Koneen Säätiö tukee mm. vedellistä feminismiä; seksuaalivallankumouksen tarkastelua

Koneen Säätiön tukemisen kohteena on jälleen narrimaisia hankkeita. Tänä vuonna Turun taidemuseo järjesti näyttelyn, johon liittyvää ”hydrofeminististä” (vedellinen feminismi) tutkimustyötä säätiö rahoitti 101 600 eurolla. Tämä liittyy osaltaan Frankfurtin koulukunnan aloittamaan seksuaalivallankumoukseen, joka jatkuu myös aikamme yhteiskunnassa. 

_________ 

Veronmaksajien tukema Koneen Säätiö yllättää jälleen rappiokulttuurin sponsoroinnillaan. Koneen Säätiö on tukenut  esimerkiksi sellaisia “taiteen” ja “tieteen” suutauksia kuten esimerkiksi (DOS. FT VIOLA CAPKOVA JA TYÖRYHMÄ (TUPÄ)) Tuntemattomalla päähän? Kaunokirjallisuus aikuisten maahan muuttaneiden suomen kielen edistäjänä, mitä tuettiin 263 400 eurolla; (YHTEISKUNTATIETEIDEN TOHTORI ANNUKKA LAHTI) Kun sateenkaaren päässä on ero [tutkimus pureutuu julkisuudessa vähän käsiteltyyn aiheeseen: eroihin ja ongelmiin sateenkaarisuhteissa ja -perheissä], mitä tuettiin 117 200 eurolla ja (FT, DOSENTTI, YLIOPISTONLEHTORI RIIKKA ROSSI JA TYÖRYHMÄ) Arktinen hysteria: oudot pohjoiset tunteet (tuki 280 000 euroa). 

Nyt Koneen Säätiön tukemisen kohteena on entistä mielisairaampia hankkeita. Tänä vuonna Turun taidemuseo järjesti näyttelyn, johon liittyvää ”hydrofeminististä” (vedellinen feminismi) tutkimustyötä säätiö rahoitti 101 600 eurolla. 

Kulttuurimarxistinen Niin & Näin ‑lehti kuvailla säätiön rahoittaman hankkeen valjua, mutta korulauseisiin kätkettyä sisältöä. Mutta koska sisältö on täysin kaiken älyllisyyden ja järjellisyyden ulottumattomissa meidän on pakko esittää se hiukan enemmän järkiperäistettynä. Näin me kirjoitimme: 

Vedellinen feminismi on nykyisen “humanismin” keskusteluissa pulpahtanut taaskin pinnalle. Käsitteen on jälleen aktivoinut feministi Astrida Neiman, joka on puuhastellut kaikkea normaalia sukupuolisuutta ja suhteita (heteroutta eli miehen ja naisen solmimaa suhdetta) vastaan. Täten keskellä ekologisen kriisin aikakautta hydrofeministinen ajattelu auttaa syrjäyttämään binäärisiä (eli kaksijakoisia sukupuolikäsityksiä) käsityksiä kehoista sekä sijoittamaan ihmisen uudelleen suhteessa toisiin vedellisiin olioihin

Voidaan sanoa, että filosofiassa substanssi eli perusaines tarkoittaa ontologisena käsitteenä pysyvää oliota, joka viittaa johonkin asiaan tai entiteettiin. Koska hydrofeminismissä ei ole mitään substanssia, ei sen yhteydessä voida puhua minkään kaltaisesta filosofiasta. 

Miksi suomalaisissa yliopistoissa opetetaan tällaista tyhjänpäiväisyyttä, josta on vain haittaa ihmisen henkiselle kehitykselle? Yliopistoissa harjoitetaan vähä-älyistä terveeseen kehitykseen kuuluvan naisen ja miehen välisen suhteen kyseenalaistamista esimerkiksi homo- ja lesbotutkimuksissa sekä ns. queer-tutkimuksissa. Kysymyksessä on siis seksuaalivallankumous. Miksi tällaisen mielisairauden annetaan jatkua kansalaisten maksamilla verorahoilla?  

 Yllä esitettyjen projektien tukeminen  ja osittain korkeakoulu- ja yliopistomaailma ovat osoituksena suomalaisen yhteiskunnan syvästä rakenteellisesta degeneraatiosta (rappio) ja korruptiosta. Henkisen mädänneisyyden syöksykierre on myös suomalaisessa yhteiskunnassa päätähuimaava. Mikä on tämän “kehityksen” pääteasema? 

Huomionarvoista on, että Koneen Säätiön miljardööriomistajat rahoittavat projekteja, jotka ovat suomalaisvihamielisiä sekä kulttuurillista perikatoa laajentavia, ja tämän rappion kustantajiksi joutuvat osaltaan kukin suomalainen veronmaksaja. Eikö olisi aika ryhtyä rakentamaan toisenlaista poliittista ja yhteiskunnallista järjestelmää? Kyllä olisi! 

Lopuksi

Yllä esitetty kulttuurimarxistinen seksuaalivallankumouksen yhteiskunnan rappeuttaminen on selitetty Eric Strikerin (ES) kirjoituksessa, joka on esitetty The Unz Review: An Alternative Media Selection -julkaisussa. ES kiinnittää huomiota tiettyjen juutalaistoimijoiden haluun normalisoida pedofiliaa ja edistää seksuaalivallankumousta. Tämä on saanut alkunsa myös Frankfurtin koulukunnasta, joka aloitettiin Saksassa, jossa kansallisuusaate tarkoitti usein juutalaismafian vastaisuutta. Israelilainen teologi Gershom Scholem on todennut, että Frankfurtin koulukunta oli käytännössä ”juutalainen lahko”, joka pyrki muiden muassa seksuaalivallankumousen kautta murtamaan perinteisen yhteiskunnan ja valtion peruspilarit, kuten esimerkiksi avioliittoinstituution, uskonnon ja isänmaallisuuden. 

Tähän liittyen italialainen Antonio Gramsci (1891-1937) väitti, että länsimainen (hänen termistössään ”porvarillinen”) kulttuuri oli tehnyt työväenluokan sokeaksi todellisille marxilaisille luokkaeduille. Ennen kuin marxilainen vallankumous voisi onnistua, länsimainen kulttuuri olisi tuhottava. Gramsci kirjoitti vankilassa ollessaan sarjan suunnitelmia, jotka nykyään tunnetaan nimellä Vankilavihkot.Niissä hän esitteli ”kulttuurihegemonia”-teoriansa, eli tähän liittyen yhteiskunnan vallitsevien arvojen korvaamisen toisilla. 

Kansallisuusaatteen kivijalkoja ovat perhe, armeija ja uskonto. ”Juutalaislahko” siis on järkeillyt, että yliopistoihin ja kulttuurielämään olisi synnytettävä liike, joka hyökkäisi isänmaallisia sekä perhe- ja maanpuolustuskeskeisiä arvoja vastaan. Näin terveen nationalismin ja isänmaallisuuden kehitys on pystytty katkaisemaan. 

Täten myös Koneen Säätiön tukemat rappiokulttuurin hankkeet, korkeakoulujen ja yliopistojen seksuaalivallankumousta edistävät opetukset sekä tutkimukset ovat pelkästään Eric Strikerin kirjoittaman modernin ja väkivallattoman vallankumouksen jatkumoa. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

Yleinen apurahahaku: Tieteen arvioijaprofiilit (5.12.2019) – Koneen Säätiö : Koneen Säätiö (koneensaatio.fi) 

Ajattelua veden kanssa | niin & näin (netn.fi) 

koivunen209-214.pdf (helsinki.fi) 

Authoritarians and Jews: The Push to Normalize Pedophilia, by Eric Striker – The Unz Review 

_ _ _ _ 

 1. Gramcsi, Antonio. (1975, 2009). Vankilavihkot. (Suom. Mika Böök, Martti Berger & Lena Talvio). Tampere: Vastapaino. 

14 kommenttia

 1. Homoseksuaalisuus ei ole mikään mielisairaus. Jokainen kokee seksuaalisuuden omalla tavallaan. Vaikka tietyt ihmiset eivät koe sitä samanlailla, kuin heteroseksuaaliset, ei se tarkoita sen olevan mielisairaus.

  Plusääni(8)Miinusääni(4)
 2. KASAARIEN VALTAKAUSI
  Tulevaisuuden historiankirjoittajat tulevat kuvaamaan aikakauttamme ”kasaarien valtakaudeksi”. Tämä siksi, että nykyjuutalaiset polveutuvat 90 %:sesti kasaareista, jotka käännytettiin juutalaisuuteen 700-luvulla. Juutalaiseen uskontoon eli talmudismiin kuuluu kaikenlainen Jumalallisen Järjestyksen väärentäminen. Emanuel Swedenborg kirjoittaa: ”Se on sellainen kansa, että se on täysin erilainen muista kansoista, ja että siihen kansaan on iskostettu yritys tuhota ja vääristää kaikki mikä kuuluu yhteiskuntaan, ja milloin vain tilaisuus tarjoutuu, he osallistuvat sellaiseen toimintaan eivätkä saa mistään muusta niin suurta iloa kuin järjestyksen lakien eli siis yhteiskunnan lakien tuhoamisesta, sillä heillä on sisäistetty viha itse Järjestystä kohtaan, joka on Herra. Tästä minulla on paljon kokemuksia.” (Spiritual Diary, nro 2260). Juutalaiset pyrkivät siis kaikessa väärentämään Jumalallista Järjestystä, johon kuuluu myös kaksi vastakkaista sukupuolta eli mies ja vaimo ja niiden yhtymisen seurauksena uusi ihminen. Kaikenlainen sukupuolinen perverssio on helvetistä. Kulttuurimarxistit yrittävät hajottaa terveet perhearvot saastaisilla teorioillaan. He suosivat homoutta ja lesbo-kulttuuria sekä muita Jumalallisen Järjestyksen vastaisia perverssioita. Näihin syyllistyvät myös nykyajan juutalaisten huijaamat kristityt. Onpa pride-kulkueessa nähty luterilaisen kirkon piispakin. Jumalalliseen Järjestykseen eivät kuulu perverssiot, joita ei valtiovallan tulisi tukea. Nykyinen pride-kultti on mennyt äärimmäisyyksiin. Aito avioliitto on Jumalallisen Järjestyksen perusta. Tästä on parhaiten kirjoittanut Emanuel Swedenborg kirjassaan Aviorakkaus (Helsinki 2011, myydään Adlibriksessä, ”Aviorakkauden viisauden ilot, jota seuraa haureellisen rakkauden hulluuden himot”). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/ )! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(4)Miinusääni(2)
  1. ”Kulttuurimarxistit yrittävät hajottaa terveet perhearvot saastaisilla teorioillaan. He suosivat homoutta ja lesbo-kulttuuria sekä muita Jumalallisen Järjestyksen vastaisia perverssioita.”

   Pitäisikö Amerikan ottaa huomioon, että Kiina puuttuu miesten ”naisistamiseen”?
   Robert Bridge — Syyskuu 7, 2021
   Yhdysvaltain eliitti ei ehkä joko aisti ongelmaa amerikkalaispoikien meneillään olevasta feminisoitumisesta, tai sitten sillä ei ole halua nähdä Yhdysvaltojen menestyvän elinkelpoisena kansakuntana pitkään.

   Kiinan kommunistinen puolue, joka aistii yhtä pelottavan ideologisen haastajan kuin uskonnollinen järjestys, on vetänyt rajan hiekkaan ja määrännyt sääntelyelimet hillitsemään julkkiskulttuurin ”kaaosta” ja etsimään keinoja ”naisellisten” julkkisten vaikutuksen rajoittamiseksi.
   Voivatko Yhdysvallat, jolla ei ole yhtä yhtenäistä päätöksentekokoneistoa, säätää purjeensa vastaamaan samaan haasteeseen?

   Ulkomaisten kulttuurivaikutteiden, eikä vähiten Etelä-Korean ja sen suosittujen K-pop-poikabändien, tunkeutumisen vuoksi Peking on käytännössä julistanut kansallisen hätätilan. Kiinan presidentti Xi Jinping on moraalisemman ja ”terveemmän yhteiskunnan” edistämisen nimissä vaatinut ”kansallisen uusiutumisen” ohjelmaa, jonka tavoitteena on valvoa julkkisten ”epäjumalanpalvontaa”, eikä vähiten niiden miestähtien, jotka esiintyvät naisellisina, kuten AP kertoo.

   …Samaan aikaan Yhdysvallat, kulttuurisesti ja poliittisesti hajanainen kansakunta, josta on tullut globalistien ja heidän maallisten juonittelujensa nollapiste, on täysin halvaantunut, kun on kyse lainsäädännön käyttöönotosta, jolla suojellaan lapsia hulluksi käyneiden kulttuurikokeilujen hyökkäyksiltä.

   Kiinan ja Venäjän kaltaisissa itsenäisissä maissa, joita steroidien varassa oleva liberalismi ei ole valloittanut, on yhä voimaa suojella nuoria kansalaisiaan, ja vieläpä hämmästyttävän ripeästi. Tämä oikeus ei ole enää mahdollista vapauden maassa, jossa yhtiöiden myötämielinen mediakoneisto pitää kaksi osapuolta – konservatiivit ja liberaalit – jatkuvassa sodassa keskenään asioista, joiden ei olisi koskaan pitänyt olla kysymyksiä.

   Pojat ovat poikia” ei ole enää itsestäänselvyys, ja tämä traaginen asiaintila saattaa auttaa Yhdysvaltoja häviämään geopoliittiselta näyttämöltä nopeammin kuin kukaan olisi voinut kuvitellakaan.
   https://www.deepl.com/Translator
   https://www.strategic-culture.org/news/2021/09/07/as-china-cracks-down-on-the-feminization-of-males-should-america-take-note/

   Plusääni(1)Miinusääni(1)
    1. Hyvä kysymys. Ei siinä ole mitään vikaa, päinvastoin, jos se ei käy miehisyyden kustannuksella. Sama juttu naisten kohdalla. Tärkeää on että omat sukupuoli hormonit (testosteroni ja estrogeeni) ohjaavat koska se on luonnon luoma tapa. Luonto on luonut kaksi sukupuolta ja määrännyt järjestyksen ja kun siitä liikaa poiketaan elämän juoni katoaa ja käy huonosti.
     Viittaan alempaan kommenttiini ”Vastoin luontoa” 12.9.2021 at 11.17

     Plusääni(0)Miinusääni(1)
 3. Läntisen feminismin todelliset kasvot
  OLLI VIRTANEN
  https://sarastuslehti.com/2021/07/18/lantisen-feminismin-todelliset-kasvot/
  Feministisen jargonin patriarkaatti vertautuu lähinnä monoteististen uskontojen paholaisen kaltaiseen metafyysiseen pahaan, joka on kaikkialla läsnä ja vetelee naruista jossakin varjojen kätköissä. Kuten sanottua, oikeitakin patriarkaatteja maailmasta kyllä löytyy, mutta läntisten yhteiskuntien ongelmien selittäminen miesten ylivallalla osoittaa yksinkertaisesti puutteellista todellisuudentajua.
  … Tärkein huomio on kuitenkin, että väittäessään olevansa heikomman puolella feministit syöttävät ranteenpaksuista pajunköyttä. Vanha viisaus tietää, että sanojen ja tekojen ollessa ristiriidassa kannattaa katsoa tekoja, eikä naisasiaväen toiminta jätä tässä suhteessa epäselvyyksiä.
  Moderni feminismi on degeneroitunut silkaksi kieroutuneeksi vallankäytöksi: feministien modus operandi on hyökätä sosiaalisessa mediassa joukolla yhtä vastaan somepäivityksessä lausutun väärän sanan tai vuosikymmeniä sitten väitetysti tapahtuneen ahdistelun vuoksi, ja pelkkä epäilys riittää jo tuomion julistamiseen ja täytäntöönpanoon.
  Ja mikäänhän ei tunnetusti saa violettihiuksisen, tatuoidun, lävistetyn, ”Smash White Men” -paitaan pukeutuneen länkkärifeministin pikkuhousuja kostumaan yhtä tehokkaasti kuin brutaalin voiman osoitukset. Naisten mieltymys pahoihin poikiin on toki jo vanhastaan tuttu ilmiö, ja pikkutytön raiskaajamurhaajat ovat pojista pahimpia. Ei siis ihme, että valkoiset feministit puolustavat suojavärillisiä nallekarhujaan sitä raivokkaammin, mitä bestiaalisempaan rikokseen nämä ovat syyllistyneet.

  Länsimainen naisasialiike on kaikessa irvokkuudessaankin looginen seuraus siitä, mitä tapahtuu, kun miehet eivät enää kykene täyttämään heille perinteisesti kuulunutta järjestyksen ylläpitäjän tehtävää. Eivät feministit oikeasti vihaa valkoista miestä siksi, että tämä olisi misogyyninen rasisti, vaan siksi, että tämä on kuohittu, selkärangaton tallukka, josta ei ole suojelemaan naistaan, lapsiaan tai edes itseään. Mikäli valkoinen mies haluaa voittaa valkoisen naisen kunnioituksen takaisin, hänen pitää potkaista murjaanit sinne, mistä ovat tulleetkin, ja ilmoittaa, että tästä lähtien Euroopassa totellaan vain ja ainoastaan häntä. Muussa tapauksessa valkoinen nainen etsii murjaanista itselleen uuden suojelijan.
  …linkistä löytyy koko artikkeli

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 4. Kansanvaihto on tämän operaation pohjimmainen tarkoitus Suomessakin.
  Aivopesty nuorisomme kulkee pride kassit kädessä ja länsimaisissa koululaitoksissahan opetetaan että me länkkärit olemme apinoiden jälkeläisiä?
  Taitaa pitää paikkansa?
  Ainakin omatoiminen ajattelu ja terve kyseenalaistaminen on hävinnyt.
  Biologinen tosiasiahan on että lisääntymiseen tarvitaan mies ja nainen.
  Samalla tänne kiikutetaan kymmeniä tuhansia uusia ”suomalaisia” vuodessa jotka ovat viimeiset 1400-vuotta aktiivisesti lisääntyneet ja lisääntyvät jatkossakin.
  K-piikki tekee lopun meidän länsimaalaisten heteroiden lisääntymisestä. Kehitys tulee olemaan nopea ja verinen.
  Tsemppiä näille agendasäätiön hyödyllisille idiooteille kun kahinat alkavat.
  Kukahan silloin on puolellanne?
  Ranskassa poliisit saavat jo täyttä päätä kuulaa kalloonsa ns.uusilta ranskalaisilta.
  Sitä saa mitä tilaa. Joissain asioissa leikille tulee kurja loppu.
  Peruutusvaihdetta ei enää löydykään.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 5. Koko feminismin käsite on absurdi; ikään kuin organismin luonnollinen biologinen tarkoitus, imperatiivi, voitaisiin jotenkin muuttaa abstraktiksi ideologiaksi tai poliittiseksi liikkeeksi.

  Feminismin omaksuminen on tehnyt länsimaisista naisista onnettomia olentoja, jotka tuntevat olonsa epämukavaksi, ja yrittävät olla sitä, mitä he eivät ole, ja jotka ovat alati loukussa neuroottisessa henkisessä silmukassa sortajan ja sorretun välillä. Se ei edistä kummankaan sukupuolen mielenterveyttä. Ja sen voi nähdä merkittävänä tekijänä suuressa osassa nykypäivän länsimaiden sosiaalisia toimintahäiriöitä.
  Miesten ja naisten välistä luonnollista järjestystä hallitsee maskuliinisten ja feminiinisten periaatteiden dynamiikka. Tämä on kulttuurisesti itsestään selvää Aasiassa, ja sen ymmärtävät ne länsimaissa, jotka ovat tutustuneet itämaiseen ajatteluun ja länsimaiseen perinteeseen. Mutta abstraktiona se ei rajoitu vain miesten ja naisten väliseen suhteeseen. Sitä voidaan soveltaa monenlaisiin ilmiöihin, sillä se on tapa kuvata kahden toisiaan täydentävän voiman välistä dynamiikkaa. Itäisessä filosofiassa ja länsimaisessa hermeettisyydessä nämä elementit tunnustetaan toisiaan täydentäviksi ja siten ilman heikentävää hyvä vs. paha -arvostelua, joka asettaa miehet ja naiset epätasa-arvoisen toimijan kummallekin puolelle.

  Sitä vastoin feminismi näkee miesten ja naisten välisen dynamiikan antagonistisena ja asettaa miehet ja naiset toisiaan vastaan mikä johtaa siihen psykologiseen jännitteeseen, että naiset kokevat olevansa tasa-arvon väärällä puolella ja että ainoa ratkaisu on kääntää tämä suhde jotenkin päinvastaiseksi, mikä ei koskaan toteudu, koska se on vastoin todellista luonnollista järjestystä, ja johtaa ikuiseen onnettomuuteen.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. Kiinan television sääntelyviranomainen hillitsee poikien rakkausdraamaa, vaatii realistisia teoksia
  Kiina ei salli sotaa identireettiä, kansallisuutta ja biologiaa vastaan. Tässä maa on autoritaarinen, kuten terveellä tavalla hyvä vanhempi on lapselle. Nuorellakin pitää olla rajat joiden sisällä voi kasvaa ja rakentaa identiteettiään.

  Kiinan kansallinen radio- ja televisiohallinto (NRTA) piti torstaina kokouksen, jossa kehotettiin televisioteollisuutta boikotoimaan poikien rakkausromaanien sovituksia, myös veronkiertoa välttäviä, ja pysymään realistisissa teoksissa maan pyrkiessä viihdettä koskevaan kattavaan sääntelyyn.
  NRTA pyysi myös alan ammattilaisia noudattamaan tiukasti näyttelijöiden palkkakattoja koskevia sääntöjä, sulkemaan pois kaksoissopimukset ja muut veronkiertotemput, tekemään televisiodraamoja, joilla on myönteinen vaikutus, ja lopettamaan katsojien suosimiseen tähtäävän ajattelutavan, ”fanikulttuurin” ongelmat ja poikien rakkausromaanien sovitusten parveilun.

  NRTA:n varajohtaja Zhu Yonglei kehotti alaa olemaan valppaana viihdealan epäterveiden ilmiöiden suhteen, luomaan realistisia teoksia, vastustamaan pääomaa tavoittelevia intressejä ja boikotoimaan tiukasti viihdyttäjiä, jotka syyllistyvät rikoksiin tai ovat moraalisesti saastuneita.
  Se, mitä nuoret katsovat viihteenä, vaikuttaa voimakkaasti heidän arvomaailmaansa. Tästä syystä nuorten katsomaa viihdettä olisi ohjattava. Asiantuntijoiden mukaan ohjaukseen pitäisi kuitenkin kuulua laadukkaiden draamojen tarjoaminen.
  Uudet NRTA:n suuntaviivat tulevat samaan aikaan, kun Kiina tiukentaa viihdealan sääntelyä erityisesti näyttelijä Zheng Shuangin veronkierron ja kiinalais-kanadalaisen poptähti Kris Wun pidätyksen jälkeen raiskauksesta epäiltynä.

  Kiina tehosti oikaisua myös viihdeteollisuuden ”fanipiirikulttuuria” koskevilla erityistoimenpiteillä, joilla puututaan teini-ikäisten fanien kiisteltyihin liikkeisiin, jotka sokeasti ihannoivat julkkiksia ja käyttävät liikaa rahaa ”idoleihinsa”.
  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  https://www.globaltimes.cn/page/202109/1234597.shtml

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat