Kristillisten kirkkojen liitto helvettien kanssa

Kristilliset kirkot ja kristityt sionistit ovat liitossa ”juutalaisen” eliitin tai mafian eli sionismin kanssa, vaikka juutalaisuuden perustana oleva Talmud on syntynyt syvimpien helvettien vaikutuksesta. Mafian tuhotoiminnan takia koko ihmiskunta on vaarassa tuhoutua sekä fyysisesti että henkisesti.

Venäjän vallankumous sekä tsaariperheen murha ovat vain yksi tämän mafian saavutus. Kahden sodan laajeneminen suursodaksi (ensimmäinen ja toinen maailmansota) ovat myös tämän mafian taidonnäyte. Ja kolmas maailmansota on seuraava päämäärä. Tämä mafia on onnistunut peittämään verisen historiansa systemaattisilla valheilla ja nykyisin ei juuri kukaan tunne sen toimintaa.1

Kristillisten kirkkojen erehdys

Kristillisten kirkkojen hirvittävä erehdys on liittoutuminen sionismin kanssa. Tämä on saattanut ihmiskunnan totaaliseen tuhoutumisen vaaraan. Tämä kristillisten kirkkojen kammottava virhe johtuu Raamatun eli Jumalan Sanan kirjaimellisesta tulkinnasta, minkä mukaan kuvitellaan, että juutalaiset ovat ”Jumalan valittu kansa” ja että Israelin valtio on ”Raamatun ennustusten toteutuminen”. Jumalan Sanassa on kuitenkin spirituaalinen merkitys, jonka mukaan Sanaa on tulkittava valaistuneella ymmärryksellä. Tästä enemmän jäljempänä.

Millaisesta vaarasta on kysymys?

”juutalaisella” eliitillä tarkoitetaan sionistieliittiä (nykyisin poliittinen sionismi), johon ovat liittyneet myös kristityt sionistit. Tämän poliittisen liikehdinnän ylläpitävänä voimana ovat ”juutalainen” eliitti sekä sen luomat valtarakenteet.

Sionistinen eliitti tarkoittaa olemassaolon uhkaa koko ihmiskunnalle: Romanovien viimeiset päivät –kirjan suomentaja ja sen esipuheen laatija on osuvasti kirjoittanut esipuheessaan mainitusta eliitistä, tarkoittaen ”juutalaisten” eliittiä

Haluan varoittaa koko ihmiskuntaa uhkaavasta vakavasta vaarasta. Tämä vaara on eräänlainen jättiläismäinen mafia, joka tekee työtään salassa ja erittäin tehokkaasti. Venäjän vallankumous ja tsaariperheen murha ovat vain yksi tämän mafian aikaansaannos. Kahden sodan laajeneminen suursodaksi (ensimmäinen ja toinen maailmansota) ovat myös tämän mafian taidonnäyte. Ja kolmas maailmansota on seuraava päämäärä. Tämä mafia on onnistunut peittämään verisen historiansa systemaattisilla valheilla ja nykyisin ei juuri kukaan tunne sen toimintaa.1

USA:n Pro-Israel lobby, jota nimitetään myös sionisti- ja Israel-lobbyksi, muodostavat uskomattoman voimakkaan poliittisen ja organisoituneen verkoston, jonka pyrkimyksenä on vaikuttaa Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikkaan. Ulkopoliittisesti mainitun eturyhmän pyrkimyksenä on toimia Israelin hyväksi, mikä on linjassa Israelin hallituksen kanssa. Merkittävimpinä toimijoina Israel-lobbyn liikehdinnässä ovat Amerikan järjestäytyneet ”juutalaiset”. Muita Israel-lobbyn vaikuttajia ovat, niin kristityistä kuin myös ”juutalaisista” muodostuneet, ovat esimerkiksi American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), uuskonservatiivit, Christians United for Israel (CUI) ja kristillinen sionismi, jonka kaltaisia ryhmiä löytyy myös Euroopasta.2

Yllä sanotun perusteella ”juutalainen” eliitti on hyödyntänyt ja edelleen käyttää Yhdysvaltoja instrumenttinaan kansainvälisissä hegemonisissa tavoitteissaan, jotka ovat myös linjassa Israelin poliittisten tarpeiden kanssa poliittisen Lähi-idän alueella. Myös Euroopan unioni on täysin alistettu ”juutalaisen” mafian hegemonia pyrkimyksille.3

Esimerkiksi suursodan kynnykselle saatetut Yhdysvaltojen ja Iranin suhteet leimahtaessaan liekkiin eskaloituvat helposti kolmanneksi maailmansodaksi, joka olisi ydinasevaltio Israelin, ja siihen kytkeytyneiden sionistivaikuttajien aikaansaannos.

Mainittu eliitti vaikuttaa myös pankkiirien, liikemiesten, viihdeteollisuus, joukkoviestinnän, pedagogisen sektorin ja koulutusmaailman muodostamaan kokonaisuuteen,4 mitä emme tässä kirjoituksessa enempää tarkastele.

Tärkein tekijä ”juutalaisen” mafian kansainvälisessä vallassa on ns. ”holokausti-uskonto”, joka luotiin Israelin perustamista ja maailmanvalloitusta varten.

Muutamia huomioita Israelista ja sionismistä

Yhdysvallat tukevat Israelia rahallisesti ja se on aseistanut ”juutalaisvaltion” hampaisiin saakka. Israelin ydinasetuotanto on täysin kansainvälisten tarkastusten ulottumattomissa. Sotaisaa Israelia hallitsevat itsekkäät Talmudin ideologian omaksuneet henkilöt, jotka eivät sallisi minkään kaltaista puolustusta naapurivaltioilleen. Farisealaisesti kaiken kansainvälisen valvonnan ulkopuolella oleva ydinasevaltio Israel kiinnittää huomiota vain toisten olemattomiin ”ydinaseisiin” (esim. Iran). Täten Israel tarkoituksena on pitää naapurinsa heikkona omien intressiensä realisoimiseksi esimerkiksi poliittisessa Lähi-idässä.

Israel ei ole ratifioinut ydinsulkusopimusta.5 Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA) antoi 2009 päätöslauselman Israelin ydinaseiden tarkastamisesta. Israel kieltäytyi yhteistyöstä IAEA:n kanssa; Israelin edustaja antoi lausunnon, ettei ”Israel tule miltään osin toimimaan päätöksen mukaan, jonka ainoa tarkoitus on vahvistaa poliittisia vihamielisyyksiä ja hajota sekä hallitse politiikkaa Lähi-idässä”.6

Terrorismin, ryöstelyn ja muun laittomuuden pohjalle perustuva palestiinalaisia miehittävä Israelin valtio on omaksunut erikoisesti imperialistisen uusliberalistisen linjauksen hyödyntämisen, juuri läntisen liittouman kautta. Yhdysvaltojen ja Israelin suhdetta voidaan luonnehtia valtioiden liitoksi, jossa Israelilla näyttää pienuudestaan huolimatta olevan hyvin vahva asema.

Sionistisen läntisen liittouman suoraviivainen menetelmä on ollut toisen maailmansodan jälkeen se, että mikäli poliittisen Lähi-idän maat eivät ole suostuneet Israelin ja Yhdysvaltojen rintaman imperialistisiin vaatimuksiin ja ”uudistuksiin”, niin alistettiin kyseiset maat demonisoimalla maiden johtajat ja hallintojen vaihdon (Regime Change) välityksellä. Näinhän prosessoitiin vuonna 1953 Iranissa, jossa silloin kaadettiin kansallismielinen ja demokraattisesti valittu hallitus ja nostettiin valtaan yksinvaltainen shaahi, joka oli siis läntisen liittouman valitsema nukkehallitsija.7

Yllä mainittu hallintojen vaihtokaava on toistunut Lähi-idässä nykyisyyteen saakka. Näistä tuoreina esimerkkeinä ovat ”arabikevät”, jonka huipentumaa vieläkin näemme Syyriassa. Lisäksi Irakin sodat repivät Lähi-idän harmonian riekaleiksi.

Itsenäisyys ja taloudellinen riippumattomuus ovat myrkkyä sionisteille

Israel haluaa tuhota valtansa tiellä olevan kansallismielisyyden ja taloudellisen riippumattomuuden Lähi-idässä. Tästä syystä ”juutalaisvaltio” pyrkii nyt tuhoamaan Iranin ja Syyrian hallinnot. Siten Iranin ja Syyrian tuhouduttua Israelin unelma Lähi-idän uusjaosta olisi mahdollinen.

”Juutalaisvaltio” on uhka kansojen olemassaololle. Se aloittaa kolmannen maailmansodan, vaikka ydinasein, mikäli he luulevat sen edistävän sionistisen eliitin pyrkimyksiä. Israelin legitiimi valtiona on poistettava ja ”juutalainen” eliitti tehtävä puolustuskyvyttömäksi. Muutoin ihmiskunta tuhoutuu.


Juutalaisuus; ”juutalaiset” eivät ole valittuja

Alussa jo mainittiin siitä, että kristillisten kirkkojen kammottava erehdys oli kuvitella juutalaisten olevan ”Jumalan valittu kansa”, ja että Israelin valtio olisi ”Raamatun ennustusten toteutuminen”. Yleensä ”kristittyjen” keskuudessa vallitsee laajasti edellä mainitun kaltainen käsitys ”juutalaisista” ja Israelista.

jude

Benjamin Kivilohkare selittää teoksessaan Herran Toinen Tuleminenaihetta seuraavasti:

”Tällainen valheellinen käsitys on syntynyt, kun Sanaa tulkitaan omalla ymmärryksellä eli ilman valaistusta Jumalalta. Sanassa spirituaalisen merkityksen mukaan ”juutalainen” merkitsee sellaista ihmistä, joka elää hyvyydessä ja totuudessa Herrasta, mutta nykyajan juutalaiset ovat teologisesti ”isästä perkeleestä” (Arcana Coelestia, nro 3373, Joh. 8: 44). Israelilla tarkoitetaan Sanassa spirituaalista kirkkoa, ei juutalaisvaltiota. Kristilliset sionistit perustavat käsityksensä sekä Vanhan että Uuden Testamentin kirjaimellisen merkityksen tulkintaan sekä Paavalin Roomalaiskirjeeseen (Room. 11: 1, 2, 25, 27).

Perussuomalaisista löytyy kristittyjä sionisteja. Kuvassa Laura Huhtasaari israelilaisten sotilasterroristien keskellä.
Perussuomalaisissa on myös kristittyjä sionisteja. Kuvassa Laura Huhtasaari israelilaisten sotilasterroristien keskellä.

Kristityt sionistit uskovat, että juutalaiset ovat edelleen Jumalan valittu kansa. Tämän vuoksi kristityt sionistit ovat sionismin kannattajia ja tukijoita. Toisin kuin sionismi, joka on juutalaisten poliittinen kansallisuusliike, kristillinen sionismi on uskonnolliselta pohjalta rakentuva ideologia. Kristillisten sionistien kansainväliseksi yhdyssiteeksi on muodostunut ’Jerusalemin kansainvälinen kristillinen suurlähetystö’, joka on kristittyjen sionistien kansainvälinen järjestö. Myös Israelin hallitus on hiljaisesti tukenut järjestön toimintaa, koska se kanavoi kristittyjen tukea Israelin valtiolle mm. tukemalla Länsirannan siirtokuntien rakentamista.

Järjestön kolmas kongressi Jerusalemissa julisti: ’Kaikkivaltias Jumala valitsi muinaisen kansan Israelin, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläiset, paljastaakseen suunnitelmansa maailman pelastamiseksi. He pysyvät Jumalan valittuina ja maailma ei voi pelastua ilman juutalaisia. Jeesus nasaretilainen on Messias, joka on luvannut palata Jerusalemiin, Israeliin ja maailmaan. Juutalaisten kokoontuminen Israelin maahan (Eretz Israel) ja Israelin valtion syntyminen ovat Raamatun profetioiden täyttymys Vanhan ja Uuden testamentin mukaan. Kirjoitusten mukaan kristittyjen on kunnioitettava uskonsa heprealaisia juuria ja osallistuttava Jumalan suunnitelman toteuttamiseen. Tämä tarkoittaa kaikkien juutalaisten kokoamista yhteen ja Israelin valtion perustamista meidän aikanamme.’

Kristillisillä sionisteilla on järkyttäviä mielipiteitä: ’Israelin vastustaminen on sama kuin asettuisi Jumalaa vastaan. Uskomme kirjoitusten ja historian todistavan, että kansakuntia kohdellaan sen perusteella, miten ne kohtelevat Israelia.’ (Jerry Falwell, 1981).

Tällainen suorastaan kammottava ajattelu on tyypillistä USA:n kristillisissä piireissä ja vallitsee jopa republikaanisessa puolueessa, mistä johtuu varaukseton tuki Israelin valtiolle. Suomessa mm. Timo Stewart on päätynyt näkemykseen, että Suomen Kristillinen Liitto (nykyisin kristillisdemokraatit) oli 1970-luvulla kristillissionistinen puolue, koska se puolueen lehdessä, kannattajiensa ja johtajiensa kautta ja ohjelmassaan otti voimakkaasti kantaa Israelin valtion puolesta uskonnollisin perustein.”

Sionistipresidentti Donald Trump on ollut erikoisen innokas sionistien ja Israelin palvelija. Hän on vaikuttanut voimakkaasti suurlähetystön siirtämiseksi Jerusalemiin.

Ensitöikseen virkakautensa alussa 2017 Trump tunnusti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi sekä teki päätöksen Yhdysvaltain suurlähetystön siirtämiseksi Tel Avivista Jerusalemiin.

Tätä aikaisemmin Trump tunnusti Israelin vuonna 1967 valtaamat Golanin kukkulat Syyrialta Israelin alueeksi.

Lisäksi Trump on sulkenut palestiinalaisten diplomaattisen edustuston Washingtonissa sekä lakkauttanut avustuksen palestiinalaispakolaisille.

Trump nimitti Yhdysvaltain suurlähettilääksi David Friedmanin, joka on siirtokuntaliikkeen pitkäaikainen sponsoroija.

Trump, kuten muutkin USA:n presidentit ovat peräkkäisesti tukeneet palestiinalaisiin kohdistuva kansanmurhaa, mikä ei hetkauta psykopaattisten valtioterroristivaltio Yhdysvaltojen johtajiston omaatuntoa.

Kristillisten sionistien olisi myös huomattava juutalaisten siirtokuntien aiheuttama epäoikeudenmukaisuus ja suoranainen terrorismi palestiinalaisia kohtaan ennen muuta palestiinalaisia viljelijöitä vastaan. Trumpin sionistinen perhe oli sijoittanut siirtokuntiin, joten ilmeisesti he myös hyötyvät Yhdysvaltojen antamasta poliittisesta tuesta kyseisille siirtokunnille. Lisäksi Israelin-suurlähettiläs David Friedman ja Lähi-idän ”erityisneuvonantajan” roolissa oleva Jared Kushner ovat henkilökohtaisesti sijoittaneet israelilaisiin siirtokuntiin.

Tästä korruptoituneesta eturistiriidasta huolimatta juutalainen Kushner (Trumpin vävy) sai tehtäväkseen suunnitella Israelin sekä Palestiinan väliseen konfliktiin rauhansuunnitelman, joka epäilemättä koituu palestiinalaisten turmioksi.

Talmudin ideologia

Vaikka juutalaisuus perustuu Talmudiin, pitää nykyinen kristillinen maailma juutalaisia valittuna kansana ja Israelia Raamatun profetioiden täyttymyksenä.

Juutalaisvaltion perustamisessa Palestiinaan huomioitiin sen poliittisesti keskeinen suhde Eurooppaan, Aasiaan ja Afrikkaan nähden. Siten Israel muodostaa myös sotilasstrategisen polttopisteen maailman valta-asemaa ajatellen. Se, että Israelin valtio perustettiin Lähi-itään, sisältyy ”juutalaisen” eliitin suunnitelmien sarjaan toteuttaa tämän mafian pyrkimykset Talmudin ennustuksien mukaisesti.

Sionistien ja tiettyjen juutalaisten noudattama Talmud ei ole mikään uskonto, vaan maailmanvalloitukseen tähtäävä ohjelma, joka on samalla Israelin pääasiallisin ideologia. Sanoohan heidän Talmudinsa, että juutalaisten tulee valloittaa maailma ja tuhota kristityt, sillä he (oikeastaan ne) itse kuvittelevat olevan kansana ”Messias”: Esittääkseen Messiaksen – ilman metafooraa, juutalainen kansa (kethubth IIIa, viite 4). Täten ei tarvitse ihmetellä sitä, miksi Israel, ja siihen kytkeytyvä sionistinen eliitti käyttää suurvaltoja poliittisen tuhotoimintansa instrumentteina.

Huomion arvoista on, että nykyiset ”juutalaiset” polveutuvat suurimmaksi osaksi kasaarikansasta, ynnä muista etnisistä ryhmistä, joilla ei ole mitään tekemistä etnisesti Palestiinan juutalaisten kanssa. Kasaarit ovat 700-luvulla juutalaisuuteen kääntynytturkkilais-mongolidinen kansa, joista nykyiset aškenasijuutalaiset polveutuvat. Nämä eivät ole periytyneet Palestiinan juutalaisista.

Nykyään juutalaisuuden muotona tunnetaan rabbiinijuutalaisuus, joka kehittynyt farisealaisesta tulkinnasta. Sen sanotaan perustuvan Tooran (Vanha Testamentti) lakiin ja sen noudattamiseen sekä selitykseen rabbiinisen kirjallisuuden, niin kutsutun suullisen Tooran pohjalta (Talmud ja Mišna).

Toisin sanoen juutalaisuus pohjautuu Talmudin oppeihin. Juutalaisten rabbiininen kirjallisuus ei ole koskaan lukenut tai tutkinut Vanhaa Testamenttia, jota Tooraksi nimitetään, Jumalan Sanana, vaan kyseinen juutalaisuus on käyttänyt sitä ainoastaan omien itsekkäiden ja hyvin syrjivien päämääriensä saavuttamiseksi. Tällainen juutalaisuuden tulkinta on maailman valloitukseen tähtäävä poliittinen ohjelma.

Talmudia ja sen noudattajaa kuvaavat hyvin Herran Sanat: ”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.” (Joh. 8: 44).

Tällä Jeesus tarkoitti rabbien oppia, ”isien perimätietoa”, jonka he olivat luoneet mielikuvituksestaan. Vapahtajan mukaan tuo ”isien perimätieto” oli ja on edelleen perkeleestä ja teki tyhjäksi Jumalan Sanan.

Vaikka Talmud sai suullisen muotonsa vasta Jeesuksen jälkeen, oli kyseinen oppi suullisena lakikokoelmana eli isien perimätietona rabbien keskuudessa ennen Jeesuksen syntymää.

Talmud kääntää Mooseksen kirjat eli Tooran rasismiksi: Talmudin mukaan kaikki lait sitovat vain juutalaisia, jotka vain ovat ihmisiä ja muut kansat ovat eläinten ulostetta. Talmud ja sen mukaisesti kiihkomielisesti noudatettu äärijuutalaisuus on rasistinen maailmanvalloitusohjelma, jonka mukaan ei-juutalaiset tulee hävittää ja osa heistä alistaa orjiksi palvelemaan ”juutalaisten” eliittiä. Edellä mainittuun saadaan vahvistusta, kun seuraavaksi luetaan otteita Talmudista ja muusta siihen liittyvästä rabbiinisesta kirjallisuudesta.

Talmudin ja muiden rabbiinisen kirjallisuuden anti on niin irvokasta, että sitä on vaikeaa julkistaa. Tässä kuitenkin joitakin esimerkkejä:8

Hilkoth Akum X,1: Kristityt joko käännytettävä tai tapettava.

Zohar I 219b: Kristittyjen johtajat epäjumalanpalvelijoita, heidät on tapettava.

Zohar II, 43aa: Kristittyjen hävittäminen on välttämätön uhritoimitus.

Hilkoth Akum X,2: Kristinuskoon kääntyneet juutalaiset tulee tappaa ja heitä on vainottava loppuun asti.

Jalkut Simoni 245: Jokainen, joka vuodattaa kristittyjen veren, saa Jumalan hyväksynnän aivan kuin olisi uhrannut hänelle.

”Ei-juutalainen, joka vain vilkaiseekin Talmudiin on tuomittu kuolemaan (Sanhedrin 59a) ja ”Keskusteleminen ei-juutalaisen kanssa uskonnollisista asioistamme olisi samaa kuin tappaa kaikki juutalaiset, sillä jos ei-juutalaiset saisivat tietää, mitä me opetamme heistä, tappaisivat he meidät avoimella kadulla” (Libbre David 37).8

Myös pedofiliavitsaus kiusaa tiettyjä juutalaisyhteisöjä:

Tiettyjen juutalaisyhteisöjen pedofiliavitsaus juontaa juurensa rabbiinisesta kirjallisuudesta, kuten Talmudista. Kirjoitetaanhan Talmudin Soncinon painoksessa sanhedrin 76a:n alaviitteessä, että: ”Avioliitto solmittiin tietenkin niihin aikoihin paljon nykyistä nuoremmalla iällä.” Sanhedrin 69b sanoo, että naisen antaessa alaikäisen poikansa työntyä häneen on hän silti kelvollinen naimaan papin. Tämä johtuu siitä, ettei alaikäinen poika ole Talmudin silmissä ”mies”, joten Talmudin mukaan seksillä alaikäisen kanssa ei ole moraalista tai laillista merkitystä (sanhedrin 52b).

Ja Talmud Jeesuksesta:

Jebamoth 49a: Jeesus oli aviorikoksen tuloksena syntynyt äpärä. Kallah 1b: Jeesus oli avioton lapsi, joka oli siitetty kuukautisten aikana. Sanhedrin 67a; Abodah Zarah II; Sabbath XIV: Jeesus oli Pandira-nimisen sotilaan poika. Sabbath 104b: Jeesus oli noita ja hullu. Maria oli aviorikoksen tekijä.8

Koska on mahdollista puhua perkeleestä Talmudin yhteydessä, on paikallaan hiukan selventää kyseistä termiä.

Teologisesti perkele on sama kuin kaikki helvetit eli kaikki ne fyysisen kuoleman kokeneet ihmiset, jotka rakastivat itseään ja maailmaa enemmän kuin Jumalaa sekä taivasta. Helvettien vaikutukselta ei voi kukaan säästyä, mutta Talmudin mukaan elävillä on suora yhteys pahimpiin helvetteihin. Talmud on syntynyt helvettien virtauksesta toisin sanoen perkeleestä.

Sanassa eli Raamatun tietyissä kirjoissa Talmud on ”metsätalon asevarasto” (Jes. 22: 8), mikä tarkoittaa vastaavaisuuksien tieteen mukaan ihmisen omasta ymmärryksestä lähteviä pahuuksia ja vääryyksiä.

”Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi hänelle: ’Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua.’” (Matt. 4: 8-9).

Juuri yllä kuvattua perkelettä tietyt talmudistit kumartavat. Tästä perkeleestä lähtee himo vallata koko maailma ja alistaa kaikki kansat orjuuteen. Tämän perkeleen ansiosta ”juutalaiset” ovat niin hyvin menestyneet viime vuosikymmeninä maan päällä. Juutalaiseen uskontoon eli talmudismiin ei kuulu lainkaan kuolemanjälkeinen elämä. Tällaiset ”juutalaiset” kokevat olevansa onnellisia saavuttaessaan rikkauksia ja mahtavuutta maallisessa elämässään. Eli juutalaisuus ei ole vain uskonto, vaan poliittinen maailmanvaltaukseen pyrkivä liike.

Lopuksi

Sionistisen mafian muodostama uhka ihmiskunnalle on todellinen, ja se on suurempi kuin ilmaston ja luonnon saastumisesta aiheutuvat vaarat. Meidän planeettamme pelastuksena on kuitenkin Emanuel Swedenborgin kynän kautta ilmestynyt Jumalan Sanan coelestiaalisen ja spirituaalisen Sanan merkityksen paljastuminen. Tämän Sanan sisäisen merkityksen paljastuminen on itseasiassa kristittyjen kauan odottama Herran toinen tuleminen ja samalla Uusi Kirkko.

Uuden Kirkon uskonto tiivistäen:

Tunnustetaan yksi Jumala, jossa on Kolminaisuus, ja tämä tehdään sekä ajatuksissa että puheessa.

Noudatetaan Jumalan Kymmentä Käskyä sekä ihmisen sisäisessä mielessä että käytännössä.

Viimeksi mainittu usko on uskoa Jumalaan Pelastajaan Jeesukseen Kristukseen, mikä usko on Uuden Kirkon usko ja pelkistetysti siis seuraava:

1. On yksi Jumala ja Hänessä on Jumalallinen Kolminaisuus, ja Hän on Herra Jumala Vapahtaja Jeesus Kristus.

2. Pelastava usko on uskoa Häneen.

3. Pahoja tekoja pitää välttää, koska ne ovat perkeleen ja perkeleestä.

4. Hyviä tekoja tulee tehdä, koska ne ovat Jumalan ja Jumalasta.

5. Ja näitä tekoja tulee ihmisen tehdä ikään kuin itsestään, kuitenkin uskoen, että ne ovat Jumalasta hänen kanssaan ja hänen kauttaan. Kaksi ensimmäistä kohtaa koskevat uskoa, kaksi seuraavaa lähimmäisenrakkautta ja viides uskon ja lähimmäisenrakkauden yhdistymistä ja samalla Herran ja ihmisen yhdistymistä. Tämä on Uuden Kirkon usko yksinkertaisessa muodossa.

(Syöminen hyvän- ja pahantiedon puusta tarkoittaa sitä, että ihminen turvautuu ja etsii kaiken tiedon omasta ymmärryksestään käsin eli johtaa itse itseään).

Uuden Kirkon tehtävä on nujertaa ”juutalaisen” mafian valta, joka on nykyisin pelottavan suuri. Uuden Kirkon papit ja jäsenet saavat ymmärryksensä suoraan Jumalalta eli syövät elämänpuusta (ymmärryksen ottamista Jumalalta ja lupautumista Hänen johdatukseensa). Näin heillä on älyä ja voimaa kukistaa juutalaisten valta planeetallamme. Muut eivät kykene sitä tekemään. Taistelu käydään informaation avulla. Sionistinen mafia pyrkii valloittamaan kaikki maailman tiedotusvälineet levittääkseen valheitaan ja johtaakseen ihmisiä materialismiin sekä ateismiin. Uuden Kirkon ase on Jumalallinen Totuus, joka paljastaa pahuuden ja vääryyden. Uusi Kirkko on taisteleva kirkko, joka taistelee ikuisesti helvettejä vastaan. Uusi Kirkko on Herran oma (Jes. 62: 1-3) ja on vasta alkamassa Suomessa. Nykyiset ”swedenborgilaiset” kirkot eivät vielä ole tämä Uusi Kirkko, vaan ne ovat kääntyneet palvelemaan juutalaisten eliittiä eli perkelettä.7

Markku Juutinen
Lähteet

1. Wilton, Robert (2000). Romanovien viimeiset päivät. Kuinka tsari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Suomennos Tabernaculum Dei ry.

2. John Mearsheimer and Stephen (2006). London Review of Books; Walt The Israel Lobby. Luettavissa: https://www.lrb.co.uk/v28/n06/john-mearsheimer/the-israel-lobby

3. Coudenhove-Kalergi (1925). Praktischer idealismus. PANEUROPA-VERLAG WIEN-LEIPZIG

4. Ginsberg, Benjamin (1993). The Fatal Embrace: Jews and the State. Chicago: by The University of Chicago. 1-2, 103 s; Rami, Ahmed (1988); Vad är Israel? Stockholm: Kultur förlag. S. 65 ja 66; Steinhauser, Karl (1994); EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint K

5. orghttp://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3340639.stmBackground Information, 2005 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons

6. https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2009/09/2009918173136830771.html

7. https://www.tiedonantaja.fi/artikkelit/syv-sukellus-arabimaailmaan-l-hi-it-n-ja-syyriaan

8. Kivilohkare, Benjamin (2020). Herran Toinen Tuleminen. Saatavina: http://novahierosolyma.fi/Kirjauutuus%3A-Herran-Toinen-Tuleminen.php
,,,,,,,,
Michel Chossudovsky. (16.6. 2012). Global Research. Hidden US-Israeli Military Agenda: “Break Syria into Pieces”. Saatavina: https://www.globalresearch.ca/hidden-us-israeli-military-agenda-break-syria-into-pieces/31454

Arcana Coelestia, nro 3373. Saatavina: https://www.sacred-texts.com/swd/ac/ac068.htm

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/beit-el-israel-trump-netanyahu-west-bank-partition-a9105261.html

http://gbe.oxfordjournals.org/content/5/1/61.abstract?sid=7944ddb8-2781-470b-a120-deba8fa50729

VICE (11.12.2013). The Child-Rape Assembly Line. Saatavina: https://www.vice.com/en_us/article/qbe8bp/the-child-rape-assembly-line-0000141-v20n11

Sefaria. The William Davidson Talmud. Saatavina: https://www.sefaria.org/Sanhedrin.69b.9?lang=bi&with=all&lang2=en

Sefaria. The William Davidson Talmud. Saatavina: https://www.sefaria.org/Sanhedrin.69b.5-6?lang=bi&with=all&lang2=en

Sefaria. The William Davidson Talmud. Saatavina: https://www.sefaria.org/Sanhedrin.52b.1?lang=bi&with=all&lang2=en
Muita tiedostoja:

http://novahierosolyma.fi/ETUSIVU.php

Sionismista: www.islam-radio.net (käsikirja sionismista ja juutalaisuudesta) www.islam-radio.net/judaism/satank1.htm vegtam.info/Kortsider/Sionismensmesterplan.html

vegtam.info/Kortsider/Sionismensmesterplan.html

21 kommenttia

 1. Niin… siksihän juutalaiset murhasivat Jeesuksen koska eivät pitäneet häntä messiaana. Ja samasta syystä ne odottavat yhä edelleen messiasta maan päälle.

  Itse on voinut koskaan ymmärtää sitä että kristiyt, eli Jeesusken opetusten seuraajat, lukevat ja pitävät pyhänä kirjoituksena raamatun vanhaa testamenttia, joka on puhdas juutalaisten oppikirja. Se ei koskaan mahtunut ymmärrykseeni. Ja siksi erosin luterilaisesta seurakunnasta heti kun mahdollista. Jeesuksen opetuksia ja oppeja sen sijaan olen toteuttanut koko elämäni.

  No, elämä on valintaja kunte juutalaiset jumalan sanan alla. Jolleivat he olisi ryhtyneet Jumalan ”kansaksi” niin Jumala olisi pudttanut suren kiven (vuoren) niiden niskaan ja siten tappanut ne kaikki viimeiseen henkeen. Että sen verran ”valittu kansa”. Pakottaa piti että kuutnelivat Jumalaa ja alistuivat hänen tahtoonsa.

  Ja niinhän raamtussa sanotaan että sellaista valtiota kun israel ei pidä päästää koskaan syntymään. Britit sen mahdollistivat ja tässä on tulos. Koko maailma kärsii. ”Te olette isästä perkeleestä” kuuluivat aikoinaan sanat joilla niille annettiin vauhtia. Lauma hajoitettiin neljään tuulensuuntaan eikä sitä saanut päästään koskaan palaamaan yhteen. Voi mitä me kristityt olemme tehneet. Olemme pettäneet Jeesuksen.

  Plusääni(5)Miinusääni(4)
  1. Vanha Testamentti ei ole juutalaisten kirja. Muinaiset heprealaiset ja israelilaset eivät olleet juutalaisia vaan ihan kaukaasialaista sukua. Juutalaiset ovat kanaanilas-edomilaisia käännynnäisiä ja mukana jo Babylonian ajalta vierasta verta ja sekopäisiä oppeja. Askenaz nimi tullee sieltä.

   Viimeisin geenitutkimuskin tukee sitä kauan tiedettyä tosiasiaa. Jopa siis ihan valtavirtaisista lähteistä:

   https://www.nationalgeographic.com/history/2020/05/dna-from-biblical-canaanites-lives-modern-arabs-jews/

   Kreikan kielen sana ”Ioudaios” tarkoittaa juudealaista(ei juutalaista/Jew) ja Jeesuksen aikana suurin osa heistä oli siis käännynnäisiä rotusekoittuneita pervoja satanisteja vaikka alue oli alunperin aitojen israelilaisten ja juudaan heimon mukaan nimetty. Viimeiset aidot lähi-idän israeliitit olivat kuitenkin ajettu Galileaan, kadonneiden heimojen ollessa jo Euroopassa eri kieliä ja kansoja perustamassa. Niin kuin nyky espoolaisista hyvin pieni osa, jos kukaan, voi jäljittää sukupuutaan muutaman sadan vuoden taakse silloin Espoon alueella asuneisiin ihmisiin. Vaikka kaikki me kaukaasialaiset tullaan lopulta yhdesta ja samasta paikasta. Vuosituhansien aikana on tapahtunut geenimutaatiota ja eriytymistä jne.

   Sana Jew tuli ensikerran Kuningas Jaakon Raamattuun vuonna 1769 kun alkuperäinen 1611 versio joutui vapaamuurareiden(lue=juutalaisten) sormeilemaksi.

   http://www.biblebelievers.org.au/jew.htm
   https://teknatoutheou.home.blog/

   Plusääni(4)Miinusääni(3)
   1. Hyvä selvennys. Vanha Testamentti on muinaisille heprealaisille kirjoitettu kirja. Heprealaisilla oli oma Mooseksen kautta ilmoitettu liittonsa jumalansa kanssa, joka kristillisen käsityksen mukaan on myös kristinuskon Jumala. Tämä raivostuttaa monia jopa itseään kristityksi kutsuvia, koska he eivät halua hyväksyä VT:n ”julmaa” tai ”alkukantaista” jumala-kuvaa.

    Uuden Testamentin ilmoituksen myötä Jumala ilmoittaa itsensä kolmiyhteisenä Jumalana kaikille kansoille, mutta missään ei kehoiteta kansoja sekoittumaan keskenään. Kristinuskon universalismia tulkitaan usein väärin ja ajatellaan, että se itsetarkoituksellisesti pyrkisi sekoittamaan kansojen omaleimaiset kulttuurit tai geeniperimät keskenään. Tämä on Baabelin tornin rakentajien eksytystä. Uuden Testamentin Kirje heprealaisille selvittää Vanhan ja Uuden Liiton erot teologisessa mielessä. Tuo kirje tekee myös lopullisen pesäeron vanhakantaiseen heprealaisuuteen ja sitä kautta myös moderniin juutalaisuuteen ja sionismiin, jotka pyrkivät elvyttämään vanhan liiton palvontamenot ja rakentavat sitä varten uudelleen Salomonin temppelin.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Ei juutalaisilla ole mitään tekemistä Hebrealaisten kanssa.Vanha testamentti EI ole juutalaisten kirja. Juutalaiset ovat kaananiitteja. Vanhempi osa raamattua ennustaa uudempaa osaa ja uudempi osa lainaa vanhempaa osaa, eli kyseessä on yksi ja sama kirja.Vain eurooppalaiset täyttävät raamatun kuvaukset Israelin kansasta (kadonneet heimot), raamattu on meidän kirja ja jos me toteltaisiin niin kun siinä määrätään niin iso osa meidän ongelmista poistuisi heti…Talmudismi perustuu babylonialaiseen mystiikkaan ja juutalaisten rabbien kieroihin perverssioihin. Ei Vanhaan Testamenttiin.

     http://eurofolkradio.com

     Plusääni(4)Miinusääni(2)
    2. Vanha Testamentti ja Uusi Testamentti muodostavat yhdessä Raamatun. Ne täydentävät toisiaan saumattomasti eikä niiden välillä ole teologista ristiriitaa. Raamattu on kristittyjen kirja, kristinusko on muinaisten israelilaisten uskomusjärjestelmän jatkumo. Varhaisimmat kristityt olivat OIKEAOPPISIA juutalaisia, jotka jatkoivat uskontonsa noudattamista. Ainoa merkittävä eroavaisuus ”Testamenttien” välillä on se, että edellisessä messias ei ollut vielä saapunut, kun taas uudemmassa tämä on jo saapunut.

     Raamatulla ei ole mitään tekemistä rabbiinisen talmudistisen juutalaisuuden kanssa, jota tarkoitetaan kun on puhuttu juutalaisuudesta viimeiset kaksi vuosituhatta. Rabbiininen juutalaisuus perustuu farisealaisuuteen, pakanalliseen harhaoppiin, joka syntyi n. 200-luvulla eKr. Farisealaisuuden lähtökohtana on Jumalan lakien kumoaminen ja lopulta itsensä Jumalan poishäivyttäminen. Fariseukset eivät enää halunneet palvella Jumalaa tai edes uskoa tähän, joten he systemaattisesti käänsivät päälaelleen Jumalan sanan (Vanhan Testamentin) ja alkoivat palvoa itseään jumalina. Tämä harhaoppi huipentui Talmudin kokoamiseen 200-500 jKr. Siitä lähtien tämä ”juutalaisuus” on jatkanut kehittymistään ja omaksunut toinen toistaan hullunkurisimpia ulottuvuuksia, kuten esim. Kabbalan.

     Tämä on niin peruskauraa, että kauhistuttaa, että sinun kaltaisiasi tunareita löytyy, jotka eivät edes ymmärrä mihin toisaalta kristinusko, toisaalta rabbiininen juutalaisuus perustuvat. Kirjoituksesi on kuin suoraan jostain juutalaisten disinformaatio-oppaasta.

     Plusääni(2)Miinusääni(0)
  2. Monikaan ei tiedä että Netanyahu on Liettuasta (tai Latviasta?) Israeliin muuttaneen rabbin poika. N-yahu on avoimesti sanonut ettei Israel tarvitse muita kuin Talmudin opit politiikkansa perustaksi. Siksi on lupa tuhota Palestiinan alkuperäiset asukkaat, rakentaa Suur-Israelia ja suunnitella koko maailman alistamista Talmudin pakanallisten oppien alle.
   https://vastavalkea.fi/2017/07/18/ammu-palestiinalaisterroristeja-teemapuisto-avattu-israelissa/

   Laurent Guyenot’n kirja Jahvesta Siioniin tarjoaa rehellisen selvityksen sionisti juutalaisten vuosituhansia kestäneestä sodasta Jumalaa ja ihmiskuntaa vastaan, joka huipentuu tähän päivään, toteaa Makow.
   Vuonna 2018 julkaistu kirja selittää yksityiskohtaisesti sen syövän, joka aiheuttaa 90 prosenttia ihmiskunnan ongelmista, mukaan lukien kaikki suuret sodat ja talouskriisit. Tämä syöpä on Cabalist (satanistien) juutalaisten ja vapaa-muurarien salaliitto, molemmat Rothschildin pankkiiri-kartellin lakeijoita.
   Tämä pahanlaatuinen voima on saavuttanut huipun COVID 19: n ja George Floydin psyoppien ja mellakoiden myötä. Lyhyesti sanottuna nämä fanaattiset juutalaiset (ja v-muurarit) ajattelevat olevansa Jumala ja että he voivat määritellä todellisuuden uudelleen siten, että ihmiskunta palvelee vain heitä.
   https://www.henrymakow.com/2020/06/laurent-guyenot-solves-the-jewish-question.html

   Laurent Guyenot’s From Yahweh to Zion provides a concise, fair-minded survey of their millennia-long war against God and the human race reaching consummation today. He doesn’t capture the occult dimension but the historical part is great.
   Who is Yahweh? Where did he come from? How did this jealous, vengeful, exclusivist god shape the destiny of his chosen people? Can we trace a direct connection, through twenty-five centuries, linking the cult of Yahweh to contemporary Zionism?

   After earning an engineering degree, then a Master’s in Biblical Studies, Laurent Guyenot pushed his interest in the history and anthropology in religion, earning his doctorate in Medieval Studies. His current research focuses on the religion and civilizational backgrounds of Zionist geostrategy.

   Plusääni(3)Miinusääni(2)
   1. Muistutetaan vielä kerran, että Laurent Guyenot erkaantuu klassisen kristinuskon opetuksista ja tekee Vanhan Testamentin Jahvesta demonisen hahmon. Monet gnostilaiset lahkot ovat opettaneet tätä samaa; uskovat Vanhan Testamentin Jahven olevan paha jumaluus, joka pimittää ihmiskunnalta pelastavaa tietoa ja sitoo heidät sokean uskonnollisuuden kautta tietämättömyyteen. Gnostilaisilla oli Jahve-hahmolle muitakin nimiä. Osa gnostilaisista pitää Luciferia eli valontuojaa jumalanaan. Oppi on kulkeutunut nykymuotoiseen vapaamuurariuteen.

    Klassinen valtavirtainen kristinusko ei ole koskaan veljeillyt juutalaisten kanssa ja on määrätietoisesti hahmottanut ja pyrkinyt torjumaan heidän turmelevaa vaikutustaan kristittyihin yhteisöihin. Taistelu kuitenkin hävittiin ajan myötä ja esimerkiksi koronotosta ja nykymuotoisesta pankkitoiminnasta keskuspankkeineen tuli vakiokäytäntöjä länsimaissa. Tästä alkoi kapitaalien kertyminen kristinuskolle vihamielisten tahojen käsiin ja lopulta valtava moraalisen, älyllisen ja teologisen sivistyksen alasajo, kun mediavalta päätyi rahavallan alaisuuteen.

    Plusääni(2)Miinusääni(1)
    1. Sinulla tuntuu olevan kova tarve puolustaa Jahvea jonka nimissä sionistit Talmud-oppeineen nostavat itsensä jumalaksi ja muita kansoja tuhoavat tavoitteenaan koko maailman valloitus.
     Makow juutalaisena kristittynä kehottaa erottamaan Vanhan ja Uuden Testamentin toisistaan koska niillä ei ole yhteistä Jumala-kuvaa.
     Enemmän luota häneen kuin omaan tulkintaasi.

     Plusääni(1)Miinusääni(1)
  3. Et ole kristitty. Se joka kieltää Isän ei voi myöskään hyväksyä Poikaa. Sinun harhaoppisi on muinainen, Isän kieltäminen mielivaltaisiin, itsekkäisiin ja saatanallisiin tunteisiisi vedoten. Kehen luulet Jeesuksen viitanneen, kun hän puhui Isästään? Mitä profetioita luulet Jeesuksen täyttäneen ellei niitä, jotka on julistettu Vanhassa Testamentissa? Mistä luulet Jeesuksen fariseukset tuominneen ellei heidän kieltäytymisestään totella Jumalan lakeja, kuten ne on Vanhassa Testamentissa julistettu? Te markionistiset kerettiläiset ette koskaan osaa vastata näihin kysymyksiin, koska olette isästänne perkeleestä ja totuutta ei teissä ole. Perin erikoista kuulla nuo sanat sinun kynästäsi, ikään kuin et itse olisi perkeleestä.

   Plusääni(2)Miinusääni(1)
  4. Tästä linkistä löytyy hyviä kommentteja teemaan
   https://vastavalkea.fi/2020/07/21/koronakuolemat-ja-tilastoharha/

   Korona pandemian yhteys sionismiin ja nwo-agendaan
   How Zionist is the New World Order? and How Biblical Is Zionism?

   MARCH 13, 2018 BY GILAD ATZMON
   GA: If Zionism was intially all about the ’promised land’, Neoconservatism stands for the shift towards a ’promised planet.’ How do we bridge the gap between the nationalistic aspiration and the globalist agenda? From Yahweh to Zion by Laurent Guyénot offers some interesting answers. Guyénot doesn’t attempt to tell us what Yahweh is but instead what the notion of Yahweh represents within the contexts of Judaism, jewish culture, Jewish politics and Jewish identification. Guyénot’s offers a very important contribution. I hope that is books are made of fire resistant materials.

   How Zionist is the New World Order? and How Biblical Is Zionism?
   Laurent Guyénot
   https://www.veteranstoday.com

   Editor’s note: In these two articles, historian Laurent Guyénot explores questions that you are not even supposed to ask…much less actually think about. Those of us who still read, and think, are grateful. –Kevin Barrett, Veterans Today Editor

   How Zionist is the New World Order?
   by Laurent Guyénot, first published at Vinyard of the Saker

   Laurent Guyénot is the author of From Yahweh to Zion: Jealous God, Chosen People, Promised Land … Clash of Civilizations, 2018. ($30 shipping included from Sifting and Winnowing, POB 221, Lone Rock, WI 53556).

   The Zionist paradox
   Jewishness is full of paradoxes.
   For example, remarked Nahum Goldmann, founder and longtime president of the World Jewish Congress: “Even today it is hardly possible to say whether to be a Jew consists first of belonging to a people or practicing a religion, or the two together” (The Jewish Paradox, 1976)[1].
   The answer has always depended on the circumstances.
   Another paradox is the relationship of Jewishness to both tribalism and universalism: Israelis, “the most separatist people in the world,” in Goldmann’s words again, “have the great weakness of thinking that the whole world revolves around them.”[2]
   __Juutalaisuus on täynnä paradokseja. Esimerkiksi Nahum Goldmann, maailman juutalaisten kongressin perustaja ja pitkäaikainen presidentti, totesi: ”Tänä päivänä on tuskin mahdollista sanoa, onko juutalaisuus ensinnäkin kuuluminen kansaan tai uskonnon harjoittaminen vai näitä molempia yhdessä” (Juutalainen paradoksi, 1976) [1].
   Vastaus on aina ollut riippuvainen olosuhteista.
   Toinen paradoksi on juutalaisuuden suhde sekä tribalismiin että universalismiin: israelilaisilla, ”maailman separatistisimmilla ihmisillä”, Goldmannin sanoin, ”on suuri heikkous ajattelussa, että koko maailma pyörii heidän ympärillään.” [2]

   … Ultimately, the deceptive nature of both biblical monotheism and Jewish universalism is a key to unraveling the Zionist paradox: nationalism and internationalism go hand in hand in Israel’s destiny, because Israel is, fundamentally, a biblical and therefore universal project. For the Jewish cognitive elites who determine Jewish public opinion to a large extent, the New World Order is an ancient et eternal idea. It is Israel’s destiny carved in the Bible. It is inherent to Jewishness.
   https://gilad.online/writings/2018/3/13/how-zionist-is-the-new-world-order-and-how-biblical-is-zionism

   ”…the New World Order is an ancient et eternal idea. It is Israel’s destiny carved in the Bible. It is inherent to Jewishness.”
   Viime kädessä sekä raamatullisen monoteismin että juutalaisen universalismin petollinen luonne on avain sionistisen paradoksin purkamiseen: nationalismi ja internationalismi kulkevat käsi kädessä Israelin kohtalossa, koska Israel on pohjimmiltaan raamatullinen ja siksi universaali projekti.
   Juutalaisten kognitiiviselle eliitille, joka määrää suuressa määrin juutalaisten yleisen mielipiteen, Uusi maailmanjärjestys on muinainen ja iankaikkinen idea. Se on Israelin kohtalo, joka on veistetty Raamattuun. Se on juutalaisuudelle ominaista.

   Talmudiin ja Tooraan perehtyneelle tuo on selviö ja N-yahu, rabbin poika, onkin avoimesti sanonut ettei Israel tarvitse politiikkansa ohjenuoraksi muuta kuin Talmudin opit joilla hän maata myös johtaa.
   Siksi Israel on erittäin vaarallinen etnis-rasistinen valtio muulle maailmalle ja on kaiken lisäksi onnistunut hankkimaan itselleen ydinaseen jota Kennedy ei olisi antanut ja siksi salamurhattiin.
   Ryöstettyään ensin Venäjän sionistit ovat vallanneet Amerikan ja N-yahun sanoin ’me hallitsemme Amerikkaa’ mikä näkyy Trumpin ’kushner-politiikassa’ jota sionistit käytännössä johtavat Lähi-idän hegemoniaa varmistaen.
   Ihmeellistä ja käsittämätöntä on ettei valkoinen rotu ole kyennyt pitämään puoliaan niin pientä rikollista ryhmää vastaan vaan on sallinut ja sinetöinyt? tuhonsa joka näyttää nykymenolla yhä väistämättömämmältä.
   https://nationalvanguard.org/2020/06/the-future-calls/

   Saksan kansallissosialistit yrittivät vapauttaa oman maansa ja Euroopan sionistien vallasta. Kansallissosialismin suurin vihollinen oli bolshevismi joka oli myös suurin uhka Euroopalle. Hitlerin kansallissosialismi erosi merkittävällä tavalla bolshevikkien kommunismista jonka hän halusi tuhota. NL:n ja kommunismin hän olisi pystynyt helposti voittamaan jos muut maat eivät olisi sekaantuneet sotaan. Mutta Saksa hävisi kun britit, Ranska- ja Usa olivat sionistien puolella ja raukkamaisesti tuhosivat maan. Miksi he sekaantuivat?
   https://truthtopowernews.com/hitlers-socialism-vs-marxs-socialism-n3414

   Ainakaan mitään järkevää syytä siihen ei ole. Todellinen syy: vain siksi että sionistit (’Lontoon kolonna’) sitä vaativat. Rooseveltin rooli varmaan oli keskeinen koska hän itse oli sionisti.
   Toisaalta maan media on ollut ratkaisevassa roolissa valkoisten vallan kaventamisessa ja maan presidentinvaaleissa ja Kennedy taisi olla viimeinen presidentti joka ei ollut sionistien mieleen.
   The Beast That Has Controlled America for 150 Years – Jewish-Owned Media
   Dr. William Luther Pierce (Attack!)
   https://russia-insider.com/en/beast-has-controlled-america-150-years-jewish-owned-media/ri30791

   Dishonest Abe Lincoln Was a Big Fan of Karl Marx, They Even Corresponded (Video)
   Thomas DiLorenzo(LewRockwell) Jul 14, 2020
   https://truthtopowernews.com/history/dishonest-abe-lincoln-was-big-fan-karl-marx-they-even-corresponded-video-n3876

   Alexander Hamilton oli yhdysvaltalainen lakimies, upseeri ja valtiomies. Hän oli yksi Yhdysvaltain perustajaisistä.
   The Overwhelming Evidence Alexander Hamilton Was a Secret Jew – Part 1 (FTN Podcast, Audio + Transcript)
   Jazzhands McFeels, James Allsup(FTN Podcast)
   https://truthtopowernews.com/overwhelming-evidence-alexander-hamilton-was-secret-jew-part-1-ftn-podcast-audio-transcript-n2324

   ”Ainakaan mitään järkevää syytä siihen ei ole”…
   että Liittoutuneet päätyivät sotaan Saksaa vastaan sillä Saksa ei halunnut sellaista sotaa.
   Saksan Puolan saksalais-alueiden, jotka oli menetetty ww1:ssä (joka ei ollut saksalaisten aloittama sota), takaisin valtaus johti heti siihen että Britit ja Ranska julistivat sodan Saksalle.
   Miksi?
   Ei Saksa niitä mitenkään uhannut. Niin tehdessään he varmistivat sionisti- ja ’muurari-mafian’ agendaa ja oman rotunsa meneillään olevaa tuhoa.
   Ww2:ssa Saksa ei halunnut sotaa kumpaakaan maata eikä Amerikkaa vastaan. Saksa haluttiin tuhota vain siksi että sionisti- mafia ei sietänyt sitä että joku ei suostu pysymään sen määräysvallan alla ja korostaa arjalaisen rodun merkitystä ihmiskunnalle.
   (Tietenkin joka tällaista puhuu leimataan ’natsiksi’ ja on anti-semitisti ’erään tahon’ mielestä, tahon joka ei salli totuuden kertomista vaan leimaa sen vihapuheeksi ja haluaa poistaa sananvapauden.
   Mutta perustellusti voi kysyä olisiko maailma tänään parempi jos Saksa olisi voittanut sodan kommunismia vastaan. Kansallissoisialismin varaan rakentuva maailma on toki terveempi malli – ainakin silloin kun ei korosteta liikaa rotuoppeja – kuin nykyinen pienen pankkiiri-mafian ja sen soros-ym. lakeijoiden vallan varaan rakentuva utopia koko maailman omaan valtaan kaappaamisesta.)
   Olen usein ihmetellyt miksi Winston Churchill sanoi sionistimedian propagandan hirviöksi leimaamasta Hitleristä tällaista:
   Winston Churchill said of this remarkable man:
   ”If our country were defeated, I hope we should find a champion as indomitable to restore our courage and lead us back to our place among the nations.
   Churchill once described Him in this manner:
   ”While all these formidable transformations were occurring in Europe, He was fighting His long, wearying battle for the human heart. The story of that struggle cannot be read without admiration for the courage, the perseverance, and the vital force which enabled Him to challenge, defy or overcome all the authorities or resistances which barred His path. He, and the ever-increasing legions who worked with Him, certainly showed at this time, in their patriotic ardor and love of country, that there was nothing they would not do or dare.”
   … ja kuitenkin lopulta alistui tuon ihailemansa miehen tuhoajien joukon edessä sortuen ww2 lopussa järjettömiin ja raakoihin syyttömän saksalaisen siviiliväestön tuhopommituksiin, kuten Dresdenin, Hampurin. Kölnin jne.
   Toisaalta olen oppinut ymmärtämään hänen sanojen avulla omien vanhempieni suhdetta Saksaan jota he pitivät Euroopan sivistyksen veturina ja brittiläisen imperiumin tärkeänä vastavoimana.
   My Personal Impressions of Hitler – He Was a Great, Brilliant Man – Don’t Believe the Lies, by Leon Degrelle
   Leon Degrelle(Institute for Historical Review)
   ”Hitler — You knew him — what was he like?” I have been asked that question a thousand times since 1945, and nothing is more difficult to answer.
   ”Propagandistit kuvasivat Hitleriä ateistina. Hän ei ollut. Hän halveksi tekopyhiä ja materialistisia pappeja, mutta hän ei ollut yksin siinä. Hän uskoi standardien ja teologisten dogmien välttämättömyyteen, joita ilman, kuten hän toistuvasti sanoi, kristillisen kirkon suuri instituutio romahtaa.
   Hitlerin usko ylitti kaavat ja epävarmuustekijät. Jumala oli hänelle kaiken perusta, kaiken asettaja, hänen ja kaikkien muiden kohtalo.”
   https://truthtopowernews.com/history/my-personal-impressions-hitler-he-was-great-brilliant-man-dont-believe-lies-leon-degrelle
   The Enigma of Hitler
   https://www.ihr.org/jhr/v14/v14n3p22_Degrelle.html
   https://nationalvanguard.org/2020/06/the-future-calls/
   ——-
   Noiden ylläolevien kommenttien tiivistelmänä tämä:
   Sellainen skenaarioon ettei Amerikka voi vapautua sionistien ja v-muurareiden satanistisista pihdeistä vaan romahdettuaan jää sionistien vangiksi vaikuttaa uskottavalta. On hyvin epätodennäköistä että maan johtoon voisi nousta ketään ’hitleriä’ joka palauttaisi vallan alkuperäisille amerikkalaisille.

   Ellei EU hajoa Euroopan kansat eivät voi itsenäistyä ja päästä irti usa-ja sionisti-kahleistaan ja sitä odottaa sama kohtalo. Mutta jos yhteistyö Venäjän kanssa paranee ja se hyväksytään antamaan itsenäistymiseen tarvittavaa apua ja voimaa niin mahdollisuudet paranevat ja lähempi lähentyminen ja yhteistyö Venäjän kanssa luo mahdollisuuden muodostaa yhdessä Venäjän kanssa vastavoima sionistien NWO-agendalle.
   Lopulta Venäjän kanssa yhdentynyt Eurooppa voi yhdessä Kiinan kanssa talouden avulla pakottaa sionistien valtaan jääneen Amerikan polvilleen ja vapauttaa sen sionistien pihdeistä. Se tietäisi sionistien ja v-muurareiden nwo-unelman romahdusta ja pakottaisi ne alistumaan siihen ettei koko maailma pyörii heidän napansa ympärillä. Tai kuten Atzmon sanoo ’make them “people like all other people.” ’.
   Ja lopputulos olisi moninapainen maailma jota ei yksi mafia hallitse.
   https://nationalvanguard.org/2020/06/door-die/
   https://nationalvanguard.org/2020/06/we-must-dismantle-jewish-supremacy-silence-is-not-an-option/

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 2. Niin, onko juutalaisten korottaminen uskovien keskuudessa ja Israelin nykyinen valtio, se suuri eksytys jonka Jumala lopun aikoina lähettää, ”niin että jopa valitutkin sen uskovat”. En tiedä, mutta en ole tätä juutalaisuutta ja Israelia koskaan ymmärtänyt. Olen ollut yhdeksän vuotta uskossa Herraan Jeesukseen eikä ko. asia ole oikein vieläkään auennut.
  Kun olen uskoville yrittänyt puhua holokaustista ja että siinä on jotain hämärää, kun sitä ei saa edes tutkia, niin heti on tyrmätty ja kirottu jne. Ei saa kuulemma koskea ”Jumalan silmäterään” jne.

  Ei tällaista juutalaisuuden korottamista käsitykseni mukaan ole ollut kuin viimeisten vuosikymmenten aikana. Ihme touhua. Väitetään että on jotain ”korvausteologiaa” jos sanoo että Raamatun Israel on kaikki Jeesukseen uskovat ihmiset. Että oikea Israel on hengellinen Israel. No, ainakin Rothschildit ostivat tuon Israelin maa-alueen ja lahjoittivat juutalasille, jotta Israelin valtio voitaisiin perustaa. Ja Rothschilsdit jos ketkä ovat perkeleen palvojia numero yksi. Tästä kun mainitsee, niin sanotaan, että ”Jumala voi käyttää ei uskovia suunnitelmissaan”. Entä miksi Israelin lipussa on okkultistinen symboli, ”Daavidin tähti”, jota edes Raamattu ei tunne? Miksei siinä ole joku Raamatullinen symboli, jos kyseessä on valittu maa.

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
 3. Tämä on valtava ja arkaluontoinen aihe, jonka rehellinen käsittely on mahdollista vain toisinajattelijoiksi julkisesti tunnustautuville. Kukaan ”laumaan” kuuluvista ei saa kyseenalaistaa nyky-Israelin valtion oikeutusta olemassaololleen ja harjoittamalleen sorto- ja valloituspolitiikalle. Rohkeudesta ja älystä ei nykyisin kiitetä ketään ja siksipä MM ansaitsee erityiskiitokset, kun asettuu valtavia vihollisvoimia vastaan.

  Sionismin petosten paljastuminen edistää juutalaisvastaisuutta sekä myös kristinuskon vastaisuutta, sillä mitä enemmän valheet paljastuvat, sitä surkeammilta raukoilta ja pettureilta kristityt Israelin palvonnassaan näyttävät. Tämä voi olla osa lopun ajan eksytystä, mistä jo yllä mainittiin. Toisaalta sionisteilla on rahaa, vaikutusvaltaa ja hallussaan medioita, joiden kautta evankeliumi saa näkyvyyttä. Jumala toimii ihmisymmärryksen yläpuolella, kun sallii evankeliuminsa levityksen myös historian kammottavimpien saatananpalvojien hallitsemien väylien kautta. Kristityt muuttuvat tässä prosessissa narreiksi ainakin maallisen katsantokannan kannalta, mutta samalla kuitenkin myös evankeliumi leviää. Suhtautuminen asiaan riippuu siitä, tarkastellaanko sitä poliittiselta vai hengelliseltä näkökannalta. Se, että kristityt ovat surkuteltavia aisankannattajia, voidaan tulkita myös merkiksi siitä, että historian loppu on lähellä. Jossain vaiheessa alkaa kristittyjen väkivaltainen vainoaminen ja tässä vaiheessa petos paljastuu ja kristittyjen usko oikeasti punnitaan.

  Plusääni(5)Miinusääni(2)
 4. Muistetaanhan me 2000-luvun aikuiset ja koulut käyneet ihmiset, että VT Jumala oli se valoja vilkuttava ja pörisevä laite aavikolla, joka vuoria halkoi ja massamurhasi vääräuskoisia aamunkoitteessa. Nämä muistan itse Raamatusta lukeneeni. Kauhistuttava teos tuo VT.

  Niin, sivistyneet aikuiset, kysymys teille. Jos uskomme että Kirjassa kerrottu on lähes totta (jos 2000v. vanhoja juttuja on alkuunkaan uskominen), mikähän porukka voisi pöristä taivahilla tuolla tavoin. Ja jos tämä porukka pitää jutskuja suosiossaan niin mitäs sitten. Ei siinä mittään sitten.

  Plusääni(0)Miinusääni(2)
 5. Ei juutalaiset ole Jumalan valittu kansa, sana juutalainen ei ilmaannu vanhassa testamentissa laisinkaan, vaan Israel kansa, eli Jaakobin jälkeläiset, jotka olivat maanviljelijöitä. Juutalaiset eivät ole koskaan viljelleet yhtään mitään.Ainoastaan eurooppalaiset kansat täyttävät raamatun ennustukset ja kriteerit kuka Israelin on. Juutalaiset ovat teeskentelijöitä, jotka seuraavat talmudia ei raamatun vanhempaa osaa ja viellä vähemmän uudempaa.

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 6. Pitää tehdä nìinkuin siionistiketkut, perustaa oma Oppi ja sen salainen lisäoppi sekä soluttautua vastaavasti kohteen järjestelmään. Hallita mediatilaa, hakea uhriutumiskäytänteitä, joilla oikeuttaa omia rötöksiä ja indoktrinoida kohdeväestöä sekä oman heimon taviksia jatkuvasti uudestaan ja uudestaan.

  Jos saa hankittua pääomapiirien sillanpääaseman, silloin voi jo liikutella kriittisiä massoja.

  Helppoa kuin heinänteko. Alkaa jostain vanhasta kansanmielisestä omasta perinteestä (Kalevala, Talmud), uhriutuminen (kristinuskon tuhotyö, diaspora, holokausti), kosto (oma maa takaisin, finanssivalta) ja hyvitys (puhdas luonto, hyvä elämä, paljon rahaa).

  Jonkun suomalaisen vain pitää alkaa massiivinen ”koodaaminen”, koota joukot ja profetioida ajan hengessä ????

  Plusääni(5)Miinusääni(1)
 7. Suomalaisten miesten jotka ovat saaneet armeijassa sissisodankäynnin koulutuksen on vapaaehtoisesti koulutettava kaikki halukkaat kansallismieliset tähän sodankäyntiin aikaa ja vaivaa säästämättä.

  Koulutuspaikaksi soveltuvat Suomen laajat metsät.

  Mikäli aseita ei saa laillisesti hankittua niitä on mahdollista hankkia laittomasti.

  Uusi maanlaajuinen sulkutila (korona terrori) on samalla lähtölaukaus kansannousulle.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. Itsekin tulkitsen tilanteen niin, että covid-sulkutilat ovat ritualistien joko itse harjoittamaa tai päättäjätyperyksille delegoimaa nöyryytys- ja kidutusmurhaa valkoisia kansoja kohtaan. Ovatko muut kansat sitten niin tyhmiä, etteivät ymmärrä vapaamuurareiden tai illuminaatin metkuja? Itse asiassa kaikkien valtauskontojen edustajat, kuten kristityt, buddhalaiset ja muslimit ovat alkaneet herätä illuminaatin harjoittamaan rikollisuuteen ja alkavat tiedostaa sionistien ja vapaamuurareiden osuuden siinä. Valtamedian lumoamat massat on kuitenkin erkaannutettu hengellisistä johtajistaan eikä sanoma nyt niitä tavoita. Uskonnollisten johtajien luopuruus on myös ennennäkemätöntä. Suomalaisia kristinuskoisia kidutetaan mm. naispapeilla, homoliittojen siunaajilla tai pakolaislaumojen hyysääjillä. Covid-kampanjan avulla kirkot, moskeijat ja temppelit on laitettu varmuuden vuoksi kiinni. Näissä olisi edes teoriassa saatavilla materialismista poikkeavaa sanomaa, yhteisöllisyyttä ja rohkaisua sitä kuolemanpelkoa vastaan, jota kylväen laumoja ajetaan hulluuteen ja perikatoon.

   Kansojen heräämistä vastaan on keksitty uusia vihanlietsontakampanjoita, kuten BLM. Näiden avulla pakanakansoja ajetaan taistelemaan keskenään. Tosiasiassa kansoilla on nyt yksi jaettu vihollinen ja sitä vastaan olisi käytävä yhteisrintamassa, niin valkoiset, ruskeat, keltaiset, punaiset kuin mustatkin.

   Plusääni(4)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat