GASR-raportti: Järjestäytyneiden juutalaisten yhteisö vastustaa sananvapautta

Juutalaisten elämään näyttää kuuluvan kaikkeen toimintaan liittyvä pikatesti ”Onko se hyväksi juutalaisille?”, joka määrittelee yhteisön asenteen ja osoittaa selvästi, miten he keskittyvät edistämään ennemmin omia tavoitteitaan kuin toteuttamaan periaatteita. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita sananvapaus. Ei liene epäilystäkään siitä, etteikö juutalainen yhteisö näkisi sananvapautta ongelmana, sillä sitä voidaan käyttää juutalaisten ja erityisesti Israelin kritisoimiseen.

Kanadassa järjestäytyneen juutalaisyhteisön vastaus Israelin vastaisiin mielenosoituksiin oli yrittää vedota Kanadan sananvapauden rajoituksiin vaientaakseen arvostelijat. Kanadan juutalainen kongressi (CJC) valitti Israelin Gazaan tunkeutumista vastustaneiden protestien käyttävän kuvakieltä, joka on ”tylyä, epäkanadalaista ja demonisoi juutalaisia ja Israelia.” He vaativat poliisia tutkimaan tapausta Kanadan ihmisoikeuskomissiota varten, joka on vastuussa sananvapautta rajoittavien lakien valvomisesta. Vaikka Kanadan järjestäytynyt juutalaisyhteisö on vahvasti kannattanut ajatusrikosten lainsäädäntöä, niin CJC:n johtaja Bernie Farber sanoi kuitenkin: ”uskomme ja kannatamme vakaasti vapautta voida osoittaa mieltään vapaissa ja demokraattisissa yhteiskunnissa.”

Yhdysvaltain perustuslain ensimmäisestä lisäyksestä (sananvapaus) johtuen tilanne on vielä toistaiseksi parempi kuin Kanadassa. Kuitenkin ADL on ollut eturintamassa ajamassa viharikoslakeja Yhdysvalloissa ja he epäilemättä näkevät ensimmäisen lisäyksen esteenä heidän tavoitteilleen vaientaa puheet ja ajatukset, jotka kritisoivat Israelia ja muita juutalaisten intressejä.

Esimerkki järjestäytyneen juutalaisyhteisön ponnisteluista ajatusten kontrolloimiseksi on Yhdysvaltain laki maailmanlaajuisen juutalaisvastaisuuden tilannearviosta vuodelta 2004 (Global Anti-Semitism Review Act), jonka valmisteli ulkoministeriön ”juutalaisvastaisuutta valvova ja vastustava erityisvirasto” Gregg Rickmanin johdolla. Laki vaatii ulkoministeriötä kirjaamaan kaikki juutalaisvastaiset teot maailmalla, mutta myös taistelemaan juutalaisvastaisuutta vastaan maailmanlaajuisesti. Laissa ei sanota, miten Yhdysvaltojen tulisi taistella maailmalla juutalaisvastaisuutta vastaan. En usko sen vaativan enempää rahaa ja ihmishenkiä kuin esimerkiksi Irakin sota, joka sekin on juutalaisten aktivistien johtama sota Israelin puolesta. Kyseessä saattaa olla turha toivo, sillä samat aktivistit ovat näkyvästi ajamassa Yhdysvaltoja Iranin vastaiseen sotaan, jolla olisi todennäköisesti vielä tuhoisammat seuraukset.

Joka tapauksessa virasto julkaisi viimeisimmän Globaalin Anti-Semitismin Raportin (GASR) viime vuoden maaliskuussa. Asiakirja on loistava esimerkki juutalaisaktivismista, joka ei muutoin olisi merkittävää, paitsi että se on nyt virallisesti tunnustettu hallituksen korkeimmilla tahoilla. Kuten tulemme näkemään, se menee juutalaisvastaisen toiminnan arvostelua pidemmälle juutalaisvastaisiin asenteisiin, kuten lausuntoihin juutalaisten vaikutusvallasta.

Raportissa käytetään tuttua kasuistiikkaa Israelista juutalaisvastaisuuden syynä. Lukijalle uskotellaan, että syytökset Israelin hirmutöistä ovat vain liioiteltua propagandaa, kun todellinen kysymys on lähinnä, miten palestiinalaiset pystyvät edes selviytymään miehitetyllä alueella. Viimeisin kauhistuttava tunkeutuminen Gazaan on vain yksi esimerkki. Sen lisäksi, että Israel harjoitti nälänhätää aiheuttavaa saartopolitiikkaa tulitauon aikana ja teki hyökkäyksen, joka vihdoin lietsoi palestiinalaiset kostoiskuun, ei ole epäilystäkään, etteikö Israel olisi tehnyt sotarikoksia, erityisesti fosforipommien käyttäminen tiheään asutetuilla siviilialueilla.

Raportissa valitetaan, että Israel yksin otetaan silmätikuksi, eikä kukaan välitä muiden valtioiden epäinhimillisestä toiminnasta. Ongelmana tässä on se, että Israelin huonon käytöksen ollessa tärkeä syy koko alueen tulehduttamisessa, sen pitäisi kiinnostaa jokaista. Ja vielä tärkeämpää amerikkalaisille, koska Israelin eturyhmät ovat tärkeässä roolissa muokkaamassa Yhdysvaltojen politiikkaa, Israelin huonon käytöksen tulisi olla jokaisen amerikkalaisen huolenaihe. Amerikkalaisia veronmaksajia ei ole pyydetty raskaasti tukemaan muita huonosti käyttäytyviä valtioita, tai pyydetty heitä taistelemaan ja kuolemaan sodissa, joita käydään noiden valtioiden etujen saavuttamiseksi.

Raportti armollisesti toteaa, että Israelin toiminnan ”vastuullinen kritisointi” on hyväksyttävää. (Hei, kiitti!) Mutta mukana seuraa ehto: ”Israelia kritisoivilla on velvollisuus arvioida sanojensa vaikutus juutalaisvastaisen vihan herättämisessä.” Tällä on tietysti se vaikutus, että monet pidättyvät arvostelemasta Israelia pelätessään joutuvansa leimatuksi antisemitistiksi. Oletettavasti Israelin vastuullinen arvostelu ei pidä sisällään kirjoja, kuten Mearsheimerin ja Waltin The Israel Lobby huolimatta sen akateemisesta sävystä ja mestarillisesta todistusaineiston esille tuonnista. Juutalaisaktivistit ovat toistuvasti syyttäneet kirjan kirjoittajia Siionin viisaiden pöytäkirjojen esille tuomisesta ja muista vihamielisistä juutalaisvastaisista teoista.

Kuten raportissakin todetaan, on Israel epäilemättä alku ja juuri useimpiin nykymaailman juutalaisvastaisiin sanoihin ja tekoihin. Raportissa otetaan esille myös perinteisiä juutalaisia stereotypioita jatkuvina huolenaiheina: juutalaiset ovat uskollisempia Israelille ja juutalaisten yhteiselle edulle kuin asuinmaansa tavoitteille tai edulle, juutalaisilla on kohtuuttoman paljon valtaa mediassa, taloudessa ja valtionhallinnossa. Esimerkiksi ADL:n kyselytutkimuksen mukaan merkittävä osa eurooppalaisista uskoo juutalaisilla olevan liikaa valtaa talouselämässä ja kansainvälisillä rahamarkkinoilla (osuudet vaihtelevat Saksan 20 %:sta Unkarin 60 %:iin). Vastaavasti ADL:n tutkimuksessa todetaan, että uskomukset juutalaisten epäuskollisuudesta ovat yleisiä eurooppalaisten keskuudessa (vaihdellen Ranskan 39 %:sta Espanjan 60 %:iin). Raportin mukaan ”ne jotka uskovat juutalaisten olevan uskollisempia Israelille kuin omalle asuinmaallensa, ovat taipuvaisia uskomaan juutalaisten eturyhmien ja yksittäisten vaikutusvaltaisten juutalaisten yrittävän taivutella hallituksen politiikkaa palvelemaan Israelin etuja.”

Toisin sanoen nämä juutalaisvastaiset ihmiset elävät siinä harhauskossa, että AIPAC:n tapaisilla järjestöillä on jotain todellista vaikutusvaltaa. He saattavat jopa uskoa, että vaikutusvaltaiset juutalaiset, kuten Paul Wolfowitz, Elliot Abrams ja Richard Perle ovat saattaneet ohjata Yhdysvaltojen politiikkaa hyödyttämään Israelia Yhdysvaltojen kustannuksella.

Kuten itse sanoin arviossani Mearsheimerin ja Waltin kirjasta:

Perlin tapaiset Israelin myönteiset aktivistit muotoilevat yleensä politiikan suosituksensa muka Yhdysvaltojen edun mukaiseksi. Perlen tausta on vahvasti juutalainen ja hänen huolenaiheensa ovat tyypillisen juutalaisia, kuten antisemitismi, holokausti ja Israelin hyvinvointi. Perle esittää amerikkalaista patrioottia huolimatta uskottavista syytöksistä, että hän vakoilee Israelin laskuun, kirjoittaa raportteja israelilaisille ajatushautomoille ja kirjoituksia Jerusalem Postiin sekä ylläpitää läheisiä ystävyyssuhteita israelilaisiin johtajiin.

Luonnollisesti GASR-raportti ei ole hyvä lähde etsiä näiden asioiden reilua käsittelyä. Raportissa on oma osionsa, jossa valitetaan ei-juutalaisten kansallismielisistä liikkeistä, erityisesti Itä-Euroopassa, protestoiden niiden olevan yleensä juutalaisvastaisia. Tällaisten kansallismielisten liikkeiden juutalaisvastainen asenne kumpuaa tavallisesti näkemyksestä, jonka mukaan juutalaiset ovat huomattavan vaikutusvaltaista eliittiä, joka vastustaa ei-juutalaisten etnistä kansallismielisyyttä, millä on varmasti pohjaa myös todellisuudessa. Juutalaisten etnisen nationalismin vastustus rajoittuu vain ei-juutalaisiin alueilla, joissa juutalaiset muodostavat diasporan; se ei kuitenkaan tietenkään koske Israelia.

Esimerkiksi GASR yksilöi roomalaiskatoliset instituutiot ”juutalaisvastaisuuteen ja etniseen ja uskonnolliseen kiihkokansallismielisyyteen rohkaisevina.” Syyllisten joukossa merkittävimpänä on puolalainen konservatiivinen katolinen radioasema Radio Maryja, jonka sanotaan väittäneen, että ”juutalaiset ajoivat Puolan hallitusta maksamaan ylihintaisia yksityisomaisuuden korvauksia (holokaustin vahingonkorvauksina) ja että ’Puolan presidentti on juutalaislobbareiden taskussa’.”

Tämä vaikuttaa oudolta, sillä ei olisi lainkaan yllättävää, jos juutalaiset ja heidän organisaationsa olisivat todella painostaneet Puolan hallitusta tässä asiassa. Itse asiassa Norman Finkelstein huomauttaa:

Neuvotteluissa Itä-Euroopan maiden kanssa juutalaiset ja Israel ovat vaatineet täydellistä palautusta tai rahallista korvausta juutalaisyhteisön julkisista ja yksityisistä omistuksista ennen sotaa. Ajatelkaapa Puolaa. Juutalaisväestön määrä ennen sotaa Puolassa oli 3,5 miljoonaa, tällä hetkellä se on vain tuhansia. Kuitenkin World Jewish Restitution Organization vaatii yli 6000:n sotaa edeltävän juutalaisten julkisen kiinteistön palauttamista, mukaan lukien tällä hetkellä koulu- ja sairaalakäytössä olevat. Järjestö vaatii palautettavaksi myös satoja tuhansia maatilkkuja, joiden yhteen laskettu arvo on tänä päivänä kymmeniä miljardeja. Jälleen kerran koko Yhdysvaltojen poliittinen koneisto on valjastettu näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. New Yorkin kaupunginvaltuusto kannatti yksimielisesti ehdotusta, jossa vaadittiin Puolaa ’vahvistamaan kattavat lait kaiken holokaustin varallisuuden täydelliseksi palauttamiseksi’. Samaan aikaan 57 kongressiedustajaa (newyorkilaisen Anthony Weinerin johdolla) laati kirjeen Puolan parlamentille vaatien ’kattavaa lainsäädäntöä, joka palauttaisi 100 % kaikista kiinteistöistä ja omaisuudesta, joka takavarikoitiin holokaustin aikana’.

Tässähän ei ole kyse juutalaisten asiaan vaikuttamisesta. Selvästi Radio Maryjan lausunto on ollut täysin sopimaton.

Sattumoisin Finkelstein on maksanut kalliisti Israelin eturyhmien loukkaamisesta: hän on akateemisen maailman mustalla listalla, häädetty ja porttikielto Israelista, joutuu asumaan kaupungin vuokra-asunnossa lapsuuden kulmilla Brooklynissa. Israelin eturyhmät selvästi uskovat sananvapauteen, kunhan sitä harjoitetaan komerossa niin, etteivät naapurit kuule.

Puolaan liittyen GASR mainitsee europarlamentaarikko Maciej Gertychin kirjoittaneen kirjasen, jossa sanotaan ”juutalaisten olevan epäeettisiä ja ’traaginen yhteisö’, koska eivät ole hyväksyneet Jeesusta messiaaksi.” Raportissa valitetaan myös ADL:n tuloksia, joiden mukaan 39 % puolalaisista vastaajista piti ”juutalaisia vastuussa Kristuksen kuolemasta.”

Tämä on todella hämmästyttävää. Tässä meillä on virallinen Yhdysvaltain hallituksen raportti, joka tuomitsee puolalaisen poliitikon ja suuren osan Puolan kansasta uskonnollisten ajatusten esittämisestä, jotka juontavat juurensa jo antiikin kirkosta. Tilanne muistuttaa Kanadan kristittyjen perinnepuoluetta, jota syytetään vihaan yllyttämisestä heidän julkaistuaan homoseksuaalisuutta vastustavaa materiaalia, joka perustuu heidän uskonnollisiin näkemyksiin Raamatusta.

Sattumoisin GASR valittaa Giertychin myös väittäneen, että ”juutalaiset ’luovat omat ghettonsa’, koska haluavat eristää itsensä muista.” Asuinalueiden erottelu on ollut osa juutalaisten tavanomaista käytöstä jo antiikin diasporasta alkaen ja sitä varmasti tapahtui myös Puolassa aina nykypäivään asti. Itse asiassa se jatkuu edelleen monin paikoin juutalaisten diasporassa. Mutta, kuten ajatusrikoksissa yleensä, totuus ei ole mikään puolustus.

Häveliäästi GASR-raportissa todetaan: ”Vaikka raportissa kuvaillaan useita valtioiden omaksumia menetelmiä juutalaisvastaisuutta vastaan taistelussa, emme hyväksy mitään menetelmiä, jotka estävät tai rajoittavat Yhdysvaltain perustuslaissa määriteltyjä perusoikeuksia.” Kuitenkin GASR-laissa vaaditaan toimenpiteitä, jotka rikkovat perustuslakia. Erityisesti vaaditaan ”keräämään materiaalia propagandasta hallituksen ja median yrityksistä oikeuttaa tai edistää rotuvihaa juutalaisia kohtaan.” Kaiken kaikkiaan suurin osa GASR:n valittamista mielipiteistä ja asenteista ovat joko totuudellisia tai perustuvat yleisiin uskonnollisiin näkemyksiin, joten niitä varmasti suojaa perustuslain suoma sananvapaus.

On hyvin selvää, mikä on tämän lain tarkoitus. Ezra Levant on kuvaillut, miten juutalaisten järjestöt ja aktivistit ovat olleet suuressa roolissa kannattamassa Kanadan ihmisoikeuskomissiota (CHRC) ja puuttumassa kymmeniin oikeustapauksiin kantajien hyväksi. Levant kuvailee Simon Wiesenthal-keskusta ”yhdeksi kaikkein häikäilemättömimmistä sekaantujista Kanadan ihmisoikeuskomission sensuurioikeudenkäynneissä.” Kanadan juutalaisen kongressin CJC:n Bernie Faber sanoi vastikään, että ”viharikoslakimme ovat ehkä kaikkein vähiten käytettyjä”. Levant puolestaan kommentoi: ”Kuulostaa aivan CHRC:n Ian Finelta, joka julisti ’ettei vihaa vastustavia lakeja voi olla liikaa’. Samalla koko muun maan ymmärtäessä, että hallituksen sensuuri on mennyt liian pitkälle, Faberin mielestä se ei ole mennyt tarpeeksi pitkälle, vaan lainsäädäntö on liian vähän käytetty. Hän haluaa lisää sensuuria, lisää hallituksen puuttumista ajatuksiin ja mielipiteisiin sekä tunteeseen, jota kutusutaan ’vihaksi’.”

Selvästi Yhdysvaltain hallituksen juutalaisvastustusta tarkkaileva ja sitä vastaan taisteleva erityisosasto on puhtaasti juutalaisaktivistien järjestö. Epäilemättä siellä haluttaisiin ottaa käyttöön samanlainen ajatuskontrolli, joka on tehnyt Kanadasta poliisivaltion. Itse asiassa olisi tämän hirvityksen luoneen lain sallimissa rajoissa, jos Yhdysvallat julistaisi sodan Puolaa vastaan tarkoituksenaan vastustaa juutalaisvastaisuutta. Ainakaan ei ole tarpeen hyökätä Kanadaan.

Alkuperäinen artikkeli: http://www.theoccidentalobserver.net/articles/MacDonald-GASR.html

58 kommenttia

 1. Mahtaa olla munaton hintti, jolta kaikki vihaaminen on kielletty-. Ainiin, kyse olikin vain uuskielestä ja sillä vihaamisella tarkoitettiin esim. rehellisyyttä historian suhteen tai suunsa aukomsta juutalaisista ilmiöistä ilman lupaa. Vihaa on velvollisuus tuntea esim. Erich Priebkeä tai kaiken maailman ”uusnatseja” kohtaan. Ulkomailla äärivasemmisto saa esteettä osoittaa mieltään toisinajattelijoiden talon edessä ja iskeä ikkunoita sisään tai jopa heittää palopommin taloon. Poliisi katsoo vierestä eikä ketään pidätetä. Kansallissosialistin hautajaiset on myös lupa estää tai estää vapauttavan tuom,ion saanutta miestä poistumasta oikeustalosta. Itse asiassa kenet tahansa ”natsin” saa tappaa, riippumatta siitä aikooko yhteiskunta eliminoida tyypin vaiko ei. Ja äärivasemiston muioti-ilmiöksi nostanut yhteiskuntahan aikoo eliminoida kaikki väärinajattelijat eli joista kv. jutalaisuus ei pidä. Tavoitteen on tuhota kaikki ne ilmiöt ja ryhmät, jotka eivät kumarra Israelia ja em. eliittiä. Se jälkeen sitten ja sananvapauden lakattua voidaan alkaa huseerata kaikkea entistä röyhkeämmin.

  Voi vain kysyä, kuinka muu yhteiskunta voi liittoutua em. vasemmistohuligaanien kanssa ja seistä aia yhdessä rintamassa heidän kanssaan. Onko kaikista tullut roskaväkeä?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 2. Sanotaan nyt kuitenkin että tuo sarjakuva uppoaa, ja se on vielä pehmentävä.
  Jos vastapuoli olisi juutalainen niin sieltä tulisi useampi nyrkki puukko ja muutakin.

  https://www.youtube.com/watch?v=faq5MG67ubA

  Kärkkäisen syyttäminen ja oikeuteen vetäminen on törkeää porukalta joka on sotahulluin kansa maailmassa

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. Sen verran on kärkkäinen sensuroinut Mangeettimedian lukijoiden viestejä, että on ihan oikein jos hänen julkaisemansa jutut sensuroidaan pysyvästi. Tasa-arvoinen sananvapaus kaikille! Jos ei mee jakeluun niin pitäisiköhän pää tutkia?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Siis kun et saa spämmätä valheitasi joka paikkaan, on kyseessä sensuuri? Teikäläiset ovat kuitenkin aina saarnaamassa, kuinka sananvapaus ei tarkoita, että median olisi julkaistava kaikki saamansa viestit. Niinhän se oli että ”vapaa lehdistö” piti olla. Se ilmeisesti tarkoittaakin vain juutalaisten vapautta omistaa koko lehdistö ja tehdä sillä mitä lystää?

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. Kirjoititte;
  ”Neuvotteluissa Itä-Euroopan maiden kanssa juutalaiset ja Israel ovat vaatineet täydellistä palautusta tai rahallista korvausta juutalaisyhteisön julkisista ja yksityisistä omistuksista ennen sotaa. Ajatelkaapa Puolaa. Juutalaisväestön määrä ennen sotaa Puolassa oli 3,5 miljoonaa, tällä hetkellä se on vain tuhansia. Kuitenkin World Jewish Restitution Organization vaatii yli 6000:n sotaa edeltävän juutalaisten julkisen kiinteistön palauttamista, mukaan lukien tällä hetkellä koulu- ja sairaalakäytössä olevat. Järjestö vaatii palautettavaksi myös satoja tuhansia maatilkkuja, joiden yhteen laskettu arvo on tänä päivänä kymmeniä miljardeja. Jälleen kerran koko Yhdysvaltojen poliittinen koneisto on valjastettu näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. New Yorkin kaupunginvaltuusto kannatti yksimielisesti ehdotusta, jossa vaadittiin Puolaa ’vahvistamaan kattavat lait kaiken holokaustin varallisuuden täydelliseksi palauttamiseksi’. Samaan aikaan 57 kongressiedustajaa (newyorkilaisen Anthony Weinerin johdolla) laati kirjeen Puolan parlamentille vaatien ’kattavaa lainsäädäntöä, joka palauttaisi 100 % kaikista kiinteistöistä ja omaisuudesta, joka takavarikoitiin holokaustin aikana’.”.
  – Kyllä kyllä. Siis Juutalaiset vaativat takaisin vain laillisesti heille kuuluvaa omaisuutta.
  Kansainvälinen laki ja eri maiden lakien mukaan omaisuus on yksiselitteisesti Juutalaisten, sillä KAIKKI lait lähtevät siittä, että varkaat, vaikka olisivat eri maiden hallituksia, ei ole oikeutettu varastamaan mitään toisen kansan omaisuutta. Kyse oli siis kansanmurhasta ja samalla näiden henkilöiden työpanoksen ja omaisuuden ja OSAAMISEN (know-how) totalitäärisestä varastamisesta. Muistutan, että Juutaleiset oli näiden maiden KANSALAISIA.
  – Lisäksi on aina aiheellista nostattaa esiin Puolasta puhuttaessa KATYN massa murha. Tuolloin Neuvostoliitto murhasi koko Puolan johdon.
  KOKO tätä tapahtumaa ei olisi tapahtunut, mikäli PUOLAN koko valtiojohto ei olisi ollut juutalaisvastainen. Todennäköisesti Stalin olisi ”leiponut” Puolalaiset omaan kakkuunsa virkamiesjohdoksi; Mutta aiemmat toimet osoitti, että Puolaan oli pesiytynyt virkamiesjohto, joka mielellään puukotti omaa kansaansa selkään naurettavan pieniä korvaausia vastaan, tuhoten maan taloudellisen, poliittisen, tuotannolisen ja sivistyksellisen selkärangan.
  Kuormasta syövälle, ja omaa kansaansa tuhoavalle, ja sen menestyksen esteitä rakentavalle virkamies kunnalle harvoin löytyy mitään käyttöä, varsinkaan valloittajan omassa hallinnossa. Aikasempi käytös kun aina ennustaa tulevaa.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Puolassahan oli satoja vuosia juutalainen taloushegemonia. Omaisuuksia saatiin blokkina taloussodan kaltaisena yhteisoperaationa. Juuri I maailmansodan jälkeen oli villejä vuosia, kun olot olivat heikot ja maat raunioina. Samaan aikaan USA:sta ja muualta tuli juutalaisille valtavaa taloudellista tukea, n.s Ensimmäisen Holokaustin verukkeella kerättyjä raha-avustuksia ym.

   Tuo Erich Priebken viimeinen haastattelu mainitsee saman ajan Saksassa. Banksterit ja heidän puppettipoliitikkonsa sekä Ranskan miehitys laukaisivat talouskriisin ja hyperinflaation, jossa rahaeliitti putsasi keskiluokan omaisuudet. Samaan aikaan tulvi juutalaisia Itä-Euroopasta ja lopytkin sanomalehdet alkoivat valua juutalaisomistukseen. Talouskriisi ja hyperinflaatio ja em. tulva vasta siirsivät valtaosan juutalaisten ennen 2. maailmansotaa omistamista kiinteistömassoista heille.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 5. Puolaan ja muualle Itä-Eurooppaan tuli rapparijohto Versaillesin jälkeen 1919. Pilsudskin kuoleman jälkeen maa muuttui rapparihourulaksi suorastaan. Siellä ja muualla juutalaiset menestyivät osaksi tämän vuoksi. Ja pääomaahan on ollut aina rellestää. Itä-Euroopan bisnekset otettiin haltuun. Puolan antisemitismistä osa on vain kansan hämäystä ja Israelin synnytykseksi kaavailtua. Sitä käytettiin hyväksi.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. Miljardööri Israelissa kehottaa Yhdysvaltoja pudottamaan ydinpommin Iraniin. Artikkeli julkaistiin Jerusalem Post -lehdessä tällä viikolla.

  http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Adelson-US-should-drop-atomic-bomb-on-Iran-329641

  Kyseessä on tosiaan miljardööri joka on työllistämässä useita tuhansia ihmisiä.

  Tässä olisi helppo ja nopea ratkaistu Suomen liittymisestä kolmanteen maailmansotaan: jenkit pudottaa pommin ja me täällä Suomessa aloitetaan heti valtakunnalinen liikekannallepano ja valloitetaan Karjala takaisin.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Ai niin, unohdin mainita että kun miljardööri sanoo että pitäisi murhata satoja tuhansia iranilaisia, kyseessä ei ole ’vihapuhetta’ tai ’rasismia’. Miljardööriä ei ole mahdollista leimata niillä nimillä — maaginen tilillä oleva summa suojaa tältä. ’Rasistiksi’ voi leimata jos tilillä on alle kymppitonni.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 7. Miinustaja haluaisi mieluumin valloittaa Ruotsin sen olemattoman armeijan takia Karjalan sijaan vai? Voidaan tietenkin valloittaa molemmat kun jenkit pudottaa sen pommin. Valtakunnallinen liikekannallepano ei saa jäädä käyttämättä. Jotain tavoitteita täytyy aina olla. Suomen on otettava kaikki mahdollinen hyöty jenkkipommista jota Israelin miljardööri suosittelee.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 8. Naurettavia vaatimuksia omaisuuden palauttamiseksi. Oletetaan että jos euroopassa tapettaisiin kaikki ne ihmiset jotka eivät olisi puhdasrotuisia afrikkalaisia. Eli siis vain mulatit tapettaisiin, ja jopa puhdasrotuiset afrikkalaiset itse polttaisivat mulatteja keskitysleireillä. Ne jotka olisivat puhdasrotuisia afrikkalaisia, muuttaisivat Afrikkaan, heillä olisi tietysti siihen oikeudet ja jonkunlaisen diktaattorin lupa. Sekarotuisia ei huolittaisi Afrikkaan, jopa puhdasrotuiset afrikkalaiset vastustaisivat heidän muuttamistaan Afrikkaan, saati sitten muualle. Kaiken tämän jälkeen puhdasrotuiset afrikkalaiset alkaisivat vaatimaan että heidän täytyisi saada se omaisuus joka jäi poltetuilta sekarotuisilta afrikkalaisilta, eli mulateilta.

  Samanlaisia vaatimuksia ovat juutalaistenkin vaatimukset. Ainoastaan sillä poikkeammalla etteivät juutalaiset ole alunperin Israelista, vaan he ovat kaukaasian-arjalaisia. Juutalaiset ovat siis länsi-kiinalaisia (todellisuudessa länsi-kiinalaisten ja germaanien sekoituksia) ja siksi Venäjälle onkin perustettu juutalaisten autonominen alue.
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Juutalaisten_autonominen_alue

  Abu-Hanna kirjoittaa (Sinut kirjassaan 2007 sivu:74) Kiinassa ollessaan kiinalainen nainen oli pitänyt Abu-Hannaa kiinalaisena, mistä se saattoi johtua? Todellinen arabi ei ollut uskoa Abu-Hannaa arabiksi ( sivu:75). Kaikki johtuu siitä tosiasiasta että tässä Abu-Hannan kirjoituksessa tulee ilmi hänen ja hänen kansansa historia, siksi Israelia kutsutaankin Lähi-idäksi. Abu-Hanna kertoo kirjassaan “Nurinkurin” palestiinalaisten olevan samoja kuin israelilaiset, eli juutalaiset. Kaiken tämän Abu-Hanna vahvistaa puheellaan.
  Ote kirjoituksesta; Tai isien puolelta. Mutta mun DNA-kartassa on jännä, minä ja mun suomalaiskaveri Eija samassa huoneessa, kun mä näin mun kartan, niin se oli äärimmäisen, häkellyttävän– Luonnollisesti me ollaan kaikki somalialais-etiopialais-elintasopakolaisia kaikki. Me lähdettiin samalta alueelta. Ja sitten, mä en ikinä esimerkiksi pääse Lähi-Itään, mutta mulla on kauhean isot, aika monesta paikasta isot sellaiset geenipaikat on Itä-Karjala– siis saamelaisuus, joka on harvinainen, ja sitten Ruotsi. Mutta mulla ei ollut Lähi-Idästä mitään, aa sitten kelttiläisten.

  Joka on luettavissa täältä;
  http://jlokka79.puheenvuoro.uusisuomi.fi/128933-mita-umayya-tarkoittaa

  Siis ei kannattaisi puhua aina vain juutalaisista, sillä hehän ovat samoja ihmisiä kuin turkkilaiset ja iranilaiset, eli siis kaukaasian-arjalaisia.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 9. Miten on mahdollista, että näissä artikkeleissa kerrotaan Israelin hyökkäävän ja tekevän pahaa kun ICEJ:n Sana Jerusalemista -lehdestä saa kuvan että Israel puolustaa ja sinne ammutaan raketteja ja Israel vain vastaa iskuihin, ei aloita niitä. Minusta tuntuu, että jompi kumpi tai molemmat kärjistävät tai vääristävät asioita. Lehtiä voi muuten lukea ICEJ:n sivuilta.

  Onko niin, että magneettimedia kertoo vain epäkohdista ja radikaaleista asioista, jolloin hyväntahtoisuus jää pois? Eli kerrotaanko vain kaikista vääryyksistä? Se selittäisi, miksi artikkeleita voidaan väittää juutalaisvastaisiksi. Minusta olisi mukava lukea objektiivisia hyvän mielen uutisia.

  Eikös Israel ole vapauttanut palestiinalaisia murhia tehneitä henkilöitä vankiloistaan? Minä olen saanut Israelista todella positiivisen kuvan, mutta nämä Magneettimedian jutut pistävät ihmettelemään. Itse otan mielelläni puheeksi kiusallisiakin asioita, eli jos asia on niin että Israel tekee vääryyttä, niin sitten asia on niin. Kiusallisia siksi, että monet Jeesukseen uskovat toivovat Israelille menestystä, tekevät Israeliin matkoja ja kannattavat kaikin tavoin Israelia. On kiusallista, jos kannattaa suurta vääryyttä tekevää valtiota, ja sellaisen henkisen ristiriidan helposti tahtoo häivyttää mielestään rukoilemalla Israelin puolesta ja ajattelemalla että kyllä kaikki menee ainakin jatkossa hyvin.

  Toki kristittyjen keskuudessa varmasti myönnetään Israelin rötökset ja ymmärretään, että vaikka kyse on mielestämme Jumalan omaisuuskansasta jota Jumala suojelee, niin siellä on Jumalan hyljänneitä ihmisiä tekemässä Paholaisen töitä.

  Tahdon uskoa hyvää Israelista, mutta myös magneettimediasta. Jutut luontaisista hoidoista ovat todella mielenkiintoisia ja niiden kautta Magneettimediaan aikanaan tutustuin. Nämä Israelia ja siionistista eliittiä koskevat jutut ovat pelottavia ja vaikeita uskoa, mutta mikäli ne ovat todella totta, niin nekin ovat todella hyviä. Mutta mielestäni olisi hyvä, että ei niin voimakkaasti keskityttäisi asioiden kärjistämiseen niin luontaishoidoissa kuin Israel-artikkeleissakaan, vaan muistettaisiin myös niitä asian kääntöpuolia niin uutisista jää oikeasti objektiivinen vaikutelma ja toivottavasti ne sitä myös ovatkin. Voin olla hyvinkin saanut väärän mielikuvan, mutta joka tapauksessa minulle on muodostunut mielikuva liioittelusta. Kyse voi olla toki myös siitä, että asiat ovat vaikeita sulatettavaksi.

  Tässä oli joitakin ajatuksia, joita oli mielenpäällä. Toivottavasti voitte julkaista ja kommentoikaa arvoisat kommentaattorit ihmeessä niin jatketaan keskustelua. Totuus tekee vapaaksi eikä pala tulessakaan.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Israel ja palestiinalaisvastainen vihapuhe

   1. ”Meidän juutalaisten ja vihollistemme välillä on valtava ero. Kyse ei ole vain kyvyistä, vaan myös moraalista, kulttuurista, omatunnosta ja ihmishengen pyhyydestä. Vihollisemme ovat tällä hetkellä naapureitamme, mutta hieman etäältä katsoessamme huomaamme, etteivät he kuulu maanosaamme, maailmaamme eivätkä edes samaan galaksiin kanssamme.” Israelin presidentti Moshe Katsav. The Jerusalem Post, toukokuun 10. 2001.

   2. ”Palestiinalaiset ovat kuin krokotiileja. Mitä enemmän ruokit niitä, sitä nälkäisemmäksi ne muuttuvat.” Ehud Barak, tuolloinen Israelin pääministeri. Elokuun 28. 2000. Julkaistiin Jerusalem Postissa elokuun 30. päivä 2000.

   3. ”(Palestiinalaiset ovat) kahdella jalalla kulkevia petoja.” Menahim Begin puheessaan Knessetille, julkaistu Amnon Kapelioukissa, ”Begin and the Beasts”. New Statesman, 25. kesäkuuta 1982.

   4. ”Palestiinalaiset voitaisiin murskata kuin heinäsirkat (…) niiden päät voisi murskata kivenmurikoihin ja muureihin.” Israelin tuolloinen pääministeri puheessaan juutalaisille uudisasukkaille. Julkaistu New York Timesissä huhtikuun 1. 1988.

   5. ”Kun olemme asuttaneet maan, ainut asia, mitä arabit voivat tehdä on juosta päättömästi karkuun kuin huumatut torakat lasipullossa.” Raphael Eitan, Israelin puolustusvoimien johtaja. Julkaistu New York Timesissä 14. huhtikuuta 1983.

   6. ”Kuinka voisimme muka palauttaa miehittämämme alueet. Ei ole ketään, kenelle voisimme niitä luovuttaa.” Golda Maier, maaliskuun 8. 1969.

   7. ”Ei ole olemassa mitään palestiinalaisia, eikä ole koskaan ollutkaan.” Golda Maier, Israelin pääministeri kesäkuun 15. 1969.

   8. ”Tapasimme väittää, että kesäkuussa 1967 israelilaisia uhkasi kansanmurha ja että taistelimme selviytymisemme eteen. Tämä oli pelkkä valhe, joka kehitettiin sodan aikana ja sen jälkeen.” Israelilainen kenraali Matiyahu Peled, Ha’aretz, maaliskuun 19. 1972.

   9. David Ben Gurion (Israelin ensimmäinen pääministeri): ”Jos olisin arabijohtaja, en ikinä allekirjoittaisi sopimusta Israelin kanssa. Se olisi vain tervettä järkeä, olemmehan varastaneet heiltä heidän maansa. Totuus on, että jumala on luvannut maan meille, mutta se ei tietenkään kelpaa selitykseksi arabeille. Jumalamme on meidän, ei heidän. Olemme kohdanneet antisemitismiä, natsit, Hitlerin ja Auschwitzin – mutta onko se arabien syytä? Me olemme varastaneet heiltä heidän maansa. Tietenkään he eivät tule hyväksymään sitä.” Julkaistu Nahumm Goldmannin lainaamana Le Paradoxxe Juif (Juutalainen paradoksi) -julkaisussa sivulla 121.

   10. Ben Gurion 1948: ”Meidän on tehtävä kaikkemme, etteivät palestiinalaiset enää ikinä palaa takaisin.” ”Vanhat palestiinalaiset tulevat kuolemaan ja nuoret unohtamaan (alkuperäisen kotinsa).”

   11. ”Meidän on tapettava kaikki palestiinalaiset elleivät he suostu elämään täällä orjinamme.” Tel Avivin pormestarin Sholomo Lahatin uudelleenvalitsemiskomitean johtaja Heilbrun Tel Avivissa lokakuussa 1983.

   12. ”Aina kun teemme jotain, meitä varoitetaan, että Amerikka rankaisee meitä siitä (…) Painakaa mieleenne: On turha pelätä, että Yhdysvallat painostaisi Israelia. Me, juutalainen kansa, hallitsemme Amerikkaa ja myös amerikkalaiset tietävät sen.” Israelin pääministeri Ariel Sharon lokakuun 3. 2001. Kol Yisrael radio.

   13. ”Voimme avoimesti julistaa, ettei arabeilla ole oikeutta asuttaa edes yhtä neliösenttiä Eretz Israelista (…) Ainut asia mitä he tulevat koskaan ymmärtämään on väkivalta. Tulemme käyttämään äärimmäistä väkivaltaa, kunnes palestiinalaiset matelevat nelinkontin jalkojemme juuressa.” Rafael Eitan, Israelin puolustusvoimien johtaja – Gad Becker, Yediot Ahronot. 13. huhtikuuta 1983. New York Times 14. huhtikuuta 1983.

   14. ”Meidän on tehtävä kaikkemme, jotteivät (Palestiinalaiset pakolaiset) palaa tänne ikinä.” David Ben-Gurion päiväkirjassaan heinäkuun 18. 1948, Michael Bar Zoharin lainaamana teoksessa: Ben-Gurion: The Armed Prophet, Prentice-Hall, 1967, s. 157.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Nimimerkille ”Kristitty”.

   Vilpitön ja rehellinen kirjoitus ja uskon täysin, että Suomenkin Israel-ystävät ajattelevat juuri näin. En ole käynyt, enkä tule koskaan käymään Israelissa, mutta tiedän, että Israel on hyvinhoidettu ja siisti, vauras yhteiskunta ja kun naapurimaissa on kaaos niin on helppo uskoa Jumalan valitun kansan oikeellisuuteen.

   Mutta tämä ei ole totuus. Totuus on, että kun Israel perustettiin niin se perustettiin verelle ja palestiinalaiset ajettiin ikiaikaisista kodeistaan väkivallalla. Tämä on fakta, sitä eivät kiellä edes paatuneimmat siionistit. Israelin valtion perustamisvaiheessa suuri juutalaisten ystävä Folke Bernadotte murhattiin raukkamaisesti israelilaisten terroristien toimesta. Sittemmin tästä halveksittavasta teosta palkittiin pääministeriydellä.

   Tämän jälkeen Lähi-Itä on palanut. Kuin ihmeen kaupalla kaikki arabimaat palavat ja ovat USA:n ja Israelin pommitusten kohteena. Me kaikki haluamme olla optimisteja, mutta asiat ovat myös sitä, miltä ne näyttävät. Ja se näyttää siltä, että Israel on tuonut mittaamatonta tuhoa alueelle.

   Siionisteilla on erittäin vankka ote USA:n taloudesta ja poliittisesta eliitistä puhumattakaan siitä, että he velkaannuttavat USA:n rahapolitiikallaan ja hallitsevat täysin USA:n mediaa ja mm. Hollywoodia. USA on lahjoittanut Israelille yli 100 000 000 000 dollaria velkaantuen itse samalla. Tämä on 20 000 dollaria jokaista israelilaista kohti. Tämä on yksinkertaisesti väärin, kun samalla USA:ssa köyhimmät ihmiset (n. 70 miljoonaa amerikkalaista) ovat ruokakuponkien varassa. Siionisti on käsittämättömän ahne ja käsittääkseni tätä pidetään syntinä?

   Shedon Adelson, yksi johtavista amerikkalaisista siionisteista, on juri vaatinut Iranin pommittamista ydinaseilla vain siitä syystä, että iranilaiset teoriassa voisivat valmistaa ydinaseen jossakin kaukaisessa tulevaisuudessa. Samaan aikaan Jumalan valittu kansa omistaa tolkuttoman ydinasearsenaalin, mutta syyttää niitä, joilla ei vielä edes ole sitä. Kuinka farisealaisia he voivat olla?

   Israelin tukeminen on väärin. Israel on yksinkertaisesti pahuuden valtio, jota johtavat pahat ihmiset.

   Kannattaa myös lukea vaikkapa johtavan israelilaisen historioitsijan lausuntoja: hän uhkaa avoimsti tuhoavansa esim. Rooman, jos Israelia uhataan. Ydinaseilla.

   Älkää olko sokeita ja älkää ummistako silmiänne pahalta. Tämä on totisesti Paholaisen työtä.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
  3. 16. ”Meidän on käytettävä hyödyksemme terroria, salamurhia, pelottelua, maa-alueiden haltuunottoa sekä tuhota kaikki sosiaalipalvelut häätääksemme arabit Galileasta.” Israel Koening, ”The Koening Memorandum”.

   17. ”Juutalaiskylät rakennettiin entisten arabikylien paikalle. Harva edes tietää vanhojen arabikylien nimiä, eikä ihme, sillä vanhat maantieteenkirjat ovat kadonneet. Niin kylät kuin kirjat ovat kadonneet. Nahlal rakennettiin Mahlulin paikalle, Kibbutz Gvat Jibtan paikalle, Kibbutz Sarid Huneifisin paikalle ja Kefar Yehushua Tal al-Shumanin paikalle. Menipä maassamme minne tahansa, on siellä aina ennen asunut jokin arabiyhteisö.” Moshe Dayan, osoitettu: Technion, Haifa. Julkaistu Haaretz’ssa huhtikuun 4. 1969.

   18. ”Kävelimme yhdessä ulkona, Ben-Gurion oli mukanamme. Allon kysyi uudelleen, mitä palestiinalaisille olisi tehtävä. Ben-Gurion huitaisi kädellään osoittaakseen, että heidät kaikki olisi ajettava pois.” Yitzhak Rabin, vuotanut versio Rabinin muistelmista, julkaistu New York Timesissä lokakuun 23. 1979.

   19. Rabinin kuvaus Lod’n valtauksesta sunnitelma Dalet’n toteuduttua: ”Meidän on alennettava koko arabikansa metsureiksi ja tarjoilijoiksi.” Uri Lubrani, PM Ben-Gurionin erikoisneuvonantaja arabikysymyksissä, 1960. Lainaus Sabri Jiryas’n teoksesta ”The Arabs in Israel”.

   20. ”Jotkut uskovat, että suurtakin määrää ei-juutalaisia on helpointa valvoa, kun he elävät rajojemme sisällä. Toiset taas ajattelevat päin vastoin: on helpompi vakoilla naapuria kuin vuokralaista. Minä pidän jälkimmäistä väitettä uskottavampana. Tahdon myös lisätä, että meidän on suojeltava valtiota, joka on luonteeltaan nimen omaan juutalainen. Tällöin ei-juutalaisia voi olla rajojemme sisällä vain noin 15 % koko väestöstä. Tulin tähän perustavanlaatuiseen johtopäätökseen jo 1940 ja tämä on merkitty päiväkirjaani.” Joseph Weitz, johtajana järjestössä The Jewish Agency’s Colonization Department. Uri Davisin teoksesta: Israel: An Apartheid State s. 5.

   21. ”Kaikkien meidän on siirrettävä, litistettävä ja vallattava mahdollisimman monta mäenharjaa, sillä kaikki minkä valloitamme nyt, tulee pysymään hallussamme. Ja kaikki mitä emme valloita, menee vihollisillemme.” Ariel Sharon, Israelin ulkoministeri puheessaan ääripuolue Tsomet’n militanteille, Agence France Presse, marraskuun 15. 1998.

   22. ”Israelilaisjohtajien vastuulla on selittää kansalle, selvästi ja kaartelematta, muutamia tosiasioita, jotka tuppaavat ajan myötä unohtumaan. Ensimmäinen niistä on, että ei ole olemassa sionismia, kolonisaatiota eikä juutalaisvaltiota ilman arabien pakkosiirtämistä ja heidän asuinmaidensa pakkolunastusta.” Yoram Bar Porath, Yediot Aahronot, heinäkuun 14. 1972.

   23. ”Ajakaa köyhä (arabi-) kansa pois maasta epäämältä heiltä työpaikat (…) Niin maa-alueiden pakkolunastus kuin köyhien häätäminen on hoidettava huomaamattomasti ja harkiten.” Theodore Herzl, World Zionist Organizationin perustaja, kommentoidessaan Palestiinan arabeja. Complete Diaries, kesäkuun 12. 1895.

   24. ”Yhden juutalaisen kynsi on arvokkaampi kuin miljoona arabia.” Rabbi Yacoon Perrin, helmikuun 27. 1994. (Lähde: New York Times, helmikuun 28. 1994. s. 1)

   25. ”Me juutalaiset olemme tuhoajia ja me pysymme tuhoajina. Muut eivät kykene koskaan täyttämään tarpeitamme ja vaatimuksiamme. Tulemme aina tuhoamaan, sillä haluamme omistaa tämän maailman.” (Juutalaiskirjailija Maurice Samuelsin teoksesta You Gentiles, s. 155)

   26. ”Tulemme rakentamaan maailmanvaltion, haluttiin sitä tai ei. Kysymys onkin enää siitä, rakennetaanko se voimakeinoin vai yhteisymmärryksessä.” (Juutalaispankkiiri Paul Warburg helmikuun 17. 1950 puheessaan Yhdysvaltain senaatille)

   27. ”Tulemme valloittamaan Palestiinan, pidettiin siitä tai ei (…) Voitte joko vauhdittaa tai hidastaa valloitusta. Muiden kannalta on kuitenkin parempi auttaa meitä, jottemme siirry rakentavasta keskustelusta hyökkäyskannalle. Se tarkoittaisi maailmanvallankumousta.” (Chaim Weizmann, julkaisussa Judische Rundschau, nro 4. 1920)

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  4. Millä ainoana Lähi-idän maista on ydinaseita?
   Mikä Lähi-idän valtio kieltäytyy allekirjoittamasta Ydinaseiden Sulkusopimusta (NPT) ja estää kansainväliset tarkastukset maassaan?
   Mikä Lähi-idän valtio on valloittanut sotilasvoimin itsenäisten naapurien alueita ja jatkaa miehittämistä vastoin YK:n Turvallisuusneuvoston päätöksiä?
   Mikä Lähi-idän valtio jatkuvasti rikkoo itsenäisten naapurivaltioiden kansainvälisiä rajoja sotilaskonein, tykistötulella ja laivaston tulituksella?
   Mikä amerikkalaisten liittolainen Lähi-idässä on vuosia lähettänyt salamurhaajia muihin maihin tappamaan poliittisia vastustajiaan (käytäntö jota kutsutaan terrorismin vienniksi)?
   Missä Lähi-idän valtiossa korkea-arvoiset armeijan upseerit ovat julkisesti myöntäneet aseettomien vankien teloittamisen?
   Mikä Lähi-idän valtio kieltäytyy asettamasta syytteeseen sotilaita, jotka ovat myöntäneet sotavankien teloittamisen?
   Mikä Lähi-idän valtio loi miljoonien pakolaisten väkijoukot ja estää niitä palaamasta koteihinsa, maatiloilleen ja töihinsä?
   Mikä Lähi-idän valtio kieltäytyy maksamasta korvauksia niille, joiden maat, omaisuuden ja yritykset on takavarikoitu?
   Missä Lähi-idän maassa salamurhattiin korkea-arvoinen YK:n diplomaatti?
   Missä Lähi-idän maassa korkea-arvoisen YK:n diplomaatin salamurhan määrännyt mies kohosi pääministeriksi?
   Mikä Lähi-idän maa räjäytti amerikkalaisen lähetystörakennuksen Egyptissä ja hyökkäsi amerikkalaisen USS Liberty-aluksen kimppuun kansainvälisillä vesillä tappaen 34 ja haavoittaen 171 amerikkalaista?
   Mikä Lähi-idän valtio käytti vakooja Jonathan Pollardia varastamaan salaisia asiakirjoja Yhdysvalloista ja sitten luovutti niistä osan Neuvostoliitolle?
   Mikä Lähi-idän valtio kielsi aluksi kaikki viralliset yhteydet Pollardiin, sitten päätti antaa hänelle kansalaisuuden ja on jatkuvasti vaatinut Pollardin täyttä armahdusta Yhdysvaltain presidentiltä?
   Mikä Lähi-idän valtio sallii Amerikan juutalaisten murhaajien paeta rajojensa sisäpuolelle välttyäkseen rangaistuksilta Yhdysvalloissa ja sitten kieltäytyy luovuttamasta heitä?
   Mikä Lähi-idän maa saarnaa viharikoksia vastaan, mutta rakentaa pyhätön ja muistomerkin murhaajalle, joka tappoi 29 palestiinalaista heidän rukoillessaan moskeijassaan?
   Millä maailman valtiolla on Yhdysvaltain toiseksi vaikutusvaltaisin eturyhmä Fortune-lehden tutkimuksen mukaan Washingtonin sisäpiiristä?
   Mikä Lähi-idän valtio tarkoituksellisesti hyökkäsi YK:n pakolaisleiriin Libanonin Qanassa tappaen 103 viatonta miestä, naista ja lasta?
   Mikä Lähi-idän valtio vastustaa 69:ää YK:n Turvallisuusneuvoston päätöstä ja on välttynyt 29 muulta Yhdysvaltojen veto-oikeudella?
   Mikä Lähi-idän valtio saa yli kolmanneksen kaikesta Yhdysvaltojen ulkomaan avusta, vaikka on maailman 16. rikkain valtio?
   Mikä Lähi-idän valtio saa amerikkalaisia aseita ilmaiseksi ja sitten myy aseteknologiaa Kiinaan jopa Yhdysvaltojen vastustuksesta huolimatta?
   Mikä Lähi-idän valtio jatkuvasti loukkaa amerikkalaisia pakottamalla pääministerin puhuttelemaan kongressia ja luennoimaan heille kuin lapsille siitä, miksi heillä ei ole oikeutta vähentää ulkomaan apua?
   Minkä Lähi-idän valtion pääministeri ilmoitti henkilöstölleen, ettei Yhdysvalloista tarvitse olla huolissaan, sillä ”Me hallitsemme Amerikkaa”?
   Mikä Lähi-idän valtio tuhosi Amnesty Internationalin mukaan yli 4000 viattoman palestiinalaisen kodit edistääkseen etnistä puhdistusta?
   Mikä Lähi-idän valtio käytti vastikään joukkotuhoasetta pudottamalla tonnin täsmäpommin keskelle tiheään asuttua aluetta tappaen 15 siviiliä, mukaan lukien 9 lasta?
   Mikä Lähi-idän valtio tappaa jatkuvasti lapsia vain siksi, että ne kivittävät panssaroituja ajoneuvoja ja tankkeja?
   Mikä Lähi-idän valtio allekirjoitti Oslon Sopimuksen vuonna 1991 luvaten lopettaa uusien juutalaissiirtokuntien rakentamisen, mutta on sen jälkeen rakentanut yli 270 uutta juutalaisasutusta?
   Mikä Lähi-idän valtio on salamurhannut yli 100 vastustajien poliittista virkamiestä viimeisen kahden vuoden aikana samalla tappaen satoja siviileitä, mukaan lukien kymmeniä lapsia?
   Mikä Lähi-idän valtio rikkoo jatkuvasti Geneven Sopimusta rankaisemalla muutamien teoista kollektiivisesti kokonaisia kaupunkeja, kyliä ja leirejä mennen jopa niin pitkälle, että tuhoaa kokonaisia kyliä asukkaiden ollessa vielä kotona?
   Kaikkiin näihin kysymyksiin on yksi ja sama vastaus: Israel.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 10. Nimimerkille “Kristitty” haluan sanoa sen että kautta aikojen on uskontoja käytetty hyväksi. Näin on nykyäänkin. Juutalaiset eivät ole alunperin kotoisin Israelista, senhän todistavat jo geenitestitkin. Lueppa wikipediasta kasaareista.

  Hitler ihaili uskontojen perustajia, joita ovat arjalaiset. Arjalaiset eli persialaiset, perustivat hindulaisuuden, josta on tullut budhalaisuus. Arjalaiset, joita ovat juutalaisetkin, ovat vaikuttaneet kristinuskoon ja islamiin. Juutalaista Apostoli Paavalia pidetään kristinuskon luojana. Lueppa mitä Apostoli Paavali kirjoittaa;

  Paavalin kirje roomalaisille;
  8:31 Mitä me siis tähän sanomme?Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?8:32 Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme,kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?8:33 Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa.(Haluaako Apostoli Paavali sanoa tällä sen ettei juutalaisia saa syyttää)

  15:16 sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanain keskuudessa, papillisestitoimittaakseni Jumalan evankeliumin palvelusta, niin että pakanakansoista tulisi otollinen ja PyhässäHengessä pyhitetty uhri.15:17 Minulla on siis kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa palvellessani Jumalaa.(Tässäkö kristityn osa)

  Väitän että alunperin kristinusko ja islam olivat juutalaisvastaisia, eli siis antisemitistisiä. Mutta liittymällä näihin vastaliikkeisiin, juutalaiset ovat saaneet ne palvelemaan itseään.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 11. Huomenta!

  Aikainen lintu madon nappaa. 🙂 Tutustukaa mieheen nimeltä James Petras. Hän kirjoittaa mm. Global Research-sivustolla.

  Painavaa asiaa. Avainsanat: zionist control, Israel, warmongering, war crimes, bomb Iran…

  Sieltä paljastuu ”Israel naked”. Ja se on ruma, hirvittävä näky.

  Maailmaamme hallitsevat hirviöt.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 12. “We shirk our patriotic duty in wartime because we are pacifists by nature and tradition, and we are the arch-plotters of universal wars and the chief beneficiaries of those wars (see the late ”Dearborn Independent,” passim, and ”The Protocols of the Elders of Zion”). We are at once the founders and leading adherents of capitalism and the chief perpetrators of the rebellion against capitalism. […]

  You make much noise and fury about the undue Jewish influence in your theaters and movie palaces. Very good; granted your complaint is well-founded. But what is that compared to our staggering influence in your churches, your schools, your laws and your governments, and the very thoughts you think every day? […]

  You have not begun to appreciate the real depth of our guilt. We are intruders. We are disturbers. We are subverters. We have taken your natural world, your ideals, your destiny, and played havoc with them. We have been at the bottom not merely of the latest great war but of nearly all your wars, not only of the Russian but of every other major revolution in your history. We have brought discord and confusion and frustration into your personal and public life. We are still doing it. No one can tell how long we shall go on doing it.”

  – Marcus Eli Ravage, a Jewish author, quote from January 1928 issue of Century

  The great ideal of Judaism is that the whole world shall be imbued with Jewish teaching and that in a Universal Brotherhood of Nations — a greater Judaism in fact — all the separate races and religions shall disappear.”

  The Jewish World, February 9, 1883

  ”The Jew alone regards his race as superior to humanity, and looks forward not to its ultimate union with other races, but to its triumph over them all and to its final ascendancy under the leadership of a tribal Messiah.”

  – Goldwin Smith, The Jewish Question, October 1881
  The Ultimate Revolution
  ”There will be, in the next generation or so, a pharmacological method of making people love their servitude, and producing dictatorship without tears, so to speak, producing a kind of painless concentration camp for entire societies, so that people will in fact have their liberties taken away from them, but will rather enjoy it, because they will be distracted from any desire to rebel by propaganda or brainwashing, or brainwashing enhanced by pharmacological methods. And this seems to be the final revolution.”

  – Aldous Huxley, Tavistock Group, California Medical School, 1961

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 13. Kuvaavaa nykymaailmalle on, että siionistien toimesta jahdataan lähes satavuotiaita ”natseja”, kun samalla USA:n johtavat siionistit avoimesti uhkaavat atomipommilla Irania, joka ei edes itse omista ydinasetta. Siionistit ovat uskomattoman ylimielisiä ja röyhkeitä. Heidän asenteensa on täysin ”herrakansamainen”. Jos joskus tässä maailmassa on ollut ns. Paha niin se on löytynyt. Se on siionismissa.

  Jos ihmiset eivät herää niin heitä uhkaa täydellinen tuho.

  Esimerkiksi Martin Van Creveld on arvostettu israelilainen historioitsija, joka on avoimesti kertonut ylpeillen, kuinka ”koko Eurooppa on Israelin ilmavoimien kohde ja Israel voi vaikkapa ydinaseella tuhota Rooman niin halutessaan”.

  Kuinka sokeita Te Israeliin uskovat olette? Onko kukaan muu kansakunta uhannut avoimesti kristillisyyden vahvimpia perinteitä? Minä kysyn: Jos kuka tahansa missä tahansa uhkaisi Israelia vastaavalla tavalla niin pidettäisiinkö häntä arvostettuna yhteiskunnan jäsenenä? Juutalaisvaltiossa näin on.

  He uhkaavat meitä avoimesti maailmanlopulla ja me sallimme sen. Jumala meitä auttakoon.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 14. Professori Harold Laski kirjoitti lehdessä New Statesman and Nation 11.1.1942: “Sillä tämä sota on olemukseltaan enemmän valtava vallankumous siinä missä sota 1914, Venäjän vallankumous ja vastavallankumoukset mannermaalla olivat sen aikaisempia vaiheita

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 15. Tänään tulee taas tuutin täydeltä siionismia.

  Kriitikot valuvat hunajaa ja polvillaan kiitttävät Joshua Oppneheimeria, kun hän kuvaa dokumentissaan Indonesian kansanmurhaa.

  Mutta kuinka ollakaan nämä median lemmikit eivät koskaan, milloinkaan tee dokumenttia Genrich Yagodasta. Vaikka hän on yksin vastuussa kymmenestä indonesiasta ja tuplasta holokaustista.

  Miksiköhän ei? Jaa-a… Mietitäänpä tätä. Hmmm..

  No nyt mä hokasin. Genrich Yagoda oli juutalainen kuten Joshua Oppenheimerkin. Näinhän se on. Ja asiahan on niin, että me etsimme vaikka sata vuotta sitä viimeistä natsismin neulaa sonnasta ennen kuin yksikään oppenheimer löytää kymmenen miljoonan ihmisen neulan omasta silmästään.

  Ehei, natsi se on se paha. Natseja on ihan joka paikassa, kassajonossa, ruuhkabussissa, työpaikan vessassa, mutta pahaa juutalaista ei ole vielä koko maailmanhistorian aikana ollut olemassa.

  Joten etsitään, etsitään, etsitään… Varo, NATSI! Niitä on ihan joka paikassa, kun pääsi käännät niin siellä on NATSI. Kyllä joshuat näyttävät tien.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 16. Uutisia USA:sta ja Israelista.

  Juutalaislobby toimii: Katastrofaalisesti velkaantunut USA on myöntänyt taas 500 miljoonaa USD ”ekstra-apua” jo ennestäänkin hysteerisesti joukkotuhoaseilla varustautuneelle Israelille. Tämä 500 miljoonaa on ”ekstraa” vuosittaisen 3 100 miljoonan lisäksi. Israel tarvitsee velkavangilta vuosittain nyt siis 3600 miljoonaa USD.

  Samaan aikaan n. 80 miljoonaa amerikkalaista saa syödäkseen ruokakuponkeja.

  Taitava on juutalaislobby, se vie köyhältä leivän aseisiin.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 17. Juutalaisvaltiota ei saa kritisoida. Kritiikin kaikkivoipaisuus paisuu taas yli kuurnien.

  Juutalaisviha-aktivistien ja heidän ekspansiivisten islamilaisten liittolaistensa mukaan sananvapautta määrittää se, onko lehdistössä hyväksyttävä lähtökohta journalistiselle toiminnalle käyttää mikroskooppisen eristävää ja puolueellista uutisointia syntyperällisen ominaisuuden perusteella. Kritiikki juutalaisuutta kohtaan edustaa kaikkivoipaista mittapuuta, jonka vierellä mitataan ympärillä olevaa maailmaa. Siis se, mitä maailmassa tapahtuu, pyörii kaikki kaikessa juutalaisten ja juutalaisvaltion ympärillä. Maailmassa ei tapahdu ilman juutalaisia mitään, päinvastoin se on pysähtynyt paikoilleen. Tässä MacDonaldin kritiikin tulkintaa.

  Ympärillä toteutuva maailma määrittää uutisarvoa ja sananvapautta juutalaisvastaisuuden perusteella, eli toisinsanoen jos ja kun juutalaisista ei uutisoida negatiivisesti, lehdistössä ei toteudu sananvapaus ja ”siionistit” hallitsevat mediaa tai ns. sensuuri jyllää, ”juutalaisia ei saa kritisoida”. Journalismin tai minkä ikinä poliittisen, valtiollisen toiminnan tulee siis aina sisällyttää juutalaisvastaista propagandaa, sillä se edustaa sananvapautta. MacDonaldin kritiikki juutalaisvaltiota kohtaan ei perustu faktoihin, vaan väärään tulkintaan, joka todellisuudessa on juutalaisvastaista deniaalista kieltopolitiikkaa käärittynä valheellisen kritiikin ja rationalismin mustaan kaapuun. Mitä MacDonald siis käytännössä ajaa takaa on vihamielistä politiikkaa juutalaisvaltiota vastaan, joka puetaan ikään kuin kritiikiksi ja journalismiksi.

  Saman tapaisia tulkintoja ja valtiollisia oppeja on soveltanut useat lopulta täydelliseksi pölyksi murskatut ja murskaantuneet valtakunnat juuri viime vuosisadalla. Tätä tosiasiaa eivät idealismin, islamilaisuuden ja vihan syövyttämät antisiionistit ole vielä hoksanneet. Näyttää siis huolestuttavalta.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 18. Lisää uutisia Israelista, juutalaisvaltiosta, jota johtavat juutalaiset.

  Israel harkitsi vakavasti ydinaseiden käyttöä Jom Kippur-sodassa vuonna 1973. Tämä on mielenkiintoinen uutinen monellakin tavalla.

  Ensinnäkin, Israelilla on siis ollut ydinase jo vuonna 1973. Ja nyt vuonna 2013 Israel uhkaa rauhanomaista Irania ydinaseiskulla sillä perusteella, etttä mahdollisesti joskus jollakin tapaa Iranilla voisi ehkä kukaties olla ydinase.

  Juutalaisen logiikan mukaan kenelläkään muulla kuin juutalaisilla ei saa olla ydinasetta ja juutalaisilla on, tietenkin, oikeus yksipuolisesti pienimmänkin uhan alla heti käyttää ydinasetta sellaista valtiota vastaan, jolla ei ole ydinasetta.

  Huomatkaa, rakkaat suomalaiset, me olemme ydinaseeton valtio ja me olemme Israelin ballististen ohjusten kantaman alla. Mekin olemme siis heti ”ennaltaehkäisevän” iskun kohde, jos me joskus olemme uhka Israelille.

  Juutalaisvaltio ja juutalaisvaltion siionistit ovatkin jo pukeneet tämän sanoiksi: Samson-optio ja viimeksi ökyrikkaan kasinoilla upporikkaaksi tulleen äärisionistin, Adelsonin sanoin, ”pommitetaan Irania ydinaseella”.

  Näin toimii Israel, Lähi-Idän ”ainoa demokratia”. Ja huomatkaa, rakkaat lukijat, että Israel haluaa itseään kutsuttavan JUUTALAISVALTIOKSI. Katsotaan, kuinka kauan tätä Israelin omaa käsitettä saa käyttää….

  Mutta niin tai näin, totuus juutalaisvaltiosta on hirvittävä. Juutalaisvaltio on jo kymmeniä vuosia omistanut joukkotuhoaseita ja samaan aikaan juutalaisvaltio julkeasti uhkaa kaikkia naapureitaan maailmanlopun iskuilla, jos he varustautuvat samalla lailla.

  Totisesti, he ovat ja käyttäytyvät kuin ”Jumalan valittu kansa”.

  Toisaalta, hehän eivät voi katsoa olevansa turvassa ennen kuin viimeinenkin venäläinen, kiinalainen, ranskalainen jne. ydinsukellusvene on juutalaisen johtama, sillä vaikka Israelilla olisi 400 ballistista ohjusta niin muilla on enemmän. On se niin väärin… 🙂

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 19. Pakko vielä lisätä, että jotakuinkin varmaan tässä käy niin, että se kuka ballistiseen ohjukseen tarttuu se ballistiseen ohjukseen hukkuu.

  Sweet justice, indeed. 🙂

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Iranilaiset islaminuskoiset mätäpaiseet ovat ainoita, jotka mielessään toistuvasti fantasioivat ydinsodasta länsimaita ja Israelia vastaan. Sota on islamilaisessa tasavallassa huumaava politiikan osa-aines, joka on kantava voima ylläpitämään vallankumouskaartin tyrannista hirmuhallintoa ja sen asemaa sekä sen poliittisen toiminnan ja ohjelmien oikeutusta. Sotilaallinen uhka ruokkii Iranin islamilaisen tasavallan rikollista antisiionistista roistohallintoa, joka systemaattisella tavalla raiskaa ja ryöstää iranilaista kansaa islamilaisuuden voimin. Iranin rikollinen antisiionistinen islamilainen tyrannia tarvitsee ydinsotaa selviytyäkseen. Ydinsodalla rakennetaan aluepoliittisia valtasuhteita ja hegemonioita, jotka ovat osa alueen valtaliittoumien strategiaa kumota länsimainen sotilaallinen, taloudellinen ja poliittinen valta alueella ja myöhemmin mailmanpolitiikassa. Ydinsodan väistämätön eskaloituminen kolmanneksi maailmansodaksi palvelee siis suurempien valtojen etua yhdessä Iranin kanssa kuin alueen islamilaista hirmuvaltaa. Kiina, Venäjä ja Iran edistävät yhteisiä päämääriään sodan avulla.

   Iranin valtiollinen television lähetti viime viikolla dokumenttiohjelman Iranin ydinohjelmasta, jonka julkaisijana toimi vallankumouskaartin hallitus. Dokumenttiohjelma kuvasi ohjuspuolustusjärjestelmän kykyjä ja toimintaa sekä Iranin sotilaallista kykyä vastata ydinkärjin länsimaisen mahdolliseen sotilaalliseen konfliktiin Iranin kanssa koskien ydinaseohjelmaa. Tunnin kestävä dokumentti esittää simuloidun animaation ydinkärjillä varustetusta ohjushyökkäyksestä Israeliin mahdollisen sotilaallisen konfliktin toteuduttua.

   Merkillistä on, että Iranin hallitus toimeenpanee näinkin kiistanalaista materiaalia valtiollisen televisionsa kautta juuri meneillään olevien Geneven ”rauhanneuvottelujen” aikana. Tämä kertoo yksinomaan siitä tosiasiasta kuinka häikäilemätön ja röyhkeä Iranin valtaapitävä eliitti on. Tällä roistomahdilla ei ole edes strategisia aikeita pimittää vampyyrisia suunitelmiaan edes rauhanneuvottelujen alla! Voikin kysyä, onko rauhanneuvottelu verhona osana suurempaa kuvaa länsimaiden liittoutumisesta Israelia vastaan yhdessä Irania hallitsevan impperialistisen islamistityrannian kanssa, vai mistä moinen sinisilmäisyys tai tarkemmin ilmaistuna koordinoivan kapasiteetin tyhjiö kumpuaa?

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Teillä siionisteilla/siionistien rakastajilla on sana hallussa: ”islaminuskoiset mätäpaiseet”, ”antisiionistinen roistohallinto, joka raiskaa ja ryöstää”. Ah niin demokraattista.

    Unohdit kokonaan mainita, iranilaisia solvatessasi, että johtava äärisiionisti, kasinoilla rikastunut (varmaankin eräänlainen idolihahmo Suomenkin Israel-faneille) Sheldon Adelson juuri kehotti (törkeän viharikoksen tunnuksin) Yhdysvaltoja pommittamaan Irania.

    Unohdit myös kiihotuksessasi mainita, että Iranilla EI OLE ydinasetta ja Iran ei ole uhannut Israelia ydinaseiskulla.

    Unohdit myös vihaa lietsoessasi mainita, että Israelilla on ydinase ja Israel on harkinnut ydinaseen käyttöä ydinaseettomia naapureitaan kohtaan.

    Unohdat paljon asioita, Sinulla on hyvin siionistinen, hyvin, hyvin valikoiva muisti. Olet ihana kristitty, siionistien suosikki. 🙂

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 20. J’accuse:

  Minä syytän Sheldon Adelsonia (etniseltä taustaltaan juutalainen miljardööri, joka on rikastunut kasinoilla mm. Las Vegasissa) VIHARIKOKSESTA. Hän on julkisesti ehdottanut iranilaisten tuhoamista ydinaseilla. Viharikos tapahtui Yeshiva-yliopistolla New Yorkissa. On syytä epäillä myös ko. yliopistoa VIHARIKOKSESTA.

  Ainakin Suomen rikoslain mukaan jooukkotuholla uhkaaminen on TÖRKEÄ VIHARIKOS. Mielestäni Interpolin pitäisi antaa etsintäkuulutus ko. vastenmielisestä miljardööristä. Hänet pitäisi pikimmiten saattaa oikeudelliseen vastuuseen kiihotuksestaan rauhanomaista Iranin kansaa kohtaan.

  Sydämemme ovat Iranissa. Suokoon Jumala, että oikeus toteutuu ja viharikollinen saatetaabn vastuuseen kammottavista uhkauksistaan.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 21. Sheldon on vieläkin vapaana. Ydinaseilla uhkaaminen on sallittua? Saako joukkotuhoaseilla uhata yliopiston seminaarissa?

  Miksi kansa ei marssi? Onko ydinaseilla uhkailu arkipäivää, jotenkin ihan ”mainstream”. Jotenkin tuntuu, että Magneettimedia on aikas pieni rikollinen verrattuna tähän ökyrikkaaseen sheldoniin.

  Toisaalta sheldonit ovat jo pitkään tuoneet äärimmäisen voimankäytön kidutuksineen ja surffailuineen Hollywoodin moskaelokuviin, joten kai se sitten on niin, että toiset saavat sanoa ihan mitä vaan ja me goyimit emme saa edes ajatella ääneen.

  Orwell oli oikeassa.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 22. Sarjassamme ”Paljas Israel”.

  Vähän selvääkin selvempää dataa.

  UNHCR:n sivuilta. Eli YK:n pakolaisjärjestön dataa.

  SUOMI antaa UNHCR:lle vuodessa n. 21 000 000 USD.

  ISRAEL antaa vuodessa n. 100 000 USD.

  Suomi uhraa 21 x enemmän.

  Johtopäätös:

  Aivan selvä. Juutalaisvaltiota ei kiinnosta muu kuin aseet. Mielellään joukkotuhoaseet. Mielellään pommituksia naapurivaltioon a la Syyria. Ja sitten goyimit maksavat ja upporikkaat siionistit antavat lausuntoja Iranin pommittamisesta ihan vain, jotta saisivat opetuksen.

  Kaksinaamainen on juutalaisvaltio.

  Näin toimii siionisti.

  Eiköhän mekin ruveta tekemään samoin. Erotaan ydinaseet kieltävästä sopimuksesta. Ei oteta pakolaisia. Rakennetaan sensijaan ydinase ja uhataan ydinaseettomia naapureita niillä. Se on ihan kosher.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 23. Mikä valtio?

  Pinta-alaltaan pieni. Kompakti suorastaan. Kuusi ydinsukellusvenettä. Vähintään 400 ballistista ydinaseohjusta, joilla voi kirjaimellisesti tuhota koko maailman.

  Identifioituu oikein viralisesti ”juutalaisvaltioksi”. Yksi harvoista maista, jossa terroristijärjestön johtaja myöhemmin palkittiin pääministeriydellä. Kysykää vaikka Folke Bernadottelta.

  Pääosa asukkaista juutalaisia.

  Kuin ihmeen kaupalla (ja tietenkin sattumalta) tämän kyseisen valtion alkuperäiset asukkaat ovat kaikki yhdessä päättäneet asettua ns. Gazan kaistalle. Siellä on kuulemma niin hyvä että tämän kyseessä olevan valtion sotilaat eivät tahdo päästää näitä alkuperäisiä edes käymään isiensä mailla.

  Ja vielä ihmeellsiä sattumia: Kaikki tämän kompaktin ydinasevaltion naapurit palavat vuoronperään. Näin se vaan on. Tämä kyseessä oleva maa on kuitenkin viattomista viattomin.

  Tämän maan kansa on Jumalan valittu. Tämän me kaikki tiedämme. He ovat sen itse meille kertoneet. Pakko uskoa.

  Jos Kolmas Maailmansota joskus syttyy (Jumala meitä siitä varjelkoon) niin kuinkahan tälle maalle käy, kun ballistisia ohjuksia aletaan vaihtamaan? Varmaan oikein hyvin.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Puhdas hyvyys – missä voit sen löytää? Jokainen joka vastustaa äärimmäistä pahuutta – siionisismia ja aidon kristillisyyden (todellisen hyvyyden) tuhoamista, on määritelmän mukaan hyvä. Ja Herra Jeesus Kristus pelastaa tällaisen ihmisen.
   Miksi? Siionisit haluavat tuhota ihmiskunnan. Herra rakastaa ihmiskuntaa. Ihmisiä on miljardeja.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 24. Toivonkipinä?

  HS uutisoi tänään, että Moskovaan rakennetaan 200 uutta kirkkoa. Ortodoksinen Venäjä nousee?

  Tästä tulikin mieleeni erinomainen trillerin aihe elokuvaan. HUOM! Seuraava on vain fiktiota je heikkohermoisimpien ei kannata lukea. 🙂

  ”Venäjä vuonna 2020. Maata johtaa äärinationalistisen Äiti Venäjä-puolueen johtaja Alex Solzhenitz. Öljyn hinta on kolminkertaistunut. Venäjälle kaadetaan rahaa suurella säkillä. Oligarkit on häädetty maasta.

  Venäjä on velaton. USA horjuu romahduksen partaalla. Venäjä on luonut liiton Iranin kanssa, jonka öljytulot ovat kasvaneet tähtitieteellisesti.

  Lopun jätän jokaisen kuviteltavaksi. Riittää, että loppukuvissa näkyy venäläisen ydinsukellusveneen miehistöä palaamassa kotisatamaan…”

  Loistava filminaihe, eikö? 🙂

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Kyllä noin isossa maassa kirkkoja rakennetaan. Sitäpaitsi Putinin on tyydytettävä kotimaassa vaatimuksia (minimi riittää) ja myös tällaiset uutiset ovat täkyjä juuuri sinun lailla ajatteleville.

   Putinille halutaan tukea joka suunnalta. Häneen luottamisensa on kuin persupuolueeseen uskominen. ”Edes jotain hyvää…” Tyypillistä valeoppositiojuttua. Suomen valeoppositiothan kannattavat raivoisasti juuri Putinia.

   Toivoa ei ole, ennen kuin Putin ja hänen juutalainen lähipiirinsä on syösty vallasta. Jonkinlainen oikeusvaltio Venäjälle olisi myös palautettava. Laittomuudet ja bolshevismi ovat juuri talmudismia.

   Putin laittoi muuten ison osan palkastaan lubavich-synagoogan rakentamiseen ja synagoogia on noussut myös paljon. Samoin siis puuhataan holohoax-ksekuksia ja -museoita ja holohoaxin epäilyn kriminalisointia. Juutalaisia ei saa kritisoida juurikaan ja nimenomaan oikeita kansallisia on vainottu.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Miksi pitää yrittää nähdä toivon kipinöitä kaiken tuhoutuessa jo ympärillämme? Ei ainakaan väkisin kannattaisi yrittää sellaisia nähdä. Jotenkin minusta tuntuu, että kun nyt on olemassa tuolainen poikkeuskulttuuri kuin talmudistit, niin me muut olemme liian tyhmiä voidaksemme elää. Tietenkin meidät on sellaisiksi tehty. Minua hirvittää tuo sinun pakonomainen tarve nähdä Putinissa joku pelastus ja Venäjässä, vaikka se on selvästi lubavichien johtama diktatuuri, jossa ei kenelläkään ole minkäänlaisia oikeuksia. Haluat uskoa tätä kautta tulevan jotain, kun Putin vain lausuu pari mukavaa sanaa tai uutisoidaan tällaisia Putin-uutisia. Ehkä tuo oli Hesarissa juuri sinunlaisiasi varten. Ainahan massoja on pyritty petkuttamaan ja esim. Englannissa ja Ranskassa on heiluteltu vuosisatoja lippuja banksterien eduksi. Ja siis heimolaiset ovat johtoasemissa vähän joka puolella ja levittäytynyt kaikkialle. Kalergin Pan-Eurooppa oli pystyssä jo I maailmansodan jälkeen, mutta välillä piti kukistaa fasistien kapina. Pan-Eurooppaan kuuluvat Euroopan lisäksi USA, Venäjä ja kansainyhteisö, myös siirtomaaikeestä näennäisesti irronnut Kiina. Taitaa olla pseudonyymi koko maailmalle.

   Minusta on juurikin toivotonta kuunnella jonkun julistavan tuollaista epämääräistä ja lähes uskonnon omaista toivoa ilman kunnon perusteita. Ortodoksisen kirkon johto on solutettu KGB:n toimesta ja koko maa erittäin tiiviisti jo kommunistiaikoina.

   Vielä järkyttävämpää on kuulla ”liikkeen” johtohahmojen suoltavan samanlaista mussutusta. D. Duke julistaa sionistien juoniksi paljastukset Putinista. Kuulemma he haluavat juurikin viedä kaiken toivon meiltä, kun levittelevät mm. minun välitykselläni ikäviä faktoja Venäjästä ja Putinista. Ehei, Duken mielestä vain USA ajaa NWO:ta ja Putin muka vastustaa sitä. Myös MC Piper väittää Putinin oevan shakkipeluri ja pelaavan hyvien asioiden puolesta. Samaa hän sanoi Stalinista. Iään kuin ei oltaisi sisäistetty vastapuolen erilaisuutta ja toimintatapoja, vaikka on omistauduttu taistelulle 30 vuotta.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Veli hyvä, otan osaa tuskaasi ja kirjoitan alle melkein kaiken kirjoittamasi, mutta silti: Se ei ole ohi ennen kuin se on ohi. 🙂

    En ala väittelemään asiasta. Jos me vielä alamme väittelemään täällä niin se alkaa jo istuttamaan Monty Python-elokuvaa.

    Minusta meidän valkoisten ihmisten on jo aika lopettaa itsemme ruoskiminen. Siionistit vähät välittävät muusta kuin tavoitteen saavuttamisesta. Niin voisimme mekin jo tehdä. Jokainen minimaalinenkin askel oikeaan suuntaan on askel oikeaan suuntaan. Lohduton pessimismi ei johda mihinkään.

    Vaikka asiat näyttäisivät kuinka surkeilta niin historia on näyttänyt lukuisia kertoja, että erilaiset valtakunnat sortuvat, tavalla tai toisella. En ala spekuloimaan, mutta ei tässä nyt sentään aivan lopun aikoja vielä eletä ja valkoinen ihminen voi olla nyt kanveesissa, mutta se ei ole ohi ennen kuin se on ohi. Kyllä vastapuolikin on aina silloin tällöin saanut raskaita iskuja.

    Ja ydinaseisiin voi hukkua… Pidetään lippu korkealla. 🙂

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 25. Juutalaisen elämää juutalaisen näyttelemänä.

  Repikää tästä antisemitismiä, brouhahahahaha.

  En tiedä onko tätä moskaa näytetty Suomen kanavilla (todennäköisesti on). Itse katsoin näitä muistaakseni Youtuben kautta.

  Kyseessä on juutalaisen itsestään tekemä sarja eli oikea narsistin märkä uni: minä, minä ja minä. Lyhyesti. juutalainen parhaimmillaan.

  Eli Larry Davidin tv-sarja Larry David.

  Siinä on huikeanhieno juutalaisen kirjoittama kohtaus, jossa näemme juutalaisen maailman juutalaisen esittämänä. Sarjan maskuliini, laiha, kalju ukonkäppänä saa siinä verevän palestiinalaisen sänkyynsä ja kohtauksessa mies makaa passiivisena kuin lahna ja tämä verevä palestiinalaispimu hyppii tämän päällä ja hokee ”n..si mua niin kuin Israel n..sii Palestiinaa”. Ja mies on onnessaan.

  Huomatkaa, tämä on siionistiLarryn märkä uni. Siionistien sortama ihminen antaa itsensä sängyssä ja hokee, kuinka ihanaa on, kun sortaja n..sii.

  Juutalaiselle tämä onnistuu.

  Nyt vielä kun nähtäisiin tv-sarja, jossa komea arjalainen, Horst Wessel n…sii juutalaista, joka kiihkoissaan huutaa ”n..si mua niinkuin SS Auschwitzissä”.

  Tätä saataneen odottaa.

  Ja turha syyttää antisemistimistä. Sarja on juutalaisen kirjoittama, tuottama ja näyttelemä. Voi, voi. 🙂

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 26. Douglas Reedin kirja sensuroitu Ranskassa:
  Semitically incorrect books banned or censored in France
  In another display of democratic freedom of speech, a French court banned a book edited by Alain Soral and decided to censor four others. The court said the books contained thoughts which were not approved by Jews. The book “L’anthologie des propos contre les juifs, le judaïsme et le sionisme” (“Anthology of remarks against Jews, Judaism and Zionism”) was banned. Four other books by Édouard Drumont, Léon Bloy, Henry Ford and Douglas Reed are to be censored.

  Read more http://www.destroyzionism.com/

  Asiasta toiseen. Lainaus eräästä keskustelusta: ”Venäjä ja Kiina voisivat olla maailman ykköset. Siksi ne bolshevisoitiin. Nyt ilmeisesti Kiinasta saatetaan tehdä pomo tai iso tekijä.

  Putte on 13 vuotta vallassa ja maa on tosiasiassa ihan paskassa kunnossa ja summat valuvat muualle. Siis ei ole oikea venäläinen, vaan kommariinternationalisti. Huijari siis. Juuri sen verran pitää innostaa ja herättää toivoa omassa maassa ja ulkomailla oppositioissa, että uskotaan. Mutta siis Venäjän aika ei ole tullut. Eliitti potkii sitä edelleen päähän.

  Ehkäpä kiinalaiset ovat alistuvaisempia ja venäjä liian valkoinen, kristitty ja nationalistinen. Eliitti ei halua sen olevan vahva.

  Tosin KGB:n avulla ja solutuksen on Venäjä täysin aivopesty ja ohjauksessa. Siksi sitäkin voidaan pitää varsin vafvana välineenä. Kaikkia mädätetään kohti NWO:ta, aivopestään ja kusetetaan. Venäjällä puuhataan holohoax-museoita ym. ”

  Eli jos Putin olisi vaikkapa Hitler, niin Venäjä olisi hetlessä resursseineen noussut maailman kärkeen. Hitlerhän muutti kaiken muutamassa vuodessa juuri kun Saksa oli vajoamassa lopullisesti ja oli karmeissa veloissa. Tämä kaikki osoittaa Putinin petturiksi.

  Mistä me tiedämme, pitääkö uutinen kirkoista edes paikkansa? Tai uutinen syntyvyyden kääntymisstä Venäjällä viimein riittäväännousuun vkimäärän vähenemisen suhteen? Vaikka kirkkoja rakennettaisiin, Moskovassa on kaksi kertaa Suomen väkimäärä eikä siis mikään iso märä ole tuo kirkkomäärä. Vastako aletaan nyt täydentä korkkomäärää komunismin jälkeen?

  Minusta venäläiset ja muut kansat tuolla suistettiin kurjuuteen ja ryöstettiin taas kerran ja nyt kun osalla on elintaso hieman parempi, heillä on uskoa ja toivoa. Varmaan minimi riittää siihen ja kaikki ovat uskossa tai ainakin KGB:n pelosta alistuvat putinismiin.

  Naurettavaa yrittää ihannoida Puten täysin oikeudetonta venäjää, jossa juutalaiset omistavat kaiken ja jossa ihaillaan Stalinia ja kommunismia ja jatketaan pitkälle sen opein.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Veli hyvä, arvostan todella korkealle vaivaa, jonka näet valistaessasi meitä siionistien uhasta. Ja olen oikeastaan aina samaa mieltä.

   Mutta rohkenisin olla eri mieltä tuossa lohduttomassa pessimismissäsi. 🙂

   Ja sitten vielä, kun meitä ”heränneitä” on muutenkin melkolailla vähän niin olisisin sitä mieltä, että ei ole paras strategia hakea sitä malkaa juuri kolleegoiden silmästä. Jos ja kun tulevaisuudessa ihmiset heräävät laajemmassa mitassa niin ovien pitää olla auki, ei kannata liian pientä neulansilmää rakentaa.

   Näillä foorumeilla ei voi, kute hyvin itsekin tiedät, mennä käytännön yksityiskohtiin. On ihan hyvä, että suuri yleisö tässä vaiheessa uskoo meidän olevan niitä kylähulluja. Kyllä tässä vielä on paljon toivoa. Siionisti on kyltymättömän ahne, kyltymättömän aggressiivinen, kyllä he omaansa vielä hukkuvat, kun vähän autetaan.

   Lunkisti vaan. 🙂

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Tuossa nyt lähinnä puhuttiin Putnista. Otitko itseesi? Ethän puhunut edes kuin Ortodoksisesta Venäjästä.

    On ensiarvoisen tärkeää paljastaa Putin-huijaus. Koska muuten sen avulla kaikki hyvät voimat menevät hukkaan.

    Vai onko tämä jo liian ”pessimististä”? Pääasia, että toivoa on, joten palvellaan vaikka vääriä profeettoija?

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 27. Lunkisti vaan. 🙂

  Pienet askeleet, mutta oikeaan suuntaan. 🙂

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 28. Sensuurin ja vaientamisen synkkä pilvi on vyörymässä toisinajattelijoitten päälle. Ohessa muutama linkki valottamaan ehkä pirullisimmin kohdellun mielipide- ja ilmaisunvapaudenvangin Ernst Zundelin elämäntarinaa.
  Kaikki alkoi Zundelin kirjoittamasta kirjasesta, joka kyseenalaisti myytin kuuden miljoonan juutalaisen kuolemasta, sekä holokaustin todelisuudesta.
  Mielenkiintoista katseltavaa, kuultavaa ja luettavaa.

  Ernst Zundel: A Spartan of the Spirit . Tribute To A True Hero

  http://www.youtube.com/watch?v=0DSt1nKRk0w&feature=youtu.be

  Chutzpah in Modern Germany, by Dr. Ingrid R. Zundel

  http://www.veteranstoday.com/author/zundel/
  http://www.veteranstoday.com/2012/12/11/chutzpah-in-modern-germany/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 29. Ukrainassa on juuri avattu erittäin suuri holohoax-keskus. Siellä on ennestäänkin jos jonkinlaista neuvostohenkistä huuhaamuseota. Miksi he eivät muistele ukrainalaisten kansanmurhaa? Peres sanoi ”heidän” omistavan käytännössä koko Ukrainan. Ehkä siksi. Ehkä myös siksi, että Neuvostoliittoa eivät johtaneet venäläiset.

  Nyt siis joka tapauksessa on niin, että ukrainalaiset melko lievästi muistavat sitä kun heitä ihan oikeasti murhattiin vuoden sisällä 10 miljoonaa ja useana vuonna pienempiä määriä. Sen sijaan he globaliin tyyliin prustavat holohoax-uskontoa…

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 30. Oheinen analyysi osoittaa selvästi, kuinka Suomi (Kataisen tahdon mukaan) halutaan välttämättä NATO-joukkojen tueksi Ukrainan erottamiseksi Venäjän etupiiristä. CIA,n käynnistämä mellakointi Ukrainassa halutaan viedä päätökseen NATO / EU-joukkojen interventiolla. Artikkelia ei ole näkynyt korpporaatiomedian sivuilla, vaan tutkivientoimittajien vaihtoehtouutisten nettipalstoilla.

  Strategic
  Culture
  Foundation

  ONLINE JOURNAL 17.10.2013 | 00:00
  Andrei AKULOV
  Strategic-Culture.org

  NATO Steadfast Jazz Exercise – Chill of Cold War

  As combat operations in Afghanistan are nearing the end in 2014, NATO plans to intensify training and exercises to maintain the high level of integration. The NATO’s Response Force (NRF) must be able to respond to the full-spectrum of potential missions, including high-intensity combat. This requires exercising complex capabilities employed by interoperable and multinational forces in a challenging environment.

  The NRF is made up of land, air, naval and special forces units committed by NATO nations for a twelve-month period. Partner countries can contribute to the NRF once their participation has been approved by the North Atlantic Council and the forces designated meet the required NATO standards. They reinforce the contribution of NATO Allies to the NRF, but do not replace them. NATO’s Connected Forces Initiative, launched by the Secretary General, foresees a reinforced program of exercises in the coming years – and reinforced cooperation with partners. «Over the past 20 years, NATO and our partners have stood shoulder to shoulder in our operations. We have learned to work as a team. The Connected Forces Initiative will make sure that that team keeps on getting better», according to Mr. Rasmussen.

  There is a series of NATO Steadfast exercises scheduled this fall to certify the capabilities of NRF. The first live-fly one was Brilliant Arrow involving 40 fighter aircraft, 2 airborne early warning platforms and approximately 800 exercise participants in central Norway (25 Aug – 5 Sep) putting aircraft from nine NATO Allies into a realistic scenario to ensure the preparedness to assume the NRF mission in 2014. In late September and early October Exercise Brilliant Mariner honed the skills of maritime forces certifying their readiness for NRF rotation. There have been a variety of land drills like the NATO special forces exercise Brilliant Arrow to be held this October in Italy. To date, about 20 exercises have been held, with elements hosted in 14 different countries. The goal is to make sure that NRF troops are ready to deal with any situation in any environment. All of this training will finally culminate with one wrap up event.

  Exercise «Steadfast Jazz» is the largest in scale NATO training event in seven years to be held from Nov. 2 to 9 in a number of locations across the Alliance with the largest elements being hosted in Estonia, Latvia, Lithuania, and Poland. If NATO were ever called on to defend an alliance member, «we have to be prepared for the more high-end of military operations», said U.S. Air Force General Philip Breedlove speaking at a NATO headquarters at Brunssum in the Netherlands on September 18…

  The event involves about 6,000 personnel from many allied and partner nations. Around 3,000 headquarters personnel from Joint Force Command Brunssum and other headquarters will be involved in a command and control exercise on the Adazi Base near Riga, Latvia and at several other headquarters locations across the Alliance. In addition, multinational troops will participate in a live-fire exercise at Poland’s Drawsko Pomorskie Training Area. Air, land, maritime, and special forces will also participate from several locations. At the conclusion of the exercise, the headquarters staff from Joint Force Command Brunssum will be officially certified to lead NATO joint operations in 2014.

  The drill will also include a «sizable cyber threat», said French Major-General Michel Yakovleff, deputy chief of staff for plans at Brunssum. This is the largest of its kind organized by NATO since 2006.

  «The NATO Response Force is the spearhead of this Alliance: a rapid-reaction group able to defend any Ally, deploy anywhere, and deal with any threat. Exercise Steadfast Jazz will make sure that the spearhead is sharp, and ready to use», the Secretary General Rasmussen said.

  NRF non-NATO contributors

  Sweden has offered substantial forces to the next four rotations of the NRF, including aircraft, ships and land forces. Sweden is thus the fourth partner to join NRF, following Finland, Ukraine and Georgia, who will make forces available for the NRF in 2014, as well as Georgia, who offered to contribute to the NRF in 2015. According to a NATO statement, the Swedish move comes after the North Atlantic Council approved the Swedish contribution on October 14. «I welcome Sweden’s participation, alongside that of Finland and Ukraine. Our relationship is already strong, and this will make it even stronger», NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen said in a statement.

  The news was welcomed by Sweden’s Defence Minister Karin Enström. «The important thing is that we get access to the advanced training exercises that get carried out within the NRF frameworks by being accepted as participants», Enström told the TT news agency. «And this is important to maintain and develop our defence capabilities».

  This year Swedish defense capability is a hot issue inside the country. There are political circles that try to intimidate public opinion with the obviously invented «Russian threat». They say Russia presents a growing menace combined with a feeling that the EU’s CSDP might be insufficient security insurance could yet instigate a Swedish application to join. In July the Social Democrats – the party traditionally opposed to stronger formal links with the alliance, reversed its position to support a government initiative to allow Swedish forces to train with NATO’s Rapid Response Force. Sweden’s Christian-Democrat opposition party, meanwhile, is lobbying for full membership in NATO. The Christian-Democrats say NATO membership offers the only long-term viable defense solution to protect the sovereignty of Sweden and neighboring Nordic states.

  At that, the idea remains highly unpopular in the country. According to latest opinion poll in May, 29 percent of Swedish people support Sweden becoming a member of NATO unlike 32 percent who are against. 39 percent, a very large swing section is undecided.

  In interview with the Voice of Russia on February 5, Agneta Norberg, Vice Chair of the Swedish Peace Council, Member of Steering Committee of the International Peace Bureau and a member of the board of directors of Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space discussed the facts surrounding Sweden’s non-neutrality and the country’s involvement in NATO and Western military expansion. According to her, «the people in Sweden and in Finland are against. It is only about 19% of the Swedish population that accept NATO; the others don’t. So, they have that problem here. But I can see the lust, how they try to form an enemy out of Russia, and you should understand this: how Russia now is demonized, again». She also added, «I think you have to start to understand that Sweden has quite another position now and we are a NATO country. It is only a document that is left to be done. That’s the situation now in Sweden».

  Finland is a contributor to a Response Forces Pool, which can supplement the Immediate Response Force when necessary; it is also a participant in the Steadfast Jazz event.

  Ukraine is an outside-NATO contributing nation. NATO Deputy Secretary General Alexander Vershbow has said that the North Atlantic Treaty Organization will support the European aspirations of Ukraine. At the same time, he noted that NATO respects Ukraine’s choice to adhere to the non-aligned status.

  «The topic of Ukraine’s national security and its relations with international organizations is important, and recent developments in your country as well as in Russia, Republic of Moldova and Armenia have made it even more urgent», he said. «As I look to the future, I see great potential for closer cooperation between Ukraine and NATO in a number of areas. One particularly promising area is defence reform and military transformation. And I note that a NATO expert team on these issues has arrived in Kyiv just yesterday for consultations with Ukrainian experts», Vershbow said.

  Ukraine was the first non – NATO partner to join the NRF. One hundred Ukrainian troops will also join a «live-fire» part of the drill in Poland’s Drawsko Pomorskie training area. Ukraine’s ambition to join NATO faded when Germany blocked its «membership action plan» in 2008. Apart from joint manoeuvres, Ukraine also contributes forces to NATO operations in Afghanistan, the Indian Ocean, Kosovo and the Mediterranean Sea. The country is also an important contributor to the EU operations.

  Georgia – party to NRF outside Alliance

  The Georgia’s armed forces are to join the NRF activities starting from 2015. During his October 14 visit to Brussels, Georgian State Minister on European and Euro-Atlantic Integration Alexi Petriashvili met with Deputy Secretary General of NATO Alexander Vershbow. Mr.Vershbow assured the readiness of NATO to continue supporting Georgia in the way of integration. He expressed the hope that this process will be irreversible and the government will continue with its democratic reforms. «In this sense, comprehensive support will be provided by NATO that will be reflected in future decisions. It is hoped that when the time comes for these particular solutions, the progress made by Georgia both from the point of view of an indemnity in the ISAF operation (International Security Assistance Force) and in the successful implementation of democratic reforms, will be accordingly and adequately reflected in the decisions of NATO», Petriashvili said.

  The training event viewed from outside NATO

  The planned NATO exercise includes ex-Soviet Baltic Republics; Estonia, Latvia and Lithuania as well as Poland, and envisage those countries being attacked by some unidentified «phantom menace» – a «foreign power». This is reminiscent of the Cold War according to the Deputy Defense Minister of the Russian Federation, Anatoly Antonov.

  At the July 2013 meeting of the Russia-NATO Council in Brussels, the Deputy Defense Minister stated the following: «As we prepared for this meeting, we carefully studied information received from NATO countries about Steadfast Jazz-2013, and I can’t hide the fact that the Russian Defense Ministry was bewildered by the proclaimed goal of this exercise, which envisages the application of Article 5 of the Washington Treaty triggering a response to an aggression against Poland. These drills are in the spirit of the Cold War». He added, «I will not conceal the fact that the stated aim of this exercise providing for the invocation of Article 5 of the Washington treaty in response to the aggression against Poland made some officials from the Russian Defence Ministry raise their eyebrows. A chill of the Cold War is creeping from this exercise. How can these steps facilitate the increased confidence between NATO and Russia?»

  Russia and NATO need to joint efforts to ensure security in the Euro-Atlantic area. The agenda implementation of the controversial missile defence component in Europe, moving NATO military infrastructure closer to the Russian borders, the North Atlantic policy towards NATO enlargement and the use of military force getting around the international law. The legacy of the Cold War, like the Steadfast Jazz scenario, hinders the efforts to reach the goal.

  Republishing is welcomed with reference to Strategic Culture Foundation on-line journal http://www.strategic-culture.org.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 31. Suomi taitaa olla viimeisiä maailman kokkia, jossa tämä touhu ei ole vielä alkanut, mutta merkit ovat täälläkin ilmassa:

  Monday, November 25, 2013

  Buenos Aires mayor’s spokesman charged for praising Hitler
  The lead spokesman for Buenos Aires’ mayor faces criminal charges after saying Adolf Hitler ”was a spectacular guy,” a court source told AFP Tuesday.
  Ecuadoran-born Jaime Duran Barba has been charged by federal prosector Guillermo Marijuan with voicing approval of a criminal act, the source said.

  http://www.globalpost.com/dispatch/news/afp/131112/argentina-charges-buenos-aires-mayors-spokesman-praising-hitler

  Sen verran on ihan hetkessä ilmapiiri Suomessakin muuttunut.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 32. http://skma.se/blogg/2013/12/henrik-bachner-om-natbokhandlarnas-forsaljning-av-antisemitisk-och-rasistisk-litteratur/

  Jews pressure online book seller into removing “anti-Semitic” books
  Recently, the Sweden-based Jewish organization SKMA expressed outrage that the online bookseller Adlibris sold the Protocols of the Elders of Zion. Peter Wolodarski, the Jewish editor-in-chief of the Swedish daily newspaper Dagens Nyheter, then demanded that the book seller remove the book. In response to the pressure, Adlibris made the book unavailable for purchase. Now, another Jew, the “scholar” Henrik Bachner, demands that Adlibris and another online book store implements a censorship system which removes all “hate” literature. The book seller states that it will create a policy for dealing with literature which criticizes Jews.

  Read more http://www.destroyzionism.com/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 33. Pravdamme (ns. valtamedia) valehtelevat suun täydeltä Ukrainankin tilanteesta. Esim. geopolitiikan tutkija William Engdahl antaa Ukrainan tilanteesta täysin erilaisen kuvan:
  ”EU’s bid for Ukraine is really Washington acting through ‘cat’s paw of Brussels’”, http://rt.com/op-edge/eu-ukraine-washington-proxy-562/
  ”‘Hypocritical agenda’: EU has only austerity to offer Kiev”, http://rt.com/op-edge/ukraine-protests-hypocritical-agenda-868/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 34. ja vasta nyt päästään ytimeen. juutalaisuus on Herran vihaa sanoo:

  Tämä on kaikkialla ympärillänne. Herra tosin poistaa tämän häiriön pyydettäessä.
  Tämä häiriö ja perversio on juutalaisten omasta ulosteestaan keksimä ”uskonto”. Tämän uskonnon pääperiaate on salaaminen. Voisiko rakastava Jumala haluta salaamista? Sehän on aivan pervessi ajatus. Ei äärettömyys voi haluta rakkautensa takia piilottamista hyvyydeltä.
  Mitä kerroin on avain nyky planeettaamme. Tällä vääristyneellä uskonnolla, joka kieltää totuuden läheteen Herran Jeesuksen Kristuksen, juutalaiset hallitsevat maailmaa. Tämä on olennaista. Että Herran vastustaminen, on pahuutta.
  EN VOI LIIKAA KOROSTAA, ETTÄ JUUTALAISET HALLITSEVAT ULOSTEUSKONNOLLAAN MAAILMAA. ILMENTYMIÄ OVAT VAPAAMUURARIT, ILLUMINATI, FEMINISMI JNE.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat