JUUTALAISUUDESTA PITÄÄ PUHUA

Monet eivät halua, että juutalaisuudesta keskustellaan. Katsotaan, että juutalaiset ovat natsien vainot kärsinyt kansa, jolla on oikeus asua omassa valtiossaan. Pelätään myös, että tullaan leimatuksi ”antisemitistiksi”, jos tuodaan esiin jotain negatiivistä juutalaisuudesta. Ollaan myös sitä mieltä, että natsien ”holokausti”, jossa kuusi miljoonaa juutalaista murhattiin, on niin kauhea asia, ettei siitä sovi keskustella. Monessa valtiossa holokaustin kieltämisestä seuraa vankeustuomio. Monet kristityt pitävät myös juutalaisia ”Jumalan valittuna kansana”, josta jo Raamatussa puhutaan. On siis parasta olla hiljaa juutalaisuudesta.

Mielestäni nyt kuitenkin pitäisi puhua juutalaisuudesta enemmän kuin koskaan aiemmin. On esitettävä tosiasioita juutalaisuudesta, eikä pidä uskoa valtamedian valheita, sillä nimenomaan valheisiin yleinen mielipide juutalaisuudesta perustuu. Tässä muutamia faktoja nykyajan juutalaisuudesta:

1) Nykyajan juutalaisista noin 90 % polveutuu mahtavasta kasaarikansasta, joka käännytettiin juutalaisuuteen 700-luvulla. Palestiinan juutalaisista polveutuu pieni vähemmistö. Kasaareista periytyi 11 miljoonaa juutalaista käsittävä kasaaripopulaatio Etelä-Venäjällä ja Itä-Euroopassa 1900-luvun alussa. Kasaarijuutalaisista käytetään nimitystä aškenasit. Nykyajan juutalaiset eivät siis ole Raamatun juutalaisten jälkeläisiä, mihin monet kristityt väärin uskovat. Kasaarit olivat vallanhimoinen, kostonhimoinen ja siitintä jumalana pitävä kansa ennen kääntymystään juutalaisuuteen. Esim. USA:n juutalaiset polveutuvat kasaareista, joita sinne muutti miljoonia.

2) Nykyjuutalaisten uskonto. Juutalaisuus perustuu valtavaan kirjoituskokoelmaan, jota kutsutaan Talmudiksi. Talmud koostuu rabbien, siis joita Jeesus kutsui fariseuksiksi, kirjoituksista, jotka ovat Jeesuksen ja kristinuskon vastaisia. Talmud pitää juutalaisia yksin ihmisinä ja muita kansoja eläiminä. Talmudin mukaan juutalainen ei tee syntiä, jos tappaa kristityn. Juutalaisten tulee aina pettää kristittyjä Talmudin mukaan. Jeesus itse määrittelee juutalaisuuden:

Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä (Joh. 8: 44).

Juutalaisten Jeesus-viha on vuosisatojen saatossa muodostunut juutalaisten perityksi pahuudeksi, josta yksi kaikkien aikojen etevimmistä psykologeista Emanuel Swedenborg kertoo seuraavasti: ”Se on sellainen kansa, että se on täysin erilainen muista kansoista, ja että siihen kansaan on iskostettu yritys tuhota ja vääristää kaikki mikä kuuluu yhteiskuntaan, ja milloin vain tilaisuus tarjoutuu, he osallistuvat sellaiseen toimintaan eivätkä saa mistään muusta niin suurta iloa kuin järjestyksen lakien eli siis yhteiskunnan lakien tuhoamisesta, sillä heillä on sisäistetty viha itse Järjestystä kohtaan, joka on Herra. Tästä minulla on paljon kokemuksia.” (Spiritual Diary, nro 2260).

3) Juutalaisten valta. Nykyään tulee leimatuksi heti ”antisemitistiksi”, jos uskaltaa puhua juutalaisten kansainvälisestä vallasta. Siitä tietenkin pitää puhua. Juutalaiset ovat saavuttaneet uskomattoman suuren vallan planeetallamme. Historiantutkijat tulevat joskus myöhemmin kuvaamaan meidän aikaamme ”juutalaisten aikakaudeksi”. Juutalaisten valta periustuu seuraaviin seikkoihin:

a) Juutalainen pankkivalta. Juutalainen Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) loi kansainvälisen velkaorjuuteen perustuvan pankkijärjestelmän, joka on saastuttanut koko maailman finanssitalouden. Myös USA:n yksityinen keskuspankki Federal Reserve on juutalaisten pankkien hallinnassa. Monet maailman suurimmista pankeista ovat juutalaisten hallitsemia. Lisäksi juutalaisilla on edustus kansainvälisessä järjestelypankissa Bis. Monet valtiot ovat velkaa suuria summia juutalaisille pankeille. Velkarahaan perustuvat juutalaispankit ovat todellinen syöpäkasvain ihmiskunnan ruumiissa.

b) Tiedotusvälineet. Juutalaiset alkoivat vallata maailman tiedotusvälineitä jo 1700-luvun lopulla. Tätä nykyä Juutalaiset omistavat valtaosan länsimaisista tiedotusvälineistä. Esim. USA:ssa juutalaiset omistavat suurimmat sanomalehdet, aikakausilehdet, televisiokanavat, radiokanavat, kirjankustantamot ja nykyisin myös Internetissä toimivat someyritykset. Hollywoodin elokuvatuotanto on ollut aina juutalaisten käsissä. Juutalaiset omistavat tiedotusvälineitä myös monissa muissa maissa kuin USA:ssa. Jopa Suomessa juutalainen Bonniers-suku omistaa monia lehtiä. Päivänselvää on, että juutalaiset omistavat tiedotusvälineitä siksi, että haluavat käyttää mielipidevaltaa.

c) Holokaustiuskonto. Juutalaiset ovat tehneet natsien juutalaisvainojen liioittelusta itselleen rahasammon. Natsit vainosivat monin tavoin juutalaisia, mutta heillä ei ollut juutalaisten tuhoamisohjelmaa. Tämän ovat todistaneet tieteellisesti ns. revisionistit. Mutta valtavalla tiedotusylivoimallaan ja myös muulla kansainvälisellä voimallaan (lahjonta, vapaamuurarit) juutalaiset ovat saaneet koko maailman uskomaan holokaustiin, joka on siis törkeä valhe. Juutalaiset syyllistyvät kiihottamiseen saksalaisia vastaan. Holokaustiuskonnon tarkoitus on herättää pelkoa gojimeissa, jotta gojimit eivät uskaltaisi tutkia juutalaisten omia rikoksia ihmiskuntaa kohtaan. Juutalaisten kansainvälinen valta näkyy holokaustissa, että myös nykyisin koronahuijauksessa, jonka he ovat myös saaneet maailman uskomaan. Se, että EU on juutalaisten ohjauksessa, näkyy siinä, että EU vaatii jäsenvaltioitaan ottamaan rikoslakiin holokaustin kieltämisen.

d) Juutalaisten järjestöt. Juutalaisilla on sekä kansalliset että kansainväliset voimakkaat painostusjärjestöt. Niillä juutalaiset pystyvät painostamaan hallituksia juutalaisille edullisiin ratkaisuihin. Monissa maissa on juutalaisilla suoranaiset terroristijärjestöt, joiden avulla he käyvät esim. holokaustin kiistäjiä vastaan, esim. Ranskassa ja USA:ssa. Israelin tiedustelupalvelu Mossad toimii joka maassa ja kerää juutalaisvastaisten henkilöiden nimiä tulevaa maailmanvaltaa varten. Vapaamuurarijärjestö on juutalaisen maailmanvallan tärkein työkalu. Se on tiiviisti juutalaisen eliitin eli Siionin Viisaiden määräysvallassa. Vapaamuurareita on yli 7 miljoonaa ja lähes jokaisessa maassa ja se on täysin alistettu Siionin Viisaille. Suomessa vapaamuurareja on yli 7000. Vapaamuurarit ovat rikollisjärjestö, johon kuuluminen tulisi estää lailla. Itsenäinen valtio ei voi hyväksyä vieraan vallan salajärjestöä.

e) Juutalainen maailmanvalta. Juutalainen uskonto eli Talmud on suoranaista perkeleen palvontaa. Sen tarkoituksena on maapallon valtaaminen ja kansojen orjuuttaminen.

Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi hänelle: ’Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua.’ (Matt. 4: 8-9).

Juuri tätä perkelettä kumartavat ne juutalaiset, jotka ovat kiihkomielisiä talmudisteja. Tästä perkeleestä lähtee himo vallata koko maailma ja alistaa kaikki kansat orjuuteen. Tämän perkeleen ansiosta juutalaiset ovat niin hyvin menestyneet viime vuosikymmeninä maan päällä. Juutalaiseen uskontoon eli talmudismiin ei kuulu lainkaan kuolemanjälkeinen elämä. Juutalaisen onni on olla rikas ja mahtava maallisessa elämässään. Eli juutalaisuus ei ole vain uskonto, vaan poliittinen maailmanvaltaukseen pyrkivä liike. Juutalaisten pyrkimys maailmanvaltaan ja toisten kansojen heikentämiseen käy ilmi myös tohtori Max Mandelstammin avajaispuheesta Baselin sionistikonferenssissa 29.8.1897 (Le Temps, 3.9.1897): ”Juutalaisten tulee käyttää kaikki keinot ja kaiken valtansa estääkseen kaikkien muiden kansojen nousun ja menestyksen, jotta saavutamme historiallisen tavoitteemme s. o. maailmanvallan.” Juutalaiset pyrkivät siis tietoisesti heikentämään muita kansoja. Tällaista heikentämistä on mm. seksuaalisten perverssioiden suosiminen, vierasperäinen maahanmuutto ja perhearvojen alasajo. Lisäksi saastainen viihdeteollisuus ja kansan mielenkiinnon kohdistaminen epäolennaisiin asioihin, kuten urheiluun. Juutalaiset suosivat kaikkea, mikä on Jumalallisen Järjestyksen vastaista, sillä he palvelevat perkelettä. Juutalaisten tavoitteena on maanpäällinen helvetti, jossa juutalaiset olisivat herroja ja muut kansat orjia. Juutalaisilla on hallussaan maailman mahtavin valtio USA sekä oma valtio Israel sekä paljon valtaa melkein kaikissa maailman maissa, mutta tämä ei heille riitä, vaan he haluavat täydellisen maailmanvallan.

f) Koronahuijaus. Aivan kuten holokaustihuijauksessa juutalaiset ovat onnistuneet huijaamaan suurta osaa maailman väestöä uskomaan, että korona on vaarallinen tauti ja että rokotus on ainoa parannuskeino. Tämän on saanut aikaan valheellinen media ja tiukka sensuuri. Lisäksi laaja lahjonta ja vielä vapaamuurariliikkeen vaikutus. Koronalla on tarkoitus romahduttaa valtioiden talous ja saada ne velkaantumaan. Lisäksi vaarallinen myrkkypistos aiheuttaa valtavan määrän kuolemia ja vammautumista. Great Reset (Suuri Nollaus) on juutalaisen uuden maailmanjärjestyksen päämäärä. Siinä on tarkoituksena poistaa kansalaisilta kaikki vapaudet ja erikoisesti kaikki tieto juutalaisista ja heidän tarkoitusperistään. Tällä tiellä on Suomenkin valtiollinen johto tänä päivänä.

Juutalaisuus muodostaa suurimman mahdollisen uhkan ihmiskunnalle. Siitä on puhuttava ja sen juonet on paljastettava. Hyvä keino on paljastaa holokaustihuijaus, joka parhaiten kuvaa juutalaista maailmanmahtia, joka perustuu valheelle ja petokselle. Kehotan lukijaa perehtymään erinomaiseen sivustoon Islam Radio,joka on hyvä sivusto opiskella juutalaiskysymystä. Suomalaiset on aivopesty holokaustipropagandalla ja erityisesti monet kristityt pitävät kasaarijuutalaisia ”Jumalan valittuna kansana”, mikä ei voi olla kauempana totuudesta. EU:n komissio lähetti viime helmikuussa pyynnön Suomelle, että holokaustin kiistäminen otettaisiin Suomen rikoslakiin. Vielä toistaiseksi se ei ole rikoslaissa. On aika koronahuijauksen ohella paljastaa myös holokaustihuijaus, sillä mekanismi on molemmissa sama: juutalainen mielipidevalta.

Benjamin Kivilohkare, hum.kand.

Lähde:

https://islam-radio.net/finish/index.htm#rev

https://www.islam-radio.net/

Benjamin Kivilohkare: HERRAN TOINEN TULEMINEN, Johdatus Emanuel Swedenborgin teologisiin kirjoituksiin, Kuopio 2020

10 kommenttia

 1. oy vey 200 tuhatta kuoli lavantautiin saksassa. nyt meille kaikki

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 2. Erinomaisen avartava kirjoitus jälleen Benjamin Kivilohkareelta. -On muunmuassa jo kauan tunnettu tosiasia että vapaamuurari (vm)-toiminta on kristillisyyden- ja yhteiskuntavastaista, sitä vahingoittavaa rikollista opportunistien vehkeilyä. -Vapaamuurarin tekojen röyhkeyden sanelee aina kiinnijäämisen riski. He eivät kohtaa ketään avoimessa kehässä vaan kaikella kavaluudella asein aseetonta vastaan. Siniristi oli isänmaallinen suomalainen järjestö vielä 1940-luvulla jonka tavoitteita oli mm:ssa kaiken salaseuraisuuden hävittäminen Suomen maaperältä ja työntekijöiden aseman turvaaminen riistolta ja mielivallalta -Onko viimemainittu ajankohtainen tavoite myös tänään 18.7. -21 ? -Missä ovat nyt kaikki rauhan- ja ihmisoikeusjärjestöt voimineen ? -Väestöllämme on WEF:n Koronalla julistaman sotatilan lisäksi syytä tarkkailla myös taivasta, minne lähes päivittäin säiliökoneiden avulla syydetään lentotuhkaa (Chem trail) joka on akateemisten tutkijoiden mukaan erittäin vaarallista kaikelle kasvustolle, vesistöille, eläinkunnalle ja viimeksi ihmisille ravintoketjun kautta ? -Missä on nyt myös ”rohkeat” luonnon- ja eläinsuojelijat banderolleineen lentokenttien porteilta mediaaklin unohtamatta ? -Mitä tekoa ovat lentäjät jotka tietoisena kuormiensa sisällöstä, laskevat sen päivästä toiseen väestön niskaan ? -Syytteistä ei vapaudu sillä että toteuttaa vain annettuja määräyksiä. -Jotta nykymenossa riittäisi kaksoisstandarteja, nauti puhtaasti, vastuulla ja sydämellä tehtyjä kotimaisiakin elintarvikkeiden ”laatuvalmisteita” muovista, Asesulfaamista, Sukraloosista ja Aspartaamista ? -Varo sokeria ja tupakointia !

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
  1. Sanot: ”Vapaamuurarin tekojen röyhkeyden sanelee aina kiinnijäämisen riski.”

   Se pätee laajemmin myös koko kapitalismiin jota sionistien ja pankkiri-mafian tukema v-muurarieliitti pyörittää ja jossa tavoitellaan vain tuottoa ja voittoa, hinnalla millä hyvänsä. Erityisesti kontrolloimaton finanssi- ja super- tai korporaatiokapitalismi kunnostautuu tässä ja on kykenemätön itse sääntelemään itseään ahneutensa takia eikä hyväksy minkäänlaista ulkopuolista kontrollia salaisille ja rikollisille planeettaa ja ihmiskuntaa tuhoaville toimilleen.
   Kaikki sellaiset yritykset sitä johtava ’nukkueessa rikastuva’, osinko-voittoja keräävä eliitti leimaa yritykseksi luoda kommunistinen poliisivaltio.
   Kiina, joka ei ole ’rappareiden’ kontrollissa, toimii valtiokapitalismin periaatteella mikä tarkoittaa etteivät talouden voimat voi kontrolloida valtiota vaan valtio kontrolloi niitä, myös pankkeja. Silloin periaatteessa on mahdollista kesyttää saada kapitalismi aisoihin jos valtio niin haluaa. Muuta tietä tuskin on sillä kapitalismin ’soros’- ja v-muurari-eliitti on ahneutensa sokaisema eikä ole valmis ongelmien ratkaisussa muihin kuin väestön likvidointi-puuhiin. Se ei tunnusta että se itse olisi syypää mihinkään vaan vika on vain siinä että väkeä on liikaa.
   https://areena.yle.fi/1-1772018
   https://www.unz.com/mhudson/the-consequences-of-moving-from-industrial-to-financial-capitalism/

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 3. ROKOTUSPAKKO TULI RANSKAAN JA KREIKKAAN
  Ranskalaiset, jotka menevät esimerkiksi baariin tai ravintolaan ilman vaadittua rokotepassia, heitetään vankilaan 6 kuukaudeksi, kun taas ravintoloiden omistajat, jotka eivät tarkista asiakkaitaan, tuomitaan vuoden vankeusrangaistukseen ja 45 000 euron sakkoihin.
  Globalistihallinnon presidentti Emmanuel Macron ilmoitti viime maanantaina, että niille, jotka eivät pysty osoittamaan rokotustaan tai negatiivista COVID-testiä (omalla kustannuksellaan), kielletään julkisen liikenteen käyttö, pääsy elokuvateattereihin, ostoskeskuksiin, baareihin, kahvilaan, ravintolaan ja muihin paikkoihin 1. elokuuta alkaen. Lain mukaan ihmiset, jotka eivät pysty esittämään kelvollista terveystodistusta, voivat joutua kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen ja jopa 10 000 euron sakkoihin. Yritysten omistajat, jotka eivät huolehdi asiakkaidensa passitarkastuksista, voivat joutua vankilaan vuodeksi ja saada 45 000 euron sakon,
  Tätä järjettömyyttä vastaan ovat sadat tuhannet ihmiset järjestäneet mielenosoituksia Ranskassa ja Kreikassa. Tämä tulee tapahtumaan ensi syksynä myös Suomessa, sillä Sanna Marin on Maailman Talousfoorumin (WEF) agentti, joka seuraa Great Reset (Suuri Nollaus) -systeemiä pikkutarkasti. Rokotuspakkoa tullaan perustelemaan sillä, ettei laumasuoja riitä, vaan kaikki tulee rokottaa. Yksi peruste on vielä, että oireettomat tartuttavat, vaikka on todistettu, että oireettomat eivät tartuta. Valtamedia tulee tukemaan pakkorokotuksia ja tavallinen kansa uskoo valtamediaa. Kyseessä on mitä törkein ihmisoikeusloukkaus. Koronarokotteet ovat ihmiskoe, johon osallistuminen pitää olla vapaaehtoista. Nyt meillä THL ei puhu ollenkaan siitä, että kyseessä on ihmiskoe, vaan julistaa rokotteiden turvallisuutta ja tehokkuutta. Myöskään rokotekuolemista ja sivuvaikutuksista ei lainkaan kerrota suurelle yleisölle. Kyseessä on samanlainen valheiden vyöryttäminen mitä olemme nähneet tapahtuvan holokaustihuijauksen kanssa. Kriittisten lääkärien ja tiedemiesten havainnot on sensuroitu ja rokotukset on julistettu ainoaksi auttajaksi koronakriisissä. Nyt täytyy kansan lähteä barrikaadeille. Tälle kaikelle on saatava loppu. Koronahuijaus on paljastettava ja syylliset saatettava rikosvastuuseen. Koko juttu on uskomattoman tehokkaasti hoidettu eli kansa saatu uskomaan koronahuijausta. Tätä voidaan verrata vain holokaustihuijaukseen, jossa huijaus on saatu kirjattua jopa tietosanakirjoihin ja kiistäjiä rangaistaan monissa valtioissa vankeudella. Sensuuri on ollut yhtä tiukkaa kuin holokaustissa, johon valheeseen uskoo yli 90 % maailman väestöstä. Siionin Viisaiden viimeinen operaatio lähenee loppumistaan. Mutta jos kansat huomaavatkin petoksen? Silloin Siionin Viisaiden valta romahtaa ja päät putoavat. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
 4. Täällä on kommentoitu tuohon antisemitismi termiin liittyen kuinka juutalaiset eivät ole Seemin jälkeläisiä eivätkä palestiinan arabitkaan. Ja kuinka tässäkään artikkelissa ei mainita edomiitteja jotka lähtivät pohjoiseen ja saapuivat Kasarian alueelle. Eli kyllä nykyjuutalaisissa on ihan palestiinan juutalaisia, mutta ei judahiitteja ja isrealiitteja, muuta kuin hieman sekoittumisen johdosta. Kyseessä on termisekaannus ja identiteettivarkaus. Iodaios sanan väärin käännös.

  “Koronakriisi” edistää valtaeliitin maailmanvaltaa; koronatodistus ja muut uhkakuvat

  https://worldtruthvideos.org/watch/jew-or-judah-introduction_KadQiXWp7ABNSyE.html

  Plusääni(0)Miinusääni(2)
 5. Kuten mm. Gilad Atzmon on todennut ’Juutalaisuus’ on vaikeasti määriteltävissä oleva asia. Onko kyse geneettisestä (rodullisesta), uskonnollisesta tai sionismiin liittyvästä asiasta.
  Jos puhutaan geneettis-rodullisesta tai etnisestä juutalaisuudesta ollaan aika huteralla pohjalla koska ns. kryptoja on paljon ellei enemmistö. Heidän geeniperintö saattaa olla minimaalinen koska juutalaisuus periytyy toisin kuin muu kansallisuus äidin kautta ja siten geeni-aines voi minimoitua useiden sukupolvien saatossa kun äiti menee naimisiin ei-juutalaisn kanssa ja olla lopulta vain muutama prosentti. Silti ko. henkilö on ’juutalainen’. Mutta kun esim. suomalainen muuttaa vaikkapa Amerikkaan ja saa siellä lapsen amerikkalaisen kanssa niin lapsi ei ole suomalainen vaan amerikkalainen.
  Juutalaiseen uskontoon kääntyneet taas eivät ole lainkaan juutalaisia vaikka heitä voidaan kutsua juutalaisiksi kuten kristinuskoon kääntyneitä kristityksi.
  Sionisti taas voi olla olematta lainkaan juutalainen koska se tarkoittaa vain sionismin tai Israelin agendan tukemista. Kristityt sionistit ovat hyvä esimerkki.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Lyhyesti: Mielestäni oleellisinta tässä asiassa on huomioida Talmudin demoninen vaikutus juutalaisuudessa, ja siihen liittyvä maailmanvalloituksen kiihko. Huomioitavaa on, että juutalaismafiaan (se on todellakin maailmanlaajuinen mafia) kuuluu myös ei-juutalaisia, mutta siinä moottorina toimii juutalaiset talmudistit tai heidän materialistisia ihanteitaan noudattava enemmän tai vähemmän ”juutalainen” ryhmittymä, ilman määriteltyä ”uskonnollista” viitekehystä. Kysymys on siis ”uskonnosta” tai tämän ”uskonnon” muodostamasta ideologisesta mallista ilman uskonnollisia siteitä.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 6. Magneettimedia voisi julkaista yllä olevan videon! Rabbilta suoraa puhetta!

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 7. Voi kauheaa, haukutaan antisemetistiksi jos kieltää holokaustin!

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 8. Juutalaisista pitää puhua koska he vaikuttavat elämäämme enemmän kuin muut.

  Klaus ”The Great Reset” Schwabin juutalaisuus vahvistettiin
  ”Suuri nollaus” ei ole poliittisesti neutraalia talouden uudelleenjärjestelyä, vaan vihamielisen eliitin pyrkimys murskata itsenäiset ja omavaraiset kansakunnat lopullisesti.
  https://www.partisaani.com/news/zionism/2021/07/30/klaus-the-great-reset-schwabin-juutalaisuus-vahvistettiin/?unapproved=19195&moderation-hash=3b0916570a2a8b6b4c0ac9fbd90f5839#comment-19195

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat