Kemikaalivanat: aerosolipohjaiset ja elektromagneettiset aseet ydinaseiden aikakaudella

Pohjois-Amerikka kärsii seitsemättä vuotta salamyhkäisistä ja vaarallisista operaatioista, joissa Yhdysvaltain hallitus on käyttänyt aerosoli- ja elektromagneettisia aseita kansallisen turvallisuuden varjolla. Huolestuneet kansalaiset katselevat kauhuissaan kun armeijan lentokoneet värjäävät taivaan myrkyllisillä kemikaaleilla, jotka muodostavat synteettisiä pilviä.

 

Todistamme jatkuvalla syötöllä tapahtuvia outoja ilmiöitä ilmakehässä, kun voimakkaat elektromagneettiset laitteet muokkaavat sekä suihkuvirtauksia että yksittäisiä myrskyrintamia, joiden avulla sää- ja ilmasto-olosuhteita muokataan keinotekoisesti. Epävirallisissa operaatioissa käytetään aerosolia, jonka on havaittu sairastuttavan ja heikentävän kohdepopulaatioiden mieltä biologisilla agensseilla ja psykotronisilla mielen- ja mielialanhallintamenetelmillä. Osa siitä, mitä havaitsemme tapahtuvan ilmakehässä, liittyy Pentagonin salaiseen avaruusaseiden ohjelmaan, joka on suunniteltu strategisen, operationaalisen ja taktisen tason sodankäyntiä varten. NASA:n tehtävät tulevat pian siirtymään Pentagonin alaisuuteen. [1] Air Force Space Command on julistanut, että mikäli he haluavat havannoida ja muokata maailman tapahtumia, heidän tulee osallistua intensiivisiin, ratkaiseviin sotiin, suurella tarkkuudella avaruudesta käsin. [2] Ilmavoimien ministeri James G. Roche totesi: “Avaruustason valmiudet ovat suoraan yhteydessä ja vaikuttavat jokaiseen lenkkiin voimaketjussa.” 3A luo vilauksen uusiin, työn alla oleviin, tappamiseen tarkoitettuihin teknologioihin, jotka on mainittu lakiteksteissä, jotka ohiolainen kongressin jäsen Dennis Kucinch toi esille. Hänen epäonnistuneen Space Preservation Act of 2001 –lakialoitteen tavoitteena oli kieltää seuraavien aseiden käyttö avaruudessa:

 • elektroniset-, psykotroniset- ja informaatio-aseet* sekä korkealla ilmakehässä käytettävät erittäin matalan taajuuden aseet
 • plasma-, elektromagneettiset-, ääni- ja ultraääniaseet
 • laser-aseet
 • strategiset-, epäsuoran sodankäynnin-, taktiset-, tai ekstraterrestiaaliset aseet
 • kemialliset, biologiset, ilmastoa muokkaavat tai tektoniset aseet
 • kemikaalivanat (tämä oli poistettu myöhemmästä versiosta, mikä voi viitata painostukseen)

 

Pysyäkseen tappoketjun (eng. ’kill chain’) huipulla, päättymättömän sodankäynnin puuhamiehet ovat tarkoituksellisesti himmentäneet maalle elämän tuovan auringonvalon [5] sekä heikentäneet ilmakehän läpinäkyvyyttä keuhkot tukkivilla partikkeleilla ja polymeereillä. [6] Tämänkaltainen ekologinen terrorismi on heikentänyt väestön terveyttä ratkaisevalla tavalla, minkä osoittavat tuhansien henkilöiden lausunnot. Vuosien mittaiset suuren yleisön pyrkimykset saada tietoa lainsäätäjiltä, medialta ja armeijan viranomaisilta sekä välttää ilmakehän katastrofaalinen tuho, ovat kaikuneet byrokraattien kuuroille korville. Julkinen tietoisuus siitä, mitä päällemme sumutetaan, on yhtä sakean usvan peitossa kuin ilmakehämme, sillä jokainen “asioista tietävä” on vaiennettu kansallisen turvallisuuslainsäädännön nojalla, eikä amerikkalaisilla ole voimaa haastaa kansallisen turvallisuuden käytäntöjä. Kokoamalla palasia yhteen, tiedämme tämän verran:

 1. Ainakin osa aerosoli-projektista kulkee nimellä Operaatio Cloverleaf (eng. ’apilanlehti’) [7], todennäköisesti koska operaatiot ovat monipuolisia ja niihin lukeutuvat: sään muokkaus, armeijan kommunikaatio, avaruusaseiden kehitys, otsoni- ja ilmaston lämpenemisen tutkimus sekä biologiset aseet sekä niiden havaitseminen. [2] Dumppaamalla tonnien edestä hienojakoista materiaa taivaalle lentokoneista on muokannut planeettamme ilmakehän rakennetta siten, että siitä on tullut erittäin varautunutta ja sähköä johtavaa plasmaa, joka soveltuu sotilaallisia projekteja varten. [8] Hengittämämme ilma on täynnä asbestihiukkasten kokoisia synteettisiä kuituja ja myrkyllisiä metalleja, mukaan lukien bariumsuoloja, alumiinia ja raporttien mukaan myös radioaktiivista toriumia. [9] Nämä materiaalit käyttäytyvät elektrolyytteinä ja parantavat sotilastutkien signaalien ja radioaaltojen etenemistä. [10] Barium on yhtä myrkyllistä kuin arseeni ja sen on havaittu heikentävän ihmisen immuunijärjestelmää. [11] Hengitettynä barium heikentää lihaksistoa, mukaan lukien sydänlihasta. [12] Hengitettynä alumiini kulkeutuu suoraan aivokudokseen. Lääketieteen ammattilaisen ovat vahvistaneet että se aiheuttaa oksidatiivistä stressiä aivokudoksessa, mikä johtaa samankaltaisten neurofibrillaaristen muutoksien syntyyn, joita esiintyy Alzheimerin yhteydessä. [13] Radioaktiivisen toriumin tiedetään aiheuttavan leukemiaa ja muita syöpiä. [14]
 2. Vain pieni osuus asevoimien ilmastonmuokkausprojekteista on selkeästi havaittavissa. Ne, mitä emme näe, ovat aivan yhtä vaarallisia. Ionosfääriä, maata ja sen asukkaita pommitetaan jatkuvasti korkean taajuuden mikroaalloilla, joita käytetään muokkaamaan sähköisesti varautunutta ilmakehää säänmuokkausta, tiedon keräämistä ja tektonista (maanjäristyksiä aiheuttavaa) aseteknologiaa varten. [15] Itsenäinen kemikaalivanatutkija Clifford Carnicom vahvistaa että meidät altistetaan jatkuvasti erittäin matalan taajuuden elektromagneettiselle säteilylle (ELF), joka sykkii 4 hertsin monikertataajuuksilla, joiden tiedetään vaikuttavan ihmisen biologisiin ja mielen toimintoihin. [16]
 3. On olemassa hyvin dokumentoitua tietoa tutkimuksista, joissa ilmakehän kautta kansakuntia ja alueita altistetaan tietoisesti, erityisesti suunniteltuja levitysjärjestelmiä hyödyntäen, erilaisille viruksille, bakteereille, sienille, mykoplasmalle, kuivatuille verisoluille ja erikoisille biologisille markkereille, jotta testaajat saavat selville tavan, jolla ihmiset, eläimet ja kasvit reagoivat niihin. [17]
 4. Tämä monen organisaation muodostama kokonaisuus, joka suorittaa ihmisyyden vastaisia biokemiallisia projekteja, sisältää Yhdysvaltain puolustusministeriön ja sen tutkimusyksikkö DARPA:n, energiaministeriön sekä mittavan kansallisten laboratorioiden ja yliopistojen muodostaman verkoston. Yksityiset turvallisuusalan toimijat ja lääkeyhtiöt ovat vahvasti mukana. [18] Myötämieliset muiden maiden hallitukset ja todennäköisesti osa Yhdistyneiden Kansakuntien virastoista on myös mukana, sillä suihkutusprojektit ovat mittakaavaltaan maailmanlaajuisia.

Vastenmielinen kemikaali- ja elektromagneettinen saaste ovat vain osa siitä hirvittävästä todellisuudesta, jota joudumme sietämään. Ne sosiopaatit, jotka ylpeillen turmelevat taivaat, ilmaston ja sään rahan ja vallan vuoksi, ovat aiheuttaneet neljä rajoitetun mittakaavan ydinsotaa vuodesta 1991 lähtien. Radioaktiivisia aseita, mitkä ovat sekä laittomia että koko sivistyneen maailman tuomitsemia, Pentagon käytti niitä Desert Stormin, balkanin sotatoimien ja meneillään olevan Afganistanin ja Irakin miehityssodan aikana. Vain muutamat amerikkalaiset ymmärtävät sen tuhon laajuuden, jota heidän nimissää on aiheutettu ympäri maailman.

Tieteellisen määritelmän mukaan ohjukset, panssariaseet ja bunkkeripommit, joita britti- ja yhdysvaltalaisjoukot käyttivät Irakissa ja Afganistanissa ns. Terrorismin vastaisen sodan nimissä, ovat ydinaseita. [19] Radioaktiivisten aseiden jätteet eivät poistu, vaan ne pysyvät ilmakehässä, missä niiden organotoksinen, mutageeninen ja karsinogeeninen vaikutus pystyy seuraavan 4,5 miljardin vuoden ajan.

Pentagonin kahden hiljattain “vapauttaman” maan väestö kuolee hitaasti säteily- ja raskasmetallimyrkytykseen. Yhdysvaltain Afganistanissa käyttämien aseiden uhrien elimistöistä on löytynyt suurempia pitoisuuksia ei-köyhdytetyn uraanin isotooppeja kuin siviilipopulaatioista on koskaan löydetty. [20] Tonneittain köyhdytettyä ja ei-köyhdytettyä uraania saastuttaa heidän maitaan, ilmaansa, ruokaa ja vettä, mikä takaa tuskallisen kuoleman. Kun tarkastellaan Yhdistyneen kuningaskunnan atomienergiajärjestön (UKAEA) tietoja, ydintutkija Leuren Moret laski, että Irakia vastaan käytettiin arviolta yli 2500 tonnia köyhdytettyä uraania vuosina 1991 ja 2003, mikä on riittävä määrä aiheuttamaan 25 miljoonaa uutta syöpää. [21] Onko sattumaa, että Irakin väkiluku CIA:n mukaan on 25 miljoonaa?

Neljännesmiljoona niistä Yhdysvaltain ja Britannian taistelijoista, jotka ovat auttaneet Pentagonia, tulevat kohtaamaan väistämättömän kuoleman säteilyn aiheuttamien vammojen vuoksi. Atomisodan näyttämöille vuodesta 2001 lähtien siirretyt koalition joukot ovat hengittäneet ja nielleet miljoonia näkymättömän pieniä keraamisia uraanipartikkeleita, jotka säteilevät alfa-, beta- ja gammasäteilyä samalla kun siirtyvät keuhkoihin, munuaisiin, vereen, imusolmukkeisiin ja luihin. [22] Yhden kehonsisäisen U-238 (uraani) alfa-partikkelin aiheuttama säteilyaltistus on 50 kertaa suurempi kuin kansainvälisten standardien suosittelema korkein sallittu yhden vuoden säteilyaltistuksen määrä. [23] U-238 hajoaa tytärisotoopeiksi, jotka ovat vieläkin radioaktiivisempia, mikä aiheuttaa solu- ja kudosvaurioita, jotka pahenevat ajan myötä. [24] Uraanille altistuminen johtaa rampauttavaan monielinvaurioon, jonka oireet ovat identtisiä kuin ne oireet, joista tuhannet ensimmäisen Persianlahden sodan veteraanit kärsivät. Kehon eritteiden mukana siirtyvät uraani-isotoopit sairastuttavat puolisot ja aiheuttavat geneettisiä vaurioita jälkikasvulle. [25]

Kuka tietääkään mitä vammautunut ja ennenaikaisesti kuoleva sotilasväestö tarkoittaa Yhdysvaltain tulevaisuuden vakauden ja turvallisuuden kannalta? Tästä huolimatta senaattori Chuck Hagel vaatii, että Amerikka tuo enemmän tykinruokaa ydinaseilla höystetyille taistelukentille palauttamalla asevelvollisuuden, jonka nojalla “jokainen kansalaisemme…kantaa vastuun ja maksaa jonkinlaisen hinnan”, jotta “ymmärretään kohtaamiemme haasteiden intensiteetti.” [26]

Huolimatta siitä että Pentagon vilpillisesti kiistää atomiaseiden seurauksena syntyvät biologiset vahingot, [27] he tietävät varsin hyvin asioiden oikean laidan heidän omien 60 vuoden aikaisten tutkimustensa perusteella. Pentagonin asiakirjat vahvistavat että Amerikan sotateollisuus asettaa tietoisesti joukot alttiiksi vaarallisen korkeille säteilymäärille. [28] Sota-alueilta palanneiden sairastapaukset ovat jo nousseet otsikoihin. [29]

Koska sotateollisuuden valtaeliitti myrkyttää niin julkeasti omia miehiään, jotka mahdollistavat heidän sotaleikkinsä, voimme loogisesti päättellä ettei käytännössä mikään estä heitä tekemästä sitä salaa ja sadistisesti meille lopuille. Sotilasviranomaiset valehtelevat yhtä julkeasti kemikaalivanoista [30] kuin myös köyhdytetyn uraanin vaikutuksista. Jos ihmiset kävisivät läpi kemikaalivanoista ja köyhdytetystä uraanista julkaistua tiedekirjallisuutta, he huomaisivat että olemme kaikki hengenvaarassa.

Pentagonin suihkutusoperaatiot ja rajoitettu ydinaseiden käyttö sotatoimissa ovat yhteydessä toisiinsa. Voimme jäljittää Operaatio Cloverleafin suoraan outolempimäisen tri Edward Tellerin aivotuksiin. Hän on vetypommin isä ja hän kannattaa ajatusta asuttujen rannikkoalueiden nukettamisesta, jotta ne voidaan uudelleenjärjestää talousprojekteja varten. [31] Ennen kuolemaansa vuonna 2003, Teller oli Lawrence Livermore National Laboratory:n emeritusjohtaja. Ydin-, biologisten- ja suunnatun energian aseiden piirustuksia säilytetään siellä. Vuonna 1997 Teller kertoi julkisesti ehdotuksestaan käyttää lentokoneita levittämään miljoonia tonneja sähköä johtavaa, metallimaisista materiaaleista koostuvaa silppua stratosfääriin, jotta ilmaston lämpeneminen hidastuisi. [32]

Lyhyen ajan kuluttua Tellerin esityksen jälkeen, ihmiset alkoivat tehdä havaintoja laajamittaisesta kemikaalien sumuttamisesta. Vuonna 2000 CBS uutiset myönsivät että tiedemiehet “tarkastelevat radikaaleja ratkaisuja ilmaston lämpenemiseen, mukaanlukien ilmakehän muokkaus massiivisessa mittakaavassa.” CBS varmisti että pienten hiukkasten vapauttaminen ilmaan “heijastaisi tarpeeksi auringonvaloa, mikä laukaisisi ilmaston viilentymisen.” [33]

Teller arvioi että kaupallisia lentokoneita voitaisiin käyttää partikkeleiden levittämiseen hintaan 33 senttiä yhtä paunaa kohden. [34] Tämä antaa painoarvoa erään ilmailualan managerin kertomukselle, jonka mukaan kaupallisia lentokoneita on käytetty asevoimien avustamisessa Projekti Cloverleafin yhteydessä. [35] Hän pysyy anonyyminä pakollisen vaitiolovelvollisuuden vuoksi. Vuonna 1991 Hughes Aircraft –yrityksen patentti vahvistaa, että aurinkosuojissa käytettävä materiaali voi kulkea suihkumoottorin lävitse. [36] Joissakin kouluissa käytetyissä oppikirjoissa mainitaan aurinkosuojaprojektista. Kuvassa on suuri oranssinpunainen suihkukone, kuvatekstissä lukee “Suihkumoottorit, jotka käyvät rikkaammalla polttoainekoostumuksella, suihkuttaisivat ilmakehään partikkeleita, jotka loisivat suojan auringonvaloa vastaan.” Lentokoneen logossa lukee “Particle Air.” [37] Tästä tehtäviä johtopäätöksiä ei tule aliarvioida. Jos tavoitteena on levittää tarkoitusta varten suunniteltuja partikkeleita miljoonien vuosittaisten lentojen avulla Amerikassa, kyseessä on vakava asia.

Partikkelit ja polymeerit, joita on käytetty Cloverleafin yhteydessä, ovat pienempiä kuin 10 mikronia (PM 10) ja ne ovat näkymättömiä ihmissilmälle. Vertailun vuoksi, ihmisen hiukset ovat paksuudeltaan 60–100 mikronia. Tiedemiehet sekä ympäristönsuojeluvirasto EPA ovat todenneet, koska PM 10 ja alle mikronin kokoluokan hiukkaset läpäisevät keuhkojen suodattimet ja siirtyvät verenkiertoon. Ne aiheuttavat radikaaleja muutoksia umpieritysrauhasten ja hermoston toiminnassa. [38] Ne voivat nostattaa verenpaineen korkealle tasolle sekä aiheuttaa sydänkohtauksen kahden tunnin sisällä hengittämisestä. [39] Ne tekevät verestä sakeampaa, mikä luo suuremman vastuksen sydämelle sekä kasvattaa suonitukosten ja verisuonivaurioiden riskiä. [40] Taiwanilaiset tutkijat ovat havainneet “merkittävän kasvun” sydänkohtauksen uhrien määrässä, kun PM10 tasot ovat kasvaneet korkeammiksi. [41] Amerikan keuhkoyhdistys vahvistaa, että hengittämämme ilma on myrkyllisempää kuin koskaan aikaisemmin. [42] Ei ihme että astmatapausten määrä on ampaissut nousuun viime vuosina. [43]

Pienet synteettiset kuidut, joita kutsutaan polymeereiksi, ovat osa koko hommaa. Vuonna 1990 NATO antoi tarkan kuvauksen, kuinka korkealla lentävät ilma-alukset voivat muokata ilmakehää sumuttamalla polymeerejä, jotka absorboivat elektromagneettista säteilyä. [44] Patentti numero US. 6315213 kuvaa kuinka ristilinkitetyt kosteat polymeerit häivyttävät sateen, kun niitä vapautetaan myrskypilvien keskelle. [45]

Polymeerikemisti tri R. Michael Castle on tutkinut vuosien ajan ilmakehään vapautettavia polymeerejä. Hänen havaintojensa mukaan osa polymeereistä sisältää bioaktiivisia materiaaleja, jotka voivat aiheuttaa “vakavia haavaumia ihossa ja sairauksia, kun ne absorboituvat ihoon.” [46] Hän on identifioinut mikroskooppisia polymeerejä, jotka koostuvat geenimanipuloiduista sieniperäisestä materiasta, joita on mutatoitu virusten avulla. Hän kertoo että biljoonat Fusarium-sienet/virusten avulla mutatoidut itiöt, jotka erittävät voimakasta mico-toksiinia, ovat osa ilmaa, jota hengitämme. [47] Tulevatko allergiat mieleen?

Voimme varmuudella veikata että partikkeleilla kyllästettyyn ilmaan dumpataan myös nanopartikkeleita, jotka on kehitetty erilaisia sotilaallisia ja teollisia käyttötarkoituksia varten. Nämä keinotekoisesti luodut hiilimolekyylit ovat niinkin pieniä kuin tuhannesosa ihmishiukset läpimitasta. Niillä on erikoisia kemiallisia ominaisuuksia ja niiden tiedetään laukaisevat elinvaurioita. [48] Tuore Southern Methodist –yliopistolla tehty tutkimus havaitsi, että kalojen altistuessa tietyntyyppisille nanopartikkeleille, niille kehittyy vakavia aivovaurioita 48 tunnin sisällä. [49]

Armeijan sumutusoperaatiot ovat ilmastonmuokkausta äärimmäisessä muodossaan. Ilmaliikenne on keskeinen kasvihuonekaasupäästöjen lähde. Kun liikenteen määrää kasvatetaan eksponentiaalisesti, jotta saadaan levitettyä tonneittain lämpöä sitovia metallipartikkeleita ja lämpöä vapauttavia bariumsuoloja, on epäilemättä kiihdyttänyt ilmaston lämpeämistä. Kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä, mukaanlukien hiilidioksidi, on noussut ennätyskorkealle tänä vuonna. [50] Kun hiilidioksiditasot kasvavat, happitasot laskevat.

Vuonna 1996 Scientists for Global Responsibility –yhteisö kokosi raportin, jossa todettiin että vaarallinen ilmastonmuokkaus, mitä Teller ja Global Change Research Coordination Office ehdottivat, olisi kaikkiaan äärimmäisen tehoton menetelmä ilmaston lämpenemisen torjumisessa. Raportissa todettiin että ilmastonmuokkausta rahoittavat ne teollisuudenalat, joiden intresseissä on fossiilisten polttoaineiden korkea kulutus. [51] Harkitsematon veto tuottaa partikkeleita on johtanut siihen, ettei teollisuuden saastuttajien tarvitse koskaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Mutta koska lämpenemis- ja saastumistrendit ovat menneet huomattavasti huonompaan suuntaan siitä lähtien kun sumutusprojektit on aloitettu, voimme epäillä että lämpenemisen hillitsemiseen tähtäävä ohjelma on huijausta ja ilmastonmuokkauksen tarkoituksena on, muiden tavoitteiden ohella, tuottaa “peikkoja”.

Eliitin modus operandi voimakkaan ja taloudellisesti hyväksikäyttävän otteen pitämiseksi amerikkalaisten mielistä, kuvaili täsmällisesti satiristi H.L. Mencken (1880-1956), hän kirjoitti: “Koko käytännön politiikan tarkoitus on pitää ihmiset hädissään ja siten äänekkäästi johdettavana turvaan, uhkaamalla loputtomalla määrällä peikkoja, joista kaikki ovat mielikuvituksen tuotetta.”

Iron Mountain julkaisi vuonna 1967 raportin, jossa mainittiin, että kuinka tuottoisa Pentagonin Vietnamin sota eskaloitiin korkeammalle tasolle, eliitin aivoriihi vahvisti että sota oli ehdottoman tärkeä massojen kontrollointiin ja manipulointiin. Asiakirjassa jopa ehdotettiin erilaisia vaihtoehtoja kuinka luodaan vihollisia tyhjästä, huomauttaen että jatkuva sota saa populaation tottelemaan poliittista johtoa sokeasti. [52]

1930-luvulta lähtien, kun eliitin itäinen osa, mukaan lukien Bushin perhe, käytti New Yorkin pankkeja ja öljy-yhtiöitä rahoittaakseen salaa Hitlerin Saksan Kansallissosialistista puoluetta. [53] Hallitsijame ovat luoneet pelon, vihollisen ja sodan käsitteet pitääkseen meidät hallinnassaan.

Sekä Saddam Hussein että Al-Qaidan verkostot toimivat pitkään Yhdysvaltain hallituksen ja suuryhtiöiden rahoituksella ja näyttelivät Yhdysvaltain asevoimien ja suuryritysten ohjeistuksella hyödyllisiä “vihollisia”. [54] Entinen Saksan teknologiaministeri Andreas von Bulow vahvisti hiljattain väitteen yhdysvaltalaisella radiokanavalla, että kaapatut lentokoneet kykenivät lentämään ympäri Yhdysvaltojen itäosaa 9/11 aikoihin ilman asevoimien väliintuloa, koska hyökkäykset olivat osa tarkoin järjestettyä “peiteoperaatiota”, jonka tarkoituksena oli saattaa Yhdysvallat selkkaukseen muslimimaailman kanssa. [55]

Nyt Pentagonin “salainen” raportti on juuri sopivasti vuotanut lehdistölle. Sen mukaan ilmastonmuutos on suurin kohtaamamme uhka. [56] Raportti on sellaisten henkilöiden luomus, joilla on yhteyksiä CIA:han ja Royal Dutch/Shell Group:iin. Raportissa väitetään että äkkinäinen ilmastonmuutos tulee johtamaan maailmanlaajuisen mittakaavan katastrofiin, mukaan lukien ydinsotaan ja luonnonmullistuksiin, kun kokonaiset kansakunnat tulevat katoamaan merenpinnan kohotessa ja selviytyjät taistelevat ruoasta, vedestä ja energiavaroista.

Silti Pentagon on vuosikymmenten ajan osallistunut sään, ilmaston ja ilmakehänmuokkaukseen. Yhdysvallat ovat käyttäneet Oliiviöljyksi kutsuttua kemikaalia Operaatio Popeyessa aiheuttamaan rankkasateita Vietnamissa, 40 vuotta sitten. [57] Ilmavoimien dokumentti “Weather As a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025” luettelee, kuinka ilmastomuokkausteknologiaa voidaan käyttää sotilaallisiin tarkoitusperiin: Luodaan tai muokataan myrskyjä, luodaan sumua ja pilviä, edistetään sateen muodostumista, estetään sataminen, aiheutetaan kuivuutta ja muokataan “avaruussäätä” keinotekoisesti. Dokumentissa myös mainitaan että asevoimien radikaaliin säänmuokkaukseen pyrkivä agenda tulee “olemaan osa kansallista turvallisuuspolitiikkaa, jolla on sekä sisäisiä että kansainvälisiä sovelluskohteita.” [58]

Säänaseita käytetään tätä nykyä rutiininomaisesti sotatoimialueilla. Kansalaisraportit Serbiasta kertovat että Naton operaatioiden aikaan balkanilla ilmestyi yht’äkkiä mustia pilviä siniselle taivaalle, rakeet olivat kananmunan kokoisia, salamointi oli epätodellista ja ihmiset olivat peloissaan. Hän raportoi että tiedemiehet olivat havainneet aukon elektromagneettisessa kentässä Serbian yllä, mikä aiheutti sadeveden tulon alueelle. [59] Keinotekoisen kuivuuden lisäksi tiedemiehet ennustavat että Serbia tulee kärsimään 10 000 syöpäperäisestä kuolemasta, köyhdytettyä uraania sisältäneiden ampumatarvikkeiden vuoksi. [60]

Ottawan yliopiston professori Michael Chossudovskyn mukaan armeijan High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP), joka toimii Alaskassa osana strategisen puolustuksen järjestelmää, on voimakas työkalu, jonka avulla voidaan muokata säätä ja ilmastoa. [61] Järjestelmää operoidaan yhdessä tuumin Yhdysvaltain laivaston ja ilmavoimien kanssa, HAARP antennit pommittavat ja lämmittävät ionosfääriä, mikä aiheuttaa elektromagneettisten taajuuksien kimpoamisen takaisin maan pinnalle, läpäisten kaiken, elävän ja kuolleen. [62]

HAARP lähetykset luovat aukon otsonikerrokseen, [63] mikä on jälleen uusi uhka. HAARPin keksinyt Bernard Eastlund kuvailee alkuperäisessä patentissaan, kuinka antennin energia voi vuorovaikuttaa ilmakehän hiukkaspilvien kanssa, käyttäen niitä linsseinä tai keskittäjinä sään muokkauksessa. [64] HAARP kykenee laukaisemaan tulvia, aiheuttamaan kuivuutta ja hurrikaaneja, siis paljon mielipahaa sekä Euroopan Parlamentille että Venäjän Duumalle. [65]

HAARP myös tuottaa pyyhkäiseviä pulsseja ULF/ELF-taajuuksilla. [66] Vuonna 2000 itsenäiset tutkijat monitoroivat HAARP-lähetyksiä 14 hertsin taajuudella. He havaitsivat, että kun signaaleja lähetettiin korkealla syötöllä, tuulennopeus nousi jopa 70 mailiin tunnissa [Noin 112 km/h. Suom. Huom.] He katselivat kun samat lähetykset hajaannuttivat massiivisen säärintaman, joka oli lähestymässä länsirannikkoa, Kaliforniasta Brittiläiseen Kolumbiaan. Vaikka sadetta olisi ennustettu aikaisemmin, satelliittikuvissa rintaman nähtiin repeävän osiin, eikä sadetta tullut. [67] Kuivuuden mörkö voi olla arvokas ja voimakas työkalu tietyille suuryhtiöille ja hallituksen elimille.

HAARP ei kykene vain epävakauttamaan maatalous- ja ekologisia järjestelmiä kaikkialla planeetalla, vaan sen vaikutukset voidaan suunnata tietyille alueille, jotka vaikuttavat ihmisten fyysiseen, psyykkiseen ja emotionaaliseen toimintaan ei-kuolettavan sodankäynnin projekteissa. [68] HAARPin taajuudet suunnattuna tiettyihin kohteisiin voivat aiheuttaa katastrofaalisia maanjäristyksiä, [69] aivan kuten järistykset viime joulukuussa, jotka tappoivat tuhansia ihmisiä Iranissa, Bushin hallinnon vihollismaassa.

Pentagonin varoitus ilmastokatastrofista ei varmastikaan ole mitään muuta kuin heikosti peitelty yritys valmistella massoja omituisia ilmastollisia mullistuksia varten. Voimme odottaa niitä armeijan jatkaessa planeettamme ja lähiavaruuden raiskaamista hirvittävillä leluillaan. Emmekä vielä ole edes nähneet kaikkea. Tri Eastlund ja hänen kollegansa ovat kehittäneet suunnitelmia aurinkoenergialla toimivista satelliiteista, jotka on suunniteltu muokkaamaan säätä elektromagneettisten säteiden avulla, joiden teho jättää varjoonsa nykyisen HAARP-järjestelmän. [70] Kun äkillinen ilmastonmuutos toteutetaan entistäkin järjestelmällisemmin, tarvitsemme uusia, fasistisia virastoja, entistäkin suuremman budjetin armeijalle ja enemmän myrkkypartikkeleita, jotka kaiken muun lisäksi laskevat väestön määrää lisäetuna.

Huolimatta näkyvissä olevista todisteista, joiden mukaan jokaista osaa elinympäristöstämme muokataan ja vahingoitetaan sotaleikkien yhteydessä, osa amerikkalaisista ei voi hyväksyä sitä, että hallitus, jonka he vieläkin uskovat edustavan vapauden ihannetta, suorittaa vaarallisia peiteoperaatioita. Heidän sokea pisteensä on siinä, etteivät he ikinä uskoisi oman hallituksensa suorittavan vaarallisia kokeita ihmishengillä, koska “heilläkin on perheet.” Historia ja esille tulleet turvallisuusluokitellut dokumentit osoittavat moisen naiviuden perättömäksi.

Vaikka “heillä” olisi myös perheensä, Yhdysvaltain hallitus ja sen yhteistyökumppanit altistivat luoteis-Yhdysvaltojen kansalaiset suurille määrille radioaktiivista jodi-131:sta, joka laskettiin liikkeelle Hanfordin ydintukikohdasta, missä tuotettiin plutoniumia ydinaseita varten. [71] Kylmän sodan aikaiset päästöt aiheuttivat säteilysairauksia tuhansille tuulen alapuolella olleille, joista osa altistui jopa 350 radin säteilylle, kun suurin turvallinen raja on 0,025 radia vuodessa. [72] Vuosien 1949 ja 1952 välillä radioaktiivisia pellettejä, pölyä ja partikkeleita testattiin epäonnisiin Utahin ja New Mexicon asukkaisiin. [73]

Vuonna 1963, 1200 ydinkoetta suoritettiin Nevadan testialueella altistivat jokaisen henkilön Yhdysvalloissa kuolettavalle laskeumalle, mikä aiheutti miljoonia sikiökuolemia, spontaaneja keskenmenoja, kohtukuolemia ja syntymävikoja. [74] Yhdysvaltain hallitus myös suoritti yli 4000 säteilykoetta yksittäisillä ihmisillä, kertomatta siitä heille. [75] Viivästyneet vuosikymmenten säteilyaltistuksen seuraukset aseiden testauksesta näkyvät tämän päivän Yhdysvalloissa, jota vaivaa epidemiaan asti yltyneet syöpä- ja sydänsairauksien määrät, neurologiset häiriöt, alhainen hedelmällisyys, krooninen väsymys, ylipaino (liittyy kilpirauhaseen), immuunijärjestelmän toimintahäiriöt ja oppimisvaikeudet. Arviolta puolet kaikista raskauksista Yhdysvalloissa päättyy kohtukuolemaan tai kuolleena syntymiseen tai lapsi on muulla tavoin ei-niin-terve. [76] Kun armeijan lentokoneet sylkevät valkoista kemikaalia Amerikan ylle hintaan 3448 dollaria tunnissa lentokonetta kohden, [77] meitä muistutetaan tri Leonard Colen vuoden 1994 todistajanlausunnosta Senaatin komitean edessä, joka käsitteli 45 vuotta kestänyttä avoimen ilmatilan testausta, jossa asevoimien lentokoneet suihkuttivat Amerikan kaupunkien ylle bakteereja, sienten itiöitä ja karsinogeenisia kemikaaleja. [78] Välillä 1962-1973 Yhdysvaltain laivasto suoritti satoja biokemiallisia kokeita, jotka tunnetaan Operaatio SHAD:ina (Shipboard Hazard and Defence). SHAD projekteissa, kuten Autumn Gold ja Copper Head –projekteissa 10 000 laivaston henkilöä altistettiin ilmasta käsin sumutetulle aerosolille, jossa oli biologisia ja kemiallisia yhdisteitä, kuten hermokaasu sariinia. [79] Noissa kuolettavissa “testeissä” käytetyt kemikaalit on nyt yhdistetty syöpään, sydän- ja keuhko-ongelmiin, joista selviytyneet koekaniinit kärsivät.

Meille kerrotaan että puolustusviranomaiset suorittivat näitä kauheuksia, jotta tiedemiehemme voisivat oppia kuinka “suojata” amerikkalaisia hyökkäyksen sattuessa. Eli miksi, 80-luvun lopulla, “suojelijamme” olisivat ampuneet itseään jalkaan antamalla 90-luvulla Saddam Husseinin sotakoneistolle laivalasteissa kemiallisia ja biologisia aseita, mukaan lukien sariinia, pernaruttoa, botuliinia, brusellaa ja Länsi-Niilin virusta? [80]

Kuluu todennäköisesti vuosia ennen kuin amerikkalaisille kerrotaan, mille heidät altistettiin kemikaalivanojen/avaruussodan aikakaudella. Hanfordin epäonnekkaat eivät tienneet kuin vasta 1986 mitä heidän päälleen oltiin laskettu 30 vuotta aikaisemmin; SHAD:n uhrit laativat kanteen vuonna 2003, jotta he saisivat selville koko laajuudessaan, kuinka suurille määrille vaarallisia kemikaaleja heidät altistettiin 60-luvulla.

Ymmärtääkseen kuinka kansakuntamme on vajonnut nykyiseen korruption tilaan, täytyy palata aikaan, jolloin toinen maailmansota oli päättynyt, Yhdysvaltain hallitus aloitti Operaatio Paperclip:in, jonka yhteydessä suuria määriä Kansallissosialistisen Saksan tiedemiehiä tuotiin Yhdysvaltoihin. Kun heille myönnettiin uudet identiteetit, nämä kuolemanteollisuuden ammattilaiset työllistettiin Yhdysvaltain asevoimien laboratorioihin osallistumaan häikäisevän suureen määrään salaisia aseprojekteja. [81] Kongressin rahoituksella näiden suurin ssatuvus oli uusien bioaseiden luominen, mukaan lukien AIDS [82] ja lamauttava, kroonista väsymystä aiheuttava agenssi, jota valmistettiin mykoplasmasta ja brucellasta. [83]

Asevoimat saavat jatkaa kuolettavia kokeiluja pirullisten sanojen vuoksi, Section 1520a Chapter 32 of U.S. Code Title 50. Laissa todetaan että puolustusministeri EI voi testata kemiallisia tai biologisia aseita siviiliväestöllä, elleivät testit ole tarkoitukseltaan lääkinnällisiä, terapeuttisia, lääketieteellisiä, maatalouteen tai teollisuuteen liittyviä tai yleistä tutkimusta varten tai suojelemaan aseilta tai viranomaisten tarkoituksia, mukaan lukien mellakantorjuntaa, varten. Eli Puolustusministeriö ei saa käyttää meitä koekaniineina, ellei heillä ole yhtään “hyvää” syytä! Laissa todetaan että koehenkilöiden tulee olla tietoisia kokeen luonteesta. Silti porsaanreikä Section 1515, Chapter 32 sallii tietoon perustuvan suostumuksen poisjättämisen, jos käsky annetaan kansallisen hätätilan aikana, eli tilassa, jossa tämä maa alinomaan toimii.

Muutamat amerikkalaiset koekaniinit huomaavat, että Pentagonin miehet Kongressissa ovat:

 • Ohjanneet miljoonia dollareita “pienoisydinaseiden” ja bunkkerinmurtajapommien valmistamiseen ja testaukseen. [84]
 • Myöntäneet Energiaministeriölle luvan jatkaa ydinaseiden testausta Nevadassa. [85]
 • Vapauttaneen Puolustus- ja Energiaministeriöt ympäristönsuojelulaieista näitä aseita kehittäessä. [86]

Amerikan 70 000 ydinasetta vuoden 1945 jälkeen eivät riitä! Kun Energiaministeriö kiihdyttää neljännen sukupolven ydinaseiden kehitystä ja testausta, lukuisat raportit kertovat karua kieltään ministeriön likaisesta korruptiosta ja väärinkäytöksistä. Energiaministeriön tavanomaiset tapahtumapaikan jälkien peittelyt ja pyrkimykset vähätellä vakavia sairauksia, joita ydintyöntekijöille on aiheutunut, ovat uusimpien skandaalien joukossa. [87]

Kun uusia “matalan tehon” ydinaseita (määritelmän mukaan alle 5 kilotonnin) testataan Nevadassa, tuulen alapuolella olevat haluaisivat varmaan tietää, että pieni 0,5 kilotonnin ydinkärki tulee haudata 45 metrin syvyyteen, jotta vältytään laskeumalta. Mikään kehitetyistä aseita ei läpäise enempää kuin 12 metriä maata. Testattu ydinkärki, joka on haudattu vain 12 metrin syvyyteen, pöläyttää ilmaan miljoonia kuutiometrejä radioaktiivista maa-ainetta ilmakehään. [88]

Pentagonin uusi ydinaika on puolustusministeri Donald Rumsfieldin osaavissa käsissä. Hän on ehdottanut ennaltaehkäisevää ydinaseiskua Lähi-Idässä muslimeita vastaan. Rumsfield ei ole koskaan selventänyt miksi hänen ministeriönsä ei kyennyt puolustamaan Pentagonin rakennusta, vaikka kaapattujen koneiden tiedettiin olevan ilmassa jo tuntia ennen iskua. Tulisiko Rumsfield hyllyttää Pentagonin Irakin kidutusskandaalin vuoksi, olemme vakuuttuneita että Bushin nimittämä seuraaja jakaa hänen näkemyksensä.

Läheinen työskentely Rumsfieldin kanssa on kuin ydinasekannattajien kokouksesta, joihin lukeutuu hänen neuvonantajansa Keith Payne, ennaltaehkäisevän ydinsodan äänekäs puolestapuhuja. Payne on kirjoittanut että “järkevä” ydinaseoffensiivi Yhdysvaltain toimesta pelastaisi Yhdysvallat 20 miljoonalta uhrilta, joka on “tasoltaan verrattavissa kansalliseen selviytymiseen ja toipumiseen.” [89]

Nyt kun olemme tuoneet esille historialliset ja poliittiset realiteetit, joiden puolesta heilutamme aivottomasti lippujamme, toivomme vielä että merkittävä osa amerikkalaisista koe-eläimistä heräisi unestaan ja tekisi asioille jotain. Kaikesta huolimatta, jyrsijöillä on tunnetusti lyhyt elinkaari ja ne tuhotaan välittömästi kun niistä ei ole enää hyötyä tutkimuksissa. Tarinan ironia on siinä, että me rotat rahoitamme oman tuhomme. Kansallinen velkamme on 7,2 biljoonaa ja se kasvaa 1,8 miljardilla päivässä. [90] Pentagon ei voi kattaa 2,3 biljoonaa dollaria sen hämäristä varansiirroista. [91] Radioaktiiviset operaatiot Irakissa maksavat 3,7 miljardia dollaria kuukaudessa, Afganistanissa 900 miljoonaa dollaria kuukaudessa. [92] Kukaan ei tiedä kuinka monta miljardia työnnetään Operaatio Cloverleaf:iin ja muihin projekteihin. Yhdysvallat kuluttavat 11 000 dollaria sekunnissa aseisiin, tunnetun kirjailijan William Thomasin mukaan. [93]

Suurta herätystä odotellessa, nauti makeista barium-täyteisistä kesäpäivistä synteettisen, alumiininvalkoisen, partikkelipitoisen ja elektronisesti varautuneen ilmailusaasteen alla. Voi hyvin hengitystie- ja näkövaikeuksien kanssa, kun tuijotat auringon mittavia öljymäisiä renkaita ja tuhruisia sivuaurinkoja, mitkä ovat takuumerkki kemikaaleista ilmakehässä. Äläkä unohda lyödä kantapäitä yhteen ja tervehtiä kun näet lentokonemuodostelman taivaalla laskemassa sakeaa, mikrohiukkasilla kyllästettyä sumua, jättäen jälkeensä ja vierelleen mustia varjoja.

 

Alkuperäinen artikkeli lähteineen löytyy GlobalResearch–verkkosivustolta.

Lue myös:

Mitä pirua päällemme oikein sumutetaan?

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat