Japanissa evakuoidaan – hälytystasoa nostettu

Japanilaiselle kalalle on asetettu säteilyraja, ja pellot kehotetaan suojaamaan.

Jälkijäristykset ovat tärisyttäneet Japania.  Ydinvoimaloista sähköt romahtivat poikki ja aiemmassa järistyksessä vaurioituneet reaktorit jäivät ilman jäähdytystä. Tulivuorien aktivoitumista pelätään. Fukushiman Daiichin ensimmäisen reaktorin paine kasvoi samalla, kun reaktorin lämpötila laski johtuen veden ja typen syöttämisestä reaktoriin. Reaktoriin oli tarkoitus syöttää yhteensä 6 000 kuutiota typpeä. Laitosoperaattori Tepcon mukaan paineen nousu kuitenkin katkesi. Tämä saattaa viitata vuotoon reaktorin paineastiaa ympäröivässä tilassa tai syöttämiseen käytetyssä putkistossa. Mikäli vuoto on paineastiaa ympäröivässä tilassa, radioaktiivista höyryä ja kaasuja vuotaa ilmakehään. Vetyräjähdyksen vaara on olemassa.

kioton yliopiston tutkija Hiroaki Koide arvioi, että vedenpinnan tasolle on muodostunut keskittymä vahingoittunutta ydinpolttoainetta, joka saavuttaa hetkittäin uudelleenkriittisyyden. Virallisen tiedon mukaan 3 vuorokauden jäähdytys voimalaonnettomuudessa riittää. Tällä hetkellä jäähdyttämistä on jatkunut yli kuukauden. Huhujen mukaan Japanissa on tuhoutunut 34 reaktoria 50:stä. Jäähdyttämiseen tarvittava sähköenergia saattaa aiheuttaa sähkökatkoja myös muualla maailmassa.

radioaktiivisen jodin määrä merivedessä ylitti virallisen rajan 63 000-kertaisesti voimalaitoksen lähellä päivä sen jälkeen, kun vuoto saatiin tukittua. Japanin hallitus aikoo kieltää riisin viljelyn alueilta, joissa cesiumin määrä maaperässä ylittää 5000 becquereliä per kilo. Tähän mennessä tehdyt 70 maaperätutkimusta ovat paljastaneet kaksi tämän raja-arvon ylittävää aluetta Fukushima Daiichia ympäröivän 30 kilometrin alueen ulkopuolella.
Myös Yhdysvalloissa säteilyturvarajat ovat ylittyneet. Euroopan Unioni nosti kaikessa hiljaisuudessa säteilyn raja-arvoa 600 becquerelista per kilo 12.500 becquereliin per kilo tekemällä muutoksen hätätilalakiin.
Japanin onnettomuusreaktoreissa on ollut koekäytössä MOX-polttoaine. Nykyään noin 35 reaktoria ympäri maailmaa käyttävät AREAVAn monioksidiseksi tuotettua polttoainetta. Eräät Saksan ydinvoimalat ovat käyttäneet sekaoksidipolttoainetta reaktoreissaan 35 vuotta.

Ydinvoimasta tiedottavan Nuclear Information Resource Centerin (NIRS) mukaan MOX -plutonium-uraani polttoaineseos on paljon vaarallisempi kuin tavallinen uraani : yksi milligramma MOX:ia on yhtä tappavaa kuin 2.000.000 mg normaalia rikastettua uraania.

hätätilan takia Fukushimassa on annettu evakuointimääräys. Etelä-Koreassa 130 koulua ja päiväkotia suljetaan radioaktiivisen sateen takia. Valtion tv kehottaa ihmisiä varustautumaan sadetakein, kumisaappain ja sateenvarjoin. Maanviljelijöitä on ohjeistettu peittämään viljelykset muovilla, ja pitämään karja sisätiloissa. Radioakiivinen pilvi ulottui viime viikolla jo Filippiineille asti.

STUK ja kansainväinen atomienergiakomissio IAEA antoivat muutama viikko sitten lausunnon, jonka mukaan ydinjäte laimenee Tyynessä valtameressä. Ilmeisesti STUK ja IAEA olivat väärässä.

Hallituksen edustaja Yukio Edanon mukaan Japani asettaa kalalle säteilyrajan. Japani on ensimmäistä kertaa päättänyt asettaa enimmäisrajan kalassa sallitun säteilyn määrälle: kalaan aletaan soveltaa samaa säteilyrajaa kuin vihanneksiin. Merivedessä on Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden seurauksena mitattu erittäin korkeita säteilypitoisuuksia. Japanin terveysministeriö on kertonut pyydetyissä kaloissa havaitun radioaktiivisuuden pitoisuuksia, jotka ylittävät jo uuden rajan.

6 kommenttia

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat