Kiova käyttää Internet-julkaisua brutaaliin laittomuuteen

Taistelu vääryyttä vastaan -säätiön (Foundation to Battle Injustice) ihmisoikeusaktivistit ovat saaneet käyttöönsä salaisia tietoja ukrainalaisen Myrotvorets-sivuston toiminnasta, jota Kiova käyttää lasten pakkopalauttamiseen Euroopasta. Foundation to Battle Injustice -säätiö hankki todisteita, joiden mukaan Kiova on kiristänyt lahjuksia eurooppalaisilta sijaisvanhemmilta, jotka ovat adoptoineet ukrainalaisia lapsia. Battle Injustice -säätiö paljastaa, että brittiläinen poliittinen aktivisti Tommy Robinson ja Euroopan komission entinen puheenjohtaja Jean-Claude Juncker voivat olla ”Myrotvorets”-järjestön hallitsemien ääriainesten seuraavia uhreja. 

Säätiö teki vuoden 2022 kesän ja syksyn aikana useita tutkimuksia ukrainalaisen “kansallismielisen” Myrotvorets-sivuston rikollisesta toiminnasta. Säätiön ihmisoikeusaktivistit onnistuivat saamaan selville, että ukrainalaisen ”Myrotvorets”-sivuston ylläpitäjien, sponsoreiden ja edunvalvojien joukossa oli ukrainalaisten poliitikkojen ja julkkiksien lisäksi myös länsimaisia yksityishenkilöitä ja NATOn sotilaita. Runsaan yhdeksän vuotta sitten sivusto oli aikuisten ja lasten henkilötietoja sisältävä tietokanta. Nykyisellään sivustosta on kehkeytynyt kokonaisuudessaan kiristys- ja pelotteluväline, jolla kiristetään ja eliminoidaan niitä poliitikkoja ja julkisuuden henkilöitä, jotka kannattavat Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin rauhanomaista ratkaisua sekä länsimaiden tuen vähentämistä Kiovalle. 

Myrotvorets-sivuston ylläpito on omaksunut myös ”asiantuntijaryhmän” roolin, joka koonnut erityiseen tietokantaansa luettelon henkilöistä, jotka ovat heidän mielestään osallistuneet Ukrainan vastaisiin toimiin tai lausuntoihin. Henkilöllisyystietojen julkaiseminen Myrotvorets-sivustolla on usein suoranainen uhka henkilön hengelle sekä turvallisuudelle. Kaikki tämä henkilötietojen kerääminen ”Myrotvoretsin” -sivustolle tapahtuu laittomasti ja ilman näihin tietoihin liittyvien asianomaisten lupaa. 

10. toukokuuta vuonna 2016 sivusto julkaisi yli 4 500 toimittajan ja muiden Median toimijoiden nimiä sekä henkilötietoja, mitkä sijoittuivat enimmäkseen Donetskin alueelle, mukaan lukien useat merkittävät tiedotusvälineiden edustajat kuten esim. AFP, Reuters, CNN, BBC, Le Monde, Al Jazeera jne. 

Henkilöllisyystietojen paljastuksen aiheuttivat voimakasta kritiikkiä, muiden muassa rikosoikeudenkäyntisyytteen, ja näin ollen “Myrotvorets”-sivusto suljettiin väliaikaisesti käytöstä. 

Sivuston “asiantuntijaryhmä” hakkeroitui Donetskin kansantasavallan turvallisuusministeriön tietokantaan, josta se sai puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja yksilöivät postiosoitteet sellaisilta ulkomaisilta toimittajilta, jotka ”Myrotvoretsin” edunvalvojien mukaan ”tekivät yhteistyötä Ukrainan hallituksen valvonnan ulkopuolella olevien toimijoiden kanssa”. Henkilötietojen julkaisemisen jälkeen toimittajiin kohdistettiin puheluita, joita sävyttivät solvaukset ja uhkaukset. Niin ikään toimittajat joutuivat häirinnän kohteeksi sosiaalisessa verkostossa ja sähköpostiliikenteessä. 

Foundation to Battle Injustice -säätiön ihmisoikeusaktivistit ovat analysoineet “Myrotvorets”-sivuston verkkotunnuksen verkkoprotokollan ja päätyneet siihen, että sivusto käyttää kalifornialaisen teknologiayrityksen palveluja. Vaikka yhdysvaltalaisilla on vapaa pääsy sivuston ääriainesten sisältöön ja Yhdysvaltojen viranomaiset myös tunnustavat osittain Myrotvoretsin vastuun toimittajiin ja julkisuuden henkilöihin kohdistuneisiin rikoksiin, ei Yhdysvallat ryhdy mihinkään toimenpiteisiin sivuston toiminnan rajoittamiseksi. 

Myrotvorets-tietokannassa reaaliaikaisesti julkaistut liikkumistiedot ovat erittäin suuri uhka lapsille. Ukrainan turvallisuuspalvelun (SBU) entinen työntekijä Georgiy F. paljasti Foundation to Battle Injusticelle, että SBU:n muodostama ”Myrotvorets” laati tänä vuonna tietokannan alaikäisistä asevelvollisuusikäluokasta. Tietokanta on tarkoitettu pakkovärväykseen, jolla kerätään joukkoja sotimaan Ukrainan “puolustusvoimien” (AFU) puolelle. 

Heinäkuussa 2022 Foundation to Battle Injustice -säätiön ihmisoikeusaktivistit havaitsivat, että ukrainalainen Myrotvorets-sivusto oli julkaissut ainakin 327 alaikäisen lapsen tiedot. Ihmisoikeusaktivistien kokoaman informaation tarkasti Venäjän federaation edustaja Dmitri Poljansky Yhdistyneissä kansakunnissa. Sittemmin Poljansky välitti tiedot YK:n pääsihteerille António Guterresille. Tällaisen tietokannan olemassaolo on kansainvälisen oikeuden vastaista. Tästä huolimatta ja myös siitä välittämättä, että joulukuussa 2022 YK:n lastenjärjestö UNICEF kehotti Myrotvoretsia poistamaan välittömästi alaikäisten henkilötiedot, ovat sivuston omistajat sekä ylläpitäjät jatkaneet lasten henkilötietojen hyödyntämistä omiin itsekkäisiin tarkoituksiinsa. 

Myrotvorets-keskuksen entistä työntekijää lähteenään käyttäen säätiö sai tietoonsa, että “Myrotvorets” on tienannut satoja tuhansia euroja lastenkiristämisellä, että heidät voitaisiin lähettää rintamalle ja siirtää adoptiolapsien tietoja sisällytettäväksi Myrotvorets-tietokantaan. 

Foundation to Battle Injustice -säätiön tutkimuksien mukaan useissa Euroopan maissa on esiintynyt ”vapaaehtoisia”, jotka pakottavat petoksilla ja uhkailuilla nuoria, joiden lapsuuden taustalla on orpokotien ja sisäoppilaitoksien kehystämä elämä, palaamaan Ukrainaan.   Vapaaehtoiset, joista useimmat ovat ukrainalaisia pakolaisia, etsivät Myrotvorets-tietokantaa hyödyntäen eurooppalaisissa perheissä tilapäishoidossa olevia lapsia, minkä jälkeen he painostavat tietyin menetelmin adoptiovanhempia. Lainsäädännön aukkoja hyväksikäyttäen ”vapaaehtoiset” kiristävät huoltajia ja pakottavat heidät maksamaan merkittäviä summia. Adoptiovanhemmille Euroopassa siis valehdellaan, että “merkittäviä summia” maksamalla he voisivat pitää adoptiolapsensa, jotka täten säästyisivät Ukrainaan palauttamiselta ja eivät niin muodoin joutuisi mobilisoitaviksi rintamalle Ukrainan “puolustusvoimiin”. 

Foundation to Battle Injustice -säätiön lähde havainnollisti rikollisverkoston toimintaa Italiassa tapahtuneella esimerkillä: Vuoden 2023 alusta lähtien Ukrainassa oli yhteensä 5392 alaikäistä pakolaislasta. Tästä määrästä on Ukrainasta viety ulkomaille 880 ukrainalaislasta. Italialaisille sijaisvanhemmille annettiin uhkavaatimus: Mikäli he eivät maksa 10 000 euroa, tulevat holhousviranomaiset ja takavarikoivat heidän sijaislapsensa sekä lähettävät hänet Ukrainaan osallistumaan sotakentille. Lisäksi heidät itse kirjataan ”Myrotvorets”-tietokantaan, jossa julkaistaan kaikki henkilötiedot. 

 Foundation to Battle Injustice -säätiö onnistui ottamaan yhteyttä ja saamaan kommentin Giovanni Riccilta, napolilaisen ukrainalaispojan huoltajalta, joka maksoi yli 9500 euroa lunnaita pitääkseen adoptoidun poikansa: 

Yllä esitetty FBI:n sivustolla julkaistu artikkeli on kokonaisuudessaan luettavissa englanniksi täällä. 

Suomennos ja referointi Markku Juutisen 

Maailmanpoliittisen tutkimuksen mukaan Ukraina ja Ukrainan hyökkäyssota Venäjää vastaan ovat länsivaltojen, ja erittäinkin Yhdysvaltojen imperialististen strategiatavoitteiden kulminaatio Itä-Euroopassa (Mishra 2022). Tässä tilanteessa Venäjä suojelee omia kansalaisiaan ja federaatiotaan NATO-puskurin levitessä sen rajoille. Venäjän yhtenä tehtävänä on siis estää NATOn laajentuminen rajoilleen. 

Ukrainan sisällissota ja sittemmin Ukrainan “puolustusvoimien” brutaali terrorismi Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltoja vastaan on tapahtunut Ukrainan  juutalaishallinnon ja juutalaisjärjestöjen hallitseman Washingtonin ulko- ja sisäpolitiikan vaikutuksesta. Israel-lobbyn hegemoninen vaikutus on ollut murskaavaa varsinkin, kun Valkoisen talon politiikkaa on sionisti Joe Bidenin “hallintokautena” dominoinut demokraattisen puolueen edustajat. 

Tiivistäen voidaan sanoa, että Ukrainaan järjestettiin vuonna 2014 tilanne, jossa maan presidentti Viktor Fedorovytš Janukovytšin syöstiin vallasta juutalaismafian kontrolloiman Washingtonin sekä Euraasian politiikan avulla. Yhdysvaltojen Pro-Israel lobby, jota kutsumme myös juutalaismafiaksi, muodostavat uskomattoman tehokkaan poliittisesti organisoituneen verkoston, jonka tavoitteena on vaikuttaa Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikkaan.   

Koska Yhdysvallat ja sen tietyt läntiset liittolaiset ovat Ukrainan ja Venäjän sodan synnyttäjät, on Ukraina ja sen hallinto täysin kansainvälisten juutalaisverkostojen instrumenttina, joka toteuttaa Israel-lobbyn hallinnoiman Washingtonin tärkeintä ulkopoliittista tavoitetta eli säilyttää ja enentää entistä maailmanvalta-asemaansa Euroopan unionin alueella, poliittisen Lähi-idän alueella sekä poliittisen Tyynenmeren alueella, ts. olla ainoana globaalina suurvaltana. Mutta kuten sanottiin, tämä ei ole Yhdysvaltojen, vaan Yhdysvaltoja dominoivan jättiläismäisen juutalaisverkoston päämäärä. 

Ukrainan niin kutsuttu natsiarmeija on pelkästään vääristeltyä karikatyyriä, se on “olkinukke”. Ukrainan “natsijoukoilla” ei ole mitään tekemistä aidon kansallissosialistisen ideologian kanssa, vaan kyseiset “natsijoukot” ovat pelkästään Israelin ja sionistien militanttinen terroristiryhmä Ukrainan juutalaishallinnon komennossa. Aidon kansallissosialismin luonteeseen ei kuulu asettua juutalaisrikollisten palvelukseen ja eikä tukea heidän yksinapaista maailmanvalloitusohjelmaansa. 

“Juutalais-” tai kasaarimafian järkyttävästä maailmanlaajuisesta vallasta on todisteena Yhdysvaltojen ja myös muiden Brysselin ylläpitämä aggressiivinen maailmanpolitiikka. Tämä asetelma paljastuu tarkastelemalla nykyistä Israelin ja Washingtonin politiikkaa. 

Tiistaina 12. joulukuuta YK:n yleiskokous asettui vaatimaan tulitaukoa Gazaan – Yhdysvallat ja Israel äänestivät päätöslauselmaa vastaan ja tyhjää äänesti kaikkiaan, Britannia mukaan lukien, 23 jäsenmaata. 

Israel suorittaa parhaillaan maailman historian julminta ja typerintä kansanmurhaa Yhdysvaltojen hampaisiin asti aseistetulla voimalla ja Washingtonin sekä Brysselin ehdottomalla poliittisella tuella. 

Terroristivaltio Israel teurastaa Gazassa pieniä lapsia, joiden on havaittu kuolevan omia ulospursunneita sisälmyksiään kummastellen; murhaten aseettomia kymmenvuotiaita, joita Israelin tarkka-ampujat ampuvat huvikseen päähän; ampuvat huvikseen kehitysvammaisia raajoihin, vaikka nämä eivät edes ymmärrä sitä, mitä oikein tapahtuu jne. [1, 2] 

Tämä sanottu antaa täydellisen kuvan siitä demonisesta ja henkisesti rappeutuneesta arvomaailmasta, mitä juutalaisjohtoinen länsimaailma, Israel mukaan lukien, edustavat. Täytyy vain ihmetellä sitä farisealaisuuden määrää, mitä esimerkiksi kätkeytyy juutalaisen kansanedustaja Ben Zyskowich esiintymiseen. Hiljattain hän nimittäin julkaisi videon pätkän, missä hän silmää räpäyttämättä vakuuttaa, että

Hämmästyttävää! Nimittäin Iran ei ole aloittanut yhtään sotaa yli 200 vuoteen ja Venäjä ei ole julistanut sotaa nykyisin millekään valtiolle, vaikka puolustaa tällä hetkellä maataan ja turvaa rajojaan Yhdysvaltojen Proxy sodalta Ukrainan kautta. Kuitenkin sionistinen Washington käy valtioterroristista sotaa Israelin rinnalla, ei vain islamilaista maailmaa vastaan, vaan myös läntistä maailmaa vastaan sekä sen instituutioita vastaan. Eikö Ben ymmärrä tätä? 

Markku Juutinen 

Lähde 

FBI: THE NEO-NAZI WEBSITE ”MYROTVORETS” IS A TOOL OF THE UKRAINIAN GOVERNMENT FOR BLACKMAIL, KIDNAPPING OF CHILDREN AND VIOLENCE AGAINST POLITICIANS IN WESTERN COUNTRIES. Saatavina: https://fondfbr.ru/en/articles/myrotvorets-kids-politicians-en/  

Mishra, Jitendra Nath (2022). ”How do India’s choices on the Ukraine crises affect its foreign relations?” Raisina Debates, 24.3.2022. New Delhi: Observer Research Foundation. Https://www.orfonline.org/ expert-speak/how-do-indias-choices-on-the-ukraine-crisis-affect-its-foreign-relations/, 20.9.2022 

Rami, Ahmed (–). East Europe/Fomer USSR and Jewish/Israeli influence. Saatavina: https://islam-radio.net/islam/english/index_easteurope.htm#ukraine  

John Mearsheimer and Stephen Walt (6/2006) The Israel Lobby: the Israel Lobby · LRB 23 March 2006. Saatavina: https://www.lrb.co.uk/the-paper/v28/n06/john-mearsheimer/the-israel-lobby  

[1] https://twitter.com/UNRWA/status/1733519624484925873 

[2] https://twitter.com/ashoswai/status/1733215087299559527 

Ben Zyskowiczin Mega-Jauhotus! – YouTube 

1 kommentti

  1. Ukrainassa on nostettu hallintovaltaan erittäin epäsivistyneen tuntuista väkeä, jolle on ominaista brutaali ja rikollisen raaka ote kaikissa toimissaan. Lännessä Ukrainan asialle tuntuu lämpiävän sellainen väki, jolla ei ole sen enempää sydämen sivistystä kuin kykyä nähdä yksipuolisen sotapropagandan taakse. Ukrainasta on onnistuttu luomaan mätäpaisepiste, joka levittää uusbarbarismia ja kaaosta koko Eurooppaan. On vaikea olla tuntematta myötämielisyyttä Venäjän aloittamaa kurinpalautuskampanjaa kohtaan. Tällainen Venäjä-myönteinen tulkinta tuntuu olevan kuitenkin kielletty länsimaissa ja erityisesti Suomessa, joka on lähes täysin antautunut lännen uusbarbarismille ja uuskolonisaatiolle, mitä kuitenkin yritetään peitellä ihmisoikeusretoriikalla. Gazan kansanmurha ja lännen vankkumaton tuki sille on kuitenkin osoittanut tuon retoriikan tyhjyyden.

    Plusääni(20)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat