”Juutalainen” eliitti edistää agendaansa tukemillaan ja synnyttämillään rotumellakoilla

Defund the Police (DP) – ja BLM-liikkeen rahoittajina toimii muiden muassa ”juutalainen” miljardööri-keinottelija George Soros ja hänen organisaationsa, mitkä ovat poikkeuksetta ”juutalaisen” eliitin agendan toteuttajia. Myös USA:n mustien oikea vihollinen ei ole ”valkoinen” ihminen: kaikkien etnisten ryhmien pitäisi taistella ”juutalaista” eliittiä ja niiden yhteiskunnalle tuhoisaa systeemiä vastaan. 

Amerikan rotumellakat 

Valtamediat uutisoivat Black Lives Matter -liikkeen (BLM) (Mustien hengellä/elämällä on väliä -liike ) syntyneen tarpeesta vastustaa rasismia ja poliisiväkivaltaa. Valtavirtaisen tiedon mukaan BLM on Yhdysvalloissa vuonna 2013 perustettu mustiin ihmisiin suuntautuvaa syrjintää ja poliisiväkivaltaa vastustava liike. Liikkeen toimintaa edistää samanniminen järjestö, jolla on kymmeniä alueosastoja. [1] 

Black Lives Matter liikkeen vaikutuksesta Yhdysvalloissa ja myös ympäri Eurooppaa on puhjennut rajuja mellakoita, joissa syyttömien ihmisten omaisuutta on laajasti tuhottu. Muiden muassa kulutus- ja tuotantohyödykkeitä on tuhottu ja kohdistettu väkivaltaa valkoiseen väestöön. Lisäksi arvokaita historiallisia kulttuuri esineitä kuten suurmiehiä esittäviä patsaita on tuhottu. 

mustien mellakat

Yllä esitettyyn BLM-liikkeen melakointiin käytetään tekosyynä mustaihoinen George Floydin kuolemaa poliisin tarpeettoman voimankäytön seurauksena Minneapoliksessa, Minnesotan osavaltiossa Yhdysvalloissa maanantaina 25. toukokuuta.  

Tässä yhteydessä valtavirtaisessa keskustelussa ilmeisesti mellakoiden syntymisen perusteena pidetään rakenteellista rasismia, mitä voidaan määritellä normeiksi sekä institutionaalisiksi käytännöiksi, joiden kautta pidetään toisia etnisiä ryhmiä heikommassa asemassa. Konkreettisesti tällainen syrjivyys voi ilmetä puolueellisuutena lainsäädännössä, oikeuslaitoksissa, oppilaitoksissa, työmarkkinoilla sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa. [2] 
Huomion arvoista kuitenkin on, että Yhdysvaltojen viranomaistilastojen mukaan afroamerikkalaisten ja valkoisten välisissä väkivaltarikoksissa edelliset ovat hyökkääjiä ja valkoiset uhreja 85 prosentissa tapauksista.  


 

Black lives matter –liikeen taustavoimat  

Defund the Police (DP) – ja BLM-liikekkeen rahoittajina on toiminut “juutalainen” miljardööri – keinottelija George Soros ja hänen organisaationsa, mitkä ovat poikkeuksetta juutalaisen eliitin agendan toteuttajia. Esimerkiksi väestön siirrossa poliittisen Lähi-idän alueelta Eurooppaan on ollut Soros yhdistyksineen tärkeimmässä asemassa. 

Sorosin organisaatio on rahoittanut ”Defund the Police” – ja BLM-liikettä sadalla miljoonalla dollarilla. Uutisointien mukaan Soros on rahoittanut ”DP” -liikettä sen perustamisesta eli vuodesta 2016 saakka. Soros on tukenut taloudellisesti BLM-liikkettä vuodesta 2013 saakka. 

Keskellä mellakointia USA:n demokraatteja tukeva George Soros on kiistänyt rahoittavansa Antifa-ryhmää, BLM-liikettä ja Defund the Police -liikettä, George Soros on tukenut kiistattomasti Antifaa, BLM- ja DP-liikettä muun muassa NGO-järjestöjen ja Open Society Foundation -rahastojen kautta, mikä toiminta on myös paljastettu. 

Huomion arvoista on, että yllä mainittu sponsorointi ei ole tapahtunut yksistään yhden ”juutalaisen” kautta, vaan yhden sionistiryhmän välityksellä. 

Lisäksi Amazonin ja Washington Postin johtaja on ilmoittanut lahjoittavansa 10 miljoonaa dollaria useille afroamerikkalaisille järjestöille sekä Black Lives Matter -liikkeelle. 

”Juutalainen” eliitti, jossa on suurin osa äärimäisiä talmudisteja, vihaa Herraa Jeesusta Kristusta, koska Hänessä personoituu ääretön Totuus (Viisaus & Älykkyys) sekä ääretön Hyvyys. Tällaisia Arvoja ja niiden tasoja ei täysin aistillinen ja materialistinen Talmud-”juutalainen” voi sietää, sillä heidän sielunmaisemansa kuvastaa kaikkea väärää ja pahaa, kuitenkin he pystyvät olemaan samalla ulkoisessa hyvässä sekä todessa. He kykenevät tähän sisäisen – ja ulkoisen mielen vastakohtaisuuteen siksi, että he ovat henkisiä avionrikkojia. 

Tästä syystä ”juutalainen” mafia on lietsonut Black Lives Matter -liikkeettä kaatamaan ja repimään valkoista Jeesusta esittävät patsaat, kuvat ja ikonit. Nämä vaatimukset ovat esitetty tunnetun BLM -liikkeen johtohahmon – Shaun Kingin kautta. Tämän BLM-johtajan mukaan valkoinen Jeesus Kristus on ”valkoisen ylivallan symboli”. Tämä edellä esitetty myös selvästi paljastaa, että nykyisen afroamerikkalaisen liikehdinnän taustalla on todellakin ”juutalainen” mafia. 

Huomion arvoista myös on ymmärtää, että Israel-lobbyn kannalta demokraattien ja republikaanien ristiriidat ovat heille yhdentekeviä. Tosin he voivat kiihottaa näitä puolueita toistensa kimppuun, hajota ja hallitse hegemonian vahvistamiseksi. ”Juutalaiselle” mafialla on myös täysin aneemista pääseekö Trump jatkokaudelle vai ei. Tälle eliitille on tärkeää vain se, että Yhdysvaltojen presidenttinä on aina henkilö, joka palvelee nöyrästi ”juutalaista” eliittiä ja Israelia.  

Myös USA:n mustilla on väärä vihollinen: kaikkien etnisten ryhmien pitäisi taistella ”juutalaista” eliittiä ja niiden systeemiä vastaan 

Black Lives Matter -liikkeen New Yorkin alueen johtaja Hawk Newsome kertoi Fox-uutisille, että ”haluan vain mustan vapautumisen ja mustan suvereniteetin, kaikin mahdollisin tavoin.” Newsomen mukaan Black Opportunities -suunnitelma antaa toiveita mustien vapautumiseksi sorrosta ja samalla Newsome kuvaili liikkeen potentiaalia johtaa sotaa Yhdysvaltojen poliisia vastaan. Hänen mukaansa Yhdysvalloissa poliisi on sotinut mustia vastaan jo kymmeniä vuosia, joten nyt on tullut aika ”kärjistää” tilanne. 

Yhteiskunnallisten ongelmien välineellisenä syynä on Yhdysvaltojen materialistinen ja uusliberalistinen järjestelmä 

Oxfam-järjestön indeksi tarkastelee muiden muassa taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta 152 valtiossa. Indeksin kärjessä ovat Ruotsi, Belgia ja Tanska, niitä seuraavat Norja, Saksa ja Suomi. Kärkimaita leimaavat suuret sosiaalimenot ja työntekijöiden turvattu asema. Suomi on siis kuutosena, jonka mukaan taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus ei ole suurta. [3] 

Maailman rikkaimmaksi valtioksi kutsuttu Yhdysvallat, on vasta sijalla 23. USA on siten G7-maista heikoin ja sijalla 21 kaikkiaan 35 OECD-maan joukossa. [3]  

Yllä todettuun viitaten jopa Amerikan keskiluokka on köyhtynyt hirvittävästi viimevuosina. Osa heistä on ajautunut kodittomiksi, vaikka ovat mukana työelämässä.  

Yhdysvalloissa elää köyhyysrajan alapuolella 43 miljoonaa ihmistä. Köyhien määrä on kaksinkertaistunut 50 vuodessa. Kodittomia lapsia on 1,5 miljoonaa, mikä on kolminkertainen määrä 1930-luvun lama-aikaan verrattuna.  

Miljoonien ihmisten köyhyyttä käytetään armotta hyväksi. Perheitä siirrellään paikasta toiseen työn perässä epävakaisiin työsuhteisiin, jotka tuskin riittävät edes elämiseen. Köyhällä Appalakkien kaivosalueella ihmisten elämisen turvana on ruokakupongit, jotka nekin tavallisesti loppuvat ennen aikojaan. 

Amerikan poliittinen järjestelmä toimii liberaalin demokratian ideologian mukaisesti. Yhdysvaltojen korkeinta päätäntövaltaa käyttää maan kongressi, joka jakautuu edustajahuoneeseen sekä senaattiin.  

Yhdysvalloissa ei ole riittävää sosiaalista turvaverkostoa. Esimerkiksi maassa ei ole kaikkien kansalaisten ulottuvilla olevaa julkista terveydenhuoltoa. Osittain terveydenhuoltoa sääntelee liittovaltio sekä osittain osavaltiot.  

EU-terveydenhoito.fi -sivusto tiedottaa, että:  

”Terveyssektori on Yhdysvalloissa kirjava, ja osavaltio- ja kaupunkikohtaiset erot ovat suuria. Suurin osa väestöstä on jonkin terveysvakuutuksen piirissä, mutta osa kokonaan ulkopuolella. Sairaalat ovat lain mukaan velvoitettuja hoitamaan kaikki potilaat hätätapauksissa, mutta akuutin hengenvaaran väistyttyä hoitovelvoite lakkaa. Yhdysvalloissa terveydenhuolto on ilmainen ainoastaan amerikkalaisille eläkeläisille sekä sosiaaliturvatukea saaville.”  

Koska Yhdysvaltojen kongressi käyttää maassa korkeinta päätäntävaltaa, on päätäntövalta silloin maassa vaikuttavalla juutalaisella eliitillä, joka vaikuttaa tehokkaasti kongressin päätöksiin. Lisäksi kyseinen eliitti kontrolloi täydellisesi USA:n valtamediaa ja rahoitusmaailmaa. Tämä vaikutusvalta on globaalia. Myös Israelin suurlähetystöllä Yhdysvalloissa on suorastaan kammottavan suuri vaikutus kongressiin. [4] 

Juutalainen eliitti pitää yllä Yhdysvalloissa suurpäänomia hyödyntävää uusliberalistista järjestelmää, joka puolestaan leventää kuilua rikkaiden ja köyhien välillä. Tämä synnyttää välittömästi sosiaalisia yhteiskunnallisia ongelmia sekä valkoisten että mustien keskuudessa. Tällainen poliittinen järjestelmä on yhteiskunnallisten ja sosiaalisten epäkohtien synnyttäjä, riippumatta etnisestä taustasta. 

Mustien ihmisten yhteiskunnallisessa olosuhteissa olisi todellakin parantamisen varaa Yhdysvalloissa. Kuitenkaan kyseinen tilanne ei sinällään synnyttäisi sellaista anarkiaa, jota nykyisin tapahtuu, ellei juutalainen eliitti toiminnallaan heittäisi bensaa liekkeihin. Myös muiden etnisten ryhmien asema maassa voi olla todella kurja. 

Juuri tätä yhteiskunnallista sekä sosiaalista kurjuutta käyttää nyt hyväkseen ”juutalainen” eliitti, joka lietsoo vastakkain asettelua mustien ja valkoisten välille sekä mustien että poliisien välille. 

Kysymyksessä on siis tämän asian yhteydessä yhteiskunnan tuhoaminen sisältäpäin, missä lietsotaan vastakkainasettelua eri etnisten ryhmien välille. Menetelmä sisältyy demoralisoinnin yhteen osa-alueeseen, jossa myös manipuloidaan kansaa itsetuhoisuuteen eli rappeuttamaan omaa kulttuuri-identiteettiään ja isänmaallisuutta. 

Mainittu vastakkainasettelu on toteutettu massamedian ja viihdemaailman välityksellä. Mylläkkää ovat säestäneet poliittiset toimijat. Juutalaisen eliitin armoton kontrolli länsimaisen massamediaan suhteen on mahdollistanut eliitille vastakkainasettelun synnyttämisen, kuten se on auttanut BLM-liikkeen kaltaisten järjestöjen tukemisessa ja niiden nostamisesta valokeilaan.  

Kuten luvussa BLM -liikkeen taustavoimat jo esitettiin, ovat juutalaiset toimijat täysin näiden mustien mellakoitsijoiden rahoittajina, organisoijina ja ilmeisesti aseistajina. Yhdysvalloissa on pitkä historia rotuerottelussa, joka purettiin 1960-luvulla, vaikkakin valkoisten sekä mustien väliset jännitteet ovat jossakin määrin todellisuutta vielä nykyisin. Näitä jännitteitä lietsovat juutalaisen eliitin kontrollissa olevan massamedian ja viihdemaailman propaganda siitä, että mustat olisivat jotenkin erikoisryhmä, jotka olisivat vielä valkoisten sorron kohteena. Joskin tulee muistaa, kuten yllä jo todettiin, että Yhdysvaltojen viranomaistilastojen mukaan afroamerikkalaisten ja valkoisten välisissä väkivaltarikoksissa edelliset ovat hyökkääjiä ja valkoiset uhreja 85 prosentissa tapauksista. 

On tunnistettava oikea vihollinen  

Yhdysvalloissa kuin myös Euroopassa ihmisten pitäisi ymmärtää ja tunnistaa oikea vihollinen, joka on juutalainen eliitti ja niiden luoma taloudellispoliittinen sekä ”kulttuurillinen” systeemi. Kaikkien etnisten ryhmien, niin mustien, valkoisten, keltaisten jne. on liityttävä yhteiseen rintamaan nujertaakseen juutalaisen eliitin eli mafian valtarakenteet. Tämä mafia on onnistunut peittämään verisen ja salakavalan historiansa systemaattisilla valheilla, viihdemaailman sekä koulutusmaailman manipulatiivisella vaikutuksella. Täten ei ole ihmeellistä, että nykyisin ei juuri kukaan tunne ja ymmärrä sen toimintaa.  

Markku Juutinen 

Lähteet 

 1. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000002911200.html
 2. Puuronen, Vesa (2011).Rasistinen Suomi. Gaudeamus.  
 3. Fingo. Saatavina:https://www.fingo.fi/ajankohtaista/uutiset/eriarvoisuus-estaa-kestavan-kehityksen-rikkaista-maista-etenkin-usa-laahaa 
 4. Dulles, John Foster (1953-1959). USA:n ulkoministeri; D.Neff 1995/2002, Fallen Pillars: U.S. Policy Towards Palestine and Israel Since 1945, s. 99; Duke 2003, 143. 

8 kommenttia

 1. MJ:ltä hyvä selvitys maailmaa haltuunsa ottamaan pyrkivästä mafiasta jota myös ’Deep Stateks’i tai Varjohallitukseksi kutsutaan.
  ”Kaikkien etnisten ryhmien, niin mustien, valkoisten, keltaisten jne. on liityttävä yhteiseen rintamaan nujertaakseen juutalaisen eliitin eli mafian valtarakenteet.” — Tämä on juuri se oleellinen asia joka meidän ja koko ihmiskunnan pitäisi tajuta, asia jonka Gilad Atzmon on ilmaissut toteamalla ’että me kaikki olemme palestiinalaisia’.
  Kun näemme mikä on palestiinalaisten kohtalona tänään niin meidän tulisi ymmärtää että se on myös meidän kohtalomme tulevaisuudessa ellemme ymmärrä että riitelemällä ja sotimalla toisiamme vastaan heikennämme vain yhteistä rintamaamme tätä mafiaa vastaan ja autamme sitä sen pyrkimyksissä ottaa kaikki valta omiin käsiinsä.
  Ellet tunnista vihollista et voi sitä voittaa.

  Myös maailman ja oman vaihtoehto-mediamme tulisi enemmän yhdentyä ja ryhtyä yhdessä ajamaan samaa agendaa eli maamme ja maailman ja ihmiskunnan pelastamista. Ja puoluetasolla tarvittaisiin samanlainen yhdentyminen. Se loisi heti vahvan ja tehokkaan vastavoiman joka voisi nousta maamme johtoon.
  Nykyään vanha vasen-keskusta-oikea puoluepolitiikka jonka avulla maata hallitaan on menettänyt täysin merkityksensä eikä sillä saada ratkaistua todellisia ongelmia. Se on pelkkää teatteria, riitelyä ja valtataistelua. Ja korruptiota.
  Tilalle pitäisi nousta fakta-pohjainen ote asioihin ja toiminta joka rakentuu tosiasiallisten ongelmien ratkaisuun yhteisin voimien ja kaikkien eduksi.

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
  1. Kettu ja haukka
   Presidentti Niinistö Naton asiamiehenä – kettu keskellä eduskunnan kanatarhaa.
   Tekijä Mauno Saari
   Tasavallalla on hyvin suosittu presidentti. Häntä ei juuri arvostella. Se johtuu suuresti siitä, että pääosa mediasta on hänen kanssaan samaa mieltä ainakin ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Lehdet julkaisevat tuon tuosta myös mukavia, hellyttäviä, vakuuttavia ja hauskoja juttuja presidentistä, hänen runoilijavaimostaan, koirastaan ja kivoista arkipäivän sattumuksista.

   Sauli Niinistö on median käytettävissä tiheästi ja sopivasti. Voin vain ihailla tapaa, jolla hänen brändiään on rakennettu täydellisyyttä hipovaksi…. lisää linkin artikkelista
   https://vastavalkea.fi/2020/07/01/kettu-ja-haukka/

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 2. Turnerin päiväkirjat(Turner diaries) on erinomainen käytännön opas. Ei tarvitse kuin katsoa Etelä afrikan tilannetta niin Tietää Miten Meidän Valkoisten Käy. Opetelkaa miten kranaatinheitin toimii.

  Eduskunnassa on enemmistö vihollisia. Katsokaa listasta https://yle.fi/uutiset/3-11418220

  Suomi ja muut länsieuroopan maat Ovat Tiukasti Globaalin Maailmanjärjestyksen Panttivankeina. Korona terrorilla hallitaan ja alistetaan ja tuhotaan.

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
  1. Maailmaa satoja ellei tuhansia vuosia hallinneet satanistiset voimat vetävät samaa yhteistä köyttä, tekevät yksimielisesti ja sitkeästi työtään ja ajavat omaa agendaansa salassa paljastamatta itseään ja suunnitelmiaan eivätkä riitele ja taistele keskenään kuten me muut itsemme eri ideologioihin, uskontoihin, poliittisiin puolueisiin ja edustukselliseen demokratiaan (ED) sitoutuneet teemme.

   Siksi he korjaavat satoa enemmän kuin kylvävät. Ja siksi ei ole kummallista kun nämä voimat (’globalisti-mafia’), jota oman maamme johto ja suurin osa puolueistakin tukee, näyttää saavan yhä vahvemman otteen maailmasta vaikka sen tavoitteet ja aikaansaannokset ovat sellaisia mitä suurin osa ihmisistä ei kannata tai ei voi sietää.

   ED, joka ei ole todellista demokratiaa, takaa tälle isänmaattomalle ja puolueiden ulkopuoliselle ’globalisti-klaanille’ työrauhan ja pitää kansan hajallaan ja riitaisana ilman selkeää yhteistä tavoitetta, johon me kaikki olisimme yhdessä sitoutuneet ja valmiita sitä puolustamaan. Se näkyy hyvin siinä kuinka eduskunta koko ajan riitelee eikä tee mitään koko kansaa palvelevaa suunnitelmaa vaan muodollisesti ’siunaa’ vain maan johdon ja muun eliitin tekemiä päätöksiä vaikka se on ylin vallankäyttäjä maassa jonka ei olisi pakko niin toimia.

   Tuo mafia-joukko on pieni, muutaman prosentin luokkaa mutta kuitenkin se näyttää ihmeen helposti pitävän meitä suurta enemmistöä pihdeissään ja toteuttavan suurimmalle osalle meistä vastenmielistä agendaansa lakeijoidensa tuella, joiden määrä koko ajan näyttää kasvavan.
   Jos me sitoutuisimme enemmistönä esim. selkeään yhdessä laadittuun, koko maata ja kansaa puolustavaan tavoiteohjelmaan ja sen toteuttamiseen niin riitely ja ’kuka on suurin ja kaunein’-taistelu loppuisi ja kaikki todelliset ongelmat olisi mahdollista ratkaista kun ne nyt jäävät hoitamatta.
   Muutama hyvä artikkelilinkki
   https://vastavalkea.fi/2020/06/29/torakat-kotimaan-kamaralla-jakso-3/
   https://www.unz.com/article/trump-is-losing-the-white-vote-with-jared-kushners-agenda/
   https://www.unz.com/lromanoff/humanity-at-the-crossroads/

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 3. Hyvä ja ajankohtainen artikkeli jälleen. Massat seuraavat ”juutalaisen” eliitin ohjauksessa olevaa tiedotusvälineistöä, joka Suomessakin toitottaa USA:n valtamedian kansoja jakavaa sanomaa ja propagandaa. Uutis- ja viihdevirtaan ujutettu myrkky toimii hitaasti, mutta varmasti ja tekee nauttijoistaan lopulta mielipuolia. Kollektiivinen hulluus oirehtii nyt kaikkialla länsimaissa.

  Sionistien ym. illuminaattisen eliitin parissa ”käsien hieroskelu” sen sijaan kiihtyy. Suunnitelmat länsimaiden alasajamiseksi uuden maailmanjärjestyksen tieltä etenevät kiihtyvällä vauhdilla. Kristinuskon asemaa heikennetään jatkuvasti. On merkille pantavaa, että ne mustat yhteisöt, joissa joko kristinuskon tai islamin asema on vahva, ovat varsin hyvin perillä tilanteen petollisuudesta. Musta kansalaisoikeustaistelija Malcolm X varoitti seuraajiaan jo 1960-luvulla juutalaisen eliitin kyvystä usuttaa eri etnisyydet toistensa kimppuun — vieläpä itse aiheuttamiensa ongelmien, kuten taloudellinen eriarvoisuus, kiihottamina. Mustien panttereiden veteraanit ovat myös hyvin perillä tilanteesta, mutta heidän viestinsä ei tavoita nuorisoa, jonka mielet ”juutalaisen” eliitin omistamat massatiedotusvälineet ja viihdekanavat ovat myrkyttäneet. Esimerkiksi saaste-kanava Music-TV:n tuottamissa videoissa mulattineekerit yllyttävät katujen kansaa mellakoihin ja paikkojen rikkomiseen. Näin avoimesti toimii kansojen alitajuntaa saastuttava rikollisjoukko.

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
 4. George Floydin virallinen ruumiinavaustieto on vapaasti tarkasteltavissa. Ei tarvitse jättäytyä vääristellyn yksityisen ”riippumattoman” ja siis puolueellisen lääkärin tulkintojen varaan, kun voi lukea itse mitä vaurioita ja aineita elimistössä oikeasti löytyi. Mitään hengitystä haittaavia vaurioita ei ole ollut. Mitään terveyttä uhkaavia ruummiillisia vaurioita ei voida pidätyksen katsoneen aiheuttavan. Niskassa ei ole vaurioita lainkaan.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat