Kiovan kalastussanktioista Venäjälle, koituvat vakavat seuraukset Norjalle – pohjoinen kalatalous vaarassa

[Ukrainan viranomaiset ovat vaatimassa kalastussanktioita venäläisille kalastajille, vaikka kyseisistä pakotteista olisi kohtalokkaat seuraukset Norjalle. Venäjä ei ole suurin kärsijä kalastusrajoituksista. Kiovan määräämästä Moskovan kaupan eristämispolitiikasta on yhtenä seurauksena kalatalouden vaarantuminen ja laajamittainen valtioiden rajojen ylimenevä energiakriisi.

Toimittajan omat huomautukset ovat hakasuluissa []. 

Hiukan Barentsin- ja Norjanmereen liittyvää historiaa 

Vuodesta 1976 alkaen Barentsinmeren kalastuksen hallinnointi on hoidettu kahdenvälisellä Venäjän sekä Norjan yhteisellä järjestelmällä, johon on sisältynyt alusta alkaen kahden rannikkovaltion välinen yhteistyö tutkimuksen ja sääntelyn aloilla sekä mukaan lukien (kalastukseen liittyvien) kiintiöiden jaottelun.  

Vuonna 1993 yhteistyötä laajennettiin koskemaan myös sääntöjen valvontaa sekä täytäntöönpanoa. Norjan ja Venäjän kalastuksenhoitoviranomaisten mukaan mainittu yhteistyö on erittäin menestyksekästä, ja se voisi toimia esimerkkinä myös muille valtioille. 

Nämä ovat ainutlaatuisia sopimuksia, joissa vahvistetaan, että Barentsin ja Norjanmeren biologiset luonnonvarat ovat Norjan ja Venäjän yhteisiä suojelualueita. Näiden maiden väliset suhteet sovittiin hoidettaviksi Norjan ja Venäjän yhteisen kalastuskomission (JNRFC) puitteissa. Vuosittaisissa JNRFC:n kokouksissa on määritetty kummankin valtion kalastuksen saalisrajoitukset. 

Kiova vaatii ”kalastuspakotteiden” käyttöönottoa Venäjän federaatiota vastaan 

[Venäjän erikoisoperaatioiden alettua Ukrainassa vuoden 2022 alussa, lisääntyivät myös taloudelliset sanktiot Venäjää kohtaan. Taloudellisten pakotteiden ohella myös Yhdysvaltojen johtaman läntisen koalitio on antanut jatkuvaa asevarustelua ja sotilaskoulutusta Ukrainalle. 

Kuriositeettina huomautamme, että tuhoisat sotaoperaatiot Ukrainassa olisi vältetty, jos Ukraina olisi lopettanut, murhaavan terrorin Donetskin ja Luganskin kansantasavaltoja vastaan, luopunut presidentillisestä määräyksestä Krimin suhteen sekä ilmoittanut kieltäytyvänsä mahdollisesta NATO-jäsenyydestä.]    

Kiovan sanktiot 

Ukrainan hallinnon tavoitteet rajoittaa venäläistä merikalastusta ja äyriäisten myyntiä ulkomaisilla markkinoilla jatkuvat.  

Venäjän pohjoiset naapurimaat, jotka ovat NATOn jäsenmaita, noudattavat tunnollisesti Yhdysvaltojen johtaman läntisen liittouman ohjeistusta, ja lisäksi myös on meneillään Suomen ja Ruotsin ratifiointi NATOon. 

Pohjoismaat mukaan lukien Norjan ei pitäisi sitoutua ulkomaiseen käskytykseen, vaan keskittyä siihen mikä on tärkeintä pohjoisille alueille. 

Konfliktin eskalaatiosta alkaen Ukrainan viranomaiset ovat lakkaamatta yrittäneet rajoittaa Venäjän merikalastusta sekä äyriäisten vientiä ulkomaisille markkinoille.  Norjan kauppa-, teollisuus- ja kalastusministeriön virkamies ja Valtiosihteeri Vidar Ulriksen ilmoitti tanskalaiselle Børsen-sanomalehdelle antamassaan haastattelussa, että Ukraina aikoo käynnistää Oslon kansallisten diplomaattisten edustajistojen kautta painostuksen Venäjän kalastuskiintiöiden lakkauttamiseksi Norjan alueella.1 

 

Kalastuspakotteet merkitsevät pohjoisten kalakantojen uhanalaisuutta ja taloudellista ahdinkoa

Venäläisten alusten pääsyn kieltäminen Norjan satamiin, sen kalastuskiintiöiden irtisanominen ja muut pakotteet johtavat luonnollisesti Venäjältä vastatoimiin ja sen seurauksena kahden vallan välisten kauppasuhteiden asteittaiseen katkaisemiseen. 

Mutta mitä Ukrainan kunnianhimo merkitsee tavallisille norjalaisille ja maailmanyhteisölle? Menettävätkö Pohjois-Norjan kalastus- ja kalanjalostusteollisuudessa työskentelevät työpaikkansa? Mitä tapahtuu kalatuotteiden maailmanmarkkinoille ja Barentsin sekä Norjanmeren vesieliöpopulaatioille? 

Bergenin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan professori Knut Einar Skudvin pitää vuoropuhelun ylläpitämistä Venäjän kanssa erittäin tärkeänä. 

”Meillä on lakisääteisiä velvoitteita kalavarojen yhteiseen hallintaan. Tilanne muuttuu erittäin ongelmalliseksi, jos resursseista ei keskustella, koska kalaparvet vaeltavat valtion rajan yli. Kireimmissäkin poliittisissa ja turvallisuustilanteissa maamme hoitavat kalavaroja edelleen yhdessä.” 

Norjalle kalastusteollisuudella on suuri merkitys. Pelkästään vuonna 2021 Norja vei turskaa 9,8 miljardin kruunun arvosta (hieman yli miljardi dollaria). Valitettavasti on ”kuumapäitä”, jotka haluavat keskeyttää tämän yhteistyön ja kieltää venäläisten kalastusalusten pääsyn Norjan satamiin. 

Andreas Østhagen, Fridtjof Nansen -instituutin vanhempi tutkija, pohjoisten alueiden politiikan asiantuntija, kommentoi: 

”Jos Norjan viranomaiset kieltäisivät venäläisten alusten pääsyn Norjan satamiin, se ei tarkoita, että kalastusyhteistyö Venäjän kanssa loppuisi välittömästi. Pääasia on se, että se voi johtaa sarjaan seurauksia, jotka ajan myötä voivat vaarantaa kalakantojen hoitoyhteistyön.” 

Vuonna 2021 Venäjä vei Norjaan yhteensä 18,2 tuhatta tonnia kalaa (3,4 kertaa enemmän kuin vuonna 2020), josta 80 prosenttia pyydettiin niin kutsutuilta pariteettisaalisalueilta. Suurin osa kalastustuotteista oli turskaa, koljaa sekä pollockia. Vuonna 2022 Venäjän federaatio vei uhkaavan elintarvikekriisin taustalla turskaa 1,6 kertaa enemmän kuin vuonna 2021. 

Norjalaisten tutkijoiden ja Norjan kala- ja äyriäisneuvoston asiantuntijoiden mukaan Venäjältä peräisin olevien kalatuotteiden vientikielto aiheuttaisi sen, että ensimmäiset kuukaudet lisäisivät useiden maiden tuotteiden kysyntää viisinkertaiseksi, ja itse kalatuotteiden peruskustannukset kohoaisivat 3-kertaiseksi kuukaudessa. 

Nykyisellään kala sekä äyriäiset ovat Norjassa halvempia kuin lihan kilo hinta: 

 • rapukynnet – 25,7 dollaria; 
 • simpukat – 9 dollaria; 
 • kampasimpukat – 6,4 dollaria; 
 • äyriäiset – 32,1 dollaria; 
  lohi – 32 dollaria; 
 • silli – 17,9 dollaria ja 
 • pollock – 16,5 dollaria. 

Turskan ulkofilee maksaa kuitenkin yhtä paljon kuin naudan ulkofilee (40 dollaria), minkä vuoksi Norja on ostanut paljon turskaa Venäjän federaatiolta. 

Norja on kärsivä eniten kalastussanktioista 

Hyötyykö Norja sen tähden, että se kieltää venäläisten alusten pääsyn Norjan satamiin? Onko Norjalla tarpeeksi omia kalakantojaan vientiin? Näihin kysymyksiin ei ole helppoja vastauksia. 

Lisäksi vielä mielenkiintoisin asia: Norjan kala- ja äyriäisneuvoston tutkijat huomauttavat myös, että huolimatta Norjan epäsuorista kehotuksista noudattaa Venäjän vastaista politiikkaa, on yksi suurimmista elintarvikkeiden tuojista juuri Yhdysvallat, korkeineen kulutusasteineen.  

Erityisesti vuodesta 2019 lähtien Yhdysvaltoihin on toimitettu 186 tuhatta tonnia Murmanskin alueen kalastusalan yritysten tuotteita kokonaisarvoltaan yli 1,3 miljardia dollaria, mikä tasoittaa nykyistä uhkaa elintarviketurvalle ja täten valtiolle itselleen. 

Tässä suhteessa on helppo kuvitella, mitä Kiovan määräämä Moskovan kaupan eristämispolitiikka on vaara Norjalle kalavarojen maailmanlaajuisena jakelijana: 

 • Uhka Barentsin ja Norjanmeren vesien biologisten luonnonvarojen hoidolle, mikä luo ennustettavasti ennakkotapauksia vesien biologisten luonnonvarojen hallitsemattomalle kalastukselle ja sen seurauksena kaupallisten kantojen vähenemiseen sekä kaikkien alueen pohjakalojen lisääntymiseen. 
 • Aiheuttaen elintarvikekriisin, joka on seurausta maailman viljantoimituksiin liittyvistä maailmanlaajuisista ongelmista; 
 • ennennäkemätön hintojen nousu ja monien kehitysmaiden kalatuotteiden markkinoiden pula; 
 • työpaikkojen menetys merenkulun kaupassa ja teollisuusyrityksissä Pohjois-Norjassa, mitä seurasi väestön siirtyminen maan eteläisille alueille. 

[Tuotteiden kysynnän ylittäessä tarjonnan, hinta nousee. Myös tuotantokustannuksien nousu kohottaa tuotteiden hintoja.] 

Kalastussektori ja siihen kytkeytyvät teollisuudenalat eli laivanrakennus, kalanjalostus sekä kuljetuspalvelut ovat Norjalle erittäin tärkeitä. Norjalaiset itse myöntävät, että heidän nykyinen hyvinvointinsa perustuu öljy- ja kaasuteollisuuteen, joka lopulta menettää roolinsa öljy- ja kaasukenttien ehtymisen vuoksi. Mutta kalastusteollisuus sekä ennen öljy- ja kaasubuumia että öljy- ja kaasukenttien ehtymisen jälkeen ylläpitää edelleen taloutta sekä varmistaa valuutan virran. 

Ei pidä myöskään unohtaa, että jotkin pienet asutuskeskukset, erityisesti Pohjois-Norjassa, ovat erikoistuneet kalastukseen ja jalostukseen ja ovat lähes täysin riippuvaisia tästä toimialasta. Otetaan esimerkiksi Båtsfjord. Kolme tai neljä vuosikymmentä sitten se oli ”Jumalan selän takana”. 

Mutta, kun venäläiset kalastajat alkoivat tuoda sinne pyytämiään kaloja, kylä kohosi kukoistukseensa. Sinne ilmestyi kalanjalostustehtaita ja laivojen huoltotukikohta, sekä paikallinen väestö että siirtolaiset saivat työtä. Lisäksi norjalaiset ostavat kalaa venäläisiltä kalastajilta, käsittelevät sen ja lähettävät sen sitten Euroopan maihin lisäarvolla, joka ylittää ostetun kalan kustannukset useita kertoja. 

Myös Venäjää lähimmän Norjan Kirkkoniemen kaupungin asukkaat kärsivät seurauksista, jotka aiheutuvat suhteiden katkeamisesta Venäjään kalastusteollisuudessa ja venäläisten alusten kieltämisestä satamista. Muiden muassa paikallinen Kimek AS korjaa venäläisiä kalastusaluksia. 

Kirkkoniemestä muodostui venäläisten troolarien kotisatama, jossa he odottavat uusia kiintiöitä, tankkaavat, vaihtavat miehistöä ja saavat korjausta. Osa saaliista puretaan ja varastoidaan maihin odotettaessa lastausta muihin Euroopan markkinoille toimittaviin aluksiin. Se on yksi harvoista Euroopan kaupungeista, jossa on kyltit sekä norjaksi että venäjäksi. Siellä on jopa merimieskerho, jossa voi katsella venäläisiä tv-ohjelmia, ja lisäksi paikallisessa kirjastossa on venäjänkielisiä aikakauslehtiä. 

Kauppojen omistajat myyvät myös tavaroitaan venäläisille merimiehille, saaden siitä taloudellista hyötyä. Ei ole vaikea kuvitella seurauksia suhteiden katkaisemisesta Venäjään. 

Venäjä ei ole suurin kärsijä 

Venäjälle pääsyn estyminen Norjan satamiin ei ole ratkaiseva tekijä. Turskan kysyntä maailmassa kasvaa, ja sille kyllä muodostuu saadaan markkinoita. Venäjän valvontaviranomaisten virallisten tilastojen mukaan kuluvan vuoden aikana vesien biologisten luonnonvarojen viennin kysyntä muihin EU-maihin, kuten Puolaan, Saksaan, Portugaliin ja Ranskaan, on kasvanut 2,5-kertaiseksi. 

Lisäksi kalan sekä äyriäisten tarjonta on kaksinkertaistunut Uzbekistaniin (773:sta 1,4 tuhanteen tonniin) ja 59 prosenttia Yhdistyneeseen kuningaskuntaan (3,98:sta 6,34 tuhanteen tonniin). Vienti maihin, jotka ovat venäläisten kalatuotteiden tärkeimpiä ostajia, ovat myös nousussa tänä vuonna: Pohjois-Koreaan 46 prosenttia ja Japaniin 49 prosenttia. 

Venäläisten tuotteiden viennille Nigeriaan on ominaista erityinen kasvu (26,8-kertainen). Useat osastot pyrkivät myös lisäämään valvottujen tavaroiden vientiä ja avaamaan uusien maiden, kuten Ecuadorin, Angolan, Thaimaan ja Irakin, markkinoita. 

Norja menettämässä tärkeät aluesopimukset 

Kukaan ei halua Norjan ja Venäjän suhteiden saavuttavan kiehumispisteen, mutta Venäjän johdolla on valttiässä käsissään. Dmitri Medvedev ja Jens Stoltenberg allekirjoittivat Murmanskissa 16. syyskuuta 2010 sopimuksen merenkulun rajaamisesta ja yhteistyöstä Barentsinmerellä ja Jäämerellä. Kyse oli niin sanotusta ”harmaasta vyöhykkeestä”, kiistanalaisesta 175 tuhannen neliökilometrin alueesta. Se jaettiin kahteen yhtä suureen osaan. 

Ennen sopimusta hiilivetyjen louhinta- ja poraustoimintaa ”harmaan vyöhykkeen” hyllyllä, jossa on runsaasti hiilivetyvarantoja, saattoi suorittaa yksinomaan Venäjä. Allekirjoitettuaan sopimuksen Norja sai myös tällaisen oikeuden. Tämä alue on myös merialue, jolla on runsaasti kalakantoja. 

Tämä sopimus voidaan kuitenkin irtisanoa Norjan epäystävällisen politiikan vuoksi. Tässä tapauksessa norjalaiset kalastajat menettävät rikkaan kalastuksensa tuhansien tonnien kalan ja rapujen pyyntimahdollisuuksien myötä. 

Venäjän federaation valtionduuman puhemies Vjatšeslav Volodin antoi 5.7.2022 duuman kansainvälisten asioiden valiokunnan tehtäväksi harkita Norjan ja Venäjän välisen merialueiden rajaamista ja Barentsinmeren yhteistyötä koskevan sopimuksen irtisanomista. Tämä olisi vakava isku kalastusteollisuudelle, joka tuo Norjalle paljon rahaa. 

Pohjoisen merialueen saarto vastatoimena? 

Pohjoisen naapurin Norjan päätös estää venäläisten tavaroiden toimittaminen Huippuvuorille oli vähintäänkin yllättävä. 9. helmikuuta 1920 Huippuvuorten sopimus allekirjoitettiin Pariisissa. Sitä ennen se oli ei-kenenkään maata. Venäläiset pomorit tutkivat sitä muutama vuosisatoja sitten, he kalastivat siellä ja kutsuivat sitä Grumantiksi. 

Vuonna 1924 Neuvostoliitto tunnusti Norjan suvereniteetin Huippuvuorille, varsinkin kun venäläisille delegoitiin samat oikeudet kuin allekirjoittajamaiden kansalaisille. Venäläinen hiilikaivosyritys Arktikugol on toiminut Huippuvuorilla vuodesta 1931 lähtien. Siellä toimii myös Barentsburgin kaivos. 

Vuonna 1977 Norja ilmoitti perustavansa 200 mailin kalastussuojeluvyöhykkeen, mikä esti aktiivisesti Venäjän kalastajia kalastamasta alueella. Mutta toisaalta Venäjä voisi lähettää kalastusaluksensa sotalaivojen suojeluksessa alueelle ”rauhoitellakseen” hieman Norjan rannikkovartiostoa. Tämä taas heikentää vakavasti maiden välisiä suhteita. 

Vaikka tällainen skenaario on erittäin epätoivottava, Venäjä voisi seurata esimerkkiä Kiinasta, joka vastauksena Nancy Pelosin Taiwaniin saapumiseen järjesti laajamittaiset harjoitukset lähellä rannikkoaan, mikä tukkisi sekä merikuljetusreitit että kalastusmahdollisuudet. Mikä voisi estää pohjoista laivastoa suorittamasta samanlaisia, pitkäaikaisia harjoituksia Norjanmerellä, alueilla, joilla norjalaiset kalastusalukset ovat aktiivisimpia? 

Pohjoinen laivasto voisi suorittaa niitä säännöllisesti, toistuvasti, ja pitkiä aikoja. Se olisi suuri isku Norjan kalastusteollisuudelle. 

Venäjä voisi kuitenkin heikentää Norjan kalastusteollisuutta myös turvautumatta äärimmäisiin toimenpiteisiin. Oikeastaan laajamittainen propagandakampanja Norjan kalastusteollisuuden häpäisemiseksi riittäisi. Ja tällaiselle kampanjalle on syynsä. Jopa norjalainen ekologi Kurt Oddekalv vahvisti, että keinotekoisesti viljelty norjalainen lohi on maailman myrkyllisintä kalaa. Hän toimitti todisteet ranskalaisille toimittajille Nicolas Danielille ja Louis de Barbeyracille. Lohi kärsii haimanekroosista ja tarttuvasta anemiasta. 

Norjalainen lohi on 5 kertaa myrkyllisempää kuin muut tuotteet, sellaista kalaa ei voi syödä. 50 prosenttia norjalaisilla tiloilla kasvatetuista turskanpoikasista syntyy mutaatioina. Nämä tosiasiat eivät tietenkään ole tulleet tunnetuiksi monissa maailman maissa, mutta Venäjä voisi korjata tämän puutteen – kertoa ja viestittää siitä koko maailmalle. 

Yhteenvetona ajatuksia pohjoisen naapurimme Norjan ja Venäjän suhteesta kalastusalalla, niin Norjan hallituksen kuin eduskunnankin kannattaisi harkita useaan kertaan maalle ja kansakunnalle kohtalokkaita päätöksiä. Taloussuhteiden katkaiseminen on helppoa, mutta niiden palauttaminen jälkeenpäin on vaikeaa. Ja kuten havaitsemme, Venäjä ei ole riippuvainen suhteista Euroopan maihin, koska se on onnistuneesti keskittynyt Aasian ja Tyynenmeren alueen maihin, Afrikan mantereelle sekä Latinalaiseen Amerikkaan. 

Toimittajan päätelmiä 

Venäläisten alusten pääsyn kieltämisessä Norjan satamiin, ja sen kalastuskiintiöiden irtisanomisessa ei ole mitään järkeä. Niin ikään on täydellistä typeryyttä sulkea  rajat venäläisturismilta, joka toimii välttämättömänä tulovirtana Itä-Suomen taloudelle. Näistä Venäjän vastaisista rajoituksista ja länsivaltioiden Venäjälle asettamista sanktioista ynnä Ukrainan terrorismin tukemisesta koituvat kärsimykset koko EU:n alueelle, eikä vähinten Suomelle. 

Yllä mainittu on tietysti negatiivisen globaalin eliitin käskyläisten syytä ainakin välillisesti. Nämä käskyläiset tai alistetut lakeijat toimivat länsivaltioiden hallituksissa ja eduskunnissa päättäjinä saattaen kotimaitaan täydelliseen rappiotilaan sekopäisillä päätöksillään. 

Toimittanut ja referoinut: Markku Juutinen 

Lähteet 

 1. Tanskalainen Børsen-sanomalehti 

Norjalainen media: Kiova vaatii ”kalastuspakotteiden” käyttöönottoa Venäjän federaatiota vastaan (topcor.ru) 

(PDF) Enforcement Co-operation between Norway and Russia in the Barents Sea Fisheries (researchgate.net) 

Muut tiedostot: 

Business | High North News 

NRK: Ukrainan sota erottaa Pohjois-Venäjän alkuperäiskansat useista yhteistöistä Suomen, Norjan ja Ruotsin kanssa (yle.fi) 

6 kommenttia

 1. PAKOTTEET SIIONIN VIISAIDEN JUONI
  Valko-Venäjän presidentti Alexander Lukashenko: ”Kukaan maailmassa ei uskalla korottaa ääntään ja kiistää holokaustia, koska juutalaiset ovat saaneet maailman polvistumaan edessään”. Lukashenko siis rivien välissä kiisti holokaustin. Kukaan toinen presidentti ei ole uskaltanut lausua samaa. Venäjän mustamaalaus ja suoranainen vaino pakotteilla on Siionin Viisaiden juoni yrittää heikentää Venäjää. Pakotteet ovat käsittämättömiä ja koskevat ennemmin niiden asettajia kuin Venäjää. Koko länsi on saatu vihaamaan venäläisiä, joiden elämää yritetään tehdä mahdollisimman vaikeaksi. Suomalaiset poliitikot ovat etunenässä mollaamassa Venäjää. Tämä kaikki pitää sisällään uuden suursodan aloittamisesta Venäjää vastaan. Venäjän vastainen valheellinen propaganda on huipussaan. Tyhmät suomalaiset ovat EU:n ja WEF:n kuuliaisia oppilaita tässä propagandasodassa. Maailma on kolmannen maailmansodan kynnyksellä. Suomen kohtalo on olla USA:n hyökkäyksen tukikohtana ja ottaa vastaan Venäjän ydinaseiskut. Kaikki näyttää menevän Siionin Viisaiden pussiin. Mutta Kaitselmus puuttuu tähän peliin eikä salli juutalaisten valloittaa koko maailmaa ja tehdä koko maailman väestöä orjikseen, niin kuin he suunnittelevat. Great Reset tulee epäonnistumaan. Suomen päättäjät tulee tuomita kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). Kirjoita kannatusilmoitus Jaana Kavoniuksen Totuuspuolueelle (https://totuuspuolue.net/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!! Vaihtoehtomedioita:
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.tapiopuolimatka.net/8
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko
  novabethlehem@com

  Plusääni(11)Miinusääni(4)
 2. Atlanttisten globalistien ajama The Great Reset -agenda on viime aikoina edistynyt hurjaa vauhtia Ukrainan sodan verukkeella. On jo vaikea sanoa, selviytyykö Eurooppa ensi talvesta ilman vakavia vaurioita. Pahinta on, ettei mitään aitoja korjausliikkeitä ole luvassa edes ensi talven jälkeenkään. Jokaisesta talvesta on määrä tulla edellistä tappavampi. Ohjelma viimeistellään Vihreän Siirtymän huijauksella, energiapulalla, hyperinflaatiolla, suursodalla, typppilannoitepulalla ja siitä johtuvalla ruokapulalla. Nähtävästi myös kalaravinnon saantia pyritään heikentämään.

  Nordstream 1 ja 2 kaasuputkien räjäytys meni jo röyhkeydessään aivan uudelle tasolle. USA ja tietyt Itä-Euroopan maat ovat vaatineet kaiken molempia osapuolia hyödyttävän kaupan katkaisemista Venäjän ja Euroopan välillä. Tämä on sabotaashia tai jopa terrorismia. Onko muuten sattumaa, että räjähdys tapahtui 26.9.2022, joka on juutalaisen kalenterin shemitah- eli sapattivuoden viimeinen päivä? Tämän jälkeen alkaa ’Jubilee’ eli juutalaisten riemuvuosi. Tällainen on aina 7×7 vuoden sapattikierron jälkeen. Riemuvuotena kaikki velat annetaan juutalaisille anteeksi. Edellisenä riemuvuotena 1974 USA:n juutalaiset saivat itselleen petrodollarin, joka takasi USA:lle kissanpäivät eikä amerikkalaisten ei tarvinnut tehdä juuri mitään ponnisteluja elintasonsa ja finanssipääomiensa kertymisen eteen paitsi valvoa hallitsemiensa pankkien tai viime kädessä ylimitoitetun armeijansa kautta sitä, että muu maailma pysyy sille asetetussa roolissa eikä haasta USA:n dollarin reservivaluutta-asemaa. Samalla perustettiin poliittinen EU pitämään Saksa ja Eurooppa kurissa. Viime aikoina EU:n rooli Euroopan kansojen vaurioittajana on korostunut ja komissiota vetää harkintakyvytön nainen.

  Suomalaisilla näyttäisi olevan lupa heittää aivot narikkaan, kun on kyse Venäjästä. Siksi suomalaiset on helposti saatu mukaan edellämainittuun sabotaashi-kampanjaan täysin vastoin omaa etuaan. USA:n ’deep state’ tai EU:n atlanttinen komissio päättävät sen, mitä Suomi tekee. Tälle vasallin asemalle venäjävihaan kiihotettu kansa hurraa ja arvelee, että näin Suomen itsenäisyys on taattu. Kaikki perustellaan sillä, että näin Venäjä pidetään loitolla eikä millään muulla näytä olevan mitään väliä. Suomalaisten ulkopoliittisiin aivoihin mahtuu vain yksi asia ja se on pelottava ja inhottava Venäjä, jonka kanssa ei saa olla missään tekemisissä paitsi aseellisesti. Kaikki uhrataan tälle pakkomielteelle, josta on tullut käänteinen epäjumala.

  Itse asiassa päinvastainen toteutuu ja Venäjä saattaa hyvinkin aktivoida desanttitoimintaa maassamme, joka on sille avoimesti vihamielinen. Suomalaisten sairaaksi yltynyt viha ja pelko itse asiassa pahentaa turvallisuustilannetta, koska Venäjä voi jossain vaiheessa kokea, että tilanteelle on tehtävä jotain. Nato-jäsenyys ei tässä auta mitään, koska Nato ja Venäjä itse asiassa jo ovat sodassa ja Venäjä joutuu eliminoimaan ensin ne Nato-jäsenmaat, jotka ovat sitä lähinnä. Suomalaiset ovat kuitenkin olleet sitä mieltä, että rauhantila Suomen ja Venäjän välillä on mahdoton ja päättivät kutsua Naton apuun.

  Suomalaiset luottavat USA:han tai britteihin niin paljon, että he eivät voi uskoa, että USA:n ”deep state” on Nordstream 1 ja 2 iskujen takana, mitä toki ei ole vielä vahvistettu. Suomessa ei ole enää mahdollista käydä täysjärkistä ulkopoliittista keskustelua. Esimerkiksi Paavo Väyrystä sensuroidaan Uusi Suomi-blogialustalla, koska hänen tasapainoiset näkemyksensä ovat liikaa Suomen Nato-blokille. Natosta on tullut uusi kultti Suomeen, jonka järkevyyttä ei saa kyseenalaistaa tapahtui vaikka mitä. Liikkeen kulttiluonteesta kertoo se, että sen kannattajat esittävät aivan päättömiä näkemyksiä, esimerkiksi että Venäjä voidaan tuhota totaalisesti ja pyyhkiä pois kartalta ydinsodalla vieläpä niin, ettei Suomi vaurioidu prosessissa.Tällaiset henkilöt on ennen vanhaan passitettu mielisairaalaan toipumaan.

  Plusääni(12)Miinusääni(3)
 3. Artikkelissa mainitaan Ukrainan hallinnon tavoitteet, määritelmä on hieman harhaanjohtava, Ukrainan hallinto on Yhdysvaltain asettama nukkehallinto, jonka presidenttinä on juutalainen mediapelle. Käytännössä Ukraina oli Yhdysvaltain miehittämä jo ennen Venäjän erikoisoperaatiota.

  Plusääni(7)Miinusääni(1)
  1. ”… Ukrainan hallinto on Yhdysvaltain asettama nukkehallinto, jonka presidenttinä on juutalainen mediapelle. Käytännössä Ukraina oli Yhdysvaltain miehittämä jo ennen Venäjän erikoisoperaatiota.”

   Kyllä näin on juttu. Magneettimedian julkaisema artikkeli perustuu lähteisiin, vaikka tosin juutalaisvaikutteisen Yhdysvaltojen ja Ukrainan juutalaisen nykyhallinnon luonteesta olisi voitu esittää huomautus hakasuluissa. Kuitenkin M-mediassa näistä ”juutalais-” eli kasaarimafian yhteyksistä on ollut mainintoja melkein jokaisessa artikkelissa.

   Kiitokset kuitenkin, että asia pääsi tässä myös esille.

   Plusääni(7)Miinusääni(2)
 4. KUKA RÄJÄYTTI KAASUPUTKET?
  Viime helmikuussa, 3 viikkoa ennen sodan alkua, Joe Biden kertoi kameran edessä, että hän voisi laittaa lopun näille kaasuputkille: “Jos Venäjä hyökkää tankkien ja joukkojen voimin Ukrainan rajan ylitse, jälleen, silloin Nord Stream 2 tulee päättymään. Me tulemme laittamaan sille lopun.
  Miten te voitte tehdä sen? Koska projektin hallinta on Saksalla. Me tulemme… Lupaan teille, että me pystymme tekemään sen.”
  Kun kysyttiin, että miten pystytte siihen? Hän lupasi pystyvänsä siihen. He ovat siis miettineet tämän. Mutta silti tuota videota katsoneet eivät ottaneet Bidenia tosissaan, kun hän sanoi sen.
  Victoria Nuland ulkoministeriöstä on puhunut tästä samasta. Nuland tunnetaan ainaisena sodanlietsojana. Hän työskenteli Irakin hyökkäyksessä eikä koskaan pahoitellut sitä, vaan jatkoi juonimaan vallankaappausta Ukrainan hallituksen syrjäyttämiseksi. Hän siis pystyy mihin tahansa. Mutta pystyisikö hän ympäristöterrorismiin? Tämä vaikuttaa jopa liian äärimmäiseltä Victoria Nulandille. Hän puhui näin tammikuussa: “Mitä tulee Nord Stream 2 -putkeen, me jatkamme tiukkoja ja selkeitä keskusteluja liittolaistemme kanssa Saksassa. Ja tahdon tehdä tämän tänään selväksi. Jos Venäjä hyökkää Ukrainaan, tavalla tai toisella, Nord Stream 2 ei tule enää jatkamaan eteenpäin. Tavalla tai toisella, me tulemme pysäyttämään Nord Streamin.”
  Nyt Suomen älykääpiöt poliitikot väittävät, että kyseessä on Venäjän juoni ja että Venäjä teki nämä räjäytykset. Miksi Venäjä tuhoaisi omaa omaisuuttaan, joka tuottaa sille voittoa valtavasti? Tässä taas näkyy, että Suomen johtavat poliitikot keksivät mitä tahansa valheita voidakseen syyttää Venäjää. Ensin viisumirajoitukset ja nyt valheelliset syytökset kaasuputkien räjäyttämisestä. Venäjälle ei ole mitään hyötyä putkien räjäyttämisestä. On myös mahdollista, että kaiken takana on Israel, joka osaa räjäytykset ja on Siionin Viisaiden käskyläinen. Yle tuputtaa jo valhetta, että Venäjä on syyllinen.
  Benjamin Kivilohkare, miles Domini

  Plusääni(10)Miinusääni(2)
  1. Suomalaisille on nähtävästi varattu aivan erityinen aasin asema jopa länsimaisessa yhteisössä. Vain aniharva uutismedis lännessä suoraan syyttää Venäjää kaasuputkien tuhoamisesta. Kaikki osapuolet esim. Nato ja Pentagon vaativat tutkimuksia. Itse arvelen, että putkien räjäytys liittyy Saksan rankaisemiseen. USA;n syvähallinto kokee Saksan olevan itselleen uskottomasti käyttäytynyt jalkavaimo ja rankaisee tätä nyt sellaisilla tavoilla, joita voivat keksiä vain juutalaiset aivot. Tilanne on suoraan rinnasteinen toisen maailmansodan jälkeiseen tilanteeseen eli Morgenthau-suunnitelmaan, jonka myötä Saksan kansa olisi tapettu suurelta osin nälkään. Suunnitelma on kaivettu naftaliinista ja päivitettu metodien osalta, kun USA:ta johtavat kasaarit havaitsivat, että Saksa on harjoittanut uskottomuutta Venäjän kanssa. Sillä, että kostosuunnitelma on erittäin tuhoisa myös muulle Euroopalle, ei ole mitään väliä. Juutalaisen itsekeskeisen ’chutzpah’-röyhkeyden voi tunnistaa myös Ukrainan presidentin Zelenskyn hahmossa, joka vaatii koko Euroopan ja maailmanrauhan uhraamista oman pakkomielteisen ja rauhaan suostumattoman puolustussotansa vuoksi. Seuraavana kaasuputkien taivaaseen lähtee Turkstream-putki, jonka avulla Venäjälle liian myötämieliset Unkari ja Serbia saavat kaasua.

   Tilanne on Suomen kansan selviämisen kannalta erittäin kriittinen jopa painajaismainen. Kansa on aivopesty eikä pysty tunnistamaan todellisia vihollisiaan. Vain ihme voi enää pelastaa Suomen. Vaadittaisiin mielenmuutosta (ts. katumusta) ja kääntymistä Jumalan puoleen. USA:n, Iso-Britannian ja Israelin harjoittamasta satanismista tulee ensi tilassa luopua. Tällä hetkellä politiikan hegemonia on täysin päinvastainen. Massamedian Suomea itsetuhoon kannustava propaganda on saavuttanut jo maanisen intensiteetin.

   Plusääni(7)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat