti lisääntymiseen liittyviä terveyshaittoja)
  • 2 vuotta kestävästä tutkimuksesta, jossa tarkastellaan pitkäaikaista altistusta torjunta-aineille, niiden tutkimusten lisäksi, joita säätelyelimet ovat vaatineet tehtävän aktiivisille ainesosille, ja
  • 2 vuotta kestävästä tutkimuksesta, jossa tutkitaan rottien pitkäaikaisaltistusta GM-lajikkeiden kasvatuksessa käytettäville torjunta-aineille.

Vastauksena ensimmäiseen kohtaan Goldstein kirjoittaa, että Séralinin tutkimuksessa ”ei havaittu mitään muuta kuin normaalia vaihtelua SD-rotilla [Sprague-Dawley], eikä näin ollen ole syytä kyseenalaistaa EFSA:n ohjeistusta, ettei sellaisia tutkimuksia tarvita huomattavan samankaltaisille lajikkeille”. GMWatchin lukijoille ei tule yllätyksenä, että EFSA asettuu Monsanton puolelle vastustaessaan pitkäaikaistutkimusten tekemistä GM-lajikkeilla.

Vastauksena toiseen kohtaan Goldstein toteaa toiseen otteeseen, että Séralinin tutkimuksessa ”ei oikeastaan havaittu mitään – joten ei ole mitään syytä vetää minkäänlaisia johtopäätöksiä siitä – mutta teoreettiset ongelmat on nostettu esille. Meillä tulee olla valmiina hyvin muotoiltu vastine.”

Vastauksena kolmanteen kohtaan Goldstein sivuuttaa täydellisesti geenimuokkauksen radikaalin luonteen ja käyttää pragmaattista, lähestulkoon tieteellistä argumentointitapaa: ”Tämän lähestymistavan perusteella vastaavanlaisia ongelmia voisi esiintyä tavallisilla viljelykasveilla, ja että jokaisella yksittäisellä aineiden yhdistelmällä tulisi tehdä pitkäaikaisaltistuskoe (vähintäänkin) kaikilla viljelykasveilla ja todennäköisesti myös kaikilla eri lajikkeilla (sillä niissä on enemmän perinnöllistä vaihtelua kuin geenimuunnelluissa), minkä vuoksi erilaisia koejärjestelyjä tulisi olla lähes rajaton määrä.” Hän vielä jatkoi: ”Tarvitsemme selkeän kannan myös tähän asiaan.”

EU:n sääntelyviranomaiset asettuvat Monsanton kannalle

Osa sääntelyviranomaisista on asettunut Monsanton kannalle yhteisen edun kustannuksella ja lakanneet vaatimasta pitkäaikaistutkimuksia GM-viljelykasvien vaikutuksista. Sen sijaan EU harkitsee luopuvansa jopa lyhyistä 90-päiväisistä eläinruokintatutkimuksista, joita nykyinen eurooppalainen GMO-lainsäädäntö edellyttää. Tämä perustuu osittain EU-rahoitteisen GRACE-eläinruokintaprojektin tuloksiin, joka päätyi valokeilaan kun paljastui että osalla tutkijoista oli yhteyksiä teollisuuteen, ja kun epäiltiin että tuloksia oli manipuloitu tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin haittavaikutuksia rotilla, joita ruokittiin Monsanton geenimuunnellulla MON810-maissilla.

Anteeksipyyntöä vailla

A. Wallace Hayer ei ole enää FCT:n päätoimittaja vaan ”emeritustoimittaja”. Myöskään Monsanton entinen työntekijä Richard E. Goodman, joka otettiin mukaan julkaisun toimituskuntaan pian sen jälkeen kun Séralinin tutkimus julkaistiin, ei enää työskentele julkaisulle.

Mutta vaikka he ovat häipyneet tai siirtyneet sivuun, he jättivät jälkensä lehden historiaan aukkona, jonka Séralinin tutkimuksen tulisi täyttää.

Nyt kun Monsanton osallisuus Séralinin tutkimuksen takaisinvetoon on kaikkien tiedossa, FCT:n ja Hayesin tulisi tehdä oikein ja pyytää anteeksi professori Séralinilta ja hänen tutkimusryhmältään. FCT ei voi eikä heidän tulisi uudelleenjulkaista tutkimusta, sillä se on julkaistu toisessa lehdessä. Sen täytyy kuitenkin muistaa tämä häpeällinen tapaus, myöntää toimineensa typerästi ja myöntää tukensa tieteelliselle riippumattomuudelle ja puolueettomuudelle.

 

Lähde: GMWatch.org

Lue myös:

Monsanton GM-maissi ja lannoite aiheuttavat kasvaimia, sisäelinten vaurioita ja ennenaikaisia kuolemia
Geenimuuntelu ei ole ratkaisu nälkään
Monsanton historia: maailman pahamaineisin yhtiö tarkastelussa
Monsanton vastainen joukkokanne – media vaikenee
Venäjä vastaan Monsanto: vuosisadan taistelu
10 aamiaismuroa, jotka todennäköisimmin sisältävät Monsanton geenimuunneltua maissia
Monsanto haluaa GMO-merkinnät laittomiksi maailmalla TPP-yhteistyön kautta
Monsanto on vuoden 2011 pahansuopaisin yhtiö
Monsanto, Nepali ja gmo-maissi
Facebook sensuroi kuvia Monsantoa vastaan mieltä osoittavista lapsista

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat