Kommentti: Syrjivä valtamedia

Journalistiliiton toimittajille laatimissa ohjeissa sanotaan heti alussa, että ”Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.”

Näin pitäisi olla, vaan ei ole.

Tutkimus, joka julkaistiin helmikuussa 2010 American Behavioral Scientist- lehdessä, keskittyy nk. SCAD-konseptiin. SCAD-lyhenne tulee sanoista State Crimes Against Democracy; valtion rikokset demokratiaa vastaan. Artikkelin tekijä, professori Lance deHaven-Smith Floridan yliopistosta kuvailee, kuinka SCAD-toiminnassa korkean tason hallintovirkailijat ja yksityisesti omistetut yritykset ovat yhdessä toimien osallistuneet erilaisiin peiteoperaatioihin saavuttaakseen poliittisia ja taloudellisia etuja.

Esimerkkeinä hallitusten todistetusti harjoittamasta SCAD-toiminnasta ja käytetyistä keinoista deHaven.-Smith esittelee McCarthyismin, Sikojen lahden, Watergate-skandaalin, Iran-Contra-tapauksen, Irakin sodan aloittamisen sekä Daniel Ellsbergin psykiatrin toimistoon murtautumisen; tarkoitus oli löytää luottamuksellista potilasmateriaalia, jolla Ellsbergin sanomiset voitaisiin saattaa kyseenalaisiksi.

SCAD-toimintaan kuuluu myös epäilijöiden leimaaminen salaliittoteoreetikoiksi. Leimalla pyritään estämään itse asian laajan julkisen tarkastelun kohteeksi joutuminen sekä puolueeton tutkinta, jossa tunneseikoilla ei ole sijaa. Psykologi Laurie Manwell toteaa SCAD-toimijoilla olevan psykologisen edun:

– Tutkimus osoittaa, että ihmiset eivät ole halukkaita tutkimaan vaihtoehtoista tietoa esittävää kritiikkiä, paljon mieluummin he tutustuvat vain sellaiseen tietoon, joka vahvistaa heidän jo olemassa olevia uskomuksiaan, hän kertoo.

Professori Steven Hoffman vahvistaa:

– Kognitiivinen teoria, joka tunnetaan ”motivoituna järkeilynä” kertoo, että ihmiset hakevat tietoa, joka vahvistaa heidän käsityksiään sen sijaan, että he rationaalisesti tutkisivat vaihtoehtoja. Tutkimustulostemme mukaan ihmiset tosiasiassa hylkivät uskomuksilleen vastakkaista informaatiota, ja kieltäytyvät ajattelemasta sitä.

Tämä pätee paljolti valitettavasti myös akateemisessa maailmassa. Vertaisarvioidussa Open Chemical Physics Journal (Volume 2, 2009) julkaistu artikkeli “Active Thermitic Material Discovered in Dust for the 9/11 World Trade Center Catastrophe.” käsitteli Osama bin Ladenin työksi väitettyä WTC-kaksoistornien terrori-iskua, jota kriittiset arvioijat pitävät todennäköisenä SCAD-toimintana.

Kirjoittajat olivat tutkineet SEM-mikroskoopilla ja XEDS-spektroskopialla WTC:n raunioista otettuja näytteitä ja löytäneet nanotermiitti-räjähdysainetta. Valtamedioissa löytö ei kuitenkaan saanut ansaitsemaansa huomiota.

Jätetään syrjään salaliittoteoria-leimat, ja harkitaan vain median vaikenemisen seurauksia: avoimen, todisteisiin perustuvan keskustelun puuttuminen kriittisistä aiheista yhteiskunnassamme on sensuuriin perustuvaa toimintaa, jonka seurauksena myöskään yhteiskuntamme ei ole terve, avoin ja läpinäkyvä. Ei, vaikka hallitus ja media niin väittävätkin.

Linkkejä:

Journalistin ohjeet http://www.journalistiliitto.fi/pelisaannot/journalistinohjeet/

Laki Yleisradion toiminnasta http://yle.fi/yleista/pelis_ylelaki.shtml

Medialinnakkeet http://www.medialinnakkeet.com/

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat